YAEM 2012 Sunumu. Atık BitkiselYağların Biyodizel Üretimi İçin i Toplanmasını Modelleyen Seçici i ve Devirli Bir Envanter Rotalama Problemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAEM 2012 Sunumu. Atık BitkiselYağların Biyodizel Üretimi İçin i Toplanmasını Modelleyen Seçici i ve Devirli Bir Envanter Rotalama Problemi"

Transkript

1 YAEM 2012 Sunumu Atık BitkiselYağların Biyodizel Üretimi İçin i Toplanmasını Modelleyen Seçici i ve Devirli Bir Envanter Rotalama Problemi Deniz AKSEN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Onur KAYA Mühendislik Fakültesi F. Sibel SALMAN Mühendislik Fakültesi Yeliz AKÇA Mühendislik Fakültesi 32. YA/EM Kongresi Doğuş Üniversitesi Acıbadem, İstanbul Gündem Motivasyon Genel Amaç Literatür Problem Tanımı Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelleri Gerçek Yol Mesafeli Bir Vaka Çalışması Sonuçlar 2 1

2 Motivasyon Geri dönüştürülebilir ürünlerin (atık bitkisel yağ) toplama noktaları veya geri dönüştürme şirketleri ik i (biyodizel l üreticileri) tarafından toplanarak üretim süreçleri için girdi sağlanması. 3 Genel Amaç Toplayıcı Şirketin Karar Değişkenleri: Üretim ihtiyaçlarını karşılamak ş için toplama noktalarının ne zaman ziyaret edileceği. Atık Yağ Toplama Merkezi Her bir gün toplama noktalarını hangi sırayla ziyaret edileceği. Talebi karşılayabilmek için ne kadar dış kaynak kullanımı yapılacağı. ğ AMAÇ: En Küçükle Toplam Taşıma ve Envanter Maliyeti 4 2

3 Literatür Geri Dönüştürülebilir Ürünlerin Toplanması Tersine Lojistik Araç Rotalama Problemi (ARP) Dönemsel Araç Rotalama Problemi (DARP) Envanter Rotalama Problemi (ERP) 5 Literatür Dönemsel Araç Rotalama Problemi (DARP) DARP nde rotalar, sayısı sabit bir araç filosu için belirlenir. Her bir müşteri noktasının planlama ufku boyunca kaçar kere ziyaret edileceği önceden bilinir. 3 Temel Karar: Her bir müşteri için önceden belirlenen ziyaret çizelgelerinden birinin seçimi. Her bir peryot için o gün gidilecek müşterilerin araçlara atanması. Her bir peryotta kullanılan araçların rotalarının belirlenmesi. 6 3

4 Literatür Envanter Rotalama Problemi (ERP) ERP iki tedarik zinciri işleminin ş tümleştirmesidir. ş 3 Temel Karar: Hangi müşteri noktasının hangi dönemde (peryotta) ziyaret edileceği, Ziyaret edilen müşteri noktasına ne kadar (toplama/dağıtma) hizmeti verileceği, Müşteri noktalarının hangi rotada (sırada) ziyaret edileceği. 7 Literatür DARP den Farkları Müşterilerin belirlenmiş ziyaret sıklığı yoktur. Ziyaret kararları, önceden tanımlanmış çizelgelerden seçilmez. Her bir müşteri her bir dönemde gidilebilir. Müşteri noktalarındaki atık yağ envanter birikimini dikkate alır. ERP den Farkları Ürün dağıtımı yerine atık ürün toplaması yapılır. Atık yağ toplama programına her müşteri dahil edilmeyebilir. 8 4

5 ERP Literatür Envanter Rotalama Problemi Tek Dönemli Modeller (kısa dönem) Çok Dönemli Modeller (uzun dönem) Beltrami and Bodin (1974) Dror et al (1985) and Dror Federgruen and Zipkin (1984) and Ball (1987) Federgruen et al (1986) Dror and Levy (1986) Chien et al (1989) Trudeau and Dror (1992) Dror and Trudeau (1996) Jaillet et al (1997), Bard et al (1998) and Jaillet et al (2002) Campbell and Savelsbergh (2004) Lee et al (2003) Sonsuz Uzunluklu Modeller (sürekli) Christofides and Beasley (1984) and Gaudioso and Paletta (1992) Anily and Federgruen (1990, 1991) Gallego and Simchi-Levi (1990) Stokastik Modeller Kleywegt et al. (2002a, b) 9 Problem Tanımı a(i) d(i,j) r(t) 10 5

6 Problem Tanımı Genel Karakteristikler Çevrimsel (Döngüsel) Deterministik i ik Müşteri seçici Tek depolu Homojen kapasiteli esnek araç filolu Bașlangıç envanteri k(i,0) k(i,0) Dönem 2. Dönem 11 Endeks Kümeleri I 0,1,..., n : n kaynak noktası ve depo (0 düğümü) IC 1,..., n : n kaynak noktası (I nin bir alt kümesi) T 1,..., : döngüsel planlama ufkundaki peryot (gün) sayısı Girdi Parametreleri c Toplama araçlarının birim mesafe seyahat maliyeti h Bir litre yağı ğ bir gün boyunca depoda d tutmanın envanter maliyeti i v Günlük araç işletim maliyeti (sürücü brüt yevmiyesi dahil) p Toplu satın alma durumunda bitkisel yağın litre başına maliyeti Q Toplama araçlarının atık yağ taşıma kapasitesi (lt cinsinden) 12 6

7 Girdi Parametreleri (devam) d ij i ve j düğümleri arasındaki mesafe (i,j I ) a it i müşterisinde t gününde biriken atık yağ miktarı A i i müşterisinde planlama ufku boyunca biriken atık yağ miktarı (A i tt a it ) r t Şirketin t günü için toplaması gereken bitkisel yağ miktarı 13 İkili Karar Değișkenleri: O(n 2 ) tane X ijt 1 Eğer i düğümünden j düğümüne t gününde bir araç gidiyorsa, 0 Aksi takdirde. (i,jj I, t T ) Y it 1 Eğer i düğümü t gününde bir araç tarafından ziyaret ediliyorsa, (i IC, t T ) 0 Aksi takdirde. Z i 1 Eğer i düğümü bir döngü boyunca en az bir kez ziyaret ediliyorsa, (i IC ) 0 Aksi takdirde. 14 7

8 Sürekli Karar Değișkenleri F ijt : i düğümünden j düğümüne t gününde gerçekleşen atık yağ ğ akışı ş (i,j j I, t T ) W it : i düğümünden t gününde toplanan atık yağ miktarı (i IC, t T ) I it : t günü sonunda i düğümündeki atık yağ envanteri (i I, t T ) I i0 : döngü başlangıcında i düğümünde bulunan yağ envanteri (i I ) S t : t gününden şirket tarafından dışarıdan temin edilecek yağ miktarı (t T ) 15 Amaç Fonksiyonu: Elde Bulundurma Maliyeti + Tașıma Maliyeti + Dıșarıdan Tedarik Maliyeti Enk. 16 8

9 Kısıtlar Alt tur olușumunu engelleyen akıș denge kısıtları ve akıș değișkenleri i üzerindeki sınırlar 17 X ve Y ikili değișkenlerini birbirine bağlayan kısıtlar Depoya giren ve çıkan araç sayısını eșitleyen kısıt 18 9

10 Toplama miktarı ve gün sonu envanteri ile ziyaret değișkenini ilintilendiren kısıt Müșteri düğümlerindeki envanter denge kısıtları Depodaki envanter denge kısıtı 19 Y ve Z değișkenlerini ilintilendiren kısıtlar Tamsayı kısıtları ile sıfırdan büyük ve eșit olma kısıtları 20 10

11 Çizelgelemeli Formülasyon (ALTERNATİF MODEL) İlave Endeks Kümesi K 1,..., 2 : Herhangi bir müşteri düğümü için geçerli tüm ziyaret çizelgeleri kümesi İlave İkili Karar Değișkenleri: O(n2 ) tane Z ik 1 Eğer i düğümü için k çizelgesi seçilirse, 0 Aksi takdirde. (i IC, k K ) 21 Çizelgelemeli Formülasyon (ALTERNATİF MODEL) İlave Girdi Parametresi (i IC, k K, t T ) L ikt i düğümü için k çizelgesinin uygulanması halinde bu düğümden t gününde toplanacak atık yağ miktarı. Örnek Hesaplama: i müşterisi için ziyret çizelgesi vektörü (0,1,0,0,1,1,0) olduğunda: L ikt 0 t 1, 3, 4, ve 7i için. i L ik2 a i7 + a i1 + a i2 L ik5 a i3 + a i4 + a i5 L ik6 a i

12 Değișen Kısıtlar 23 HER İKİ MODELE DE EKLENEN GEÇERLİ EȘİTSİZLİKLER (KESMELER) Gerekli araç sayısı üzerine alt ve üst sınırlar İki düğümlü alt turları engelleyen kısıt 24 12

13 HER İKİ MODELE DE EKLENEN GEÇERLİ EȘİTSİZLİKLER (KESMELER) Toplama programına dahil edilmeyen müșteri düğümlerinin ziyaretini engelleyen kısıtlar 25 Kısmi Doğrusal Programlama Gevşetmesi HER İKİ MODELE DE EKLENEN YENİYARDIMCI TAMSAYI DEĞİȘKENLERİ 26 13

14 Kısmi Doğrusal Programlama Gevşetmesi HER İKİ MODELE DE EKLENEN YENİ KISITLAR 27 Hesaplama Platformu ve Cplex Opsiyonları Modeller GAMS 23.6 ile birlikte gelen Cplex 12.2 kullanılarak çözülmüştür. (64-bit versiyonu) Koşturumlar Intel Xeon X GHz Quad-Core işlemcili, 16 GB RAM li bir sunucuda alınmıştır. Cplex 12.2 nin şu opsiyonlarının etkinleştirilmesinin başarımı artırdığı gözlemlenmiştir: nodelim threads 0 parallelmode 1 workmem nodefileind

15 Hesaplama Platformu ve Cplex Opsiyonları Cplex 12.2 nin şu opsiyonlarının çözüm süresi ve kalitesi başarımına etkisi gözlemlenmemiştir: cuts, nodesel, varsel, bttol Çözüm süreleri: Her bir SDERP modeli için 2 saat. SDERP modellerinin kısmi doğrusal ğ gevşetmesi ş için 1 saat. 29 Örnek Uygulama : ANADOLU YAKASI Araç Modeli Fiat Doblo Cargo Maxi Fiat Fiorino Cargo Tașıma kapasitesi 920 kg 550 kg (Sürücü hariç) Șehir içi yakıt tüketimi 7 lt /100 km 6 lt /100 km Kiralama bedeli 70 TL / gün 50 TL / gün Araç ișletim maliyeti 110 TL / gün 90 TL / gün Seyir maliyeti 0.22 TL / km 0.19 TL / gün Sürücünün brüt yevmiyesi 40 TL / gün 40 TL / gün Euro 4 Dizel fiyatı 3.08 TL / lt 3.08 TL / lt 30 15

16 Örnek Uygulama : ANADOLU YAKASI 31 Örnek Uygulama : ANADOLU YAKASI SDERP Modeli SDERP Kısmi Doğrusal Gevşetmesi SDERP Tam Doğrusal Gevşetmesi Model İsmi Üst Sınır Alt Sınır KTDP Aralığı Üst Sınır Alt Sınır KDG Aralığı Optimal DP Amaç Değeri En İyi Aralık (SDERP) Fio 60acc MED % % % Fio 60acc HIGH % % % Dob 60acc LOW % % % Fio 30acc HIGH % % % Fio 60acc MED % % % Dob 30acc HIGH % % % Ortalama % % % Çizelgeli Model (ÇM) ÇM Kısmi Doğrusal Gevşetmesi ÇM Tam Doğrusal Gevşetmesi Optimal DP En İyi y Aralık Model İsmi Üst Sınır Alt Sınır KTDP Aralığı Üst Sınır Alt Sınır KDG Aralığı Amaç Değeri (ÇM) Fio 60acc MED % % % Fio 60acc HIGH % % % Dob 60acc LOW % % % Fio 30acc HIGH % % % Fio 60acc MED % % % Dob 30acc HIGH % % % Ortalama % % % 32 16

17 ELDE EDİLEN GÜNLÜK ROTALAR 33 ELDE EDİLEN GÜNLÜK ROTALAR 34 17

18 Araç Tipinin ve Dışarıdan Yağ Satın Almanın Etkileri 35 Sorular/ Yorumlar??? 36 18

ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA

ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA YA/EM 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi, 2-4 2 4 Temmuz 2007 ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA PROBLEMLERĐNDE ARAÇ ROTALAMA ĐÇĐN TAMSAYILI KARAR MODELLERĐ Barış KEÇECĐ Đmdat KARA Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 3 Sayfa: (22-70) Ödül Almış Çalışma TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ Ali Cem RANDA*, Alican CÖMERT, Berker ADIGÜZEL,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Araç rotalama problemine tam sayılı lineer programlama modeli ve gıda sektöründe bir uygulama

Araç rotalama problemine tam sayılı lineer programlama modeli ve gıda sektöründe bir uygulama İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 251-260 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2014 Araç rotalama problemine

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI

ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi..Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 s.41-51 ARAÇ ROTALAMA SİSTEMLERİ VE TASARRUF ALGORİTMASI UYGULAMASI Burak KOSİF*, İsmail EKMEKÇİ** Geliş: 18.06.2012 Kabul:

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Prof. Dr. Selim Aktürk Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yeşim

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

BIST PAY ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST PAY ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI BIST PAY ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI 1. BÖLÜM: AMAÇ BIST Pay Endeksleri, Borsa İstanbul da işlem gören payların gruplar halinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. 2. BÖLÜM: TANIMLAR

Detaylı

İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI DİNAMİK ÇÖZÜM METOTLARI VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Cihan ERCAN 1, Cevriye GENCER 2

İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI DİNAMİK ÇÖZÜM METOTLARI VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Cihan ERCAN 1, Cevriye GENCER 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.2, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.2, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI DİNAMİK ÇÖZÜM METOTLARI VE LİTERATÜR

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract Emel ve Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları 129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.91-109. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Satınalma Günümüzün rekabet koşulları, Teknolojinin gelişimi, Dünya pazarlarının

Detaylı

Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler

Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler Talebe Dayalı Envanter Yönetimi ve Doğru Yolu Gösteren Akıllı Metrikler Prof. Dr. Bahadır İnözü Orhan Kartal NOVACES Hakkında Günümüzün en güçlü odaklanmış performans geliştirme ve proje yönetimi liderlerinden

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi Dr. Özgür Kabak Proje yönetimi Organizasyonlar işlerini işlemler veya projeler olarak gerçekleştirirler. İşlemler ve projelerin ortak özellikleri: İnsanlar tarafından

Detaylı

www.katilimendeksi.org/modelportfoy KATILIM MODEL PORTFÖY ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/modelportfoy KATILIM MODEL PORTFÖY ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 1. AMAÇ Katılım Model Portföy Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt OCAKTAN Benzetim (Simülasyon) in Tarihsel Gelişimi Simülasyon kelimesinin modern anlamda

Detaylı

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 30 KURAL KİTAPÇIĞI 1. AMAÇ Katılım 30 Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla

Detaylı

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 0, (), -7. Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi Ahmet Kabarcık Levent Kandiller Haluk Aygüneş Öz Bu makalede yolların hareketli

Detaylı