T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ VAZİYET VE MERDİVEN PLANI ÇİZME ANKARA 2006

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ Vaziyet Planı Çizme Vaziyet (Durum) Planı Tanım Özellikleri Önemi Vaziyet (Durum) Planı Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı Vaziyet (Durum) Planı Çizim Kuralları Vaziyet (Durum) Planı Çiziminde İş Sırası...5 UYGULAMA FAALİYETİ...6 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...8 ÖĞRENME FAALİYETİ MERDİVEN DETAYLARINI ÇİZMEK Merdiven Tanım Özellikleri Elemanları Hesapları Merdiven Detayı Tanım Özellikleri Önemi Merdiven Detayı Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı Merdiven Detayı Çizim Kuralları Merdiven Detayı Çiziminde İş Sırası Merdivenin yatay kesilmiş üst görünüşünü çizebilmek için; Merdivenin dikey kesilmiş görünüşünü çizebilmek için; Merdiven Detayı Çizilmesi...22 UYGULAMA FAALİYETİ...25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...26 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...26 MODÜL DEĞERLENDİRME...28 CEVAP ANAHTARLARI...29 KAYNAKÇA...30 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 581MSP048 İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Teknik Ressamlığı Mimari Vaziyet ve Merdiven Planı Çizme Vaziyet ve merdiven planı çizme ile ilgili temel bilgi ve becerileri veren öğrenme faaliyetidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Taslak Dokümanları İnceleme ve Çizim Modülünü başarmış olmak. Vaziyet planı ve merdiven detayı planını çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında; vaziyet planı ve merdiven detaylarını kurallarına uygun çizebileceksiniz. Amaçlar Vaziyet planını yönetmelik maddeleri ve çizim kurallarına göre doğru ve eksiksiz olarak çizebileceksiniz. Merdiven detaylarını, yönetmelik maddeleri ve çizim kurallarına göre doğru ve eksiksiz çizebileceksiniz. Ortam: Çizim atölyesi Donanım: Bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon vb donanımlar ve alanın gerektirdiği araç gereç malzeme ve ekipmanlar sağlanmalıdır. Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı(uygulama, sorucevap)uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ Sevgili Öğrenci GİRİŞ Bu modül sonunda elde edeceğiniz bilgi ve beceriler ile mimari proje alanında vaziyet ve merdiven projelerini çizebileceksiniz. Günümüz teknolojisi hızla ilerlerken zamanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle projenizi en kısa zaman zarfında doğru ve hızlı bir biçimde çizmeniz gerekir. Bu da yeterli bilgileri almanız sayesinde olacaktır. İnsanlar tarih boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerini yenilemiş ve geliştirmişlerdir. Arkeolojik kazılarda yerleşim bölgelerinde ortaya çıkan kalıntılar, bize insanların tarih boyunca belirli bir düzen içinde yerleşim alanları kurdukları merdivenleri kullandıklarını göstermektedir. Vaziyet planları her ne kadar basit görülse de inşaatın bir kere yapıldığını unutmayalım. Bunun yanında merdivenlerin inşaatlarda en çok kullanılan birim olduğu, bina yüklerinin taşınmasında önemli rol oynadığı ve tüm bunların yönetmelik ve standartlarla bağlandığını öğreneceksiniz. Bu modülün sonunda vaziyet ve merdiven planları çizme konularında aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında vaziyet planını kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırma şunlardır: Oturduğunuz evin arsasını ölçerek, tek çizgi halinde bir kâğıda çiziniz sonra evinizi, çizdiğiniz arsanın içine girinti ve çıkıntıları göz önüne alarak oturtunuz. Piyasada bu işi yapan mimarlara giderek bilgi alış verişinde bulununuz. Belediye ve bayındırlık kurumlarından bilgi alınız. Yaptığınız taslak çizimi ve topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız Vaziyet (Durum) Planı Tanım 1-VAZİYET PLANI ÇİZME Yapının arsa içindeki durumu ve arsanın çevre ile ilişkisi hakkında genel bilgi vermek amacıyla, kuşbakışı olarak çizilen plana vaziyet (durum) planı denir Özellikleri Yapı kitlesi, plan görünüşü veya perspektif olarak çizilir. İç ayrıntı gösterilmez. Yapı giriş yeri, arsa içindeki giriş yolu, garaj yolu ve diğer gezinti yolu gösterilir. Garaj bahçıvan veya kapıcı evi, kömürlük gibi tamamlayıcı yapılar varsa çizilir. Kuyu, sarnıç, fosseptik çukuru gibi yeraltı yapıları ile arsada mevcut olan ağaçlar gösterilir. Arsa köşeleri ve gerekli yerlerinin teras döşemelerinin ve gereken diğere yerlerin kotları, kabul edilen sıfır kotuna göre kotlandırılır. Yapı birden çok bloklar halinde ise, her yapı bloğunun ismi veya işareti kendi bloğu üzerine yazılır. Arsanın parsel numarası, komşu parsel numaraları ile beraber gösterilir. Yapının komşu arsalara ve yola olan ölçüsü, yapının kitle ölçüsü, arsa dışındaki yolun adı ve genişliği yazılır. Komşu yapılar kendi arsalarında gösterilip, kaç katlı oldukları belirtilir. Yapı kitlesi üzerinde kesit yerleri gösterilip plan dışında kalmak üzere iki kesiti çizilir. Kesitlerde yapı katlarının ve arazi ile kesiştiği yerlerin kotları yazılır. 3

8 Yapının kuzey yönü işaretlenir. Çizim ile gösterilenlerden başka, vaziyet planında, paftanın uygun yerine yapılacak tablolar yardımıyla yapı ile ilgili (kat alanı, yapı toplam alanı, yapı cinsi, yapı bedeli, meslek odalarınca istenen bilgiler, yapı kadastro kayıtları vb) bilgiler verilir. Vaziyet planı ölçeği genellikle 1/200 veya 1/500 olur. Ancak proje büyüklüğüne göre 1/1000, 1/2000 ölçekli de olabilir Önemi Mimari projelerin çizilmesinde esas teşkil etmesi bakımından önemlidir. Çünkü vaziyet planları, komşulara olan mesafelerini, yapının zeminden çatıya olan yüksekliğini ve arsa üzerindeki konumu göstermesi açısından önemlidir Vaziyet Planı Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı 3194 sayılı imar kanununa göre, yönetmelik maddeleri: İskân alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarlarına rastlayan mesafeleri en az 5.00 m dir. Yan bahçe mesafeleri 4. kata kadar (4. kat dâhil ) olan binalarda en az 3.00 m dir. 4 kattan fazla her kat için bu mesafeler 0.50 m arttırılır. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısından az olamaz. Bina esas giriş döşeme kotu, toprak kotu, bina üst kotu yazılmalıdır. Binanın son kattaki uzunluk ve genişlik ölçüsü yazılmalıdır. Merdiven, evin tavan döşeme üst kotu belirtilmelidir. 1.3.Vaziyet Planı Çizim Kuralları Genellikle 1/200 1/500 ölçekli çizilir. Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilir. Mevcut durum, imar hatları (bina, sınır, yol, yeşil örtü vb), teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üst üste ve farklı çizgilerle çizilir. Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir. Blokların içine kat adetleri, zemine oturma sahaları yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir. Blokların yol ve komşu sınırlarla, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz yazılır. Blok köşeleri arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tanklarının yerleri ve gerekli diğer noktalar röper noktalarına göre kotlandırılır. Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu olarak alınır. Plan kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır. Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, değilse arsa dâhili iki siluet çizilir. Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm hafriyatın yaklaşık toplamı yazılır. 4

9 1.4.Vaziyet Planı Çiziminde İş Sırası Vaziyet planı çiziminde takip edilecek iş sırası aşağıdaki gibidir: Binanızın oturacağı arsayı ve yolları çiziniz. Arazi üzerinde binanın oturacağı yeri, dolayısı ile yapılacak binanın üstten görünüşünü işleyiniz. Arsanın bina oturumu dışında kalan bahçe kısmında mevcut olan ve gelecekte oluşturulması gereken ağaç, havuz, bina giriş yolu gibi kısımları çiziniz. Arsanın çevresine yapılacak bahçe duvarını ve bırakılacak giriş yolu kısımları çiziniz. Bahçe duvarı üzerindeki kapının önüne giriş işareti koyunuz. Yatay ve düşey doğrultuda yeter miktarda ölçü çizgisi çekerek binanın arsa üzerinde kaplayacağı alanı, yan, arka, ön bahçe mesafeleri ile yolların ölçülerini belirtiniz. Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönlerini gerekli işaret ve sembollerle belirtiniz. Bina esas giriş döşeme üst kotunu kabul edip diğer kısımları ona göre kotlayınız. Yapılacak binaya ait en ve boy kesitleri çizerek doğal olan ve binanın döşemelerine ait kotları yazınız. Paftanızın son kontrollerini yaparak paftanızı sökünüz Vaziyet (Durum) Planı Çizilmesi Vaziyet (Durum) Planı 5

10 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM Çizim kâğıdınızı masaya yapıştırınız. Binanın oturacağı arsayı çevresiyle birlikte çiziniz. Binanın üst görünüşünü çiziniz. Binanın alanı dışında kalan yerlere çevre düzenlemesi yapınız. Ölçümlendirme yapınız. Yeterli sayıda siluet çizip, en boy kesitleri alınız. Proje donatımını yapınız. ÖNERİ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. Kâğıdınızın üst tarafının paralel cetveline göre aynı hizaya gelmesine dikkat ediniz. Kâğıdınızı dört köşesinden bantla malısınız. İmar yönetmeliğindeki maddeleri göz önüne almayı unutmayınız. Yönetmelikte belirtilen komşu mesafelerini almayı unutmayınız. Arsanın her iki tarafında yol varsa, binanın hangi yola bağlanacağını belirtiniz. Garajınız varsa yerini belirtiniz. Arsanızda havuz, kamelya, ağaç var ise belirtiniz. Birden çok bina varsa binalar arasındaki yolları belirtiniz. Yatay ve düşey doğrultuda yeter miktarda ölçü çizgisi çizerek, binanın arsa üzerindeki kaplayacağı alan, yan, arka, ön bahçe mesafeleri ile yolların ölçülerini belirtiniz. Bina bahçesindeki ağaç, çiçeklik, kamelya gibi elemanların siluetlerini çizmeyi unutmayınız. Bina üst görünüşünde en(a-a) ve boy (B- B) kesitlerinin geçeceği yerleri belirtiniz. Kesitlerin bina hakkında ayrıntıları vermesine dikkat ediniz. Bina üst görünüşünü tarayınız. Paftadaki kotlandırmayı yaparak, gerekli bilgileri yazmalısınız. Kuzey yönü, hâkim rüzgâr, manzara gibi işaret ve sembolleri belirtmelisiniz. 6

11 Drenajı çiziniz. Hafriyat miktarını yazınız. Projeyi çinileyiniz. İşin son kontrolünü yapınız. Binanın drenaj bağlantılarını ayrıntıları görecek şekilde çizmelisiniz. Binanın oturacağı toprak zeminde ki hafriyatı en, boy, yükseklik alarak metre küp cinsinden bulabilirsiniz Projeyi çinilerken uygun kalemlerle çalışınız.(binanın üst görünüş çizgileri ile bahçe duvarları 0.5 lik kalemlerle, ağaç, kamelya, havuz 0.2 lik kalemlerle v.b) Paftanızda eksik bilgi olmadığına karar verdiyseniz, paftanızı sökebilirsiniz. Masanızı temizlemeyi unutmayınız. 7

12 ÖLÇME PERFORMANS VE DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı vaziyet planı çizimini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Modül adı Amaç Vaziyet planı çizme Vaziyet planı çizme becerilerinin ölçülmesi Öğrencinin Adı soyadı Konu Vaziyet planı çizme Sınıf No GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır Çizim kâğıdınızı masaya yapıştırmadan önce masayı 1 temizlediniz mi? 2 Binanın oturacağı arsayı çevresi ile beraber çizdiniz mi? 3 Binanın üst görünüşünü çizdiniz mi? 4 Bina alanı dışına çevre düzenlemesi yaptınız mı? 5 Ölçülendirme yaptınız mı? 6 Yeterli sayıda siluet çizdiniz mi? 7 Proje donatımı yaptınız mı? 8 Drenaj bağlantılarını çizdiniz mi? 9 Hafriyat miktarını hesap ettiniz mi? 10 Projeyi çinilediniz mi? 11 Son kontrolden sonar masanızı temizlediniz mi? Toplam evet ve hayır sayıları Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. 8

13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyebileceksiniz A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 1. Vaziyet planları binanın profil görünüşünü anlamak çizilir 2. Vaziyet planlarında bina içindeki ayrıntı gösterilmez 3. Vaziyet planlarında kotlama yapılması gerekmez. 4. Parsel numaraları komşu parsel numaraları ile beraber gösterilir. 5. Vaziyet planın da iki kesit almak yeterlidir. 6. Vaziyet planları 1/50, 1/100 ölçekli çizilir. 7. Binanın yola mesafesi en az 5 m. dir. 8. Vaziyet planlarında toplam inşaat alanı verilmez. 9. Vaziyet planından binaya yapılacak hafriyat miktarını anlamak imkansızdır. 10. Her bloğun içine kat adedi ve oturum alanı yazılır. Doğru Yanlış Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz. 9

14 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 Merdivenlerin çizimini yaparken nasıl çizildiğini, nerede kullanıldığını, hangi malzeme ile yapıldığını öğrenecek ve uygulayabileceksiniz. ARAŞTIRMA Bulunduğunuz çevredeki kamuya ait binalarla, özel binaların merdivenlerini inceleyiniz. Bir kâğıda karalama olarak gördüğünüz merdiven şekillerini çiziniz. Sonra şu sorulara cevap bulmaya çalışınız. Merdiven genişlikleri değişiyor mu, rıht yükseklikleri aynı mı, basamak genişlikleri farklı mı? Topladığınız bilgileri okula getirip önce arkadaşlarınızla paylaşınız, daha sonra öğretmeninize bilgi veriniz. 2. MERDİVEN DETAYLARINI ÇİZMEK 2.1. Merdiven Tanımı Bir yapıda katlar arsında düşey sirkülasyon aracı olarak kullanılan, düzgün aralıklı yatay ve düşey yüzeylerden oluşan ve insanların inip çıkmasına yarayan yapı elemanına merdiven denir Özellikleri Merdivenlerin ortak özellikleri, bir düzeyden başka bir düzeye iniş veya çıkışları sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Bunlar; yapıldıkları yere göre (içdış), fonksiyonlarına göre, kullanılan malzemenin cinsine göre (ahşap- kâgir) ve eğimlerine göre (yatık- dik) farklı özellikte olur. Merdivenler yapıldığı yerlerin gereği veya değişik görünüşler elde etmek için birçok farklı şekilde yapılır. Bunlardan bazıları; Şekil 2.1: Tek kollu düz merdiven (a) 10

15 Şekil 2.2: Tek kollu (düz) ortada sahanlıklı merdiven (b) Şekil 2.3: İki Kollu Köşede Sahanlıklı Merdiven (c) 11

16 Şekil 2.4: İki Kollu Ortada Sahanlıklı Merdiven (d) Şekil 2.5: İki Kollu Çeyrek Döner Merdiven (e) 12

17 Şekil 2.6: İki Kollu Yarım Döner Merdiven (f) Şekil 2.7: Üç Kollu Yarım Döner Merdiven (g) 13

18 Şekil 2.8: Üç Kollu Ortada Sahanlıklı Merdiven (h) Şekil 2.9: Üç Kollu Boy Sahanlıklı Merdiven (i) 14

19 Şekil 2.10: Üç Kollu Köşede Sahanlıklı (j) Resim 1: Üç Kollu Köşede Sahanlıklı Merdiven Şekil 2.11: Üç Kollu Çeyrek Döner Merdiven (k) 15

20 Şekil 2.12: Üç Kollu Çeyrek Ters Döner Merdiven (l) Şekil 2.13:Tam Döner Merdiven (m) 16

21 Şekil 2.14: Elips Merdiven (n) Şekil 2.15: İki Taraftan Çıkışlı Merdiven (o) Şekil 2.16: Üç Taraftan Çıkışlı Merdiven (p) 17

22 Elemanları Basamak Rıht Sahanlık Merdiven kolu Merdiven kol genişliği Çıkış hattı Merdiven plak betonu Korkuluk Küpeşte Korkuluk yüksekliği Limonluk Hesapları Şekil 2.17:Merdiven Elemanları Merdivenlerde rahat bir iniş çıkış olması için, basamak genişliği ve rıht yüksekliklerinin belirli ölçülerde olması gerekir. Bu ölçüler imar yönetmeliğinde standartlara bağlanmıştır. Normal şartlarda basamak genişliği en az 26 cm ve en çok 33 cm, rıht 18

23 yüksekliği en az 12cm en çok 22 cm olur. Basamak (b), rıhtlar (h) şeklinde gösterilir ve yapıldığı yere göre değişik ölçüler alır. Rıhtlar, bahçe ve parklarda cm, dış merdivenlerde 14-16cm, iç merdivenlerde 16-19, bodrum kat ve çatı merdiveninde cm dir. (NOT: Bulunduğunuz ildeki imar yönetmeliğinden verilen ölçülerin değişip değişmediğini kontrol ediniz). Örnek-1: Kat yüksekliği 306 cm olan normal bir katta, rıht yüksekliği 17 cm olarak verilmiştir. Basamak sayısını bulmak istersek; Kat yüksekliği= H, basamak sayısı = bs, rıht = h. Bs = H /h Bs = 306/17 Bs = 18 adet basamak olur. Örnek- 2 : Rıht yüksekliği 19 cm, basamak sayısı 16 olan binada kat yüksekliğini bulalım. H = bs x h H = 16 x 19 H = 304 cm olur. İnsanlarda ortalama adım mesafesi (a) 62 veya 64 cm alınır. Basamak genişliğini bulmak istersek; b+2h= a formülü kullanılır. Örnek- 3: Rıht yüksekliği 17 cm adım mesafesi 64 cm olan merdivenin basamak genişliği ne olur? b+2h= a b= a-2h b= 64- (2x17) b= b= 30 cm olur. Bir merdivendeki basamak sayısı, merdivendeki sahanlık sayısına göre değişir. Sahanlıksız merdivenlerde ilk ve son basamaklar kat döşemeleri olduklarından basamak sayısı, rıht sayısının bir eksiğine eşittir ( bn= hn-1). bn( basamak sayısı), hn(rıht sayısı). Bir sahanlıklı merdivende sahanlık son basamağı sahanlık alanına gireceğinden basamak sayısı bn = hn 2 olur. İki sahanlıklı merdiven de bn= hn - 3 olur. Merdiven hesaplarında tüm birimler belirli standarda bağlanmıştır. Merdiven kolu genişliği binaların bodrum katlarında en az 75 cm, iki katlı evlerde 100 cm, apartmanlarda 120 cm alınır. Okul sinema gibi yerlerde en az 140 cm dir. Merdivenden iniş ve çıkış sırasında, normal olarak üzerinden yürünen ve görünmeyen hatta çıkış hattı denir. Bu hat genişliği 100 cm ye kadar olan merdivenlerde tam ortadan, genişliği daha fazla olan merdivenlerde ise korkuluktan itibaren cm ilerde kabul edilir. 19

24 2.2. Merdiven Detayı Tanım Merdivene ait elemanların inşa ediliş şekilleri, ölçüleri ve hangi malzemeyle yapılacağı hakkında bilgi vermek amacıyla büyütülerek çizilen resimlerdir Özellikleri Her değişik numaralı merdiven ve her merdivenin kendi içinde değişiklik gösteren katlardaki durumuna ait detayları 1/10 ve 1/20 ölçeğinde plan kesit ve görünüş olarak çizilir. Merdivenle ilgili imalat için gerekli bütün nokta detayları 1/1 ve 1/5 ölçeğinde düzenlenir. Gereç ve detay açısından aynı olan merdiven bölümleri bir defa gösterilir, devam eden kısımlar kısaltılarak çıkartılır. Normal basamakların kesit ve görünüşü korkuluk, küpeşte, ankraj, süpürgelik, limon kirişi ve döşeme-basamak birleşim detayları çizilir. Döner merdivenlerde, değişik basamakların duvar ve kova tarafındaki ölçüleri ayrı ayrı verilir. Her türlü gerecin adı ile tüm ölçü ve kotlar yazılır Önemi Merdiven detayları, uygulama aşamasında, uygulayıcı ya kesin ve net bilgiler vermesi açısından önemlidir Merdiven Detayı Çizimi Yönetmelik ve Mevzuatı 3194 sayılı imar kanunu 29. maddeye göre; merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri ile merdiven basamaklarının ölçüleri ve bunların yapımına ilişkin koşullar şunlardır. Ortak merdivenler ve sahanlıklar konut yapılarında (1.20) m den, diğer yapılarda (1.50) m den az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de yukarıdaki ölçülere uyulur. Ortak merdivenler ahşap olamaz. Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili TSE standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte bırakılması zorunludur. Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği (0.16) m den, asansörlü binalarda ise (0.18) m den fazla olamaz. Basamak genişliği (0.28)m den az olamaz. Kat sahanlıkları genişliği merdiven genişliğinden az olamaz. Çok katlı binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur. 20

25 2.4. Merdiven Detayı Çizim Kuralları Duruma göre 1/10 veya 1/20 ölçeğinde çizilir. Merdiven dairesinin duvarlarının iç yüzeyleri tarafından merdiven kol genişliği ve sahanlık genişliği ölçüleri alınarak merdiven kovası oluşturulur. Korkuluk çizgisi çizilir. Basamak genişliği ölçülerine göre rıht çizgileri çizilir. Çıkış hattı çizgisi çizilir. Rıht numaraları yazılır. Kesme düzlemi çizgisi çizilir. Rıht çizgilerinin yanına çıkış yönü dikkate alınarak çıkış hattı çizgisinin alt tarafına gelecek şekilde kaplama çizgileri çizilir. Kotlandırma yapılır. Merdiven bilgileri yazılır Merdiven Detayı Çiziminde İş Sırası Merdivenin yatay kesilmiş üst görünüşünü çizebilmek için; Normal kat planından merdiven ölçülerini alarak, dış duvarlarını 1/20 ölçekli çiziniz. Kapı ve pencere boşluklarını çiziniz. Merdiven sahanlıklarını çiziniz. Merdiven kovasını ölçüsüne göre oluşturunuz. Basamakları ölçüsüne göre yerleştiriniz. Merdivenkovası etrafına korkulukları çiziniz. Merdiven çıkış hattını çiziniz. Çıkış hattı üzerinde basamak numaralarını belirtiniz. Kesme düzlemini oluşturunuz. Merdiven bilgilerinizi yazınız. Kotlandırma yapınız. Köşe kolonlarını tarayınız. Ölçülendirme yapınız Merdivenin dikey kesilmiş görünüşünü çizebilmek için; Daha önce çizdiğiniz yatay üst görünüşten merdiven duvarlarını taşıyınız. Sahanlık genişliklerini belirleyerek çiziniz. İki sahanlık arasındaki boşluğa basamak genişliklerini çiziniz. Basamakları oluşturunuz. Kesilen kolda görünen sahanlık kirişlerini çiziniz. Duvarlardaki kirişleri çiziniz. Korkuluk yüksekliğini belirleyip, korkuluk ve küpeşteleri çiziniz. Kesilen yerlerde betonarme taraması yapınız. Kesilen yerlerdeki merdiven kaplamasını çiziniz. 21

26 Görünüş ve kesitte kalan kapı ve pencereler varsa çiziniz. Merdiven yuvasını ölçüsüne uygun çiziniz. İç ve dış kotlama yapınız. İç ölçülendirme yapınız. Kat isimlerini yazınız. Toprak taraması yapınız. Paftanızı son kez kontrol edip çinilemeye geçiniz Merdiven Detayı Çizilmesi Uygulama (Örnek 1) 22

27 23

28 Uygulama (örnek 2.b) 24

29 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Çizim kâğıdınızı masaya yapıştırınız. Merdiven duvarlarını çiziniz. Kapı ve pencere boşluklarını bırakınız. Sahanlıkları çiziniz. Merdiven kovasını çiziniz. Basamakları oluşturunuz. Korkulukları çiziniz. Merdiven çıkış hattını çiziniz. Çıkış hattını numaralandırınız. Kesme düzlemini çiziniz. Merdiven bilgilerini yazınız. Kotlama yapınız. İşin son kontrolünü yapınız. Öneri Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz. Kâğıdınızın üst tarafının paralel cetveline göre aynı hizaya gelmesine dikkat ediniz. Kâğıdınızı dört köşesinden bantla malısınız. İmar yönetmeliğindeki maddeleri göz önüne almayı unutmayınız. Ölçeğinizin 1/20 olacağını unutmayınız. Kapı ve pencerenin açılış yönünü ve bulunduğu duvarın ortasında olması gerektiğini unutmayınız. Sahanlıkların plak döşeme olduğunu ve kirişlerle bağlı olduğunu göz önüne almalısınız. Merdiven kovası ve basamakları çizerken aralıkların tam ölçüsünde ve eşit olması gerektiğini unutmayınız. Korkulukların sahanlıklara doğru uzantısını unutmayınız. Çıkış hattının başlangıç ve bitiş noktalarını belirtmelisiniz. Çıkış hattının başlangıcındaki ilk basamaktan başlayarak numaralandırınız, son verilecek numara çıkış hattının sonundaki sahanlık üzerinde olmalıdır. Kesme düzlemi bulunduğu katın 2/3 kesildiği kabul edilir. Sağa eğik 30 derecelik açı ile iki kesik çizgi ile gösterilir. Bu kesme düzleminin üzerinde kalan hiçbir nokta görünmez. Merdiven bilgisini yazarken tüm bilgilerin eksiksiz ve anlaşılır olmasına dikkat etmelisiniz. Çıkış hattının başlangıcında, orta sahanlıkta ve çıkış hattı sonunda kotlama yapmalısınız. Paftanızda eksik bilgi olmadığına karar verdiyseniz, paftanızı sökebilirsiniz. Masanızı temizlemeyi unutmayınız. 25

30 ÖLÇME PERFORMANS VE DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı, merdiven detayı çizme işini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Modül adı Amaç Merdiven detayı çizme Merdiven detayı çizebilme becerisinin ölçülmesi Öğrencinin Adı soyadı Konu Merdiven detayı çizimi Sınıf No 1 GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır Çizim kâğıdınızı masaya bağlamadan önce masanızı temizlediniz mi? 2 Merdiven duvarlarını çizdiniz mi? 3 Kapı pencere boşluklarını bıraktınız mı? 4 Sahanlıkları çizdiniz mi? 5 Merdiven kovası oluşturup basamakları çizdiniz mi? 6 Korkulukları çizdiniz mi? 7 Çıkış hattını numaralandırdınız mı? 8 Kesme düzlemini çizdiniz mi? 9 Merdiven bilgilerini yazdınız mı? 10 Kotlama yaptınız mı? 11 Paftanızı söktükten sonar masanızı temizlediniz mi? Toplam evet ve hayır cevap sayıları 26

31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. B- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 1. Merdivenlerin ortak özellikleri bir düzeyden başka bir düzeye iniş çıkışı sağlamaktır. 2. Bir merdivende rıht yüksekliği en az 26 cm olmalıdır. 3. Bir merdivende basamak genişliği ortalama 18 cm dir. 4. Rıht yüksekliği 18 cm, basamak sayısı 16 olan binada kat yüksekliği 288 cm dir. 5. Merdiven çıkış hattı, merdiven kenarında elle tutulan yerdir. 6. Merdiven detayı bize merdivenin hangi malzeme ile yapıldığını da gösterir. 7. Merdiven detayları 1/100 ve 1/200 ölçekli çizilir. 8. Kamu binalarında merdiven kol genişliği 1.50 m den az olamaz. 9. Merdivendeki kesme düzlemi, merdivenin hangi malzeme ile yapıldığını görmemizi sağlar. 10. Rıht yüksekliği 16 cm, adım mesafesi 62 olan bir merdivende basamak genişliği 30 cm dir. Doğru Yanlış Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz. 27

32 MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Soru: Ölçüleri daha önceden belirlenmiş arsaya vaziyet planını çizerek, mimari projede belirtilen iki kollu ortada sahanlıklı merdiven detayını çiziniz? Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Modül adı Vaziyet planı ve merdiven detayı çizme Öğrencinin Amaç Vaziyet planı ve merdiven detaylarını ayrı Adı soyadı ayrı çizebilme Konu Ölçüleri belli arsa üzerine vaziyet planı Sınıf No çizip merdiven detayının uygulanması. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Toplam süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1 Binanın oturacağı arsayı çevresi ile beraber çizdiniz mi? 2 Bina üst görünüşünü çizdiniz mi? 3 Çevre düzenlemesi yaptınız mı? 4 Yeterli siluet çizip projenizi donattınız mı? 5 Drenaj bağlantılarını belirleyip çizimini yaptınız mı? 6 Hafriyat miktarını hesap edip projenizi çinilediniz mi? 7 Merdiven duvarlarını çizdiniz mi? 8 Kapı ve pencere boşluklarını bıraktınız mı? 9 Merdivenkovası oluşturdunuz mu? 10 Basamakları çizdiniz mi? 11 Korkulukları çizdiniz mi? 12 Çıkış hattını çizip basamaklara numara verdiniz mi? 13 Kesme düzlemini hesap edip yerine çizdiniz mi? 14 Merdiven bilgilerini eksiksiz olarak yazdınız mı? 15 Kotlama yaptınız mı? 17 Projenizi tamamladıktan sonra masa temizliği yaptınız mı? 18 Toplam evet ve hayır cevap sayıları Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 28

33 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 1 Y 2 D 3 Y 4 D 5 D 6 Y 7 D 8 Y 9 Y 10 D ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 D 2 Y 3 Y 4 D 5 Y 6 D 7 Y 8 D 9 Y 10 D DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek, değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek, tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz 29

34 KAYNAKÇA KAYNAKÇA Öcal, M. Emin. Pancarcı, Ali. Yapı teknik resmi Cilt 2. Adana Abacıoğlu, Muhittin. İmar kanunu ve ilgili mevzuat kitabı, Seçkin yayıncılık. Ankara Bıçakcı, Vedat. Atölye ders notları,(yayınlanmamış),

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MERDİVEN PLANI VE DONATI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALAR MERDİVEN TANM Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan, düzenli kademelerden meydana gelen sirkülasyon aracına merdiven adı verilir. Merdiven düşey sirkülasyonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ENDAZE 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DETAY ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI PERSPEKTİF ÇİZİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-4: MERDİVENLER VE DENGELENDİRİLMELERİ Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 21 Mart 2008 Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Taslak Çizim ve Dökümanlar Zemin Kat Planı Çizme Kat Planı Çizme Asma ve Teras Planı Çizme Kesitleri Çizme Vaziyet ve Merdiven Planı Çatı Plan ve Detayı Ön

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TESİSAT VE ÖZEL YAPI YALITIM DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizimi Röleve Yerleşim proje Kazandırılan Yeterlikler Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini almak Rölevesi alınan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇİZİM ANKARA 07 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2

İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2 İNCE YAPI DERS 7 MERDİVENLER 2 KAYNAKLAR: Prof. M. Rifat Çelebi, Yapı Bilgisi, İKÜ, 2012. Francis D.K. Ching, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, YEM, 2011. Prof. Dr. Erkin Erten, Mimarlıkta Yapı-Yapım, Birsen

Detaylı

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA ĐLAVE / TADĐLAT PROJESĐ MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:... Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir.

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir. PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ Dersin Modülleri PVC Pencere ve Kapı Çizimi PVC Pencere ve Kapı Detayları Çizimi PVC Kaplama Çizimi PVC Birleşimlerin Çizim ve Taraması Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI BELGELERİN ÇOĞALTILMASI VE SUNULMASI : MİMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KALIP ELEMANLARI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI DENİZLİK VE SÖVE ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SPOR ETEK KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. BÖLÜM TARAMALAR MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. TARAMALAR Kesitlerde, kesilen yüzey üzerine belirli eğimlerde ve şartlarda çizilen sürekli ve kesikli ince çizgilere Tarama Çizgisi denir. Bu çizgilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI MERDİVEN ÇİZİMLERİ 582YIM294

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI MERDİVEN ÇİZİMLERİ 582YIM294 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI MERDİVEN ÇİZİMLERİ 582YIM294 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden meydana getirilen ve ya düşey sirkülasyon vasıtası olarak kullanılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME EV TİPİ SOĞUTUCULARIN DEVRE BAĞLANTI ŞEMALARI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ-2 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI

MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca yapılacak veya onanacak projelerin, inceleme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ TEL VE ÇİVİ TAKILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI ETEK KALIBI II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ

ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEMEL GÖRÜNÜŞLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI TEMEL ÇİZİMLERİ 582YIM405 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ - 4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ - 4 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PANTOLON KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI FAUNDEYŞIN ÖN İMALATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl İN ADI ALAN MESLEK/DAL İN OKUTULACAĞI DÖNEM /SINIF/YIL SÜRE İN AMACI İN TANIMI İN ÖN KOŞULLARI İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI ÖLÇME VE

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Görünüşler - 2 2/23 Görünüşler-2 Görünüşler - 2 Eksik Verilmiş Görünüşler Yardımcı Görünüşler Kısmi Yardımcı Görünüş Özel Görünüşler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAPTA ÖLÇEKLER VE ÖLÇÜMLENDİRME ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4].

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4]. MIM 244 Yapı Elemanları Tasarımı Mimari Teknik Çizim İlkeleri 1. Giriş Mimari teknik çizimde, nesnelere ilişkin verilerin ölçekli olarak ifade edilmesi gereken gerek çoğu uzmanlık alanında olduğu gibi;

Detaylı