ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası"

Transkript

1 ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası Özgün İhtiyaçlarınıza Çözümler Stratejik Amaçlarınıza Katkılar

2 İçindekiler Yönetici Özeti İnşaat Sektöründe Büyüme Fırsatları İnşaat Şirketlerinin İhtiyaçları e-mor İnşaat ERP Çözüm Haritası e-mor İnşaat ERP Çözüm Haritası'na Genel Bakış e-mor İnşaat ERP Sistemi Uygulamaları Analitik Uygulamalar İş Süreçleri Uygulamaları Dönüştürücü Uygulamalar e-mor İnşaat ERP'nin Stratejik Amaçlarınıza Katkıları Finansal Perspektif Müşteri Perspektifi İç Süreçler Perspektifi Snuçlar

3 Yönetici Özeti İnşaat sektöründe önümüzdeki n yılda %67 büyüme yaşanacaktır. İnşaat sektöründeki büyüme hızı eknmilerin rtalama büyüme hızından daha yüksek gerçekleşecektir. Türk inşaat şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgeler inşaat faaliyetlerine yönelik talep artışı bakımından en hızlı büyüyen bölgeler arasındadır. Deneyimler inşaat şirketlerinin önlerindeki büyüme fırsatlarından yüksek karlılıkla yararlanabilmeleri için sektörün özgün iş ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini göstermektedir. İnşaat şirketleri prjelerini planladıkları zamanda planladıkları bütçeyle tamamlayabilmeli, şantiyeleriyle merkezlerini entegre edebilmeli, güncel bilgilere anlık larak erişebilmeli, dağınık çalışan departmanlarını birarada çalışır hale getirebilmeli, geçmişte elde ettikleri bilgi birikimlerini yeni prjelerine yansıtabilmelidir. İnşaat sektörünün özgün iş ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek geliştirilmiş lan e-mor İnşaat ERP sistemi şirketinizin özgün iş ihtiyaçlarını karşılamanızı sağlayacak bir çözüm haritası sunmaktadır. e-mor İnşaat ERP sisteminin sunduğu çözüm haritası finansal perspektiften, müşteri perspektifinden ve iç süreçler perspektifinden stratejik amaçlarınıza erişmenize katkıda bulunacaktır. e-mor İnşaat ERP sistemi Analitik Uygulamalar, İş Süreçleri Uygulamaları ve Dönüştürücü Uygulamalar'dan luşmaktadır. Analitik uygulamalar şirketinizin ürettiği bilgilerin anlamlı hale getirilerek karar alma süreçlerinizde ve perasynlarınızda kullanılmasını sağlar. Şirketinizin bilgi birikiminin analiz edilmesini, yrumlanmasını ve paylaşılmasını sağlar. İş Süreçleri Uygulamaları şirketinizin yürüttüğü tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak tek bir veritabanında yönetilmesini sağlayan iş işleme uygulamalarıdır. Yürüttüğünüz süreçlerin kapsamlı bir şekilde yönetilebilmesini, raprlanabilmesini ve bir sürecin tüm tarihçesinin izlenebilmesini sağlar. Dönüştürücü Uygulamalar şirketinizin daha rganize, sistematik ve etkili çalışmasını sağlayıp üretkenliğini artıracak lan uygulamalardır. İnşaat sektörünün özgün iş ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek geliştirilmiş lan e-mor İnşaat ERP sistemi, Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi Plimeks İnşaat dahil lmak üzere, Maya Hlding, Klin İnşaat, Çelikler Hlding, Yıldızlar Grup gibi birçk büyük inşaat şirketinde başarısını kanıtlamıştır. 3

4 1. İnşaat Sektöründe Büyüme Fırsatları Dünya gayrisafi hasılasının %11'ini luşturan inşaat sektörü hem dünya eknmisinin hem de Türk eknmisinin lkmtif gücüdür. Şehirleşme trendinin geniş çaplı altyapı ihtiyaçları dğurması ve gelişmekte lan ülkelerin eknmilerinin gerekli büyük altyapı yatırımlarını yapabilecek güce ulaşmaları snucunda önümüzdeki n yılda inşaat faaliyetlerine harcanan yatırımların 67% artacağı hesaplanmaktadır. İnşaat faaliyetlerine yılları arasında dünya genelinde 100 trilyn dlar harcanacağı öngörülmektedir yılında inşaat sektörü dünya gayrisafi hasılasının %13.2'sini luşturarak dünya eknmisindeki önemini daha da artıracaktır. İnşaat sektörü bu dönemde en hızlı büyümeyi Orta Dğu'da, Dğu Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'da Türk inşaat şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde gerçekleştirecektir. Yıllık %2 nüfus artışı ranı ile nüfus artış hızı bakımından tüm dünyayı geride bırakan Orta Dğu ve Kuzey Afrika bölgesi ülkeleri zengin petrl ve dğal kaynaklarını kullanarak inşaat faaliyetlerine ayırdıkları bütçeleri artıracaktır Dünya Kupası ev sahibi lan Katar önümüzdeki n yılda bu bölgede inşaat faaliyetlerine yatırımı en fazla artıracak ülkedir yılı itibariyle Dğu Avrupa'da inşaat sektörü büyüklüğü açısından 3. sırada lan Türkiye, 2020 yılına kadar Plnya'yı geride bırakarak Rusya'nın ardından bu bölgedeki en büyük pazar haline gelecektir yılında inşaat sektöründe %11.2 büyüme gerçekleştiren Türkiye'de her türlü inşaat faaliyetine lan iç talep önümüzdeki n yılda da artmaya devam edecektir. Gerek Türkiye'de, gerekse Türk inşaat şirketlerinin faaliyet gösterdiği uluslararası cğrafyalarda yaşanmakta lan şehirleşme trendi nedeniyle altyapı yatırımları, ticari yapı yatırımları ve knut yatırımları hızlanmaktadır. Bu rtamda Türk inşaat şirketlerinin önünde cazip büyüme fırsatları bulunmaktadır. Türk inşaat şirketlerinin önlerindeki büyüme fırsatlarını yüksek karlılıkla yönetebilmeleri için sektöre özgü iş ihtiyaçlarını karşılamaları gereklidir. 4

5 2. İnşaat Şirketlerinin İhtiyaçları İnşaat şirketlerinin büyümeyi karlı yönetebilmeleri için prjelerini planladıkları zamanda planladıkları bütçeyle tamamlamaları, prjelerinin maliyetlerini kntrl altına almaları, dağınık çalışan departmanlarını birarada çalışır hale getirmeleri, şantiyeleriyle merkezlerini entegre etmeleri, yürüttükleri prjelerle ilgili güncel bilgileri karar alıcı yöneticilerine aktarmaları gereklidir. Deneyimler ışığında, inşaat şirketlerinin büyümeyi karlı yönetebilmeleri için karşılamaları gereken ihtiyaçlar şöyle listelenebilir: Prjeleri planlanan zaman ve bütçe dahilinde tamamlama ihtiyacı. Prjelerin bedellerinin yüksekliği ve nakit akışı riskleri göz önüne alındığında, bir inşaat şirketinin üzerinde en çk durması ve mükemmeleşmesi gereken knuların başında prjeleri zamanında, bütçe dahilinde ve beklenen kaliteyle tamamlamak gelir. Prjelerin maliyetlerini düşürme ihtiyacı. Karlılık prjelerin maliyetlerine bağlıdır. Prjelerinin maliyetlerini kntrl altına alıp düşürebilen inşaat şirketleri sadece karlarını yükseltmekle kalmayıp, yeni prjelere rekabetçi fiyatlar vererek pazar paylarını genişletmektedir. Merkez ve şantiyeleri entegre etme ihtiyacı. Prjelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanabilmesinin en önemli unsuru merkez ile şantiye arasındaki krdinasyndur. Şantiyeler merkezden kpuk çalışmaya meyilli lup prje yönetiminin yetersiz gerçekleştirilmesine, taşernların ve tedarikçilerin iyi yönetilememesine, kaynakların verimsiz kullanılmasına neden lmaktadır. Şantiyelerle merkez entegre edilerek güncel anlık bilgilerin şantiyelerden merkeze, merkezden şantiyelere ulaştırılması öncelikli ihtiyaçlardandır. Şirket ve prjeler ile ilgili knslide bilgi ihtiyacı. Şirketin tüm departmanlarının ve yürüttüğü tüm prjelerinin bilgileri biraraya getirilerek karar alıcılara sunulabilmelidir. Prjeler hakkındaki knslide bilgiler kullanılarak şirketin knslide kaynak ihtiyaçları daha sağlıklı planlanabilmeli ve nakit yönetimi daha etkin gerçekleştirilebilmelidir. Anlık güncel rapr ihtiyacı. Prje bazlı endüstrilerde bulunan şirketler, prje bazlı endüstrilerin katik yapısının getirdiği belirsizlikler ve risklerle her an karşı karşıyadır. Yöneticiler prjeler hakkında sağlıklı kararlar alabilmek, dğru planlama yapabilmek ve prjelerinde luşan gelişmelere istinaden hızlı hamleler yapabilmek için her an güncel raprlara ihtiyaç duymaktadır. İş birimleri ittifakının yüksek lduğu, tüm iş birimlerinin rtak 5

6 bir sistem üzerinden süreçlerini yürüttüğü ve şantiyelerle merkezin entegre lduğu durumlarda anlık güncel raprlar almak mümkündür. Erken uyarı mekanizmaları kurarak riskleri yönetme ihtiyacı. İnşaat şirketleri karlılıklarını ve nakit akışlarını tehdit eden riskleri praktif bir şekilde yönetmelidir. Prjelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanabilmesini engelleyecek knular tespit edilerek düzenli larak takip edilebilmelidir. Şirketler erken uyarı mekanizmaları kurgulayarak hem çalışanlarının önemli işlemleri atlamamalarını hem de yöneticilerinin prblemlere zamanında müdahale edebilmelerini sağlayabilmelidir. Yapılan prjelerden elde edilen deneyimlerden yeni prjelerde faydalanma ihtiyacı. İnşaat şirketleri prje bazlı geçici yapılanmalar kurmaya ve yüksek çalışan sirkülasynuna maruz kalmaya eğilimlidir. Bu durumlarda geçmişte yürütülmüş prjelerden elde edilen knwhw'ın şirket içinde tutulması güçleşmektedir. Ayrıca, knw-hw'ın sistematik bir şekilde şirket içinde tutulamaması çalışanlara lan bağımlılığı da artırmaktadır. Geçmişte yapılmış prjelerden elde edilen deneyimlerin Yeni yapılan prjelere yansıtılması prjelerin daha düşük bütçelerle yönetilebilmesini ve prjelerin risklerinin öngörülebilmesini sağlamaktadır. Süreçleri sadeleştirerek ve standartlaştırarak karmaşık yapılardan kurtulma ve çalışanlara bağımlılığı azaltma ihtiyacı. İnşaat şirketleri sahip ldukları karmaşık yapılar nedeniyle süreçlerinde verimlilik ve etkinlik kayıpları yaşamaktadır. Süreçlerin standartlaştırılması, sadeleştirilmesi ve tüm şirketçe uygulanması ile çalışanlara bağımlılık azaltılabilir. Departmanların dağınık çalışmalarının önüne geçerek eş zamanlı birçk işi aynı anda rganize etme ve süreçleri hızlandırma ihtiyacı. Farklı departmanların ürettikleri bilgiler birbirini tamamlayıcı bir şekilde karar alıcıların karşılarına sunulmalıdır. Bilgi bir kere üretilerek farklı departmanların kullanımına sunulabilmeli, böylece hem bilgi kirliliğinin önüne geçilmeli, hem de departmanların işlerini daha hızlı yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Taşernlarla, tedarikçilerle, işverenlerle, müşterilerle ve çalışanlarla lan ilişkileri yüksek perfrmansla yürütme ihtiyacı. Prjelerin başarıyla yönetilebilmesi için çk sayıdaki kuruluş ve aktör ile ilişkilerin iyi yürütülmesi gereklidir. İlişilerin her aşaması kayıt altına alınabilmeli, srgulanabilmeli ve gelecekte atılacak adımlar planlanabilmelidir. 6

7 3. e-mor İnşaat ERP Çözüm Haritası 3.1. e-mor İnşaat ERP Çözüm Haritası'na Genel Bakış İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler bugüne kadar özgün iş ihtiyaçlarını karşılayacak bilişim teknljileri bulamamaktaydı. Bilişim şirketleri bu alanda yeterli çözümler sunamıyrdu. e-mor İnşaat ERP sistemi inşaat sektörünün özgün iş ihtiyaçlarını derinlemesine analiz edilerek geliştirilmiştir. e-mor İnşaat ERP sisteminin sunduğu çözüm haritası Analitik Uygulamalar İş Süreçleri Uygulamaları Dönüştürücü Altyapı Uygulamaları'ndan luşmaktadır. e-mor İnşaat ERP sistemi hem şirketinizin iş ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de finansal perspektiften, müşteri perspektifinden ve iç süreçler perspektifinden stratejik amaçlarınıza erişmenizi sağlayacaktır. Şekil 1 - e-mor İnşaat ERP Sistemi Çözüm Haritası 7

8 3.2. e-mor İnşaat ERP Sistemi Uygulamaları Analitik Uygulamalar Perfrmansı yüksek şirketler veriyi diğer şirketlere kıyasla 3 kat daha fazla analiz etmektedir. Analitik uygulamalar şirketinizin ürettiği bilgilerin anlamlı hale getirilerek karar alma süreçlerinizde ve perasynlarınızda kullanılmasını sağlar. Şirketinizin bilgi birikiminin analiz edilmesini, yrumlanmasını ve paylaşılmasını sağlar. e-mor İnşaat ERP sistemi 3 güçlü analitik uygulama sunar. Yönetici Bilgi Panları. Şirketinizin üst düzey yöneticilerinin kendileri için önemli lan knuları tek bir ekranda anlık larak takip ettikleri görsel ekranlardır. Üst düzey yöneticileriniz kendileri için önemli lan grafikleri ve tablları izleyebilir, en çk kullandıkları raprlara tek bir tuşla erişebilirler. Yönetici Bilgi Panları üst düzey yöneticilerinizin şirket hedeflerine daklanmalarını, faaliyetlerin şirketi hedeflere ne kadar yaklaştırdığını ölçümleyebilmelerini ve gerekli müdahaleleri praktif bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlar. Yönetimsel Raprlar. İnşaat sektörüne yönelik geliştirilmiş yüzlerce yönetimsel raprdan luşur. Sunduğu görsellik ve zengin içerik sayesinde yöneticilerinizin raprları hızlı inceleyebilmelerini ve yrumlayabilmelerini sağlar. Bilgi Setleri. Yöneticileriniz ve kullanıcılarınız bilgi setlerini kullanarak kendi raprlarını klaylıkla kendileri üretebilirler. Sürükle-bırak, filtrelendir, gruplandır, frmule et gibi özellikleri kullanarak kendi raprlarını hızla üretebilen yöneticileriniz ve kullanıcılarınız aldıkları kararları smut verilere dayandırabilirler. Yöneticileriniz aynı bilgi setine farklı açılardan bakarak zengin anlamlar elde edebilirler İş Süreçleri Uygulamaları. Şirketinizin yürüttüğü tüm faaliyetlerin kayıt altına alınarak tek bir veritabanında yönetilmesini sağlayan iş işleme uygulamalarıdır. Yürüttüğünüz süreçlerin kapsamlı bir şekilde yönetilebilmesini, raprlanabilmesini ve bir sürecin tüm tarihçesinin izlenebilmesini sağlar. e- MOR İnşaat ERP sistemi 17 ana iş süreçleri uygulaması ve her bir ana iş süreci kapsamında nlarca alt iş süreci uygulaması barındırmaktadır. Prje Yönetimi. Şirketinizin yürüttüğü prjeleri kusursuz bir şekilde yönetebilmesini sağlayan uygulamadır. Prjelerinizin zamansal, fiziksel, kaynaksal ve finansal 8

9 durumlarını daha iyi yönetmenize yardımcı lur. Şantiyelerinizden merkezinize gelen güncel bilgileri analiz ederek prjelerinizle ilgili atmanız gereken adımları öngörmenizi sağlar. Merkezinizden şantiyelerinize akan güncel bilgiler sayesinde şantiyelerinizde dğru zamanda dğru işlerin yapılmasına yardımcı lur. Şantiyelerinizde gerçekleşen ilerlemeler ve güncel maliyetler detaylı bir şekilde anlık larak prje yöneticilerinizin önüne sunulur. Prje yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçleriyle entegredir. Bu sayede iş birimleriniz arasındaki ittifakı artırabilirsiniz. Prje yönetimindeki başarınızla prjelerinizin rayından çıkmamasını ve planladığınız bütçe dahilinde planladığınız zamanda prjelerinizi tamamlayabilmenizi sağlayabilirsiniz. Planlama Yönetimi. Bir prjenin başarısı planlama sürecine ayrılan efra ve hassasiyete bağlıdır. Tedarik zincirinizi daha iyi yönetilebilmeniz, maliyetlerinizi ve nakit akışınızı daha gerçekçi öngörmeniz, kaynaklarınızı daha iyi yönetebilmeniz nedeniyle planlama yönetimi kusursuz prje yönetimine altyapı sağlamaktadır. Yürüteceğiniz prjeleri detaylı larak planlayabilirsiniz. Prjenizde gerçekleştireceğiniz zamansal planı MS Prject, Primavera gibi iş prgramı araçları ile luşturabilirsiniz. MS Prject ve Primavera gibi iş prgramı araçları Planlama Yönetimi uygulaması ile tam entegredir. MS Prject veya Primavera kullanarak prje planınızda yaptığınız değişiklikler tmatikmen sisteminize yansımaktadır. Böylece öngördüğünüz nakit akışı, maliyet dağılımları, kaynak ihtiyaçlarınız gibi önemli bilgilerin güncel hallerine erişebilirsiniz. Planlama yönetimi süreciniz tüm iş süreçlerinizle entegredir. Özellikle kaynak ihtiyacınız ve hangi kaynağı ne zaman temin etmeniz gerektiği gibi bilgilerin satın alma yönetimi, ambar yönetimi ve ljistik yönetimi süreçlerinizde tmatikmen planlamaya istinaden edinilmesi gibi knular iş birimleri arasındaki ittifakı artırmaktadır. Teklif Yönetimi. Büyüme hedeflerinize ulaşabilmeniz ve pazar payınızı artırabilmeniz için kısa zamanda yüksek sayıda prjeye teklif verebilmenize yardımcı lur. Vereceğiniz bir teklife harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizin yanında, vereceğiniz teklifi güvenilir verilerden ve geçmiş deneyimlerden hareketle sistematik bir şekilde hazırlamanızı sağlar. Teklif hazırlama sürecinin snunda gerçekçi bir keşif yapılmış ve maliyetler çk iyi öngörülerek şirketinizin hem prjeyi almasını sağlayacak hem de kar marjını ptimize edecek fiyat cazibe nktası belirlenebilmiş lur. Teklif 9

10 yönetimi diğer tüm süreçlerle entegredir. Teklif hazırlanması süresince özellikle satın alma departmanından geçmiş satınalma maliyetleri ve farklı rayiç listeleri gibi bilgiler kullanılarak iş birimleri arasındaki ittifak yükseltilmiş lur. Satın Alma Yönetimi. İhtiyaç duyduğunuz malzeme ve hizmetleri dğru zamanda dğru şartlarda ve düşük maliyetlerle edinmenizi sağlar. Satın alma sürecinizi kntrl altında tutmanıza, gereksiz malzeme veya hizmet alımının önüne geçmenize ve her alımınızı detaylı larak srgulamanıza imkan sunar. Malzeme ve hizmetlerin maliyetlerini planlama sürecinde belirlediğiniz bütçelerin sınırları içerisinde tutmanızı ve satın alma maliyetlerinizi aktivite bazında yönetebilmenizi sağlar. Geniş çaplı satın alma raprları sunar. Satın Alma Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle tam entegredir. Ambar Yönetimi. Şirketinizin sahip lduğu ambarları daha etkili yönetebilmenize imkan sunar. Stk maliyetlerinizi düşürmenizi, gereksiz satın almaların ve israfların önüne geçmenizi sağlar. Geniş çağlı Ambar Yönetimi raprları sunar. Ambar Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle tam entegredir. Ambarlarınızı her an srgulayabilir, gerçek detaylara erişebilir ve ambarlarınızı tam anlamıyla kntrl altına alabilirsiniz. Ljistik Yönetimi. Malzemelerinizi tam zamanında sahada hazır bulundurmanızı sağlar. Ljistik Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle tam entegredir. Bir malzemeyi ne zaman temin etmeniz gerektiğini, ylda ne kadar malzemeniz lduğunu, bir malzemenin ne kadar süre içerisinde sahaya ulaşacağını srgulayabilirsiniz. Malzeme ihtiyaç planınıza uygun larak bir malzemeyi zamanında temin ederek tam zamanında sahada hazır bulundurabilirsiniz. Böylece prjelerinizde zamansal kayıpların önüne geçebilirsiniz. Dış Ticaret Yönetimi. Gerçekleştirdiğiniz ithalat ve ihracat perasynlarınızı detaylı larak yönetebilmenizi ve raprlayabilmenizi sağlar. İthalat ve ihracat dsyalarınızı detaylı larak takip edebilmenize ve dış ticaret süreçlerinizi adım adım izleyip srgulayabilmenize imkan sunar. Dış ticaret işlemlerinizden kaynaklanan maliyetleri ilgili kalemlere dağıtarak maliyetlerinizi daha gerçekçi larak takip edebilmenizi sağlar. Dış Ticaret Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle tam entegredir. Sözleşme Yönetimi. Şirketiniz çk sayıda tedarikçi, taşern, işveren ve müşteri ile sözleşme yapmaktadır. Prjelerinizin sayısı ve ölçeği arttıkça sözleşmelerinizin 10

11 yönetimi de karmaşıklaşmaktadır. Sözleşme yönetimi uygulaması hem prjelerinizin maliyetlerini belirlemenizde ve kntrl altında tutmanızda, hem de işverenlerinizle ve müşterilerinizle ilişkilerinizi daha iyi yönetmenizde size yardımcı lmaktadır. Prjeleriniz ilerlerken prjelerinizde zamanla yaşanan değişimleri sözleşmelere dğru ve zamanında yansıtmanızı, prjelerinizdeki ilerlemeleri sözleşme şartlarına kıyaslayarak srgulayabilmenizi sağlar. Sözleşme Yönetimi uygulaması diğer tüm süreçlerle entegre lup iş birimleriniz arasındaki ittifakın artmasını sağlar. Hakediş Yönetimi. Taşern ve işveren hakedişlerinizin rakamsal büyüklüğü ve şirketinizin nakit akışına lan etkisi göz önüne alındığında, şirketinizin finansal risk yaşamaması için hakedişlerinizin zamanında ve dğru bir şekilde hazırlanması çk önemlidir. Hakediş Yönetimi uygulaması taşernlarınıza gereğinden fazla ödeme yapmamanıza, işverenlerinizden gerekli alacaklarınızı zamanında tahsil etmenize yardımcı lur. Diğer tüm iş süreçleriyle tam entegredir. Hakediş yönetiminizi prje yönetimi ve sözleşme yönetimi süreçlerinizlee entegre lduğu için hakedişleri sahada gerçekleşen fiziksel ilerlemelerden sözleşme şartlarınıza istinaden tmatik larak hesaplayabilirsiniz. Yaptığınız sözleşmeler kapsamında gerçekleştirdiğiniz yapım ve hizmetler karşılığında tahakkuk eden alacaklarınızı ve ödemelerinizi detaylı şekilde takip ederek yönetebilirsiniz. İşveren hakedişi ile gelirlerinizi ve alacaklarınızı, taşern hakedişi ile giderlerinizi ve ödemelerinizi daha etkin yönetmenizi sağlar. Gerekli tüm belgeleri klay ve hızlı biçimde tmatik larak luşturarak dküman yönetimine aktarabilirsiniz. Hakedişlerinizi iş akışınıza bağlı larak rganizasyn şemanızda gerekli kadrlara naya sunabilirsiniz. Muhasebe Yönetimi. Şirketinizin yürüttüğü karmaşık muhasebesel işlemleri sağlıklı ve güvenilir bir biçimde kayıt altına almanızı, raprlamanızı ve analiz etmenizi sağlar. İnşaat sektörüne özgün muhasebe en iyi uygulamaları barındırır. Bir çk muhasebesel işlemi tmatik larak gerçekleştirir. Muhasebe Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegredir. Bu entegrasyn sayesinde güncel maliyetlerinizi detaylı bir şekilde anlık larak takip edebilirsiniz. Finans Yönetimi. İnşaat şirketleri yürüttükleri büyük prjelerde finansal riskler almakta, finansal risklerini ve nakit akışlarını sağlıklı ve dengeli bir şekilde yönetme ihtiyacı duymaktadır. Yürütülen perasynların ölçeği büyüdükçe finans sürecinin yönetimi de karmaşıklaşmaktadır. Yürütülen finans işlemlerinde yapılan en küçük bir 11

12 hata veya alınan bir yanlış karar şirketi tehlikeye atmaktadır. Şirketinizin yürüttüğü karmaşık finans süreçlerini daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kayıt altına almanızı, yönetmenizi ve güncel larak raprlamanızı sağlar. Finansal durum, nakit akışı durumu, nakit akışı prjeksiynu gibi knuları hem prje bazlı hem de kurumsal bazlı yönetmenize yardımcı lur. Finans Yönetimi uygulaması ile yürüttüğünüz finans işlemlerini elektrnik nay mekanizmaları ve denetim sistemleriyle sağlıklı ve kntrl altından yönetebilir, yöneticilerinizin prjelerinizin ve şirketinizin finans durumları ve nakit akışları ile ilgili kapsamlı raprlar almasını sağlayabilirsiniz. Finans Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegre lup nakit akışınızı daha iyi yönetmenizi sağlar. İnsan Kaynakları Yönetimi. Şirketinizin sahip lduğu insan kaynağından maksimum değer elde etmesini sağlar. İnşaat sektörüne yönelik insan kaynakları yönetimi en iyi uygulamaları ve raprlama sistemlerinden luşur. İnşaat sektöründe persnel sirkülasynu diğer sektörlerle kıyaslandığında çk yüksektir. İnşaat sektöründeki yüksek persnel sirkülasynu ve sektörün prje bazlı yapısı şirketlerin insan kaynakları süreçlerini karmaşıklaştırmakta ve verimsizleştirmektedir. İnsan Kaynakları Uygulaması ile şirketinizin farklı cğrafyalara yayılmış kadrlarını karmaşadan uzak yönetebilir, kadrlarınızın hareketlerini anlık takip edebilir, insan kaynağınız ile ilgili bütçenizi ve maliyetlerinizi daha iyi yönetebilirsiniz. İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegredir. Brdr Yönetimi. Şirketiniz persnellerinin yaptığı çalışmalar karşılığı persnellere ödenecek maaşların ve kesinti, vergi gibi yasal yükümlülüklerin tmatik larak detaylı hesaplanmasını ve raprlanmasını sağlar. Aylık brdrlarınızı şantiyelerden girilen puantajlara istinaden tmatik larak hesaplayabilmenizi sağlar. İnşaat sektörüne yönelik brdr yönetimi en iyi uygulamaları ve raprlama sistemlerinden luşur. Brdr Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegredir. Seyahat Yönetimi. Şirketinizin persnellerinin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini daha iyi yönetmenizi sağlar. Özellikle yurt dışında faaliyet gösteren inşaat şirketleri yurt dışına çk sayıda persnelini yllamakta, persnellerinin yurt dışına çıkış ve Türkiye'ye gelişlerini krdine etmektedir. Seyahat krdinasynunda aksaklıklar yaşanmamasına yardımcı lur. Seyahat ile ilgili tüm prsedürlerin kayıt altına alınarak 12

13 raprlanabilmesini ve maliyetlerinin analiz edilebilmesini sağlar. Seyahat Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegredir. Makina Ekipman Yönetimi. Tüm makina parkınızı ve ekipmanlarınızı kayıt altına alarak periydik bakım zamanlarını, yapılan bakım ve tamiratları yönetmenizi sağlar. Ayrıca, kiralık makina ve ekipmanlarınız da dahil lmak üzere tüm makina ve ekipmanlarınızın maliyetlerini saha puantajlarına göre tmatik larak hesaplayarak ilgili prjelerinize dağıtmanızı sağlar. Böylece makina ekipmanlarınız ile ilgili gerçek maliyetlerinizi detaylı larak inceleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Makina Ekipman Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle tam entegredir. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Gayrimenkul geliştiricilerinin artan rekabet rtamında ptansiyel ve mevcut müşterileriyle ilişkilerini daha iyi yönetmelerini sağlar. Gayrimenkul geliştiricilerine özgü en iyi uygulama ve yöntemleri sunar. Gayrimenkul arzında yaşanan yükseliş nedeniyle tüketicilerin seçenekleri artmış, gayrimenkul geliştiricileri birbirleriyle daha yğun rekabet eder hale gelmişlerdir. Bir yandan gayrimenkul geliştirme maliyetleri yükselirken, bir yandan da müşteri edinim maliyetleri yükselmektedir. Böyle bir rtamda müşteri temaslarının, pazarlama kampanyalarının, satış ekiplerinin ve satış sürecinin daha prfesynel yönetilmesi gereklidir. Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulaması gayrimenkul geliştiricilerinin satış süreçlerini sistematik hale getirmelerini, pazarlama faaliyetlerini daha iyi krdine etmelerini, satış ve pazarlama bütçelerini kntrl altında tutmalarını, müşteri temaslarını detaylı takip etmelerini, satış ekiplerinin perfrmanslarını değerlendirmelerini, satış hedef ve gerçekleşmelerini kıyaslamalarını sağlar, detaylı raprlar sunar. Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegredir. Dküman Yönetimi. Şirketinizin sahip lduğu dkümanların sistematik bir şekilde dijital rtamda yer almasını, klayca aranıp bulunmasını ve eletkrnik yetkilendirme ile hangi çalışanın hangi dkümanlara erişebileceğinin yönetilebilmesini sağlar. Şirketin ürettiği belgeler, yaptığı sözleşmeler gibi tüm dkümanlar luşturulan standart şablnlar ile tmatik yaratılır. İnşaat şirketleri çk sayıda dkümana sahiptir. Bunların bir kısmını kendisi üretir, bir kısmı ise dışarıdan gelir. Her gün gerçekleşen yğun dküman trafiği sistematik hale getirilmediğinde bazı dkümanlar kayblur ve ihtiyaç lduğu zaman bulunamaz, bazı çalışanlar erişmemeleri gereken 13

14 dsyalara erişirler ve bir dsya aranırken veya yaratılırken tekrar tekrar çk zaman harcanır. Tüm bu prblemlerin önüne geçilmesi için Dküman Yönetimi uygulaması tüm dkümanları tek bir havuzda tplar. Detaylı eletkrnik yetkilendirme mekanizmasıyla kullanıcıların dküman erişim yetkileri yönetilir. Dküman Yönetimi uygulaması diğer tüm iş süreçlerinizle entegredir Dönüştürücü Uygulamalar Şirketinizin daha rganize, sistematik ve etkili çalışmasını sağlayıp üretkenliğini artıracak lan uygulamalardır. e-mor İnşaat ERP sistemi şirketinize 3 güçlü dönüştürücü uygulama sunmaktadır. Firma Bilgi Kütüphanesi. e-mor İnşaat ERP sisteminde Firma Bilgi Kütüphanesi uygulaması şirketinizin yıllar byunca yaptığı faaliyetlerini ve gerçekleştirdiği prjelerinden elde ettiği verileri kurumsal bilgi birikimine dönüşmenizi ve yeni prjelerde bu bilgi birikiminden faydalanmanızı sağlar. Birçk inşaat şirketi yaptıkları çk sayıda prjelerden gelen bilgi birikimlerinden luşan kalıcı bir kurumsal hafıza luşturmayı başaramamıştır. Prjelerden elde edilen bilgi birikimi kısa sürede kayblmaktadır. Geçmişte yapılmış prjelerde yapılan hatalar hiç yapılmamış gibi her yeni prjede tekrarlanmakta, zaman ve maliyet kayıpları yaşanmaktadır. Firma Bilgi Kütüphanesi uygulaması ile şirketinizin gerçekleştirdiği prjelerden elde ettiği bilgi birikimini kalıcı kurumsal hafızaya dönüştürerek size zaman ve maliyet kazancı yaratır. Elektrnik Yetki, Denetim ve Erken Uyarı Mekanizmaları. Şirketinizin yürüttüğü perasynları ve çalışanlarınızın faaliyetlerini kntrl altına almanızı sağlar. Çalışma yöntemlerinizi belirleyerek çalışanlarınızın belirlediğiniz yöntemlere uygun işler yapmalarını sağlar. Çalışanlarınızın yetkileri tanımlayarak yapabilecekleri işlemleri belirlemenize, yaptıkları faaliyetler denetim altına alarak yanlış işlemler yapmalarının ve şirketinizi zarara uğratmalarının önüne geçmenize imkan sunar. Yöneticilerinize periydik larak veya tanımlanmış özel durumlarda erken uyarı leri göndererek müdahale etmeleri gereken durumlar bildirmenizi sağlar. Elektrnik Onay Mekanizmaları. Şirketinizin yürüttüğü faaliyetleri elektrnik rtamda belirli nay kurguları ile kntrl altına almanızı sağlar. Şirketiniz içinde kullandığınız frmları elektrnik rtamda naya sunarak nay sürecinizi hızlandırır. 14

15 İnşaat sektöründe talep yönetimi, ödeme yönetimi, satın alma yönetimi, sözleşme yönetimi, revizyn yönetimi, bütçe yönetimi, hakediş yönetimi gibi süreçlerde kullanılan en iyi yöntem ve uygulamaları içerir. Şirketinizin yürüttüğü prje sayısı arttıkça ve prjelerin ölçeği büyüdükçe perasynel hatalardan kaynaklanan maddi riskler büyümektedir. Prje sayınızdaki ve prje ölçeklerinizdeki artış, gereksiz satın almalar yapılması, hakedişlerin yeterince denetlenmeden yanlış hesaplanması, iş prgramında yönetimin haberi lmadan büyük revizynlar yapılması, fazladan ödemeler yapılması gibi srunlara ve maddi kayıplara neden lur. e-mor İnşaat ERP sistemi Elektrnik Onay Sistemi uygulaması ile ödemelerinizi, satın alımlarınızı, hakedişlerinizi, sözleşmelerinizi, iş prgramı revizynlarınızı, bütçelerinizi elektrnik naya tabi tutarak maddi riskleriniz minimuma indirebilirsiniz. 15

16 4. e-mor İnşaat ERP'nin Stratejik Amaçlarınıza Katkıları e-mor İnşaat ERP sistemi şirketinizin finansal perspektiften, müşteri perspektifinden ve iç süreçler perspektifinden stratejik amaçlarını elde etmesi için ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları sağlamaktadır. Şekil 2 - e-mor İnşaat ERP Sistemi'nin Stratejik Amaçlarınızla İlişkisi 16

17 Şekil 2'de şirketinize uygun bir strateji haritası bulunmaktadır. Strateji Haritaları mdeli Harvard İşletme Okulu'ndan Prf. Rbert S. Kaplan ve Prf. David P. Nrtn tarafından yaratılmış ve Frtune 500 şirketleri tarafından tüm dünyada kullanılan bir stratejik yönetim mdelidir. Şirketinize farklı perspektiflerden (finansal, müşteri, iç süreç, öğrenme ve büyüme) stratejik amaçlar tanımlayarak bu amaçlara uygun süreçler tasarlamayı ve şirketinizin vizynuna erişmenizi hedefler. e-mor İnşaat ERP sistemi ile şirketinizin iç süreçler perspektifinde, müşteri perspektifinde ve finansal perspektifinde yer alan stratejik amaçlarına erişebilirsiniz Finansal Perspektif İnşaat şirketlerinin paydaşlarına, müşterilerine, çalışanlarına ve tpluma değer katmaları için finansal açıdan sağlıklı lmaları ve uzun vadeli karlılıklarını artırmaları gereklidir. İnşaat şirketlerinin karlılıklarını artırmaları için iki knuya daklanmaları gereklidir: Üretkenlik ve büyüme. Karlılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için ise üretkenlik faaliyetleri ile büyüme büyüme faaliyetleri eş zamanlı larak mükemmellikle yönetilmelidir. Daha çk prje üstlenip prjelerin maliyetlerini düşük seviyede tutmayı başarmak gereklidir. Büyüme gerçekleştirilirken üretkenlikte zaafiyetlere izin verilmemelidir. Bir inşaat şirketinin üstlendiği prjelerin bedellerinin büyüklüğü ve karşı karşıya kalınan nakit akışı riskleri göz önüne alındığında, lası bir üretkenlik zaafliyeti ptansiyel karları fazlasıyla tüketecektir. Bu sebeple büyüme stratejisi ile üretkenlik stratejisi eş zamanlı larak yürütülmelidir. e-mor İnşaat ERP sistemi ile büyüme stratejisini destekleyebilir ve üretkenliğini artırabilirsiniz. Üretkenlik Stratejisi. Kaynak Kullanımında Verimlilik Sağlamak. Prje Maliyetlerini Düşürmek. Büyüme Stratejisi. Pazar Payını Artırmak. Gelir Fırsatlarını Genişletmek. Yatırımların Finansal Perfrmansını Artırmak. 17

EN KAPSAMLI. İnşaat ERP Sistemi

EN KAPSAMLI. İnşaat ERP Sistemi EN KAPSAMLI İnşaat ERP Sistemi Şirketinizi ve projelerinizi etkili yönetin. Kaynaklarınızı verimli kullanın. Güncel raporlara erişin. Süreçlerinizi entegre edin. Şantiyelerinizi entegre edin. İşlerinizi

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

Siz sordunuz biz cevapladık. İnşaat şirketlerinde ERP sistemi kullanımıyla ilgili merak ettikleriniz ve bilmeniz gerekenler.

Siz sordunuz biz cevapladık. İnşaat şirketlerinde ERP sistemi kullanımıyla ilgili merak ettikleriniz ve bilmeniz gerekenler. Siz sordunuz biz cevapladık. İnşaat şirketlerinde ERP sistemi kullanımıyla ilgili merak ettikleriniz ve bilmeniz gerekenler. ERP Sistemi Nedir? ERP'nin açılımı "Enterprise Resource Planning" dir. Türkçe'de

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Perakendeci,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 5-6 İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı... 7-8 Yönetim... 11-14 LOGO Hakkında... 17-18 İnsan Kaynakları... 21-22 Ortaklığın Faaliyet

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE ÖZEL BÜTÜNLEŞİK CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ SATIŞ SÜREÇ YÖNETİMİ EVRAK YÖNETİMİ FİNANS YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE ÖZEL BÜTÜNLEŞİK CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ SATIŞ SÜREÇ YÖNETİMİ EVRAK YÖNETİMİ FİNANS YÖNETİMİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE ÖZEL BÜTÜNLEŞİK CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YÖNETİMİ SATIŞ SÜREÇ YÖNETİMİ EVRAK YÖNETİMİ FİNANS YÖNETİMİ SATIŞ SONRASI İŞLEMLER TESLİM SONRASI İŞLEMLER PRISM CRM i

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı