Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü"

Transkript

1 Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

2 Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Araştırması nın konusu Türkiye için teorik tutarlılığı olan, güncel ve uygulanabilir bir Sosyoekonomik Statü Endeksinin geliştirilmesidir. Bu endeksin geliştirilebilmesi için gerekli olan teorik ve kavramsal yaklaşımın oluşturulması, dünyadaki mevcut uygulamaların incelenerek Türkiye için uygun olan modelin belirlenmesi, gerekli verilerin toplanması ve istatistiki modelleme ile bir Sosyoekonomik Statü Endeksinin oluşturulması araştırmanın konusu kapsamındadır. Projemizin Amacı: Projenin ana amacı sosyal bilimcilerin toplumsal inceleme yapabilmek için ihtiyaç duydukları önemli analiz araçlarından biri olan bilimsel ve teorik temellere dayanan bir sosyoekonomik statü endeksini Türkiye için geliştirmektir. Anahtar Kelimeler: Sosyoekonomik statü endeksi, sınıf, tabakalaşma, toplumsal eşitsizlik, sosyal hareketlilik, toplumsal değişme, mesleki itibar

3 Projenin Özgün Değeri SES endeksleri toplum ile ilgilenen tüm bilim dallarının analizleri için ihtiyaç duydukları zemini oluşturmaktadır. Bu araştırma ile Türkiye için ilk defa bilimsel bir SES Endeksi geliştirilmiş olacaktır. Sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat, işletme, reklamcılık ve halk sağlığı gibi akademik disiplinlerde çalışan akademisyenler; reklamcılık, pazarlama, ürün geliştirme, araştırmageliştirme, eğitim gibi sektörler; kalkınma, sağlık, eğitim gibi alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde politika yapıcılar ve uygulayıcılar araştırma projesi kapsamında geliştirilecek olan Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi nin doğrudan faydalanıcıları arasındadır. Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi tüm Türkiye yi kapsayan ulusal bir model olarak geliştirilecektir. Zengin bir teorik ve kavramsal bir arkaplana yaslanacak olan Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi ölçülmek istenilen alanın gerektirdiği veri zenginliği ve çeşitliliğine sahip olacaktır. Bu çerçevede Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi mesleki itibar, gelir, eğitim, bağımlı nüfus oranı ve mülkiyet verileri üzerine bina edilecektir. Türkiye de henüz bir mesleki itibar endeksi olmadığı için çalışma kapsamında evvela bu endeks oluşturulacaktır. Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Araştırmasının bu bakımdan Türkiye de toplumsal analizlerin geliştirilmesine bir kartopu etkisi sağlayacağı düşünülmektedir. Zira bu endeks kullanılarak standart, karşılaştırılabilir ve şeffaf bilgi üretmek daha kolay hale gelecektir. Diğer taraftan politika yapıcılar ihtiyaç duydukları sosyoekonomik analizleri daha düzenli bir biçimde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları SES Endeksini bu araştırma neticesinde temin etmiş olacaklardır. Araştırma neticesinde çıkarılacak yayınlar ile Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi nin Türkiye incelemelerinde kullanılması ve bu konudaki yayınların sayısının artırılması da çalışmanın bir diğer katısı olacaktır.

4 Projenin Yöntemi Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi araştırması nicel metotlar kullanılarak yürütülecektir. Araştırma birbiri üzerine bina edilmiş dört aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada TÜİK ten alınacak Türkiye örneklemine bir anket çalışması uygulanacaktır. Bu araştırmada katılımcıların seçilen 80 mesleğe verdikleri puanlara göre bu meslekler için 0 ile 100 arasında mesleki itibar ham skorları oluşturulacaktır. Ardından ikinci aşamada bu Türkiye deki tüm mesleklerin mesleki itibarını gösteren bir endeks geliştirilecektir. Öncelikle 80 mesleğin ham itibar skorları ve ortalama gelir ve eğitim seviyeleri arasında regresyon analizi yapılacaktır. Böylece eğitim ve gelir değişkenlerinin mesleki itibar ham skorları içindeki ağırlıkları belirlenecektir. Daha sonra bu ağırlıklar kullanılarak ISCO-08 mesleki sınıflandırması dördüncü seviyesindeki bütün mesleklerin statü skorları hesaplanacaktır. Üçüncü aşamada hane düzeyinde hanede yaşayan fertlerin mesleki statü, eğitim, gelir, bağımlı nüfus oranı ve mülkiyet verileri üzerinden sosyoekonomik statü skorları oluşturulacaktır. Bu amaçla bütün bu değişkenleri içerecek bir temel bilesen analizi yapılacaktır. Son olarak ise belirlenen sosyoekonomik statü skorları üzerinden Türkiye deki toplumsal katmanlar ve bu katmanların büyüklükleri kümeleme analizi yöntemi ile belirlenecektir.

5 Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları Proje Yönetimi Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar sekiz adet iş paketine ayrılmıştır. Böylece çalışmaların belirlenen zaman ve nitelikte gerçekleştirilebilmesi ve proje ekibinin uygun iş bölümlerini yapabilmesi sağlanacaktır. 1. Literatür taraması, dünyadaki benzer modellerin incelenmesi 2. Mesleki İtibar Endeksi Araştırmasının Dizaynı 3. Mesleki İtibar Anketinin hazırlanması, pilot uygulamasının yapılarak son halinin verilmesi 4. Mesleki İtibar Anketinin uygulanması 5. Anket sonuçlarının analizi ve Mesleki İtibar endeksinin geliştirilmesi 6. Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi istatistiki modelinin oluşturulması 7. Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksinin oluşturulması 8. Araştırma raporunun yazımı Proje Ekibi: Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniv. Sosyoloji Böl. Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl. Ölçme Değerlendirme ABD Yurt Dışı Araştırmacı: Doç. Dr. Yunus Kaya, University of North Carolina Wilmington, Department of Sociology and Criminology Araştırma Olanakları: Proje ekibinin tüm toplantılarının ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ofis ve toplantı salonu imkanları kullanılacaktır Proje tanıtım toplantıları için İstanbul Üniversitesi salon ve duyuru imkanları kullanılacaktır

6 Projenin Yaygın Etkisi Bilimsel/Akademik Proje neticesinde çıkacak rapor Türkçe bir kitap olarak saygın bir yayınevinde yayımlatılacaktır. Proje kapsamında Türkiye nin mesleki yapısı ve Türkiye de sosyal tabakalaşma ile ilgili birer adet İngilizce makale hazırlanarak SSCI e giren dergilerde yayımlanacaktır. Projede hazırlanan endeksi ele alan bir adet makale Türkiye de uluslararası indekslere giren bir dergide yayımlatılacaktır. Proje kapsamında oluşturulacak olan endeksler meslekler, toplumsal tabakalaşma ve toplumsal hareketlilikle ilgili akademik çalışmalara bir zemin hazırlayacaktır. Araştırmacıların araştırma sonuçlarını bir uluslararası ve bir ulusal sosyoloji kongresinde bildiri olarak sunmaları. Projede görev alacak bursiyerlerin proje konusu ile ilgili birer bildiri ulusal düzeydeki bir akademik toplantıda bildiri sunmaları sağlanacaktır. Ekonomik/Ticari/Sosyal Proje kapsamında oluşturulacak endeks araştırma, pazarlama, medya, reklam gibi özel sektör kuruluşları ve kamunun tüm yerel ve ulusal düzeyli plan-projelerinde kullanılabilecektir. Endeksi tanıtan bir web sitesi hazırlanacak ve bu web sitesinde daha sonra yapılan akademik çalışmalara da yer verilerek bir bilgi kaynağı teşkil ettirilecektir. Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma Araştırma kapsamında görev alacak iki bursiyerin araştırma bilgi, beceri ve tecrübeleri geliştirilecektir. Araştırmanın Türkiye de toplumsal tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik çalışmalarına hız katacağı beklenmektedir Araştırma neticeleri hem proje ekibi hem de başka akademisyenlerin özellikle meslekler konusunda yeni araştırma projelerinin hazırlanmasına zemin oluşturacaktır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017)

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2013-2017 yılları arasında Uluslararasılaşma konusunda hedefleri Üniversite yaşamının her alanında

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite Raporu Sunumu

Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite Raporu Sunumu 1 2 G İ R İ Ş Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 24 Temmuz 2013 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında TechnoBee Akademik firması tarafından TRB2 Bölgesi nde bir Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojilei

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Performans Programı TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2014 Yılı Performans Programı Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı