T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı

2 SUNU PLANI 1- Sağlık Bakanlığında Ar-Ge 2- Ar-Ge Dairesinin Kuruluş ve Görevleri 3- Devam Eden/Önerilen Projeler 4- Kamu Ar-Ge Projelerinde Öneriler 5- Sonuç

3 SAĞLIK BAKANLIĞI NDA AR-GE 1 Sağlık Bakanlığında 2005 yılında Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Ar-Ge çalışmaları, Proje Yönetimi Destek Birimi ve Strateji Geliştirme Başkanlığı birimlerinde devam etmiştir. Ar-Ge proje ve çalışmalarının koordinasyonuna yönelik görev, tarih ve 301 sayılı makam onayı ile yeniden Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

4 SAĞLIK BAKANLIĞI NDA AR-GE 2 Görev devrinin ardından, kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede; Bakanlığımız merkez birimleri, 81 İl Sağlık Müdürlüğü ile Bakanlığa bağlık eğitim ve araştırma hastanelerinde,, birer Ar- Ge sorumlusu belirlenmiştir. Böylece Bakanlık içinde Ar-Ge alanında iletişim, koordinasyon ve farkındalıkf sağlamaya yönelik bir Ar-Ge Ağı oluşturulmuştur.

5 AR-GE DAİRESİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 1 Bakanlığımızın misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda; teşkilat yasasında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; Bakanlık Makamının tarih ve sayılı olurları ile Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde; Proje İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Proje İzleme ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Sağlık Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü nden oluşan, Ar-Ge Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

6 AR-GE DAİRESİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 2 Ar-Ge Dairesi Başkanlığının Görevleri Sağlık alanında Bakanlığa önerilen Ar-Ge projelerinin incelenmesi ve değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, Sağlık alanında Bakanlıkta yürütülen ve sonuçlandırılan Ar-Ge proje ve çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

7 AR-GE DAİRESİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 3 Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Etkinlikler düzenlemek, Düzenlenen etkinliklere katılmak, Ar-Ge proje ve çalışmalarıyla ilgili kayıtları tutmak, Arşiv ve dokümantasyon çalışması yapmak, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen Ar-Ge proje ve çalışmalarını koordine etmek ve makamca verilen diğer görevleri yapmak.

8 DEVAM EDEN PROJELER 1 Sağlık Bakanlığı nın TÜBİTAK 1007 programı kapsamında desteklenen kamu Ar-Ge projeleri sayısı 10 olup, bunların bütçeleri toplamı: 45 milyon 486 bin 576 TL dir. Bu projelerden 8 inde Sağlık Bakanlığı tek başına müşteri kurum konumunda iken, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 projesinde DPT ile Akıllı Kart Tabanlı Güvenli Sosyal Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi projesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte ortak müşteri kurum durumundadır.

9 DEVAM EDEN PROJELER 2 Halen devam eden ve yılları arasında tamamlanacak olan kamu Ar-Ge projelerinin çıktıları, her bir projeye ait Proje Sonuçları Uygulama Planı çerçevesinde Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde uygulamaya aktarılacaktır. TÜBİTAK 1007 projeleri, uygulamaya yönelik olduklarından, çıktılarının uygulamaya aktarılması,, Bakanlığımızın protokol ve sözleşmeye bağlanan bir taahhüdüdür. Projeyi uygulayacak olan ilgili birimlerin, izlenme işlemleri için uygulama öncesi TÜBİTAK a bilgi vermeleri gerekmektedir.

10 DEVAM EDEN PROJELER 3 1- RNA Spilicing Hatalarının Neden Olduğu Kalıtsal Hastalıklarda İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları (Prof. Dr. Hayat Erdem Yurter Hacettepe/ODTÜ) 2- Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi (Doç. Dr. Aynur BAŞALP TÜBİTAK MAM, İst Üni. GATA, RTA Firması) 3- Hastaneler İçin Güneş Enerji Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi (Prof. Dr. Mahmut D. MAT Niğde Üni. ODTÜ, Hidroenerji Şti.)

11 DEVAM EDEN PROJELER 4 4- Ulusal Kalıtsal Kanama Bozuklukları Bilgi Yönetim ve Sürveyans Sistemi (Dr. Güçlü OLGUN - Hemosoft Bilişim ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.) 5- Lucilia Sericata nın Larvaları İle Zor İyileşen Yaraların Tedavisi (Prof. Dr. Turgut İPEK İstanbul Üni.) 6- Nanocerrahi İçin Femtosaniye Giber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı (Yrd. Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY Bilkent Üni. UNAM, Ankara Üni.) 7- Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-Ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması (Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR Bilkent Üni. UNAM)

12 DEVAM EDEN PROJELER 5 Francisella (Tularemi) Tanısında Kullanılmak Üzere Kantitatif PCR Kiti Geliştirilmesi, Antijen Elde Edilmesi ve Ülkemizde Proje İzleme Süresince İzole Edilen Suşların Moleküler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi (Doç. Dr. Mustafa ERTEK - Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 (Prof. Dr. Sabahat TEZCAN - Hacettepe Üni. Nüfus Etütleri Enstitüsü) *DPT ile ortak projedir.

13 DEVAM EDEN PROJELER 6 Akıllı Kart Tabanlı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Geliştirimi ve Vatandaşlık Kart Tasarımı (Dr. Oktay ADALIER - TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) *Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı İle ortak projedir. Bolu da pilot uygulamada)

14 DEVAM EDEN PROJELER 7 T.C. Kimlik Kartı, öncelikli olarak aşağıdaki yerlerde kullanılacaktır: Eczaneler Aile Hekimliği Birimleri Otomasyon sistemli hastaneler ve bağlı poliklinikler İnternet yoluyla bağlı poliklinik, sağlık ocağı, laboratuar vb. sağlık tesisleri Gelecekte ise elektronik hizmet süreçlerinin işleyişini daha güvenilir yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ya da özel sektör kuruluşları EKDS ile entegre olarak bu imkandan yararlanabilirler.

15 DEVAM EDEN PROJELER 8 Sağlık Bakanlığının, DPT tarafından yatırım programına ve bütçeye dahil edilerek desteklenen Ar-Ge altyapı projesi niteliğindeki İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneysel Araştırma ve Beceri Geliştirme Eğitim Merkezi (BADABEM) ile Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pankreas Adacık Hücre İzolasyon Merkezi nin Bütçeleri toplamı: 14 milyon 866 bin 825 TL dir.

16 ÖNERİLEN PROJELER 2008/2009 döneminde 1007 programı kapsamında desteklenmesi talebiyle TÜBİTAK a gönderilen ve panel değerlendirmeleri yapılan kamu Ar-Ge projelerinin sayısı 6 dır Bu 6 projenin bütçeleri toplamı ise; 20 milyon 962 bin 212 TL dir. Önerilen projeler, bilimsel kriterlere göre gerçekleştirilen panel değerlendirmelerini de aşmaları halinde,, yapılacak bütçe panellerinin ardından sözleşmeye bağlanarak, belirlenecek takvim dahilinde yürürlüğe konulacaktır.

17 KAMU AR-GE PROJELERİ (1007) İŞLEYİŞİ

18 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 1 FORMAT AÇISINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1- Proje dokümanları yetkili kişilerce imzalanmalıdır. 2- Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) öneri formunun ekinde yer almalı ve müşteri kurumun en üst düzey yetkililerince imzalanmalıdır. 3- Özel kuruluşlar yürütücü ise, proje öneri formu eki olarak Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme formu hazırlanmalı ve kurum yetkililerince imzalanmalıdır. 4- Proje önerisinin basılı kopyası ile birebir örtüşecek şekilde tüm dokümanları içeren CD kopyası hazırlanmalıdır.

19 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 2 MÜŞTERİ KURUM AÇISINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1- Müşteri kurum, proje çıktılarının yaygınlığını sağlayacak en üst otorite kurum olmalıdır. 2- Müşteri kurumun Ar-Ge nitelikli ihtiyacı,, proje önerisinin ilgili bölümlerinde somut olarak tanımlanmalıdır. 3- Proje amacı müşteri kurumun çalışma alanı ile uyumlu olmalıdır. 4- Müşteri kurum, Proje Sonuçları Uygulama Planı nda, proje çıktılarının uygulamaya aktarılmasına yönelik mekanizmaları ve iş takvimini somut olarak sunmalıdır. 5- Proje Sonuçları Uygulama Planı, 1007 Programı amacı ile uyumlu olmalıdır.

20 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 3 MÜŞTERİ KURUMUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Proje sürecinde taraflar ve tarafların yetki verdikleri kişiler tarafından, Müşteri görüşü veya uygunluğu gerektiren Projenin amaç, kapsam ve yönteminde revizyon talepleri, Proje süresinin uzatılması, Ek ödenek verilmesi, Yürütücü kuruluş yetkisi dışında kalan fasıllararası aktarım talepleri,

21 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 4 MÜŞTERİ KURUMUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2 Öngörülmeyen yeni mal veya hizmet talepleri, Öngörülen mal veya hizmette tür ve/veya nicelik değişiklikleri, Proje yürütücü değişikliği, Bursiyer sayısının arttırılması, Yürütücü kuruluş değişiklikleri, gibi her türlü talebi TÜBİTAK a zamanında, görüşleri ile birlikte sunma konularında müşteri kurum yetkili ve sorumludur.

22 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 5 PROJE NİTELİĞİ AÇISINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1- Proje kapsamında yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. 2- Proje yalnızca temel araştırma niteliğinde olmamalıdır.

23 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 6 3- Proje yalnızca durum tespiti ve/veya veri üretme çalışması niteliğinde olmamalıdır. 4- Proje altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmamalıdır. 5- Proje tedarik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmamalıdır.

24 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 7 PROGRAMA UYGUNLUK AÇISINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1- Müşteri kurum, Kamu Ar-Ge Projeleri İdari ve Mali Esasları nda belirtilen müşteri kuruluş olma niteliğine sahip olmalıdır. 2- Proje önerisi, TÜBİTAK Kamu Ar-Ge Projeleri İdari ve Mali Esasları nda belirtilen müşteri kurumun kamu Ar-Ge biriminin, diğer yürütücü kuruluş olma niteliğine sahip kuruluşlarla işbirliği yapması maddesine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. 3- Yürütücü kurum/kuruluşlar, Kamu Ar-Ge Projeleri İdari ve Mali Esasları nda belirtilen yürütücü kurum/kuruluş olma niteliklerine sahip olmalıdırlar.

25 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 8 4- Proje bütçesine ait hizmet alımı faslı, Kamu Ar-Ge Projeleri İdari ve Mali Esasları nda belirtilen hizmet alımı limitlerine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. 5- Özel kuruluşların 1007 Programı kapsamında proje yürütücüsü kurum olabilmesi için, kuruluş bilançoları Kamu Ar- Ge Projeleri İdari ve Mali Esasları nda belirtilen oranlara uygun olmalıdır. 6- Proje önerisi,, Kamu Ar-Ge Projeleri İdari ve Mali Esasları nda belirtilen maddelere uygun olarak hazırlanmalıdır.

26 KAMU AR-GE PROJELERİ ÖNERİLER 9 DİKKAT EDİLECEK DİĞER ÖNEMLİ NOKTA! 1- Proje önerisi, ulusal düzeyde daha önce yapılmamış bir çalışma olmalıdır. Kamu Ar-Ge (1007) projelerinde kamuda çalışan personelin de görev alabilmesi mümkün bulunmaktadır. Kamu çalışanı proje personeline, maaşının brüt tutarının %75 ini geçmemek üzere Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenmektedir.

27 AKADEMİK (1001) AR-GE PROJELERİ 1 Üniversiteler, araştırma enstitüleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli akademisyenlerin TÜBİTAK ın 1001 programı çerçevesinde Akademik Ar-Ge projelerini yürütmeleri mümkündür projelerinin Bakanlıkla bir ilişkisi bulunmamakta, iş ve işlemler TÜBİTAK ın ilgili program birimiyle doğrudan yürütülmektedir.

28 AKADEMİK (1001) AR-GE PROJELERİ 2

29 DPT AR-GE ALTYAPI PROJELERİ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü vasıtasıyla kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge Altyapı projelerine destek sağlamaktadır. Bu desteklerden yararlanacak kurum ve kuruluşların belirlenen proje takvimi çerçevesinde, usulüne uygun olarak hazırlanacak başvurularını, ilgili birimleri vasıtasıyla DPT ye iletmeleri gerekmektedir. Kabul edildikleri takdirde Ar-Ge altyapı projeleri, yatırım programına alınmakta ve ilgili kurum ve kuruluşun bütçesine ödenek konulmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

30 SONUÇ 1 Sağlık Bakanlığı olarak, Üniversite ve Araştırma Enstitülerimizden Bakanlığımızın Ar-Ge ihtiyaçlarına hitap edecek Kamu Ar-Ge (1007) projeleri, Eğitim ve araştırma hastanelerimizdeki akademisyenler dahil, bütün akademisyenlerden Akademik Ar-Ge) (1001) projeleri ve İmkanları müsait olan eğitim ve araştırma hastanelerimizden de DPT Ar-Ge altyapı projeleri bekliyoruz.

31 SONUÇ 2 Geleceğe yönelik olarak kuralları ve standartları belirleyici, düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici bir vizyon ortaya koyan Sağlık Bakanlığının, bu politikaları hayata geçirirken bilim, teknoloji ve özellikle Ar-Ge proje ve çalışmalarından azami şekilde yararlanması, başarılı olabilmesinin temel şartları arasında yer almaktadır.

32 SONUÇ 3 Birbiri ardına uygulamaya koyduğu proje ve çalışmalarla görev alanında hizmet çıtasını yükselten Sağlık Bakanlığı,, kaliteli hizmet anlayışını Ar-Ge yaklaşımı ile desteklemek ve sürekli yenilemek azim ve kararındadır. Bakanlığımız Ar-Ge alanında takip eden değil, öncü olan bir anlayışı benimsemiştir. Bu anlayış, Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Stratejisinde belirtilen Ar-Ge faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde tasarlanması öngörüsüne paralel olarak hayata geçirilecektir.

33 TEŞEKKÜRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Daire başkanlığımız; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkilatlandırılan,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı