T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1994 CUMARTESİ Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Kanun No : 3968 Kabul Tarihi : MADDE tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 65. ithal eşyasının gümrük vergisine esas kıymeti, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma hükümlerine göre tayin ve tespit olunur. Şu kadar ki, Anlaşmanın 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen unsurlar bu kıymete dahil edilir. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıymetinin Türk Parası olarak beyanı mecburidir. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre Türk Parasına çevrilir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 11 Şubat 1994 Yasama Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlıktan : Karar Sayısı : 94/42834 Atama Kararları 1 Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 3 üncü derece kadrolu ve ek göstergeli Müfettişliğe, aynı yer Müfettişi Mehmet GÜRBÜZ'ün tayini, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Necati AKTAŞ'ın tayini, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER Karar Sayısı: 94/ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan; 5 inci derece kadrolu Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Mustafa ATEŞ ile Hasan DURSUN'un, 6 ncı derece kadrolu Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı İlyas ÇAKIR'ın tayinleri, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 511 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Male Fahri Başkonsolosluğuna İsmail Hilmy'nin atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Karar Sayısı : 94/ Belo Horizonte Fahri Konsolosluğuna Alexandre Misk'in atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Karar Sayısı : 94/ Recife Fahri Konsolosluğuna Edward Lira Cavalcante Junior'un atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Karar Sayısı : 94/ Linz Fahri Konsolosluğuna Werner Obermüller'in atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Orman Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Sabit ÇELİK'in, 657 sayılı Kanunun 59. ve 60. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Orman Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. EKİNCİ Başbakan Orman Bakanı Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 2

5 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Devlet Bakanlığından : Yönetmelikler Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma'ya İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; tarihli, 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve tarihli, 88/13194 sayılı Kararname ile onaylanan ve ancak ekleri ile birlikte Türkçe metinlerinin yerine geçmek üzere tarihli, 93/4690 sayılı Kararname ile düzeltilen "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma" hükümleri çerçevesinde ithal eşyası kıymetinin tespiti için uygulanması gereken yöntem ve kuralların belirlenmesi bakımından hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; (gümrük vergisinden muaf olan veya ağırlık esası üzerinden vergiye tabi bulunan eşya da dahil olmak üzere) gümrük hattından geçirilen ithal konusu eşyanın kıymetinin belirlenme usullerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 12.0S.1988 tarihli, 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve tarihli, 88/13194 sayılı ve tarihli. 93/4690 sayılı Kararnamelerle onaylanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma" gereğince hazırlanmıştır. Kısaltma ve Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) GATT; Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını, b) Anlaşma; tarihli, 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve tarihli, 93/4690 sayılı Kararname ile onaylanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)' nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma ve eklerini, c) İthal eşyasının gümrük kıymeti; ithal eşyası üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisi tarhına esas teşkil edecek eşya kıymetini, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : d) Üretilmiş; yetiştirilmiş, imal edilmiş veya topraktan çıkarılmış olma halini, e) Aynı eşya; fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilen eşyayı, (görünüşteki küçük farklılıklar, diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aynı eşya sayılmasını önlemez.), 0 Benzer eşya; her hususta aynı olmamakla birlikte, aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve aynı ülkede üretilmiş olan eşyayı, (Eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri, bir ticari markasının bulunması, eşyanın benzerliğinin belirlenmesinde gözönüne alınacak faktörler arasında yeralır.), g) Aynı sınıf veya cins eşya; belirli bir sanayi veya sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren ve aynı veya benzer eşyayı da kapsayan eşyayı, h) Alıcı ile satıcı arasındaki münasebet; bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yeralan alıcı ile satıcı arasındaki ilişkiyi, (Anlaşma Md. 15/1 -a, b, c; 2-a, b; 3,4) ı) Satınalma komisyonu; ithalatçının temsilcisine, kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığı ödediği ücreti, (Anlaşma 8 inci Md. ilişkin Yorum Notu) j) Giriş liman veya mahalli; deniz yolu ile gelen eşyanın Türkiye'ye giriş limanı, Türkiye'deki boşaltma limanı, karayolu ile gelen eşyanın Türkiye'ye giriş yeri; kara nakil vasıtalarının ilk vardıktan hudut gümrüğü ve hava yolu ile gelen eşyanın Türkiye'ye giriş yen, eşyanın boşaltıldığı hava meydanı gümrüğünü, k) Aynı ailenin üyeleri; karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, üvey anne-baba, üvey çocuk ve üvey kardeşi, I) Türkiye'ye ihraç amacıyla satış; Türkiye'ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan satışı, m) Royalti ve lisans ücreti; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili ödenen patent, dizayn,know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeleri, (Anlaşma 8 inci Md. ilişkin Yorum Notu) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

7 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 n) Aynı veya yakın bir tarih; ithal edilen eşya ya da aynı veya benzer eşyaya ait birim fiyatın belirlenmesine imkan verecek ileri ve geriye doğru tespiti mümkün ilk tarihi, ifade eder. Ancak; o) "Aynı eşya" ve "benzer eşya" deyimleri, Türkiye'de yapılması nedeniyle bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b/4) nolu alt bendine göre düzeltme konusu olmayan mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları plan ve taslakları içeren veya yansıtan eşyayı kapsamaz. p) Yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı Ülkede üretilen eşya "aynı eşya" veya "benzer eşya" olarak nitelenebilir. r) Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş "aynı" veya "benzer eşya" bulunmadığı takdirde farklı kişi tarafından üretilmiş eşya dikkate alınır. (Anlaşma Md. 15/2-c, d, e) İKİNCİ KISIM Gümrük Kıymetinin Tespitine ilişkin Kurallar BİRİNCİ BÖLÜM Satış Bedeli Yöntemlerine İlişkin Esaslar Gümrük Kıymetinin Tespiti Madde 5- İthal eşyasının Gümrük Vergisine esas alınacak kıymeti, bu Yönetmeliğin 6 ilâ 12 nci maddelerinde yeralan yöntemlerin sırasıyla uygulanması yoluyla tayin ve tespit olunur. Bir yönteme göre belirlenemeyen kıymet için izleyen yönteme geçilir. Satış Bedeli Yöntemi Madde 6- İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Yani, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satış sırasında onaya çıkan ve bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerine göre gerekli düzeltmelerin yapıldığı, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattır. Ancak, eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için; a) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı; 1) Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan, 2) Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan, 3) Eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen, hallerdeki kısıtlamalar dışında hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : b) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti belirlenemez mahiyette herhangi bir koşul veya edim konusu olmamalıdır. c) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre bir düzeltme yapılması mümkün olmadıkça; eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması veya kullanımı sonucu doğan hasılanın bir bölümü doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmemelidir. d) Alıcı ve satıcı arasında bir münasebet bulunmamalı, münasebetin varlığı durumunda ise bu maddenin (e) ve (0 bentleri hükümlerine göre satış bedeli gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir olmalıdır. e) Satış bedelinin yukarıda belirtilen hükümler kapsamında kabul edilip edilemeyeceği belirlenirken; alıcı ile satıcı arasında 17 nci maddede yeralan bir münasebetin bulunması, bu satış bedelinin kabul edilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe oluşturmaz. Böyle durumlarda satışa ilişkin koşullar incelenir, münasebetin fiyatı etkilemediği belirlenirse satış bedeli kabul edilir. Gümrük idaresi, ithalatçı veya diğer kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, münasebetin fiyatı etkilediği kanısına varırsa, sözkonusu kanıya dayanak olan hususları ithalatçıya bildirerek, kendisine makul bir cevap fırsatı tanır. Sözkonusu hususlar, talebi halinde ithalatçıya yazılı olarak iletilir. 0 Birbirleri ile münasebeti bulunan kişiler arasındaki bir satışta, ithalatçı satış bedelinin aynı veya yakın bir tarihte gerçekleşen aşağıda yeralan emsal kıymetlerden birine çok yakın olduğunu ispatlarsa, bu satış bedeli kabul edilerek, eşyanın kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenir. 1) Türkiye'ye ihraç amacıyla satıcıdan müstakil alıcılara yapılan aynı veya benzer eşya satışlarındaki satış bedeli. 2) Aynı veya benzer eşyanın, 10 uncu madde hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymeti. 3) Aynı veya benzer eşyanın, 11 inci madde hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymeti. Yukarıdaki emsal kıymetlerle yapılan kıyaslama sırasında ticari düzeye, miktara Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sayılan unsurlara ve alıcı ile satıcı arasında münasebet bulunmayan satışlarda satıcının üstlendiği, ancak alıcı ile satıcı arasında münasebet bulunan durumlarda satıcının üstlenmediği giderlere ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır. g) Bu maddenin (0 bendinde sayılan emsal kıymetler, ithalatçının girişimi ile ve yalnızca kıyaslama amacıyla kullanılmalıdır, Öte yandan (f) bendi hükümlerine dayanarak eşyanın satış bedelinin yerini alacak bir kıymet tesis edilemez. (Anlaşma Md.1) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 12 Şubat 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 h) Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken toplam ödemedir. Bu fiyat, ithal eşyasının bir satış koşulu olarak alıcı tarafından satıcıya veya satıcının bir mükellefiyeti karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yapılan veya yapılması gereken tüm ödemeleri kapsar, Ödemelerin bir para transferi şeklinde olması gerekmez. Ödemeler doğrudan veya dolaylı akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak da yapılabilir. Satıcı yararına veya satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre düzeltme yapılanlar dışında, alıcının kendi hesabına yaptığı faaliyetler (pazarlama dahil), satıcıya yapılan dolaylı bir ödeme olarak değerlendirilmez ve bu tür işlemlere ilişkin giderler ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti sırasında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez. (Anlaşma 1 inci Md. ilişkin Yorum Notu) Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Madde 7-Aynı eşyanın satış bedeli aşağıdaki şekildedir: a) 6 ncı maddedeki Yönteme göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti, Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan ve kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen aynı eşyanın satış bedelidir. b) Bu Yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan aynı eşyanın satış bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari düzey ve/veya farklı miktarlardaki aynı eşyanın satış bedeli, bu ticari düzey ve/veya miktar farkları gözönüne alınarak yapılacak düzeltmeden sonra kullanılır. Kıymet artış veya azalışına da yol açsa, düzeltmenin yapılabilmesi için makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatı gerekir. İthal eşyası ile sözkonusu aynı eşya arasında. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (0 bendinde yeralan giderlerin satış bedeline dahil edildiği durumlarda, mesafe ve nakliyatın türünden doğan ciddi farklılıklar gözönüne alınarak satış bedelinde düzeltme yapılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında aynı eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. (Anlaşma Md.2) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Madde 8- Benzer eşyanın satış bedeli aşağıdaki şekildedir: a) Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen Yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti, Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan ve kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen, benzer eşyanın satış bedelidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : b) Bu Yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan benzer eşyanın satış bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari düzey ve/veya farklı miktarlardaki benzer eşyanın satış bedeli, bu ticari düzey ve/veya miktar farkları gözönüne alınarak yapılacak düzeltmeden sonra kullanılır. Kıymet artış veya azalışına da yol açsa, düzeltmenin yapılabilmesi için, makul okluğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatı gerekir. İthal eşyası ile sözkonusu benzer eşya arasında. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan giderlerin satış bedeline dahil edildiği durumlarda, mesafe ve nakliyatın türünden doğan ciddi farklılıklar gözönüne alınarak satış bedelinde düzeltme yapılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. (Anlaşma Md.3) İKİNCİ BÖLÜM Satış Bedeli Yöntemlerinin Uygulanma Sırasına İlişkin Esaslar Yöntemlerin Uygulanma Sırası Madde 9- Yönetmeliğin 6,7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen Yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti, 10.uncu madde hükümlerine göre, bu maddeye göre de belirlenemeyen gümrük kıymeti 11 inci madde hükümlerine göre belirlenir. Ancak, ithalatçının talebi ve Gümrük İdaresinin kabulü şanıyla 10 ve 11 inci maddelerin uygulama sırası değiştirilebilir. (Anlaşma Md.4 ve Rezerv Hükümleri) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Yöntemlerin Uygulanmasına İlişkin Esaslar İndirgeme Yöntemi Madde 10- İndirgeme yöntemi aşağıdaki şekildedir. a) Kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer eşya, Türkiye'de, ithal edildiği hal ve durumda satılmışsa, bu yönteme göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu eşyanın ya da aynı veya benzer eşyanın ithalatçı tarafından yurtiçinde müstakil kişilere aynı veya yakın bir tarihte yapılan en büyük miktardaki şansına ait birim fiyat esas alınır. Bu birim Fiyattan aşağıdaki indirimler yapılır: 1) Türkiye'ye ithal edilen, ithal eşyası ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutad olarak ödenen veya ödenmesi kararlaştırılan komisyon veya kar ve genel giderler için yapılması mutad olan ilaveler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 12 Şubat 1994 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 2) Türkiye sınırları içinde gerçekleşen mutad nakliye ve sigorta giderleri ile bunlarla ilgili diğer giderler. 3) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri ile diğer ulusal vergi ve resimler. b) Kıymeti belirlenecek eşya yada aynı veya benzer eşyanın, kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihinde veya yakın bir tarihte satışı yoksa; aslında bu maddenin (a) bendine konu olması, gereken gümrük kıymetinin belirlenmesinde, kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihinden itibaren 90 gün içinde yukarıda belirtilen eşyaların ithal edildikleri hal ve durumda yapılan ilk satışına ait birim fiyat esas alınır. c) İthal edildiği hal ve durumda satılan kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer eşya yoksa; ithalatçının talebi üzerine ithal edildikten sonra işlenen veya değişikliğe tabi tutulan kıymeti belirlenecek eşyanın, müstakil kişilere en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat, gümrük kıymetine esas alınır. Bu birim fiyatından, eşyanın işlenmesi veya değişikliğe tabi tutulmasından doğan ilave kıymetin düşülmesi ve bu maddenin (a) bendindeki indirimlerin yapılması gerekir. (Anlaşma Md.5 ve Rezerv Hükümleri) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi Madde 11- Bu yönteme göre ithal eşyasının gümrük kıymeti, hesaplanmış kıymet esas alınarak belirlenir. Bu yöntemin uygulanması için ithalatçının; gerekli bilgi ve belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi ve ayrıca bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile belgelendirmesi gerekir. Hesaplanmış kıymet aşağıdaki unsurların toplamından oluşur a) İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve yapılan imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri, b) Türkiye'ye ihraç edilmek üzere, ihraç ülkesindeki üreticiler tarafından üretilen, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutad olan kar ve genel giderlere eşit bir tutar, c) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (0 bendinde belirtilen giderler. (Anlaşma Md.6) Son Yöntem Madde 12- Bu Yönetmeliğin 6 ilâ 11 inci maddelerinde yeralan Yöntem hükümlerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti. Anlaşma ve GATT'ın VII. maddesinin genel prensip ve hükümlerine uygun yöntemlerle ve yukarıda belirtilen yöntemlerin daha esnek uygulanması suretiyle Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : Bu yönteme göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınamaz: a) Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı, b) Gümrük açısından iki alternatif kıymetten yüksek olanının kabul edilmesini öngören bir sistem, c) Eşyanın ihraç Ülkesindeki iç piyasa fiyatı, d) Aynı veya benzer eşyanın 11 inci maddede yeralan Yöntem hükümlerine göre belirlenen hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, e) Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satılmış eşyanın fiyatı, 0 Asgari gümrük kıymetleri, g) Keyfi ve fiktif kıymetler. Talebi halinde ithalatçıya, bu Yöntem hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymeti ve bu kıymeti belirlemek için kullanılan yöntem, yazılı olarak bildirilir. (Anlaşma Md.7) ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Kıymetinin Tespitine İlişkin Diğer Hususlar BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Kıymetine Dahil Edilecek ve Edilmeyecek Unsurlara İlişkin Esaslar Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar Madde 13- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre gümrük kıymeti belirlenirken; ithal eşyasının gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatına aşağıdaki ilavelerin yapılması gerekir. a) Aşağıdaki unsurların eşyanın gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak alıcı tarafından üstlenilen bölümü; 1) Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye, 2) Gümrük işlemleri sırasında sozkonusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeden, 3) İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli, b) İthal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetinden verilecek uygun miktardaki pay, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 1) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, patça ve benzerleri, 2) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler, 3) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler, 4) ithal eşyasının üretimi için gereken ve ithal ülkesi dışında ifa edilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri, c) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödenmesi gereken, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş royalti ve lisans ücretleri, d) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması veya kullanımı sonucu doğan hasılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı, e) Satış bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle satıcıya vade farkı, fiyat farkı, gecikme faizi veya kabul kredili ödemeler gibi adlar altında yapılan ödemeler ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen şartlara uymayan faiz ödemeleri, (Gümrük Kıymet Komitesinin 3.1 nolu Karan) f) İthal eşyasının, giriş liman ve mahalline kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan; yükleme, boşaltma, elleşleme giderleri, nakliye giderleri ve sigorta giderleri. Bu bende göre gerçekte Ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilaveler için objektif ve ölçülebilir veriler esas alınır. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata, bu maddede öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz. (Anlaşma Md.8) Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler Madde 14- İthal eşyasının gerçekte ödenen veya ödenecek Fiyatından ayırdedilebilmeleri koşuluyla aşağıdaki giderler gümrük kıymetine dahil edilmez: a) Sınai tesis, makina ve teçhizat gibi, ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşaa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler, b) Eşyanın Türk gümrük bölgesi içindeki giriş mahalline varışından sonra yapılan nakliye giderleri, c) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri, (Bu gibi hallerde, finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına bakılmaz. Ancak, finansman anlaşmasının yazılı olarak yapılmış olması ve gerektiğinde alıcının; eşyanın gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan satıldığını ve iddia edilen faiz oranının, finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan faiz oranı seviyesini aşmadığını ispat etmesi gerekir.) (Gümrük Kıymet Komitesinin 3.1 nolu Kararı) d) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (c) bendi dışında kalan ithal eşyasının Türkiye'de çoğaltılma hakkı için yapılan ödemeler, e) İthal eşyasının Türkiye'ye ihraç için satışında bir satış koşulu olmaması şartıyla, ithal eşyasının dağıtım veya tekrar satış haklan için alıcının yaptığı Ödemeler, Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : f) Satınalma komisyonları, g) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithal vergi ve resimleri ile diğer ulusal vergi ve resimler. (Anlaşma, 1 ve 8 inci Maddelere ilişkin Yorum Notu) İKİNCİ BÖLÜM Eşya Kıymetinin Tespitine İlişkin Diğer Esaslar Özellik Arzeden Eşyanın Kıymeti Madde 15- Özellik arzeden eşyanın kıymeti aşağıdaki şekildedir a) Fatura ve diğer belgelerine nazaran gümrük muayenesinde noksan çıkan eşya kıymetleri, eşyanın telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından ya da çalınmasından ileri geldiğinin tevsiki şartıyla vergiye esas kıymetten düşülür. b) 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 140 ıncı maddesine göre satışa çıkarılacak eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymeti, zaman, yer ve miktar itibariyle uygun okluğu takdirde mevcut -bilgi ve belgelerine göre tespit edilir. Herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı veya mevcut bilgi ve belgeleri eşyanın halihazır kıymetini ifade etmediği takdirde, sözkonusu eşyanın kıymeti. Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre gümrük idaresince belirlenir. c) Bilgi işlem tesisatlarında kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü (software) bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınacaktır. Burada bahsi geçen "taşıyıcı ortam" deyimi; manyetik teyp, disk (lazer optik okuyucular için yapılmış diskler dahil) ve disketleri kapsar. (Entegre devreler, yan iletkenler ve bu tür devre ya da cihazlarla bütünleştirilmiş alet veya aksamı kapsamaz.) "Veri ya da komutlar" deyimi; ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamaz. (Gümrük Kıymet Komitesinin 4.1 nolu Karan) Kıymetin Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru Madde 16- Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre Türk parasına çevrilir. (Anlaşma Md.9) Alıcı ile Satıcı Arasındaki Münasebet Madde 17- Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasında münasebetin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir: a) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları, b) Birbirlerinin yasal ortaklan olmaları, c) İşçi ve işveren ilişkisi içerisinde bulunmalan, d) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az % 5'i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması, Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 12

15 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15 e) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi, 0 Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi, g) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi, h) Aynı ailenin üyeleri olmaları. Tek acente, tek distribütör veya tek bayi olarak birbirleriyle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymaları durumunda, münasebet içinde oldukları kabul edilir. (Anlaşma Md. 15/4, 5) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sorumluluklara İlişkin Esaslar Bilgi İsteme ve Bilgilerin Gizliliği Madde 18- İthalatçı, gümrük idaresinden, ithal eşyasının kıymetinin nasıl belirlendiğinin kendisine bildirilmesini yazılı olarak talep etme hakkına sahiptir. Ancak, gümrük kıymetinin belirlenmesinde, niteliği gereği gizli olan veya gizlilik koşuluyla verilen bilgiler, gümrük memur ve görevlilerince kesinlikle gizli işleme tabi tutulurlar. Gümrük memur ve görevlileri, açıklanmasının mahkemece talep edilmesi durumu hariç olmak üzere, sözkonusu bilgileri veren kişi veya bilgi veren hükümetin özel izni olmaksızın açıklayamazlar. (Anlaşma Md. 10 ve 16) İthalatçının Sorumluluğu ve Gümrük İdaresinin Araştırma Hakkı Madde 19- Gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak ithalatçının beyannameye ekleyeceği kıymet bildirimini imzalamakla beyanname ve eklerinde yeralan bilgi, belge, tutanak ve raporları gerçeğe uygun, doğru ve tam olarak beyan ettiğini, gümrük idaresince sonradan talep edilecek, eşyanın gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili ilave her türlü bilgi, belge, tutanak ve raporları da aynı sorumluluk bilinci içinde vereceğini, aksi halde gümrük mevzuatı ve genel hükümlere göre cezaya muhatap tutulacağını kabul ve taahhüt etmelidir. Bu maddelerde ve Anlaşmada yeralan hiçbir hüküm, gümrük idaresinin, gümrük kıymetinin belirlenmesi ile ilgili olarak ibraz edilen tutanak, belge veya beyannamenin gerçeklik veya doğruluğunu araştırma hakkını sınırlamaz veya bu hakkı tartışma konusu haline getirecek şekilde yorumlanamaz. (Anlaşma Md. 17) DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 21- Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü tarihinden, diğer hükümleri tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı: Devlet Bakanlığından : 1615 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin 233 üncü Maddesine Bir Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik MADDE sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin 233 üncü maddesine aşağıda belirtilen 7 numaralı bend ilave edilmiştir. "7 İthal eşyasına ait gümrük kıymet bildirim formunu," Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik 12/2/1994 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Milli Eğitim Bakanlığından : Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 23/6/1985 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 Bu Yönetmelik, 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 254 ve 326 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesindeki "Okul", "En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat", "ön inceleme raporu" ve "Nihai rapor" tanımları değiştirilerek aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. "Okul; anaokulu, ilkokul, ilköğretim okulu, ortaokul, lise ve dengi okullar ile milletlerarası özel okulları, En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat; özel öğretim kurumu açacak gerçek veya tüzel kişilerin bu amaca tahsis ettikleri mal, hak ve paraların toplantıyla özel öğretim kurumunun devamlılığını sağlayacak teminat olarak ayrılmış bir meblağı, Ön inceleme raporu; kurumun doğrudan bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, beraberinde ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenecek kurumun kurum açma veya öğretime başlama izni için gerekli hazırlıklarını tamamladığını tespit eden raporu, Nihai rapor; kurumun öğretime başlama iznine esas olacak raporu, Uzman öğretici; alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri, Usla öğretici; alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri, Ön izin; Bakanlıkça öğretmen, uzman veya usta öğreticilere verilen görev yeterlilik belgesini, Ölçme ve değerlendirme servis yöneticisi; öğrencilerin sınavlardaki başarılarını değerlendirerek sonuçları tavsiyeleriyle birlikte ilgililere duyuran, soru bankaları oluşturan, program geliştirme ihtiyaçlarını tesbit eden uzman personeli." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

17 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZATE Sayfa : 17 MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8 Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmi ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve ünvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar. Bu yasağa uymayanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Özel öğretim kurumlarına kurumların teklifleri ile "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda ad verilir veya mevcut kurumların adları değiştirilir ve durum yazıyla Bakanlığa bildirilir." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 "Kurum Açma İzni" alan kurucunun veya temsilcisinin "Öğretime Başlama izni" alabilmesi için; a) En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartlarını gösterir belge, b) Okullarda dört nüsha kurum yönetmeliği, diğer kurumlarda kurumun türüne göre Bakanlıkça hazırlanan tip yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve valilikçe onaylanmış bir nüsha iç yönetmelik, c) Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde olan kurumlarla, Bakanlıkça hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş program bulunmayan kurumlar için onaltı nüsha müfredat programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesi, d) Okullar dışındaki kurumlarda kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı veya kararın yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin tarih ve sayısı, e) Kurum açma izninin yayımlandığı mahalli gazete (Kurum açma ve öğretime başlama iznini birlikte almak için müracaat edenlerden istenmez), f) İdareci, kurumun faaliyet göstereceği derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin, asıl görevli aylık ücretli öğretmen, uzman veya usta öğreticilere ait tayin teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri, ile ilgili valiliğe müracaat eder. Valilikçe düzenlettirilecek ön inceleme raporunun kurumun öğretime başlayacak hazırlıklarını tamamladığını belirtmesi halinde dosya eksiksiz tanzim edilerek Bakanlığa gönderilir." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Özel öğretim kurumlarının öğretime başlama tarihinin tesbitinde hükmi şahsiyet form dilekçesinin valilikteki evraka giriş tarihi esas alınır." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Özel okullara öğretime başlama izni Bakanlık Müfettişlerince; diğer kurumlara ise, ilköğretim müfettişlerince düzenlenecek nihai rapora istinaden Bakanlıkça verilir." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 15 Özel okullarda öğretime kademeli olarak başlanır. Açılacak her ileri sınıf için Kanun'un 10 uncu maddesine göre şartların yerine getirilmesi kaydıyla öğretim yılı başından 3 ay önce valiliğe müracaat edilir. Ön inceleme raporu neticesine göre, kurumun araç, gereç ve diğer müştemilat yönünden durumu uygun görüldüğü takdirde ileri sınıflar için kademeli öğretime başlama izni valilikçe verilir. Bu iznin bir örneği ile tanzim edilecek ruhsatnamenin bir örneği Bakanlığa gönderilir." MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan "milli eğitim gençlik ve spor müdürlüğünün" ifadesi "milli eğitim müdürlüğünün" olarak değiştirilmiştir. MADDE 9 Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu durumdaki okulların öğrencileri ile ilgili her türlü işlem kaydoldukları okullar tarafından yapılır." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 22 Kurumun devri aşağıdaki şekilde yapılır. 1) Kurum kuruculuk şartlarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe, a) Noterlikçe tanzim edilmiş devir senedi, b) Devir alınacak kurum okul ise ve binanın kiralık olması halinde, o okulun öğretim süresinden az olmamak üzere, tapuya şerh verdirilmiş noterlikçe tasdikli kira sözleşmesi, okulların dışındaki kurumların binaları kiralık ise tapu şerhi yerine noterlikçe tasdik edilmiş kira mukavelesi, c) Yeni kurucu gerçek kişi ise yeni kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli şanlar ve belgeler, ç) Yeni kurucuya ait en az ödenmiş sermaye ve mali teminat şartını gösterir belge (Bu belgeler izin verilmesini müteakip Bakanlığa gönderilir), d) İdareci, öğretmen, uzman ve usta öğretcilerin yenilenen teklif evrakı, e) Kurumun Valilikçe ve Bakanlıkça yapılmış denetimleri sonucunda tesbit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösterir rapor, 0 Kurumun faaliyetlerinden dolayı vergi ve sigorta primi borcu bulunmadığını ve icra dairelerinden herhangi bir takibatın olmadığını gösterir resmi belge veya kurumun vadesi gelmemiş de dahil olmak üzere borç ve alacaklarının kurumu devralacak kişi veya tüzel kişiler tarafından mı, kurumu devreden kişi veya tüzel kişiler tarafından mı üstlendiğini gösterir noterde düzenlenmiş taahhütname gibi belgeler tamamlanarak valilik izni ile devredilir. Devir yazısının bir örneği ile birlikte tanzim edilecek ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir. 2) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği, a) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait noter tasdikli yönetim kurulu kararı, b) Kurucu temsilcisine ait kurum açma için gerekli şartlar ve belgeler (Vakıf veya dernek tüzüğü ile şirket sözleşmesi hariç), tamamlanarak valilikçe yapılır ve değişiklik onayının bir Örneği ile birlikte tanzim edilecek ruhsatnamenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir. Azınlık ve yabancı okulların kurucu temsilciliği değişikliği Bakanlıkça yapılır. Kurum devri işlemleri ile kurucu temsilciliği değişikliği işlemleri sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş veya kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz. Aksine davranışlarda kanuni müeyyideler uygulanır. 3) Genel kontenjanda değişiklik olmamak şartıyla yerleşim planı değişiklikleri standartlar yönergesi hükümleri de dikkate alınarak tanzim edilecek ön inceleme raporuna istinaden kurumun doğrudan bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğünce yapılır." MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 26 Bir kimse birden fazla kurumun veya şubesinin kurucusu olabilir. Ancak; sadece bir kurumun müdürü olabilir. Şanları taşıyan kurucu bu kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olabilir." MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin değişik 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 38 Kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerce yürütülür. Bunların çalışmalarına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

19 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 ait izin teklifleri özel öğretim kurumlarının genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerine kurucular, diğer yönetici ve öğretmenleriyle uzman ve usta öğreticilerine genel müdür bulunan kurumlarda genel müdür ve müdür, genel müdür bulunmayan kurumlarda müdür tarafından yapılır. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları ile yabancı uyruklulara (öğretmen, uzman ve usta öğreticilere) çalışma izinleri Bakanlıkça, bunların dışında kalan öğretmen, uzman ve usta öğreticilere çalışma izinleri valilikçe verilir. Valilikler teklifi yapılan personele Bakanlıkça verilen ön izin belgesini esas alarak çalışma izni verirler. Kurum müdürlüğü, çalışma izni verilmesi istenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle teklif evrakını kurumun doğrudan bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim eder ve bunlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılır. a) Çalışma izni Bakanlıkça verilen personel hakkında yapılacak işlemler: 1) Çalışma izni Bakanlıkça verilenlerden çalışma iznine esas olan belgeleri tamam olanlar, milli eğitim müdürlüklerince bir yazı ile görevlerine başlatılır. Bu yazıda personelin göreve başladığı tarih de belirtilir. 2) Evrakı tamam olmayanlar göreve başlatılamaz. 3) Görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir. 4) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara Bakanlıkça çalışma izni verilir, İzin talebi Bakanlıkça reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir. b) Çalışma izni valilikçe verilen ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler; 1) Evrakı tamam olanlar ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevin başlama tarihinin de belirtildiği bir yazı ile görevlerine başlatılırlar. 2) İlçe milli eğitim müdürlüğünce görevlerine başlatılan personelin teklif evrakı kaymakamlık yoluyla valiliğe gönderilir. 3) Nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir, izin talebi valilikçe reddedilen personelin görevine tebliğ tarihinden itibaren son verilir. c) Çalışma izni valilikçe verilen il milli eğitim müdürlüklerine bağlı kurumlardaki personel hakkında yapılacak işlemler; 1) Evrakı tamam olanlardan nitelik ve şartları uygun bulunanlara valilikçe çalışma izni verilir. 2) Teklifi yapılanlardan valilikçe çalışma izni verilmeyen personel göreve başlatılmaz. Aynı kurumda görevli iken sözleşmesi yenilenen idareci, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin görev süreleri valiliklerce uzatılır. Bu madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır." MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin değişik 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "Altmışbeş yaşını dolduranlara özel öğretim kurumlarında görev verilmez. Görevli iken altmışbeş yaşını dolduranların görevlerine son verilir. Ancak bu gibilere valilik izniyle icra mahiyetinde olmamak şartıyla müşavirlik, danışmanlık, personel müdürlüğü veya personel şefliği görevi verilebilir. İhtiyaç halinde resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili Bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZET E 12 Şubat 1994 Sayı : öğretmenlik, uzman ve usta öğreticilik yapma nitelik ve şartları taşıyan okullar dışındaki kurumlarda görevli diğer devlet memurları kurumlarınca izin verildiği takdirde haftada 8 saati geçmemek üzere özel öğretim kurumlarında ücretli derse girebilirler. Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez." MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kanun'un 25 inci maddesinde sözü edilen okullarda 6581 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça tayin edilen öğretmenler en fazla beş yıl süre ile çalıştırılabilirler. Gerektiğinde valiliğin görüşü de alınarak bu öğretmenlerin çalışma izinleri Bakanlıkça iki yıl daha uzatılabilir." MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin değişik 42 nci maddesinin (a) ve (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir. "a) Okulöncesi eğitim kurumlarına, müdür ve müdür yardımcılığı için; bu kurumlarla, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapma niteliği taşıyanlardan en az iki yıl öğretmenlik veya bir yıl idarecilik yapmış bulunmak, d) İlkokul düzeyinde eğitim yapan Özel dershanelerin müdür ve müdür yardımcılığı için; resmi veya özel ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında, öğretmenlik yapma şartlarını taşıyanlardan en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak, h) özel eğitim okullarında müdür ve müdür yardımcılığı için: Resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmak şartlarını taşıyanlardan iki yıl öğretmenlik veya bir yıl idarecilik yapmış olmak" MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Yüksekokul mezunu olup, kamu veya özel sektörde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü gibi üst yöneticilik görevlerinde bulunanlardan," MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan "milli eğitim gençlik ve spor müdürlüğü" ifadesi "milli eğitim müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin değişik 47 nci maddesinin bir ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Stajyer öğretmen, uzman ve usta öğreticiler özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilir. Bu öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, "Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Stajyerlik İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" hükümlerine göre işlem görürler. Stajyerliği kaldırılan öğretmen, uzman ve usta öğretici asaleten bu göreve tayin edilir. Stajyerliği kalkmış olan öğretmen, uzman ve usta öğreticiler resmi ve özel öğretim kurumlarında görev aldıkları takdirde stajyer muamelesi görmezler." MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "İlkokul seviyesinde öğrenim veren özel dershanelerde 4 üncü ve 5 inci sınıf düzeyindeki kurslarda nitelik ve şartları haiz branş öğretmenleri görevlendirilebilir." MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 49 Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumundan mezun öğretmen bulunmaması halinde dersin özelliğine göre uzman ve usta Öğreticiler görevlendirilebilir. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları özel okul öncesi eğitim kurumlarında usta öğretici olarak görevlendirilebilirler. Uzman ve usta öğreticiler tayin şartları, seçimi, görev ve sorumlulukları hakkında özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, yönerge ve kurum yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hallerde "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır," Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 18

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Bununla İlgili Yazı ve Yönetmelik maddeleri ektedir. GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bununla İlgili Yazı ve Yönetmelik maddeleri ektedir. GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE KIYMET BİLDİRİM FORMUNUN ÇOK KALEM DE OLSA, ÇOK SAYFADA TUTSA BU FORMA DÖKÜLMESİ HAKKINDA *Gümrük Yönetmeliği 114 de göre Uluslar arası anlaşma gereği Kıymet Bildirim Formu Eklenmesi gereken bir forum

Detaylı

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması.

Transfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlandırması. Transfer Fiyatlaması Kurallarının Gümrük Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Otel - İstanbul Gürkan Öztürk Gümrük Uzmanı Transfer Fiyatlaması Neden

Detaylı

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

28 Haziran 2014 CUMARTESİ TEBLİĞ. Resmî Gazete Sayı : 29044

28 Haziran 2014 CUMARTESİ TEBLİĞ. Resmî Gazete Sayı : 29044 28 Haziran 2014 CUMARTESİ TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 29044 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO: 2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Arşivlerden Yararlanma -Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı örneği Gün ADI ARŞİV VE İDARE BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Evrak Kayıt ve Dosyalama İşlemleri -Gelen

Detaylı

EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Eğitim Kurumlarına Yardımcı Hizmetler Personeli Atama İsteği 2 Özel Yurtlara Eğitim Personeli Atama

Detaylı

T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri (Diploma

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MURATLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya noter

Detaylı

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği İlköğretim) 2 Denklik İşleri (Yurtdışı Eğitim Denkliği Ortaöğretim) 3 Özel Yurt Açma 1- Başvuru formu 2-Yurt dışında okudukları okuldan aldıkları karneleri,

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi 3- Adli sicil

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER ve Bilgi Edinme Başvurusu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI

T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI T.C.. KAYMAKAMLIĞI.. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI S. NO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ SAYI 1 Destek Hizmetleri Bölümü 1 2 Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Bölümü 1 3 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ Perşembe, 13 Ocak :36 - Son Güncelleme Perşembe, 13 Ocak :36

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ Perşembe, 13 Ocak :36 - Son Güncelleme Perşembe, 13 Ocak :36 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 1 Ağustos 2004 - Sayı : 25540 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı