Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için"

Transkript

1 FİNANSAL ANALİZ 1

2 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir. 2

3 Finansal Analiz Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için a) kuruluş döneminde gerekli toplam yatırım tutarı ve b) üretime geçtikten sonra işletme döneminde faydalı ömrü boyunca gerektirdiği işletme giderleri ile sağlayacağı getirileri tahmin etmeyi içerir. Bu tahminler çerçevesinde yatırım önerisinin başarı derecesini belirlemeyi amaçlar. 3

4 Finansal Analiz Finansal analiz kapsamında yapılacak çalışmalar şunlardır : 1.Projenin toplam maliyetinin hesaplanması 2.Projenin toplam gelirlerinin hesaplanması 3.Projenin proforma gelir ve nakit akım tablolarının belirlenmesi 4

5 Proforma Gelir Nakit Akım Tablosu GELİRLER 1. Gelirler 2. İlk yatırım gid. 3. İşletme gideri (amortisman,faiz hrç.) 4. Faizler 5. Amortismanlar 6. Brüt Kar (12345) 7. Kurumlar Vergisi (6 x Vergi oranı) 8. Net Kar (6 7) 9. Net Nakit Akımı (8+5)2 Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t

6 Toplam Maliyet Projenin Yaşam Devri ( n yıl) = Kuruluş (Yatırım) Dönemi ( m yıl) + İşletme Dönemi ( nm yıl) Toplam Maliyet = Kuruluş (Yatırım) dönemi harcamaları + İşletme Giderleri Kuruluş (Yatırım) Dönemi Harcamaları = Sabit Sermaye Yatırım Giderleri + İşletme (Çalışma) Sermayesi 6

7 Tanımlar Kuruluş Dönemi: Yatırım önerisinin ortaya çıkışından tesisin işletmeye açılmasına kadar olan zaman İşletme Dönemi: Tesisin tam üretime geçmesinden projenin faydalı ömrü sonuna kadar geçen dönem (Faydalı ömür; makina teknik ömrü, teknolojik eskime Örn 1012 yıl) Sabit Sermaye Yatırım Giderleri: Tesisin fiziki olarak kurulması için yapılması gereken harcamalar İşletme (Çalışma) Sermayesi: Kurulmuş olan tesisin fiili olarak düzenli bir biçimde işletilmesi için gereken kaynaklar 7

8 Sabit Sermaye Yatırım Giderleri Tahmini (Bkz. EK II III) 1. Etüd proje giderleri (fizibilite etüdü sırasında yapılan harcamalar) 2. Lisanslar ve patentler (paid up royalty ödemesini kapsar) 3. Arsa değeri (kuruluş yerinde arsa ödemesi + vergi harç) 4. Arazi düzenleme (şantiye, drenaj vb.) 5. İnşaat giderleri (fabrika içi yerleşme, yönetim, yard. tesisler vb) 6. Ulaştırma giderleri (fabrika içi dışı ulaşım yollarının kurulması) 7. Temel ve yrd. makine ve araçgereçler (ithalat bedeli vb.) 8. Makine araçgereç taşıma ve sigorta bedelleri 9. İthalat ve gümrükleme giderleri 10. Montaj giderleri (makine vb. fabrika içine montajı) 11. Taşıt araçları giderleri 12. Genel giderler (yönetim, aydınlatma, havalandırma, ilk reklam vb.) 13. İşletmeye alma giderleri (deneme üretimine geçiş) 14. Beklenmeyen giderler (tahminlerdeki hatalar fiziki veya fiyat artışı) 15. Kuruluş dönemi faizleri (Gösterilir ama ilk yatırım hesaplanırken toplamdan çıkarılır) 8

9 Sabit Giderler Tahmini Tablo 1. Etüd proje giderleri 2. Lisanslar ve patentler 3. Arsa değeri 4. Arazi düzenleme 5. İnşaat giderleri 6. Ulaştırma tesisleri 7. Makine araçgereç (taşıma ve sigorta bedelleri dahil) 8. Taşıt araçları 9. Genel giderler 10. İşletmeye alma giderleri 11. Beklenmeyen giderler to t Toplam

10 İşletme Sermayesi Dönen varlıkların toplamına (Brüt) İşletme Sermayesi denir. Bu kavram, bir firmanın cari aktiflere yaptığı yatırımı işaret eder. İşletme sermayesi yönetimi bir firmanın cari aktiflerini idare etmesi ve onları finanse etmesini kapsamaktadır. Dolayısıyla işletme sermayesi yönetimi aşağıdaki kararları kapsar: Nakit yönetimi Stok Yönetimi Alacak Yönetimi Özellikle küçük firmalarda işletme sermayesi analizi daha fazla önemlidir. Çünkü onlar, daha çok yatırımlarını cari değerler üzerine yoğunlaştırmışlar; diğer taraftan KOBİ lerin kredi kuruluşlarından yararlanmaları ve sermaye piyasalarına girmeleri zordur.

11 Net İşletme Sermayesi İşletme bilançosunun şematik görünümü aşağıdaki şekilde gösterilirse; VARLIKLAR KAYNAKLAR DÖNEN KISA VADELİ BORÇLAR VARLIKLAR UZUN VADELİ BORÇLAR DURAN VARLIKLAR ÖZSERMAYE Şemada sol ya da sağda kalan koyu gölgeli alana net işletme sermayesi adı verilir. Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar ya da Net İşletme Sermayesi = Uzun Vadeli Borçlar + Özsermaye Duran varlıklar İki denklem de aynı mantığ ığa a dayanır

12 İşletme sermayesi İhtiyacını etkileyen faktörler 1. Kredi bulma olanakları 2. Satın alma ve satış uygulamaları 3. Stok politikası ve stok devir hızı 4. Üretim süresi 5. Üretim kapasitesi ve birim üretim maliyeti 6. İşletmenin türü 7. Piyasadaki rekabet seviyesi 8. Diğer faktörler (faktör piyasasında beklenmeyen şekilde ekonomik değişimler vb.) 12

13 İşletme Sermayesi İhtiyacı (İSİ) İşletme sermayesi ihtiyacının düzeyini bir çok faktör etkiler: İşletmenin faaliyette bulunduğu sektör İmalat sanayinde İSİ Satış Hacmi İSİ Satın alma ve satış koşulları Kredili satışlar İSİ Kredili satış dönem uzunluğu İSİ Alacak devir hızı İSİ Stokların devir hızı İSİ Belirli mevsimlerde Örn. Turizm Sektöründe Sezonda İSİ

14 İşletme Sermaye İhtiyacı Çalışma Devresi: Üretimde kullanılacak girdilerin tedarikinden itibaren ürünün üretimi ve satışı sonrası sağlanan gelirin işletmeye dönüşüne kadar geçen zaman dönemi İşletmenin çalışma devri katsayısı = (Yıllık çalışma süresi / Çalışma devri) => (Örn. syf 133) => İşletmenin çalışma devri katsayısı = (360/109) = 3.3 İşletme sermayesi İhtiyacı = Yıllık işletme giderleri / çalışma devri katsayısı Ortalama İşletme Sermayesi ihtiyacı = Herhangi bir yıl için top. işletme sermayesi/ yıl sayısı 14

15 Proje Yatırım Tutarının Finansmanı Sermaye Yapısı I. Toplam Yatırım 1.1.İlk Yatırım 1.2. Kuruluş d. faiz Yıllık Toplam Yatırım II. Finansman 2.1. Özkaynak 2.2. Yabancı kaynak Finansman İhtiyacı (1.1.)(2.1.) Kuruluş Dönemi ( m yıl) to t1 t2 tm (Sbt. Sermaye ytr. gid. İlk yatırım tutarı = Kuruluş dön. faiz gid. + Ort. İşlt. sermayesi ihty.) 15

16 Proje Borç Anapara ve Faiz Ödeme Planı Yabancı Kaynak 1. Anapara taksidi 2. Faizler Toplam (1+2) Kuruluş Dönemi to t1 t2 İşletme Dönemi tm tm+1 tm+2. tn 16

17 İşletme Dönemi Giderleri Üretim Programına göre belirlenen Kapasite kullanım oranlarına göre tablo haline getirilerek işletme dönemleri için değerlendirilir. (Syf Örn) 1. Hammadde (ÖRN Syf ) 2. Yrd. madde ve malz. 3. Enerji 4. İşçilik ve personel 5. Lisans ve patent ( Running Royalty Ödemeleri burada) 6. Bakım ve onarım (Maliyetin %2,5 7,5 gibi alınabilir) 7. Genel (Kira, sigorta, yönetim, vergi resim harçlar) 8. Satış (Pazarlama, depolama, ambalaj vb.) 9. Amortismanlar (İşletmenin aktifinde, nakit çıkışı yaratmaz, VUK) 10. İşletme dönemi faiz giderleri 17

18 Amortisman Süresi ve Oranı Genel olarak Amortisman Süresi = 1 / Amortisman oranı Amortisman Oranı = 1 / Teknik ömür V.U.K. belirttiği oranları geçmemek kaydıyla proje analistleri amortisman yöntemini (normal/düz/azalan bakiyeler) kullanarak yıllık amortismanlar hesaplanabilir. PRATİK YÖNTEM: Amortismana tabi harcamalar için ağırlıklı ortalama amortisman oranı hesaplanıp, arsa değeri hariç sabit yatırım tutarı ile çarpılabilir. Arsa değeri hariç tutulur; zira arsa değer kaybetmez. (Örn syf 145 ve syf 150) 18

19 Örnek OİSİ (Tablo: syf 149) 1. Hammadde 2. Yrd. madde ve malz. 3. Enerji 4. İşçilik ve personel 5. Lisans ve patent 6. Bakım ve onarım 7. Genel 8.. Satış 9. Amortismanlar 10. İşletme dönemi faiz giderleri 3. Yıl (tm+1) 4. Yıl (tm+2) İşletme Dönemi 5. Yıl (tm+3) 6. Yıl (tm+4) 7. Yıl (tm+5) Toplam

20 Örnek : OİSİ hesabı (syf 152) Çalışma devri katsayısı = 330/120 =2.75 Yıllık işletme sermayesi ihtiyaçları : tm+1 = /2.75 = mtl tm+2 = mtl tm+3 = mtl tm+4 = mtl tm+5 = mtl Toplam = mtl 20

21 Örnek : OİSİ hesabı Tüm yıllar dikkate alındığında ; OİSİ = / 5 OİSİ = mtl PRATİK OLARAK: OİSİ pratik olarak hesaplanırsa (tm+3 dikkate alınırsa); OİSİ = Normal yıl (5. yıl) değeri/çalışma devri katsayısı OİSİ = / 2.75 OİSİ = TL 21

22 Proje Toplam Giderleri Bütünleşik Tablo Kuruluş Dönemi İşletme Dönemi Giderler to t1 t2 tm tm+1 tm+2. tn 1. İlk yatırım gid. (sbt. + işlt. sermayesi) 2. İşletme giderleri (Amortisman, faiz dışı) 3. Faizler 4. Amortismanlar Yıllık toplam Projenin işletme dönemi n m yıl olmaktadır, n ise projenin faydalı ömrüdür. 22

23 Proje Yatırım Tutarı ve Sermaye I. Toplam Yatırım Sabit sermaye İşletme sermayesi Kuruluş dön.faiz gid. to Kuruluş Dönemi (m=2 yıl) t Yıllık Toplam Yatırım Sabit Giderler Tablosu hazırlanarak bulunur (syf 148) II. Finansman Öz kaynak Yabancı kaynak Finansman İhtiyacı

24 Kredi Taksidi Hesaplaması Önceki tablodaki veriden işletmenin TL lik kredi ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Eşit taksit tutarını (PMT : annuite) hesabını aşağıdaki gibi yapabiliriz. 24

25 Kredi Taksidi Hesaplaması PMT hesabı için pratik yol ise ; PMT (PVIFA %10, 3 yıl) = TL ile bulunur. PVIFA = 2,4869 olarak bulunur. PMT (PVIFA %10, 3 yıl) = PMT. 2,4869 = PMT = TL PVIFA (faiz faktörü : present value interest factor of annuity) Burada, n : yıl sayısı, k : faiz oranıdır. 25

26 Kredi Borcu Ödeme Planı Yıllar Yıllık Ödeme Faiz Anapara Kalan Toplam

27 Borç ve Faiz Ödeme Planı Yabancı Kaynak 1. Anapara taksidi 2. Faizler Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t Toplam (1+2)

28 Projenin Toplam Giderleri. Kuruluş Dönemi İşletme Dönemi Giderler to T1 t2 t3 t4 T5 t6 1. İlk yatırım gid. (sbt. + işlt. sermayesi) 2. İşletme giderleri (Amortisman, faiz dışı) 3. Faizler 4. Amortismanlar Yıllık toplam

29 Proje Toplam Gelirleri Projenin gelirleri 2 türde olabilir : 1) Satış gelirleri 2) Faydalı ömrü sonundaki artık (hurda) değeri Söz konusu iki değerin yıllar itibariyle dikkate alınması gerekir. Optimal kapasitesi, Pazar ve teknik analiz ile birim mal/ürün olan bir işletmede, yıllar itibariyle KKO lar sırasıyla; İlk 2 yıl %60, %85 kalan 3 yılda ise %100 olduğunda; projenin satış gelirleri yıllar itibariyle aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 29

30 Proje Toplam Gelirleri Proje satış gelirleri : (Pazar analizi sonucu bulunan birim ürün fiyatı TL ise) 1.Yıl : x % = TL 2.Yıl : x % = TL 3.Yıl : x % = TL 4.Yıl : x % = TL 5.Yıl : x % = TL Projenin artık değeri = Kalan Amortisman Miktarı + Arsa Değeri + OİSİ 30

31 Proje Toplam Gelirleri Kalan amortisman = Top.sabit giderler Arsa bedeli (t. yıllık amortisman) miktarı Kalan amortisman = ( )(5 * ) = TL Projenin artık değeri = (85.550) Projenin artık değeri = TL bulunur. 31

32 Yıllara Göre Toplam Proje Geliri GELİRLER 1. Satış gelirleri 2. Artık değer Yıllık Toplam (1+2) Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t

33 Proforma Gelir Nakit Akım Tablosu GELİRLER 1. Gelirler (Artık Değer Dahil) 2. İlk yatırım gid. (OİSİ dahil, Kuruluş Dön. Faiz Hrç) 3. İşletme gideri (amortisman,faiz hrç.) 4. Faizler 5. Amortismanlar Yıllar to t1 t2 t3 t4 t5 t6 (65.000) ( ) Brüt Kar (12345) 7. Kurumlar Vergisi (6 x Vergi oranı) 8. Net Kar (6 7) 9. Net Nakit Akımı (8+5) (65.000) ( )

34 PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ TİCARİ ANALİZ 34

35 TicariEkonomik Analiz İki temel akım incelenir: Minimize edilmeye çalışan maliyetler Maksimize edilmeye çalışılan faydalar 35

36 Ticari Analiz Projeyi yatırımcı kuruluş açısından ele alan ticari analizde, ticari karlılığın maksimize edilmesi, tek amaçtır. Ticari analizde fayda ve maliyetler, cari piyasa fiyatları ile hesaplanır. Fayda ve maliyetlerin gerçek değerini yansıttığı kabul edilen piyasa fiyatları, analizde hiçbir düzeltme yapılmadan kullanılır. 36

37 Ekonomik Analiz Projenin ulusal ekonomi açısından analiz edildiği ekonomik analizde, ekonomik karlılık yadadiğer bir deyişle kaynakların etkin kullanılması yoluyla gelirin maksimize edilmesi (büyüme) amaçlanır. Bu yöntemde cari piyasa fiyatları yerine kaynakların fırsat ya da diğer bir deyişle gerçek (kaynak) maliyetlerini yansıtan gölge fiyatlar kullanılır. 37

38 Gölge fiyat nedir? Fiyatların yetersiz olduğu yada hiç oluşmadığı durumlarda toplumsal fayda ve maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere bağlanan fiyatlardır. Ekonomik analizde kullanılan gölge fiyatlara, muhasebe fiyatları, ekonomik fiyatlar, ya da etkinlik fiyatları da denir. Gölge fiyatların kullanılmasının en önemli nedeni, piyasaların özellikle az gelişmiş ülkelerde tam rekabet koşullarından uzak olması ve cari piyasa fiyatlarının kaynaklarınfırsat maliyetlerini yansıtmamasıdır. 38

39 TEMEL ANALİZ ÖLÇÜTLERİ 39

40 YAYGIN ÖLÇÜTLER Basit Karlılık Oranları Net Bugünkü Değer (NBD) İç Karlılık Oranı (İKO) Fayda/Maliyet Oranı Geri Ödeme Süresi 40

41 BASİT KARLILIK (RANTABİLİTE) ORANLARI 41

42 BASİT KARLILIK (RANTABİLİTE) ORANLARI BKO = P / I Beklenen Yıllık (Normal Yıldaki) Net Kar / İlk Yatırım Tutarı BKO = (P + F) / I Net Kar + (Normal Yıldaki) Faiz Gid. / İlk Yatırım Tutarı BKO = P / Q Net Kar / Kullanılan Özsermaye 42

43 BASİT KARLILIK (RANTABİLİTE) ORANLARI SEÇİM KURALI: Projenin kabulü, hesaplanan karlılık oranlarının yatırımcının beklediği karlılık oranından büyük olmasına bağlıdır. Birden fazla projeden karlılığı en yüksek proje seçilir. ELEŞTİRİLER: Paranın zaman değerini göz önüne almaz. İlk yatırım tutarı kuruluş döneminde iken, normal yıl işletme dönemindedir. Normal yıl her zaman projenin tüm yıllarını temsil etmez. Sadece bir ön değerlendirme açısından faydalıdır. 43

44 GERİ ÖDEME SÜRESİ 44

45 GERİ ÖDEME SÜRESİ Geri Ödeme Süresi, bir projenin net kar (vergiden sonraki) ve amortismanlar toplamından oluşan nakit girişlerinin, toplam ilk yatırımtutarını tamamen geri ödemesi için gerekli olan süredir. 45

46 GERİ ÖDEME SÜRESİ KURAL Bu yöntem ile; 1. Yatırımcının kabul ettiğiasgaribirgeriödeme süresiyle söz konusu projenin geri ödeme süresinin karşılaştırılması yoluyla projenin red veya kabulü hakkında karar verilebilir. 46

47 GERİ ÖDEME SÜRESİ KURAL 2. Alternatif projeler arasında bir seçim yapıldığında ise geri ödeme süresi en kısa olan projeye öncelik verilmesi hususunda bilgi sahibi olunabilir. 47

48 GERİ ÖDEME SÜRESİ Formülü; N* = geri ödeme süresi I=yatırılan tutar Xt = t zamanındaki getiri (t=m+1) 48

49 GERİ ÖDEME SÜRESİ Başlangıçyatırımı = $ 100,000 Tahmini yıllık nakit akışı = $ 25,000 Geri dönüş süresi = 4 yıl 49

50 GERİ ÖDEME SÜRESİ N*< Nc olduğunda proje kabul edilebilir. Nc yatırımcının istediği süredir. Yani kabul edilebilmesi için yatırım yapılan projenin geri ödeme süresinin istenen süreden kısa olması beklenmektedir. 50

51 GERİ ÖDEME SÜRESİ Uygulaması oldukça basit ve kolay anlaşılabilir olmasına rağmen öncelikli olarak yöntem paranın zaman değerini dikkate almamasından dolayı eleştirilmektedir. Bu eleştiri Türkiye gibi enflasyon oranınınyüksek olduğu ülkelerde özellikle haklılık kazanmaktadır. Bu sakıncayı ortadan kaldıran daha gerçekçi bir yaklaşımolarakparanın zaman değerini dikkate alan Geri Ödeme Süresi formülünü kullanmak daha akıllıcadır. 51

52 GERİ ÖDEME SÜRESİ Bu yöntemin formülü; 52

53 GERİ ÖDEME SÜRESİ PROJE YIL 0 YIL 1 YIL 2 NBD(%10) N* A B (1 100/1100) = 0.91 (2 300/1300) =

54 GERİ ÖDEME SÜRESİ Bu örnekte de görüldüğü gibi paranın zaman değeri sonucu ciddi anlamda etkilemektedir. Paranın zaman değerini düşünmediğimizde bu yöntem A projesini seçmemiz gerektiğini söylemektedir. Fakat B projesi paranın zaman değeri göze alındığında A projesinden daha karlıdır. 54

55 GERİ ÖDEME SÜRESİ Aynı hataya tek bir proje için değerlendirme yaparken de düşebiliriz. Örneğin; 55

56 GERİ ÖDEME SÜRESİ Tablo7: A Projesi Geri Ödeme Süresi (Milyar TL.) 1.DURUM t It Gt * Toplam It Kümülatif Gt İndirgeme Faktörü 1/(1+i) t 2.DURUM İndirgenmiş İndirgenmiş Toplam Kümülatif It Gt åit ågt

57 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİN AVANTAJLARI 1. Uygulamasınınveanlaşılmasının oldukça kolay olması geri ödeme süresi yönteminin en önemli avantajıdır. 57

58 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİN AVANTAJLARI 2. Yanıltıcı sonuçlar verebilmesine rağmen yatırımcı için likiditenin önem kazandığı durumlarda ve ekonomik ömürleri çok farklı olmayan karlılık oranları yaklaşık projelerin sıralanmasında oldukça yararlı bir analiz yöntemidir. 58

59 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİNİN DEZAVANTAJLARI 1.Yöntem projelerin ekonomik ömürlerini ve geri ödeme süresinden sonraki net nakit girişlerini dikkate almamaktadır. Bu nedenle, ekonomik ömürleri ve kara geçme zamanlamaları farklı projelerde yanıltıcı sonuçlar verebilir. 59

60 GERİ ÖDEME SÜRESİ YÖNTEMİNİN DEZAVANTAJLARI 2. Uzun ekonomik ömürlü büyük projelere öncelik verilmesi imkanını ortadan kaldırmaktadır. 60

61 İndirgeme Paranın Zaman Değeri Temel özelliği paranın zaman değerinin dikkate alınmasıdır. Tekniğin uygulanması için ilk olarak İndirgenmiş Nakit Akımı Tablosu hazırlanır. 61

62 PARANIN ZAMAN DEĞERİ Bugün elinizde bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elinize geçecek 1000 YTL den daha değerlidir. Finansın n temel prensibi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. Bugünkü bir TL yarınki bir TL ndan daha değerlidir. erlidir. Bugün nedeni, bugünkü 1000 YTL nin, yatırıma dönüştürüldüğü takdirde, hemen faiz kazanabilecek olmasıdır.

63 Temel Eşitlik Paranın zaman değerini gösteren genel formül şöyledir: FV = PV + r (PV) = (1+r) PV FV: gelecekteki değer, PV: şimdiki değer, r: faiz oranı Eğer r dönemi birden fazla ise, formülü şöyle yazabiliriz: FV = PV (1+r) n

64 İndirgeme Oranı Nedir? Yatırımcının yada toplumun tüketmekten vazgeçip projeye bağladığı kaynağın maliyetini; diğer bir deyişle, projeyle elde edilmesi gereken en düşük kazanç oranını gösterir. Sermayenin fırsat maliyeti ya da paranın zaman değeri olarak tanımlanan indirgeme oranı, iskonto oranı olarak da adlandırılmaktadır. 64

65 İndirgeme Oranının Bulunması İndirgeme oranı ya da diğer deyişle sermaye maliyetinin belirlenmesinde, projede kullanılan farklı sermaye kaynaklarının maliyetleri tek tek bulunur. bu kaynakların toplam içindeki payları kullanılarak sermaye maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Bulunan ortalama değer, indirgeme oranı olarak kullanılır. 65

66 İndirgeme Oranı Türleri Ticari analizde kullanılan indirgeme oranının, yani sermayenin yatırımcıya maliyetinin hesaplanabilmesi için aşağıdaki oranlardan yararlanılır: 1. Borç alınan finansman kaynakları için ödenen faiz oranı. 2. Sermaye piyasasındaki geçerli faiz oranı (mevduat faizleri, bono faizleri vb.). 3. Benzer yatırım konularındaki karlılık oranı. Birincisi, yabancı kaynakların maliyeti; Diğerleri ise öz kaynakların maliyetini bulmakta kullanılır. 66

67 İndirgeme Oranı Türleri Örnek olarak herhangi bir yatırımcı kamu kuruluşu tarafından yürütülen bir altyapı projesinde %40 oranında özkaynak (bütçeden karşılanan), % 40 oranında yabancı kaynak (dış kredi ($)) %20 oranında ticari kaynak kullanılacağı; bir yıllık hazine bonolarına ödenen faizin %90, ticari kredinin maliyetin %95, uluslararası piyasadan sağlanan dış kredinin etkin faiz oranın %9, bir önceki yıl toptan eşya fiyat endeksinin (TEFE) artış oranının Türkiye'de %75, ABD'de %2 olduğu varsayılırsa; Özkaynak maliyeti : ( )/( ) 1 = Dış kredi maliyeti : ( )/( ) 1 = Ticari Kredi Maliyeti : ( )/( ) 1 = Ortalama Kaynak Maliyeti : (0.086* * *0.2)= olarak bulunur. 67

68 İndirgeme Oranı Türleri Özel kesim tarafından yapılan yatırımlarda, fayda ve maliyetlerin tespitinin ve fiyatlandırılmasının kolaylığı nedeniyle, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlerinin tespitinde çok fazla zorluklarla karşılaşılmamaktadır. Özel kesim yatırımlarında fayda ve maliyetlerin bugünkü değerlerinin tespitinde kullanılan indirgeme oranı, piyasa faiz oranıdır. Çünkü yatırımda kullanılan sermayenin fırsat maliyeti aynı sermayenin o dönemde ödünç verilmesiyle elde edilecek faiz geliridir. 68

69 Paranın Zaman Değerini Etkileyen (Piyasa Faiz Oranını Belirleyen) Faktörler Paranın zaman değerini temel olarak şu dört faktör etkiler: Yalın (Risksiz) Faiz Oranı Enflasyon Oranı / Primi Risk Oranı (Vade ve Geri Ödenmeme Risk Primi) Paraya Olan Gereksinimin Artması (Likidite Primi) Bunların toplamı aynı zamanda Piyasa Faiz Oranı nı verir. Şimdi bu bileşenlerin enlerin ne anlama geldiğini ini inceleyelim...

70 Yalın Faiz Oranı Enflasyon Primi Yalın (Risksiz) Faiz Oranı Parayı borç verenin parayı kendisi tüketmeyerek başkasına kullandırması durumunda; karşı taraftan talep edeceği tüketimi ertelemenin bedeli olarak açıklanabilir. Enflasyon Oranı / Primi Belirli bir miktar parayı borç veren taraf bu paranın bugünkü satın alma gücünü yarın da korumak isteyecektir. Borç veren, YTL ye bugün alabileceği bir arabayı, bir yıl sonra arabanın fiyatı olduğu durumda da satın alabilmek isteyecektir. Bu ikisinin toplamına nominal risksiz faiz oranı denir.

71 Risk Primi Likidite Primi Risk Oranı (Vade ve Geri Ödenmeme Risk Primi) Borç verecek olan tarafın, borç alacak olan tarafı geri ödeme bakımından riskli bulma durumuna göre (kredi değerliliği) talep edeceği ilave faiz oranıdır. Paraya Olan Gereksinimin Artması (Likidite Primi) Diğer koşulların değişmediği varsayımı altında paraya olan talep yüksek ise borç veren normal koşullardan daha fazla faiz talep edecektir. Bu durum yalın faiz oranına da doğrudan yansıyabilir.

72 Gerçek İndirgeme Oranı Reel Faiz Reel faiz, enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır Reel faiz, basitçe aşağıdaki şekilde bulunabilir: Reel Faiz = Nominal Faiz Oranı Enf. Oranı Yüksek enflasyon ortamlarında aşağıdaki formülün kullanılması daha uygun olur: Reel Faiz = [(1 + Nominal Faiz) / (1 + Enflasyon Oranı)] 1

73 İndirgeme Oranı Türleri Özel yatırımcılar açısından yıllık mevduat faizleri ya da uzun vadeli hazine bonosu faizleri sahip oldukları sermayenin, diğer bir deyişle özkaynaklarının fırsat maliyeti olarak alınabilir. Eğer projenin gerçekleştirilmesi için dış kaynak kullanılıyorsa, öz kaynağın fırsat maliyetinin yanısıra bu kaynağa ödenen faiz oranı da kullanılarak projede kullanılan kaynakların ortalama (ağırlıklı) maliyeti hesaplanmalı ve bu değer ticari indirgeme oranı olarak kullanılmalıdır. Paçal: Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı, halk ağzında Çeşitli şeylerin karışımı. 73

74 İndirgeme tekniği Nakit akım tablosunu oluşturan yıllık nakit akımlarının(nakit girişleri ve nakit çıkışları) bugünkü değerinin bulunarak indirgenmiş net nakit akımının elde edilmesi esasına dayanır. 74

75 İndirgeme tekniği 1. Her yılın maliyeti gelirden çıkarılarak net nakit akımı elde edilir 2. Daha sonra belirli bir indirgeme oranı kullanılarak her yıl için ayrı ayrı indirgenen net nakit akımları bulunur. 3. Bunların toplamı projenin net bugünkü değeri ni oluşturur. Net bugünkü değeri sıfıra eşit kılan faiz oranına İçKarlılık Oranı denir. 75

76 NET BUGÜNKÜ DEĞER 76

77 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin ve yatırım giderlerinin önceden kabul edilmiş belli bir indirgeme oranı ile bugüne indirgenen değerleri arasındaki farktır. NBD(proje)=BD(nakit girişleri)bd(yatırım giderleri) 77

78 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Örnek; Bir firma bilgisayar sistemlerini geliştirmek istemektedir. Şu an elindeki bilgisayarları geliştirmek $ a mal olacaktır. Bu bilgisayarlar 5 yıl süreyle kullanılabilecektir ve yılda $ tasarruf sağlayacaktır. Bilgisayarların şu anki piyasa fiyatı $ dır. Sermaye maliyeti ise %15tir. Firma bilgisayarları geliştirmeli mi yoksa satın mı almalıdır? 78

79 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Çözüm; 79

80 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Net bugünkü değer pozitif olduğu için firma bu projeyle bilgisayarları yenilemelidir. Bilgisayarların piyasa fiyatı dikkate alınmamıştır. Çünkü bu bilgi bilgisayar geliştirme projesiyle ilgisizdir. 80

81 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Ekonomik ömrü (n) 7 yıl, inşaat süresi (m) 3 yıl, artık değeri (S) 10 Milyar TL. ve yatırım harcamaları ile nakit akımları Tablo1 ve 2te verilen bir A projesinin Net Bugünkü Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. i = % 10, n = 7 m = 2 (başlangıçyılını 0 aldığımız için) S = 10 Milyar TL 81

82 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Tablo1: A Projesi Yatırım Harcamaları (Milyar TL.) Yatırım Har. t It 1/(1+i) t Bugünkü Değ

83 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Tablo2: A Projesi Net Nakit Girişleri (Milyar TL.) Nak. Girişlerinin T NNGt 1/(1+i)t Bugünkü Değeri

84 NET BUGÜNKÜ DEĞER(NBD) Projenin Net Bugünkü Değeri: NBD = = 4.16 Milyar TL.dir. Bulunan bu sonuçla NBD < 0 olduğu için proje kabul edilmeyecektir. 84

85 İKİ PROJE ÖRNEK Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti %15 olan bir şirketin önünde iki proje alternatifi olduğunu varsayalım. Dönemler A Projesi B Projesi EXCEL Fonksiyon: NBD Aynı şekilde NBD B = olarak hesaplanır >12000 ve 72000>68000 olduğundan (NBD ilk yatırım tutarından büyük) her iki yatırım da yapılabilir. B projesinin NBD ilk yatırım tutarı farkı daha büyük olduğundan (4000 > 2000) B projesi A ya tercih edilir.

86 NBD Yöntemi ile İlgili Eleştiri ve Yorumlar 1. NBD de indirgemede kullanılan sermaye maliyeti her yıl için eşit olarak alınmakta, yaratılan tüm nakit akımlarının her yıl aynı oranla yeniden yatırıldığı varsayılmaktadır. 2. NBD = 0 demek kar = 0 demek değildir. Asgari maliyeti karşıladığı ve kaynakların atıl kalmasını önlediği için olan projeler de kabul edilebilir. 3. NBD yatırıma bağlanan fonların büyüklüğünü karşılaştırma amacıyla dikkate almaz. Maliyeti 50 milyar TL, NBD 5 mia TL olan bir A projesi, maliyeti 20 mia TL NBD 4 mia TL olan B projesine tercih edilir. Halbuki B nin yatırım karlılık oranı A nın iki katıdır. 86

87 FAYDA/MALİYET ORANI (Karlılık İndeksi) 87

88 FAYDA/MALİYET ORANI (Karlılık Endeksi / NDB Oranı) NBD in 3ncü eleştirisini gidermektedir. Fayda/Maliyet Oranı iki ayrı yöntemle hesaplanır. 1. En çok kullanılan ve karlılık indeksi olarak da adlandırılan yönteme göre; Fayda/Maliyet Oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı faydaların (nakitgirişleri) bugünkü değerlerinin toplamının maliyetlerin (yatırım harcamaları ve diğer nakit çıkışları) bugünkü değerlerinin toplamına oranıdır. 88

89 FAYDA/MALİYET ORANI Karlılık oranı aşağıdaki gibi ifade edilir; PI=karlılık oranı X t =t zamanındaki getiri I=projeye başlangıçta yapılan yatırım R=sermaye maliyeti oranı 89

90 FAYDA/MALİYET ORANI Bu yöntemle bir projenin kabul edilebilmesi için PI > 1 olması gerekmektedir. Alternatif projeler arasında ise 1 den büyük olmak kaydıyla oranı en büyük olan projeye öncelik verilir. 90

91 FAYDA/MALİYET ORANI Net Bugünkü Değer yönteminde olduğu gibi bu yöntemde de kullanılacak indirgeme oranının seçimi ve büyüklüğü analiz sonuçlarını oldukça etkilemektedir. Yöntemin amacı yapılacak yatırımlarda fayda/maliyet oranı en büyük olan projeye öncelik tanımak, dolayısıyla yatırımcının fayda/maliyet oranını maksimum kılmaktır. 91

92 FAYDA/MALİYET ORANI 2. Diğer yönteme göre F/M Oranı, indirgenmiş net nakit akımları (Net Fayda = Nakit Girişi NakitÇıkışı) toplamının indirgenmiş yatırım toplamına bölünmesi ile hesaplanır. 92

93 FAYDA/MALİYET ORANI Bu yönteme göre hesaplanan F/M Oranının formulüiseşu şekildedir: T F / M X t =t zamanındaki nakit girişi Y t =t zamanındaki nakit çıkışı = t = 1 X t Y (1 + R) I t t 93

94 FAYDA/MALİYET ORANI Tabloda bir projenin nakit akımları ve bugünkü değerleri bulunmaktadır. Elimizdeki verilere göre bu proje kabul edilmeli midir? 94

95 FAYDA/MALİYET ORANI i= %10 Yatırım Harcamaları Nakit Çıkışları (İşletme Giderleri) Nakit Girişleri (İşletme Hasılatı) Net Nakit Akımı Yıllar BD BD BD BD , , ,59 Toplam

96 FAYDA/MALİYET ORANI Buna göre F/M Oranı; Birinci yöntem kullanılacak olursa, / ( ) = 1.029, İkinci yöntem kullanılacak olursa, / 100 = olarak bulunur. Her iki yönteme göre de F/M Oranı 1 den büyük ve Net Bugünkü Değer pozitif olduğu için proje kabul edilecektir. 96

97 FAYDA/MALİYET ORANI İki ayrı projenin karşılaştırması ilgili örneğimizde ise tablo aşağıdaki gibidir; PROJE 0.YIL 1.YIL F/M(%10) NBD(%10) A B

98 FAYDA/MALİYET ORANI A projesinin fayda/maliyet oranı B projesininkine göre daha büyük olduğundan A projesi seçilecektir. 98

99 İÇ KARLILIK ORANI 99

100 İç Karlılık Oranı (IRR) İç Karlılık Oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini, yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen indirgeme oranıdır. Diğer bir ifadeyle bir projenin net bugünkü değerini sıfıra eşit kılan indirgeme oranıdır. 100

101 İç Karlılık Oranı ( IRR ) Bu tanıma göre iç karlılık oranı, aşağıdaki formülle hesaplanır. 101

102 İç Karlılık Oranı ( IRR ) Eğer IRR R* ise proje kabul edilir *R, Yatırım Projesinden Beklenilen Karlılık Oranıdır. 102

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Finans Matematiği Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Paranın Zaman Değeri Finansın temel prensibi Elimizde bugün bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elimize

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Başlangıç Yatırımı Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması yapılacak yatırım konusunda gerekli bilgileri sağlar. Bu bilgiler ile yatırım kalemlerinin özellikleri

Detaylı

GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar GİRİŞİMİM GELECEĞİM PROJESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Konu: Girişim Finansmanı Ders: Yatırım Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar YATIRIM PROJELERİ YÜKSEK MALİYETLİDİR Yatırım bütçesi, şirketler için

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

HAFTA 4. P: Bugünkü Değer (Present Value), herhangi bir meblağın belirli bir faiz oranı ile bugüne indirgenmiş değeridir.

HAFTA 4. P: Bugünkü Değer (Present Value), herhangi bir meblağın belirli bir faiz oranı ile bugüne indirgenmiş değeridir. HAFTA 4 NAKİT AKIŞI Mühendislik ekonomisi hesaplarında işletmenin ekonomik ömrü süresi içinde nakit kazanımları (gelir) ve nakit harcamaları (gider) belirlenerek değerlendirme yapılır. Gelir ve gider farkı

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Halk Sokak Ada İş Merkezi No:46 Kat:4 D:9 Sahrayıcedit, Kadıköy

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Fayda-Maliyet Analizi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Fayda-Maliyet Analizi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Fayda-Maliyet Analizi Fayda - Maliyet Analizi Fayda-maliyet analizi, alternatif yatırım projelerinin karşılaştırılmasında kullanılan bir

Detaylı

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel Gayrimenkul Değerleme Esasları 19/12/2015 Sınavı 1) Katılım payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulan fon Aşağıdakilerden hangisidir? A)değişken Fon B)fon sepeti C)serbest yatırım fonu

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

Taksitlerin Bugünkü Değerlerinin Hesaplanması

Taksitlerin Bugünkü Değerlerinin Hesaplanması İŞLETME FİNANSMANI Prof. Dr. Güven SAYILGAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Taksitlerin bugünkü değerlerinin toplamı (PVA) şeklinde

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1Ç 2017) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ I. Gider Mühendisliği... 5 Gider Mühendisliğinin Metodolojisi 7, Gider Mühendisliğinde Verimliliğin Ölçülmesi 8, Gider Mühendisliğinin

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Nominal

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

2017/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 28 Mart 2017 Salı (Sınav Süresi 2,5 Saat)

2017/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 28 Mart 2017 Salı (Sınav Süresi 2,5 Saat) 07/. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 8 Mart 07 Salı 8.00 (Sınav Süresi,5 Saat) SORULAR SORU : (0 Puan) 60 günlük satışlarının maliyeti 70.000 TL, sürekli (devamlı) sermayesi 500.000

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KAYNAKLAR 9. Hafta Ders İçeriği Kaynak Kavramı ve Kaynakların Sınıflandırılması Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Hesap Grubu (30) Örnekler PAYZİNER 1 KAYNAK

Detaylı

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi Şirket Şirket Yönetimi Metrics Yönetimi Hes No Açıklama CURRENT PREVIOUS 1 donen varliklar 4,368,222.57 2,556,449.23 2 duran varliklar 53,171,141.59 51,744,097.09 3 kisa vadeli yabanci kaynaklar -7,484,649.41-13,689,716.96

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1YY 2017) 3 AVM

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (6AY 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2017) 3 AVM

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı