Caroline Thon: Wörterbuch der Jugendbildungs- und Projektarbeit Deutsch-Türkisch

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Caroline Thon: Wörterbuch der Jugendbildungs- und Projektarbeit Deutsch-Türkisch"

Transkript

1 Caroline Thon: Wörterbuch der Jugendbildungs- und Projektarbeit Deutsch-Türkisch Das "Wörterbuch der Jugendbildungs- und Projektarbeit. Deutsch-Türkisch, Türkisch- Deutsch" von Caroline Thon (mailto: steht unter einer Creative Commons Namensnennung-nicht-kommerziell 3.0 Unported Lizenz. Active Citizenship, aktif yurttaşlık bürgerschaftliches Engagement administrative Kosten (Pl) idari harcamalar Advocacy, Eintreten (n), Fürsprache savunuculuk Agenda gündem Aktivierungsspiel (n), Energizer (m) canlandırıcı Aktivismus (m) Aktivität (f) Ansatz (m) Ausführende (f) Ausführender (f/m) Ausschreibung (f) (etw.) beantragen Beantragung (f) von Mitteln (n/pl) Bedürfnis (n) Bedürfnisanalyse (f) bedürfnisorientiert (etw.) beobachten; (etw.) kontrollieren berichten; einen Bericht (m) erstellen Berichterstellung (f) Best Practice (S), Best Practices (Pl) Bewusstsein (n) Bewusstsein (n) schaffen sich (etw.) bewusst sein Bildungspolitik (f) Bottom-up aktivizm etkinlik, faaliyet yaklaşım yürütücü (kadın), yürütücü (erkek) açık çağrı (-e) başvurmak fon başvurusu ihtiyaç ihtiyaç analizi ihtiyaç odaklı (-i) izlemek raporlamak raporlama en iyi uygulama (t), en iyi uygulamalar (ç) farkındalık farkındalık yaratmak (-nin) farkında olmak eğitim politikası alttan üste

2 Brainstorming (n) beyin fırtınası Budgeterstellung (f); Kostenplanung bütçeleme Budget (n) erstellen bütçelemek Campaigning (n), eine Kampagne kampanyacalık (f) führen Capacity-Building (n) kapasite arttırma Dachorganisation (f) çatı örgüt; şemsiye örgüt Direkte Demokratie (f) doğrudan demokrasi Diskriminierung (f) ayrımcılık Diversität (f) çeşitlik; farklılık Ehrenamt (n); ehrenamtliche Arbeit gönüllülük (f), Freiwilligenarbeit (f) Ehrenamtliche (f), Ehrenamtlicher gönüllü (kadın), gönüllü (erkek) (m), Freiwillige f), Freiwilliger (m) Eisbrecherspiel (n), Ice Breaker (m) buz kırıcı Empowerment (n), Ermächtigung (f) güçlendirme Entscheidungsfindung (f) Erfahrungsbasiertes Lernen (n) Erfolgsindikator (m) Ergebnis (n) Evaluation (f) (etw.) evaluieren Exklusion (f) Expertise (f) Feedback (n) Feld (n) Flashmob (m) Fördersumme (f) Formale Bildung (f) Fundraising (n) Gelder (n/pl), Finanzmittel (n/pl) gemeinnützig; nicht gewerbsmäßig Gender; soziales Geschlecht Gleichberechtigung (f) karar verme deneyimsel öğrenme başarı göstergesi sonuç; çıktı; netice değerlendirme (-i) değerlendirmek ayırma uzmanlık geri bildirim saha ani kalabalık hibe miktarı formal eğitim; örgun eğitim kaynak yaratma, kaynak geliştirme fon kâr amacı gütmeyen toplumsal cinsiyet cinsiyet eşitliği

3 Globalisierung (f) Graswurzelbewegung (f) Graswurzelorganisation (f) Gruppenentwicklung (f) Gruppendynamik (f) Hauptaktivität (f) Impact Assessment (n); Bewertung (f) der Auswirkungen (f/pl) Implementierung (f) Indikator (m) Informelle Bildung (f) Inklusion Institution (f), Organisation (f) Interkulturelle Kommunikation (f) Interkulturelles Training (n) Jugendarbeit (f) jugendorientiert Jugendpolitik (f) Jugendrat (m) Klischee (n) Konferenz (f) Konfliktlösung (f) konstruktiv Konzept (n) (etw.) konzipieren Kooperation; Zusammenarbeit kooperieren Koordinatorin (f), Koordinator (m) (etw.) koordinieren Lebenslanges Lernen (n) Lese- und Schreibefähigkeit, Literalität lokal lokales Bedürfnis (n) Makroebene (f) küreselleşme (tabandan gelen) halk hareketi taban örgütü grup oluşturma grup dinamiği ana faaliyet etki analizi uygulanma gösterge informal eğitim; yaygın eğitim dahil etme kuruluş kültürlerarası iletişim kültürlerarası eğitim gençlik çalışması gençlik odaklı gençlik politikası gençlik konseyi klişe konferans anlaşmazlık çözümü; çatışma çözümü; uyuşmazlık çözümü yapıcı konsept; kavram (-i) kavramsallaştırmak işbirliği işbirliği yapmak koordinatör (bayan), koordinatör (erkek) (-i) koordine etmek ömür boyu öğrenme; yaşam boyu öğrenme okur yazarlık yerel yerel ihtiyaç makro düzey

4 Maßnahme (f) Menschenrecht (n/s), Menschenrechte (n/pl) Menschenwürde (f) Methode (f) Mikroebene (f) Moderatorin (f), Moderator (m) (etw.) moderieren Monitoring (n) Multiplikatorin (f), Multiplikator (m) nachhaltig Nachhaltigkeit (f) Netzwerk Netzwerken (n), Networking (n) Nichtregierungsorganisation, nongovernmental organisation (Abkürzung: NGO) Nonformale Bildung (f) Nonformale Bildungsmethode (f) NGO-Mitarbeiterin (f), NGO- Mitarbeiter (m) Öffentlichkeit (f) Open Space (etw.) organisieren sich organisieren Organisation (f) Organisationsmanagement (n) Ownership Partizipation (f) Partizipatorische Demokratie (f) (an etw.) partizipieren, (an etw.) teilhaben Peer-Education Präsentation (f) önlem insan hakı (t), insan hakları (ç) insan(lık) onuru yöntem; metod mikro düzey kolaylaştırıcı (kadın), kolaylaştırıcı (erkek) (-i) kolaylaştırmak izleme yaygınlaştıran (kadın), yaygınlaştıran (erkek) sürdürülebilir sürdürülebilirlik ağ ağ oluşturma sivil toplum kuruluş, (kısaltma: STK) formal olmayan eğitim formal olmayan eğitim metodu STK çalışanı (kadın), STK çalışanı (erkek) kamusal alan açık alan (-i) düzenlemek, (-i) organize etmek örgutlenmek örgüt; örgütlenme örgüt yönetimi mülkiyet katılım katılımcı demokrasi (-e) katılmak akran eğitimi sunum

5 Präsentationstechnik (f/s), Präsentationstechniken (f/pl) Prävention (f) Präventionsstrategie (f) Problemanalyse (f) Projekt (n) Projektantrag (m) Projektbericht (m) Projektbudget (n) Projektidee (f) ein Projekt (n) konzipieren Projektmanagement (n) Projektpartner (m) Projektplanung (f) Projektziel (n) Projektzyklus (m) Prozess (m) Rechenschaft (f), Verantwortung (f), Accountability Reflektion (f) Repräsentative Demokratie (f) Reproduktive Gesundheit (f) Ressource (f) Richtlinie (f/s), Richtlinien (f/pl) Risikoanalyse (f) Seminar (n) Situationsanalyse (f) Sitzung (f) Soziale Bewegung Soziales Kapital (n) Stakeholder (m) Stakeholder-Analyse (f) Stereotyp (n) Strategieanalyse (f) Team Teamarbeit (f) Teamentwicklung (f) sunum tekniği (t), sunum teknikleri (ç) önleme önleme stratejisi sorun analizi proje proje teklifi proje raporu proje bütçesi proje fikri projelendirmek proje yönetimi proje ortağı proje tasarlama proje amacı; proje hedefi proje döngüsü süreç hesap verebilirlik yansıma temsili demokrasi üreme sağlığı kaynak ana hat (t), ana hatlar (ç) risk analizi seminer durum analizi oturum sosyal hareket; toplumsal hareket sosyal sermaye paydaş paydaş analizi kalıp yargı strateji analizi ekip ekip çalışması ekip oluşturma

6 Teilnehmerin (f), Teilnehmer (m) katılımcı (kadın), katılımcı (erkek) Toleranz (f) hoş görü Top-down tepeden alta; yukarıdan aşağıya Trainerin (f), Trainer (m) eğitmen (kadın), eğitmen (erkek) Trainerpool (m) eğitmen havuzu Training (n) eğitim transparent şeffaf Transparenz (f) şeffaflık Umweltschutz (m) çevrecilik Umweltschützerin (f), çevreci (kadın), çevreci (erkek) Umweltschützer (m) (soziales) Unternehmertum (n) (sosyal) girişimcilik Verantwortliche (f), Verantwortlicher sorumlu (kadın), sorumlu (erkek) (m) Versammlung, Treffen toplantı Vertrauensspiel güven oyunu Workshop (m) atölye Zeitplan (m) takvim Zeitplanung (f) zaman planlaması Zielanalyse (f) hedef analizi Zielgruppe (f) hedef kitle Zivilgesellschaft (f) sivil toplum Zivilgesellschaftlicher Dialog (m) sivil toplum diyaloğu Zuschuss (m); Zuwendung (f) hibe

7 Caroline Thon: Wörterbuch der Jugendbildungs- und Projektarbeit Türkisch-Deutsch açık alan açık çağrı ağ ağ oluşturma akran eğitimi aktif yurttaşlık aktivizm alttan üste ana faaliyet ana hat (t), ana hatlar (ç) ani kalabalık anlaşmazlık çözümü; çatışma çözümü; uyuşmazlık çözümü ayırma ayrımcılık başarı göstergesi (-e) başvurmak buz kırıcı bütçeleme bütçelemek canlandırıcı cinsiyet eşitliği çatı örgüt; şemsiye örgüt çeşitlik; farklılık çevreci (kadın), çevreci (erkek) çevrecilik dahil etme değerlendirme (-i) değerlendirmek deneyimsel öğrenme Open Space Ausschreibung (f) Netzwerk Netzwerken (n), Networking (n) Peer-Education Active Citizenship, bürgerschaftliches Engagement Aktivismus (m) Bottom-up Hauptaktivität (f) Richtlinie (f/s), Richtlinien (f/pl) Flashmob (m) Konfliktlösung (f) Exklusion (f) Diskriminierung (f) Erfolgsindikator (m) (etw.) beantragen Eisbrecherspiel (n), Ice Breaker (m) Budgeterstellung (f); Kostenplanung (f) Budget (n) erstellen Aktivierungsspiel (n), Energizer (m) Gleichberechtigung (f) Dachorganisation (f) Diversität (f) Umweltschützerin (f), Umweltschützer (m) Umweltschutz (m) Inklusion Evaluation (f) (etw.) evaluieren Erfahrungsbasiertes Lernen (n)

8 (-i) düzenlemek, (-i) organize etmek (etw.) organisieren doğrudan demokrasi durum analizi eğitim eğitim politikası eğitmen (kadın), eğitmen (erkek) eğitmen havuzu ekip ekip çalışması ekip oluşturma en iyi uygulama (t), en iyi uygulamalar (ç) etki analizi etkinlik, faaliyet farkındalık farkındalık yaratmak (-nin) farkında olmak fon fon başvurusu formal eğitim; örgun eğitim formal olmayan eğitim formal olmayan eğitim metodu gençlik çalışması gençlik konseyi gençlik odaklı gençlik politikası geri bildirim gönüllü (kadın), gönüllü (erkek) gönüllülük gösterge grup dinamiği Direkte Demokratie (f) Situationsanalyse (f) Training (n) Bildungspolitik (f) Trainerin (f), Trainer (m) Trainerpool (m) Team Teamarbeit (f) Teamentwicklung (f) Best Practice (S), Best Practices (Pl) Impact Assessment (n); Bewertung (f) der Auswirkungen (f/pl) Aktivität (f) Bewusstsein (n) Bewusstsein (n) schaffen sich (etw.) bewusst sein Gelder (n/pl), Finanzmittel (n/pl) Beantragung (f) von Mitteln (n/pl) Formale Bildung (f) Nonformale Bildung (f) Nonformale Bildungsmethode (f) Jugendarbeit (f) Jugendrat (m) jugendorientiert Jugendpolitik (f) Feedback (n) Ehrenamtliche (f), Ehrenamtlicher (m), Freiwillige f), Freiwilliger (m) Ehrenamt (n); ehrenamtliche Arbeit (f), Freiwilligenarbeit (f) Indikator (m) Gruppendynamik (f)

9 grup oluşturma güçlendirme gündem hesap verebilirlik hibe miktarı hoş görü idari harcamalar ihtiyaç ihtiyaç analizi ihtiyaç odaklı informal eğitim; yaygın eğitim insan hakı (t), insan hakları (ç) insan(lık) onuru işbirliği işbirliği yapmak izleme (-i) izlemek kalıp yargı kampanyacalık kamusal alan kapasite arttırma kâr amacı gütmeyen karar verme katılım (-e) katılmak katılımcı (kadın), katılımcı (erkek) katılımcı demokrasi (-i) kavramsallaştırmak kaynak kaynak yaratma, kaynak geliştirme Gruppenentwicklung (f) Empowerment (n), Ermächtigung (f) Agenda Rechenschaft (f), Verantwortung (f), Accountability Fördersumme (f) Toleranz (f) administrative Kosten (Pl) Bedürfnis (n) Bedürfnisanalyse (f) bedürfnisorientiert Informelle Bildung (f) Menschenrecht (n/s), Menschenrechte (n/pl) Menschenwürde (f) Kooperation; Zusammenarbeit kooperieren Monitoring (n) (etw.) beobachten; (etw.) kontrollieren Stereotyp (n) Campaigning (n), eine Kampagne (f) führen Öffentlichkeit (f) Capacity-Building (n) gemeinnützig; nicht gewerbsmäßig Entscheidungsfindung (f) Partizipation (f) (an etw.) partizipieren, (an etw.) teilhaben Teilnehmerin (f), Teilnehmer (m) Partizipatorische Demokratie (f) (etw.) konzipieren Ressource (f) Fundraising (n)

10 klişe (-i) kolaylaştırmak kolaylaştırıcı (kadın), kolaylaştırıcı (erkek) konferans konsept; kavram koordinatör (bayan), koordinatör (erkek) (-i) koordine etmek kuruluş kültürlerarası eğitim kültürlerarası iletişim küreselleşme makro düzey mikro düzey mülkiyet okur yazarlık ömür boyu öğrenme; yaşam boyu öğrenme önlem önleme önleme stratejisi örgüt; örgütlenme örgutlenmek örgüt yönetimi oturum paydaş paydaş analizi proje proje amacı; proje hedefi proje bütçesi proje döngüsü proje fikri proje ortağı proje raporu proje tasarlama proje teklifi proje yönetimi Klischee (n) (etw.) moderieren Moderatorin (f), Moderator (m) Konferenz (f) Konzept (n) Koordinatorin (f), Koordinator (m) (etw.) koordinieren Institution (f), Organisation (f) Interkulturelles Training (n) Interkulturelle Kommunikation (f) Globalisierung (f) Makroebene (f) Mikroebene (f) Ownership Lese- und Schreibefähigkeit, Literalität Lebenslanges Lernen (n) Maßnahme (f) Prävention (f) Präventionsstrategie (f) Organisation (f) sich organisieren Organisationsmanagement (n) Sitzung (f) Stakeholder (m) Stakeholder-Analyse (f) Projekt (n) Projektziel (n) Projektbudget (n) Projektzyklus (m) Projektidee (f) Projektpartner (m) Projektbericht (m) Projektplanung (f) Projektantrag (m) Projektmanagement (n)

11 projelendirmek raporlama raporlamak risk analizi saha savunuculuk seminer sivil toplum kuruluş, (kısaltma: STK) sonuç; çıktı; netice sorumlu (kadın), sorumlu (erkek) sorun analizi (sosyal) girişimcilik sosyal hareket; toplumsal hareket sosyal sermaye STK çalışanı (kadın), STK çalışanı (erkek) strateji analizi sunum sunum tekniği (t), sunum teknikleri (ç) sürdürülebilir sürdürülebilirlik süreç şeffaf şeffaflık (tabandan gelen) halk hareketi taban örgütü temsili demokrasi tepeden alta; yukarıdan aşağıya toplantı toplumsal cinsiyet uygulanma uzmanlık ein Projekt (n) konzipieren Berichterstellung (f) berichten; einen Bericht (m) erstellen Risikoanalyse (f) Feld (n) Advocacy, Eintreten (n), Fürsprache (f) Seminar (n) Nichtregierungsorganisation, nongovernmental organisation (Abkürzung: NGO) Ergebnis (n) Verantwortliche (f), Verantwortlicher (m) Problemanalyse (f) (soziales) Unternehmertum (n) Soziale Bewegung Soziales Kapital (n) NGO-Mitarbeiterin (f), NGO- Mitarbeiter (m) Strategieanalyse (f) Präsentation (f) Präsentationstechnik (f/s), Präsentationstechniken (f/pl) nachhaltig Nachhaltigkeit (f) Prozess (m) transparent Transparenz (f) Graswurzelbewegung (f) Graswurzelorganisation (f) Repräsentative Demokratie (f) Top-down Versammlung, Treffen Gender; soziales Geschlecht Implementierung (f) Expertise (f)

12 üreme sağlığı yaklaşım yansıma yapıcı yaygınlaştıran (kadın), yaygınlaştıran (erkek) yerel yerel ihtiyaç yöntem; metod yürütücü (kadın), yürütücü (erkek) Reproduktive Gesundheit (f) Ansatz (m) Reflektion (f) konstruktiv Multiplikatorin (f), Multiplikator (m) lokal lokales Bedürfnis (n) Methode (f) Ausführende (f) Ausführender (f/m)

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER

YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER Felisa Tibbitts İnsan Hakları Eğitimi Ortaklığı (HREA) ftibbitts@hrea.org - www.hrea.org Uluslararası Eğitim Dergisi, İnsan Hakları Eğitimi

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Proje Teklifi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Proje Teklifi Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Proje Teklifi Proje Adı: Uygulama Yeri: Proje Süresi: Yaşayan Kütüphane Türkiye geneli 17 ay İletişim: Meri İzrail Projeler Departmanı Yöneticisi meri.izrail@tog.org.tr Burcu

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Doç. Dr. Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi Müge Dane, TÜSEV Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı nın (TÜSEV) izni olmadan

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır.

Bu yayının kâğıt ve baskı giderleri National Endowment for Democracy tarafından karşılanmıştır. Helsinki Yurttaşlar Derneği 2003 1 STK LAR İÇİN KILAVUZ BİLGİLER I NE İÇİN ÇABALIYORUZ? Toplumsal Bir Davanın Avukatlığına Soyunmak Bir sivil toplum kuruluşu (STK), ortak bir değerler dünyasının, vizyon

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KALKINMA VE KATILIMI MESUDİYE İLÇE KURULTAYI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YENİDEN SORGULAMAK Halil İbrahim AYDINLI Levent MEMİŞ ÖZ Çalışmada, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı sağlayan

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Caroline Moser, Andy Norton, Tim Conway, Claire Ferguson, Polly Vizard Sivil Toplumun

Detaylı