BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3+0)3 AKTS(5) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, Ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, İşletmenin maliyetleri ve gelirleri, İşletme Verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Genel İşletmecilik Bilgileri, H. Can, D. Tuncer, D. Y. Ayhan, Siyasal Kitabevi, Ankara, Genel İşletme, S. Ö. Günal, Zeus Kitapevi, İzmir, ECON 251 MİKRO EKONOMİ (3+0)3 AKTS(5) Mikro ekonominin konusu; temel kavramlar; tüketim teorisi; fayda maksimizasyonu; tüketici optimizasyonu; talep fonksiyonu; üretim teorisi; üretim fonksiyonu; maliyet fonksiyonu; arz fonksiyonu; esneklikler; rekabet piyasaları; tekelci piyasalar; aksak rekabet piyasaları; refah ekonomisi; pazar ekonomisi politikası ve sorunları. İktisada Giriş, Erdal Ünsal, İmaj Yayınevi, Ankara, Mikro Ekonomiye Giriş, Tümay Ertek, Beta Yayınları, İstanbul, Mikro Ekonomi, A. Dinler, Ekin Yayınevi, Bursa, ISL 105 MUHASEBE-I (3+0)3 AKTS(5) Muhasebeye Giriş, Muhasebe temel kavramları, Temel muhasebe eşitliği ve mali tablolar, Hesap kavramı ve yevmiye maddesi, Mizan ve yardımcı hesaplar, Muhasebe defter ve belgeleri, Muhasebe fişleri ve muhasebe süreci, Tekdüzen hesap planına giriş, Kasa hesabı, Hisse senetleri hesabı, Diğer hazır değerler, Menkul kıymetler, Alacaklar, Stok hareketleri KDV hesapları, Stokların muhasebeleştirilmesi, Aralıklı envanter ve devamlı envanter yöntemleri Genel Muhasabe, O. Sevilengül, Gazi Kitapevi, Ankara, Genel Muhasebe, Y. Çaldağ, Gazi Kitapevi, Ankara, ISL 113 İŞLETME MATEMATİĞİ I (3+0)3 AKTS (4) Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, çarpanlara ayırma, Denklemler ve çözümleri, doğrusal denklemler, Fonksiyonlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, rasyonel fonksiyonlar ve parçalı fonksiyonların grafikleri, Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Türevin kullanımı, Türev alma kuralları, Ardışık türev,

2 Maksimum ve minimum noktalar, azalan ve artan aralıklar, Türevin işletme uygulamaları, Kâr maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Kîsmi türev, Optimizasyon yöntemleri. İşletme Matematiği, Bülent Kobu, Beta Yayınevi, İstanbul, İşletme Matematiği, Yılmaz Tulunay, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, UTF 103 BİLGİ EKONOMİSİ VE E-TİCARET (3+0)3 AKTS(5) Bilgi nedir, neden bilgi toplumu ismi verilmektedir. bilginin önemi, bilginin üretilmesi, bilgiye erişme, bilginin derlenmesi ve kullanılması, üretim tarzında değişme, bilgi toplumuna uygun eğitim, sosyoekonomik etkileşim, bilginin küreselleşmesi bilgi toplumu ve ekonomik yansımaları, bilgi toplumu ve teknolojik değişim ve ekonomiye etkileri, e-ticaret ve e_devletsosyal medya- değişen yaşamlar, değişen devlet, değişen vatandaşlar üstüne tartışmalar Bilgi Toplumu Ekonomisi ve Türkiye, Cihan Dura, Literatür Yayıncılık YABANCI DİL I (2+0)2 AKTS(2) Öğretilen yapıları doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Herhangi bir yolla dinlediğini anlayabilme. TD 101 TÜRK DİLİ I (2+0)2 AKTS(2) Dil nedir? Dilin birey ve millet için önemi, yeryüzündeki dillerin sınıflandırılıp Türkçenin bu diller arasındaki yerini belirleme, Türkçenin tarihi gelişimi ve Türkçenin ses ve şekil yapısının incelenmesi. Aİ 101 ATATÜRK İLKE VE INKİLAPLARI TARİHİ I (2+0)2 AKTS(2) Öğrencileri Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bilinçlendirmek, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunda rol oynayan kişileri ve mücadelelerini, Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesini anlatmak ve böylece insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı bireyleri topluma kazandırmak. II. YARIYIL ISL 102 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II (3+0)3 AKTS(6) Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması, iş gören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri, araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi ve iş ahlâkı konuları ders kapsamında irdelenecektir. Genel İşletmecilik Bilgileri, H. Can, D. Tuncer, D. Y. Ayhan, Siyasal Kitabevi, Ankara, Genel İşletme, S. Ö. Günal, Zeus Kitapevi, İzmir, UTF101 ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME (3 +0)3 AKTS(4) Uluslararası ticaret yapan şirketlerin vergi yasaları karşısındaki durumu, (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve gümrük vergileri); vergi iadeleri; serbest bölgede gümrük rejimi; Gümrük Birliği veya G.B.'den yapılan ticari işlemlerde vergilendirme; geçici ithal rejimi; cross-border leasing'de vergilendirme; çift vergilendirme.

3 Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Vergilendirme, Ersan ÖZ, Nobel Kitapevi, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cenneti, N. Semih ÖZ, 1. Baskı, Mart 2005 ISL 106 MUHASEBE-II (3+0)3 AKTS(5) Stok hesabının işleyişi, Stok değerleme yöntemleri, Gider ve gelirlerde dönem ayrımı, Uzun vadeli alacakların muhasebeleştirilmesi, Mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, Amortisman yöntemleri, Maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Yabancı kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Öz kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Gelir tablosu hesapları, Dönem sonu işlemleri, Finansal tabloların düzenlenmesi. Genel Muhasebe, O. Sevilengül, Gazi Kitapevi, Ankara, Genel Muhasebe, Y. Çaldağ, Gazi Kitapevi, Ankara, SBK 103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2+0)2 AKTS(4) Hukukun tanımı; hukuk kuralları; hukuk sistemleri; hukukun kollara ayrılması; hukukun kaynakları; hukukun yasalaştırılması; uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları; hukuksal olay; hukuksal ilişki; hukuksal işlem; kamu hukuku işlemleri; hukuksal işlemlerde sakatlıklar; sözleşmeler; kamu hakları; özel haklar; hakkın edinilmesi ve kaybedilmesi; hakkın ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde korunması. Hukuka Giriş, A. Kortunay, D. Şenyüz, İ. Y. Aslan, M. Taş, Ö. Deliveli, Ekin Yayınevi, Bursa, Hukuka Giriş ve Hukukun Genel Kavramları, Ö., Anayurt, Seçkin Yayınevi, 2008 Hukukun Temel Kavramları, S. Kayıhan, Seçkin Yayınevi, Ankara, ISL 305 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3+0)3 AKTS(5) Yönetim ve Organizasyon Kavramları ve İlgili Kavramların Açıklanması, Karar Verme Süreci, Planlama, Organizasyon Yapıları, Klasik Organizasyon Teorisi, Neo-Klasik Organizasyon Teorisi, Sistem Yaklaşımı, Ara Sınavlar, Durumsallık Teorisi, Çevreye Uyum Yaklaşımları, Toplam Kalite Yön.-Dış Kaynaklardan Yaralanma-Temel Yetenek, Şebeke Organizasyonları-Süreç Yenileme-Kıyaslama, Personeli Güçlendirme-Küçülme-Kademe Azaltma- Öğrenen Örgütler, Seri Uyarlama-Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi-Kurumsal Yönetim. Yönetim Organizasyon E. Eren, Beta Yayınevi, 2008 Yönetim Organizasyon, R. Göral, A. Uygur, Nobel Yayın Dağıtım, YABANCI DİL-II (2+0)2 AKTS(2) Öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme. Öğrendiği yabancı dilde alanı ile ilgili konuları okur, okuduklarını anlatır. TD 102 TÜRK DİLİ II (2+0)2 AKTS(2)

4 Dilin tanımı ve özellikleri, dillerin sınıflandırmaları, yeryüzündeki diller. Türkçe nin ses özellikleri, sözcük türleri, cümle, noktalama, anlam bozuklukları, anlatım türleri, yazışma türleri. AI 102 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARİHİ (2+0)2 AKTS(2) İnkilap tarihine ağırlık verilmiş ve önce İstiklal savaşını oluşturan savaşlar ve kazanılan askeri, diplomatik zaferler vurgulanırken, daha sonrada Cumhuriyet dönemimdeki reformlar. III. YARIYIL UTF 201 ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (3+0)3 AKTS(5) Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karşılaştırılması. Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama, Esin Can Barut, Beta Yayınları, İstanbul, SBK 315 BORÇLAR HUKUKU (2+0)2 AKTS(3) Borçlar hukukunun konusu, borçların kaynakları, sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, borç ve sorumluluk kavramları, borcun hükümleri, borçlara ilişkin özel durumlar, müteselsil borçluluk, koşula bağlı borçlar, cezai koşul, alacağın devri, borcun nakli, borçların sona ermesi, ibra, yenileme, takas, zaman aşımı, özel borç ilişkileri, satım; trampa, karz; hizmet, vekalet, vedia, kefalet sözleşmesi. Borçlar Hukuku, Oğuzhan Ardıç, Teorem Yayıncılık, Ankara, ISL 203 İSTATİSTİK I (3+0)3 AKTS(5) Temel olasılık, kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, Binom olasılık dağılımı, Poisson olasılık dağılımı, sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, üstel olasılık dağılımı, normal olasılık dağılımı, örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta tahmini, aralık tahmini İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbould, Çeviren: Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Temel İstatistik, F. Gürel, Beta Yayınevi, İstanbul, ISL 205 PAZARLAMAYA GİRİŞ (3+0)3 AKTS(4) Temel kavramlar, Pazarlama anlayışındaki değişmeler, Pazar ve pazarlama çeşitleri, Pazarlama planlamasının ilkeleri, Pazarlamanın mikro ve makro çevresi, Tüketici pazarları, Kurumsal pazarlar, Uluslararası pazarlar, Pazar ölçümlemesi, Hedef pazar bölümlendirme ilkeleri, Pazarlama karması, Ürün ve hizmetler, Fiyat, yer ve dağıtım kanalları, Tutundurma, Örnek olaylar ve uygulama. Pazarlama İlkeleri, İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007.

5 ISL 213 İŞLETME FİNANSMANI I (3+0)3 AKTS(4) Finansal Yönetimin Tanımı, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama ve Denetim, Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları, Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Para ve Sermaye Piyasası (Araçları, Kurumları), Hisse Senedi ve Tahvil Değerlemesi) Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, Finansal Yönetim, M. K. Ercan, Gazi Kitapevi, Ankara, ECON 252 MAKRO EKONOMİ (3+0)3 AKTS(5) Giriş, Milli Gelir Muhasebesi, Gelir ve Harcamaları, Para, Faiz ve Gelir, Para ve Maliye Politikası, Uluslararası bağlantılar, Toplam Arz Ve Talep, Toplam Arz, Ücretler, Fiyatlar ve İşsizlik, Büyüme ve Birikim, Büyüme ve Politikası. Makro Ekonomi, Rudiger Dornbucsh, Stanley Fischer ve Richard Startz, Çeviren: Salih Ak, Gazi Yayınevi, Ankara, Makro Ekonomi, Erdal Ünsal, İmaj Yayınevi, Ankara, 2007 ISL 201 MALİYET MUHASEBESİ (3+0)3 AKTS(4) Maliyet muhasebesine giriş, Amaçlar ve kavramsal açıklamalar, Gider sınıflaması, Tekdüzen hesap planı açısından maliyet hesapları akışı (7/a), Gider yerleri ve kodlama, Satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi, Üretim giderleri, Malzeme giderleri, İşçilik giderleri, Genel üretim giderleri, Gider dağıtımı, Dağıtım anahtarları ve yöntemleri, Maliyet yöntemleri, Birleşik maliyetlerin dağıtımı Maliyet Unsurları Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Recep Şener, Gazi Kitabevi, Ankara, IV. YARIYIL ECON 350 ULUSLAR ARASI İKTİSAT (3+0)3 AKTS(5) Uluslararası ticaret teorisi analizleri; karşılaştırmalı üstünlük teorisi; uluslararası ticaret teorisi analizleri; arz ve talep modelleri; faktör donatımı (Heckscher-Ohlin) teorisi; dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri; dış ticaret politikası; tarife dışı ticaret politikası araçları; dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret; iktisadî birleşmeler teorisi; Avrupa Birliği; Avrupa Birliği dışındaki ekonomik gruplaşmalar; Türkiye nin ülke grupları ile yaptığı dış ticaret; döviz piyasası analizleri; vadeli teslim döviz piyasaları; kur değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler; dış ödemeler bilânçosu; ödemeler bilânçosunun denkleşmesi; açık ekonomilerde makro ekonomi politikaları; iç ve dış ekonomik denge. Uluslararası Ekonomi, H. Seyidoğlu, Güzem Yayıncılık, İstanbul, Uluslararası Ekonomi, Rıdvan Karluk, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003.

6 ISL 207 TİCARET HUKUKU (3+0)3 AKTS(4) Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Adi-Kollektif-Komandit Şirket, Sermaye Şirketleri. Ticaret Hukuku, İ.Y. Aslan, M. Ergün, Ekin Kitapevi, Bursa, Türk Ticaret Kanunu, H. Arıkan, Arıkan Basın Yayım Dağıtım, İstanbul, Ticaret Hukuku, M. Kara, Savaş Yayınları, Ankara, ISL 204 İSTATİSTİK II (3+0)3 AKTS(5) Hipotez testleri, katsayısal olmayan sınamalar, uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler, doğrusal korelasyon, regresyon, çoklu regresyon ve varyans çözümlemeleri İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbould, Çeviren: Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Temel İstatistik, F. Gürel, Beta Yayınevi, İstanbul, ISL 206 PAZARLAMA YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(5) Pazarlama sistemi, pazarlama çevresi, pazarlama sisteminin örgüt içindeki yeri ve önemi, tüketici davranışları, Üretici satıcı ve hükümet pazarları, Pazar bölümlemesi, Pazar tahminlemesi, Büyüme ve rekabet stratejisi, Pazarlama örgütlenmesi, Pazar planlaması, Ürün politikası, Yeni ürün, Fiyat, Dağıtım kanalı, Satış artırma ve satış gücü kararları, Pazarlama denetimi, Pazarlamada toplumsal, yasal ve etiksel sorunlar. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Yayınları, Bursa, ISL 214 İŞLETME FİNANSMANI II (3+0)3 AKTS(6) Finansal yönetime giriş, Finansal yöneticinin amaçları, Finansal tablolar ve finansal planlama, risk, getiri ve zaman arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kâr payı dağıtım politikası (kar payı ilgisizliği teorisi, eldeki kuş teorisi, vergi farklılığı teorisi ve kar payı dağıtım çeşitleri), firma değerinin incelenmesi ve Güncel ekonomik sorunların öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, Finansal Yönetim, M. K. Ercan, Gazi Kitapevi, Ankara, ISL 209 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3+0)3 AKTS(5) Örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütlerde moral ve moral ölçümleri, moral düzeyini yükseltici önlemler, örgütsel davranışlar, grup düzenliliği ve yeniliklere karşı tepkiler ve önlemler, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi.

7 Örgütsel Davranış, Başaran, İbrahim Ethem, Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş Dokuzuncu Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, V. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ISL 331 SAYISAL YÖNTEMLER (3+0)3 AKTS(5) Karar verme, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, atama problemleri, dualite, duyarlılık analizleri, tamsayılı doğrusal programlama, PERT/CPM analizi, bekleme hattı modelleri, stok kontrol yöntemleri, dinamik programlama, simülasyon ve oyun kuramı. Sayısal Yöntemler, Zekayi Yılmaz, Ekin Kitabevi, Bursa, UTF 305 ULUSLARARASI PAZARLAMA (2+0)2 AKTS(5) Uluslararası arenada etkili pazarlama teknikleri geliştirmek için sistematik yöntemler, ülke pazarlarının nasıl seçileceği, pazarlara nasıl girileceği, faaliyet alanı içerisinde ürün, hizmet, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri geliştirme, uluslararası pazarlama planlaması ve yerel pazarlama planlaması arasında karşılaştırma. Uluslararası Pazarlama İlkeleri ve Uygulama, Cem Kozlu, İş bankası Yayınları, İstanbul, UTF 304 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3+0)3 AKTS(4) Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek Düzen Hesap Planı; Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat Kredileri; Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve Muhasebeleştirilmesi; Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Peşin Ödemeli, Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ümit Ataman, Haluk Sümer, Türkmen Kitabevi, İstanbul, UTF 309 ULUSLAR ARASI FİNANS YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(3) Uluslararası finansman, değerleme ve yatırım kararları, uluslararası uygulamalara ilişkin sermaye maliyeti ve geleceğe dönük nakit akımlarının tahmini, yabancı döviz piyasaları, döviz kuru belirleme teorileri, uluslararası ticaret finansmanı, Türk sistemindeki durum; çokuluslu finansal aktiviteler, uluslararası bankacılık ve finans kuruluşları, piyasalar. Uluslararası Finans, H. Seyidoğlu, Güzem Yayınları, İstanbul, Uluslararası Finans, H. Doğukanlı, Karahan Yayıncılık, Adana, 2008.

8 VI. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ISL 308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(5) Personel yönetimine genel bakış, personel planlaması, personel planlama süreci, iş analizleri, personelin seçimi, aday toplama, seçim, personelin geliştirilmesi, personelin eğitimi, kariyer planı geliştirme, personelin sağlık ve güveninin korunması, başarım değerlemesi ve ücretlendirme, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, sendikalaşma ve yönetime etkisi, toplu pazarlık. İnsan Kaynakları Yönetimi, Öznur Yüksel, Gazi Kitabevi, Ankara, UTF302 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(5) Uluslararası perakendecilik kavramı ve perakendecilikte uluslararalılaşma, uluslararası perakendecilikte pazarlama çevresi, perakendecilikte uluslararası pazarlara giriş stratejileri, uluslararası perakende pazarlaması, uluslararası perakendeciler ve yayılma eğilimleri, uluslararası alanda perakende pazar yapıları ve perakendecilik faaliyetleri, uluslararası perakendecilikte örnek olaylar. Uluslararası Perakendecilik, Teori Uygulama ve Örnek Olay Anlatımı, Fatma Demirci Orel, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Nisan 2010 UTF 303 ULUSLARARASI FİNANS ve TİCARÎ KURULUŞLAR (3+0)3 AKTS(5) DTÖ, IMF, Dünya Bankası, BIS, EBRD gibi uluslararası ticari ve finansal kurumların yapıları ve faaliyetleri, ilgili kurumların, finansal kaynak sağlamak ve iktisadi politikalar geliştirmek gibi ilişkide bulundukları ülkelerde dış dengenin sağlanmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik rolleri. Uluslararası Ekonomik Malî ve Siyasal Kuruluşlar, Rıdvan Karluk, Turhan Kitabevi, Ankara, UTF 306 ULUSLARARASI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (2+0)2 AKTS(5) Uluslararası pazarlama araştırmalarının içeriği, önemi, uygulaması ve yararları, pazarlama kararları ve belirlilik, risk ve belirsizlik halinde karar alma, kısmi ihmal durumunda karar alma ve Bayes karar analizi, hipotez testleri, örnekleme, pazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama yöntem ve araçları, toplanan bilgi ve verilerin analize hazırlanması, pazarlama araştırmalarında deneysel serimler, uluslararası pazarlama araştırması ile ilgili problem ve örnek olayların analizi ve çözümlenmesi. Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Ömer Akat, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2004.

9 VII. YARIYIL ZORUNLU DERSLER UTF401 DIŞ TİCARET MEVZUATI (3+0)3 AKTS(5) Dış ticarete genel bakış, dış ticaretin gelişimi, dış ticarette kullanılan belgeler, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, ticaret mevzuatı, dış ticaret rejimi ve uygulamaları, dış ticarette vergilendirme nedenleri, nominal koruma, efektif koruma, AB- Türkiye İlişkileri, Türkiye de dış ticaretin vergilendirilmesi, ithalatta alınan vergi ve fonlar, gümrük vergileri, KDV uygulamaları, gümrük vergilerine eş etkili vergiler ve fonlar, ihracattan alınan vergi ve fonlar. Kambiyo ve kur sistemleri, döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, 1567 sayılı TPKK ve 32 sayılı TPKK nın açıklanması, örnek uygulamalar. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler, Feridun Kaya, Beta Basım Yayın, İstanbul, UTF 403 ULUSLARARASI TİCARETTE STRATEJİK YÖNETİM (3+0)3 AKTS(5) Küresel iş çevrelerinde karşılaştırmalı üstünlük sağlamak için gerekli stratejilerin geliştirme ve uygulamaları, stratejik yönetim alanındaki teoriler, karşılaştırmalı strateji sürecinde kullanılan çeşitli deneysel yaklaşımlar, endüstrilerin artan hızla küreselleşmesi, rekabetin bölgeselleşmesi; stratejilerin küresel olarak geliştirilip uygulanmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran kurumsal faktörler, örgütsel değişme, rakip dinamikler, firma kaynaklarının ve imkânlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, rekabet stratejisine bölgesel yaklaşımlar, stratejik birleşmeler ve firma-içi ağlar. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Erol Eren, Beta Basım Yayıncılık, İstanbul, VIII YARIYIL ZORUNLU DERSLER UTF 402 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (3+0)3 AKTS(7) Dış ticarette ödeme yöntemleri; peşin ödeme, prefinansman, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditifli ödeme, Türk dış ticaret rejimi, ihracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ihracat tebliğleri, ithalat rejim kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliğleri, standardizasyon rejim kararı ve yönetmeliği gibi konular işlenecek, bunlarla ilgili örnek olaylar analiz edilecektir. Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Mehmet Menemen, Türkmen Kitabevi, İstanbul, UTF 404 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (3+0)3 AKTS(6) Bilim; bilimlerin sınıflandırılması ve sosyal bilimler; Fiziksel ve sosyal bilimler arasındaki yöntem farklılıkları; bilimsel paradigmalar; bilimsel düşünce yöntemleri; araştırma türleri, veri toplama teknikleri, bir bilimsel araştırmanın basamakları; istatistiksel tekniklerin işletme bilim konularına uygulaması ve raporlaştırılması;

10 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, SEÇMELİ DERSLER V. YARIYIL UTF 310 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI (3+0)3 AKTS(4) Çeşitli liderlik tiplerinin kullanımı ve durumlar için uygun liderlik tipinin belirlenmesi, temel motivasyon biliminin öğrenilmesi, Maslow and Hertzberg Teorileri, bir lider olarak temel işletme yönetimi becerileri, hedef koyma, hedefi aktarma ve örnek olma. Çalışanlara hedeflere ulaşmak için liderlik yapma, çalışanlardan bağlılık alma ve çalışanların kontrolünü sağlama; Sosyal Bilimlerde Liderlik ve Motivasyon, Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Celaleddin Serinkan, Nobel Yayınları, 2010 Liderlik Kuram ve Uygulamalar, Peter G. Northouse, Sürat Üniversite Yayınları UTF311 PORTFÖY YÖNETİMİ (3 +0)3 AKTS(4) Genel kavramlar; portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi, geleneksel ve modern portföy teorisi, Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması, portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması, iki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın çıkarılması, sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM nin varsayımları ve SVFM nin tanıtılması, SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi, arbitraj fiyatlama modeli, portföy performansının değerlendirilmesi: Treynor ve Sharpe performans ölçütü, Jensen performans ölçütü, aktif portföy yönetimi, uluslar arası çeşitlendirme. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Mehmet Baha Karan, gazi kitapevi, Ankara 2010 Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, A. Ceylan ve T. Korkmaz, ekin kitapevi, 1998 Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, M. Bolak, Beta yayınevi, İstanbul., 2001 İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, UTF312 DIŞ TİCARET SEKTÖR UYGULAMALARI I (0 +3)3 AKTS(4) Teorik olarak elde edilen bilgilerin uygulamadaki örneklerinin incelenmesi, dış ticaret şirketlerinin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar, mesleki faaliyetleri incelemek, iş dünyası ve sektör temsilcilerini tanımak, mezuniyet sonrası iş hayatına hazır olmak. UTF 313 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(4) Finansal riskin tanıtılması, risk ve getiri, riskin ölçülmesi, Faiz riski, Kur riski, Türev Ürünler; vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, swap işlemeleri Elements of Financial Risk Management, 2nd Edition, Peter Christoffersen

11 SEÇMELİ DERSLER VI. YARIYIL UTF314 DIŞ TİCARET SEKTÖR UYGULAMALARI II (3 +0)3 AKTS(5) Teorik olarak elde edilen bilgilerin uygulamadaki örneklerinin incelenmesi, dış ticaret şirketlerinin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar, mesleki faaliyetleri incelemek, iş dünyası ve sektör temsilcilerini tanımak, mezuniyet sonrası iş hayatına hazır olmak. UTF315 GÜMRÜK KANUNU VE MEVZUATI (3 +0)3 AKTS(5) Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tâbi tutulana kadar uygulanacak hükümler. Gümrük El Kitabı, Çetin İnanç Celal Akkaya, Nadir Kitap 1996 SEÇMELİ DERSLER VII. YARIYIL UTF410 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI (3+0)3 AKTS(5) Ulusal ve küresel düzeyde genel çevre sorunlarının tespiti, tanımlanması, kavramsallaştırma, mevcut idari örgütlenme içinde çevre yönetiminin kurumsal ve hukuki çerçevesi, AB çevre hukuku ve yatay mevzuat, uluslararası sözleşmeler bağlamında Türkiye de uygulama sorunları, gelecek tartışmaları. Çevre Politikası, Ruşen Keleş, Can Hamamcı, İmge Kitabevi, 2009 UTF411 ERGONOMİ (3+0)3 AKTS(5) İşbilimin tasarlama sürecindeki gereklilikler, tarihsel gelişimleriyle giderek değişen ve yan dallara ayrılan bilimlerin oluşturduğu sistemde, iş bilimle ilgili temel kavram ve terimler. Ergonomi, Bayram Ali Su, Ankara: Atılım Üniversitesi, 2001, Atılım Üniversitesi Yayınları UTF 413 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3+0)3 AKTS(5) Üyelik başvurusu resmi süreci ile ilişkili olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, Kopenhag ölçütleri ve Birliğin müktesebatının tartışılması, siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB ye uyum, insan hakları, göç, dış politika, güvenlik vb. konular. AB ve Türkiye, Rıdvan Karluk, Beta Yayınları, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Kamuran Rençber, Bursa, Aktüel Yayınları, Kasım Avrupa Birliği ve Türkiye, Veysel Bozkurt, Bursa: Vipaş, UTF 414 PROJE YÖNETİMİ (3 +0)3 AKTS(5) Proje seçimi, proje yöneticisinin rolü, proje organizasyonu ve planlaması,bütçeleme ve maliyet tahmini, zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilişim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi, denetlenmesi ve projenin sona erdirilmesi.takım bazlı projelerde proje

12 liderliği,çatışma çözümü ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme hususlarına odaklanma. Proje Yönetimi, Prof. Dr. İsmet Barutçugil, Kariyer Yayıncılık 2008 : Proje Yönetimi, Jean Haris, Çeviren: Rahime Demir, Hayat Yayınları SEÇMELİ DERSLER VIII. YARIYIL UTF406 İNOVASYON YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(6) İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi, inovasyon faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, dolayısıyla inovasyonun işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği ve stratejik inovasyon süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı İnovasyon (Yönetiminde Devrimin Rehberi - Bir Bilgi Ekonomisi Çalışması), İbrahim Kavrakoğlu, Alteo Yayıncılık, İnovasyon Hayat Kurtarır, M. Rauf Ateş, Doğan Kitap, Mayıs İnovasyon Emri, Jonathan Littman, Tom Kelley, Mediacat Yayınevi, 2006 UTF407 KONGRE YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(6) Kongre turizmi, dünya, Avrupa ve Türkiye istatistikleri, dünyada ve Türkiye de kongre turizmi ve kongrelerin dünyada ve Türkiye de sağladığı döviz kazançları, International Confex tanıtımı - kongre pazarlaması ve satışı,yönetsel fonksiyonlar ve kongre yönetimi - kongre öncesi, kongre sırası ve kongre sonrası çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ kongre merkezi incelemesi - İstanbul Lütfi Kırdar kongre ve sergi sarayı incelemesi, kongre turizmi ve Internet ilişkisi, kongre ve toplantılarda sunum şekilleri, sunum öncesi, sunum sırasında ve sunum sonrasında yapılması gerekenler, kongreye on-line kayıt olma, kongreye internet üzerinden bildiri yollama, incentive seyahatler ve incentive house işletmeleri, iş seyahatleri, dünyada ve Türkiye de gelişimi, MPI, Türkiye kongre turizmi kapasitesinin illere göre değerlendirilmesi Türkiye nin kongre turizmi potansiyelinin avantajlar ve dezavantajlar açısından incelenmesi, AIIC, Türkiye nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC. Kongre Ve Toplantı Yönetimi, Ebru Günlü Aksakal, İge Pırnar Tavmergen, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004 UTF408 REKLAMCILIK (3+0)3 AKTS(6) Reklamın tanımı, kapsamı, reklamın tarihsel gelişimi, pazarlama, strateji ve reklam ilişkisi, iletişim ve reklam, reklamın sınıflandırılması, reklam yönetiminde reklam planlaması ve hedefleri, reklam yönetiminde bütçeleme, iletişim planlamasında mesaj, iletişim planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları, reklam etkinliğinin ölçümü, reklamın etkileri, reklam ve halkla ilişkiler. Reklam Yazarının El Kitabı, Joseph Sugarman, Çev: Aytül Özer, Mediacat Yayınları, : Başarılı Reklamın Sırları, David F. Ramacıttı, Epsilon Yayınevi

13 UTF412 ANKET UYGULAMALARI 1 (3+0)3 AKTS(6) Temel tanımlar, veri tanımı ve özellikleri, anket formunun hazırlanması, verilerin sınıflandırılması, verilerin istatistiksel analizi, aket uygulamaları Anket, Türker Baş, Seçkin Yayıncılık, 2008 SEÇMELİ DERSLER BÖLÜM DIŞI V. YARIYIL ISL323 SERMAYE PİYASALARI VE KURUMLARI (3+0)3 AKTS(5) Sermaye piyasası kanunu, Sermaye piyasası kurulu, Sermaye piyasası kurulunun görevleri, Sermaye piyasaları araçları, Sermaye piyasası kurumları, Finansal sistem ve unsurları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Finansal aracı kurumlar, Operasyon işlemleri, Kamuyu aydınlatma, Finansal araçlar ve değerlemesi, Temel ve Teknik analiz ISL325 GİRİŞİMCİLİK (3+0)3 AKTS(5) Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Girişimcilik süreci, Fikir üretme, Fizibilite analizi, İş planı ve strateji, Organizasyon tasarımı, Yeni iş takımını kurma, Finansman, Fikri hakların korunması, Yeni iş planlarının uygulamaya konması, Organizasyonlarda inovasyon ve değişim, Yeni pazarlar oluşturma, Operasyonel zorluklar ve fırsatlar, Aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi, Aile işletmelerinde yaşam döngüsü, Yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş, Girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. SEÇMELİ DERSLER BÖLÜM DIŞI VI. YARIYIL ISL310 GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ (3+0)3 AKTS(5) Gayrimenkulün tanımı, Gayrimenkul ile ilgili terminoloji, Gayrimenkul finansmanı, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul fonları ve sertifikaları, İpotek kredileri ve mortgage, Değerleme matematiği, Değerleme süreci, Değerleme yöntemleri, Uygulamadan örnekler, Değerleme standartları ve raporlama. ISL315 KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ VE STANDARTLARI (3+0)3 AKTS(5) Kalite kavramı, Muayene, Güvenilirlik, Toplam kalite yönetimi, Toplam kalite yönetimi araçları, Kalite kontrolü, Kalite kontrol araçları, Kalite kontrolde tolerans limitleri, İstatistiksel deney tasarımı, Kalite fonksiyon yayılımı, Hata türü etkileri ve analizi, Sistemlerin güvenilirlik analizi, Kalite kontrol diyagramı uygulamaları, Kalite kontrolün verimliliğe etkisi. ISL326 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK (3+0)3 AKTS(5) Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ve atölye çalışmaları.

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı