KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU"

Transkript

1 KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211)

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. SUNUŞ TÜRKİYE DE EĞİTİM 4 3. AYDIN İLİ EĞİTİM GÖSTERGELERİ , ve EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KUŞADASI- DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUŞADASI-DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİ KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA İLKÖĞRETİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA ÖZEL ÖĞRETİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA ORTA ÖĞRETİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA YAYGIN EĞİTİM YILI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) SONUÇLARI YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SONUÇLARI 2 6. KUŞADASI TİCARET ODASI YILI EĞİTİM / SEMİNER FAALİYETLERİ

3 1. SUNUŞ Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen bir olgudur ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde barındırmaktadır. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. Bu nedenle toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında eğitim çok önemlidir. Gelecek yıllarda Kuşadası ekonomisinde ve ticari hayatında söz sahibi olacak bugünün öğrencilerinin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ezbere dayalı olmayan, araştırmacı, kaliteli eğitim almaları, ilçemizin geleceğinin şekillenmesinde temel rol oynayacaktır. Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü istatistiklerine göre eğitim ve öğretim yılında Kuşadası nda 37 okul 554 derslikte okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim de öğrencimiz eğitim görmüş, 856 öğretmenimiz görev yapmıştır eğitim ve öğretim yılındaki öğrencilerimizin % 5,8 i okul öncesinde, % 62,64 ü ilköğretimde ve % 31,56 sı ise ortaöğretimdedir. Odamız Ar-Ge bölümü tarafından Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü istatistiklerine dayanılarak hazırlanan ve Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı yı kapsayan bu raporun yöneticilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim konusunda araştırma yapan akademisyenlerimize faydalı olması dileğiyle bol kazançlı günler dilerim. Serdar AKDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı - 3 -

4 2.TÜRKİYE DE EĞİTİM Türkiye de eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, örgün eğitim sisteminin herhangi bir aşamasında bulunan ya da örgün eğitimini tamamlamış bireyler için örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yaygın eğitimde, genel veya mesleki eğitim eksikliklerini gidermek isteyen kişilerin gönüllü katılımı söz konusudur. Örgün eğitimin ilk basamağı okulöncesi eğitimdir ve isteğe bağlı olarak, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimidir. Okulöncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. Okulöncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı uygulama sınıfları ile diğer öğretim kurumlarına bağlı anasınıfları olarak da açılabilmektedir. İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. Sekiz yıllık kesintisiz eğitimden oluşan ilköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. MEB ilköğretimin amacını; her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, milli ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamak olarak tanımlamaktadır. Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az üç yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlamaktır

5 İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış her öğrenci ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, yeti ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. 3. AYDIN İLİ EĞİTİM GÖSTERGELERİ Aşağıdaki tablo eğitim-öğretim yılında Aydın ilinde okul, derslik, öğrenci ve öğretmen durumunu göstermektedir. Aydın ilinde toplam 798 okul, 7689 derslik söz konusudur. Bu okullarda, i erkek, sı kız olmak üzere toplam öğrenci eğitim görmüş, öğretmen görev yapmıştır. Aydın ilinde toplam 337 bünyeli ana sınıfı, 43 bağımsız anaokulu olmak üzere toplam 38 adet okul öncesi eğitim veren okul vardır öğrenci bu okullarda eğitim görmüş, 568 öğretmen görev yapmıştır eğitim-öğretim döneminde, Aydın ilinde toplam 445 ilköğretim okulu mevcuttur. 551 derslik ve 518 şube söz konudur öğrenci ilköğretim okullarında eğitimlerini almış, 653 öğretmen görev yapmıştır. Aydın da 51 i genel lise, 5 i özel lise, 42 teknik lise olmak üzere toplam 98 adet ortaöğretim kurumu vardır. Ortaöğretimde toplam öğrenci okumuş, 351 öğretmen görev yapmıştır dönemi için, Aydın ilinde 17 adet halk eğitim merkezi, 1 adet mesleki eğitim merkezi, 49 adet özel motorlu taşıt sürücü kursu, 72 adet özel dershane, 15 özel etüd eğitim merkezi, 21 özel muhtelif kurs olmak üzere toplam 157 adet özel öğretim kurumu söz konusudur. Bu öğretim kurumlarına 5.33 öğrenci devam etmiş, 172 öğretmen görev yapmıştır. Aşağıdaki grafikler; 28-29, ve eğitim-öğretim döneminde Aydın ilindeki okul, derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarını göstermektedir eğitim öğretim döneminde 63, eğitim-öğretim döneminde 631 ve eğitimöğretim döneminde 798 okul söz konusudur eğitim ve öğretim döneminde 7698 derslikte toplam öğrenci eğitim görmüş, öğretmen görev yapmıştır

6 Aydın İli Okul-Derslik-Öğrenci ve Sayıları Okul Derslik Öğrenci Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı Aydın ilinde eğitim-öğretim döneminde eğitim alan öğrencinin i kız öğrenci, sı erkek öğrencidir öğrencinin % 6,8 i okul öncesi, % 65,2 si ilköğretim, %,2 si özel eğitim, % 27,8 i ortaöğretim, % 28 i ise özel öğretim öğrencisidir

7 Aydın İli Eğitim Göstergeleri ( Eğitim-Öğretim Yılı) OKUL TÜRÜ Okul Derslik ġube Öğrenci Erkek Kız Erkek Kız Bağımsız Anaokulu (Resmi) Bağımsız Anaokulu (Özel) Bağımsız Anaokulu ı Bünyeli Uygulama Anasınıfı Bünyeli Anasınıfı (Resmi İÖO) Bünyeli Anasınıfı ( Özel İÖO) Bünyeli Anasınıfı ı Okul Öncesi Genel ı Birleştirilmiş Sınıflı İÖO Müstakil İÖO Yatılı Bölge İÖO Resmi Ġlköğretim ı Özel İÖO Ġlköğretim Genel ı Rehberlik Araştırma Merkezi Resmi Özel Eğitim Okulu Özel Özel Eğitim Okulu Özel Özel Eğitim ve Rhbl. Mrkz Özel Eğitim Genel ı Genel Lise Özel Lise Genel Lise ı Mesleki Teknik Lise Ortaöğretim Genel ı Halk Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Yaygın Eğitim Genel ı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Özel Dershane Özel Etüd Eğitim Merkezi Özel Muhtelif Kurslar Özel Öğretim ı Genel Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı - 7 -

8 Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) Aydın İli Okul Türüne Göre İlçeler Bazında Okul - Derslik - Öğrenci Ve Durumu ( Öğretim Yılı) TOPLAM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM İLÇE ADI Merkez Bozdoğan Buharkent Çine Didim Germencik İncirliova Karacasu Karpuzlu Koçarlı Köşk Kuşadası Kuyucak Nazilli Söke Sultanhisar Yenipazar TOPLAM * Okul öncesi eğitimdeki öğretmen sayısına, il genelindeki 229 tane ücretli öğretmen dahil edilmemiştir. ** Okullarımızda derslik olmadığı halde derslik olarak kullanılan 129 birim, toplam derslik sayısına ilave edilmemiştir. Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı Aşağıdaki grafik Aydın ili Merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde dağılımını göstermektedir öğretim yılında Aydın ilindeki öğrencilerin % 27,73 ü Merkezde, % 15,11 i Nazilli de, % 13,1 u Söke de ve % 8,26 sı Kuşadası nda eğitimlerine devam etmektedir. Kuşadası, öğrenci sayısı bakımından Aynın ili ilçeleri içinde 4. sıradadır

9 Aydın İli İlçelerinde Öğrencilerin Yüzde Dağılımı Aşağıdaki grafik ise Aydın ili Merkez ve ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin yüzde dağılımını göstermektedir eğitim-öğretim yılında Aydın daki öğretmenlerin % 29,11 i Merkezde, % 16,25 i Nazilli de, % 12,33 ü Söke de ve % 8,1 u Kuşadası nda görev yapmaktadır. Kuşadası, öğretmen sayısı bakımından da Aynın ili ilçeleri içinde 4. Sıradadır. Aydın İli İlçelerinde Görev Yapan lerin Yüzde Dağılımı - 9 -

10 , ve YILLARI KUŞADASI-DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM TOPLAM Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı eğitim öğretim yılında, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da toplam 35 okulda, 528 derslikte, öğrenci eğitim görmüş, 723 öğretmen görev yapmıştır. Eğitim gören öğrencilerin 737 tanesi okul öncesi, 924 tanesi ilköğretim ve 3618 tanesi ortaöğretim öğrencisidir eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 19 dur eğitim öğretim yılında toplam 37 okulda, 543 derslikte, öğrenci eğitim görmüş, 788 öğretmen görev yapmıştır. Bir önceki eğitim dönemine göre öğrenci sayısında % 5, öğretmen sayısında ise % 9 luk bir artış söz konusudur. Eğitim gören öğrencilerin 586 tanesi okul öncesi, tanesi ilköğretim ve tanesi ortaöğretim öğrencisidir eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 18 dir

11 Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da eğitim-öğretim dönemi itibarıyla toplam 37 okulda 554 derslik vardır öğrenci eğitim görmekte, 856 öğretmen görev yapmaktadır. Okul öncesi eğitim veren 24 okul bulunmaktadır. Bu okullarda 856 öğrenci okul öncesi eğitimlerini almaktadır. Kuşadası nda eğitim-öğretim yılı itibarıyla 21 ilköğretim okulu bulunmaktadır. derslik sayısı 337 dir öğrenci eğitim görmekte, 481 öğretmen görev yapmaktadır. Ortaöğretimde ise, 11 okul 178 derslik söz konusudur öğrenci eğitim görmekte, 322 öğretmen görev yapmaktadır , ve Eğitim Öğretim Yılları Öğrenci Sayıları 28-29, ve Eğitim Öğretim Yılları Sayıları

12 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUŞADASI-DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİ Eğitim-öğretim döneminde Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da toplam öğrenci eğitim görmüştür. Bu öğrencilerin % 5,8 i okul öncesinde, % 62,64 ü ilköğretimde ve % 31,56 sı ise ortaöğretimdedir. Öğrencilerin yüzde dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da Eğitim Gören Öğrencilerin Dağılımı Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da görev yapan 554 öğretmenin ise % 6,19 u okul öncesinde, % 56,19 u ilköğretimde ve % 37,62 si ise ortaöğretimde görev yapmıştır. Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da Görev Yapan lerin Dağılımı

13 Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) 5.1. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM: Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da 24 adet okul öncesi eğitim veren okul vardır. Bu okulların 6 tanesi anaokulu, 2 tanesi uygulama okulu bünyesinde ve 16 tanesi ilköğretim bünyesindedir. 18'i anaokulu, 4'ü uygulama okulu ve 17'si ilköğretim bünyesinde olmak üzere toplam 39 derslik söz konusudur. Bu dersliklerde 454 erkek, 42 kız öğrenci olmak üzere toplam 856 öğrenci eğitim görmüştür. ÖĞRENCİ SAYILARI Okul Derslik Öğrenci Anaokulu Öğrenci Uygulama Okulları Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde İLÇE KUŞADASI Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da okul öncesi eğitim veren okullarda toplam 53 öğretmen görev yapmıştır. Bu öğretmenlerin 4'ü erkek, 49'u kadındır. ÖĞRETMEN SAYILARI Anaokulu Uygulama Okulları Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Ücretli Şube İLÇE KUŞADASI Aşağıdaki tablo Kuşadası ilçesinde resmi ve özel bağımsız anaokullarında ve ilköğretim okullarındaki öğretmen ve okul öncesi eğitim alan öğrenci sayılarının okullara göre ayrıntılı istatistiklerini göstermektedir

14 Normal İkili Derslik Şube Erkek Kadın Ücretli aylık 48-6 aylık 6-72 aylık Kız Öğr. ı aylık 48-6 aylık 6-72 aylık Erkek Öğr. ı Öğrenci ı KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) Öğretim Şekli ÖĞRETMEN SAYISI Anaokulu Öğrt. KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK Okul Adı Cihan Çeliksoy Anaokulu X Evliya Çelebi Anaokulu X 5 Melahat Kıvanç Anaokulu X Mücella Emgin Anaokulu X Özel Benim Arkadaşım Anaokulu X Özel Ü.Naci Akdoğan Anaokulu X Atatürk İlköğretim Okulu X Bel-Kent İlköğretim Okulu X Cumhuriyet İlköğretim Okulu X Çakabey İlköğretim Okulu X Feriha Ruhi Karakaş İlköğretim Okulu X Güzelçamlı Mustafa Kemal İlköğretim X Okulu İbrahim Zeki Emgin İlköğretim Okulu X Kazım Dirik İlköğretim Okulu X Kuşadası İlköğretim Okulu X Nermin Metin Akar İlköğretim Okulu X Pakize Kamil Çağlayan İlköğretim Okulu X Rahime Bilici İlköğretim Okulu X Soğucak İlköğretim Okulu X Vali Kadir Uysal İlköğretim Okulu X Yedieylül İlköğretim Okulu X Özel Ü.Naci Akdoğan İlköğretim Okulu X Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi X Kız Teknik Ve Meslek Lisesi X TOPLAM

15 Derslik Şube Lojman Kaloriferli Sobalı Klimalı BT Sınıfı BT Sınıfı Bil. Bilgisayar ADSL KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) 5.2. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA İLKÖĞRETİM: Aşağıdaki tablo eğitim ve öğretim döneminde, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da ilköğretim eğitimi veren okulların şehir ve köylere göre dağılımını, derslik sayılarını, öğretmen ve öğrenci sayılarını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da toplam 21 okulda ilköğretim eğitimi verilmiştir. 765 öğrenci şehirde, 2176 öğrenci köyde olmak üzere toplam 9241 öğrenci eğitim almıştır. 35 öğretmen şehirde, 131 öğretmen köylerde olmak üzere toplam 481 öğretmen görev yapmıştır. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da İlköğretim Göstergeleri SINIFLARA GÖRE ŞUBE ve ÖĞRENCİ SAYISI S NO OKUL ADI Öğretim Şekli Isınma Durumu Öğrenci ÖZEL EĞİTİM SINIFI N İ T E K T E K Şb T E K 1 Atatürk İÖO X X Bel-Kent İÖO X X Cumhuriyet İÖO X X Çakabey İÖO X X İbrahim Zeki Emgin İÖO X X İkiçeşmelik İÖO X 1 2 X Kuşadası İÖO X X Mahmut Esat Bozkurt İÖO Nermin Metin Akar İÖO Özel Ü.Naci Akdoğan İÖO Pakize Kamil Çağlayan İÖO X 8 16 X X X X X X X Rahime Bilici İÖO X X Yedieylül İÖO X X ŞEHİR TOPLAMI Feriha Ruhi Karakaş İÖO Güzelçamlı Mustafa Kemal İÖO X X X X Kazım Dirik İÖO X 9 8 X Kirazlı Selim Eren İÖO X X Soğucak İÖO X X Vali Kadir Uysal İÖO X X Yayla İÖO X X Yeniköy İÖO X X KÖY TOPLAMI ŞEHİR+KÖY TOPLAMI

16 Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik Lise Müf. Uyg. Öğr Derslik Kalorifer Kömürlü Kalorifer Fuel-Oil Klima KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) 5.3. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI ÖZEL EĞİTİM: Kuşadası ilçesinde Özel Yaşama Katılım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermekte, söz konusu merkezde 62 si erkek, 36 sı kız öğrenci olmak üzere toplam 98 öğrenci eğitim almıştır. Söz konusu merkezde 8 eğitmen görev yapmıştır. Isınma Durumu Öğrenci İLÇE ADI OKUL ADI T E K T E K KUŞADASI Özel Yaşama Katılım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 9 x KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA ORTA ÖĞRETİM: Orta Öğretim Genel Lise ve Mesleki Teknik Lise Olmak üzere ikiye ayrılmaktadır eğitim öğretim döneminde, Kuşadası ilçesinde toplam 11 okulda orta öğretim eğitimi verilmiştir. Bu okulların 6 tanesi genel lise, 5 tanesi mesleki teknik lise kapsamındadır. Genel liselerde toplam 2192 öğrenci, mesleki teknik liselerde ise 2463 öğrenci eğitim almıştır. Genel liselerde 151 öğretmen, mesleki teknik liselerde ise 171 öğretmen görev yapmıştır. GENEL LİSE MESLEKİ ve TEKNİK LİSE İLÇE ADI Öğrenci Öğrenci T E K T E K T E K T E K KUŞADASI Aşağıdaki tabloda genel liselerin türlerine göre dağılımı gösterilmektedir. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da 6 genel lisenin 2 tanesi düz lise, 2 tanesi Anadolu Lisesi, 1 tanesi Anadolu Lisesi ve 1 tanesi Özel Anadolu Lisesi dir. Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin ve öğretmenlerin sayıları tabloda gösterilmiştir

17 Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik Okul ġube Derslik Öğrenci Okul ġube Derslik Öğrenci Okul ġube Derslik Öğrenci Okul ġube Derslik Öğrenci KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) ĠLÇE ADI LĠSE ANADOLU LĠSESĠ ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ ÖZEL ANADOLU LĠSESĠ ÖZEL AND.ÖĞR.YETġ.L. ÖZEL GENEL LĠSE KuĢadası Mesleki Teknik liseler türlerine göre, erkek teknik, kız teknik ve ticaret turizm olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Aşağıdaki tablolar eğitim ve öğretim döneminde, söz konusu kategorilere göre Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı daki mesleki teknik liselerdeki derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarını göstermektedir. MESLEKİ TEKNİK LİSE (ERKEK TEKNİK) Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci T E K T E K Kuşadası MESLEKİ TEKNİK LİSE (KIZ TEKNİK) Anadolu Meslek Lisesi Çok Programlı Lise İLÇE Öğrenci Öğrenci T E K T E K T E K T E K Kuşadası

18 Derslik Şube Kaloriferli Sobalı Sobalı Kaloriferli Klima BT Sınıfı BT Sınıfı Bil. T. Bilgisayar TOPLAM ERKEK KIZ ADSL Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) MESLEKİ TEKNİK LİSE (TİCARET TURİZM) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çok Programlı Lise İLÇE Öğrenci Öğrenci T E K T E K T E K T E K Kuşadası Lojman Isınma Durumu Öğrenci OKUL ADI Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi X X Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi X X Kız Teknik Ve Meslek Lisesi X X Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi X X Kuşadası Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi X X Kuşadası Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi X X Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 12 4 X X Makbule Hasan Uçar Lisesi 7 9 X X Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji 6 12 X X Şehit Kaya Aldoğan Lisesi X X Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Lisesi 1 9 X X TOPLAM 5.5. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA YAYGIN EĞİTİM: Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da 1 yaygın eğitim kurumu söz konusudur. Burada 6 kurs açılmış, 1 erkek, 113 kız öğrenci olmak üzere toplam 114 öğrenci eğitim almıştır. Halk Eğitim Merkezi nde ise 199 kurs açılmış, 3939 kişi eğitim görmüştür. Halk eğitim merkezinde 12 öğretmen görev yapmıştır

19 Kuşadası nda 1 adet mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır. Burada 3 u çıraklık, 1 tanesi kalfalık olmak üzere toplam 4 adet kurs açılmıştır. 269 öğrenci bu kurslara katılmıştır. Kurslara katılan öğrencilerin 214 tanesi erkek, 55 tanesi kadındır. Mesleki Eğitim Merkezi nde 13 ü erkek, 1 tanesi kadın olmak üzere 14 öğretmen görev yapmıştır. Kuşadası nda 6 adet taşıt sürücü kursu bulunmaktadır. Bu kurslara 352 kişi katılmıştır. Kurslarda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 75 dir. Ayrıca 2 adet özel dershane, 2 adet özel etüt eğitim merkezi ve 2 adet özel muhtelif kurs veren kurum söz konusudur. Kurum Kurs Öğrenci Sayıları T E K T E K YAYGIN EĞİTİM HALK EĞİTİM MERKEZİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1 4 (3 Çıraklık, 1 Kalfalık) MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI ÖZEL DERSANELER ÖZEL ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖZEL MUHTELİF KURSLAR (Bilgisayar-Lisan) NOT: Öğrenci Sayıları Eğitim - Öğretim yılına ait bilgilerdir. Kaynak: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aşağıdaki tablo ise, eğitim-öğretim döneminde Kuşadası ilçesindeki özel yurtların yatak kapasitelerini ve barınan öğrenci sayılarını göstermektedir. Kuşadası nda 4 özel yurtta toplam 128 öğrenci barınmaktadır. Bu öğrencilerin 69 tanesi erkek, 59 tanesi kız öğrencidir

20 Yurdun Adı Yatak Kapasitesi Barınan Erkek Kız Erkek Kız Statüsü Kuşadası Ort.Öğr.Erk. Öğreci Yurdu Dernek Kuşadası Özel Davutlar Erkek Öğr. Yrd Dernek Özel Nurhan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Şahıs Kuşadası Zehra Kız Öğrenci Yurdu Dernek TOPLAM YILI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) SONUÇLARI Aşağıdaki tablo, 21 yılında Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları görülmektedir. LYS Puanları Matematik-Fen (MF-1-2-3), Türkçe-Matematik (TM-1-2-3), Türkçe-Sosyal (TS-1-2-3) ve Yabancı Dil (YD-1-2-3) konularında hesaplanmaktadır. 21 yılında Kuşadası ilçesi TS1 ve TS2 puanı dışında Aydın ili ortalamasının altında kalmıştır

21 YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SONUÇLARI Aşağıdaki tablo ise Aydın ili ve ilçelerinde Ortaöğretim Yerleştirme Puanlarını (OYP) göstermektedir. Ortaöğretime Yerleştirme Puanları (OYP), Öğrencilerimizin 7. ve 8. sınıflarda aldıkları Seviye Belirleme Sınavı ve Yılsonu Başarı Puanlarının belirli bir yöntem ile hesaplanmaktadır. Kuşadası OYP puanları açısında Aydın ilinde 1.sıradadır. Aydın ilinde toplam 15.3 öğrenci OYP sınavına girmiştir. Aydın ilinin OYP ortalaması 276,563 dür. 6. KUŞADASI TİCARET ODASI DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Aşağıdaki tabloda döneminde Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim programlarının adı, amaçları ve tarihleri gösterilmektedir döneminde de eğitim ve seminerlerimiz devam edecektir

22 KUŞADASI TİCARET ODASI DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ PROGRAMIN ADI AMAÇ TARİH 1 CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Başarılı bir CV hazırlamak, mülakat yeteneklerini geliştirmek 15 Ekim 21 2 İnternet Reklamcılığı Google AdWords hesabı oluşturmak, fiyat teklifi vermek ve kampanya yönetim stratejilerini içeren konularla AdWords hesabınızı etkin bir şekilde yönetmeyi öğretmek 22 Ekim 21 3 Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Kurumdaki insan kaynağı performansının sürekli olarak geliştirilmesini iyileştirilmesini sağlamak, amaç ve önceliklerin neler olduğunu tespit etmek, sistem sonucunda elde edilen değerlendirmelerin personelin ücret, terfi vb. artışlarında değerlendirmek 6 Kasım 21 4 Stres Yönetimi Programı 5 Temel İletişim Teknikleri Sürekli şikâyet ettiğimiz ve rahatsız olduğumuz stres i yönetebilmeyi ve stresi yönettiğimizde başarılarımızın arttığını, iş ve sosyal hayatımızın daha yaşanabilir hale geldiğini göstermek. Katılımcılar etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerinin kazandırılmasını sağlamak 6 Aralık Aralık 21 6 Temel Diksiyon Ve Etkili Konuşma Kurallara uygun etkili ve akıcı konuşma becerisi elde etmek, bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini sağlamak, Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesini sağlamak, Sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel seslendirilmesini sağlamak, bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini ve doğru tonlama ile duygularını kontrol etmesini sağlamak. 1 Ocak Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetim Teknikleri Katılımcıların stratejik açıdan insan kaynaklarını değerlendirip yorumlayabilmeleri görev yaptıkları işletmelerde tüm İnsan Kaynakları Sistemlerini kurabilecek yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak 26 Ocak Yöneticiler İçin Satış- Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Eğitim Stratejileri Programın amacı işletmelerde yenilikçi satış ve pazarlama stratejileri oluşturma, müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini kurma ve yürütme kapsamında temel bilgi ve yeteneklere sahip satış- pazarlama yöneticisi yetiştirmektir. 14 Şubat Satış Elemanı Eğitimi Programı Programın amacı ürün ya da hizmet için satış ortamını hazırlayabilen, satışa sunabilen, satabilen ve satış sonrası işlemleri yapabilen satış elemanı yetiştirmektir. 25 Şubat Mağaza Yönetim Becerileri Eğitimi Programı Programın amacı mağaza yönetimini esas almak üzere mağaza tasarımı, stok yönetimi, finansal yönetim, marka yönetimi, liderlik ve ekip çalışması, müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında temel bilgi ve yeteneklere sahip mağaza yöneticisi yetiştirmektir. 7 Mart Müşteri Memnuniyeti Ve Şikâyet Yönetimi Müşterilerin Alacakları hizmetlerden tam ve eksiksiz yararlanmalarını sağlamak, hizmetlerin etkinliğini sağlamak, haklarıyla ilgili başvuru mekanizması oluşturmak, Müşterilerin Kurum Kültürünü destekleyen ve kendilerine özel hizmet almasını sağlamak. 23 Mart

23 KUTO Araştırma Yayınları Süleyman Demirel Bulvarı No:31 94 Kuşadası / AYDIN Tel: Fax:

KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU

KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (211-212) İÇİNDEKİLER Sayfa 1. SUNUŞ. 3 2. 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ. 5 3. AYDIN İLİ EĞİTİM GÖSTERGELERİ. 7 4. 28-29, 29-21, 21-211 ve 211-212 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEKTİR.

TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEKTİR. TÜM ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEKTİR. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde ortaokullarımızın 8. Sınıfını tamamlayan öğrencilerimizin

Detaylı

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu 5 AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR 7,5 Ay Son Başvuru Tarihi 24.10.2014 AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 27.10.2014 09:00

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SBS SINAV SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KAVRAMLARI (SBS) SEVİYE BELİRLEME SINAVI NEDİR? Maksimum SBS puanı: 500 SP(Sınıf Puanı) Katkı Payı : %70 İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü H 1437 / M 2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü H 1437 / M 2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ AYDIN 01 RAMAZAN 06 HAZIRAN PAZARTESİ 03 52 05 40 13 14 17 05 20 36 15 02 RAMAZAN 07 HAZIRAN SALI 03 52 05 39 13 15 17 05 20 37 16 03 RAMAZAN 08 HAZIRAN ÇARSAMBA 03 51 05 39 13 15 17 06 20 37 16 04 RAMAZAN

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI. Nihan Demirkasımoğlu

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI. Nihan Demirkasımoğlu TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI Nihan Demirkasımoğlu TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ Türkiye'de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA a)ortaöğretim KURUMLARI SINAV

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

GENÇLİĞİN KUŞADASI NA VE TİCARETE BAKIŞI ANKET ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

GENÇLİĞİN KUŞADASI NA VE TİCARETE BAKIŞI ANKET ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU GENÇLİĞİN KUŞADASI NA VE TİCARETE BAKIŞI ANKET ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU -1- BAŞKAN DAN Kuşadası Ticaret Odası, ilçemiz ve bölgemiz ile ilgili pek çok konuda raporlar hazırlamış bir kurumdur. Bu rapor, odamız

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 3 Tablo 2. Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 4 Tablo 3. Osmaniye İli ve İlçeleri

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

222 numaralı faaliyete alındı.

222 numaralı faaliyete alındı. T.C. 0 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAAL. NO EĞİTİM FAALİYETİNİN AI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ SÜRE (GÜN ) KATIL IMCI İLGİLİ BİRİM SAYISI YETKİLİ GENEL

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN

Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN . AYDIN VALİLİĞİ DEFTERDARLIK BRİFİNG RAPORU Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Teşkilat Şeması 1 2. Personel Bilgileri 2 2.1.Genel Durum 2.2.Hizmet Binaları Durumu 2.3.Dolu-Boş

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

1. SON ÜÇ YILDA OKULLAŞMA ORANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. SON ÜÇ YILDA OKULLAŞMA ORANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. SON ÜÇ YILDA OKULLAŞMA ORANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Okulöncesi Genel Ortaöğretim Mesleki Ortaöğretim Ortaöğretim ı Çağ Nüfusu Okullaşan Çağ Nüfusu Okullaşan Çağ Nüfusu Okullaşan Çağ Nüfusu Okullaşan

Detaylı

ÖZEL ATA İLKÖĞRETİM OKULU SBS SEVİYE BELİRLEME SINAVI SİSTEMİ

ÖZEL ATA İLKÖĞRETİM OKULU SBS SEVİYE BELİRLEME SINAVI SİSTEMİ ÖZEL ATA İLKÖĞRETİM OKULU SBS SEVİYE BELİRLEME SINAVI SİSTEMİ SBS NEDİR? İlköğretimin 6, 7 ve 8inci sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI GÜMÜŞHANE 2011 ATATÜRK DİYOR Kİ; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EπİTİM M BAKANLIπI ERKEK TEKNİK ÖπRETİM M GENEL MÜDÜRLÜπÜ M AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ LMESİ KONYA MAYIS 2010 ETÖGM NÜN N GÖREVLERİ

Detaylı

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi KAMİL ÖZKAN MERCİN (Rehber Öğretmen) (GÜNCELLENME TARİHİ 7 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

KÜTAHYA EĞĠTĠM BĠR-SEN 1 NOLU ġube. KĠTAP OKUMA YARIġMASI PROJE ġartnamesġ

KÜTAHYA EĞĠTĠM BĠR-SEN 1 NOLU ġube. KĠTAP OKUMA YARIġMASI PROJE ġartnamesġ KÜTAHYA EĞĠTĠM BĠR-SEN 1 NOLU ġube KĠTAP OKUMA YARIġMASI PROJE ġartnamesġ Bu Şartname Kitap Okuma YarıĢması adlı projemizin, amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru şeklini, yürütme kurulunu,

Detaylı

İL GENELİ İL İÇİ TAYİN İSTEĞİNDE BULUNABİLİNECEK AÇIK OKUL VE KURUMLARI GÖSTERİR LİSTE

İL GENELİ İL İÇİ TAYİN İSTEĞİNDE BULUNABİLİNECEK AÇIK OKUL VE KURUMLARI GÖSTERİR LİSTE 1 ŞEF 3 2 Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 ŞEF 4 1 Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 ŞEF 3 2 Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4 ŞEF 4 3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Söke 5 ŞEF 5 2 İlçe Milli

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Alanın Tanımı Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı Çocuk Gelişimi

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİY 1 Okulda Performans Yönetimi Tekkeköy İlköğretim Okulu / TEKKEKÖY 02.01.2012 04.01.2012 3 12 30 2 Toplam Kalite

Detaylı

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI LERİ 1 Ocak Hazırlayıcı Eğitim Kursu Aday Memurlar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 03.01.2014 28.03.2014 20 120 10.30-16.15 66 2 Ocak Stratejik Planlama Kursu ZORUNLU Yenice İlçesindeki tüm kurumlardaki

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI A. Amaç Milli eğitimin amaçlarına uygun olarak Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin;

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM?

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? Yetenek Seçimi ve Gelişiminde Teknosa Uygulaması HR Dergi Seçme Yerleştirme Zirvesi 21 Eylül 2012 Asena YALINIZ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İçindekiler Teknosa

Detaylı

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 BRİFİNG DOSYASI BRİFİNG DOSYASI İLİ : KARAMAN İLÇESİ : MERKEZ OKULUN ADI : BOZKANDAK ORTAOKULU 1 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozkandak Ortaokulu B- KURUM KODU : 750500

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türk Millî

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 3. 4. 2013 2014

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PUAN BURS 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRÜ ORANI KONTENJAN. Ücretli

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PUAN BURS 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRÜ ORANI KONTENJAN. Ücretli FAKÜLTE / PROGRAM EĞİTİM DİLİ EĞİTİM SÜRESİ ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI -16 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PUAN BURS -16 EĞİTİM YILI TÜRÜ ORANI KONTENJAN TAVAN PUAN 14 LYS SONUÇLARINA GÖRE EN YÜKSEK BAŞARI SIRASI TABAN

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117 - Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 8 9 8 Son Sınıf Sayımız: 7 - ÖSYS Sonuçları (Sayısal) Son Sınıf Beklemeli Sayımız: Toplam Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olan Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olamayan

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu

Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu Okul öncesi eğitimin önemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının 2010 2011 Eğitim Öğretim Yılı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının 2010 2011 Eğitim Öğretim Yılı T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının 2010 2011 Eğitim Öğretim Yılı ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO YAPILACAK ÇALIŞMALAR BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHLERİ İlköğretim Okulları,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER 2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER -Açık Lise Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı. Açık Liseye yeni kayıt yaptıran ve halen kaydı olup kayıt yenileyen öğrenciler için 30.10.2013 tarihinde

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI GENEL TEFTİŞ FORMU

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI GENEL TEFTİŞ FORMU Sayfa 1 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI GENEL TEFTİŞ FORMU Kurumun Adı Adresi Kodu Teftiş yapan İlköğretim müfettişleri Teftiş onayı tarih ve sayısı Teftişin başladığı tarih Teftişin bitirildiği tarih Önceki

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI T.C. YOZGAT T.C. VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA YOZGAT VALİLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI NİSAN 2015 YOZGAT ORTAÖĞRETİM

Detaylı