T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I."

Transkript

1 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler, I ve II derece denklemler, I ve II dereceden eşitsizliklerin çözümleri, fonksiyonlar: bağıntı kavramı, fonksiyon kavramı, üstel fonksiyonlar logaritmik fonksiyonlar, matrisler: matris kavramı, matrislerle işlemler, determinant, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin matris yardımıyla çözülmesi, türev: türev kavramı, türev alma kuralları, integral: belirli integral, belirsiz integral ISPC 103 GENEL İŞLETME İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar ve ilişkili olduğu bilim dalları, işletmelerin kuruluşu, ekonomik yapı içindeki yeri ve işletmenin çevresi işletme büyüklüğü ve kapasite, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin amaçları, işletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerde iş ahlakı, yönetim fonksiyonu ve karar verme, tedarik fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu finansman ve muhasebe fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu halkla ilişkiler fonksiyonu ISPC 105 GENEL MUHASEBE I Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeler, muhasebe kayıt yöntemleri ve defterler, bilânço-gelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, bilânço-gelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, hazır değerler grubu hesapları8 menkul değerler grubu hesapları, ticari alacaklar grubu hesapları, stoklar grubu hesapları, stoklar grubu hesapları, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları,

2 ISPC 107 GENEL HUKUK Hukuk, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukukun dalları ve kaynakları3 türk yargı sistemi, yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler ve haklar, hukuki işlemler ve haklar, kişilik kavramı, kişiliğin doğumu ve kaybedilmesi kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri medeni hukukun konuları, miras ve yasal mirasçılar mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri, borç kavramı ve sözleşme türleri ISPC 109 İKTİSADA GİRİŞ Temel iktisadi kavramlar üretim olanakları eğrisi arz ve talep arz ve talep esneklikleri arz ve talep esneklikleri piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı kardinalist ve ordinalist yaklaşımlar kayıtsızlık eğrileri üretim teorisi piyasaya devlet müdahalesi monopol piyasalar oligopol piyasalar tam rekabet piyasaları TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ISPC 111 KULL. - I Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi YBD 101 YABANCI DİL Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, may, might, could, can, must, not karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece. TUR 101 TÜRK DİLİ I Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. ATA 101 ATATÜRK İL. VE İNK. TARİHİ I İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, birinci dünya savaşı, cepheler, Osmanlı devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı milliye ve misakı milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.

3 II. YARIYIL ISPC 102 MESLEKİ MATEMATİK Yüzde hesapları, faiz hesaplamaları; basit faiz, basit faiz tanımı ve özelikleri, bileşik faiz ıskonto hesaplamalar, basit ıskonto bileşik ıskonto, ıskonto tutarının dış ıskonto yöntemine göre hesaplanması, senetlerin birleştirilmesi, alış, maliyet satış ve kar hesaplamaları, oranlı bölme şirketlerle ilgili hesaplamalar, oranlı bölme şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım, bileşim alaşım problemleri, karışım, bileşim alaşım problemleri, para ve sermaye piyasaları, aniuteler, aniute ve aniute tutarları, normal aniuteler, diğer aniuteler, borç amortismanı, borcun eşit taksitlerle amortismanı, borcun eşit paralarla ödenmesi, ödeme fonlu borçların amortismanı ISPC 104 GİRİŞİMCİLİK Giriş, dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler, Türkiye de girişimcilik, girişimciliğin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri. yaratıcılık; yaratıcılığı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce. Fikri mülkiyet, marka, patent, telif, iş planı ve pazarlama planı hazırlama iş planı yazma çalışması, proje sunumları ISPC 106 GENEL MUHASEBE II İşletmenin ve muhasebenin tanımı, işletme türleri, envanterin tanımı, envanter ile ilgili tanımlar, envanter işlemlerinin gerekliliği ve kapsamı2 değerleme ölçüleri: TTK da değerleme, VUK da değerleme, muhasebe ilkelerine göre değerleme, ticari bilanço ve mali bilanço mali tabloların düzenlenmesi ile ilgili envanter işlemleri kasa ve bankalar mali tabloların düzenlenmesi ile ilgili envanter işlemleri kasa ve bankalar menkul kıymetler ticari ve diğer alacaklar stoklar duran varlıklar amortismanlar, maddi olmayan varlıklar, banka kredileri amortismanlar, maddi olmayan varlıklar, banka kredileri ticari borçlar ve diğer borçlar, öz kaynaklar, nazım hesaplar gelirler ve giderler ile ilgili dönem sonu işlemleri bilançonun düzenlenmesi, hesapların kapatılması ticari kardan vergi karına geçiş, hatalı kayıtların düzeltilmesi ISPC 108 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU Ticari işletme hukuku: ticari işletme gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticaret unvanı, işletme adı, marka Haksız rekabet Ticari defterler Ticaret sicili, Faiz, teselsül, sözleşme türleri, Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu, borçlar hukuku kanunu işleyişi

4 ISPC 110 MAKRO İKTİSAT Milli gelir: ana kavramlar; milli gelir hesaplama yöntemleri Toplam talep ve milli gelirin dengesi Para teorisi Paranın fonksiyonları ve tanımı Paranın türleri Para arz, talep ve para piyasası İstikrar politikaları8 Para ve maliye politikası Piyasa Arzı Maliyet Teorisi Gelirler politikası, arz yanlı politikalar Ekonomik büyüme ve kalkınma: ekonomik kalkınma, ekonomik büyümenin ölçülmesi Ekonomik büyümenin kaynakları, Türkiye ekonomisine genel bakış ISPC 112 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULL. II Microsoft ofis, Internet Explorer YBD 102 YABANCI DİL II Boş zaman aktivitelerinden sözetme; hava durumundan bahsetme, (let's..., how about...) kalıpları kabiliyetlerden sözetme, (can/can't) kalıpları, zarflar; hoşlanıp hoşlanmadığımız şeylerden bahsetme, davet etme ve davete cevap verme, (ı'd like..., would you like...?) kalıpları, sosyal ifadeler; giysilerden sözetme, emir kalıpları, aile, giysiler, şuan neler olduğunu söyleme, (present continuous +,-,?) zaman kalıbı, eylemleri betimleme, geniş ve şimdiki zamanın karşılaştırılması, ulaşım hakkında bilgi sorma, direktif ifadeleri; yön tarifi verme ve takip etme, tatil hakkında soru sorma ve tatilden bahsetme, (be) fiilinin geçmiş zaman (+,-,?) hali; sıfatlar, tatiller; hikaye nasıl anlatılır, geçmiş zamanda olumlu cümleler, düzenli fiiller TUR 102 TÜRK DİLİ II Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. ATA 102 ATATÜRK İL. İNK. TARİHİ II Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

5 III. YARIYIL ISPC 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yönetim ve Organizasyon kavramlarına giriş, yönetim kavramı ile ilgili genel açıklamalar, yönetim biliminin gelişimi, organizasyon-teknoloji, organizasyon ve çevre, karar verme, planlama organizasyon, örgütsel yapı yetki ve güç, güdüleme, önderlik, organizasyonlarda değişim ve yönetimi, yönetimde güncel konular ISPC 203 FİNANSAL YÖNETİM Finansal yönetimin amacı ve tanımı, işletmelerde finansman bölümünün örgütlenmesi, işletmelerde finansman bölümünün örgütlenmesi, finansal analiz; oranlar, fon akım tablosu, finansal planlama finansal planlama,bütçeler, kar planlaması ve kontrol, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, kar dağıtım politikası ISPC 205 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları, gider, maliyet ve harcama kavramları, gider, maliyet ve harcama kavramları, 7/a seçeneği,7/b seçeneği, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri genel üretim giderleri, giderlerin dağıtılması, giderlerin dağıtılması, maliyet sisteminin oluşumu ISPC 207 PAZARLAMA Pazarlama konusu, kapsamı ve özellikleri. modern pazarlama yönetimi, pazarlamanın çevre faktörleri; yararları ve stratejik pazarlama süreci, tüketici pazarlarının özellikleri ve bu davranışlarını etkileyen faktörler, endüstriyel pazarın özellikleri, endüstriyel pazarda alıcı davranışları, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi, mamul: sınıflandırılması ve yeni mamul geliştirme fiyat: fiyatın önemi, fiyatlandırma şekilleri dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım tutundurma metotları reklamın amaçları: satış geliştirme ve halkla ilişkiler, pazarlama araştırması: veri toplama metotları, pazarlama yönetimi ve uluslararası pazarlama

6 ISPC 209 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ İşletme sermayesinin tanıtımı, işletme sermayesi kaynakları, işletme sermayesi finanslama stratejileri, işletme sermayesi ihtiyacının tespit edilmesi, işleme sermayesi ihtiyacının tespitinde kullanılan yöntemler, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli borç yönetim ISPC 221 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalite ve kalite yönetiminin tarihi gelişim süreci, klasik yönetim anlayışı-toplam kalite yönetimi toplam kalite yönetiminin temel kavramları ve yaklaşımları; kalite, kalite kontrol toplam kalite yönetiminin bir yönetim sistemi olarak özellikleri toplam kalite yönetiminin bir yönetim sisteminin unsurları toplam kalite yönetiminde insan faktörü ve kalite çemberi toplam kalite yönetiminde insan faktörü ve kalite çemberi, toplam kalite yönetiminin araç ve teknikleri, kalite yönetimi ve ön değerlendirme, kıyaslama ve sorun çözme teknikleri, veriler ve istatistik ile ön çalışmanın önemi,tam zamanında üretim, geliştirme süreci ve organizasyonlarda toplam kalite kültürünün oluşturulması, toplam kalite yönetiminin kuruluşlar üzerindeki etkiler ISPC 223 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlıdan devraldığı ekonomik miras, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomideki gelişmeler. 2.dünya savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi. Türkiye ekonomisinde 2000 li yıllar ve ekonomi programları tarım sektörü, sanayi sektörü, bankacılık sektörü. Dış ekonomik ilişkiler, Türkiye ekonomisinde nüfus, işgücü ve istihdam sorunları. Türkiye de gelir dağılımı. Türkiye Avrupa birliği ilişkileri. ISPC 225 PORTFÖY ANALİZİ Yatırım kararlarında temel metotlar, borç enstrümanlarının temel özellikleri, borç enstrümanlarının değerlemesi, durasyon, finansal varlık değerleme modeli (FVMD) nakit akımlarının tahmini, karşılaştırmalı değerleme yöntemleri ISPC 227 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ İletişim nedir? Neler iletişimin konusuna girer? İletişim süreci İletişim sürecinin esas unsurları nelerdir? İletişim sürecinde önemli öğelerin kapsamlı olarak gözden geçirilmesi İletişim türleri İletişim türlerinin özelliklerinin öğrenilmesi Enformasyon kavramının farklı alanlardaki kullanımlarının

7 incelenmesi. İletişim tekniklerinin, örgütsel iletişim kapsamındaki kullanım biçimleri. Sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve beden dilinin etkili biçimlerde kullanılması Yazılı iletişim biçimlerinin, örgütsel iletişim kapsamındaki kullanımları Büroların örgütlenme biçimleri çalışma alanları Büro yönetiminde kullanılması gereken iletişim becerileri nelerdir? Büro yönetiminde kullanılması gereken işletme becerileri nasıl kullanılır? Büro yönetimi kavramının kapsamına ilişkin tartışma konusu belirleyerek, beyin fırtınası yapmak ISPC 229 VERGİ HUKUKU Vergi hukukunun tanımı, Türk hukuk sistemi içindeki yeri ve kapsamı, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi ve vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, verginin tarhı ve tarh çeşitleri, vergilerin tebliği ve tahakkuku, vergilerin tahsili ve tahsil sürecine ilişkin uygulamalar, vergi alacağını sona erdiren haller yükümlünün ödevleri ve vergi denetimi, vergi kabahatleri ve cezaları, vergi suç ve cezaları, vergi kabahatlerinde birleşme-iştiraktekerrür, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları ISPC 231 MESLEKİ YABANCI DİL Biriyle tanışmak, birilerini tanıştırmak, günlük konuşmalar ve is hakkında bilgiler vermek. istek, rica, şikâyet, öneri, özür ve beklenti cümleleri. Mesleğiyle için kelime bilgisini artırmak, örnek cümleler içinde bu kelimeleri kullanmak. telefonda konuşma ve is ortamında konuşma. Kelime ekleri, kısaltmalar ve imla kuralları. paragraf ve diyalogları okumak ve anlamak,ara sınav haftası8 ara sınav haftası özgeçmiş yazmak ve broşür, form ve liste doldurmak. başvuru, is, kutlama ve sipariş mektupları yazmak. edilgen cümleler, ettirgen cümleler, şartlı cümleler ve bağlaçları anlamak. çek, fatura, fiyat listesi ve bilânço dokümanlarını anlamak. bazı okuma ve anlama alıştırmaları bazı okuma ve anlama alıştırmaları ISPC 233 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları, uluslararası ticaretin temel ilkeleri ihracat politikaları, ihracat mevzuatı8 ihracat uygulamaları ithalat politikası ve mevzuatı ticaret politikası savunma araçları dış ticarette standartlar ve teknik engeller serbest bölgeler dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri ISPC 235 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Uluslararası ticaretin temelleri ve gelişimi, uluslararası işletmeciliğin kapsamı ve etkileyen çevresel faktörler, uluslararası iş geliştirme faaliyetleri ve kapsamı, politik ekonomi, çok uluslu şirketler ve temel teoriler, kültür kavramı ve uluslararası işletmecilik açısından önemi, kültürel farklılıklar, iş kararlarında

8 etkileri, uluslararası, çokuluslu ve uluslarar ötesi firma stratejileri arasındaki mukayeseler uluslararası işletmelerde yönetim. planlama, organizasyon, liderlik, kontrol, uluslar arası işletmeler ve gelişmekte olan ülkeler, değişimler yatırım ve ticaretin değişen yönleri, vaka analizleri, etik konulara örnekler, genel değerlendirme. ISPC 237 SİGORTACILIK Sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi, hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri kaynakların sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler. ISPC 239 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe bilgi sistemi, muhasebe paket programları luca muhasebe paket firma tanımı muhasebe modülleri stok modülü fatura modülü diğer modüller muhasebe entegrasyonu finansal tabloların hazırlanması ISPC 241 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU Araştırma- geliştirme faaliyetleri, program içeriği oluşturma, operasyon planlama, sosyal ve kültürel programların planlama, finansman planlaması. ISPC 243 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I Öğrencilerin hangi konu ile ilgili çalışmada bulunacağının belirlenmesi, belirlenen bu konularda araştırma konuları ile ilgili plan, hazırlık ve anlatım çalışmalarında bulunma, ticari işletmelerdeki uygulama ile ilgili örnek çalışmalar hazırlamak, öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve

9 dokümanları toplayarak dosya seklinde teslimi ve sunumu. ISPC 245 YÖNETİM ORGANİZASYON Yönetim ve Organizasyon Kavramlarına Giriş, Yönetim Kavramı ile ilgili Genel Açıklamalar, Yönetim Biliminin Gelişimi, klasik ve modern yönetim teorilerinin işlenmesi ISPC 247 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Krizin tanımları; özellikleri ve analizi, krizin kaynakları, kriz süreci ve sonuçları, kriz ve plan değişimi yönetimi, kriz döneminin yönetimi ve aşamaları, kriz matrisi: olası tehditler ve olası zararların boyutları, kriz zamanında kriz masasının ve kriz sözcüsünün önemi, kriz sırasında personel ile olan iletişim kriz sırasında müşteriler ile olan iletişim, kriz sırasında tedarikçiler ve kredi kurumları ile olan ilişkinin yönetimi, krizde diğer taraflar ile olan ilişkilerin yönetilmesi, kriz sonrası durum tespiti ve yeni yol haritası krizlerden hangi dersleri çıkardık?, kriz matrisinin güncellenmesi, bir sonraki krize hazır mıyız?, global ve ulusal krizle ISPC 249 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma yöntemlerine giriş ve temel kavramlar, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmaya giriş: problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, bilimsel araştırmada literatür taraması: kuramsal boyut, ilgili kaynaklar, bilimsel araştırmada yöntem: araştırma modeli ve türleri, bilimsel araştırmada yöntem: evren ve örneklem, bilimsel araştırmada yöntem, bilimsel araştırmada bulgu, yorumlar, sonuç ve öneriler ISPC 251 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Davranış kavramı, davranış düzlemi kavramı, davranış bilimleri ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, İhtiyaç kavramı, Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi, İhtiyaçların tatmin edilememesi durumunda karşılaşıla

10 bilinecek sorunlar, Statü, sosyal statü ve rol kavramları, önemleri ve davranış ile ilişkisi, Kültür kavramı ve kültürü oluşturan unsurlar, Örgüt kültürü, girişimcilik kültürü ve davranışla ilişkisi, Toplumsallaşma kavramı, önemi, toplumsallaşmada etkili kurumla, İletişim kavramı, iletişim süreci ve etkileyen faktörler, Örgütsel iletişim, arttırmaya yönelik stratejiler ve çözüm önerileri, Grup kavramı, normları, türleri, grup dinamiği, grup içi iletişim türleri, Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları ve işletmelerde liderliğin önemi, Moral ve motivasyon kavramları, motivasyon araçları, etkileri, Monotonluk kavramı, nedenleri ve çözüm önerileri, İşletmelerde çalışma koşulları ve birey davranışı üzerindeki etkileri, İşletmelerde yönetime katılma, organizasyonel yurttaşlık kavramı ve birey davranışı ISPC 253 İŞLETMELERDE AR-GE YÖNETİMİ Örgütlerde Ar-ge çalışmaları, dünyada er-ge faaliyetlerinden örnekler, ar-ge faaliyetlerinde devlet ve üniversitelerin rolü, ar-ge faaliyetlerinin organizasyonu, ar-ge projeleri, ar-ge faaliyetlerine ilişkin insan kaynakları, ar-ge faaliyetlerinde performans ölçümü. IV. YARIYIL ISPC 202 MALİ TABLO ANALİZİ Temel kavramlar, finansal tablolar, finansal tablo kullanıcıları, finansal tabloların genel nitelikleri, finansal tabloları kullanım sınırları, zaman, kanun ve hazırlanış açısından bilançolar, finansal analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend yöntemi, oran analizi, oran analizinin sınırları, analiz yöntemlerinin İMKB de işlem gören bir şirkete uygulanması, İMKB uygulama çalışması ISPC 204 ÜRETİM YÖNETİMİ Üretim yönetimine giriş, üretim sistemleri, üretim planlama, üretim kontrol faaliyetleri, stok yönetimi, kapasite planlaması ve seçimi, fabrika kuruluş yeri seçimi, ürün tasarımı ve süreç planlaması, iş etüdü,

11 modern üretim teknikleri. ISPC 206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, insan kaynakları yönetiminin gerekçesi ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetiminin yürütme ve danışma organları, insan kaynakları yönetiminin amaçları ve işlevleri, insan kaynakları yönetiminin çalışma ilkeleri, insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, yarıyıl sonu sınavı ISPC 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İş hukuku hakkında genel bilgiler. iş hukukunun tarihsel gelişimi, dünyada iş hukukunun tarihsel gelişimi, Türkiye de iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun konusu ve temel ilkeleri, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, işçinin korunması, işçi yararına yorum ilkesi, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunun resmi kaynakları, iş hukukunun özel kaynakları, iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesi, işyeri iç yönetmelikleri, bireysel iş hukukunun uygulama alanı, 4857 sayılı iş Kanunu nun faaliyet kollarına göre uygulama alanı, istisnaları, kişilere ve işyerlerine göre uygulama alanı, iş sözleşmesi tanımı ve unsurları, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin çeşitleri, iş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin yapılmasına ilişkin yasaklar ve zorunluluklar, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları, işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, ücret kavramı, ücret tanımı ve özelikleri, ücret sistemleri, asgari ücret, ücret belgeleri, ücretin korunması, ceza kesintisi, iş sözleşmesinin sona ermesi, genel sebeplerle sona erme, iş sözleşmelerinin çeşitlerine göre sona erme sebepleri, toplu işten çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, kıdem tazminatı, kıdem tazminatının hukuki niteliği, kıdem tazminatı hesaplama yöntemi, işin zaman bakımından düzenlenmesi, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, sendikalar hukukunun kanuni çerçevesi ve temel kavramları, Türkiye de iş hayatında karşılaşılan güçlükler, sonuç ve değerlendirme, iş hukukunun çalışma hayatındaki önemini tartışmak SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ISPC Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, yatırım fonları katılma belgeleri, gelir ortaklığı senetleri varlığa dayalı menkul kıymetler, depo sertifikaları, finansman bonoları, vadeli işlem sözleşmeleri, futures işlemleri, forward işlemleri, opsiyon piyasası işlemleri, swap işlemleri, imkb işleyiş ve esasları, halka arz süreci ISPC 222 GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

12 Bilimsel Yönetim öncesi, Klasik Yönetim Yaklaşımları, Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi, Modern Yönetim Anlayışı, Modern sonrası Gelişmeler, Yenilik Yönetimi, Öğrenen Örgütler, Kıyaslama (Benchmarking), Temel Yetenekler ve Dış Kaynak Kullanımı (Outsorcing), Küçülme, Süreç Yenileme ve Yalın (Lean) Örgütler, Hizmet İşletmeleri ve Yönetimi, Günümüz Örgüt Modelleri, Toplam Kalite Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim. ISPC 224 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Dersin sonunda öğrenci halkla ilişkilerin tanımını yapabilmesi ve Halkla ilişkilerin önemini ve özelliklerini kavramışı öngörülmektedir. Ayrıca Halkla ilişkilerin, propaganda, reklam ya da pazarlamadan farklı anlayabilecek, karşılaştırma yapabilecektir. Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi. Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi. ISPC 226 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasası işlemleri, opsiyon piyasası işlemleri futures, swap işlemleri, swap işlemleri, forward işlemleri, hisse senetlerine yatırım yapmak, tahvile yatırım yapmak, repoya yatırım yapmak, imkb piyasalarına yatırım yapmak ISPC 228 STRATEJİK YÖNETİM Rekabet avantajı için stratejik yönetim, dış çevre analizi: fırsat ve tehditleri tanımlama, iç çevre analizi: ayırt edici yetkinlikleri tanımlama, fonksiyonel düzeyde strateji, işletme düzeyinde, kurumsal düzeyde strateji, kurumsal düzeyde strateji, tekil sanayilerde strateji uygulama, çoklu piyasalarda strateji uygulama, stratejik yönetimde etik ve sosyal sorumluluk ISPC 230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Öğrencilerin iş hayatının her alanında sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırarak, davranış bilimlerinin temel kavramları ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirmek, teorik ve pratik bilgilerin takım oluşturma ve liderlik geliştirme alanlarında uygulanmasını sağlamaktır. Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin

13 davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, öğrenci projeleri bu dersin konuları arasındadır. ISPC 232 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sistemini karşılaştırmalı olarak açıklamak, vergi sisteminin kaynaklarını ve işlerliğini uygulamalı olarak tanıtmak, öğrencinin vergi sistemlerini ve aynı zamanda Türk Vergi Sistemini analiz edebilme yeteneğine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar üzerine alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet üzerinden alınan vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri. ISPC 234 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUM VE ETİK Yönetim ve İş Etiği Üretim ve tüketim faaliyetlerini sosyal fayda sağlayacak ya da en azından sosyal maliyete neden olmayacak biçimde sürdürmektir. Yeni istihdam alanları açılarak işsizliğin önlenmesi, geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, işyerlerinde çalışanların hizmet içi eğitimle bilgi ve becerilerinin artırılması, konut ve alt yapı hizmetleri işletmelerin sosyal sorumlulukları arasındaki ilişkisi, etik ve ahlak kavramlar, iş etiğine yaklaşımlar, etik uygulamasında karşılaşılan problemler, yöneticilerin ve çalışanların etik sorumlulukları, iş ortamında etik olmayan davranışlar, iş etiğine yönelik örnek olaylar, değer ve ilke karşılaştırması, etik ilkeler neler olmalı ve nasıl belirlenir, etik yönetmeni kimdir, görev ve sorumlulukları nelerdir, etik kuramlar, kurumsal etik değerlendirme, organizasyonlarda etik yönetim sistemi oluşturma süreci nasıl tasarlanmalı, etik ikilemler ders konu başlıklarını oluşturmaktadır. ISPC 236 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

14 Günümüzde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramları istatistikler, CEO'nun tedarik zinciri yönetimi (TZY)hakkında bilmesi gerekenler TZY ve müşteri/tüketici TZY ve strateji TZY ve kârlılık, tedarik zinciri yönetiminin süreçleri ve değer zinciri bakışı, şirketlerde satış & operasyon planlama(s&op) ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, tedarik zincirinde varlık yönetiminin önemi stok tahmin ve yönetimi, hizmet maliyeti - müşteriyi memnun ederken yaratılan tedarik zinciri maliyetlerinin analizi toplam sahip olma maliyeti - kaynak ve hammadde satın alma süreçleri, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı 3PL, 4PL süreç ve sözleşmeleri tedarik zinciri Organizasyonu nun yapılandırılması ve yönetimi, globalleşmenin tedarik zinciri yönetimi kararlarına etkileri makroekonomik göstergelerin analizi, vaka çalışmaları. ISPC 238 PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME Bir yatırım projesinin hazırlanması ve ilk basamağından son basamağına kadar karar aşamalarının değerlendirilmesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Farklı disiplinleri içeren yatırım proje değerleme dersi teorik bilginin yanı sıra uygulamalı örnek ve tartışmalarla pratik ve teoriyi harmanlayarak tartışma, analiz etme ve karar verme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir RS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS ISPC 240 İŞLETME BÜTÇELERİ Bütçe ve işletme bütçeleri kavramları- işletme bütçelerinin amaçları, özellikleri, yararları ve kısıtları işletme bütçe sisteminin kapsamı ve temel prensipleri- bütçe türleri, üretim işletmelerinde satış ve üretim bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde direkt ilk madde ve malzeme bütçesi ile direkt işçilik bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde genel üretim giderleri bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde faaliyet giderleri bütçesinin hazırlanması üretim işletmelerinde proforma smm tablosu, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması nakit bütçesinin hazırlanması bütçe sapmalarının analizi ticaret işletmelerinde genel bütçenin hazırlanması hizmet işletmelerinde genel bütçenin hazırlanması faaliyet tabanlı bütçeleme sistemi- temel kavramlar ve süreç, faaliyet ve kaynak bütçelemesi içermektedir. ISPC 242 ELEKTRONİK TİCARET E-Ticaretin kavramı, tarihi gelişim süreci ve araçları, Internet ve küreselleşme, E-ticaretin tarafları(b2b,b2c,c2b,c2c,c2p,c2g,g2g,p2p), E-ticaretin avantajları ve dezavantajları, Geleneksel ticaret ile e-ticareti karşılaştırma, E-Ticaretin yapısı ve geleceği. Elektronik ticarette tercih edilen ürün ve hizmetlerin dağılımı. Belli başlı bölgelerde e- ticaret. Dünya'da ve Türkiye'de e-ticaret istatistikleri

15 Elektronik ticaret ve online pazarlama için ödeme yöntemleri. Geleneksel yöntemler: Telefon, faks ve mektup. Kredi kartı ödemeleri, Debit kart ödemeleri, Sanal bankalar. EDI, EFT ve Internet ile diğer ödeme araçları, E-dönüşüm ve swot analizi, E-Devlet ve internet ortamında geliştirilen önemli projeler, E-ticaret (İnternet üzerinde pazarlama) uygulamaları, İnternetin sağladığı hizmetler. Web sayfası tasarımı ve sanal mağazalar, E-tutundurma ve online reklamcılık, E-iş modelleri, Elektronik (sanal) pazar yerleri, Portallar, E-iş ya da e-ticaretin faydaları, E-ticaret kimler için uygundur?, Internet bankacılığı (e-banka) ve uygulamaları, İnternet Pazarlamanın güvenliği, Güvenlik ihlalleri, Güvenlik unsurları,ssl,set,3dset, Internet terimleri sözlüğü, Internet üzerinde pazarlama(e-ticaret) uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar ISPC 244 ULUSLARARASI FİNANSMAN Uluslararası finansal sistem, döviz kuru politikası, döviz piyasası, döviz vadeli işlemleri, döviz opsiyon işlemleri, sermaye piyasası, sermaye piyasası, leasing, factoring, çokuluslu işletmeler, çokuluslu işletmelerde finansal yönetim, uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası tahvil piyasası ISPC 246 İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI Sorunu tanımlayarak sorunun nedenini, nasıl ortaya çıktığını, sonuçlarını ve kiminle ilgili olduğunu açıklama. Sorun çözme. Çok sayıda yeni ve esnek çözümler üretme. En uygun çözüm yolunun seçimi. Sorun çözmede liderliğin önemi. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları grup çalışmaları yoluyla tartışma. Başarılı iletişim süreci. Organizasyondaki iletişim kanalları ve araçları. Psiko-sosyal araç olarak iletişim düzeni. Çeşitli iletişim teknolojilerini kullanma yöntemleri. Toplantı yönetimi. İş hayatında astlarıyla ve üstleriyle etkili iletişim kurma şekilleri. İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili kavramlar, işletme yönetimi ve işletmelerde sorun çözme, örgütlerde insan ilişkileri, iletişim kavramı ve iletişim süreci, örgütlerde iletişim ve işlevleri, toplantı ve toplantı yönetimi, örgütlerde astlar ve üstlerle ilişkiler, örgütlerde disiplin ve örgütlerde gruplar, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk, iş hayatında motivasyon ve performans değerlemesi, öğrenme ve öz yönetim, zaman ve stres yönetimi, etkili konuşma ve iş görüşmeleri ve iş hayatında başarı faktörleri, etkili konuşma ve iş görüşmeleri ve iş hayatında başarı faktörleri ISPC 248 İSTATİSTİK Yönetim ve İstatistik, Verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Tahmin Teorisi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, İndeksler dersin konularını

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPC 101 Mesleki Matematik 2 1 3 4 Oran Orantı,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3

ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3 TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖZET DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BNPC 101 Bankacılığa Giriş 3 1 4 6

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

I. YARIYIL DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS 1

I. YARIYIL DERS KODU DERS ADI TEO. UYG. D.SAATİ AKTS 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BYPO 101 Mesleki Matematik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ BÖLÜMÜ PROGRAMI : Muhasebe ve Vergi : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) I. YARIYIL DERSLERİ 14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Teorik: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 Avrupa Kredi Transfer Sistem:

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL PZPC101 GENEL MATEMATİK 2 0 2 4 Sayılar, sayı sistemleri, oran ve orantı,

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ I. ve II. ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL İŞLY 101 İŞLETME I Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : VERGİ HUKUKU Ders No : 0020050030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK 1. Girişim... 3 2. Girişimcilik Kavramı... 4 3. Girişimcilik ile İlgili Diğer Kavramlar... 5 4. Dünyada Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi...

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 5006101 Genel Muhasebe-I *(3-1)5 Temel kavramlar ve muhasebe sistemi; bilanço hesapları; gelir tablosu hesapları. 5006102 Genel

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2009-2010 1.YARIYIL SİL101 GENEL 3 1 4 5 MUHASEBE Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi), Muhasebenin teorik yapısı (Muhasebenin temel kavramları,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS LİSTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı