Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri 322048203450502 3 0 0 3 6"

Transkript

1 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yönetim Bilişim Sistemleri Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Seviyesi : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Veriliş Biçimi (Mode of delivery) : Yüz yüze Eğitim Ders Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. R. Haluk KUL Dersi verenler : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Yardımcıları : SİSTEMDEN GELECEK (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) Öğrenci sisteme yüklenen işleyiş planı - içerik ve ders kitabını alıp derse öyle katılmalıdır. Öğrenci ara sınavın yanı sıra iki ödev ile ara değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Zamanında ve ders yürütücüsünün belirttiği usullerle iletilmeyen ödevler dikkate alınmayacaktır. Dersler anlatım ile birlikte, örnek olay tartışması veya soru-cevap şeklinde karşılıklı iletişim de içereceğinden derse katılım oldukça önemlidir. Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yönetim bilişim sistemleri biliminin temel esaslarını tanıtmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere öncelikle temel işletme yönetimi, yönetim ve organizasyon kavramları ile birlikte bilgisayar bilimleri kavramları sunulmakta ve örgütlerdeki işleyişin daha verimli ve etkin kılınabilmesi için kullanılan bilişim sistemleri farklı sınıflandırmalara göre tanıtılmaktadır. Ayrıca bir bilişim sistemini oluşturma sürecinin aşamaları da öğrencilere tanıtılmaktadır. Böylece öğrencilerin bölümlerine ait bilgisayar destekli bilişim sistemi kurma sürecine ait genel bir bakış açısı edinmesine çalışılmaktadır. Ders İçeriği Günümüzdeki Küresel İşlerde Bilişim Sistemleri, İşletmelerde Kullanılan Bilişim Sistemi Türleri, Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji, Bilişim Sistemleri Donanımı, Bilişim Sistemleri Yazılımı, Veritabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, İnternet ve WWW, Operasyonel Düzeyde Yetkinlik İçin Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret: Dijital Âlemdeki Pazarlar ve Ürünler, Örgütlerde Karar Verme Sistemleri, Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değişimin Yönetilmesi, Proje Yönetimi: Sistemlerin İşletme Değerlerinin Oluşturulması ve Değişimin Yönetilmesi Öğretim Yöntemleri (kısaltmalar): 1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösteri, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka,12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar/Atölye/Alan Uygulaması/Staj,14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme). Ölçme Yöntemleri (kısaltmalar): A:Sınav (kâğıt ile yapılan ara sınav ve dönem sonu sınavları), B:Kısa Sınav, C:Juri/Kurul Sınavı, D:Ödev, E:Rapor, F:Araştırma Makalesi, G:Sunum, H:Portfolyo, I:Uygulamalı Beceri Gösterimi, J:Proje İzleme, K:Grup Projesi İzleme, L: Tez İzleme, M:Devam (En fazla %10)

2 Öğrenme Hedefleri Sub-Outcomes / Behaviours 1.1 Bilgisayar Okuryazarlığı kavramını tanımlar. 1.2 Bilişim Sistemi kavramını tanımlar. 1.3 Bilişim Sistemi okur yazarlığı kavramını tanımlar. 1.4 Yönetim Bilişim Sistemi uzmanının mesleki olarak yapacağı faaliyetleri açıklar. 1.5 Yönetim Bilişim Sistemi uzmanı olmak için gereken bilgi, beceri, deneyim ve bunlarla ilişkili dersler hakkında karşılaştırma becerisine sahip olur. Öğrenme Kazanımı Learning Outcomes 1. Yönetim Organizasyon, İşletme Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri kavramlarını çözümler. Yüz Yüze Eğitimde (Örgün) Öğretim Yöntemleri 1,2,12 Ölçme Yöntemleri A,D 2.1 İşletme fonksiyonlarına göre bilişim sistemlerini adlandırır. 2.2 Yönetim düzeylerine göre bilişim sistemlerinin aralarındaki ilişkiyi betimler. 2.3 Bilişim sistemlerini özelliklerine göre karşılaştırır. 3.1 Örgütün farklı yaklaşımlara göre örgüt türlerini sınıflandırır. 3.2 Örgütlerde bilişim sistemi kullanımının oluşturduğu etkileri gösterir. 3.3 Örgütlerde bilişim sistemi kullanımı ile verimlilik ve etkinlik artışı için kullanılabilecek yöntemleri özetler. 4.1 Bilgisayarın temel bileşenlerini sınıflandırır. 4.2 Bilgisayar türlerini kullanım amaçları ve sığalarına göre sınıflandırır. 5.1 Bilgisayar yazılımı türlerini ve kullanım yerlerini karşılaştırır. 5.2 Yazılım geliştirme sürecini ve türlerini karşılaştırır. 5.3 Yazılım edinim türlerini listeler. 6.1 Veritabanını örnekler. 6.2 Veritabanı kullanımının olmadığı uygulamaların sakıncalarını yorumlar. 6.3 Veritabanı yönetim sistemini açıklar. 6.4 Veritabanı türlerini tanımlar ve açıklar. 7.1 Bilgisayar ağının temel bileşenlerini yorumlar. 7.2 Bilgisayar ağı için veri aktarım ortamlarını sınıflandırır. 8.1 İnternet, iç ağ, dış ağ, paket anahtarlama, TCP/IP kavramlarını birleştirir. 8.2 Alan Adı sistemini kullanır. 2. Bilişim sistemlerini işletme fonksiyonlarına, yönetim düzeylerine göre ve paydaşlara göre çözümler. 3. İşletmelerin örgütlenmeleri, stratejileri ve bilişim teknolojilerini kullanmaları arasındaki ilişkiyi çözümler. 4. Bilişim teknolojisinin donanım bileşenine ait temel kavramları çözümler. 5. Bilişim teknolojisinin donanım bileşenine ait temel kavramları çözümler. 6.Bilişim teknolojisinin veri tabanı bileşenine ait temel kavramları çözümler. 7. Bilişim teknolojisinin uziletişim bileşenine ait temel kavramları çözümler. 8. Bilişim teknolojisinin İnternet ve sanal doku (www) bileşenine ait temel kavramları çözümler,.,e 1,2,3, A,D

3 9.1 Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerini ve bileşenlerini örneklendirir. 9.2 Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemlerini ve bileşenlerini örneklendirir. 9.3 Tedarik Zinciri Yönetimi sistemlerini ve bileşenlerini örneklendirir E-Ticaret için tarafları ve taraflar arasındaki ticaret/iş ilişkilerini karşılaştırır E-Ticaret için iş modellerini sınıflandırır E-Ticaret için gelir modellerini sınıflandırır E-Ticaret'in geleneksel ticarete göre farklı kılan özelliklerini betimler Karar verme sürecini yorumlar Örgütlerde karar verme sürecini etkileyen etmenleri yorumlar Örgütlerde farklı yönetim düzeyleri için kullanılabilecek bilişim sistemlerini 12.1 Sistem Geliştirme Yaşam döngüsünü alt bileşenlerini birleştirir Sistem geliştirme yaşam döngüsüne seçenek olan yöntemleri betimler Proje, proje yönetimi, PMI, PMBOK kavramlarını ev alt bileşenlerini örneklendirir Proje yönetimi araçlarını kullanır Proje yönetimi süreç gruplarını ve bilgi alanlarını alt bileşenlerine ilişkilendirir. 9. Dijital şirketin çalışabilmesi için şirketin tarafları ile iletişimi sağlayan bilişim sistemlerini listeler, çözümler. 1,2,3,12 A,D,E 10. Elektronik Ticaret ve İş için gerekli kavramları listeler, çözümler. 1,2,3,12 A,D,E 11. Örgütlerde karar verme sürecini daha verimli kılacak bilişim sistemlerini çözümler. 12. Sistem analizi ve tasarımı için gerekli yöntemleri yorumlar. 13. Sistem Geliştirme amaçlı proje yönetimine ilişkin kuramsal bilgiyi hatırlar, listeler, bileşenleri de dâhil olmak üzere tartışır.,e 1,2,3,12 A,D,E 1,2,3,12 A,D,E Haftalık Konular Hafta 1 Konular 1. Günümüzdeki Küresel İşlerde Bilişim Sistemleri 1.1. Giriş 1.2. Günümüz İş Dünyasında Bilişim Sistemleri Rolü Nedir? 1.3. Dijital Şirketin Ortaya Çıkması 1.4. Bilişim Sistemleri İçin Bakış Açıları 1.5. Bilişim Sistemlerinin Boyutları 1.6. Verimlilik, Etkinlik ve Değişim 1.7. Yönetim Bilişim Sistemleri için Gerekli Bilgi ve Beceriler 1.8. Bütünleyici Varlıklar: Örgütsel Sermaye ve Doğru İş Modeli 1.9. Bilişim Sistemleri için Çağdaş Yaklaşımlar 2. İşletmelerde Kullanılan Bilişim Sistemi Türleri Bilişim Sistemi Türleri 2.2. İşlevsel Bakış Açısı ile Bilişim Sistemleri 2.3. Hizmet Düzeyine Göre Bilişim Sistemleri 2.4. Kurum Çapında İş Gören Bilişim Sistemleri 2.5. E-İş, E-Ticaret ve E-Devlet

4 2.6. İşletmelerde Bilişim Sistemi Fonksiyonu 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Örgütler ve Bilişim Sistemleri 3.2. Değişime Karşı Örgütsel Direnç ve Bu Dirençle Baş Edebilmenin Yolları 3.3. Öğrenen Organizasyonun Olgusu 3.4. Öğrenen Organizasyona Geçişte Sistem Yaklaşımını Kullanmak 3.5. İnternet ve Örgütler 3.6. Gelişme Uygulanacak Alanların Seçimi 3.7. Bilişim Sistemleri ile Verimlilik ve Etkinliği Arttırmak için Kullanılabilecek Kuramlar 4. Bilişim Sistemleri Donanımı Bilişim Sistemi Donanımının Anahtar Öğeleri 4.2. Girdi Aygıtları 4.3. Bilgi İşlem: Girdilerin Çıktıya Dönüştürülmesi 4.4. Birincil Saklama Aygıtları 4.5. İkincil Saklama Aygıtları 4.6. Kapılar (Portlar) 4.7. Çıktı Araçları 4.8. Bilgisayar Türleri 5. Bilişim Sistemleri Yazılımı Giriş 5.2. Sistem Yazılımı / İşletim Sistemi 5.3. Uygulama Yazılımı 5.4. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Programlama Dilleri ve Geliştirme Ortamları 6. Veritabanı Yönetimi Stratejik Avantaj İçin Veritabanı Yönetimi 6.2. Geleneksel Dosyalamadaki Zorluklar ve Veritabanı Yaklaşımının Üstünlükleri 6.3. Veritabanı Yaklaşımı: Temel Kavramlar 6.4. Veritabanı Yönetimi ve Yöneticisi 6.5. Temel Veritabanı Etkinlikleri 7. Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağlarının Gelişimi 7.2. Bilgi İşlem Yaklaşımları 7.3. Ağ Türleri 7.4. Yenilikçi Yaklaşımda (Çölkesen Yaklaşımı) Ağ Türleri 7.5. Ağ Hizmetlerinin Temel Bileşenleri 7.6. Ağ Hizmetleri 7.7. İletim Ortamları

5 7.8. Ağ Yazılımları ve Donanımları 7.9. Ağ Topolojileri İletişim Kuralları/Protokol Bağlanabilirlik Donanımları Ağ Oluşturma Donanımları 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz) 8. İnternet ve WWW İnternet 8.2. Başlıca İnternet Hizmetleri 8.3. İç Ağ ve Dış Ağ (Intranet ve Extranet) 8.4. E-Ticaret için Kullanılabilecek İnternet Araçları 9. Operasyonel Düzeyde Yetkinlik İçin Bilişim Sistemleri 9.1. Giriş 9.2. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (ERP) 9.3. Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemleri 9.4. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 9.5. Kurumsal Uygulamalardaki Zorluklar ve Riskler 10. Elektronik Ticaret: Dijital Âlemdeki Pazarlar ve Ürünler Giriş: Küreselleşme ve Uygarlık Dalgaları E-Ticaret'in Farklılıkları ve Var Oluş Gerekçeleri Elektronik Ticaretin Temel Özellikleri ve Farklılıkları Dijital Pazarlar ve Dijital Ürünler İnternet İş Modelleri Elektronik Ticaret Türleri Seyyar Ticaret Örgütlerde Karar Verme Sistemleri Giriş Karar Türleri Karar Verme Süreci Yönetsel Roller Karar Verme ve Kuramlar ile Gözlem Arasındaki Farklar Karar Verme Sürecini Destekleyen Sistemler Fonksiyonel Alanlar için Bilişim Sistemleri 12.Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değişimin Yönetilmesi Giriş: Örgütler için Değişim Planlanmalı mı, Yönetilmeli mi? İş Süreci Değişim Mühendisliği Süreç Geliştirme: İş Süreci Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma Sistem Geliştirmeye Genel Bakış Diğer Sistem Geliştirme Yaklaşımları Son Kullanıcı Geliştirme Dış Kaynak Kullanımı Uygulama Yazılımı Paketleri Dijital Şirketler için Çağcıl Uygulama Geliştirme Yöntemleri

6 Proje Yönetimi: Sistemlerin İşletme Değerlerinin Oluşturulması ve Değişimin Yönetilmesi Proje ve Proje Yönetimi Proje Yönetimi Bilgi Alanlarına Yönelik Süreçler PRINCE Proje Yönetim Yaklaşımı Bilişim Projeleri için Genel Proje Yaklaşımlarının Kullanılması KAYNAKLAR Ders Notu Diğer Kaynaklar Bilişim Sistemlerinin Temelleri ve Uygulamaları, R. H. Kul, Papatya Yayıncılık Management Information Systems, Managing the Digital Firm, Eleventh Edition, Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon, Pearson Business Information Systems, Paul Bocij, Dave Chaffey, Andrew Greasley, Pearson Using MIS, David Kroenke, Pearson

7 Yüz Yüze Eğitimde (Örgün) Dönem içi değerlendirme araçları (%40-70) Sayısı Katkı Payı (%) (Toplam %100) A: Sınav (arasınav) 1 20 Ara değerlendirme (Sadece 1 ara değerlendirme aracı seçiniz) Diğer dönem içi değerlendirme faaliyetleri (En az 2 diğer araç seçiniz) (Dönem sonu sadece 1 araç ile yapılıyor, katkı oranını ilgili satıra yazınız) Ara sınav salon gerektiriyor F:Araştırma Makalesi H:Portfolyo I:Uygulamalı Beceri Gösterimi J:Proje İzleme K:Grup Projesi İzleme L:Tez İzleme B:Kısa Sınav Evet D:Ödev 1 10 E:Rapor 1 10 F:Araştırma Makalesi G:Sunum H:Portfolyo I:Uygulamalı Beceri Gösterimi J:Proje İzleme (Project) K:Grup Projesi İzleme (Project) L:Tez İzleme (Project) M:Devam (En fazla %10) A:Sınav (Dönemsonu Sınavı) Dönem sonu sınavı salon gerektiriyor C:Juri/Kurul Sınavı Evet 60

8 Etkinlikler Devam (Bu kısmı sabit giriniz) Sınıf Dışı Ders Çalışma Sayısı Yüz Yüze Eğitimde (Örgün) Süresi Toplam [h] İş Yükü [h] (Bireysel Çalışma=Ön çalışma, pekiştirme) A: Sınav (arasınav) D:Ödev E:Rapor F:Araştırma Makalesi G:Sunum H:Portfolyo I:Uygulamalı Beceri Gösterimi J:Proje İzleme K:Grup Projesi L:Tez İzleme (A+C) Dönem sonu Değerlendirmesi (Sınav için hazırlık ve sınav süresi dahil) Toplam İş Yükü 150 Toplam İş Yükü / 25 6 Dersin AKTS Kredisi 6 Diğer Bileşenler Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor (Evet / Hayır) Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor (Evet / Hayır) Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor (Evet / Hayır) Hayır Evet Hayır

9 ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR Dersin Öğretim Alanlarına Dağılımı ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI Toplam %100 1 Eğitim 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 0 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 0 22 Beşeri Bilimler 0 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32 Gazetecilik ve Enformasyon 0 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri Hukuk 0 4 Bilim 42 Yaşam Bilimleri 0 44 Doğa Bilimleri 0 46 Matematik ve İstatistik 5 48 Bilgisayar 40 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52 Mühendislik 5 54 Üretim ve İşleme 5 58 Mimarlık ve Yapı 0 6 Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 0 64 Veterinerlik 0 7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık 0 76 Sosyal Hizmetler 0 8 Hizmet 81 Kişisel Hizmetler 0 84 Ulaştırma Hizmetleri 0 85 Çevre Koruma 0 86 Güvenlik Hizmetleri 0

Öğretim planındaki AKTS 811000000001405 3 0 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 811000000001405 3 0 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. İçki Kültürü ve Şarap Bilimi Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 811000000001405 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Önerilen Dersler : Bu dersin devamında yiyecek Hazırlama ve pişirme

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Yönetimin İlkeleri MAN 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Diploma Programı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yarıyıl Teorik Derse Kabul Koşulları: Uygulama TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: ETB 442 Dersin Adı: Tasarım Haklarının

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

DERS PROFİLİ. İşletme Finansı MAN322 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. İşletme Finansı MAN322 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletme Finansı MAN322 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Doç. Dr. Aydın

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Sosyal Bilimler için Bilgisayar Teknikleri PSIR 28 T+U Saat Kredi AKTS 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

YÖNETİCİ ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI SÜRECİNDE KARAR DESTEK UYGULAMASI. Özet

YÖNETİCİ ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI SÜRECİNDE KARAR DESTEK UYGULAMASI. Özet Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Geliş Tarihi: 17.02.2011 Cilt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 81-95 Yayına Kabul Tarihi: 01.03.2011 ISSN: 1302-3284 YÖNETİCİ ETKİNLİĞİNİN

Detaylı