TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi"

Transkript

1 TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda uygun olarak belgelendirilmiş olmaları müşteri taleplerini karşılamanın ilk şartı haline gelmiştir. Üretim sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra eğitim, sağlık, bankacılık, turizm vb sektörlerde de başarı ile uygulanabilecek kalite yönetim modelinin temel unsurlarını tanımlayan ISO 9000 standartları aynı zamanda bir işletmenin verimli, karlı ve uzun ömürlü olabilmesi için gereken temel şartları belirtmekte ve bir kılavuz niteliği görmektedir. Bu seminerin amacı, katılımcılara temel kalite kavramlarını, kalite yönetim sistem standartlarının gelişimini ve yeni yayınlanan ISO 9001:2008 standardının şartlarını tanıtmaktır. Temel Kalite Kavramları Kalite Sisteminin Gelişimi TKY ve ISO9000 ilişkisi Sistem Standartları ISO 9000 serisi standartların genel tanıtımı Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar ISO9001:2000 ve 2008 versiyonu karşılaştırması Denetim Soru Listeleri Kalite Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, kalite sistem tetkikçileri.

2 ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ve KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU TANIM ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetimi Sistem Şartları, kuruluşlarda faaliyetlerin müşteri odaklı bakış açısı ile belirlenmiş ana ilkelere ve yazılı kurallara göre yürütülmesini amaçlamaktadır. Kalite Yönetim Sistem Standartları gereklerinin kuruluşlarda sistematik ve sürekli olarak uygulanabilmesi için öncelikle standartlara ve kuruluş bünyesine uygun bir dokümantasyon yapısı gerekmektedir. Kalite sistemine sahip olan firmalar, yazılı iş yapma biçimleri, sağlıklı kayıt sistemleri ile kendi bilgi birikimlerini oluşturdukları gibi, aynı zamanda çalışanlardan bağımsız olarak, faaliyetlerin tanımlanan şekillerde yürütülmesini garanti altına almaktadırlar. ISO 9000 standartlarında ortaya konan ilkeler, tüm firma ve sektörlere uyarlanabilir nitelikte olup, başarı oranı tamamen kuruluşların bu standarda bakış açılarına, uygulamalara yönelik yaklaşımlarına bağlı olmaktadır. Belgelendirmeden bağımsız olarak, ISO 9000 standartlarının felsefesini günlük hayatla bütünleştiren firmalarda ciddi anlamda düzen, disiplin ve verimlilik artışı beklenmekte, ayrıca kurulan sistem daha sonra planlanacak iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri için etkin bir altyapı sağlamaktadır. Bu eğitimin amacı, ISO 9001:2008 standardının temel prensiplerinin anlaşılmasını ve etkin bir kalite sisteminin kurulması için gerekli bilginin kazanılmasını sağlamak, ISO 9000:2000 Kalite Güvence Sistem standartları ile karşılaştırmasını yaparak farklılıkları ortaya koymak, Kalite Sistem Dokümantasyon öğelerini uygulamalı olarak tanıtmak ve bunların oluşturulmasında katılımcılara yol göstermektir. Eğitimin sonunda katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlarının gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nelerin yapılması gerektiğini, dikkat edilmesi gereken noktaları anlamış olacaklar, böylece kuruluş bünyesine uygun, yaşayan bir dokümantasyon yapısının tasarlanarak oluşturulmasında etkin ve katılımcı bir alt yapı kazanarak sistemin işleyişine katkıda bulunacaklardır. Kalitenin tanımı ve Temel Kalite Kavramları Kalite Sisteminin Gelişimi ISO 9000:2000 Serisi Kalite Sistem Standartlarının ISO9001:2008 ile karşılaştırılması ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemleri-Şartlar Kalite Sİstem Dokümantasyon yapısı ISO 9001 Standart maddelerinin ayrıntılı tanıtımı Dokümantasyon Hazırlama Denetleme ve Belgelendirme ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri gereklerini tanımayı amaçlayan, Kalite Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek için çalışan kuruluşlardaki yöneticiler ve operatif düzeydeki her kademeden çalışanlar.

3 ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Sanayileşme ve kentleşme gibi nedenlerle çevrenin süratle ve geri dönülmez ölçülerde kirlenmesi, sosyal bir problem olarak Çevre Koruma konusunda toplumsal bilinci ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik bir yaklaşımı doğurmuştur. ISO standartı herhangi bir çevresel zararın ortaya çıkmaması için yönetime en iyi önerileri vermeyi hedefleyen bir standarttır ve kilit noktası önleyicilik özelliğidir. Ancak tüm önleyiciliğine rağmen standart hataların tespiti için gerekli izleme ve kontrol sistemlerini de içermektedir. Sistem hatalardan ders alan ve bunların bir daha ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri alan dinamik bir yapıdadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara ISO Standardının temel yapısını ve kavramlarını tanıtmak, uygulama örnekleri vererek ve yorumlayarak çevre yönetim sistemi şartlarını açıklamaktır. Çevre kirlenmesi ve çevre bilinci Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi Çevre Yönetim Standardı, Tarifler ÇYS nin gerekleri, Çevre Politikası Planlama Çevre Yönleri Türk Çevre Mevzuatı, Kanuni (Yasal) ve Diğer Gerekler Amaçlar ve Hedefler Çevre Yönetim Programları Uygulama ve İşletme (Operasyon) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimce Yürütülen Gözden Geçirme Çevre Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, çevre sistem tetkikçileri.

4 OHSAS (TS 18001) Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ OHSAS (TS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin gerekliliklerinin açıklanması ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış OHSAS (TS 18001) standardı genel yapısı Türkiyedeki yasal mevzuatlar Terimler Standardın amacı ve gelişimi TS standardı şartları tanıtımı Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon Standardın gerekliliklerine ve tetkikine yönelik vaka çalışması İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlerın ilgili yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak ve periyodik olarak kontrol etmek isteyen kuruluış yöneticileri, işyeri hekimleri ve sağlık personeli, iş emniyeti uzmanları, işyeri planlama mühendisleri, çevre ve kalite yöneticileri ve konu ile ilgili diğer uzmanlar.

5 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNDE (OHSAS) RĠSK YÖNETĠMĠ Yeni iş kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuatlar ile OHSAS Yönetim Sistemi nin (TS 18001) şartlarının başında İSG risklerinin tanımlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, analiz adilmesi, öncelik tayini, düzeltici faaliyetler, kontrol ve gözden geçirme aşamaları gelmektedir. Bu tür bir yaklaşım için öncelikle İSG mevzuatlarına uyulması ve gerekli önleyici faaliyetlerin planlanması aşamasında risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi gelmektedir. Bu eğitimin amacı yasal zorunlulukarı dikkate alarak, İSG risklerinin belirlenmesi ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış TS (OHSAS 18001) standardı genel yapısı 4857 sayılı İş Kanunu ve İSG ile ilgili yönetmelikler, son değişiklikler İş Kazası tanımı, iş kazası oluşumu, kazaların temel nedenleri Tehlike kaynakları Risk tanımı, risk skoru, kontrol yöntemleri Risk değerlendirmesi Risk haritaları Macro ve micro ayrıştırma algoritması Risk Analiz tabloları Kimyasal malzemeleri işaretleme sistemleri Tehlikeli bölge tanımları Risk Yönetim Prosesi ve aşamaları Kontrol önlemleri hiyerarşisi Risk Analiz Yöntemleri Risk değerlendirme metodolojileri Risk skor matrisleri Uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşların ilgili yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak ve periyodik olarak kontrol etmek isteyen kuruluış yöneticileri, işyeri hekimleri ve

6 sağlık personeli, iş emniyeti uzmanları, işyeri planlama mühendisleri, çevre ve kalite yöneticileri ve konu ile ilgili diğer uzmanlar.

7 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠNDE RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNTEMLERĠ VE RĠSK ANALĠZĠ Yeni çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasalarında, işyerlerindeki çalışma ortalarında Risk Değerlendirmesi zorunlu hale getirilmesine rağmen, değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir yöntem önerilmemiştir. İşletmelerde sadece görünen tehlike ve tehlikenin ortadan kaldırılması amacını taşıyan bu değerlendirmelerde, insan faktörü hiçbir şekilde göz önüne alınmadığı, alındığı hallerde ise değerlendirmenin değiştiği ve farklı yeni risklerin ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Bu seminerde var olan değerlendirme yöntemleri anlatılacak, değerlendirmelerin eksik yönleri tartışılacak ve doğru bir risk analizinin nasıl yapılacağı İş Sağlığı Veri Tabanı kullanılarak gerçekleştirilecektir. 1. Risk Değerlendirmesi ile ilgili yasalar ve tanımlar Ülkemizdeki mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu ve İSG ile ilgili yönetmelikler, Tehlike kaynakları, risk tanımı, risk skoru, risk kontrol yöntemleri, total risk kavramı 2. Risk Değerlendirme Yöntemleri-Risk Matrisleri ve Uygulama Örnekleri Risk değerlendirmenin amacı, risk haritaları, macro ve mikro ayrıştırma algoritması, risk değerlendirme tabloları, kimyasal malzemeleri işaretleme sistemleri, tehlikeli bölge tanımları 3. Risk Yönetimi Prosesi Risk Yönetimi Prosesi ve aşamaları, kontrol önlemleri hiyerarşisi, risk analizinde uluslar arası standartlar, risk değerlendirme metodolojileri, risk skor matrisleri, işle ilgili riskler 4. Endüstride Risk Analizi Katılımcılar eğitmenlerle birlikte risk analizi konusunu tartışıp çeşitli örnekler üzerinde değerlendirme yapacaklardır. Eğitmenler konuları ile ilgili kısa bilgiler verdikten sonra, katılımcıların uygulamada karşılaştıkları güçlükler ele alınarak, tartışılıp çözüme ulaşılacak şekilde birlikte tartışılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kişiler; idareciler, mühendisler, işyeri hekimleri, İSG uzmanları, işyeri hemşireleri, sendikacılar, formanlar, usatbaşılar, İSG işçi temsilcileri, sağlık-emniyet-çevre mühendisleri vb

8 KURUMSAL BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ve ISMS (ISO 27001) Günümüzde bilginin gücü yadsınamaz. Önemli şirket bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılırlığının bir sistem yapısı içinde sağlanması amacıyla geliştirilmiş Bilgi Güvenliği Şartlarını içeren BS standardı, Bilgi Teknolojisi güvenliğinin tüm yönlerinin kapsamlı olarak ele alındığı bir kılavuz doküman niteliğindedir. Veri kaybı, yetkisiz erişim ve virüslerden korunma, elektronik ticaret, şifreleme ve olası bilgi kayıplarının telafisine kadar iş riskelerini sistem yönetimi gözüyle değerlendiren Bilgi Güvenliği (BG) Yönetim Sistemi, uluslararası standart olarak Information Security Management System (ISMS) adı altında ISO IEC yayımlanmıştır. İster bir yazılım sağlayıcı firması, ister ürün kalitesini geçerli kılmak isteyen bir sistem uzmanı veya isterse bilgi ağı güvenliğini onaylatmak isteyen bir kullanıcı olun BG sistem yapısına sahip olarak kendinizi ve şirketinizi potansiyel sistem arızalarından ya da yanlış kullanımdan koruyabilirsiniz. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC standardının temel yapısını ve kavramlarını tanıtmak, uygulama örnekleri vererek BG yönetim sistemi şartlarını açıklamaktır. Temel Kavramlar, Bilgi nin tanımı KBG Yönetim Sistemi nin Gelişimi KBG Yönetim Standardları, Tarifler KBG nin Boyutları, Amaç ve Hedefler Bilgi Güvenliği Kavramları KBG Bileşenleri (Yönetim, Süreçler, Çalışanlar, İş Ortakları, IT Sistemler vb) Kurumsal Ağ Güvenliği, Tempest KBG Organizasyonu KBG Dokümantasyon Sistematiği Yönergeler, Kılavuzlar, Yoklama ve Kontrol Listeleri Gizlilik Dereceleri İşyerinde Bilgi Güvenliği İş ortaklarıyla ilgili Bilgi Güvenliği Yapısal Önlemler Zayıf Nokta Analizleri İşletmelerinde KBG Yönetim Sistemi kurmak isteyen, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını bu standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, sistem sorumluları ve konunun uzmanları.

9 KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ Günümüzde organizasyonların içinde yer aldıkları çevrenin değişkenlik ve karmaşıklığının artması, doğrudan organizasyon yapıları, teknoloji ve yönetim yaklaşımları üzerinde etkili olmaktadır. Bu değişimle birlikte gelen riskler artmakta, kurum ve kuruluşlar muhtemel sorunlarla sistematik olarak ilgilenebilecek uzmanlar istihdam etmek ve olası zararları minimize etmek için önlemler almak zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda risk yönetimi adı altında yeni bir yaklaşım doğmuştur. Günümüzde teknolojideki ve pazar koşullarındaki değişimi kestirebilmek, değişimin içerdiği riskleri fırsatlara dönüştürebilmeyi sağlayacak stratejiler geliştirmek önem kazanmıştır. Küresel rekabet, yeni teknolojilere ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilme yeteneği gerektirmektedir. Rekabet koşullarına açık sistemler, değişen pazar koşullarından fazlasıyla etkilenmekte, bu etkileşim riskleri artırırken risk yönetimini güncel ve kritik bir konu haline getirmektedir.tüm arayışlar, sürdürülebilir rekabeti sağlamak için riskleri yeni fırsatlara dönüştürme yönünde çabalara yoğunlaşmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Risk Yönetimi kavramı ve buna bağlı olarak yönetim sistemlerindeki riskler, risklerin türleri, yönetişim açısından kurumsal riskler ve etkileri, risk stratejileri geliştirme hakkında genel bir bilgi vermek, risk yönetimini daha etkin bir şekilde uygulamak isteyen kuruluşlar için risk yönetiminin kapsamı ve boyutları hakkında bilinçlendirerek konuya geniş bir çerçeveden bakmalarını sağlamaktır. Risk yönetimi nedir? Risk Yönetim Felsefesi ve Temel Kavramları Kurumsal Yönetim (Yönetişim) Yaklaşımı ve Risk Modelleri Yönetim Sistemlerinde (ISO) Risk Yaklaşımları Risk Yönetiminin aşamaları Risk Yönetimi Planlaması Riskin Tanımlanması Risk Analizi Riske Karşı Stratejiler Geliştirme Sistemin Yönetimi İşletmelerinde risk yönetimi, kurumsal yönetişim, iç denetim, iç kontrol sistemleri, yönetim sistemleri denetimi yapan, iş süreçlerinde risk analizi ve risk değerlendirmeleri konusunda çalışanlar. Risk yönetim sistemini kurumsal boyutlarda belirleyerek rekabetçi ve şeffaf bir yönetim sistemi kurmak yönünde çaba gösteren, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını risk yönetimi gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, risk ve fırsat yönetimi sorumluları ve yönetim sistemleri uzmanları.

10 Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ (BS 25999) Günümüzün ekonomik koşulları ve kriz ortamındaki belirsizlikler, beklenmedik olaylar ve afetler, büyüklüğü ve sektörü fark etmeksizin tüm kuruluşları etkilemektedir. İnsanlığın her zaman risk altında olduğu doğal afetler (sel, deprem, hortum vb), çevreyi olumsuz etkileyen yangın, patlama, büyük endüstriyel kazalar, terör eylemleri, taşımacılık sektöründeki can ve mal kayıplı kazalar, bilişim teknolojileri üzerinden yapılan saldırılar ve benzeri olaylarda karşılaşılan riskler ve yaşanan krizler, gerek iş dünyasında gerekse kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bu tür beklenmeyen ve felaket sonrası ortaya çıkan olaylara karşı bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılmış, bu yönde sistematik yaklaşımlara ve uygulanabilir yönetim sistemlerine gereksinimleri artırmıştır. Kuruluşların, imajının zedelenmesi, ürün ya da hizmetlerine yönelik çıktılarını durdurabilecek herhangi bir olumsuz durumda en kısa sürede tekrar ayağa kalkarak hayata geçmesi ile ilgili bir dizi faaliyeti içeren BS İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management) Standardı; kuruluşun kendisi, müşterileri ve hissedarları için hayati önem taşıyan kurum ve kuruluşlar için özellikle gerekli olmaktadır. İSY Sistemi gereklerini yerine getiren ve bu yönde sistemlerini geliştiren şirketler, krizleri fırsata dönüştürmede önemli rekabet avantajı sağlamakta ve müşterilerinin güvenini kazanmaktadır. Müşterilerin, tedarikçilerini, tedarik zincirindeki paydaşlarını ve iş ortaklarını belirlemede ve işbirliklerini sürdürmesinde başlıca gereklilikleri içeren İş Sürekliliği Yönetimi görüleceği gibi başarılı bir risk ve kriz yönetimi uygulamasının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara bir BS uygulama projesi başlatmak için hangi koşulların gerektiğini anlamlarını sağlamak ve bir iş sürekliliği yönetim sistemini uygulamaya yönelik kararı konusunda yardımcı olarak farkındalık yaratmaktır. İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) Nedir? BS un Gelişimi ve Standart Yapısı İSY Tanımı İSY Uygulama Kuralları İSY Sisteminin Geliştirilmesi İSY Program Yönetimi İSY Döngüsü ve PUKO BS Yapısı ve Şartlar İSY Sisteminin Uygulanması ve İşletimi Kritik Başarı Faktörleri İS Planlaması İSY nin faydaları Değerlendirme İşletmelerinde İSY Sistemi kurmak isteyen, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını bu standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, sistem sorumluları ve konunun uzmanları.

11 PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ Sorun çözme ve kalite geliştirmenin temelini oluşturan Problem Çözme Teknikleri ileriye dönük olarak bir işletmede İstatistiksel Proses Kontrol öncesi tüm çalışanlar tarafından öğrenilmesi gereken bir metoddur. Bu seminerin amacı çalışanları bir ekip ruhu içinde işletmelerinde karşılaşacakları problemleri çözmek için kullanacakları yöntem ve metodları tanıtmak ve uygulamalı olarak etkin kalite geliştirme araçlarını kullanabilir hale getirmektir. Ekip kurma Toplantı esasları Beyin fırtınası Veri Toplama Gruplandırma Dağılım Diyagramları Histogram Pareto Şeması Neden-Sonuç (Ishikawa) Diyagramı Problem Analizi (8-D Report) Düzeltici Aksiyon Uygulamalar Problemlerini ekip çalışması ile çözmek isteyen kuruluşlarda çalışan; Geliştirme, Kalite Güvenliği, Kalite Kontrol, Üretim, Metod ve Proses iyileştirme faaliyetlerine katılan her kademeden kişiler.

12 REKABET ve VERİMLİLİK İÇİN GLOBAL YAKLAġIM YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ve REFERANS MODELLER Hedef ve Amaç Şirketler bir taraftan ürün ve sistem standartlarını kullanırken, diğer taraftan rekabet üstünlüğünü sağlamak için kalite, hız ve maliyet faktörlerini optimize etmeye çalışarak müşteri / pazar ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Global pazarlarda ürün ve hizmetlerini satmak, değişime ayak uydurmak ve esnek bir yapı kazanmak ancak girişimci, yenilikçi, yaratıcı, süreçlerini sürekli iyileştirebilmeyi öğrenen ve bu işler için gerekli başarılı yönetimin gereklerini uygulayabilen ve bu değişimleri kültürlerine entegre edebilen kurum ve kuruluşların olacaktır. Yeni dünyanın yeni koşulları, bir taraftan şirketleri iş yapma biçimlerinde radikal değişimlere zorlarken, diğer taraftan Global YaklaĢım Yönetim Sistemleri (GYYS) içinde sistemin uygunluk kontrolü ve kuruluşların performanslarının Referans Modeller ile ölçümlemeye başlanması şirketleri uluslararası düzeyde kıyaslanabilir seviyelere getirmektedir. Bu seminerde, küreselleşmenin gerektirdiği yeni rekabet koşullarında iş başarısı için şirketlerin izleyecekleri yol, başarılı bir yönetimin bileşenleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinden hareketle iş mükemmelliği doğrultusunda şirketlerin değişimleri, bu değişim sürecinde uygulayabilecekleri yönetim sistemleri ve felsefeleri, kurumsal performansın boyutları üzerinde durulacak, böylece katılımcılara global yaklaşımlardan iş operasyonlarına kadar birbiriyle ilişkili süreçler ve bular arasındaki etkileşimler hakkında bilgi verilecektir. Ġçerik İş dünyasının dünü ve bugünü Yeni rekabet ortamı Günümüzde iş başarısının boyutları Global Yaklaşım Yönetim Sistemleri (GYYS) Kurumsal yapı ve performans bileşenleri TKY ve Global Referans Modeller Değişim Yolculuğu Katılımcılar Global düzeyde rekabetçi yapılanma için şirketlerinde değişim, yeniden yapılanma, kültür değişimi sürecinde bulunan veya yeni ekonominin gereklerine uymak için kurumsal stratejilerini gözden geçirmek isteyen ve rekabet avantajı sağlamak için ön çalışmaları başlatan veya bu yönde karar almak isteyen şirketlerin sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri.

13 LOJĠSTĠK, TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ (SCM) VE GLOBAL YAKLAġIMLAR Amaç Şirketler bir taraftan rekabet üstünlüğünü sağlamak için değişik ürün ve sistem standartlarını kullanırken, diğer taraftan bu sistemlerini sürdürebilmek ve süreçlerini sürekli iyileştirebilmek için gerekli kalite araçlarını kullanmak ve bunları kültürlerine entegre ederek örgüt yapılarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Şirketler faaliyetlerinde katma değer yaratmak için Tedarikçi ve Müşteri ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve süreçlerini analiz ederek zamanında (hızlı), kaliteli (standartlara uygun) ve uygun fiyatlı (maliyet) ürün ve/veya çözümler yaratmak için çaba sarfetmek ihtiyacını hissetmektedirler. Bu şartlar ise şirketlerin müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde süreç yapılarını etkilemekte ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. Ġçerik Bu eğitimde lojistik kavramından başlayarak, lojistiğin geçirdiği evreler, lojistiğin boyutları ve performnas ölçümleri, Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM: Supply Chain Management) kapsamında süreç türleri ve bunların birbirleri ile olan ilişkisi, müşteriden müşteriye süreç yapısında bir işletme için gerekli olan faaliyet türleri, kullanılan teknikler, bunların birbirleriyle entegrasyonu ve bilgisayar ile desteklenmesi (CIM, CAX...) anlatılacaktır. Son olarak Tedarikçi Yönetimi kapsamında; tedarikçi seçimi ve değerlendirme kriterleri ile bu konuda tedarikçilerle ilişkiler ve performans değerlendirme yöntemleri üzerinde durularak katılımcılara temel bilgiler verilecek ve bilinçlendirilecektir. LOJĠSTĠK Lojistik e Genel bakış Lojistik Tanımlar Lojistik Yönetiminin Gelişmesi, Lojistik Hizmetlerinin 2 ana hedefi Lojistik Süreç Örneği, Lojistik Maliyet, Lojistik performans, Lojistik Operasyonlarda Maliyetlerin Düşürülmesi TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ (SCM) T.Z.Y Tanımı T.Z.Y Süreçi Örneği Tedarik Zinciri Yönetimi Ana Hedefleri: 1. Üretimde Esneklik Sağlanması 2. Yeni Modellerin Geliştirilmesinde Dizayn, Üretim ve Teslimat Zamanlarının Kısaltılması 3. Mamul Çeşitliliğinin Model Sayısının Arttırılması 4. Müşteri Memnuniyet Seviyesinin Yükseltilmesi 5. Maliyetlerin Düşürülmesi 6. Kalitenin Yükseltilmesi 7. Tedarikçilerle bir Network oluşturulması 8. Hammadde, Malzeme, Parça, Komponent Stok Seviyelerinin Sıfırlanması (JIT) veya Düşürülmesi 9. Yarı Mamül ve Mamül Stok Seviyelerinin Sıfırlanması (Just in Time) Veya Düşürülmesi 10. Lojistik Operasyonların Rasyonel ve Etkin bir şekle Sokulması 11. Değişen çevresel şartlara anında reaksiyon vererek uyum sağlanması, hızlı hareket edilmesi. 12. Rekabet gücümüzün arttırılması. Yeni Dünya Düzeninde Gerekli Değişimi Yakalamak İçin değişik Katogorilerdeki Hedefler

14 Operasyonel Hedefler, Şirketin Vizyonu ve Misyonu İle İlgili Hedefler, Rekabet Gücü İle İlgili Hedefler, Tedarik Zinciri Yönetimi Felsefesini Doğuran En Önemli Faktör Hızlı Hareket Etme İhtiyacı LOJĠSTĠK OPERASYONLARDA TEKNOLOJĠ KULLANILMASI Enformasyon Kullanımı Sonunda Daha Bilinçli ve Daha Planlı Hareket Edebilme Şirket Çapında Entegre Bilgiişlem (IT) UygulamalarıCIM Tanımı Esnek Otomasyon ve Bilgisayarlaşma Bir CIM Örneği Şirketlerde CIM Uygulanma nedenleri: Kaynak Planlaması Altyapı Hazırlığı KAYNAK PLANLAMASI Kapsamına giren aktiviteler: 1. MRP Programlarının uygulanması 2. Üretimin küçük partiler halinde yapılması (Esnek Üretim) 3. MRP I Malzeme İhtiyaç planlaması 4. MRP II Parça bazında üretim planlama ve kontrolü o Üretim proseslerinin ve iş sıralarının belirlenmesi ( Routing) o Kapasite planlaması ( Capacity planning) o Tezgah yüklemeleri (Scheduling) o İş Emirleri (Dispatching) Üretim Yönetiminin geliģim süreci içinde MRP (Üretim kaynak planlaması) ve JIT (Tam Zamanında Üretim) Üretim, Üretim Sistemi, Üretim Faktörleri, Üretim Yönetimi, CIM Modülleri Temel Veriler Bankası, Mevcut Yönetimi ve Depo İdaresi, Tedarik ve Mal Giriş, Üretim Yönetimi, Üretim Kontrol ve Maliyetlendirme, Alacak Hesapları, Borç Hesapları, Genel Muhasebe, Bordro, Sipariş Kabul ve Faturalama, Satış/Fabrika Mutabakat Sağlama Malzeme Ġhtiyaç Planlamasında kullanılan Parametreler: Ekonomik Sipariş Miktarı ve Sayısı ABC Analizi Dispozisyon Cinsi İhtiyaçları birleştirme Sevk Süresi Üretim süresi Kapasite Planlamayı etkileyen Faktörler İş adımlarının paralel olduğu durumlarda Termin Planlama Stoksuz Üretim Yöntemleri JIT Kanban Stoklarla ilgili bazı Konular StoktaTaşıma Masrafları Emniyet Stokları ile ilgili bazı hususlar Stoksuz Kalma Masrafları Stokları arttıran azaltan Faktörler Stoklarla ilgili istatistiki Analizler TEDARĠKÇĠ DEĞERLENDĠRME Tedarikçi seçimi Tedarikçi değerlendirme Tedarikçi denetimi Tedarikçi Performansı ölçümü Tedarikçi ile ilişkiler

15 Tedarik Zincirinde Performans Ölçümü: SCOR Modeli SCOR (Tedarik Zinciri Operasyon Referans Modeli), 1996 yılında USA da Supply-Chain Council (Tedarik Zinciri Konseyi) tarafından çeşitli endüstrilerin tedarik zinciri yönetim standardı olarak geliştirilmiştir. Supply-Chain Council bağımsız, kar amacı gütmeyen, TZY sistem ve uygulamalarını kullanıp geliştirmekle ilgilenen bütün şirket ve kuruluşların üyeliğine açık küresel bir kurumdur olup günümüzde 800'den fazla üye kuruluşa sahiptir. Supply-Chain Council tarafından geliştirilmiş olan SCOR, tedarik zinciri süreçlerini tanımlama, ölçme ve yönetme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. SCOR; plan, temin, üretim, sevk ve iade olmak üzere beş temel süreçten oluşur. Model, süreçlerin yeniden yapılandırılması, kıyaslama ve süreç ölçümlerinin bilinen konseptlerini çok disiplinli bir çerçeveye oturtur. Bu seminerin amacı, katılımcılara TZY ana süreçlerini tanıtmak, bu süreçlere ait performans ölçme yöntemi olarak kullanılan SCOR modelini tanıtmak ve çeşitli süreçlerle ilgili metrikleri uygulamalı olarak tanıtarak rekabet ortamında şirketleri bu yapıya hazır hale getirebilecek temel bilgileri vermektir. Global Referans Yönetim Sistemleri, Global Referans Modeller Process Model House yapısı İş Süreçleri TZY tanımı Lojistik Süreç tanımı SCOR-Süreç Referans Modeli nedir? TZY Süreç Yapısı SCOR Toolkit Mal Akış Haritaları Süreç Haritaları SCOR Proje Roadmap SCOR Formu ve Öğrenme SCOR Metriklerine genel bakış Uygulamalar TZY odakli faaliyet gösteren şirketlerin lojistik, depo yönetimi, planlama, muhasebe, bilgi işlem bölümlerinde görevli olan veya TZ yapılarını geliştirmek isteyen kuruluşların yöneticileri.

16 SATIN ALMA TEKNĠKLERĠ ve SATIN ALMADA RĠSK ANALĠZĠ Bu seminerin amacı günümüzün giderek artan rekabet koşullarında ve malzeme, ürün ve hizmet fiyatlarının arttığı bir ortamda kalite ve rekabet avantajını yakalamak için satın alma işlemlerini yürüten yöneticilerin ve operatif çalışanların neler yapabileceğini tartışmak, satına alma ile ilgili riskleri tanımak ve başarılı bir satın alma stratejisi için gerekli araçları kullanmada katılımcıları bilnçlendirmektir. Günümüzde artık satarken değil alırken kazanılmaktadır. Üreticiler veya satıcılar kendi fiyatlarını pazar koşullarına göre belirlemektedir. Seminerin sunumu satın alma kavramları ve faaliyetleri ile başlamakta, tedarik zinciri süreci ve bu yapıdaki satın alma fonkisiyonları ve burada karşılaşılan riskler tanıtılmaktadır. Daha sonra Risk Yönetimi ile ilgili kavramlar, satın almada risk kategorileri, karar destek çalışmaları, IT desteği, tedarik zincirinde SCOR modeli, ve tedarikçi yönetimi ile ilgili olarak değerlendirme, seçme, denetleme ve işbirliği konuları üzerinde durulacaktır. Satınalma Satınalma kavramı Satınalma faaliyetleri ve özellikleri Satınalma stratejileri Satınalmada karşılaşılan riskler (Tedarik riskleri) İhtiyaç analiziyle ilgili riskler Pazar analiziyle ilgili riskler Satınalma aktivitesine bağlı riskler Tedarikçilerle ilgili riskler Siparişle ilgili riskler Teslimatla ilgili riskler Risk yönetimi Risk kavramı Risk yönetimi Risk yönetimi ve satın alma Satın almada risk kategorileri Risk adımları ve kullanılan teknikler Satınalmada risk yönetimine destek çalışmalar Portföy analizi yöntemi Proaktif satınalma yönetimi Tedarik risklerini değerlendirme ve ölçme Satınalma performans yönetimi Satınalma performansı ve değerlendirilmesi Satınalma performansı ölçüm çalışmaları IT Destekli satın alma mantığı Satın almada risk yönetimi uygulaması (Örnek) TZY de SCOR Modeli Tedarikçi Yönetimi, tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi İşletmelerde satın alma görevini yerine getiren bölümlerin çalışanları, stratejik ve operatif satın alma işlemlerini yürüten personel, ticari eleman, kalite güvence elemanları vb.

17 VERĠMLĠLĠK YÖNETĠMĠ Verimliliğin ulusal refahı artırmadaki rolü, bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Günümüzün rekabetçi global pazarında ve serbest piyasa ekonomisi şartlarında ekonomik gelişmenin kaynağında verimlilik artışı yatmaktadır. Diğer taraftan gelişen teknoloji ve uluslararası kaynak kullanımının yaygınlaşması ile işletmelerin rekabet edilebilirlik için göstergelerinin başında var olan insan kaynaklarının daha etkili kullanımı, geliştirilmesi ve yeni işler yaratılması gelmektedir. Kaynakların ve proseslerin etkin ve verimli kullanımı, yalnızca teknoloji ve kurumun geliştirilmesi ile sınırlı kalmamalıdır. İnsanın her yönden geliştirilmesi, çoğu kez toplam verimlilik artışına daha çok etki yapmaktadır. Verimlilik, insan beceri ve ilgisi, teknoloji, yönetim, sosyal çevre ve iş çevresinin birleştiği noktadır. Bu seminerde temel olarak işletme verimliliği üzerinde durulacaktır. Bu seminerin amacı verimliliğin etkin bir şekilde nasıl yönetileceği üzerinedir. Bu kapsamda aşağıdaki ana konular işlenecektir; Verimliliğin ne olduğu, ekonomik ve sosyal gelişmede oynadığı rol ve öneminin anlaşılması ve verimlilik bilincinin geliştirilmesinin özendirilmesi Verimlik ölçüm ve analizi için uygulamalı yöntemlerin tanımlanması Bir örgütteki, verimlilik yönetimi teknik ve yöntemlerinin analiz edilmesi ve verimlilik artışının önündeki çeşitli engellerin nasıl aşılacağı konusunda öneriler yapılması. Bölüm-I : Verimlilik Niteliği, Rolü ve Kaynakları Verimlilik; kavram ve tanım, Verimliliği artıran faktörler Verimlilik Analizi Bölüm-II : Verimliliğin artırılması Örgüt etkinliğinin yönetimi - Verimlilik artırma stratejileri - Verimlilik artışının temel yapısı - Yönetimin temel sorumlulukları Verimlilik artırma programları (PIP) Verimlilik artırma teknikleri - Endüstri Mühendisliği teknikleri ve ekonomik analizler - Davranışsal teknikler Bölüm-III : YaĢamsal Alanlar Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi - Atık maddenin azaltılması ve enerji tasarrufu programları - Bakım geliştirme - Kalite yolu ile verimliliğin artırılması (TKK, Kalite Çemberleri) İnsan kaynağının etkili yönetimi

18 Verimliliği artırmak için çalışanlar; yöneticiler, insan kaynağının geliştirilmesi konusunda çalışanlar, verimlilik artırma projelerinde ve bu alanlarda görevli kişiler.

19 VERĠMLĠLĠK ARTIRMA TEKNĠKLERĠ Amaç Günümüzün rekabet koşullarında her tür işletmede üretkenliğin ve verimliliğin artırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi temel amaçtır. Çağdaş yöneticiler, işletmelerinin çıktılarıyla girdileri arasındaki ilişkileri en iyilemek amacıyla çeşitli yaklaşım ve tekniklerden faydalanabilirler. Bu eğitimin amacı, verimlilik ve performans kavramlarını genel olarak tanıttıktan sonra, bir işletmede uygulanabilecek verimlilik artırma teknik ve yaklaşımlarını detaylarıyla işlemektir. Ġçerik Verimlilik düģüncesinin dünü, bugünü ve yarını ; Verimlilik, performans, etkinlik kavramları Verimlilik yönetimi ve baģlıca özellikleri Verimlilik ölçüm kavramı, verimlilik ölçüm süreci, verimlilik ölçüm araç ve teknikleri Verimlilik ölçümü gerçekleģtirme, verimlilik değerlendirme Verimlilik artırma teknikleri ve uygulama alanları o Teknik yaklaşım (mühendislik teknikleri ve ekonomik analiz) o Yönetsel yaklaşım (çeşitli yönetim araçlarının uygulanması) o İnsan açısından yaklaşım (davranışsal yöntemler) Verimlilik artırma için teknik yaklaģımlar o İş Etüdü, Metod Etüdü, İş Ölçümü o Sistem analizi - İş Basitleştirme o Pareto Analizi o Tam Zamanında Üretim Yöntemi (JIT) o Değer Analizi o Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) o Altı Sigma o Maliyet-Fayda Analizi o Maliyet-Verimlilik Tahsisi Verimlilikle iliģkili yönetsel araçlar o İnsan kaynakları yönetimi o Toplam kalite yönetimi (TQM) o Sürekli gelişme (Kaizen) o İş sistemlerinin yeniden tasarlanması değişim mühendisliği (PR) o Kıyaslama (Banchmark) o Proje yönetimi (PM) Verimlilik artırma için davranıģsal teknikler o o o o o Ekip Geliştirme; Ekip çalışması Kalite Çemberleri (QC) Beyin Fırtınası Güç Alanı Analizi Nominal Gruplama Tekniği Verimliliği artırmak için çalışanlar; yöneticiler, insan kaynağının geliştirilmesi konusunda çalışanlar, verimlilik artırma projelerinde ve bu alanlarda görevli kişiler.

20 DÜZEN, TEMĠZLĠK VE ÇALIġMA DĠSĠPLĠNĠ (5S) Amaç Dünya çapında bir üretici olmak ile Düzen, Temizlik ve Çalışma Disiplini (5S) arasında çok sıkı bir bağ bulunmaktadır. 5S yi uygulamak için uğraşan insanlar, bunları sürdürmekte de zorlanırlar. 5S eğitiminin amacı, başarılı bir 5S yolculuğunda yapılması gerekenleri, sanayi örnekleri ile birlikte katılımcılara aktarmak ve katılımcılarda israf ve 5S bilincinin yerleşmesini sağlamaktır. Seminerin Ġçeriği İsraf Bulma ve Yok Etme 5S nin Adımları: Sınıflandırma, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin 5S e Gösterilen Direnç Türleri 5S nin Faydalarının Değerlendirilmesi 5S Projelerinin Yönetimi 5S Konusundaki Başarısızlık Nedenlerinin Analizi 5S Kontrol Sisteminin Kurulması 5S Uygulamalarından Örnekler : Bir Teknik Plastik Parça Üretim Sistemi Uygulamaları Resim ve Video Gösterimi Katılımcılar Ürün Üreten Kuruluşlarının genel müdür dahil yönetici, mühendis ve çalışanları. Katılımcılar Ne Öğrenecekler? İsraf Bulma ve Yok Etme 5S yi İşimizin ve Hayatımızın Bir Parçası Haline Getirme 5S Projelerini Başarıya Ulaştırma Sanatı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU Adı Soyadı Özlem DOĞAN Unvanı Doç. Dr. Fakültesi/Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Çalışma Alanları Üretim

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Sağlık Lojistiği Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora(X) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 304 I I Ders Tipi.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 304 I I Ders Tipi. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tedarik Zincir Yönetimi Man 304 I I 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017. Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ 11/08/2017 Ülkü BİLGİN Mali Hizmetler Uzmanı Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Yöneticisi TANIŞMA PLAN Eğitimin amacı Kalite Yönetim Sistemi Tanımı Üniversitemizde KYS

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı