Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır?"

Transkript

1 Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır? Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Bu iki gün içinde Hedef planlaması, Faaliyet planlaması, Zaman planlaması, Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız 1

2 Çalışma Planı Proje Finansmanı Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Proje, Proje diyorsunuz, en azından bir örnek veremez misiniz? Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı? Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?... En Önemli Adım! Analiz ve Planlama Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna Proje Başvuru Formunun Hazırlanması Proje Finansmanı Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Ulusal veya Uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda/anında finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır, Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir, Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır, Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma gerektirir, Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) dir. 2

3 Türkiye de Proje Finansmanı Bankalar, Merkezi bütçe, Bakanlıklar, İller Bankası, Avrupa Birliği (2002 den bu yana) AB Desteklerinden Kalkınma Ajanslarına Bölgesel planlama, AB Kaynaklarının adem-i merkeziyetçi kullanım ilkesi, Yerel kaynakların daha etkili bir şekilde yerel kullanımı, Proje yaygınlaştırılması finansmanının 3

4 Desteklenmiş Örnek Projeler Altyapı Projeleri Kurum Program Proje Erbaa Belediyesi AB Destekli Bölgesel Kalkınma Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Şarkışla Belediyesi AB Destekli Bölgesel Kalkınma Kanalizasyon Hattı Yapım Projesi Karabağlar Belediyesi İzmir Kalkınma Ajansı Çevre Dostu Parklar Projesi Desteklenmiş Örnek Projeler KOBİ Projeleri Sektör Program Proje Plastik Çukurova Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Programı Sera Teknolojisi Gelişim ve Verimlilik Artışı Projesi Tekstil Tıbbi Aletler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansıİşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansıİşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı Uluslar arası Kalite Belgelendirme ve Kapasite Artışı ile Yeni İhraç Pazarları Projesi Modernizasyon Projesi 4

5 Desteklenmiş Örnek Projeler Kar Amacı Gütmeyen Projeler Kurum Program Proje Edirne Gençİşadamları Derneği Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu Ceyhan Belediyesi Çukurova Zootekni Derneği Türkiye Bulgaristan Sınırötesiİşbirliği Hibe Programı İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı Türkiye Bulgaristan Ortak Turizm ve Kültür Merkezi İzmir İş Dünyası Eğitim ile Kalitesini Arttırıyor Ceyhan Kültür Evi Projesi Adana, Çukurova nın Süt Merkezi Projesi Proje Döngüsü Yönetimi Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur. Proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması. Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması. Evaluation Değerlendirme Implementation Uygulama / İzleme Programming Tanımlama Financing Fonlama Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşaması. Identification Tasarım Formülasyon & Formulation Değerlendirme Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşama. Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, sosyal, kurumsal perspektifler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama. 5

6 Proje Geliştirmek Zor mudur? Evet Zordur. Biraz Zordur. Zor Değildir. Bilmem, siz neden bahsediyordunuz ki? 6

7 Başlamadan önce Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi Finansman desteği sağlayan Programın rehberini/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu? Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması 7

8 Proje Kurgusu Analiz Aşaması 1. Problem Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Hedef Analizi 4. Strateji Analizi Problem Analizi Niçin Yapılır? Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir, Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir. 8

9 Problem Ağacı ANA PROBLEM SONUÇ ALT PROBLEM 1 ALT PROBLEM 2 NEDEN KÖK PROBLEMLER Problem Analizi Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konması. Sağlık Hizmetleri Talebi Karşılamıyor Hastalık ve Ölümlerde Artış Verimlilik Düşük Kolera Salgını İçme Suyu Sağlık Standartlarının Altında Hijyen Konusunda Bilgisizlik Çevre Koşulları Sağlıksız Sel Baskınları Su Şebekesinin Eski Olması Düşük Gelir i Bilgi Yetersizliği Lağım Çukurlarının Açık Olması 9

10 Problem Ağacı Hastalıklarda Artış V. Sağlık Hizmetleri Talebi Karşılamıyor Verimlilik Düşük SONUÇ IV. Hastalık ve Ölümlerde Artış III. Kolera Salgını II. Çevre Koşulları Sağlıksız İçme Suyu Sağlık Standartlarının Altında Hijyen Konusunda Bilgisizlik I. Lağım Çukurlarının Açık Olması Sel Baskınları Su Şebekesinin Eski Olması Bilgi Yetersizliği Düşük Gelir i NEDEN Paydaş Analizi Paydaş Analizi Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir. Ortak Akıl Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin en azından problem analizine yansıtılması gerekir. 10

11 Paydaş Analizi Tablosu PAYDAŞLAR Proje Sahipleri (proje sahibi-ortaklar) Proje Faydalanıcıları Projeden Etkilenenler Destekçiler Karşıtlar Grup Çalışması 1 Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun. 11

12 Hedef Analizi Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur Hedef Analizi - Çevre V. Sağlık Hizmetleri Talebi KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI ETKİ IV. Hastalık ve Ölümler AZALDI III. Kolera Salgını ÖNLENDİ II. Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ ARTTI I. KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ SEL BASKINLARI ÖNLENDİ SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ BİLGİLENDİRME YAPILDI GELİR DÜZEYİ ARTTI ARAÇ 12

13 Strateji Analizi Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir Strateji Analizi Çevre V. Sağlık Hizmetleri Talebi KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI ETKİ IV. Hastalık ve Ölümler AZALDI III. Kolera Salgını ÖNLENDİ II. Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ ARTTI I. KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ SEL BASKINLARI ÖNLENDİ SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ BİLGİLENDİRME YAPILDI GELİR DÜZEYİ ARTTI ARAÇ 13

14 Strateji Analizi Nihai Strateji Planı Sağlık Hizmetleri Talebi KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI Hastalık ve Ölümler AZALDI Kolera Salgını ÖNLENDİ Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ SEL BASKINLARI ÖNLENDİ SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ 14

15 Grup Çalışması 2 1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün. 2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin. PDY Hedefler Hiyerarşisi GENEL HEDEF PROJENİN AMACI SONUÇLAR Genel Hedef (V. ): Projenin amacı, birden fazla sayıda genel hedefe katkıda bulunabilir. Genel hedefler, projenin neden yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, donör vs. açısından ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu hedefler hükümet ya da donör kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar. FAALİYETLER Amaç(lar) (III. - IV. ): Proje amacı net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir hedeflerdir. Proje amacı, yalnızca hizmetlerin sunumundan ibaret değildir, aynı zamanda hizmetlerden yararlanmayı da içerir. Başka bir değişle proje amacı yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir. Yararlanıcıların sorumluluğu projenin amacına erişmesi olduğu için proje tarafından sağlanan sonuçları kullanabilmelidirler. 15

16 GENEL HEDEFLER PROJENİN AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER Hedefler Hiyerarşisi Çıktılar/Sonuçlar (II. ): Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine nasıl katkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır ve çıktıların etkilerini gösterir. Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır. Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur. Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir. Faaliyetler (I. + Sonradan Eklenenler): Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Her faaliyet somut bir işlemdir ve bu işlemin sonucunda elde edilmesi hedeflenen etki tanımlanmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer alması beklenir. Grup Çalışması 3 1. Genel Amaç: Projenin genel amacını (uzun vadeli amaç) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz. 2. Proje Amacı: Projenizin temel amacını (orta vadeli hedef) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz. 3. Sonuçlar: Proje kapsamında ulaşılmak istenen temel hedefin oluşmasını sağlayan ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında oluşan sonuçları belirleyin 4. Faaliyetler: Proje kapsamında beklenen sonuçların oluşmasını sağlayan faaliyetleri tanımlayın 16

17 Mantıksal Çerçeve Düşey Mantık Yatay Mantık Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar > Projemin başlaması/uygulanması için engeller/şartlar var mı? Riskler: Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır. 17

18 Varsayım Değerlendirme Algoritması Dışsal faktör önemli mi? Olabilme ihtimali nedir? Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Evet Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Evet Hayır Mantıksal çerçeveye eklemek Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Hayır Proje yapılabilir değil Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım? Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedefin, Proje Amacının karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar ve Sonuçların Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar 18

19 Doğrulama Kaynakları Sonuçları Nasıl İspatlarım? Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. SMART olmalı (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun, Zamanlı) Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynaklarışu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: Đlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Hedefler Proje bittiğinde katkı sağlanacak genel kapsamlı hedef(ler) Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir? Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? Özel Amaç Proje sonucunda ulaşılmak istenen temel hedef Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir? Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır? Sonuçlar Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve özel amacın ulaşılmasını sağlayan sonuçlar Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir? Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır? Faaliyet Bileşenleri Proje ile elde edilmek istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler Araçlar: Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi hangi araçlar gereklidir? Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet kalemleri gösterilecek) Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? 19

20 Grup Çalışması 4 1. Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar: Projenizin başlamas laması/uygulanması için in engeller/şartlar artları tanımlay mlayın 2. Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin 3. Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz gösterleri doğrulayan kaynakları belirleyin Proje Kurgusu Planlama Aşaması Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Bütçet Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Bütçe Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid Ofice Tel/Fax Tohum Gübre

21 Faaliyet Planı Yol Haritası Faaliyetler Hazırlık Aşaması Başlangıç Uygulamaları Temel Uygulamalar Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Görünürlük Çalışmaları 1. Dönem 2. Dönem Faaliyet Ay Sorumlu 2 Kuruluş(lar) Hazırlık Aşaması. --- Başlangıç Uygulamaları -- Temel Uygulamalar

22 Bütçe - 1 EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) Teknik Aylık İdari / destek personeli Aylık Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık Gündelikler Yurt dışı (proje personeli) Gündelik İsveç Müşteri Ziyaretleri (2 kişi * 4 gün) Gündelik İtalya Müşteri Ziyaretleri (2 kişi * 4 gün) Gündelik Fuar Ziyareti (2 kişi * 3 gün) Gündelik Yurt içi (proje personeli) Gündelik Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00 İnsan Kaynakları Alt Toplamı Seyahat Yurt dışı seyahat Her uçuş için İstanbul - Stokholm - İstanbul (2 kişi) Her uçuş için İstanbul - Milano - İstanbul (2 kişi) Her uçuş için Fuar Ziyareti (İstanbul - Bologna - Istanbul) Her uçuş için Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00 Seyahat Alt Toplamı Bütçe Ekipman ve malzeme Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için Makineler, teçhizat Makineler için yedek parça, ekipman, aletler Diğer (lütfen belirtiniz) Reçme Makinesi Her adet için Tek İğne Dikiş Makinesi Her adet için Overlok Makinesi Her adet için Askılık Her adet için Kamera Sistemi Her sistem için Yangın Sistemi Her sistem için Raf Sistemi Her sistem için Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı Yerel ofis maliyetleri Araç maliyetleri Aylık Ofis kirası Aylık Kontak Noktası İstanbul Aylık Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık İletişim Giderleri Aylık Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

23 Bütçe Diğer maliyetler, hizmetler Yayınlar 9 Adet Katalog Adet CD Tasarım ve Çoğaltım Adet Web Sitesi (Çok dilli İngilizce, İtalyanca, İsveççe Türkçe) Adet Etüd, araştırma Kreasyon Geliştirme Adet BSCI Ön Çalışması Adet Denetim maliyetleri Audit Adet Değerlendirme maliyetleri Tercüme, tercümanlar Web Site Tercüme (İsveççe, İngilizce, İtalyanca) Sayfa Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) Konferans/seminer maliyetleri Tanıtım faaliyetleri OKA Görünürlük Flama İnşaat İşleri Kontrolörlük işleri ve diğer Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı Diğer Katalog Çekim ve Hazırlama Adet Numune Yurtdışı Dağıtım Adet Marka Kurumsal Kimlik Çalışması Adet Diğer Alt Toplamı Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i) Toplam uygun proje maliyeti (7+8) Bütçe - 4 EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Tutar TL Toplamın yüzdesi % Başvuru sahibinin mali katkısı Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar Ortak1 Ortak2... TOPLAM KATKI Projeden elde edilen doğrudan gelir GENEL TOPLAM

24 F a a l i y e t B ü t ç e s i 1 G i d e r l e r B i r i m A ç ı k l a m a E K B - 3. M a l i y e t l e r i n G e r e k ç e l e n d i r i l m e s i H e r b ü t ç e k a l e m i i ç i n l ü t f e n m a l i y e t i n k ı s a b i r g e r e k ç e s i n i g ö s t e r i n i z ( e n f a z l a 5 s a t ı r ) v e h a r c a m a l a r ı n p r o j e f a a l i y e t l e r i i l e i l g i s i n i a ç ı k l a y ı n ı z 1. İ n s a n K a y n a k l a r ı M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r, y u r t i ç i p e r s o n e l ) T e k n i k A y l ı k İ d a r i / d e s t e k p e r s o n e l i A y l ı k 1. 2 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r, y a b a n c ı / u l u s l a r a r a s ı A y l ı k p e r s o n e l ) 1. 3 G ö r e v / s e y a h a t h a r c ı r a h l a r ı Y u r t d ış ı ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k Y u r t i ç i ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k S e m i n e r / k o n f e r a n s k a t ı l ı m c ı l a r ı G ü n d e l i k İ n s a n K a y n a k l a r ı A l t T o p l a m ı 2. S e y a h a t Y u r t d ı ş ı s e y a h a t H e r u ç u ş i ç i n 2. 2 Y u r t i ç i s e y a h a t S e y a h a t b a ş ı n a S e y a h a t A l t T o p l a m ı 3. E k i p m a n v e m a l z e m e A r a ç s a t ı n a l ı m ı v e y a k i r a l a n m a s ı H e r a r a ç i ç i n 3. 2 M o b i l y a, b i l g i s a y a r d o n a n ı m ı H e r a d e t i ç i n 3. 3 M a k i n e l e r, a r a ç l a r 3. 4 M a k i n e l e r i ç i n y e d e k p a r ç a, e k i p m a n, a l e t l e r 3. 5 D iğ e r ( l ü t f e n b e l i r t i n i z ) E k i p m a n v e M a l z e m e A l t T o p l a m ı 4. Y e r e l o f i s m a l i y e t l e r i A r a ç m a l i y e t l e r i A y l ı k 4. 2 O f i s k i r a s ı A y l ı k 4. 3 T ü k e t i m m a l z e m e l e r i - o f i s m a l z e m e l e r i A y l ı k 4. 4 D iğ e r h i z m e t l e r ( t e l / f a k s, e l e k t r i k / ı s ı n m a, A y l ı k b a k ı m ) Y e r e l O f i s M a l i y e t l e r i A l t T o p l a m ı 5. D iğ e r m a l i y e t l e r, h i z m e t l e r Y a y ı n l a r A d e t 5. 2 E t ü d, a r a ş t ı r m a D e n e t i m m a l i y e t l e r i D e ğ e r l e n d i r m e m a l i y e t l e r i 5. 5 T e r c ü m e, t e r c ü m a n l a r 5. 6 M a l i h i z m e t l e r ( b a n k a t e m i n a t ı m a l i y e t l e r i v b. ) 5. 7 K o n f e r a n s / s e m i n e r m a l i y e t l e r i T a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i İ n ş a a t İş l e r i K o n t r o l ö r l ü k iş l e r i v e d i ğ e r 1 3 D i ğ e r M a l i y e t l e r, H i z m e t l e r A r a T o p l a m ı 6. D iğ e r 1 4 D iğ r A l t e T o p l a m ı 7 P r o j e n i n U y g n. u D o ğ r u d a n M a l i y e t l e r i A r a T o p a m ı ( 1 ' d n 6 ' y a k a d a r ) l e 8. İ d a r i m a l i y e t l e r ( k a l e m 7 'n i n m a k s i m u m % 5 ' s i ) 9. T o p l a m u y g u n p r o j e m a l i y e t i ( ) Grup Çalışması 5 1. Faaliyet Planı: Mantıksal Çerçeve Matrisi nden alacağınız bir ana faaliyet için detaylı bir faaliyet planı oluşturun 2. Bütçe: Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz ile ilgili bir bütçe hazırlayın 24

25 İlginize Teşekkürler Oğuz Demir İstanbul Ticaret Üniversitesi

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR?

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? Bülent ÖZCAN AB Ekonomik ve Mali Konular Dairesi AB Uzmanı Bu sunumda neler aktarılacak? Avrupa Birliği Mali Yardımları Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir? Proje

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı

AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı AB Proje Döngüsü Yönetimi Ana İçerikler ve Araçlar Ankara, 27. 28.07.2010 Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı Eğitim Çalıştayı Hedefleri Çalıştay katılımcıları AB ve diğer Organizasyonların PCM ilkeleri

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Yıllık Toplantısı 21.11.2013, Fırat Üniversitesi, Elazığ SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR63/13/DFD

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR63/13/DFD DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: TR63/13/DFD Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Yerfıstığında Aflatoksin

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı