TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi"

Transkript

1 TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda uygun olarak belgelendirilmiş olmaları müşteri taleplerini karşılamanın ilk şartı haline gelmiştir. Üretim sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra eğitim, sağlık, bankacılık, turizm vb sektörlerde de başarı ile uygulanabilecek kalite yönetim modelinin temel unsurlarını tanımlayan ISO 9000 standartları aynı zamanda bir işletmenin verimli, karlı ve uzun ömürlü olabilmesi için gereken temel şartları belirtmekte ve bir kılavuz niteliği görmektedir. Bu seminerin amacı, katılımcılara temel kalite kavramlarını, kalite yönetim sistem standartlarının gelişimini ve yeni yayınlanan ISO 9001:2008 standardının şartlarını tanıtmaktır. Temel Kalite Kavramları Kalite Sisteminin Gelişimi TKY ve ISO9000 ilişkisi Sistem Standartları ISO 9000 serisi standartların genel tanıtımı Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar ISO9001:2000 ve 2008 versiyonu karşılaştırması Denetim Soru Listeleri Kalite Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, kalite sistem tetkikçileri.

2 ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ve KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU TANIM ISO 9001:2008 versiyonu Kalite Yönetimi Sistem Şartları, kuruluşlarda faaliyetlerin müşteri odaklı bakış açısı ile belirlenmiş ana ilkelere ve yazılı kurallara göre yürütülmesini amaçlamaktadır. Kalite Yönetim Sistem Standartları gereklerinin kuruluşlarda sistematik ve sürekli olarak uygulanabilmesi için öncelikle standartlara ve kuruluş bünyesine uygun bir dokümantasyon yapısı gerekmektedir. Kalite sistemine sahip olan firmalar, yazılı iş yapma biçimleri, sağlıklı kayıt sistemleri ile kendi bilgi birikimlerini oluşturdukları gibi, aynı zamanda çalışanlardan bağımsız olarak, faaliyetlerin tanımlanan şekillerde yürütülmesini garanti altına almaktadırlar. ISO 9000 standartlarında ortaya konan ilkeler, tüm firma ve sektörlere uyarlanabilir nitelikte olup, başarı oranı tamamen kuruluşların bu standarda bakış açılarına, uygulamalara yönelik yaklaşımlarına bağlı olmaktadır. Belgelendirmeden bağımsız olarak, ISO 9000 standartlarının felsefesini günlük hayatla bütünleştiren firmalarda ciddi anlamda düzen, disiplin ve verimlilik artışı beklenmekte, ayrıca kurulan sistem daha sonra planlanacak iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri için etkin bir altyapı sağlamaktadır. Bu eğitimin amacı, ISO 9001:2008 standardının temel prensiplerinin anlaşılmasını ve etkin bir kalite sisteminin kurulması için gerekli bilginin kazanılmasını sağlamak, ISO 9000:2000 Kalite Güvence Sistem standartları ile karşılaştırmasını yaparak farklılıkları ortaya koymak, Kalite Sistem Dokümantasyon öğelerini uygulamalı olarak tanıtmak ve bunların oluşturulmasında katılımcılara yol göstermektir. Eğitimin sonunda katılımcılar, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlarının gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nelerin yapılması gerektiğini, dikkat edilmesi gereken noktaları anlamış olacaklar, böylece kuruluş bünyesine uygun, yaşayan bir dokümantasyon yapısının tasarlanarak oluşturulmasında etkin ve katılımcı bir alt yapı kazanarak sistemin işleyişine katkıda bulunacaklardır. Kalitenin tanımı ve Temel Kalite Kavramları Kalite Sisteminin Gelişimi ISO 9000:2000 Serisi Kalite Sistem Standartlarının ISO9001:2008 ile karşılaştırılması ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemleri-Şartlar Kalite Sİstem Dokümantasyon yapısı ISO 9001 Standart maddelerinin ayrıntılı tanıtımı Dokümantasyon Hazırlama Denetleme ve Belgelendirme ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri gereklerini tanımayı amaçlayan, Kalite Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek için çalışan kuruluşlardaki yöneticiler ve operatif düzeydeki her kademeden çalışanlar.

3 ISO ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Sanayileşme ve kentleşme gibi nedenlerle çevrenin süratle ve geri dönülmez ölçülerde kirlenmesi, sosyal bir problem olarak Çevre Koruma konusunda toplumsal bilinci ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik bir yaklaşımı doğurmuştur. ISO standartı herhangi bir çevresel zararın ortaya çıkmaması için yönetime en iyi önerileri vermeyi hedefleyen bir standarttır ve kilit noktası önleyicilik özelliğidir. Ancak tüm önleyiciliğine rağmen standart hataların tespiti için gerekli izleme ve kontrol sistemlerini de içermektedir. Sistem hatalardan ders alan ve bunların bir daha ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri alan dinamik bir yapıdadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara ISO Standardının temel yapısını ve kavramlarını tanıtmak, uygulama örnekleri vererek ve yorumlayarak çevre yönetim sistemi şartlarını açıklamaktır. Çevre kirlenmesi ve çevre bilinci Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi Çevre Yönetim Standardı, Tarifler ÇYS nin gerekleri, Çevre Politikası Planlama Çevre Yönleri Türk Çevre Mevzuatı, Kanuni (Yasal) ve Diğer Gerekler Amaçlar ve Hedefler Çevre Yönetim Programları Uygulama ve İşletme (Operasyon) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimce Yürütülen Gözden Geçirme Çevre Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve konunun uzmanları, çevre sistem tetkikçileri.

4 OHSAS (TS 18001) Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ OHSAS (TS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin gerekliliklerinin açıklanması ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış OHSAS (TS 18001) standardı genel yapısı Türkiyedeki yasal mevzuatlar Terimler Standardın amacı ve gelişimi TS standardı şartları tanıtımı Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon Standardın gerekliliklerine ve tetkikine yönelik vaka çalışması İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlerın ilgili yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak ve periyodik olarak kontrol etmek isteyen kuruluış yöneticileri, işyeri hekimleri ve sağlık personeli, iş emniyeti uzmanları, işyeri planlama mühendisleri, çevre ve kalite yöneticileri ve konu ile ilgili diğer uzmanlar.

5 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNDE (OHSAS) RĠSK YÖNETĠMĠ Yeni iş kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili mevzuatlar ile OHSAS Yönetim Sistemi nin (TS 18001) şartlarının başında İSG risklerinin tanımlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, analiz adilmesi, öncelik tayini, düzeltici faaliyetler, kontrol ve gözden geçirme aşamaları gelmektedir. Bu tür bir yaklaşım için öncelikle İSG mevzuatlarına uyulması ve gerekli önleyici faaliyetlerin planlanması aşamasında risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi gelmektedir. Bu eğitimin amacı yasal zorunlulukarı dikkate alarak, İSG risklerinin belirlenmesi ve bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarının uygulamalı örneklerle tanıtılması ve yorumlanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış TS (OHSAS 18001) standardı genel yapısı 4857 sayılı İş Kanunu ve İSG ile ilgili yönetmelikler, son değişiklikler İş Kazası tanımı, iş kazası oluşumu, kazaların temel nedenleri Tehlike kaynakları Risk tanımı, risk skoru, kontrol yöntemleri Risk değerlendirmesi Risk haritaları Macro ve micro ayrıştırma algoritması Risk Analiz tabloları Kimyasal malzemeleri işaretleme sistemleri Tehlikeli bölge tanımları Risk Yönetim Prosesi ve aşamaları Kontrol önlemleri hiyerarşisi Risk Analiz Yöntemleri Risk değerlendirme metodolojileri Risk skor matrisleri Uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşların ilgili yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak ve periyodik olarak kontrol etmek isteyen kuruluış yöneticileri, işyeri hekimleri ve

6 sağlık personeli, iş emniyeti uzmanları, işyeri planlama mühendisleri, çevre ve kalite yöneticileri ve konu ile ilgili diğer uzmanlar.

7 Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠNDE RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNTEMLERĠ VE RĠSK ANALĠZĠ Yeni çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasalarında, işyerlerindeki çalışma ortalarında Risk Değerlendirmesi zorunlu hale getirilmesine rağmen, değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir yöntem önerilmemiştir. İşletmelerde sadece görünen tehlike ve tehlikenin ortadan kaldırılması amacını taşıyan bu değerlendirmelerde, insan faktörü hiçbir şekilde göz önüne alınmadığı, alındığı hallerde ise değerlendirmenin değiştiği ve farklı yeni risklerin ortaya çıktığı açıkça görülmektedir. Bu seminerde var olan değerlendirme yöntemleri anlatılacak, değerlendirmelerin eksik yönleri tartışılacak ve doğru bir risk analizinin nasıl yapılacağı İş Sağlığı Veri Tabanı kullanılarak gerçekleştirilecektir. 1. Risk Değerlendirmesi ile ilgili yasalar ve tanımlar Ülkemizdeki mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu ve İSG ile ilgili yönetmelikler, Tehlike kaynakları, risk tanımı, risk skoru, risk kontrol yöntemleri, total risk kavramı 2. Risk Değerlendirme Yöntemleri-Risk Matrisleri ve Uygulama Örnekleri Risk değerlendirmenin amacı, risk haritaları, macro ve mikro ayrıştırma algoritması, risk değerlendirme tabloları, kimyasal malzemeleri işaretleme sistemleri, tehlikeli bölge tanımları 3. Risk Yönetimi Prosesi Risk Yönetimi Prosesi ve aşamaları, kontrol önlemleri hiyerarşisi, risk analizinde uluslar arası standartlar, risk değerlendirme metodolojileri, risk skor matrisleri, işle ilgili riskler 4. Endüstride Risk Analizi Katılımcılar eğitmenlerle birlikte risk analizi konusunu tartışıp çeşitli örnekler üzerinde değerlendirme yapacaklardır. Eğitmenler konuları ile ilgili kısa bilgiler verdikten sonra, katılımcıların uygulamada karşılaştıkları güçlükler ele alınarak, tartışılıp çözüme ulaşılacak şekilde birlikte tartışılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kişiler; idareciler, mühendisler, işyeri hekimleri, İSG uzmanları, işyeri hemşireleri, sendikacılar, formanlar, usatbaşılar, İSG işçi temsilcileri, sağlık-emniyet-çevre mühendisleri vb

8 KURUMSAL BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ve ISMS (ISO 27001) Günümüzde bilginin gücü yadsınamaz. Önemli şirket bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılırlığının bir sistem yapısı içinde sağlanması amacıyla geliştirilmiş Bilgi Güvenliği Şartlarını içeren BS standardı, Bilgi Teknolojisi güvenliğinin tüm yönlerinin kapsamlı olarak ele alındığı bir kılavuz doküman niteliğindedir. Veri kaybı, yetkisiz erişim ve virüslerden korunma, elektronik ticaret, şifreleme ve olası bilgi kayıplarının telafisine kadar iş riskelerini sistem yönetimi gözüyle değerlendiren Bilgi Güvenliği (BG) Yönetim Sistemi, uluslararası standart olarak Information Security Management System (ISMS) adı altında ISO IEC yayımlanmıştır. İster bir yazılım sağlayıcı firması, ister ürün kalitesini geçerli kılmak isteyen bir sistem uzmanı veya isterse bilgi ağı güvenliğini onaylatmak isteyen bir kullanıcı olun BG sistem yapısına sahip olarak kendinizi ve şirketinizi potansiyel sistem arızalarından ya da yanlış kullanımdan koruyabilirsiniz. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC standardının temel yapısını ve kavramlarını tanıtmak, uygulama örnekleri vererek BG yönetim sistemi şartlarını açıklamaktır. Temel Kavramlar, Bilgi nin tanımı KBG Yönetim Sistemi nin Gelişimi KBG Yönetim Standardları, Tarifler KBG nin Boyutları, Amaç ve Hedefler Bilgi Güvenliği Kavramları KBG Bileşenleri (Yönetim, Süreçler, Çalışanlar, İş Ortakları, IT Sistemler vb) Kurumsal Ağ Güvenliği, Tempest KBG Organizasyonu KBG Dokümantasyon Sistematiği Yönergeler, Kılavuzlar, Yoklama ve Kontrol Listeleri Gizlilik Dereceleri İşyerinde Bilgi Güvenliği İş ortaklarıyla ilgili Bilgi Güvenliği Yapısal Önlemler Zayıf Nokta Analizleri İşletmelerinde KBG Yönetim Sistemi kurmak isteyen, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını bu standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, sistem sorumluları ve konunun uzmanları.

9 KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ Günümüzde organizasyonların içinde yer aldıkları çevrenin değişkenlik ve karmaşıklığının artması, doğrudan organizasyon yapıları, teknoloji ve yönetim yaklaşımları üzerinde etkili olmaktadır. Bu değişimle birlikte gelen riskler artmakta, kurum ve kuruluşlar muhtemel sorunlarla sistematik olarak ilgilenebilecek uzmanlar istihdam etmek ve olası zararları minimize etmek için önlemler almak zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda risk yönetimi adı altında yeni bir yaklaşım doğmuştur. Günümüzde teknolojideki ve pazar koşullarındaki değişimi kestirebilmek, değişimin içerdiği riskleri fırsatlara dönüştürebilmeyi sağlayacak stratejiler geliştirmek önem kazanmıştır. Küresel rekabet, yeni teknolojilere ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilme yeteneği gerektirmektedir. Rekabet koşullarına açık sistemler, değişen pazar koşullarından fazlasıyla etkilenmekte, bu etkileşim riskleri artırırken risk yönetimini güncel ve kritik bir konu haline getirmektedir.tüm arayışlar, sürdürülebilir rekabeti sağlamak için riskleri yeni fırsatlara dönüştürme yönünde çabalara yoğunlaşmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Risk Yönetimi kavramı ve buna bağlı olarak yönetim sistemlerindeki riskler, risklerin türleri, yönetişim açısından kurumsal riskler ve etkileri, risk stratejileri geliştirme hakkında genel bir bilgi vermek, risk yönetimini daha etkin bir şekilde uygulamak isteyen kuruluşlar için risk yönetiminin kapsamı ve boyutları hakkında bilinçlendirerek konuya geniş bir çerçeveden bakmalarını sağlamaktır. Risk yönetimi nedir? Risk Yönetim Felsefesi ve Temel Kavramları Kurumsal Yönetim (Yönetişim) Yaklaşımı ve Risk Modelleri Yönetim Sistemlerinde (ISO) Risk Yaklaşımları Risk Yönetiminin aşamaları Risk Yönetimi Planlaması Riskin Tanımlanması Risk Analizi Riske Karşı Stratejiler Geliştirme Sistemin Yönetimi İşletmelerinde risk yönetimi, kurumsal yönetişim, iç denetim, iç kontrol sistemleri, yönetim sistemleri denetimi yapan, iş süreçlerinde risk analizi ve risk değerlendirmeleri konusunda çalışanlar. Risk yönetim sistemini kurumsal boyutlarda belirleyerek rekabetçi ve şeffaf bir yönetim sistemi kurmak yönünde çaba gösteren, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını risk yönetimi gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, risk ve fırsat yönetimi sorumluları ve yönetim sistemleri uzmanları.

10 Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ (BS 25999) Günümüzün ekonomik koşulları ve kriz ortamındaki belirsizlikler, beklenmedik olaylar ve afetler, büyüklüğü ve sektörü fark etmeksizin tüm kuruluşları etkilemektedir. İnsanlığın her zaman risk altında olduğu doğal afetler (sel, deprem, hortum vb), çevreyi olumsuz etkileyen yangın, patlama, büyük endüstriyel kazalar, terör eylemleri, taşımacılık sektöründeki can ve mal kayıplı kazalar, bilişim teknolojileri üzerinden yapılan saldırılar ve benzeri olaylarda karşılaşılan riskler ve yaşanan krizler, gerek iş dünyasında gerekse kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bu tür beklenmeyen ve felaket sonrası ortaya çıkan olaylara karşı bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılmış, bu yönde sistematik yaklaşımlara ve uygulanabilir yönetim sistemlerine gereksinimleri artırmıştır. Kuruluşların, imajının zedelenmesi, ürün ya da hizmetlerine yönelik çıktılarını durdurabilecek herhangi bir olumsuz durumda en kısa sürede tekrar ayağa kalkarak hayata geçmesi ile ilgili bir dizi faaliyeti içeren BS İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management) Standardı; kuruluşun kendisi, müşterileri ve hissedarları için hayati önem taşıyan kurum ve kuruluşlar için özellikle gerekli olmaktadır. İSY Sistemi gereklerini yerine getiren ve bu yönde sistemlerini geliştiren şirketler, krizleri fırsata dönüştürmede önemli rekabet avantajı sağlamakta ve müşterilerinin güvenini kazanmaktadır. Müşterilerin, tedarikçilerini, tedarik zincirindeki paydaşlarını ve iş ortaklarını belirlemede ve işbirliklerini sürdürmesinde başlıca gereklilikleri içeren İş Sürekliliği Yönetimi görüleceği gibi başarılı bir risk ve kriz yönetimi uygulamasının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara bir BS uygulama projesi başlatmak için hangi koşulların gerektiğini anlamlarını sağlamak ve bir iş sürekliliği yönetim sistemini uygulamaya yönelik kararı konusunda yardımcı olarak farkındalık yaratmaktır. İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) Nedir? BS un Gelişimi ve Standart Yapısı İSY Tanımı İSY Uygulama Kuralları İSY Sisteminin Geliştirilmesi İSY Program Yönetimi İSY Döngüsü ve PUKO BS Yapısı ve Şartlar İSY Sisteminin Uygulanması ve İşletimi Kritik Başarı Faktörleri İS Planlaması İSY nin faydaları Değerlendirme İşletmelerinde İSY Sistemi kurmak isteyen, mevcut sistemlerini ve dokümantasyon yapısını bu standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri, sistem sorumluları ve konunun uzmanları.

11 PROBLEM ÇÖZME TEKNĠKLERĠ Sorun çözme ve kalite geliştirmenin temelini oluşturan Problem Çözme Teknikleri ileriye dönük olarak bir işletmede İstatistiksel Proses Kontrol öncesi tüm çalışanlar tarafından öğrenilmesi gereken bir metoddur. Bu seminerin amacı çalışanları bir ekip ruhu içinde işletmelerinde karşılaşacakları problemleri çözmek için kullanacakları yöntem ve metodları tanıtmak ve uygulamalı olarak etkin kalite geliştirme araçlarını kullanabilir hale getirmektir. Ekip kurma Toplantı esasları Beyin fırtınası Veri Toplama Gruplandırma Dağılım Diyagramları Histogram Pareto Şeması Neden-Sonuç (Ishikawa) Diyagramı Problem Analizi (8-D Report) Düzeltici Aksiyon Uygulamalar Problemlerini ekip çalışması ile çözmek isteyen kuruluşlarda çalışan; Geliştirme, Kalite Güvenliği, Kalite Kontrol, Üretim, Metod ve Proses iyileştirme faaliyetlerine katılan her kademeden kişiler.

12 REKABET ve VERİMLİLİK İÇİN GLOBAL YAKLAġIM YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ ve REFERANS MODELLER Hedef ve Amaç Şirketler bir taraftan ürün ve sistem standartlarını kullanırken, diğer taraftan rekabet üstünlüğünü sağlamak için kalite, hız ve maliyet faktörlerini optimize etmeye çalışarak müşteri / pazar ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Global pazarlarda ürün ve hizmetlerini satmak, değişime ayak uydurmak ve esnek bir yapı kazanmak ancak girişimci, yenilikçi, yaratıcı, süreçlerini sürekli iyileştirebilmeyi öğrenen ve bu işler için gerekli başarılı yönetimin gereklerini uygulayabilen ve bu değişimleri kültürlerine entegre edebilen kurum ve kuruluşların olacaktır. Yeni dünyanın yeni koşulları, bir taraftan şirketleri iş yapma biçimlerinde radikal değişimlere zorlarken, diğer taraftan Global YaklaĢım Yönetim Sistemleri (GYYS) içinde sistemin uygunluk kontrolü ve kuruluşların performanslarının Referans Modeller ile ölçümlemeye başlanması şirketleri uluslararası düzeyde kıyaslanabilir seviyelere getirmektedir. Bu seminerde, küreselleşmenin gerektirdiği yeni rekabet koşullarında iş başarısı için şirketlerin izleyecekleri yol, başarılı bir yönetimin bileşenleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinden hareketle iş mükemmelliği doğrultusunda şirketlerin değişimleri, bu değişim sürecinde uygulayabilecekleri yönetim sistemleri ve felsefeleri, kurumsal performansın boyutları üzerinde durulacak, böylece katılımcılara global yaklaşımlardan iş operasyonlarına kadar birbiriyle ilişkili süreçler ve bular arasındaki etkileşimler hakkında bilgi verilecektir. Ġçerik İş dünyasının dünü ve bugünü Yeni rekabet ortamı Günümüzde iş başarısının boyutları Global Yaklaşım Yönetim Sistemleri (GYYS) Kurumsal yapı ve performans bileşenleri TKY ve Global Referans Modeller Değişim Yolculuğu Katılımcılar Global düzeyde rekabetçi yapılanma için şirketlerinde değişim, yeniden yapılanma, kültür değişimi sürecinde bulunan veya yeni ekonominin gereklerine uymak için kurumsal stratejilerini gözden geçirmek isteyen ve rekabet avantajı sağlamak için ön çalışmaları başlatan veya bu yönde karar almak isteyen şirketlerin sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri.

13 LOJĠSTĠK, TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ (SCM) VE GLOBAL YAKLAġIMLAR Amaç Şirketler bir taraftan rekabet üstünlüğünü sağlamak için değişik ürün ve sistem standartlarını kullanırken, diğer taraftan bu sistemlerini sürdürebilmek ve süreçlerini sürekli iyileştirebilmek için gerekli kalite araçlarını kullanmak ve bunları kültürlerine entegre ederek örgüt yapılarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Şirketler faaliyetlerinde katma değer yaratmak için Tedarikçi ve Müşteri ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve süreçlerini analiz ederek zamanında (hızlı), kaliteli (standartlara uygun) ve uygun fiyatlı (maliyet) ürün ve/veya çözümler yaratmak için çaba sarfetmek ihtiyacını hissetmektedirler. Bu şartlar ise şirketlerin müşterileri ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde süreç yapılarını etkilemekte ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. Ġçerik Bu eğitimde lojistik kavramından başlayarak, lojistiğin geçirdiği evreler, lojistiğin boyutları ve performnas ölçümleri, Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM: Supply Chain Management) kapsamında süreç türleri ve bunların birbirleri ile olan ilişkisi, müşteriden müşteriye süreç yapısında bir işletme için gerekli olan faaliyet türleri, kullanılan teknikler, bunların birbirleriyle entegrasyonu ve bilgisayar ile desteklenmesi (CIM, CAX...) anlatılacaktır. Son olarak Tedarikçi Yönetimi kapsamında; tedarikçi seçimi ve değerlendirme kriterleri ile bu konuda tedarikçilerle ilişkiler ve performans değerlendirme yöntemleri üzerinde durularak katılımcılara temel bilgiler verilecek ve bilinçlendirilecektir. LOJĠSTĠK Lojistik e Genel bakış Lojistik Tanımlar Lojistik Yönetiminin Gelişmesi, Lojistik Hizmetlerinin 2 ana hedefi Lojistik Süreç Örneği, Lojistik Maliyet, Lojistik performans, Lojistik Operasyonlarda Maliyetlerin Düşürülmesi TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ (SCM) T.Z.Y Tanımı T.Z.Y Süreçi Örneği Tedarik Zinciri Yönetimi Ana Hedefleri: 1. Üretimde Esneklik Sağlanması 2. Yeni Modellerin Geliştirilmesinde Dizayn, Üretim ve Teslimat Zamanlarının Kısaltılması 3. Mamul Çeşitliliğinin Model Sayısının Arttırılması 4. Müşteri Memnuniyet Seviyesinin Yükseltilmesi 5. Maliyetlerin Düşürülmesi 6. Kalitenin Yükseltilmesi 7. Tedarikçilerle bir Network oluşturulması 8. Hammadde, Malzeme, Parça, Komponent Stok Seviyelerinin Sıfırlanması (JIT) veya Düşürülmesi 9. Yarı Mamül ve Mamül Stok Seviyelerinin Sıfırlanması (Just in Time) Veya Düşürülmesi 10. Lojistik Operasyonların Rasyonel ve Etkin bir şekle Sokulması 11. Değişen çevresel şartlara anında reaksiyon vererek uyum sağlanması, hızlı hareket edilmesi. 12. Rekabet gücümüzün arttırılması. Yeni Dünya Düzeninde Gerekli Değişimi Yakalamak İçin değişik Katogorilerdeki Hedefler

14 Operasyonel Hedefler, Şirketin Vizyonu ve Misyonu İle İlgili Hedefler, Rekabet Gücü İle İlgili Hedefler, Tedarik Zinciri Yönetimi Felsefesini Doğuran En Önemli Faktör Hızlı Hareket Etme İhtiyacı LOJĠSTĠK OPERASYONLARDA TEKNOLOJĠ KULLANILMASI Enformasyon Kullanımı Sonunda Daha Bilinçli ve Daha Planlı Hareket Edebilme Şirket Çapında Entegre Bilgiişlem (IT) UygulamalarıCIM Tanımı Esnek Otomasyon ve Bilgisayarlaşma Bir CIM Örneği Şirketlerde CIM Uygulanma nedenleri: Kaynak Planlaması Altyapı Hazırlığı KAYNAK PLANLAMASI Kapsamına giren aktiviteler: 1. MRP Programlarının uygulanması 2. Üretimin küçük partiler halinde yapılması (Esnek Üretim) 3. MRP I Malzeme İhtiyaç planlaması 4. MRP II Parça bazında üretim planlama ve kontrolü o Üretim proseslerinin ve iş sıralarının belirlenmesi ( Routing) o Kapasite planlaması ( Capacity planning) o Tezgah yüklemeleri (Scheduling) o İş Emirleri (Dispatching) Üretim Yönetiminin geliģim süreci içinde MRP (Üretim kaynak planlaması) ve JIT (Tam Zamanında Üretim) Üretim, Üretim Sistemi, Üretim Faktörleri, Üretim Yönetimi, CIM Modülleri Temel Veriler Bankası, Mevcut Yönetimi ve Depo İdaresi, Tedarik ve Mal Giriş, Üretim Yönetimi, Üretim Kontrol ve Maliyetlendirme, Alacak Hesapları, Borç Hesapları, Genel Muhasebe, Bordro, Sipariş Kabul ve Faturalama, Satış/Fabrika Mutabakat Sağlama Malzeme Ġhtiyaç Planlamasında kullanılan Parametreler: Ekonomik Sipariş Miktarı ve Sayısı ABC Analizi Dispozisyon Cinsi İhtiyaçları birleştirme Sevk Süresi Üretim süresi Kapasite Planlamayı etkileyen Faktörler İş adımlarının paralel olduğu durumlarda Termin Planlama Stoksuz Üretim Yöntemleri JIT Kanban Stoklarla ilgili bazı Konular StoktaTaşıma Masrafları Emniyet Stokları ile ilgili bazı hususlar Stoksuz Kalma Masrafları Stokları arttıran azaltan Faktörler Stoklarla ilgili istatistiki Analizler TEDARĠKÇĠ DEĞERLENDĠRME Tedarikçi seçimi Tedarikçi değerlendirme Tedarikçi denetimi Tedarikçi Performansı ölçümü Tedarikçi ile ilişkiler

15 Tedarik Zincirinde Performans Ölçümü: SCOR Modeli SCOR (Tedarik Zinciri Operasyon Referans Modeli), 1996 yılında USA da Supply-Chain Council (Tedarik Zinciri Konseyi) tarafından çeşitli endüstrilerin tedarik zinciri yönetim standardı olarak geliştirilmiştir. Supply-Chain Council bağımsız, kar amacı gütmeyen, TZY sistem ve uygulamalarını kullanıp geliştirmekle ilgilenen bütün şirket ve kuruluşların üyeliğine açık küresel bir kurumdur olup günümüzde 800'den fazla üye kuruluşa sahiptir. Supply-Chain Council tarafından geliştirilmiş olan SCOR, tedarik zinciri süreçlerini tanımlama, ölçme ve yönetme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. SCOR; plan, temin, üretim, sevk ve iade olmak üzere beş temel süreçten oluşur. Model, süreçlerin yeniden yapılandırılması, kıyaslama ve süreç ölçümlerinin bilinen konseptlerini çok disiplinli bir çerçeveye oturtur. Bu seminerin amacı, katılımcılara TZY ana süreçlerini tanıtmak, bu süreçlere ait performans ölçme yöntemi olarak kullanılan SCOR modelini tanıtmak ve çeşitli süreçlerle ilgili metrikleri uygulamalı olarak tanıtarak rekabet ortamında şirketleri bu yapıya hazır hale getirebilecek temel bilgileri vermektir. Global Referans Yönetim Sistemleri, Global Referans Modeller Process Model House yapısı İş Süreçleri TZY tanımı Lojistik Süreç tanımı SCOR-Süreç Referans Modeli nedir? TZY Süreç Yapısı SCOR Toolkit Mal Akış Haritaları Süreç Haritaları SCOR Proje Roadmap SCOR Formu ve Öğrenme SCOR Metriklerine genel bakış Uygulamalar TZY odakli faaliyet gösteren şirketlerin lojistik, depo yönetimi, planlama, muhasebe, bilgi işlem bölümlerinde görevli olan veya TZ yapılarını geliştirmek isteyen kuruluşların yöneticileri.

16 SATIN ALMA TEKNĠKLERĠ ve SATIN ALMADA RĠSK ANALĠZĠ Bu seminerin amacı günümüzün giderek artan rekabet koşullarında ve malzeme, ürün ve hizmet fiyatlarının arttığı bir ortamda kalite ve rekabet avantajını yakalamak için satın alma işlemlerini yürüten yöneticilerin ve operatif çalışanların neler yapabileceğini tartışmak, satına alma ile ilgili riskleri tanımak ve başarılı bir satın alma stratejisi için gerekli araçları kullanmada katılımcıları bilnçlendirmektir. Günümüzde artık satarken değil alırken kazanılmaktadır. Üreticiler veya satıcılar kendi fiyatlarını pazar koşullarına göre belirlemektedir. Seminerin sunumu satın alma kavramları ve faaliyetleri ile başlamakta, tedarik zinciri süreci ve bu yapıdaki satın alma fonkisiyonları ve burada karşılaşılan riskler tanıtılmaktadır. Daha sonra Risk Yönetimi ile ilgili kavramlar, satın almada risk kategorileri, karar destek çalışmaları, IT desteği, tedarik zincirinde SCOR modeli, ve tedarikçi yönetimi ile ilgili olarak değerlendirme, seçme, denetleme ve işbirliği konuları üzerinde durulacaktır. Satınalma Satınalma kavramı Satınalma faaliyetleri ve özellikleri Satınalma stratejileri Satınalmada karşılaşılan riskler (Tedarik riskleri) İhtiyaç analiziyle ilgili riskler Pazar analiziyle ilgili riskler Satınalma aktivitesine bağlı riskler Tedarikçilerle ilgili riskler Siparişle ilgili riskler Teslimatla ilgili riskler Risk yönetimi Risk kavramı Risk yönetimi Risk yönetimi ve satın alma Satın almada risk kategorileri Risk adımları ve kullanılan teknikler Satınalmada risk yönetimine destek çalışmalar Portföy analizi yöntemi Proaktif satınalma yönetimi Tedarik risklerini değerlendirme ve ölçme Satınalma performans yönetimi Satınalma performansı ve değerlendirilmesi Satınalma performansı ölçüm çalışmaları IT Destekli satın alma mantığı Satın almada risk yönetimi uygulaması (Örnek) TZY de SCOR Modeli Tedarikçi Yönetimi, tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi İşletmelerde satın alma görevini yerine getiren bölümlerin çalışanları, stratejik ve operatif satın alma işlemlerini yürüten personel, ticari eleman, kalite güvence elemanları vb.

17 VERĠMLĠLĠK YÖNETĠMĠ Verimliliğin ulusal refahı artırmadaki rolü, bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Günümüzün rekabetçi global pazarında ve serbest piyasa ekonomisi şartlarında ekonomik gelişmenin kaynağında verimlilik artışı yatmaktadır. Diğer taraftan gelişen teknoloji ve uluslararası kaynak kullanımının yaygınlaşması ile işletmelerin rekabet edilebilirlik için göstergelerinin başında var olan insan kaynaklarının daha etkili kullanımı, geliştirilmesi ve yeni işler yaratılması gelmektedir. Kaynakların ve proseslerin etkin ve verimli kullanımı, yalnızca teknoloji ve kurumun geliştirilmesi ile sınırlı kalmamalıdır. İnsanın her yönden geliştirilmesi, çoğu kez toplam verimlilik artışına daha çok etki yapmaktadır. Verimlilik, insan beceri ve ilgisi, teknoloji, yönetim, sosyal çevre ve iş çevresinin birleştiği noktadır. Bu seminerde temel olarak işletme verimliliği üzerinde durulacaktır. Bu seminerin amacı verimliliğin etkin bir şekilde nasıl yönetileceği üzerinedir. Bu kapsamda aşağıdaki ana konular işlenecektir; Verimliliğin ne olduğu, ekonomik ve sosyal gelişmede oynadığı rol ve öneminin anlaşılması ve verimlilik bilincinin geliştirilmesinin özendirilmesi Verimlik ölçüm ve analizi için uygulamalı yöntemlerin tanımlanması Bir örgütteki, verimlilik yönetimi teknik ve yöntemlerinin analiz edilmesi ve verimlilik artışının önündeki çeşitli engellerin nasıl aşılacağı konusunda öneriler yapılması. Bölüm-I : Verimlilik Niteliği, Rolü ve Kaynakları Verimlilik; kavram ve tanım, Verimliliği artıran faktörler Verimlilik Analizi Bölüm-II : Verimliliğin artırılması Örgüt etkinliğinin yönetimi - Verimlilik artırma stratejileri - Verimlilik artışının temel yapısı - Yönetimin temel sorumlulukları Verimlilik artırma programları (PIP) Verimlilik artırma teknikleri - Endüstri Mühendisliği teknikleri ve ekonomik analizler - Davranışsal teknikler Bölüm-III : YaĢamsal Alanlar Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi - Atık maddenin azaltılması ve enerji tasarrufu programları - Bakım geliştirme - Kalite yolu ile verimliliğin artırılması (TKK, Kalite Çemberleri) İnsan kaynağının etkili yönetimi

18 Verimliliği artırmak için çalışanlar; yöneticiler, insan kaynağının geliştirilmesi konusunda çalışanlar, verimlilik artırma projelerinde ve bu alanlarda görevli kişiler.

19 VERĠMLĠLĠK ARTIRMA TEKNĠKLERĠ Amaç Günümüzün rekabet koşullarında her tür işletmede üretkenliğin ve verimliliğin artırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi temel amaçtır. Çağdaş yöneticiler, işletmelerinin çıktılarıyla girdileri arasındaki ilişkileri en iyilemek amacıyla çeşitli yaklaşım ve tekniklerden faydalanabilirler. Bu eğitimin amacı, verimlilik ve performans kavramlarını genel olarak tanıttıktan sonra, bir işletmede uygulanabilecek verimlilik artırma teknik ve yaklaşımlarını detaylarıyla işlemektir. Ġçerik Verimlilik düģüncesinin dünü, bugünü ve yarını ; Verimlilik, performans, etkinlik kavramları Verimlilik yönetimi ve baģlıca özellikleri Verimlilik ölçüm kavramı, verimlilik ölçüm süreci, verimlilik ölçüm araç ve teknikleri Verimlilik ölçümü gerçekleģtirme, verimlilik değerlendirme Verimlilik artırma teknikleri ve uygulama alanları o Teknik yaklaşım (mühendislik teknikleri ve ekonomik analiz) o Yönetsel yaklaşım (çeşitli yönetim araçlarının uygulanması) o İnsan açısından yaklaşım (davranışsal yöntemler) Verimlilik artırma için teknik yaklaģımlar o İş Etüdü, Metod Etüdü, İş Ölçümü o Sistem analizi - İş Basitleştirme o Pareto Analizi o Tam Zamanında Üretim Yöntemi (JIT) o Değer Analizi o Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) o Altı Sigma o Maliyet-Fayda Analizi o Maliyet-Verimlilik Tahsisi Verimlilikle iliģkili yönetsel araçlar o İnsan kaynakları yönetimi o Toplam kalite yönetimi (TQM) o Sürekli gelişme (Kaizen) o İş sistemlerinin yeniden tasarlanması değişim mühendisliği (PR) o Kıyaslama (Banchmark) o Proje yönetimi (PM) Verimlilik artırma için davranıģsal teknikler o o o o o Ekip Geliştirme; Ekip çalışması Kalite Çemberleri (QC) Beyin Fırtınası Güç Alanı Analizi Nominal Gruplama Tekniği Verimliliği artırmak için çalışanlar; yöneticiler, insan kaynağının geliştirilmesi konusunda çalışanlar, verimlilik artırma projelerinde ve bu alanlarda görevli kişiler.

20 DÜZEN, TEMĠZLĠK VE ÇALIġMA DĠSĠPLĠNĠ (5S) Amaç Dünya çapında bir üretici olmak ile Düzen, Temizlik ve Çalışma Disiplini (5S) arasında çok sıkı bir bağ bulunmaktadır. 5S yi uygulamak için uğraşan insanlar, bunları sürdürmekte de zorlanırlar. 5S eğitiminin amacı, başarılı bir 5S yolculuğunda yapılması gerekenleri, sanayi örnekleri ile birlikte katılımcılara aktarmak ve katılımcılarda israf ve 5S bilincinin yerleşmesini sağlamaktır. Seminerin Ġçeriği İsraf Bulma ve Yok Etme 5S nin Adımları: Sınıflandırma, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin 5S e Gösterilen Direnç Türleri 5S nin Faydalarının Değerlendirilmesi 5S Projelerinin Yönetimi 5S Konusundaki Başarısızlık Nedenlerinin Analizi 5S Kontrol Sisteminin Kurulması 5S Uygulamalarından Örnekler : Bir Teknik Plastik Parça Üretim Sistemi Uygulamaları Resim ve Video Gösterimi Katılımcılar Ürün Üreten Kuruluşlarının genel müdür dahil yönetici, mühendis ve çalışanları. Katılımcılar Ne Öğrenecekler? İsraf Bulma ve Yok Etme 5S yi İşimizin ve Hayatımızın Bir Parçası Haline Getirme 5S Projelerini Başarıya Ulaştırma Sanatı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu

MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu MBT Danışmanlık Eğitim Kataloğu v1 İçindekiler Tablosu A. Temel Seviye Eğitimler...2 1. Zaman Yönetimi:...2 2. Etkili Sunum Teknikleri:...3 3. Motivasyon Teknikleri:...3 4. Çatışma Yönetimi:...3 5. Süreçlerle

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Özgür Külcü * Öz: Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli amaçları arasındadır. Bu da, kaliteyi bir

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı