Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için"

Transkript

1 FİNANSAL ANALİZ 1

2 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir. 2

3 Finansal Analiz Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için a) kuruluş döneminde gerekli toplam yatırım tutarı ve b) üretime geçtikten sonra işletme döneminde faydalı ömrü boyunca gerektirdiği işletme giderleri ile sağlayacağı getirileri tahmin etmeyi içerir. Bu tahminler çerçevesinde yatırım önerisinin başarı derecesini belirlemeyi amaçlar. 3

4 Finansal Analiz Finansal analiz kapsamında yapılacak çalışmalar şunlardır : 1.Projenin toplam maliyetinin hesaplanması 2.Projenin toplam gelirlerinin hesaplanması 3.Projenin proforma gelir ve nakit akım tablolarının belirlenmesi 4

5 Proforma Gelir Nakit Akım Tablosu GELİRLER 1. Gelirler 2. İlk yatırım gid. 3. İşletme gideri (amortisman,faiz hrç.) 4. Faizler 5. Amortismanlar 6. Brüt Kar (12345) 7. Kurumlar Vergisi (6 x Vergi oranı) 8. Net Kar (6 7) 9. Net Nakit Akımı (8+5)2 Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t

6 Toplam Maliyet Projenin Yaşam Devri ( n yıl) = Kuruluş (Yatırım) Dönemi ( m yıl) + İşletme Dönemi ( nm yıl) Toplam Maliyet = Kuruluş (Yatırım) dönemi harcamaları + İşletme Giderleri Kuruluş (Yatırım) Dönemi Harcamaları = Sabit Sermaye Yatırım Giderleri + İşletme (Çalışma) Sermayesi 6

7 Tanımlar Kuruluş Dönemi: Yatırım önerisinin ortaya çıkışından tesisin işletmeye açılmasına kadar olan zaman İşletme Dönemi: Tesisin tam üretime geçmesinden projenin faydalı ömrü sonuna kadar geçen dönem (Faydalı ömür; makina teknik ömrü, teknolojik eskime Örn 1012 yıl) Sabit Sermaye Yatırım Giderleri: Tesisin fiziki olarak kurulması için yapılması gereken harcamalar İşletme (Çalışma) Sermayesi: Kurulmuş olan tesisin fiili olarak düzenli bir biçimde işletilmesi için gereken kaynaklar 7

8 Sabit Sermaye Yatırım Giderleri Tahmini (Bkz. EK II III) 1. Etüd proje giderleri (fizibilite etüdü sırasında yapılan harcamalar) 2. Lisanslar ve patentler (paid up royalty ödemesini kapsar) 3. Arsa değeri (kuruluş yerinde arsa ödemesi + vergi harç) 4. Arazi düzenleme (şantiye, drenaj vb.) 5. İnşaat giderleri (fabrika içi yerleşme, yönetim, yard. tesisler vb) 6. Ulaştırma giderleri (fabrika içi dışı ulaşım yollarının kurulması) 7. Temel ve yrd. makine ve araçgereçler (ithalat bedeli vb.) 8. Makine araçgereç taşıma ve sigorta bedelleri 9. İthalat ve gümrükleme giderleri 10. Montaj giderleri (makine vb. fabrika içine montajı) 11. Taşıt araçları giderleri 12. Genel giderler (yönetim, aydınlatma, havalandırma, ilk reklam vb.) 13. İşletmeye alma giderleri (deneme üretimine geçiş) 14. Beklenmeyen giderler (tahminlerdeki hatalar fiziki veya fiyat artışı) 15. Kuruluş dönemi faizleri (Gösterilir ama ilk yatırım hesaplanırken toplamdan çıkarılır) 8

9 Sabit Giderler Tahmini Tablo 1. Etüd proje giderleri 2. Lisanslar ve patentler 3. Arsa değeri 4. Arazi düzenleme 5. İnşaat giderleri 6. Ulaştırma tesisleri 7. Makine araçgereç (taşıma ve sigorta bedelleri dahil) 8. Taşıt araçları 9. Genel giderler 10. İşletmeye alma giderleri 11. Beklenmeyen giderler to t Toplam

10 İşletme Sermayesi Dönen varlıkların toplamına (Brüt) İşletme Sermayesi denir. Bu kavram, bir firmanın cari aktiflere yaptığı yatırımı işaret eder. İşletme sermayesi yönetimi bir firmanın cari aktiflerini idare etmesi ve onları finanse etmesini kapsamaktadır. Dolayısıyla işletme sermayesi yönetimi aşağıdaki kararları kapsar: Nakit yönetimi Stok Yönetimi Alacak Yönetimi Özellikle küçük firmalarda işletme sermayesi analizi daha fazla önemlidir. Çünkü onlar, daha çok yatırımlarını cari değerler üzerine yoğunlaştırmışlar; diğer taraftan KOBİ lerin kredi kuruluşlarından yararlanmaları ve sermaye piyasalarına girmeleri zordur.

11 Net İşletme Sermayesi İşletme bilançosunun şematik görünümü aşağıdaki şekilde gösterilirse; VARLIKLAR KAYNAKLAR DÖNEN KISA VADELİ BORÇLAR VARLIKLAR UZUN VADELİ BORÇLAR DURAN VARLIKLAR ÖZSERMAYE Şemada sol ya da sağda kalan koyu gölgeli alana net işletme sermayesi adı verilir. Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar ya da Net İşletme Sermayesi = Uzun Vadeli Borçlar + Özsermaye Duran varlıklar İki denklem de aynı mantığ ığa a dayanır

12 İşletme sermayesi İhtiyacını etkileyen faktörler 1. Kredi bulma olanakları 2. Satın alma ve satış uygulamaları 3. Stok politikası ve stok devir hızı 4. Üretim süresi 5. Üretim kapasitesi ve birim üretim maliyeti 6. İşletmenin türü 7. Piyasadaki rekabet seviyesi 8. Diğer faktörler (faktör piyasasında beklenmeyen şekilde ekonomik değişimler vb.) 12

13 İşletme Sermayesi İhtiyacı (İSİ) İşletme sermayesi ihtiyacının düzeyini bir çok faktör etkiler: İşletmenin faaliyette bulunduğu sektör İmalat sanayinde İSİ Satış Hacmi İSİ Satın alma ve satış koşulları Kredili satışlar İSİ Kredili satış dönem uzunluğu İSİ Alacak devir hızı İSİ Stokların devir hızı İSİ Belirli mevsimlerde Örn. Turizm Sektöründe Sezonda İSİ

14 İşletme Sermaye İhtiyacı Çalışma Devresi: Üretimde kullanılacak girdilerin tedarikinden itibaren ürünün üretimi ve satışı sonrası sağlanan gelirin işletmeye dönüşüne kadar geçen zaman dönemi İşletmenin çalışma devri katsayısı = (Yıllık çalışma süresi / Çalışma devri) => (Örn. syf 133) => İşletmenin çalışma devri katsayısı = (360/109) = 3.3 İşletme sermayesi İhtiyacı = Yıllık işletme giderleri / çalışma devri katsayısı Ortalama İşletme Sermayesi ihtiyacı = Herhangi bir yıl için top. işletme sermayesi/ yıl sayısı 14

15 Proje Yatırım Tutarının Finansmanı Sermaye Yapısı I. Toplam Yatırım 1.1.İlk Yatırım 1.2. Kuruluş d. faiz Yıllık Toplam Yatırım II. Finansman 2.1. Özkaynak 2.2. Yabancı kaynak Finansman İhtiyacı (1.1.)(2.1.) Kuruluş Dönemi ( m yıl) to t1 t2 tm (Sbt. Sermaye ytr. gid. İlk yatırım tutarı = Kuruluş dön. faiz gid. + Ort. İşlt. sermayesi ihty.) 15

16 Proje Borç Anapara ve Faiz Ödeme Planı Yabancı Kaynak 1. Anapara taksidi 2. Faizler Toplam (1+2) Kuruluş Dönemi to t1 t2 İşletme Dönemi tm tm+1 tm+2. tn 16

17 İşletme Dönemi Giderleri Üretim Programına göre belirlenen Kapasite kullanım oranlarına göre tablo haline getirilerek işletme dönemleri için değerlendirilir. (Syf Örn) 1. Hammadde (ÖRN Syf ) 2. Yrd. madde ve malz. 3. Enerji 4. İşçilik ve personel 5. Lisans ve patent ( Running Royalty Ödemeleri burada) 6. Bakım ve onarım (Maliyetin %2,5 7,5 gibi alınabilir) 7. Genel (Kira, sigorta, yönetim, vergi resim harçlar) 8. Satış (Pazarlama, depolama, ambalaj vb.) 9. Amortismanlar (İşletmenin aktifinde, nakit çıkışı yaratmaz, VUK) 10. İşletme dönemi faiz giderleri 17

18 Amortisman Süresi ve Oranı Genel olarak Amortisman Süresi = 1 / Amortisman oranı Amortisman Oranı = 1 / Teknik ömür V.U.K. belirttiği oranları geçmemek kaydıyla proje analistleri amortisman yöntemini (normal/düz/azalan bakiyeler) kullanarak yıllık amortismanlar hesaplanabilir. PRATİK YÖNTEM: Amortismana tabi harcamalar için ağırlıklı ortalama amortisman oranı hesaplanıp, arsa değeri hariç sabit yatırım tutarı ile çarpılabilir. Arsa değeri hariç tutulur; zira arsa değer kaybetmez. (Örn syf 145 ve syf 150) 18

19 Örnek OİSİ (Tablo: syf 149) 1. Hammadde 2. Yrd. madde ve malz. 3. Enerji 4. İşçilik ve personel 5. Lisans ve patent 6. Bakım ve onarım 7. Genel 8.. Satış 9. Amortismanlar 10. İşletme dönemi faiz giderleri 3. Yıl (tm+1) 4. Yıl (tm+2) İşletme Dönemi 5. Yıl (tm+3) 6. Yıl (tm+4) 7. Yıl (tm+5) Toplam

20 Örnek : OİSİ hesabı (syf 152) Çalışma devri katsayısı = 330/120 =2.75 Yıllık işletme sermayesi ihtiyaçları : tm+1 = /2.75 = mtl tm+2 = mtl tm+3 = mtl tm+4 = mtl tm+5 = mtl Toplam = mtl 20

21 Örnek : OİSİ hesabı Tüm yıllar dikkate alındığında ; OİSİ = / 5 OİSİ = mtl PRATİK OLARAK: OİSİ pratik olarak hesaplanırsa (tm+3 dikkate alınırsa); OİSİ = Normal yıl (5. yıl) değeri/çalışma devri katsayısı OİSİ = / 2.75 OİSİ = TL 21

22 Proje Toplam Giderleri Bütünleşik Tablo Kuruluş Dönemi İşletme Dönemi Giderler to t1 t2 tm tm+1 tm+2. tn 1. İlk yatırım gid. (sbt. + işlt. sermayesi) 2. İşletme giderleri (Amortisman, faiz dışı) 3. Faizler 4. Amortismanlar Yıllık toplam Projenin işletme dönemi n m yıl olmaktadır, n ise projenin faydalı ömrüdür. 22

23 Proje Yatırım Tutarı ve Sermaye I. Toplam Yatırım Sabit sermaye İşletme sermayesi Kuruluş dön.faiz gid. to Kuruluş Dönemi (m=2 yıl) t Yıllık Toplam Yatırım Sabit Giderler Tablosu hazırlanarak bulunur (syf 148) II. Finansman Öz kaynak Yabancı kaynak Finansman İhtiyacı

24 Kredi Taksidi Hesaplaması Önceki tablodaki veriden işletmenin TL lik kredi ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Eşit taksit tutarını (PMT : annuite) hesabını aşağıdaki gibi yapabiliriz. 24

25 Kredi Taksidi Hesaplaması PMT hesabı için pratik yol ise ; PMT (PVIFA %10, 3 yıl) = TL ile bulunur. PVIFA = 2,4869 olarak bulunur. PMT (PVIFA %10, 3 yıl) = PMT. 2,4869 = PMT = TL PVIFA (faiz faktörü : present value interest factor of annuity) Burada, n : yıl sayısı, k : faiz oranıdır. 25

26 Kredi Borcu Ödeme Planı Yıllar Yıllık Ödeme Faiz Anapara Kalan Toplam

27 Borç ve Faiz Ödeme Planı Yabancı Kaynak 1. Anapara taksidi 2. Faizler Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t Toplam (1+2)

28 Projenin Toplam Giderleri. Kuruluş Dönemi İşletme Dönemi Giderler to T1 t2 t3 t4 T5 t6 1. İlk yatırım gid. (sbt. + işlt. sermayesi) 2. İşletme giderleri (Amortisman, faiz dışı) 3. Faizler 4. Amortismanlar Yıllık toplam

29 Proje Toplam Gelirleri Projenin gelirleri 2 türde olabilir : 1) Satış gelirleri 2) Faydalı ömrü sonundaki artık (hurda) değeri Söz konusu iki değerin yıllar itibariyle dikkate alınması gerekir. Optimal kapasitesi, Pazar ve teknik analiz ile birim mal/ürün olan bir işletmede, yıllar itibariyle KKO lar sırasıyla; İlk 2 yıl %60, %85 kalan 3 yılda ise %100 olduğunda; projenin satış gelirleri yıllar itibariyle aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 29

30 Proje Toplam Gelirleri Proje satış gelirleri : (Pazar analizi sonucu bulunan birim ürün fiyatı TL ise) 1.Yıl : x % = TL 2.Yıl : x % = TL 3.Yıl : x % = TL 4.Yıl : x % = TL 5.Yıl : x % = TL Projenin artık değeri = Kalan Amortisman Miktarı + Arsa Değeri + OİSİ 30

31 Proje Toplam Gelirleri Kalan amortisman = Top.sabit giderler Arsa bedeli (t. yıllık amortisman) miktarı Kalan amortisman = ( )(5 * ) = TL Projenin artık değeri = (85.550) Projenin artık değeri = TL bulunur. 31

32 Yıllara Göre Toplam Proje Geliri GELİRLER 1. Satış gelirleri 2. Artık değer Yıllık Toplam (1+2) Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t

33 Proforma Gelir Nakit Akım Tablosu GELİRLER 1. Gelirler (Artık Değer Dahil) 2. İlk yatırım gid. (OİSİ dahil, Kuruluş Dön. Faiz Hrç) 3. İşletme gideri (amortisman,faiz hrç.) 4. Faizler 5. Amortismanlar Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t6 (65.000) ( ) Brüt Kar (12345) 7. Kurumlar Vergisi (6 x Vergi oranı) 8. Net Kar (6 7) 9. Net Nakit Akımı (8+5) (65.000) ( )

34 PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ TİCARİ ANALİZ 34

35 TicariEkonomik Analiz İki temel akım incelenir: Minimize edilmeye çalışan maliyetler Maksimize edilmeye çalışılan faydalar 35

36 Ticari Analiz Projeyi yatırımcı kuruluş açısından ele alan ticari analizde, ticari karlılığın maksimize edilmesi, tek amaçtır. Ticari analizde fayda ve maliyetler, cari piyasa fiyatları ile hesaplanır. Fayda ve maliyetlerin gerçek değerini yansıttığı kabul edilen piyasa fiyatları, analizde hiçbir düzeltme yapılmadan kullanılır. 36

37 Ekonomik Analiz Projenin ulusal ekonomi açısından analiz edildiği ekonomik analizde, ekonomik karlılık yadadiğer bir deyişle kaynakların etkin kullanılması yoluyla gelirin maksimize edilmesi (büyüme) amaçlanır. Bu yöntemde cari piyasa fiyatları yerine kaynakların fırsat ya da diğer bir deyişle gerçek (kaynak) maliyetlerini yansıtan gölge fiyatlar kullanılır. 37

38 Gölge fiyat nedir? Fiyatların yetersiz olduğu yada hiç oluşmadığı durumlarda toplumsal fayda ve maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere bağlanan fiyatlardır. Ekonomik analizde kullanılan gölge fiyatlara, muhasebe fiyatları, ekonomik fiyatlar, ya da etkinlik fiyatları da denir. Gölge fiyatların kullanılmasının en önemli nedeni, piyasaların özellikle az gelişmiş ülkelerde tam rekabet koşullarından uzak olması ve cari piyasa fiyatlarının kaynaklarınfırsat maliyetlerini yansıtmamasıdır. 38

39 TEMEL ANALİZ ÖLÇÜTLERİ 39

40 YAYGIN ÖLÇÜTLER Basit Karlılık Oranları Net Bugünkü Değer (NBD) İç Karlılık Oranı (İKO) Fayda/Maliyet Oranı Geri Ödeme Süresi 40

41 BASİT KARLILIK (RANTABİLİTE) ORANLARI 41

42 BASİT KARLILIK (RANTABİLİTE) ORANLARI BKO = P / I Beklenen Yıllık (Normal Yıldaki) Net Kar / İlk Yatırım Tutarı BKO = (P + F) / I Net Kar + (Normal Yıldaki) Faiz Gid. / İlk Yatırım Tutarı BKO = P / Q Net Kar / Kullanılan Özsermaye 42

43 BASİT KARLILIK (RANTABİLİTE) ORANLARI SEÇİM KURALI: Projenin kabulü, hesaplanan karlılık oranlarının yatırımcının beklediği karlılık oranından büyük olmasına bağlıdır. Birden fazla projeden karlılığı en yüksek proje seçilir. ELEŞTİRİLER: Paranın zaman değerini göz önüne almaz. İlk yatırım tutarı kuruluş döneminde iken, normal yıl işletme dönemindedir. Normal yıl her zaman projenin tüm yıllarını temsil etmez. Sadece bir ön değerlendirme açısından faydalıdır. 43

44 GERİ ÖDEME SÜRESİ 44

45 GERİ ÖDEME SÜRESİ Geri Ödeme Süresi, bir projenin net kar (vergiden sonraki) ve amortismanlar toplamından oluşan nakit girişlerinin, toplam ilk yatırımtutarını tamamen geri ödemesi için gerekli olan süredir. 45

46 GERİ ÖDEME SÜRESİ KURAL Bu yöntem ile; 1. Yatırımcının kabul ettiğiasgaribirgeriödeme süresiyle söz konusu projenin geri ödeme süresinin karşılaştırılması yoluyla projenin red veya kabulü hakkında karar verilebilir. 46

47 GERİ ÖDEME SÜRESİ KURAL 2. Alternatif projeler arasında bir seçim yapıldığında ise geri ödeme süresi en kısa olan projeye öncelik verilmesi hususunda bilgi sahibi olunabilir. 47

48 GERİ ÖDEME SÜRESİ Formülü; N* = geri ödeme süresi I=yatırılan tutar Xt = t zamanındaki getiri (t=m+1) 48

49 GERİ ÖDEME SÜRESİ Başlangıçyatırımı = $ 100,000 Tahmini yıllık nakit akışı = $ 25,000 Geri dönüş süresi = 4 yıl 49

50 GERİ ÖDEME SÜRESİ N*< Nc olduğunda proje kabul edilebilir. Nc yatırımcının istediği süredir. Yani kabul edilebilmesi için yatırım yapılan projenin geri ödeme süresinin istenen süreden kısa olması beklenmektedir. 50

51 GERİ ÖDEME SÜRESİ Uygulaması oldukça basit ve kolay anlaşılabilir olmasına rağmen öncelikli olarak yöntem paranın zaman değerini dikkate almamasından dolayı eleştirilmektedir. Bu eleştiri Türkiye gibi enflasyon oranınınyüksek olduğu ülkelerde özellikle haklılık kazanmaktadır. Bu sakıncayı ortadan kaldıran daha gerçekçi bir yaklaşımolarakparanın zaman değerini dikkate alan Geri Ödeme Süresi formülünü kullanmak daha akıllıcadır. 51

52 GERİ ÖDEME SÜRESİ Bu yöntemin formülü; 52

53 GERİ ÖDEME SÜRESİ PROJE YIL 0 YIL 1 YIL 2 NBD(%10) N* A B (1 100/1100) = 0.91 (2 300/1300) =

54 GERİ ÖDEME SÜRESİ Bu örnekte de görüldüğü gibi paranın zaman değeri sonucu ciddi anlamda etkilemektedir. Paranın zaman değerini düşünmediğimizde bu yöntem A projesini seçmemiz gerektiğini söylemektedir. Fakat B projesi paranın zaman değeri göze alındığında A projesinden daha karlıdır. 54

55 GERİ ÖDEME SÜRESİ Aynı hataya tek bir proje için değerlendirme yaparken de düşebiliriz. Örneğin; 55

56 GERİ ÖDEME SÜRESİ Tablo7: A Projesi Geri Ödeme Süresi (Milyar TL.) 1.DURUM t It Gt * Toplam It Kümülatif Gt İndirgeme Faktörü 1/(1+i) t 2.DURUM İndirgenmiş İndirgenmiş Toplam Kümülatif It Gt åit ågt

57 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİN AVANTAJLARI 1. Uygulamasınınveanlaşılmasının oldukça kolay olması geri ödeme süresi yönteminin en önemli avantajıdır. 57

58 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİN AVANTAJLARI 2. Yanıltıcı sonuçlar verebilmesine rağmen yatırımcı için likiditenin önem kazandığı durumlarda ve ekonomik ömürleri çok farklı olmayan karlılık oranları yaklaşık projelerin sıralanmasında oldukça yararlı bir analiz yöntemidir. 58

59 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİNİN DEZAVANTAJLARI 1.Yöntem projelerin ekonomik ömürlerini ve geri ödeme süresinden sonraki net nakit girişlerini dikkate almamaktadır. Bu nedenle, ekonomik ömürleri ve kara geçme zamanlamaları farklı projelerde yanıltıcı sonuçlar verebilir. 59

60 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİNİN DEZAVANTAJLARI 2. Uzun ekonomik ömürlü büyük projelere öncelik verilmesi imkanını ortadan kaldırmaktadır. 60

61 İndirgeme Paranın Zaman Değeri Temel özelliği paranın zaman değerinin dikkate alınmasıdır. Tekniğin uygulanması için ilk olarak İndirgenmiş Nakit Akımı Tablosu hazırlanır. 61

62 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Bugün elinizde bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elinize geçecek 1000 YTL den daha değerlidir. Finansın n temel prensibi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. Bugünkü bir TL yarınki bir TL ndan daha değerlidir. erlidir. Bugün nedeni, bugünkü 1000 YTL nin, yatırıma dönüştürüldüğü takdirde, hemen faiz kazanabilecek olmasıdır.

63 Temel Eşitlik Paranın zaman değerini gösteren genel formül şöyledir: FV = PV + r (PV) = (1+r) PV FV: gelecekteki değer, PV: şimdiki değer, r: faiz oranı Eğer r dönemi birden fazla ise, formülü şöyle yazabiliriz: FV = PV (1+r) n

64 İndirgeme Oranı Nedir? Yatırımcının yada toplumun tüketmekten vazgeçip projeye bağladığı kaynağın maliyetini; diğer bir deyişle, projeyle elde edilmesi gereken en düşük kazanç oranını gösterir. Sermayenin fırsat maliyeti ya da paranın zaman değeri olarak tanımlanan indirgeme oranı, iskonto oranı olarak da adlandırılmaktadır. 64

65 İndirgeme Oranının Bulunması İndirgeme oranı ya da diğer deyişle sermaye maliyetinin belirlenmesinde, projede kullanılan farklı sermaye kaynaklarının maliyetleri tek tek bulunur. bu kaynakların toplam içindeki payları kullanılarak sermaye maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Bulunan ortalama değer, indirgeme oranı olarak kullanılır. 65

66 İndirgeme Oranı Türleri Ticari analizde kullanılan indirgeme oranının, yani sermayenin yatırımcıya maliyetinin hesaplanabilmesi için aşağıdaki oranlardan yararlanılır: 1. Borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranı. 2. Sermaye piyasasındaki geçerli faiz oranı (mevduat faizleri, bono faizleri vb.). 3. Benzer yatırım konularındaki karlılık oranı. Birincisi, yabancı kaynakların maliyeti; Diğerleri ise öz kaynakların maliyetini bulmakta kullanılır. 66

67 İndirgeme Oranı Türleri Örnek olarak herhangi bir yatırımcı kamu kuruluşu tarafından yürütülen bir altyapı projesinde %40 oranında özkaynak (bütçeden karşılanan), % 40 oranında yabancı kaynak (dış kredi ($)) %20 oranında ticari kaynak kullanılacağı; bir yıllık hazine bonolarına ödenen faizin %90, ticari kredinin maliyetin %95, uluslararası piyasadan sağlanan dış kredinin etkin faiz oranın %9, bir önceki yıl toptan eşya fiyat endeksinin (TEFE) artış oranının Türkiye'de %75, ABD'de %2 olduğu varsayılırsa; Özkaynak maliyeti : ( )/( ) 1 = Dış kredi maliyeti : ( )/( ) 1 = Ticari Kredi Maliyeti : ( )/( ) 1 = Ortalama Kaynak Maliyeti : (0.086* * *0.2)= olarak bulunur. 67

68 İndirgeme Oranı Türleri Özel kesim tarafından yapılan yatırımlarda, fayda ve maliyetlerin tespitinin ve fiyatlandırılmasının kolaylığı nedeniyle, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlerinin tespitinde çok fazla zorluklarla karşılaşılmamaktadır. Özel kesim yatırımlarında fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlerinin tespitinde kullanılan indirgeme oranı, piyasa faiz oranıdır. Çünkü yatırımda kullanılan sermayenin fırsat maliyeti aynı sermayenin o dönemde ödünç verilmesiyle elde edilecek faiz geliridir. 68

69 Paranın Zaman Değerini Etkileyen (Piyasa Faiz Oranını Belirleyen) Faktörler Paranın zaman değerini temel olarak şu dört faktör etkiler: Yalın (Risksiz) Faiz Oranı Enflasyon Oranı / Primi Risk Oranı (Vade ve Geri Ödenmeme Risk Primi) Paraya Olan Gereksinimin Artması (Likidite Primi) Bunların toplamı aynı zamanda Piyasa Faiz Oranı nı verir. Şimdi bu bileşenlerin enlerin ne anlama geldiğini ini inceleyelim...

70 Yalın Faiz Oranı Enflasyon Primi Yalın (Risksiz) Faiz Oranı Parayı borç verenin parayı kendisi tüketmeyerek başkasına kullandırması durumunda; karşı taraftan talep edeceği tüketimi ertelemenin bedeli olarak açıklanabilir. Enflasyon Oranı / Primi Belirli bir miktar parayı borç veren taraf bu paranın bugünkü satın alma gücünü yarın da korumak isteyecektir. Borç veren, YTL ye bugün alabileceği bir arabayı, bir yıl sonra arabanın fiyatı olduğu durumda da satın alabilmek isteyecektir. Bu ikisinin toplamına nominal risksiz faiz oranı denir.

71 Risk Primi Likidite Primi Risk Oranı (Vade ve Geri Ödenmeme Risk Primi) Borç verecek olan tarafın, borç alacak olan tarafı geri ödeme bakımından riskli bulma durumuna göre (kredi değerliliği) talep edeceği ilave faiz oranıdır. Paraya Olan Gereksinimin Artması (Likidite Primi) Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında paraya olan talep yüksek ise borç veren normal koşullardan daha fazla faiz talep edecektir. Bu durum yalın faiz oranına da doğrudan yansıyabilir.

72 Gerçek İndirgeme Oranı Reel Faiz Reel faiz, enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır Reel faiz, basitçe aşağıdaki şekilde bulunabilir: Reel Faiz = Nominal Faiz Oranı Enf. Oranı Yüksek enflasyon ortamlarında aşağıdaki formülün kullanılması daha uygun olur: Reel Faiz = [(1 + Nominal Faiz) / (1 + Enflasyon Oranı)] 1

73 İndirgeme Oranı Türleri Özel yatırımcılar açısından yıllık mevduat faizleri ya da uzun vadeli hazine bonosu faizleri sahip oldukları sermayenin, diğer bir deyişle özkaynaklarının fırsat maliyeti olarak alınabilir. Eğer projenin gerçekleştirilmesi için dış kaynak kullanılıyorsa, öz kaynağın fırsat maliyetinin yanısıra bu kaynağa ödenen faiz oranı da kullanılarak projede kullanılan kaynakların ortalama (ağırlıklı) maliyeti hesaplanmalı ve bu değer ticari indirgeme oranı olarak kullanılmalıdır. Paçal: Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı, halk ağzında Çeşitli şeylerin karışımı. 73

74 İndirgeme tekniği Nakit akım tablosunu oluşturan yıllık nakit akımlarının(nakit girişleri ve nakit çıkışları) bugünkü değerinin bulunarak indirgenmiş net nakit akımının elde edilmesi esasına dayanır. 74

75 İndirgeme tekniği 1. Her yılın maliyeti gelirden çıkarılarak net nakit akımı elde edilir 2. Daha sonra belirli bir indirgeme oranı kullanılarak her yıl için ayrı ayrı indirgenen net nakit akımları bulunur. 3. Bunların toplamı projenin net bugünkü değeri ni oluşturur. Net bugünkü değeri sıfıra eşit kılan faiz oranına İçKarlılık Oranı denir. 75

76 NET BUGÜNKÜ DEĞER 76

77 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin ve yatırım giderlerinin önceden kabul edilmiş belli bir indirgeme oranı ile bugüne indirgenen değerleri arasındaki farktır. NBD(proje)=BD(nakit girişleri)bd(yatırım giderleri) 77

78 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Örnek; Bir firma bilgisayar sistemlerini geliştirmek istemektedir. Şu an elindeki bilgisayarları geliştirmek $ a mal olacaktır. Bu bilgisayarlar 5 yıl süreyle kullanılabilecektir ve yılda $ tasarruf sağlayacaktır. Bilgisayarların şu anki piyasa fiyatı $ dır. Sermaye maliyeti ise %15tir. Firma bilgisayarları geliştirmeli mi yoksa satın mı almalıdır? 78

79 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Çözüm; 79

80 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Net bugünkü değer pozitif olduğu için firma bu projeyle bilgisayarları yenilemelidir. Bilgisayarların piyasa fiyatı dikkate alınmamıştır. Çünkü bu bilgi bilgisayar geliştirme projesiyle ilgisizdir. 80

81 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Ekonomik ömrü (n) 7 yıl, inşaat süresi (m) 3 yıl, artık değeri (S) 10 Milyar TL. ve yatırım harcamaları ile nakit akımları Tablo1 ve 2te verilen bir A projesinin Net Bugünkü Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. i = % 10, n = 7 m = 2 (başlangıçyılını 0 aldığımız için) S = 10 Milyar TL 81

82 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Tablo1: A Projesi Yatırım Harcamaları (Milyar TL.) Yatırım Har. t It 1/(1+i) t Bugünkü Değ

83 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Tablo2: A Projesi Net Nakit Girişleri (Milyar TL.) Nak. Girişlerinin T NNGt 1/(1+i)t Bugünkü Değeri

84 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Projenin Net Bugünkü Değeri: NBD = = 4.16 Milyar TL.dir. Bulunan bu sonuçla NBD < 0 olduğu için proje kabul edilmeyecektir. 84

85 İKİ PROJE ÖRNEK Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %15 olan bir şirketin önünde iki proje alternatifi olduğunu varsayalım. Dönemler A Projesi B Projesi EXCEL Fonksiyon: NBD Aynı şekilde NBD B = olarak hesaplanır >12000 ve 72000>68000 olduğundan (NBD ilk yatırım tutarından büyük) her iki yatırım da yapılabilir. B projesinin NBD ilk yatırım tutarı farkı daha büyük olduğundan (4000 > 2000) B projesi A ya tercih edilir.

86 NBD Yöntemi ile İlgili Eleştiri ve Yorumlar 1. NBD de indirgemede kullanılan sermaye maliyeti her yıl için eşit olarak alınmakta, yaratılan tüm nakit akımlarının her yıl aynı oranla yeniden yatırıldığı varsayılmaktadır. 2. NBD = 0 demek kar = 0 demek değildir. Asgari maliyeti karşıladığı ve kaynakların atıl kalmasını önlediği için olan projeler de kabul edilebilir. 3. NBD yatırıma bağlanan fonların büyüklüğünü karşılaştırma amacıyla dikkate almaz. Maliyeti 50 milyar TL, NBD 5 mia TL olan bir A projesi, maliyeti 20 mia TL NBD 4 mia TL olan B projesine tercih edilir. Halbuki B nin yatırım karlılık oranı A nın iki katıdır. 86

87 FAYDA/MALİYET ORANI (Karlılık İndeksi) 87

88 FAYDA/MALİYET ORANI (Karlılık Endeksi / NDB Oranı) NBD in 3ncü eleştirisini gidermektedir. Fayda/Maliyet Oranı iki ayrı yöntemle hesaplanır. 1. En çok kullanılan ve karlılık indeksi olarak da adlandırılan yönteme göre; Fayda/Maliyet Oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakitgirişleri) bugünkü değerlerinin toplamının maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları) bugünkü değerlerinin toplamına oranıdır. 88

89 FAYDA/MALİYET ORANI Karlılık oranı aşağıdaki gibi ifade edilir; PI=karlılık oranı X t =t zamanındaki getiri I=projeye başlangıçta yapılan yatırım R=sermaye maliyeti oranı 89

90 FAYDA/MALİYET ORANI Bu yöntemle bir projenin kabul edilebilmesi için PI > 1 olması gerekmektedir. Alternatif projeler arasında ise 1 den büyük olmak kaydıyla oranı en büyük olan projeye öncelik verilir. 90

91 FAYDA/MALİYET ORANI Net Bugünkü Değer yönteminde olduğu gibi bu yöntemde de kullanılacak indirgeme oranının seçimi ve büyüklüğü analiz sonuçlarını oldukça etkilemektedir. Yöntemin amacı yapılacak yatırımlarda fayda/maliyet oranı en büyük olan projeye öncelik tanımak, dolayısıyla yatırımcının fayda/maliyet oranını maksimum kılmaktır. 91

92 FAYDA/MALİYET ORANI 2. Diğer yönteme göre F/M Oranı, indirgenmiş net nakit akımları (Net Fayda = Nakit Girişi NakitÇıkışı) toplamının indirgenmiş yatırım toplamına bölünmesi ile hesaplanır. 92

93 FAYDA/MALİYET ORANI Bu yönteme göre hesaplanan F/M Oranının formulüiseşu şekildedir: T F / M X t =t zamanındaki nakit girişi Y t =t zamanındaki nakit çıkışı = t = 1 X t Y (1 + R) I t t 93

94 FAYDA/MALİYET ORANI Tabloda bir projenin nakit akımları ve bugünkü değerleri bulunmaktadır. Elimizdeki verilere göre bu proje kabul edilmeli midir? 94

95 FAYDA/MALİYET ORANI i= %10 Yatırım Harcamaları Nakit Çıkışları (İşletme Giderleri) Nakit Girişleri (İşletme Hasılatı) Net Nakit Akımı Yıllar BD BD BD BD , , ,59 Toplam

96 FAYDA/MALİYET ORANI Buna göre F/M Oranı; Birinci yöntem kullanılacak olursa, / ( ) = 1.029, İkinci yöntem kullanılacak olursa, / 100 = olarak bulunur. Her iki yönteme göre de F/M Oranı 1 den büyük ve Net Bugünkü Değer pozitif olduğu için proje kabul edilecektir. 96

97 FAYDA/MALİYET ORANI İki ayrı projenin karşılaştırması ilgili örneğimizde ise tablo aşağıdaki gibidir; PROJE 0.YIL 1.YIL F/M(%10) NBD(%10) A B

98 FAYDA/MALİYET ORANI A projesinin fayda/maliyet oranı B projesininkine göre daha büyük olduğundan A projesi seçilecektir. 98

99 İÇ KARLILIK ORANI 99

100 İç Karlılık Oranı (IRR) İç Karlılık Oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini, yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen indirgeme oranıdır. Diğer bir ifadeyle bir projenin net bugünkü değerini sıfıra eşit kılan indirgeme oranıdır. 100

101 İç Karlılık Oranı ( IRR ) Bu tanıma göre iç karlılık oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır. 101

102 İç Karlılık Oranı ( IRR ) Eğer IRR R* ise proje kabul edilir *R, Yatırım Projesinden Beklenilen Karlılık Oranıdır. 102

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi İşletme Bölümü ybeyazit@cu.edu.tr Arş.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Peki ama neden?

Mühendislik Ekonomisi Peki ama neden? SAKARYA ÜİVERSİTESİ MF İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering EM 211 MÜHEDİSLİK EKOOMİSİ Mühendislik Ekonomisi Peki ama neden? Genel Prensipler Tanımlar Maliyetler TASARIM= İŞLEVSELLİK

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. Piyasa Faiz Oranları Nedir?... 2 Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?... 3 Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?...

Detaylı