HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı Common-Digester Yardım Belgesi M.Aykut YİĞİTEL

2 İçindekiler 1. Dış Bağımlılıklar 3 2. Giriş 3 3. Arayüz Tanımları 4 4. Sınıf Tanımları 4 5. Digester Yapılanış Özellikleri Nesne Yığıtı Öğe Eşleştirme Örüntüleri İşleme Kuralları 7 6. Logging 9 7. Kullanım Örnekleri Basit Bir Nesne Ağacı Yaratma Bir Struts Yapılanış Kütüğünün İşlenmesi XML Belgelerinde Gövde Metninin Ayrıştırılması Kaynakça 13 2

3 Digester paketi, XML belgelerinin kural tabanlı olarak işlenmesini sağlar. Dış Bağımlılıklar Digester bileşeni aşağıdaki standart kitaplıkların gerçekleştirimine bağımlıdır: XML Parser JAXP/1.1 belirtimlerine uyumlu olarak Ayrıca bir takım Jakarta Commons kitablığı bileşenlerinin uyumlu bir kümesine bağımlıdır. Uyumlu Bağımlılık Kümeleri Digester +Logging 1.0.x +BeanUtils 1.x +Collections 2.x Digester +Logging 1.0.x +BeanUtils 1.x +Collections 3.x Digester +Logging 1.0.x +BeanUtils Giriş XML biçimli veri ile uğraşan bir çok uygulama ortamında, XML belgesinin içiçe geçmiş belirli XML öğe örüntülerine rastlanıldığında belirli Java nesnelerinin yaratıldığı (veya varolan nesnelerin yöntemlerinin çağırıldığı) olaya dayalı biçimde işlenebilmesi çok yararlı olacaktır. Yalın XML belgesi ayrıştırma yaklaşımını (SAX) kullanmış olan yazılım geliştiriciler, Digester in üst düzey, SAX olayları için daya kullanışlı bir arayüze sahip olduğunu hatırlayacaklardır. Bir Degister kullanabilmek için, aşağıdaki ana maddeler gereklidir: org.apache.commons.digester.digester sınıfının yeni bir örneğini yaratılır. Daha önce istemde bulunulmuş ayrıştırma işlemleri tamamlandığı ve belirli bir Digester örneği aynı anda birden çok iş parçacığı(thread) tarafından kullanılmadığı müddetçe önceden yaratılmış Digester örnekleri güvenli olarak kullanılabilir. Bir daha ki ayrıştırma işlemini başlattığınızda Digester in işlemini uyarlayacak olan yapılanış özelliklerinden(configuration properties) istedikleriniz kurulur. İsteğe bağlı olarak, istenilen başlangıç nesnes(ler)i Digester in nesne yığıtına(object stack) konulur. Bir girdi belgesinde rastlanıldığında işletme kurallarının (processing rules) devreye girmesi istenilen öğe eşleme örüntüleri(element matching patterns) belirlenir. Belirli bi örüntü için birden çok kural belirlenebilir. Eğer bir örüntü için birden çok kural varsa, kurallar listelenme sıralarına göre yürütülür. digester.parse() yötemi çağrılır. Ayrıştırı tarafından fırlatılacak olan IOException ya da SAXException larını ya da herhangi bir işlem kuralı tarafından fırlatılacak olacak işetim zamanı(runtime) anlatımını(expression) yakalamak için hazırlıklı olmalıyız. 3

4 org.apache.commons.digester paketinin içerdiği sınıf ve arayüzlere genel bir bakış atalım. Arayüz Tanımları ObjectCreationFactory FactoryCreateRule(daha önce açıklanmıştı) ile birlikte kullanılması için tasarlanmış bir arayüzdür. Rules kurallar kümesi tanımlamak için öngörülmüş arayüzdür. Ayrıştırma işleminde karşılaşılan içiçe geçmiş nesnelerde eşleşme ve ilgili kuralların işletilmesini de sağlar. RuleSet bütün bir kural tanımının yapılması işini kısa yoldan yapmak için öngörülmüştür. Sınıf Tanımları AbstractObjectCreationFactory ObjectCreationFactory gerçekleştirimleri için soyut temel sınıftır. AbstractRulesImpl Rules gerçekleştirimleri için temel servisleri sağlar BeanPropertySetterRule gövde metni üzerindeki bean özelliklerini kurar. CallMethodRule CallParamRule ile aldığı değiştirgeleri kullanarak yığıtın üstündeki sınıfın bir metodunu çağırır. CallParamRule CallMethodRule ile kullanılacak değiştirge değerlerini saklar. Digester digester, bir XML girdi akımında belirli içiçe geçmiş örüntü öğelerinin bulunması ve bunlarla ilgili ayrıştırma işlemine başlamadan tanımlanmış olan kuralların çalıştırılmasını sağlar. ExtendedBaseRules karışık şemalar için RulesBase sınıfının uzantısı FactoryCreateRule yeni bir nesne yaratılıp yığıta konulması için ObjectCreationFactory sınıfını kullanır. NodeCreateRule kuralla eşleşen XML öğesini içeren bir DOM node yaratır. ObjectCreateRule yeni bir nesne yaratığ yığıta koyan kural gerçekleştirimidir. ObjectParamRule CallMethodRule için değiştirgeleri saklayan kural gerçekleştirimir. ParserFeatureSetterFactory ayrıştırıcıya dayalı bir SAXParser yaratır. PathCallParamRule CallMethodRule için yol(path) bilgisini saklayan ve Digester ı içeren kural gerçekleştirimi. RegexMatcher RegexRules için düzgün deyim eşleşme stratejisi. Rule belirli bir XML öğesine rastlanıldığında yapılması gerekenlerin belirtildiği sınıf. RulesBase kuralların standart davranış biçimini destekleyen Rules arayüzünün varsayılan gerçekleştirimi. RuleSetBase RuleSet arayüzünü gerçekleyen temel sınıf. SetNestedPropertiesRule bu sınıfın özellikleriyle eşleşen oğul öğelere dayalı olarak yığıtın üstündeki nesnenin özelliklerini kuran sınıf. SetNextRule yığıtın en üstünün bir altındaki nesnenin(ata) bir metodunu, yığıtın en üstündeki nesneyi(oğul) değiştirge olarak geçirerek çağıran sınıf. SetPropertiesRule yığıtın üstündeki nesnenin özelliklerini kuran sınıf. SetPropertyRule yığıtın en üstündeki nesnenin belirli bir özelliğini kuran sınıf. SetRootRule yığıttaki kök nesnenin bir metodunu, yığıtın en üstündeki nesneyi(oğul) değiştirge olarak geçirerek çağıran sınıf. 4

5 SetTopRule yığıtın en üstündeki nesnenin(parent) setparent nesnesini, yığıtın en üstünün bir altındaki nesneyi(child) geçirge olarak geçirerek çağıran sınıf. SimpleRegexMatcher basit regex eşleşme algoritması. Substitutor yerine koyma stratejileri için mantıksal bir arayüz. WithDefaultsRulesWrapper herhangi bir eşleşme sağlanmadığında varsayılan kuralları döndüren Rules Decorator. Digester Yapılanış Özellikleri (Configuration Properties) Bir org.apache.commons.digester.digester örneği, işlemini uyarlamak için kullanılan birçok yapılanış özelliğine sahiptir. parse() veya türevindeki yöntemleri cağırmadan önce, ayrıştırma işleminde etkili olabilmesi için bu özelliklerin yapılandırılmış olması gerekmektedir. Özellik classloader ErrorHandler namespaceaware rulenamespaceuri rules Betimleme ObjectCreateRule ve FactoryCreateRule kuralları tarafından gerektiğinde, sınıfların yüklenmesi için kullanılan sınıf yükleyicileri isteğe bağlı olarak belirtebilirsiniz. Ayrıştırma hataları oluştuğunda bildirilecek olan SAX errorhandler ı isteğe bağlı olarak belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak, rastlanılan herhangi bir ayrıştırma hatasının günlüğü tutulur(logged) ve Digester işlemine devam eder. True ya kurulduğunda ayrıştırımın gerçekleştiriminin XML namespace lerden haberdar olarak yapılmasını sağlayan boole. Sonradan eklenen bütün kuralların ilişkili olduğu public URI of the namespace veya eklenen kuralların hiçbir namespace ile ilişkili olmadığı boş(null) Rule örneklerinin o anki içiçe pluggable örüntülerle eşleşmesini sağlayan Rules bileşeni. usecontextclassloader FactoryCreateRule ve ObjectCreateRule tarafından gereksenen uygulama sınıflarının o anki iş parçacığı(thread) nın bağlam sınıf yükleyicisi (context class loader) tarafından yüklenmesi için true ya kurulması gereken boole. validating XML belgesinin DOCTYPE bildirisinde belirtildiği gibi bir belge biçim tanımlamasına (Document Type Definition) göre geçerli kılınması istendiğinde true ya kurulması gereken boole. Varsayılan değer olan yanlış(false), valid belgelerin yerine sadece well formed XML belgelerini bulan bir ayrıştırma talep eder. Yukarıda tanımlanan sayıl özelliklere ek olarak, DOCTYPE bildirisi ile ilgilendirilen bir belge biçim tanımlamasının yerel bir kopyasını yazabilirsiniz. Böyle bir yazım XML ayrıştırıcıya, belirtilen puplic tanımlayıcıyla bir DOCTYPE bildirisine rastladığında, DOCTYPE bildirisindeki belge biçim tanımlasını yerine, yazılı sistem tanımlayıcısındaki(bir URL) hakiki belge biçim tanımı içeriğini kullanmasını söyler. Örneğin, Struts framework denetleyici servlet i, Struts yapılanış kütüğünde DTD nin yerel kopyasını kullanmasını söylemek için aşağıdaki yazımı kullanır. Bu, Struts un internete bağlı olmayan çevrelerde de kullanılmasını sağlar ve internete bağlı sitelerdeki işlemleri de hızlandırır.(çünkü ağ üzerine açılmaktan kaçınır). 5

6 URL url = new URL("/org/apache/struts/resources/strutsconfig_1_0.dtd"); digester.register ("-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.0//EN",url.toString()); Örnekte java.lang.classloader.getresource() yada java.lang.classloader.getresourceasstream() metodlarına geçirilen değiştirge(parameter) yol(path) gösterilmiştir. Nesne Yığıtı org.apache.commons.digester.digester ın sıkça rastlanınlan kullanımında devingen olarak oluşturulan java nesne ağaçları vardır. Bu ağacı oluşturan nesnelerin özellikleri üzerinde çalışılan XML belgesine bağlıdır. Digester paketi ilk olarak Struts un bir parçası olarak tasarlandı, ancak daha sonra fadalı olacağı düşünülerek başlı başına bir paket olarak öngörüldü. Nesne yığıtının öngördüğü işlermler şunlardır: clear() nesne yığıtının o anki içeriğini temizler peek() yığıtın en üstündeki nesneye ait bir referans dödürür ancak onu yığıttan çıkarmadan pop() yığıtın en üstündeki nesneyi yığıttan siler ve döndürür push() yığıtın en üstüne yeni bir nesne ekler Belirli bir XML öğesine rastlanıldığına ona dair bir nesne oluşturulur ve bu yığıta eklenir. İç içe geçmiş bu örüntünün sonuna gelininceye değin o nesne yığıtta kalır. Öğenin sonuna gelindiğine yığıttan alınır. Yaratılan nesneleri nasıl ilişkilendireceğim? Digester, yığıtın ilk elemanın diğer elemanlara parametre olarak geçirilebildiği fonksiyonları standart olarak öngörür. Bu kural, nesneler arasında ata-oğul ilişkisi kurmamızı sağlar. Bire-bir ve bire-birçok ilişkiler kurmamız kolaylaşır. İlk yaratılan nesneye dair bir referans nasıl elde edeğim? nesne yaratma kuralında açıkladığımız gibi XML belgesinin sonuna gelindiğinde yığıttaki bütün nesneler silinir. Buna rağmen Digester yığıta ilk konulan nesnenin referansını saklar. parse() metodundan geriye dönen değer yığıta ilk olarak konulan nesneye referansdır. Parse() metodunu çağırmadan önce yığıtta saklanacak referanslar ile yığıta eklenecek nesneler arasında ata-oğul ilişkisi kurulabilir. Öğe Eşleştirme Örüntüleri org.apache.commons.digester.digester parser ı, incelemekte olduğumuz XML belgesinin öğe sıradüzeni içinde dolaşabilmemizi sağlar. Kullanıcının dikkatini daha çok incelenen XML belgesinde belirli bir iç içe geçmis örüntüye rastlanıldığında ne yapılacağına çevirir. Bu ayarlamaların yapılmasına olanak sağlayan düzenek öğe eşleştirme örüntüleri olarak bilinir. 6

7 Çok basit bir öğe eşleştirme örüntüsü sıradan bir dizgi olan a. Bu örüntü XML belgesinde ne zaman bir <a> öğesine rastlanırsa eşleşmiş olur. Kaç sefer rastlanıldığının bir önemi yoktur. İç içe geçmiş <a> öğeleri bu örüntü ile eşleşmeş. Bu çeşit eşleşmeleri daha sonra açıklayacağız. Bir sonraki öğe eşleştirme örüntüsü örneği a/b. Bu örüntü <a> öğesinin içinde iç içe geçmiş <b> öğesi olduğunda eşleşir. Bu eşleşme incelene XML belgesinin içeriğine göre istenildiği kadar gerçekleşebilir. İstenilen derinliği belirleyebilmek için eğik çizgi(slash) kullanılır. a, a/b ve a/b/c örüntüleri için işleme kuralları işleme kuralları yazdığımızı farzedelim. Aşağıdaki içeriğe sahip bir XML belgesi geldiğinde, belirtilen örüntüler eşleşecektir: <a> <b> <c/> <c/> </b> <b> <c/> <c/> <c/> </b> </a> -- örüntü "a" ile eşleşir -- örüntü "a/b" ile eşleşir -- örüntü "a/b/c" ile eşleşir -- örüntü "a/b/c" ile eşleşir -- örüntü "a/b" ile eşleşir -- örüntü "a/b/c" ile eşleşir -- örüntü "a/b/c" ile eşleşir -- örüntü "a/b/c" ile eşleşir Eşleşme örüntü dizgilerinde * karakterini(wildcard) kullanarak nasıl iç içe geçmiş olduğuna bakılmaksızın belirli bir XML öğesinin eşleşmesi sağlanabilir. Örneğin */a örüntüsü, belgenin içinde herhangi bir pozisyondaki(iç içe geçme bakımından) <a> ile eşleşir. Belirli bir XML öğesine rastlandıında, o öğeye dair birden çok kuralın çalıştırılması gerekmesi çok doğaldır. Çünkü wilcard ların kullanılmasıyla, o öğeyle uyuşan birsürü kural olabilir. Bu gibi durumlarda, sırasıyla o öğeyle eşleşen bütün kurallar işletilir. İlk olarak Digester a yazıldıkları sıra ile çağrılıp, tam tersi sırada sonlandırılırlar. İşleme Kuralları İşleme kurallarının amacı, örüntüler eşleştiğinde ne yapılacağını tanımlamakdır. İşleme kuralı, org.apache.commons.digester.rule arayüzünden türetilen bir java sınıfıdır. Her kural aşağıdaki olay metodlarından bir veya birkaçını gerçekleştirir.(implement) Begin() eşleşen XML öğesine rastlanıldığında çağırılır. Bu öğe ilgili özelliklerin tutulduğu bir veri yapısı da değiştirge olarak geçirilir. Body() eşleşen öğenin iç içe geçmiş içeriğine rastlanıldığında çağırılır. Ayrıştırma işleminin bir parçası olarak baştaki veya sondaki boşluk damgaları silinir. 7

8 End() eşleşen XML öğesinin sonuna gelindiğinde çağırılır. Eğer bu öğenin içerisinde (gövdesinde) eşleşen örüntüler varsa bu örüntülere dair kurallar işletilmişse, bu kural işletilmeden muhakkak hepsi sonlanmış olmalıdır. Finish() ayrıştırma işlemi bittiğinde her bir kurala geçici verilerini temizlemesi için bir şans vermek için cağırılır. Digester ınızı yapılandırırken kendiniz özel kurallar ekleyebilirsiniz. Bu düzenek uygulamaya özel olarak devingen biçimde kural gerçekleştirimleri yapmanızı sağlar. Bunlara ek olarak, genel ihtiyaçların karşılanması için bir çok kural sınıfı bizim için sağlanmıştır. Bu sınıflar aşağıdaki gibidir: ObjectCreateRule begin() metodu çağrıldığında bu kural belirtilen bir java sınıfının bir örneğini oluşturur ve yığıta koyar. Sınıf adı bu kuralın yaratıcı metoduna(constructor) değiştirge olarak geçirilir veya o an işlenmekte olan XML öğesinin bir özelliğine de yazılabilir. End() metodu çağrıldığında yığıtın üstündeki nesne(yüksek ihtimalle begin() metoduyla bizim eklediğimiz) silinir. FactoryCreateRule ObjectCreateRule un bir çeşit türevidir. Bu j-kuralla birlikte yaratılacak olan sınıfın hiçbir değiştirge almayan bir yaratıcı sınıfı yoksa, veya nesnenin Digester tarafından ele alınmasından önce yapılması gereken yapılandırmalar varsa bu kural kullanılır. SetPropertiesRule begin() metodu çağrıldığında digester JavaBeans özellik kurucu(setter) metodları belirlemek için standart Java Reflection API sini kulanır. Sık kullanılan, aynı öğe eşleştirme örüntüsüyle önce bir object create rule tanımlamak ve ardından set properties rule tanımlamaktır. SetNextRule end() metodu çağrıldığında, digester yığıtta en üsttekinin bir altındaki öğeyi belirli bir özellik için özellik kurucu metod açısından analiz eder. Daha sonra yığıtın en üstündeki öğeyi değiştirge olarak geçirerek bu metodu çağırır. Bu kural çoğunlukla iki nesne arasında bire-birçok bağıntı kurmak için kullanılır. ( addchild gibi bir metod ismiyle) SetTopRule end() metodu çağrıldığında, digester yığıtın en üstündeki öğeyi belirli bir özellik için özellik kurucu metod açısından analiz eder. Daha sonra yığıtın en üstünğn bir altındaki öğeyi değiştirge olarak geçirerek bu metodu çağırır. Bu kural SetNextRule un yerine, addparent kullanılarak bir alternatif teşkil eder. CallMethodRule Digeser yığıtının en üstündeki öğenin ismi verilen metodunun end() metodu çağrıldığında çağrılmsını sağlar. Bu kuralı çağrılacak metodun ismi, alacağı değiştirge miktarı ve metodun değiştirge türlerini tanımlamak için java sınıf isimleri ile yapılandırılabilir. CallParamRule bu kural CallMetodRule için belirli değiştirgelerin kaynağını tanımlar. Bu değiştirge değerini belirli bir değişkenden ya da iç içe geçmiş örüntünün içinden alabilir. NodeCreateRule ağacın bir kısmını DOM Node a çeviren ve yığıta yeniden koyan özelleşmiş bir kural. 8

9 Standart Rule sınıflarının örneklerini yaratabilir ve digester.addrule() metoduyla yazabiliriz(register). Ancak, kullanımları çok yoğun olduğu için digester sınıfı, standart kuralların yazılması için kısa bir yol öngörmüştür. Aşagıdaki kod bir örnek: Rule rule = new SetNextRule(digester, "addchild", "com.mycompany.mypackage.mychildclass"); digester.addrule("a/b/c", rule); aşağidakiyle yerdeğiştirebilir: digester.addsetnext("a/b/c", "addchild", "com.mycompany.mypackage.mychildclass"); Logging Logging, digester kural kümelerinde hata ayıklamak(debugging) için hayatsal bir araçtır. Digester, büyük boyutlarda hata ayıklama verisi loglayabilir. Bu yüzden, digester ı ciddi olarak kullanmaya başlamadan önce, loglamanın nasıl çalıştığını anlamalıyız. Digester Jakarta Commons Logging i kullanır. Bu bileşen istenilen şekilde ayarlanabilir. Çok temel loglamalar yapması için bir çok log verisini görmezden gelebilir. Daha geniş bilgi için commons-logging belgelerine göz atılabilir. Digester tarafından iki temel log kullanılır: SAX ile ilgili mesajlar org.apache.commons.digester.digester.sax kütüğünde loglanır. Bu log digester tarafından alınan temel SAX olayları hakkında bilgi verir. Diğer bütün herşey için org.apache.commons.digester.digester kullanılır. Hata ayıklama aşamasında bu loglama işlemini açık bırakmanız faydalı olacaktır. Commons-Logging in içerdiği SimpleLog gerçekleştirimini kullanmak istediğimizi, digester i Digester Logger ın DEBUG katmanında, Digerter.log un INFO katmanında olayları loglamak için ayarlamak istediğimizi farzedelim. Bunu bir commonslogging.properties kütüğü yaratarak halledebiliriz. Ancak aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir: org.apache.commons.logging.log=org.apache.commons.logging.impl.simplelog org.apache.commons.logging.simplelog.log.org.apache.commons.di gester.digester=debug org.apache.commons.logging.simplelog.log.org.apache.commons.di gester.digester.sax=info 9

10 Kullanım Örnekleri Basit bir nesne ağacı yaratma Foo ve Bar adında iki basit JavaBean imiz olduğunu varsayalım. package mypackage; public class Foo { public void addbar(bar bar); public Bar findbar(int id); public Iterator getbars(); public String getname(); public void setname(string name); } public mypackage; public class Bar { public int getid(); public void setid(int id); public String gettitle(); public void settitle(string title); } Ve digester in aşağıdaki XML belgesini ayrıştırmasını(parse) istiyoruz. <foo name="the Parent"> <bar id="123" title="the First Child"/> <bar id="456" title="the Second Child"/> </foo> Aşagıdaki örnek ayrıştırma kuralları ve girdi kütüğü için örnek bir kullanım teşkil etmektedir: Digester digester = new Digester(); digester.setvalidating(false); digester.addobjectcreate("foo", "mypackage.foo"); digester.addsetproperties("foo"); digester.addobjectcreate("foo/bar", "mypackage.bar"); digester.addsetproperties("foo/bar"); digester.addsetnext("foo/bar", "addbar", "mypackage.bar"); Foo foo = (Foo) digester.parse(); Bu kurallar aşağıdaki işleri yapar: 1. en dıştaki <foo> öğesine rastlandığında, mypackage.foo nun yeni bir örneği yaratılır ve yığıta konur. <foo> öğesinin sonunda bu nesne yığıttan silinir. 2. yığıtın üstündeki elemanın(henüz yaratılan ve yığıta konulan Foo nesnesi) özellikleri o XML öğesinin özellikleri doğrultusunda kurulur. 10

11 3. içiçe geçmiş bir <bar> öğesine rastlanıldığında mypackage.bar ın yeni bir örneği yaratılarak yığıta konur. <bar> öğesinin sonunda bu nesne yığıttan silinir.(foo/bar ile eşleşen diğer kurallar işletildikten sonra) 4. yığıtın üstündeki elemanın(henüz yaratılan ve yığıta konulan Bar nesnesi) özellikleri o XML öğesinin özellikleri doğrultusunda kurulur. 5. yığıtın en üstündekinin bir altındaki öğenin addbar metodunun yığıtın en üstündeki öğe değiştirge olarak geçirilerek çağrılmasını sağlar. Bu öğe mypackage.bar türünden olmalı. Bu kural ata/oğul ilişkisinin kurulmasını sağlar. Ayrıştırma işlemi tamamlandığında, yığıta konulan ilk nesne(bu durumda Foo nesnesi) geri döndürülür. Bütün özellikleri kurulmuş ve bütün oğul Bar nesneleri sizin için yaratılmış olarak geri döner. Bir Struts yapılanış kütüğünün işlenmesi Birkaç eşleşme örüntüsünün ve işleme kuralının nasıl kullanıdığına bakalım. İlk olarak digester in nasıl yaratıldığı ve ilklendirildiğini inceleyelim: Digester digester = new Digester(); digester.push(this); // denetleyici servlet i yıgıta koy digester.setvalidating(true); Daha sonra denetleyici servlet, digester in kendi yığıtına eklenmeli. digester.addobjectcreate("struts-config/globalforwards/forward",forwardclass, "classname"); digester.addsetproperties("struts-config/globalforwards/forward"); digester.addsetnext("struts-config/global-forwards/forward", "addforward", "org.apache.struts.action.actionforward"); digester.addsetproperty ("struts-config/global-forwards/forward/setproperty","property", "value"); Bir <forward> öğesine rastlandığında aşağıdaki işlemler yapılır: ActionForward nesnesinin bir örneği yaratılır. Java sınıfının adı ilklendirme değiştirgesi olarak geçirilir. Yeni ActionForward nesnesi yığıta konur. <forward> öğesinin özelliklerine göre yığıtın en üstündeki ActionForward nesnesinin özellikleri kurulur. İçiçe geçmiş <set-property> öğelerine rastlanması ek özellik kurucu metodların (setter) çağırılmasına sebep olur. Yığıtın en üsttekinin altındaki nesnenin(denetleyici servlet) addforward() metodu, yığıtın en üstündeki nesne(actionforward nesnesi) değiştirge geçirilerek çağırılır. <forward> öğesinin sonunda, son öğe(actionforward nesnesi) yığıttan silinir. Daha sonra, digester şu şekilde çalıştırılır: 11

12 InputStream input = getservletcontext().getresourceasstream(config);... try { digester.parse(input); input.close(); } catch (SAXException e) {... sorunla ilgilen... } XML belgelerinde gövde metninin ayrıştırılması Digester birimi, XML kütüklerindeki içiçe geçmiş gövde metinlerinin işlenmesini de sağlar. Aşağıdaki örnek bir web uygulamasının deployment descriptor(/web-inf/web.xml) ının ayrıştırılmasını gösteriyor. Bunun için aşağıdaki metodlara sahip bir bean sınıfının olduğunu farzedelim. package com.mycompany; public class ServletBean { public void setservletname(string servletname); public void setservletclass(string servletclass); public void addinitparam(string name, String value); } İşleyeceğimiz XML belgesi aşağıdaki gibi olacaktır: <web-app>... <servlet> <servlet-name>action</servlet-name> <servlet-class>org.apache.struts.action.actionservlet<servlet-class> <init-param> <param-name>application</param-name> <param-value>org.apache.struts.example.applicationresources<param-value> </init-param> <init-param> <param-name>config</param-name> <param-value>/web-inf/struts-config.xml<param-value> </init-param> </servlet>... </web-app> Şimdi bu girdi kütüğü için birkaç digester işleme kuralı tanımlayalım: digester.addobjectcreate("web-app/servlet", "com.mycompany.servletbean"); digester.addcallmethod("web-app/servlet/servlet-name", "setservletname", 0); digester.addcallmethod("web-app/servlet/servlet-class", "setservletclass", 0); digester.addcallmethod("web-app/servlet/init-param", "addinitparam", 2); 12

13 digester.addcallparam("web-app/servlet/init-param/param-name", 0); digester.addcallparam("web-app/servlet/init-param/paramvalue", 1); Öğeler ayrıştırıldıkça, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecek: <servlet> - yeni bir com.mycompany.servletbean yaratılır ve yığıta konur. <servlet-name> - yığıtın en üstündeki elemanın setservletname() metodu tek değiştirge olarak bu öğenin gövde içeriği geçirilerek çağrılır. <servlet-class> - yığıtın en üstündeki elemanın setservletclass () metodu tek değiştirge olarak bu öğenin gövde içeriği geçirilerek çağrılır. <init-param> - yığıtın en üstündeki nesnenin addinitparam() metodunun çağrılması için bir hazırlık yapılır ancak çağırılmaz. Çünkü çağırılması için daha sonra alacağımız iki değiştirge gereklidir. <param-name> - cağırmak için hazırlık yaptığımız metodun ilk değiştirgesi. <param-name> - cağırmak için hazırlık yaptığımız metodun ikinci değiştirgesi. </init-param> - hazırlığını yaptığımız addinitparam() metodunun işletilmesini sağlar. Bean e yeni bir isim-değer ikilisinin kaydedilmesini sağlar. <init-param> - aynı işletim kurallarının tekrar çalıştırılmasını sağlar. </servlet> - yığıtın en üstündeki eleman(daha önce koyduğumuz ServletBean) silinir. Kaynakça 13

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 2006 İÇİNDEKİLER 1.iBatis Veri Haritalayıcısı (Data Mapper)...3 1.1.Burada ne anlatılmaktadır?...3

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 6 481BB0070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. M İstanbul: Mobil İstanbul Bilgi Sistemi Servisleri Geliştirilmesi ve Optimizasyonu

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. M İstanbul: Mobil İstanbul Bilgi Sistemi Servisleri Geliştirilmesi ve Optimizasyonu PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ M İstanbul: Mobil İstanbul Bilgi Sistemi Servisleri Geliştirilmesi ve Optimizasyonu Proje Yüklenicisi: Y.Doç.Dr. Öznur Özkasap Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU ACTIVE DIRECTORY YAPISI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Nedir Bu COM. COM ve.net

Nedir Bu COM. COM ve.net Nedir Bu COM Geçtiğimiz uzun yıllar boyunca programcılık tek parça uygulama geliştirmekten ibaretti. Monolithic (tek parça) uygulamalarda bir veya birden fazla fonksiyonalite bir arada bulunuyordu. Böyle

Detaylı

Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı

Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı Kaynak Kod Sorgulamada Ontoloji Kullanımı Önder Keskin 1 Ebru Sezer 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1 e-posta: okeskin@cs.hacettepe.edu.tr 2 e-posta: esezer@cs.hacettepe.edu.tr

Detaylı

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 1. ASPState e Giriş a. ASPState Nedir? b. Hangi Sorunlara Çözüm Getiriyor? c. Çözümleri Nelerdir? 2. Özellikler a. Güvenlik

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri

1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri www.jpabook.com 1 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri... 1 1.1. Giriş... 2 1.2. Nesne Kalıcılığı

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

AJAX ARAŞTIMA RAPORU

AJAX ARAŞTIMA RAPORU HACETTEPE ÜNİVESİTESİ AJAX ARAŞTIMA RAPORU 2007, Ankara HAZIRLAYANLAR Grup Numara İsim - Soyisim E-Posta Tarih 20159752 Mehmet İnal 10 20221498 Onur Atamer 20221523 Vahi Arslan - - 2006 21.01.2007 1 20122469

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU İŞLETİM SİSTEMİ YAPISI

AÇIK KAYNAK KODLU İŞLETİM SİSTEMİ YAPISI P A R D U S AÇIK KAYNAK KODLU İŞLETİM SİSTEMİ YAPISI 1.1. UNIX Tarihçesi ve Gelişimi 1.1.1. Unix in Oluşumu 1960'larda AT&T'nin Bell Laboratuarları,MIT ve General Electric'in ortaklaşa yürüttükleri bir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı