ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

2 YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en aır ekonomik bunalımının yaandıı bir yıl olmutur. Yıl sonuna doru, gerek Hükümetimizce yürütülen reform çalımalarının, gerek ülkemizin jeopolitik konumunun bir kez daha öne çıkmasından da olumlu etkilenen büyük ölçekli dı destein yardımıyla bunalımın aılma belirtileri görülmeye balanmıtır. Dünya da da 2001 yılı, en büyük ekonomik güç olan Amerika Birleik Devletleri nde yaanan durgunluk ve Avrupa Birlii ülkelerinde görülen ekonomik büyümedeki yavalama nedeniyle, ülkemiz ölçeinde olmamakla birlikte zor bir yıl olmutur. Tüm olumsuz koullara ramen, irketimiz 2001 yılında 756 bin ton kütük, 645 bin ton mamul üretmi, 207 trilyon TL ciro ve 132 milyon dolar ihracat geliri elde etmi, vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 35 trilyon TL tutarında kaynak salamıtır. Bu rakamlar irketimizin; üretim kalitesi ve verimlilii, know how ihraç edecek düzeydeki teknolojisi, dünya pazarlarındaki güvenilir imajı sayesinde krizlerin etkisini asgari düzeye indirdiini göstermektedir. Bunalımdan çıkı belirtileri ile baladıımız 2002 faaliyet döneminin 2001 yılına göre daha iyi bir yıl olacaı kesin inancıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Caner ÇMENBÇER Yönetim Kurulu Bakanı

3 I. GR 2001 Çalıma Yılı Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 1 Nisan 2001 tarihinde yapılan 2000 yılına ait 26. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmilerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin AdıSoyadı Görevi Görev Süresi Caner ÇMENBÇER Bakan Nisan 2004 Samim SVR Bakan Vekili ve Murahhas Aza Nisan 2004 Danyal KARA Üye Nisan 2004 Erdem ÜNAL Üye Nisan 2004 Ali KOCABA Üye Nisan 2004 Semra KILIÇ Üye Tülin AYKIN Üye Nisan 2004 Abdülkerim M.A. AL RAJH Üye Nisan 2004 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin AdıSoyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Nisan 2002 Hayri BÖLÜKOLU Üye Nisan 2002 Ahmet NURHAN Üye Recep Turgay SÜLLÜOLU Üye Nisan ANA SÖZLEME DEKLKLER Yıl içinde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER irketimizin 62,25 trilyon TL olan çıkarılmı sermayesinin tamamı nama yazılı olmak üzere; 8,3 trilyon TL'lık kısmı 8.Tertip A ve B Grubu hisse senetleri ile, 16,6 trilyon TL'lık kısmı 9.Tertip B Grubu hisse senetleri ile, 37,35 trilyon TL'lık kısmı ise 10. Tertip B Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket Merkezimizde devam edilmektedir.

4 tarihi itibariyle sermaye yapısı aaıdaki gibidir: Ortaklar Hisse Adedi Sermaye çindeki Payı(%) T. Bankası A ,86 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,15 Deba Holding A ,02 Dier Ortaklar ,97 Toplam ,00 irketimiz tümü nama yazılı olmak üzere adet hisse senedi ihraç etmitir. Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'nda 2001 yılındaki geliimi, toplam ilem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa ilemlerindeki payı aaıda verilmitir. DÇ'nin MKB'deki MKB'nda Toplam lem Hacmi zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Aylar Tutar Miktar lem Miktarı Payı En DüükEn Yüksek Kapanı (Milyon TL) (000 Adet) (000 Adet) (%) (TL) (TL) (TL) Ocak , ubat , Mart , Nisan , Mayıs , Haziran , Temmuz , Austos , Eylül , Ekim , Kasım , Aralık , Toplam ENDEKS DÇ HSSE SENED FYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEM FYAT TL Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 0 Endeks Fiyat

5 4.00 FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir..02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER Demir Çelik Özel htisas Komisyonu'nun çalımaları ile 8. Be Yıllık Kalkınma Planı döneminde sektör ile ilgili alınması gereken önlemler belirlenmitir. Bu önlemler: - Yassı ve uzun ürün dengesizliinin giderilmesi için tedbirler alınması, - Sektördeki mevcut tesislerin kalite artırma, maliyet düürme, ürün çeitlendirme, verimlilik ve ihracat artırma yatırımları dıındaki kapasite artırıcı yatırımlara tevik verilmemesi biçiminde sıralanmaktadır. Nitekim 1 ubat 2002 tarihi itibariyle yaklaık 2 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip olan sdemir'in yassı ürün üretimine yönlendirilerek Erdemir'e devri ile birlikte demir çelik sektörümüzde yassı ürün dengesizlii sorunu büyük ölçüde hafifletilmi olacaktır..03 TALEP TAHMNLER ABD'de yaanan 11 Eylül saldırısının ardından tüm dünyada yaanan global kriz ile ABD ve Avrupa Birlii ülkelerinin koruyucu önlemleri uygulamaya koyacak olması, 2002 yılında pazarı daraltacak ve kuvvetli rekabet yaanacaktır. ç piyasada ise, reel sektörde olası bir hareketlenmenin pozitif etki yaratacaı beklenmektedir. DÇ teknolojisi, kalitesi ve taıma avantajları ile 2002 satı programlarını da ihracat aırlıklı yaparak, geçmi yıllarda olduu gibi pazarlarda etkinliini sürdürecektir..04 SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ; ton/yıl kapasiteli çelikhanesi ve ton/yıl kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir yılında gerçekletirdii ton/yıl kütük ve ton/yıl çelik çubuk üretimi ile Türk ham çelik üretiminden % 5, Elektirik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminden ise % 7,8 pay alan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını 2001 yılında da devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu uluslararası NS-ISO 9002, Almanya, ngiltere, Norveç, Singapur kalite belgeleri ile de dünya'daki rakiplerine göre önemli avantajlar salayarak, haddehane üretiminin % 83,8'ini ihraç etme baarısını göstermitir.

6 II YILI FAALYETLERMZ A. YATIRIM FAALYETLERMZ Çelikhanemizde daha fazla aktif enerji girdisi salayarak, enerji verimliliini artıran, elektrik ve elektrod tasarrufu salayan Elektrod Regülasyon Sistemi 2001 yılı baında devreye alınmıtır. Ayrıca, Elektrik Ark Ocaı brülörleri deitirilerek, Fuel-Oil yerine LPG/Doal Gaz Dönüümlü olarak çalıabilen Kombine Jet Brülörlerin sisteme ilave edilmesi yatırımı Mart 2002 içerisinde tamamlanacaktır. Bu yatırımın amacı, kimyasal enerji giriini optimum seviyeye getirerek enerji verimliliini artırmak, dökümden döküme geçen süreyi kısaltarak elektrik tüketimini en alt düzeye indirmektir. Bu amaçla, Elektrik Ark Ocaına yakıt salamak için iletmemizde bir LPG depolama tesisi kurulmutur. Haddehanemizde ise tasarımı tamamen DÇ tarafından yapılan ve u anda son hadde grubunda kullanılan 2 adet prototip Hadde Tezgahı devreye alınmıtır. Projeye ilikin AR-GE tevik süreci de tamamlanarak yapılan harcamanın % 40 ı TÜBTAK-Teknoloji zleme ve Deerlendirme Bakanlıı'ndan tahsil edilmitir. Hem Çelikhane, hem de haddehane ve yardımcı tesis birimlerimiz için, 2001 yılında bir dizi yeni yatırım ve modernizasyon kararı alınmıtır. Üretkenliimizi yükselterek, enerji tasarrufu salamaya ve daha kaliteli ürün üretmeye yönelik bu yatırımlar ile, yurtiçi ve yurtdıı piyasalarda rekabet gücümüz artacaktır. Yatırımlarımızın geliimi aaıdaki tabloda sunulmutur Deerlemeden Sabit Kıymetler Gelen Artı Fiili Artı Sabit Kıymetler ( 000 TL ) ( 000 TL ) ( 000 TL ) ( 000 TL ) Arsa ve Araziler Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Demirbalar Taıt Araçları Gemiler Toplam Bunun dıında henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların tarihi itibariyle tutarı 864,13 milyar liradır.

7 B. ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ 2000 ve 2001 yıllarıkarılatırmalıüretim rakamlarıaaıda verilmitir Üretimi 2001 Üretimi Deiim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük ,75% Hadde Mamulü ,32% Yıllar itibariyle karılatırmalıolarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/Yıl) Kullanım Oranı (Ton/Yıl) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane ,20% ,86% 1,66% Haddehane ,80% ,89% 8,09% 2000 / 2001 KARILATIRMALI AYLIK ÜRETM MKTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane ÇELKHANE Aylar Ocak ubat Mart Nisan AYLAR 2001 Mayıs Haziran Temmuz HADDEHANE Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR Toplam TON TON

8 2001 yılında ton yarı mamul ve ton mamul satıı gerçekletirilmitir yılında ton olan ihracatımız, 2001 yılında ton olarak gerçeklemitir. Elde edilen USD döviz girdisinin, USD kısmı ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı ticaret dengesine USD net katkı salanmıtır. Yıl içinde milyon TL vergi, milyon TL SSK Primi ve Fon, milyon TL elektrik ve milyon TL haberleme ve ulaım bedeli ödenerek kamuya milyon TL tutarında kaynak salanmıtır. Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamüllerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - TSE - Türkiye - ISO Uluslararası - Institut Für Bautechnik - Almanya - Kontrollradet For Betongprodukter - Norveç - CARES - ngiltere - PSB - Singapur kalite belgelerine sahiptir. C. FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER 2001 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aaıdaki deimeler meydana gelmitir. Dönen Varlıklar milyon liradan milyon liraya Duran Varlıklar milyon liradan milyon liraya K.V.Yabancı Kaynaklar milyon liradan milyon liraya O.V.Yabancı Kaynaklar milyon liradan milyon liraya Özkaynaklar milyon liradan milyon liraya yükselmi ve milyon TL dönem zararı olumutur. Dönem zararına ramen, duran varlıklar ve itiraklerdeki deer artıından yaratılan milyon TL Yeniden Deerleme Deer Artı Fonu bilançomuzun pasifinde öz kaynaklar içerisinde yer almaktadır.

9 Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Ticari Alacaklar / Net Satılar % 8 8 Stok Dönü Hızı 10 9 Maddi Öz Sermaye Dönü Hızı (Net Satı/Ort. M. Öz Sermaye) 1 0,5 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net letme Sermayesi (milyon TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) Net letme Sermayesi Artıı (milyon TL) ( ) 2001 yılında, % 2,76'sı olaanüstü gelir ve karlardan, % 40,20'si kısa vadeli borçlardan, % 16,73'ü uzun vadeli borçlardan, % 40,31'i amortisman ve dier fon çıkıı gerektirmeyen giderlerden olmak üzere toplam milyon TL fon yaratılmı, bu fonun, % 22,19'u dönen varlıkların, % 75,97'si duran varlıkların, % 1,65'i vergi ve benzeri ödemelerin, % 0,19'u olaanüstü zararın finanse edilmesinde kullanılmıtır. D. DAR FAALYETLERMZ 1.00 FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ AdıSoyadı Onur ÖZBLEN Emin TÜFEKÇLER Servet ERÖCAL hsan ÇOLAK Vasfi MERZFONLU M.Cengiz TORUN Sezai BRÇ Süleyman ELDEM Levent ÇAKIRER zzet ULU Görevi Genel Müdür Genel Müdür Yrd.(l.) Genel Müdür Yrd.(Tic.Mali) Genel Müdür Yrd.(Arge) Mali ler Grup Müdürü Satı Pazarlama Grup Müdürü Üretim Grup Müdürü Yardımcı Tesisler Grup Md. Personel ve dari.grup Md. Arge Grup Müdürü Giri Tarihi

10 2.00 FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL ve Ç SRKÜLASYONU Yıl çinde Yıl çinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük Fabrika Ankara Büro 3 3 Toplam PERSONEL ve ÇYE SALANAN HAK ve MENFAATLER dönemini kapsayan Toplu Sözlemesi 8 Kasım 2000 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi personelin ücret artıı; birinci yıl birinci dönem olan 1 Eylül ubat 2001 için % 20,4, birinci yıl ikinci dönem olan 1 Mart Austos 2001 için % 17,8, ikinci yıl birinci dönem olan 1 Eylül ubat 2002 için % 33,6 olmutur. irketimizin tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüü, milyon TL'dır. Bu yükümlülüün milyon TL'sı geçmi yıllarda, milyon TL'sı 2001 yılında karılık ayrılmak suretiyle sonuç hesaplarına aktarılmıtır.

11 III. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, irket faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. Dı ticaret hacmi 2001 yılında USD olan irketimiz ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; Öz Sermaye sıralamasında Net Aktifler sıralamasında hracat sıralamasında Üretimden Satılar sıralamasında Satı Hasılatı sıralamasında Bilanço Kârı sıralamasında 'inci olmutur. Önümüzdeki yıllarda da, bilgi birikimi ve teknolojik gelimeye paralel olarak, üretim ve ihracatımızdaki artıın sürdürülmesi ile daha kârlı ve mali yapısı daha güçlü bir irket olmak ana hedefimizdir. Saygılarımızla,

12 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET GELR TABLOSU (000 TL) A. BRÜT SATILAR Yurtiçi Satılar YurtdııSatılar Dier Satılar B. SATILARDAN NDRMLER (-) Satıtan adeler (-) Satı skontoları(-) Dier ndirimler (-) C. NET SATILAR D. SATILARIN MALYET (-) BRÜT SATI KÂRI VEYA ZARARI ( ) E. FAALYET GDERLER (-) Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ESAS FAALYET KÂRI VEYA ZARARI ( ) ( ) F. DER FAALYETLERDEN GELRLER VE KÂRLAR tiraklerden Temettü Gelirleri Faiz ve Dier Temettü Gelirleri Faaliyetlerle lgili Dier Gelirler ve Kârlar G. DER FAALYETLERDEN GDERLER VE ZARARLAR (-) H. FNANSMAN GDERLER (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Orta Vadeli Borçlanma Giderleri (-) FAALYET KÂRI VEYA ZARARI ( ) I. OLAANÜSTÜ GELRLER VE KÂRLAR Dier Olaanüstü Gelirler ve Kârlar J. OLAANÜSTÜ GDERLER VE ZARARLAR (-) Çalıılmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2. Dier Olaanüstü Giderler ve Zararlar (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ( ) K. ÖDENECEK VERG VE DER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) NET DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ( )

13 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET BLANÇO (000 TL) AKTF DÖNEN VARLIKLAR A. HAZIR DEERLER Kasa Bankalar B. MENKUL KIYMETLER Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Dier Menkul Kıymetler C. KISA VADEL TCAR ALACAKLAR Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Alacak Reeskontu (-) ( ) ( ) D. DER KISA VADEL ALACAKLAR Kısa Vadeli Dier Alacaklar E. STOKLAR lk Madde ve Malzemeler YarıMamuller Mamuller Verilen Sipari Avansları F. DER DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR A. UZUN VADEL TCAR ALACAKLAR Verilen Depozito ve Teminatlar B. FNANSAL DURAN VARLIKLAR BalıMenkul Kıymetler tirakler BalıOrtaklıklar BalıOrtaklıklara Sermaye Taahhüdü (-) C. MADD DURAN VARLIKLAR Arazi ve Arsalar Yerüstü ve YeraltıDüzenleri Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Taıt Araç ve Gereçleri Döeme ve Demirbalar Birikmi Amortismanlar (-) ( ) ( ) 8. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipari Avansları D. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Kurulu ve Tekilatlanma Giderleri E. DER DURAN VARLIKLAR AKTF (VARLIKLAR) TOPLAMI

14 PASF KISA VADEL BORÇLAR A. FNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri Uzun Vd. Krd. Anapara Taksit ve Faizleri B. TCAR BORÇLAR Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Dier Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) ( ) ( ) C. DER KISA VADEL BORÇLAR Ortaklara Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Dier Kesintiler Kısa Vadeli Dier Borçlar D. ALINAN SPAR AVANSLARI E. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Vergi Karılıkları Dier Borç ve Gider Karılıkları UZUN VADEL BORÇLAR A. FNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri B. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Kıdem TazminatıKarılıkları ÖZ SERMAYE A. SERMAYE B. EMSYON PRM C. YENDEN DEER. DE. ARTII Duran Varlıklardaki Deer Artıı tiraklerdeki Deer Artıı Borsa'da Oluan Deer Artıı D. YEDEKLER Yasal Yedekler Özel Yedekler Olaanüstü Yedekler E. NET DÖNEM KÂRI F. DÖNEM ZARARI ( - ) ( ) PASF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

15 DENETLEME KURULU RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. GENEL KURULU'NA - Ortaklıın; Ünvanı : ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. Merkezi : zmir Sermayesi (Çıkarılmı) : ,- (Altmıikitrilyonikiyüzellimilyar TL.) Faaliyet Konusu - Denetçi ve denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya irketin personeli olup olmadıkları - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldıı ve varılan sonuç : Demir Çelik Sanayi : 1) 1 yıl, Ünal Uslu, ortak. 2) 1 yıl, Hayri Bölükolu, ortak deil. 3) 1 yıl, Recep Turgay Süllüolu, ortak deil. : 12 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmı, 12 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıtır. : Her ay sonunda nakit,çek, senet, makbuz sayımı yapılmı, kayıt ve belgeler örnekleme yöntemiyle taranmı, herhangi bir usulsüzlüe rastlanmamıtır. - Türk Ticaret Kanununun 353'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : 12 defa sayım yapılmı, herhangi bir usulsüzlük görülmemitir. - Türk Ticaret Kanununun 353'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları - ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan ilemler : Her ay sonunda inceleme yapılmı, tereddüt edilen hususlarda mütalaa verilmi, herhangi bir usulsüzlük görülmemitir. : Bazı hissedarların vadeli döviz alım/satım sözlemeleri ile ilgili bavuruları ve medyadaki haberler üzerine yapılan incelemede : irketin 1999 ve 2000 yıllarında Yönetim Kurulu kararlarıyla ihracat gelirlerinin bir bölümünün TCMB, Hazine Müstearlıı ve Vadeli lemler Piyasaları kur tahminlerinin üzerinde bir kur ile sabitlenerek vadeli döviz alım/satım sözlemeleri yaptıı anlaılmıtır. Vadeli döviz alım/satım sözlemeleri yapısal olarak risk içermekte ve bu nedenle vadeli döviz alım/satım sözlemesi imzalanırken sözleme tarafları bu riski önceden göze almaktadırlar.

16 Nitekim imzalanan sözlemelerin söz konusu nitelii, sözlemelerin devamı süresinde de ortaya çıkmı ve sözlemelerin balangıcında irket daha kârlı bir konumda olmu ve bu kârlı konum kur politikasının deiimine kadar devam etmitir. Bu çerçevede, irket tarafından kâr salanması amacı güdülerek yapılan bu ilemin kur politikasının deimesine kadar irket yararına olduu, bütün sözlemelerin kur politikasının deimesinden önce yapıldıı, sözkonusu sözlemelerin gelecee ilikin tahmine dayalı ticari bir anlama olup uyulması gerektii sonucuna varılmıtır. Bununla birlikte, kur fiyatlarının iyiletirilmesi için gerekli giriimlerde bulunulduu ve konunun Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarınca da incelendii, ticari nitelikteki bu sözlemelerde irket yönetiminin bir sorumluluunun bulunmadıı, irket yararları için gerekli özenin gösterildii saptanmıtır. zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi'nin dönemi hesap ve ilemlerini, Türk Ticaret Kanunu, irketin esas sözlemesi ve dier mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemi bulunmaktayız. Görüümüze göre içeriini benimsediimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmi Bilanço irketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçee uygun ve doru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. DENETLEME KURULU Hayri BÖLÜKOLU Ünal USLU Recep Turgay SÜLLÜOLU

17 ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETLEME RAPORU 1. zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmi bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemi bulunuyoruz. ncelememiz, genel kabul görmü denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmı ve dolayısıyla hesap ve ilemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüümüz dier denetleme yöntem ve tekniklerini içermitir. 2. irket ile bir Banka arasında, ülkeye getirilen ihracat bedelleri üzerinden yapılmı vadeli döviz satı taahhüdü (forward) sözlemeleri mevcuttur. 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle vadesi gelmemi döviz satı taahhüdü sözlemelerinin vade, tutar ve satı kurlarınot 18 de detaylıbir ekilde belirtilmektedir. ubat 2001 de balayan ekonomik ve mali kriz nedeniyle döviz kurlarında meydana gelen olaanüstü artılar sonucunda, forward sözlemelerinde taahhüt edilen kurlar mevcut piyasa koullarında olaandııhale gelmitir. Bu sebeple, gerçekleen forward ilemlerinden dolayıirket, önemli tutarlarda zarar etmi ve bu zararlarını Dier Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar hesabıaltında kar zarar tablosunda göstermitir. Forward sözlemelerinden kaynaklanan olaandıızararların bir ölçüde telafisi amacıyla Banka, irket tarafından satılmasıtaahhüt edilen dövizi o günkü gie kuru yerine forward sözlemesinde belirtilen kurlar üzerinden irket e satmıtır. irket ise yukarıda belirtilen ilem sonucu elde edilen döviz ile forward taahhüdünü yerine getirmitir. Banka sözkonusu döviz satıını, irket in vadesi dolan forward sözlemelerindeki taahhüt tutarınıkarılamasıamacıyla yapmıtır. irket in mali tablolarında vadesi gelen bu forward ilemlerinden dolayıortaya çıkan zararlardan Milyon TL tutarındaki bölümü bu ekilde telafi edilmekle birlikte, dier forward ilemlerinden dolayıortaya çıkan zarar irket mali tablolarında yer almaktadır. Aynı ekilde rapor tarihi itibariyle vadesi 2002 yılının Ocak ve ubat aylarında dolan forwardlar için, taahhüt tutarıkadar döviz Banka dan satın alınmıtır. Bu sebeple bu ilemlerden dolayı2002 yılında herhangi bir zarar meydana gelmemitir. Rapor tarihi itibariyle henüz vadesi gelmemi forward ilemleri için Banka ile irket arasında forward kurlarına isabet eden kurlar üzerinden yapılmı döviz satın alım sözlemeleri bulunmamaktadır. Bu sebeple, 2001 yıl sonu mali tablolarında gider tahakkuku yoluyla kayıtlara alınan Milyon TL tutarındaki forward ilemleri zararlarının gerçekleip gerçeklemeyecei ya da ne tutarda gerçekleecei Banka nın vadesi gelecek ilemlerin kapatılmasısırasında uygulayacaıpolitikalara ve döviz kurlarında yaanabilecek deiikliklere balıolduundan belirsizliini korumaktadır. 3. Görüümüze göre, söz konusu mali tablolar yukarıdaki paragrafta belirtilen hususun muhtemel etkileri dıında zmir Demir Çelik Sanayi A.. nin 31 Aralık 2001 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlıbir ekilde uygulanan Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmü muhasebe ilkelerine uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, 12 Mart 2002 Derya Özalp Sorumlu Ortak, Badenetçi DRT DENETM REVZYON TASDK YEMNL MAL MÜAVRLK A..

ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2002 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2002 yılında dünya ham çelik üretimi 2001 yılına göre % 6'lık bir artıla 886,7 milyon ton olmu, ülkemiz

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketimiz için Yurtçu ve Sivri ailelerinden T. Bankası'na geçiten sonra ikinci önemli el deitirmenin yaandıı

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

EDAK Size İyi Bakar

EDAK Size İyi Bakar 37. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu Ek-1 2014-2015 Mukayeseli Mali Tablolar EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr EDAK Size İyi Bakar www.edak.org.tr 3 4 EDAK Size İyi

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2011 / 31.12.2011 2 - Ortaklığın Ünvanı : Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. 3-2011 Faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Bildiiniz gibi, temel alıcımız olan inaat sektörünü aır biçimde etkileyen ve 2009 yılında sektörümüzde birçok iletmenin zor durumda kalmasına ve bir kısmının

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. AĞUSTOS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız,

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Sayfa No: 1 Bildiiniz gibi, küresel ekonomik kriz, Amerika Birleik Devletleri nde konut finansman sisteminin 2008 yılının son çeyreindeki çöküü ile balamı

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız,

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, 2004 yılı irketimiz açısından baarılı bir yıl olmutur. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu deerli ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduumuzu ifade

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı