I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler. Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER FİNANSAL TEKNİKLER"

Transkript

1 I. Kısım: Türev Piyasalar ve Ürünler Prof. Dr. Sudi APAK Dr. Metin UYAR TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL TEKNİKLER I

2 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Yay n No : 2527 flletme Ekonomi : Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Kitap içindeki yazıların sorumluluğu bölüm yazarlarına aitdir. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij İş Merkezi No:27/806 K:9 (Sertifika No: 12028) Zeytinburnu/İSTANBUL : Müge GÜNBAŞ Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) II

3 Önsöz ÖNSÖZ Küreselleşme, her boyutta olduğu gibi, dünya finans sektöründe de çeşitliliğe yol açmıştır. Bir yanda yeni finansal ürünler ve uluslararası yatırımcılar, diğer yanda büyüyen sanayiler ve dünya ticareti, piyasaların karşılıklı etkileşimini derinleştirmiştir. Kurulan hassas dengeler üzerinde, risk yönetimi en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu kitabımız, finans alanında güncel risk yönetimi kavramlarının ve piyasalarla ilişkilerinin doğru tanımlanması amacıyla siz değerli öğrenci, akademisyen, yönetici ve girişimcilerimiz için bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır. Kitabın birinci kısmı türev piyasalarına ayrıldı. Türev piyasalarındaki mekanizmalar ve bunların nasıl işlediği anlatıldı. Döviz kuru ve faiz değişkenleri çerçevesinde türev piyasalarındaki enstrümanların neler olduğu kapsamlı bir şekilde tarif edildi. Çalışmanın ikinci kısmında Türkiye de en sık kullanılan finansal tekniklere değinildi. Dünyada halen sürmekte olan ekonomik ve finansal krizin etkisi altında, güncel konular değerlendirildi. Üçüncü kısımda dünya finans hizmetlerini tamamlayıcı yapılar üzerinde duruldu. Ortaya çıkmakta olan yeni kuruluşlar, kriterler ve işbirlikleri mercek altına alındı. Görüleceği üzere kitabımızda, finansal risk yönetimi kapsamında, türev piyasalarının ve finansal tekniklerin olağan mekanizmalarının yanında, kriz ve toparlanma dönemleriyle ilgili yorumlara da yer verildi. Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler ve uygulamalar etraflıca ele alındı. Sistemin bütün olarak görülebilmesi adına konu tüm boyutlarıyla incelenmeye çalışıldı. Sonuç olarak ortaya çıkan yapıt, alanla ilgili herkese katkı sağlayabilecek niteliktedir. Eserin hazırlanması ve yayınlanması süresince teşvik ve desteklerini hissettiğim Beykent Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Adem Çelik e, Başkan Vekili Sayın Erkan Çelik e, Beykent Üniversitesi nden değerli akademisyen meslektaşlarım Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan a, Rektör Yardım- III

4 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler cımız Prof. Dr. Selahattin Sarı ya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erol Eren e, Genel Sekreter Dr. Alkan Çelik e, Dr. Güngör Tuncer e, Araştırma Görevlisi Aytuğ Sözüer e, Beta Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyhan Satar a ve elbette her koşulda anlayışla yanımızda olan ailelerimize en içten teşekkürlerimi sunarım. Konunun bir diğer uzmanı olan Dr. Metin Uyar la beraber güncel perspektifle hazırladığımız bu kitabın, finansla ilgili gelecek çalışmalara ışık tutmasını dilerim. Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi 15 Eylül 2011 IV

5 İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER... V I. KISIM TÜREV PİYASALAR VE ÜRÜNLER 1. BÖLÜM: TÜREV PİYASALAR Türev Piyasaların Kavramsal Çerçevesi Türev Piyasaların Tarihsel Gelişimi Türev Piyasaların Oyuncuları ve Kullanım Amaçları Riskten Kaçınanlar (Hedger) Spekülatörler Arbitrajcılar Türev Piyasasının İşleyişi Türev Piyasasında Emir Türleri...16 a) Piyasa Emri...17 b) Limit Fiyat...17 c) Yayılma Emirleri...17 d) Not Held Emri...17 e) Şartlı Emirler Türkiye de Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) Hisse Senedi Piyasasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri: VOB-İMKB30 ve VOB-İMKB Döviz Piyasasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri TLDolar ve TLEuro...21 V

6 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Faiz Piyasasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri Emtia+ Piyasasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri BÖLÜM: GELECEK SÖZLEŞMELERİ Tanımı ve Kavramsal Çerçeve Gelecek Sözleşmelerine Konu Teşkil Eden Ürünlerde Aranan Özellikler Gelecek Sözleşmeleri Piyasaları ve İşleyişi Standardizasyon Takas Merkezi Marjın Sistemi Pozisyon Kapatma Gelecek Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması Borsa Endeksi Gelecek Sözleşmeleri Endeks Hesaplama Yöntemleri Fiyat-Eşit-Ağırlıklı Endeks Hesaplanması Getiri-Ağırlıklı-Endeks Hesaplanması Değer-Ağırlıklı-Endeks Hesaplanması Döviz Gelecek Kontratları Faiz Gelecek Sözleşmeleri Hisse Senedi Gelecek Sözleşmeleri Petrol Gelecek Sözleşmeleri Ticari Mal Gelecek Sözleşmeleri BÖLÜM: FORWARD VE DÖVİZ PİYASALARI Kavramsal Çerçeve Forward İşlemlerinin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi Forward Sözleşmelerin Özellikleri Forward İşlemlerin Avantaj ve Dezavantajları Döviz Forward İşlemleri Faiz Forward Sözleşmeleri...64 VI

7 İçindekiler 3.7. Forward Sözleşmelerinde Taraflar ve Amaçları Diğer Forward Türleri Kısa Vadeli (Short) Swaplar Vade Opsiyonlu Forward Sözleşmeleri Döviz Bekletme Hesapları Üsüste Vadeli Forward Opsiyonları Dolaylı Forward Anlaşmaları Forward Kurun Belirlenmesi BÖLÜM OPSİYON SÖZLEŞMELERİ (OPTIONS): Giriş Temel Tanımlar Opsiyon Sözleşmelerinde Oyuncular Kullanma Fiyatı (Strike Price, Exercise Price) Opsiyonların Tanımlanması Karda (In-the-money), Zararda (Out-the-money) ve Başabaş (At-the-money) Opsiyonlar Prim (Premium) İçsel Değer Zaman Değeri Dalgalanırlık (Volatility) Faiz Oranı Farklılıkları Opsiyonların Fiyatlandırılması Cox, Ross ve Rubenstein Opsiyon Fiyatlandırma Modeli Delta (δ) Lambda (λ), Gamma (γ), Theta (θ), Vega ve Rho (Ρ) Black ve Scholes Opsiyon Fiyatlandırma Modeli (OPM) Satma Opsiyonlarının Fiyatlandırılması Doğrudan Ürün Üzerine Yazılan Opsiyonların Fiyatlandırılması...99 VII

8 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Forward Fiyatlandırma Modeli (Forward Pricing Model) Döviz Opsiyonları ve Piyasaları OTC Opsiyonları Borsa Opsiyonları Doğrudan Spot Döviz Üzerine Yazılan Opsiyonlar Döviz Gelecek Sözleşmeleri Opsiyonları OTC ve Borsa Opsiyonlarının Karşılaştırılması Opsiyonların Kullanım Alanları Opsiyon Alım Satım Yoluyla Hedging BÖLÜM : SWAP SÖZLEŞMELERİ Kavramsal Çerçeve Swap İşleminin Tarafları Euro Currency Piyasaları Euro Currency Piyasaların Gelişimi Euro Currency nin Kaynağı Swap İşleminin Fonksiyonu Döviz Swapı Para Swapının Özellikleri Faiz Swapı Ticari Mal Swap Sözleşmeleri Arbitraja Yönelik Swaplar Pozisyon Riskine Karşı Yapılan Swaplar II. KISIM FİNANSAL TEKNİKLER 6. BÖLÜM: FAKTORİNG Kavramsal Çerçeve Faktoring in Tarihi Gelişimi VIII

9 İçindekiler Faktoringin Kapsamı Faktoring in Özellikleri Faktoring Hizmetleri Kredi Riskini Karşılama (Coverage of Credit Risk) Tahsilat ve Muhasebe (Collection and Bookkkeeping) Fonlardan Avans Sağlama Faktoring Sisteminin İşleyişi Yurtiçi Faktoring Sisteminin İşleyişi (Domestic Faktoring) Uluslararası Faktoring Sisteminin İşleyişi Faktoring in Avantajları ve Dezavantajları BÖLÜM: FORFAITING Forfaiting Tanımı Forfaiting in Tarihi Gelişimi Forfaiting in Özellikleri Forfaiting İçin Gerekli Şartlar ve Taraflar Forfaiting Sisteminin İşleyişi Forfaiting İle Finansmanın Avantaj ve Dezavantajları İhracatçı Açısından BÖLÜM: LEASING Kavramsal Çerçeve Leasing in Tanımı ve Gelişim Süreci Finansal Teknik Olarak Leasing in Avantaj ve Dezavantajları Leasing in Avantajları Risk Oranının Daha Sınırlı Olması Esneklik Yatırımın Başlangıcında Güçlü Finansman Tedariki Borçlandırmanın Gerektirdiği Sınırlamalardan Kaçınma IX

10 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Likit Kaynakların Daha Karlı Yatırımlarda Kullanılmasına Olanak Verme Faiz Oranlarındaki Değişime Direnç Uzun Vadeli Finansman Alternatif Olması İşlemlerin Kısa Sürede Tamamlanması Kredi İmkânları Saklı Kalması Kiralanan Mala Sahip Olabilmek Yatırımın Ötesinde Para Girdisi Leasing in Dezavantajları Leasingin Türleri Vergi ve Muhasebe Açısından Leasing Sınıflandırması Yurtiçi Kiralama (Domestic Leasing) Sat ve Geri Kirala Tam Ödemesiz Leasing Gerçek Leasing Tam Ödemeli Kiralama Sermaye Kiralama Fon Sağlama Kaynakları Açısından Leasing Sınıflandırılması Direkt Leasing Kaldıraç Leasing Genel Leasing Tipleri Dışında Sözleşmenin Kapsamı ve Biçimi Açısından Yapılan Ayırımlar Takas Leasing (Swap Lease) Ortak Kiralama Deneme Süreli Leasing Upgrade Lease BÖLÜM: AKREDİTİF İŞLEMLERİ Akreditifin Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi Akreditifte Taraflar X

11 İçindekiler Akreditif Amiri Amir Banka İhbar Bankası Teyit Bankası İştira Bankası Rambursman Bankası (Ödeme Bankası) Lehtar Akreditif Türleri Kabili Rücu (Cayılabilir) ve Gayrikabili Rücu (Cayılamaz) Akreditifler Kabili Rücu (Cayılabilir/Dönülebilir) Akreditif Gayrikabili Rücu (Dönülemez/Cayılamaz) Akreditif Teyitsiz ve Teyitli Akreditifler Teyitsiz Akreditif Teyitli Akreditif Rotatif-Döner Akreditif Karşılıklı Akreditifler Devredilebilir Akreditif Teminat Akreditifi Açılış Biçimine Göre Akreditifler Doğrudan Lehtara Hitabeden Düzenlenen Akreditifler Lehtarın Ülkesindeki Bir Muhabire Hitaben Düzenlenen Akreditifler Lehtarın Ülkesi Dışındaki Bir Ülkede Bulunan Bir Muhabir Nezdinde Düzenlenen Akreditifler Ödeme Biçimine Göre Akreditifler Vesaikin İbrazı Üzerine Ödemeli Akreditifler Vesaikin İbrazından Belli Bir Süre Sonra Ödemeli Akreditifler XI

12 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler Kabul Kredili Akreditif Red Clause Akreditif Green Clause (Yeşit Şartlı) Akreditifler Karışık Ödemeli Akreditif Rambursman Biçimi Yönünden Akreditifler Karşılıklı Hesap İlişkili Akreditifler Üçüncü Banka Nezdinde Rambursman Tesisli Akreditifler Doğrudan Amir Bankadan Rambursman Talebi ile Düzenlenen Akreditifler Anlaşma Hesapları Aracılığıyla Akreditifler Akreditif İşleminin Aşamaları BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN DİĞER FİNANSAL TEKNİKLER Kavramsal Çerçeve Taraflar Amir Gönderen Banka Tahsil Eden Banka İbraz Eden Banka Muhatap Vesaik Mukabili Tahsil İşlemleri Ödeme Karşılığında Vesaik Teslimi Poliçe Kabulü Karşılığında Vesaik Teslimi Mal Mukabili Tahsil İşlemleri Mal Mukabili Tahsil Kabul Kredili Mal Mukabili Peşin Ödeme Alıcı Firma Finansmanı XII

13 İçindekiler 11. BÖLÜM KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI (CDSs) Kredi Temerrüt Swaplarının Kavramsal Çerçevesi Kredi Temerrüt Swap Spread-Primi İşleyişi BÖLÜM: RİSK SERMAYESİ Risk Sermayesinin Kavramsal Çerçevesi Risk Sermayesinin Temel Özellikleri Yönetim Tarzı Organizasyon Biçimi Fon Kaynakları Yatırım Yapılan Firmanın Türü Sermaye Piyasası Yatırım Aracı Risk Sermayesi Sisteminin Yatırım Aşamalarına Göre İşleyiş Süreci Çekirdek Sermayesi veya Fikirlerin Finansmanı Başlangıç Sermayesi Erken Aşama ve Geçit Finansmanı Büyüme-Gelişme Sermayesi Köprü Finansmanı ve Ara Finansman Diğer Geç Aşama Yatırımları Yatırımdan Çıkış III. KISIM GÜNCEL FİNANSAL KONULAR 13. BÖLÜM KREDİ DERECELENDİRME VE BASEL KRİTERLERİ Kredi Derecelendirme Kavramı ve Önemi Derecelendirmenin Türleri Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye de Yapılan Düzenlemeler XIII

14 Türev Ürünler ve Finansal Teknikler 14. BÖLÜM İNOVATİF FİNANSAL ÜRÜNLER VE SENDİKASYON Depo Edilmiş Sertifikalar (Depositary Receipts - DRs) Depo Sertifikası Türleri Amerikan Depo Sertifikaları Avrupa Depo Sertifikaları Global Depo Sertifikaları (Global Depositary Receipts GDRs) Depo Sertifikası Programlarının Oluşturulması Sendikasyon Kredileri Sendikasyon Kredilerinin Tanımlanması Sendikasyon Kredisine Duyulan İhtiyaç Sendikasyon Kredilerinin Sağladığı Avantajlar KAYNAKÇA TERİMLER DİZİNİ... XIV

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON BORSASI LIFFE NİN KARŞILAŞTIRILMASI

VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON BORSASI LIFFE NİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI VE TÜRKİYE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI VOB İLE LONDRA FİNANSAL FUTURES VE OPSİYON

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜREV ARAÇLAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL 2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İZMİR, 2004 1 İşbu kitap, 03 Aralık 2004 Cuma günü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları, panel konuşma

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Sayı: 3 Kasım 1999 YENİ FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet YİĞİT* ÖZET Bu makalede yeni finansal tekniklerden leasing, Swap, Franchising, opsiyon, future lar hakkında genel

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül 2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL... 3 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ... 6 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI... 8 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ...

Detaylı

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271

Dr. İhsan Uğur Delikanlı. Yayın No: 271 Ekim 2010 Bankacılıkta Kredi Türevlerinin Hissedar Değerine Katkısı, Etkin Bir Şekilde Kullanımına İmkan Sağlayacak Risk Yönetimi Yapılanması ve Finansal Raporlaması Dr. İhsan Uğur Delikanlı Bankacılıkta

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARININ TÜRKİYE DEKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN TESPİTİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Fatma Tuba ÇOBANKAYA

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı