KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2002 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11.a) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. DRT DENETİM REVİZYON TASDİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Bican Çiltepe Sorumlu Ortak Baş Denetçi İstanbul, 12 Mart 2003

2 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri 0 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) 0 (5.951) 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yarı Mamüller Ara Mamüller Mamüller Emtia Diğer Stoklar Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ( ) 0 8. Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 0 0 C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 D. Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri Haklar Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Verilen Avanslar 0 0 F. Diğer Duran Varlıklar KARSN A K T İ F T O P L A M I

3 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) (3.039) (1.460) C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar Satıcılar 0 0 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklardaki Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları Geçmiş Yıl Karı 0 0 F. Net Dönem Karı 0 0 G. Dönem Zararı (-) ( ) ( ) H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ) Yılı Zararı ( ) Yılı Zararı 0 0 KARSN P A S İ F T O P L A M I KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN

4 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satışlar Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. Satışlardan İndirimler (-) (49.708) ( ) 1. Satıştan İadeler (-) (26.462) ( ) 2. Satış İskontoları (-) (23.246) (6.421) 3. Diğer İndirimler (-) 0 0 C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) E. Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) ( ) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) H. Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI (ZARARI) ( ) ( ) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) ( ) ( ) 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ( ) ( ) 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (2.391) (13.975) DÖNEM KARI (ZARARI) ( ) ( ) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (35.552) ( ) NET DÖNEM KARI (ZARARI) ( ) ( )

5 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU : Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 27 Ağustos 1966 tarihinde Ticaret Siciline kayıt ve tescil edilerek Türkiye de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöseri imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak amacıyla kurulmuştur. 2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR : Pay Oranı Pay Tutarı Adı % (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş ,548,728 Diniz Grubu (*) ,844 Diğer (**) , ,800,000 ===== ======= Pay Oranı Pay Tutarı Adı % (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş ,548,728 Diniz Grubu (*) ,844 Diğer (**) , ,800,000 ===== ======= (*) Diniz Ailesi nin muhtelif aile fertlerine ait hisseler toplamını göstermektedir. (**) Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 3. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: Şirket in sermayesi beheri, 1,000 (bin) Türk Lirası değerinde 4,800,000,000 (dörtmilyarsekizyüzmilyon) adet hisseye ayrılmış olup 4,800,000,000,000 (dörttrilyonsekizyüzmilyar) Türk Lirası dır. 1

6 3. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: (devamı) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle çıkarılmış 4,800,000 Milyon TL lik (31 Aralık 2001: 4,800,000 Milyon TL ) sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir; Toplam Tertibi Grubu Nama/Hamiline (Milyon TL) 1 A Hamiline 120,000 1 B Hamiline 1,080,000 2 A Hamiline 108,000 2 B Hamiline 1,092,000 3 A Hamiline 228,000 3 B Hamiline 2,172, ,800,000 ======== Şirket Ana Mukavelesi nin 8. Maddesi ile (A) Grubu hisse senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu na seçilecek yedi azadan beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi imtiyazı tanınmıştır. Tertip Grubu Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz A Madde No : 8 4. KAYITLI SERMAYE : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun 5 Şubat 2001 tarih ve OFD/308 sayılı yazısıyla Sermaye Piyasası Kurulu ndan, 5 Şubat 2001 tarih ve 803 sayılı yazısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan kayıtlı sermaye sistemine geçmek için gerekli izinleri almıştır. Belirlenen kayıtlı sermaye tavanı 12,000,000 Milyon TL dir. (31 Aralık 2001: 12,000,000 Milyon TL). 2

7 5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI : Yoktur Mayıs 2001 tarih ve 2001/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 28 Mayıs 2001 tarih 51/675 sayılı kayda alma belgesi ile 2,400,000 Milyon TL olan çıkarılmış sermaye 4,800,000 Milyon TL na çıkartılmıştır. Artırılan 2,400,000 Milyon TL nin tamamı 2000 yılı karından ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle karşılanmıştır. Yeni bastırılan 3. tertip hisse senetlerinin dağıtımı 8 Haziran 2001 ile 8 Temmuz 2001 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Artırım Tutarı Nakit Olağanüstü Yedekler Artırım Tarihi (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) 28 Mayıs 2001 (*) 2,400,000-2,400,000 (*) Sermaye Piyasası Kurulu, 6 Ağustos 2001 tarih ve 1935 sayılı belgesi ile Şirket in kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan sermaye arttırımının tamamlandığını bildirmiştir. Bu belgeye istinaden Şirket sermaye arttırımını Bursa Ticaret Sicili Memurluğu nda 8 Ağustos 2001 tarihinde tescil ettirmiş ve 15 Ağustos 2001 tarih ve 5361 no lu T. Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlatmıştır. 6. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER: Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet yoktur. 7. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER : Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet yoktur. 3

8 8. CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ : (Milyon TL) (Milyon TL) a. Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 6,122,700 8,812,664 b. Satılan ve hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 2,078,941 94,449 c. Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: 24,219,399 14,677,847 -Varlık maliyetlerinde (+) 30,025,448 17,991,203 -Birikmiş amortismanlarda (-) (5,806,049) (3,313,356) d. Yapılmakta olan yatırımlar: 495,540 2,291,589 Yatırımın Toplam Tutar Döviz Döviz Teşvik Teşvik Niteliği (Milyon TL) Cinsi Tutarı Belgesi Tarihi Belgesi No A. Komple Yeni Fabrika Yatırımı 23,690,000 ABD Doları 118,450, B. Çevre Koruma 458,701 ABD Doları 1,240, Cari Dönem İtibariyle Başlangıç Bitiş Yapılan Toplam Yararlanılan Tamamlanma Tarihi Tarihi Harcama Teşvikler Derecesi (%) A ( * ) 61,215,680 ABD - Yatırım İndirimi ( 100%) 88 (**) Doları - Gümrük Muafiyeti (100%) - KDV Desteği B (***) 977,104 ABD - Yatırım İndirimi (100%) 79 Doları - Gümrük Muafiyeti (100%) - KDV Desteği Teşvik Belgesinde Yer Alan Özel Şartlar Bölümü Yatırımın Finansman Şekli A. - Yatırımın %40 ı özkaynaklardan karşılanacak %40 Özkaynaklar - Teşvik belgesi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması ve %60 Yabancı Kaynaklar sabit yatırım tutarının 50,000,000 ABD Doları üzerinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. B. - Yatırımın %40 ı özkaynaklardan karşılanacak %40 Özkaynaklar %60 Yabancı Kaynaklar (*) Tamamlanma vizesi için yasal süresinde Hazine Müsteşarlığı na müracaat edilecektir. (**) Planlanan yatırım tutarı 69,686,381 US$ dır. (***) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarihli ve sayılı yazısı ile belgemizin kapanışı yapılmıştır. 4

9 9. CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI : 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle gelecek dönemlere devreden YMM onayından geçmemiş yatırım indirim tutarı 35,352,758 Milyon TL dir. (31 Aralık 2001: 21,849,441 Milyon TL.) Şirket, dönem sonu vergi hesaplamasını kesinleştirmediğinden dolayı yatırım indirimi ile ilgili tutarları henüz nazım hesaplara kaydetmemiştir. 10. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİ İLE OLAN ALACAK - BORÇ İLİŞKİSİ : Ortaklar Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve TicariYatırımlar A.Ş. 9, Diğer 3, , , ,299 ======= ======== ======= ======= Bağlı Menkul Kıymetler Entek Elektrik Üretimi A.Ş ,190 - ======= ======= ======= ======= Grup Şirketleri Karland Otomotiv A.Ş. 17, OES Ticaret A.Ş ,302 Karsat Otomotiv A.Ş , Kırpart Otomotiv A.Ş , ,916-25,517 1,632 ======== ======= ======= ======= 5

10 10. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİ İLE OLAN ALACAK - BORÇ İLİŞKİSİ : (devamı) Ortaklar Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve TicariYatırımlar A.Ş ,790 Diğer , ,089 ======= ======== ======= ======= Bağlı Menkul Kıymetler Entek Elektrik Üretimi A.Ş ,060 - ======= ======= ======= ======= Grup Şirketleri Peugeot Otomotiv A.Ş. (*) 1,913, Karland Otomotiv A.Ş ,090 - OES Ticaret A.Ş ,022 Karpej Otomotiv A.Ş ,763 Karsat Otomotiv A.Ş. 29, Kırpart Otomotiv A.Ş , ,942,956-4,800 25,785 ======== ======= ======= ======= (*) Kıraça grubu Aralık 2002 tarihinde Peugeot Otomotiv A.Ş. hisselerini devrettiğinden dolayı Peugeot Otomotiv A.Ş. ile ilgili alacak bakiyesi tutarı 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle bu notta gösterilmemiştir. Ancak bu tarihe kadar alış ve satış tutarları gelir tablosu dipnotlarında gösterilmiştir. 6

11 11. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ : a. Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu, Seri XI/1 tebliğ ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğlerle Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar tarafından düzenlenecek mali tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları (bundan sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) belirlemiştir. b. Stoklar Stokların değerlenmesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmaktadır. Stoklar hareketli ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. c. Ticari Alacak ve Borçlar Ticari alacak ve borçlar kaydi değerleri ile hesaplarda görünmekte olup, vadeli çek ve senetler ile 3 aydan daha uzun vadeli senetsiz alacak ve borçlar reeskont işlemine tabi tutulmuştur. Reeskont işleminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın reeskont oranı olan %64 ( : %70) faiz uygulanmıştır. d. Finansal Duran Varlıklar İştirakler, elde etme maliyeti ve iştiraklerin yeniden değerleme fonunu sermayeye eklemesi neticesinde alınan bedelsiz hisselerle değerlendirilmiştir. e. Maddi Duran Varlıklar Şirket, Türkiye deki yüksek enflasyon oranlarından dolayı, maddi duran varlıklarını tarihi maliyet ile değerlemenin uygun bir esas olmadığı görüşündedir. Buna göre, Şirket, Maliye Bakanlığı nın saptadığı yeniden değerleme katsayıları çerçevesinde bina (arazi hariç) yerüstü ve yeraltı düzenleri, makina, tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları değerlemektedir. Yeniden değerleme artışı sermayeye ilave edilebilmektedir dönemi itibariyle yeniden değerleme oranı 12 aylık %59 dur. ( : %53.20) Maddi duran varlıklar hızlandırılmış azalan bakiyeler metoduna göre, 1999 yılından itibaren gerçekleşen girişler ise normal amortisman metoduna göre maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulmaktadır. % Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2-10 Binalar 2-8 Makina, Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri 20 Döşeme ve Demirbaşlar 20 7

12 11. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (devamı) : e. Maddi Duran Varlıklar (devamı) Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan bu varlıkların iktisabında kullanılan kredilerden kaynaklanan kur farkları maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirilmektedir. f. Gelir ve Giderler Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmet bitirildiği veya malın teslim edildiği anda hesaba alınmaktadır. g. Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar T.C. Merkez Bankası dönem sonu döviz alış kuru ile, yabancı para borçlar ise T.C. Merkez Bankası dönem sonu döviz satış kuru ile değerlendirilerek kayda alınmaktadır. Dönem içinde gerçekleşen yabancı paraya bağlı işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. h. Kıdem Tazminatı i. Vergi Düzenlenen mali tablolarda, İş Kanunu na göre kıdem tazminatına hak kazanmış mevcut personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılığın tamamı Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemesi doğrultusunda ayrılmıştır. Şirket kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajına tabidir. Kurumlar vergisi oranı vergiye tabi kurum geliri üzerinden %30 ve vergiler üzerinden fon payı oranı %10 olarak belirlenmiştir. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirler ile yatırım indirimlerinin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır. Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda temettü üzerinden gelir vergisi stopajı öngörülmektedir. Sonuç olarak, karın dağıtılmaması durumunda toplam vergi oranı %33 olacak, dağıtılması durumunda ise ilave olarak gelir vergisi stopajı yükümlülüğü de doğacaktır. Gelir vergisi stopajı halka açık şirketlerde %5, diğer şirketlerde ise %15 olarak ilan edilmiştir. Yatırım indirimi dahil kurumlar vergisinde müstesna kazanç stopajı %18 dir. 8

13 12. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR : a. Kıdem Tazminatı Tavanı 01 Ocak 2003 tarihi itibariyle 1,323,950,000 TL sine yükseltilmiştir (1 Ocak 2002: 1,076,400,000 TL). b. Bilanço tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhütler içerisinde bulunan toplam 10,341,375 Milyon TL tutarındaki teminat mektupları bilanço tarihinden sonra iade edilmiştir. 13. ŞARTA BAĞLI OLAYLAR : Bilanço tarihi itibariyle şarta bağlı olay bulunmamaktadır. 14. MUHASEBE TAHMİNLERİNDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER : Muhasebe tahminlerinde ortaya çıkan bir değişiklik bulunmamaktadır. 15. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI : Aktif değerler üzerinde ipotek ve teminat yoktur. 16. AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI : Net Defter Değeri Sigorta Değeri Kapsam Yüzdesi İktisadi Kıymet Cinsi (Milyon TL) (Milyon TL) % Maddi Duran Varlıklar 69,636, ,773, Stoklar 8,731,028 10,000, Toplam 78,367, ,773,902 ========= ========= Net Defter Değeri Sigorta Değeri Kapsam Yüzdesi İktisadi Kıymet Cinsi (Milyon TL) (Milyon TL) % Maddi Duran Varlıklar 49,086, ,239, Stoklar 5,571,895 10,000, Toplam 54,658, ,239,336 ========= ========= 9

14 17. ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI : 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle alacaklar için alınmış 269,500 Milyon TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır. 18. PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI : a. Verilen Teminat ve Kefaletler 31 Aralık Aralık 2001 Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Taahhüt Türü (Milyon TL) (Milyon TL) Verilen Teminatlar (*) 24,320,975 19,167,646 Verilen Kefaletler (**) 22,278,838 25,194, ,599,813 44,362,561 ======== ======== (*) Verilen Teminat mektuplarının 2,808,004 Milyon TL si ( : 1,562,152 Milyon TL) gümrüklere, vergi dairesine ve diğer kamu kuruluşlarına; 19,435,424 Milyon TL si ( : 16,058,910 Milyon TL) alınan kredilere karşılık bankalara ve 2,077,547 Milyon TL lık kısmı ( : 1,546,584 Milyon TL) ise Automobiles Peugeot-Paris e verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. (**) Verilen kefaletlerin 22,065,764 Milyon TL si Silco SA. lehine verilen kredi kefaletinden ( : 25,192,423 Milyon TL), 212,940 Milyon TL si avans tahsilatına karşılık bir şirkete, 134 Milyon TL si ise ( : 2,493 Milyon TL) alınan kredilere karşılık bankalara verilen kefaletlerden oluşmaktadır. b. Döviz Forward İşlemleri Şirketin bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan toplam 900,000 Amerikan Doları ve 500,000 EURO tutarında (TL karşılığı 2,322,790 Milyon TL) forward işlemi mevcuttur. Forward işlemleri başlangıç tarihi Eylül 2002, vadeleri ise Ocak-Mart 2003 tür. Bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan forward işlemlerine ilişkin oluşan kar/(zarar) ekli mali tablolara yansıtılmıştır. 19. BANKALARDAKİ BLOKE MEVDUAT TUTARLARI : Şirket in bankalardaki bloke mevduat tutarı 141, USD dir. ( : Yoktur). 20. MENKUL KIYMETLERİN KAYITLI DEĞER BORSA RAYİCİ MALİYET BEDELİ KARŞILAŞTIRMALARI : ve 2001 tarihleri itibariyle Şirketin portföyünde menkul kıymet bulunmamaktadır. 10

15 21. MENKUL KIYMETLER VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER GRUBU İÇİNDE YER ALIP İŞLETMENİN ORTAKLARI, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış olup menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde menkul kıymet bulunmamaktadır. 22. MALİ TABLOLARDA DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİ : a. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (Milyon TL) (Milyon TL) Personelden Alacaklar 250 1,322 Diğer 5,178 31, ,428 32,769 ====== ====== b. Diğer Dönen Varlıklar Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 20, ,278 Peşin Ödenen Sigorta Primleri 0 279,915 İhraç Edilen Mal KDV 148, ,731 Gelir Tahakkukları 0 183,877 Devreden KDV 0 260,977 Yurt Dışı Garanti Kleim Gelir Tahakkuku 163, ,780 Gelecek Aylara Ait Giderler 159, ,426 Diğer 8,102 31, ,567 1,814,914 ======= ======= c. 49,567 Milyon TL ( : 53,160 Milyon TL) tutarındaki diğer maddi olmayan duran varlıklar özel maliyetlerden oluşmaktadır. d. Kısa Vadeli Diğer Borçlar (Milyon TL) (Milyon TL) Personele Borçlar 173, ,224 Diğer KDV 148,109 18,742 Gelecek Aylara Ait Gelirler 0 51,130 Diğer 1,633 25, , ,881 ======= ======= 11

16 22. MALİ TABLOLARDA DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİ : (devamı) e. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Milyon TL) (Milyon TL) Satış Giderleri Lisans Gider Karşılığı 362, ,946 Satış Giderleri Garanti Gider Karşılığı 235,435 80,000 Etüd Proje Gider Karşılığı 58,758 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 35,552 0 Temettü Stopaj Ödeme Karşılığı 57,968 0 Döviz Forward İşlemleri Gider Karşılığı 308,632 0 Diğer 18,504 7, ,077, ,932 ======= ======= f. Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar Kambiyo Karları 3,699,859 4,811,294 Kur Farkları Gelirleri 4,836,222 1,692,822 Diğer 135, , ,672,076 6,622,907 ======= ======= g. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar Kambiyo Zararları 2,485, ,634 Reeskont Faiz Gideri 62,611 65,925 Stok Değer Düşüş Karşılığı 303,786 0 Diğer 237 1, ,852, ,007 ======= ======= h. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar Maddi Duran Varlık Satışları 12,077,982 17, Yılı Yatırım İndirimi Stopaj Karşılığı İptali 960,361 - Diğer 0 31, ,038,343 49,270 ======== ====== ı. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar Maddi Duran Varlık Satış Zararı 2,391 13,975 ======== ======== 12

17 23. DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR İÇERİSİNDE BULUNAN PERSONELDEN ALACAKLAR/BORÇLAR: Bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur. 24. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR : Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketlerine ilişkin şüpheli alacak yoktur. 25. VADESİ GELMİŞ VE VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş alacaklara ilişkin şüpheli alacak yoktur. 26. İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR : Bağlı Menkul Kıymetler 31 Aralık Aralık 2001 İştirak İştirak Tutarı (Net) Ortaklık Tutarı (net) Ortaklık (Milyon TL ) Payı ( % ) (Milyon TL) Payı ( %) Entek Elk. Üretimi A.Ş. 62,800 0,8 62,800 0,8 Bosen Enerji Elk. Üret. A.Ş. 1,250 0, ,0 Dönem Net Dönem Mali Tablo Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) SPK Bağımsız İştirak Adı Dönemi (Milyon TL) (Milyon TL) Uygunluğu Denetim Entek A.Ş ,777,899 23,731,178 Değil Tabi Değil Bosen A.Ş ,863,876 5,401,044 Değil Tabi Değil Her iki şirket ilgili dönemlerde bağımsız denetimden geçmemiştir. 27. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSELER: döneminde bağlı menkul kıymetler hesabı içinde yer alan Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. den toplam 1,000 Milyon TL bedelsiz hisse senedi elde edilmiştir. ( : Yoktur ). 13

18 28. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN AYNİ HAKLAR : Taşınmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktadır. 29. DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI : (%59) (%53.2) (%56) Sabit Kıymetler (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Yeniden Değerleme Değer Artış Tutarı 24,219,399 14,677,847 4,676, YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN ALACAK VE BORÇLAR : 31 Aralık 2002 Kur Tutarı Yabancı Para Borcu Döviz Tutarı ( ) (Milyon TL) Amerikan Doları 285, ,642, ,820 Euro 1,971, ,711,693 3,374, Toplam 3,843,490 ======== Banka Kredi Borcu Amerikan Doları 5,716, ,642,384 9,388,924 Euro 9,655, ,711,693 16,527, Toplam 25,916,726 ======== Yabancı Para Alacağı Amerikan Doları 17,536 1,634,501 28,663 Euro 2,565, ,703,477 4,370, Toplam 4,399,529 ======= Banka Mevduatı Amerikan Doları 201, ,634, ,704 Euro 262, ,703, , Toplam 775,973 ======== 14

19 30. YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN ALACAK VE BORÇLAR : (devamı) 31 Aralık 2001 Kur Tutarı Yabancı Para Borcu Döviz Tutarı ( ) (Milyon TL) Euro 2,463,637 1,274,231 3,139,243 Fransız Frangı 47, ,255 9, Toplam 3,148,528 ======== Banka Kredi Borcu Amerikan Doları 8,953,381 1,446,510 12,951,155 Euro 12,978,487 1,274,231 16,537, Toplam 29,488,745 ======== Yabancı Para Alacağı Fransız Frangı 2,086, , ,449 Amerikan Doları 52,199 1,439,567 75,144 Euro 520,246 1,268, ,732 Alman Markı 2, ,377 1, Toplam 1,140,076 ======== Banka Mevduatı Amerikan Doları 146,316 1,439, ,632 Euro 20,342 1,268,115 25, Toplam 236,428 ======== 31. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR LEHİNE VERİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER : 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen yükümlülükler yoktur. 15

20 32. PERSONEL YAPISI : İşçi Memur Toplam ======= ====== 33. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN DİĞER HUSUSLAR : a. 13 Aralık 2002 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 19 Temmuz 2002 tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı gereğince, 1999 yılına ilişkin yatırım indiriminin vergi tevkifatına konu olmaması nedeniyle Şirket 1999 yılına ilişkin hesaplanan yatırım indirimi stopaj ve fon tutarı olan 960,361 Milyon TL nı tarihli mali tablolarda Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesap grubu altında Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar hesap kaleminde gösterilmek suretiyle gelir yazmıştır. Gelir Vergisi Kanunu (Madde 94/6 b) i ) gereği, 1999 yılına ilişkin yatırım indirimine isabet eden ve 2000 yılında dağıtılmış olan kazanca ilişkin olarak hesaplanan 57,968 Milyon TL tutarındaki temettü stopajı karşılığı 2002 yılı kayıtlarına alınmıştır. b. Şirketin 25 Aralık 2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1999 yılında yeni fabrika binasına taşınılması nedeniyle boşalmış olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:13 adresindeki eski fabrikanın içindeki mütemmim cüz niteliğindeki sabit üretim tesisatı ile beraber 12,106,753 Milyon TL peşin bedelle ortaklardan Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir. Tapu tescil ve bedelin tahsili işlemleri 30 Aralık 2002 tarihine kadar tamamlanmıştır. Elde edilen 12,035,158 Milyon TL tutarındaki satış karı ekli mali tablolarda Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesap grubu altında Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesabına kaydedilmiştir. 25 Aralık 2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, gayrimenkulün satışından elde edilen 12,035,158 Milyon TL tutarındaki satış karının, sermayeye eklenmesi hususunun Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket, takip eden dönemde Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28 inci maddesine göre bu satış karını son beyanname verme tarihi olan 30 Nisan 2003 tarihine kadar sermayeye ilave edilmek üzere Maliyet Artış Fonuna kaydetmeyi planlamaktadır. Bu tutarın sermayeye eklenmesi durumunda eklenen tutar kar dağıtımına konu edilemeyecektir. c. Geçmiş dönemde Gelir Tablosunda yer alan 8,054,161 Milyon TL tutarındaki Satıştan İadeler hesabı Şirket in grup şirketine satmış olduğu araçların mevcut ekonomik durgunluk nedeni ile grup şirketinin stoklarında beklemesini önlemek üzere kamu ihalelerinde satılmak ve ihraç edilmek amacıyla iade alınmasından kaynaklanmaktadır. İade alınan araçlar aynı dönemde yurt içine ve yurt dışına satılmıştır. 16

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1) İş Finansal Kiralama

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2003 ve 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2003 ve 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2003 ve 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 1 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) İŞ FİNANSAL

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 55 47 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 55 47 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 20.052.773 16.005.537 A. Hazır Değerler 17.048.094 12.402.392 1. Kasa 931

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı