KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı

2 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı (KKTC Başbakanlığı Adına) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı (KKTC Başbakanlığı Adına) Çukurova Kalkınma Ajansı (Teknik Destek)

3 SUNUM HARİTASI SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ UYGUN MALİYETLER PROJE DÖKÜMANTASYON ve MUHASEBESİ RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDEME PROSEDÜRLERİ TANITIM ve GÖRÜNÜRLÜK

4 SUNUM HARİTASI (DEVAM) SATIN ALMA GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA USULLERİ SATIN ALMA SÜRECİNİN İPTALİ İTİRAZLAR GENEL, İDARİ ve MALİ HÜKÜMLER ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

5 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ek 1 Proje Tanımı Projenizin tanımını içerir. Sözleşmeyi imzalamakla, Ek I de bulunan tüm faaliyetleri uygulama ve belirtilen çıktı ve sonuçları elde etme taahhüdü altına girmiş bulunmaktasınız Ek 2 Genel Koşullar Sözleşmeniz kapsamındaki genel yükümlülükler ve mali koşulları belirler. Bu ek; raporlama, bilgi sağlama, görünürlük, hesaplar ile teknik ve mali kontroller hususunda sorumluluklarınızı belirtir.

6 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ek 3 Proje Bütçesi Proje maliyetlerinin dökümünü, beklenen finansman kaynakları ve maliyetlerin doğrulanmasını içerir. Ek 4 Satın Alma Kuralları Projenizin uygulaması amacı ile hizmet alımı, mal alımı veya yapım işi söz konusu olduğunda izlemeniz gereken usulleri tanımlar.

7 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ek V ödeme Talebi Ödeme Talebi için kullanılan standart formu içerir. Ek VI-Mali Kimlik Formu Mali Kimlik Formu için kullanılan standart formu içerir Ek VII-Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi olarak kullanılacak örnek formu içerir.

8 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ek VIII-Yararlanıcı Beyan Raporu Projenizdeki ilerlemelere ve harcamalara ilişkin güncel bilgileri sunmak için kullanacağınız formu içerir. Ek IX-Ara ve Nihai Rapor Formları Teknik ve mali raporlama standart formlarını içerir.

9 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ek X :Proje Sonrası Değerlendirme Raporu Proje bitiminde sunacağınız proje sonrası değerlendirme raporu standart formatını içerir. Ek XI : Mali Kontrol Taahhütnamesi Yararlanıcının borç sınır ve tutarlarının kontrol edilebilmesi amacı ile verdiği yetki belgesini içerir.

10 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Ek XII-Destek Miktarının Ödenmesi İçin Teminat Belgesi Ön ödeme talep eden gerçek ve tüzelkişiler her bir proje için sözleşmede öngörülen oranda teminat vermek durumundadır.

11 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Yararlanıcıların projelerini, Bakanlık ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşmenin değiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkabilir

12 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Sözleşme değişikliklerinde aşağıdaki kurallara dikkat edilir Yararlanıcının sözleşme değişikliği taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. (Gerekçe) Bir sözleşme değişikliği, destek verme kararının sorgulanmasını gerektiremez, Proje Sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşemez. (Köklü değişikliğe onay verilemez) Sözleşmeler, sadece sözleşme süresi zarfında değiştirilebilir Geriye yönelik sözleşme değişikliği yapılamaz Mali destek miktarı, sözleşme değişikliği ile artırılamaz. Sebebi her ne olursa olsun farklı hesap grupları altındaki kalemler arasında bütçe aktarması yapılamaz. (Aynı kalem altında %15 kuralı geçerlidir) Proje süresi mücbir sebepler ve/veya Bakanlığın rızası ile bir kereye mahsus ve 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

13 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRİ MEKTUBU Sözleşme kapsamındaki küçük değişiklikleri Bakanlığın ön onayı olmadan uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte bu değişikliklerden sonraki 10 gün içinde, EK 1 i kullanarak hazırlamış olduğunuz bildirim mektubunu Bakanlığa iletmelisiniz. Bildirim mektubunda yapılan değişiklik ve gerekçesi ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Bakanlıktan 15 gün içinde bir bildirim almazsanız, bu; küçük sözleşme değişikliğinin kabul edildiği anlamına gelecektir

14 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRİ MEKTUBU Bildirim mektubuna, projenin temel amacını etkilemeyen durumlarda başvurabilirsiniz Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler, Ana bütçe başlığı altındaki, ilgili bütçe başlığına oranı yüzde 15 i geçmeyen bütçe aktarımları Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği, Banka hesabı değişikliği, Adres değişikliği ve telefon numarası değişikliği, Belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri, Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla),

15 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRİ MEKTUBU Küçük Değişiklik Bildirim Şekli Teslim Tarihi Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler Ara ya da Nihai Rapor Bir sonraki rapor Bütçeye etkisi olan küçük faaliyet değişiklikleri Belirli bir bütçe kalemine ayrılan miktarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri Banka hesabı değişikliği Adres ve telefon değişikliği Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği Ana bütçe başlığı altındaki, ilgili bütçe başlığına oranı yüzde 15 i geçmeyen bütçe aktarımları Bildirim Mektubu Değişikliğin uygulanmasından sonra en geç 10 gün içinde

16 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - ZEYİLNAME Sözleşmede yapılacak temel değişiklikler Bakanlığın ön onayına tabidir. Sözleşmedeki temel değişiklikler, zeyilnamenin Bakanlık ve yararlanıcı tarafından imzalanmasından önce uygulanamaz. Zeyilname geriye dönük gerçekleşen faaliyetleri kapsayamaz.

17 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - ZEYİLNAME Zeyilname gerektiren temel değişiklikler aşağıdaki gibidir: Mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olmadığı ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşmediği sürece faaliyetlerdeki önemli değişiklikler, Bütçeden mevcut kalemin çıkarılması, Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi, Proje ortaklarının çekilmesi ya da eklenmesi, Sözleşme süresinin uzatılması Yedek Akçe kullanımı

18 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - ZEYİLNAME Zeyilname gerektiren büyük değişikliklerin olması durumunda, değişikliğin yürürlüğe girmesini talep ettiğiniz tarihten en az 20 gün, önce Bakanlığa zeyilname yapılması yazılı talebinde (EK 2) bulunmalısınız. Zeyilname talebinde, bildirim mektubunda olduğu gibi gerekçe detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Bakanlık onayladığı takdirde sözleşmeye ilişkin zeyilnameyi hazırlayacak ve size imza için yollayacaktır. Zeyilname imzalandığı andan itibaren sözleşmenin eski hali geçerliliğini yitirecek ve imzalanmış hali geçerli olacaktır

19 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - ZEYİLNAME Sözleşmede yapılacak temel değişiklikler Bakanlığın ön onayına tabidir. Sözleşmedeki temel değişiklikler, zeyilnamenin Bakanlık ve yararlanıcı tarafından imzalanmasından önce uygulanamaz. Zeyilname geriye dönük gerçekleşen faaliyetleri kapsayamaz.

20 UYGUN MALİYETLER Projenize sağlanan mali destek, maliyet esasına göre verilmiştir. Sözleşme Ek III (bütçe), projenin uygun maliyet tahminini yansıtmaktadır. Ara ve nihai mali raporların değerlendirilmesi sırasında, Bakanlık tarafından projenin uygun maliyetleri belirlenecektir. Uygun olmayan harcamalar, beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda, almış olduğunuz ön ödemelerin bir kısmının iadesine yol açabilir. Bakanlığın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.

21 UYGUN MALİYETLER GENEL İLKELER Maliyetler proje bütçesine dahil edilmiş olmalıdır. Faaliyet tanımında yer almayan ya da zeyilname/bildirim yoluyla onaylanan faaliyet değişiklikleri dışında kalan faaliyetler için yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyettir. Proje faaliyetleri ile açıkça ilişkili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin dışında yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyettir. Proje harcamaları, başta para ve maliyet etkinliği değerlendirmesi olmak üzere, sağlam mali yönetim prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Tüm maliyetler, yararlanıcı ve/veya ortakları tarafından gerçekleştirilmiş harcamalar olmalıdır. Maliyetler, yararlanıcının veya ortaklarının muhasebe hesaplarında kayıtlı olmalıdır ve saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır. Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmiş olmalıdır.

22 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Soğuk hava tesisatlı taşıma araçları dışındaki taşıt alımları, Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri, Arsa, arazi veya bina alımları, Ofis kirası maliyetleri,

23 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER İkinci el makine ve ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Bakanlık ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç, banka transfer ücretleri, noter masrafları ve sair giderler, Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler.

24 PROJE DOKÜMANTASYON VE MUHASEBESİ Mali Dokümantasyon Harcamaların ve bunların temelini teşkil eden faaliyetlerin ya da işlemlerle alakalı sunmanız gereken mali belgelerdir (satın alma/ödeme belgeleri, hizmetlerin gerçekleştiğine dair belgeler gibi) Teknik Dokümantasyon Projenin teknik dokümantasyonu faaliyetlerin uygulandığına, hizmetlerin ve çıktıların alındığına dair yeterli detay içeren belgelerdir. (Raporlar, katılımcı listeleri, basın kupürleri, faaliyet raporları gibi) Muhasebe Yükümlülükleri

25 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ Projeniz ile alakalı olarak sözleşmenizin Özel ve Genel Koşullarında belirtilen raporları sunmanız gerekmektedir. Ara dönem teknik ve mali rapor(lar); Nihai teknik ve mali rapor; Beyan raporları Proje sonrası değerlendirme raporu

26 ARA VE NİHAİ RAPORLAR Yararlanıcı, ara dönem raporunu/raporlarını ve nihai raporu sözleşme yükümlülüğü olarak düzenlemek zorundadır. Bu raporlar, destekleyici dokümanlarla birlikte teknik ve mali bölümlerden oluşmaktadır. Bu raporlar; gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları, projenin son durumunu gösterdikleri ve ödemeye esas teşkil ettikleri için izleme sürecinin çok önemli araçları ve aşamalarıdır. Bu raporların sunulması ön ödemenin kapatılması ile ara ve son ödeme talepleri için ön koşuldur. Ara veya nihai ödemeler, ilgili raporun Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Sunmanız gereken ara rapor sayısı ve rapor dönemi sözleşmenizde belirtilir.

27 ARA VE NİHAİ RAPORLAR Projenize ilişkin ara raporları, eğer sözleşmede yer alıyor ise ödeme talebi ile birlikte, sözleşmede belirtilen raporlama döneminin bitimini müteakip yedi iş günü içinde Bakanlığa sunmalısınız. Nihai raporu ise, ödeme talebi ile birlikte, proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içinde Bakanlığa sunmanız gerekir. Ara/nihai raporu sunulması gereken son tarihte veya daha önce sunmazsanız, bu yükümlülüğün yerine getirilmeyişinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekçeyi yazılı bir şekilde raporun teslim edilmesi gereken süre içinde Bakanlığa iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Bakanlık, sözleşmeyi feshedebilir ve sözleşme kapsamında o zamana kadar yapılan ödemeler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şartı sizden tahsil edebilir.

28 ARA VE NİHAİ RAPORLAR Raporlar mali ve teknik olmak üzere iki bölümden oluşur. Teknik bölümde; proje faaliyetleri, proje yönetimi, ortakların katılımı, paydaşlarla ilişkiler, görünürlük, performans göstergelerindeki ilerlemeler, projenin genel değerlendirmesi ve varsa küçük sözleşme değişiklikleri hakkındaki bildirimler ve sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgiler yer alır. Raporun mali bölümünde ise, yine raporun ait olduğu dönemde yapılan masrafların her öğesini ayrıntılarıyla anlatan ve yapılan masrafların her başlığını, miktarını, projenin ilgili bütçe kalemini gösteren tablolar hazırlanır; destekleyici belgeler eklenir

29 ÖDEME PROSEDÜRLERİ Proje uygulaması ile doğrudan ilgili olmayan, Bakanlık ve Yararlanıcı arasındaki banka transfer ücretleri, noter masrafları ve vergiler gibi giderler proje uygun maliyeti olarak değerlendirilemez ve proje bütçesinden karşılanamaz. Yararlanıcıya kaynak aktarımı, sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki niteliğindeki proje bütçesi sınırları dahilinde, raporlar ve izleme ziyaret sonuçları ile gerçekleşen harcama tahakkukları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan re sen hiçbir ödeme yapılamaz.

30 ÖDEME PROSEDÜRLERİ Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ön ödeme miktarı, Bakanlık tarafından Yararlanıcının sözleşmede belirtilen banka hesabına avans olarak aktarılır. Ön ödeme tutarının aktarılması için Yararlanıcının ön ödeme talep formunu Bakanlığa teslim etmesi ve Bakanlığın görevlendireceği izleme uzmanının olumlu görüşü ile Bakanlıkça yapılacak nihai incelemede uygun bulunması gereklidir Yapılan ön ödemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabının bakiyesi Yararlanıcı tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı bir banka hesabında değerlendirilir. Bu kapsamda aktarılan avanstan elde edilen bütün faiz geliri ile bunun üzerindeki her türlü hak Bakanlığın olup, bu durum sözleşmede de açıkça belirtilir.

31 ÖDEME PROSEDÜRLERİ Bakanlık tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir ve Bakanlık usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara destek oranında katılır. Nihai rapor ve harcama onaylarında, görevlendirilen Bakanlık ve Ajans görevlilerinin yapacakları izleme ziyaretleri sonuçları da dikkate alınır. Rapor ve harcama belgelerinin incelenmesi sonucunda ilgili mevzuat kapsamında uygun olmayan veya gerçekleştirilmeyen harcamalara rastlandığı takdirde, bu maliyetler sözleşme ve eklerinde yer alıyor olsa dahi uygun kabul edilmez ve bunların karşılığında herhangi bir ödeme yapılamaz.

32 TANITIM VE GÖRÜNÜRLÜK Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Bakanlığın sağladığı mali desteği görünür kılmak ve tanıtmak için, Bakanlığın internet adresinde yayımlanan görünürlük rehberine uygun olarak gerekli önlemleri alır. Proje kapsamında yapılacak olan toplantılarda, bültenlerde, basın toplantılarında, sunumlarda, davetlerde, işaretlerde, plaketlerde ve benzeri diğer ürünlerde ilgili Bakanlığın, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği nin ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı nın katılımını göstermek için yararlanıcı, proje ortakları ve diğer bütün yükleniciler tarafından bu rehber kullanılacaktır.

33 ÖRNEK-MAKİNE VE EKİPMAN

34 ÖRNEK EL İLANI/BROŞÜR

35 ÖRNEK DOSYA SIRTLIĞI

36 SATIN ALMA GENEL ÇERÇEVE Satın alma, mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması, Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, Ekonomiklik ve paranın en etkin kullanımının sağlanması, hususlarının dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alımların zamanında gerçekleştirilmesi işlemidir. Satın alma, bütün işletmelerin/kuruluşların projelerinde amaçladıkları hedeflere ulaşmak için en temel fonksiyonlarından birisidir. Tedarik sadece para harcamak değil; ihtiyaçların karşılanması için, önceden belirlenen standartlarda maliyet etkin, güvenilir mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesinde tedarikçiler, hizmet sunucuları ve yükleniciler dahil ilgili tüm taraflarla ortak çalışmaktır.

37 TEMEL SATIN ALMA KURALLARI Ayrım Gözetmeme Adil Rekabet Yeterli Şartnamelerin Hazırlanması Etkin Duyuru Yeterli Süre Tanınması (7-15 gün) Uygun Objektif Kriterlerin Kullanımı Kayıtların Tutulması (5 yıl)

38 SATIN ALMA USULLERİ Hangi koşullar altında olursa olsun, yararlanıcı işi, harcanacak paranın karşılığında en iyi değeri sağlayacak istekliye vermelidir. Yani satın alma; saydamlık ve potansiyel yüklenicilere eşit muamele ilkeleri uyarınca, herhangi bir çıkar çatışmasından etkilenmeden en iyi fiyat - kalite oranını sağlayan teklife verilmelidir. İlan edilen bir işle ilgili tekliflerin tümü Sözleşme Makamı tarafından toplanmalıdır Tüm satın alma faaliyetlerinde ilanlı doğrudan temin usulünün uygulanması esastır. Ancak, TL ye kadar olan alımlarda ilan zorunluluğu yoktur. Tekliflerin hazırlanması için TL arasındaki alımlarda duyuru tarihinden itibaren 1 hafta, TL den yüksek alımlarda ise 15 gün süre tanınır.

39 SATIN ALMA USULLERİ Sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanmalıdır. Fiyatın düşürülmesi amacıyla isteklilerle görüşme yapılabilir. Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet satın alma dosyası Bakanlığa sunulmalıdır. Bakanlık, sunulan mal/hizmet/yapım işi satın alma dosyasını inceleyerek değerlendirmelerini proje yürütücüsüne bildirmelidir. Bu kapsamda, Bakanlık, piyasa fiyat araştırmasının yenilenmesini talep edebilir. Proje yürütücüsü Bakanlığın değerlendirmelerini dikkate alarak piyasa fiyat araştırmasını yeniler ve en uygun fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalayarak söz konusu satın alma işlemini gerçekleştirilmelidir.

40 SATIN ALMA USULLERİ I. İhtiyaçların belirlenmesi/teknik Şartnamenin oluşturulması II. Teknik şartnameyi içeren ilanın, yararlanıcının ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması III. Tekliflerin alınması ve teklifin düşürülmesi amacıyla isteklilerle görüşmeler yapılması IV. Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet/yapım işi satın alma dosyasının Bakanlığa sunulması V. Bakanlığın onayı durumunda tedarikçi ile sözleşme imzalanması

41 SATIN ALMA USULLERİ 1) İhtiyaçların belirlenmesi/teknik Şartnamenin oluşturulması Bu aşamada, ihtiyaçların detaylı bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. Satın almaların kaç kalemden oluştuğu, işin tamamının tek bir firmadan temin edilip edilemeyeceği, birden fazla kalem oluşturulup oluşturulmayacağı bu aşamada belirlenmelidir. Ne istiyorsunuz? Ne tür mal/hizmet/yapım işi istiyorsunuz? Ne kadar istiyorsunuz? Gerekli olan girdiler nelerdir? Mal/hizmet/yapım işlerinin ne zaman temin edilmesini istersiniz? Mal/hizmet/yapım işi niteliklerinin nasıl olmasını beklersiniz? Şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Şartnameyi yayınlamadan önce izleme uzmanının onayını almanız gerekir.

42 SATIN ALMA USULLERİ 2) Teknik şartnameyi içeren ilanın, yararlanıcının ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması İlanda; işin adı, alımın türü, tekliflerin sunulacağı yer, tarih ve saat, son teklif verme tarihi ve saati, detaylı bilgilerin temin edilebileceği internet adresleri veya irtibat kişileri, istenecek evraklar ve teknik şartname ile ilgili bilgilerin bulunması zorunludur.

43 SATIN ALMA USULLERİ İlanda aşağıdaki belgelerin (ilk ikisi mecburi) istendiği belirtilebilir. a)isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, (Oda Sicil Kaydı, vekâletname vb) b)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si tutarında son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) c) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma - geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik bilgi ve belgeler, (Sanayi odasından kapasite raporu, işletme belgesi, taşıma belgesi vb.) d)isteklinin organizasyon yapısına ve işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler gibi) e)hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler, f) İşin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, (makine ve teçhizat parkı, demirbaş defteri dökümü gibi) g)istekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler,

44 SATIN ALMA USULLERİ h) İşin satın alma belgelerinde belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, (TSE, ISO, Patent, Lisans, vb) i) Evvelce tamamlanan benzer işlerin numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları j) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili bilgi ve belgeler, (referans mektubu, teminat mektubu, mevduat hesap dökümü gibi), k) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci/Mali Müşavir onaylı son 3 döneme ait), l) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını ve işin türünü gösteren bilgi ve belgeler (iş bitirme belgeleri, hakediş belgeleri, vb). m) Gerçekleştirdiği mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri sözleşmelerine ilişkin hesap özetleri.

45 SATIN ALMA USULLERİ 3) Tekliflerin alınması ve teklifin düşürülmesi amacıyla isteklilerle görüşmeler yapılması Tekliflerin alınması aşamasında yararlanıcı teklif veren firmalarla ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanmasını teminen; teslim süresi, yapım koşulları, garanti koşulları, servis hizmetleri, kalite, eğitim, yedek parça, uyumluluk, kilit personel özellikleri, eğitim metodolojisi, sunulacak raporlar ve fiyat gibi şartlar üzerinde adaylar ile ayrı ayrı müzakere yapılmalıdır.

46 SATIN ALMA USULLERİ Aşağıda belirtilen adaylar veya teklif sahipleri, sağlanan mali destekler kapsamında yürütülecek satın alma işlemlerine katılamazlar; a)iflas etmiş, işleri mahkemelerce idare edilmekte olan, alacaklılar ile bir ödeme anlaşması yapmış olan, ticari faaliyetlerini askıya almış olan veya ulusal mevzuat veya yönetmeliklerde öngörülen bir prosedürden kaynaklanan benzer nitelikte herhangi bir durumda bulunan kişiler, b)kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla, mesleki davranışa ilişkin bir suçtan dolayı mahkum olmuş kişiler (affın söz konusu olmadığı durumlar), c) Sözleşme Makamının doğrulayabileceği herhangi bir yoldan kanıtlanmış ciddi mesleki yanlış veya davranış suçundan dolayı mahkûm olmuş kişiler, d)sosyal güvenlik katkılarının ödenmesiyle ilgili yükümlülükleri veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemiş olan kişiler, e)dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya ulusal mali çıkarlara ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar, f) Aynı Sözleşme Makamıyla, bir başka sözleşme veya sağlanan mali destekler kapsamında finanse edilen bir başka sözleşme çerçevesinde yükümlülüklere uymamak yüzünden ciddi bir sözleşme ihlali içinde oldukları ilan edilmiş olan kişiler.

47 SATIN ALMA USULLERİ 4) Teknik şartname, alınan nihai teklif dosyaları ve piyasa fiyat araştırması tutanağını içeren mal/hizmet/yapım işi satın alma dosyasının Bakanlığa sunulması Yararlanıcı, ekinde teknik şartname ve nihai teklif dosyalarının olduğu piyasa araştırma tutanağını içeren satın alma dosyasını Bakanlığa sunmalıdır.

48 SATIN ALMA USULLERİ 5) Bakanlığın onayı durumunda tedarikçi ile sözleşme imzalanması Teslim edilen tekliflerde istenilen evraklarda eksiklik olması durumunda bu eksiklikler tespit edilerek 5 gün içerisinde söz konusu eksiklikler tamamlattırılmalıdır. Mal alımı ve yapım işlerinde teknik şartnameyi sağlayan teklif sahipleri arasında işin verilmesinde tek kriter fiyattır İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yararlanıcı ve Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda işi yapmasına karar verilen istekliye en geç 5 gün içinde tebligat yapılarak sözleşmeyi imzalamaya davet edilmelidir. Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde, seçilmeyen diğer isteklileri bilgilendiriniz ve gösterdikleri ilgi ile sundukları teklifleri için onlara teşekkür ediniz. Sözleşme Makamı olarak, satın alma faaliyetlerinizden kaynaklanan ve projenin uygulanmasını etkileyen gecikmeler sizin sorumluluğunuzda olacaktır

49 SATIN ALMA SÜRECİNİN İPTALİ Aşağıdaki durumlarda iptal ortaya çıkabilir Satın alma süreci başarısız olduğunda; örneğin, kalite ve mali açıdan yeterli olmayan teklifler alındığında ya da hiç teklif alınamaması halinde, İş ilan edildikten sonra projenin teknik ve mali verileri köklü değişikliğe uğramış ise, Mücbir sebeplerin ortaya çıkması, mali veya fiziki güç kullanılarak sözleşmenin normal işleyişinin sürdürülemeyecek duruma gelmesi halinde, Tüm katılımcıların sunmuş olduğu tekliflerin mevcut mali kaynakları aşması durumunda, İlan sürecinde usulsüzlüklerin, özellikle haksız rekabeti doğuracak olan usulsüzlüklerin ortaya çıkması durumunda

50 SATIN ALMA SÜRECİNİN İPTALİ İlan sürecinin iptalinin ardından yararlanıcı aşağıda belirtilen yollardan birine karar verebilir; Yeni bir ilan açabilir; Sözleşmeleri imzalamayabilir ve yeni bir ilanın gereksiz bulunduğu durumlarda (Bakanlık ça da uygun görülmesi halinde) yeni ilan açmayabilir. Her durumda nihai karar, Bakanlığa bilgi verilerek, yararlanıcı tarafından alınır. Yararlanıcı, ne şekilde olursa olsun ilanın iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan, zarar konusunda uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz. Satın alma ilanının yayınlanması yararlanıcının açıklanan projeleri her türlü şart altında uygulayacağı anlamına gelmez

51 İTİRAZLAR İlan sürecindeki bir yanlışlık veya usulsüzlükten zarar görmüş olduklarına inanan istekliler, doğrudan doğruya mali destek yararlanıcısına başvurabilirler. Yararlanıcı, şikayet başvurusunu inceleyerek 45 gün içinde başvuru sahibine yazılı cevap vermelidir. Bu yöntemle bir sonuç alınamaz ise istekli Bakanlığa başvurabilir. Böyle bir şikâyeti öğrendiğinde Bakanlık düşüncesini yararlanıcıya iletmeli ve şikâyetçi (istekli) ile yararlanıcı arasında dostane bir çözüme varılmasını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri alır. Bir yararlanıcı öngörülen satın alma usullerine uymadığı takdirde, Bakanlık sözleşmeye mali destek sağlamayı reddetme veya ilgili sözleşmeler için verilecek mali destekleri durdurma veya geri alma hakkını saklı tutar.

52 GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 1) Genel Yükümlülükler Destek yararlanıcısı projeyi sözleşmede yer alan proje amaçlarını göz önünde tutarak; ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri paralelinde, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ve gayretle ve aynı zamanda Sözleşme hükümleri ile uyumlu şekilde uygular 2) Bilgi ve Rapor Sağlama Yükümlülüğü Destek yararlanıcısı, projenin uygulanması hakkında gereken her türlü bilgiyi Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür 3) Sorumluluk Bakanlık, projenin uygulaması sırasında ya da projenin bir sonucu olarak destek yararlanıcısının personeli veya mülkiyetine gelen herhangi bir zarar veya yaralanma dolayısıyla hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz. Destek yararlanıcısı, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarar veya yaralanma da dahil olmak üzere, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

53 GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 4) Menfaat ilişkisi Destek yararlanıcısı, menfaat ilişkisi durumunun ortaya çıkmasını engellemek için tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt eder ve menfaat ilişkisi oluşturan bir durumun ortaya çıkması veya ihtimalinin belirmesi halinde, Bakanlığı durum hakkında derhal bilgilendirir. 5) Gizlilik Taraflar, kendilerine proje ile ilgili, gizlilik kaydı ile iletilen her türlü bilgi, belge ve diğer materyalin gizliliğini, son ödeme tarihinden sonra en az beş yıl süreyle korumayı taahhüt ederler. 6) Görünürlük Görünürlük rehberindeki kurallara riayet edilmelidir, görünürlüğün sağlanmadığı durumlarda Bakanlık nihai ödemeyi geciktirebilir

54 GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 7) Sonuçların Kullanımı Proje sonuçlarının, raporların ve ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları, destek yararlanıcısına aittir Bakanlık projeden türetilmiş her belgeyi, mevcut fikri ve sınai mülkiyet haklarını çiğnememek koşuluyla proje sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın serbestçe ve uygun gördüğü şekilde kullanabilir. Destek yararlanıcısı, sözleşme kapsamında aldığı tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Bakanlığın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, ve projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Aksi durumda, destek yararlanıcısı Bakanlığa destek miktarının üç katı tutarında tazminat ödeyecektir.

55 GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 8) Projenin İzlenmesi / Değerlendirilmesi Proje faaliyetleri ve harcamaların izlenmesi dönemler itibari ile, destek yararlanıcısı tarafından hazırlanacak raporlar ve Bakanlık, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek izleme ziyaretleri aracılığıyla yapılacaktır Destek yararlanıcısı, belirtilen kurumların izleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili olarak görevlendireceği kişilere, değerlendirmeye ve/veya izleme görevine yardımcı olacak her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak görevini üstlenir 9) Sözleşme Değişiklikleri Sözleşmede veya eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir zeyilname şeklinde yazılı olarak tesis edilir. Destek Sözleşmeleri, sadece sözleşmenin devamı süresince değiştirilebilir, geriye dönük olarak değişiklik yapılamaz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Satın Alma Mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, Ekonomiklik

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU İLERİ TEKNOLOJİ POWER LED ELEMANLARI İLE UZUN ÖMÜRLÜ, DÜŞÜK MALİYETLİ

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU KENT TERMAL OTELİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE İNNOVASYONU PROJESİ İÇİN YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU KENT TERMAL OTELİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE İNNOVASYONU PROJESİ İÇİN YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU KENT TERMAL OTELİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE İNNOVASYONU PROJESİ İÇİN YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Kent

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı