ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

2 YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en aır ekonomik bunalımının yaandıı bir yıl olmutur. Yıl sonuna doru, gerek Hükümetimizce yürütülen reform çalımalarının, gerek ülkemizin jeopolitik konumunun bir kez daha öne çıkmasından da olumlu etkilenen büyük ölçekli dı destein yardımıyla bunalımın aılma belirtileri görülmeye balanmıtır. Dünya da da 2001 yılı, en büyük ekonomik güç olan Amerika Birleik Devletleri nde yaanan durgunluk ve Avrupa Birlii ülkelerinde görülen ekonomik büyümedeki yavalama nedeniyle, ülkemiz ölçeinde olmamakla birlikte zor bir yıl olmutur. Tüm olumsuz koullara ramen, irketimiz 2001 yılında 756 bin ton kütük, 645 bin ton mamul üretmi, 207 trilyon TL ciro ve 132 milyon dolar ihracat geliri elde etmi, vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 35 trilyon TL tutarında kaynak salamıtır. Bu rakamlar irketimizin; üretim kalitesi ve verimlilii, know how ihraç edecek düzeydeki teknolojisi, dünya pazarlarındaki güvenilir imajı sayesinde krizlerin etkisini asgari düzeye indirdiini göstermektedir. Bunalımdan çıkı belirtileri ile baladıımız 2002 faaliyet döneminin 2001 yılına göre daha iyi bir yıl olacaı kesin inancıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Caner ÇMENBÇER Yönetim Kurulu Bakanı

3 I. GR 2001 Çalıma Yılı Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 1 Nisan 2001 tarihinde yapılan 2000 yılına ait 26. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmilerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin AdıSoyadı Görevi Görev Süresi Caner ÇMENBÇER Bakan Nisan 2004 Samim SVR Bakan Vekili ve Murahhas Aza Nisan 2004 Danyal KARA Üye Nisan 2004 Erdem ÜNAL Üye Nisan 2004 Ali KOCABA Üye Nisan 2004 Semra KILIÇ Üye Tülin AYKIN Üye Nisan 2004 Abdülkerim M.A. AL RAJH Üye Nisan 2004 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin AdıSoyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Nisan 2002 Hayri BÖLÜKOLU Üye Nisan 2002 Ahmet NURHAN Üye Recep Turgay SÜLLÜOLU Üye Nisan ANA SÖZLEME DEKLKLER Yıl içinde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER irketimizin 62,25 trilyon TL olan çıkarılmı sermayesinin tamamı nama yazılı olmak üzere; 8,3 trilyon TL'lık kısmı 8.Tertip A ve B Grubu hisse senetleri ile, 16,6 trilyon TL'lık kısmı 9.Tertip B Grubu hisse senetleri ile, 37,35 trilyon TL'lık kısmı ise 10. Tertip B Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket Merkezimizde devam edilmektedir.

4 tarihi itibariyle sermaye yapısı aaıdaki gibidir: Ortaklar Hisse Adedi Sermaye çindeki Payı(%) T. Bankası A ,86 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,15 Deba Holding A ,02 Dier Ortaklar ,97 Toplam ,00 irketimiz tümü nama yazılı olmak üzere adet hisse senedi ihraç etmitir. Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'nda 2001 yılındaki geliimi, toplam ilem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa ilemlerindeki payı aaıda verilmitir. DÇ'nin MKB'deki MKB'nda Toplam lem Hacmi zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Aylar Tutar Miktar lem Miktarı Payı En DüükEn Yüksek Kapanı (Milyon TL) (000 Adet) (000 Adet) (%) (TL) (TL) (TL) Ocak , ubat , Mart , Nisan , Mayıs , Haziran , Temmuz , Austos , Eylül , Ekim , Kasım , Aralık , Toplam ENDEKS DÇ HSSE SENED FYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEM FYAT TL Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 0 Endeks Fiyat

5 4.00 FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir..02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER Demir Çelik Özel htisas Komisyonu'nun çalımaları ile 8. Be Yıllık Kalkınma Planı döneminde sektör ile ilgili alınması gereken önlemler belirlenmitir. Bu önlemler: - Yassı ve uzun ürün dengesizliinin giderilmesi için tedbirler alınması, - Sektördeki mevcut tesislerin kalite artırma, maliyet düürme, ürün çeitlendirme, verimlilik ve ihracat artırma yatırımları dıındaki kapasite artırıcı yatırımlara tevik verilmemesi biçiminde sıralanmaktadır. Nitekim 1 ubat 2002 tarihi itibariyle yaklaık 2 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip olan sdemir'in yassı ürün üretimine yönlendirilerek Erdemir'e devri ile birlikte demir çelik sektörümüzde yassı ürün dengesizlii sorunu büyük ölçüde hafifletilmi olacaktır..03 TALEP TAHMNLER ABD'de yaanan 11 Eylül saldırısının ardından tüm dünyada yaanan global kriz ile ABD ve Avrupa Birlii ülkelerinin koruyucu önlemleri uygulamaya koyacak olması, 2002 yılında pazarı daraltacak ve kuvvetli rekabet yaanacaktır. ç piyasada ise, reel sektörde olası bir hareketlenmenin pozitif etki yaratacaı beklenmektedir. DÇ teknolojisi, kalitesi ve taıma avantajları ile 2002 satı programlarını da ihracat aırlıklı yaparak, geçmi yıllarda olduu gibi pazarlarda etkinliini sürdürecektir..04 SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ; ton/yıl kapasiteli çelikhanesi ve ton/yıl kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir yılında gerçekletirdii ton/yıl kütük ve ton/yıl çelik çubuk üretimi ile Türk ham çelik üretiminden % 5, Elektirik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminden ise % 7,8 pay alan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını 2001 yılında da devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu uluslararası NS-ISO 9002, Almanya, ngiltere, Norveç, Singapur kalite belgeleri ile de dünya'daki rakiplerine göre önemli avantajlar salayarak, haddehane üretiminin % 83,8'ini ihraç etme baarısını göstermitir.

6 II YILI FAALYETLERMZ A. YATIRIM FAALYETLERMZ Çelikhanemizde daha fazla aktif enerji girdisi salayarak, enerji verimliliini artıran, elektrik ve elektrod tasarrufu salayan Elektrod Regülasyon Sistemi 2001 yılı baında devreye alınmıtır. Ayrıca, Elektrik Ark Ocaı brülörleri deitirilerek, Fuel-Oil yerine LPG/Doal Gaz Dönüümlü olarak çalıabilen Kombine Jet Brülörlerin sisteme ilave edilmesi yatırımı Mart 2002 içerisinde tamamlanacaktır. Bu yatırımın amacı, kimyasal enerji giriini optimum seviyeye getirerek enerji verimliliini artırmak, dökümden döküme geçen süreyi kısaltarak elektrik tüketimini en alt düzeye indirmektir. Bu amaçla, Elektrik Ark Ocaına yakıt salamak için iletmemizde bir LPG depolama tesisi kurulmutur. Haddehanemizde ise tasarımı tamamen DÇ tarafından yapılan ve u anda son hadde grubunda kullanılan 2 adet prototip Hadde Tezgahı devreye alınmıtır. Projeye ilikin AR-GE tevik süreci de tamamlanarak yapılan harcamanın % 40 ı TÜBTAK-Teknoloji zleme ve Deerlendirme Bakanlıı'ndan tahsil edilmitir. Hem Çelikhane, hem de haddehane ve yardımcı tesis birimlerimiz için, 2001 yılında bir dizi yeni yatırım ve modernizasyon kararı alınmıtır. Üretkenliimizi yükselterek, enerji tasarrufu salamaya ve daha kaliteli ürün üretmeye yönelik bu yatırımlar ile, yurtiçi ve yurtdıı piyasalarda rekabet gücümüz artacaktır. Yatırımlarımızın geliimi aaıdaki tabloda sunulmutur Deerlemeden Sabit Kıymetler Gelen Artı Fiili Artı Sabit Kıymetler ( 000 TL ) ( 000 TL ) ( 000 TL ) ( 000 TL ) Arsa ve Araziler Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Demirbalar Taıt Araçları Gemiler Toplam Bunun dıında henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların tarihi itibariyle tutarı 864,13 milyar liradır.

7 B. ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ 2000 ve 2001 yıllarıkarılatırmalıüretim rakamlarıaaıda verilmitir Üretimi 2001 Üretimi Deiim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük ,75% Hadde Mamulü ,32% Yıllar itibariyle karılatırmalıolarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/Yıl) Kullanım Oranı (Ton/Yıl) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane ,20% ,86% 1,66% Haddehane ,80% ,89% 8,09% 2000 / 2001 KARILATIRMALI AYLIK ÜRETM MKTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane ÇELKHANE Aylar Ocak ubat Mart Nisan AYLAR 2001 Mayıs Haziran Temmuz HADDEHANE Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR Toplam TON TON

8 2001 yılında ton yarı mamul ve ton mamul satıı gerçekletirilmitir yılında ton olan ihracatımız, 2001 yılında ton olarak gerçeklemitir. Elde edilen USD döviz girdisinin, USD kısmı ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı ticaret dengesine USD net katkı salanmıtır. Yıl içinde milyon TL vergi, milyon TL SSK Primi ve Fon, milyon TL elektrik ve milyon TL haberleme ve ulaım bedeli ödenerek kamuya milyon TL tutarında kaynak salanmıtır. Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamüllerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - TSE - Türkiye - ISO Uluslararası - Institut Für Bautechnik - Almanya - Kontrollradet For Betongprodukter - Norveç - CARES - ngiltere - PSB - Singapur kalite belgelerine sahiptir. C. FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER 2001 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aaıdaki deimeler meydana gelmitir. Dönen Varlıklar milyon liradan milyon liraya Duran Varlıklar milyon liradan milyon liraya K.V.Yabancı Kaynaklar milyon liradan milyon liraya O.V.Yabancı Kaynaklar milyon liradan milyon liraya Özkaynaklar milyon liradan milyon liraya yükselmi ve milyon TL dönem zararı olumutur. Dönem zararına ramen, duran varlıklar ve itiraklerdeki deer artıından yaratılan milyon TL Yeniden Deerleme Deer Artı Fonu bilançomuzun pasifinde öz kaynaklar içerisinde yer almaktadır.

9 Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Ticari Alacaklar / Net Satılar % 8 8 Stok Dönü Hızı 10 9 Maddi Öz Sermaye Dönü Hızı (Net Satı/Ort. M. Öz Sermaye) 1 0,5 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net letme Sermayesi (milyon TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) Net letme Sermayesi Artıı (milyon TL) ( ) 2001 yılında, % 2,76'sı olaanüstü gelir ve karlardan, % 40,20'si kısa vadeli borçlardan, % 16,73'ü uzun vadeli borçlardan, % 40,31'i amortisman ve dier fon çıkıı gerektirmeyen giderlerden olmak üzere toplam milyon TL fon yaratılmı, bu fonun, % 22,19'u dönen varlıkların, % 75,97'si duran varlıkların, % 1,65'i vergi ve benzeri ödemelerin, % 0,19'u olaanüstü zararın finanse edilmesinde kullanılmıtır. D. DAR FAALYETLERMZ 1.00 FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ AdıSoyadı Onur ÖZBLEN Emin TÜFEKÇLER Servet ERÖCAL hsan ÇOLAK Vasfi MERZFONLU M.Cengiz TORUN Sezai BRÇ Süleyman ELDEM Levent ÇAKIRER zzet ULU Görevi Genel Müdür Genel Müdür Yrd.(l.) Genel Müdür Yrd.(Tic.Mali) Genel Müdür Yrd.(Arge) Mali ler Grup Müdürü Satı Pazarlama Grup Müdürü Üretim Grup Müdürü Yardımcı Tesisler Grup Md. Personel ve dari.grup Md. Arge Grup Müdürü Giri Tarihi

10 2.00 FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL ve Ç SRKÜLASYONU Yıl çinde Yıl çinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük Fabrika Ankara Büro 3 3 Toplam PERSONEL ve ÇYE SALANAN HAK ve MENFAATLER dönemini kapsayan Toplu Sözlemesi 8 Kasım 2000 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi personelin ücret artıı; birinci yıl birinci dönem olan 1 Eylül ubat 2001 için % 20,4, birinci yıl ikinci dönem olan 1 Mart Austos 2001 için % 17,8, ikinci yıl birinci dönem olan 1 Eylül ubat 2002 için % 33,6 olmutur. irketimizin tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüü, milyon TL'dır. Bu yükümlülüün milyon TL'sı geçmi yıllarda, milyon TL'sı 2001 yılında karılık ayrılmak suretiyle sonuç hesaplarına aktarılmıtır.

11 III. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, irket faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. Dı ticaret hacmi 2001 yılında USD olan irketimiz ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; Öz Sermaye sıralamasında Net Aktifler sıralamasında hracat sıralamasında Üretimden Satılar sıralamasında Satı Hasılatı sıralamasında Bilanço Kârı sıralamasında 'inci olmutur. Önümüzdeki yıllarda da, bilgi birikimi ve teknolojik gelimeye paralel olarak, üretim ve ihracatımızdaki artıın sürdürülmesi ile daha kârlı ve mali yapısı daha güçlü bir irket olmak ana hedefimizdir. Saygılarımızla,

12 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET GELR TABLOSU (000 TL) A. BRÜT SATILAR Yurtiçi Satılar YurtdııSatılar Dier Satılar B. SATILARDAN NDRMLER (-) Satıtan adeler (-) Satı skontoları(-) Dier ndirimler (-) C. NET SATILAR D. SATILARIN MALYET (-) BRÜT SATI KÂRI VEYA ZARARI ( ) E. FAALYET GDERLER (-) Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ESAS FAALYET KÂRI VEYA ZARARI ( ) ( ) F. DER FAALYETLERDEN GELRLER VE KÂRLAR tiraklerden Temettü Gelirleri Faiz ve Dier Temettü Gelirleri Faaliyetlerle lgili Dier Gelirler ve Kârlar G. DER FAALYETLERDEN GDERLER VE ZARARLAR (-) H. FNANSMAN GDERLER (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Orta Vadeli Borçlanma Giderleri (-) FAALYET KÂRI VEYA ZARARI ( ) I. OLAANÜSTÜ GELRLER VE KÂRLAR Dier Olaanüstü Gelirler ve Kârlar J. OLAANÜSTÜ GDERLER VE ZARARLAR (-) Çalıılmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2. Dier Olaanüstü Giderler ve Zararlar (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ( ) K. ÖDENECEK VERG VE DER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ( )

13 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET BLANÇO (000 TL) AKTF DÖNEN VARLIKLAR A. HAZIR DEERLER Kasa Bankalar B. MENKUL KIYMETLER Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Dier Menkul Kıymetler C. KISA VADEL TCAR ALACAKLAR Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Alacak Reeskontu (-) ( ) ( ) D. DER KISA VADEL ALACAKLAR Kısa Vadeli Dier Alacaklar E. STOKLAR lk Madde ve Malzemeler YarıMamuller Mamuller Verilen Sipari Avansları F. DER DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR A. UZUN VADEL TCAR ALACAKLAR Verilen Depozito ve Teminatlar B. FNANSAL DURAN VARLIKLAR BalıMenkul Kıymetler tirakler BalıOrtaklıklar BalıOrtaklıklara Sermaye Taahhüdü (-) C. MADD DURAN VARLIKLAR Arazi ve Arsalar Yerüstü ve YeraltıDüzenleri Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Taıt Araç ve Gereçleri Döeme ve Demirbalar Birikmi Amortismanlar (-) ( ) ( ) 8. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipari Avansları D. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Kurulu ve Tekilatlanma Giderleri E. DER DURAN VARLIKLAR AKTF (VARLIKLAR) TOPLAMI

14 PASF KISA VADEL BORÇLAR A. FNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri Uzun Vd. Krd. Anapara Taksit ve Faizleri B. TCAR BORÇLAR Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Dier Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) ( ) ( ) C. DER KISA VADEL BORÇLAR Ortaklara Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Dier Kesintiler Kısa Vadeli Dier Borçlar D. ALINAN SPAR AVANSLARI E. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Vergi Karılıkları Dier Borç ve Gider Karılıkları UZUN VADEL BORÇLAR A. FNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri B. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Kıdem TazminatıKarılıkları ÖZ SERMAYE A. SERMAYE B. EMSYON PRM C. YENDEN DEER. DE. ARTII Duran Varlıklardaki Deer Artıı tiraklerdeki Deer Artıı Borsa'da Oluan Deer Artıı D. YEDEKLER Yasal Yedekler Özel Yedekler Olaanüstü Yedekler E. NET DÖNEM KÂRI F. DÖNEM ZARARI ( - ) ( ) PASF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

15 DENETLEME KURULU RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. GENEL KURULU'NA - Ortaklıın; Ünvanı : ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. Merkezi : zmir Sermayesi (Çıkarılmı) : ,- (Altmıikitrilyonikiyüzellimilyar TL.) Faaliyet Konusu - Denetçi ve denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya irketin personeli olup olmadıkları - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldıı ve varılan sonuç : Demir Çelik Sanayi : 1) 1 yıl, Ünal Uslu, ortak. 2) 1 yıl, Hayri Bölükolu, ortak deil. 3) 1 yıl, Recep Turgay Süllüolu, ortak deil. : 12 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmı, 12 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıtır. : Her ay sonunda nakit,çek, senet, makbuz sayımı yapılmı, kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmı, herhangi bir usulsüzlüe rastlanmamıtır. - Türk Ticaret Kanununun 353'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : 12 defa sayım yapılmı, herhangi bir usulsüzlük görülmemitir. - Türk Ticaret Kanununun 353'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları - ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan ilemler : Her ay sonunda inceleme yapılmı, tereddüt edilen hususlarda mütalaa verilmi, herhangi bir usulsüzlük görülmemitir. : Bazı hissedarların vadeli döviz alım/satım sözlemeleri ile ilgili bavuruları ve medyadaki haberler üzerine yapılan incelemede : irketin 1999 ve 2000 yıllarında Yönetim Kurulu kararlarıyla ihracat gelirlerinin bir bölümünün TCMB, Hazine Müstearlıı ve Vadeli lemler Piyasaları kur tahminlerinin üzerinde bir kur ile sabitlenerek vadeli döviz alım/satım sözlemeleri yaptıı anlaılmıtır. Vadeli döviz alım/satım sözlemeleri yapısal olarak risk içermekte ve bu nedenle vadeli döviz alım/satım sözlemesi imzalanırken sözleme tarafları bu riski önceden göze almaktadırlar.

16 Nitekim imzalanan sözlemelerin söz konusu nitelii, sözlemelerin devamı süresinde de ortaya çıkmı ve sözlemelerin balangıcında irket daha kârlı bir konumda olmu ve bu kârlı konum kur politikasının deiimine kadar devam etmitir. Bu çerçevede, irket tarafından kâr salanması amacı güdülerek yapılan bu ilemin kur politikasının deimesine kadar irket yararına olduu, bütün sözlemelerin kur politikasının deimesinden önce yapıldıı, sözkonusu sözlemelerin gelecee ilikin tahmine dayalı ticari bir anlama olup uyulması gerektii sonucuna varılmıtır. Bununla birlikte, kur fiyatlarının iyiletirilmesi için gerekli giriimlerde bulunulduu ve konunun Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarınca da incelendii, ticari nitelikteki bu sözlemelerde irket yönetiminin bir sorumluluunun bulunmadıı, irket yararları için gerekli özenin gösterildii saptanmıtır. zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi'nin dönemi hesap ve ilemlerini, Türk Ticaret Kanunu, irketin esas sözlemesi ve dier mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemi bulunmaktayız. Görüümüze göre içeriini benimsediimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmi Bilanço irketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçee uygun ve doru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. DENETLEME KURULU Hayri BÖLÜKOLU Ünal USLU Recep Turgay SÜLLÜOLU

17 ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETLEME RAPORU 1. zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmi bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemi bulunuyoruz. ncelememiz, genel kabul görmü denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmı ve dolayısıyla hesap ve ilemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüümüz dier denetleme yöntem ve tekniklerini içermitir. 2. irket ile bir Banka arasında, ülkeye getirilen ihracat bedelleri üzerinden yapılmı vadeli döviz satı taahhüdü (forward) sözlemeleri mevcuttur. 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle vadesi gelmemi döviz satı taahhüdü sözlemelerinin vade, tutar ve satı kurlarınot 18 de detaylıbir ekilde belirtilmektedir. ubat 2001 de balayan ekonomik ve mali kriz nedeniyle döviz kurlarında meydana gelen olaanüstü artılar sonucunda, forward sözlemelerinde taahhüt edilen kurlar mevcut piyasa koullarında olaandııhale gelmitir. Bu sebeple, gerçekleen forward ilemlerinden dolayıirket, önemli tutarlarda zarar etmi ve bu zararlarını Dier Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar hesabıaltında kar zarar tablosunda göstermitir. Forward sözlemelerinden kaynaklanan olaandıızararların bir ölçüde telafisi amacıyla Banka, irket tarafından satılmasıtaahhüt edilen dövizi o günkü gie kuru yerine forward sözlemesinde belirtilen kurlar üzerinden irket e satmıtır. irket ise yukarıda belirtilen ilem sonucu elde edilen döviz ile forward taahhüdünü yerine getirmitir. Banka sözkonusu döviz satıını, irket in vadesi dolan forward sözlemelerindeki taahhüt tutarınıkarılamasıamacıyla yapmıtır. irket in mali tablolarında vadesi gelen bu forward ilemlerinden dolayıortaya çıkan zararlardan Milyon TL tutarındaki bölümü bu ekilde telafi edilmekle birlikte, dier forward ilemlerinden dolayıortaya çıkan zarar irket mali tablolarında yer almaktadır. Aynı ekilde rapor tarihi itibariyle vadesi 2002 yılının Ocak ve ubat aylarında dolan forwardlar için, taahhüt tutarıkadar döviz Banka dan satın alınmıtır. Bu sebeple bu ilemlerden dolayı2002 yılında herhangi bir zarar meydana gelmemitir. Rapor tarihi itibariyle henüz vadesi gelmemi forward ilemleri için Banka ile irket arasında forward kurlarına isabet eden kurlar üzerinden yapılmı döviz satın alım sözlemeleri bulunmamaktadır. Bu sebeple, 2001 yıl sonu mali tablolarında gider tahakkuku yoluyla kayıtlara alınan Milyon TL tutarındaki forward ilemleri zararlarının gerçekleip gerçeklemeyecei ya da ne tutarda gerçekleecei Banka nın vadesi gelecek ilemlerin kapatılmasısırasında uygulayacaıpolitikalara ve döviz kurlarında yaanabilecek deiikliklere balıolduundan belirsizliini korumaktadır. 3. Görüümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki paragrafta belirtilen hususun muhtemel etkileri dıında zmir Demir Çelik Sanayi A.. nin 31 Aralık 2001 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlıbir ekilde uygulanan Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmü muhasebe ilkelerine uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, 12 Mart 2002 Derya Özalp Sorumlu Ortak, Badenetçi DRT DENETM REVZYON TASDK YEMNL MAL MÜAVRLK A..

BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A..

BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. BURÇELK BURSA ÇELK DÖKÜM SANAY A.. 36.YIL 01/01/2003 31/12/2003 FAALYET RAPORU 2003 yılı BURÇELK A.. nin 36. çalıma yılı idi. irketimiz 36 yılda küçük bir dökümhaneden ülke ekonomisine önemli katkılarda

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı