Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

2 INDEX 1. Genel Bilgiler Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması Şifre Alma Đşlemi TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım Şekli Amaç Programa Giriş Kursiyer Kursiyer Giriş Kayıt, Eski sertifika sınıf bilgisi girme, Resim kaydetme Đşlemler Kayıt, Arama, Arşivden Arama, Yeni Kayıt Açma Kayıt silme Bilgiler Ödeme planı Toplam Borçla Girilen Borç Arasında fark Oluşması Durumu Girilmiş ve Tahsilât Yapılmamış Ödeme Planının Tamamını Sıfırlama, Toplam Borcun Peşinat Tutarına Eşit Olma Durumu,, Ödeme Türü Seçenekleri,, Kursiyer Ödeme Planına Ulaşılması, Sınav Harcı Bilgileri Sınav Harcı Bilgilerine Ulaşılması Harç Pulu Bilgileri Sınav Notları Yoklama Bilgileri Muhasebe Đşlemleri Makbuz Ödetme Đşlemi Tahsil Edilecek Taksit tutarının Hepsi Ödenmeyip Düşük Miktarın Ödenmesi, Tahsil Edilecek Taksit tutarından fazla Bir Miktarın Ödenmesi Makbuz Đadesi Makbuz Đade Đşlemleri Ekranında bulunan butonlar, Đade işlemi için sırayla gerçekleştirilecek işlemler, Đade Đşleminin Đptali Sınav Harcı Tahsilât Đşlemleri Sınav harcı tahsilâtını yapma, Ödenen tutarın Tahsil edilecek tutardan küçük olması, Ödenen tutarın Tahsil edilecek tutardan büyük olması, Tahsil edilen Sınav Harcını Đade Đşlemleri Đade Đşleminin Đptal Edilmesi Harç Pulu Đşlemleri Tahsil işlemleri, Harç pulu Đade Đşlemleri, Harç pulu Đade Đptal Đşlemleri Senet Đşlemleri Đhbar Đşlemleri Avukat Đşlemleri Banka Đşlemleri Kurs işlemleri Sistem Araç Çubuğunu Düzenle Kursiyer Penceresini Kapat Aday no verme Aday Numarası Verme Nedir?

3 Aday Numarası Verme Đşlemi Aday Numarası Verme Şekilleri Otomatik olarak aday numarası verme Kontrollü olarak aday numarası verme Grup dönem işlemleri Yeni Grup Açma Grup Bilgisi Değiştirme Grup Đsmi Değiştirme Birleştirme Grup Đsmi Değiştirme, Grup Đsmi Birleştirme Grup Silme Grup Listeleri Hazır Listeler, Tanımlı Listeler, Grup Bazında Form Basımı Listeler Rapor Đşlemleri Yeni Rapor Açma Rapor Sil Detaylar Çağır Sınav Sınav Listesi Hazırlama Teorik Sınav Listesi Hazırla Direksiyon Sınav Listesi Hazırla Sınava gireceklerin listesi Teorik Sınavına Gireceklerin Listesi Teorik Sınav Listesine Kursiyer ekleme ve Silme Kursiyerlerin teorik sınav sonuçlarının girilmesi Sınav Notları butonunu Kullanarak Teorik sınavına Gireceklerin Listesinden elle girme, ĐLSĐS ten sınav sonuçlarının aktarılması Kursiyerlere sınav harcı ve harç pulu borçlandırması yapılması Teorik Sınav Listesinin Sıralanması Teorik Sınav Listesini Listeleme Şekilleri Teorik Sınav Listenizin Dökümlerini Alma Ek 8 Dökümü Karışık Liste Kalanların Listesi Sınav Sonuç Analiz Listesi Tanımlı Sınav Listeleri Kursiyer Form Basımları Sınav harcı Ödeme Durumu Dökümleri Data Transfer ĐLSĐS Dosyası Oluştur ĐLSĐS e Aktarım Đşlemi Sınav Yeri Aktarma Đşlemi Sınav Yerlerini Alma (ĐLSĐS), Sınav Yerlerini Alma (meb.gov.tr) Teorik Sınav Sonuç Bilgisi Alma Teorik Sınav Sonuç Bilgisi Alma (meb.gov.tr), Teorik Sınav Sonuç Bilgisi Alma (ĐLSĐS.meb.gov.tr) Teorik Sınav Listenizden SMS gönderme Direksiyon sınavına gireceklerin Listesi Sertifika Alanlar Çizelgesi Sertifika No Verme Fatura Basımı Sertifika Alanlar Çizelgesi Dökümü ve Sertifika Basımı Sertifika Alanlar Listesinden SMS gönderme Kalanların listesi

4 2.5. Eğitim-Öğretim Dönem Ders Programları Dönem Ders Programına Ulaşılması Ders Programının Hazırlanması Direksiyon Programları Direksiyon programı Butonları Yoklama Girişleri Muhasebe Makbuz Tahsilâtı Sınav Harç Tahsilâtı Harç Pulu ve Diğer Borçlar Đade Đşlemleri Senet Đşlemleri ve Listeler Đhbar işlemleri Avukat Đşlemleri Banka Đşlemleri Đhbarlı Olanların Listesi Đhbarda olan kursiyerlerin Listesinde bulunan butonlar Avukata Verilenlerin Listesi Bankaya Verilenlerin Listesi Đkaz, Đhbar, Avukat ve Banka Yazıları Diğer Gelirler Kursun Diğer Gelir Kalemleri Girişi Ekran Butonları Kursun Diğer Gelir Kalemleri Kayıt Đşlemi Hesapların Kursiyer ile Đlişkilendirilmesi Hesapların Personel ile Đlişkilendirilmesi Giderler Raporlar Makbuz Raporları Ödemesi Gerekenlerin Listesi Ödeyenlerin Listesi Yapılan Đadelerin Listesi Ödenmeyen Taksitlerin Listesi (Tüm) Đhbarda Olanların Listesi Avukata Verilenlerin Listesi Bankaya Verilenlerin Listesi Sınav Harcı Raporları Ödemesi Gerekenlerin Listesi Ödeyenlerin Listesi Yapılan Đadelerin Listesi Harç Pulu ve Diğer Borçlar Ödemesi Gerekenlerin Listesi Ödeyenlerin Listesi Yapılan Đadelerin Listesi Fatura Raporları Kapalı Faturaların Listesi Açık Faturaların Listesi Açık Kapalı Faturaların Listesi Genel Borç Listesi Senedi Olmayanların Listesi Gider / Diğer Gelir Raporları Gider Raporları Diğer Gelir Raporları Genel Rapor Genel Raporlar Faaliyet Raporları Kasa Raporu Etiket Personel Personel Kartları Personel Đşlemleri penceresinde bulunan butonlar: Yeni Kayıt Kayıt

5 Arama Silme Maaş Durumu Hesap Ekstresi Diğer Bilgiler Form Basımı Kayıtlı Personel Kayıtları Arasında Geçiş SMS Gönderme Notlar E-Posta Personel Listeleri Personel Đsim Listesi Personel Görev Süresi Tanımlı Personel Listeleri Parametreler Genel Bilgiler Kurs Bilgileri Milli Eğitim Bilgileri Sistem Bilgileri Genel Kullanım Bilgileri Makbuz Sayaçları Avukat Bilgileri Banka Bilgileri Yazıcı Tanımlamaları Bir yazıcıyı aktif yapmak için, Yeni yazıcı eklemek için, Yeni yazıcı eklemek için, Silmek istenen bir yazıcı varsa Tatil günleri Tanımı Etiket Tanımlamaları Posta Ayarları Ücret ve Hesap Bilgileri Sınav Muaflık Tablosu Özel Form Ayarları Form alanında bulunan ayarlama seçenekleri Baskı Şekli Kayma Ayarlarının Düzenlenmesi Standart Değerler Formun Aktif Yapılması Değerlerin Kaydedilmesi Formu Ön Đzleme Alt formların başka bir alt forma kopyalanması Forma Yazıcı Tanımlaması Yapma Form Tasarımı Yeni Alan Ekleme Alanların Konumlandırılması Rapor Tasarımındaki Butonlar Forma Yazılacak Bilgilerin Düzenlenmesi Alan Özellikleri Alan Adı, Bilgi Kaynağı o Tablodan Oku, o Sistemden Al, o Sabit Text, o Fonksiyon, o Optik Fonksiyonlar, o Ders Programı, o Cari Hesap Fonksiyonları, o Direksiyon Fonksiyonları, o Döngülü Değerler, Yazım Yönü

6 Bu Alanı Sil Alanı Kopyala Rapor Tasarım Ekranındaki Butonlar Hesap Kodu Tanımlamaları Yeni Kod Ekleme Hesap Kodu Değiştirme Hesap Kodu Silme Hesap Kodu Listesi Alma SMS Raporları Bilgi girerek yapılacak sorgular, Aralık verilerek yapılacak sorgular Plaka Tanımlama Đstatistik Genel Đstatistik (M.E.Đ.S) Genel Đstatistik II Sınıf/Dönem Đstatistiği Hizmet Kullanıcılara Mesaj Yollama Takvim Hesap Makinesi Randevu Defteri Servis Kursiyer Borç / Alacak Değerlerinin Düzenlenmesi Sınav Sonuçlarının Güncellenmesi Ana Dosya Hareket Düzenlenmesi Grup Dosya Düzenlenmesi Hesap Kodları Gider / Gelir Düzenlenmesi YTL Çevrim Đşlemi CD ye Yedek Alma Sertifika Alanların Arşive Aktarımı Cari Hesaplara Tarih Sınırı Verme Ekran Kayıt Dosyasını Sıfırlama Araç Çubuğunu Ayarla Yardımcı Programlar Tanımlama Yardımcı Programlar Sınav Listesi Borç Durumu Kayıt Tarihine Göre Fatura Listesi Sertifika Listesi Yardım Yardım Kullanımı Đçindekiler Konu Taraması Program Hakkında

7 TABĐM SÜRÜCÜ KURSU OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU 1. Genel Bilgiler 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması Sürücü kursu programı sisteme yüklendiği zaman DEMO olarak çalışmaktadır. (Şekil 1.1) Şekil 1.1 Sürücü Kursu Otomasyon açılış sayfası Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu ana ekranında ekrana gelir. yazısının üzerine tıkladığınızda Şekil 1.2 deki mesaj Şekil 1.2 Sistemi çalışır hale getirmek için Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu ana ekranında yazısının üzerine tıklamanız gerekir. INSTALL yazısının üzerine tıkladığınızda Şekil 1.3 teki yükleme işlemi ekrana gelecektir. 7

8 1.2. Şifre Alma Đşlemi: Şekil 1.3 Program Yükleme Đşlemleri Şifre almak için 2 yol vardır: 1. Yol: Telefon yoluyla TABĐM den alma yöntemi: Bu ekranda iki hücre bulunmaktadır. Kitabın Arkasındaki Ürün Seri No ve Install Alma Şekli. Sürücü Kursu Otomasyon Programı ile birlikte gelen Ürün Seri Numaranız ı eksiksiz ve büyük harflerle girmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu ekrandaki Install Alma Şekli seçeneği ile programın yükleme biçimini seçin. Üç çeşit yükleme biçimi vardır. Bunlar: Sürücü Kursu Otomasyon programını tek bilgisayarda kullanılacaksa bu seçenek seçilir. Sürücü Kursu Otomasyon programını birden çok makinede kullanacaksanız programı ana makineye yüklerken bu seçenek seçilir. Bu programı birden çok kullanıcıdaki diğer makinelere yüklerken bu seçenek seçilir. Bu seçenek seçildiğinde vazgeç butonunu yanına butonu eklenir ve sisteme yüklemek üzere olduğunuz Sürücü Kursu Otomasyon Programını Terminal Makine olarak kaydeder. Ayrıca Terminal Makine yüklenmesi işlemini yaptıktan sonra terminal makineler için şifre almanıza gerek kalmayacaktır ve Şekil 1.4 görüntüsü ekrana gelir. Şekil 1.4 Buradaki Tamam butonuna basılıp Sürücü Kursu Otomasyonundan çıkılır. Programa tekrar girildiğinde sayfanın alt ortada bulunan yazısı kaybolur ve programınız demodan çıkar. Normal Tek Kullanıcılı ve Çok Kullanıcılı Ana Makine Yüklemesi işlemlerinde ürün seri numaranızı yanlış girdiğinizde ekrana Şekil 1.5 teki uyarı ekranı gelir. Şekil 1.5 8

9 Ürün seri numaranızı doğru girip Install Alma Şeklinizi belirledikten sonra Tamam butonuna bastığınızda Şekil 1.6 daki görüntü ekrana gelecektir. Şekil 1.6 Program Yükleme Đşlemleri Burada iki yeni alan olan Program Kodunuz ve Yazılıma Giriş Kodu alanları ekrana gelir. Sürücü Kursu Otomasyon Programı otomatik olarak size şifre üretecektir ve bu şifre Program Kodunuz alanına Sürücü Kursu Otomasyon Programı tarafından yazılmaktadır. Şifrenizi almak için Tabim yetkilisini aradıktan sonra Program Kodunuz alanındaki kodu yetkiliye okuduktan sonra onun vereceği şifreyi büyük harflerle beş bölümden oluşan Yazılıma Giriş Kodu alanına yazın. Bu kodu girdikten sonra butonuna bastığınızda başarılı kurulumunuz için Şekil 1.7 deki ileti ekrana gelir. Şekil 1.7 Ekrandaki Tamam butonuna basın ve Sürücü Kursu Otomasyon Programını kapatıp yeniden başlattığınız zaman programınızın alt orta kısmındaki yazıları kaybolacak ve programınız Demodan kurtulacaktır. 9

10 2. Yol: Đnternet üzerinden şifre alma: Install butonuna basınca ekrana gelen penceredeki Lisans Anlaşmasını Kabul ediyorum seçeneği seçip açılan penceredeki Đlerle Butonuna basılır.(şekil 1.8) Şekil 1.8 Ekrana gelen yeni pencerede Ürün seri numaranızı ve Ürün Kontrol Numaranızı yazın. (Ürün seri ve ürün kontrol numarası size gelen ürün kutusunun altında bulunmaktadır.) (Şekil 1.9) Şekil 1.9 Ürün seri ve kontrol no yazım ekranı Đleri Butonuna basmadan önce Ekranın sol alt köşesinde bulunan anahtar simgesine tıklanır. (Şekil 1.10) Açılan pencerede TABĐM sunucu IP adresini yazıp Tamam a bastıktan sonra Đleri butonuna basılır. Eğer ürün seri ve kontrol numarasında uyuşmazlık varsa kontrol etmenizi isteyen bir uyarı ekranı açılır. Ürün seri ve kontrol numaranızı yeniden girip Đleri butonuna basılır. Şekil 1.10 TABĐM sunucu ip ekranı 10

11 Ekrana şifre ilk defa alınacaksa kurs bilgilerinin yazılacağı, daha önceden şifre alınmışsa kayıtlı kurs bilgilerinin geleceği bir pencere açılır.(şekil 1.11) Şekil 1.11 Kurs bilgi ekranı Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Kabul Ederim seçeneği işaretlendikten sonra Đleri butonuna basılarak şifre alma işleminin diğer adımına geçilir.(şekil 1.12) Burada önceki ekranda gelen bilgilerle sunucudaki bilgileri karşılaştırır. Şekil 1.12 Kurs bilgileri kontrol ekranı 11

12 Bilgiler karşılaştırılıp onaylandıktan sonra şifre işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren aşağıdaki görüntü ekrana gelir.(şekil 1.13) Şekil 1.13 Şifre onaylama ekranı Böylece programın ana ekranındaki Demo Install yazısı kalkar. Programı kapatıp yeniden açtıktan sonra programı kullanabilirsiniz. 12

13 2. Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım Şekli 2.1. Amaç Kullanıma hazır halde teslim edilmiş olan TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu içindeki kılavuz, programla tanışmanızı kolaylaştırmak ve programı kullanırken takıldığınız noktalarda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Sürücü Kursu Otomasyonunda daha verimli çalışmanız için aşağıdaki işlem sırası takip edilebilir: 1. Grup açılır. (bakınız bölüm , sayfa 52 ) 2. Kursiyerler açılan gruplara kaydedilir. (bakınız bölüm 2.3.1, sayfa 16) a. Ödeme planı oluşturulur. (bakınız bölüm , sayfa 25 ) 3. Dönem ders programlarından Teorik ders programı hazırlanır. (bakınız bölüm , sayfa 93) 4. Direksiyon programlarından direksiyon ders programı hazırlanır. (bakınız bölüm 2.5.2, sayfa 97) 5. Gruplar tamamlandıktan sonra grup bazında toplu olarak aday no verilir. (bakınız bölüm , sayfa 48) 6. Teorik sınav listesi hazırlanır. (bakınız bölüm , sayfa 66) a. Teorik sınavı için kursiyerlerin ĐLSĐS e aktarımı için ĐLSĐS dosyası oluşturulur. (bakınız bölüm , sayfa 75) b. Kursiyerlerin ĐLSĐS e aktarımı yapılır. (bakınız bölüm , sayfa 76 ) c. Sınav yerleri açıklandığında yer bilgileri ĐLSĐS ten TABĐM e aktarılır. (bakınız bölüm , sayfa 81 ) d. Sınav sonuçları açıklanınca sonuçlar ĐLSĐS ten TABĐM e aktarılır. (bakınız bölüm , sayfa 84) 7. Teorik sınav sonuçları kaydedilince Direksiyon sınav listesi hazırlanır. (bakınız bölüm , sayfa 67 ) 8. Sınav sonuçları açıklanınca elle sınav listesinde notlar girilir. (bakınız bölüm , sayfa 86 ) 9. Sertifika listesi açılır. (bakınız bölüm 2.4.3, sayfa 88) a. Sertifika no, seri no ve veriliş sınav tarihi verdirilir. (bakınız bölüm , sayfa 90) b. Sertifika liste dökümü ve sertifika basımı işlemlerine başlanır. (bakınız bölüm , sayfa 92 ) Ayrıca kursiyerlerin ödemeleri, sınav ve harç pulu işlemleri, kursun tanımlanan hesap kodları ile gelir ve gider girişleri programa yapılarak kursa ait kasa raporunu tutabilirsiniz. SMS programı sayesinde kursiyerlerinize yada personelinize tek veya toplu gönderim yapabilirsiniz. Kursiyerlerinize kursiyer kartından tek tek SMS gönderebileceğiniz gibi, hazır grup listelerinden, sınav listelerinden, sertifika listelerinden toplu SMS gönderebilirsiniz. Kursiyer listelerinden, hazır ve tanımlı grup listelerinden, tanımlı sınav listelerinden ve tanımlı sertifika listelerinden dökümlerinizi EXCEL e aktarımı yapabilirsiniz. Bu sıra ile programı başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanmaya başlamak için sıralamada belirtilmiş bölüm ve sayfaları inceleyebilirsiniz. Şimdi Sürücü Kursu Otomasyonunda bulunan bölümleri sırasıyla içeriğini ve kullanım şeklini inceleyelim. 13

14 2.2. Programa Giriş Tabim Sürücü Kursu Otomasyonunu çalıştırdığınızda karşınıza Şekil 2.1 gibi Programa Giriş ekranı açılacaktır. Şekil 2.1 Programa Giriş Bu ekranda Kullanıcı Adı ve bu kullanıcı adına bağlı olarak kullanıcı Şifresi giriş hücreleri vardır. Kullanıcı bu bilgileri doğru olarak girmeden programı çalıştıramaz. Eğer tanımlanmamış bir kullanıcı adı girildiyse Şekil 2.2 mesaj ekrana gelir. Şekil 2.2 Hatalı şifre giriş uyarısı Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra Tamam butonuna basınca sürücü otomasyonu ana penceresi ekrana gelir. Eğer kullanıcı ADMIN olarak girilirse ekrana yedekleme almak için Şekil 2.3 uyarı mesajı gelir. Şekil 2.3 Yedekleme uyarısı Hayır butonuna basılırsa yedekleme almadan basınca sürücü kursu otomasyonu ana penceresi ekrana açılır. Evet butonuna basarsanız yedekleme programını başlatır ve günlük yedekleme alır. Đşlemi tamamlayınca Şekil 2.4 gibi bir ileti ekrana gelir. Şekil 2.4 Yedekleme Tamam butonuna basıp Yedekle Programı kapatıldıktan sonra sürücü otomasyonu ana menüsü Şekil 2.5' teki gibi ekrana gelir. 14

15 Şekil 2.5 Sürücü Kursu Otomasyonu ana penceresi Programda dört farklı alan vardır. Birinci alan programdaki menülerdir. Đkinci alan araç çubuğu olup menülerde bulunan seçeneklerin kısa yollarıdır. Sol tarafta bulunup dikey olan üçüncü alan ise yine menülerdir ve menülere kolay ulaşımı sağlar. Dördüncü alan da seçtiğiniz menülerin işlem pencereleri burada ekrana gelir Kursiyer Şekil 2.6 Kursiyer Menüsü Kursiyer Giriş Bu bölümde, yeni kursiyer karının açılması ve önceden açılmış kursiyer kartları üzerinde işlem yapılmasını sağlayan pencere ekrana gelir. Kursiyerlerin kimlik, adres, cari, kursiyer notlarının görülmesi, ödeme planının oluşturulması ve kursiyerle ilgili tüm işlemlerin çıktılarının alınması ve silinmesi işlemleri gerçekleştirilir. Aday No Verme Ön kaydı yapılmış kursiyerlerin grupları kesinleştikten sonra onlara toplu olarak aday numarası verilmesini sağlar. Kursiyer aday no verme bölümünde, seçilen grubun kursiyerine otomatik olarak yada kontrollü bir şekilde aday numarası verilir. 15

16 Grup Dönem Đşlemleri Bu bölümde yeni grup açıp açılan grupların bilgisini değiştirme ve çeşitli dökümler almanızı sağlayan gibi çeşitli işlemler aşağıda sıralanmıştır: Yeni Grup Açma Grup Bilgisi Değiştirme Grup Đsimlerini Değiştirme / Birleştirme Grup Silme Grup Listeleri o Hazır Listeler o Tanımlı Listeler o Grup Bazında Form Basımı Listeler Şimdi sırasıyla Kursiyer Đşlemleri kartında bulunan menüleri tanıyalım: Kursiyer Giriş Bu bölüm kursiyere kayıt kartı açılmasını ve açılan kartlarda değişiklik yapılmasını sağlar. Ayrıca aranan bir kaydın bulunması veya silinmesi, sürücü kursunun gelir gider takibi, makbuz ödetme işlemleri buradan yapılır. Kursiyerlerle ilgili açıklama ve özel notları, eksik evrak bilgilerini, ödeme planlarını, harç pulu bilgilerini, sınav harcı bilgilerini ve yoklama bilgilerini buradan oluşturup düzenleyebilirsiniz. Kursiyere ait muhasebe işlemlerini; örneğin makbuz ödetme işlemi, makbuz iadesi, sınav harcı tahsilatı, harç pulu işlemleri ve senet işlemleri uygulamalarını bu bölümde yapabilirsiniz. Ayrıca sınav notlarına buradan takip edebilirsiniz. Şekil 2.7 Kursiyer Đşlemleri 16

17 Kayıt ekranında gerekli olan tüm bilgiler girilir. Doğum Tarihi alanında eğer kursiyerinizin yaşı ehliyet almak için uygun değilse Kayıt butonuna basıldığında sırayla aşağıda görünen Şekil 2.8-a ve Şekil 2.8-b mesajları ekrana gelir. Şekil 2.8 a Şekil b Grubu alanından alt ok a basığınızda açmış olduğunuz gruplar görünür ve bunlardan birini seçerseniz o kişiye grubu seçmiş olursunuz. Eğer grup adınız görünmüyorsa burada klavyeden Shift +? ne basarak açılan grup seçimi ekranından grubu seçebilirsiniz. Tüm bilgileri kursiyer kartına girdikten sonra ya butonuna ya da klavyeden F2 tuşuna bastığınızda kursiyeri kaydetmiş olursunuz ve ekranınıza işlem başarıla tamamlandığına dair Şekil 2.9 iletisi ekrana gelir. Şekil 2.9 Eğer kursiyer kartına Adı ve Soyadı bilgileri girilmeden kayıt işlemi yapılmak istenildiğinde program size Şekil 2.10 uyarı mesajını ekrana getirecektir. Şekil 2.10 Kursiyer kartına kursiyeriniz kaydetmek için mutlaka Adı ve Soyadı alanlarının mutlaka doldurulması gerekmektedir. Fark sınıfı ehliyet kaydı: Kursiyeriniz eğer sürücü belge sınıfını değiştiriyorsa kursiyer kartında bulunan Seçenek işaretlenir ve eski sürücü bilgilerinin girileceği Şekil 2.11-a ekrana gelir: Şekil 2.11-a Eski sürücü belge bilgisi giriş 17

18 Buraya eski sürücü belgesinin bilgiler, girildikten sonra Tamam butonuna basılır ve bu bilgilere ulaşmak için kursiyer kartında bu bölüm Şekil 2.11-b da görünür: Burada okla gösterilen butona basıldığında eski sürücü belgesinin bilgileri ayrıntılı olarak ekrana gelir. Şekil 2.11-b Kursiyerin 100 ceza puanı varsa alanı işaretlenir ve Şekil 2.12' de görünen iki alan eklenir. Buraya ceza alma tarihi ve ceza puanı bilgileri yazılır. Şekil 2.12 Tüm bilgiler girildikten sonra ya da değişiklikler yapıldıktan sonra Kayıt butonuna basılır ve bilgiler kursiyer kartına işlenir. 1, 2 ve 3 numaralı oklarla belirtilen bilgi alanları, kursiyer kartındaki bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin sonucundaki bilgi mesajlarıdır. 1 numaralı ok; Kursiyer kartında önceki, sonraki kursiyer bilgilerine geçerken sistemin getireceği kaydın sıra takibini gösterir. Örneğin, Aday_no sıra tipi durumunda, sistem getireceği kursiyer bilgilerini aday no sırasına sokarak kullanıcıya gösterir. Alt+1 (Aday No), Alt+2 (Ad-Soy), Alt+3 (Soyad-Ad), Alt+4 (Kayıt Tarihi), Alt+5 (Grubu) tuşlarıyla index sıralama tipi değişir. 2 numaralı ok; Kursiyer kartı üzerindeki kaydın durumunu gösterir. Eğer yeni kayıt giriyorsanız Yeni Kayıt, var olan kayıt üzerinde düzeltme yapıyorsanız Düzeltme yazısı görüntülenir. 3 numaralı ok; Bu kısımda kursiyerin sınav sonuç durumu gösterilmektedir. Sertifika Aldı, Dosya Yaktı, Teorik Sınavına Girecek, Direksiyon Sınavına Girecek gibi kursiyerin durumunu gösteren bilgiler yer alır. Resim alma: 4 numaralı ok; Kursiyer kayıt ekranında bu resim alanında kursiyerin resmi 3 farklı yolla eklenir: Dosyadan alma, tarayıcıdan taratarak ve panodan alma. Dosyadan alma: Önceden kursiyerin resim taratılıp bilgisayarda kaydedilmişse 1 numaralı alana çift tıklanır ve ekrana Şekil 2.14 gibi dosyadan alma penceresi açılır. Şekil 2.13 Fotoğraf işlemleri Şekil 2.14 Fotoğraf işlemleri 18

19 Bu Aç isimli penceredeki Konum alanından kursiyer resminin bulunduğu klasörü seçin, beyaz alanda da listelenen dosya içinden kursiyerinizin resmini seçip Aç butonuna basıldığında kursiyerin resmi 1 nolu alanda görüntülenir. Tarayıcıdan Taratma: 2 Numaralı buton Tarayıcıyı Seç tir. Bu butona basılınca ekrana Şekil 2.15 teki Kaynak Seç penceresi açılır. Bu sayfada sizin tarayıcınızın adına tıklayıp Seç butonuna basıldıktan sonra resim alanı altındaki 3 numaralı Tarayıcıdan Resim Başlat Butonuna basıldığında tarayıcınızın kendi tarama sayfası açılır. Bu sayfadan resminizi seçip taratmaya işleminiz bittiğinde resim alanında kursiyerinizin resmi ekrana gelir. Şekil 2.15 Tarayıcı Seçme ekranı Panodan Alma: 4 Numaralı buton Panodaki Resmi al butonudur. Bu butona basıldığında ekranda hangi görüntü varsa onu kopyalayıp buradaki kursiyer resim alanına yapıştırır. Tüm bu resim alma işlemleri yapılıp resim alanına kursiyerin fotoğrafı geldiğinde Kaydet butonuna bastığınızda resim o kursiyerin kartına eklenmiş olur. Kursiyer kartında bulunan araç menüsü (Şekil2.16) Şekil 2.16 Kursiyer araç çubuğu Yeni kursiyer kaydı oluşturmak için boş kursiyer kartı açar. Kursiyer kartına girilmiş yada değişlik yapılmış bilgileri karta kaydeder. Kayıtlı kursiyerler arasından istediğiniz kursiyeri bulup ekrana bilgilerini getirmesini sağlar Kayıtlı kursiyer kartlarının silme işlemi gerçekleştirilir Kursiyerlerin ödeme planlarının, harç ve pul borçlandırılmasının yapıldığı bölümdür. Kursiyerlere ait ayrıntılı notların yazılabileceği bilgidir. Kursiyerlerin eksik evraklarının takip edileceği kısımdır. Kursiyerlerin Sınav notlarının takip edildiği kısımdır. 19

20 Kursiyer kartındaki bilgiler dışında başka bir yere fatura kesilecekse, bu bilgiyi yazacağınız kısımdır. Kursiyerler için matbu ve çizerek formlarının alındığı bölümdür. Araç çubuğundaki butonların düzenlenmesini sağlar. Kursiyerlere SMS göndermeyi sağlar. Kursiyerlere Mail göndermeyi sağlar. Kursiyer kartları arasında geçiş yapmayı sağlar. Arşive aktarılmış olan kursiyerlerinizi arayıp ekrana getirecek olan bölümdür. Bu bölümlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Đşlemler bölümü altındaki başlıklarda bulabilirsiniz Đşlemler Đşlemler bölümünde girilen kursiyer bilgilerini kaydetme, kayıtlı kursiyerleri arama ve silme, form basım işlemleri, kursiyer kartında ilk kayıt ve son kayıt üzerine konumlanma, kayıtlar arası ileri ve geri hareketler yapılır.(şekil2.16) Şekil 2.16 Đşlemler Kayıt Kursiyerin bilgilerini girdikten sonra programa kaydedilmesini sağlar. Klavye kısa yolu F2 tuşudur. Kursiyer işlemleri penceresindeki butonuna basarak da aynı kaydetme işlemini yapmış olursunuz. 20

21 Arama Kayıtlı kursiyerler arasından istediğiniz kursiyeri bulup ekrana bilgilerini getirmesini sağlar. Klavye kısa yolu F3 tuşudur. Kursiyer işlemleri penceresindeki butonuna basarak da arama işlemini yapabilirsiniz. Arama yaptığınızda ekrana Şekil 2.18 de görünen arama penceresi ekrana gelir. Şekil 2.18 Kursiyer arama penceresi Hangi kritere göre aratacaksanız o bölüme tıklayın. Klavyeden arayacağınız kişiyi yazmaya başlayınca mavi alanda yazıldığını göreceksiniz. Bundan sonra arattığınız kritere uygun datanın hücresi mavi olunca klavyeden Enter a bastığınızda yada arama penceresinde çift tıklarsanız o kursiyerin bilgileri kursiyer kartında görünür. Arşivden Arama Arşive aktarılmış kursiyerler arasından istediğiniz kursiyeri bulup ekrana bilgilerini getirmesini sağlar. Klavye kısa yolu F5 tuşudur. Kursiyer işlemleri penceresindeki butonuna basarak da arama işlemini yapabilirsiniz. Bu butona basıldığında kursiyer aramadaki gibi bir pencere ekrana gelir. (Şekil 2.18) Tek farkı burada arşive aktarılmış kursiyerleri ekrana getirir. Bir kursiyeri arşive aktarmak için kursiyer kartında bulunan Öğrenci Durumu alanındaki Devam Etmeyip Ayrıldı, Başarısız Olup Ayrıldı, Đdari Sebeple Ayrıldı, Kayıt Sildirdi, Dosya Yaktı yada Sertifika Aldı seçeneklerinden biri seçilir ve Kayıt butonuna basılarak kursiyer arşive aktarılmış olur.(şekil 2.19-a) Böylece o kursiyer i artık Kursiyer Arama penceresinde değil, Arşivden Arama penceresinde takip edebilirsiniz. Arşivde bulunan bir kursiyeri tekrar kursiyer arama penceresine getirmek için Öğrenci Durumu alanındaki boş seçenek seçilip kart kaydedilir. Şekil 2.19 Öğrenci Durumu 21

22 Yeni Kayıt Açma Yeni bir kursiyeri kaydedeceğiniz zaman size boş bir kursiyer kartının açılmasını sağlar. Klavyeden F4 ya da butonuna basıldığında da aynı işlem yapılır. Silme Kayıtlı olan kursiyerin kaydını silme için kullanılır. Klavyeden Alt+F3 e yada Şekil 2.20 ekrana gelir. butonuna basılınca Şekil 2.20 Silme çeşitleri o Devam Etmeyip Ayrıldı seçeneği eğer kusiyer devam etmeyip ayrıldıysa bu seçenek seçilir ve ekrana Şekil 2.20-a gelir. Şekil 2.18 Kursiyer arama penceresi Şekil 2.20-a Silme kriterleri Yandaki silme kriterleri isimli pencereden istediğiniz seçeneği seçip kurisyer kartının sağ alt köşesinde işlemi başarıyla yapıldığına dair butonuna basıldığında Bu görüntü ve ardından yapılan işlemin kayıt edildiğini bildirmek amaçlı Şekil 2.20-b de görünen bilgi mesajı ekrana gelir. Şekil 2.20-b o Başarısız Olup Ayrılanlar seçeneği kursiyer başarısız olup ayrıldıysa seçilir ve ekrana gelen silme Kriterleri penceresinden kriterler seçilip butonuna basıldığında kursiyer kartının sağ alt köşesinde yazısı görünür ve yapılan işlemin kayıt edildiğini bildirmek amaçlı Şekil 2.20-b de görünen bilgi mesajı ekrana gelir. o Đdari Sebeple Ayrılanlar seçeneği kursiyer idari sebeple ayrıldıysa bu seçenek seçilir butonuna basıldığında yazısı ekrana gelir ve yapılan işlemin kayıt edildiğini bildirmek amaçlı Şekil 2.19b de görünen bilgi mesajı ekrana gelir. 22

23 o Kaydını Sildirdi seçeneği kursiyer kaydını sildirdiyse yazısı kursiyer kartının sağ alt köşesinde ekrana gelir ve yapılan işlemin kayıt edildiğini bildirmek amaçlı Şekil 2.20-b de görünen bilgi mesajı ekranda görüntülenir. o Kesin Silme seçeneği kurisyere ait tüm bilgileri siler ve aday numarasını da otomatik olarak boşaltır ve bu kursiyerin bilgilerine kesinlikle geri dönülemez. Bu seçenek seçildiğinde aşağıya sırayla çıkan Şekil 2.20-c ve Şekil 2.20-d onay pencerelerindeki Evet butonuna basılıp onay verildiğinde o kurisyere ait tüm bilgiler geri dönülemez biçimde silinir. Şekil 2.20-c Şekil 2.20-d Devam Etmeyip Ayrıldı, Başarısız Olup Ayrılanlar, Đdari Sebeple Ayrılanlar, Kaydını Sildirdi seçenekleriyle silme işlemi iptal edilmek isteniyorsa sağ alt köşede çıkan yazının üzerine çift tıklanır. Şekil 2.20-e Şekil 2.20-e ekranında Evet e basıldığında silme işlemini iptal eder ve yaptığı işlemi başarıyla yaptığına dair Şekil 2.20-f deki iletiyi ekrana getirir. Şekil 2.20-f Form Basımları Kursiyerle ilgili formalrın basıldığı bölümdür. Matbu forma döküm alınabileceği gibi çizerek de formların dökümlerini tanımlı formlardan alabilrsiniz. Formlara örnek olarak; müracaat, savcılık, ön kayıt, kursiyer kimlik kartı, tarfik belgeleri, k belgesi Kısayol tuşu F9 dur. Đlk Kayıt Đlk kursiyer kaydına gider. Kısa yol tuşu Ctrl + Page Up tır. Geri Bir önceki kursiyer kartına gider. Kısa yol tuşu Page Up tır. Đleri Bir sonraki kursiyer kartına gider. Kısa yol tuşu Page Down dır. Son Kayıt Kayıtlı olan kursiyer kartlarında en son kayda gidilmesini sağlar. Kısa yol tuşu Ctrl + Page Down dur. Aday No Sıralı 23

24 Kursiyerleri aday no ya göre sıralar. Page Up/Page Down ya da ileri/geri tuşalrıyla kayıtlar arasında dolaşırken program kayıtları aday no sırasında ekrana gelir. Kısa yol tuşu Alt + 1 dir. Ad-Soy Sıralı Aday no sıralı gibi fakat ad-soy a göre sıralama yaparak çalışır. Kısa yol tuşu Alt + 2 dir. Soy-Ad Sıralı Aday no sıralı gibi fakat soy-ad a göre sıralama yaparak çalışır. Kısa yol tuşu Alt + 3 tür. Kayıt Tarihi Aday no sıralı gibi fakat kayıt tarihine göre sıralama yaparak çalışır. Kısa yol tuşu Alt + 4 tür. Grubu Sıralı Aday no sıralı gibi fakat açılan gruplara göre sıralama yaparak çalışır. Kısa yol tuşu Alt + 5 tir Bilgiler Bu bölüde kursiyerin ödeme planı, sınav harcı bilgileri, harç pulu bilgileri, sınav notları, açıklama ve özel notları, eksik evrak bilgileri, fatura bilgileri, yoklama bilileri, cihaz/protez bilgileri ve sınav yeri bilgilerine ulaşılır. (Şekil 2.21) Şekil 2.21 Bilgiler Ödeme Planı: Kursiyer borcunun, taksit ödeme planının hazırlandığı bölümdür. Kısa yol tuşu Alt + F tir. Sınav Harcı Bilgileri: Kursiyere ait sınav harcı borçlarının işlendiği bölümdür. Kısa yol tuşu Alt + K dır. Harç Pulu Bilgileri: Kursiyerin harç pulu işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Kısa yol tuşu Alt + H dır. Sınav Notları: Kursiyer kartında bulunan sınav notları butonu, kursiyere ait sınav notlarının takip edildiği bölümdür. Bu kısımdan sınav notu girişi ĐLSĐS ten toplu olarak aktarıldığından ve çakışma olmasını önlemek amacıyla kapatılmıştır.kısa yol tuşu Alt + S dir. Açıklama ve Özel Notlar: Kursiyerle ilgili özel notlar ve açıklamalar bu bölümdedir. Kısa yol tuşu Alt + N dir. Eksik Evrak Bilgileri: Kursiyerin eksik evrakının takip edildiği bölümdür. Kısa yol tuşu Alt + E dir. Fatura Bilgileri: Eğer fatura kursiyer kayıt ekranındaki bilgilere fatura kesilmeyecekse o kursiyer için fatura bilgilerinin tutulduğu bölümdür. Kısa yol tuşu Ctrl + Alt + F dir. Yoklama Bilgileri: Kursiyerin yoklama durumunu tutulduğu bölümdür. Kısa yol tuşu Alt + Y dir. Cihaz/ Protez Bilgileri: Kursiyerin kullandığı cihaz yada protez adının ve kodunun tutulduğu bölümdür. Sınav Yeri Bilgileri: Kursiyerin teorik sınavına hangi okul ve yer bilgilerini gösterildiği bölümdür. 24

25 Ödeme Planı Kursiyerin toplam borcunun, isteğe göre peşin yada taksitli ödeme planının oluşturulduğu bölümdür. Klavye kısa yol tuşu Alt + F tir. Kursiyerin borçlarını belirtmek amaçlı her türlü işlem bu bölüm aracılığıyla yapılır. Kursiyer ödeme planına girdiğinizde Şekil 2.22 görüntü ekrana gelir. Şekil 2.22 Ödeme Planı Ödeme Planında bulunan butonlar: Kapat: Ödeme planının kapatılmasını sağlar. Kaydet: Ödeme planının kaydedilmesini sağlar. Ödeme Planını Sıfırla: Oluşturulmuş ödeme planı siler. Kursiyer özel Notları: Kursiyere ait belirteceğiniz özel notların yazılamasını sağlar. Kursiyer Sınav Notları: Kursiyere ait sına notlarını görmenizi sağlar. Kursiyer Adres Bilgileri: Kursiyere ait adres bilgileri ekrana getirir. Kursiyer Diğer Borç Bilgileri: Kursiyere ait diğer borç bilgilerini görebileceğiniz, borç bilgisi girip, ödeme yapabilmenizi sağlar. Bu kısım ile ayrıntılı bilgi Kursiyer Diğer Borç Bilgileri başlığı alında anlatılacaktır. Kursiyer Sınav Harcı Bilgileri: Kursiyere ait sınav harcı bilgilerini görebileceğiniz, borç bilgisi girip, ödeme yapabilmenizi sağlar. Bu kısım ile ayrıntılı bilgi Kursiyer Sınav Harcı Bilgileri başlığı alında anlatılacaktır. Taksit Bilgisi Kopyalama Otomatik Senet / Çek No Verme: Ödeme türü senet ya da çek olarak düzenlenmişse onlara otomatik olarak numara verilmesini sağlar. Detay: Ödeme türü senet, çek, visa, havale olarak düzenlenmişse bu işlemlerle ilgili detay bilgileri görmenizi ve değişiklik yapmanızı sağlar. Aynı zamanda bu ödeme türlerinin üzerine çift tıklanarak da bu işlem gerçekleştirilebilinir. Hizmet Çubuğunu Düzenle: Ödeme planı ekranındaki hizmet çubuğunda bulunan butonları düzenlemenizi sağlar. 25

26 Ödeme planını oluşturmak için sırasıyla; Toplam borç kısmına kursiyerin ehliyet sınıfına göre ödemesi gereken kurs ücreti yazılır. Ehliyet sınıfı kurs ücreti parametrelerden giriş yapılırsa Toplam Borç alanına otomatik olarak getirir. Peşinat kısmına kursiyerden peşin ödeme alındıysa yazılır, Kursiyerin borcu kaç taksite bölünecekse taksit sayısı alanına yazılır. Ardından kursiyer taksitlerini ayın hangi gününde ödeme yapacaksa o gün tarihi yazılır. Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra program otomatik olarak ödeme planını oluşturur ve Şekil 2.22-a gibi örnek gibi bir ödeme planı ekrana gelir. Şekil 2.22 Ödeme Planı oluşturma Şekil 2.22-a Ödeme Planı oluşturma Yukarıdaki örneğe göre kursiyerin toplam borcu 500 YTL, kayıt sırasında alınan peşinat 100 YTL, geri kalan 400 YTL lik borç 4 taksit şeklinde nakit 100 YTL olarak her ayın 18 inde ödeyecek şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan ödeme planı F2 tuşuna ya da kaydet butonuna basılarak kaydedilir ve peşin ödeme yapıldığından Peşinat makbuzu çıkarmanızı sağlayan uyarı penceresi açılır, Evet e basarsanız peşinat makbuzu çıktısı alınır, Hayır a basarsanız makbuz çıkartmaz sadece işlemi kaydeder. Planı kaydetmeden ESC ya da kapatma butonuna basarsanız Şekil 2.22-b uyarı penceresi ekrana gelir. Evet e basarsanız Đşlem kaydedilir, Hayır a basarsanız yapılan işlemler kaydedilmez. Vazgeç butonuna basılırsa işlem iptal edilir ve deme planına geri dönülür. Şekil 2.22-b 26

27 Toplam Borçla Girilen Borç Arasında fark Oluşması Durumunda; Toplam borç kısmına girilmiş olan tutar ile peşinat ve taksit tutarının toplamı tutmazsa fark oluşacaktır. Program tarafından bu farkın tutarı sağ alt köşeye yazılacaktır. Farkı ortadan kaldırmak için farkın üstüne tıklanır ya da Alt+F tuşuna basılır. Eğer fark göz ardı edilip kaydedilmeye çalışılırsa program fark tutarını son taksitlere yansıtarak kayıt işlemini yapmaya çalışır. Tutarı 0 olan taksitler kayıt işlemine girmez ve ödeme planına tekrar baktığımızda tutarı 0 olanlar görünmez. Oluşan farkı düzeltmek istediğimizde (fark yazısına çift tıklama ya da Alt+F) sistem Şekil 2.23-a daki ödeme farkını ekrana getirecektir. Şekil 2.23-a Bu ödeme farkı penceresinde üç seçenek bulunur: Toplam Borcu Değiştireyim Taksitlerden oluşan farkı toplam borç kısmına ekler. Ödemeleri Değiştireyim Fark pozitif ya da negatif olsun ödenmemiş taksitlerin üzerine farkı ekler veya çıkartır. Yeni Ödeme Planı Hazırlayayım Oluşan farkı yok etmek için, programa yeni taksit eklemesi yapılır. Kullanıcı fark için kaç taksitte ödeneceği ve ödeme tarihi bilgisi bu alandan giriş yapılara ödeme planı farka göre yenilenir. (Şekil 2.23-b) Şekil 2.23-b Ödeme Planı Girilmiş ve Tahsilât Yapılmamış Ödeme Planının Tamamını Sıfırlama; Eğer yapılan ödeme planı tamamen silinip yeniden hazırlanmak isteniyorsa Ödeme Planını Sıfırla butonuna basılır. Böylece ödeme planı silinir ve yeni ödeme planı hazırlamanızı sağlar. 27

28 Toplam Borcun Peşinat Tutarına Eşit Olma Durumu; Toplam borç peşinat tutarına eşit olduğunda program taksitlendirme penceresini kapatır ve Şekil 2.24 gibi ödeme planı penceresi ekranda görünür. Şekil 2.24 Ödeme Türü Seçenekleri Kursiyerlerin ödeme planı oluşturulurken kursiyerin taksitlerini hangi ödeme türüyle ödeyeceği belirlenebilir. Ödeme türü bilgilerinin ayrıntılarını görmek ve değiştirmek için ya çift tıklanır yada Hizmet çubuğundan detay butonuna basılır. Bunlar: VISA: Visa ödeme türünü seçmek için V veya K tuşlarına basılır. Visa seçeneğinde Şekil 2.25-a gibi ekran görünümü gelir. Bu ekranda kredi kartı numarası, banka, hesap o ve kredi kartının bitiş tarihi hücreleri yer almaktadır. Gerekli bilgiler yazıldıktan sonra kayıt için Enter tuşun basılır ya da Tamam butonuna basılır. Şekil 2.25-a visa SENET: Senet ödeme türünü seçmek için S tuşuna basılır. Senet seçeneğinde Şekil 2.25-b ekran görünümü gelir. Gerekli bilgiler yazılıp kaydetmek için Enter tuşun basılır ya da Tamam butonuna basılır. Şekil 2.25-b senet 28

29 ÇEK: Çek ödeme türünü seçmek için C tuşluna basılır. Çek seçeneğinde Şekil 2.25-c ekran görünümü gelir. Gerekli bilgiler yazılıp kaydetmek için Enter tuşun basılır ya da Tamam butonuna basılır. Şekil 2.25-c Çek HAVALE: Havale ödeme türünü seçmek için H tuşluna basılır. Havale seçeneğinde Şekil 2.25-d ekran görünümü gelir. Gerekli bilgiler yazılıp kaydetmek için Enter tuşun basılır ya da Tamam butonuna basılır. Şekil 2.25-d Havale AÇIK: Açık ödeme türünü seçmek için A tuşluna basılır. Ödeme planı serbest olma durumunda açık ödeme türü seçilir. Program bu ödeme türünü Nakit ödeme türü gibi görür. NAKĐT: Nakit ödeme türünü seçmek için N tuşluna basılır. Ödeme tipi verilmezse ya da kursiyerin ödem planıyla ilgili bir senet evrakı düzenlenmemişse bu ödeme türü kullanılır. Program varsayılan olan bu ödeme türünü kullanır. Not: Sol tarafta kesilen faturalar bölümüne sol tıklanarak Açık fatura bilgilerine giriş ve düzeltme yapılabilinir. (Şekil 2.26-a) Fatura tarihi ve tutarı bilgileri yazılır, Fatura no vermek için bu alana sağ tıklanır ve Şekil b de açılan menüden Son Fatura Noyu Ver seçeneği seçildiğinde fatura no verilir ve Fatura basımı seçeneğinden fatura yazdırılır. Şekil 2.26-b Fatura menüsü Şekil 2.26-a Fatura Fatura menüsü seçenekleri; Son Fatura Noyu Ver: Oluşturulan Faturaya sıradaki fatura numarasının verilmesini sağlar. Faturayı Sil: Oluşturulan fatura satırını sistemden siler. Fatura Ödemesini Đptal Et: Ödemesi yapılan faturanın iptalini sağlar ve iptal edildiğinde fatura no bilgisi sistemden silinir. Fatura Basımı: Hazırlanan faturanın basımını sağlar. 29

30 Kursiyer Ödeme Planına Ulaşılması: Aşağıdaki adımlar sırayla gerçekleştirilir: 1. Kursiyer işlemlerinden ödeme planını hazırlamak istenen kursiyerin bilgisi girilir. Eğer daha önceden bu bilgiler girilip kayıt edilmişse Arama butonuna basarak Kursiyer Arama penceresinde seçilen kayıtlı kursiyerin bilgileri ekrana getirilir. 2. Kursiyer kayıt ekranında Ödeme butonuna basılarak kursiyerlerin ödeme planı ekrana getirilir. 3. Açılan ödeme planı sayfasında yeni ödeme planı düzenlenir ya da önceden girilmiş olan ödeme planı üzerinde değişiklik yapılabilir Sınav Harcı Bilgileri Kursiyere ait sınav harcı bilgileri buradan girilir ve kursiyerin sınav harcı bilgilerinin takip edildiği bölümdür. (Şekil 2.27) Sınav Harcı Tahsilât Đşlemleri bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Şekil 2.27 Kursiyer Sınav ve Harç Masrafları bölümü Burada sınav tarihi kısmına kursiyerin gireceği sınav tarihi yazılır. Hücreler arası geçişlerde klavyeden ok tuşlarıyla ya da fare ile yapılabilir. Açıklama alanına kursiyerin sınav harcıyla ilgili açıklaması yazılır. Sınav tutarı alanına sınav harcı ücreti yazılır. Sınav listesi program olarak hazırlanırsa sınav harcı borçlandırması program tarafından sınav listesinden kursiyerlerin sınav haklarına göre otomatik olarak doldurulur. Sınav harcı borçlandırma bilgileri girildikten sonra Kaydet butonuna basılarak kayıt edilir. Bu bilgileri kaydetmeden ESC tuşuna basılarak çıkılırsa ekrana kayıt hatırlatma kutusu gelir. Bu mesaj penceresinde Evet e basılırsa girilen bilgiler kaydedilir, hayır a basılırsa bilgiler kaydedilmez. Vazgeç butonu ie işlem iptal edilir ve sınav harcı ekranına geri dönülür. Sınav Harcı Ekranındaki Kısa Yol Butonları: Sınav harcı borçlandırması ekranında girilen bilgileri yada yapılan değişiklikleri kaydeder. Sınav harcı ekranında yeni borçlandırma yapmak için yeni satır açar. Girilmiş olan borçlandırmayı ekrandan silmenizi sağlar. 30

31 Açılmış sınav harcı borcunun ödetilmesini sağlar. Ödetme yaptırmak için açılan pencerede ödenecek miktar yazılır. Açılan pencerede Evet e basarak işlem onaylanır. Böylece o satırdaki ödemedi yazısı Ödedi olarak değişir. Kaydetmek için Kayıt Et butonuna basılır. Bu ekranda bulunan hizmet çubuğundaki kısa yol butonlarının değiştirilmesini sağlar. Yanlış yapılmış bir sınav harcı ödetmesi varsa, onun iptali gerçekleştirilir. Bu butona basılarak ekrana gelen iade iptal işlemi Evet e basılarak onaylanır ve açılan pencereden iade edilecek tarih seçilir ve işlem tamamlanır. ekranda görünür. Eğer yapılan iade yanlışlıkla yapılmışsa, bu iadenin iptal edilmesini sağlar ve miktar ödendi olarak Bu menüye basıldığında aşağıdaki şekildeki gibi hizmet çubuğunda görünen tüm kısa yollar burada toplu halde bulunur ve buradan da aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kursiyerin adres bilgilerini ekrana getirir. Kursiyerin sınav notlarını görmenizi sağlar. Kursiyere ait özel notlar varsa onları görmenizi yada yeni not eklemenizi sağlayan bölümdür. Sınav harcı bölümünde yapılmış olan ödemeler için makbuz kesmenizi sağlar. Sınav Harcı Bilgilerine Ulaşılması: 1. Kursiyer kartına girerek sınav harcı işlemini gerçekleştireceğiniz kursiyerin bilgilerini arama butonu yardımıyla kayıt ekranına getirilir. 2. Bu ekranda klavyeden Alt+K tuşu, Bilgiler menüsünden Sınav Harcı Bilgileri ya da ödeme butonuna basılarak ödem planı açılarak buradan Sınav Harcı Bilgileri butonlarından birine basılarak bu pencere açılır. 31

32 Harç Pulu Bilgileri: Kursiyere ait sınav harcı bilgileri ve ödeme planı dışındaki diğer borçları ve harç pulu takibi yapmak istenirse bu bölüm kullanılır. Kullanımı sınav harcı bölümüyle aynıdır. Detaylı bilgi için sınav harcı bölümüne bakınız. Şekil 2.28 Kursiyer Harç Pulu Bilgileri bölümü Sınav Notları Kursiyer kartından; Kursiyerin girdiği sınav tarihlerini ve aldığı notlar buradan takip edilebilinir, fakat bu bilgilerde buradan değişiklik yapılamaz. Çünkü ĐLSĐS modülü olduğundan ve sınav listesinde sınav notları ĐLSĐS ten toplu olarak aktarılabildiğinden olası bir çakışmayı önlemek amacıyla sınav notlarıyla ilgili bir değişlik buradan yapılmaz. Sınav notları ilgili sınav listelerinden girilir. Bu kısım ile ilgili bilgi Sınava Gireceklerin Listesinde ayrıntılı olarak anlatılacaktır Yoklama Bilgileri Tabim Sürücü Kursu otomasyonu ana ekranında Eğitim-Öğretim menüsünde yoklama girişi yapılan kursiyerlerin yoklama bilgileri bir tablo şeklinde görüntülenebilir. Kursiyer yoklama ekranında Yoklama Bilgileri butonuna basılarak ulaşılır. (Şekil 2.29)Đstenilen bir kursiyerin yoklama durumuna bakılmak isteniyorsa arama penceresinden kursiyer kartı getirilip Bilgilerden Yoklama Bilgilerine ya da Alt+Y tuşlarına basılır. Şekil 2.29 Kursiyer Yoklama Durumu Yukarıdaki gibi bir pencere açılır seçtiğiniz kursiyerle ilgili. Döküm butonuna basılırsa, kursiyer yoklama alanındaki bilgiler yazıcıya aktarılır. 32

33 Muhasebe Đşlemleri Muhasebe işlemleri bölümünde kursiyere ait makbuz ödetme işlemi, makbuz iadesi, sınav harcı tahsilatı, harç pulu işlemleri, taksitlerine ilişkin senet işlemleri gerçekleştirilir. Senet işlemleri 3 bölüme ayrılır: Đhbar Đşlemleri, Avukat Đşlemleri ve Banka Đşlemleri dir. (Şekil 2.30) Şekil 2.30 Muhasebe Đşlemleri Makbuz Ödetme Đşlemi: Ödeme planındaki taksitlerin tahsilâtı buradan yapılır. Kısa yol tuşu Alt + M dir. Makbuz Đadesi: Tahsil edilmiş taksitin iadesi gerçekleştirilir. Kısa yol tuşu Alt + I dır. Sınav Harcı Tahsilâtı: Kursiyerin sınav harcı tahsilâtının yapıldığı bölümdür. Kısa yol tuşu Alt + K dır. Harç Pulu Đşlemleri: Kursiyerin harç pulu ödeme işlemi buradan gerçekleştirilir. Kısa yol tuşu Alt + H dır. Senet Đşlemleri: Kursiyerin senet işlemlerinin takip edildiği kısımdır. Şimdi bu bölümleri ayrıntılı olarak inceleyelim: Makbuz Ödetme Đşlemi Kursiyer için hazırlanan ödeme planında taksitlerin ödeme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. (Şekil 2.31) Makbuz Tahsilât Đşlemleri Penceresinde Bulunan Butonlar: Kapat: Makbuz Tahsilât Đşlemleri Penceresini kapatır. Kaydet: Bu pencere yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Kursiyer Özel Notları: Kursiyere ait özel notları görmeniz ve yenilerini eklemenizi sağlar. Kursiyer Sınav Notları: Kursiyere ait sına notlarını görmenizi sağlar. Kursiyer Adres Bilgileri: Kursiyere ait adres bilgilerini görüntüler. Kursiyer Diğer Borç Bilgileri: : Kursiyere ait diğer borç bilgilerini görebileceğiniz, borç bilgisi girip, ödeme yapabilmenizi sağlar. Kursiyer Sınav Borç Bilgileri: Kursiyere ait sınav harcı bilgilerini görebileceğiniz, borç bilgisi girip, ödeme yapabilmenizi sağlar. Hizmet Çubuğunu Düzenle: Makbuz Tahsilâtı Đşlemleri ekranındaki hizmet çubuğunda bulunan butonları düzenlemenizi sağlar. Makbuz Döküm Fatura Döküm: Yapılan taksitler için makbuz çıktısı almanızı yada ödemesi yapılan fatura için döküm almanızı sağlar. 33

34 Şekil 2.31 Makbuz Tahsilât Đşlemleri Ödetme yapıldığında yukarıdaki gibi durumu alanında ödenenlere Ödedi yazar ve kesilen makbuz numarasını yazar. Tahsilât işleminin gerçekleştirilmesi için sırayla aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir: a) Ödemek istediğiniz taksitin üzerine gelinir ve ya Enter a basılır ya da fare ile çift tıklanır ve aşağıdaki gibi Tahsilât Đşlemleri penceresi açılır. (Şekil 2.31-a) Şekil 2.31-b Tahsilât Đşlemleri Şekil 2.31-a Tahsilât Đşlemleri b) Bu pencerede taksit tutarınızı nasıl hazırlamışsanız ödeme planında o miktarı size getirir. b-1) Eğer ödenecek tutar ve tahsil tarihi değişmeyecekse tahsilat türlerinden makbuz1, makbuz2, Banka, Fatura seçeneklerinden biri seçilir ve butonuna basılarak Ödemedi yazısı Ödedi ye dönüşür. b-2) Eğer ödenecek tutar değişmeyip tahsil tarihi değişecekse; Tahsilat Đşlemleri ekranınayken Klavyeden Alt+ F tuşlarına basılır ve bu pencerenin altında aşağıdaki gibi ikinci bir Tahsilat türü alanı gelir. (Şekil 2.31-b) Tahsilat türlerinden makbuz1, makbuz2, Banka, Fatura seçeneklerinden biri seçilir Bu yeni açılan kısımdan yeni tahsil tarihi ve makbuz numarasını yazabilirsiniz. Makbuz numarasını yazmasanız sistemdeki sırada bulunan makbuzu atar. Butonuna basılarak Ödemedi yazısı Ödedi ye dönüşür. b 3) Tahsilât makbuzu çıkartmak için bir pencere açılır. Evet e basarsanız yazıcıdan Tahsilât Makbuzu çıkartır, Hayır a basarsanız çıkarmadan işlemi kaydeder. 34

35 Makbuz 1: Programa giriş yapan kullanıcıların kesecek oldukları tahsilat makbuzu için aynı sıradan makbuz no vermesini sağlar. Makbuz 2: Her kullanıcı için parametrelerden kendileri için belirlenmiş makbuz numarasından başlayarak tahsilat makbuzlarına numara vermeye başlar. Banka: Eğer taksit ödemesi bankaya ödeniyorsa onun banka makbuz numarasını girmenizi sağlar. Fatura: Taksitin ödemesi yapıldığında kesilen kapalı faturadır ve durum alanında Kapalı Fatura olarak gösterir. Tahsil Edilecek Taksit tutarının Hepsi Ödenmeyip Düşük Miktarın Ödenmesi: a) Ödenecek taksite çift tıklanır. b) Açılan Tahsilât Đşlemleri penceresinde ödenecek miktar yazılır, tahsilât türü seçilir ve Tamam butonuna basılır. Böylece girilen miktar için Ödedi yazar ve geri kalan kısmına aynı taksit tarihli Ödemedi olarak yeni satır açar. Örneğin; 80 YTL lik taksitin 50 YTL sini ödetirsek Makbuz Tahsilât penceresi Şekil 2.32 gibi görünür: Şekil 2.32 Makbuz Tahsilât Đşlemleri ekran gönümü Sol alt köşede toplan tahsil edilen miktarı ve Kalan borcu da size bilgi amaçlı gösterir. Tahsil Edilecek Taksit tutarından fazla Bir Miktarın Ödenmesi: a) Ödenecek taksite çift tıklanır. b) Açılan Tahsilât Đşlemleri penceresinde ödenecek miktar yazılır, tahsilat türü seçilir ve Tamam butonuna basılır. Böylece taksit için Ödedi yazar ve fazladan ödenen kısımda bir sonraki taksitten ödendi yazar ve taksitin geri kalanını borçlandırır. Örneğin; aşağıdaki resimde 80 YTL lik taksit zamanı 100 YTL ödenmiştir ve 80 YTL olan taksite ödendi yazar, bir sonraki 80 YTL lik taksitin 20 YTL sini ayırıp ödenen tarih için satır açıp Ödedi yazar ve geri kalan 60 YTL yi de Ödemedi olarak bırakır. (Şekil 2.33) 35

36 Şekil 2.33 Makbuz Tahsilât Đşlemleri ekran gönümü Makbuz Đadesi Ödenmiş bir tahsilât işlemini iptal etmek için kullanılan bölümdür. Makbuz Đade penceresi Şekil 2.34 teki gibidir. Şekil 2.34 Makbuz Đadesi 36

37 Makbuz Đade Đşlemleri Ekranında bulunan butonlar; Kapat:. Makbuz Đade Đşlemleri penceresini kapatır. Kaydet: Bu ekranda yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. yapılır. Peşinat Đade: Alınmış olan peşinatın iade yapılamasını sağlar. Taksit iadesi gibi aynı yöntemle Kursiyer Özel Notları: Kursiyere ait özel notları görmeniz ve yenilerini eklemenizi sağlar. Kursiyer Sınav Notları: Kursiyere ait sına notlarını görmenizi sağlar. Kursiyer Adres Bilgileri: Kursiyere ait adres bilgilerini görüntüler. Kursiyer Diğer Borç Bilgileri: : Kursiyere ait diğer borç bilgilerini görebileceğiniz, borç bilgisi girip, ödeme yapabilmenizi sağlar. Kursiyer Sınav Borç Bilgileri: Kursiyere ait sınav harcı bilgilerini görebileceğiniz, borç bilgisi girip, ödeme yapabilmenizi sağlar. Hizmet Çubuğunu Düzenle: Makbuz Tahsilatı Đşlemleri ekranındaki hizmet çubuğunda bulunan butonları düzenlemenizi sağlar. Đade işlemi için sırayla aşağıdaki işlemler yapılır; a) Đade edilmek istenen tahsilat üzerine gelinip, ya Enter a basılır yada çift tıklanır fare ile ve iade edilecek tarih giriş penceresi açılır. (Şekil 2.34-a) b) Hangi tarihte iade edilecekse bu alana o tarih yazılır ve Tamam butonuna basılır. c) Đade işleminden sonra makbuz kısmında ĐADE yazar. Ödemesi iade edilen taksit tekrar Ödemedi olarak değişir Şekil 2.34-a Makbuz Đadesi Tarihi ve iade edilen taksitin durum kısmında şekli görünür. d) Kaydet butonuna basılarak değişlikler kaydedilir. 37

38 Örneğin; Ödenen 80 YTLnin iade işlemi Şekil 2.34-b gibi görünür. Şekil 2.34-b Makbuz Đadesi Vade tarihi , Ödeme tarihi ve makbuz no 19. Bu ödeme de iade ediliyor ve Đade ibarelerini makbuz ve Durumu alanlarına yazdıktan sonra tekrar bu taksiti vade tarihli ve Ödemedi olarak düzenler. Đade Đşleminin Đptali Đade işlemini iade etmek için makbuz kısmında ĐADE yazan takside gelinip ya Enter a basılır yada fareyle çift tıklanır ve aşağıdaki gibi iptal etmek için bir mesaj ekrana gelir. (Şekil 2.34-c) Şekil 2.34-c Makbuz Đade Đptali Evet butonuna basılırsa iade edilmiş taksit iptal edilecek ve durumu Ödedi ve makbuz numarası tekrar 19 olacaktır. Hayır butonuna basıldığında hiçbir işlem yapmadan bir önceki ekrana geri dönecektir. NOT: Peşinat iadesi yapabilmek için tahsil edilmiş taksit olmaması gerekmektedir. Eğer tahsil edilen taksitler varsa ilk önce bu taksitler iade edilmeli ardından peşinat iadesi yapılmalıdır. 38

39 Sınav Harcı Tahsilât Đşlemleri Kursiyer sınav Harcı ve Masrafları Bölümü ekranındaki (Şekil 2.35)butonlar; Şekil 2.35 Sınav Harcı Tahsilât Đşlemleri butonları : Yapılan ödemeleri, yeni oluşturulan borçları yada değişiklikleri kaydeder. : Yeni sınav harcı borçlandırması yapmak için yeni satır açar. : Sınav harcı borçlandırması için açılan satırı siler. : Oluşturulmuş sınav harcı borcunu ödetmeyi sağlar. sağlar. : Sınav Harcı ve Harç Masrafları Bölümü ekranındaki araç çubuğunda bulunan butonları düzenlemenizi : Yanlış tahsil edilmiş bir sınav harcı ödetmesi varsa, onun iptali gerçekleştirilir. Bu butona basılarak ekrana gelen iade iptal işlemi Evet e basılarak onaylanır ve açılan pencereden iade edilecek tarih seçilir ve işlem tamamlanır. : Đadesi yapılan tahsilâtın iptalini gerçekleştirir. : Bu menüye basıldığında aşağıdaki şekildeki gibi hizmet çubuğunda görünen tüm kısa yollar burada toplu halde bulunur ve buradan da aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. : Kursiyerin adres bilgilerini ekrana getirir. : Kursiyerin sınav notlarını görmenizi sağlar. : Kursiyere ait özel notlar varsa onları görmenizi yada yeni not eklemenizi sağlayan bölümdür. : Sınav harcı bölümünde yapılmış olan ödemeler için makbuz kesmenizi sağlar. 39

40 Örneğin; 30 YTL sınavı için oluşturulmuş sınav harcı borcu Şekil 2.36 ekrandaki gibidir. Şekil 2.36 Sınav harcı tahsilât işlemleri Sınav harcı tahsilâtını yapmak için; a) Tahsilâtı yapılacak sınav tutarının üzerine gelinir ve ya Enter a basılır ya da Kursiyer sınav Harcı ve Masrafları Bölümü ekranından Makbuz Ödetme butonuna basılır b) Ekranda ödeme miktarını yazacağınız Şekil 2.36-a daki pencere açılır: Buraya otomatik olarak tanımlanan miktar girilir fakat değiştirmek isteseniz de farklı bir miktar girip Enter a bastığınızda Tahsilât işlemini onaylanmanızı soran bir Şekil 2.36-b açılır. Evet e Şekil 2.36-a Ödenecek tutar girişi basarsanız işlem gerçekleşir ve durum Ödedi olarak değişir. Hayır a basarsanız ödeme işlemi gerçekleşmez ve mesaj penceresi kapanarak sınav ve harç masrafları bölümü penceresine geri dönülür. Şekil 2.36-a Ödenecek tutar girişi Ödenen tutarın Tahsil edilecek tutardan küçük olması: Tahsilâtı yapılacak sınav tutarının üzerine gelinir ve ya Enter a basılır ya da Kursiyer sınav Harcı ve Masrafları Bölümü ekranından Makbuz Ödetme butonuna basılınca açılan Ödenecek Tutar Girişi penceresinde (Şekil 2.37) ödenecek tutarı ödenmesi gerekenden daha az miktar girdiyseniz ve onayladıysanız, onaylanan miktarı Ödedi olarak gösterir ve geri kalan kısım için aynı sınav tarihli yeni satır açarak kalan borcu Ödemedi olarak gösterir. Örneğin; 30 YTL lik bir borcun eğer 20 YTL sinin ödemesi onayladıktan sonra aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. Şekil 2.37 Ödenen tutarın Tahsil edilecek tutardan küçük olması 40

41 Ödenen tutarın Tahsil edilecek tutardan büyük olması: Tahsil etmek istediğiniz tutar sınav tutarından büyükse size Girilen Tutar Toplam Borçtan Büyük uyarısı verir ve işlem yapmaz. Örneğin; aşağıdaki ekran görüntüsünde (Şekil 2.38) 30 YTL lik borç tanımlamış fakat ödenecek tutar girişine 40 YTL yazıp Enter a basıldığında uyarı penceresini ekrana getirir. Şekil 2.38 Ödenen tutarın Tahsil edilecek tutardan büyük olması Tahsil edilen Sınav Harcını Đade Đşlemleri Sırayla aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir: a) Đade etmek istenen ve önceden tahsil edilmiş olan ödemenin üzerine gelinir. b) Makbuz Đade butonuna tıklanır ve Şekil 2.39-a uyarı penceresi ekrana gelir: Bu mesajda hayır a basıldığında işlem iptal edilir ve tekrar Sınav ve Harç Masrafları Bölümü ekranına geri dönülür. Şekil 2.39-a Sınav harcı iadesi Evet e basıldığında işlemli gerçekleştirmek için Şekil 2.39-b görüntü ekrana gelir. Şekil 2.39-b Sınav harcı iadesi Burada iade yapılacak tarihi girerek Enter a basılır ve Đade işlemi yapılır ve iadenin yapıldığına dair ekran görüntüsü Şekil 2.39-c deki gibidir. 41

42 Şekil 2.39-c Sınav harcı iadesi Ödedi yazan 30 YTL nin durum alanına koyarak iptal etti, 30 YTL nin tarihinde iade olduğunu belitti ve aynı miktardaki sınav borcunu tarihi için yeniden borçlandırdı. Đade tarihi sorgusu penceresinde iade tarihi tahsil tarihinden küçükse Şekil 2.40 daki uyarı mesajı ekrana gelir. Şekil 2.40 Sınav harcı iadesi Bu durumda bu mesajda Tamam a basıp ardından tekrar Makbuz Đade butonuna basıp doğru iade tarihini girip işlem kaydedilerek tamamlanır. Đade Đşleminin Đptal Edilmesi Đadesi yapılmış bir borcun üzerine gelinir, Đade Đptal butonuna basılır ve Şekil 2.41 deki mesaj ekrana gelir. Şekil 2.41 Sınav harcı iade iptali Bu mesajda Evet butonuna basılırsa iade iptal işlemi gerçekleşir ve borç Ödedi olarak değişecektir. Böylece kayıt, iade edilmeden önceki duruma geçecektir. Hayır a basılırsa iade iptal işlemi gerçekleşmez. Vazgeç butonuna basılırsa hiçbir işlem yapmadan Sınav ve Harç Masrafları Bölümü ekranına geri dönülür. 42

43 Harç Pulu Đşlemleri, Tahsil işlemleri: Kursiyer için harç pulu borçlandırması yapabilir, olan borçların ödetilmesini işleyebilirsiniz. Bu bölümün kullanımı sınav harcı bölümü ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için Sınav Harcı Bölümü Tahsil işlemlerine bakabilirsiniz. Harç pulu Đade Đşlemleri: Kursiyer için ödettirilmiş harç pulunun iade işlemi yapılır. Đşlem sırası sınav harcı bölümü iadesi gibidir. Ayrıntılı bilgi için Sınav Harcı Bölümü Tahsil işlemlerine bakabilirsiniz. Harç pulu Đade Đptal Đşlemleri: Kursiyer için yapılmış iadenin iptali gerçekleştirilir. Đşlem sırası sınav harcı bölümü iade iptali gibidir. Ayrıntılı bilgi için Sınav Harcı Bölümü Tahsil işlemlerine bakabilirsiniz Senet Đşlemleri Kursiyer taksitlerinin ödemesin geciktiğinde senetlerin işleme alınmasıyla ilgili bölüm olup 3 çeşit işlemi vardır. Bunlar; ihbar işlemleri, avukat işlemleri ve banka işlemleridir Đhbar Đşlemleri Kursiyer için taksit ihbar işlemleri yapılır. Ana pencereden Muhasebe menüsündeki Senet Đşlemlerinden Đhbar Đşlemleri bölümüne girildiğinde ekrana kursiyerin ödeme planı gelir. Bu ekranda ihbar işlemi gerçekleştirilecek ödenmemiş taksitin üzerine gelinerek ya Enter a basılır yada fare ile çift tıklanır ve taksitteki ödemedi yazısı olarak değişir. Đhbar Đşlemleri penceresinde bulunan işlem butonları: Kapat: Ekranın kapatılmasını sağlar. Kaydet: Đşlem ekranında yapılan değişiklikleri kaydederek ekranı kapatır. Hizmet çubuğunu düzenler. Aşağıdaki örnekte de tarihili taksit tarihinde Đhbarlı konuma getirilmiştir. (Şekil 2.42) Şekil 2.42 ihbar işlemleri Kaydet butonuna basılarak yapılan düzenlemeler kaydedilir. 43

44 Kaydetmeden Kapat butonuna basılırsa ekrana Şekil 2.42-a aşağıdaki ileti penceresi açılır. Şekil 2.42-a ihbar işlemleri Burada Evet e basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. Hayır a basıldığında değişiklikler kaydetmeden ihbar Đşlemleri ekranını kapatır. Vazgeç e basıldığında hiçbir işlem yapmadan Đhbar Đşlemleri ekranına geri döner Avukat Đşlemleri Ödeme planında oluşturulmuş taksitlerin ödemesi yapılmadığında avukatın takip etmesi istendiğinde kullanılır. Avukat bilgileri Parametrelerdeki Genel Bilgiler kısmından Avukat tanımlamaları bölümünden yapılır. Ödemesini yapmayan ve avukata verilecek kursiyerlerin taksitleri için Ana pencereden Muhasebe menüsündeki Senet Đşlemlerinden Avukat Đşlemleri bölümüne girildiğinde ekrana kursiyerin ödeme planı (Şekil 2.43-a). gelir. Buradan avukata yollanacak olan taksite Enter a ya da fare ile çift tıklanır ve avukat seçeceğimiz pencere açılır (Şekil 2.43). Tanımlı avukatlardan birini seçip Tamam a bastığımızda Ödemedi yazısı değişir. olarak Şekil 2.43 Avukat işlemleri 44

45 Aşağıdaki örnekte (Şekil 2.43-a) tarihili taksit tarihinde avukatta konuma getirilmiştir ve seçilen avukat adı pencerenin alt kısmında bilgi amaçlı yazar. Şekil 2.43-a Avukat işlemleri Kaydet butonuna basılarak yapılan düzenlemeler kaydedilir. Kaydetmeden Kapat butonuna basılırsa ekrana Yapılan Değişiklikleri kayıt Edeyim mi? ileti penceresi açılır. Burada Evet e basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. Hayır a basıldığında değişiklikler kaydetmeden Avukat Đşlemleri ekranını kapatır. Vazgeç e basıldığında hiçbir işlem yapmadan Đhbar Đşlemleri ekranına geri döner. Avukat işlemleri ekranında bulunan işlem butonları Đhbar Đşlemleri penceresindekiyle aynıdır Banka Đşlemleri Kursiyerin taksitlerinin ödemesi yapılmadığında bankanı takip etmesi istendiğinde buradan işlem yapılır. Banka bilgileri Parametrelerdeki Genel Bilgiler kısmından Banka tanımlamaları bölümünden yapılır. Ödemesini yapmayan ve bankaya verilecek kursiyerlerin taksitleri için Ana pencereden Muhasebe menüsündeki Senet Đşlemlerinden Banka Đşlemleri bölümüne girildiğinde (Şekil 2.44) ekrana kursiyerin ödeme planı (Şekil a) gelir. Buradan bankaya yollanacak olan taksite Enter a ya da fare ile çift tıklanır ve banka adı seçeceğimiz pencere açılır. Tanımlı bankalardan birini seçip Tamam a bastığımızda Ödemedi yazısı değişir. olarak Şekil 2.44 Banka işlemleri 45

46 Aşağıdaki örnekte tarihili taksit tarihinde bankada konuma getirilmiştir ve seçilen banka adı pencerenin alt kısmında bilgi amaçlı yazar. Şekil 2.44-a Banka işlemleri Kaydet butonuna basılarak yapılan düzenlemeler kaydedilir. Kaydetmeden Kapat butonuna basılırsa ekrana Yapılan Değişiklikleri kayıt Edeyim mi? ileti penceresi açılır. Burada Evet e basılırsa yapılan değişiklikler kaydedilir. Hayır a basıldığında değişiklikler kaydetmeden Avukat Đşlemleri ekranını kapatır. Vazgeç e basıldığında hiçbir işlem yapmadan Đhbar Đşlemleri ekranına geri döner. Banka işlemleri ekranında bulunan işlem butonları Đhbar ve Avukat Đşlemleri penceresindekilerle aynıdır Kurs işlemleri Kurs Đşlemleri bölümünde Kursun Günlük Gider ve Günlük Diğer Gelir girişlerinin işlemlerin takibi yapılmaktadır (Şekil 2.45). Bu bölüm ile detaylı bilgi Muhasebe bölümünde yapılmıştır. Şekil 2.45 Kurs işlemleri Sistem Kursiyer ekranındaki araç çubuğunu düzenleme yapma ve kursiyer penceresini kapatma olmak üzere iki seçenek bulunur. (Şekil 2.46). Şekil 2.46 Sistem 46

47 Araç Çubuğunu Düzenle Kursiyer ekranında araç çubuğunun düzenlemesini sağlar. Klavye kıs yol tuşu Alt + C dir. Buraya basıldığında Şekil 2.47 deki görüntü ekrana gelir ve burada istene butonlar hizmet çubuğunda bulunan butonlarının yanına sol basılı olarak sürüklenip bırakılır ve Tamam a basılınca taşınan buton ekranda görünür ve aktif hale gelir. Şekil 2.46 Araç çubuğu düzenleme ekranı Şekil 2.47 Araç çubuğunu düzenleme ekranı Kursiyer Penceresini Kapat Şekil 2.48 Kursiyer penceresini kapatma ekranı Kursiyer penceresinin kapatılmasını sağlar. Eğer yapılan değişiklikler kaydedilmeden buraya basılırsa Şekil 2.48 de görünen Yapılan Değişiklikler Kayıt Edilmedi! uyarısı ekrana gelir. Evet e basıldığında kaydetmeden kursiyer kartından çıkar. Hayır a basılırsa kapatma işlemini iptal eder ve kursiyer kartına geri döner. 47

48 2.3.2 Aday no verme Aday Numarası Verme Nedir? Sürücü kursu otomasyonunda kayıt sırasında kursiyerlere aday numarası verilmez. Grup listeleri kesinleştikten sonra gruptaki kursiyerlere toplu bir şekilde aday numarası verilir ya da aday no verilmiş grup içindeki kursiyerlerin aday numarası değiştirilebilir. Gruba aday no verme işlemi adımları aşağıda sırayla anlatılmıştır Aday Numarası Verme Đşlemi Aday numarası vermek için ya Kursiyer menüsünden Aday No Verme seçeneğine ya da ana ekranın sol tarafında bulunan Kursiyer altındaki Aday No Verme butonuna (Şekil 2.49-a)basılır. Bu seçeneklerden birine basıldığında Şekil 2.49-b de bulunan Grup seçimi penceresi açılır. Bu Grup Seçimi penceresinden Aday Numarası verilecek grup seçilir ve Tamam butonuna basılır. Şekil 2.49-a Aday no verme Şekil 2.49-b Aday no verilecek grup seçim ekranı Grup seçildiğinde Şekil 2.49-c deki ekran gibi aday no verme penceresi ekrana gelir. Şekil 2.49-c Aday no işlem ekranı 48

49 Bu ekrandan aday numarası verme işlemi otomatik olarak ve kullanıcıların kontrolüne yapılır. Aday numarası vermek için sırayla şu adımlar yapılır. 1. Sol penceresinde kursiyerleri ya butonuyla tek tek ya da butonuyla toplu olarak sağ taraftaki Sonuç Listesine aktarılır. 2. Kursiyerlerinizin sırası doğru değilse ya butonuyla alfabetik olarak sıralanır ya da butonlarıyla listedeki yerler, değiştirilir 3. Sonuç Listesinde adaylarınızın sırası doğruysa butonuna basılır ve önceki son verdiğiniz aday numarasının kaldığı yerden aday numarası verirlir. Şekil 2.50 Aday no işlem uyarısı Eğer tüm kursiyerleri Sonuç Listesine aktarmadan numaralandır a basarsanız yukarıdaki gibi uyarı verir (Şekil 2.50). Aday numarası vermek için tüm kursiyerlerin sağ taraftaki Sonuç Listesi alanında olmalıdır. 4. Yapılan işlemi onaylamak için Tamam butonuna, işlemden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basılır ve Aday numarası verme penceresine dönülür. Eğer kursiyerlerinize vermek istediğiniz aday numarasını daha önceden başka bir kursiyerinize vermişseniz numaranın daha önceden kullanıldığına dair Şekil 2.51 deki uyarı penceresi ekrana gelir. Şekil 2.51 Aday no işlem uyarısı Eğer kursiyerler sonuç listesinde gruptan birinin aday numarası aynı gruptaki başka bir kursiyere verilmek isteniyorsa Şekil 2.52 deki uyarı penceresi açılır Şekil 2.52 Aday no işlem uyarısı 49

50 Aday numara verme ekranındaki butonlar ve anlamları: Seçili olan kursiyeri Sonuç Listesi alanına taşır. Sonuç Listesi alanındaki seçili kursiyeri sol tarafa taşır. Sol taraftaki tüm kursiyerleri Sonuç Listesi alanına taşır. Sonuç Listesi alanındaki kursiyeri sol tarafa taşır. Seçili kursiyerleri aşağı ve yukarı kaydırmaya yarar. Seçili olan kursiyere elle aday no vermeye yarar. Kursiyerleri alfabetik olarak sıralar. Kursiyerlere sırayla aday numarası verir. Aday numarası verme ile ilgli yardım pencerensin açılmasını sağlar. Aday numarası verildikten sonra işlemi onaylamadan çıkmak için tıklanır. Aday numarası verildikten sonra işlemi onaylamak için tıklanır Aday Numarası Verme Şekilleri Otomatik olarak aday numarası verme; Aday Numarası verme penceresinde sol tarafta bulunan kursiyerler butonu ile sağ taraftaki Sonuç Listesi alanına aktarılır ve listenin sıralaması doğruysa butonuna basılır ve önceki verilen aday numarası kaçta kalırsa ondan devam eder.đşlemi onaylamak için Tamam butonuna basılır ve kaydedilir. Kontrollü olarak aday numarası verme; Numarası verme penceresinde sol tarafta bulunan kursiyerler sağ taraftaki Sonuç Listesi alanına aktarılır. Elle kontrollü olarak numara vermek istediğiniz kursiyer bir kez sol tıklanarak seçilir ve ardından ya Enter a basılır ya da sağ tıklanır ve Aday No Değiştirme penceresi (Şekil 2.53) açılır. Burada istenilen aday no yazılır ve ardından Tamam butonuna basılır. Şekil 2.54 Aday no değiştirme Şekil 2.53 Aday no değiştirme 50

51 Aday numarası verme işlemini sonlandırmak için, kursiyerlere adaylar numaralandırıldıktan sonra Şekil 2.54 gibi görünen penceredeki Tamam butonuna basılır ve kursiyerlerinizin numaraları sisteme kaydedilir Grup dönem işlemleri Grup dönem işlemlerine ana ekrandaki Kursiyer menüsünden (Şekil 2.55-a), Araç çubuğundaki Grup işlemleri menüsünden (Şekil 2.55-b) ya da sağ taraftaki dikey Kursiyer menüsü (Şekil 2.55-c) altından ulaşılabilir. Şekil 2.55-a Kursiyer menüsü Şekil 2.55-b Araç çubuğu Şekil 2.55-c Kursiyer menüsü 51

52 Yeni Grup Açma Bu bölümde yeni grup açma işlemleri yapılır. Şekil 2.56 Yeni grup açma Şekil 2.56 daki hücrelere açılacak yeni grubun dönem adı, grubu hücresinden önceden belirlenmiş olan HĐA, HĐG, HĐS, HSG, HSA, FRK, TÜM ve TÜM1 seçeneklerinden biri seçilir, sınıfı, grubun başlangıç ve bitiş tarihini, kapasitesini, B sınıfı ve C-E sınıfı için Teorik ve Direksiyon sınav tarihleri yazılır. Kaydetmek için Kayıt Et butonuna basılır ve grubunuz açılmış olur. Eğer yazdığınız grup bilgileri daha önceden açmış olduğunuz bir grup için mevcutsa Şekil 2.57-a daki uyarı ekrana gelir. Bu mesaj gelince grubunuzun bilgilerini yeniden düzenledikten sonra kaydedebilirsiniz. Şekil 2.57-a Yeni grup açma uyarısı Yeni grup açma penceresinde Dönemi hücresine bilgi yazmazsanız, program size Şekil 2.57-b deki uyarıyı verecektir ve kaydetme işlemi yapmayacaktır. Bilgileri tamamladıktan sonra Kayıt Et butonuna basarak grubunuzu açabilirsiniz. Şekil 2.57-b Yeni grup açma uyarısı 52

53 Grup Bilgisi Değiştirme Daha önceden açılmış olan grupların başlama ve bitiş tarihlerini, kapasitesini, teorik ve direksiyon sınav tarihlerini değiştirilebilir. Grup Bilgisi Değiştirme Seçeneğine bastığınızda Şekil 2.58-a daki Grup seçimi penceresi açılır. Şekil 2.58-a Grup bilgisi değiştirmek için açılan grup seçin ekranı Bu pencerede hangi grubunuzun bilgilerini değiştirmek istiyorsanız o grubu seçip Tamam a bastığınızda o grupla ilgili düzeltme penceresi (Şekil 2.58-b ) ekrana gelecektir. Şekil 2.58-b Grup bilgisi değiştirme ekranı Şekil 2.58-b Grup bilgisi değiştirme ekranı Açılan grup bilgisi düzeltme işlemi penceresinde grubun başlama ve bitiş tarihlerini, kapasitesini, teorik ve direksiyon sınav tarihlerini değiştirildikten sonra Düzelt butonuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilir. 53

54 Grup Đsmi Değiştirme Birleştirme daha önceden kaydı yapılmış grupların isimleri buradan değiştirilebilir ya da iki grup aynı isim altında birleştirilebilir. Şekil 2.59 Grup ismi değiştirme ekranı a)grup Đsmi Değiştirme için Grup Seçimi penceresinden değiştirilecek grup seçilir.yukarıdaki gibi Grup Đsmi değiştirme penceresi açılır (Şekil 2.59 ). Burada grup bilgisi değiştirmedeki düzeltme seçeneklerinin yanı sıra Dönemi, grubu ve sınıfı bilgililerini de değiştirebilirisiniz ve ardından Grup Değiştir butonuna basarak yapılan değişiklikler kaydedilir. b) Grup Đsmi Birleştirme dönemi hücresine daha önceden açılmış bir grup adınızı yazığınızda bu grubunuzdaki kursiyerleri o gruptakilerle birleştirmek için kullanılır. Burada Grup bilgilerini düzenledikten sonra Grup Değiştir butonuna bastığınızda aşağıdaki gibi grup ismi birleştirme için Şekil 2.60' daki onay penceresi gelmektedir. Şekil 2.60 Grup ismi birleştirme ekranı Bu pencerede Evet butonuna basıldığında yeni grup bilgileri mevcut olan eski grup bilgileriyle birleşir. Değiştirdiğiniz gruba kayıtlı kursiyerler birleştirme işlemi yapılan gruba eklenir ve mevcudu ve kapasitesi artar. Hayır butonuna basılırsa yapılan değişiklikler kayıt edilmeden Grup Đsmi değiştirme Birleştirme penceresini kapatır. 54

55 Grup Silme Daha önceden açılmış olan grupları silme işlemi bu bölümde gerçekleşir. Silmek istenen Grup Seçimi penceresinden seçilir ve Şekil 2.61 gibi Grup Silme Đşlemi penceresi ekrana gelir. Şekil 2.61 Grup silme ekranı Şekil 2.61-a Grup silme onaylama uyarı ekranı Bu pencerede Grup Sil butonuna basılarak Şekil 2.61-a onay penceresi açılır. Burada Evet e basılırsa açılmış olan grup ve bilgileri tamamen silinir. Hayır a basılırsa silme işlemi iptal edilmiş olur. Eğer silmek istenen grup içinde kayıtlı olan bir kursiyer varsa aşağıdaki gibi uyarı mesajı ekrana gelir. Kayıtlı kursiyer olan grubu silemezsiniz. Đlk önce o kursiyerin kursiyer katını açıp grubu alanından grubunu değiştirerek bu grup boşalış olur ve ardından grup silme işlemini yapabilirsiniz. Şekil 2.61-b Grup silme uyarı ekranı 55

56 Grup Listeleri Grup listeleri Hazır Listeler, Tanımlı Listeler ve Grup bazında Form Basımı olmak üzere üç bölümden oluşur. (Şekil 2. 62) Şekil 2.62 Grup Listeleri a)hazır Listeler: Seçilen grubunuzun dönem başlama bitiş tarihleri, derslerin başlama saati, sınav tarihlerini yazıp grupta bulunan kursiyeri rapor şeklinden seçtiğiniz seçeneğe göre listeler. Hazır Listelere bastığınızda aşağıdaki Grup dönem Listeleri penceresi açılır (Şekil 2. 63). Şekil 2.63 Hazır Liste grup seçim ekranı Bu pencerede butonuna basıldığında listesini alacağınız grubu seçmek için Grup Seçimi penceresi açılır. Grubunuzu seçtikten sonra Rapor şeklinden listelenecek şekil seçilir. Rapor Şekli; Normal ise; listede aday numarası, kursiyer ad-soyad ve sertifika sınıfı bilgileri yer alır Kayıt Tarihi ise; listede Aday numarası Kursiyerin Adı ve Soyadı, Kayıt Tarihi, Doğum Tarihi, Baba Adı ve Tahsili bilgileri yer alır. Telefon ise; listede Aday numarası Kursiyerin Adı ve Soyadı, Kayıt Tarihi, Ev ve Đş Telefonu bilgileri yer alır. Detaylı ise; listede Aday numarası, Kursiyerin Adı ve Soyadı, Kayıt Tarihi, Doğum Tarihi, Baba Adı, Adresi, Ev ve Đş Telefonları bilgileri yer alır. Baslı Şekli; Ekran ise; Listeyi ekranda gösterir. Yazıcı ise; Listeyi direk yazıcıya gönderir. Excel ise; Listeyi Excel dosyası olarak ekrana getirir. Sıralama Tipi; Aday No Sıralı: Listeyi kursiyerlerin aday numarasına göre sıralandırır. Ad-Soyad Sıralı: Listeyi kursiyerlerin ad ve soyadına göre sıralandırır. Soyad- Ad Sıralı: Listeyi kursiyerlerin soyadı ve adına göre sıralandırır. 56

57 b) Tanımlı Listeler: Bu liste şekli seçildiğinde Şekil 2. 64' deki gibi tanımlı grup listeleri penceresi ekrana gelir. Listelenecek grup ve Sıralama Tipi seçildikten sonra Tamam a basıldığında ekrana Liste tipini seçeceğiniz Tanımlı Grup Listesi penceresi ekrana gelir (Şekil a). Buradan istenilen liste türü seçilip Döküm butonuna basıldığında ekrana ön izleme ekranı gelir. Şekil 2.64 Tanımlı Liste grup seçim ekranı Şekil 2.64-a Tanımlı Grup Listeleri Tanımlı grup listesi penceresinde bulunan butonlar: Çeviri butonu çıkacak olan listeyi Excel tablosuna aktarır. Ekle butonu yeni liste şekli oluşturup tasarlamanızı sağlar. Sil butonu oluşturulmuş oln liste şeklinin silinmesini sağlar. Tasarla butonu oluşturulmuş olan liste şekillerinde düzenleme yapmanızı sağlar. Döküm butonu seçilen listenin belirlediğiniz grup için ekrana öz izleme ekranına çıktısını getirir. Tanımlı Grup Listeleri penceresini kapatır. 57

58 c) Grup Bazında Form Basımı: Kursiyerler için dökümü alınacak matbu veya çizerek formların grup bazında toplu olarak döküm almanızı sağlar. Grup bazında form basımı seçeneğine basıldığında grup bazına form basımı penceresi (Şekil 2. 65) ekrana gelir ve buradan hangi gruptaki kursiyerlere form batırmak istiyorsanız o grup seçilir ve Tamam a basılır. Ardından Şekil a' daki gibi kursiyerlerinizi listeleyen bir pencere ekrana gelir. Şekil 2.65 Grup bazında form basımı grup seçimi Şekil 2.65-b Form seçme menüsü Şekil 2.65-a Grup bazında form basımı için grup listesi Bu pencerede isimlerin yanında işaret olanlara form bastırabilir, istemediklerinizin işaretini kaldırabilirsiniz. Form Seç butonuna basıldığında Şekil b gibi bir pencere açılır ve buradan seçtiğiniz formu tüm kursiyerleriniz için döküm alabilirsiniz. Seçilen grup adı ve form Grup Bazında Form Basımı penceresinin üst kısmında yazılır. 58

59 Grup bazında form basımı penceresinde bulunan butonlar: Seç butonu üzerinde olduğunuz kursiyerin başındaki işareti kaldırır. Seçimi kaldır butonu kursiyerdeki işareti kaldırır. Form Seç butonu kursiyerlere döküm alacağınız formu seçmenizi sağlar. (Şekil b) Döküm ver butonu seçilen formu sırayla kursiyerleriniz için yazıcıya döküm gönderir. Şekil 2.66 Kursiyere form basımı onay ekranı Döküm sırasında mesaj verilsin başındaki kutu işaretli olursa sırayla her kursiyere gelindiğinde döküm almanız için Şekil 2. 66' daki gibi onay penceresini açar. Evet e basılırsa bu işaretli kursiyer için döküm verir ve sıradaki işaretli kursiyer için onay penceresi açar. Hayır a basılırsa bu kursiyer için döküm vermez sıradaki için onay penceresi açar. Vazgeç e basılırsa döküm onay penceresini kapatır ve grup listesi ekranına geri döner. Hepsine Evet e basarsanız bundan sonraki işaretli olan kursiyerleriniz için onay almadan sırayla yazıcıya döküm gönderir. Çıkış butonu bu grup listesini penceresini kapatır Listeler Kullanıcının tanımlı raporlarını oluşturulduğu bölümdür. Kullanıcı, kursiyerlerin kayıt kartlarındaki bilgileri kendi oluşturacağı raporlara göre listeleyebilir. Ayrıca listelenmesi istenilen bilgilerin kriterleri istendiği gibi değiştirilebilir. Şekil 2.67 Kursiyer Raporları Listeler seçeneği seçildiğinde Yukarıdaki gibi Kursiyer raporları penceresi açılır. Buradan istenilen rapor seçildikten sonra Çağır butonuna basılıp açılan fitre ekranından sorgulama kriterleri ayarlanıp Tamam a basıldığından ekrana rapor çıktı penceresi açılır. Sırayla yeni rapor açma, rapor silme, detaylar ve çağır kısımları anlatılacaktır. 59

60 Rapor Đşlemleri Yeni Rapor Açma Kursiyer Raporları penceresinden penceresi açılır (Şekil 2. 68). butonuna basılır ve ekranda Yeni Rapor Oluşturma Bu ekranda oluşturulacak yeni raporu adı yazılır, ya Tamam butonuna ya da Enter a basıldığında raporun içeriğini hazırlayacağınız Şekil a' da görünen Kursiyer Rapor Detayları penceresi açılır. Şekil 2.68 Yeni rapor adı verme Bu ekran iki bölümden oluşur; birinci bölümde listeleme sonucu ekrana gelecek olan bilgilerin alanları eklenir. Đkinci bölümde ise birinci bölümdeki alanların hangi kriter (filtre) alanların göre rapor edileceği belirlenir. Şekil 2.68-a Yeni rapor oluşturma ekranı Bu ekrandaki butonlar: Kursiyer Rapor penceresini kapatır. Her iki bölüme de alan eklenmesini sağlar. Hazırlanan raporu ya da raporda yapılan değişiklikleri kaydeder. Seçili alanları aşağı ya da yukarı yer değiştirilmesini sağlar. 60

61 yüksekliğini ayarlamanızı sağlar. Aldığınız raporun üstten ve alttan bırakılan boşluğu, genişlik ve Raporu oluştururken yazdığınız adı gösterir ya da ismi değiştirebilirsiniz de. Rapor için açıklayıcı bilgi yazmanızı sağlar. Raporu alacağınız zaman başta sorgulama yapıp yapmamanızı ayarlamanızı sağlar. Aldığınız listeyi aday numarasına, ad-soyada ya da soyad-ada göre sıralama almanızı sağlar. Her iki bölüme de alan eklemek için bu bölümlere gelip ya klavye den aşağı oka basılır ya da bu penceredeki "Yeni Alan" butonuna basılır ve ekrana aşağıdaki Şekil 2.68-b gibi Alanlar penceresi açılır. Şekil 2.68-b Yeni rapora alan ekleme ekranı Bu pencerede eklemek istenilen alana gelip ya Enter a ya da Tamam butonuna basmanız gerekiyor ve eklenen alanlar pembe olarak görünür. Örnek olarak yapılan Şekil 2.68-c de görünen birinci bölüm olan listeleme bölümüne kursiyerin adı, soyadı, aday numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi alanları ekleme işlemi tamamlandıktan sonra ikinci bölüm olan fitre bölümüne gelinir. Filtreleme alanlarını eklemek için bu bölümde de ya butonuna basılır yada klavyeden aşağı ola basılarak yukarıdaki gibi alanlar penceresi açılır ve alan eklendikçe bu bölüme yine eklenmiş olan alanlar pembe olarak ekranda görünür. Bu filtre bölümüne de kursiyerin aday numarası, grubu, kayıt tarihi gibi alanlar eklenebilir. Bu seçilen alanlarla fitre ekranı oluşacaktır. Raporda görünecek alanları ve filtre ekranındaki alanlar bu şekilde tamamlanır. Ayrıca klavyeden CTRL + INSERT tuşuna basıldığında yeni alan eklemek için alanlar penceresi açılır. CTRL + DELETE tuşuna basıldığında da her iki bölümde de fazladan eklenen alanları siler. 61

62 Örnek olarak Rapor adı Kursiyer Listesi olacak olan raporun listeleme bölümünde kursiyerin aday numarası, grubu, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri ve sertifika sınıfı, filtre bölümünde de kursiyerin aday numarası, kayıt tarihi, grubu ve cinsiyeti olarak hazırlanan rapor aşağıdaki gibi görünecektir. Şekil 2.69 Örnek rapor oluşturma ekranı Her iki bölümde de yer alanların yerini değiştirmek için Yukarı Çık ve Aşağı Đn butonlarına basılır. Raporun çıktısının üst ve alt boşluğu ayrıca yükseklik ve genişlik ayarlarını bu yanda görünen Şekil 2.68-c yapabilirsiniz. Şekil 2.68-c Rapor marj ayarları Şekil 2.68-d Rapor çıktısının sıralanması Sıralama alanından raporun hangi alana göre sıralanacağını belirler. Raporunuzu Şekil 2.68-d' de görüldüğü gibi Aday numarasına, Ad ve Soyada, Soyad ve Ada, Grubu ve aday numarasına, Kayıt tarihine ve aday numarasına göre sıralayabileceğiniz gibi Özel Sıralamadan istediğiniz sıralamayı ayarlayabilirsiniz. Bunun için sıralama alanından Özel sıralama seçilir ve alt kısımdaki Özel Sıra Başlığı alanı aktif hale gelir. Bu alana sıralamayı hangi alan üzerinden yapmak istiyorsanız o alanı yazmalısınız. Eğer birden fazla alan yazacaksanız, alanlar arasına, (virgül) işareti koymanız yeterlidir. Filtre değeri kullanan yazısının yanındaki kutu işaretli olursa ( ) ve böylece çağır butonuna basarsanız size filtre ekranını açmadan raporunuzu ekrana getirecektir. Bu alan işaretli olamazsa filtre bölümüne eklediğiniz alanlar ekrana gelecek ve size kriter belirlemenizi sağlar. 62

63 Düzenlenen raporu kaydetmek için Kayıt Et butonuna basmak yeterlidir. Kayıt işlemi tamamlanınca Kursiyer Rapor Detayları penceresi kapanır ve ilk Kursiyer Raporları penceresi açılır ve buradaki listenin en sonunda son oluşturduğunuz listeyi görebilirsiniz (Şekil 2.69-a). Şekil 2.69-a Yeni oluşturulan "Kursiyer Listesi" isimli kursiyer raporu Rapor Sil Oluşturmuş olduğunuz raporları silebileceğiniz bölümdür. Silmek istenen raporu seçip butonuna bastığınızda yandaki uyarı penceresi açılır. Burada Evet e basılırsa rapor silinir, Hayır a basılırsa rapor silinmez ve Kursiyer Raporları penceresine geri döner Detaylar Şekil 2.79 Rapor silme uyarı ekranı Kursiyer raporlarındaki listeleme ve filtre ekranı alanlarını görüp yeni alan ekleme, alan silme gibi değişiklik yapılabileceği bölümdür. Detaylar kısmına geçiş yapmak için Kursiyer Raporları ekranından değişiklik yapılacak rapor seçilip butonuna basılır. Böylece ekranda seçtiğiniz rapor için hazırlanmış Kursiyer Raporları Detayları penceresi görünür. Her iki bölüme de yeni alan ekleme, alan silme, alanların yerlerinin değiştirilmesi yeni rapor açma kısmında anlatıldığı gibi yapılır. Ayrıntılı bilgi için Yeni Rapor Açma bölümüne bakınız. Kursiyer raporları Detayları penceresinde fitre bölümünde alanları boş bırakırsanız raporu çağır dediğinizde boş ekran çıkar kriterleri sizin belirlemeniz için. Ya da bu detay penceresinden siz değer verirseniz bu verdiğiniz değerleri filtre ekranında getirecektir. 63

64 Şekil 2.71 Rapor ekranı Yukarıdaki örnekte filtre bölümüne cinsiyeti ve kayıt tarihi bilgileri girilmiştir (Şekil 2.71) ve bu şekilde alınacak raporun filtreleri sabit olarak rapor alma ekranına örnekte hazırlandığı gibi belirlenen Kayıt Tarihi aralığı ve Cinsiyeti Kadın olarak aşağıdaki Şekil2.71-a görüntüsü ekrana gelir. Şekil 2.71-a Rapor filtreleme örneği Buradaki filtre değerlerini kullanan alanındaki kutu işaretlenmezse rapor seçilip çağır butonuna basılırsa yukarı Rapor Filtreleri penceresi açılır. Fakat bu kutu işaretli olup raporu Çağır dediğinizde bu filtre penceresi açılmadan kayıt tarihi ile arasında cinsiyeti kadın olan kursiyerleri listesini ekrana getirir. 64

65 Çağır Seçilen raporun çıktısını almak için Kursiyer Raporları penceresinden butonuna basılır. Ekranda ayarlanmışsa filtre ekranı açılır ve filtre seçildikte sonra Tamam butonuna basıldığında Şekil 2.72 gibi ön izleme penceresi ekrana gelir. Şekil 2.72 Rapor ön izleme ekranı Bu pencerede Döküm butonuna basıldığında yazıcıdan raporun çıktısını alabilir, Excel butonuna bastığınızda ise raporu Excel tablosuna aktarabilirsiniz. 65

66 2.4. Sınav Sürücü kursunun teorik ve direksiyon sınav işlemlerinin takip edildiği bölümdür. Sınav bölümü beş ana bölümden oluşmaktadır. Şekil 2.73 Şekil 2.73 Sınav menü görünümü Sınav Listesi hazırlama Gruplarınız için belirlediğiniz teorik ve direksiyonu tarihlerine göre sınav listelerinizi hazırlamanızı sağlayan bölümdür. Teorik ve Direksiyon sınav listelerini hazırlamak üzere iki bölümden oluşur. Şekildeki gibi ya Sınav menüsünden Sınav listesi hazırla dan (Şekil 2.74-a) ya da hizmet çubuğundaki Sınav Hazırla butonundan (Şekil 2.74-b) ilgili sınav seçilerek hazırlanır. Şekil 2.74-a Teorik sınav listesi hazırlama Şekil 2.74-b Teorik sınav listesi hazırlama Teorik Sınav Listesi Hazırla teorik sınav listesinin hazırlandığı bölümdür. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki gibi oluşturulacak sınav tarihini seçme ekranı açılır. (Şekil 2.75-a) Açılan Teorik Sınav Listesi Hazırlama penceresinden hangi sınav listesi hazırlanacaksa o tarih seçilir. Vazgeç butonuna basılırsa işlemi yapmadan pencereyi kaptır. Tarih il butonuna basılırsa seçili olan tarihi siler ve bir daha bu pencere de göstermez. Eğer yanlışlıkla sınav tarihi sil yapılmışsa elinizle bu alana tarih girişi yapmanıza izin vermez. Ya grup Đşlemlerinde grup bilgisi değiştirmeden sınav tarihi düzeltilecektir ya da veri Şekil 2.75-a Teorik sınav listesi hazırlama için tarih seçimi tabanından düzeltilmesi gerekmektedir. butonuna basılırsa sınav listesinin hazırlanmasını sağlayan diğer pencere ekrana gelir.(şekil 2.75-b) 66

67 Şekil 2.75-b Teorik sınav listesi hazırlama onay ekranı Seçilen tarihli Teorik Sınav listesini Oluşturma Đşlemi penceresinde Đşleme Başla Butonuna basmadan önce; Eğer önceki teorik sınavında başarısız olan kursiyerleri de bu sınav listesine eklemek istiyorsanız aşağıdaki yazılı yerdeki kutu işaretli olsun ve Đşleme başla butonuna basın. Eğer önceki teorik sınavlardaki başarısız olan kursiyerleri bu sınav listesine dahil etmek istemeyip sadece açılmış olan gruplarınızdaki kursiyerlerinizi sınav listenize eklemek istiyorsanız bu yazı işaretli olmadan Đşleme Başla butonuna basın. Böylece program seçtiğiniz tarihe ve belirlediğiniz duruma göre sınava girmesi gereken kursiyerlerinizi teorik sınav listesine ekler Direksiyon Sınav Listesi Hazırla Teorik sınav listesi hazırlama yöntemiyle aynıdır. Burada da açılan Direksiyon Sınav Listesi Hazırlama penceresinden (Şekil 2.76) sınav tarihi alanından hazırlanacak direksiyon sınav tarihini seçilir. Tamam a bastıktan sonra açılan Direksiyon Sınav listesini Oluşturma Đşlemi penceresinde başarısız olanları ekleme ya da eklememe seçeneği seçilip Đşleme Başla butonuna basılır ve program seçilen tarihe ve belirlenen duruma göre sınava girmesi gereken kursiyerlerinizi direksiyon sınav listesine ekler. Şekil 2.76 Direksiyon sınav listesi hazırlama için tarih seçimi 67

68 2.4.2 Sınava gireceklerin listesi Hazırlanan Teorik ve Direksiyon listelerinizde kursiyerlerinin listelerini aldığınız, onların notlarını ve haklarını takip edip ĐLSĐS' e aktarımlarınızı gerçekleştirdiğiniz bölümdür. Teorik ve Direksiyon sınav listesi olmak üzere iki bölümdür. Şekildeki gibi ya Sınav menüsünden Sınava Gireceklerin Listesi nden ya da hizmet çubuğundaki Sınav Listeleri butonundan ilgili sınav seçilerek sınav listesi ekrana getirilir. Şekil 2.77-a Sınava Girecekler Listesi menüsü Şekil 2.77-b Sınava Girecekler Listesi menüsü Teorik Sınavına Gireceklerin Listesi Hazırlanmış teorik sınav listesi üzerinde işlem yapmak, liste almak için bu bölüm kullanılır. Đşlem yapılacak sınav tarihi açılan Teorik sınavına Gireceklerin Listesi penceresinden seçilip Tamam a basıldığında Şekil 2.78 deki gibi kursiyerlerin listesi ekrana gelir. Şekil 2.78 Teorik sınavına gireceklerin listesi 68

69 Teorik Sınavına Girecek olan kursiyerlerin Listesi ekranında bulunan alanları tanıyalım: Şekil 2.79 Teorik sınavına gireceklerin listesi kursiyer bilgi alanı Şekil 2.79 da görünen bilgiler sınav listesindeki kursiyerlerin bilgileri bulunur. Burada kursiyerin Aday numarası, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, alacağı sertifika sınıfı, hak durumu, trafik, ilk yardım, motor ve direksiyon sınavından aldığı notlar, sınav sonucu, sınava girip girmediği yada sınavın iptal olduğu bilgisinin yazılacağı açıklama alanları bulunmaktadır. Hak durumunda yazan örneğin 2:1 in anlamı Teorik sınav hakkı 2, Direksiyon sınav hakkının 1 olduğunu gösterir. Kırmızıyla yazılmış olan notları ise önceki sınavlarda aldığı başarılı notlardır. Teorik Sınavına Girecek olan kursiyerlerin Listesi ekranında bulunan butonlar: Listenin kapatılmasını sağlar. Listede yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Listedeki satırın silinmesini ve böylece silinen kursiyerin listeden çıkarılmasını sağlar. Listede olamayan kursiyerin listeye eklenmesini sağlar. Kursiyerlerin kayıt kartlarına geçişi, değişiklik yapılmışsa kaydetmenizi sağlar. Kursiyerlerin sınav tarihlerini ve notlarını takip edip işleyebileceğiniz yerdir. Sınav listenizdeki kursiyerlere toplu olarak sınav harcı ve pul borçlandırmanızı sağlar. Sınav listenizdeki kursiyerleri istenilen kriterlere göre sıralatmanızı sağlar. Sınav listenizi sıralamadan seçili olan kritere göre yeniden sıralatır. Sınav listenizi belirleyebileceğiniz kriterlere göre sorgulatmanızı sağlar. Listenizin çeşitli dökümlerini almanızı, ĐLSĐSle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar. Kursiyerlerinize SMS göndereceğiniz şablonları seçmenizi yada yeni mesaj yazmanızı sağlar. Listedeki kursiyerlerinizin 2., 3., 4, ve 5. hakların dekont bilgilerini silmenizi sağlar. Listedeki kursiyerlerin Sınav yerlerini görmenizi sağlar. 69

70 Teorik Sınav Listesine Kursiyer ekleme ve Silme: Kursiyer eklemek için; Yeni Kayıt butonuna basılır ve Kursiyer Arama penceresi ekrana gelir. Buradan eklenecek olan kursiyer aranıp Enter a basıldığından Sınav listesinin en sonuna yeni kursiyer eklenmiş olur. Kursiyer Silmek için; Listeden silinecek ola kursiyerin üzerine tıklanır ve Satır sil butonuna basılır. Ekrana Şekil 2.80 deki gibi silme işlemini onaylama penceresi gelir. Şekil 2.80 Teorik sınav listesinde kursiyer silme onay penceresi Evet e basıldığında seçilen kursiyeri listeden siler. Hayır a basıldığında silme işlemini yapmaz ve sınav listesine geri döner. Teorik sınav listesinde yapılan değişiklikleri kaydetmek için Kaydet butonuna basılır ve liste kendiliğinden kapanır. Sınav listenizi tamamen silmek için CTRL + F3 tuşuna basılır ve ekrana Şekil2.81-a penceresi açılır. Evet e basıldığında Şekil2.81-b ekrana gelir ve tekrar Evet e basarsanız listenizdeki kursiyerlerin bu sınav için yapılmış sınav not ve harç bilgileri silinir ve listeniz tamamen silinir. Hayır a basılırsa işlem iptal edilir ve sınav listesine geri döner. Şekil 2.81-a Teorik sınav listesinde tüm kursiyerleri silme onay penceresi Şekil 2.81-a Teorik sınav listesinde tüm kursiyerleri silme onay penceresi 70

71 Kursiyerlerin teorik sınav sonuçlarının girilmesi: Üç yöntem vardır. a) Sınav Notları butonunu Kullanarak; Kursiyerlerin sınav notlarını Teorik sınav listesindeki Sınav Notları butonuna basarak aşağıdaki kursiyer sınav notları penceresi ekrana gelir. Şekil 2.82 Teorik sınav notu girme Bu pencerede kursiyerlerin sınav notları girilip Enter a basılır ve diğer sınavına gelinir. Sınav notları penceresinde sınavlardan başarısız olan kursiyerlerin sınav sonuçları alanında ile, başarılı olup direksiyon sınavına girmeye hak kazananlarda ise şekli vardır. b) Teorik sınavına Gireceklerin Listesindeki alanlardan girerek; Bu pencerede trafik, ilk yardım ve motor sınav notları girilerek Enter a basılır. c)đlsisten sınav sonuçlarının aktarılması; Đlsisin web sayfasına bağlanarak listenizdeki kursiyerlerin notlarını toplu olarak aktarabilirisiniz. Bununla ilgili ayrıntılı açıklama döküm bölümü altında yapılacaktır. Notları yazdıktan sonra kaydet butonuna basarak notlar kaydedilir. Teorik sınavına gireceklerin listesine geri dönüldüğünde Sonuç bölümünde yazısı yazısına dönüşür. Tüm teorik sınav sonuçlarını girdikten sonra liste kaydedilir ve Direksiyon sınav listesi hazırlama aşamasına geçilir. 71

72 Kursiyerlere sınav harcı ve harç pulu borçlandırması yapılması: Kursiyerlerin haklarına göre sınav harcı ve harç pulu borçlandırması yapmak için Böylece ekrana aşağıdaki gibi borçlandırma kriterleri görüntüsü gelecektir. butonuna basılır. Şekil 2.84 Sınav Harcı ve Harç Pulu Borçlandırma Ekranı Burada Sınav harcı borçlandırması yapılsın, Harç pulu borçlandırması yapılsın, Sınava Girmeyenlere sınav harcı borcu işlensin gibi seçenekler üzerinden hangisinin borçlandırmasını yaptırmak isterseniz işareti koyarak aktif hale getirilir. Ardından Đşleme Başla butonuna basıldığında Parametrelerde ücret ve hesap bilgisi altında tanımlanan tutarlara göre sınav listesindeki kursiyerlere borçlandırma yaptırılır. Vazgeç butonuna basıldığında borçlandırma işlemi iptal edilir ve Teorik sınav listesine geri dönülür Teorik sınav listesinin sıralanması: Teorik Sınav listesine gireceklerin listesinden Sıralama butonuna basarak açılan menüden listedeki kursiyerlerin çeşitli kriterlere göre sıralanmasını sağlar. Aşağıdaki şekilde bu kriterler gösterilmiştir. Sıra Noya Göre Sıralamayı sıra noya göre küçükten büyüğe doğru yapar. Aday Noya Göre Sıralamayı aday noya göre küçükten büyüğe doğru yapar. Ad Soyada Göre Sıralamayı ad-soyada göre A dan Z ye doğru yapar. Sertifika Sınıfına Göre (1) Sıralamayı sertifika sınıfına göre 2 ayrı şekilde yapar. Sertifika Sınıfına Göre (2) son beş sıralamayla beraber kullanılır. Soyad Ada Göre Sıralamayı soyad-ada göre A dan Z ye doğru yapar. T.C. Kimlik Noya Göre Sıralamayı T.C. Kimlik noya göre küçükten büyüğe doğru yapar. Banka Dekont Noya Göre Sıralamayı banka dekont noya göre küçükten büyüğe doğru yapar. Hak Sayısına Göre Sıralama 1 Hak Sayısına Göre Sıralama 2 Hak Sayısına Göre Tersten Sıralama 1 Hak Sayısına Göre Tersten Sıralama 2 Ad Soyada Göre 2 72

73 Teorik Sınav Listesini Listeleme Şekilleri Şekil 2.86 Sınav Listesi Liste Şekli Liste Şekli butonuna basıldığında yukarıdaki gibi bir menü açılır (Şekil 2.86). Burada; Teorik Sınav Listesi: Listenizde teorik sınavına girecek olanları listeler. Karışık Sınav Listesi: Listenizde sınava girecek olanları karışık olarak listeler. Tüm Sınav Listesi: Listenizde teorik sınavında başarılı olmuş ya da olmamış sınava girecek olan tüm kursiyerleri listeler. Başarılı Öğrencilerin Listesi: Sınav listenizde teorik sınavında sadece başarılı olanları listeler. Kalanların Listesi: Sınav listenizde teorik sınavında sadece başarısız olan kursiyerlerinizi listeler. Hak durumlarına Göre Liste: Bu seçeneğe bastığınızda açılan menüden sınav listenizdeki kursiyerlerinizi sınav ilk defa gireceklere, haklarına göre listeletebilirsiniz. Alt kısımdaki sadece teorik sınavına girecekler seçeneği işaretlenirse yukarıdaki hak seçeneklerine göre listelemeyi sadece teorik sınavına gireceklere göre yapılır. Sadece Sınav Harcını Ödeyenler: Sınav harcı borcunu ödemiş olan kursiyerlerinizi listeler. Sınav Harcını Ödemeyenler: Sınav harcı borcunu ödememiş olan kursiyerlerinizi listeler Teorik Sınav Listenizin Dökümlerini Alma Teorik sınav listenizden Ek8, kalanların listesi, Tanımlı sınav listeleri dökümü alabilir, listenizde bulunan kursiyerlerinize form basabilir, ĐLSĐS e aktarım için ĐLSĐS dosyası oluşturabilir, sınav sonuçlarını ve sınav yerlerini ĐLSĐS ten TABĐM e aktarabilirsiniz. Döküm butonuna bastığınızda aşağıdaki menü açılır.(şekil 2.87) Sırayla bu menüdeki seçenekleri tanıyalım: Şekil 2.87 Sınav Listesi Döküm menüsü 73

74 Ek 8 Dökümü: Hazırladığınız sınav listeniz için Ek 8 dökümü almanızı sağlar. Bu seçeneği seçtiğinizde ekrana ön izleme uyarı mesajı gelir. Evet e basıldığında çıktı görüntüsü ekrana gelir ve buradan yazıcıya gönderebilir ya da Hayır a bastığınızda ekrana çıktı görüntüsü getirmeden yazıcıya gönderir Karışık Liste: Hazırladığınız sınav listesindeki kursiyerlerin sertifika sınıfı, alacağı dersler ve hak durumlarını liste halinde döküm olarak verir Kalanların Listesi: Sınav listesinde başarısız olan kursiyerlerin listesinin dökümünü verir Sınav Sonuç Analiz Listesi: Sınav listenizdeki kursiyerlerin teorik ve direksiyon sınavına giren, girmeyen, başarılı başarısız olanların sayısını dersler bazında ve sertifika sınıfları bazında sınav analizi yapan döküm almanızı sağlar Tanımlı Sınav Listeleri: Sınav listeniz için ek 8, resimli sınav listesi, evrak listesi, sınav borç listesi, sınav sonuç listesi, teorik sınav giriş belgesi gibi döküm almanızı sağlar. Bu seçeneği seçtiğinizde döküm alabileceğiniz tüm listelerin sıralandığı pencere açılır ve listenizi seçip döküm butonuna bastığınızda ilk önce ekran ö izleme ekranı gelir ve ardından yazıcıya çıktıyı gönderebilirsiniz. Buradan alacağınız dökümler için ya tanımlı sınav listesi penceresindeki Tasarla butonundan ya da Parametrelerde Özel Form Ayarlarından ilgili formda düzenlemeler yapabilirsiniz Kursiyer Form Basımları: Sınav listenizdeki Kursiyerler için tek tek matbu ya da çizerek form basımı yapmanızı sağlar. Đşleyişi Grup işlemleri bölümündeki grup bazında form basımındaki gibidir ve istediğiniz kursiyerlerinize seçtiğiniz formları bastırabilirsiniz Sınav harcı Ödeme Durumu Dökümleri: Sınav listenizde bulunan kursiyerlerin sınav harcı borcu olanlar, ödeyenler, ödemeyenler ve cari durumumun dökümünü alabileceğiniz bölümdür. Buradaki 4 seçenekten istediğinizi seçtiğinizde yanında şeklinde bir alan açılır. Yazıcınız nokta vuruşlu ise Normal Döküm, püskürtmeli ise Grafik Döküm seçeneğini seçerek ön izleme ekran çıktısı görünür ve ardından yazıcınızdan döküm alabilirsiniz Data Transfer: Bu seçeneği seçtiğinizde aşağıdaki menü açılır. (Şekil 2.88) Burada açılan seçenekleri seçerek sınav listenizdeki bilgileri Excel tablosuna, Access e, HTML ve XML formatına, Word e ve Acrobat PDF e aktarabilirsiniz. Şekil 2.88 Liste transferi 74

75 ĐLSĐS Dosyası Oluştur: Bu seçenek teorik sınav listenizdeki Đlsis e aktarılacak olan tüm bilgileri bir dosyada tutmanızı sağlar. ĐLSĐS Dosyası Oluştur seçeneği seçildiğinde aşağıdaki gibi ĐLSĐS Kursiyer Aktarım Ekranı Đsimli bir pencere açılır. (Şekil 2.89) Şekil 2.89 ĐLSĐS dosyası oluşturma Bu pencerede teorik sınavın sınav kodu yazılıp Aktar butonuna basılır ve ĐLSĐS dosyası oluşturulmaya başlanır. Bu esnada ekrandaki gibi bir pencere görünür. ve ĐLSĐS dosyası sorunsuz oluşturulduğunda ise a bilgi mesajı ekrana gelir. (Şekil 2.89-a) Böylece listenizde bulunan kursiyerlerinizin tüm bilgileri ĐLSĐS e aktarılmak üzere hazırdır. Tamam a basıp bu ekran kapatılır ve ardından ĐLSĐS e aktarma işlemine bağlayabilirsiniz. Đlsis e aktarama diğer bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Şekil 2.89-a ĐLSĐS dosyası oluşturma Eğer sınav listesinde kursiyerlerinizin cinsiyet bilgisi kursiyer kayıtta girilmemişse aşağıdaki gibi uyarı mesajı ekrana gelir. Bu uyarı göründüğünde Đlsis dosyası oluşturma işlemi durdurulur ve bilgisi eksik olan kursiyerlerin bilgileri tamamlandıktan sonra tekrar ĐLSĐS dosyası hatasız oluşturularak ĐLSĐS e aktarım işlemine başlanır. Şekil 2.89-b ĐLSĐS dosyası oluşturma hata mesajı 75

76 ĐLSĐS e Aktarım Đşlemi ĐLSĐS dosyası oluşturulduktan sonra ĐLSĐS e aktarım işlemine başlanır. Bunun için ve Đlsis programı çalıştırılır. (Şekil 2.90) simgesine çift tıklanır Şekil 2.90 ĐLSĐS Aktarım programı Yukarıdaki gibi bir pencere açılır ve ekranın ortasında çıkan bilgi mesajına Kabul Ediyorum sekmesini işaretleyerek işleme devam edebilirsiniz. Not: Aktarım esnasında oluşabilecek sorunlardan TABĐM YAZILIM sorumlu değildir. TABĐM Yazılım aktarımların tamamen doğru olacağını taahhüt etmez.bundan dolayı aktarımlarınızdan sonra ĐLSĐS e bağımsız bağlanarak onaysız liste ve fotoğraf kontrol raporu alıp,aktarılan bilgiler eksiksiz ve doğru ise ardından onay verme işleminizi yaparak tamamlayınız. Ardından üst köşedeki ĐLSĐS Kullanıcı adı ve Şifrenizi girdikten sonra Bağlan butonuna basarak Đlsis e program bağlantı kurar. Aktarım esnasında caps lock tuşu kapalı olmalıdır. 76

77 ĐLSĐS e bağlandığında ekranın üst tarafında kırmızıyla Bağlandı yazar. (Şekil 2.90-a) Buradaki listede farklı renk vardır. Beyaz olanların resimleri tam ve aktarım yapabilirsiniz, yeşil olanlar ise resimleri eksik olan kursiyerleriniz demektir ve onların resimlerini tamamladıktan sonra aktarabilirsiniz. Şekil 2.90-a ĐLSĐS Aktarma Kursiyerlerin akarımı için Kaydın başındaki gri alana tıklanır ve aktarılacak olan kursiyere ait tüm satır mavi olur, yukarı sağda kursiyerin resmi göründükten sonra ĐLSĐS Kursiyer sekmesine basılır. (Şekil 2.90-b) ĐLSĐS kursiyer sekmesine basıldığında aşağıdaki pencere görüntüsü ekrana gelir. Eğer kursiyerin 1. hakkıysa kursiyerin resmi ĐLSĐS te kayıtlı olmadığından aşağıdaki gibi resim aktarılıyor lütfen bekleyiniz görüntüsü ekrana gelir (Şekil 2.90-b) ve pencere kendiliğinden Kontrol Ekranı sekmesine geçer. Kursiyerin 1. hak olduğu durumlarda elle müdahale etmeden Kontrol ekranı sekmesine geçmesini bekliyoruz. 2., 3., 4. ve 5. haklarda ise ĐLSĐS te kursiyerin resmi bulunduğundan resim aktarılıyor görüntüsü gelmez ve elle Kontrol Ekranı sekmesine basılır. 77

78 Şekil 2.90-b ĐLSĐS Kursiyer Ekranı Kontrol Ekranı sekmesine geçildiğinde aşağıdaki gibi bir görüntü ekrana gelir. Burası ĐLSĐS in web sayfasıdır. (Şekil 2.90-c) Şekil 2.90-c ĐLSĐS Kontrol Ekranı 78

79 Bu sayfada kursiyerinizin resmi göründükten sonra alt kısımda verilmiş olan güvenlik kodu alınır. ĐLSĐS kursiyer ekranına dönüp Đşlem kodu alanına yazarak Kaydet butonuna basmanız yeterlidir. Şekil 2.90-d ĐLSĐS Kursiyer Kayıt yapılma mesajı Eğer kursiyeriniz fark sınıfı ise Kontrol ekranında bulunan sırayla mevcut Sertifika bilgisi, mevcut sertifika belge numarası ve istenen sertifika sınıfı seçilir ve ardından güvenlik kodu alınıp Đşlem kodu alanına yazıp Kaydet butonuna basılır. Aşağıdaki örnekte ekrana gelecek ekran gösterilmiştir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt işleminin yapıldığına dair kayıt Đşlemi Başarıyla Yapılmıştır mesajını yazar. (Şekil 2.90-d) 79

80 Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi kayıt işlemi yapıldıktan sonra diğer kursiyerin aktarımını yapmak için Kursiyer listesi ekranına dönülür. Aktarımı yapılmış olan kursiyerin satırı satıra dönüşür. (Şekil 2.90-e) Şekil 2.90-e ĐLSĐS Kursiyer Kayıt yapılma mesajı Aktarımları gerçekleştirdikten sonra Đlsis in web sayfasına bağlanarak onay vermeden önce resimli rapor kontrolü yapılır, aktarılan kursiyerlerin bilgileri kontrol edilir ve ardından onay verilir. 80

81 Sınav Yeri Aktarma Đşlemi: ĐLSĐS e aktarımlar yapıldıktan sonra teorik sınav yerleri açıklanınca döküm menüsünden sınav yerleri alma seçeneğiyle hem ĐLSĐS in hem de milli eğitimin web sayfasından sınav yerlerinin aktarımı yapılır ve ardından kursiyerleriniz için sınav giriş belgelerinin dökümünü aldığınız kısımdır. Teorik sınav yerlerini aktarmak için aşağıda resmi göründüğü gibi Döküm den Sınav Yerleri Aktarma ya basılır. Burada aktarmak için iki seçenek bulunur. (Şekil 2.91) Bunlar: Şekil 2.91 Sınav Yerleri Aktarma Menüsü a) Sınav Yerlerini Alma (ĐLSĐS): ĐLSĐS in web sayfasından aktarım yapılmasını sağlar. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki aktarma penceresi ekrana gelir. (Şekil 2.91-a) Bu pencerede; (1) Bağlan butonuna basarak ĐLSĐS in web sayfasına bağlanılır. Sayfaya bağlanınca ekranın sağ tarafında Sınav Tarihleri alanından sınav yerleri aktarılmak istenen sınav tarihi seçilir. (2) Sınav Yerleri butonuna basılır. (3) Sınav listeniz ekrana geldikten sonra, (4) sınav yeri bilgilerini aktarmak için Listeyi Aktar butonuna basılır (5) ve aktarım başlar. Bitince Kapat butonuna basıp sınav listenizden bilgileri kontrol edebilirsiniz. Şekil 2.91-a Sınav Yerleri Aktarma (ĐLSĐS) 81

82 b) Sınav Yerlerini Alma (meb.gov.tr): Milli eğitimin web sayfasından aktarım yapılmasını sağlar. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki aktarma penceresi ekrana gelir. (Şekil2.91-b) Şekil 2.91-b Sınav Yerleri Aktarma (MEB.GOV.TR) Bu pencerede kurum kodunuzun son beş hanelik kısmını yazıp Listeyi Aktar butonuna bastığınızda sınav yerlerini tabime aktarmaya başlar ve işlem bittiğinde aktardığına dair mesaj getirir. Her iki yöntemle de aktarma işlemi tamamlandıktan sonra bilgileri saklamak için Kaydet butonuna basılır. Aktarılan yerleri ekrana getirmek için Sınav listesinde veya kursiyer kartında bulunan butonuna basılarak Sınav Yeri Bilgisi penceresi açılır ve kursiyerin sınava gireceği Okulun Adı, Adresi, Salon ve Sıra No bilgilerini ekrana getirir. (Şekil 2.91-c) Şekil 2.91-c Sınav Yeri Bilgi Ekranı 82

83 Teorik Sınav Sonuç Bilgisi Alma: Sınav sonuçları açıklandıkta sonra TABĐM e iki farklı yolla toplu olarak aktarabilirsiniz. Bunlar: a) Teorik Sınav Sonuç Bilgisi Alma (meb.gov.tr): Milli eğitin web sayfasından sınav sonuçlarını aktarmaya yarar. Bu seçenek seçildiğinde M.E.B Sınav sonuçları penceresi açılır, kurs kodu yazılarak Listeyi aktar butonuna basılarak aktarma işlemi başlar. Aktarma işlemi bittiğinde Đşlem Tamamlandı mesajını yazar. (Şekil 2.92-a) Şekil 2.92-a Sınav Sonuçları Aktarım (meb.gov.tr) 83

84 b) Teorik Sınav Sonuç Bilgisi Alma (ĐLSĐS.meb.gov.tr): Đlsis in web sayfasına bağlanarak sınav sonuçlarını aktarılmasını sağlar. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki gibi Kursiyer Sınav Notlarının Güncellenmesi (ĐLSĐS) penceresi açılır. (Şekil 2.92-b) Şekil 2.92-b Sınav Sonuç Aktarım (ĐLSĐS) Bu pencerede; (1) Bağlan butonuna basılarak ĐLSĐS in web sayfasına bağlanılır. (2) Sağ taraftaki Sınav tarihleri alanından Sınav notlarını aktarmak istediğiniz sınav tarihi seçilir, (3) Sınav Notları butonuna basılır (4) Ekrana seçtiğiniz tarihli sınav listenizi gördükten sonra (5) Listeyi Aktar butonuna basılır. Aktarma işlemleri bitince ekranda yandaki gibi işlemin tamamlandığına dair mesaj ekrana gelir (Şekil 2.92-c). Tamam a basılır ve sınav listenizde Trafik, Motor ve Đlk yardım sınav notları görünür. Bu notları kaydetmek için sınav listesindeki Kaydet butonuna basılır. Şekil 2.92-c Sınav Sonuç Aktarım Tamamlanma 84

85 Teorik Sınav Listenizden SMS gönderme: Teorik sınav listenizde bulunan kursiyerlerinize toplu olarak mesaj atmanıza yarar. SMS göndermek için SMS butonuna basılır ve SMS menüsü açılır.(şekil 2.93) Şekil 2.93 SMS Menüsü Buradan Sınav Yerleri Bildirimi seçeneğine basıldığında Kursiyerlerinize aktardığınız sınav yerlerin bilgilerini SMS olarak gönderebilir ya da Diğer SMS Şablonları seçeneğini seçerek Sınav Listesi bölümündeki şablonlardan birini de seçerek SMS gönderebilirsiniz. SMS göndermek için bu seçeneklerden birini seçtiğinizde aşağıdaki Kısa Mesaj Yollama penceresi açılır. (Şekil 2.93-a) Şekil a SMS Yollama Ekranı Bu pencerede mesaj alanına istediğiniz yazıyı yazabileceğiniz gibi önceden hazırlanmış olan şablonlardan birini de seçebilirsiniz. Bu şablonlar şunlardır: (Şekil 2.93-b) Şekil 2.93-b SMS ana şablonlar Đstenilen şablon seçildikten ya da kısa mesaj yazıldıktan sonra Tamam a basılırsa mesajlar gönderilmek üzere SMS programına düşer, Vazgeç e basarsanız SMS gönderme işlemini iptal eder ve teorik sınav listesine geri döner. Şablon seçiminden sonra SMS gönderimi için SMS programı çalıştırılır ve SMS Takip menüsünden SMS Đzleme seçeneği seçilip kontrol edildikten sonra SMS Gönderici menüsünden Göndericiyi Başlat seçeneğine basılarak gönderim başlatılır. (Şekil 2.93-c) 85

86 Şekil 2.93-c SMS programından SMS gönderme işlemi Direksiyon sınavına gireceklerin Listesi: Hazırlanmış direksiyon sınav listesi üzerinde işlem yapmak, liste almak için bu bölüm kullanılır. Đşlem yapılacak sınav tarihi açılan Direksiyon sınavına Gireceklerin Listesi penceresinden seçilip Tamam a basıldığında aşağıdaki gibi kursiyerlerin listesi ekrana gelir. (Şekil 2.94) Şekil 2.94 Direksiyon sınav listesi Direksiyon sınav listesinde de işleyiş teorik sınav listesinde olduğu gibidir. Ekrandaki butonlar, açılan menüler ve alınacak dökümler teorik sınav listesinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Direksiyon listesinde teorik sınav listesinden farklı olarak sınav sonuçlarını ve sınav yerlerini Đlsis ten aktaramazsınız. Burada direksiyon sınav notlarını elinizle, ya sınav notları butonuna basarak ya da listede Direk alanında yazabilirsiniz. 86

87 Kursiyerleriniz için direksiyon sınav giriş belgesi dökümü alabilirsiniz. Direksiyon sınav giriş belgesi dökümünü Dökümden Tanımlı Sınav Listeleri seçeneğine basılır. (Şekil 2.94-a) Açılan pencereden Direksiyon Sınav Giriş Belgesi seçilir ve Döküm butonuna basılarak ekrana giriş belgesi ön izleme ekranı gelir. Şekil 2.94-a Direksiyon Tanımlı Sınav Listesi Eğer Direksiyon sınavı için sınav saati ve sınav kodu değişmişse bunu Tanımlı Sınav Listeleri penceresinde tasarla butonuna basılarak düzenleme yapılır. Tasarla butonuna basıldığında aşağıdaki düzenleme ekranı açılır. (Şekil 2.94-b) Şekil 2.94-b Tanımlı Form Tasarım Ekranı Bu pencerede sağ tarafta bulunan yeşil alandaki 12 numaralı satırdaki 8:00 yazısı sınav saatini belirtmektedir. Sınav saati değişmiş ise bu saat bilgisi değiştirilir ve Enter a basılır. 13 numaralı satır ise sınav kodunu tutar. Değişen yeni sınav kodu Đlsis ten öğrenilip bu alana yazılıp Enter a basılır ve satırda değiştirilen bilgiler kaydedilir. Döküm butonuna basarak Direksiyon Sınav Giriş Belgesi nin bir sayfada üç tane olacak şekilde ön izleme ekranına getirir. Diğer kısımlar Teorik Sınav Listesinde yapıldığı gibidir. 87

88 2.4.3 Sertifika alanlar çizelgesi Direksiyon sınav notları girildikten sonra sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerinize sertifika seri numaralarının verildiği, onların liste dökümlerini alıp, sertifika basımı, fatura kesimi yaptığınız bölümdür. Program Direksiyon sınav listesinde başarılı olan kursiyerleri o direksiyon sınavı tarihli bir sertifika lisesi oluşturup burada listeler. Sertifika Listesini ekrana getirmek için ana pencereden Sınav menüsünden Sertifika Alanlar Çizelgesi seçeneği seçilir ya da hizmet çubuğundaki Sertifika Listeleri butonuna basılır..(şekil 2.95-a ve Şekil 2.95-b) Şekil 2.95-a Sertifika Alanlar Listesine Giriş Menüsü Şekil 2.95-b Sertifika Alanlar Listesine Giriş Butonu Bu iki seçenekten birine basıldığında Đstediğiniz Sertifika Listesini getirmek için sınav tarihini gireceğiniz pencere ekrana gelir. Sınav tarihi seçip Tamam butonuna basılınca ekrana aşağıdaki gibi Sertifika Alanlar Çizelgesi penceresi açılır. (Şekil 2.95-c) Şekil 2.95-c Sertifika Alanlar Listesine Tarih Giriş Ekranı Listelenmek istenen tarih seçilip Tamam butonuna basıldığında ekrana aşağıdaki gibi bir liste açılır.(şekil d) Şekil 2.95-d Sertifika Alanlar Listesi 88

89 Sertifika Alanlar Çizelgesinde bulunan butonları tanıyalım: Kapat: Sertifika alanlar çizelgesi penceresini kapatır. Kaydet: Sertifika alanlar çizelgesinde yapılan değişiklikleri kaydeder. Numara Ver: Sertifika almaya hak kazanmış kursiyerlere sertifika seri no, sertifika no ve sertifika veriliş tarihi otomatik olarak vermeyi sağlar. Kursiyer: Sertifika alanlar çizelgesinde bulunan kursiyerlerin kursiyer kartına geçiş yapar. Fatura: Sertifika almaya hak kazanmış kursiyerlere fatura kesmeyi sağlar. Sertifika No Sıfırlama: Sertifika alanlar çizelgesinde önceden verilmiş sertifika seri no, sertifika no ve sertifika veriliş tarihini siler. Sıralama: Sertifika alanlar çizelgesinde bulunan kursiyerlerin belirlene şekillere göre sıralanmasını sağlar. Döküm: Sertifika almaya hak kazanmış kursiyerler için yazıcıdan döküm almanızı sağlar. Döküm: : Sertifika alanlar çizelgesindeki hizmet çubuğunun düzenlenmesini sağlar. SMS: Sertifika alanlar çizelgesindeki kursiyerlere toplu SMS göndermenizi sağlar. Sertifika alanlar çizelgesindeki kursiyerlerinize sertifika numarası vermeden önce Sıralama butonuna basarak açılan menüden listenizi istediğiniz şekilde sıralandırma yapabilirsiniz. (Şekil 2.95-e) Örnek olarak Ad Soyada Göre 2 seçeneğini seçerseniz sertifika alanlar çizelgesindeki kursiyerlerinizi sertifika sınıflarına göre ayırarak alfabetik olarak sıralar. Şekil 2.95-e Sertifika Alanlar Listesi sıralama seçenekleri 89

90 Sertifika No Verme Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifika numarası vermek için ekrandaki butonuna basılır. Bu butona bastığınızda listenizdeki kursiyerlere toplu olarak sertifika no, sertifika seri no ve sertifika veriliş tarihi vereceğiniz aşağıdaki gibi bir pencere açılır. (Şekil 2.96-a) Şekil 2.96-a Sertifika No, Seri No ve Veriliş Tarihi Verdirme ekranı Eğer daha önceden sertifika no verdiyseniz kalan numarayı sertifika No alanına yazar. Sertifika Seri No ve Sertifika veriliş tarihini bu penceredeki alanlara yazdıktan sonra Đşleme Başla butonuna bastığınızda listenizde bulunan kursiyerlerinize sırayla sertifika numarası verir. Kaydet butonuna bastığınızda verilen numaralar kaydedilmiş olur. Vazgeç butonuna basıldığında ise numaralandırma penceresini kapatır ve sertifika alanlar çizelgesine geri döner. Sertifika numarası verme işleminden sonra kursiyerlerinize verilen numaralar aşağıdaki gibi listenizde görünür. (Şekil 2.96-b) Şekil 2.96-b Sertifika No verilmiş liste görüntüsü Burada değiştirmek istediğiniz sertifika no, sertifika seri no veya sertifika veriliş tarihi alanlarının üzerine tıklayarak bilgileri değiştirebilirsiniz. Ayrıca sertifika alanlar çizelgesinde verdiğiniz sertifika no, sertifika seri no ve sertifika veriliş tarihini butonuna basarak tüm listenizde bu bilgileri tamamen silebilir ve ardından tekrar numaralandırma işlemi yapabilirsiniz. 90

91 Fatura Basımı Sertifika alan kursiyerlerinize fatura basmak için butonuna tıklanır ve keseceğiniz fatura bilgilerini girip döküm alacağınız aşağıdaki pencere ekrana gelir. (Şekil 2.97) Şekil 2.97 Fatura basım ekranı Bu ekranda fatura no, tutarı ve tarihini yazılır. Yazıcıdan Fatura Baskısı Çıksın seçeneği işaretli olduğunda Đşlemi yap butonuna basarak yazıcıdan fatura dökümünü alabilirsiniz işaretli olmazsa kursiyere fatura kesimi yapar fakat sistemde tutar yazıcıya döküm vermez. Kursiyer için fatura işlemi yapıldıktan sonra sıradaki diğer kursiyer için Fatura Verme penceresi ekrana gelir. Bu pencerede kursiyer için önceden kesilmiş olan faturaları görebilirsiniz. Đşlemi Yap butonu fatura kesimini yapar. Atla butonu o kursiyer için fatura işlemi yapmadan sıradaki diğer kursiyer bilgilerini ekrana getirir. Hepsi butonu listedeki tüm kursiyerler için sırayla onay sormadan otomatik olarak kendisi fatura basımı yapar. Đptal butonu fatura basımı yapmaz, fatura verme ekranını kapatıp sertifika alanlar çizelgesi penceresine geri döner. Fatura Bilgileri Gözüksün seçeneği işaretli olduğunda Fatura Verme ekranın altında aşağıdaki gibi kursiyerin kesilecek fatura bilgileri penceresi açılır. (Şekil 2.97-a) Şekil 2.97-a Fatura bilgi ekranı Fatura basımını ayrıca Kursiyer kartında bulunan Ödeme Planı butonuna basıp açılan ekrandan yapabilirsiniz, Fatura Bilgisi butonuna basarak faturanın kesileceği bilgiyi düzeltebilirsiniz. BU her iki işlem Kursiyer bölümü altında anlatılmıştır. ( Bakınız Ödeme Planı) 91

92 Sertifika Alanlar Çizelgesi Dökümü ve Sertifika Basımı Sertifika alanlar çizelgesini yazıcıdan döküm almak için Döküm butonuna basılır ve aşağıdaki gibi seçenekler ekrana gelir.(şekil 2.98) Buradan sertifika alanlar çizelgesi, sertifika alanlar imza listesi, sertifika kütük defteri, kesilen faturaların listesi, sınav harcı listesi dökümleri alabilir, sertifika basımı yapabilirsiniz. Ayrıca tanımlı sertifika alanlar listesinden hazırlanmış çeşitli sertifika listelerinin dökümünü alabilirsiniz. Şekil 2.98 Sertifika Alanlar Çizelge döküm menüsü Sertifika Alanlar Listesinden SMS gönderme SMS butona basılır. Ya mesaj alanına istediğiniz mesajı yazarsınız ya da Şablondan Al butonuna basılarak Sertifika Đşlemleri altındaki şablonlardan birini seçerek SMS programından göndericiyi başlata basarak SMS gönderme işlemi yapılır Kalanların listesi Teorik ve Direksiyon sınavlarında başarısız olan kursiyerlerin listesini aldığınız bölümdür. (Şekil 2.99) Şekil 2.99 Kalanların Listesi Sınav menüsünden Kalanların listesi seçildiğinde yukarıda görüldüğü gibi Teorik ve Direksiyon sınavında kalanların listesini ekrana getirir. Ekran teorik sınavına ya da direksiyon sınavında gireceklerin listesi ile aynıdır. Bu bölümde kursiyerlerin notlarının takibi, borç raporu ve kalanların raporu alınması işlemleri gerçekleştirilir. Not: Teorik ve Direksiyon sınavında kalanların listesini aycıca istenilen sınav listesine girdikten sonra hizmet çubuğunda bulunan Liste Şekli butonuna basılıp Kalanların Listesi seçeneği seçilerek de aynı liste ekrana getirilebilir. 92

93 2.5. Eğitim-Öğretim Oluşturduğunuz gruplarınızın ders ve direksiyon programlarının hazırlandığı, kursiyerlerin yoklama girişlerinin yapıldığı bölümdür. Şekil Eğitim Öğretim Menüsü Üç bölümden oluşur. Dönem ders programları, direksiyon programları ve Yoklama girişleri. (Şekil 2.100) Sırayla bunları açıklayalım Dönem Ders Programları Seçilen grubun hafta içi, hafta sonu veya tüm hafta gruplarının ders program girişi yapılır Dönem Ders Programına Ulaşılması Bu bölümde seçtiğiniz gruba ders programı hazırlayıp, programla ilgili dökümler alabilirsiniz. Bu bölüme girildiğinde aşağıdaki (Şekil a) gibi bir ekran gelir. Bu ekranda Grubu Seçiniz bölümünde bulunan butonuna ya da klavyeden SHIFT +? ne basarak ekrana Grup Seçim penceresi açılır ve buradan işlem yapılacak grup seçilir. Grup seçimi yaptıktan sonra grubun bilgileri, başlangıç ve bitiş tarihi, Direksiyon başlama ve bitiş tarihi, B ve C-E sınıfı sınav tarihleri bilgileri doldurulur. Eğer daha önceden bilgileri girilmiş grup seçilmişse ekrana (Şekil b) deki gibi bir pencere açılır. Şekil a Ders program giriş ekranı Şekil b Örnek ders program giriş ekranı 93

94 Burada seçtiğiniz gruba Trafik, Đlkyardım, Motor ve Direksiyon derslerini verecek öğretmenlerin isimleri yazılır ve ders programlarının hangi grup tipine göre olacağı belirlenir. Bu ekranda grubun direksiyon başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmazsa yazmanız için aşağıdaki gibi bir uyarı ekrana gelir. (Şekil c) Şekil c Tarih uyarı ekranı Ders Programının Hazırlanması Dönem ders programları ekranındaki gerekli bilgiler girildikten sonra grup tipi seçimine göre Ders Programı penceresi ekrana gelir.(şekil a) Aşağıdaki örnekte hafta içi ne göre hazırlanmış bir ders programı yer almaktadır. Hafta içi olarak hazırlandığından hafta sonu tarihleri ders programına eklenmez. Şekil a Teorik Ders Programı Hazırlama ekranı (hafta içi) 94

95 Eğer grup tipi hafta sonu olarak seçilirse ders programı sadece hafta sonlarlını gösteren bir ders programı çizelgesi ortaya çıkartacaktır. Aşağıdaki ekranda sadece hafta sonları yer almaktadır. (Şekil b) Şekil b Teorik Ders Programı Hazırlama ekranı (hafta sonu) Grup tipi Tüm Hafta olarak belirlediğinde ders programında tüm bit haftanın çizelgesi yer alır. (Şekil c) Şekil c Teorik Ders Programı Hazırlama ekranı (Tüm Hafta) 95

96 Ders programları ekranında saatler kısmı, programın ders saatlerinin belirlendiği yerdir. Bu saatler grup tipine bağlı olarak yazılır. Her üç grup tipi için de saat tanımlama alanları vardır. Tarih görünen hücreler ise grubun başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar seçilen grup tipine göre program tarafından verilir. Ders programını hazırlamak için ders programının saatleri girilir, dersleri belirlemek için tarih başlığı altındaki boş hücrelere gelip ders isimleri girilir. M tuşuna basarak Motor, T tuşuna basarak Trafik, Đ tuşuna basarak Đlkyardım ders isimleri ekranda görünür. Yazılan dersi silmek için klavyeden boşluk tuşuna basılır. Giriş işlemleri bittiğinde derslerin program içindeki toplam saatleri, genel ve haftalık toplam olarak ekranda görünür. Bu sayede ders programının ders ve saat kontrolünü kolaylıkla yapabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki ders programını inceleyebilirsiniz. (Şekil d) Şekil d Örnek Teorik Ders Programı ekranı Ders programı ekranında bulunan butonlar: Ders programı ekranını kapatır. Ders programında yapılan düzenlemeleri kaydeder. Hazırlamış olduğunuz ders programının içeriğini tamamen silip yeniden oluşturmanızı sağlar. Daha önceden hazırlamış olduğunuz başka bir gruba ait ders programını yeni hazırlamakta olduğunuz ders programının üzerine yükler. Böylece hazır bir ders programı oluşturup üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Ders programının direksiyon bölümüne geçip, direksiyon dersiyle ilgili program hazırlayabilirsiniz. Program üzerinde D tuşuna basarak Direksiyon derslerini yazabilirsiniz. 96

97 Şekil e Örnek Direksiyon Ders Programı ekranı Her hücre 2 saatlik ders olduğunu belirtir. Tamam butonuna basarak bu ekran kapatılır. Ders programını dökümünü almanızı sağlar. Ve Döküm butonuna basılınca aşağıdaki seçenekler açılır. Buna göre alt kısımdaki Onaylanma Yazıları Gözüksün seçeneği işaretli olup ders programı dökümü alırsanız çıktının alt kısmında onaylama yazıları bulunur, işaret olmazsa onaylama yazıları yer almaz Direksiyon Programları Kursiyerlerin grup bazında direksiyon ders programının oluşturulduğu bölümdür. Burada kursiyere ya da usta öğreticilere göre ders programı hazırlayabilir, araç-öğretici-kursiyer eşleşmesi yapabilir ve programla ilgili çıktılar alabilirsiniz. Direksiyon programını hazırlamak için iki yol vardır: (1) Eğitim_öğretim menüsü altındaki Direksiyon Programları,(2) Ana ekranda bulunan Hizmet çubuğundaki Direksiyon Programı seçeneklerinden birini seçmektir. (Şekil 2.103) Şekil Direksiyon Programı menüleri (1 2) Direksiyon ders programları seçeneğine bastığınızda aşağıdaki gibi grubunuzu seçebileceğiniz pencere ekrana Şekil a Direksiyon Programı grup seçme ekranı gelir.(şekil a)Bu pencerede simgesine basarak grup seçimi penceresinden direksiyon ders programı oluşturacağınız grubu seçip Tamam butonuna bastığınızda aşağıda göründüğü gibi grubunuzda bulunan kursiyerlerinizi, ders alacağı tarihler ve saatler, usta öğretici ve araç plakasını gireceğiniz program ekrana gelir. (Şekil b) Program giriş tarihinden itibaren her bir kursiyer için 25 günlük direksiyon eğitim programı hazırlar. 97

98 Şekil b1 Direksiyon Programı ekranı Direksiyon ders programında, kursiyere ait olan usta öğretici yada araç plaka bilgisini değiştirmek için; usta öğretici alanına gelip Klavyeden SHIFT +? basarak açılan personel seçim penceresi açılır ve buradan istenilen öğretici seçilir. Ekleme işleminden sonra diğer hücreye geçildiğinde Usta Öğretici adı görünecektir. Plaka eklemek için de plaka hücresine gelip Klavyeden SHIFT +? basarak açılan plaka tanımla penceresinden önceden tanımladığınız plaklardan birini seçebilirsiniz. Böylece hazırladığınız direksiyon ders programını değiştirebilirsiniz.(şekil b2) Şekil b2 Direksiyon Programı ekranı Direksiyon ders programına yeni bir kursiyer eklemek için listenin en sonuna gidilir, kursiyer adının yazılacağı alanda SHIFT +? ne basılır ve açılan kursiyer arama penceresinden kursiyer listeye eklenir. Usta öğretici ve plaka bilgileri yukarıda anlatıldığı gibi eklenir. 98

99 Eğer ayarlanan direksiyon programında bir kursiyer için sadece bir saatlik dersine başka usta öğretici ve başka araçta eğitim verecekse bunun ilişkilendirilmesi şöyle yapılır. Tarih sütununda bulunan ilişkilendirilecek hücreye gelinir. Öğretici butonuna basarak personel arama penceresinden usta öğretici seçilir, Plaka butonuna basarak Plaka Tanımla penceresinden eğitim alacağı araç seçilir ve ilişkilendirme sonunda direksiyon programı şöyle olur.(şekil c) Şekil c Direksiyon Programı usta öğretici ilişkilendirme Direksiyon programı Butonları: Direksiyon programı ekranını kapatır. Hazırlanan direksiyon ders programını kayıt eder. Direksiyon programının saat tablosunu ekrana getirir. Bu tabloda her gün için hazır olarak tanımlanacak saat alanları bulunmaktadır. Burada bulunan saat1, saat2 gibi alanların üzerine gelerek saat girişleri yapılabilir. Böylece direksiyon programı genelindeki derslerin saat periyotları standart olarak verilmiş olur. Bu işlem için aşağıdaki saat tablosu ekrana gelir. (Şekil d) Şekil d Direksiyon Programı saat tablosu Üzerinde bulunduğunuz kursiyere ait direksiyon programı silinecektir. Silmek için o kursiyere ait onaylama mesajı ekranı getirir ve onaylayarak silebilirsiniz. Direksiyon programının uygulanacağı tarihler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Tarihleri değiştirebilmeniz için aşağıdaki Tarih Değiştirme penceresi ekrana gelir. (Şekil e) Şekil e Direksiyon Programı saat tablosu Kursiyerlerin direksiyon ders programındaki eğitim saatlerini usta öğreticiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Öğretici butonuna tıklandığında ekranda Personel Arama penceresi açılır ve bu pencereden kursiyeri çalıştıran öğretici seçilir. 99

100 Kursiyerin direksiyon eğitim saatlerinde kullanılan aracın plaka numarası girmek için kullanılır. Plaka butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi Plaka Arama isimli bir pencere açılır. (Şekil f) Bu pencereden kursiyer hangi araçta eğitim alacaksa o araç seçilir. Şekil f Plaka Arama penceresi Direksiyon programındaki tarihlere bağlı olarak o tarihteki derslerle ilgili ders konuları ya da özel notlar yazılmak isteniyorsa bu bölüm kullanılır. Direksiyon eğitiminde ehliyet sınıfına bağlı olarak hangi uygulamaların yapıldığı yazılır. Açıklama butonuna basıldığında aşağıdaki gibi belirlenen tarihli açıklama penceresi açılır. (Şekil g) Bu pencerenin kullanımı şöyledir: Gereken bilgiler yazıldıktan sonra bu butona basıldığında program açıklamaları kaydedip çıkacaktır g Açıklama penceresi Girilen bilgileri kaydetmeden çıkar. Burada ehliyet sınıfları bulunmaktadır. Açıklama yapılacak ehliyet sınıfını buradan seçilir. Seçtiğiniz ehliyet sınıfının açıklama ekranında başlığı görünecektir. ve tuşlarıyla önceki yada sonraki tarihler arası geçiş Şekil yapabilirsiniz. Kopyalama işlemi yapmak için kullanılır. Kopyalamak istediğiniz hücrenin üzerine gelip Kopyala butonuna bastığınızda o hücrenin içindeki bilgileri bir başka hücreye kopyalamak için tutar Kopyala butonuyla tuttuğunuz bilgiyi üzerinde bulunduğunuz hücreye yapıştırır. Usta öğreticilerle kursiyerlerin ilişkisini, usta öğreticileri baz alarak grup halinde getirir. Bu sayede usta öğreticiler bazında ders programı hazırlayabilirsiniz. Bu durumda usta öğreticinin çalışacağı kursiyeri seçerek ilgili saat ve günde program hazırlayabilirsiniz. (Şekil h) Şekil h Usta öğretici bazında Direksiyon Programı 100

101 Buradaki butonlar; Direksiyon programı usta öğretici ekranını kapatır. Bu ekranda yapılmış olan değişiklikler, ir önceki kursiyer direksiyon programı ekranına aktarılır. Seçmiş olduğunuz kursiyerin bilgisini siler. Kursiyerleri bu programa eklemek için kullanılır. Üzerinde bulunduğunuz hücrenin içindeki bilgileir kopyalar. Kopyala butonu ile kopyalanan bilgileri, üzerinde bulunduğunuz hücreye yapıştırır. Hizmet çubuğundaki butonları düzenlemenizi sağlar. Direksiyon Programı ile ilgili listelerin, formların dökümünü alabilirsiniz. Döküm butonuna bastığınızda aşağıdaki menü açılır. (Şekil i) Buradan Grup ders programı, direksiyon takip formu, usta öğretici bazında direksiyon programı, kursiyer direksiyon formu, kursiyer direksiyon takip formları, direksiyon ders programları ve form basımı alanından K belgesi ve Ek 7 dökümü alabilirsiniz. Bu kısımda bulunan alanda istediğiniz seçeneklerden grup ders programı dökümü değiştirebilirsiniz. Hangisinde işareti varsa o aktif ve çıktınız ona göre olacaktır demektir. Şekil i Döküm menüsü Tarihler Satır Đsimler Sütun olsun seçeneği işaretli olduğundan aldığınız programın dökümünde tarihler satırlarda ve kursiyer isimleri sütun olarak yer alır. Đşaretli olmazsa tarihler sütün, isimler satır olarak çıkar. Yatay kağıda baskı olsun seçeneği işaretli olursa çıktıyı yatay kağıda, işaretli olmazsa dikey kağıda döker. Sütün Sayısı: Ders programı dökümünün B sınıfına mı yoksa C-E sınıfına göre mi olacağı belirlenir. Ehliyet sınıflarının ders programı dökümünde ders saatinin ayarlanması için B için 10, C-E sınıfı için 25 olarak yazılır. Burayı değiştirmek için yandaki gibi açılan sütun sayısı belirleme ekranına sütun sayıcı girilerek Tamam butonuna basıldığında döküm ayarlanır. (Şekil j) Şekil j Sütün sayıcı belirleme ekranı Alınacak olan dökümü B sınıfına mı yoksa C-E sınıfına mı göre yazdırmasını belirleyeceğiniz kısımdır. 101

102 Direksiyon programında kursiyerlere SMS göndermek için kullanılır. Eğer hazır şablon kullanılacaksa aşağıdaki resimde de bulunan Eğitim Öğretim Đşlemleri altında bulunan Direksiyon Ders programı seçilmelidir. (Şekil k) Şekil k SMS şablonları Yoklama Girişleri hazırladığınız grup ders programına göre kursiyerin yoklama girişlerinin yapıldığı bölümdür. Yoklama girişleri bölümüne girdiğinizde önce hangi grup üzerinde yoklama yapacaksanız o grubu seçmeni gerekmektedir. Ders programı yapılmamış bir grup için yoklama takibi yapamazsınız.(şekil 2.104) Şekil Yoklama Giriş Ekranı Grubu listeden seçmek için üç yol vardır: Ya Enter a, ya butonuna ya da SHIFT +? basılarak Grup Seçini penceresi ekrana gelir. Böylelikle grup Seçimi ekranından yoklamasını gireceğiniz grubu seçiniz. Daha sonra grubun hangi tarih için yoklama yapılacaksa, o tarihi girip Enter a basın. Eğer girilen tarih, seçtiğiniz grubun ders programı için tanımlamamış bir tarihse, program size yoklamanın hangi tarihler arasında olması gerektiği uyarı mesajını ekrana getirecektir. Şekil a Yoklama giriş uyarı penceresi Bu pencerede Tamam a basarak doğru olan tarihi girdiğinizde ekrana aşağıdaki gibi Yoklama Đşlemleri penceresi gelir. Şekil b Yoklama penceresi 102

103 Program daha önceden hazırladığınız grubun ders programını baz alarak yoklama penceresini ekrana getirir. Kursiyer hangi derslerden devamsızlık yapmışsa o dersi üzerine gelerek Enter a basılır. Program bu ders için işaretiyle kursiyerin yoklama bilgisine işler. Đzinli olan kursiyerler için SHIFT + Đ ya da SHIFT + I tuşlarına basarak Đzinli işlemi yapılır. Yoklama ile ilgili açıklama eklemek için Açıklama butonuna basılarak gereken bilgi yazılıp Enter a basılır. (Şekil2.104-c) Yoklamalarda yanlış yapılan devamsızlık veya izinli işlemlerinin iptali için klavyeden boşluk tuşuna basılır. Şekil c Yoklama penceresi Yoklama Đşlemleri ekranındaki butonlar: Yoklama işlemi ekranını kapatır. Girilen yoklama bilgilerini kayıt eder. Girilen yoklama bilgilerini siler. Yoklama ile ilgili yazacağınız açıklama satırı açılır. Bu satıra kursiyerin yoklaması ile devamsızlık ve izin açıklamaları yazılabilir. Grubun bir önceki tarihli yoklama giriş ekranına gider. Grubun bir sonraki tarihli yoklama giriş ekranına gider. 103

104 Yoklama işlemleri ile ilgili çeşitli dökümleri alabileceğiniz bölümdür. Döküm butonuna bastığınızda yandaki gibi bir menü açılır. (Şekil d) Böylece kursiyerleriniz için Đzin Belgesi çıkartabilir, kursiyeriniz için günlük, grubunuz için yoklama çizelgesi yada dersler bazında grup yoklama çizelgesi dökümü alabilirsiniz. Dökümler Yatay Kâğıda Çıksın seçeneği işaretli olursa aldığınız dökümü yazıcınız yatay kâğıda basar. Şekil d Döküm menüsü Yoklama bilgilerini kursiyerlerinize mesaj atacağınız kısımdır. Mesaj alanına göndereceğiniz yazıyı yazabileceğiniz gibi Şablondan Al seçeneğine basarak Eğitim- Öğretim işlemleri altındaki yoklama şablonunu da seçerek SMS gönderebilirsiniz Muhasebe Kursiyere ait taksitlerin, sınav ve pul harçlarının tahsil edildiği, iade ve ihbar, avukat ve banka işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Ayrıca kursa ait diğer gelir ve gider kalemlerine ait işlemlerin kayıtları bu bölümden yapılır. Muhasebe ile ilgili her türlü raporlar, mektup, yazışma ve etiket dökümleri bu bölümden alınır. Şekil Muhasebe menüsü Yukarıdaki anlatıldığı gibi dokuz bölümden oluşan muhasebe bölümü şöyledir: Makbuz Tahsilâtı Daha önceden kursiyer kartından hazırlanan Ödeme Planındaki taksitlerin tahsilâtı bu bölümden yapılır. Tahsilât esnasında kursiyere tahsilât makbuzu, kapalı fatura, banka veya avukat makbuzu çıktısı alınabilir. Makbuz tahsilâtı seçeneğine bastığınızda ekrana kursiyer arama penceresi gelir. Burada makbuz tahsilâtı yapacağınız kursiyer aratılıp makbuz tahsilatı penceresi açılır ve tahsilat işlemi yapılır. Tahsilât işlemi ile ilgili detaylı bilgiyi Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Makbuz Ödeme bölümünde bulabilirsiniz. (Bakınız Bölüm ) 104

105 2.6.2 Sınav Harç Tahsilâtı Kursiyerin teorik ve direksiyon sınavlarında ödemesi gereken sınav harçları girişinin, tahsilâtının ve iadesinin yapıldığı bölümdür. Kursiyere ödemiş olduğu sınav harcına karşılık sınav harcı makbuzu kesilir. Sınav harcı tahsilâtı ekranını çalıştırdığınızda ekrana Kursiyer Arama penceresi gelir. Burada sınav harcı tahsilâtı yapmak istediğiniz kursiyeri bulup, tahsilât işlemine başlayabilirsiniz. Sınav Harcı Tahsilâtı işlemleri ile ilgili detaylı anlatım Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Sınav Harcı Tahsilâtı bölümünde yapılmıştır. (Bakınız Bölüm ) Harç Pulu ve Diğer Borçlar Kursiyerin harç pulu ve varsa diğer borçlarının girişinin, tahsilâtının ve iadesinin yapıldığı bölümdür. Kursiyere ödemiş olduğu tutara karşılık tahsilât makbuzu kesilir. Harç pulu ve varsa diğer borçlar tahsilâtı ekranını çalıştırdığınızda, ekrana Kursiyer Arama penceresi gelir. Burada tahsilâtını yapmak istediğiniz kursiyeri bulup, tahsilât işlemine başlayabilirsiniz. Harç Pulu ve Diğer Borçlar Tahsilâtı işlemleri ile ilgili detaylı anlatım Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Harç Pulu bölümünde yapılmıştır. (Bakınız Bölüm ) Đade Đşlemleri Kursiyer için tahsilâtı yapılmış taksitin, geri iade esilmesi (ödenmemiş olarak gösterilmesi) için kullanılan bölümdür. Đade işlemleri bölümünü çalıştırdığınızda ekrana Kursiyer Arama penceresi açılır. Burada iade işlemi yapmak istediğiniz, kursiyer aratılır ve iade işlemi başlatılabilinir. Đade işlemleri bölümüyle ilgili detaylı bilgileri Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Makbuz Đadesi bölümünde bulabilirsiniz. (Bakınız Bölüm ) Senet Đşlemleri ve Listeler Kursiyerlerin taksitlerini ödememeleri veya geciktirmeleri durumunda kullanılan bölümdür. Kursiyer taksitleri üzerinde ihbar, avukat ve banka işlemleri yapılır. (Şekil a) Şekil a Senet işlemleri ve listeler menüsü Bu bölümde bu işlemleri yapacağınız, onların listelerini alacağınız ve yazılarının dökümlerini alacağınız toplam yedi bölümden oluşur. Bunlar: Đhbar işlemleri Kursiyerlerin ihbar işlemlerini takip etmek için kullanılan bölümdür. Đhbar işlemleri bölümünü çalıştırdığınızda Kursiyer Arama penceresi açılır. Buradan ihbar işlemini yapmak istenilen kursiyer bulunur ve ardından ihbar işlemine başlanır. Bu bölümle ilgili detayları Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Senet Đşlemleri bölümünde bulabilirsiniz. (Bakınız Bölüm ) 105

106 Avukat Đşlemleri Kursiyerlerin avukat işlemlerini takip etmek için kullanılan bölümdür. Avukat işlemleri bölümünü çalıştırdığınızda Kursiyer Arama penceresi açılır. Buradan avukat işlemini yapmak istenilen kursiyer bulunur ve ardından avukata yollama başlanır. Bu bölümle ilgili detayları Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Senet Đşlemleri bölümünde bulabilirsiniz. (Bakınız Bölüm ) Banka Đşlemleri Kursiyerlerin banka işlemlerini takip etmek için kullanılan bölümdür. Banka işlemleri bölümünü çalıştırdığınızda Kursiyer Arama penceresi açılır. Buradan banka işlemini yapmak istenilen kursiyer bulunur ve ardından bankaya yollama başlanır. Bu bölümle ilgili detayları Kursiyer Giriş bölümünde Muhasebe Đşlemleri başlığı altındaki Senet Đşlemleri bölümünde bulabilirsiniz. (Bakınız Bölüm ) Đhbarlı Olanların Listesi Đhbarda olan senetlerin listesini almak için kullanılan bölümdür. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki gibi alacağınız listenin kriterlerini belirleyeceğiniz filtre ekranı açılır. (Şekil 2.106) Bu filtre ekranında işlem tarihi, aday numarası, grubu, toplam borç, kalan borç, özel kod 1, özel kod 2 ve ödeme türüne göre sorgulama yapabilir ve ekrana gelecek olan raporu aday numarasına, ad soyada, soyad ada ve işlem tarihine göre sıralatabilirsiniz. Bu şekilde kriterinizi belirledikten sonra Tamam butona bastığınızda aşağıdaki gibi bir rapor ekrana gelir. Böylece ekrana gelen pencerede ihbarda olan kursiyerlerin listesi gelir. (Şekil a) Şekil Đhbarlı olanların listesi sorgulama ekranı Bu listede kursiyerlerin D durumu, aday numarası, kursiyerin adı soyadı, grubu, ihbar tarihi, ihbarlı tutar, kalan toplam borç, harç diğer borçlar, ev telefonu ve iş telefonu bilgileri listelenir. Ekranın sağ alt köşesinde ihbarlı durumda olanlar için sevk edilen tutar, harç ve diğer borçlar ve toplam kalan borç bilgileri bulunur Şekil a Đhbarlı olanların listesi. 106

107 Đhbarda olan kursiyerlerin Listesinde bulunan butonlar: Đhbarda olan kursiyerlerin Listesini ekranını kapatır. Listede bulunan kursiyerlerin Durum alanına işaretini koyar. Listede durumu işareti bulunan kursiyerleri olarak değiştirir. Üzerine bulunduğunuz kursiyerin Durumunu olarak değiştirir. Üzerine bulunduğunuz kursiyerin Durumunu olarak değiştirir Üzerine bulunduğunuz kursiyerin kayıt ekranına geçmenizi, istenilen değişiklikleri yapıp kursiyer kartından istediğiniz evrakların dökümünü almanızı sağlar. Bu butona basıldığında aşağıdaki döküm menüsü açılır. Buradan listede belirlediğiniz kriterlere göre kursiyerlerin etiket, adres, detaylı adres ve mektup dökümlerini alabilirsiniz. Dökümleri alt kısımda bulunan Ev Adresine Göre Dök ya da Đş Adresine Göre Dök seçeneklerinden hangisi işaretliyse o bilgilere döküm alırsınız. Döküm Şekli Bölümünde; * Hepsi seçeneği tüm kursiyerler için döküm verir. * Artı (+) Olanlar seçeneği Durumu alanı işaretli olan kursiyerlerinizin dökümünü verir. * Eksi (-) Olanlar seçeneği Durumu alanı işaretli olan kursiyerlerinizin dökümünü verir. * Boş Olanlar seçeneği Durumu alanı boş olan kursiyerlerinizin dökümünü verir. Listedeki Đhbarda olan kursiyerlerinize SMS gönderebilirsiniz. SMS penceresinde şablondan al seçeneğine basarak senet işlemleri altındaki Đhbardaki Senetlerin Listesi seçeneğini seçip SMS gönderebilirsiniz.(şekil b) Şekil b SMS şablonları gönderebilirsiniz. Listenizdeki kursiyerlere parametrelerden e mail göndermek için gereken ayarlamaları yaptıktan sonra 107

108 Avukata Verilenlerin Listesi Avukata verilen taksitlerin listesinin alındığı bölümdür. Çalışma şekli ihbarlı olanların listesi ile aynıdır Bankaya Verilenlerin Listesi Bankaya verilen taksitlerin listesinin alındığı bölümdür. Çalışma şekli ihbarlı olanların listesi ile aynıdır Đkaz, Đhbar, Avukat ve Banka Yazıları Bu bölümde taksitlerini ödemeyenlere gönderilmek üzere ikaz, ihbar, avukat ve banka yazı metinlerinin dökümü alınır. Çalışma şekli ihbarlı olanların listesi ile aynıdır. (Şekil 2.107) Şekil Yazılan döküm menüsü Diğer Gelirler Kursun kursiyer taksit ve harç tahsilâtları haricinde başka gelirleri de varsa bu gelir işlemler buradan yapılır. Gelir işlemini yapmadan önce bu gelir kalemlerinin parametrelerden Hesap Kodu Tanımlamaları altıdan yapılması gerekir. Tanımlama yapıldıktan sonra kursun diğer gelir girişlerini yapmak için Muhasebe menüsünden Diğer Gelirler seçeneği seçilir ve ekrana aşağıdaki gibi giriş yapacağınız tarih yazılıp Tamam butonuna basılır. (Şekil 2.108) Şekil Diğer gelirler giriş ekranı Bu ekranda sistem tarihi otomatik olarak gelir. Eğer gelen tarih dışında başka bir tarih için gelir girişi yapacaksınız tarihi değiştirebilirsiniz. Ardından Giriş yapacağınız Kursun Diğer Gelir Girişi isimli pencere aşağıdaki gibi ekrana gelir. (Şekil a) Şekil a Gelir kalemi giriş ekranı 108

109 Kursun Diğer Gelir Kalemleri Girişi Ekran Butonları Burada yapılan değişiklikleri kaydetmeden pencereyi kapatır. Yeni bir kalem girişi yapmak için satır açar. Girilmiş gelir kaleminin silinmesini sağlar. Girilen gelir kalem işlemini kaydeder. Girilen gelir kaleminin bir kursiyer ile ilişkilendirilmesini sağlar. Girilen gelir kaleminin bir personelle ilişkilendirilmesini sağlar. Bir önceki tarihli gelir giriş penceresine geçer. Bir sonraki tarihli gelir giriş penceresine geçer Gelir girişi yapacağınız başka bir tarihe geçmeniz için Tarih Giriş penceresini ekrana getirir. Girilen gelir kalemlerinin dökümünü yazıcıdan almanızı sağlar. Gelir girişi yapmak için ilgili hesap kodunun seçileceği Gelir / Gider Başlıkları penceresini açar. 109

110 Kursun Diğer Gelir Kalemleri Kayıt Đşlemi Gelir giriş penceresinde Hesap Kodu hücresindeyken ya klavyeden SHIFT +? ya da butonuna basarak ekrana Gelir / Gider Başlıkları penceresi açılır. Bu penceredeki tanımlamalar Parametreler menüsünden Hesap Kodu Tanımlamalardan yapılır. Hangi gelir kaleminin işlemini yapılacaksa hesap seçilip Enter a basıldığında o gelirin bilgileri hesap kodu hücresine gelir. (Şekil 2.109) Şekil Gelir kalemi girişi 110

111 Yapılan işlemin evrak numarası, tutarı, açıklaması, KDV tutarı, varsa Özel kodu girilir. Yeni bir gelir girişi yapmak için Ekle butonuna basılarak ya da klavyeden aşağı oka basarak yeni satır açılır. (Şekil a) Şekil a Gelir kalemi girişi Bilgi girişi tamamlanmamış boş bir satır varken tekrar yeni satır ekleyemezsiniz ve program aşağıdaki mesajı verir. (Şekil b) Şekil b Gelir kalemi girişi uyarı ekranı Herhangi bir hesap kodu üzerine geldiğinizde o hesap kodunun personel veya kursiyer ile ilişkisi varsa, ilişkili personelin veya kursiyerin adı ve hesabın ismi pencerenin sol alt köşesinde yer alır. Girdiğiniz hesapların toplamı ve KDV tutarı pencerenin sağ alt köşesinde yer alır. Ayrıca hesap hangi kullanıcı tarafından girilmişse girilen satırın sonunda Kullanıcı Adı hücresinden takip edebilirsiniz. (Şekil c) Şekil c Gelir kalemi girişi 111

112 Ekranı kapatırken Sakla butonuna basarsanız yapılan değişiklikler kaydedilir. Kaydetmeden çıkarsanız yukarıdaki uyarı mesajı ekrana gelir. Burada Evet e basarsanız girişler kaydedilir. Hayır a basarsanız kaydetmeden çıkar ve Vazgeç e basarsanız kaydetmeden gelir giriş ekranına geri döner.(şekil d) Şekil d Gelir kalemi kaydetme uyarısı Hesapların Kursiyer ile Đlişkilendirilmesi Eğer girilen gelir işlemi kursiyerle ilişkili bir işlemse (örneğin kursiyere kitap satışı yapılmışsa) ilgili satırın üzerinde Kursiyer butonuna basılır. Ekrana gelen menüden Bu işlemi Kursiyer ile Đlişkilendir seçeneğine basılır. (Şekil 2.110) Bu seçenek seçildikten sonra ekranda Kursiyer Arama penceresi açılır. Buradan ilgili kursiyeri araması yapılıp kursiyer seçildikten sonra gelir giriş ekranında Tutarı hücresinin sol üst köşesinde hesabın kursiyerle ilişkilendiğine dair kırmızı bir işaret yer alır. (Şekil a) Şekil Hesapların kursiyerler ilişkilendirilmesi Şekil a Hesapların kursiyerler ilişkilendirilmesi Kursiyer ilişkilendirme işlemini geri almak istendiğinde, geri alınacak hesaba gelinir ve Kursiyer butonuna basarak seçeneği seçilir ve yapılmış ilişki kaldırılır. 112

113 Hesapların Personel ile Đlişkilendirilmesi Eğer girilen gelir işlemi personelle ilişkili bir işlemse (örneğin; personelden para kesintisi ya da gider durumunda personel maaş avans ödemesi), ilgili satırın üzerinde butonuna basılır ve açılan menüden seçeneği seçilir. Böylece ekrana Personel Arama penceresi açılır. Đlişkilendirilecek personel aranıp seçildikten sonra gelir giriş penceresinde tutarı hücresinin sol üst köşede personelle ilişkilendirildiğine dair mavi bir işaret yer alır.(şekil 2.111) Şekil Hesapların personelle ilişkilendirilmesi Personel ilişkilendirme işlemini geri almak istendiğinde, geri alınacak hesaba gelinir ve Personel butonuna basarak seçeneği seçilir ve yapılmış ilişki kaldırılır Giderler Kursun gider kalemlerinin takibi (kırtasiye, elektrik, kira, personel maşları, benzin masrafları gibi)bu bölümden yapılır. Çalışma şekli Diğer Gelirler bölümünün çalışma şekliyle aynıdır. Gider girişi yapılacak tarih seçildikten sonra ekranda Kursun Gider Kalem Girişi penceresi açılır. Bu pencere üzerinden giderler işlenir. Bu bölümün kullanım şekliyle ilgili detaylı bilgileri diğer gelirler bölümünde bulabilirsiniz. 113

114 2.6.8 Raporlar Programla ilgili tüm muhasebe hareketleriyle ilgili raporların alındığı bölümdür. Bu bölümden aşağıdaki resimde göründüğü gibi makbuz raporları, sınav harcı raporları, harç pulu ve diğer borçlar raporları, fatura raporları, Genel borç listesi, senedi olmayanların listesi, gelir/diğer gelir raporları, genel raporlar, faaliyet raporları ve kasa raporu alabilirsiniz. (Şekil 2.112) Şekil Raporlar menüsü Makbuz Raporları Kursiyerlerin taksitleriyle ilgili ödeyenler, ödemeyenler, yapılan iadeler gibi çeşitli raporları alabilirsiniz. Şekil a Makbuz Raporları 114

115 Ödemesi Gerekenlerin Listesi Bu bölümden ödemesi gereken kursiyerlerinizin taksitlerinin raporunu alabilirsiniz. Bu raporu seçtiğinizde ekrana aşağıdaki gibi bir Ödenmesi gereken Taksitler Listesi isimli filtre ekranı açılır. (Şekil b) Bu filtre ekranında tarih, aday no, grubu, toplam borç, kalan borç, özel kod 1, özel kod 2 ve ödeme türü filtre alanlarından istenilen kriterler belirlendikten sonra alacağınız raporun liste şeklini aday no ya da vade tarihi sıralıdan birini seçtikten sonra Tamam butonuna bastığınızda ekrana verdiğiniz kriterlere uydun rapor sonucu ekrana gelir. (Şekil c) Şekil b Ödemesi gerekenleri filtreleme ekranı Şekil c Ödemesi gerekenlerin listesi Rapor ekranında vade tarihi, aday no, grubu, kursiyerin adı soyadı, tutarı, durumu, türü, ev, iş ve cep telefo bilgileri listelenir. Bu ekranda bulunan butonlar: Rapor ekranını kapatır. genişletebilirsiniz. Raporda bulunan istenilen kolonların sabit yapmanızı sağlar. Böylece satırlar arasını Raporunuzu Excel tablosuna aktarılmasını sağlar. Raporunuzun çıktısını almanızı sağlar. Raporda bulunan kursiyerlere SMS göndermenizi sağlar. Şablondan almak istediğinizde muhasebe işlemleri altındaki ilgili şablonları seçerek SMS gönderebilirsiniz. Bu yazı işaretli olmaza döküm butonuna bastığınızda ilk önce çıktıyı ekranda gösterir. Đşaretli olduğunda ise direk dökümü yazıcıya gönderir. 115

116 Ödeyenlerin Listesi Kursiyerlerden tahsil edilen taksitlerin listesinin alındığı bölümdür. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümüyle aynıdır Yapılan Đadelerin Listesi Belirlenen filtre kriterlerine göre Đadesi yapılan tahsilâtlarının listesinin alındığı bölümdür. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümüyle aynıdır Ödenmeyen Taksitlerin Listesi (Tüm) Bu raporda ödenmesi gereken tüm taksitlerin listesi alınır. Program avukat, ihbar ve banka işlemi görmüş taksitleri de listeye ekler. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümüyle aynıdır Đhbarda Olanların Listesi Raporda ihbara verilen taksitlerin listesi alınır. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümüyle aynıdır Avukata Verilenlerin Listesi Raporda avukata verilen taksitlerin listesi alınır. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümüyle aynıdır Bankaya Verilenlerin Listesi Raporda bankaya verilen taksitlerin listesi alınır. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümüyle aynıdır Sınav Harcı Raporları Kursiyerlerin sınav harcı borç ve ödemeleriyle ilgili raporların alındığı bölümdür. (Şekil 2.113) Şekil Sınav Harcı Raporları Ödemesi Gerekenlerin Listesi Kursiyerlerin Ödemesi gereken sınav harçlarının raporu ekranda listelenir. Bu rapor seçeneği seçildiğinde aşağıdaki filtre Ödemesi Gereken Sınav Harçları Listesi ekranı açılır.(şekil 2.114) Bu filtre ekranında istenile kriterler girildikte sonra Makbuz Raporlarında anlatıldığı gibi ekrana gelen raporda bilgileri inceleyebilir, Excel tablosuna ya da yazıya aktarabilir veya raporda bulunan kursiyerler ilgili şablondan SMS gönderebilirsiniz. Şekil Sınav harcı listesi filtreleme ekranı 116

117 Ödeyenlerin Listesi Tahsil edilen sınav harçlarının raporu ekranda listelenir. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gereken Sınav Harcı Listesi bölümüyle aynıdır Yapılan Đadelerin Listesi Đadesi yapılan sınav harçlarının raporu ekranda listelenir. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gereken Sınav Harcı Listesi bölümüyle aynıdır Harç Pulu ve Diğer Borçlar Kursiyerlerin harç pulu borcu ve ödemeleriyle ilgili raporların alındığı bölümdür. (Şekil 2.115) Şekil Harç Pulu ve Diğer Borçlar Menüsü Ödemesi Gerekenlerin Listesi Kursiyerlerin ödemesi gereken harç pulu ve diğer borçlar raporunu ekrana listeler. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gereken Sınav Harcı Listesi bölümüyle aynıdır Ödeyenlerin Listesi Tahsil edilen harç pulu ve diğer borçlar raporu ekranda listelenir. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gereken Sınav Harcı Listesi bölümüyle aynıdır Yapılan Đadelerin Listesi Đadesi yapılan harç pulu ve diğer borçlar raporu ekranda listelenir. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Ödemesi Gereken Sınav Harcı Listesi bölümüyle aynıdır Fatura Raporları Üç farklı liste halinde fatura raporu alabilirsiniz. (Şekil 2.116) Şekil Fatura Raporları Menüsü 117

118 Kapalı Faturaların Listesi Kursiyerlere kesilen kapalı faturaların raporu bu bölümden alınır. Bu rapor seçildiğinde ekrana aşağıdaki filtreleme penceresi açılır. (Şekil a) Şekil a Kapalı fatura liste filtreleme ekranı Filtre ekranında tarih, aday no, grubu, fatura no, özel kod 1, özel kod 2 alanlarından istenilen kriterler belirlenir raporun aday noya ya da fatura tarihine göre sıralamadan biri seçilerek Tamam butonuna basıldığında rapor ekrana gelir. (Şekil b) Şekil b Kapalı faturalıların listesi Bu rapor ekranında fatura no, fatura tarihi, aday no, grubu, Kursiyerin adı, soyadı, fatura tutarı, kdv tutarı, durumu ve hangi kullanıcı tarafından kesildiğini gösteren kullanıcı adı listelenir. Rapordaki tuşlar Ödemesi Gerekenlerin Listesi bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır Açık Faturaların Listesi Kursiyerlere kesilen açık faturaların raporu alınır. Çalışma şekli Kapalı Fatura Listesi nde anlatıldığı gibidir Açık Kapalı Faturaların Listesi Kursiyerlere kesilen açık ve kapalı faturaların raporu birlikte alınır. Çalışma şekli Kapalı Fatura Listesi nde anlatıldığı gibidir. 118

119 Genel Borç Listesi Kursiyerlerin toplam bazda genel borç listesinin raporu alınır. Filtre ekranında (Şekil 2.117) girilip Tamam butonuna basıldığında ekrana sonuç listesini veren rapor ekrana gelir. Raporda filtre ekranında bulunan Sınav harcı borcu gözüksün ve harç pulu ve diğer borçları gözüksün seçenekleri seçildiğinde bu bilgiler de raporunuzda listelenir.(şekil a) Şekil Genel borç listesi filtreleme ekranı Şekil a Genel borç listesi Bu ekranda ayrıca sağ alt köşede toplam kalan borç, toplam tutar ve sınav harcı ve pul harç borcu tutarları ilgli bilgiyi verir Senedi Olmayanların Listesi Bu bölümde ödeme planı hazırlanıp, karşılığınnda senet evrakı alınmayan kursiyerlerin listesini verir. Çalışma şekli Genel Borç Listesi ile aynıdır. 119

120 Gider / Diğer Gelir Raporları Kursa ait gider ve diğer gelirlerin raporunu veren böümdür..(şekil 2.118) Şekil Gider/Diğer Gelir Raporları Menüsü Gider Raporları Kursun gider kalemleriyle ilgili hareketlerin listesi bu bölümden alınır. Bu rapor seçeneği seçildiğinde aşağıdaki gibi bir filtre ekranı açılır. (Şekil a) Şekil a Gider kalemleri listesi filtreleme ekranı Bu filtre ekranında tarihe, hesap koduna, evrak numarasına ya da verilmiş olan özel koda sorgulama yapabilirsiniz. Nakli Yekûn Alınsın seçeneği işaretlerseniz raporda nakli yekûn alır. Gider kalemleri raporu aşağıdaki gibidir. (Şekil b) Şekil b Gider kalemleri listesi Bu raporda tarih, evrak numarası, hesap numarası, işlem açıklamaları, tutarı ve KDV tutarı bilgileri listelenir. Rapor sonuçlarını ekrandaki butonları kullanarak Excel tablosuna ya da yazıcıya gönderebilirsiniz Diğer Gelir Raporları Kursun diğer gelir kalemleriyle ilgili hareketlerin listesinin alındığı bölümdür. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Gider Raporları bölümüyle aynıdır Genel Rapor Kursun gider ve gelir kalemlerini aynı rapor üzerinde almanızı sağlar. Filtreleme ve raporun listeleme şekli Gider Raporları bölümüyle aynıdır. 120

121 Genel Raporlar Kursun tüm gelir ve giderlerin verilen tarihler arasında kümülatif sonuçlarını, gelecek veya gelen seçeneklerine göre listeler.(şekil 2.119) Şekil Genel Raporlar filtreleme ekranı Eğer Gelen seçeneği işaretlenip liste alınırsa aşağıdaki gibi kursun gelir durumunun raporu alınır.(şekil a) Şekil a Genel Rapor ekranı Gelecek seçeneği işaretlenip liste alınırsa kursun tahsil edilmesi gerekip, tahsil edemediği alacakları ile gider kalemlerinin toplamı rapor olarak alınır. Detaylı seçeneği seçilirse, gelen ve gelecek raporları taksit tahsilâtları ve taksit ödeme tiplerine göre detaylandırılır. 121

122 Faaliyet Raporları Verilen tarihler arasında kursun detaylı faaliyet raporunu listelemek için kullanılır. Faaliyet raporları seçeneğine basıldığında aşağıdaki gibi filtre ekranı açılır. (Şekil 2.220) Filtrede verilen başlangıç be bitiş tarihlerine göre, kursun peşin tahsilâtı, taksit tahsilâtından gelen para toplamı, taksitlerin iadesiyle kasadan çıkan para, kapalı faturayla yapılan tahsilâtların toplamı, taksitle ile ilgili yapılan işlemlerin toplamı, sınav harcı için yapılan tahsilâtların toplamı, sınav harcı iadesiyle kasadan çıkan para toplamı, sınav harcı işlemleri toplamı, harç pulu ve diğer borçların tahsilatları toplamı, harç pulu iadesiyle kasadan çıkan para toplamı, harç pulu ve diğer borç işlemleri toplamı, kursiyer işlemlerinden elde edilen toplam tutar, kursiyerlere kesilen açık faturaların toplamı ayrıca kursun diğer gelir kalemleri ve giderleri toplamları bilgilerini, aylara göre detaylı ya da normal olarak listeler. (Şekil a) Şekil Faaliyet Raporu filtreleme ekranı Şekil a Faaliyet Raporu ekranı Eğer işlem görmemiş hesaplar görüntülensin seçeneği seçilirsi program yukarıdaki bilgilere ek olarak kursun diğer gelir ve gider kalemleri altında bulunan işlem görmemiş hesapların bilgilerini de raporda listeler. Eğer alt hesaplar görüntülensin seçeneği işaretlenirse, kursun diğer gelir ve gider kalemleri altında bulunan hesaplar ana hesaplarla beraber listelenir. Eğer tahsilâtlar ödeme türlerine göre detaylansın seçeneği işaretlenirse, taksit tahsilâtları taksit ödeme tiplerine göre detaylandırılır. 122

123 Kasa Raporu Günlük olarak işlediğiniz gelir ve gider kalemlerinizi bir rapor halinde ekrana listeleyerek, toplam gelir ve giderlerinizi, dünden devreden ve yarına devrecek olan yekünleri size gösterir. Muhasebe menüsünden Raporlar altından Kasa Raporu seçtiğinizde yandaki gibi bir pencere açılır. Bu ekrana hangi tarihteki kasa raporunu görmek istiyorsanız başlangıç ve bitiş tarih alanlarına yazılıp listeye hangi kısımların eklenmesini istiyorsanız seçilir. (Şekil 2.221) Şekil Kasa Raporu filtreleme ekranı Burada bulunan; Nakit Toplamlar Dahin Edilsin seçeneği işaretlenirse önceden devreden yekün kasa raporıuna eklenir toplam olarak yarına devrecek yekünü görebilrsiniz. Đşaretlenmezse sadece seçtiğiniz gündeki yapılan gelir ve giderlerin yekünlerini ekrana getirir. Sınav harçları Listelensin seçeneği seçildiğinde o gün tahsilatı yada iadesi yaplımış sınav harcı yekünlerini rapora ekler. Diğer Borçlar Listelensin seçeneği seçildiğinde o gun tahsil edilmiş yada iadesi yapılmış diğer borçlar varsa kasa raporuna ekler. Aynı hesap kodları ayrı kalem olarrak gözüksün seçeneği seçildiğinde aynı hesap kodunda birkaç girilen varsa onları kasa raporunde ekrana ayrı ayrı listeler. Eğer bu seçenek seçilmezse birkaç kere girilmiş olan aynı hesap kodlarını bir satırda toplamını yazar. Ardından istenilen rapor şekli seçilir. Eğer yapılmış olan taksit tahsilatlarının vade tarihini de görnek istiyorsanız Vade tarihli rapor şekli seçilir. Tamam butonuna bastığınızda aşağıdaki gibi seçtiğiniz tarihli kasa raporu ekrana gelir. (Şekil a) 123

124 Şekil a Kasa Raporu ekranı Böylece gelen kasa raporunda o güne ait gelir ve gider kalemlerini listeler. Alt kısımda ise yapılmış toplam taksit ve peşinat tahsilâtlarını ve varsa iadelerini, toplam harç/ harç pulu tahsilâtlarını ve varsa iadelerini, diğer gelirler toplamını, yapılmış olan toplam gelir, toplam yapılan giderler ve bunlardan elde edilen net gelir miktarını gösterir. Nakit Toplamlar Dâhil Edilsin seçeneği seçilmişse Dünden Devreden yekûn, bugünkü kasa ve yarına devredilecek yekûn toplamını raporda ekranda gösterir. Kasa raporu ekranında bulunan butonlar: Kasa raporu ekranını kapatır. Rapor için verdiğiniz başlangıç ve bitiş tarihlerden birine gitmeniz için tarih seçme penceresini ekrana getirir o tarihli kasa raporunu ekrana getirir. Rapor için verdiğiniz başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki başlangıç tarihli kasa raporunu ekranda gösterir. Ekranda görünen kasa raporundan bir önceki günün kasa raporunu ekrana getirir. Ekranda görünen kasa raporunun bir sonraki günün kasa raporunu ekrana getirir. Rapor için verdiğiniz başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki bitiş tarihli kasa raporunu ekranda gösterir. Kasa defteri dökümünü ilk önce ön izleme ekranına getirip ardından yazıcıdan almanızı sağlar. Bu seçenek çıktı almanızı sağlar. olarak işaretliyse döküm butonuna basıldığında kasa defteri dökümünü direk yazıcıdan 124

125 2.6.9 Etiket Kursiyerlere yapılacak yazışmalarda basılacak etiketlerin yazıcı çıktılarının alındığı, seçilen filtre alanlarından listedeki kursiyerlere SMS gönderildiği bölümdür. Ayrıca kursiyer mektup işlemleri de bu bölümden yapılır. (Şekil 2.222) Muhasebe menüsünden etiket seçeneği seçildiğinde aşağıdaki gibi kursiyer Etiket Basım ve Mektup Đşlemleri penceresi ekrana gelir. Şekil Etiket basım filtreleme ekranı Bu filtre ekranında kursiyerlerin kayıt tarihi, aday numarası, adı, soyadı, grubu, ili, ilçesi, özel kod 1, özel kod2, kan grubu, mesleği, tahsil durumu ve kalan borç alanları bulunmaktadır. Burada listelenecek kriterler belirlendikten sonra fitleler alanından istenen filtre seçilir. Bu filtreler şunlardır: Sınav başvuru formunu almayanları listele: Seçilen kriterler sonucunda ekrana gelen listede sınav başvuru formunu almayanlara SMS göndermeyi sağlar. Eksik evrak bulunanlara SMS gönder: Seçilen kriterler sonucunda ekrana gelen listede eksik evrağı bulunanlara SMS göndermeyi sağlar. Seçilen kriterler sonucunda eksik evrak bulunan kursiyerlere SMS gönderileceklerin listesini ekrana getirir. Kalan borcu olanlar SMS gönder: Seçilen kriterler sonucunda ekrana gelen listede kalan borcu olanlara SMS göndermeyi sağlar. Toplam borcu olanlar SMS gönder: Seçilen kriterler sonucunda ekrana gelen listede toplam borcu olanlara SMS göndermeyi sağlar. 125

126 Sınav borcu olanlar SMS gönder: Seçilen kriterler sonucunda ekrana gelen listede sınav borcu olanlara SMS göndermeyi sağlar. Pul borcu olanlar SMS gönder: Seçilen kriterler sonucunda ekrana gelen listede pul borcu olanlara SMS göndermeyi sağlar. Bu filtrelerden biri seçilerek ekrana gelecek listenin listeleme şekli belirlendikten sonra Tamam butonuna basılır ve ekrana verilen kriterlere uygun aşağıdaki gibi bir kursiyer etiket listesi gelir. (Şekil a) Şekil a Etiket basım liste ekranı Bu listedeki döküm ve inceleme işlemleri Senet Đşlemleri ve Listeleri bölümünde bulunan Đhbarlı Olanların Listesi döküm işlemlerinin aynısıdır. Liste ve dökümlerle ilgili detaylı bilgi için Đhbarlı Olanların Listesi dökümleri alma kısmına bakınız. (Bölüm ) Đhbarlı Olanların Listesi bölümünden farklı olan yer SMS göndermedir. SMS göndermek için eğer hazır şablonları kullanmak istiyorsanız etiket işlemleri altındaki hazır şablonlardan birini seçmeniz gerekmektedir. (Şekil b) Şekil b Etiket basım SMS şablon seçim ekranı 126

127 2.7. Personel Kursta çalışan personelin kayıtlarının tutulduğu adres, nüfus maaş, idari anlaşma ve hesap bilgileri takibinin yapıldığı bölümdür. Personel Kartları ve Personel Listeleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. (Şekil 2.223) Şekil Personel menüsü Personel Kartları Personelle ilgili her türlü bilginin takip edildiği bölümdür. Bu bölümde yeni personel kayıt girişi, mevcut personel kayıtlarında düzeltme yapılması, aranan personelin bulunması, mevcut personel kaydının silinmesi, personelin maaş takibi ve personel için form basım işlemleri gerçekleştirilir. Personel kartlarına basıldığında aşağıdaki Personel işlemleri penceresi ekrana gelir. (Şekil a) Şekil a Personel Kartı ekranı 127

128 Personel Đşlemleri penceresinde bulunan butonlar: Yeni Kayıt Yeni personel kaydının yapılması için boş personel kartının açılmasını sağlar Kayıt Girilmiş personel kayıtlarını sisteme kaydeder Arama Kaydedilmiş personellerin asından istenilen personelin bilgisini ekrana getirmek için personel arama penceresini ekrana getirir. Aranılan personel bulunarak Enter a basıldığında bilgilerini içeren personel kartı açılır. Buradan istenilen düzenlemeler yapılabilir ya da form basımı gerçekleştirilebilir Silme Personellerin silme işlemi gerçekleştirilir. Silme butonuna basıldığında aşağıdaki seçenekler ekrana gelir. (Şekil b) Burada bulunan ilk dört sileme seçeneğiyle silme işlemi gerçekleştirildiğinde kursiyer için sileme işlemi gibi personel kartının sağ alt köşesinde ne sebeple silindiği ile ilgili bir yazı ekrana getirir. Personel kaydı geri alınmak istediğinde bu yazıya çift tıklanıp ekrana gelen onay yazısı kabul edilir. Eğer kesin silme seçeneği seçilirse personel bilgileri sistemden tamamen silinir ve kayıt bilgileri geri getirilmez, bilgilerin Şekil b Silme menüsü tekrar girilmesi gerekir. (Bu bölüm kursiyer kartında bulunan Silme bölümüyle aynı şekilde çalışır.) Maaş Durumu Personel ait maaş bilgilerini ekrana getiren bölümdür. Aşağıdaki personel Maaş Bilgileri penceresi ekrana gelir. (Şekil c) Şekil c Personel Maaş Bilgileri ekranı 128

129 Bu pencerede bulanan butonlardan şu işlemler gerçekleşir: Personel maaş bilgilerinde yapılan değişiklikleri kaydeder. Eklenmiş maaş bilgisinin satırını siler. Yeni maaş bilgisinin girilmesini sağlayan boş satır açar. Burada ilgili tarih, açıklama ve maaş tutarı yazılır. Hazırlanmış maaş bilgilerinin dökümünün yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar. Personel maaş bilgileri penceresinde bulunan hizmet çubuğunun düzenlenmesini sağlar Hesap Ekstresi Hesap ekstresi butonuna basıldığında istenilen tarih aralığında personel için hesap ekstresinin alındığı bölümdür. Bu butona bastığınızda aşağıdaki pencere açılır (Şekil d). Đstenilen tarih aralığı girilerek ekrana hesap ekstresi dökümü gelir ve buradan yazıcıdan hesap özeti dökümü alabilirsiniz. Şekil d Personel hesap ekstresi filtreleme ekranı Diğer Bilgiler Kayıt girişi yapılmış olan personelin çalışma bilgilerinin girildiği bölümdür. Diğer Bilgiler butonuna basıldığında aşağıdaki Personelin Diğer Çalışma Bilgileri isimli pencere ekrana gelir.(şekil e) Şekil e Etiket basım filtreleme ekranı 129

130 Form Basımı Kaydı ekrana getirilen personel için Teklif Formu veya Đş Sözleşmesi dökümü alabilirsiniz. Tanımlı formlar seçeneğiyle bu formları boş kağıda çizerek dökümünü alabilirsiniz. 2. ve 3. sıradaki seçeneklerle ise teklif formu ve iş sözleşmesi dökümünü matbu forma alabilirsiniz. (Şekil f) Şekil f Form basım menüsü Kayıtlı Personel Kayıtları Arasında Geçiş Personel kayıtları arasında geri ve ileri gidilmesini sağlar SMS Gönderme SMS butonuna basılır ve ya mesaj elle yazılır ya da hazır şablonlardan Personel Đşlemleri altındaki mesaj seçilerek SMS gönderme işlemine başlanır Notlar Personel için ayrıca tutulması gereken bilgi varsa Notlar butonuna basılarak açılan Personel Açıklamaları ve Özel Notları penceresindeki alanlara girilip kaydedilebilinir E-Posta Personellere e-posta göndermek için kullanılan bölümdür Personel Listeleri Personel kartına kaydedilmiş olan personel bilgilerinin, kullanıcı tarafından verilen kriterler doğrultusunda listelerin alındığı bölümdür. Aşağıda göründüğü gibi üç bölümden oluşur. (Şekil 2.224) Şekil Personel Listeleri basım menüsü Personel Đsim Listesi Yanda görünen Personel Listeleri isimli filtre penceresi açılır. (Şekil a)Buraya girilen bilgiler doğrultusunda kayıtlı personellerde sorgulama yaparak ekrana personel numarası, adı, soyadı, görevi ve telefon numaralarından oluşan listeyi ekrana getirir. Bu listeden yazıcıya döküm gönderebilirsiniz. Şekil a Personel Đsim Listesi Filtreleme ekranı 130

131 Personel Görev Süresi Yanda görünen Personel Görev Listeleri isimli filtre penceresi açılır.(şekil b) Buraya girilen bilgiler doğrultusunda kayıtlı personellerde sorgulama yaparak ekrana personel numarası, adı, soyadı, görevi, yönetici görevi, tanzim tarihi, başlama ve bitiş tarihlerinden oluşan listeyi ekrana getirir. Bu listeden yazıcıya döküm gönderebilirsiniz. Şekil b Personel Görev Süresi Listesi Filtreleme ekranı Tanımlı Personel Listeleri Yukarıda görünen filtre ekranı gibi Tanımlı Personel Listeleri isimli filtre penceresi açılır.(şekil b) Buraya girilen bilgiler doğrultusunda kayıtlı personellerde sorgulama yaparak aşağıdaki gibi Tanımlı Formların bulunduğu form listesi ekrana gelir (Şekil c) ve buradan istenilen form seçilerek ekrana çıktı gelir ve ardından istenirse yazıcıya form dökümü gönderilir. Şekil c Tanımlı Personel Listesi ekranı 2.8. Parametreler Sistem ayarlarının yapıldığı bölümdür. Kullanıcı bu bölümde program içinde sabit olarak kullanılan bilgileri değiştirebilir. Parametreler bölümü yedi bölümden oluşmaktadır. (Şekil 2.225) Bunlar: Şekil Parametreler menüsü 131

132 2.8.1 Genel Bilgiler Bu bölümde kursa ait bilgiler, M.E.B na ait bilgiler, sistem bilgileri, genel kullanım bilgileri, makbuz sayaçları, yazıcı, etiket, posta ayarlarının, avukat, banka tanımlamalarının yapıldığı bölümdür. Genel bilgilerde bölümler arası geçişler klavyedeki yön tuşları ve fare ile geçilir. Başlıkların değerleri değiştirildiğinde kaydedilmek için Enter a basmanız yeterli. Böylece satır tamamen mavi olacaktır ve yapılan değişiklikler kaydedilmiş olacaktır Kurs Bilgileri Kurs bilgileri bölümünde sürücü kursuna ait kursun adı, adresi, telefon numarası, kurs müdürünün adı, kursun ticari isminin adı, kursun kodu, il kodu, adresi bilgilerin yanı sıra fatura KDV oranının, sertifika numarası ve aday numarasının yazıldığı bölümdür. Ayrıca grafik çıktı alınacağı zaman çıktı sayfasının sol ve üst marjı ve çözünürlü buradan ayarlanır. (Şekil a) Şekil a Kurs Bilgileri NOT: Burada sertifika numarası ve aday numarası nerede kalmışsa bundan sonra program tarafından verilecek sertifika ve aday numaraları kurs bilgilerindeki sayıdan itibaren başlar. Eğer farklı bir sayıdan numaraların verilmesini istiyorsanız buradan değiştirebilirisiniz Milli Eğitim Bilgileri Đl veya Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilerinin tutulduğu yerdir. Buraya yetkili ismi, makam unvanı, adresi, telefonu, direksiyon sınav güzergâhı ve eğitim yeri bilgilerinin girildiği bölümdür. Ayrıca grup listesi dökümü aldığınızda alt kısımda bulunan onaylama yazısındaki onaylayanın adı ve makam unvanı bu bölüme girilmektedir. Program evrak ve rapor dökümlerinde kullandığı milli eğitim bilgilerini bu bölümden alır. (Şekil b) Şekil b Milli Eğitim Bilgileri 132

133 Sistem Bilgileri Programın kullandığı sistem bilgilerinin tutulduğu bölümdür. Bu bölümdeki ayarlar TABĐM Destek Elemanları nın kontrolünde değiştirilmelidir. (Şekil c) Şekil c Sistem Bilgileri Burada bulunan bazı başlıklar şunlardır: Formdaki Matbu Đl: Evrak dökümlerinde il bölümüne yazılacak bilgiyi temsil eder. Örneğin; müracaat formu, sertifika basımı,,, Formdaki Matbu Đlçe: Evrak dökümlerinde ilçe bölümüne yazılacak bilgiyi temsil eder. Program Path: Programın sistem içerisindeki çalışma dizinini belirtir. Alias Path: Programın kullandığı veritabanının çalışma yerini belirtir. Temp Path: Programın içerisindeki geçici dosyaların tutulduğu dizini belirtir. Resim Kalitesi: Tarayıcıdan taranan resimleri 100 üzerinden kalitesini belirler. ĐLSĐS kullanıcı Adı - ĐLSĐS Şifre: ĐLSĐS in sürücü kurslarına verdiği kullanıcı adını ve şifresini tutar ve bu değerlere göre ĐLSĐS ten sınav sonuç, sınav yeri gibi bilgi aktarımı yapar. Sınav Sonuçları web adresi: ĐLSĐS ten sınav sonuçlarını TABĐM e aktarmak için güncel adresin tutulduğu bölümdür. T.C kimlik web adresi: T.C.kimlik sorgulaması yapmak için sorgulama adresinin tutulduğu bölümdür. Bu bilgilerin yanı sıra makbuz, senet, sınav harcı, harç pulu, gider ve gelir pusulası dökümü alınacağı zaman kaç tane kopyası alınacağı, yerel para ve alt para birimi, ondalık hanesi, yazıcının iki tepsili oluş bilgileri buradan girilir. 133

134 Ayrıca; Rapordan SMS gönder: 1 değeri verildiğinde alınan raporlardan SMS göndermeni için SMS butonuna ktif yapar, 0 değeri verildiğinde SMS butonu pasiftir ve bulunan raporlardan SMS gönderemezsiniz. TABĐM haberler Aktif: 1 değeri verildiğinde TABĐM sürücü kursu otomasyonu açıldığında internet bağlantınız varsa TABĐM le ilgili haberlerin olacağı bir pencere açar. 0 değeri verildiğinde haber penceresi açılmaz. Doğum Tarihi Kontrolü Aktif: 1 değeri verildiğinde ADMIN dışında bir kullanıcıyla programa giriş yapıldığında ekrana o gün doğanların listesini ekrana getirir ve o kursiyerlere doğum günü mesajı iletmenizi sağlar. 0 değeri verildiğinde doğum günü hatırlatma uyarı penceresini ekrana getirmez. Makam Unvanı Üstte Olsun (Ders): Ders programlarının altında yazan makam unvan yazısı için 1 verildiğinde üstte yazar, 0 verildiğinde altta yazar Genel Kullanım Bilgileri Programda kullanılan vade farkı bilgisinin, makbuz, fatura, senet, sınav harcı, pul harcı, gider gelir pusulası numaralarının ortak olup olmayacağı, ek 8, ek 9 ile ilgili dökümlerin ayarları, teorik ve direksiyon döküm alındığında gösterilerek ders haftası gibi bir çok ayarlama buradan yapılır. (Şekil d) Şekil d Genel Kullanım Bilgileri 134

135 Makbuz Sayaçları Programın bastığı makbuz sayaçlarının tanımlandığı bölümdür. Her kullanıcı için ayrı ayrı tanımlama yapılabilir ya da herkes için ortak sayaç numarası verilebilir. (Şekil e) Şekil e Makbuz Sayaçları Avukat Bilgileri Sürücü kursunun ilişkili olduğu avukatların bilgilerinin girişi bu bölümde yapılır. Avukat numarası, adı, yetkili kişi, hesap numarası, adresi gibi bilgiler belirtilen hücrelere yazılır. (Şekil f) Muhasebe menüsü, senet işlemleri bölümünde avukat işlemi uygulamasında burada giriş yapılan avukatların listesini karşınıza getirir. Kursiyer kartında Ödeme Planında kursiyerin taksitini Avukatta olarak göstermek için seçilen avukat bilgileri buradan girilir. Şekil f Avukat Bilgileri Banka Bilgileri Sürücü kursunun çalıştığı bankların bilgi girişi bu bölümde yapılır. Banka numarası, adı, şubesi, hesap numarası, banka müdürü, adresi gibi bilgiler belirtilen hücrelere yazılır. (Şekil g) Muhasebe menüsü, senet işlemleri bölümünde banka işlemi uygulamasında burada giriş yapılan bankaların listesini karşınıza getirir. Kursiyer kartında Ödeme Planında kursiyerin taksitini Bankada olarak göstermek için seçilen banka bilgileri buradan girilir. Şekil g Banka Bilgileri 135

136 Yazıcı tanımlamaları Programın nokta vuruşlu, lazer ya da püskürtmeli yazıcı kullanıcıları için gerekli ayarlamaların yapıldığı bölümdür.nokta vuruşlu yazıcı kullanılıyorsa Panasonic Epson Uyumlu seçenek, lazer ya da püskürtmeli kullanılıyor ise HP PLC Sistem Yazıcılar aktif yapılır. (şekil h) Şekil h Yazıcı Tanımlamaları Bir yazıcıyı aktif yapmak için; (1)Aktif yapılacak olan yazıcıya tıklanır, (2) sağ tarafta bulunan seçeneği işaretlenir. (3) Ardından butonuna basılır ve seçilen yazıcının yanında yazısı görünür. Yeni yazıcı eklemek için; (1) butonuna basılır, (2) Yeni yazıcının ayarları sağ taraftaki alana girildikten sonra (3 ) Kaydet butonuna basılarak kaydedilir. Silmek istenen bir yazıcı varsa; seçilip butonuna basılır ve tanımlı yazıcılar listesinden silinir Tatil günleri Tanımı Programın gecikme cezasını uygulaması durumunda, senet vadesinin tatil günlerine gelip gelmediğini kontrol etmesi için bu bölüme yıllık tatil günleri tanımlamasının yapılması gerekmektedir. 136

137 Etiket Tanımlamaları Kursiyer etiket ve mektup işlerinde, kursiyere basılacak etiketlerin yazıcı ayarlarının yapıldığı bölümdür. Đstediğiniz tipte etiket formatına tanımlama yapabilir, yapılmış ayarlar üzerinde oynama yapabilirsiniz. Yazıcı tanımla bölümünde olduğu gibi yeni etiket tanımlayabilir, var olan etiketlerden birini aktif yapabilir, istenilmeyen etiket tanımlamasını silebilirsiniz. Detay butonuna bastığınızda döküm alacağınız etiketin hangi satırında ne bilgisi yazılacağını görebilir, istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. (Şekil i) Şekil i Etiket Tanımlamaları Posta Ayarları TABĐM üzerinden kursiyerlerinize e-posta göndermek için göndereceğiniz host, port, adres, kullanıcı adı ve şifrenizin girilmesi gereken bölümdür. (Şekil j) Şekil j Posta Ayarları 137

138 2.8.2 Ücret ve Hesap Bilgileri Bu bölümde sabit kurs ücretleri, sınav ve pul harcı girişleri yer almaktadır. (Şekil 2.226) Burada girilen değerler göre kursiyerlerine seçilen sertifika sınıfı üzerinden ödeme planı oluşturulduğunda ya da sınav harcı vere harç pulu borçlandırması yapılacağı zaman burada tanımlanan verilere göre işlem yapar. Şekil Kurs Ücretleri ve Sınav Harcı Giriş Ekranı Sol tarafta dikey alanda bulunan ehliyet sınıfları kursiyerin önceden almış olduğu ehliyet sınıfını, yukarıdaki dikey alanda bulunan ehliyet sınıfları ise yeni alacağı ehliyet sınıfını gösterir. Buna göre; A1 sınıfı ehliyet ücreti dikey ve yatayın A1 olduğu hücreye yazılır. B sınıfı ehliyet ücreti dikey ve yatayın B olduğu hücreye yazılır. B den E ye fark sınıfı ücreti dikey B ve yatay E olan hücrenin çakıştığı hücreye yazılır. Yapılan girişleri kaydetmek için Tamam butonuna basılarak ücretlendirme işlemi sonlanır. 138

139 2.8.3 Sınav Muaflık Tablosu Sınav muaflık tablosu, daha önce ehliyet almış bir kursiyerin ehliyet sınıfını yükseltmesi durumunda muaf kalacağı sınavları göstermektedir. Bu sınavlar Trafik (T), Đlkyardım (Đ), Motor (M) ve Direksiyon (D) sınavlarıdır. Sol tarafta bulunan dikey alandaki A1, A2, B, C, D, E, F, G, H ehliyet sınıfları kursiyerin daha önceden almış oldu ehliyet sınıflarını; yukarıdaki yatay alanda bulunan alandaki A1, A2, B, C, D, E, F, G, H ehliyet sınıfları ise kursiyerin yeni alacağı ehliyeti belirtir. Şekil Sınav Muaflık Tablosu Bu tabloda Kursiyerin muaf olduğu sınavlar için 1, muaf olmadığı sınavlar için ise 0 olarak girilmiştir. Eğer değiştirilmek istenen hücre varsa değiştirilmek istenen hücreye tıklanır 1 veya 0 yazıldıktan sonra hücreye kaydetmek için Enter a basılır. Sınav muaflık tablosunda değişiklikler tamamlandıktan sonra isteme kaydetmek için Tamam butonuna basılır ve tabloda çıkılır. Ehliyet yükseltme durumunda olan kursiyerin bu tablodaki bilgilere göre muaf olduğu dersler varsa, kursiyerin bulunduğu sınav listesindeki sınav notları hücresinde ya da sınav notları bölümündeki hücresinde bu dersler olarak görünür. 139

140 2.8.4 Özel Form Ayarları Bu bölümde programda basılacak formların tasarımı yapılır. Kursun kullandığı hazır formların ayarı da burada yapılır. Özel form ayarları seçeneğine tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. (Şekil 2.228) Şekil Özel Form Ayarları Form alanında bulunan ayarlama seçenekleri Ekranın sol tarafında Form Adı altında bir pencere bulunur. Burada formlar sınıflandırılmıştır. Örneğin; müracaat formu, savcılık formu, ek 7 gibi. Burada bulunan formlar arasından seçtiğiz forma ait çeşitli formlar sağ tarafta açılan pencerede sıralanır. Örneğin: eğer sol taraftan Müracaat Formunu seçtiyseniz sağ tarafta Müracaat formuna ait hazır formlar listelenir. Müracaat Formu (A SERĐSĐ), Müracaat Formu (B SERĐSĐ), Müracaat Formu (C SERĐSĐ), Müracaat Formu (D SERĐSĐ) ve Müracaat Formu (E SERĐSĐ) gibi Baskı Şekli Şekil a Baskı Şekli Ekranın alt kısmında Baskı Şekli bölümü vardır. (Şekil a) Hazırlanan formun yazıcıdan Dikey ya da Yatay sayfaya döküm vermesi ayarlanabilir. Yandaki gibi görünen alandan dökümün dikey sayfaya çıkmasını istiyorsanız Dikey Sayfa, yatay sayfaya çıkmasını istiyorsanız Yatay Sayfa seçeneği seçilir 140

141 Kayma Ayarlarının Düzenlenmesi Burada bulunan kısım ise dökümü alınacak formun kâğıt üzerinde konumunu gösterir. Dökümde kayma varsa buradan düzeltilir (Şekil b). Şekil b Sağ sol kayma ayarı Eğer dökümde; 1. Sağa ya da sola kayma varsa üst kısımda bulunan yatay cetveldeki çubuk kaydırılır. Ya da yatay cetvelin altında bulunan alana kaydırma değeri girilir. Sağa kaydırmak için değer artırılır, sola kaydırmak için değer azaltılarak yazılır. 2. Yukarı ya da aşağı kayma varsa sol kısımda bulunan dikey cetvel üzerindeki çubuk kaydırılır. Ya da dikey cetvelin yanında bulunan alana kaydırma değeri girilir. Burada yukarı kaydırmak için değer azaltılır, aşağı kaydırmak için değer artırılır. NOT: Form ayarlarında 40 birim 1 santimetre ye denk geldiğinden kayma miktarı 40 birime göre oranlanarak yapılmalıdır Standart Değerler Şekil c Standart Değerler Her formda alanların belli bir ayara göre çıktısının sağlanması için Standart Değerler kısmından yapılmaktadır. (Şekil c) Font: Alanın içerisine yazılan yazının yazı tipini belirlemek için kullanılır. Renk: Alanın içerisine yazılan yazının yazı rengini belirlemek için kullanılır. Boy: Alanın içerisine yazılan yazının boyunu belirlemek için kullanılır Formun Aktif Yapılması Form listesi ekranında müracaat formunda olduğu gibi birden fazla hazırlanmış alt formu olabilir. Đstenilen alt formdan çıktı alınması için aktif yapılması gerekir. Bunun için aktif yapılacak form seçilir ardından Bu Formu Aktif Yap butonuna basılır ve seçilen formun yanında aktif olduğu gösteren işareti gelir Değerlerin Kaydedilmesi Düzenlenen kayma ayarlarının kaydedilmesi için Değerleri Kaydet butonun basılır ve yapılan değişiklikler kaydedilmiş olur Formu Ön Đzleme Formların ön izleme penceresinde görünmesini sağlamak için ekranın sağ alt tarafındaki seçeneği işaretliyse hazırlanan matbu form ön izleme penceresinde görünür. 141

142 Alt formların başka bir alt forma kopyalanması: Hazırlanmış olan alt formların alanlarının ve özelliklerini yeni bir alt forma kopyalamak isteniyorsa, kopyalanacak olan alt forma sağ tıklanır. Yandaki gibi açılan menüden Formu Kopyala seçeneğine basılır. (Şekil2.228-d) Şekil d Formun kopyalanması Ardından kopyalanan ayarları yüklemek için, yüklemek istediğiniz alt forma sağ tıklayın ve yandaki gibi açılan menüden Kopyalanan Ayarları Yükle seçeneğine basılır (Şekil e). Böylece ayarlar bu forma kopyalanmamış demektir. Şekil e Kopyalanan Formun Ayarlarının Yüklenmesi Form ayarlarını görmek için form üzerindeyken Enter a basmanız ya da fareye çift tıklamanız yeterlidir. Bu şekilde ekrana Rapor Tasarımı penceresi açılır. Form ayarı için burada da değişiklik yapılmışsa Sakla butonuna basılarak yapılan işlemler kaydedilir. 142

143 Forma Yazıcı Tanımlaması Yapma Bir form için bilgisayara tanımlanmış yazıcıların sadece birinden döküm almak isteniyorsa o form için yazıcı tanımlaması yapılır. Bunun için yazıcı tanımlaması yapılacak olan forma sağ tıklanır ve yandaki gibi açılan menüden Yazıcı Tanımlaması Yap seçeneğine basılır. (Şekil f) Şekil f Forma yazıcı tanımlamasının yapılması Böylece yandaki gibi bilgisayarınıza tanıtılmış yazcıları listeleyen yazıcıyı seçme penceresi açılır.(şekil g) Đstenilen yazıcı seçilir. Tamam butonuna basıldığında tazıcı tanımlaması yaptığınız formun Kullanılacak Yazıcı Đsmi olan sarı alanında seçilen yazıcının ismi gelir. Şekil e Forma yazıcının seçilmesi ekranı Bundan sonra hangi yazıcını varsayılan olursa olsun, bu formun dökümünü alacağınız zaman sadece tanımladığınız yazıcı üzerinden çıktını alabilirsiniz. 143

144 Form Tasarımı Rapor tasarımının yapıldığı bölümdür. Herhangi bir formu tasarlamak için istediğimiz formun üzerine çift tıklanır ve o forma ait rapor tasarım ekranı açılacaktır. (Şekil 2.229) Şekil Form tasarım ekranı Yeni Alan Ekleme Bu ekranda butonuna basıldığında rapor üzerinde Alan1 oluşacaktır. Tekrar tıklandığında Alan 2 ve sonrasında gelen hücreler oluşacaktır. Bu şekilde yeni alanlar oluşturup, formun ilgili bölümlerinde kullanabilirsiniz. (Şekil a) Şekil a Forma yeni alan ekleme 144

145 Bu alanlar rapor üzerinde arka plandaki formu baz alarak gerekli yerlere yerleştirilir. Eğer arka planda formun resmi yoksa cetvel kağıdı yardımıyla alan hücrelerini rapor üzerinde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Cetvel kağıdınız yoksa butonuna tıklandığında yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. Seçili durumdaki alan hücrelerinin genişlikleri ve boyları ALT+yön tuşlarıyla hassalık düzeyi düşük, CTRL + yön tuşları ile hassaslık düzeyi orta, SHIF + yön tuşları ile hassaslık düzeyi yüksek olarak yön tuşları ile genişlikleri ve boyları ayarlanabilir. Alanların uzunlukları, boyları ve ilişkilendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, aşağıdaki gibi tasarlanmış bir form ekrana gelecektir. (Şekil b) Şekil b Tasarlanmış bir form örneği Alanların Konumlandırılması Eğer alanların konumlarını ok tuşlarıyla kaydırmak yerine konum değerlerini elinizle vermek istiyorsanız, alan seçili durumda iken fare ile ekranın sol alt kısmında bulunan değerlerin üzerine tıklanılır. (Şekil c) Şekil c Form alanlarının yatay ve dikey düzlemde ayarlanması 145

146 Buraya tıklandığında seçili olan alanın forma göre soldan ve üstten koordinat değerlerini vermektedir. Buraya çift tıklanarak açılan ekranda değerleri el ile değiştirip Enter a konumlandırılır. Şekil d Form alanlarının yatay düzlemde ayarlanması Şekil e Form alanlarının dikey düzlemde ayarlanması Diğer kırmızı oklu yeri tıkladığınızda, seçili alanların genişlik ve yükseklik sayısal değeri girilerek ayarlanabilir. (Şekil f) Şekil f Form alanlarının genişlik ve yüksekliklerinin ayarlanması Rapor Tasarımındaki Butonlar Rapor tasarımı ekranını yeni alan ekler. Eklenen alan içindeki yazılacak olan bilginin yazı biçimi belirlenir. Forma yazılacak bilginin kalın olarak yazılmasını sağlar. Forma yazılacak bilginin yatay olarak yazılmasını sağlar. Forma yazılacak bilginin altı çizili olarak yazılmasını sağlar. Forma yazılacak bilginin hücre içinde sola hizalanmasını sağlar. Forma yazılacak bilginin hücre içinde ortaya hizalanmasını sağlar. Forma yazılacak bilginin hücre içinde sağa hizalanmasını sağlar. Forma yazılacak bilginin hücre içindeki büyüklüğü belirlenir. Forma yazılacak bilginin hücre içindeki rengi belirlenir. 146

147 Forma Yazılacak Bilgilerin Düzenlenmesi Form üzerindeki alanın üzerine gelip, farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana aşağıdaki gibi bir menü açılır. (Şekil2.230) Bu menüde üç seçenek vardır. Alan bilgilerini belirleyeceğiniz Alan Özellikleri seçeneği, Şekil Form alanının bilgi düzenlenmesi oluşturulan alaların silinmesini sağlayan Bu Alanı Sil seçeneği ve oluşturduğunuz alan özelliklerinde yeni alan oluşturmak için Alan Kopyala seçenekleri kullanılır Alan Özellikleri seçeneği seçildiğinde aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. (Şekil a) Şekil a Formun Alan özellikleri Seçeneği Bu ekranda Alan Adı, Bilgi Kaynağı, Tablo Adı, Tablo Alanının Adı bilgileri olmak üzere dört bölüm bulunur. a) Alan Adı Seçmiş olduğunuz alanına adını gösterir. b)bilgi Kaynağı Tablodan oku, sistemden al, sabit text, fonksiyon, optik fonksiyonlar, ders programı, cari hesap fonksiyonları, direksiyon fonksiyonları ve döngülü değerler olmak üzere dokuz bölümden oluşur. b-1) Tablodan Oku Programın veri tabanı içindeki dosyaların bilgilerine erişebilme izni verir. Tabloyu seçip, hangi bilgi alanını kullanılacaksa o alanı seçin. (Şekil b ve Şekil c) Şekil b Tablo Adının seçimi Yapılan işlemleri kaydetmek için Tamam butonuna basın. Şekil c Tablo Alanının Adı Seçimi 147

148 b-2)sistemden Al Programa hazır konulan değerlerin alınması işlemi yapılır. Burada kullanılması muhtemel değerler hazır olarak kullanıcıya sunulmuştur. Buradan aday no, aracın cinsi, sistem tarihi, sistem saati, kursun adı, kurs müdürü adı, matbu il, matbu ilçe gibi bilgiler çekilebilir. (Şekil d) Şekil d Sistemden Al b-3)sabit Text Alanlara istediğiniz yazıyı elle yazmanızı sağlar. Bunun için Sabit Text alanına yazıp Tamam butonuna basmak yeterlidir. (Şekil e) Şekil e Sabit Text b-4) Fonksiyon Şekil f Fonksiyon Form üzerinde bazı fonksiyonel işlemler ve bu işlemler sonucundaki değerleri yazmak için bu bölümde ayarlamalar yapılır. (Şekil f) Burada daire, dikdörtgen çizdirilebilir, resim batırılabilir, fonksiyon adı alanı altında bulunan diğer direksiyon ve teorik sınav hakkı, erkekse işaretle, kadınsa işaretle gibi fonksiyonel işlemler yapılabilir. Bazı fonksiyon işlemlerinin çalışması için parametre değerleri vermek gerekir. 148

149 b-5) Optik Fonksiyonlar Bu bölümde kursiyere ait optik sınav cevap kağıdı, optik direksiyon değerlendirme, optik bilgi formu gibi optik formların çıktı ayarları yapılmaktadır. Bu formların yarları program içine hazır olarak bulunmaktadır. (Şekil g) Şekil g Optik Fonksiyonlar b-6) Ders Programı Ders programı ile ilgili fonksiyonları içermektedir. Bu fonksiyonlar dersler, saat yaz ve tarih yazdır. (Şekil h) Şekil h Ders Programı b-7) Cari Hesap Fonksiyonları Kursiyerlere ait cari bilgilerinin yazılmasını sağlayan bilgi kaynağıdır. Cari fonksiyonlar arasında; cari durumu, harç açıklaması, makbuz ve senet bilgilerinin, taksit sayısı, tutarı ve vade tarihi gibi bilgilerinin yazılmasını sağlar. (Şekil i) Şekil i Cari Hesap Fonksiyonları 149

150 b-8)direksiyon Fonksiyonları Direksiyon ile ilgili bilgilerin alındığı bölümdür. Buradan direksiyon eğitim yeri, plaka, ders saat ve tarihi,usta öğretici bilgilerinin yazdırıldığı bölümdür. (Şekil j) Şekil j Direksiyon Fonksiyonları b-9)döngülü Değerler Form hazırlarken kullanılacak olan bir değerin döngülü işlemler alanında ne kadar oluşturulması gerektiği bilgisi burada belirtilir. Örneğin raporunuzda olacak satır sayısı, çizilecek olan dikdörtgenler buradan istenile sayıda belirli aralıklarla oluşturulması sağlanabilir..(şekil k) Şekil k Döngülü Değerler Yazım Yönü Programda tablodan okunan, sistemden alınan sabit text olarak ilişkilendirilen alanların yönlerini alan seçiliyken, alan özellikleri ekranında aşağıdaki görünümde gerçekleştirebilirsiniz. (Şekil l) Şekil l Yazım Yönü Bu Alanı Sil Rapor tasarımda silmek istenen alan varsa o alan üzerine sağ tıklanıp Bu Alanı Sil butonuna basılır ve ekrana aşağıdaki gibi silmek için uyarı mesajı gelir. (Şekil m) Evet butonuna basıldığında seçilen alan silinir, Hayır butonuna basılırsa alan silinmez ve rapor tasarımı ekranına geri dönülür. Şekil m Formdan Alan Silme 150

151 Alanı Kopyala Rapor tasarımı ekranında özelliklerinin kopyalanmasını istediğiniz alan varsa, bu alan sağ tıklayıp Alanı Kopyala seçeneğine basın ve ekranda yeni bir alan oluşacaktır. Bu alanın alan özelliklerini açığınızda kopyaladığınız alanın bilgilerini tuttuğunu göreceksiniz. Ardından bu alandaki bilgilerin nerede yazılmasını istiyorsanız oraya konumlandırmanız yeterli Rapor Tasarım Ekranındaki Butonlar Kapat: Rapor tasarımı ekranını kapatır. Yazıcıya Gönder: Hazırlanan rapor tasarımını yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar. Sakla: Hazırlanan ya da değiştirilen rapor tasarımının kaydedilmesini sağlar. Cetvel Kâğıdı Basma: Rapor tasarımını kolaylaştırmak için Cetvel kâğıdını yazıcıdan çıktı alabilirsiniz Hesap Kodu Tanımlamaları Kursa ait gelir gider hesaplarının tanımlandığı bölümdür. Bu gelir ve gider hesapları için hesap kodu, hesap ismi ve gerekliyse KDV oranı bu bölümde tanımlanır. Burada kayıt yapılan hesap kodları muhasebe menüsü diğer gelirgider bölümlerinde kullanılır. Hesap kodu tanımlamaları seçeneğine basıldığında aşağıdaki gibi bir pencere açılır. (Şekil 2.231) Şekil Hesap Kodu tanımlama 151

152 Bu ekranda hesap kodu tanımlayabilir, kodun karşılığı olan açıklamayı ve KDV oranını yazabilirsiniz. Örnek bir hesap kodu formatı aşağıdaki şekildeki gibi olmalıdır. (Şekil a) Şekil a Tanımlanmış hesap kodu örneği Buradaki gibi ilk önce ana hesaplar, ardından alt hesaplar açılır. Mesela burada 01 Muhtelif Gelirler, 02 Personel Giderleri, 03 Araç Giderleri, 04 Muhtelif Giderlerdir. Bunların alt hesapları ise; 01 Muhtelif Gelirler alt hesapları: Kitap Satışları, Savcılık Kâğıdı, 02 Personel Giderler alt hesapları: Eğitmen Maaşı, Sekreter Maaşı, Müdür Maaşı, 03 Araç Giderleri alt hesapları: OY 877 Giderleri dir Yeni Kod Ekleme Yeni Hesap kodu eklemek için butonuna tıklanır ve ekrana aşağıdaki gibi Yeni Kod Ekleme penceresi açılır. (Şekil b) Bu mesaj penceresinde tanımlanacak hesap kodu yazılır ve Tamam butonuna basılır. Ardından hesap kodu tanımlama penceresindeki açıklama ve KDV alanına gerekli bilgiler girilip Enter a basılır (Şekil c). Örnek olarak burada hesap kodu tanımlanmıştır. Alanlar arası geçişler ya Enter a Şekil b Yeni Kod Ekleme basılarak ya da yön tuşlarına basarak yapılır. Hesap kodlarını girdikten sonra ESC tuşuna basılarak ya da Kapat butonuna basılarak çıkıldığında yapılan işlemler kaydedilmiş olur. Şekil c Hesap koduna açıklama ve KDV oranı ekleme 152

153 Hesap Kodu Değiştirme Değiştirmek istenilen hesap koduna gelinip butonuna basılır ve ekrana kod değiştirme penceresi açılır. (Şekil d) Bu pencerede yeni kod yaılıp Tamam butonuna basıldığında kod değiştirme işlemi tamamlanır. Vazgeç butonuna basıldığında bir işelem yapmadan hesap türleri tanımlama penceresine geri döner. Şekil d Hesap kodu değiştirme Hesap kodu değiştirme yapacağınız kod önceden tanımlanmış hesap kodu olmaması gerekir. Eğer Kod Değiştirme penceresinedaha önceden tanımlanmış bir hesap kodu yazdıysanız ekrana yandaki gibi hesap kodunun kullanıldığı uyarısı veren pencere açılır (Şekil e )ve Tamam butonuna basıldığında aşağıdaki gibi onay penceresi açılır (Şekil f). Burada Evet butonuna basıldığında program farklı iki hesap kodundaki hareketleri seçilen hesap türü üzerinde birleştirir. Hayır veya Vazgeç butonlarına basıldığıda işlem yapmadan hesap kodu tanımlama penceresine geri döner. Şekil e Hesap kodu değiştirme uyarısı Şekil f Hesap kodu değiştirme onay penceresi Hesap Kodu Silme Silmek istenen hesap kodu alanına gelip ekrana gelecektir. (Şekil g) butonuna basılır ve aşağıdaki gibi bir onaylama penceresi Burada Evet butonuna basılarak sileme işlemi gerçekleşir. Eğer silmek istenen hasep kodu, gider veya diğer gelir işlemlerinde kullanılmışsa, program bu hesap kodunun silinmesine izin vermez ve aşağıdaki gibi bir uyarı penceresi ekrana gelir. Şekil g Hesap kodu silme uyarısı Şekil h Hesap kodu uyarısı 153

154 Hesap Kodu Listesi Alma Programada tanımlanmış hesap türlerinin kodu, açıklaması ve KDV bilgillerini listeleyen bir rapor ekranı açar ve buradan yazıcıya döküm gönderbilrsiniz. Butonuna basıldığında istenilen hesap kodlarını listelemek için aşağıdaki pencere açılır.(şekil ı) Eğer başlangıç ve bitiş hesap no alanları boş bırakılıp Tamam butonuna basılırsa kaydedilmiş tüm hesap kodlarını listeler. Şekil ı Hesap kodu listesi filtreleme ekranı Tüm işlemler yapılıp tamamlandıktan sonra kapat butonuna basılarak Hesap Kodu Tanımlamaları penceresi kapanır SMS Raporları SMS programında göndericiyi başlat dedikten sonra buradan belirlenen kriterler doldurulduğunda durumuna, sonucuna, firma adına, kullanıcı adına, konusuna, yılına, tipine, telefon numarasına, adına, soyasına veya kayıt tarihi aralığına göre SMS raporunu ekrana getirir. (Şekil 2.232) Bu pencerede alanlara bilgi girerek ya da aralık vererek sorgulama yapabilirsiniz. Şekil SMS Raporları Sorgu ekranı Bilgi girerek yapılacak sorgular: Durumuna göre gönderilecek, beklemede, iptal edilen ve gönderilmiş olan SMS lerin raporunu alabilirsiniz. (Şekil a) Şekil a SMS Raporunda Durum sorgulama 154

155 Sonucuna göre işlem yapılamayan, sonuç beklenen, başarılı olan, kapalı veya kapsama dışında olan, geçersiz olan veya sonuç alınamayan kriterlere göre SMS raporu alabilirsiniz. (Şekil b) Şekil b SMS Raporunda Sonuç sorgulama Gönderilenin tipine göre personel, müşteri, öğrenci, kursiyer gibi seçeneklerden hangisi seçilirse ona göre SMS raporunu ekrana getirir. (Şekil c) Şekil c SMS Raporunda Tip sorgulama Aralık verilerek yapılacak sorgular: Adı, soyadı ve katıt tarihi aralıkalrına istenilen bilgiler verildikten sonra Tamam butonuna basılarak ekrana SMS raporu gelir Plaka Tanımlama (1) Direksiyon programlarında kursiyerleriniz için plaka seçimi yapacağınızda plakaları buradan tanımladıysanız ekrana liste halinde gelecektir. Plaka Tanımlamaya bastığınızda aşağıdaki gibi Plaka Giriş penceresi açılacak. (Şekil 2.233) Şekil Plaka Giriş ekranı (2) Burada plaka eklemek için Plaka No alanına eklenecek plaka yazılır. Yazılan plakalı araçta eğitim verecek öğretici personel alanından seçilir. Eğer personel işlemlerinden personel kayıtları yapılmışsa burada isimleri listelenecektir.(şekil a) Şekil a Personel seçimi 155

156 (3) Ardından araç türü seçilir. Araç türü tanımlamak için Araç Ekle butonuna basılır ve aşağıdaki gibi araç ekleme penceresi açılır. (Şekil b) Şekil b Araç türü seçimi (4) Buradaki boş satıra otomobil, kamyon ya da motosiklet gibi eğitim verilen araç türü yazılır. Đkinci bir araç türü tanımlamak için aşağı yön tuşuna basıp yeni boş satır açılır. Araç türleri yazıldıktan sonra tamama basılır ve Plaka Giriş penceresine geri dönülür ve araç seçilir. Ardından plaka tanımlandığında aşağı görüntü gibi bir pencere ekrana gelecektir.(şekil c) Şekil c Örnek Plaka Giriş Ekranı Plaka Giriş ekranında bulunan butonlar; Araç türü eklemek için gereken pencereyi açar. Plaka tanımlamak için yeni boş satır açar. Tanımlanmış olan plakanın satırını siler. Bu butona basıldığında aşağıdaki uyarı mesajını ekrana getirir. (Şekil d) Şekil c Plaka silme uyarısı Evet butonuna basıldığında üzerinde bulunulan satır silinir. Hayır butonuna basıldığında silme işlemi yapılmadan Plaka Giriş ekranına geri döner. (5) Tamam butonuna basıldığında Plaka Tanımla için yapılmış işlemler kaydedilerek ekran kapanır. 156

157 2.9. Đstatistik Programda yapılan kursiyer işlemleri sonuçlarının sayısal olarak belirli kriterlere göre istatistiksel veri olarak listelenmesi bu bölüme yapılır. (Şekil 2.234) Şekil Đstatistik Menüsü Genel Đstatistik (M.E.Đ.S) Girilen parametreler göre ekrana kursiyerlerle ilgili istatistikler gelmektedir. Genel istatistik (M.E.Đ.S) bölümüne tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir filtre ekranı gelir. (Şekil a) Şekil a Genel Đstatistik (M.E.Đ.S) Filtreleme ekranı 157

158 Girilen filtre değerlerine göre sistem istatistik raporunu verecektir. (Şekil b) Şekil c Genel Đstatistik (M.E.Đ.S) Rapor ekranı Toplam erkek kursiyer sayısı, toplam kadın kursiyer sayısı, sertifika sınıfına göre toplam kursiyer sayılarını ve tahsil durumuna göre ehliyet sınıflarındaki toplam kursiyer sayılarını gösterir. 158

159 2.9.2 Genel Đstatistik II Girilen parametrelere göre ekrana kursiyerlerle ilgili istatistikler gelmektedir. Genel istatistik II bölümüne tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir filtre ekranı gelecektir. (Şekil d) Şekil d Genel Đstatistik II Filtreleme ekranı Girdiğiniz değerlere göre sistem istatistik raporu hazırlayacaktır. (Şekil e) Şekil e Genel Đstatistik II Rapor ekranı Kayıtlı olan kursiyerlerin kız ve erkek sayılarını, kursa devam eden kız ve erkek sayılarını, sınava giren kız ve erkek sayılarını, sertifika alan kız ve erkek sayılarını, ilk hakkında kazanan kız ve erkek sayılarını, sonraki haklarında kazanan kız ve erkek sayılarını sertifika sınıfı bazında toplamları verir. Ayrıca dosyasını yakan, kursa devam etmeyen, başarısız olan, idari sebeple ayrılan ve kayıt sildirenlerin ehliyet sınıflarına ve cinsiyetlerine göre toplam sayılarını verir. 159

160 2.9.3 Sınıf/Dönem Đstatistiği Grup sınıf istatistiği ekranında istatistik almak istediğiniz grubun ismini başlangıç ve bitiş grubu hücrelerine yazmanız gerekir. (Şekil f) Tek bir grubun istatistiğini görmek istiyorsanız başlangıç ve bitiş değerlerine aynı grubu yazmanız gerekir. Şekil f Grup Sınav Đstatistiği filtreleme ekranı Daha sonra Tamam butonuna tıkladığınızda grup / sınıf istatistiklerini gösteren ekran açılacaktır. (Şekil g) Şekil g Grup Sınav istatistiği Rapor ekranı Bu gruba bağlı olan kursiyerlerin aday numaraları, ad ve soyadları, sertifika sınıfları, yaşları, cinsiyetleri, meslekleri, tahsil durumları, kan grupları listelenmektedir. Ayrıca kursiyerlerin kontenjanlı, sertifika alıp almadığı, ilk haklarında alıp almadığı, sonraki haklarında alıp almadığı, dosyasını yakıp yakmadığı gibi bilgileri Evet, Hayır şeklinde listelenir. 160

161 2.10. Hizmet Kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlamak için hazırlanan ek araçların bulunduğu bölümdür. Dört bölümden oluşur (Şekil 2.235): Şekil Hizmet Menüsü Kullanıcılara Mesaj Yollama Program çok kullanıcılı ise diğer kullanıcılarla iletişim sağlamak için kullanılan bir bölümdür. (Şekil a ) Şekil a Kullanıcılar arası mesajlaşma ayar ekranı Ekranın sol panosunda kullanıcılar yer almaktadır. Burada mesaj göndermek istediğiniz kullanıcıyı seçip, mesaj hücresine gerekli mesajı yazıp Gönder butonuna basıldığında mesaj gerekli kullanıcıya ulaşacaktır. Gelen mesajlar bölümünde diğer kullanıcılardan gelen mesajlar görüntülenir. Mesaj yollayabilmeniz için kime mesaj yolladığınızı seçmeniz gerekmektedir. Tek kullanıcıları seç bölümünü işaretlerseniz gönderdiğiniz mesajlar tüm kullanıcılara gidecektir. Kullanıcılar butonuna bastığınızda çalışan kullanıcıların listesini alabilirsiniz. 161

162 Takvim Kullanıcıya takvim hizmeti vermek için yapılmış olan bölümdür. Şekil b Takvim ekranı Hesap Makinesi Program tarafından hazırlanan ve kullanabileceğiniz hesap makinası programıdır. (Şekil c) Şekil c Hesap Makinası Ekranı 162

163 Randevu Defteri Randevuların takip edilebilmesi için yapılmış olan randevu defteri menüsünü programın yardımcı araçları olarak kullanabilir. (Şekil d) Şekil d Randevu Defteri Ekranı Randevu defteri ana ekranında yıl içerisinde kırmızı renk ile işaretlenen tarihler resmi günleri göstermektedir. Bu resmi günler Parametreler menüsünde Genel Bilgilerde Tatil Günleri bölümünde tanımlanır. Randevu işlemini gerçekleştirmek istediğiniz günün üzerine gelip farenizin sağ tuşuna tıklarsanız aşağıdaki gibi bir menü açılacaktır. Şekil e Randevu defteri menüsü Bu menüde randevu defterini aç seçeneğini seçildiğinde üzerinde bulunduğu tarihe ait aşağıdaki gibi randevu defterini açacaktır. Bu ekranın sol kısmında gün içerisindeki saatler yer almaktadır. Randevu işlemini hangi saate yazacaksanız o saatin üzerine konumlanıp, randevu ile ilgili açıklamayı sağ panoya yazınız. Şekil f Randevu defteri hazırlama menüsü 163

164 Bu ekranda bulunan butonlar: Ekranın sol kısmında saatlerin bulunduğu alana sistem saatinizin olduğu yeni satır açar. Saatlerin bulunduğu satırı siler. Saatler arasında ileri geri geçişleri sağlar. Sol kısımdaki Đşlem hücresini aktif hale getirebiliriniz. Aktif hale gelen işareti görünür. Randevu defterine yazılmış olan işin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterir. hücrede Sol kısımdaki Hatırlat hücresini aktif hale getirebilirsiniz. Bu işlem ana randevu ekranında hangi tarih üzerinde işlem yapılıyorsa o tarihin sağ üst köşesine mavi bir kutuyla işaretlenecektir. Kullanıcı randevu defterine girdiği zaman hangi günlerde randevularının olduğunu rahatlıkla görebilecektir. Açıklama bölümüne girilen bilgileri kaydeder. Pencereyi kapatıp bir önceki pencereye geri döner. Randevu defteri dökümü seçeneğine tıkladığınızda döküm almak istediğiniz tarihleri giriniz. Verdiğiniz tarih kriterlere göre, program randevu defteri iş listesini listeler Servis Program içerisinde kursiyer borç alacak değerlerinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının güncellenmesi, ana dosya hareket bağlantısı düzenlenmesi, grup dosyası düzenlenmesi, hesap kodları gelir / gider düzenlenmesi, YTL çevrim işlemi, CD ye yedek alma, ekran kayıt dosyasının sıfırlama işlemleri gibi işlemlerinin yapıldığı bölümdür. (Şekil ) Şekil Servis menüsü 164

165 Kursiyer Borç / Alacak Değerlerinin Düzenlenmesi Kursiyer dosyasının borç alacak değerlerinin düzenlenmesi gerçekleştirir. (Şekil a) Đşlemi başlatmak için Tamam butonuna basılır. Çıkan uyarılarda EVET butonuna basılarak düzenleme yapılır. Şekil a Kursiyer Borç/ Alacak Değerlerinin Düzenlenmesi Sınav Sonuçlarının Güncellenmesi Kursiyer sınav notları ve hak bilgilerinin düzenlenmesini gerçekleştirir. Tamam butonuna bastıktan sonra kullanım şekli Kursiyer Borç / Alacak Değerlerinin Düzenlenmesi ile aynıdır. (Şekil b) Şekil b Sınav Sonuçlarının Güncellenmesi Ana Dosya Hareket Düzenlenmesi Hareket dosyaları ile ana dosyası arasındaki bağlantıları düzenler (Şekil c). Tamam butonuna basıldığında aşağıdaki alt seçim penceresi açılır (Şekil d). Şekil c Ana Dosya Hareket Düzenlenmesi Şekil d Ana Dosya Hareket Düzenlenmesi Bu seçim ekranında yapılması istenen kontrol seçenekleri seçildikten sonra Tamam butonuna basılır ve Kursiyer Borç / Alacak Değerlerinin Düzenlenmesinde gelen uyarı mesajlarında Evet e basılarak işlem gerçekleştirilir. 165

166 Grup Dosya Düzenlenmesi Kursiyer grup dosyalarının düzenlenmesini sağlar. Kullanım şekli Kursiyer Borç / Alacak Değerlerinin Düzenlenmesi ile aynıdır. (Şekil e). Şekil e Grup Dosya Düzenlenmesi Hesap Kodları Gider / Gelir Düzenlenmesi Kursiyer hesap kodları gelir / gider düzenlenmesinin gerçekleştirildiği bölümdür. Kullanım şekli Kursiyer Borç / Alacak Değerlerinin Düzenlenmesi ile aynıdır. (Şekil f). Şekil f Hesap Kodları Gider/Gelir Düzenlenmesi YTL Çevrim Đşlemi TL ye göre girilmiş verilerin para birimi YTL ye göre çevirmek için kullanılır. Bu çevirim işlemi sırasında verilerinizin bozulmamsı için TABĐM destek elemanlarının yardımını alınız. 166

167 CD ye Yedek Alma TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonundaki verilerinizi CD ye yedek almanızı sağlar. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki pencere ekrana gelir. Buradan hem bilgisayarınızda belirlediğiniz bir klasöre yedek alabileceğiniz gibi CD ye de yedek alabilirsiniz. (Şekil g) Şekil g CD ye Yedek Alma Ekranı Bilgisayarınızın sabit diskine yedek alır. Yedek alınacak yer ismi değiştirilmezse masa üstünde yedek aldığınız tarihli ODTYDK klasörü oluşturur ve buraya yedeklerinizi alır. Eğer Yedek Alınacak Yer alanındaki aşağı oka basarsanız yedek alınmasını istediğiz konumu seçebilirsiniz. CD ye yedek almanızı sağlar. CD nizi CD sürücüsünden çıkartır Sertifika Alanların Arşive Aktarımı Şekil h Sertifika Alanların Arşive Aktarım ekranı Sertifika alan kursiyerleri toplu olarak arşive aktarmayı sağlar. Bu seçenek seçildiğinde yandaki pencere açılır (Şekil h). Tamam butonuna basıldığında işlemi onaylamak için çıkan iki onay ekranında Evet e basarak işlem başlatılır. Đşlem bittiğinde kursiyer kartında artık sertifika alan kursiyerler Kursiyer Arama penceresinde değil Arşivden Arama penceresinde ekrana gelecektir. Arşive aktarma ve Arşivden arama penceresi Kursiyer Kartı bölümünde de anlatılmıştır. Detaylı bilgi için bakınız. 167

168 Cari Hesaplara Tarih Sınırı Verme Programa tanılayacağınız tarih öncesi yapılmış carilerle ilgili işlem yapılmasını engeller. Bu seçenek seçildiğinde aşağıdaki gibi uyarı mesajı ekrana gelir. (Şekil i) Bu mesajda Tamam butonuna basıldığında ikinci bir pencere açılacaktır. Burada cari işlem sınırı vereceğiniz pencere ekrana gelir. Burasa işlem tarihi yazılıp Tamam butonuna basılır. (Şekil j) Şekil i Cari hesap sınırı verme uyarısı Şekil J Cari hesap sınır tarihi verme ekranı Böylece belirlenen tarih ve öncesi için artık cari hesap işlemi yapılamayacağına dair mesaj penceresi açılır. (Şekil k) Şekil k Cari hesap sınırı verme bilgi ekran Ekran Kayıt Dosyasını Sıfırlama Program içerisindeki ekran görünümleri kullanıcı düzeyinde ayarlanır. Bu ayarları iptal edip, ekran görüntü ayarlarını ilk haline döndürmek için bu bölüm kullanılır. Bu gelen pencerede Evet butonuna basıldığında ekran değerleri sıfırlama işlemi gerçekleşir. (Şekil l) Şekil l Cari hesap sınır tarihi verme ekranı 168

169 Araç Çubuğunu Ayarla Ekrandaki araç çubuğunun istediğiniz şekilde düzenlenmesini sağlar. (Şekil m) Şekil l Cari hesap sınır tarihi verme ekranı Sol tarafta Categories alanı altında bulunan menülere tıkladığınızda sağ taraftaki Available Buttons bölümünde sıralanacaktır. Buradan hangi butonu araç çubuğunda görmek istiyorsanız, o butona sol basılı tutup araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Araç çubuğunu düzenledikten sonra Tamam butonuna basarak işlem tamamlanır Yardımcı Program Tanımları Sürücü Kursu Otomasyonu ile beraber çalışan ara yazılımları otomasyon içinden de çalıştırabilmeniz için tanımlamasını yapacağınız bölümdür. (Şekil 2.237) Şekil a Servis Yardımcı Programlan Tanımlama seçeneği Servis menüsünden Yardımcı Program Tanımları seçeneğine basıldığında otomasyonla entegreli çalışan programları tanıtabileceğiniz bir pencere açılır. (Şekil a) Bu pencerede kırmızı ok ile gösterilen sütundaki alanlara tanımlayacağınız programların isimleri yazılır. Yuvarlak içine alınmış Dosya Aç işareti olan yere tıklandığında ise aşağıdaki gibi tanımlayacağınız programın yerini göstereceğiniz bir pencere açılır. (Şekil b) Şekil a Yardımcı Program Tanımlama Penceresi 169

170 Şekil b Yardımcı Program Tanımlama Penceresi 2 Açılan bu konum belirleme ekranında; Konum alanı Surucu klasörü olarak seçilir, aşağıdaki listelenen dosyalardan da ilgili olan yardımcı program adı seçilip Aç butonuna basılır. Burada kırmızı ile işaretlenen Sınav Listesi Borç Durumu, Tabim Kayıt Tarihine Göre Fatura Listesi ve Tabim Sertifika Listesi isimli programlardan biri seçilir. Otomasyona tanımlanması istenen programlar seçilip Aç butonuna bastıktan sonra Programların isimleri de yazıldıktan sonra yandaki gibi bir pencere ekrana gelir. (Şekil b) Bu tanımlamaları yaptıktan sonra Servis menüsündeki Yardımcı Programlar dan dökümünü alabilirsiniz. ( Bakınız Bölüm ) Şekil b Yardımcı Program Tanımlama Penceresi Yardımcı Programlar Yardımcı programların tanımlaması yapıldıktan sonra bu bölümden döküm alabilirisiniz. Tanımlanan programlar yazdığınız program isimleriyle burada görünür (Şekil ) ve istediğiniz üzerinden döküm alabilirsiniz. Şekil Yardımcı Programlar Tanımlanan yardımcı programlar üzerinden döküm almayı sırayla inceleyelim: 170

171 Sınav Listesi Borç Durumu Sürücü Kursu Otomasyonuna kayıtlı Teorik ve Direksiyon Sınav listelerinize ait tüm sınav tarihlerinize ait kursiyerlerinizin cari durum raporunu almanızı sağlar. Buradan döküm alınması istendiğinde yandaki ekran açılır. ( Şekil a) Şekil a Sınav Listesi Borç Durum Rapor ekranı Şekil b Yanda da göründüğü gibi Teorik veya Direksiyon Sınav Listelerinden hangisi seçilirse o sınava ait tüm tarihler getirilir ve ardından dökümü alınmadı istenen tarih seçilip Tamam butonuna basılır. ( Şekil b) Tamam butonuna basıldığında ekrana kriterlerde belirlenen kursiyerler listelenir ve Excel e Aktar butonuna basılarak rapor Excel e aktarılır ve oradan dökümünü alabilirsiniz. Dökümdeki alanlar şunlardır: Aday No, Adı, Soyadı, Sertifika Sınıfı, Eski Sertifika Sınıfı, Teorik Hakkı, Direksiyon Hakkı, Cep Telefonu, Ev Telefonu, Ödenen Borç, Kalan Borç, Sınav Harcı, Harç Pulu, Toplam Borç. Şekil c Sınav Listesi Borç Durum Rapor sonuç ekranı 171

172 Kayıt Tarihine Göre Fatura Listesi Sürücü Kursu Otomasyonuna kayıtlı ve Kursiyer kartından ödeme planı oluşturulmuş kursiyerlerinizin belirlenen kayıt tarihi aralığında açık ve kapalı faturaların listesini alabilirsiniz. Bu program seçildiğinde aşağıdaki gibi bir pencere açılır. (Şekil 2.239) Şekil Kayıt Tarihine göre fatura listesi ekranı Bu ekranda döküm alınmak istenen kayıt tarihi aralığı belirlenip fatura şekli seçildikten sonra Tamam butonuna basılır. Böylece ekrandaki alanlara bulunan kayıtlar listelenir. Sağ tarafta Sertifika ve Fatura bilgilerini, Sol taraftaki ekranda ise Buluna kursiyerlerin genel bilgilerini listeler. Bu listelenen bilgilerin Excel e aktarımı için sağ ve sol taraftaki Butonlara basılır ve Excel e aktarım gerçekleştirilir. Sertifika / Fatura Bilgilerini Excel e Aktar seçeneği seçildiğinde ekrana gelen listede; Aday No, Grubu, Kayıt Tarihi, Sertifika Veriliş Tarihi, TC Kimlik No, Adı, Soyadı, Eski Sertifika Sınıfı, Sertifika Sınıfı, Fatura No, Fatura Tarihi ve Fatura Tutarı bilgilerini ekrana getirir. Genel Bilgileri Excel e Aktar seçeneği seçildiğinde ekrana gelen listede; Aday No, TC Kimlik No, Kayıt Tarihi, Grubu, Adı, Soyadı, Eski Sertifika Sınıfı, Sertifika Sınıfı ve Açıklama bilgilerini ekrana getirir Sertifika Listesi Sürücü Kursu Otomasyonuna kayıtlı ve Kursiyer kartından ödeme planı oluşturulmuş ve sertifika almış kursiyerlerinizin belirlenen kayıt tarihi aralığında açık ve kapalı faturaların listesini alabilirsiniz. Bu program seçildiğinde Kayıt Tarihine Göre Fatura Listesi bölümündeki pencere açılır. (Şekil 2.239) Bu pencereden gereken kriterleri belirleyip yukarıda anlatılan bölümdeki gibi Excel den döküm alabilrisniz Yardım Programla ilgili yardım ve bilgi alabileceğiniz menüdür. (Şekil 2.240) Şekil Yardım Menüsü 172

173 Yardım Kullanımı Yardım menüsünün kullanımı hakkında bilgi verir Đçindekiler Programda bulunan bölümlerin ve bu bölümlere ait alt bölümlerin kullanımında yardımcı olmak için resimli olarak anlatan görüntü ekrana gelir Konu Taraması Programda bulunan bölümleri ve bu bölümlerin altındaki alt bölümlere ulaşmanızı ve seçtiğiniz bölümlerle ilgili tanımlanmış konuların açıklamalarına ulaşmanızı sağlar Program Hakkında Lisansını aldığınız TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu nun versiyonu, ürün seri numarası ve TABĐM hakkından bilgileri ekranda gösterir. (Şekil 2.241) Şekil Program Hakkında ALANI 173

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.

OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu. OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.tr Osmaniye 2011 Otomasyona Giriş Otomasyona ilk giriş sırasında standart

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ HASTA ARAMA 1- Hastanın adı soyadı tam veya bir kısmı yazılır. 2- Hasta adı tam yazılarak arattırılmak istenirse tam seçeneği veya kısmi seçeneği seçilerek ad ve soyadın bir kısmı yazılır aramayı başlat

Detaylı

SÜRÜCÜ SQL 2.56.1.1 GÜNCELLEMELERİ KILAVUZU

SÜRÜCÜ SQL 2.56.1.1 GÜNCELLEMELERİ KILAVUZU SÜRÜCÜ SQL 2.56.1.1 GÜNCELLEMELERİ KILAVUZU 2016 Sürücü Kursları Yönetmeliği Güncellemeleri 1 1. Sürücü sertifikasını Otomatik vitesli araç ile almak isteyen kursiyerlerin işlemleri için ; Kursiyerin Kartından

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Kurs Otomasyonu Programı

Kurs Otomasyonu Programı Kurs Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 6 1.1. Kurs Otomasyon Programının Kurulumu... 6 1.2. Kurs Otomasyon Programının Çalıştırılması... 8 2. Tabim Kurs Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

ÖĞRENCİ İNTERNET MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

ÖĞRENCİ İNTERNET MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU ÖĞRENCİ İNTERNET MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU Otomasyona Giriş Otomasyona ilk giriş sırasında standart olarak; Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası Şifre: T.C. Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenir.

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Giriş Ekranı Programı ilk defa kurduysanız kullanıcı adınız ve şifreniz palmiye dir. Server a bağlanmak için server yazan kutuya tıklayınız. IP Numarası olarak Server IP Numarası

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Web Labaratuar Modulu

Web Labaratuar Modulu Web Labaratuar Modulu http://212.156.99.42:777/mlis Linkini web tarayıcıların(google Chrome tercih sebebi) adres satırına linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir. Karşımıza

Detaylı

2.54.1.4 GÜNCELLEMELERĐ SINAV LĐSTELERĐ ĐŞLEMLERĐ MEĐS ĐSTATĐSTĐK DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARI

2.54.1.4 GÜNCELLEMELERĐ SINAV LĐSTELERĐ ĐŞLEMLERĐ MEĐS ĐSTATĐSTĐK DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARI 2.54.1.4 GÜNCELLEMELERĐ SINAV LĐSTELERĐ ĐŞLEMLERĐ MEĐS ĐSTATĐSTĐK DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARI 1 2.54.1.4 VERSĐON SINAV LĐSTELERĐ, MEĐS ĐSTATĐSTĐK DĐREKSĐYON DERS PROGRAMLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER VE

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU UDİSA Bilgisayar Limited Şirketi tarafından yazımı tamamlanan ve sizler için özel olarak geliştirilen bilgisayar programımızın,

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ KURULUM DEMO KURULUM DOSYALARI: Kurulum dosyası «datasoft_seri2015_kur» tıklandıktan sonra kurulum yukarıdaki pencereyle başlar. Kullanıcı

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

2016 Bahar Dönemi. İşveren ve İşveren Vekili için. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. e-sertifika Programı. Başvuru Kılavuzu

2016 Bahar Dönemi. İşveren ve İşveren Vekili için. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. e-sertifika Programı. Başvuru Kılavuzu 2016 Bahar Dönemi İşveren ve İşveren Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-sertifika Programı Başvuru Kılavuzu 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifre Hatırlatma

Detaylı

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Nisan 2013 MARM ASSISTANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Yenişehir Mh. Mustafa Akyol Sk. Grup Center İş Mrkz. No:9/158 34912 Kurtköy Pendik/İSTANBUL Tel

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları. Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları. Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU 1. Adım: Oturumu aç Butonunun üzerini tıklayın. 2. Adım: Kullanıcı adı ve parolanızı ilgili kutucuklara yazın ve Enter tuşuna basın. 3. Adım: 1 Kullanıcı adı ve şifrenizi

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Hesap Planı, önceden fiş içerisinde ve diğer alanlarda (hesap kodu tanımlanması gereken alanlar) ekranın üst tarafına otomatik geliyor veya Alt+3 tuş kombinasyonu ile görüntüleniyordu.

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi. YÖK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi. YÖK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi YÖK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi nin gerçekleştirdiği sınavlara

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye

Detaylı

SÜRÜCÜ SQL VE GÜNCELLEMELERİNDE YAPILANLAR

SÜRÜCÜ SQL VE GÜNCELLEMELERİNDE YAPILANLAR SÜRÜCÜ SQL 2.56.2.5 VE 2.56.2.24 GÜNCELLEMELERİNDE YAPILANLAR 1 1. Mebbis Modül Kursiyer dönem kayıt işleminde kursiyer cep telefonu aktarımlarında güncelleme yapılmıştır. 2. Ders Programlarının Aktarım

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma Yaz öğretiminde açılacak dersler; enstitülerde anabilim dalının olumlu görüşü üzerine, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı