KAYIT KABUL İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIT KABUL İŞLEMLERİ"

Transkript

1 KAYIT KABUL İŞLEMLERİ Özel Öğretim Kurumlarında kayıt işlemleri; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği nin Maddesi, Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Maddeleri, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği nin Maddeleri, Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği 40. Maddesi., Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin Maddeleri, Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Tip Yönetmeliği 17, 18. maddeleri Farklı Lehçelerin Öğrenilmesi Hak. Yön. 8, 9. maddeleri Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 15, 16, 17, 18, 20. maddeleri, Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin 42.maddesi, Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğini (13, 14., maddeleri) Öğrenci yurtlarında ise Yurtlar Yönetmeliği nin 20. Maddesine ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır. a) Kayıt Tarihleri: İlköğretim ve Ortaöğretim özel eğitim Kurumlarında kayıt tarihleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince hazırlanan çalışma takvimine göre belirlenir. (İlköğr. Kur. Yön. Madde 14) Dershanelerde kayıt tarihleri dershane tarafından belirlenip İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanan çalışma takvimine göre yapılır. Ancak dershanelerde bir üst okulun sınavlarına hazırlık kursu kayıtları en erken Nisan ayında başlar. Diğer programlara öğrenci kaydı dönemin başlangıç tarihinden önceki bir tarihte başlatılır. (Dershaneler Tip Yönetmeliği Madde 23) Etüd eğitim merkezlerinde kayıt tarihleri için bir sınırlandırma yoktur. Okulların açık olduğu dönem ve yaz tatillerinde faaliyetleri devam eder. (Etüd. Eğ. Merk. Tip Yönetmeliği Madde 23) Sürücü Kurslarında ve Özel kurslarda kayıt tarihleri kurs dönemlerine göre kurs idaresine bulunur. (Özel Kurs. Tip Yön.Madde 4-MTSK Yön.) Öğrenci yurtlarında kayıt tarihleri yurt idaresince belirlenir. b) Kayıt Şartları: Her kurumun kayıt şartları kendi iç yönetmeliğinde ve yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmesi esastır. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 16) İlköğretim Kurumlarının 1. Sınıfına o yılın 31 Aralığında 72 ayını dolduranlar alınabilir. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 15) Okul öncesi ve ilköğretimin 1. Sınıfına öğrenciler aday kayıt sistemine göre alınırlar. Kontenjandan fazla müracaat olursa noter huzurunda yapılan kura ile öğrenciler alınır. Bu sınıflara öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılamaz. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 65) Özel orta Öğretim Kurumlarında öğrenci kaydı kurum yönetmeliklerinde belirtilen şartlara göre yapılır. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıfını atlayabilecekler için sınav yapılır. Sınavda en az 2.00 olanlar başarılı sayılarak hazırlık sınıfını atlayabilirler. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 65) Lise 1. Sınıfa kayıt yaptırabilmek için öğrencinin 19 yaşını geçmemiş olması gerekir. (Lise ve Ortaokul Yön. Madde 90) Dershanelerde zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime devam etmeyenlerin kaydı yapılamaz. Dershanelere ilköğretim ve orta öğretim okullarında okuyan, ayrılan veya mezun olan öğrenciler devam edebilir. Bunun dışındaki şartlar, kendi iç yönetmeliğinde belirtildiği şekildedir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 65-66) Etüt Eğitim Merkezlerine: Öğrenciler başvuru formu ile müracaat eder. Kayıtta anne babası çalışanlarına öncelik tanınır. (Öğ. Etüd. Yön. Madde 17) Özel Kurslar, ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan, mezun olanlar alınır. İlköğretim çağında olup da okumayanlar kursa alınmaz. Engellilerde bu şart aranmaz kurslarda öğrenci nakli yapılmaz. (Öz. Kurs. Yön. Madde 17) Sürücü Kurslarında: Yaş şartı, öğrenim şartı gruplarına göre sürücü olur raporu, hüküm giymiş olmak ve sürücü belgesi süresiz alınmamış olmak gibi şartlar aranır. (MTSK. Yön. Madde 15) Özel, Özel Eğitim Kurslarına: ilköğretim ve okuyan, mezun olan veya ayrılan özel eğitim gerektiren bireyler, okul öncesi eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireyler, resmi özel eğitim kurumlarından yararlanamayacak düzeydeki engelli bireyler alınır. (Özel, Özel Eğitim Kursları Yön. Madde 13) Özel, Özel Eğitim Okullarında: Orta veya ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zekâ testi sonucuna göre aday kaydı yapılır. Rehberlik Araştırma Merkezinde yapılan test ve değerlendirmelere göre kayıt yapılır. Diğer engelliler b, c, d, e, f, g, h şıklarına göre kayıtları yapılır. (Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yön. Madde 42)

2 Öğrenci yurtları hangi şartlarla öğrenci alacağını, Milli Eğitimce onaylanmış iç talimatnamesine göre belirler. Yurda hangi yaş gruplarının alınacağına yurt idaresi karar verir. Yatakhanelere yerleşim yaş gruplarına göre yapılır. (Yurtlar Yön. Madde 28) c) Kayıtta İstenecek Belgeler: ; - Nüfus cüzdanı, - İkametgah belgesi ile kayıt işlemi yapılır. Aday kayıt defterine kaydedilir. Daha sonra Kasım sonuna kadar öğrenci künye defterine aktarılır. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 16/a) ; - İlköğretim bitirme belgesi veya orta okul diploması, - 6x4,5 ebadında açık başla çekilmiş 2 adet fotoğraf, - Adres yazılı 2 adet pullu zarf. (Lise ve Ortaokul Yön. Madde 94/II) Dershanelerde; - Öğrenci belgesi, - Nüfus cüzdanı sureti, - 2 adet fotoğraf, - Sabıka kaydı (Mezunlardan) (Dershaneler Tip Yön. Madde 22) Sürücü Kurslarında; - T.C. Uyruklu adaylardan, - Nüfuz cüzdan sureti, - Öğrenim belgesi (Noter tasdikli), - Dört adet vesikalık fotoğraf, - Sağlık kurulu raporu, - İkametgah belgesi, - Sabıka kaydı, Yabancı uyruklu adaylardan; - Pasaportun noter tas. sureti - Öğrenim vizesi bulunması, kalan süresinin 2 aydan az olmadığının gösterilmesi - Öğrenim belgesi (Not. Tas. sureti) - Sağlık kurulu raporu - Dört adet fotoğraf (MTSK. Madde 17) Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi; - Nüfus cüzdanı örneği - Öğrenim belgesi - İki adet fotoğrafı (Öğr. Etüd Eğitim Mer. Tip Yön. Madde 18) Özel Kurslar; - Nüfus cüzdan örneği - Öğrenim belgesi - Kurs programına göre diğer belgeler - Dört adet fotoğrafı (Özel Kurs. Yön. Madde 18) Özel, Özel Eğitim Kursları; - Sağlık kurumlarından alınacak belge - Nüfus cüzdanı - İkametgah belgesi - 4 adet fotoğraf - Resmi-Özel eğitim kurumlarına devam etmediğine ilişkin belge (Özel, Özel Eğitim Tip Yönet. Madde 14) Öğrenci Yurtlarında; - Müracaat formu, - Nüfus cüzdanı sureti, - Öğrenci belgesi, sağlık raporu, - 2 adet fotoğraf, adres yazılı 2 adet pullu zarf, - Sabıka kaydı gibi belgeler istenir. (Yurtlar Yön. Madde 20)

3 NAKİL İŞLEMLERİ Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği maddeleri, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği maddeleri, Sınıf Geçme Yönetmeliği maddeleri, Lise ve Orta Okul Yönetmeliği maddeleri Nakil ve Geçiş Yönergesi, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi ve kurumların kendi iç yönetmeliklerinde belirlenen esaslara ile diğer ilgili mevzuata göre yapılır. A) NAKİL TARİHLERİ Zaruretlerden dolayı yıl içinde de nakiller yapılabilir. İlköğretim okullarında nakiller ikinci dönem başından 15 gün geçinceye kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve aile nakli gibi zaruri sebepler dışında bu tarihten sonra ders bitimine kadar nakil yapılamaz. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 18) Özel okullar arasında öğrenci nakli her yıl ders kesiminde başlar ve yeni öğretim yılı başlamasına 15 gün kalıncaya kadar devam eder. Bu tarihten sonra ancak zorunlu nedenlerle (velinin işeri değişikliği, ikamet değişikliği, sağlık kurulu raporu, can güvenliği) nakil işlemi yapılabilir. (Özel Öğretim Ku. Yön. Madde 71) Derslerin devam ettiği süre içersinde herhangi bir okuldan ötekine kaydını almak isteyen ve devamsızlık süresini doldurmamış öğrenciler (resmi meslek lisesinden gelenler dışında) yaş kaydına bakılmadan girmek istedikleri okullara kabul edilirler. (Lise ve Ort. Ok. Yön. Madde 93) Ortaöğretim kurumlarında ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıcından 5 gün öncesinden başlamak suretiyle sınavların bitimine kadar doğrudan geçenler dışındaki öğrencilerin nakli, naklen gelenlerin kaydı yapılamaz. Ancak tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanların kaydı yapılabilir. (Ort. Yük. Ve Sor. Sınavları Yönergesi Madde 22) B) NAKİLDE İSTENECEK BELGELER İkametgah belgesi ile velinin yazılı başvurusu üzerine yapılır. Öğrenci sınıfa geçici olarak kaydedilir. Geldiği okuldan en geç bir hafta içinde nakil belgesi istenir. Nakil belgesi gelince kayıt işlemi tamamlanır. Nakil belgesinde öğrencinin aldığı notlar ve devam durumu belirtilmelidir. Belgeyi müdür ve yardımcısı, yoksa sınıf öğretmeni imzalar. Belge ve öğrenci dosyası istek yazısı geldiği andan itibaren 15 gün içinde gönderilmelidir. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 17) Tasdikname ve kayıt bildirisi ile öğrencinin aday kaydı yapılır. Daha sonra öğrencinin dosyası geldiği okuldan istenir. Dosya gelince öğrenci künye defterine işlenir. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 96) Özel Okullar arasında zaruri sebeplerle öğretim sezonu içinde yapılan nakillerde; veli dilekçesi yeterlidir. Ancak resmi sağlık kurulu raporuyla veya veli ikamet ve işyeri değişikliği belgesi vererek de nakil işlemi yapılabilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 71-72) Yabancı uyrukluların naklinde ilgili kanun ve yönetmelik ile genelgelere göre hareket edilir. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 102) İl içinde aynı türden okullarda ancak disiplin ikâmet değişikliği okula uyum problemi yaşanması gibi gerekçelerle nakil yapılabilir. Bu durumda olanlardan gerekçe ile ilgili belge istenir. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 95/a) C) HANGİ OKULLAR ARASINDA NAKİL YAPILABİLİR İlköğretim kurumlarında İlköğretim kurumlarında aynı il içinde veya farklı iller arasında veli ikametgahı ve yazılı başvurusu ile yapılır. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 17) Denkliği kabul edilmiş okullar arasında nakiller öğretim belgesinde belirtilmiş sınıflara sınavsız olarak yapılır. Yabancı ülkeden ülkemize nakillerde, öğrenim belgesi Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenerek sınıfı belirlenir. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 19) : Aynı il içinde aynı tür resmi okullar arasında nakil disiplin, ikametgah değişikliği öğrencinin okula uyum problemi yaşaması gibi gerekçeler dışında yapılamaz. (Özel okular hariç) (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 95/a)

4 Özel Fen Liseleri arasında kontenjanı aşmamak, kayıt şartlarına uymak şartı ile nakil yapılabilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 72) Özel okullar arasında öğrenci nakli, velinin yazılı başvurusu ile yapılabilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 72) Özel okullardan Anadolu Lisesine aynı il içinde nakil yapılamaz. Yabancı dille eğitim yapan özel okuldan naklen gittikleri beldede aynı programı uygulayan özel okul veya sınıfı yoksa Anadolu Lisesine nakil yapılabilir. Bu nakiller ancak zaruri sebeplerle ve bakanlık izni ile yapılır. (Nakil ve Geçiş Yönergesi Madde 8) Resmi Fen Liseleri arasında öğrenci nakli yapılamaz. Ancak, can güvenliği, doğal afet, sağlık durumu ile ilgili belgelerle puanları birbirine denk okullar arasında nakiller bakanlık izni ile yapılabilir. (Fen Lisesi Yön. Madde 21) Farklı okul türleri arasında nakiller genel olarak dokuzuncu sınıf sonunda yapılır. (Sınıf Geçme Yön. Madde 30) Anadolu Lisesi, Öğretmen Lisesi, Fen Lisesinden genel liseye nakil için velisinin iş değişikliği, doğal afet, öğrenci için sağlık raporu, disiplin cezası, okula ayak uyduramadığının rehber öğretmence onaylanması gibi zaruri sebeplerle nakil yapılabilir. (Öğrenci Nakli ve Geçiş Yönergesi Madde 5) Meslek Liselerine nakiller 9,10. Sınıf sonunda yapılabilir. Denk derslerden muvafakat sağlanır. Bölümün teorik ve uygulamalı dersleri için yaz tatilinde yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanarak nakil işlemleri tamamlanır. (Nakil ve Geçiş Yönergesi Madde 7) Aynı Meslek Liselerinin bölümleri arasında da yoğunlaştırılmış telafi programları yapılarak nakil gerçekleştirilebilir. (Nakil ve Geçiş Yönergesi Madde 10) Denkliği kabul edilmemiş okullardan gelenlerin okuyacağı sınıflar sınavla belirlenir. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 95/c) Resmi liselerden bazı derslerin eğitimini yabancı dille yapan özel okullara nakilde yabancı dille yapılan derslerden seviye tespit sınavı yapılır. Denk bulunan sınıfa öğrenci kaydı alınabilir. Veli muvafakatı ile bir alt sınıfa da öğrenci alınabilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 72) Meslek Liselerinden Genel Liselere öğrenci nakli yapılamaz. ( tarih 106 nolu genelge) Yurt dışından denkliği tanınan bir liseden Resmi Anadolu Lisesine nakil için o okulda en az 2 yıl okumuş olma şartı aranır. (Anadolu Liseleri Yön. Madde 14-b) Özel yönetmeliği olan okullara (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi vs.) nakil işlemleri kendi yönetmeliklerine göre yapılır. Ç) NAKİLLERDE BAŞARI DURUMU Nakil belgesine öğrencinin sınıfı, aldığı notlar ve devam durumu yazılır. Nakil birinci kanaatin bitimine 20 gün kala veya daha sonra yapılıyorsa öğrencinin o döneme ait kanaat notları nakil belgesine işlenir. 20 günden fazla bir süre içinde yapılıyorsa dönem içindeki yazılı, sözlü ve ödev notları nakil belgesine yazılır. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 17-18) Özel İlköğretim Kurumlarının 1. Sınıf dışında sınıflarında müracaatlar kontenjanı aşarsa kura ile veya sınavla sıralama yapılarak nakil alınır. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 68/b) Sene içinde zaruri sebeplerle yapılan nakillerde dönem bitimine 20 veya daha az iş günü kala nakil yapılıyorsa dönem notları önceki okulundan, 21 veya daha fazla iş günü kala yapılıyorsa yeni okulundan önceki okuldaki notları dikkate alınarak yapılır. Önceki okuldan dönem notu verilecek kadar puan almamışsa notlar mevcut puanlara göre yeni okulundan okul idaresince verilir. (Sınıf Geçme Yön. Madde 29) Birinci kanaat dönemi sonuna 20 gün veya daha az süre kala yapılan nakillerde tasdiknameye kanaat notları yazılır. 21 gün ve daha fazla gün kala nakillerde ise yazılı, sözlü ve ödev notları yazılır. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 95/g-1) Meslek Liselerine nakillerde yoğunlaştırılmış telafi programı derslerinden başarılı olma veya tüm derslerin ağırlıklı not ortalamasının 2,5 olması şartı aranır. (Nakil ve Geçiş Yönergesi Madde 7/k, 7/m) D) NAKİLLERDE DENKLİK Denkliği kabul edilmiş özel okullardan resmi okullara nakiller aynı sınıfa sınavsız yapılır. Yurt dışından gelenlerin hangi sınıfa devam edeceklerine İl Milli Eğitim Müdürlüklerince karar verilir. Zorunlu eğitim çağında olup hiç okula gitmemiş olanların hangi sınıfa alınacağı sınavla bilgi düzeyine ve yaşına göre belirlenir. 1-5 sınıflar için müdür ve 2 öğretmenden, 6-8 sınıflar için branş öğretmenlerinden oluşan komisyon karar verir. (İlköğretim Kur. Yön. Madde 19-20)

5 Denkliği kabul edilmiş özel okullardan resmi okullara aynı sınıfa sınavsız nakil yapılır. Dört yıllık okullardan üç yıllık olanlara nakilde aynı sınıfa sınavla bir alt sınıfa sınavsız nakil yapılır. Denkliği kabul edilmemiş özel okullardan gelenler sınavla alınır. Yabancı ülkelerden gelenlerin öğrenim belgeleri bakanlıkça incelenip hangi sınıfa devam edeceklerine karar verilir. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 95/b-c-d) Resmi okuldan bazı derslerin eğitimini yabancı dille veren özel okullara geçişte yabancı dilden ve yabancı dille verilen derslerden sınav yapılır. Denkliği kabul edilen sınıfa kayıt yapılır. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 72) E) NAKİLLE İLGİLİ ŞARTLAR Özel ilköğretim kurumlarında ara sınıflara nakiller onaylı kurum yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre yapılır. Müracaat kontenjanı aşarsa noter huzurunda kura ile, sınavla veya başvuru tarihi ile sıralama yapılabilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 68) Nakil tarihleri dışında dönem içinde naklin yapılabilmesi için iş nakli, ikametgah değişikliği, can güvenliği, sağlık raporu gibi zaruri sebepler olması ve bunların resmi makamlarca belgelendirilmesi gerekir. (Sınıf Geçme Yön. Madde 29) Disiplin kurulu kararı ile uzaklaştırma dışında konut, yeri değiştirmek okula uyum sağlayamama gibi bir nedene dayanmadıkça aynı şehir içinde aynı tür resmi okullar arasında nakil yapılamaz. (Lise ve Ort. Ok. Yön. Madde 95/a) Özel okullarda kontenjanı aşan nakil isteklerinde sınavla, not şartı ile sıralama yapılarak öğrenciler seçilebilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde fıkrası) Özel okuldan resmi okula geçen bir öğrenci 1. kanaat dönemi içinde programı uygun olan başka bir özel okula geçebilir. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde fıkrası) 2. Kanaat dönemi nakillerde ayrıldıkları okulda okutulmayan gittikleri okulda okutulan derslerden 2. kanaat dönemi not almak zorundadırlar. Sorumlu geçtikleri derslerden yeni okulunda okutulmayan ders varsa bu derslerden muaf tutulurlar. (Lise ve Orta Okul Yön. Madde 95-g/3-4) Anadolu Liseleri arasında nakil için kamu görevi nakli, işyeri nakli, ölüm, boşanma, ikametgah değişikliği, emeklilik, tabii afetler, savaş vs. ile, tedavisi zor olan hastalık gibi sebeplerle yapılabilir. Bunun için il ve ilçeler oluşturulan komisyon kararı esastır. Aynı il ve ilçelerinde nakillerde okulun kontenjanı ve öğrencinin puanı dikkate alınır. (Anadolu Liseleri Yönetmeliği Madde 11-12) Resmi veya özel okullardan özel okullara gelen öğrenciler farklı bir yabancı dile geçmek isterlerse yazılı başvuru alınır. Yeni dilden sınava tabi tutulur. Seçtiği dilde başarılı olanlar devam ettirilir. Nakil işlemleri her yıl çalışma takviminde belirlenen süre içinde müdür başkanlığında üç kişilik komisyon tarafından yapılır. (Özel Öğretim Kur. Yön. Madde 72)

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

DİKKAT *MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ALAN/DAL DERSLERİNDE DEVAM MECBURİYETİ VARDIR.

DİKKAT *MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ALAN/DAL DERSLERİNDE DEVAM MECBURİYETİ VARDIR. DİKKAT *MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ALAN/DAL DERSLERİNDE DEVAM MECBURİYETİ VARDIR. ** 2013-2014 eğitim öğretim yılında herhangi bir ortaokuldan ** 2013-2014 eğitim öğretim yılında herhangi bir ortaokuldan

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı