YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU 04 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. 1 Yemin Töreni Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 2 Av. Aycan GÜLER'in tarihli,26592 gelen evrak sayılı,foça Adliyesi Baro Odası'nda görev yapacak sigortalı eleman istihdam edilmesi talebinde bulunduğu yazısı. Av. Aycan Güler tarafından verilen dilekçe okundu, İzmir Barosu'nun döneminde İzmir Barosu'nun ekonomik olanakları, adliye işleri ve avukat yoğunluğu ile orantılı olarak istihdam politikası izlediği, yeni dönemde de aynı ilkeler uyarınca bir istihdam politikasının izlenmesine, Foça ilçesi için talep edilen istihdamın mevcut şartlar içinde mümkün olmadığı ancak zaman içinde tekrar değerlendirilmesi kaydı ile şimdilik reddine, kararın ilgilisine bildirilmesi için evrakın Yazı İşleri'ne sevkine, O.B.K.V. 3 Av.T. Ç.'nin tarihli gelen evrak sayılı,izmir ve Karşıyaka adliyelerindeki baro odalarındaki bilgisayarlara UYAP ve e- imza veri tabanlı program yüklenmesi isteği ve İzmir'deki ceza evlerindeki baro odalarına duvar saati isteği yazısı, Av. T. Ç.'nin yazısı okundu, talebin kabulüne, gereğinin yapılması için Bilgi İşlem Servisine gönderilmesine, ilgilisine yazı ile talebin kabul edildiğinin bildirilmesi için Yazı İşleri Servisine gönderilmesine, O.B.K.V. 4 A. B.'nin tarihli gelen evrak sayılı,türkiye Belediyeler Birliği ile Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin işbirliğiyie düzenlenecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bu Kanunla İlgili Mevzuatlar,Borçlar Kanunu,Yeni İl Büyükşehir Yasası ve Kentsel Dönüşüm" konulu "Ücretsiz Mevzuat Bilgilendirme Toplantısına" daveti yazısı Yazının değerlendirilmesi için Başkanlık Divanı'na gönderilmesine O.B.K.V 5 İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı, tarih 2012/04 no lu ve tarih 2012/61 no lu Bakanlık Genelgesi yazısı. 6 Okundu,bilgi alındı.

2 7 Av. Ahmet Okumuş'un tarih gelen evrak sayılı,menderes İlçe Baro Temsilciliği seçimleri hakkındaki tutanak yazısı. Av. Ahmet Okumuş'un yazısı okundu, bilgi alındı, Menderes Adli Müzaharet Temsilcisine yazı yazılarak yeniden bir tarih belirlenerek, belirlenen gün ve saatte seçim yapılması için gereği yapılmak üzere Baro Müdürlüğü'ne gönderilmesine, O.B.K.V. A. B. İ.'nin tarih gelen evrak sayılı,5 Aralık 2012 tarihinde Optimum Outlet ve Eğlence Merkezin'de gerçekleşecek olan "Kadın Hakları Günü" panele konuşmacı istemi yazısı. 8 Okundu,bilgi alındı. Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarih gelen evrak sayılı, küçük B. Ç.'ye Av. S. Ş.'nin kayyım olarak tayin edilmesi talebi yazısı. Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarih gelen evrak sayılı, küçük B. Ç.'ye Av. S. Ş.'nin dışında bir avukatın kayyım olarak tayin edilmesi talebi yazısı okundu. 9 Listeden Av. S. Ş. dışında belirlenen avukat kayyım olarak atanabileceğinin bildirilmesine O.B.K.V. 10 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 'nın tarih gelen evrak sayılı, Duyuru 2012/65 Konutta Teslim Havalelerinde Ödeme Üst Limitlerinin Arttırılması yönündeki yapılan başvurular ile ilgili PTT'ye gönderilen evrakın bildirimine ilişkin yazısı. Okundu, bilgi alındı, web sitesinde duyurulması için Bilgi İşlem Servisi'ne gönderilmesine, O.B.K.V. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 'nın tarih gelen evrak sayılı, günlü 2011/72 ve günlü 2012/23 sayılı duyuruların bildirimine ilişkin yazısı. Okundu, bilgi alındı, web sitesinde duyurulması için Bilgi İşlem Servisi'ne gönderilmesine, O.B.K.V. 11 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 'nın tarih gelen evrak sayılı, tarihli 080/15394 sayılı Adli Yardım Dengeleme Fonuna ek ödenek talebine ilişkin yazısı. Okundu,bilgi alındı. 12 Av. Selma Uyan tarihli gelen evrak sayılı,tire Adli Müzaheret Büro Şefi seçimi ile ilgili bildiriminde bulunduğu yazısı. Tutanak incelendi, Av. Sami Görüşük'ün Tire Adli Müzaharet Temsilcisi olarak atanmasına, konuya ilişkin olarak ilgili yerlere bildirim yapılması ve arşivlenmesi için tutanağın Yazı İşlerine gönderilmesine O.B.K.V. 13

3 14 İzmir Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün tarihli gelen evrak sayılı,10 Aralık 2012 Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası etkinliğinde İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu'nu temsilen Av. Aytül Arıkan 'ın temsilci olarak katılımının sağlanması isteği yazısı. Konunun değerlendirmek ve gerekil görevlendirmeyi yapmak amacı ile Kadın Hakları Komisyonu'na gönderilmesine, O.B.K.V. İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,kısıtlı adayı hükümlü H. V'ye vasi atanması talebi. İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,kısıtlı adayı hükümlü H. V.'ye vasi atanması talebi yazısı okundu. Listeden Av.Ö. A. E.'in vasi olarak atanabileceğinin bildirimine O.B.K.V. 15 Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü O. G.'ye vasi atanması talebi. Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü O. G.'ye vasi atanması talebi okundu. Listeden Av.S. Ö. T.'nin vasi olarak atanabileceğinin bildirilmesine O.B.K.V. 16 Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü S. K.'ya vasi atanması talebi. Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,hükümlü S. K.'ya vasi atanması talebi yazısı okundu. Listeden Av.A. D. T. avukat vasi olarak atanabileceğinin bildirilmesine O.B.K.V. 17 ÖSYM'nin tarihli,26630 gelen evrak sayılı,danıştay Başkanlığı'na sunulmak üzere Ankara 9.İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yürütmeyi durdurma istemli yazısı. Okundu, bilgi alındı, dosyasına konulmak üzere Hukuk İşleri Servisine gönderilmesine, O.B.K.V. 18 Stj. Av. S. Ş.'nin tarihli gelen evrak sayılı,avukatlık Ruhsat Başvurusunu kapsayan bir fon oluşturulması talebine ilişkin yazısı. Talep incelendi, yapılan tespitlerin haklı olmasına karşın yasal dayanaklarının bulunmadığı ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun barolara tanıdığı yetkiler kapsamında talep edilen konuyu kapsamadığı, bahsi geçen sorunun ancak yasa değişikliği ile mümkün olabileceği, fon talebine ilişkin kısmın ise TBB'ye iletilerek talepte bulunulmasına, ilgilisine yanıt yazılması ve TBB'ye fon talebinin iletilmesi için gereğinin yapılmak üzere, Yazı İşleri Servisi'ne gönderilmesine, O.B.K.V. 19

4 Av. Kadir Özbek'in tarihli gelen evrak sayılı, Seferihisar İlçe Temsilcisi seçildiğine ilişkin bildiriminde bulunduğu yazısı. Tutanak incelendi, Av. Kadir Özbek'in Seferihisar Adli Müzaharet Temsilcisi olarak atanmasına, konuya ilişkin olarak ilgili yerlere bildirim yapılması ve arşivlenmesi için tutanağın Yazı İşlerine gönderilmesine O.B.K.V. 20 Avukat Hakları Merkezi Önerileri, 1-Av. Ö. G tarihli, Bergama sorgu hakimliğinde şüpheli A. B.'nin müdafiisi olarak görevlendirildiğini, hakim tarafından ifade için uzun bir süre bekletildiğinin ve ifadede bulunamadığının bildirimine ilişkin yazısı. Yazı okundu, Adli Yargı Komisyon Başkanlığı ile duruşma saatlerine uyulmaması, uzun süreli bekletme ve avukatın mesleğini icrada yargı organları nezdinde yaşadığı sorunlar konusunda yapılan görüşmelerin halen devam ettiğinin ilgilisine bildirilmesine, gereği için Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine, O.B.K.V Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın tarihli gelen evrak sayılı,tbb olağan genel kurul toplantısının Mayıs 2013 tarihinde yapılmasına ilişkin yazısı. Okundu, bilgi alındı. Nevval Salih İşgören Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,temel Haklar konulu seminere konuşmacı istemi yazısı. Talep okundu, Av. C. D.'nin görevlendirilmesine, gerekli iletişimin sağlanması için İnsan Hakları Merkezi'ne gönderilmesine, O.B.K.V. 23 Av. Safiye Özçelik'in 30 Kasım 2012 tarihli gelen evrak sayılı,ödemiş Adli Yardım Baro Temsilciliği seçimine dair tutanak yazısı. Tutanak incelendi, Av. Erdem Boyacı'nın Ödemiş Adli Müzaharet Temsilcisi olarak atanmasına, konuya ilişkin olarak ilgili yerlere bildirim yapılması ve arşivlenmesi için tutanağın Yazı İşlerine gönderilmesine O.B.K.V Av. Sevilay Kantarcıoğlu'nun tarihli gelen evrak sayılı Bayındır Adli Yardım Büro Temsilciliği görevinin devamına ilişkin bildirimde bulunduğu yazısı. Tutanak incelendi, Av. Sevilay Kantarcıoğlu'nun Bayındır Adli Müzaharet Temsilcisi olarak atanmasına, konuya ilişkin olarak ilgili yerlere bildirim yapılması ve arşivlenmesi için tutanağın Yazı İşlerine gönderilmesine O.B.K.V.

5 Konak Belediyesi'nin tarihli gelen evrak sayılı,adli Takip Elemanı Yetiştirme Kursu için eğitimci avukat talebi yazısı. Okundu, bilgi alındı, konunun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği baroların görev ve yetki alanında bulunmadığından talebin reddine, konunun ilgilisine yazı ile bildirilmesi için Baro Müdürlüğüne gönderilmesine, O.B.K.V. 26 Başbakanlık Teftiş Kurulu ve UNDP'nin tarihli gelen evrak sayılı,güçlendiriilmiş Bütünlük Sistemleri İçin Şeffaflık ve Hesap Verilebiilirliğin Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı'na davet talebi yazısı. Okundu,bilgi alındı Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarih gelen evrak sayılı, kısıtlı Y. V.'ye Av. M. E.dışında yeni bir kayyım atanması istemine ilişkin yazısı. Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tarih gelen evrak sayılı, kısıtlı Y. V.'ye Av. M. E. dışında yeni bir kayyım atanması istemine ilişkin yazısı okundu. Listeden taraf olmayan bir avukat Av.Ç. A.'nın kayyım olarak atanabileceğinin bildirilmesine O.B.K.V. SAYMANLIK önerileri: 1-Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı 20/11/2012 tarihli no lu cübbe yıkama ve ütüleme bedeli 157,83 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 2-Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu Adliye duruşma salonlarının tamir bedeli 224,20 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 3- Yelgök Lokanta Gıda tarihli no lu uzlaşma seminer yemek bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması. 4- Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu masa örtüsü ve bayrak temizleme bedeli 290,87 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 5- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri no lu Uzlaşma Semineri Sertifika ve Yaka Kartı Basımı bedeli 61,07 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 6- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarihli no lu THM Konser afiş bedeli 116,82 tl nin Baro bütçesine gider yazılması 7- Ayna Reklam Yayıncılık tarihli no lu bülten basım bedeli 3,658 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 1-Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı 20/11/2012 tarihli no lu cübbe yıkama ve ütüleme bedeli 157,83 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 2-Teknolojik Bilgisayar tarihli no lu Adliye duruşma salonlarının tamir bedeli 224,20 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 3-Yelgök Lokanta Gıda tarihli no lu uzlaşma seminer yemek bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 4- Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli no lu masa örtüsü ve bayrak temizleme bedeli 290,87 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 5- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri no lu Uzlaşma Semineri Sertifika ve Yaka Kartı Basımı bedeli 61,07 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 6- Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri tarihli no lu THM Konser afiş bedeli 116,82 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 7- Ayna Reklam Yayıncılık tarihli no lu bülten basım bedeli 3,658 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 29

6 8- Litai Otel tarihli no lu Sema Pekdaş'ın konaklama bedeli 100 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 9- Almila Tanıtım tarihli no lu üçlü kalem set alım bedeli 1,593 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 10- Arif Özkan tarihli no lu asansör bakımı ve spot ampül alım bedeli 185 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 11- Kare Peyzaj tarihli C no lu taziyet ve kutlama gideri tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 12-Soner Kırgız tarihli ses sistemi kurulum bedeli 2,585 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 13- Soner Kırgız tarihli no lu stüdyo kiralama bedeli 1,125 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 14- Ercan Kovan tarihli 3558 no lu internet sitesi web hasting bedeli 165 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 15- Tele Kurye tarihli dağıtım ücreti 18,115,95 tl nin Baro bütçesine gider yazılması 8- Litai Otel tarihli no lu Sema Pekdaş'ın konaklama bedeli 100 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 9- Almila Tanıtım tarihli no lu üçlü kalem set alım bedeli 1,593 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 10-Arif Özkan tarihli no lu asansör bakımı ve spot ampül alım bedeli 185 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 11- Kare Peyzaj tarihli C no lu taziyet ve kutlama gideri tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 12-Soner Kırgız tarihli ses sistemi kurulum bedeli 2,585 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 13- Soner Kırgız tarihli no lu stüdyo kiralama bedeli 1,125 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 14- Ercan Kovan tarihli 3558 no lu internet sitesi web hasting bedeli 165 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına 15- Tele Kurye tarihli dağıtım ücreti 18,115,95 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasna O.B.K.V.ı Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli cübbe yıkama ve ütüleme bedeli 807,12 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 17- Kemal Özçakal tarihli uzlaştırma eğitimi yemek bedeli 2,400 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 17- Rezzan Yurdakul tarihli sekreter koltuk alım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 19- Rezzan Yurdakul tarihli müdür koltuğu alım bedeli 118 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 19- Atalay Aksoy Antalya Barosu Futbol Kupası yol giderleri 324,20 tl nin Baro bütçesine gider yazılması, 20- Cem Yanmaz Antalya Barosu Futbol Turnuvası yol giderleri 303,77 tl nin baro bütçesine gider yazılması, 16- Deniz Ceylan Gümüş ve Ortağı tarihli cübbe yıkama ve ütüleme bedeli 807,12 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 17- Kemal Özçakal tarihli uzlaştırma eğitimi yemek bedeli 2,400 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 18- Rezzan Yurdakul tarihli sekreter koltuk alım bedeli tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 19- Rezzan Yurdakul tarihli müdür koltuğu alım bedeli 118 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 20- Atalay Aksoy Antalya Barosu Futbol Kupası yol giderleri 324,20 tl nin Baro bütçesine gider yazılmasına, 20- Cem Yanmaz Antalya Barosu Futbol Turnuvası yol giderleri 303,77 tl nin baro bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 31 SAYMANLIK ÖNERİLERİ: 1- Aras Kargo kargo bedeli 416,06 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması, 2- Telekutu İletişim Hizmetleri tarihli iletişim bedeli 134,92 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılması, 1- Aras Kargo kargo bedeli 416,06 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına, 2- Telekutu İletişim Hizmetleri tarihli iletişim bedeli 134,92 tl nin Adli Yardım bütçesine gider yazılmasına O.B.K.V. 32

7 Ergenekon Davası ile ilgili yazı. Talebin kabulü (daha önceki gözlemci olarak katılma kararı aldığımız YK sayısı)kararımızın gereği olarak bundan sonraki duruşmaların düzenli olarak izlenerek Başkanlığa rapor verilmesine her duruşma için görevlendirilecek avukatların başkanlıkçabelirlenmesine karar verildi.diğer müdafilerie bildirilmek üzere İzmir Barosu üyesi Av. Murat Ergün'e ve diğer tüm müdafilere gönderilmesine O.B.K.V. 33

8

9

10

11

12

13

14

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları

Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları Av. Atilla ÖZEN İÇİNDEKİLER İlksöz xv Sunuş xvii Giriş xix Kısaltmalar xxi 1. BÖLÜM STAJ Soru: Staj yaptığım mahkemede hakim ve yazı işleri müdürünün mübaşirlik

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.06.2013-30.06.2013 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.06.2013-30.06.2013 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.06.2013 30.06.2013 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları Bu Sayıda ÇANAKKALE BARO DERGİSİ İki ayda bir yayımlanır. Yıl: 2 Sayı: 9 Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Kazdağları İçin Büyük Buluşma

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı