Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015"

Transkript

1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak

2 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Başvuru Süreci Soru-Cevap

3 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun a istinaden 22 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Erzurum merkezli olarak kurulmuştur.

4 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Ajansın Kuruluş Amacı Bölgede işbirliğini geliştirmek Yerel potansiyeli harekete geçirmek Bölgede yapılacak yatırımları artırmak Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak Bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak

5 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu İç Denetçi Genel Sekreter Araştırma ve Planlama Birimi Proje Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Erzurum Yatırım Destek Ofisi Erzincan Yatırım Destek Ofisi Bayburt Yatırım Destek Ofisi

6 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları

7 30 Aralık 2014 Salı Teklif Çağrısı Takvimi Teklif Çağrısı İlanı: 30 Aralık 2014, Salı Bilgilendirme Toplantıları: 5 9 Ocak 2015 Eğitim Toplantıları: Ocak 2015 Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2015, 23:50

8 2015 Yılı Mali Destek Programları İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı TL Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Toplam Bütçesi TL TL

9 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı

10 Programın Amaçları, Öncelikleri, Bütçesi Programa İlişkin Kurallar Proje Konuları Maliyetlerin Uygunluğu

11 Programın Amacı: TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/ hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten /kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanması

12 Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe; ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi

13 Programın Öncelikleri Öncelik 2: Turizm sektöründe; hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi

14 Programın Öncelikleri Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde; yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması

15 Programın Öncelikleri Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde; yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması

16 Proje Başına Verilecek Destekler Asgarî Tutar TL Azamî Tutar TL Programın Bütçesi Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin Toplam Bütçe: TL Asgarî Destek Oranı: %15 Azamî Destek Oranı: %50

17 Programa İlişkin Kurallar

18 Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir? Kâr Amacı Güden Kuruluşlar KOBİ* tanımına uyan işletmeler, Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), Kâr Amacı Güden Birlikler *KOBİ: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL yi aşmayan; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

19 Başvuru Sahibinin Uygunluğu Ajanstan hiç destek almamış olması veya Ajansla yaptığı mali destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden en az bir (1) yıl geçmiş olması, Proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Merkezinin ya da yasal şubesinin TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, Proje hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

20 Uygun Ortaklar Kimlerdir? Kâr Amacı Güden Ortaklar: KOBİ tanımına uyan işletmeler, Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), Kâr Amacı Güden Birlikler *Ortaklar, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.

21 Kâr Amacı Gütmeyen Ortaklar: Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Kamuya Ait Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, (Fakülteler, Yüksekokullar, Üniversitelere Bağlı Birimler ve Enstitüler), Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Odalar, Borsalar, vb.), Organize Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Teknokent, Küçük Sanayi Siteleri

22 Ortakların Uygunluğu Başvuru Sahibi KOBİ tanımına uyan işletmeler Kooperatifler Kâr Amacı Güden Birlikler Ortak KOBİ tanımına uyan işletmeler Kooperatifler Kâr Amacı Güden Birlikler Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Kamuya Ait Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Organize Sanayi Bölgeleri İş Geliştirme Merkezleri Teknokent Küçük Sanayi Siteleri

23 Ortakların Uygunluğu Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, bu programın 3 üncü ve 4 üncü öncelikleri kapsamında sunulacak projelerde ortak olarak yer alabilir. Projede ortak olması halinde, Kalkınma Ajansı bütçe katkı payları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren Ticaret ve Sanayi Odaları Ajans ile sözleşme imzalayabilir.

24 Süre 9 ay Yer Maksimum Başvuru Sayısı Maksimum Destek Sayısı TRA1 Düzey 2 Bölgesi 2 1

25 Proje Konuları

26 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe; ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ambalajlı et ürünleri ile peynir, tereyağı, yoğurt, kefir gibi ambalajlı süt ürünleri imalatını içeren projeler, Et/süt/sebze/meyve işleyen işletmelerde Ar-Ge, kalite kontrol ve üretim ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu içeren projeler, Et/süt işleyen işletmelerin tedarik zincirinin iyileştirilmesine yönelik (soğuk süt zinciri vb.) teknik eğitim ve planlama çalışmalarının yapılmasını ve hammaddelerin belli bir standart dâhilinde işleme tesislerine ulaştırılmasını sağlayan nakil ve soğutma ünitelerinin teminini içeren projeler,

27 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Hayvan bakımına yönelik otomatik yemleme, sulama, ısıtma, temizleme ve havalandırma sistemleri ile bitkisel üretim ve sulama sistemlerine ait makine ve ekipmanların imalatı veya geliştirilmesi Silajlık hayvan yemi hazırlama, işleme, dağıtma ve depolama sistemlerinin imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,

28 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Arı ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler ve meyve/sebze/bakliyat gibi tarımsal ürünlerin ikincil ürünlere dönüştürülmesine yönelik depolama, işleme ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve katma değerli ürünler haline getirilmesini içeren projeler, Su ürünleri sektöründe ürün işleme ve paketleme teknolojilerinin kullanımını veya geliştirilmesini; soğuk hava depolarının oluşturulmasını, ürünlerin tanıtımını ve pazarlanmasını içeren projeler, İşlenmiş organik ürünlerin (meyve suyu, reçel, marmelat, turşu, konserve vb.) imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasını içeren projeler,

29 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin (örneğin organik et, süt, bal, kuru fasulye, çilek vb.) tescil (marka tescil, coğrafi işaret vb.) ve sertifikalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler, Bölgenin yer altı kaynaklarının (madenler, mineraller) işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini ve pazarlanmasını ve bununla birlikte ürün niteliğinin arttırılması için işçi, zanaatkâr ve operatörlere yönelik hizmet içi eğitim verilmesini öngören projeler,

30 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede mevcut olan doğal taşlardan (Tercan taşı, Bayburt taşı, Narman taşı vb.) bordür, dış cephe kaplaması, barbekü, şömine vb. işlenmiş ve şekillendirilmiş ürünlerin elde edilmesini ve ürün kalitesinin arttırılması için işçi ve operatörlere dönük uygulamalı eğitim verilmesini öngören projeler, Maden suyu ve içme suyu kaynaklarının şişelenerek pazarlanmasına yönelik tesislerin veya üretim ünitelerinin kurulması

31 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 2: Turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi Bölgeyi tanıtma potansiyeline sahip el sanatlarına dayalı ürün ve yöresel hediyelik eşya (Oltu taşından takı, bakır tabak, ehram ürünleri vb.) üretimine yönelik yeni atölyelerin açılmasını ve bu ürünleri üreten/satan işletmelerin personeline yönelik satış ve pazarlama, müşteri memnuniyeti, tasarım vb. konularda eğitim verilmesini öngören projeler, Turizm bölgelerinde kurulacak satış ve stant yerlerinde turistlere satılmak üzere paketli yöresel gıda ürünlerinin (pestil, köme, kete, bal, pekmez, meyve kurusu vb.) üretimini ve bu ürünlerin çeşitlendirilmesini, tescilini, markalaşmasını, söz konusu ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına satışının yapılması için pazarlama kanallarının geliştirilmesini öngören projeler,

32 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Çevreye verdiği zararı en aza indiren, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi alanlarda başarılı uygulamalar sergileyen ve organik ürün kullanan yeni konaklama tesislerinin/ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler, Bölgede eko-turizmin gelişmesinde odak noktası olabilecek alanlarda yöresel mimari değerlerin korunduğu yeni konaklama ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler, Kırsalda ev pansiyonu, dağ/yayla evleri, ekolojik çiftlik gibi alternatif konaklama hizmeti sunan yeni tesislerin oluşturulmasını içeren projeler,

33 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Turizm yatırım/işletme belgeli yeni oteller, yeni butik oteller, yeni pansiyonlar, tur operatörleri ve turizm acentelerinde hizmet kalite, kapasite ve çeşitliliğinin geliştirilmesini; sertifikasyon, tanıtım ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içeren projeler,

34 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması Hayvan bakımına (yemleme, iklimlendirme, temizlik vb.), yavru ve hayvansal ürün elde etmeye yönelik süreçler (kuluçka, süt sağım vb.) için yenilenebilir enerjiye dayalı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler, Bitkisel ürünler ile hayvansal atıklardan biyogaz üretimine dayalı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesini içeren projeler, Seracılık gibi örtü altı bitki yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama, iklimlendirme ve aydınlatma uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler,

35 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Endüstriyel girdilerin (ayçiçeği, soya, mısır, pancar, patates vb.) yetiştirilmesinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama sistemlerinin kullanılmasına yönelik projeler, Endüstriyel üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin; çevre dostu imalatı, atık kontrolünü ve geri dönüşümü sağlayarak işletme verimliliğini arttıracak şekilde kullanılmasına yönelik projeler, Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet üretim ve sunum süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının sağlanmasına yönelik projeler, Termal enerji kaynaklarının ısıtma, iklimlendirme, kurutma vb. işlemlerde kullanılmasını içeren projeler Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların imalatını içeren projeler,

36 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması Bölgede hayvansal/bitkisel ürün ve doğal kaynak işleyen işletmelerin, ürün çeşidi ve niteliği bazında birleşerek ölçeklerini büyütmelerini ve beşerî/fizikî kaynaklarını geliştirmelerini öngören projeler, Küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin bir araya gelerek ortak hizmet almalarının, ortak yatırım yapmalarının ve ortak pazarlama-tanıtım ağları kurmalarının sağlanmasına yönelik projeler, Kamu eliyle altyapısı desteklenen, özellikle kış şartlarında kapalı alanlarda sunulacak alternatif ve inovatif turistik hizmet arzına (minyatür park, akvaryum park, ısıtmalı su parkı, sanat eseri/zanaat sergi-teşhir alanı vb.) yönelik küçük bütçeli ortak girişim (joint venture) yapılanmalarına ilişkin projeler,

37 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman yetersizliği gibi tek başlarına çözmekte zorlandıkları sorunlara yenilikçi çözümler bulmalarını öngören projeler, KOBİ ler ile üniversiteler, teknokentler, İŞGEM ler ve OSB ler arasında kurulacak ortaklıklar ve protokoller vasıtasıyla; endüstriyel üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlayacak bilgi ve teknolojilerin üretilmesine yönelik araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören projeler, İşletmeler ve proje ortağı konumundaki kurumlar (eğitim kurumları, üniversiteler, enstitüler, teknokent vb.) arasında nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören, nitelikli ara eleman eksiğinin giderilmesine hizmet eden, staj-istihdam imkânları doğuran, protokole bağlı projeler.

38 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler Sadece eğitim, tanıtım veya planlama faaliyeti içeren projeler, Salt elektrik üretimine yönelik projeler, Kamu işletmeciliğini öngören projeler Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler

39 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara aynî veya nakdî hibe veya kredi sağlamak için), Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine (perakende ve toptan ticaret, ulaştırma, haberleşme vb.) yönelik projeler, Ahır yapımı, hayvan alımı, yenilikçilik özelliği olmayan ve birincil tarım kapsamı içerisine giren ekim-dikim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik projeler, Turizm yatırım/işletme belgeli yeni oteller, yeni butik oteller, yeni pansiyonlar, yeni özel konaklama tesisleri ve yeni dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesislerine yönelik projeler

40 Maliyetlerin Uygunluğu

41 Uygun Maliyetler Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmalı Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı Götürü maliyetlere değil, fiili maliyetlere dayandırılmalı Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmeli BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU Kâr amacı güden başvuru sahipleri için Kâr amacı güden ortaklar için Kâr amacı gütmeyen ortaklar için KDV Hariç KDV Hariç KDV Dâhil UYARI: Ortak içeren projelerde KDV uygunluğu, faaliyeti kimin gerçekleştireceğine bakılarak belirlenecektir. Bu nedenle faaliyetlerin ortaklar arasında gerçekçi olarak dağıtılması önem arz etmektedir.

42 Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi payları), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri, Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının yüzde otuzunu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Denetim maliyetleri Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Sertifika, lisans ve belge maliyetleri Görünürlük maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile frigorifik özellikli ekipmanlar ile römork, süt tankı, taşıma kafesi, yükleyici, tırmık, yükleme rampası vb.ekipmanların satın alımı,

43 Uygun Olmayan Maliyetler Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, faiz borcu, Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Amortisman giderleri Arazi veya bina alımları Kamulaştırma (istimlâk) bedelleri, İkinci el ekipman alımları Turistik hizmet sunan tesislere ait her türlü züccaciye (örneğin kaşık, çatal, tabak, bardak vb.), dekoratif süs eşyası (örneğin biblo, şamdan vb.), izleme sürecinde sayımı ve tespiti güç olan tefrişat ve mefruşata ilişkin malzemeler (örneğin yastık kılıfı, havlu, peçete takımı vb.) Her türlü motorlu taşıt alımı Taşıt bakım, tamir, kasko, sigorta ve vergi giderleri (ÖTV hariç), Kur farkından doğan zararlar Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, Hayvan alımı, sigortası ve nakliye giderleri Hammadde alımı, Proje ile ilgisi olmayan harcamalar Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri,

44 UYARI: Kâr amacı gütmeyen bir kurum veya kuruluşun kâr amacı güden bir başvuru sahibinin ortağı olması durumunda, projede yer alan kamu görevlilerinin maaşları eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcıların danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin harcamaları; faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemesi şartıyla, uygun maliyet sayılabilir ve bütçede gösterilebilir. *Bu desteğin projenin başarılı olması halinde geçerli olacağı unutulmamalıdır.

45 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı

46 Programın Amaçları, Öncelikleri, Bütçesi Programa İlişkin Kurallar Proje Konuları Maliyetlerin Uygunluğu

47 Programın Amacı: TRA1 Bölgesi nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi

48 Programın Öncelikleri: Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi

49 Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması

50 Programın Bütçesi Program Bütçesi: TL Proje Başına Verilecek Destekler Proje Başına Verilecek Destek Oranı Asgarî tutar TL Asgarî Destek Oranı: %15 Azamî tutar TL Azamî Destek Oranı: %90

51 Programa İlişkin Kurallar

52 Başvuru Sahibinin Uygunluğu Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler), Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.), Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, federasyonlar), Organize sanayi bölgeleri, İş geliştirme merkezleri (İŞGEM), Teknokent, Küçük sanayi siteleri, Kâr amacı gütmeyen birlikler, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler

53 Başvuru Sahibinin Uygunluğu Tüzel Kişiliği haiz olması (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmayacaktır), Proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması Proje hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması

54 Başvuru Sahiplerinden, Kalkınma Ajansı bütçe katkı payları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren İl Özel İdareleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları; Ajans imzalayabilir. ile sözleşme 360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği sona erecek olan mahalli idarelerin; faaliyet / proje başvurusu yapma ve başarılı olma durumunda destek sözleşmesi imzalanmasına dair kararlarının, belediyeler bakımından katılacakları belediyeye; il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri bakımından İçişleri Bakanlığına onaylatılması gerekmektedir.

55 Ortakların Uygunluğu Bu program kapsamında başvuru sahibi olarak sayılan kurum ve kuruluşlar, projelerde ortak olarak da yer alabilir. *Ortaklar, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Başvuru Sahibi Kâr Amacı Gütmeyen Ortak Kâr Amacı Gütmeyen

56 Süre 9 ay Yer Maksimum Başvuru Sayısı Maksimum Destek Sayısı TRA1 Düzey 2 Bölgesi 2 1

57 Proje Konuları

58 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Bölgenin avantajlı olduğu sektörlerde (organik tarım, tohumculuk, ikincil arı ürünleri üretimi, su ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, yem bitkileri vb.) katma değerli ve ayırt edici özellikteki ürünlerin elde edilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını içeren projeler, Tarımsal ürünlerin toplaması, depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik ortak kullanım tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler, Havza bazlı organik tarım ve hayvancılık bölgelerinin oluşturulmasına yönelik yenilikçi projeler, faaliyetlerin yapılmasına yönelik projeler

59 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Canlı hayvan pazarı, doğal ve organik ürün pazarı vb. alanların kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler, Bölgenin yenilikçilik kapasitesini geliştirecek araştırma altyapılarının (araştırma merkezi, teknoloji geliştirme bölgesi, araştırma laboratuvarı, test merkezi) kurulmasına ve kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler,

60 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge ve işbirliği geliştirme projeleri, Bölgede tıbbi aromatik bitki, yabani meyve vb. ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler, Mera ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı, botanik orijinli arı ürünlerinin üretimi, kapalı yaylacılık, mandacılık, silaj ve silajlık bitkisel üretimin gibi yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması projeleri,

61 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgenin öne çıkan sektörlerinde uygun yatırım alanlarına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi ve yeni yatırımlara yönelik bölge potansiyelinin tanıtımına yönelik projeler, Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması, potansiyel pazarların olduğu ülkelerde Türk işletmelerini yönlendirecek ağ yapıların kurulması, Bölge genelinde alternatif enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkânları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarına yönelik projeler,

62 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin ayrıt edici özelliklerinin ön plana çıkarılarak pazarlanması, e- ticaret gibi güncel pazarlama teknikleri ve bölgeye uyarlanabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler, Bölgede farklı hizmet tiplerinin (karla mücadele, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu vb.) kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik projeler.

63 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi Tarım sektöründe genç üreticilere ve girişimcilere özendirici ve sürdürülebilir programların uygulanmasına yönelik projeler Üreticilerin bilinçlendirme ve görgü artırımı için eğitilmesi ve modern tarım uygulama örneklerini görmesine yönelik projeler, Ortak tarımsal ürün toplama, depolama, işleme ve paketleme konusunda üreticiler arasında işbirliği geliştirme projeleri, Girişimcilik kuluçka merkezi modellerinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik projeler, Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için işbirliği ağlarının ve kümelenmelerin oluşturulmasını içeren projeler, Bölgedeki işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması için işletmeler ve üniversitelerin bir araya gelmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine yönelik projeler.

64 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi Eko-agro turizmde model eko-köylerin tasarlanması, ekolojik çiftlik ve ev pansiyonculuğunun yaygınlaştırılmasına ve mevcut tesislerin ulusal/uluslararası pazarlama ağlarına dâhil edilmesine yönelik projeler, Bölgede mevcut kış turizmi altyapısının yerli ve yabancı sporcular, federasyonlar ve okullar tarafından etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik projeler, Bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımına ve pazarlanmasına yönelik projeler, Macera ve doğa sporları turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik farklı aktivitelerin geliştirilmesini; rota, parkur, dinlenme alanları vb. altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler, Bölgenin mevcut turizm altyapısının konferans, fuar ve incentive turizmi için kullanılmasına yönelik projeler, Bölgeye özgü turistik ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve özgün yöntemlerle sunumuna yönelik projeler,

65 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Bölgede kış sporları turizminin farklılaştırılması ve turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesine ve yönelik projeler, Turizmde hizmet çeşitliliğinin sağlanmasına olanak sağlayan, geleneksel ve gelişmekte olan spor dallarının (cirit, atlı okçuluk, atlı kızak, güreş, çim kayağı, curling, golf vb.) turizme kazandırılmasını ve bu amaçla sporcu havuzu oluşturulmasını ve tanıtım faaliyetleri yapılmasını öngören projeler, Yöresel el sanatlarının yaşatılması için genç zanaatkârların yetişmesine yönelik uygulamalı eğitimleri de içeren teşvik edici ve bilinçlendirici çalışmalara yönelik projeler, Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgede bulundukları süre boyunca, vakit geçirebilecekleri sosyal ve kültürel ortamların oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

66 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme altyapısının (danışma ve bilgi merkezi, yönlendirme levhaları, kiosk-deskler, akıllı kartlar, mobil bilgilendirme sistemleri vb.) yenilikçi ve teknolojik yöntemler ile geliştirilmesini içeren projeler, Turizm sektöründe insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim ve göstererek öğretme faaliyetleri içeren projeler, Turizmde inovatif pazarlama tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

67 Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması Bölgedeki işletmelerin marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret vb. konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren projeler, Bölgeye özgün yöresel ve turistik nitelikteki ürünlere (ehram dokuma, bakır ve doğal taş işleme vb. el sanatları) yönelik markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içeren projeler, Bölgeye özgü ürünlerin coğrafi işaretlerinin, patentlerinin alınması ve sertifikasyonlarının yapılmasına yönelik projeler, Bölgesel ürünlerin markalaşmasına dönük iletişim ve tanıtım faaliyetleri içeren projeler, Bölgede belirlenecek bazı havzaların organik üretim havzası olarak markalaştırılmasını ve organik tarım sertifikasyon ve tescilleme çalışmaları içeren projeler, Bölgeye özgün yerel ürünlerin markalaşmasına yönelik strateji ve fizibilite çalışmalarını içeren projeler, Turizm kalite işaretinin ve altyapısının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik projeler.

68 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler Sadece eğitim, tanıtım veya planlama faaliyeti içeren projeler, Kamu işletmeciliğini öngören projeler, Sadece ekipman alımını içeren projeler, Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine (perakende ve toptan ticaret, ulaştırma, haberleşme vb.) yönelik projeler, Ahır yapımı, hayvan alımı, yenilikçilik özelliği olmayan ve birincil tarım kapsamı içerisine giren ekim-dikim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik projeler,

69 Maliyetlerin Uygunluğu

70 Projenin uygulanabilmesi için gerekli Uygun Maliyetler olmalı Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı Götürü maliyetlere değil, fiili maliyetlere dayandırılmalı Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmeli BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU Kâr amacı gütmeyen başvuru sahipleri için Kâr amacı gütmeyen ortaklar için KDV Dâhil KDV Dâhil

71 Uygun Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi payları), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri, Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans desteği tutarının yüzde otuzunu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Denetim maliyetleri

72 Arazi veya bina alımları, Uygun Olmayan Maliyetler Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) Sertifika, lisans ve belge maliyetleri Görünürlük maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile frigorifik özellikli ekipmanlar ile römork, süt tankeri, taşıma kafesi, yükleyici, tırmık, yükleme rampası vb. ekipmanların satın alımı, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Amortisman giderleri, Arazi veya bina alımları, Kamulaştırma (istimlâk) bedelleri

73 İkinci el ekipman alımları, Uygun Olmayan Maliyetler Turistik hizmet sunan tesislere ait her türlü züccaciye (örneğin kaşık, çatal, tabak, bardak vb.), dekoratif süs eşyası (örneğin biblo, şamdan vb.), izleme sürecinde sayımı ve tespiti güç olan tefrişat ve mefruşata ilişkin malzemeler (örneğin yastık kılıfı, havlu, peçete takımı vb.) Her türlü motorlu taşıt alımı, Taşıt bakım, tamir, kasko, sigorta ve vergi giderleri (ÖTV hariç), Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri Hayvan alımı, sigortası ve nakliye giderleri, Hammadde alımı, Proje ile ilgisi olmayan harcamalar, Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri,

74 UYARI: Yararlanıcı konumundaki kamu kurum/kuruluşlarının proje kapsamında görevlendirdikleri kamu görevlilerine yaptıkları maaş ödemeleri, proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50 sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Örneğin: yararlanıcının proje kapsamında öngördüğü eş finansman tutarı TL ise yararlanıcının projede görevlendirdiği kamu personeli için proje süresince yaptığı maaş ödemelerinden Ajans tarafından proje eş finansmanı olarak değerlendirilecek tutar en fazla TL olabilir. Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcıların danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin harcamaları; faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2 sini geçmemesi şartıyla, uygun maliyet sayılabilir ve bütçede gösterilebilir. *Bu desteğin projenin başarılı olması halinde geçerli olacağı unutulmamalıdır.

75 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Süreci

76 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri EK E : Destekleyici Belge Örnekleri (Rehberden, Ajanstan veya web sayfasından öğrenilebilir.)

77 Başvurular Nasıl Yapılacak? Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz (www.kudaka.org.tr adresinden ulaşılabilir) "Sisteme Giriş" butonuna tıklayınız. Açılacak kayıt sayfasında; Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz. Diğer bilgileri doğru olarak giriniz. Kaydet tuşuna başınız.

78 Başvurular Nasıl Yapılacak? Sistem kayıt sayfasına, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız. Sisteme girdiğiniz mail adresine gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız. "Tüzel Paydaş İşlemleri" basamağına tıklayarak sizin ve ortaklara ait kurum/kuruluş bilgilerinizi giriniz.

79 Başvurular Nasıl Yapılacak? Paydaş bilgilerinizi girdikten sonra başvuru işlemleri bölümünden "Başvuru yap" butonuna tıklayınız. İl bölümünden projenin uygulanacağı ili seçerek aktif destek programlarına ulaşabilirsiniz. Başvuru yapacağınız destek programını seçiniz.

80 Başvurular Nasıl Yapılacak? Sistem sizi adım adım doldurmanız gereken bölümlere yönlendirecektir. Başvuru Formunu tamamen doldurduktan ve destekleyici belgelerin elektronik kopyalarını sisteme yükledikten sonra, başvurunuzu onaylamanız gerekmektedir. Artık başvuru formunun çıktısını alabilir, gerekli yerleri imzalayıp parafladıktan sonra oluşturacağınız 3 kopya ile birlikte kapalı zarf içerisinde ajansa teslim edebilirsiniz.

81 Başvurular Nasıl Yapılacak? Proje başvuruları 20 Şubat 2015 saat ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Saat itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta/kargo yolu ile 27 Şubat 2015 saat ye kadar KUDAKA ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya matbu olarak KUDAKA ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

82 Başvurular Nasıl Yapılacak? Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir! Tam olmayan başvurular reddedilebilecektir!

83 Projeleriniz Nasıl Değerlendirilecek? Ön İnceleme; İdari Kontrol Uygunluk Kontrolü Bağımsız Değerlendirici Süreci (Teknik ve Mali Değerlendirme) En az 2 Bağımsız Değerlendirici 65 ve üzerinde puan alan projeler başarılı Eşit puan alan başvuruların sıralaması: İdari ve mali kapasiteden İlgililikten alınan puanlara bakılır. Değerlendirme Komitesi ve Yönetim Kurulu Onay

84 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: Cumhuriyet Cad. No:3 / Erzurum Erzincan Yatırım Destek Ofisi : Fevzi Paşa Cad. No:19 ETSO Binası Kat : 3 / Erzincan Bayburt Yatırım Destek Ofisi : Şeyhhayran Mahallesi, Osman Okutmuş Caddesi No: , Valilik Ek Hizmet Binası, Merkez / Bayburt

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2014 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Aralık 2013

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2014 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Aralık 2013 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Aralık 2013 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Programın Amacı Programın amacı; TRB2 bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı: 10.000.000 TL 2011

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans No: TRA1/14/İK Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU İçerik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Bütçesi Programın Amacı ve Öncelikleri Uygun Başvuru Sahipleri Başvuru

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI. İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güdenlere Yönelik)

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI. İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güdenlere Yönelik) KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güdenlere Yönelik) Başvuru Rehberi 2014 Yılı Teklif Çağrısı Program Referans No: TRA1/14/İK Son Başvuru Tarihi: 07 Şubat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı Bilgilendirme Sunumu 16.01.2013 Çarşamba Saat 09.00 Gündem 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları: Sanayi Üretiminin Arttırılması

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Program Yönetimi Birimi T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI I. Mali Destek Programları Tema Belirleme II. Mali Destek Programları Bütçeleri ve Öncelikleri III. Mali Destek Programları

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 09.30-10.00 Kayıt 10.00-10.30 Açılış Ankara Kalkınma Ajansı Kısa Tanıtımı 10.30-11:15 Program Amaç ve Öncelikleri 11.15-11:30 Kahve Arası 11:30-12:00

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013

2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013 2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013 1 İçerik Teknik Destek Programı o Amaç ve Öncelikleri o Kimler Başvurabilir

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Bilgi

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Açılış Törenine Hoşgeldiniz 30.01.2015 1 Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Program bütçesi: 15.000.000 TL Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2015

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI. YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI. YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) Başvuru Rehberi 2014 Yılı Teklif Çağrısı Program Referans No: TRA1/14/YKA Son Başvuru

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Şubat 2015 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin

Karacadağ Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin Karacadağ Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin (TRC2 Bölgesi) ekonomik ve sosyal kalkınması ile gelişmesini

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI T.C. TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Dicle Kalkınma Ajansı, 25/03/2015 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısını ilan etmiş olup teklif

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015)

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) 2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) S1:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na tüzel

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 13 1 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Soru 1: İkinci el ekipman alımı için Ajans destek programlarından yararlanabilir miyim?

Soru 1: İkinci el ekipman alımı için Ajans destek programlarından yararlanabilir miyim? 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZM VE KENTSEL ALTYAPI MALİ DESTEK

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR No SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 KOBİ Mali Destek Programı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru nin Proje Başvuruları

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı