OPAL YAYINCILIK HAPPY KİDS PROJE YAZMA. [Belge alt başlığını yazın] Ali ULUSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPAL YAYINCILIK HAPPY KİDS PROJE YAZMA. [Belge alt başlığını yazın] Ali ULUSOY"

Transkript

1 OPAL YAYINCILIK HAPPY KİDS PROJE YAZMA [Belge alt başlığını yazın] Ali ULUSOY

2 2 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ BÖLÜM 1 PROJE NEDİR? NEDEN PROJE HAZIRLIYORUZ? HİBE PROJELERİNDEN KAZANIMLARIMIZ ALİ ULUSOY Proje bir değişimdir, değişmek ve değiştirmek için bir fırsattır. Proje rastlantılarla değil planlanmış etkinliklerle sizi başarıya taşıyabilir. Önce kendinize şunu sorun: DEĞİŞİME GEREK VAR MI? DEĞİŞMEK İSTİYOR MUSUNUZ? DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR MUSUNUZ? 2

3 3 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ PROJE NEDİR? P roje genel olarak, belirli kaynaklarla belirli bir zaman içerisinde tamamlanması gereken ve tekrarlanmayan özel faaliyetler topluluğu olarak tanımlanabilir. 1 Proje, önceden belirlenmiş bir süre içersinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden - sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. Proje süresi, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kağıda dökülmesi, geliştirilmesi, BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu bölümde hibe projesi geliştirmek ve yazmak isteyenlere projeler hakkında kısa bir bilgi verilecektir. Projelerin ayırt edici özellikleri öğrenilecektir. Projeler hakkında temel bilgi edinilerek projelerden kazanımların neler olabileceği konusuna fikir sahibi olunacaktır. Proje yazmaya ve geliştirmeye teşvik edilecektir. yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir. 2 Projenin tanımı aşağıdaki belirleyici özelliklerin ortaya konulması ile yapılabilir: Projenin açık tanımlanmış belirli amaçları vardır. Önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş noktaları vardır. Amaçlarının elde edildiği kesin bir son noktası bulunmaktadır. Olay, kendine özgü, tek ve tekrarlanmayan niteliktedir. Proje, belirli bir ürünü ortaya çıkarmak için zaman ve parasal kaynaklar kullanılarak yürütülen karmaşık bir çabadır. Birbirini izleyen ve paralel giden faaliyetlerden oluşan bir süreçtir. Bir proje, çeşitli örgütsel yapıların kurulmasını ve değişik fonksiyonel ilişkilerin geliştirilmesini gerektirir. Bir proje ürünü, birçok bakımdan kendine özgüdür. Tek ve benzersizdir. Proje, çok çeşitli alanlardan, farklı nitelikteki kişi ve kuruluşların birbirini izleyen aşamalarda ortak çabalarını gerekli kılan karmaşık bir süreçtir. Proje uzun süreli bir çaba gerektirir. Endüstriyel birçok ürün, saatler hatta dakikalarla ifade edilen süreçler içerisinde üretilirken bir projenin tamamlanması için aylar veya yıllar süren çabalar harcanır. Proje pahalı bir üründür. Birçok ürünle karşılaştırıldığında ölçeği ve nitelikleri nedeniyle proje ürünlerinin ortaya çıkarılması büyük parasal kaynakların kullanımı gerektirir. 3 1 Barutçugil. 2008: ( ) 3 Barutçugil. 2008:

4 4 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ PROJE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ P roje yönetimi, tekrarlanmayan özel bir faaliyetin başlı başına bir proje olarak ele alınıp yönetilmesidir. Bu yaklaşımın sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki ilkelerin bilinmesi gerekir. Projelerin yönetimi, belirlenmiş bir sonuca götüren araçtır. Kendisi bir sonuç ya da amaç değildir BİR PROJEYİ Belirli bir amacı elde etmek TANIMLAYAN ÜÇ ANA için iletişim, çalışmaya BİLEŞEN özendirme, koordinasyon, organizasyon ve görevlerin yerine getirilme biçimidir. 1) Belirli bir kapsam: İstenen sonuçlar ve ürünler 2) Takvim. Projenin başlayacağı ve biteceği tarihler Proje bir değişimdir, değişmek ve değiştirmek için bir fırsattır. Proje rastlantılarla değil planlanmış etkinliklerle sizi başarıya taşıyabilir. Önce kendinize şunu sorun: DEĞİŞİME GEREK VAR MI? Projelerin yönetimi, girişimcinin, danışmanların, mühendislerin, tasarımcıların, yapımcıların, üstlenicilerin, sigortacıların ve diğerlerinin amaçlarını birleştiren bir süreci ifade eder. Bunların tümünün amacı, projenin başarıyla tamamlanmasıdır. 3) Gerekli kaynaklar. Proje yönetimi, elde bulunan ekonomik kaynakların İnsan, fon, ve sahip olunan bilgi ve becerinin en iyi şekilde kullanılmasını gerektiren bir çabadır. Sonuçta sağlanan kâr, çalışmayı özendirici bir güdü ve çalışma başarısının bir ölçüsü ve ödülüdür. Proje yönetimi, ne yeni riskler yaratan ne de mevcut riskleri üstlenen bir süreçtir. 4 PROJE YÖNETİMİ: TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Proje yönetimi, üretim, ticaret ya da hizmet sektöründe çalışan bir organizasyonun ele aldığı bir projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullandığı parasal ve parasal olmayan kaynakların faaliyetlerini planlama, organizasyon, yönetme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının bütünüdür. Burada amaç, belirli bir sürede, belirli bir bütçe ile öngörülen teknik sonuçları gerçekleştirmektir. 5 Bir projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tüm sorunlara ve risklere karşın sonuçtaki amaçların gerçekleşmesini sağlamaya yönelik çabaların tümü proje yönetminin kapsamı içindedir. PROJE YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ 4 Barutçugil. 2008: 17 5 Barutçugil. 2008: 15 4

5 5 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ 1. Projeler karmaşık çabalardır. 2. Proje, belirli bir sonuç yaratma sürecidir. 3. Her projenin bir yaşam devresi vardır. 4. Yaşam döneminin her aşamasında projenin özellikleri değişir. 5. Proje ilerledikçe, maliyet ve bitiş zamanına ilişkin belirsizlik azalır. 6. Bir projeyi hızlandırmanın maliyeti sonuca yaklaştıkça giderek artar. 6 PROJE PLANLAMASINDA TEMEL AMAÇLAR Proje faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak, Kimin, neyi, ne zaman, nasıl ve niçin yapacağını belirlemek, Gerekli olacak maddi ve beşeri kaynakları sağlamak, Bu kaynakları belirli aşamalara zaman içinde ve uygun bir biçimde dağıtmak, İlgili tüm organizasyonların çalışmalarını bütünleştirmek, Kişiler, ekipler ve organizasyonlar arasında etkin bir iletişim sağlamak, İlgili kişilerin ve organizasyonların tüm faaliyetlerini koordine etmek, Proje ile ilgili tüm işleri kontrol etmek, Beklenmedik olaylara ve değişmelere karşı hazırlıklı olmak için önlemler önermek, Projenin bitiş zamanını belirlemek. 7 Proje Yürütücüsü Kimdir? Projenin başvuru sahibi olan gerçek/tüzel kişi ve/veya kişilerdir. Sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve sözleşmede belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından görevlendirilen, proje yürütme sorumluluğu taşıyan kişi veya kişilerdir. Kamu kuruluşlarında genel müdür ve genel müdür yardımcısı, müsteşar ve müsteşar yardımcısı ve bu kadrolara muadil görevdeki kişiler (Kamu Araştırma Enstitü yöneticileri hariç) ile üniversitelerde dekan ve dekan yardımcısı, rektör ve rektör yardımcısı kamu projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alamazlar. İnsanların üç gruba ayrılabileceği söylenir: Bir şeylerin olmasını sağlayanlar, bir şeylerin olmasını seyredenler ve ne olup bittiğini merak edenler. Jurgen Wolff Proje yürütücüsü, proje sahibi kurumu temsil edeceğinden ve kurumsal taahhüt gerektirdiğinden emekli bir öğretim üyesi veya kamu görevlisi proje yürütücüsü olamaz. Fakat proje personeli olarak araştırmacı, danışman ya da yeni alınan personel olarak yer olabilirler. Proje Koordinatörü Kimdir? 6 Barutçugil. 2008: Barutçugil. 2008: 89 5

6 6 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ Projenin tüm idari ve mali koordinasyonundan sorumludur. Projelerden kişisel olarak kazandıklarınız nedir? Başka bakış açılarını dinlemek ve tecrübelerden yararlanmak Çok yönlü düşünme kabiliyeti olması ve başkalarının bakış açılarını anlamak Başkalarının hedeflerine nasıl ulaştığı ve nasıl ilettiği konusunda bilgi sahibi olmak Kuruluşunuzun projelerden kazandıkları nelerdir? Başka uzmanlık alanlarındaki ortaklara yayılma kabiliyeti Çapraz bilgi transferi Christine Lester, West Midlands Tomorrow Ltd & Minster Development Centre Ltd Koordinatörlük, projenin idari yönetimi, ortaklardan idari bilgilerin temin edilmesi, belirlenen zaman çizelgesine göre proje çalışmalarının koordinasyonu ve izlenmesi, proje raporlarının ve çıktılarının ortakların desteğiyle hazırlanması ve sunulması gibi görevleri kapsar. Projenin mali yönetimi, ortakların mali bilgilerinin temin edilmesi, ortaklar arası bütçe dağılımının kontrata uygun olarak yapılması, kaynakların yönetimi gibi görevler de koordinatörün görevleri arasındadır. Proje Danışmanı Kimdir? Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzman kişidir. Proje Paydaşı Kimdir? Projenin Ortağı, İştirakçisi, Hedef Kitlesi ve Nihai Faydalanıcılarını ifade etmektedir. Proje sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı, olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilecek ve proje sonuçlarından olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek kişiler, topluluklar, örgütler, kurum ve kuruluşlardır. Ortaklar hem proje kapsamında öngörülen, hem de proje temelinde oluşturulan anlaşmada belirlenen sorumlulukları olan kişi veya kurumlardır. Proje kapsamındaki görevleri iş paketlerine ayrılmıştır. Ortaklar projedeki görevlerini yerine getirmek, anlaşmada belirlenen aralıklarla rapor vermek, proje toplantılarına katılmak ve belirlenen iletişim kurallarına uymak ile yükümlüdürler. Projedeki diğer ortakların dâhil oldukları iş paketleri içerisinde üzerlerine düşen görevler projede belirtilir. İştirakçi; proje kapsamında mali ve idari yükümlülüğü bulunmayan ama proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve hedef gruplara ulaşılmasında etkisi bulunan paydaşlardır. Proje faaliyetlerinden kurumsal ve/veya kişisel olarak mali gelir elde edemez. Hedef Kitle; projenin uygulanmasından herhangi bir şekilde faydalanacak olan kimsedir. Nihai Faydalanıcı; projenin sonuçlarından doğrudan veya dolaylı şekilde etkilenecek kimsedir. Proje Ekibi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 6

7 7 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ Projenin amaçlarına uygun ekip oluşturulmalıdır, Verilen görevleri yapmaya istekli ortaklar seçilmelidir, Güvenilir ve dengeli bir ekip oluşturulmalıdır, Ortaklarını itibarı ve kaynakları kontrol edilmelidir, Proje süresi göz önüne alınarak, uzun süreli çalışmak istenecek ortakları seçilmelidir, Karşılıklı güven oluşturulmalıdır, Ulusal ve uluslar arası farklı fon başvurularında başvuru ile ilgili koşullar, ilgili çağrı kapsamında belirtilmektedir ve proje ekibi oluşturulurken bu koşullara dikkat edilmelidir. 8 Projenin İşlevleri Nelerdir: Proje faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir, Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar, İzleme ve değerlendirmeye imkân verir, Kaynak bulunmasına yardımcı olur, Hedeflere ulaşmanın önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olmaya ve önlem almaya yardımcı olur, Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır, Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır. Bir projeden kişisel olarak kazandıklarınız nedir? Bir amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğum için kişisel tatmin kazandım. Bunun dışında diğer ülkeler ve kültürler hakkında çok daha fazla bilgi edindim ve projeden önce bilmediğim alanlarda deneyimler elde ettim. Kuruluşunuzun projelerden kazandıkları nelerdir? Kuruluşumuz farklı tarz projeler ile farklı ülkeler ve kültürlerden ortaklar sayesinde tecrübe kazanmıştır. Ayrıca gelecek projelerde bize yardım edebilecek fon sağlayan kuruluşlar ve iletişim kişileriyle tanıştık Andreja Musar, LOGUM Proje Döngüsü Nedir: Herhangi bir proje fikrinin ortaya çıkması ile başlayıp, projenin tamamlanmasına dek geçen süre zarfındaki tüm aşamalar Proje Döngüsü nü oluşturur. Proje Döngüsünü Oluşturan Aşamalar; Fikrin belirlenmesi, Analiz edilmesi, Planlanması, Kaynak bulunması, Uygulanması, İzlenmesi ve değerlendirilmesidir. 9 Proje başlıca dört evreden oluşur: 1. Tanım ve organizasyon: Bu aşamada proje için gereken üretim, değerlendirme ve işgücü çerçevesi çizilir ve projenin nasıl yürütüleceğine dair genel bir yaklaşım belirlenerek ayrıntılı bir proje planı üzerinde anlaşılır.bu aşama sonucunda bir sonraki aşamaya geçip geçmemeye karar verilir. Proje için gereken şeylerin belgeleri hazırlanır, zaman ve kaynakların kaba tahminleri belirlenir. Projeyle ilgilenebilecek, katılabilecek ya da projeden etkilenebilecek insanların listesi çıkarılır. 8 ( ) 9 ( ) 7

8 8 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ 2. Organizasyon ve Planlama: Bu aşamada istenen sonuçların, yapılacak işlerin, zamanın, maliyetin ve gereken diğer kaynakların belirtileceği bir plan yapılır. Önemli proje risklerine nasıl karşılık verileceği de bir planla belirtilir. Bu aşamanın sonucunda, istenen proje sonuçlarının, zamanın, kaynakların ve bunların oluşmasına katkıda bulunabilecek diğer süreçlerin planı hazırlanır. 3. İşe başlamak ve yürütmenin yönetimi: Bu aşamada proje ekibi ve proje destek sistemleri hazırlanır. Planlanan işler yapılır, takip ve kontrol performansıyla mevcut plana sağdık kalınıp kalınmadığı belirlenir. Bu aşamanın sonucunda proje sonuçları, proje ilerleme raporu ve diğer yardımcı iletişim araçları ortaya çıkar. 4. Projeyi sonuçlandırma: Bu aşamada proje sonuçları değerlendirilir, üşterinin onayı alınır, ekip üyeleri yeni görevlere dağıtılır, finansal hesaplar kapatılır ve proje sonrası değerlendirme yapılır. Bu aşamanın sonucunda nihai, kabul edilmiş ve onaylanmış proje sonuçları ortaya çıkar. Bu projeden öğrenilen derslerle gelecekteki benzer projeler için tavsiye ve önerilerde bulunulur. 10 PROJE YÖNETİMİNİ TANIMLAMAK Başlangıç süreleri Planlama süreçleri Uygulama süreçleri Takip ve kontrol süreçleri Sonlandırma süreçleri 11 Projeyi yönetirken temel adımlar; Değişimi yönetmek Konuları netleştirmek Planlamayı yenilemek Riskleri Yönetmek Ekibi yönetmek ve motive etmek Ekibin her üyesiyle iletişim halinde olmak Plan doğrultusundaki ilerlemeleri ölçmek Problemlerle başa çıkmak Projeyi hedefler doğrultusunda yöneterek başarıya ulaşmak 12 başarısızlığın sebepleri nelerdir? Başlangıçta konuların açıklanmasında yetersizlik Birimler arası ekibin doğru inşa edilmesinde yetersizlik Ekip üyelerinin işe uygunluk ve kapasitelerinin yetersizliği Zaman yönetimindeki yetrsizliğin esnek ve yavaş çalışma koşullarına neden olması Güçsüz liderlik 10 Luecke. 2010:13; Portny.2012:12 11 Portny.2012: Carroll. 2012:

9 9 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ Üst yönetim sorumluluğundan yoksunluk Karmaşıklığın çözülmemiş teknik problemlere indirgenmesi?? Problemi anlamada yetersizlik Gerçeklikten uzak planlama ve kontrol Çok sayıda kontrol edilmemiş değişiklikle çözülmemiş kapsamı ağırlaştırması Değişime direnç Yetersiz kaynaklar Etkin olmayan iletişim süreci Ekip üyelerinin deneyim beceri ve bilgi yoksunu var saymak Proje ilerlemesi ölçüsünde kapsamın net olmayışı ve kontrol edilmemesi Karmaşık roller ve sorumluluklar-kim? Ne? Ne zaman? Kendi kafama göre yaparım! mantığı Titanik kopleksi: Bu proje MD tarafından destekleniyor ve asla batmaz! Mantığı ile buzdağlarının göz ardı edilmesi. 13 Özellikler Proje Operasyon Anahtar Benzerlikler Planlı,tamamlanmış ve kontrol edilmiş Planlı,tamamlanmış ve kontrol edilmiş İnsanlar tarafından uygulanmış İnsanlar tarafından uygulanmış Kaynak zorunluluğu?? Kaynak zorunluluğu?? Amaç Konulara ulaşmak ve sınırlandırmak Organizasyonu sürdürmek Zaman Sonuç İnsan Geçici Başlangıç ve bitiş tarihi kesin Benzersiz ürün, servis veya sonuç Proje ihtiyaçlarına göre dinamik,geçici bir ekibin oluşturulması Genel olarak organizasyon yapısı ile uyumlu değildir. Sürekli Benzersiz olmayan ürün,servis veya sonuç İşlevsel ekipler genellikle organizayonla uyumlu haldedir. Yöneticinin görevi Örgütlenme yapısına göre Genellikle resmi, hiyerarşik yetki düzeni 13 Young. 2013:10 9

10 10 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ çeşitlenir yönetimi 14 Genellikle indirgenmiş,eğer varsa hiyerarşik yetki düzeni yönetimi 14 Horine. 2012:9 10

11 11 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ HAYDİ DÜŞÜNELİM Bu zamana kadar başardıklarınız? Bu zamana kadar başaramadıklarınız? En güçlü yönleriniz? Geliştirmek istediğiniz yönleriniz? 11

12 12 PROJE YAZMA - PROJE GELİŞTİRME EĞİTİM KİTİ Bu yayının hazırlanması devam etmektedir Elinize bulunan metin kontrol edilmemiş İLK GÜN ÇALIŞMASIDIR. ÖNERİLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı