Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results"

Transkript

1 e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem Tkip Sonuçlı h c s Re l Yunus Kese Yılmz, Müncettin Ceviz, Abduhim Çolk, Necip Becit, Yhy Ünlü, Uğu Ky, Azmn Ateş, Hikmet Koçk Deptment of Cdiovscul Sugey, Attuk Univesity, Medicl Fculty, Ezuum, Tukey Özet Amç: Bu çlışmd ostium sekundum tipi tiyl septl defektlein cehi yöntemle kptılmsının eken ve uzun dönem sonuçlının değelendiilmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem: Klp ve Dm Cehisi Anbilim Dlı nd Ock 1997-Mt 2010 tihlei sınd ostium sekundum tipi tiyl septl defektlei sebebiyle bşvumuş ve cehi tedvi ypılmış toplm 173 olguy it veile değelendiildi. Otlm yş ± (3-76 ) idi. Defektle pime, peikdiyl ptch vey sentetik ptch ile cehi olk tmi edildi. Opesyon sonsı 173 hstd kıs dönemde otlm olk 10 gün ve 161 hstd ise uzun dönemde otlm olk 44 y son lınn klinik, dyolojik, EKO ve EKG bulgulı değelendiildi. Bulgul: Olgulın %75,72 sinde foss ovlis, %10,9 und süpeio kvl ve %5,8 inde infeio kvl defekt sptndı. Defekt çpı peikdiyl ptch ile kptıln 121 hstd otlm 20,43 mm, sentetik ptch ile kptıln 4 olgud 17,25 mm ve pime tmi yöntemi ile kptıln 48 hstd 17,60 mm olk bulundu. Teledyogmd kdiyotosik on peopetif otlm %54, eken dönemde %56 ve uzun dönemde %53 olk bulundu. Ejeksiyon fksiyonunun peopetif %67,50, eken ve uzun dönemde sısıyl %68,73, %69,86 olk sptndı. Pulmone te bsıncının peopetif otlm 43,94 mmhg, eken ve uzun dönemde sısıyl 37,06 mmhg ve 28,06 mmhg olk bulundu. EKO d sğ tiyum çplı peopetif, eken ve uzun dönemde sısıyl 44,24 mm, 41,58 mm ve 37,89 mm olk ölçüldü. Olgulın hiçbiinde hstne motlitesi gözlenmedi. Ttışm: Ostium Sekundum tip ASD nin cehi olk kptılmsının eken ve uzun dönemde etkin ve güvenili bi yöntem olduğu kntindeyiz. Anht Kelimele ASD, Cehi, Eken ve Uzun Dönem Sonuçl Abstct Aim: In this study, sugicl closue of ostium secundum type til septl defects ws to evlute ely nd long-tem esults. Mteil nd Method: Deptment of Cdiovscul Sugey between Jnuy 1997-Mch 2010 due to ostium secundum type til septl defects nd sugicl tetment pplied dt fom 173 ptients wee evluted. Men ge ± (3-76 yes), espectively. Pimy defects, ws epied sugiclly with peicdil ptch o synthetic ptch. 173 ptients, on vege, 10 dys fte the opetion in the shot tem nd the long-tem vege of 161 ptients eceived 44 months fte the clinicl, diologicl, echocdiogphy nd ECG findings wee evluted. Results: 75.72% of the cses to in the foss ovlis, 10.9% nd 5.8% when the supeio cvl When the infeio cvl defect ws detected. The vege dimete of 121 ptients the defect ws closed with peicdil ptch mm, mm in 4 cses closed with synthetic ptch nd closed in 48 ptients with pimy epi method ws found to be mm. Peopetif of teledyogm cdiothocic tio 54% on vege in the ely peiod wee 56% nd 53% in the long tem. Peopetive ejection fction 67.50%, 68.73%, espectively, ely nd long-tem, 69.86%, espectively. Men peopetive pulmony tey pessue mmhg, mmhg nd mmhg, espectively, ely nd ws found to be in the long tem. Right til dimete echocdigphy peopetive, ely nd long-tem, espectively, mm, mm nd mm, espectively. None of the ptients in hospitl motlity ws obseved. Discussion: Ely sugicl closue of ostium secundum ASD nd believe tht the long-tem efficient nd elible method. Keywods ASD, Sugey, Ely nd Long-Tem Results DOI: /JCAM.1191 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(1): 50-4 Coesponding Autho: Abduhim Çolk, Deptment of Cdiovsculy Sugey, Fculty of Medicine Attuk Univesity Ezuum, Tukey. T.: F.: E-Mil: 50 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Yiminci yüzyılın ikinci yısındn son ASD nin (Atil septl defekt) çık klp cehisi ile onımı bşlmıştı. Üzeinden geçen bunc senede konjenitl klp cehisinde büyük yol lınmıştı. Ostium sekundum ASD le ve tiyoventiküle septl defektle bşılı bi şekilde cehi olk tedvi edilmektedi. ASD nin cehi olk kptılmsı he yşt güvenli ve oldukç z isk tşıyn bsit bi opesyondu [1]. Bu çlışmd ostium sekundum tipi ASD lein cehi yöntemle kptılmsının eken ve uzun dönem sonuçlının değelendiilmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem Bu çlışmd Ock 1997-Şubt 2010 tihlei sınd Klp ve Dm Cehisi Anbilim Dlı nd ostium sekundum tipi ASD sebebiyle cehi tedvisi ypılmış oln 3-76 yş lığınd toplm 173 olgunun 161 inin kıs ve uzun dönem ve 12 sinin ise kıs dönem bulgulı etospektif olk değelendiildi. Hstlın çlışmy dhil olm kitelei şğıd veilmişti: 1. Ostium sekundum tipi ASD cehisi pime tmi yöntemi vey peikd gibi otojen y d dkon/teflon gibi ypy bi ym kullnılk defekt tmii ypılmış hstl 2. Tnsktete cihz ile kptılmsı uygun olmyn hstl 3. Sğdn sol şntı gelişmemiş oln hstl 4. Gebe olmyn byn hstl 5. Eken ve uzun dönem tkiplei ypılmış oln hstl Olgul yşlın göe üç gub yıldı (1. gup: 0 15, 2. gup: 16 40, 3. gup: ). Çlışmd opesyon sonsı ilk iki y kıs dönem, sonsı uzun dönem olk kbul edildi. Olgulın 100 ü (% 57,8) byn ve 73 ü (% 42,2) ise ekek olup otlm yş 25,16±18,1 (3-76 ) idi. Ostium sekundum tipi ASD nin cehi olk kptılmsının klbin elektokdiyogfik etkileini değelendimek mcıyl peopetif, eken ve uzun dönemde olguldn elektokdiyogfi (EKG) kyıtlı lındı. Olguld ostium sekundum tip ASD tnısı ekokdiyogfi (EKO) ile konuldu. ASD nin vlığı, yei, büyüklüğü, şntın yönü ve deecesi, pulmone venlein bileşim yeleini ve klp kpklının duumunu sptmd EKO kullnıldı. EKO ynı zmnd fonksiyonel kpsite, pulmone ve sistemik bsınç değelei ve onı, tiyl ve ventiküle çpl ve pulmone bsınç değeleini belilemede de kullnıldı. Olgulın 47 sinde (%27,16) ostium sekundum tipi ASD tnsözofgil ekokdiogfi (TEE) ile değelendiildi. Ostium sekundum tipi defektin septumdki yeleşim yei, kvl defektlein vlığı, noml pulmone venöz konneksiyonun çılm yei ve defektin tnsktete yöntemle kptılmy uygun olup olmdığını belilemek mcıyl EKO y ek olk TEE kullnıldı. Kesin dignostik giişim oln kdiyk kteteizsyon 100 (%57,8) olgud ve koone njiogfi 39 (%22,54) olgud ypıldı. Çlışmmızd foss ovlis, ptent fomen ovle, süpeio kvl ve infeio kvl tip defektlei oln hstl incelemeye tbi tutuldu. Olgulın defekt genişliklei dikkte lınk ASD le pime kptm, peikdiyl ptch y d sentetik ptch ile kptm tekniği kullnılk tedvi edildi. Olgul yş guplı, ASD kptm tekniği, yoğun bkımd klm ve postopetif hospitlizsyon süelei ile değelendiildi. Fonksiyonel kpsite, pulmone te bsıncı, sğ tiyum ve sğ ventikül çplı ve ejeksiyon fksiyonu değelendimeye tbi tutulk klbin fonksiyonlınd meydn gelen değişimle incelendi. Teledyogm opesyon öncesi ve sonsı eken ve uzun dönem tkiplede pulmone, vsküle ve kdiyk değelendimede kullnıldı. Çlışmy lınn 169 olguy mediyn stenotomi ve döt olguy sğ tokotomi ypıldı. Teminl kistnın önünden sinotiyl düğüm kounk oblik bi insizyonl sğ tiyotomi ypıldı. 20 cc/ kg veilen kn kdiyoplejisinin koone sinüsten sğ tiyum boşln kısmı spie edilip tiyum içi eksploe edildi. Böylece ASD nin vlığı, büyüklüğü, tipi, koone sinüsün ypısı, genişliği, pulmone venöz dönüş nomlisi ve tiküspit kpk değelendiildi. Sptnn ostium sekundum tipi ASD le, defektin büyülüğüne göe pime vey ym (otojen peikdiyl vey dkon y d teflon sentetik) ile kptıldı. Pime ve geft ile defekt 4/0 17-mm polipopilen dikiş mteyli ile sğ tiyotomi insizyonunu kptm ventilsyon ile tiyumdki hv çıkıldıktn son 4/0 25-mm polipopilen dikiş mteyli kullnılk kptıldı. İsttistiksel Değelendime Peopetif, kıs ve uzun dönemle ile yş guplın göe değişimlein kşılştıılmsı One-Wy ANOVA nlizi kullnılk isttistiksel değelendiilmeye tbi tutuldu. Çoklu kşılştımld (Post Hoc Multiple Compison) LSD (Lest Sque Diffeence) testi ypıldı. p<0.05 isttistiksel nlmlılığı tespit etmek için kullnıldı. Veilein isttistiksel nlizinde SPSS (Sttisticl Pckge fo Socil Science) vesiyon 11.0 pket pogmı kullnıldı. Bulgul Olgulın 100 ü (% 57,8) byn ve 73 ü (% 42,2) ise ekek olup yş ve cinsiyet dğılımı Tblo 1 de semptoml Tblo 2 de gösteilmişti. Tblo 1. Yş guplın göe cinsiyet dğılımı Yş guplı Cinsiyet Hst Syısı 1-15 Ekek 34 Byn Ekek 25 Byn Ekek 14 Byn 32 Toplm Ekek 73 Byn 100 Fonksiyonel kpsite NYHA gup I den NYHA gup III e gidildikçe Qp/Qs onlınd bi zlm sptndı. Bu zlm isttistiksel olk nlmlı değildi. Hstld opesyon öncesi şnt değelei 1,6 ile 8 sınd değişmekte olup otlm Qp/Qs onı 2.47±0.88 olk bulundu. ASD tipleinden foss ovlis 131 (%75,7), ptent fomen ovle 13 (%7,5), süpeio kvl defekt 19 (%10,9) ve infeio kvl defekt 10 (%5,8) olgud tespit edildi. Defekt genişliklei dikkte lınk 48 (%27,7) olgu pime olk, 121 (%69,9) olgu peikdiyl ptch ile ve döt (%2,3) olgu sentetik ptch ile kptıldı. Peikdiyl ptch ile kptıln de- 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 51

3 Tblo 2. Hstlın semptomlı şğıdki tblod gösteilmişti Semptoml Ekek N =73 Byn N=100 Toplm N=173 Yüzde Çpıntı ,9 Dispne ,2 Yogunluk ,2 Göğüs ve sıt ğısı ,2 İşthsızlık ,5 Büyüme ve gelişme geiliği ,4 Öksüük ,8 Ateş ve teleme ,9 Sık enfeksiyon geçime ,5 fektin çpının, pime kptıln defektin genişliğinden dh büyük olduğu sptndı (p=0.001) (Tblo 3). Tblo 3. Kptm tipleine göe defektin çplı ve defekt çplının kşılştıılmsı Defekt Kptm Tipi Pime Kptm Pekdiyl Ptch ile kptm Sentetik Ptch ile kptm Hst Syısı Otlm (mm) Stndt Spm 48 17,60 5,23 6,00 30,00 Mksimum p değei ,43 5,25 8,00 38,00 0, ,25 3,40 13,00 20,00 Toplm ,57 5,35 6,00 38,00 Çlışmd 1-15 nd ostium sekundum tip ASD si kptıln 72 olgudn peikdiyl ptch ile 56 (%32,3), pime tmi ile 15 (%8,67) ve sentetik ptch ile bi (%0,6) defekt kptıldı yş lığındki 55 olgudn peikdiyl ptch ile 39 (%22,5), pime kptm ile 14 (%8,09) ve sentetik ptch ile iki (%1,16) defekt kptıldı yş lığındki 46 olgudn peikdiyl ptch ile 26 (%15,02), pime kptm ile 19 (%10,98) ve sentetik ptch ile 1(%0,6) defekt kptıldı. Cehi tedvi sonsı yoğun bkımd klm süesi otlm 1,36±0,76 gün ( 1-9 gün sı) idi. Postopetif hospitlizsyon tüm yş guplınd otlm 6,46±3,09 gün (4-26 gün sı) idi. Yoğun bkımd yş guplın göe postopetif hospitlizsyon süelei ve bu süelein kşılştıılm sonuçlın göe gupl sınd nlmlı fk bulundu (Tblo 4). (P=0.000) Defekt kptm teknikleine göe yoğun bkım tkip süesi ve postopetif hospitlizsyon süelei ve bu süelein kşılştıılmsı sonuçlın göe, tüm tekniklede bu süele sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk bulunmdı. Opesyon öncesi fonksiyonel kpsite 75 (%43,4) olgud NYHA gup I, 91 (%52,6) olgud NYHA gup II, 7 (%4) olgud NYHA gup III olk değelendiildi. Kıs dönemde NYHA gup I de 168 (%97,1), NYHA gup II de 5 (%2,9) hst sptnmış olup diğe NYHA guplınd hstl stlnılmdı. Uzun dönemde NYHA gup I de toplm 161 hst değelendiildi. Bu sonuçl göe hemen hemen tüm hstl eken dönemde fonksiyonel kpsite yönüyle NYHA gup I e yklştı. Uzun dönemde ise tüm hstld fonksiyonel kpsitede iyileşme sğlndı. Pulmone te bsıncı opesyon öncesi otlm 43,94±13,53 mmhg, eken dönemde 37,06±13,40 mmhg, uzun dönemde Tblo 4. Yş guplın göe yoğun bkımd klm süesi ile postopetif hospitlizsyon süelei ve bu süelein kşılştıılmsı sonuçlı (gün olk) Yoğun bkımd klm süesi (gün) Postopetif hospitlizsyon Süesi (gün) 1-15 yş sı Tüm yşl 1-15 yş sı Tüm yşl Otlm Stndt Spm 28,06±9,21 mmhg olk bulundu. İsttistiki olk nlmlı düzelme olduğu göüldü (P=0.000). Sğ tiyum çpı peopetif dönemde otlm 44,24±7,87 mm eken dönemde 41,58±7,24 mm ve uzun dönemde 37,89±6,53 mm olk bulundu (P=0.000). Sğ ventikül çpı ise peopetif 43,77±6,92 mm, eken dönemde 42,16±6,27 mm ve uzun dönemde 36,92±6,21 olk hesplndı.sğ tium ve sğ ventikül çplınd isttistiki olk nlmlı düzelme olduğu göüldü (P=0.000). Otlm kdiyotosik on peopetif 0,54±0,07, eken dönemde 0,56±0,07, uzun dönemde 0,53±0,05 olk hesplndı (P=0.000). Peopetif otlm ejeksiyon fksiyonu(ef) %67,50±9,36, eken dönemde %68,73±9,14 uzun dönemde %69,86±8,17 olk sptndı. EF değelei isttistiki olk fk göülmemişti. (P=0.053). EKG de peopetif ltı (%3,46) olgud tiyl fibilsyon stlnılmış olup kıs dönemde bu ltı olgunun üçünde (%1,73) iyileşme göüldü. Uzun dönemde ise bi olgud dh til fibilsyonun düzeldiği göüldü. Olguldn 33 ünde (%29,07) sekundum tip ASD ye ek olk tiküspit kpk nnuloplstisi, 30 (%13,34) olguy De-Vge estiktif nnuloplstisi,üç (%1,73) olguy Ky nnuloplstisi ve 1 olguy tisküspit vlv septl lifletteki klefte peikdiyl ptch ile tmi ypıldı. Peopetif iki (%1,2) olgud EKO d sekundum ASD ye eşlik eden mitl kleft göüldü ve opesyonl tmi edildi. Üç (%1,7) olgud mitl vlv polpsusu tmii ypıldı. Ayıc 10 (%5,8) olguy opesyon sısınd pulmone kpk çık komissüotomi ypıldı. İki (%1,2) olgud ptent duktus teiozus (PDA), üç (%1,7) olgud totl noml pulmone venöz dönüş nomlisi (TAPVDA), 16 (%9,2) olgud psiyel noml pulmone dönüş nomlisi (PAPVDA) göüldü ve opesyonl eş zmnlı olk bu nomlile düzeltildi. İki olgud (%1,2) pulmone emboli göüldü. Bunldn biinde (%0,6) etiyolojide DVT sptndı. Sğ tiyl tombus peopetif olk iki (%1,2) olgud, opesyon sonsı kıs dönemde ise sğ tiyl tombüs sdece bi olgud göüldü. Uzun dönemde sğ tiyumd tombüs sptnn bi olguy uygulnn fibinolitik tedvi sonucund tombüsün lizise uğdığı göüldü. Minimum Minimum Mksimum 1,31 0,52 1,00 3,00 1,20 0,40 1,00 2,00 1,63 1,22 1,00 9,00 1,36 0,76 1,00 9,00 6,01 1,80 4,00 14,00 5,56 1,62 4,00 13,00 8,24 4,87 4,00 26,00 6,46 3,09 4,00 26,00 p değei 0,013 0, Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 3

4 Eken ve uzun dönemde ise bie olguy evizyon ypıldı. Eken dönemde bi olgu postopetif 50 gün son evinde niden ex oldu. Bi olgu üç y son seebl emboli nedeniyle ex oldu. Ttışm Asemptomtik ASD lede EKO ile sğ ventikül yüklenme bulgulının tespit edilmesi ve Qp/Qs onı 1,5 ten büyük olmsı opesyon endiksyonudu. Düşük opesyon iski ve mükemmel uzun dönem sonuçlı ile iyi seçilmiş hstld cehi kptm stndt tedvi olmy devm etmektedi [2]. Çlışmmızd opesyon sısınd ve opesyon sonsı eken dönemde hstne motlitesi gözlenmedi. ASD nin onımının çocukluk yşınd ypılmsı kdiyk ve pulmone değişikliklein ilelemesini duduck ve hsty noml yşm klitesi sğlycktı. ASD nin kptılmsı için idel zmn çocuğun okul bşlmdn önce 3 5 yşl sıdı. Yş cehi için bi kontendiksyon değildi [3]. Litetüde çlışmmızl uyumlu olk ASD nin kdınld dh sık göüldüğü belitilmektedi [4;5]. Eentuğ ve k. [6] sekundum tip tiyl septl defekt cehisi uygulnn olguld Qp/Qs onını otlm 2,6 olk, Shh ve k. ise yş lığınd bu onı otlm 2,5 olk bulmuşldı [7]. Çlışmmızd peopetif Op/Qs onının çok z miktd zldığı göülmesine ğmen isttistiksel olk nlmlı bulunmdı (p=0,099). Hstlımızdki otlm Qp/Qs onı 2.47 olk tespit edildi. Qp/Qs onının eken ve uzun dönemde düzelmiş olk bulunmsının opesyon sısınd şntın kptılmsının doğl bi sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Defekt genişliği tıkç ptch ile kptmnın tecih edilen bi metot olduğu litetüde vugulnmıştı [8]. Çlışmmızd defekt kptm tipleine göe defekt genişliklei sınd nlmlı şekilde fk bulunmuştu. Peikdiyl ptch ile kptm tekniği diğe tekniklee göe üstün olduğu için kliniğimizde ypıln ASD kptmlınd en çok tecih edilen teknikti. Bu ptch ASD kptılmsınd biincil olk kullnıln en uygun kptm mteylini oluştumktdı [2]. Knın egujitsyonundn kynklnn hemolizi önlemede yine peikdiyl ptch vntjlıdı. İntkdiyk bsınçlın etkisiyle konuln ym intetiyl septumd dh iyi bi duv kontüü oluşmsını sğlmd yine tecih sebebidi [8]. Ayıc peikd en ucuz ve en koly bi şekilde bulunbilecek bi ptch dı [9]. Ypıln çlışml ilei yşın ASD kptılmsınd bi isk fktöü oluştuduğunu ve bu bieylein hstnede klm süeleini olumsuz etkilediğini göstemişti [8]. Çlışmmızd dh genç olguld yşlı olgul göe isttistiksel olk nlmlı şekilde dh z yoğun bkım süesi ve postopetif hospitlizsyon süesi sptndı. İlei yş, postopetif iyileşmede olumsuz bi fktö olk düşünülebili. Anck dh genç bieylede biyolojik ve ejenetif ktivitelein yşlıl göe dh fzl olmsının, bu süelei kıslttığını düşünmekteyiz. Çlışmmızd üç fklı defekt kptm tekniği uygulnn olgulın otlm yoğun bkım tkip süesi ve otlm postopetif hospitlizsyon süelei sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk bulunmmıştı. Bu süele sınd fklılık oluşmmsının doğl bi sonuç olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü tüm hstld defektle usulüne uygun olk tm bi kptm sğlnck şekilde opee edilmişledi. Tm kptm ile kdiyopulmone hemodinmik fonksiyonlın düzelmesinden dolyı bu süele sınd fk oluşmmıştı. Ayıc peopetif ve postopetif olk uygulnmkt oln mksimum steilizsyon opee edilmiş tüm hstld enfeksiyon gelişmesi iskini büyük bi ond zltmktdı. Yptığımız litetü incelemesinde üç fklı defekt kptm tekniği uygulnn hstlın otlm yoğun bkım tkip süelei ve otlm postopetif hospitlizsyon süelei kşılştın çlışmy stlnmdığındn, elde ettiğimiz bulgulın bşk çlışml ile kşılştıılmsı ypılmmıştı. ASD nin kptılmsının pulmone te bsıncını zlttığı konusund hemen hemen tüm yzl sınd göüş biliği vdı. Çlışmmızd pulmone te bsıncınd kıs dönemde ve uzun dönemde önemli miktd zlm olduğu göülmüştü. Özy ve k. [10]. ile Piechowik ve k. [11] pulmone te bsıncı yönüyle çlışmmız plel bulgul bildimişledi. Ypıln ekokdiyogfik çlışmld ASD kptılmsı sonsınd kıs vey uzun dönemlede sğ tiyum ve sğ ventikül çplının zldığı litetüde gösteilmişti [12]. Çlışmmızd ekokdiyogfik değelendimede peopetif değelee nzn, eken ve uzun dönemde hem sğ tiyum hem de sğ ventikül çplınd önemli miktld zldığını gözlemledik. Defektin vlığınd uzun süe devm eden sğ ventikülün şıı volüm yüklenmesi, sğ tiyum ve sğ ventikülde emodelinge yol ç. Sonuç olk bu şıı yüklenme sğ tiyum ve sğ ventikülde genişlemeye sebep olu. Defektin kptılmsı şıı yüklenmeyi otdn kldık, sğ tiyum ve sğ ventükülün fizyolojik genişliğine dönünceye kd boyutlınd zlmy sebep olu. Çlışmmızın bulgulını destekleyecek şekilde biçok ştııcı sğ ventikül boyutlı ile şntın volümü sınd bğıl bi ilişkinin vlığını vugulmışldı [12;13]. ASD li olguld ejeksiyon fksiyonun yönelik çlışmld bizim çlışmmızd olduğu gibi ASD kptılmsının ejeksiyon fksiyon değeini önemsiz deecede değiştidiği göülmüştü [14;15]. Ypıln klinik çlışml ASD nin kptılmsı sonsınd tiyl fibilsyonlu ve fltteli hst syısının önemli miktd zldığı vugulnmktdı [16;17]. Çlışmmızd ASD kptılmsının til fibilsyonlu ltı hstnın dödünde düzelme sğlndığı gözlemlenmişti. Çlışmmızd ASD ye eşlik eden tiküspit, otik, mitl ve pulmone vlv, mitl kleft, mitl vlv polpsusu, koone te hstlığı, PDA, TAPVDA, PAPVDA ve pulmone emboli gibi önemli kdiyk ptolojile incelenmiş ve bunlın tedvilei eş zmnlı olk ypılmıştı. Ayıc 10 hsty opesyon sısınd pulmone kpk çık komissüotomi ypıldı. Temel text bookld çlışmmızd gözlemlenen ve müdhle edilen ptolojilee benze ptolojilein vlığı ASD li hstld gösteilmişti. Ayıc bu mjö ptolojilein tedvi edilmesi geektiği de bu text bookld vugulnmıştı [8]. Eken ve uzun dönemde ise bi hsty evizyon ypılmıştı. Çlışmmız benze şekilde, litetüde ASD opesyonlı sonsınd gelişen kompliksyonl bğlı olk evizyon ypıldığı göülmektedi. ASD kptılmsı sonsınd oluşbilecek mobiditele litetüde değelendiilmişti. Bu çlışmld ASD nin cehi olk kptılmsı sonsınd düşük mobidite ve ihml edilebilecek motlite göülebileceği vugulnmıştı [18;19]. Çlışmmızd opesyonun etkinliğini dh iyi gösteen eken dönemde hstne motlitemiz sıfı olk bulunmuştu. Anck eken dönemin sonund bi hst evinde niden veft etmişti. Uzun dö- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 53

5 nemde bi diğe hst seebl emboli nedeniyle veft etmişti. Sonuç olk, ostium sekundum tip ASD nin kptılmsınd opesyon lınn olgulın eken ve uzun dönem tkipleinde bşı onının çok yüksek olduğu göülmektedi. Opesyon neticesinde oluşbilecek kompliksyon onı yok denecek kd zdı. Olgulın opesyon sonsınd klinik bulgulı ve diğe hemodinmik değelei büyük çoğunlukl noml pmetelee dönmektedi. Bu yöntemle muhtemel ek kdiyk nomlilein göüleek tedvi edilmesi mümkündü. Pekütn kptmy uygun olmyn olguld cehi tedvinin ostium sekundum tip ASD lein tedvisinde etkin ve güvenili bi yöntem olduğu kntindeyiz. Competing inteests The uthos decle tht they hve no competing inteests. Kynkl 1. Moodie DS, Steb R. Long tem outcomes excellent fo til septl defect epi in dults. Cleve Clin J Med 2000:67(8) Gtzoulis MA, Redington AN, Someville J, Shoe DF. Should til septl defects in dults be closed. Ann Thoc Sug 1996;61(2): Yoshiki S, Tdki A, Ryosei K, Stoshi S, Keiü S, Itsuo Y, Jyotimy C. Sugicl tetment of isolted secundum septl defect in ptients moe thn 50 yes old. Ann Thoc Sug 1996;62(4): Athus E.Bue MD: Glenn s Thocic nd Cdiovscul Sugey. Stmfod, Conn: Appleton Lnge 1996;67(5): Ly JM, Pulozzi LJ. Sex diffeences in the pevlence of humn bith defects: popultion-bsed study. Tetology 2001;64(5): Eentuğ V, Bozbuğ N, Polt A, Kyl N ve k. Yşlıld sekundum tiyl septl defektin cehi tedvi sonuçlı. Tük Göğüs Klp Dm 2005;13(3): Shh D, Azh M. Nihoynnopoulos P et l.clelnd JGF Dept.of Medicine ( Clinicl Cdiolog ) Hmmesmith Hospitl London U.K. Longtem outcome of dult ptient with secundum ASD with nd without sugicl coection. Cicultion 1999;84(3): Kouchoukos NT, Blckstone EH, Hnley FL, Kp RB, Doty DB. Atil septl defect nd ptil nomlous pulmony venous connection. Kiklin / Bet-Boyes Cdic Sugey Volume I. NY: Elsevie Science, 2003: Çğlı K, Ege E, Pç M. Sekundum tipi til septl defektle ve cehisi. In: Pç M, Akçevin A, Aykut Ak S, Büket S, Sıoğlu T. Klp ve dm cehisi. İstnbul: MN Medikl & Nobel, 2004: Özy B, Çelik S, Ketenci B, Teskin Ö, Yücel O, Sgın M, Çimen S, Demitş M Yetişkin ASD li hstl opee edilmeli mi? ot ve uzun dönem sonuçlı. Tuk Gogus Klp Dm 2005;13(3): Piechowik M, Zsłonk J, Iwszkiewicz-Zsłonk A, Wlczk A, Mciejewski M, Bnch M, Goch JH. Het condition befoe nd fte sugicl tetment of til septl defect type II in dults. Pol Meku Lekski 2005;18(108): Pelmn AS, Boe JS, Clk Ch E, Heny Wl, Redwood DR, Moow AG, Epstein SE. Abnoml ight venticul size nd venticul motion fte til septl defect closue. Etiology nd functionl significnce. Am J Cdiol 1978;41(2): Suchon E, Tcz W, Podolec P, Sdowski J. Atil septl defect in dults: echocdiogphy nd cdiopulmony execise cpcity ssocited with hemodynmics befoe nd fte sugicl closue. Intect Cdiovsc Thoc Sug 2005;4(5): Ghosh S, Chttejee S, Blck E, Fimin RK. Sugicl closue of til septl defects in dults: effect of ge t opetion on outcome. Het 2002;88(5): Toyono M, Ksuski RA, Pettesson GB, Mtsumu Y, Ymno T, Shiot Pesistent ticuspid egugittion nd its pedicto in dults fte pecutneous nd isolted sugicl closue of secundum til septl defect. Am J Cdiol 2009;104(6): Mntovn R, Gtzoulis MA, Pedocco A, Ius P, Cvllini C, De Leo A, Zecchel R, Clzoli V, Vlfè C, Stitoni P. Supventicul hythmi befoe nd fte sugicl closue of til septl defects: spectum, pognosis nd mngement. Euopce 2003;5(2): Bege F, Vogel M, Kme A, Alexi-Meskishvili V, Weng Y, Lnge PE, Hetze R. Incidence of til flutte/fibilltion in dults with til septl defect befoe nd fte sugey. Ann Thoc Sug 1999;68(1): Deni JA, Mvoudis C, Quintessenz J, Del BJ, Bcke CL, Fitzgeld P, Connolly HM, Jcobs JP. Sugicl dvnces in the tetment of dults with congenitl het disese. Cu Opin Pedit 2009;21(5): Hnzel GS. Complictions of ptent fomen ovle nd til septl defect closue devices. J Intev Cdiol 2006;19(2): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI PAUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ ÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE ÜHENDİ SLİ K BİLİLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 004 : 0 : : 59-65 SANRİFÜJ KOPRESÖR

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı