1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI"

Transkript

1 ÜRETİM YÖNETİMİ

2 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. ÜRETİM TANIMI İktisat dilinde, üretim; her türlü fayda yaratma (şekil değişikliği, zaman değişikliği, mekan değişikliği... vb ile) veya iktisadi mal veya hizmetler meydana getirme olarak tanımlanmıştır. Mühendisler de üretimi; teknik ve dar anlamda fiziksel yönü ile ele almış bir fiziki varlık üzerinde onun değerini arttıracak bir değişiklik yapma yada hammadde veya yarı mamulleri (input)kullanılabilir bir mamule (output) dönüştürme olarak tanımlamışlardır.

3 İşletmeciler ise hammaddeleri fiziki veya kimyasal yollardan geçirerek değişimini sağlamak ve böylece tüketicilere faydalı mal veya hizmet elde etmek işlemine üretim adını verirler.

4 1.2. ÜRETİM YÖNETİMİ İşletmenin elinde bulunan malzeme makine ve insan gücü kaynaklarının, belirli miktarda ki mamulün istenilen niteliklerde(kalitede), istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.

5 ZAMAN KALİTE MİKTAR FİYAT Üretim yönetimi için önemli olan noktalar...

6 Özetle üretim faaliyeti ürün yada hizmetlerin yaratıldığı süreç; üretim yönetimi ise ürün yada hizmetleri yaratılmasında kullanılan kaynakların ve yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin yönetimi şeklinde tanımlana bilir.

7 1.3. ÜRETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

8 1.4. ÜRETİM YÖNETİMİNİN AMAÇLARI Bir takım çevre koşulları üretim yöneticilerinin görevlerini giderek güçleştirmektedir.bu koşulları şu şekilde sıralamak mümkündür;(gaither s.4) Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin hızla değişmesi İç ve dış pazarlarda yaşanan yoğun rekabet Üretim teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişme Rakiplerin sunduğu kalite ve maliyet düzeyinde ki iyileşme

9 Uluslararası finanssal koşullarda meydana gelen dalgalanmalar İşlemlerin uluslararası boyut kazanması Hizmetler sektörünün giderek büyümesi Uluslararası ticaretin yoğunlaşması Üretim kaynaklarının sınırlı olması

10 Bu çevre koşulları altında işletmenin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz; Tüketici isteklerinin fiyat,kalite,zaman ve miktar açısından en iyi şekilde karşılanması Stok düzeyini mümkün olduğu kadar düşük tutulması veya stok devrinin arttırılması, İşletmenin insan gücü ve makine kaynaklarından yararlanma derecesinin yükseltilmesi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır.

11 Bu amaçlar göz önüne alındığında düşünülmesi gereken ekonomik koşullar vardır; Malzeme,stok, insan gücü ve makine gücü...vb konularla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunda mamulün maliyeti. Üretim yönetiminin kendi faaliyetlerinin mamul maliyetine yansıyan payı.

12 2. Üretim Sistemleri nin Sınıflandırılması 1. Sürekli Üretim Sistemi 2. Kesikli Üretim Sistemi 3. Proje Tipi Üretim Sistemi

13 2.1. Sürekli Üretim Sistemi Makine ve tesislerin yalnızca belirli bir mamul için tahsis edildiği sistemler sürekli üretim sistemi olarak nitelenirler. Ürün standardize olması nedeni ile aynı işlemlerin aynı sırayla yerine getirilmesi söz konusudur. Üretilen mamule olan talep düzeyi, dolayısıyla üretim miktarları çok yüksektir.

14 Sürekli Üretim Sisteminin dezavantajları şöyle sıralanabilir; Üretim hattı üzerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun,bütün hattı etkileyecektir. Oldukça maliyetli ve teknolojik bir üretim sitemidir. Üretim sisteminde esneklik bulunmaması sektörün çok çabuk yön değiştirmelerine etkin bir şekilde tepki verememesine neden olabilir.

15 Sürekli Üretim Sisteminin ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanabilir; Az çeşitli yüksek miktarlarda üretim, Yüksek sermayeli yatırım, Düzenli talep, Tüm ürünlerin aynı makineler üzerinde aynı işlemleri görmesi Özel amaçlı makineler kullanılması Kalifiye olmayan işgücü kullanımının mümkün olması, Yüksek hammadde ve mamul stokları, buna karşılık düşük ara stokları Fabrika içi taşımacılıkta konvektör,raylı araba gibi özel araçlar kullanılması...

16 Sürekli üretim sistemini kendi arasında ikiye ayrılmıştır; a. Kütle Üretim b. Akış Tipi Üretim

17 a. Kütle Üretim Sistemi (Üretim ve Montaj Hatları) Kütle üretim sisteminde bir yada çok kısıtlı sayıda mamulden yüksek miktarlarda üretim gerçekleştirilir.gerektiğinde, üretim hattında bağzı değişiklikler yapmak sureti ile benzer bir ürünün üretimine geçilebilir.

18 Beyaz eşya,otomobil, televizyon gibi ürünleri üretimi kütle üretim sistemine örnektir

19 B. Akış Tipi Üretim Akış tipi üretimde makine ve tesisler sadece tek bir ürün üretecek şekilde tasarlanmıştır. Ürün, üretimde kullanılan süreçler, malzeme ve araçlar standardize edilmiştir. Akış tipi üretim sermaye yoğundur bunun nedeni otomasyona dayalı bir üretim sistemi olmasıdır. Bu tip üretim sistemlerine ; petrol rafinerileri, plastik, çimento, şeker,kağıt üretimi örnek gösterilebilir.

20 2.2. Kesikli Üretim Sistemi Kesikli üretimde farklı ürünlerden az miktarda üretim söz konusudur. Farklı ürünlerin üretimi,genel amaçlı makineler üzerinde bağzı ayarlamalar yapılarak gerçekleştirilir. Aynı fonksiyonel ürünlerin bir arada bulunduğu bir yerleşim düzeni görülür. Örneğin torna, freze ve matkapların bir arada bulunduğu bir atölye oluşturulur.

21 Kesikli üretim sisteminin ayırt edici özelliklerini şöyle sıralaya biliriz; Düzensiz talep Genel amaçlı makinelerin kullanılması Düşük miktarlarda çok çeşitli üretim Aynı fonksiyonel özelliklere sahip üretim araçlarının aynı bölümlerde toplanması Kalifiye iş gücü kullanılması Yüksek ara stokları,düşük hammadde ve mamul stokları Fabrika içi taşımaların,genellikle insan gücü ile çalışan veya motorla tahrik edilen istif arabaları ve sabit veya hareketli vinçlerle yapılması Miktar yada çeşit itibari ile değişkenlik gösteren tüketici talebi karşılayacak esnekliğe sahip olması

22 Kesikli üretim sistemi A.Siparişe Göre Üretim B.Parti Üretimi olarak üretimin miktarına göre ikiye ayrılır.

23 a. Siparişe Göre Üretim: Bu üretim şekline atölye tipi üretimde diye biliriz. Siparişe göre üretim zaman, kalite, tasarım ve miktar olarak tüketici veya müşteri firmanın özel olarak belirlediği bir mamulün üretilmesidir. Bu sistemlerde çok çeşitli ürünün üretilmesi mümkündür. Bir sipariş geldiğinde işlem sırası o siparişe göre belirlenir, gelen her yeni siparişin işlem sırası ve miktarı birbirinden farklıdır.

24 a. Siparişe Göre Üretim: Yerinde alınan ölçüye göre mobilya üreten sistemler veya makine takım atölyeleri bu sisteme örnek gösterilebilir.

25 b.parti Üretim Sistemi Parti üretim sistemi, özel bir siparişi yada sürekli bir talebi karşılamak amacı ile belli bir mamul grubunun belirli miktarlarda oluşan partiler halinde üretilmesidir. Siparişe göre üretim ile parti üretim arasında ki en belirgin fark parti üretimin siparişe göre üretime göre ürün standardizasyon yönü daha fazladır.parti üretimde tekrarlamalı olarak belirli miktarlarda talebi karşılamaktadır fakat ürün çeşitliliği siparişe göre üretime kıyasla daha sınırlıdır.parti üretimde talebi yapılan ürün için yeni sistem kurulması gerekmez.

26 b.parti Üretim Sistemi Parti üretim sisteminin düşük hacimli,çeşitli üretime olanak sağlayacak esnekliğe sahip olması gerekir.çeşitli parçaların belli büyüklükte ki partiler halinde üretildiği metal işleme atölyeleri bu üretim şekline örnek olabilir.

27 1.3. Proje Tipi Üretim Bir tek büyük ölçekli üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlana üretim sistemine proje tipi üretim denir.bir tek üretim üzerinde çalışılır yapılan işin hacmi büyüktür,bir üretim sona erdikten sonra yeni bir üretime geçilir. Bunun yanının da birkaç iş birden de yürütülebilir. Her bir proje birbirinden bağımsızdır yani farklı özellikler taşır.

28 Proje tipi üretimin ayırt edici özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; Büyük ölçekli tek seferlik işlerden oluşan bir üretim şeklidir, Özel talebe bağlı bir üretim şeklidir, Üretim faktörlerinin projenin yapılacağı bölgeye taşınması gerekir Mamul sabit konumdadır Makine ve iş görenler mamul içinde hareket ederler. İşgücü kullanım düzeyini zaman içinde değişkenlik gösterbilir.

29 3.Proje Tipi Üretim Faaliyetlerin planlaması yapılan işlere göre karmaşıklık gösterecektir.proje tipi üretim kesikli ve sürekli üretimden proses olarak oldukça farklıdır.bu özelliği proje tipi üretimin;proje faaliyetlerinin planlaması, yönetimi,denetimi amacıyla tamamen farklı teknikler kullanılmaktadır.

30 3.Üretimde Strateji Bir amaca ulaşmak için belirlenen yol veya yönteme strateji denir. Bir firmada stratejik planlama,çeşitli düzeylerde yapılır önemli olan nokta ise bu stratejilerin birbirleri ile ilgili ve uyumlu olmasını sağlamaktır.

31 Genel ANALİZ İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE MÜŞTERİ ÇEVRESİ SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ FIRSATLAR (+) (+) ZAYIF TEHDİTLER (-) (-) MİSYON AMAÇ HEDEFLER ÜRETİM STRATEJİSİ

32 Üretim Stratejisinin Unsurları; Ürün tasarımı Üretim süreç tipinin belirlenmesi Mamul stok politikasının belirlenmesi Üretim tesislerinin odağının belirlenmesi Yeni ürün geliştirilmesi ve tasarımı Teknoloji seçimi ve süreç geliştirilmesi Kaynakların stratejik alternatifler arasında dağılımı Tesis planlama :kapasite, yer seçimi, yerleştirme İş tasarımı İşleyişle ilgili taktik kararlar

33 4. Verimlilik Verimlilik adını verdiğimiz kavram, üretim sırasında kullandığımız insan gücü, hammadde, alet ve makineler, enerji, su, toprak, gübre gibi kaynaklarla sonunda elde ettiğimiz ürün arasındaki ilişkiyi, oranı anlatır.

34 Birim zamanda, örneğin bir günde, bir ayda yada bir yılda, ürettiğimiz mal yada hizmetin büyüklüğünü ölçüp onu üretmek için kullandığımız kaynağın yada kaynakların miktarına bölersek, verimlilik oranını buluruz.

35 Verimlilik =ÇIKTI/ GİRDİ oranıdır... Çeşitli hesaplamalar sonunda bulunacak verimlilik oranları yada katsayıları, tek başlarına pek fazla anlam ifade etmez. Bu oranları karşılaştırmalı olarak değerlendirmek gerekir.

36 Aynı sürede aynı kaynakları kullanarak daha çok ve kaliteli ürün elde edebilirsek verimliliği artırmış oluruz. Bunun için de kaynaklarımızı akılcı ve tutumlu kullanmayı bilmek, onlardan daha iyi yararlanmanın yollarını araştırıp öğrenmek zorundayız.

37 Yeni Yöntem Ve Araçlar AR-GE Verimlilik Artışı Mevcut Durum Üretkenlik Artar Maliyet Ve Fiyat Düşer Üretim Artar BÜTÜN BUNLARDA KARLILIĞI ARTTIRIR! Üretim Artar TALEP ARTAR Talep Artar Maliyet Ve Fiyat Düşer

38 H. Emerson'nun belirlediği verimliliğin on iki ilkesi ise şunlardır: 1 - Amaçların belirlenmesi, 2 - Uzun vadeli görüşler benimseyip, bunların sonuçları üzerinde düşünülmesi, 3 - Danışma hizmetlerinden yararlanılması, 4 - Disiplin sağlanması, 5 - Başarının değerlendirilmesi, 6 - Düzenli ve yeterli kayıtlar tutulması, 7 - Yazılı iş emirlerinde yeterli bilgi verilmesi, 8 - Başarı standartları ile ücret hadleri arasında paralellik bulunması, 9 - İş dağıtımı ve standart koşullar arasında benzerlik olması, 10 - Standart işlemler ve fiilî işlemler arasında eşitlik, 11 - İş tanımları yapılması, 12 - Verimli çalışan işçi ve yöneticilerin ödüllendirilmesi.

39 5. STOK SİSTEMLERİ MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP) 1960 lı yılların başında üretim sistemlerinde kullanılan parça ve malzeme stoklarının yönetiminde bilgisayar yeteneklerinden yararlanmak amacıyla tasarlanmıştır.

40 İMALAT KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) 1968 de devreye sokulmuştur, ancak özellikle 1980 lerin başlarında,imalat işlemlerinde üretime tahsis edilen tüm kaynakların etkin bir şekilde planlanmasını ve izlenmesini sağlayan bir araç olarak kabul görmeye başlamıştır. İyi planlanmış İKP bir üretim işletmesindeki tüm fonksiyonel alanların yönetimi için gerekli bilgiyi sağlar.

41 6.TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMLERİ (JIT) Yalın Üretim, Toyota Üretim Sistemi yada Stoksuz Üretim gibi isimlerle anılan Tam Zamanında Üretim, 1950'nin başlarında Japonya'da Toyota şirketinin öncülüğünde geliştirilip,1980'lerde ABD'de yaygınlık kazanmış olan bir üretim felsefesidir.

42 Tam zamanında üretimin en genel tanımı; Üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını temin eden ve sıfır envanteri hedef alan bir malzeme yönetim sistemi olarak verilebilir. Daha geniş bir tanımla Tam Zamanında Üretimi; En az kaynak kullanımıyla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine cevap verecek şekilde en az israfla ve tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanıp potansiyellerin tümünden yararlanmak şeklinde tanımlayabiliriz.

43 JIT in amacı Yönetim ve üretim süreçlerindeki her türlü israfı ve müşteri gözünde ürüne artı değer katmayan her türlü işi ve adımı ortadan kaldırmak. Bu israflar aşağıdaki gibidir. Basit stratejiler Hurdalar Fazla üretim Gereksiz malzeme taşımaları Yarı mamul ve bitmiş ürün stokları Gereksiz, katma değer yaratmayan operasyonlar İşçinin makine zamanı içinde beklemeleri Gereksiz işçi hareketleri

44 Bu israfların nedenleri aşağıdaki belirtilmiştir. Yetersiz çalışma metodları Uzun hazırlık zamanları Yetersiz prosesler Eğitim eksikliği Yetersiz bakım Uzun mesafeler Lider eksikliği

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT) İÇERİK GİRİŞ JIT TANIMLARI JIT AMAÇLARI TEKNİKLER JIT YARARLARI GİRİŞ Günümüzde uluslar arası rekabet hızla büyümektedir. Bu rekabet şartlarında var olabilmenin ön koşulu daima

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı