T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ Hazırlayan Mehmet ÖZGÜN DERS : Uluslar arası Vergilendirme Ve AB Vergi Hukuku Doç. Dr. Ersan ÖZ Denizli Mart 2010

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1- FUTURES (GELECEK) PİYASALARI VE HUKUKİ YAPISI 2 2- FUTURES PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 3 3- FUTURES SÖZLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ 4 4- FUTURES SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLAR Risk Sıfırlayıcılar Spekülatörler Arbitrajcılar 6 5- FUTURES PİYASALARIN İŞLEYİŞİ 7 6- FUTURES İŞLEMLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 8 7- FUTURES SÖZLEŞMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ Futures Sözleşmelerin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Aracı Kuruluşlar Aracı Kuruluş Dışındaki Firmalar Ticari İşletme Dışında Futures Sözleşmelerin Damga Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Futures Sözleşmelerin KDV Kanunu Karşısındaki Durumu Futures Sözleşmelerin BSMV Kanunu Karşısındaki Durumu 12 SONUÇ 13 KAYNAKÇA 14

3 GİRİŞ Uluslar arası ticaretin hızlı ve önlenemez gelişimi, ülkelerin sadece kendi milli paraları ile ticaret yapmalarını zaman içinde imkansız hale getirmiştir. Döviz üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemlerde ciddi kur riskinin yanı sıra kur kazançları da gündeme gelmeye başlamıştır. Bununla birlikte uluslar arası para piyasalarındaki faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalarda yüksek faiz riskini küresel bazda bir sorun haline getirmiştir. Öte yandan, teknolojide yaşanan hızlı gelişim piyasaların birbirinden bağımsız faaliyet göstermesine olanak tanımamaktadır. Yani, piyasalar neredeyse tamamen bütünleşmiş ve iç içe geçmiş durumdadır. Bu durum ister istemez uluslar arası rekabetin derinleşmesine neden olmuş ve piyasaların risk olgusu algılamalarını etkileyerek birçok risk faktöründe artışa neden olmuştur. İşte bu risklerin varlığı ve teknolojik olarak sermaye ve emtia hareketliliğinin kolaylığı, risklerden korunabilmek adına piyasaların bazı teknikler geliştirmesine neden olmuştur. Futures (gelecek) piyasaları bunlardan biridir ve bu çalışmamızda çeşitli yönleriyle bu konu ele alınmıştır.

4 1- FUTURES (GELECEK) PİYASALARI VE HUKUKİ YAPISI Futures (gelecek sözleşmesi), belirli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya bir mali enstrümanın, bugünden gelecekteki bir tarihte belirlenmiş bir fiyat üzerinden teslimini veya teslim alınmasını hükme bağlayan yasal sözleşmelerdir 1. Futures sözleşmeleri, köken olarak mal fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalara karşı üreticileri ve tacirleri korumak amacıyla geliştirilmiş bir türev üründür. Futures kontratları forward kontratlar gibi, gelecekte gerçekleşecek bir işlem için bugünden bir fiyat tespit etme esasına dayalı olmalarıyla forward işlemlerine benzemekle birlikte, aralarında başta işlem gördüğü piyasalar olmak üzere, önemli farklılıklar bulunmaktadır. Futures kontratlar organize borsalarda işlem görürken, forward kontratlar tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedirler 2. Bununla birlikte futures sözleşmeler, sözleşmeye konu olan mal, malın kalitesi, vade, miktar, teslimin yapılacağı zaman gibi konular işlem gördükleri borsaların işleyişi doğrultusunda belirli standartlara bağlanmış sözleşmelerdir. Bu sözleşmeleri standart hale getirmenin en önemli faydası, futures piyasasında sözleşmenin likiditesini ve piyasanın tedavül hacmini arttırmasıdır. Bu standardizasyonun bir diğer faydası da fiyatların karşılaştırılabilirliğini sağlamada kendini göstermektedir. Bu açıklamalar göz önüne alındığında futures piyasaların oluşumunda iki temel amaçtan bahsetmek mümkündür. Bunlar; Fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak. Belli bir vade için ilgili finansal aracın fiyatını sabitlemektir. Futures sözleşmeleri, temlik borcu doğuran sözleşmeler grubu içinde yer alan, satım sözleşmesi ile aynı hukuki niteliği taşıyan, iki tarafa da tam borç yükleyen sözleşmedir. Bu sözleşme tipinin organize borsalarda işlem görecek olması, özel düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Futures sözleşmelerin hukuki zemini, 1 Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Takas Üyeliği Eğitim Notları, Mart 2010, s.4 2 Ertuğrul AKÇAOĞLU, Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi, Turhan Kitabevi 2002, Ankara, s.22

5 Sermaye Piyasası Kanunu ve kanunun verdiği yetkiye dayanarak Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) çıkardığı yönetmeliklerle (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik) sağlanmıştır FUTURES PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ Bu sözleşmelerin ilk ortaya çıkışı 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Dünyada gelecek sözleşmeleri ile ilgili ilk uygulama, tarımsal mallarla başlamıştır. Amerika da buğday çiftçileri, ağustos aylarında buğdayın piyasaya yığılıp fiyatlarda aşırı dalgalanmalar meydana getirmesini önlemek amacıyla vadeli anlaşmalara girişmişlerdir yılında Chicago Board of Trade (Chicago Ticaret Odası - CBT) kurulmuş ve bu piyasada futures sözleşmeler işlem görmeye başlamıştır yılına gelindiğinde sekiz adet standart sözleşme piyasalarda işlem görür nitelik kazanmıştır. Bu yıllarda sözleşmeler içerikleri itibari ile buğday, mısır, soya fasulyesi gibi zirai ürünlerle sınırlı kalmıştır. Daha sonra altın, petrol gibi doğal kaynaklar üzerine de futures sözleşmeleri yapılmaya başlanmıştır yılına kadar finansal alanda bir futures sözleşmesine rastlanılmamaktadır. Ancak 1970 li yılların başında Bretton Woods anlaşması iflas edince doların değerinde aşırı dalgalanmalar meydana gelmeye başlamıştır. Sabit kurlara dayalı Bretton Woods sisteminin çöküşüyle 1972 yılında Chicago Ticaret Borsası nda Uluslar arası Para Piyasası (IMM) kurularak, dövizle ilgili gelecek sözleşmeler alınıp satılmaya başlanmıştır 4. Türkiye nin ilk türev piyasası ise 15 Ağustos 1997 tarihinde faaliyete geçen İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler Piyasası dır yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında ise döviz kurundan kaynaklanan risklerin varlığı nedeniyle Ağustos 2001 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesinde Dövize Dayalı Vadeli İşlemler Piyasası faaliyete geçirilmiştir. İMKB de USD ve EUR olarak standartlaştırılmış olan futures sözleşmeler işlem görmektedir. Yıllar itibari ile 3 AKÇAOĞLU, a.g.e., s

6 vadeli işlemler borsasında işlem gören sözleşme adetleri ve işlem hacimleri ise şu şekildedir 5 ; Tablo 1: Vadeli İşlem Piyasasında İşlem Adet ve Hacimleri Yıl Sözleşme Adedi* İşlem Hacmi (TL) * Yıl içindeki pozisyon kapamalar dahildir. 3- FUTURES SÖZLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ Futures sözleşme, alınıp satılacak menkul kıymetin gelecekte devrinin öngörmesi ve uygulanacak döviz kurunun önceden belirlenmiş olması gibi özellikleri nedeni ile vadeli teslim işlemleri (opsiyon işlemleri) ile ciddi benzerlikler göstermesine rağmen kendine özgü bazı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu özellikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür 6. Futures sözleşmeler organize olmuş borsalarda işlem görürler. İşlemlerin borsada yapılıyor olması sözleşmeye uymama riskini ortadan kaldırır. Borsa alıcı ve satıcılara işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir mekan sağlamanın yanı sıra günlük alım-satımlar ile ilgili kurallar oluşturarak bunların ifasını denetleyen üçüncü bir taraf olarak futures sözleşmelere konu olur. Sözleşmeler standart niteliklere sahiptir. Futures sözleşmelerde sözleşmeye konu olan finansal varlığın türü, miktarı ve tutarı standart olarak yer alır. Sözleşmenin standart olması sebebiyle futures sözleşmeler kolayca devredilebilmektedir CTSOS&ano=50240/tttda9b3f1766b0b397d0bcb83ae9ecd,

7 Futures sözleşmelerde yer alan taraflar arasındaki değişim işlemleri takas odalarında gerçekleştirilir. Takas odaları, borsa üyeleri tarafından oluşturulan ve yaptırım gücüne sahip büyük kuruluşlardır. Tarafların birbirleri ile karşı karşıya gelmeden işlem yapmalarına imkan sağlayan takas odaları, hem alıcı hem de satıcı için sözleşmenin garantörü durumunda olup belirli bir komisyon karşılığı tarafların eşleştirilmesi, günlük olarak borsada belirlenen fiyatların ilanı ve teminat (marjın) işlemlerinden sorumludur. Futures piyasalarda teminat sistemi ve günlük mutabakat işlemleri söz konusudur. Futures sözleşme tarafları muhtemel kayıp ve kazançları için sözleşme alım satımının yapıldığı tarihte başlangıç teminatı olarak adlandırılan belirli bir miktar nakit ya da menkul kıymeti aracı kuruma yatırmak zorundadır. İMKB de bu oran %12 olarak uygulanmaktadır. Teminat sisteminin temel amacı, tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için finansal bir güvence sağlamaktır. Teminat sisteminin bir diğer amacı ise, vade sonuna kadar yüklü bir tutara ulaşacak kar ya da zarar tutarının vadeyi beklemeden her gün için yeniden hesaplanarak ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Sözleşmeye taraf olanların meydana gelebilecek aşırı fiyat değişmeleri dolayısıyla zarara uğramalarını önlemek amacıyla, maksimum günlük fiyat değişikliği sınırı mekanizması getirilmiştir. Örneğin, İMKB de günlük fiyat değişikliği hareketleri aşağı ve yukarı yönlü %20 olarak sınırlandırılmıştır. 4- FUTURES SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLAR Borsa üyesi komisyoncu firma aracılığıyla bu borsalarda faaliyet gösterenler genel olarak üç grupta incelenebilir 7. 7 Ali CEYLAN, Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi 2003, s

8 4.1. Risk Sıfırlayıcılar Risk sıfırlayıcılar (hedgers), risklerini minimize (hedging) etmek isteyen kişiler veya kurumlardır. Risk sıfırlayıcılar, gelecekteki bir tarihte satışa sunmak yada satın almak istedikleri mal, döviz yada menkul kıymetlerin fiyatlarında, aradan geçecek süre içinde meydana gelebilecek değişikliklerden korunmayı amaçlar. Riskten korunma amacıyla bu borsalarda faaliyet gösterenler, ya olağan faaliyetleri sırasında fiyat değişikliklerinden ötürü tatsız sürprizlerle karşılaşmak istemeyenler ya da ellerindeki menkul kıymet portföylerini korumak isteyen, özel ya da tüzel kişi yatırımcılardır Spekülatörler Spekülatörler yalnızca kar amacıyla ve belirli riskler alarak futures işlemler yaparlar. Spekülatörlerin hareket noktası, bir varlığın vadeli sözleşme fiyatının, o varlığın vade sonundaki spot fiyatına eşit olmayabileceğini tahmin etmeleriyle başlar. Spekülatörler, vade sonuna ilişkin fiyat beklentilerinin doğru çıkması durumunda kar ederler. Marjının düşüklüğü ve sözleşme tutarının vade sonuna kadar ödeme zorunluluğunun bulunmaması, futures işlemleri spekülatörler açısından cazip kılmaktadır. Spekülatörler, risk sıfırlayıcılarının almak istemedikleri fiyat, faiz ve kur risklerini üstlenirler. Bu yönüyle spekülatörler, borsalardaki işlem hacmini ve likiditeyi arttırdıkları gibi arz ve talep dengelerinin sağlanmasında ve şiddetli fiyat dalgalanmalarının önlenmesinde önemli role sahiptirler Arbitrajcılar Aynı anda, aynı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasalar arasında ki fiyat farklarından veya spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanarak kar elde etmek amacıyla işlem yaparlar. Aynı anda bir piyasada alım, diğer piyasada da satım yaptıkları için açık pozisyon taşımamakta ve herhangi bir risk almamaktadırlar

9 5- FUTURES PİYASALARIN İŞLEYİŞİ Futures piyasaların kendine özgü çalışma şekil ve prensipleri bulunmaktadır. Futures piyasalarda işlem yapmak isteyen kişi ya da kuruluşlar futures (gelecek) komisyoncuları nezdinde hesap açtırırlar. Bu komisyoncuların, müşterilerinden gelen talimatları ve paraları toplamak, gelen emirleri borsa salonuna aktarmak, hesap durumlarını düzenlemek ve raporlamak gibi görevleri bulunmaktadır. Ancak komisyoncular aracılığı ile işlem yapmadan kendi nam ve hesaplarına hareket edenlerde (spekülatörler) vardır. Bunlara seans işlemcileri adı verilir. Bu kişilerin üyelikleri kişisel ya da kurumsal boyutta olabilir. Seans işlemcileri aracı ve broker lara komisyon ödemeden tüm işlemlerini kendisi yapmaktadır. Futures işlemlerin en belirgin özelliklerinden biri olan günlük dengeleme olgusu takas odaları olarak bilenen yerlerce gerçekleştirilmektedir. Takas odalarının varlığı futures piyasalar için hayati önem taşımaktadır. Bu odalar, tarafların sözleşmeden kaynaklanan edinimlerinin yerine getirilmesinde güvence sağlar. Yani, bir futures sözleşmesi alındıktan ya da satıldıktan sonra, iki taraf arasında yer alan takas odası, alıcıya karşı satıcının satıcıya karşı alıcının yerini almakta ve tarafların edinimlerini garanti etmektedir 9. Takas odası, bu edinimleri garanti edebilmek için taraflardan işlemin belli bir oranında teminat alır. Teminat tutarı sözleşme büyüklüğünün %1 - %10 u kadar olmakla birlikte borsadan borsaya farklılık gösterebilmektedir. Bu teminat, nakit yatırılarak karşılanabileceği gibi bir menkul kıymetin teminat olarak gösterilmesi yoluyla da karşılanabilir. Teminat sisteminin temel amacı, sözleşme alan ya da satan tarafın, gelecek sözleşmesinin gereğini yerine getirmeme olasılığını ortadan kaldırarak piyasanın sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Sözleşmeden kaynaklanan kayıp ya da kazancın günlük olarak hesaplanıyor oluşu takas odası açısından değerlendirildiğinde sıfır kalanlı bir oyun niteliği arz eder. Çünkü takas odası kar eden miktar kadar aktif elde ederken zarar eden miktar kadarda kayba uğradığından gün sonunda sıfır net pozisyona ulaşır. 9 Belma NURCAN, Türev Piyasası İşlemlerinin Vergilendirilmesi ve Örnek Ülke Uygulamaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2005, Ankara, s.16

10 Futures sözleşmelerde maksimum fiyat değişimi için günlük olarak tespit edilmiş sınırlar bulunmaktadır. Bunun nedeni, gelecek piyasalarında yer alan aktörlerin aşırı zarara uğramalarını ve panik oluşumu nedeni ile piyasanın işleyişinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemektir. Bir sözleşme bu sınıra ulaştığı zaman o günkü işlemleri kapatılarak bu sözleşme üzerinde başka işleme izin verilmemektedir. Söz konusu fiyat limitleri ilgili borsalarca belirlenmektedir. Vade sonu geldiğinde futures sözleşmelerin sona erdirilmesi gerekir. Buna pozisyon kapatma da denilmektedir. Pozisyon kapatma işlemi farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Bunlardan biri, sözleşmenin dayandığı malın ya da finansal değerin fiziki teslimidir. Ancak bu yol istisnai bir uygulamadır. Taraflar bunun yerine ters işlem yaparak pozisyonlarını kapatma yolunu tercih etmektedirler. İşte bu ters işlem esnasında oluşan yeni alış ve satış fiyatı ile ilk belirlenen fiyat arasında ki fark kar ya da zararı belirlemektedir. Bir diğer pozisyon kapatma yöntemi de nakdi uzlaşma dır. Nakdi uzlaşmada, vade sonundaki piyasa fiyatı ile sözleşmede uzlaşılan fiyat arasındaki fark dikkate alınır. Uzlaşma fiyatı ile piyasa fiyatı arasında bir fark varsa taraflar arasında bir nakit akışı gerçekleştirilerek fiziki teslime gerek kalmadan pozisyonlar kapatılır. Nadir görülmesine rağmen bazen piyasa fiyatı ile uzlaşma fiyatı birbirine eşit olabilir. Böyle bir durumda ise, taraflar arasında hiçbir nakit geçişine gereksinim duyulmadan taraflar pozisyonlarını kapatabilirler. 6- FUTURES İŞLEMLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Futures işlemlerin taraflara ve ekonomiye yaptığı en önemli katkı şüphesiz risk minimizasyonu konusundadır. Taraflar future işlem yapmakla, piyasalarda söz konusu olan fiyat dalgalanmalarından doğabilecek zarar risklerini bertaraf etmektedirler. Futures piyasalar, piyasada yer alan taraflar için, gelecek üzerindeki belirsizlikleri azalttığından dolayı, gerek üretici gerekse mali kesime gelecek üzerine planlar yapma olanağı tanımakta ve bu piyasaların olmaması halinde katlanılan stoklama, sigortalama ve finansman maliyetlerini en aza indirmektedir. Ayrıca futures piyasalar, spot piyasalarda gerek spekülasyon gerekse arbitraj yoluyla fiyat etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olarak, spot piyasaların gelişimine de katkıda bulunur. Böylece yeni yatırım

11 araçları oluşturmasından dolayı, ülkedeki atıl fonların ekonomiye kanalize edilmesine yardımcı olduğunu da söylemek mümkündür 10. Futures piyasaların olumsuz özelliklerinden de bahsedecek olursak; futures piyasaların standart oluşu, tarafların istedikleri nitelik ve miktarlar üzerine sözleşme düzenlemelerini engellemektedir. Futures piyasalar, bütün piyasalarla olan sıkı ilişkisi ve ekonominin bütün kesimleriyle olan bağlantısı dolayısıyladır ki, önemli bir riski bünyesinde barındırmaktadır. Futures piyasalarda, küçük miktarda harcamalarla büyük sözleşmeler yapılabilmesi, bu piyasaların işlem hacmini oldukça arttırmıştır. Bu yüzden bu piyasalardaki en küçük bir güvensizlik ya da herhangi bir aracı kuruluşun iflası gibi bir durum, bütün ekonomide büyük bir rahatsızlığa veya buhrana neden olabilecektir. Bu yüzden, kamunun bu piyasaları iyi takip etmesi, aracı kuruluşların mali yapılarının güçlü olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Bu da kamunun bu piyasalarda etkinliğini arttırıcı bir rol olacaktır ki, bu durum serbest piyasa mekanizmasının istemediği bir durumdur. Bu yüzden de bu sakıncanın ortadan kaldırılabilmesi için piyasanın iç denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarının çok iyi işler olması gerekmektedir FUTURES SÖZLEŞMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ Futures sözleşmeler, türev piyasası işlemi olmalarından dolayı, bu piyasanın tabi olduğu vergisel düzenlemelerin içinde sayılmıştır. Çeşitli vergilerin konusu içinde yer alan futures işlemlerin tabi olduğu düzenlemeleri farklı başlıklar altında incelemek mümkündür Futures Sözleşmelerin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Türev piyasası işlemlerinde gelirin elde edilme zamanını belirlemek vergilemenin en önemli unsurlarından biridir. Vadeli işlemlerde genel olarak bir spot işlem ile bir vadeli işlem bulunmaktadır. Bu sebeple, türev piyasası işlemlerinde vade 10 Yusuf ERDEM, Vadeli İşlem Piyasaları Forward&Futures ve Türkiye de Oluşumun Ekonomik Şartları, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayınları, Ocak 1993, s gurayk/finpazpazartesi11.doc, NURCAN, a.g.e., s.53-69

12 tarihi dolmadan kar ya da zararın belirlenmesi genel olarak mümkün değildir. Yani bu tür işlemler, vade dolana kadar bir taahhütten ibarettir. Organize borsalarda işlem gören futures sözleşmelerinin nakdi uzlaşma ile kapatılması durumunda, kar ve zarar, işlemin gerçekleştiği anda ortaya çıkar. Zira, bu yöntemde eğer vade tarihinde sözleşmede belirtilen fiyatla piyasa fiyatı arasında bir farklılık varsa taraflardan biri kar, diğeri ise zarar edecektir. Zarar eden taraf, sözleşme fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki farkı, kar eden tarafa ödeyerek sözleşmenin kapanmasını sağlar. Bu karı elde eden tarafın türü verginin türünü de doğrudan etkiler Aracı Kuruluşlar Futures sözleşmeleri, organize borsalarda işlem gören, üçüncü şahıslara devredilmeleri mümkün olan ve dolayısıyla ikincil piyasaları bulunan, standart sözleşmeler olmaları nedeniyle, menkul kıymet olarak değerlendirilebilmeleri mümkün olabileceğinden, elde edilen gelirin GVK nın 37. maddesinin 5. bendine göre, kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler olarak ticari kazanç sayılması ve bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, TTK nın 12. maddesinin 8. bendi uyarınca, borsa ve kambiyo işleri, ticari iş olarak kabul edilmektedir Aracı Kuruluş Dışındaki Firmalar Futures sözleşmesini risk sıfırlamak (hedge) amacıyla yapan işletmelerde sözleşmeden elde edilen gelir, hedge edilen işlemle ilişkilendirilecek ve işlem sonunda gelir tablosuna alınıp, ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. İşlemin bu kuruluşlarca spekülatif amaçla yapılması da ticari kazanç sayılmasını etkilemeyecektir Ticari İşletme Dışında Futures İşlem Yapanlar Futures sözleşmelerinin gerçek kişiler tarafından, ticari bir organizasyon dışında, arızi olarak alım satımının yapılması durumunda elde edilecek gelir, GVK ya göre hisse

13 senetleri dışında kalan diğer menkul kıymetlerin süre kısıtlaması olmaksızın elden çıkarılmasından doğan gelir olarak kabul edilerek, arızi kazanç ve iratlar kapsamında değer artış kazancı şeklinde vergilendirilir Futures Sözleşmelerin Damga Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu 488 sayılı Damga Vergi Kanununun (DVK) 1. maddesinde; bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder denilerek damga vergisinin konusu belirtilmiştir. Futures sözleşmelerde karşılıklı irade beyanı ile imzalanan ve her iki tarafa da belli edinimler yükleyen sözleşmelerdir. Bu sebeple, genel kural olarak, damga vergisine tabidir. Ancak 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 40. maddesinde; münhasıran, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar, kurulun teklifi ve ilgili bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluşu, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu fıkra kapsamındaki sermaye piyasası araçları damga vergisinden muaftır denilerek bu işlemler damga vergisinden muaf tutulmuştur Futures Sözleşmelerin KDV Kanunu Karşısındaki Durumu Türev piyasası işlemlerini katma değer vergisi açısından değerlendirirken, öncelikle katma değer vergisine konu olan bir mal tesliminin ya da hizmet ifasının olup olmadığına bakılmalıdır. Zira, türev piyasası işlemlerinde katma değer vergisini doğuran olay, sözleşmenin düzenlendiği tarihte değil, sözleşmede belirtilen vadede mal tesliminin gerçekleştiği anda veya malın tesliminden önce fatura düzenlenmiş ise faturanın düzenlendiği anda ortaya çıkmaktadır.

14 Futures sözleşmeleri, sözleşmenin fiziki teslim ile kapatılması halinde katma değer vergisine konu olacaktır. Futures sözleşmeleri organize borsalarda işlem gördükleri ve işlemler takas odası aracılığı ile gerçekleştiriliyor olduğu için, fiziki teslim ile sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, katma değer vergisi söz konusu olmaktadır. Takas odası alacaklıya karşı borçlu, borçluya karşı alacaklı pozisyonunda olduğu için, borçlu önce takas odasına sözleşme konusunu teslim edecek ve daha sonra takas odası alacaklıya malı teslim ederek sözleşmeyi kapatacaktır. KDVK nın 2. maddesinin 2. bendinde; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aralardaki safhaların her biri ayrı teslimdir denilmiştir. Bunun anlamı ise her bir teslimin ayrı ayrı katma değer vergisine konu olacak olmasıdır. Ancak, futures sözleşmesinin nakdi uzlaşma ile kapatılması durumunda, herhangi bir teslim ya da hizmet bahis konusu olmadığı için, taraflar arasında el değiştiren, sözleşme konusu mal ya da finansal değerin spot piyasa fiyatı ile sözleşme fiyatı arasındaki fark, katma değer vergisine tabi olmayacaktır Futures Sözleşmelerin BSMV Kanunu Karşısındaki Durumu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nin konusunu, banka ve sigorta şirketlerinin, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında bankalar ve sigorta şirketlerinin türev piyasası işlemlerinden lehlerine kalan paralar da BSMV ye tabidir. Parayı konu alan türev işlemler (döviz futures işlemler) birer kambiyo muamelesi niteliğindedir. Bu sebeple, lehe para kalması şartı aranmaksızın, satış tutarı üzerinden vergi hesaplanması gerekmektedir. Yürürlükte olan BSMV oranlarına göre, kambiyo işlemi niteliğindeki türev piyasası işlemleri, işlemin bankalar arası biri şlem olması durumunda % 0, diğer hallerde %0 1, kambiyo işlemi niteliği taşımayan türev işlemleri ise bankaların lehlerine bir para kalması halinde % 5 BSMV ye tabi olmaktadır.

15 SONUÇ Uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan futures piyasalar, risk yönetim aracı olmalarının yanı sıra fiyatlar genel seviyesinin gelecekte ne olacağına dair bu günden yol gösterirler. Takas odalarının varlığı bu piyasaları diğerlerine göre daha güvenli yaparken, sözleşmelerin standardize edilmiş olması da kalite sorununu ve endişesini ortadan kaldırmaktadır. Dünya literatüründe uzun bir süredir kendine yer bulmuş olmasına karşın ülkemizde yaklaşık olarak on yıllık bir geçmişe sahip olan futures piyasaların, ülkemizde de her geçen gün önemi artmaktadır. Her geçen gün artan sözleşme adedi ve işlem hacmi bunun en güzel göstergesidir. Hukuki altyapının süratle hazırlanıp uygulanabilirliğinin sağlanması ve yatırımcıların bu piyasa ve işleyişi hakkında bilgilendirilmeleri, bu artışta önemli birer etki oluşturmuştur. Bünyesinde barındırdığı avantajlarla birlikte ülkemizin potansiyeli de ortak bir zeminde ele alındığında, bu piyasanın daha da gelişeceği ve yatırımcılar için öneminin bir kat daha artacağı gerçeği gözden kaçmayacaktır. Bu gerçeği görüyor olmamıza rağmen yinede unutulmamalıdır ki, hızla gelişen ve değişen şartlar nedeniyle bizimde hukuki yapımızı dinamik tutmamız ve piyasanın işleyiş ve yapısını şartların gerektirdiği ölçüde güncelleyebiliyor olmamız gerekmektedir. Teknolojik alt yapının her geçen gün gelişen sisteme ayak uydurmasını sağlamakla birlikte, mevcut ve yeni yatırımcıların bilgilendirilmesi faaliyetlerine de ara verilmeden devam edilmesi de hayati derecede önemlidir.

16 KAYNAKÇA Akçaoğlu E, Finansal Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi, Turhan Kitabevi, 2002, Ankara Ceylan A, Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, 2003 Nurcan B, Türev Piyasası İşlemlerinin Vergilendirilmesi ve Örnek Ülke Uygulamaları, T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2005, Ankara Erdem Y, Vadeli İşlem Piyasaları Forward&Futures ve Türkiye de Oluşumun Ekonomik Şartları, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yayınları, Ocak 1993 Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Takas Üyeliği Eğitim Notları, Mart

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama *

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) nda İMKB-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Uygulama * Erkan SEVİNÇ **, Akın MERKEN *** Öz 04 Şubat 2005 tarihinde İzmir de faaliyete geçen Vadeli İşlemler

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik Kısaltmalar : RG : Resmi Gazete SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurul İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BorKHK : Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON BORSASI LIFFE NİN KARŞILAŞTIRILMASI

VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON BORSASI LIFFE NİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası ŞUBAT 2011 Yayın Adı Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Hazırlayanlar

Detaylı

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul Yatırımcılar için Borsa İstanbul YATIRIMCILAR İÇİN BORSA İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 Borsa İstanbul Piyasalarında Yatırım 25 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 41 Yatırımcı Tazmin Merkezi 3 Pay Piyasası 27 Vadeli

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı