Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi Proje Yönetimine Giriş. Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi. Proje Entegrasyon Yönetimi. Proje Kapsam Yönetimi. Proje Zaman Yönetimi. Proje Maliyet Yönetimi. Proje Kalite Yönetimi. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi. Proje İletişim Yönetimi. Proje Risk Yönetimi. Proje Tedarik Yönetimi. Maliyet Ve Zamana Bağlı Proje Planlaması. Planlama Metotları. Gantt Ve Çubuk Diyagramlar, Ağlar (Networks). (CPM Ve PERT) Ok Ve Öncelik Sistemleri. Kaynak Atama, Zaman Ve Maliyet Optimizasyonu. Olasılığa Dayalı Ve Deterministik Ağlar. Bilgisayar Uygulamaları (Primavera, Msproject). Uygulamada Meydana Çıkabilecek Problemlerin Çözümü. INM 6802-Konut İnşaatlarında Süreç ve Döküman Yönetimi Süreç Yönetiminde Giriş Teknikleri, Toplam Kalite Uygulamaları, Yalın İnşaat örnekleri, Six Sigma, Değer Mühendisliği, Süreç iyileştirmede PerformasınYönetimi ile Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi, Kurumsal Kaynak Planlaması INM 6803-İnşaat Projelerinde Sözleşme ve Talep Yönetimi İnşaat sözleşme yönetiminin temel ilkeleri, standart sözleşmeler, sözleşme hukuku, inşaat sözleşmesi yapısı, problem alanları ve yorum sorunlarını içermektedir. INM İş Hukuku ve Etik Değerler İnşaat sözleşme yönetiminin temel ilkeleri, Hukuk Kavramı, Hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları,yaptırım türleri, Hukukun dalları, İş Hukukunun kaynakları, Bireysel İş Hukuku, Toplu (kollektif)iş Hukuku Etik ve Ahlak kavramlarının örneklerle karşılaştırması, Mühendislik ve Meslek Etiği INM Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları Seçme inşaat projelerinin yerinde ( şantiyede ) değerlendirilmesi INM İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri Katılımcılar, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve teorilerin yapı ve inşaat sektörüne uyarlaması hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır. İnşaat Şirketlerinde Çağdaş Yönetim İlkeleri dersinde işlenecek bazı temel konular arasında, yönetim ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel kavramlar, yönetim ve organizasyon düşüncesinin gelişimi, yapı ve inşaat sektörü işletmelerinin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre, yönetsel karar verme ve planlama, örgütsel yapı ve kültür ile liderlik ve insan kaynakları yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, her ne kadar hâlihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da çatışma yönetimi, motivasyon ve performans stratejik ittifaklar, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler ve yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dâhilinde yer verilecektir.

2 INM 6807-İnşaat Sektöründe Ekonomik Sorun.ve Çöz. Arz ve Talep, Denge, Esneklikler, Fiyat kontrolleri, Firma Teorisi, Kısa-dönem üretim ilişkileri, Kısa-uzun dönem üretim maliyetleri, Kusursuz Rekabet, Kusurlu Rekabet, Tekeller, Firma Davranışı Oyun Teorisi, İnşaat sektöründeki firmanın makroekonomik sorunları INM İnşaat Sektöründe Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans Yönetimi İnşaat muhasebesi ile ilgili yaklaşımlar ve uygulama örnekleri Finans yönetimi ve uygulama örnekleri Kavramsal yaklaşımlar İnşaat işletmelerinde muhasebe sistemi İnşaat işlerinde vergi yükü Finansal yönetim ve fonksiyonları (paranın zaman değeri, başabaş noktası analizi ve finansal kaldıraç, finansal analiz, finansal planlama ve kontrol, çalışma sermayesi yöntemi) INM İnşaat Sektöründe Kalite Uygulamaları Toplam Kalite Yönetimi Temel kavramlar; tarihçe, felsefe, toplam kalite yönetimi prensipleri, müşteri odaklılık, liderlik, sürekli gelişim, süratli karşılık, çalışanların katılımı TKY kültürü, denetim, kalite güvence, kalite kontrol, sürekli iyileştirme İnşaat sektöründe Kalite ve TKY uygulamaları, uygulama güçlükleri ve başarı için temel etmenler Toplam Kalite Yönetimi Kalite Yönetim Sistemleri ve Kalite Kontrol ISO ve kalite güvence kavramı ile normları ISO 9000 standartlarının gelişimi, ISO 9000 serisi ISO 9001:2000 ve 2008 kalite yönetim sistemi ve İnşaat sektöründe uygulamalar ISO Serisi- TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi OHSAS, TS (OHSAS) standardı, sertifikasyon, süreçler ve Altı SIGMA. INM 6810-Tamamlanmış İnşaat Projelerinde Yapı İşletmesi Uygulamaları Seçme inşaat projelerinin yöneticilerinin sınıfta sunuş yapması INM İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı İmar mevzuatı, İmar mevzuatında merkezi ve yerel yönetimlerin yetkileri Belediye mevzuatı, Belediye mevzuatında yerel yönetimlerin yetkileri INM İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri İnşaat Projeleri İnşaat Projelerinde Fizibilite İnşaat Projelerinde Değerleme INM İnşaat Projelerinde İhale Mevzuatı ve Teklif Hazırlama Kanun sistemleri, İhale tipleri, İhale hazırlık stratejileri, İhalenin teknik ve finansal olarak değerlendirilmesi, kamu ihale kanunları, İhale dosyası hazırlama teknikleri, Yazışma teknikleri, İşveren ve yüklenici ilişkileri, İnşaat proje süreç gruplarından başlangıç süreç gruplarının detaylı olarak irdelenmesi, Fizibilite, ön değerlendirme, metraj, analiz, keşif, teklif iş planı, ön bütçe, dokumantasyon, İhale bedeli karar ve sözleşme süreçlerinin detaylı olarak irdelenmesi, İlgili iş akışı, rapor ve dokumantasyonun incelenmesi, İhale bedeli oluşturma yöntemleri, Teklif hazırlık ve takip süreçleri, İhale sonunun değerlendirilmesi

3 INM İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Yönetimi Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar (paydaşlar, roller, sektörel veriler gibi) Konut, alışveriş merkezi ve ofis projeleri geliştirme modelleri (ortaklık, hâsıla paylaşımı, yap sat gibi) Kritik başarı faktörleri ve performans göstergeleri Proje geliştirme (stratejik planlama, arsa geliştirme, finansal modeller, fizibilite çalışmaları, yasal ve resmi işlemler (sözleşmeler, belediye işlemleri vs.) Maliyet hesaplaması, pazar araştırması, hedef kitle belirleme, konsept tasarım kriterleri, projelendirme, ruhsat işlemleri) Proje uygulama (inşaat teknolojisi, proje yapım modelinin belirlenmesi, yapım şartnamesi, üretimin planlanması, nakit yönetimi, mobilizasyon, malzeme ve hizmet satın alma, yapı kullanımını sağlama (kat mülkiyeti, iskan vs.), teslim - teslim sonrası yükümlülükler İşletmenin kurulması, pazarlama satış (pazarlama satış stratejisinin belirlenmesi, fiyatlandırma, reklâm kampanyaları ve lansman, tüketiciyi koruma kanunu, sözleşme) yönetimsel yaklaşımlar (kriz yönetimi, risk yönetimi, marka yönetimi, paydaşlarla proje iletişimi) Dönem içi çalışmalar belirlenmiş olan proje üzerinde öğrencilerin uygulamaya yönelik biri gayrimenkul geliştirme, diğer, proje uygulama olmak üzere iki adet proje çalışması yapılması konusunda uzman kişilerin sunumları INM Şantiye Yönetimi (Kuruluş, İşletme ve Kapanış) İnşaat Sözleşmeleri Yüklenicinin Finansal Kaynakları Şantiye Kuruluşu Şantiye Tesisleri Yüklenici - Şantiye Yönetimi Şantiyede İnşaat Yönetim Faaliyetleri Hakedişler, Teminatlar İle Kabul Tutanakları Kesin Hesaplar Değer Mühendisliği Uygulamaları INM İnşaat Sektöründe Satın Alma Sistemleri Tedarik Zinciri, lojistik, satın alma yönetimi tanım, kavram ve fonksiyonları İnşaat sektöründe tedarik zincirinin yapısı ve proje yönetimindeki yeri ve önemi Tedarik süreci, tedarik zincirinde işbirliği, işbirliği türleri ve işbirliğinde tedarikçi tipleri İnşaat projelerinde müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi kavramlar Satın alma yönetimi ve süreci İnşaat sektörüne projelerinde satın alma bölümünü yapılandırılması, satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, tedarikçi seçimi, değerlendirilmesi, inşaat projelerinde hizmet, malzemeli hizmet ve malzeme tedarik süreçleri ve uygulamaları Satın almada bilgi teknolojileri INM 6817-İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi Alternatif planlama araçları Netvork modeller Kritik yol yöntemi Bilgisayarlı planlama Kaynak planlaması Proje İzleme ve Kontrol Probabilistik Planlama

4 INM İnşaat Proje Yönetiminde ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması Bu derste İnşaat Yönetim in tüm safhaları içerikleri açısından incelenecek, bu safhalarda yer alan - Teklif Hazırlama - Planlama - Malzeme ve Lojistik Takibi - Satın Alma Kararları - Ödeme Planı Bütçe - Nakit Akış - Yürütme / Günlük İş Emirleri - İş Programı Güncellemeleri - Hakediş - Ölçme Değerlendirme - Maliyet Kontrol - Stok Kontrol Kar / Zarar Analizleri gibi, faaliyetlerin bütünleşik bir sistem içinde çözülmesinin gerekliliği vurgulanacaktır. INM 6819-İnşaat Sektöründe Risklerin Tanımı ve Önlemleri Risk kavramının tanımlanması, inşaat sektöründe risk algısı Sistematik risk yönetimi planlaması, yararları, risk yönetimi terminolojisi Projelerde riskin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Nicel ve nitel yöntemlerle risk analizi Risk tepkisi, tutumu ve stratejilerin geliştirilmesi Vaka analizleri ve sunumlar INM İnşaat Projelerinde Yapı Çevre İlişkileri Yönetimi Ekoloji, sürdürülebilirlik, çevre kavramlarının tanıtılması ve çevre sistemlerinin incelenmesi Çevre yapı ilişkilerinin incelenmesi Çevre İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Norm ve Standartlar Sürdürülebilir Bina Kavramı ve Sürdürülebilir Tasarım Ve Uygulamalarından Örnekler Bina Tasarım Ve Uygulamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi Metodları - Sürdürülebilir Yeşil Bina Sertifika Sistemleri - Bina Tasarım Kılavuz ve Check-list lerinin amaçları Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Sistemleri (LEED, BREEAM, LANL, CASBEE) Çevreci Bina Tasarım Ve Uygulamalarında Arsa Yer Seçimi ve Kullanımı Kriterleri, Vaziyet planını (İnşaat alanı) kapsamında ele alınacak çevresel kriterler Enerji korunumlu binalar ve binalarda tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımı Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında malzeme seçim ve kullanım kriterleri, Yapı malzemelerinin seçimi konusundaki çevresel kriterler (üretim enerjisi, kullanım süreçler ve atık enerjileri) in irdelenmesi Çevreci bina tasarım ve uygulamalarında atık ve atık yönetimi kriterleri INM İnşaat Sektöründe Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin amaçları, hedefleri ve önemi Kaza, iş kazası ve meslek hastalığının tanımı İş güvenliği kavramının tarihsel gelişimi İş kazalarının Türkiye ve Dünya daki durumu İş kazalarında görev ve sorumlular İş güvenliği ile ilgili çeşitli kanunlar, yönetmelikler OHSAS Standardı İş güvenliği organizasyonu Kaza çeşitleri İş kazalarının ölçülmesi İş kazası oluşum teorileri İş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışana işverene ve ulusal ekonomiye maliyeti İnşaat sektöründe kaza önleme stratejileri Meslek hastalıkları, meslek hastalıklarından korunma yolları İş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar Tehlike ve risk kavramları İnşaatlarda tehlike ve riskler Risk değerlendirme metodolojileri İnşaat sektöründe güvenlik ve sağlık planının hazırlanması

5 İkna ve teşvik Eğitim Kişisel uyumluluğun sağlanması Disiplin cezaları Kişisel koruyucu donanımlar Yüksekte çalışma Araç kazlarının önlenmesi Kazı işlerinde iş güvenliği Gürültü ve titreşimden korunma Çimento kullanımı Yıkım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri Küçük şantiyelerde güvenlik tedbirleri Güvenlik ve sağlık işaretleri İş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler Kazalarda ilkyardım INM İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları ve İşçi İşveren İlişkileri İnsan kaynakları kavramı ve önemi Yönetim ve liderlik İşçi seçimi Motivasyon Performans değerlendirmesi Personel eğitimi İşçi çalıştırma kuralları INM İnşaat Sektöründe Veri Değerlendirme Yöntemleri Veri değerlendirme yönetimi ve karar verme yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve uygulamaları, veri değerlendirmenin inşaat sektöründeki yeri Problem tanımlanması ve problem çözme yöntemlerine giriş ve uygulamaları Karar verme yöntemleri: oyun teorisi, risk ve karar verme, beklenen değer, beklenen fayda, karar ağacı tekniği Finansal karar verme: fizibilite değerlendirmesi, başabaş noktası analizleri, kar-zarar matrisi, finansal tabloların analizi, doğrusal programlama, ayırt etme ağı tekniği INM İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Teknikleri İnşaatta uyuşmazlık çözüm tekniklerinin temel ilkeleri, her birinin avantajları, dezavantajları ve her birinde dikkat edilmesi gereken konuları içermektedir. INM İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama Strateji yönetiminde kullanılan teknikler Yapım firmalarında strateji yönetimi Strateji geliştirmeye yönelik analiz çalışmaları Kurumsal stratejiler Rekabet stratejileri İşlevsel stratejiler INM Önüretimli Yapı Tasarımı ve Uygulamaları Önüretimli beton elemanlar ve bağlantıları Önüretimli taşıyıcı sistemler Öngerme metodları Önüretimli yapılar ve deprem Denetim, üretim, nakliye ve montaj kuralları

6 INM Yapılarda Mekanik Tesisat Su Tesisatı Elemanları, Özellikler ve Kontrolü Temiz Su Tesisatı Pis Su Tesisatı Islak Hacim Yerleşimi Sıcak Su Tesisatı Boyler ve Hidrofor Sistemleri Yangın Tesisatı Kalorifer Tesisatı Elemanları ve Özellikleri ve Kontrolü Isıtma Sistemleri ve Seçimi Isı Yalıtımı Binaların Yaklaşık Isı İhtiyacı Kazan ve Kazan Dairesi Boyutlandırılması Klima Sistemleri Elemanları, Özellikleri ve Kontrolü Tüm Hava ve Su Sistemi Soğutma Sistemleri Makine Dairesi Yerleşimi ve Boyutlandırılması INM Yapılarda Otomasyon ve Enerji Yönetimi Tesisat sistemleri için genel bilgiler Tesisat projelerinde değerlendirme ve karar verme Proje uygulamada takip ve denetim Mekanik tesisatın test edilmesi ve teslim alınması Otomasyonda temel kavramlar Otomatik kontrol elemanları Mekanik tesisat otomasyonu Bina otomasyonu Isı üretim ve dağıtım sistemlerinde enerji yönetimi İklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde enerji yönetimi Yapılarda yenilenebilir enerji uygulamaları Atık ısının değerlendirilmesinde enerji yönetimi Mekanik tesisat sistemlerinde korozyon etkisi ve koruma Mekanik tesisat sistemlerinde enerji yönetimi. INM Tasarım Yönetimi Tasarım yönetimi ile ilgili temel kavramlar Tasarım yönetiminin ön planlama, planlama ve inşaat safhalarındaki rolü Tasarımcıların seçimi Yüklenici seçimi Projenin koordinasyonu ve izlenmesi Tasarımcı ve yüklenici koordinasyonu INM İnşaat Projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve Çevresel Etkinin Tanımı ÇED Mevzuatı Proje Tanıtım Dosyası ve Hazırlanması ÇED Raporu ve Hazırlanması Tüm ÇED Süreci, İlgili Taraflar ve Kurumlar İnşaat Sektörü ve Diğer Sektör Projelerindeki İnşaat Kısmı için ÇED Raporu Hazırlanması Örnek ÇED Raporlarının İncelenmesi

7 INM Yapı Malzemeleri ve Yalıtım İnşaat Yönetiminde Yapı Malzemelerinin ve Yalıtımın Önemi, Konu ile İlgili Yönetmelikler ve Standartlar Yapı Malzemelerinin Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri (Kullanım yer ve amacına göre, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerine göre) Taşıyıcı ve yalıtım malzemeleri Yapıda malzeme hasarları Yapıda malzeme özelliklerinin belirlenmesi (Betonarme yapılarda, tarihi yapılarda) Beton Teknolojisi( Hazır beton, pompa betonu, püskürtme beton, sıcak ve soğuk havada beton dökümü, su altında beton dökümü) Betonda Kalite Denetimi G İşaretinin Önemi Yapılarda Yalıtım Sistemleri ve Malzemeleri (Isı-nem yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı) Uygulamalardan Örnekler INM İnşaat Projelerinde Değer Mühendisliği Değerin ve değer mühendisliğinin tanımı Değer mühendisliği felsefesi Değer mühendisliğinin aşamaları Değer mühendisliğinin kullandığı araçlar Değer analizi Fonksiyon analizi Hedef maliyetleme ve uygulamaları Değer mühendisliği çalışma/kayıt defteri Değer mühendisliği uygulamaları ve değer mühendisliğinin kazandırdıkları İnşaatta yapılabilecek maliyet düşürücü faaliyetler Değer mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar Değer mühendisliğinin inşaat mühendisliğinde uygulama alanlarının örneklerle anlatımı INM Yurtdışı Yapım Projelerinde Yapı İşletmesi Ülke Özellikleri Teklif Süreci İhale Süreci Sözleşme Bakım Ve İşletme Dönemi INM İnşaat Şirketleri İçin Performans Değerlendirme ve Yönetimi Performans değerlendirme ve yönetimi konularına giriş Proje performansı ve şirket performansı Proje yönetimi yeterliği bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi Stratejik yönetim ilkeleri bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi (Türk inşaat sektörüne genel bir bakış, şirketlerin stratejik duruşlarının irdelenmesi) Çevresel faktörler (Pazar koşulları, makro-ekonomik ortam, politik ortam vs.) bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi Proje katılımcılarıyla (işveren ile ilişkiler, hükümet ile ilişkiler vs.) ilişkiler bakımından performans değerlendirmesi ve yönetimi Türk inşaat sektörünün fazlalıklarının ve gereksinimlerinin irdeleneceği bu güncel başlık altında öğrencilerin derse katılımlarının, araştırma, sözlü ve yazılı becerilerinin arttırılması amacıyla ders kapsamında önerilecek bir takım konu başlıkları hakkında raporlamalar, öğrenci sunumları, tartışmalar ve atölye çalışmaları (workshop)

8 INM Yapılarda Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramlarının teknolojik, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarının ve bu konuda gerekli farkındalığın aktarılması Eko sertifikasyon programları (LEED, BREEAM vs.) hakkında bilgi, Ülkemizde ve dünyada yeşil bina anlayışıyla yapılmış veya yapılmakta olan projelerin çeşitli örnek çalışmalar (case study) ile incelenmesi, yapılmış bu projelerin şirketlere maliyetinin araştırılması. Dersin etkileşimli bir biçimde işlenmesi, öğrencilerin araştırma, veri toplama ve analizi, sözlü ve yazılı becerilerinin artırılması amacıyla, konuların öğrenciye aktarımı donem içi öğrenci projeleri, çeşitli atölye çalışmaları (workshop) ve öğrenci sunumlarıyla zenginleştirilecektir. INM Nanoteknolojinin İnşaat Ve İnşaat Malzemelerinde Uygulamaları Ve Enerji Verimliliğine Etkileri Nano-teknolojiye giriş ve inşaat sektöründe kullanımı Nano-malzemelerin sınıflandırılması ve üretim teknolojileri Enerji verimliliğinin esasları Enerji verimliliği sağlayan iç yapı malzemeleri Kendi-kendini temizleyen fotokatalitik ürünler ve boyalar Anti-mikrobiyal nano-yapılı kaplamalar Anti-bakteriyal lavabolar, tuvalet taşları, yer ve duvar karoları Anti-viral iç duvar kaplamaları Küf tutmayan iç kaplamalar Ahşap doğrama özelliği taşıyan nano-kaplamalı seramik yer karoları Zararlı ışınları soğuran kaplamalar ve camlar Depreme dayanıklı nano-partiküllerle takviyeli ve yüksek enerji absorplamalı malzemeler Yanmaya dirençli nano-yapılı inşaat malzemeleri ve kaplamaları INM Dönem Projesi Öğrenciler seçme bir inşaat projesini başından sonuna kadar inceleyerek o projede yapı işletmesi fonksiyonlarının nasıl kullanıldıklarını öğrenirler. INM Seminer Öğrenciler seçme bir inşaat projesini veya uygulamasını dersin amacı çerçevesinde inceleyerek o proje/uygulama hakkında bir seminer sunuşu hazırlarlar.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS TVS 101 Genel İşletme İşletmecilik temel kavramları

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS SBYA 101 Temel Hukuk Sosyal düzen kuralları,

Detaylı

3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI 3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşmenin ön koşullarından birinin nitelikli ve yetişmiş insan gücünün varlığı olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Bunu sağlayacak

Detaylı