Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015"

Transkript

1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak

2 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Başvuru Süreci Soru-Cevap

3 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a istinaden 22 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Erzurum merkezli olarak kurulmuştur.

4 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Ajansın Kuruluş Amacı Bölgede işbirliğini geliştirmek Yerel potansiyeli harekete geçirmek Bölgede yapılacak yatırımları artırmak Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak Bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak

5 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu İç Denetçi Genel Sekreter Araştırma ve Planlama Birimi Proje Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Erzurum Yatırım Destek Ofisi Erzincan Yatırım Destek Ofisi Bayburt Yatırım Destek Ofisi

6 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları

7 30 Aralık 2014 Salı Teklif Çağrısı Takvimi Teklif Çağrısı İlanı: 30 Aralık 2014, Salı Bilgilendirme Toplantıları: 5 9 Ocak 2015 Eğitim Toplantıları: Ocak 2015 Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2015, 23:50

8 2015 Yılı Mali Destek Programları İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı TL Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Toplam Bütçesi TL TL

9 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı

10 Programın Amaçları, Öncelikleri, Bütçesi Programa İlişkin Kurallar Proje Konuları Maliyetlerin Uygunluğu

11 Programın Amacı: TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/ hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten /kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanması

12 Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe; ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi

13 Programın Öncelikleri Öncelik 2: Turizm sektöründe; hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi

14 Programın Öncelikleri Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde; yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması

15 Programın Öncelikleri Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde; yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması

16 Proje Başına Verilecek Destekler Asgarî Tutar TL Azamî Tutar TL Programın Bütçesi Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin Toplam Bütçe: TL Asgarî Destek Oranı: %15 Azamî Destek Oranı: %50

17 Programa İlişkin Kurallar

18 Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? Kâr Amacı Güden Kuruluşlar KOBİ* tanımına uyan işletmeler, Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), Kâr Amacı Güden Birlikler *KOBİ: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL yi aşmayan; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

19 Başvuru Sahibinin Uygunluğu Ajanstan hiç destek almamış olması veya Ajansla yaptığı mali destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden en az bir (1) yıl geçmiş olması, Proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Merkezinin ya da yasal şubesinin TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, Proje hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

20 Uygun Ortaklar Kimlerdir? Kâr Amacı Güden Ortaklar: KOBİ tanımına uyan işletmeler, Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), Kâr Amacı Güden Birlikler *Ortaklar, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.

21 Kâr Amacı Gütmeyen Ortaklar: Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Kamuya Ait Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, (Fakülteler, Yüksekokullar, Üniversitelere Bağlı Birimler ve Enstitüler), Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Odalar, Borsalar, vb.), Organize Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Teknokent, Küçük Sanayi Siteleri

22 Ortakların Uygunluğu Başvuru Sahibi KOBİ tanımına uyan işletmeler Kooperatifler Kâr Amacı Güden Birlikler Ortak KOBİ tanımına uyan işletmeler Kooperatifler Kâr Amacı Güden Birlikler Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Kamuya Ait Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Organize Sanayi Bölgeleri İş Geliştirme Merkezleri Teknokent Küçük Sanayi Siteleri

23 Ortakların Uygunluğu Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, bu programın 3 üncü ve 4 üncü öncelikleri kapsamında sunulacak projelerde ortak olarak yer alabilir. Projede ortak olması halinde, Kalkınma Ajansı bütçe katkı payları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren Ticaret ve Sanayi Odaları Ajans ile sözleşme imzalayabilir.

24 Süre 9 ay Yer Maksimum Başvuru Sayısı Maksimum Destek Sayısı TRA1 Düzey 2 Bölgesi 2 1

25 Proje Konuları

26 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe; ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ambalajlı et ürünleri ile peynir, tereyağı, yoğurt, kefir gibi ambalajlı süt ürünleri imalatını içeren projeler, Et/süt/sebze/meyve işleyen işletmelerde Ar-Ge, kalite kontrol ve üretim ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu içeren projeler, Et/süt işleyen işletmelerin tedarik zincirinin iyileştirilmesine yönelik (soğuk süt zinciri vb.) teknik eğitim ve planlama çalışmalarının yapılmasını ve hammaddelerin belli bir standart dâhilinde işleme tesislerine ulaştırılmasını sağlayan nakil ve soğutma ünitelerinin teminini içeren projeler,

27 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Hayvan bakımına yönelik otomatik yemleme, sulama, ısıtma, temizleme ve havalandırma sistemleri ile bitkisel üretim ve sulama sistemlerine ait makine ve ekipmanların imalatı veya geliştirilmesi Silajlık hayvan yemi hazırlama, işleme, dağıtma ve depolama sistemlerinin imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,

28 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Arı ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler ve meyve/sebze/bakliyat gibi tarımsal ürünlerin ikincil ürünlere dönüştürülmesine yönelik depolama, işleme ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve katma değerli ürünler haline getirilmesini içeren projeler, Su ürünleri sektöründe ürün işleme ve paketleme teknolojilerinin kullanımını veya geliştirilmesini; soğuk hava depolarının oluşturulmasını, ürünlerin tanıtımını ve pazarlanmasını içeren projeler, İşlenmiş organik ürünlerin (meyve suyu, reçel, marmelat, turşu, konserve vb.) imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasını içeren projeler,

29 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin (örneğin organik et, süt, bal, kuru fasulye, çilek vb.) tescil (marka tescil, coğrafi işaret vb.) ve sertifikalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler, Bölgenin yer altı kaynaklarının (madenler, mineraller) işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini ve pazarlanmasını ve bununla birlikte ürün niteliğinin arttırılması için işçi, zanaatkâr ve operatörlere yönelik hizmet içi eğitim verilmesini öngören projeler,

30 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede mevcut olan doğal taşlardan (Tercan taşı, Bayburt taşı, Narman taşı vb.) bordür, dış cephe kaplaması, barbekü, şömine vb. işlenmiş ve şekillendirilmiş ürünlerin elde edilmesini ve ürün kalitesinin arttırılması için işçi ve operatörlere dönük uygulamalı eğitim verilmesini öngören projeler, Maden suyu ve içme suyu kaynaklarının şişelenerek pazarlanmasına yönelik tesislerin veya üretim ünitelerinin kurulması

31 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 2: Turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi Bölgeyi tanıtma potansiyeline sahip el sanatlarına dayalı ürün ve yöresel hediyelik eşya (Oltu taşından takı, bakır tabak, ehram ürünleri vb.) üretimine yönelik yeni atölyelerin açılmasını ve bu ürünleri üreten/satan işletmelerin personeline yönelik satış ve pazarlama, müşteri memnuniyeti, tasarım vb. konularda eğitim verilmesini öngören projeler, Turizm bölgelerinde kurulacak satış ve stant yerlerinde turistlere satılmak üzere paketli yöresel gıda ürünlerinin (pestil, köme, kete, bal, pekmez, meyve kurusu vb.) üretimini ve bu ürünlerin çeşitlendirilmesini, tescilini, markalaşmasını, söz konusu ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına satışının yapılması için pazarlama kanallarının geliştirilmesini öngören projeler,

32 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Çevreye verdiği zararı en aza indiren, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi alanlarda başarılı uygulamalar sergileyen ve organik ürün kullanan yeni konaklama tesislerinin/ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler, Bölgede eko-turizmin gelişmesinde odak noktası olabilecek alanlarda yöresel mimari değerlerin korunduğu yeni konaklama ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler, Kırsalda ev pansiyonu, dağ/yayla evleri, ekolojik çiftlik gibi alternatif konaklama hizmeti sunan yeni tesislerin oluşturulmasını içeren projeler,

33 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Turizm yatırım/işletme belgeli yeni oteller, yeni butik oteller, yeni pansiyonlar, tur operatörleri ve turizm acentelerinde hizmet kalite, kapasite ve çeşitliliğinin geliştirilmesini; sertifikasyon, tanıtım ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içeren projeler,

34 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması Hayvan bakımına (yemleme, iklimlendirme, temizlik vb.), yavru ve hayvansal ürün elde etmeye yönelik süreçler (kuluçka, süt sağım vb.) için yenilenebilir enerjiye dayalı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler, Bitkisel ürünler ile hayvansal atıklardan biyogaz üretimine dayalı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesini içeren projeler, Seracılık gibi örtü altı bitki yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama, iklimlendirme ve aydınlatma uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler,

35 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Endüstriyel girdilerin (ayçiçeği, soya, mısır, pancar, patates vb.) yetiştirilmesinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama sistemlerinin kullanılmasına yönelik projeler, Endüstriyel üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin; çevre dostu imalatı, atık kontrolünü ve geri dönüşümü sağlayarak işletme verimliliğini arttıracak şekilde kullanılmasına yönelik projeler, Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet üretim ve sunum süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının sağlanmasına yönelik projeler, Termal enerji kaynaklarının ısıtma, iklimlendirme, kurutma vb. işlemlerde kullanılmasını içeren projeler Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların imalatını içeren projeler,

36 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması Bölgede hayvansal/bitkisel ürün ve doğal kaynak işleyen işletmelerin, ürün çeşidi ve niteliği bazında birleşerek ölçeklerini büyütmelerini ve beşerî/fizikî kaynaklarını geliştirmelerini öngören projeler, Küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin bir araya gelerek ortak hizmet almalarının, ortak yatırım yapmalarının ve ortak pazarlama-tanıtım ağları kurmalarının sağlanmasına yönelik projeler, Kamu eliyle altyapısı desteklenen, özellikle kış şartlarında kapalı alanlarda sunulacak alternatif ve inovatif turistik hizmet arzına (minyatür park, akvaryum park, ısıtmalı su parkı, sanat eseri/zanaat sergi-teşhir alanı vb.) yönelik küçük bütçeli ortak girişim (joint venture) yapılanmalarına ilişkin projeler,

37 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman yetersizliği gibi tek başlarına çözmekte zorlandıkları sorunlara yenilikçi çözümler bulmalarını öngören projeler, KOBİ ler ile üniversiteler, teknokentler, İŞGEM ler ve OSB ler arasında kurulacak ortaklıklar ve protokoller vasıtasıyla; endüstriyel üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlayacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesine yönelik araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören projeler, İşletmeler ve proje ortağı konumundaki kurumlar (eğitim kurumları, üniversiteler, enstitüler, teknokent vb.) arasında nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören, nitelikli ara eleman eksiğinin giderilmesine hizmet eden, staj-istihdam imkânları doğuran, protokole bağlı projeler.

38 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler Sadece eğitim, tanıtım veya planlama faaliyeti içeren projeler, Salt elektrik üretimine yönelik projeler, Kamu işletmeciliğini öngören projeler Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler

39 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara aynî veya nakdî hibe veya kredi sağlamak için), Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine (perakende ve toptan ticaret, ulaştırma, haberleşme vb.) yönelik projeler, Ahır yapımı, hayvan alımı, yenilikçilik özelliği olmayan ve birincil tarım kapsamı içerisine giren ekim-dikim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik projeler, Turizm yatırım/işletme belgeli yeni oteller, yeni butik oteller, yeni pansiyonlar, yeni özel konaklama tesisleri ve yeni dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesislerine yönelik projeler

40 Maliyetlerin Uygunluğu

41 Uygun Maliyetler Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmalı Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı Götürü maliyetlere değil, fiili maliyetlere dayandırılmalı Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmeli BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU Kâr amacı güden başvuru sahipleri için Kâr amacı güden ortaklar için Kâr amacı gütmeyen ortaklar için KDV Hariç KDV Hariç KDV Dâhil UYARI: Ortak içeren projelerde KDV uygunluğu, faaliyeti kimin gerçekleştireceğine bakılarak belirlenecektir. Bu nedenle faaliyetlerin ortaklar arasında gerçekçi olarak dağıtılması önem arz etmektedir.

42 Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi payları), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri, Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının yüzde otuzunu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Denetim maliyetleri Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Sertifika, lisans ve belge maliyetleri Görünürlük maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile frigorifik özellikli ekipmanlar ile römork, süt tankı, taşıma kafesi, yükleyici, tırmık, yükleme rampası vb.ekipmanların satın alımı,

43 Uygun Olmayan Maliyetler Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, faiz borcu, Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Amortisman giderleri Arazi veya bina alımları Kamulaştırma (istimlâk) bedelleri, İkinci el ekipman alımları Turistik hizmet sunan tesislere ait her türlü züccaciye (örneğin kaşık, çatal, tabak, bardak vb.), dekoratif süs eşyası (örneğin biblo, şamdan vb.), izleme sürecinde sayımı ve tespiti güç olan tefrişat ve mefruşata ilişkin malzemeler (örneğin yastık kılıfı, havlu, peçete takımı vb.) Her türlü motorlu taşıt alımı Taşıt bakım, tamir, kasko, sigorta ve vergi giderleri (ÖTV hariç), Kur farkından doğan zararlar Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, Hayvan alımı, sigortası ve nakliye giderleri Hammadde alımı, Proje ile ilgisi olmayan harcamalar Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri,

44 UYARI: Kâr amacı gütmeyen bir kurum veya kuruluşun kâr amacı güden bir başvuru sahibinin ortağı olması durumunda, projede yer alan kamu görevlilerinin maaşları eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcıların danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin harcamaları; faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemesi şartıyla, uygun maliyet sayılabilir ve bütçede gösterilebilir. *Bu desteğin projenin başarılı olması halinde geçerli olacağı unutulmamalıdır.

45 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı

46 Programın Amaçları, Öncelikleri, Bütçesi Programa İlişkin Kurallar Proje Konuları Maliyetlerin Uygunluğu

47 Programın Amacı: TRA1 Bölgesi nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi

48 Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi

49 Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması

50 Programın Bütçesi Program Bütçesi: TL Proje Başına Verilecek Destekler Proje Başına Verilecek Destek Oranı Asgarî tutar TL Asgarî Destek Oranı: %15 Azamî tutar TL Azamî Destek Oranı: %90

51 Programa İlişkin Kurallar

52 Başvuru Sahibinin Uygunluğu Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler), Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.), Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, federasyonlar), Organize sanayi bölgeleri, İş geliştirme merkezleri (İŞGEM), Teknokent, Küçük sanayi siteleri, Kâr amacı gütmeyen birlikler, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler

53 Başvuru Sahibinin Uygunluğu Tüzel Kişiliği haiz olması (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmayacaktır), Proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması Proje hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması

54 Başvuru Sahiplerinden, Kalkınma Ajansı bütçe katkı payları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren İl Özel İdareleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları; Ajans imzalayabilir. ile sözleşme 360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği sona erecek olan mahalli idarelerin; faaliyet / proje başvurusu yapma ve başarılı olma durumunda destek sözleşmesi imzalanmasına dair kararlarının, belediyeler bakımından katılacakları belediyeye; il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri bakımından İçişleri Bakanlığına onaylatılması gerekmektedir.

55 Ortakların Uygunluğu Bu program kapsamında başvuru sahibi olarak sayılan kurum ve kuruluşlar, projelerde ortak olarak da yer alabilir. *Ortaklar, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Başvuru Sahibi Kâr Amacı Gütmeyen Ortak Kâr Amacı Gütmeyen

56 Süre 9 ay Yer Maksimum Başvuru Sayısı Maksimum Destek Sayısı TRA1 Düzey 2 Bölgesi 2 1

57 Proje Konuları

58 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Bölgenin avantajlı olduğu sektörlerde (organik tarım, tohumculuk, ikincil arı ürünleri üretimi, su ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, yem bitkileri vb.) katma değerli ve ayırt edici özellikteki ürünlerin elde edilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını içeren projeler, Tarımsal ürünlerin toplaması, depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik ortak kullanım tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler, Havza bazlı organik tarım ve hayvancılık bölgelerinin oluşturulmasına yönelik yenilikçi projeler, faaliyetlerin yapılmasına yönelik projeler

59 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Canlı hayvan pazarı, doğal ve organik ürün pazarı vb. alanların kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler, Bölgenin yenilikçilik kapasitesini geliştirecek araştırma altyapılarının (araştırma merkezi, teknoloji geliştirme bölgesi, araştırma laboratuvarı, test merkezi) kurulmasına ve kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler,

60 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge ve işbirliği geliştirme projeleri, Bölgede tıbbi aromatik bitki, yabani meyve vb. ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler, Mera ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı, botanik orijinli arı ürünlerinin üretimi, kapalı yaylacılık, mandacılık, silaj ve silajlık bitkisel üretimin gibi yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması projeleri,

61 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgenin öne çıkan sektörlerinde uygun yatırım alanlarına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi ve yeni yatırımlara yönelik bölge potansiyelinin tanıtımına yönelik projeler, Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması, potansiyel pazarların olduğu ülkelerde Türk işletmelerini yönlendirecek ağ yapıların kurulması, Bölge genelinde alternatif enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkânları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarına yönelik projeler,

62 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin ayrıt edici özelliklerinin ön plana çıkarılarak pazarlanması, e- ticaret gibi güncel pazarlama teknikleri ve bölgeye uyarlanabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler, Bölgede farklı hizmet tiplerinin (karla mücadele, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu vb.) kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik projeler.

63 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi Tarım sektöründe genç üreticilere ve girişimcilere özendirici ve sürdürülebilir programların uygulanmasına yönelik projeler Üreticilerin bilinçlendirme ve görgü artırımı için eğitilmesi ve modern tarım uygulama örneklerini görmesine yönelik projeler, Ortak tarımsal ürün toplama, depolama, işleme ve paketleme konusunda üreticiler arasında işbirliği geliştirme projeleri, Girişimcilik kuluçka merkezi modellerinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik projeler, Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için işbirliği ağlarının ve kümelenmelerin oluşturulmasını içeren projeler, Bölgedeki işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması için işletmeler ve üniversitelerin bir araya gelmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine yönelik projeler.

64 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi Eko-agro turizmde model eko-köylerin tasarlanması, ekolojik çiftlik ve ev pansiyonculuğunun yaygınlaştırılmasına ve mevcut tesislerin ulusal/uluslararası pazarlama ağlarına dâhil edilmesine yönelik projeler, Bölgede mevcut kış turizmi altyapısının yerli ve yabancı sporcular, federasyonlar ve okullar tarafından etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik projeler, Bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımına ve pazarlanmasına yönelik projeler, Macera ve doğa sporları turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik farklı aktivitelerin geliştirilmesini; rota, parkur, dinlenme alanları vb. altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler, Bölgenin mevcut turizm altyapısının konferans, fuar ve incentive turizmi için kullanılmasına yönelik projeler, Bölgeye özgü turistik ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve özgün yöntemlerle sunumuna yönelik projeler,

65 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede kış sporları turizminin farklılaştırılması ve turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesine ve yönelik projeler, Turizmde hizmet çeşitliliğinin sağlanmasına olanak sağlayan, geleneksel ve gelişmekte olan spor dallarının (cirit, atlı okçuluk, atlı kızak, güreş, çim kayağı, curling, golf vb.) turizme kazandırılmasını ve bu amaçla sporcu havuzu oluşturulmasını ve tanıtım faaliyetleri yapılmasını öngören projeler, Yöresel el sanatlarının yaşatılması için genç zanaatkârların yetişmesine yönelik uygulamalı eğitimleri de içeren teşvik edici ve bilinçlendirici çalışmalara yönelik projeler, Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgede bulundukları süre boyunca, vakit geçirebilecekleri sosyal ve kültürel ortamların oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

66 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme altyapısının (danışma ve bilgi merkezi, yönlendirme levhaları, kiosk-deskler, akıllı kartlar, mobil bilgilendirme sistemleri vb.) yenilikçi ve teknolojik yöntemler ile geliştirilmesini içeren projeler, Turizm sektöründe insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim ve göstererek öğretme faaliyetleri içeren projeler, Turizmde inovatif pazarlama tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

67 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması Bölgedeki işletmelerin marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret vb. konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren projeler, Bölgeye özgün yöresel ve turistik nitelikteki ürünlere (ehram dokuma, bakır ve doğal taş işleme vb. el sanatları) yönelik markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içeren projeler, Bölgeye özgü ürünlerin coğrafi işaretlerinin, patentlerinin alınması ve sertifikasyonlarının yapılmasına yönelik projeler, Bölgesel ürünlerin markalaşmasına dönük iletişim ve tanıtım faaliyetleri içeren projeler, Bölgede belirlenecek bazı havzaların organik üretim havzası olarak markalaştırılmasını ve organik tarım sertifikasyon ve tescilleme çalışmaları içeren projeler, Bölgeye özgün yerel ürünlerin markalaşmasına yönelik strateji ve fizibilite çalışmalarını içeren projeler, Turizm kalite işaretinin ve altyapısının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik projeler.

68 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler Sadece eğitim, tanıtım veya planlama faaliyeti içeren projeler, Kamu işletmeciliğini öngören projeler, Sadece ekipman alımını içeren projeler, Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine (perakende ve toptan ticaret, ulaştırma, haberleşme vb.) yönelik projeler, Ahır yapımı, hayvan alımı, yenilikçilik özelliği olmayan ve birincil tarım kapsamı içerisine giren ekim-dikim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik projeler,

69 Maliyetlerin Uygunluğu

70 Projenin uygulanabilmesi için gerekli Uygun Maliyetler olmalı Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı Götürü maliyetlere değil, fiili maliyetlere dayandırılmalı Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmeli BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU Kâr amacı gütmeyen başvuru sahipleri için Kâr amacı gütmeyen ortaklar için KDV Dâhil KDV Dâhil

71 Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi payları), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri, Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans desteği tutarının yüzde otuzunu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Denetim maliyetleri

72 Arazi veya bina alımları, Uygun Olmayan Maliyetler Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Sertifika, lisans ve belge maliyetleri Görünürlük maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile frigorifik özellikli ekipmanlar ile römork, süt tankeri, taşıma kafesi, yükleyici, tırmık, yükleme rampası vb. ekipmanların satın alımı, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Amortisman giderleri, Arazi veya bina alımları, Kamulaştırma (istimlâk) bedelleri

73 İkinci el ekipman alımları, Uygun Olmayan Maliyetler Turistik hizmet sunan tesislere ait her türlü züccaciye (örneğin kaşık, çatal, tabak, bardak vb.), dekoratif süs eşyası (örneğin biblo, şamdan vb.), izleme sürecinde sayımı ve tespiti güç olan tefrişat ve mefruşata ilişkin malzemeler (örneğin yastık kılıfı, havlu, peçete takımı vb.) Her türlü motorlu taşıt alımı, Taşıt bakım, tamir, kasko, sigorta ve vergi giderleri (ÖTV hariç), Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri Hayvan alımı, sigortası ve nakliye giderleri, Hammadde alımı, Proje ile ilgisi olmayan harcamalar, Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri,

74 UYARI: Yararlanıcı konumundaki kamu kurum/kuruluşlarının proje kapsamında görevlendirdikleri kamu görevlilerine yaptıkları maaş ödemeleri, proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50 sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Örneğin: yararlanıcının proje kapsamında öngördüğü eş finansman tutarı TL ise yararlanıcının projede görevlendirdiği kamu personeli için proje süresince yaptığı maaş ödemelerinden Ajans tarafından proje eş finansmanı olarak değerlendirilecek tutar en fazla TL olabilir. Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcıların danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin harcamaları; faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemesi şartıyla, uygun maliyet sayılabilir ve bütçede gösterilebilir. *Bu desteğin projenin başarılı olması halinde geçerli olacağı unutulmamalıdır.

75 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Süreci

76 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri EK E : Destekleyici Belge Örnekleri (Rehberden, Ajanstan veya web sayfasından öğrenilebilir.)

77 Başvurular Nasıl Yapılacak? Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz (www.kudaka.org.tr adresinden ulaşılabilir) "Sisteme Giriş" butonuna tıklayınız. Açılacak kayıt sayfasında; Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz. Diğer bilgileri doğru olarak giriniz. Kaydet tuşuna başınız.

78 Başvurular Nasıl Yapılacak? Sistem kayıt sayfasına, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız. Sisteme girdiğiniz mail adresine gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız. "Tüzel Paydaş İşlemleri" basamağına tıklayarak sizin ve ortaklara ait kurum/kuruluş bilgilerinizi giriniz.

79 Başvurular Nasıl Yapılacak? Paydaş bilgilerinizi girdikten sonra başvuru işlemleri bölümünden "Başvuru yap" butonuna tıklayınız. İl bölümünden projenin uygulanacağı ili seçerek aktif destek programlarına ulaşabilirsiniz. Başvuru yapacağınız destek programını seçiniz.

80 Başvurular Nasıl Yapılacak? Sistem sizi adım adım doldurmanız gereken bölümlere yönlendirecektir. Başvuru Formunu tamamen doldurduktan ve destekleyici belgelerin elektronik kopyalarını sisteme yükledikten sonra, başvurunuzu onaylamanız gerekmektedir. Artık başvuru formunun çıktısını alabilir, gerekli yerleri imzalayıp parafladıktan sonra oluşturacağınız 3 kopya ile birlikte kapalı zarf içerisinde ajansa teslim edebilirsiniz.

81 Başvurular Nasıl Yapılacak? Proje başvuruları 20 Şubat 2015 saat ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Saat itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta/kargo yolu ile 27 Şubat 2015 saat ye kadar KUDAKA ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya matbu olarak KUDAKA ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

82 Başvurular Nasıl Yapılacak? Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir! Tam olmayan başvurular reddedilebilecektir!

83 Projeleriniz Nasıl Değerlendirilecek? Ön İnceleme; İdari Kontrol Uygunluk Kontrolü Bağımsız Değerlendirici Süreci (Teknik ve Mali Değerlendirme) En az 2 Bağımsız Değerlendirici 65 ve üzerinde puan alan projeler başarılı Eşit puan alan başvuruların sıralaması: İdari ve mali kapasiteden İlgililikten alınan puanlara bakılır. Değerlendirme Komitesi ve Yönetim Kurulu Onay

84 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: Cumhuriyet Cad. No:3 / Erzurum Erzincan Yatırım Destek Ofisi : Fevzi Paşa Cad. No:19 ETSO Binası Kat : 3 / Erzincan Bayburt Yatırım Destek Ofisi : Şeyhhayran Mahallesi, Osman Okutmuş Caddesi No: , Valilik Ek Hizmet Binası, Merkez / Bayburt

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI YARIMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Türkiye de Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajanslarının kuruluşu koordinasyonu ve görevleri hakkındaki 5449 sayılı Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı