KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2002 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Bakınız Bilanço dipnot 11.a) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. DRT DENETİM REVİZYON TASDİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Bican Çiltepe Sorumlu Ortak Baş Denetçi İstanbul, 12 Mart 2003

2 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri 0 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) 0 (5.951) 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yarı Mamüller Ara Mamüller Mamüller Emtia Diğer Stoklar Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ( ) 0 8. Verilen Sipariş Avansları F. Diğer Dönen Varlıklar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 0 0 C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 D. Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri Döşeme ve Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri Haklar Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Verilen Avanslar 0 0 F. Diğer Duran Varlıklar KARSN A K T İ F T O P L A M I

3 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) (3.039) (1.460) C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar Satıcılar 0 0 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 III. ÖZ SERMAYE A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklardaki Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları Geçmiş Yıl Karı 0 0 F. Net Dönem Karı 0 0 G. Dönem Zararı (-) ( ) ( ) H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ) Yılı Zararı ( ) Yılı Zararı 0 0 KARSN P A S İ F T O P L A M I KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN

4 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satışlar Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar B. Satışlardan İndirimler (-) (49.708) ( ) 1. Satıştan İadeler (-) (26.462) ( ) 2. Satış İskontoları (-) (23.246) (6.421) 3. Diğer İndirimler (-) 0 0 C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) E. Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) ( ) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) H. Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI (ZARARI) ( ) ( ) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar Konusu Kalmayan Karşılıklar Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) ( ) ( ) 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) ( ) ( ) 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ( ) ( ) 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (2.391) (13.975) DÖNEM KARI (ZARARI) ( ) ( ) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (35.552) ( ) NET DÖNEM KARI (ZARARI) ( ) ( )

5 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU : Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 27 Ağustos 1966 tarihinde Ticaret Siciline kayıt ve tescil edilerek Türkiye de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöseri imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak amacıyla kurulmuştur. 2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR : Pay Oranı Pay Tutarı Adı % (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş ,548,728 Diniz Grubu (*) ,844 Diğer (**) , ,800,000 ===== ======= Pay Oranı Pay Tutarı Adı % (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş ,548,728 Diniz Grubu (*) ,844 Diğer (**) , ,800,000 ===== ======= (*) Diniz Ailesi nin muhtelif aile fertlerine ait hisseler toplamını göstermektedir. (**) Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 3. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: Şirket in sermayesi beheri, 1,000 (bin) Türk Lirası değerinde 4,800,000,000 (dörtmilyarsekizyüzmilyon) adet hisseye ayrılmış olup 4,800,000,000,000 (dörttrilyonsekizyüzmilyar) Türk Lirası dır. 1

6 3. SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR: (devamı) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle çıkarılmış 4,800,000 Milyon TL lik (31 Aralık 2001: 4,800,000 Milyon TL ) sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir; Toplam Tertibi Grubu Nama/Hamiline (Milyon TL) 1 A Hamiline 120,000 1 B Hamiline 1,080,000 2 A Hamiline 108,000 2 B Hamiline 1,092,000 3 A Hamiline 228,000 3 B Hamiline 2,172, ,800,000 ======== Şirket Ana Mukavelesi nin 8. Maddesi ile (A) Grubu hisse senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu na seçilecek yedi azadan beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi imtiyazı tanınmıştır. Tertip Grubu Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz A Madde No : 8 4. KAYITLI SERMAYE : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun 5 Şubat 2001 tarih ve OFD/308 sayılı yazısıyla Sermaye Piyasası Kurulu ndan, 5 Şubat 2001 tarih ve 803 sayılı yazısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan kayıtlı sermaye sistemine geçmek için gerekli izinleri almıştır. Belirlenen kayıtlı sermaye tavanı 12,000,000 Milyon TL dir. (31 Aralık 2001: 12,000,000 Milyon TL). 2

7 5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI : Yoktur Mayıs 2001 tarih ve 2001/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 28 Mayıs 2001 tarih 51/675 sayılı kayda alma belgesi ile 2,400,000 Milyon TL olan çıkarılmış sermaye 4,800,000 Milyon TL na çıkartılmıştır. Artırılan 2,400,000 Milyon TL nin tamamı 2000 yılı karından ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle karşılanmıştır. Yeni bastırılan 3. tertip hisse senetlerinin dağıtımı 8 Haziran 2001 ile 8 Temmuz 2001 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Artırım Tutarı Nakit Olağanüstü Yedekler Artırım Tarihi (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) 28 Mayıs 2001 (*) 2,400,000-2,400,000 (*) Sermaye Piyasası Kurulu, 6 Ağustos 2001 tarih ve 1935 sayılı belgesi ile Şirket in kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan sermaye arttırımının tamamlandığını bildirmiştir. Bu belgeye istinaden Şirket sermaye arttırımını Bursa Ticaret Sicili Memurluğu nda 8 Ağustos 2001 tarihinde tescil ettirmiş ve 15 Ağustos 2001 tarih ve 5361 no lu T. Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlatmıştır. 6. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER: Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet yoktur. 7. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER : Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet yoktur. 3

8 8. CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ : (Milyon TL) (Milyon TL) a. Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 6,122,700 8,812,664 b. Satılan ve hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: 2,078,941 94,449 c. Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: 24,219,399 14,677,847 -Varlık maliyetlerinde (+) 30,025,448 17,991,203 -Birikmiş amortismanlarda (-) (5,806,049) (3,313,356) d. Yapılmakta olan yatırımlar: 495,540 2,291,589 Yatırımın Toplam Tutar Döviz Döviz Teşvik Teşvik Niteliği (Milyon TL) Cinsi Tutarı Belgesi Tarihi Belgesi No A. Komple Yeni Fabrika Yatırımı 23,690,000 ABD Doları 118,450, B. Çevre Koruma 458,701 ABD Doları 1,240, Cari Dönem İtibariyle Başlangıç Bitiş Yapılan Toplam Yararlanılan Tamamlanma Tarihi Tarihi Harcama Teşvikler Derecesi (%) A ( * ) 61,215,680 ABD - Yatırım İndirimi ( 100%) 88 (**) Doları - Gümrük Muafiyeti (100%) - KDV Desteği B (***) 977,104 ABD - Yatırım İndirimi (100%) 79 Doları - Gümrük Muafiyeti (100%) - KDV Desteği Teşvik Belgesinde Yer Alan Özel Şartlar Bölümü Yatırımın Finansman Şekli A. - Yatırımın %40 ı özkaynaklardan karşılanacak %40 Özkaynaklar - Teşvik belgesi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması ve %60 Yabancı Kaynaklar sabit yatırım tutarının 50,000,000 ABD Doları üzerinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. B. - Yatırımın %40 ı özkaynaklardan karşılanacak %40 Özkaynaklar %60 Yabancı Kaynaklar (*) Tamamlanma vizesi için yasal süresinde Hazine Müsteşarlığı na müracaat edilecektir. (**) Planlanan yatırım tutarı 69,686,381 US$ dır. (***) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın tarihli ve sayılı yazısı ile belgemizin kapanışı yapılmıştır. 4

9 9. CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI : 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle gelecek dönemlere devreden YMM onayından geçmemiş yatırım indirim tutarı 35,352,758 Milyon TL dir. (31 Aralık 2001: 21,849,441 Milyon TL.) Şirket, dönem sonu vergi hesaplamasını kesinleştirmediğinden dolayı yatırım indirimi ile ilgili tutarları henüz nazım hesaplara kaydetmemiştir. 10. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİ İLE OLAN ALACAK - BORÇ İLİŞKİSİ : Ortaklar Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve TicariYatırımlar A.Ş. 9, Diğer 3, , , ,299 ======= ======== ======= ======= Bağlı Menkul Kıymetler Entek Elektrik Üretimi A.Ş ,190 - ======= ======= ======= ======= Grup Şirketleri Karland Otomotiv A.Ş. 17, OES Ticaret A.Ş ,302 Karsat Otomotiv A.Ş , Kırpart Otomotiv A.Ş , ,916-25,517 1,632 ======== ======= ======= ======= 5

10 10. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİ İLE OLAN ALACAK - BORÇ İLİŞKİSİ : (devamı) Ortaklar Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Kıraça Otomotiv Sanayi ve TicariYatırımlar A.Ş ,790 Diğer , ,089 ======= ======== ======= ======= Bağlı Menkul Kıymetler Entek Elektrik Üretimi A.Ş ,060 - ======= ======= ======= ======= Grup Şirketleri Peugeot Otomotiv A.Ş. (*) 1,913, Karland Otomotiv A.Ş ,090 - OES Ticaret A.Ş ,022 Karpej Otomotiv A.Ş ,763 Karsat Otomotiv A.Ş. 29, Kırpart Otomotiv A.Ş , ,942,956-4,800 25,785 ======== ======= ======= ======= (*) Kıraça grubu Aralık 2002 tarihinde Peugeot Otomotiv A.Ş. hisselerini devrettiğinden dolayı Peugeot Otomotiv A.Ş. ile ilgili alacak bakiyesi tutarı 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle bu notta gösterilmemiştir. Ancak bu tarihe kadar alış ve satış tutarları gelir tablosu dipnotlarında gösterilmiştir. 6

11 11. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ : a. Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu, Seri XI/1 tebliğ ve bu tebliğlere değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğlerle Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar tarafından düzenlenecek mali tablolar ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları (bundan sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) belirlemiştir. b. Stoklar Stokların değerlenmesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmaktadır. Stoklar hareketli ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. c. Ticari Alacak ve Borçlar Ticari alacak ve borçlar kaydi değerleri ile hesaplarda görünmekte olup, vadeli çek ve senetler ile 3 aydan daha uzun vadeli senetsiz alacak ve borçlar reeskont işlemine tabi tutulmuştur. Reeskont işleminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın reeskont oranı olan %64 ( : %70) faiz uygulanmıştır. d. Finansal Duran Varlıklar İştirakler, elde etme maliyeti ve iştiraklerin yeniden değerleme fonunu sermayeye eklemesi neticesinde alınan bedelsiz hisselerle değerlendirilmiştir. e. Maddi Duran Varlıklar Şirket, Türkiye deki yüksek enflasyon oranlarından dolayı, maddi duran varlıklarını tarihi maliyet ile değerlemenin uygun bir esas olmadığı görüşündedir. Buna göre, Şirket, Maliye Bakanlığı nın saptadığı yeniden değerleme katsayıları çerçevesinde bina (arazi hariç) yerüstü ve yeraltı düzenleri, makina, tesis ve cihazları, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları değerlemektedir. Yeniden değerleme artışı sermayeye ilave edilebilmektedir dönemi itibariyle yeniden değerleme oranı 12 aylık %59 dur. ( : %53.20) Maddi duran varlıklar hızlandırılmış azalan bakiyeler metoduna göre, 1999 yılından itibaren gerçekleşen girişler ise normal amortisman metoduna göre maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulmaktadır. % Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2-10 Binalar 2-8 Makina, Tesis ve Cihazlar Taşıt Araç ve Gereçleri 20 Döşeme ve Demirbaşlar 20 7

12 11. UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (devamı) : e. Maddi Duran Varlıklar (devamı) Maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden sonra ortaya çıkan bu varlıkların iktisabında kullanılan kredilerden kaynaklanan kur farkları maddi duran varlıklar üzerinde aktifleştirilmektedir. f. Gelir ve Giderler Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmet bitirildiği veya malın teslim edildiği anda hesaba alınmaktadır. g. Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar T.C. Merkez Bankası dönem sonu döviz alış kuru ile, yabancı para borçlar ise T.C. Merkez Bankası dönem sonu döviz satış kuru ile değerlendirilerek kayda alınmaktadır. Dönem içinde gerçekleşen yabancı paraya bağlı işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirasına çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. h. Kıdem Tazminatı i. Vergi Düzenlenen mali tablolarda, İş Kanunu na göre kıdem tazminatına hak kazanmış mevcut personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılığın tamamı Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemesi doğrultusunda ayrılmıştır. Şirket kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajına tabidir. Kurumlar vergisi oranı vergiye tabi kurum geliri üzerinden %30 ve vergiler üzerinden fon payı oranı %10 olarak belirlenmiştir. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirler ile yatırım indirimlerinin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır. Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda temettü üzerinden gelir vergisi stopajı öngörülmektedir. Sonuç olarak, karın dağıtılmaması durumunda toplam vergi oranı %33 olacak, dağıtılması durumunda ise ilave olarak gelir vergisi stopajı yükümlülüğü de doğacaktır. Gelir vergisi stopajı halka açık şirketlerde %5, diğer şirketlerde ise %15 olarak ilan edilmiştir. Yatırım indirimi dahil kurumlar vergisinde müstesna kazanç stopajı %18 dir. 8

13 12. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR : a. Kıdem Tazminatı Tavanı 01 Ocak 2003 tarihi itibariyle 1,323,950,000 TL sine yükseltilmiştir (1 Ocak 2002: 1,076,400,000 TL). b. Bilanço tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhütler içerisinde bulunan toplam 10,341,375 Milyon TL tutarındaki teminat mektupları bilanço tarihinden sonra iade edilmiştir. 13. ŞARTA BAĞLI OLAYLAR : Bilanço tarihi itibariyle şarta bağlı olay bulunmamaktadır. 14. MUHASEBE TAHMİNLERİNDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER : Muhasebe tahminlerinde ortaya çıkan bir değişiklik bulunmamaktadır. 15. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI : Aktif değerler üzerinde ipotek ve teminat yoktur. 16. AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI : Net Defter Değeri Sigorta Değeri Kapsam Yüzdesi İktisadi Kıymet Cinsi (Milyon TL) (Milyon TL) % Maddi Duran Varlıklar 69,636, ,773, Stoklar 8,731,028 10,000, Toplam 78,367, ,773,902 ========= ========= Net Defter Değeri Sigorta Değeri Kapsam Yüzdesi İktisadi Kıymet Cinsi (Milyon TL) (Milyon TL) % Maddi Duran Varlıklar 49,086, ,239, Stoklar 5,571,895 10,000, Toplam 54,658, ,239,336 ========= ========= 9

14 17. ALACAKLAR İÇİN ALINMIŞ OLAN İPOTEK VE DİĞER TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI : 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle alacaklar için alınmış 269,500 Milyon TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır. 18. PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI : a. Verilen Teminat ve Kefaletler 31 Aralık Aralık 2001 Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Taahhüt Türü (Milyon TL) (Milyon TL) Verilen Teminatlar (*) 24,320,975 19,167,646 Verilen Kefaletler (**) 22,278,838 25,194, ,599,813 44,362,561 ======== ======== (*) Verilen Teminat mektuplarının 2,808,004 Milyon TL si ( : 1,562,152 Milyon TL) gümrüklere, vergi dairesine ve diğer kamu kuruluşlarına; 19,435,424 Milyon TL si ( : 16,058,910 Milyon TL) alınan kredilere karşılık bankalara ve 2,077,547 Milyon TL lık kısmı ( : 1,546,584 Milyon TL) ise Automobiles Peugeot-Paris e verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. (**) Verilen kefaletlerin 22,065,764 Milyon TL si Silco SA. lehine verilen kredi kefaletinden ( : 25,192,423 Milyon TL), 212,940 Milyon TL si avans tahsilatına karşılık bir şirkete, 134 Milyon TL si ise ( : 2,493 Milyon TL) alınan kredilere karşılık bankalara verilen kefaletlerden oluşmaktadır. b. Döviz Forward İşlemleri Şirketin bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan toplam 900,000 Amerikan Doları ve 500,000 EURO tutarında (TL karşılığı 2,322,790 Milyon TL) forward işlemi mevcuttur. Forward işlemleri başlangıç tarihi Eylül 2002, vadeleri ise Ocak-Mart 2003 tür. Bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan forward işlemlerine ilişkin oluşan kar/(zarar) ekli mali tablolara yansıtılmıştır. 19. BANKALARDAKİ BLOKE MEVDUAT TUTARLARI : Şirket in bankalardaki bloke mevduat tutarı 141, USD dir. ( : Yoktur). 20. MENKUL KIYMETLERİN KAYITLI DEĞER BORSA RAYİCİ MALİYET BEDELİ KARŞILAŞTIRMALARI : ve 2001 tarihleri itibariyle Şirketin portföyünde menkul kıymet bulunmamaktadır. 10

15 21. MENKUL KIYMETLER VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER GRUBU İÇİNDE YER ALIP İŞLETMENİN ORTAKLARI, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış olup menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde menkul kıymet bulunmamaktadır. 22. MALİ TABLOLARDA DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİ : a. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (Milyon TL) (Milyon TL) Personelden Alacaklar 250 1,322 Diğer 5,178 31, ,428 32,769 ====== ====== b. Diğer Dönen Varlıklar Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 20, ,278 Peşin Ödenen Sigorta Primleri 0 279,915 İhraç Edilen Mal KDV 148, ,731 Gelir Tahakkukları 0 183,877 Devreden KDV 0 260,977 Yurt Dışı Garanti Kleim Gelir Tahakkuku 163, ,780 Gelecek Aylara Ait Giderler 159, ,426 Diğer 8,102 31, ,567 1,814,914 ======= ======= c. 49,567 Milyon TL ( : 53,160 Milyon TL) tutarındaki diğer maddi olmayan duran varlıklar özel maliyetlerden oluşmaktadır. d. Kısa Vadeli Diğer Borçlar (Milyon TL) (Milyon TL) Personele Borçlar 173, ,224 Diğer KDV 148,109 18,742 Gelecek Aylara Ait Gelirler 0 51,130 Diğer 1,633 25, , ,881 ======= ======= 11

16 22. MALİ TABLOLARDA DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİ : (devamı) e. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (Milyon TL) (Milyon TL) Satış Giderleri Lisans Gider Karşılığı 362, ,946 Satış Giderleri Garanti Gider Karşılığı 235,435 80,000 Etüd Proje Gider Karşılığı 58,758 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 35,552 0 Temettü Stopaj Ödeme Karşılığı 57,968 0 Döviz Forward İşlemleri Gider Karşılığı 308,632 0 Diğer 18,504 7, ,077, ,932 ======= ======= f. Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar Kambiyo Karları 3,699,859 4,811,294 Kur Farkları Gelirleri 4,836,222 1,692,822 Diğer 135, , ,672,076 6,622,907 ======= ======= g. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar Kambiyo Zararları 2,485, ,634 Reeskont Faiz Gideri 62,611 65,925 Stok Değer Düşüş Karşılığı 303,786 0 Diğer 237 1, ,852, ,007 ======= ======= h. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar Maddi Duran Varlık Satışları 12,077,982 17, Yılı Yatırım İndirimi Stopaj Karşılığı İptali 960,361 - Diğer 0 31, ,038,343 49,270 ======== ====== ı. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar Maddi Duran Varlık Satış Zararı 2,391 13,975 ======== ======== 12

17 23. DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR İÇERİSİNDE BULUNAN PERSONELDEN ALACAKLAR/BORÇLAR: Bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur. 24. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE GRUP ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAKLAR : Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketlerine ilişkin şüpheli alacak yoktur. 25. VADESİ GELMİŞ VE VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş alacaklara ilişkin şüpheli alacak yoktur. 26. İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR : Bağlı Menkul Kıymetler 31 Aralık Aralık 2001 İştirak İştirak Tutarı (Net) Ortaklık Tutarı (net) Ortaklık (Milyon TL ) Payı ( % ) (Milyon TL) Payı ( %) Entek Elk. Üretimi A.Ş. 62,800 0,8 62,800 0,8 Bosen Enerji Elk. Üret. A.Ş. 1,250 0, ,0 Dönem Net Dönem Mali Tablo Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) SPK Bağımsız İştirak Adı Dönemi (Milyon TL) (Milyon TL) Uygunluğu Denetim Entek A.Ş ,777,899 23,731,178 Değil Tabi Değil Bosen A.Ş ,863,876 5,401,044 Değil Tabi Değil Her iki şirket ilgili dönemlerde bağımsız denetimden geçmemiştir. 27. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSELER: döneminde bağlı menkul kıymetler hesabı içinde yer alan Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. den toplam 1,000 Milyon TL bedelsiz hisse senedi elde edilmiştir. ( : Yoktur ). 13

18 28. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN AYNİ HAKLAR : Taşınmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktadır. 29. DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ YILDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI : (%59) (%53.2) (%56) Sabit Kıymetler (Milyon TL) (Milyon TL) (Milyon TL) Yeniden Değerleme Değer Artış Tutarı 24,219,399 14,677,847 4,676, YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN ALACAK VE BORÇLAR : 31 Aralık 2002 Kur Tutarı Yabancı Para Borcu Döviz Tutarı ( ) (Milyon TL) Amerikan Doları 285, ,642, ,820 Euro 1,971, ,711,693 3,374, Toplam 3,843,490 ======== Banka Kredi Borcu Amerikan Doları 5,716, ,642,384 9,388,924 Euro 9,655, ,711,693 16,527, Toplam 25,916,726 ======== Yabancı Para Alacağı Amerikan Doları 17,536 1,634,501 28,663 Euro 2,565, ,703,477 4,370, Toplam 4,399,529 ======= Banka Mevduatı Amerikan Doları 201, ,634, ,704 Euro 262, ,703, , Toplam 775,973 ======== 14

19 30. YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN ALACAK VE BORÇLAR : (devamı) 31 Aralık 2001 Kur Tutarı Yabancı Para Borcu Döviz Tutarı ( ) (Milyon TL) Euro 2,463,637 1,274,231 3,139,243 Fransız Frangı 47, ,255 9, Toplam 3,148,528 ======== Banka Kredi Borcu Amerikan Doları 8,953,381 1,446,510 12,951,155 Euro 12,978,487 1,274,231 16,537, Toplam 29,488,745 ======== Yabancı Para Alacağı Fransız Frangı 2,086, , ,449 Amerikan Doları 52,199 1,439,567 75,144 Euro 520,246 1,268, ,732 Alman Markı 2, ,377 1, Toplam 1,140,076 ======== Banka Mevduatı Amerikan Doları 146,316 1,439, ,632 Euro 20,342 1,268,115 25, Toplam 236,428 ======== 31. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR LEHİNE VERİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER : 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen yükümlülükler yoktur. 15

20 32. PERSONEL YAPISI : İşçi Memur Toplam ======= ====== 33. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN DİĞER HUSUSLAR : a. 13 Aralık 2002 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan 19 Temmuz 2002 tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı gereğince, 1999 yılına ilişkin yatırım indiriminin vergi tevkifatına konu olmaması nedeniyle Şirket 1999 yılına ilişkin hesaplanan yatırım indirimi stopaj ve fon tutarı olan 960,361 Milyon TL nı tarihli mali tablolarda Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesap grubu altında Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar hesap kaleminde gösterilmek suretiyle gelir yazmıştır. Gelir Vergisi Kanunu (Madde 94/6 b) i ) gereği, 1999 yılına ilişkin yatırım indirimine isabet eden ve 2000 yılında dağıtılmış olan kazanca ilişkin olarak hesaplanan 57,968 Milyon TL tutarındaki temettü stopajı karşılığı 2002 yılı kayıtlarına alınmıştır. b. Şirketin 25 Aralık 2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1999 yılında yeni fabrika binasına taşınılması nedeniyle boşalmış olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:13 adresindeki eski fabrikanın içindeki mütemmim cüz niteliğindeki sabit üretim tesisatı ile beraber 12,106,753 Milyon TL peşin bedelle ortaklardan Kıraça Otomotiv Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir. Tapu tescil ve bedelin tahsili işlemleri 30 Aralık 2002 tarihine kadar tamamlanmıştır. Elde edilen 12,035,158 Milyon TL tutarındaki satış karı ekli mali tablolarda Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesap grubu altında Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesabına kaydedilmiştir. 25 Aralık 2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, gayrimenkulün satışından elde edilen 12,035,158 Milyon TL tutarındaki satış karının, sermayeye eklenmesi hususunun Genel Kurul un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket, takip eden dönemde Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28 inci maddesine göre bu satış karını son beyanname verme tarihi olan 30 Nisan 2003 tarihine kadar sermayeye ilave edilmek üzere Maliyet Artış Fonuna kaydetmeyi planlamaktadır. Bu tutarın sermayeye eklenmesi durumunda eklenen tutar kar dağıtımına konu edilemeyecektir. c. Geçmiş dönemde Gelir Tablosunda yer alan 8,054,161 Milyon TL tutarındaki Satıştan İadeler hesabı Şirket in grup şirketine satmış olduğu araçların mevcut ekonomik durgunluk nedeni ile grup şirketinin stoklarında beklemesini önlemek üzere kamu ihalelerinde satılmak ve ihraç edilmek amacıyla iade alınmasından kaynaklanmaktadır. İade alınan araçlar aynı dönemde yurt içine ve yurt dışına satılmıştır. 16

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı