TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları"

Transkript

1

2 TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu İl Tabip Odaları komisyonları

3 TTB ODSH Yürütme Kurulu; Merkez Konseyi ve ODSH Kolu na karşı sorumlu, konuyla ilgili sorumlu / yetkili özerk merkezi TTB birimidir. Kol un amacı ve görevi Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerini değerlendirmek, izlemek ve danışmanlık

4 ODSH nin İşlevleri ODSH ile ilgili hizmet standartlarını belirleme ve geliştrme EğiTm Değerlendirme, gerekirse müdahale, sonuçları kamuoyu ve kurumlarla paylaşma Süreli süresiz yayın Güncel bilimsel çalışmaları izleme, arşiv Kongre, sempozyum ve toplanxlar düzenleme Ulusal, uluslar arası örgütlerle iletşim

5 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu Sadece hekimlere yönelik olan kursa, hekim- dışı kaxlım talepleri kabul görmektedir. 3,5 gün süreli ve ücretsiz olan kurs, Toplam eğitci sayısı 32, Toplam kaxlımcı sayısı ~650 Eylül 2000, Şubat 2001 ve 16 Ağustos 2014 te program güncelleme atölye çalışmaları

6 KURS DÜZENLENEN İLLER 1991 yılından beri 27 kez düzenlenmiştr. Son kurs 6-7 Eylül 2014 Diyarbakır, İstanbul (11-12 Ekim 2014) ve Muğla illerinde kurs planlanıyor. Kursun düzenlendiği iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara, Adana, Antakya, Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Samsun, Diyarbakır, Van.

7

8 KURS İÇERİĞİ Temel kavramlar, ODD epidemiyolojisi, Hızlı sağlık değerlendirmesi, Risk grupları (Çocuk, kadın, özürlü, yaşlı vb.) Yardımların organizasyonu / Ulusal ve uluslararası örgütler,

9 KURS İÇERİĞİ Çevre sağlığı / Kampların organizasyonu Sağlık çalışanlarının sağlığı, Bulaşıcı hastalıklara yaklaşım / salgın incelemesi, Beslenme, ODD de etk sorunlar, ODD de ruh sağlığı, Olağandışı durumlara hazırlıklı olma,

10 HIZLI DEĞERLENDİRME VE MÜDAHALE KURSU TTB adına hızlı değerlendirme yapmak üzere görevlendirilecek ekibin olağandışı durumun türüne göre hızlı, sistematk, değerlendirme yapması, gerekli görülen müdahaleleri ivedilikle planlayarak uygulaması ve rapor oluşturarak görüş bildirmesi için gerekli bilgileri kazanmak.

11 Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Kursu Programı TTB ODD organizasyonu Hızlı değerlendirme uygulaması Malzeme kullanımı Senaryolar Deprem Kimyasal kaza Savaş - göç Müdahalenin planlanması Raporlama

12

13

14

15 OLAĞANDIŞI DURUM RAPORLARI Ne yazık ki süreç boyunca çalışmanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülmesi için yapılan girişimler karşılık bulamamışxr. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği yaşanan çeşitli felaketlere bizzat inceleme/ değerlendirme ve öneri geliştrme amacıyla gidilmesini ve somut raporlar üzerinden uyarıcılık işlevini kuvvetlendirmeyi gerekli görmüştür.

16 HAZIRLANAN ODD RAPORLARI 13 Temmuz 1995 Senirkent toprak kayması 1 Ekim 1995 Dinar depremi 3 Kasım 1995 İzmir de sel Şubat 1996 Van sığınmacı kampına göç

17 HAZIRLANAN ODD RAPORLARI 3 Temmuz 1997 Kırıkkale MKE Mühimmat Fabrikası nda patlama 21 Mayıs 1998 BarXn da sel 27 Haziran 1998 Adana da deprem 15 Nisan 1999 Kırklareli Kosova lı sığınmacı kampı

18 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Zelzele Bülteni, 3. Gün raporu, 100. Gün raporu, Sakarya sağlık ocakları raporu Sakarya çadırkentler raporu, 1. Yıl raporu, 2. Yıl raporu

19 HAZIRLANAN ODD RAPORLARI 12 Kasım 1999 Düzce depremi 21 Ekim 2000 Yatağan hava kirliliği 3 Şubat 2002 Afyon depremi 1 Mayıs 2003 Bingöl depremi 4 Ağustos 2008 Antalya orman yangını

20 HAZIRLANAN ODD RAPORLARI 8-13 Eylül 2009 BaX Marmara seli 23 Ekim, 9 Kasım 2011 Van Depremleri 14 Mayıs 2014 Soma maden faciası Ağustos 2014 Suruç, Urfa; Rojava dan sığınmacı göçü

21 YAYINLAR Depremlerde Sağlık Hizmetleri, (Prof. Dr. NecaT DEDEOĞLU) Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri/ Sağlık Çalışanının El Kitabı, 1996 (1. Baskı), 2002 (2. Baskı) Yeni Acil Sağlık PakeT ( kişiye yaklaşık 3 ay yetecek ilaç ve Xbbi malzeme listesi- Dünya Sağlık Örgütü yayını çevirisi), 1996.

22 YAYINLAR Olağandışı durumlar için hızlı sağlık değerlendirmesi protokolleri (DSÖ yayını çevirisi) Toplum ve Hekim Dergisi Deprem özel sayısı, Toplum ve Hekim Dergisi ODD özel sayıları, 2002.

23 YAYINLAR Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin ÇalışXkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri AraşXrması, 2009 Van Depremi İkinci Ay Değerlendirme Raporu (Aralık 2011) Depremin Birinci Yılında Van ve Erciş Raporu

24 YAYINLAR Türk Tabipleri Birliği Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları Değerlendirme Raporu (Eylül- 2013) Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu (2014)

25

26 Ücretsiz Online

27 Ücretsiz Online

28 Ücretsiz Online

29 Ücretsiz Online

30

31

32

33

34

35 MEVZUAT ÖNERİLERİMİZ Türk Tabipleri Birliği yürüqüğü bu çalışmalar sonucunda konuyla ilgili önemli bir birikim ve insan gücü ilişki ağına sahip olmuştur. TTB nin merkezi, Tabip Oda larının il düzeyinde kurulan İl Afet ve Acil Durum Kooordinasyon kurullarında yer alması, görev ve yetkilerinin tanımının yapılması gerekir.

36 MEVZUAT ÖNERİLERİMİZ TTB tararndan yıllardır yürütülen aşağıda sunulan OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ programının ilgili Bakanlıklar tararndan tanınması gerekir.

37 MEVZUAT ÖNERİLERİMİZ Bölgemizde sıkça yaşanan savaşlar ve çaxşmalar nedeniyle Sığınmacılara yönelik hizmet alanlarının ilgili yönetmelikte tanımlanması gerekmektedir.

38 MEVZUAT ÖNERİLERİMİZ Ülkemizde yaşanan afet ve acil durumlarda TTB ye başvurarak bölgede görev yapan pek çok hekim ve sağlık çalışanı, bölgede yaşanan insanlık dramına müdahil olma iradesini ve gayretni göstermiştr. Bu alanda işbirliği yapılması, hizmet veren sağlık çalışanlarının her türlü izin, harcırah, barınma vb ihtyaçlarının karşılanması önem taşımaktadır.

39 MEVZUAT ÖNERİLERİMİZ Toplumsal olaylarda sunulan sağlık hizmetlerinin, Torba Yasa ile ruhsatsız sağlık hizmet sunma adı alxnda bir suç gibi tanımlanması ve sağlık hizmetlerini sunan hekim ve sağlık çalışanlarının tehdit edilmesi ve haklarında dava açılmasından vazgeçilmelidir.

40 MEVZUAT ÖNERİLERİMİZ İşyeri hekimliği eğitm programı içinde Acil Durum Planı konusunun yer alması zorunlu olmalı, İşyerlerinde Acil Kurtarma Tahliye konusunda eğitmli Destek Personeli yetştrilmesi için İlkyardımcı İşçi benzeri zorunluluk konmalıdır.

41 İLKYARDIM EĞİTİMLERİ Sürücü kursları, Özel güvenlik eğitmleri vb eğitm programları içinde yer alan ilkyardım eğitmleri için Sağlık Bakanlığı SerTfikalı İlkyardım EğiTcisi olma zorunluluğu getrilmeli İller bazındaki sınav, denetm vb uygulama farklılıkları giderilmeli.

42

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI Editör Prof.Dr.Ali Osman Karababa Yazarlar Dr.Hilal Batı Öğr.Gör.Murat Civaner Yrd.Doç.Dr.Meltem Çiçeklioğlu Yrd.Doç.Dr.H.İbrahim Durak

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI 2008-2012

BASIN AÇIKLAMALARI 2008-2012 HASUDER HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMALARI 2008-2012 Düzenleme Doç. Dr. Tacettin İnandı Arş. Gör. Dr. Ömer Alışkın Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD/HATAY Adres PK

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PROTOTİP PROJE İHTİYAÇ LİSTESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten, mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU

TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU Türkiye İ nsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ RAPORU 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 86 TİHV Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TTB MERKEZ KONSEYİ Dr.Gençay Gürsoy (Başkan) Dr.Sinan Adıyaman (II.Başkan) Dr.Altan Ayaz (Gn. Sekreter) Dr.Muharrem Baytemür (Sayman) Dr.Hülya

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı