KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU"

Transkript

1 KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211)

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. SUNUŞ TÜRKİYE DE EĞİTİM 4 3. AYDIN İLİ EĞİTİM GÖSTERGELERİ , ve EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KUŞADASI- DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUŞADASI-DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİ KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA İLKÖĞRETİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA ÖZEL ÖĞRETİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA ORTA ÖĞRETİM KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA YAYGIN EĞİTİM YILI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) SONUÇLARI YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SONUÇLARI 2 6. KUŞADASI TİCARET ODASI YILI EĞİTİM / SEMİNER FAALİYETLERİ

3 1. SUNUŞ Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen bir olgudur ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde barındırmaktadır. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. Bu nedenle toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında eğitim çok önemlidir. Gelecek yıllarda Kuşadası ekonomisinde ve ticari hayatında söz sahibi olacak bugünün öğrencilerinin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ezbere dayalı olmayan, araştırmacı, kaliteli eğitim almaları, ilçemizin geleceğinin şekillenmesinde temel rol oynayacaktır. Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü istatistiklerine göre eğitim ve öğretim yılında Kuşadası nda 37 okul 554 derslikte okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim de öğrencimiz eğitim görmüş, 856 öğretmenimiz görev yapmıştır eğitim ve öğretim yılındaki öğrencilerimizin % 5,8 i okul öncesinde, % 62,64 ü ilköğretimde ve % 31,56 sı ise ortaöğretimdedir. Odamız Ar-Ge bölümü tarafından Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü istatistiklerine dayanılarak hazırlanan ve Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı yı kapsayan bu raporun yöneticilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim konusunda araştırma yapan akademisyenlerimize faydalı olması dileğiyle bol kazançlı günler dilerim. Serdar AKDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı - 3 -

4 2.TÜRKİYE DE EĞİTİM Türkiye de eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, örgün eğitim sisteminin herhangi bir aşamasında bulunan ya da örgün eğitimini tamamlamış bireyler için örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yaygın eğitimde, genel veya mesleki eğitim eksikliklerini gidermek isteyen kişilerin gönüllü katılımı söz konusudur. Örgün eğitimin ilk basamağı okulöncesi eğitimdir ve isteğe bağlı olarak, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimidir. Okulöncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. Okulöncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı uygulama sınıfları ile diğer öğretim kurumlarına bağlı anasınıfları olarak da açılabilmektedir. İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. Sekiz yıllık kesintisiz eğitimden oluşan ilköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. MEB ilköğretimin amacını; her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, milli ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamak olarak tanımlamaktadır. Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az üç yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlamaktır

5 İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış her öğrenci ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, yeti ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. 3. AYDIN İLİ EĞİTİM GÖSTERGELERİ Aşağıdaki tablo eğitim-öğretim yılında Aydın ilinde okul, derslik, öğrenci ve öğretmen durumunu göstermektedir. Aydın ilinde toplam 798 okul, 7689 derslik söz konusudur. Bu okullarda, i erkek, sı kız olmak üzere toplam öğrenci eğitim görmüş, öğretmen görev yapmıştır. Aydın ilinde toplam 337 bünyeli ana sınıfı, 43 bağımsız anaokulu olmak üzere toplam 38 adet okul öncesi eğitim veren okul vardır öğrenci bu okullarda eğitim görmüş, 568 öğretmen görev yapmıştır eğitim-öğretim döneminde, Aydın ilinde toplam 445 ilköğretim okulu mevcuttur. 551 derslik ve 518 şube söz konudur öğrenci ilköğretim okullarında eğitimlerini almış, 653 öğretmen görev yapmıştır. Aydın da 51 i genel lise, 5 i özel lise, 42 teknik lise olmak üzere toplam 98 adet ortaöğretim kurumu vardır. Ortaöğretimde toplam öğrenci okumuş, 351 öğretmen görev yapmıştır dönemi için, Aydın ilinde 17 adet halk eğitim merkezi, 1 adet mesleki eğitim merkezi, 49 adet özel motorlu taşıt sürücü kursu, 72 adet özel dershane, 15 özel etüd eğitim merkezi, 21 özel muhtelif kurs olmak üzere toplam 157 adet özel öğretim kurumu söz konusudur. Bu öğretim kurumlarına 5.33 öğrenci devam etmiş, 172 öğretmen görev yapmıştır. Aşağıdaki grafikler; 28-29, ve eğitim-öğretim döneminde Aydın ilindeki okul, derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarını göstermektedir eğitim öğretim döneminde 63, eğitim-öğretim döneminde 631 ve eğitimöğretim döneminde 798 okul söz konusudur eğitim ve öğretim döneminde 7698 derslikte toplam öğrenci eğitim görmüş, öğretmen görev yapmıştır

6 Aydın İli Okul-Derslik-Öğrenci ve Sayıları Okul Derslik Öğrenci Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı Aydın ilinde eğitim-öğretim döneminde eğitim alan öğrencinin i kız öğrenci, sı erkek öğrencidir öğrencinin % 6,8 i okul öncesi, % 65,2 si ilköğretim, %,2 si özel eğitim, % 27,8 i ortaöğretim, % 28 i ise özel öğretim öğrencisidir

7 Aydın İli Eğitim Göstergeleri ( Eğitim-Öğretim Yılı) OKUL TÜRÜ Okul Derslik ġube Öğrenci Erkek Kız Erkek Kız Bağımsız Anaokulu (Resmi) Bağımsız Anaokulu (Özel) Bağımsız Anaokulu ı Bünyeli Uygulama Anasınıfı Bünyeli Anasınıfı (Resmi İÖO) Bünyeli Anasınıfı ( Özel İÖO) Bünyeli Anasınıfı ı Okul Öncesi Genel ı Birleştirilmiş Sınıflı İÖO Müstakil İÖO Yatılı Bölge İÖO Resmi Ġlköğretim ı Özel İÖO Ġlköğretim Genel ı Rehberlik Araştırma Merkezi Resmi Özel Eğitim Okulu Özel Özel Eğitim Okulu Özel Özel Eğitim ve Rhbl. Mrkz Özel Eğitim Genel ı Genel Lise Özel Lise Genel Lise ı Mesleki Teknik Lise Ortaöğretim Genel ı Halk Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Yaygın Eğitim Genel ı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Özel Dershane Özel Etüd Eğitim Merkezi Özel Muhtelif Kurslar Özel Öğretim ı Genel Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı - 7 -

8 Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) Aydın İli Okul Türüne Göre İlçeler Bazında Okul - Derslik - Öğrenci Ve Durumu ( Öğretim Yılı) TOPLAM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM İLÇE ADI Merkez Bozdoğan Buharkent Çine Didim Germencik İncirliova Karacasu Karpuzlu Koçarlı Köşk Kuşadası Kuyucak Nazilli Söke Sultanhisar Yenipazar TOPLAM * Okul öncesi eğitimdeki öğretmen sayısına, il genelindeki 229 tane ücretli öğretmen dahil edilmemiştir. ** Okullarımızda derslik olmadığı halde derslik olarak kullanılan 129 birim, toplam derslik sayısına ilave edilmemiştir. Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı Aşağıdaki grafik Aydın ili Merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde dağılımını göstermektedir öğretim yılında Aydın ilindeki öğrencilerin % 27,73 ü Merkezde, % 15,11 i Nazilli de, % 13,1 u Söke de ve % 8,26 sı Kuşadası nda eğitimlerine devam etmektedir. Kuşadası, öğrenci sayısı bakımından Aynın ili ilçeleri içinde 4. sıradadır

9 Aydın İli İlçelerinde Öğrencilerin Yüzde Dağılımı Aşağıdaki grafik ise Aydın ili Merkez ve ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin yüzde dağılımını göstermektedir eğitim-öğretim yılında Aydın daki öğretmenlerin % 29,11 i Merkezde, % 16,25 i Nazilli de, % 12,33 ü Söke de ve % 8,1 u Kuşadası nda görev yapmaktadır. Kuşadası, öğretmen sayısı bakımından da Aynın ili ilçeleri içinde 4. Sıradadır. Aydın İli İlçelerinde Görev Yapan lerin Yüzde Dağılımı - 9 -

10 , ve YILLARI KUŞADASI-DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM TOPLAM Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Okul Derslik Öğrenci Kaynak: Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Kitabı eğitim öğretim yılında, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da toplam 35 okulda, 528 derslikte, öğrenci eğitim görmüş, 723 öğretmen görev yapmıştır. Eğitim gören öğrencilerin 737 tanesi okul öncesi, 924 tanesi ilköğretim ve 3618 tanesi ortaöğretim öğrencisidir eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 19 dur eğitim öğretim yılında toplam 37 okulda, 543 derslikte, öğrenci eğitim görmüş, 788 öğretmen görev yapmıştır. Bir önceki eğitim dönemine göre öğrenci sayısında % 5, öğretmen sayısında ise % 9 luk bir artış söz konusudur. Eğitim gören öğrencilerin 586 tanesi okul öncesi, tanesi ilköğretim ve tanesi ortaöğretim öğrencisidir eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 18 dir

11 Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da eğitim-öğretim dönemi itibarıyla toplam 37 okulda 554 derslik vardır öğrenci eğitim görmekte, 856 öğretmen görev yapmaktadır. Okul öncesi eğitim veren 24 okul bulunmaktadır. Bu okullarda 856 öğrenci okul öncesi eğitimlerini almaktadır. Kuşadası nda eğitim-öğretim yılı itibarıyla 21 ilköğretim okulu bulunmaktadır. derslik sayısı 337 dir öğrenci eğitim görmekte, 481 öğretmen görev yapmaktadır. Ortaöğretimde ise, 11 okul 178 derslik söz konusudur öğrenci eğitim görmekte, 322 öğretmen görev yapmaktadır , ve Eğitim Öğretim Yılları Öğrenci Sayıları 28-29, ve Eğitim Öğretim Yılları Sayıları

12 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUŞADASI-DAVUTLAR ve GÜZELÇAMLI DA EĞİTİM GÖSTERGELERİ Eğitim-öğretim döneminde Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da toplam öğrenci eğitim görmüştür. Bu öğrencilerin % 5,8 i okul öncesinde, % 62,64 ü ilköğretimde ve % 31,56 sı ise ortaöğretimdedir. Öğrencilerin yüzde dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da Eğitim Gören Öğrencilerin Dağılımı Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da görev yapan 554 öğretmenin ise % 6,19 u okul öncesinde, % 56,19 u ilköğretimde ve % 37,62 si ise ortaöğretimde görev yapmıştır. Kuşadası-Davutlar ve Güzelçamlı da Görev Yapan lerin Dağılımı

13 Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Anaokulu Uygulama Okulu Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) 5.1. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM: Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da 24 adet okul öncesi eğitim veren okul vardır. Bu okulların 6 tanesi anaokulu, 2 tanesi uygulama okulu bünyesinde ve 16 tanesi ilköğretim bünyesindedir. 18'i anaokulu, 4'ü uygulama okulu ve 17'si ilköğretim bünyesinde olmak üzere toplam 39 derslik söz konusudur. Bu dersliklerde 454 erkek, 42 kız öğrenci olmak üzere toplam 856 öğrenci eğitim görmüştür. ÖĞRENCİ SAYILARI Okul Derslik Öğrenci Anaokulu Öğrenci Uygulama Okulları Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde İLÇE KUŞADASI Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da okul öncesi eğitim veren okullarda toplam 53 öğretmen görev yapmıştır. Bu öğretmenlerin 4'ü erkek, 49'u kadındır. ÖĞRETMEN SAYILARI Anaokulu Uygulama Okulları Bünyesinde İlköğretim Bünyesinde Ücretli Şube İLÇE KUŞADASI Aşağıdaki tablo Kuşadası ilçesinde resmi ve özel bağımsız anaokullarında ve ilköğretim okullarındaki öğretmen ve okul öncesi eğitim alan öğrenci sayılarının okullara göre ayrıntılı istatistiklerini göstermektedir

14 Normal İkili Derslik Şube Erkek Kadın Ücretli aylık 48-6 aylık 6-72 aylık Kız Öğr. ı aylık 48-6 aylık 6-72 aylık Erkek Öğr. ı Öğrenci ı KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) Öğretim Şekli ÖĞRETMEN SAYISI Anaokulu Öğrt. KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ERKEK Okul Adı Cihan Çeliksoy Anaokulu X Evliya Çelebi Anaokulu X 5 Melahat Kıvanç Anaokulu X Mücella Emgin Anaokulu X Özel Benim Arkadaşım Anaokulu X Özel Ü.Naci Akdoğan Anaokulu X Atatürk İlköğretim Okulu X Bel-Kent İlköğretim Okulu X Cumhuriyet İlköğretim Okulu X Çakabey İlköğretim Okulu X Feriha Ruhi Karakaş İlköğretim Okulu X Güzelçamlı Mustafa Kemal İlköğretim X Okulu İbrahim Zeki Emgin İlköğretim Okulu X Kazım Dirik İlköğretim Okulu X Kuşadası İlköğretim Okulu X Nermin Metin Akar İlköğretim Okulu X Pakize Kamil Çağlayan İlköğretim Okulu X Rahime Bilici İlköğretim Okulu X Soğucak İlköğretim Okulu X Vali Kadir Uysal İlköğretim Okulu X Yedieylül İlköğretim Okulu X Özel Ü.Naci Akdoğan İlköğretim Okulu X Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi X Kız Teknik Ve Meslek Lisesi X TOPLAM

15 Derslik Şube Lojman Kaloriferli Sobalı Klimalı BT Sınıfı BT Sınıfı Bil. Bilgisayar ADSL KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) 5.2. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA İLKÖĞRETİM: Aşağıdaki tablo eğitim ve öğretim döneminde, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da ilköğretim eğitimi veren okulların şehir ve köylere göre dağılımını, derslik sayılarını, öğretmen ve öğrenci sayılarını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da toplam 21 okulda ilköğretim eğitimi verilmiştir. 765 öğrenci şehirde, 2176 öğrenci köyde olmak üzere toplam 9241 öğrenci eğitim almıştır. 35 öğretmen şehirde, 131 öğretmen köylerde olmak üzere toplam 481 öğretmen görev yapmıştır. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da İlköğretim Göstergeleri SINIFLARA GÖRE ŞUBE ve ÖĞRENCİ SAYISI S NO OKUL ADI Öğretim Şekli Isınma Durumu Öğrenci ÖZEL EĞİTİM SINIFI N İ T E K T E K Şb T E K 1 Atatürk İÖO X X Bel-Kent İÖO X X Cumhuriyet İÖO X X Çakabey İÖO X X İbrahim Zeki Emgin İÖO X X İkiçeşmelik İÖO X 1 2 X Kuşadası İÖO X X Mahmut Esat Bozkurt İÖO Nermin Metin Akar İÖO Özel Ü.Naci Akdoğan İÖO Pakize Kamil Çağlayan İÖO X 8 16 X X X X X X X Rahime Bilici İÖO X X Yedieylül İÖO X X ŞEHİR TOPLAMI Feriha Ruhi Karakaş İÖO Güzelçamlı Mustafa Kemal İÖO X X X X Kazım Dirik İÖO X 9 8 X Kirazlı Selim Eren İÖO X X Soğucak İÖO X X Vali Kadir Uysal İÖO X X Yayla İÖO X X Yeniköy İÖO X X KÖY TOPLAMI ŞEHİR+KÖY TOPLAMI

16 Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik Lise Müf. Uyg. Öğr Derslik Kalorifer Kömürlü Kalorifer Fuel-Oil Klima KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) 5.3. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI ÖZEL EĞİTİM: Kuşadası ilçesinde Özel Yaşama Katılım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermekte, söz konusu merkezde 62 si erkek, 36 sı kız öğrenci olmak üzere toplam 98 öğrenci eğitim almıştır. Söz konusu merkezde 8 eğitmen görev yapmıştır. Isınma Durumu Öğrenci İLÇE ADI OKUL ADI T E K T E K KUŞADASI Özel Yaşama Katılım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 9 x KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA ORTA ÖĞRETİM: Orta Öğretim Genel Lise ve Mesleki Teknik Lise Olmak üzere ikiye ayrılmaktadır eğitim öğretim döneminde, Kuşadası ilçesinde toplam 11 okulda orta öğretim eğitimi verilmiştir. Bu okulların 6 tanesi genel lise, 5 tanesi mesleki teknik lise kapsamındadır. Genel liselerde toplam 2192 öğrenci, mesleki teknik liselerde ise 2463 öğrenci eğitim almıştır. Genel liselerde 151 öğretmen, mesleki teknik liselerde ise 171 öğretmen görev yapmıştır. GENEL LİSE MESLEKİ ve TEKNİK LİSE İLÇE ADI Öğrenci Öğrenci T E K T E K T E K T E K KUŞADASI Aşağıdaki tabloda genel liselerin türlerine göre dağılımı gösterilmektedir. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da 6 genel lisenin 2 tanesi düz lise, 2 tanesi Anadolu Lisesi, 1 tanesi Anadolu Lisesi ve 1 tanesi Özel Anadolu Lisesi dir. Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin ve öğretmenlerin sayıları tabloda gösterilmiştir

17 Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik Okul ġube Derslik Öğrenci Okul ġube Derslik Öğrenci Okul ġube Derslik Öğrenci Okul ġube Derslik Öğrenci KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) ĠLÇE ADI LĠSE ANADOLU LĠSESĠ ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ ÖZEL ANADOLU LĠSESĠ ÖZEL AND.ÖĞR.YETġ.L. ÖZEL GENEL LĠSE KuĢadası Mesleki Teknik liseler türlerine göre, erkek teknik, kız teknik ve ticaret turizm olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Aşağıdaki tablolar eğitim ve öğretim döneminde, söz konusu kategorilere göre Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı daki mesleki teknik liselerdeki derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarını göstermektedir. MESLEKİ TEKNİK LİSE (ERKEK TEKNİK) Endüstri Meslek Lisesi Öğrenci T E K T E K Kuşadası MESLEKİ TEKNİK LİSE (KIZ TEKNİK) Anadolu Meslek Lisesi Çok Programlı Lise İLÇE Öğrenci Öğrenci T E K T E K T E K T E K Kuşadası

18 Derslik Şube Kaloriferli Sobalı Sobalı Kaloriferli Klima BT Sınıfı BT Sınıfı Bil. T. Bilgisayar TOPLAM ERKEK KIZ ADSL Okul Şube Derslik Okul Şube Derslik KUŞADASI DAVUTLAR GÜZELÇAMLI EĞİTİM RAPORU (21-211) MESLEKİ TEKNİK LİSE (TİCARET TURİZM) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çok Programlı Lise İLÇE Öğrenci Öğrenci T E K T E K T E K T E K Kuşadası Lojman Isınma Durumu Öğrenci OKUL ADI Ayşıl-Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi X X Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi X X Kız Teknik Ve Meslek Lisesi X X Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi X X Kuşadası Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi X X Kuşadası Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi X X Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 12 4 X X Makbule Hasan Uçar Lisesi 7 9 X X Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji 6 12 X X Şehit Kaya Aldoğan Lisesi X X Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Lisesi 1 9 X X TOPLAM 5.5. KUŞADASI-DAVUTLAR-GÜZELÇAMLI DA YAYGIN EĞİTİM: Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı da 1 yaygın eğitim kurumu söz konusudur. Burada 6 kurs açılmış, 1 erkek, 113 kız öğrenci olmak üzere toplam 114 öğrenci eğitim almıştır. Halk Eğitim Merkezi nde ise 199 kurs açılmış, 3939 kişi eğitim görmüştür. Halk eğitim merkezinde 12 öğretmen görev yapmıştır

19 Kuşadası nda 1 adet mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır. Burada 3 u çıraklık, 1 tanesi kalfalık olmak üzere toplam 4 adet kurs açılmıştır. 269 öğrenci bu kurslara katılmıştır. Kurslara katılan öğrencilerin 214 tanesi erkek, 55 tanesi kadındır. Mesleki Eğitim Merkezi nde 13 ü erkek, 1 tanesi kadın olmak üzere 14 öğretmen görev yapmıştır. Kuşadası nda 6 adet taşıt sürücü kursu bulunmaktadır. Bu kurslara 352 kişi katılmıştır. Kurslarda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 75 dir. Ayrıca 2 adet özel dershane, 2 adet özel etüt eğitim merkezi ve 2 adet özel muhtelif kurs veren kurum söz konusudur. Kurum Kurs Öğrenci Sayıları T E K T E K YAYGIN EĞİTİM HALK EĞİTİM MERKEZİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1 4 (3 Çıraklık, 1 Kalfalık) MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI ÖZEL DERSANELER ÖZEL ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖZEL MUHTELİF KURSLAR (Bilgisayar-Lisan) NOT: Öğrenci Sayıları Eğitim - Öğretim yılına ait bilgilerdir. Kaynak: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aşağıdaki tablo ise, eğitim-öğretim döneminde Kuşadası ilçesindeki özel yurtların yatak kapasitelerini ve barınan öğrenci sayılarını göstermektedir. Kuşadası nda 4 özel yurtta toplam 128 öğrenci barınmaktadır. Bu öğrencilerin 69 tanesi erkek, 59 tanesi kız öğrencidir

20 Yurdun Adı Yatak Kapasitesi Barınan Erkek Kız Erkek Kız Statüsü Kuşadası Ort.Öğr.Erk. Öğreci Yurdu Dernek Kuşadası Özel Davutlar Erkek Öğr. Yrd Dernek Özel Nurhan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Şahıs Kuşadası Zehra Kız Öğrenci Yurdu Dernek TOPLAM YILI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) SONUÇLARI Aşağıdaki tablo, 21 yılında Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları görülmektedir. LYS Puanları Matematik-Fen (MF-1-2-3), Türkçe-Matematik (TM-1-2-3), Türkçe-Sosyal (TS-1-2-3) ve Yabancı Dil (YD-1-2-3) konularında hesaplanmaktadır. 21 yılında Kuşadası ilçesi TS1 ve TS2 puanı dışında Aydın ili ortalamasının altında kalmıştır

21 YILI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) SONUÇLARI Aşağıdaki tablo ise Aydın ili ve ilçelerinde Ortaöğretim Yerleştirme Puanlarını (OYP) göstermektedir. Ortaöğretime Yerleştirme Puanları (OYP), Öğrencilerimizin 7. ve 8. sınıflarda aldıkları Seviye Belirleme Sınavı ve Yılsonu Başarı Puanlarının belirli bir yöntem ile hesaplanmaktadır. Kuşadası OYP puanları açısında Aydın ilinde 1.sıradadır. Aydın ilinde toplam 15.3 öğrenci OYP sınavına girmiştir. Aydın ilinin OYP ortalaması 276,563 dür. 6. KUŞADASI TİCARET ODASI DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Aşağıdaki tabloda döneminde Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim programlarının adı, amaçları ve tarihleri gösterilmektedir döneminde de eğitim ve seminerlerimiz devam edecektir

22 KUŞADASI TİCARET ODASI DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ PROGRAMIN ADI AMAÇ TARİH 1 CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Başarılı bir CV hazırlamak, mülakat yeteneklerini geliştirmek 15 Ekim 21 2 İnternet Reklamcılığı Google AdWords hesabı oluşturmak, fiyat teklifi vermek ve kampanya yönetim stratejilerini içeren konularla AdWords hesabınızı etkin bir şekilde yönetmeyi öğretmek 22 Ekim 21 3 Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Kurumdaki insan kaynağı performansının sürekli olarak geliştirilmesini iyileştirilmesini sağlamak, amaç ve önceliklerin neler olduğunu tespit etmek, sistem sonucunda elde edilen değerlendirmelerin personelin ücret, terfi vb. artışlarında değerlendirmek 6 Kasım 21 4 Stres Yönetimi Programı 5 Temel İletişim Teknikleri Sürekli şikâyet ettiğimiz ve rahatsız olduğumuz stres i yönetebilmeyi ve stresi yönettiğimizde başarılarımızın arttığını, iş ve sosyal hayatımızın daha yaşanabilir hale geldiğini göstermek. Katılımcılar etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerinin kazandırılmasını sağlamak 6 Aralık Aralık 21 6 Temel Diksiyon Ve Etkili Konuşma Kurallara uygun etkili ve akıcı konuşma becerisi elde etmek, bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini sağlamak, Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesini sağlamak, Sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel seslendirilmesini sağlamak, bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini ve doğru tonlama ile duygularını kontrol etmesini sağlamak. 1 Ocak Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetim Teknikleri Katılımcıların stratejik açıdan insan kaynaklarını değerlendirip yorumlayabilmeleri görev yaptıkları işletmelerde tüm İnsan Kaynakları Sistemlerini kurabilecek yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak 26 Ocak Yöneticiler İçin Satış- Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Eğitim Stratejileri Programın amacı işletmelerde yenilikçi satış ve pazarlama stratejileri oluşturma, müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini kurma ve yürütme kapsamında temel bilgi ve yeteneklere sahip satış- pazarlama yöneticisi yetiştirmektir. 14 Şubat Satış Elemanı Eğitimi Programı Programın amacı ürün ya da hizmet için satış ortamını hazırlayabilen, satışa sunabilen, satabilen ve satış sonrası işlemleri yapabilen satış elemanı yetiştirmektir. 25 Şubat Mağaza Yönetim Becerileri Eğitimi Programı Programın amacı mağaza yönetimini esas almak üzere mağaza tasarımı, stok yönetimi, finansal yönetim, marka yönetimi, liderlik ve ekip çalışması, müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında temel bilgi ve yeteneklere sahip mağaza yöneticisi yetiştirmektir. 7 Mart Müşteri Memnuniyeti Ve Şikâyet Yönetimi Müşterilerin Alacakları hizmetlerden tam ve eksiksiz yararlanmalarını sağlamak, hizmetlerin etkinliğini sağlamak, haklarıyla ilgili başvuru mekanizması oluşturmak, Müşterilerin Kurum Kültürünü destekleyen ve kendilerine özel hizmet almasını sağlamak. 23 Mart

23 KUTO Araştırma Yayınları Süleyman Demirel Bulvarı No:31 94 Kuşadası / AYDIN Tel: Fax:

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Her hakkı mahfuzdur. Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU Aralık 2011 Hazırlayanlar: Fatoş Gökşen Deniz Yükseker Ayşe Alnıaçık Ünal Zenginobuz İçindekiler Şekil Listesi... 2 Tablo Listesi... 2 Yönetici

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı