T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I."

Transkript

1 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler, I ve II derece denklemler, I ve II dereceden eşitsizliklerin çözümleri, fonksiyonlar: bağıntı kavramı, fonksiyon kavramı, üstel fonksiyonlar logaritmik fonksiyonlar, matrisler: matris kavramı, matrislerle işlemler, determinant, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin matris yardımıyla çözülmesi, türev: türev kavramı, türev alma kuralları, integral: belirli integral, belirsiz integral ISPC 103 GENEL İŞLETME İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar ve ilişkili olduğu bilim dalları, işletmelerin kuruluşu, ekonomik yapı içindeki yeri ve işletmenin çevresi işletme büyüklüğü ve kapasite, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin amaçları, işletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerde iş ahlakı, yönetim fonksiyonu ve karar verme, tedarik fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu finansman ve muhasebe fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu halkla ilişkiler fonksiyonu ISPC 105 GENEL MUHASEBE I Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeler, muhasebe kayıt yöntemleri ve defterler, bilânço-gelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, bilânço-gelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, hazır değerler grubu hesapları8 menkul değerler grubu hesapları, ticari alacaklar grubu hesapları, stoklar grubu hesapları, stoklar grubu hesapları, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları,

2 ISPC 107 GENEL HUKUK Hukuk, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukukun dalları ve kaynakları3 türk yargı sistemi, yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler ve haklar, hukuki işlemler ve haklar, kişilik kavramı, kişiliğin doğumu ve kaybedilmesi kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri medeni hukukun konuları, miras ve yasal mirasçılar mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri, borç kavramı ve sözleşme türleri ISPC 109 İKTİSADA GİRİŞ Temel iktisadi kavramlar üretim olanakları eğrisi arz ve talep arz ve talep esneklikleri arz ve talep esneklikleri piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı kardinalist ve ordinalist yaklaşımlar kayıtsızlık eğrileri üretim teorisi piyasaya devlet müdahalesi monopol piyasalar oligopol piyasalar tam rekabet piyasaları TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ISPC 111 KULL. - I Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi YBD 101 YABANCI DİL Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, may, might, could, can, must, not karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece. TUR 101 TÜRK DİLİ I Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. ATA 101 ATATÜRK İL. VE İNK. TARİHİ I İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, birinci dünya savaşı, cepheler, Osmanlı devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı milliye ve misakı milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.

3 II. YARIYIL ISPC 102 MESLEKİ MATEMATİK Yüzde hesapları, faiz hesaplamaları; basit faiz, basit faiz tanımı ve özelikleri, bileşik faiz ıskonto hesaplamalar, basit ıskonto bileşik ıskonto, ıskonto tutarının dış ıskonto yöntemine göre hesaplanması, senetlerin birleştirilmesi, alış, maliyet satış ve kar hesaplamaları, oranlı bölme şirketlerle ilgili hesaplamalar, oranlı bölme şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım, bileşim alaşım problemleri, karışım, bileşim alaşım problemleri, para ve sermaye piyasaları, aniuteler, aniute ve aniute tutarları, normal aniuteler, diğer aniuteler, borç amortismanı, borcun eşit taksitlerle amortismanı, borcun eşit paralarla ödenmesi, ödeme fonlu borçların amortismanı ISPC 104 GİRİŞİMCİLİK Giriş, dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler, Türkiye de girişimcilik, girişimciliğin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri. yaratıcılık; yaratıcılığı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce. Fikri mülkiyet, marka, patent, telif, iş planı ve pazarlama planı hazırlama iş planı yazma çalışması, proje sunumları ISPC 106 GENEL MUHASEBE II İşletmenin ve muhasebenin tanımı, işletme türleri, envanterin tanımı, envanter ile ilgili tanımlar, envanter işlemlerinin gerekliliği ve kapsamı2 değerleme ölçüleri: TTK da değerleme, VUK da değerleme, muhasebe ilkelerine göre değerleme, ticari bilanço ve mali bilanço mali tabloların düzenlenmesi ile ilgili envanter işlemleri kasa ve bankalar mali tabloların düzenlenmesi ile ilgili envanter işlemleri kasa ve bankalar menkul kıymetler ticari ve diğer alacaklar stoklar duran varlıklar amortismanlar, maddi olmayan varlıklar, banka kredileri amortismanlar, maddi olmayan varlıklar, banka kredileri ticari borçlar ve diğer borçlar, öz kaynaklar, nazım hesaplar gelirler ve giderler ile ilgili dönem sonu işlemleri bilançonun düzenlenmesi, hesapların kapatılması ticari kardan vergi karına geçiş, hatalı kayıtların düzeltilmesi ISPC 108 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU Ticari işletme hukuku: ticari işletme gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticaret unvanı, işletme adı, marka Haksız rekabet Ticari defterler Ticaret sicili, Faiz, teselsül, sözleşme türleri, Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu, borçlar hukuku kanunu işleyişi

4 ISPC 110 MAKRO İKTİSAT Milli gelir: ana kavramlar; milli gelir hesaplama yöntemleri Toplam talep ve milli gelirin dengesi Para teorisi Paranın fonksiyonları ve tanımı Paranın türleri Para arz, talep ve para piyasası İstikrar politikaları8 Para ve maliye politikası Piyasa Arzı Maliyet Teorisi Gelirler politikası, arz yanlı politikalar Ekonomik büyüme ve kalkınma: ekonomik kalkınma, ekonomik büyümenin ölçülmesi Ekonomik büyümenin kaynakları, Türkiye ekonomisine genel bakış ISPC 112 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULL. II Microsoft ofis, Internet Explorer YBD 102 YABANCI DİL II Boş zaman aktivitelerinden sözetme; hava durumundan bahsetme, (let's..., how about...) kalıpları kabiliyetlerden sözetme, (can/can't) kalıpları, zarflar; hoşlanıp hoşlanmadığımız şeylerden bahsetme, davet etme ve davete cevap verme, (ı'd like..., would you like...?) kalıpları, sosyal ifadeler; giysilerden sözetme, emir kalıpları, aile, giysiler, şuan neler olduğunu söyleme, (present continuous +,-,?) zaman kalıbı, eylemleri betimleme, geniş ve şimdiki zamanın karşılaştırılması, ulaşım hakkında bilgi sorma, direktif ifadeleri; yön tarifi verme ve takip etme, tatil hakkında soru sorma ve tatilden bahsetme, (be) fiilinin geçmiş zaman (+,-,?) hali; sıfatlar, tatiller; hikaye nasıl anlatılır, geçmiş zamanda olumlu cümleler, düzenli fiiller TUR 102 TÜRK DİLİ II Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. ATA 102 ATATÜRK İL. İNK. TARİHİ II Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

5 III. YARIYIL ISPC 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yönetim ve Organizasyon kavramlarına giriş, yönetim kavramı ile ilgili genel açıklamalar, yönetim biliminin gelişimi, organizasyon-teknoloji, organizasyon ve çevre, karar verme, planlama organizasyon, örgütsel yapı yetki ve güç, güdüleme, önderlik, organizasyonlarda değişim ve yönetimi, yönetimde güncel konular ISPC 203 FİNANSAL YÖNETİM Finansal yönetimin amacı ve tanımı, işletmelerde finansman bölümünün örgütlenmesi, işletmelerde finansman bölümünün örgütlenmesi, finansal analiz; oranlar, fon akım tablosu, finansal planlama finansal planlama,bütçeler, kar planlaması ve kontrol, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, kar dağıtım politikası ISPC 205 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları, gider, maliyet ve harcama kavramları, gider, maliyet ve harcama kavramları, 7/a seçeneği,7/b seçeneği, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri genel üretim giderleri, giderlerin dağıtılması, giderlerin dağıtılması, maliyet sisteminin oluşumu ISPC 207 PAZARLAMA Pazarlama konusu, kapsamı ve özellikleri. modern pazarlama yönetimi, pazarlamanın çevre faktörleri; yararları ve stratejik pazarlama süreci, tüketici pazarlarının özellikleri ve bu davranışlarını etkileyen faktörler, endüstriyel pazarın özellikleri, endüstriyel pazarda alıcı davranışları, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi, mamul: sınıflandırılması ve yeni mamul geliştirme fiyat: fiyatın önemi, fiyatlandırma şekilleri dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım tutundurma metotları reklamın amaçları: satış geliştirme ve halkla ilişkiler, pazarlama araştırması: veri toplama metotları, pazarlama yönetimi ve uluslararası pazarlama

6 ISPC 209 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ İşletme sermayesinin tanıtımı, işletme sermayesi kaynakları, işletme sermayesi finanslama stratejileri, işletme sermayesi ihtiyacının tespit edilmesi, işleme sermayesi ihtiyacının tespitinde kullanılan yöntemler, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli borç yönetim ISPC 221 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci, klasik yönetim anlayışı-toplam kalite yönetimi toplam kalite yönetiminin temel kavramları ve yaklaşımları; kalite, kalite kontrol toplam kalite yönetiminin bir yönetim sistemi olarak özellikleri toplam kalite yönetiminin bir yönetim sisteminin unsurları toplam kalite yönetiminde insan faktörü ve kalite çemberi toplam kalite yönetiminde insan faktörü ve kalite çemberi, toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri, kalite yönetimi ve ön değerlendirme, kıyaslama ve sorun çözme teknikleri, veriler ve istatistik ile ön çalışmanın önemi,tam zamanında üretim, geliştirme süreci ve organizasyonlarda toplam kalite kültürünün oluşturulması, toplam kalite yönetiminin kuruluşlar üzerindeki etkiler ISPC 223 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlıdan devraldığı ekonomik miras, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomideki gelişmeler. 2.dünya savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi. Türkiye ekonomisinde 2000 li yıllar ve ekonomi programları tarım sektörü, sanayi sektörü, bankacılık sektörü. Dış ekonomik ilişkiler, Türkiye ekonomisinde nüfus, işgücü ve istihdam sorunları. Türkiye de gelir dağılımı. Türkiye Avrupa birliği ilişkileri. ISPC 225 PORTFÖY ANALİZİ Yatırım kararlarında temel metotlar, borç enstrümanlarının temel özellikleri, borç enstrümanlarının değerlemesi, durasyon, finansal varlık değerleme modeli (FVMD) nakit akımlarının tahmini, karşılaştırmalı değerleme yöntemleri ISPC 227 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ İletişim nedir? Neler iletişimin konusuna girer? İletişim süreci İletişim sürecinin esas unsurları nelerdir? İletişim sürecinde önemli öğelerin kapsamlı olarak gözden geçirilmesi İletişim türleri İletişim türlerinin özelliklerinin öğrenilmesi Enformasyon kavramının farklı alanlardaki kullanımlarının

7 incelenmesi. İletişim tekniklerinin, örgütsel iletişim kapsamındaki kullanım biçimleri. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve beden dilinin etkili biçimlerde kullanılması Yazılı iletişim biçimlerinin, örgütsel iletişim kapsamındaki kullanımları Büroların örgütlenme biçimleri çalışma alanları Büro yönetiminde kullanılması gereken iletişim becerileri nelerdir? Büro yönetiminde kullanılması gereken işletme becerileri nasıl kullanılır? Büro yönetimi kavramının kapsamına ilişkin tartışma konusu belirleyerek, beyin fırtınası yapmak ISPC 229 VERGİ HUKUKU Vergi hukukunun tanımı, Türk hukuk sistemi içindeki yeri ve kapsamı, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi ve vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, verginin tarhı ve tarh çeşitleri, vergilerin tebliği ve tahakkuku, vergilerin tahsili ve tahsil sürecine ilişkin uygulamalar, vergi alacağını sona erdiren haller yükümlünün ödevleri ve vergi denetimi, vergi kabahatleri ve cezaları, vergi suç ve cezaları, vergi kabahatlerinde birleşme-iştiraktekerrür, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları ISPC 231 MESLEKİ YABANCI DİL Biriyle tanışmak, birilerini tanıştırmak, günlük konuşmalar ve is hakkında bilgiler vermek. istek, rica, şikâyet, öneri, özür ve beklenti cümleleri. Mesleğiyle için kelime bilgisini artırmak, örnek cümleler içinde bu kelimeleri kullanmak. telefonda konuşma ve is ortamında konuşma. Kelime ekleri, kısaltmalar ve imla kuralları. paragraf ve diyalogları okumak ve anlamak,ara sınav haftası8 ara sınav haftası özgeçmiş yazmak ve broşür, form ve liste doldurmak. başvuru, is, kutlama ve sipariş mektupları yazmak. edilgen cümleler, ettirgen cümleler, şartlı cümleler ve bağlaçları anlamak. çek, fatura, fiyat listesi ve bilânço dokümanlarını anlamak. bazı okuma ve anlama alıştırmaları bazı okuma ve anlama alıştırmaları ISPC 233 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları, uluslararası ticaretin temel ilkeleri ihracat politikaları, ihracat mevzuatı8 ihracat uygulamaları ithalat politikası ve mevzuatı ticaret politikası savunma araçları dış ticarette standartlar ve teknik engeller serbest bölgeler dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri ISPC 235 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Uluslararası ticaretin temelleri ve gelişimi, uluslararası işletmeciliğin kapsamı ve etkileyen çevresel faktörler, uluslararası iş geliştirme faaliyetleri ve kapsamı, politik ekonomi, çok uluslu şirketler ve temel teoriler, kültür kavramı ve uluslararası işletmecilik açısından önemi, kültürel farklılıklar, iş kararlarında

8 etkileri, uluslararası, çokuluslu ve uluslarar ötesi firma stratejileri arasındaki mukayeseler uluslararası işletmelerde yönetim. planlama, organizasyon, liderlik, kontrol, uluslar arası işletmeler ve gelişmekte olan ülkeler, değişimler yatırım ve ticaretin değişen yönleri, vaka analizleri, etik konulara örnekler, genel değerlendirme. ISPC 237 SİGORTACILIK Sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi, hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri kaynakların sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler. ISPC 239 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemi, muhasebe paket programları luca muhasebe paket firma tanımı muhasebe modülleri stok modülü fatura modülü diğer modüller muhasebe entegrasyonu finansal tabloların hazırlanması ISPC 241 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU Araştırma- geliştirme faaliyetleri, program içeriği oluşturma, operasyon planlama, sosyal ve kültürel programların planlama, finansman planlaması. ISPC 243 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I Öğrencilerin hangi konu ile ilgili çalışmada bulunacağının belirlenmesi, belirlenen bu konularda araştırma konuları ile ilgili plan, hazırlık ve anlatım çalışmalarında bulunma, ticari işletmelerdeki uygulama ile ilgili örnek çalışmalar hazırlamak, öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve

9 dokümanları toplayarak dosya seklinde teslimi ve sunumu. ISPC 245 YÖNETİM ORGANİZASYON Yönetim ve Organizasyon Kavramlarına Giriş, Yönetim Kavramı ile ilgili Genel Açıklamalar, Yönetim Biliminin Gelişimi, klasik ve modern yönetim teorilerinin işlenmesi ISPC 247 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Krizin tanımları; özellikleri ve analizi, krizin kaynakları, kriz süreci ve sonuçları, kriz ve plan değişimi yönetimi, kriz döneminin yönetimi ve aşamaları, kriz matrisi: olası tehditler ve olası zararların boyutları, kriz zamanında kriz masasının ve kriz sözcüsünün önemi, kriz sırasında personel ile olan iletişim kriz sırasında müşteriler ile olan iletişim, kriz sırasında tedarikçiler ve kredi kurumları ile olan ilişkinin yönetimi, krizde diğer taraflar ile olan ilişkilerin yönetilmesi, kriz sonrası durum tespiti ve yeni yol haritası krizlerden hangi dersleri çıkardık?, kriz matrisinin güncellenmesi, bir sonraki krize hazır mıyız?, global ve ulusal krizle ISPC 249 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma yöntemlerine giriş ve temel kavramlar, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmaya giriş: problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, bilimsel araştırmada literatür taraması: kuramsal boyut, ilgili kaynaklar, bilimsel araştırmada yöntem: araştırma modeli ve türleri, bilimsel araştırmada yöntem: evren ve örneklem, bilimsel araştırmada yöntem, bilimsel araştırmada bulgu, yorumlar, sonuç ve öneriler ISPC 251 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Davranış kavramı, davranış düzlemi kavramı, davranış bilimleri ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, İhtiyaç kavramı, Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi, İhtiyaçların tatmin edilememesi durumunda karşılaşıla

10 bilinecek sorunlar, Statü, sosyal statü ve rol kavramları, önemleri ve davranış ile ilişkisi, Kültür kavramı ve kültürü oluşturan unsurlar, Örgüt kültürü, girişimcilik kültürü ve davranışla ilişkisi, Toplumsallaşma kavramı, önemi, toplumsallaşmada etkili kurumla, İletişim kavramı, iletişim süreci ve etkileyen faktörler, Örgütsel iletişim, arttırmaya yönelik stratejiler ve çözüm önerileri, Grup kavramı, normları, türleri, grup dinamiği, grup içi iletişim türleri, Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları ve işletmelerde liderliğin önemi, Moral ve motivasyon kavramları, motivasyon araçları, etkileri, Monotonluk kavramı, nedenleri ve çözüm önerileri, İşletmelerde çalışma koşulları ve birey davranışı üzerindeki etkileri, İşletmelerde yönetime katılma, organizasyonel yurttaşlık kavramı ve birey davranışı ISPC 253 İŞLETMELERDE AR-GE YÖNETİMİ Örgütlerde Ar-ge çalışmaları, dünyada er-ge faaliyetlerinden örnekler, ar-ge faaliyetlerinde devlet ve üniversitelerin rolü, ar-ge faaliyetlerinin organizasyonu, ar-ge projeleri, ar-ge faaliyetlerine ilişkin insan kaynakları, ar-ge faaliyetlerinde performans ölçümü. IV. YARIYIL ISPC 202 MALİ TABLO ANALİZİ Temel kavramlar, finansal tablolar, finansal tablo kullanıcıları, finansal tabloların genel nitelikleri, finansal tabloları kullanım sınırları, zaman, kanun ve hazırlanış açısından bilançolar, finansal analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend yöntemi, oran analizi, oran analizinin sınırları, analiz yöntemlerinin İMKB de işlem gören bir şirkete uygulanması, İMKB uygulama çalışması ISPC 204 ÜRETİM YÖNETİMİ Üretim yönetimine giriş, üretim sistemleri, üretim planlama, üretim kontrol faaliyetleri, stok yönetimi, kapasite planlaması ve seçimi, fabrika kuruluş yeri seçimi, ürün tasarımı ve süreç planlaması, iş etüdü,

11 modern üretim teknikleri. ISPC 206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, insan kaynakları yönetiminin gerekçesi ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetiminin yürütme ve danışma organları, insan kaynakları yönetiminin amaçları ve işlevleri, insan kaynakları yönetiminin çalışma ilkeleri, insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, yarıyıl sonu sınavı ISPC 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İş hukuku hakkında genel bilgiler. iş hukukunun tarihsel gelişimi, dünyada iş hukukunun tarihsel gelişimi, Türkiye de iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun konusu ve temel ilkeleri, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, işçinin korunması, işçi yararına yorum ilkesi, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunun resmi kaynakları, iş hukukunun özel kaynakları, iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesi, işyeri iç yönetmelikleri, bireysel iş hukukunun uygulama alanı, 4857 sayılı iş Kanunu nun faaliyet kollarına göre uygulama alanı, istisnaları, kişilere ve işyerlerine göre uygulama alanı, iş sözleşmesi tanımı ve unsurları, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin çeşitleri, iş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin yapılmasına ilişkin yasaklar ve zorunluluklar, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları, işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, ücret kavramı, ücret tanımı ve özelikleri, ücret sistemleri, asgari ücret, ücret belgeleri, ücretin korunması, ceza kesintisi, iş sözleşmesinin sona ermesi, genel sebeplerle sona erme, iş sözleşmelerinin çeşitlerine göre sona erme sebepleri, toplu işten çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatının hukuki niteliği, kıdem tazminatı hesaplama yöntemi, işin zaman bakımından düzenlenmesi, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, sendikalar hukukunun kanuni çerçevesi ve temel kavramları, Türkiye de iş hayatında karşılaşılan güçlükler, sonuç ve değerlendirme, iş hukukunun çalışma hayatındaki önemini tartışmak SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ISPC Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, yatırım fonları katılma belgeleri, gelir ortaklığı senetleri varlığa dayalı menkul kıymetler, depo sertifikaları, finansman bonoları, vadeli işlem sözleşmeleri, futures işlemleri, forward işlemleri, opsiyon piyasası işlemleri, swap işlemleri, imkb işleyiş ve esasları, halka arz süreci ISPC 222 GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

12 Bilimsel Yönetim öncesi, Klasik Yönetim Yaklaşımları, Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi, Modern Yönetim Anlayışı, Modern sonrası Gelişmeler, Yenilik Yönetimi, Öğrenen Örgütler, Kıyaslama (Benchmarking), Temel Yetenekler ve Dış Kaynak Kullanımı (Outsorcing), Küçülme, Süreç Yenileme ve Yalın (Lean) Örgütler, Hizmet İşletmeleri ve Yönetimi, Günümüz Örgüt Modelleri, Toplam Kalite Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim. ISPC 224 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Dersin sonunda öğrenci halkla ilişkilerin tanımını yapabilmesi ve Halkla ilişkilerin önemini ve özelliklerini kavramışı öngörülmektedir. Ayrıca Halkla ilişkilerin, propaganda, reklam ya da pazarlamadan farklı anlayabilecek, karşılaştırma yapabilecektir. Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi. Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi. ISPC 226 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasası işlemleri, opsiyon piyasası işlemleri futures, swap işlemleri, swap işlemleri, forward işlemleri, hisse senetlerine yatırım yapmak, tahvile yatırım yapmak, repoya yatırım yapmak, imkb piyasalarına yatırım yapmak ISPC 228 STRATEJİK YÖNETİM Rekabet avantajı için stratejik yönetim, dış çevre analizi: fırsat ve tehditleri tanımlama, iç çevre analizi: ayırt edici yetkinlikleri tanımlama, fonksiyonel düzeyde strateji, işletme düzeyinde, kurumsal düzeyde strateji, kurumsal düzeyde strateji, tekil sanayilerde strateji uygulama, çoklu piyasalarda strateji uygulama, stratejik yönetimde etik ve sosyal sorumluluk ISPC 230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Öğrencilerin iş hayatının her alanında sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırarak, davranış bilimlerinin temel kavramları ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirmek, teorik ve pratik bilgilerin takım oluşturma ve liderlik geliştirme alanlarında uygulanmasını sağlamaktır. Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin

13 davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, öğrenci projeleri bu dersin konuları arasındadır. ISPC 232 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sistemini karşılaştırmalı olarak açıklamak, vergi sisteminin kaynaklarını ve işlerliğini uygulamalı olarak tanıtmak, öğrencinin vergi sistemlerini ve aynı zamanda Türk Vergi Sistemini analiz edebilme yeteneğine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar üzerine alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet üzerinden alınan vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri. ISPC 234 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUM VE ETİK Yönetim ve İş Etiği Üretim ve tüketim faaliyetlerini sosyal fayda sağlayacak ya da en azından sosyal maliyete neden olmayacak biçimde sürdürmektir. Yeni istihdam alanları açılarak işsizliğin önlenmesi, geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, işyerlerinde çalışanların hizmet içi eğitimle bilgi ve becerilerinin artırılması, konut ve alt yapı hizmetleri işletmelerin sosyal sorumlulukları arasındaki ilişkisi, etik ve ahlak kavramlar, iş etiğine yaklaşımlar, etik uygulamasında karşılaşılan problemler, yöneticilerin ve çalışanların etik sorumlulukları, iş ortamında etik olmayan davranışlar, iş etiğine yönelik örnek olaylar, değer ve ilke karşılaştırması, etik ilkeler neler olmalı ve nasıl belirlenir, etik yönetmeni kimdir, görev ve sorumlulukları nelerdir, etik kuramlar, kurumsal etik değerlendirme, organizasyonlarda etik yönetim sistemi oluşturma süreci nasıl tasarlanmalı, etik ikilemler ders konu başlıklarını oluşturmaktadır. ISPC 236 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

14 Günümüzde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramları istatistikler, CEO'nun tedarik zinciri yönetimi (TZY)hakkında bilmesi gerekenler TZY ve müşteri/tüketici TZY ve strateji TZY ve kârlılık, tedarik zinciri yönetiminin süreçleri ve değer zinciri bakışı, şirketlerde satış & operasyon planlama(s&op) ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, tedarik zincirinde varlık yönetiminin önemi stok tahmin ve yönetimi, hizmet maliyeti - müşteriyi memnun ederken yaratılan tedarik zinciri maliyetlerinin analizi toplam sahip olma maliyeti - kaynak ve hammadde satın alma süreçleri, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı 3PL, 4PL süreç ve sözleşmeleri tedarik zinciri Organizasyonu nun yapılandırılması ve yönetimi, globalleşmenin tedarik zinciri yönetimi kararlarına etkileri makroekonomik göstergelerin analizi, vaka çalışmaları. ISPC 238 PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME Bir yatırım projesinin hazırlanması ve ilk basamağından son basamağına kadar karar aşamalarının değerlendirilmesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Farklı disiplinleri içeren yatırım proje değerleme dersi teorik bilginin yanı sıra uygulamalı örnek ve tartışmalarla pratik ve teoriyi harmanlayarak tartışma, analiz etme ve karar verme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir RS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS ISPC 240 İŞLETME BÜTÇELERİ Bütçe ve işletme bütçeleri kavramları- işletme bütçelerinin amaçları, özellikleri, yararları ve kısıtları işletme bütçe sisteminin kapsamı ve temel prensipleri- bütçe türleri, üretim işletmelerinde satış ve üretim bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde direkt ilk madde ve malzeme bütçesi ile direkt işçilik bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde genel üretim giderleri bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde faaliyet giderleri bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde proforma smm tablosu, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması nakit bütçesinin hazırlanması bütçe sapmalarının analizi ticaret işletmelerinde genel bütçenin hazırlanması hizmet işletmelerinde genel bütçenin hazırlanması faaliyet tabanlı bütçeleme sistemi- temel kavramlar ve süreç, faaliyet ve kaynak bütçelemesi içermektedir. ISPC 242 ELEKTRONİK TİCARET E-Ticaretin kavramı, tarihi gelişim süreci ve araçları, Internet ve küreselleşme, E-ticaretin tarafları(b2b,b2c,c2b,c2c,c2p,c2g,g2g,p2p), E-ticaretin avantajları ve dezavantajları, Geleneksel ticaret ile e-ticareti karşılaştırma, E-Ticaretin yapısı ve geleceği. Elektronik ticarette tercih edilen ürün ve hizmetlerin dağılımı. Belli başlı bölgelerde e- ticaret. Dünya'da ve Türkiye'de e-ticaret istatistikleri

15 Elektronik ticaret ve online pazarlama için ödeme yöntemleri. Geleneksel yöntemler: Telefon, faks ve mektup. Kredi kartı ödemeleri, Debit kart ödemeleri, Sanal bankalar. EDI, EFT ve Internet ile diğer ödeme araçları, E-dönüşüm ve swot analizi, E-Devlet ve internet ortamında geliştirilen önemli projeler, E-ticaret (İnternet üzerinde pazarlama) uygulamaları, İnternetin sağladığı hizmetler. Web sayfası tasarımı ve sanal mağazalar, E-tutundurma ve online reklamcılık, E-iş modelleri, Elektronik (sanal) pazar yerleri, Portallar, E-iş ya da e-ticaretin faydaları, E-ticaret kimler için uygundur?, Internet bankacılığı (e-banka) ve uygulamaları, İnternet Pazarlamanın güvenliği, Güvenlik ihlalleri, Güvenlik unsurları,ssl,set,3dset, Internet terimleri sözlüğü, Internet üzerinde pazarlama(e-ticaret) uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar ISPC 244 ULUSLARARASI FİNANSMAN Uluslararası finansal sistem, döviz kuru politikası, döviz piyasası, döviz vadeli işlemleri, döviz opsiyon işlemleri, sermaye piyasası, sermaye piyasası, leasing, factoring, çokuluslu işletmeler, çokuluslu işletmelerde finansal yönetim, uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası tahvil piyasası ISPC 246 İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI Sorunu tanımlayarak sorunun nedenini, nasıl ortaya çıktığını, sonuçlarını ve kiminle ilgili olduğunu açıklama. Sorun çözme. Çok sayıda yeni ve esnek çözümler üretme. En uygun çözüm yolunun seçimi. Sorun çözmede liderliğin önemi. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları grup çalışmaları yoluyla tartışma. Başarılı iletişim süreci. Organizasyondaki iletişim kanalları ve araçları. Psiko-sosyal araç olarak iletişim düzeni. Çeşitli iletişim teknolojilerini kullanma yöntemleri. Toplantı yönetimi. İş hayatında astlarıyla ve üstleriyle etkili iletişim kurma şekilleri. İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili kavramlar, işletme yönetimi ve işletmelerde sorun çözme, örgütlerde insan ilişkileri, iletişim kavramı ve iletişim süreci, örgütlerde iletişim ve işlevleri, toplantı ve toplantı yönetimi, örgütlerde astlar ve üstlerle ilişkiler, örgütlerde disiplin ve örgütlerde gruplar, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk, iş hayatında motivasyon ve performans değerlemesi, öğrenme ve öz yönetim, zaman ve stres yönetimi, etkili konuşma ve iş görüşmeleri ve iş hayatında başarı faktörleri, etkili konuşma ve iş görüşmeleri ve iş hayatında başarı faktörleri ISPC 248 İSTATİSTİK Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler dersin konularını

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı