Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, Grant Thornton Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye"

Transkript

1 Finansal Araçlar UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır.

2 UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte kontratları kapsar. Finansal Araç; Bir işletmede finansal varlık ve diğer bir işletmede finansal yükümlülük veya sermaye aracı (hisse senedi) doğmasına neden olan sözleşmedir.

3 UMS 39 Finansal Araçlar Finansal varlık ve finansal yükümlülükler Nakit Banka veya diğer kuruluşlarda tutulan mevduatlar Diğer kuruluşlardan alınan / kullandırılan krediler Banka kredisi Menkul kıymetler: Devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, yatırım fonları Ticari alacak ve borçlar v.b Türev Araçlar Vadeli işlemler (Forward/Future/Option (call options, put options, swaps) Bileşik Araçlar Takas edilebilir borç

4 Türev araçlar Spekülasyon yapmak veya gelecekte piyasa şartlarında oluşabilecek değişimlere karşılık korunmak için girilen, çok az bir başlangıç yatırımı gerektiren araçlar. (a) Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz kurunda, fiyat veya oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya da başka bir değişkende meydana gelen bir değişiklik karşısında değerinin değişmesi (b) Net bir başlangıç yatırımı (c) Gelecek bir tarihte ödeme

5 Türev araçlar i) bir finansal varlığı gelecek bir tarihte sabit bir fiyattan satın almaya yönelik satın alma opsiyonu. Option şirkete varlığı satın alma hakkını verir ( yükümlülüğünü değil) ii) bir finansal varlığı gelecek bir tarihte sabit bir fiyattan satma hakkını veren put opsiyonu. iii)bir finansal varlığı gelecek bir tarihte sabit bir fiyattan satın alma İv)Faiz oranı swap

6 UMS 39 Finansal Araçlar-Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar 1.Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar 2.Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 3.Satılmaya hazır finansal varlıklar 4. Kredi ve alacaklar

7 UMS 39 Finansal Araçlar-Finansal Yükümlülükler Finansal Yükümlülükler 1. Gerçeğe uygun değer farkı (kar/zarara yansıtılan FY) Alım-satım Amaçlı Finansal Yükümlülükler 2. Diğer FY ( Vadeye kadar elde tutulacak Finansal Yükümlülükler)

8 UMS 39 İlk Değerleme Finansal varlık ya da finansal yükümlülük ilk önce maliyet bedeli ile değerlendirilir. Varlıklar için verilen bedelin gerçeğe uygun değeri (örn;fatura bedeli) Yükümlülükler için alınan bedelin gerçeğe uygun değeri Alım esnasında oluşan işlem maliyetleri dahil edilir (Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılanlar için hariç)

9 İlk değerlemeden sonra ölçüm Ölçüm finansal aracın hangi kategoride sınıflandırılmış olduğuna göre değişir. 1.maliyet 2.itfa edilmiş maliyet 3.gerçeğe uygun değer

10 UMS 39 Gerçeğe Uygun Değer Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Aktif piyasada kayıtlı fiyat Değerleme yöntemleri Son dönemlerde gerçekleşen işlemler Benzer bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinin referans olarak kullanılması Gözlemlenemeyen diğer veriler -iskonto edilmiş nakit akış analizleri

11 Finansal araç ölçüm özet tablosu Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar : Gerçeğe uygun değer/ gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişimler kar zarar tablosunda Satılmaya hazır finansal varlıklar: Gerçeğe uygun değer/ gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişimler kar zarar tablosunda kapsamlı gelir tablosunda/ gerçekleşen kazanç ve kayıplar, değer düşüklüğü karşılığı, faiz geliri, temettü geliri gelir tablosunda.

12 Finansal araç ölçüm özet tablosu Kote olmayan hisselere yapılan yatırımlar: Maliyet/ gerçekleşen kazanç ve kayıplar, değer düşüklüğü karşılığı, ve temettü geliri gelir tablosunda Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: İtfa edilmiş maliyet/ gerçekleşen kazanç ve kayıplar, değer düşüklüğü karşılığı, kur farkı geliri, faiz geliri gelir tablosunda Kredi ve alacaklar: Itfa edilmiş maliyet/, gerçekleşen kazanç ve kayıplar, değer düşüklüğü karşılığı, kur farkı geliri, faiz geliri gelir tablosunda

13 Finansal araç ölçüm özet tablosu Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal borçlar : Gerçeğe uygun değer/ gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişimler, kur farkı gelir ve giderleri, faiz gideri

14 Finansal araçlar ölçüm- itfa edilmiş maliyet Finansal varlık veya finansal borcun etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyeti hesaplanır.

15 Finansal araçlar değer düşüklüğü Her raporlama döneminde bir varlık veya varlık grubunda değer düşüklüğü meydana gelip gelmediğine dair tarafsız kanıtların varlığı tesbit edilmelidir. Değer düşüklüğü aşağıdaki araçlara uygulanır: 1.kredi ve alacaklar 2.vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 3.satılmaya hazır varlıklar 4.kote olmayan iştirak hisselerine yapılan yatırımlar

16 Değer düşüklüğü kriterleri İhraç edenin veya taahhüt edenin önemli finansal sıkıntıda olması; Sözleşmedeki faiz veya anapara ödemelerinin yapılamaması, Alacaklının, borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması; Borçlunun, iflas veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek olması; Finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması; veya Finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarında ölçülebilir bir azalış olduğuna dair gözlemlenebilir veri

17 Değer düşüklüğü - iptali Raporlama dönemi sonrasında değer düşüklüğüne yol açan olayda değişiklik olması halinde (örneğin kredi derecesinde bir iyileştirme olması) kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır olarak sınıflandırılan borç tahvilleri için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları kar zarar tablosunda iptal edilir. Kote olmayan iştiraklere yapılan yatırımlar için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iştirak satılana kadar kar zarar tablosunda iptal edilmez.

18 Değer düşüklüğü -örnek A şirketi B şirketine 100,000 $ABD, % 8 faiz oranı ile borç vermiştir ( Finansal varlık 100,000) tarihinde A şirketi B nin iflas edeceğini ve borcunun sadece 20,000 $ nı + faizini ödeyeceğini tesbit eder. A şirketi bunu tarihine kadar tahsil etmeyi beklemektedir. Soru: A, bilançosundaki finansa varlık için ne kadar değer düşüklüğü ayıracaktır?

19 Değer düşüklüğü örnek çözüm Kalan nakit akışlarının bugünkü değeri: 20,000/ 1,108= 18,519 $ Değer düşüklüğü tutarı: 100,000-18,519=81,481$ 2010 yılında alınacak faiz geliri: 18,519*8%=1,481$

20 Finansal varlıklar-ölçüm örnek Alım-Satım amaçlı hisse senetleri Gerçeğe uygun değer (fark gelir tablosuna) Alış Bedeli Gerçeğe Uygun Değer Fark 1000 TL 900 TL 100 TL Borç - Finansal gelirler 100 TL Alacak Gerçeğe uygun değeri kar zarara yansıtılan finansal varlıklar 100 TL

21 Finansal varlıklar- ölçüm örnek Vadeye kadar elde tutulacak eurobond tahviller İskonto edilmiş maliyet (fark gelir tablosuna) Alış Fiyatı İtfa Edilmiş Maliyet Değ. Fark 400 TL 600 TL 200 TL Borç- Vadeye kadar elde tutulacak M.K 200 TL Alacak- Finansal Gelirler 200 TL

22 Finansal varlıklar ölçüm örnek Kredi ve Alacaklar İtfa edilmiş maliyet (fark gelir tablosuna) Fatura Tutarı İtfa Edilmiş Maliyet Fark 500 TL 480 TL 20 TL Borç Satışlar 20 TL Alacak Tic. Alacak Reesk. 20 TL

23 Finansal varlık- ölçüm örnek A Şirketi B Şirketinin 100 adet hissesini 124 TL kote fiyat üzerinden 12,400 TL ye satın alır. Hisse satın alımı esnasında 100 TL aracılık komisyonu ödenir.a Şirketi bilançosunda hisseleri gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar içerisinde sınıflandırır. Finansal varlıkların ilk ölçümü esnasında yapılacak kayıtlar nelerdir?

24 Finansal varlık- ölçüm Çözüm: Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar 12,400 Gider 100 Banka 12,500 Hisseler satılmaya hazır varlıklar içerisinde gösterilirse Satılmaya hazır finansal varlıklar 12,500 Banka 12,500

25 UMS 39 Finansal Yükümlülükler İtfa maliyeti yöntemi örnek Uzun Vadeli Banka Kredisi Kredi Tutarı: TL 12 Ayda Bir Faiz Ödemeli: %20 Alım Tarihi: 30 Nisan 2010 Vade: 30 Nisan 2010 Bilanço Tarihi:

26 UMS 39 Finansal Yükümlülükler- İtfa maliyeti yöntemi örnek XIRR 19.99% Ödeme Tarih Gün İskonto edilmiş maliyet ( ) TOPLAM Anapara Faiz tahakkuku

27 Alıştırma UMS-39 Finansal Araçlar; Muhasebeleştirme ve ölçme standardı kapsamında aşağıda detayı verilen menkul kıymet portföyünün itibariyle değerlemesini yaparak düzeltme için gerekli muhasebe kaydını hazırlayınız. XYZ Hisse Senetleri 2012 vadeli devlet tahvili 2011 vadeli Hazine UMS 39 Kapsamınd a Sınıflama Alım-satım amaçlı Vadeye kadar elde tutulacak Satılmaya hazır Kayıtl ı Değer i Maliyet Değeri İtfa Edilmiş Maliyet Değeri GUD (Makul Değeri)

28 UMS 39 Türev Finansal Araçlar Opsiyon sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, swap sözleşmeleri Riskten korunma işlemi kapsamına giriyorsa Riskten korunma muhasebesi Riskten korunma işlemi kapsamına girmiyorsa Gerçeğe uygun değer (GUD de oluşan azalış ve artışlar tablosuna göre muhasebeleştirilir). GUD bilançoda varlık veya yükümlülük olarak gösterilir.

29 UMS 39 Riskten Korunma İşlemleri Riskten Korunma Hedging Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden korunma

30 UMS 39 Riskten Korunma İşlemleri Riskten Korunma Muhasebesi Riskten korunma amaçlı araçlarla korunan finansal araçların makul değerindeki artış ve azalışların net etkisinin gelir tablosunda ve özkaynaklarda gösterilmesidir. Hedging işleminin etkin olması Etkinlik oranının %80- %125 arasında olması Riskten korunma işlemi detaylı dökümante edilmiş olması gerekir.

31 UMS 39 Riskten Korunma Muhasebesi Gerçeğe Uygun Değer Koruması Mevcut bir varlık veya borcun gerçeğe uygun değerinde olabilecek değişikliklere veya henüz mali tablolarda gösterilmeyen ancak kesine taahhüt ile ilgili risklerin korunma muhasebesi. Korunan varlık ve korunma aracı gerçeğe uygun değeriyle gösterilir, net fark gelir tablosunda gösterilir.

32 Makul Değer Koruması ( Put Option)- Örnek ÖZPETROL A.Ş galon petrolü 1 Aralık 2010 tarihinde $ maliyetle satın almıştır. Petrol piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunmak için galonu 31 Mart 2011 tarihinde galonu 31 ABD $ fiyatla satmak üzere bir anlaşma yapmıştır. 31 Aralık 2010 tarihinde petrolün piyasa fiyatı 34,5 $ ABD, 31 Mart 2010 vadeli fiyatı 35 $ ABD sıdır. Bu bilgiler ışığında yapılması gereken ÖZPETROL A.Ş. nin yapması gerekli muhasebe kayıtları nelerdir?

33 Makul Değer Koruması - Örnek Vadeli işlemden kaynaklanan zarar x(35-31) = Borç Finansal Giderler Alacak Diğ. Fin. Yükümlülükler Stokların piyasa değeriyle gösterilmesi x (34,5-30) = Borç Stoklar Alacak kar/zarar

34 Makul Değer Koruması - Örnek İşlem sonucunda elde edilen kar/zarar Stokların piyasa değeriyle gösterilmesi Vadeli işlemlerden kaynaklanan zarar Net Kar

35 Türev işlem örnek A Şirketi tarihinde B Şirketinin 1000 adet hissesini 100 TL üzerinden tarihinde satın almak üzere bir call opsiyonu sözleşmesi yapar. Her bir opsiyonun birim maliyeti 3 TL dir. İşlemle ilgili yapılacak muhasebe kayıtları nelerdir?

36 Türev işlem çözüm tarihinde. Borç Türev araç 3,000 Alacak Banka 3,000 (1000 adet hisse* 3TL opsiyon maliyeti) Piyasa değerlerine göre opsiyonun satış fiyatı 4 TL dir tarihinde opsiyonun piyasa değerindeki artışın kaydı: Borç Türev araç 1,000 Alacak -Türev değer artış kazancı 1,000 (1000* (4-3 TL))

37 Türev işlem çözüm tarihindeki opsiyon piyasa değeri: 10 TL tarihindeki Hisse değeri. 110 TL Hisse fiyatı Şiatı opsiyon uygulama fiyatından daha yüksek olduğu için A Şirketi, opsiyonu kullanarak 1000 adet B hissesini 100 TL fiyat üzerinden satın alır. Opsiyonun kullanımında yapılan muhasebe kayıtları?

38 Türev işlem çözüm Borç Türev araç 6,000 Alacak -Türev değer artış kazancı 6,000 (1000 adet * (10-4) Borç Hisse yatırımları 110,000 Alacak -Türev araç 10,000 Alacak- Banka 100,000

39 UMS 39 Riskten Korunma Muhasebesi Gerçeğe Uygun Değer Koruması Mevcut bir varlık veya borcun gerçeğe uygun değerinde olabilecek değişikliklere veya henüz mali tablolarda gösterilmeyen ancak kesine yakın bir taahhüt ile ilgili risklerin korunması muhasebesi. Korunan varlık ve koruma aracı gerçeğe uygun değeriyle gösterilir, net fark gelir tablosunda gösterilir. Örnek, alım-satım amaçlı devlet tahvilleriyle ilgili faiz risklerine karşı korunma amaçlı faiz takası yapılması.

40 UFRS 7 Dipnot Açıklamaları Finansal araçlardan kaynaklanan her bir risk türü için Niteliksel Açıklamalar Maruz kalınan riskler ve ortaya çıkma şekilleri İlgili risklerin yönetimine ilişkin hedefler, politikalar ve süreçler ile bunların ölçümünde kullanılan yöntemler Bir önceki dönemden bu yana risklerde ve bu risklerin yönetiminde meydana gelen değişiklikler Niceliksel Açıklamalar Raporlama tarihi itibariyle ilgili risklere maruz kalma durumuna ilişkin özet sayısal veriler. Duyarlılık analizleri.

41 UFRS 7 Risk Türleri Piyasa Riski : Döviz kuru riski Faiz oranı riski Diğer fiyat riski Karşı Taraf Riski : (Kredi riski) Finansal araçla ilgili karşı tarafın borcunu ödeyememe riski. Likidite Riski: Finansal varlığa makul değeriyle nakde çevirememe riski.

42 Makul Değer Koruması - Örnek PETROL A.Ş galon petrolü 1 Aralık 2005 tarihinde $ maliyetle satın almıştır. Petrol piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunmak için galonu 31 Mart 2006 tarihinde galonu 22 ABD $ fiyatla satmak üzere bir anlaşma yapmıştır. 31 Aralık 2005 tarihinde petrolün piyasa fiyatı 23 $ ABD, 31 Mart 2006 vadeli fiyatı 24 $ ABD sıdır. PETROL A.Ş. Bu işlemi nasıl kaydedecektir?

43 Makul Değer Koruması - Örnek 1)Vadeli işlemden kaynaklanan zarar x(24-22) = Borç Finansal Giderler Alacak Diğ. Fin. Yükümlülükler )Stokların piyasa değeriyle gösterilmesi x (23-20) = Borç Stoklar Alacak kar/zarar

44 Makul Değer Koruması - Örnek İşlem sonucunda elde edilen kar/zarar Stokların piyasa değeriyle gösterilmesi Vadeli işlemlerden kaynaklanan zarar Net Kar

45 Call Option ( Satın Alma opsiyonu) A Şirketi B Bankasından 10 milyon İngiliz Sterlini için 6 ay vadeli Avrupa türü alım opsiyonunu, $/ kurundan satın almıştır. Şirket 2 cents/ opsiyon primi ödeyecektir. Bu durumda, Opsiyon kontratının alıcısı : A Şirketi Opsiyon kontratının satıcısı : B Bankası Tutarı : 10 milyon Vadesi : 6 ay Uygulama fiyatı -$/ : 1.90 Opsiyon primi : 200,000 $ (10 milyon x 0.02$/ = 200,000 $ )

46 Call Option ( Satın Alma opsiyonu) A Şirketi 6 ay sonra $/ peşin kuruna göre şöyle hareket edecektir: 1. Durum: $/ peşin kuru uygulama fiyatının altındadır ($/ < 1.90). Firma cari piyasada Sterlinleri daha ucuza alabileceğinden, opsiyonu uygulamaz ve $/ peşin kuru ile 10 milyon ni satın alır. $/ kuru uygulama fiyatından ne kadar düşük ise, firmanın avantajı o kadar fazla olur. 2. Durum: $/ peşin kuru uygulama fiyatının üstündedir ($/ > 1.90). Firma açısından uygulama fiyatı daha avantajlı olduğundan opsiyonu uygular ve 10 milyon Sterlini $/ kurundan satın alır. Opsiyon alıcısı vadedeki piyasa kuruna kıyasla ancak kârlı olduğu takdirde opsiyonu uygulamaktadır. Alıcı opsiyon ile kuru sabitleştirmekte, vadede peşin kurun yükselmesi riskine karşı kendini korumakta ve karşılığında prim ödemektedir. Diğer yandan, vadede kurun düşmesinden yararlanabilmektedir. Alıcının alım opsiyonu satın almakla kaybı (maliyeti) sabittir ve en fazla ödediği prim tutarındadır.

47 Put Option (Satın Alma Opsiyonu) A Şirketi 3 ay sonra FFR/$ peşin kuruna göre şöyle hareket edecektir: 1. Durum: FFR/$ peşin kuru uygulama fiyatının altındadır (FFR/$ < 5.80). Firma açısından uygulama fiyatı, FFR/$ peşin kuruna kıyasla daha avantajlı olduğundan opsiyonu uygular ve 1 milyon $ ı FFR/$ kurundan satar. Böylelikle, firma cari piyasa kuruna göre daha yüksek bir kurdan Dolarlarını satabilmektedir. 2. Durum: FFR/$ peşin kuru uygulama fiyatının üstündedir (FFR/$ > 5.80). Firma cari piyasada $ larını daha pahalı satabileceğinden, opsiyonu uygulamaz ve FFR/$ peşin kuru ile 1 milyon $ ı satar. FFR/$ kuru, uygulama fiyatından ne kadar yüksek ise şirketin elde edeceği gelir artmaktadır.

48 Finansal varlıkların bilanço dışı bırakılması Finansal varlığın nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakkın süresinin dolması Finansal varlığın devir işleminin finansal durum tablosu dışında bırakılmayı gerektirmesi Finansal varlığa ait nakit akışlarını elde etme hakkı sağlayan sözleşmeye bağlı hakların devri Finansal varlığa ait nakit akışlarını elde etme hakkını elinde bulundurmakla birlikte, bir anlaşma gereğince nakit akışlarını bir veya birden fazla alıcıya ödemesi konusunda sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünün bulunması

49 Finansal yükümlülüklerin bilanço dışı bırakılması Sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi, iptali veya zamanaşımına uğraması, Borçlanma araçlarının mevcut bir borçlu ile alacaklı arasında tamamen farklı koşullar çerçevesinde takas edilmesi, Yeni bir finansal borç muhasebeleştirilmesinin gerekmesi Mevcut bir finansal borcun koşullarında yapılan önemli bir değişiklik Ortadan kalkan veya başka bir tarafa devredilen finansal borcun defter değeri ile devredilen her türlü nakit dışı varlık veya üstlenilen her türlü borç da dahil olmak üzere anılan borca ilişkin olarak ödenen tutar arasındaki fark, kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

50 UFRS Dipnot Açıklamaları Dipnot Açıklamaları Örneğin; Risk yönetimim politikalarına ilişkin açıklamalar Finansal araçların gerçeğe uygun değerleri Maksimum kredi riski Alınan teminatlar Şüpheli alacak karşılığının yıl içindeki hareketi Finansal yükümlülüklerin vade dağılımı Kur riski, faiz riski v.b

51 UFRS 9 Finansal Araçlar 1 nci Aşama - Sınıflandırma Ölçme Finansal varlıklara ilişkin bölümü içeren UFRS 9 Kasım 2009 da yayınlandı. Finansal yükümlülüklere ilişkin bölüm Ekim 2010 da UFRS 9 a eklendi. 2 nci Aşama - Değer Kaybı Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin taslak (beklenen zarar metodu) Kasım 2010 da yayınlanarak görüşe açıldı. 3 üncü Aşama Riskten Korunma Muhasebesi Finansal riskten korunma muhasebesini kolaylaştırarak geliştirmek üzere yapılan çalışmalar sonucunda taslak Aralık 2010 da yayınlanarak görüşe açıldı.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net varlık değeri değişim tablosu Finansal tablolara ilişkin

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı