1- Bilgisayarların donanım tabanlı sorunlarına destek verilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Bilgisayarların donanım tabanlı sorunlarına destek verilmesi"

Transkript

1 1- Bilgisayarların donanım tabanlı sorunlarına destek verilmesi Bilgisayarın teslim alınması Bilgisayarın bakım kartının hazırlanması, arızanın tespit edilmesi Arıza fiziksel hata mı? Tamiri mümkün mü? Parça değişikliği yapılması Parçanın tamiri Parçanın sürücü uyumu kontrolü Bakım kartının onaylatılarak, bilgisayarın teslim edilmesi

2 2- Donanım aygıtlarının (yazıcı, tarayıcı vb.) çalışır vaziyette olmalarının sağlanması Bilgisayar kablo bağlantılarının kontrol edilmesi Bilgisayarın bakım kartının hazırlanması, kullanıcı sorununun tespit edilmesi Aygıt yöneticisinden sürücüsünün kontrol edilmesi Sürücü yüklü mü? Uygun sürücünün yüklenmesi Sorun giderildi mi? Bağlantı kablolarının değiştirilerek denenmesi Sorun giderildi mi? Cihazın teknik servise gönderilmesi Bakım kartının onaylatılarak, bilgisayarın teslim edilmesi

3 3- Yerel ağ tabanlı sorunlara destek verilmesi Bilgisayar ağ kablosu bağlantılarının kontrol edilmesi Bilgisayarın bakım kartının hazırlanması, kullanıcı sorununun tespit edilmesi Aygıt yöneticisinden Ethernet kartı sürücüsünün kontrol edilmesi, network ışıklarının kontrolü, uygun IP adresi kontrolü yapılması Sürücü yüklü mü? Uygun sürücünün yüklenmesi Sorun giderildi mi? Ethernet kablolarının testi ve değiştirilerek denenmesi Sorun giderildi mi? Switch karşılıklarının kontrol edilmesi ve Ethernet kartının değiştirilmesi Sorun giderildi mi? Bakım kartının onaylatılarak, bilgisayarın teslim edilmesi

4 4- Ağ bileşenlerinin (Switch, Hub, Ethernet kabloları vs) sağlıklı bir şekilde çalışmalarının takibi Sorunlu kabloların tespit edilmesi Kablo Test cihazı ile kabloların test edilmesi, kablo kanallarındaki priz bağlantılarının ve kablo jack lerinin kontrol edilmesi Kablo sağlam mı? Kablonun değiştirilmesi Sorun giderildi mi? Bağlantı uçlarının değiştirilerek denenmesi Sorun giderildi mi? Switch ve patch panellerdeki bağlantılarının kontrol edilmesi

5 5- Firewall üzerinden ağ sisteminin güvenliğinin sağlanması, takibi ve internet bağlantılarının kontrolü Web sayfasından Firewall a bağlanılması Đnternet bağlantı görüntüleme sayfasının açılması, internet bağlantılarının aktivitelerinin test edilmesi, gerekli kısıtlamaların güncel olarak takip edilmesi Kopuk bağlantı var mı? GHDSL bağlantı kablosunun kontrol edilmesi, tekrar bağlanma denenmesi Sorun giderildi mi? Bağlantı hatası sistemden kaynaklı değilse Telekom un aranarak, arıza kaydı yapılması Sorun giderildi mi?

6 6- Merkez - Makine Đkmal ve Ambarlar ile katlar arasındaki fiber optik hatların güvenlik ve çalışma takibi Sistem odasından fiber-optik bağlantı kontrolü Fiber optik bağlantı adaptörünün veri akışının kontrol edilmesi, Makine ikmal deki switch in aktif halde olmasının takibi Veri akışlarında süreklilik var mı? Makine Đkmal deki switch in kontrol edilmesi ve gücünün kesilip tekrar verilmesi Sorun giderildi mi? Fiber hattın geçtiği yerde kazı olup olmadığının kontrol edilmesi, elektrik ve data bağlantılarının kontrol edilmesi Sorun giderildi mi? Sorunun hattan kaynaklandığı düşünülüyorsa teknik servis çağırılması

7 7- Kesintisiz güç kaynağının dengeli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve takip edilmesi Bilgi Đşlem deposundaki kesintisiz güç kaynağının göstergelerinin takibi Sıcaklık ve yük dağılımı göstergesinde dengesizlik takibi yapılması Sıcaklık değerleri yüksek mi? Klimanın aktif hale getirilmesi ve sıcaklık değerlerinin alçaltılması Güç dağılımında dengesizlik var mı? Dengesizliğin olduğu şebeke dağılımlarının bulunarak elektrik tesisatından sorumlu personelin müdahale etmesinin sağlanması

8 8- Karşılaşılan yazılım tabanlı sorunlara programların izin verdiği sınırlar içerisinde destek verilmesi Sorun çıkaran yazılımın sorununun tespiti Yazılımın ayarlarının ve düzenleme dosyalarının incelenmesi Yazılımın kurulum dosyası mevcut mu? Yazılım yüklenerek çalışır duruma getirilmesi Çalışmasında gereken yardımcı program var mı? Yardımcı programların tekrar yüklenmesi ve çalışır hale getirilmesi

9 9- Web sitesinin hazırlanması ve yazılımsal güncellemelerin yapılması Web sitesi ile ilgili taleplerin toplanması Taleplerin incelenmesi ve sisteme uyumluluğunun kontrol edilmesi Güncelleme sistemle uyumlu mu? Yazılımın geliştirilerek, çalışır duruma getirilmesi Yazılımın test edilmesi ve hataların giderilmesi

10 10- Faaliyet alanındaki sistemler için gerekli yazılımları yazmak, temin etmek, yüklemek, yönetmek ve diğer birim veya kişilerin bu yazılımları nasıl kullanacaklarına dair kullanma kılavuzu hazırlamak Đhtiyaç duyulan yazılımların tespit edilmesi Yazılımlar için fizibilite çalışması yapıp maliyet fayda analizlerinin yapılması, ücretsiz versiyonlarının aranması ve incelenmesi Yazılımın ücretsiz versiyonu var mı? Yazılımın ihtiyacı karşılayabiliyorsa yüklenerek çalışır duruma getirilmesi Yazılımın yazılması uzun zaman alacak mı? Yazılımın, piyasa araştırması yapılarak temin edilmesi Yazılımın yazılması ve kullanıcılar için kılavuz hazırlanması

11 11- Web sitesinde yayınlanan haberlerin, Meclis, Encümen ve diğer verilerin güncellenmesi Web sitesinde yayınlanması istenilen verilerin toplanması Verilerin sitede gösterilmesine uygun formata sokulması, resimlerin ve metinlerin düzenlenmesi Web sitesine kayıtta sorun oldu mu? Yatırım haberlerinin silinerek tekrar kaydedilmesi, Meclis verilerinin ana makine üzerinden düzenlenmesi

12 12- Personel takip cihazlarının yerel ağda sürekli tanımlı ve çalışır vaziyette olmasının takibi Personel takip cihazlarıyla ilgili arızaların değerlendirilmesi Cihazların güç ve network bağlantılarının kontrol edilmesi Kablo ve adaptörler sağlam mı? Kabloların ve/veya adaptörün yenisi ile değiştirilmesi Cihazın ayarlarının ve doğru IP adresi alıp almadığının kontrol edilmesi Hatalı Yazılımın ayarlarının kontrol edilmesi Doğru Programın ayarlarının yapılması Cihazın teknik servisinin aranması

13 13- Personel takip kameralarının çalışmalarının takibi ve yedeklerinin alınması Kameraların çalışmalarının günlük olarak kontrol edilmesi Programın günlük tuttuğu kayıtların kontrol edilmesi Kameraların çalışır durumda olmalarının sağlanması Kameralar çalışıyor mu? Programın tekrar başlatılması ve kamera bağlantı cihazına bağlı kabloların kontrol edilmesi Kayıtların günlük düzenli olarak alındığının kontrol edilmesi Kamera kayıt yapıyor mu? Kayıt programının tekrar kurulması Kamera kayıt yapıyor mu? Cihazın teknik servisinin aranması

14 14- Çevre güvenlik kameraları kayıt cihazları ve kayıtlarının güvenlik ve çalışmalarının takibi Kameraların çalışmalarının günlük olarak kontrol edilmesi Güvenlikçilerin bildirdiği kamera hatalarının incelenmesi Kameraların çalışır durumda olmalarının sağlanması Kameralar çalışıyor mu? Programın tekrar başlatılması ve kamera bağlantı cihazına bağlı kabloların kontrol edilmesi Kayıtların günlük düzenli olarak alındığının kontrol edilmesi Kamera kayıt yapıyor mu? Cihazın teknik servisinin aranması

15 15- Araç takip sisteminin kullanıcı yetki işlemleri Araç takip sisteminin kontrol edilmesi Sistemin takibinden sorumlu olan Makine Đkmal Şubesinin bildirdiği hatalarının incelenmesi Kamufilo ana makinesinin çalışır durumda olmasının sağlanması Server çalışıyor mu? Server ın çalıştırılması ve sistem ile ilgili programların tekrar başlatılması Kayıtların günlük düzenli olarak alınmasının kontrol edilmesi Araçlardaki GPS cihazlarının tümünün aktif halde olmalarının kontrolü GPS cihazları kayıt yapıyor mu? Cihazın teknik servisinin aranması

16 16- Server ların (Active Directory, Araç takip, Web sayfası, Ücretler, Özel Đdare Modülü, Personel takip, Antivirüs, Novel Muhasebe sistemi) çalışmalarının takibi ve depoladıkları kayıtların güvenliklerinin sağlanması Ana makinelerin günlük kontrol edilmesi Novel muhasebe ana makinesi istek doğrultusunda açılır Diğer tüm ana makinelerin çalışır durumda olmasının sağlanması Server çalışıyor mu? Server ın çalıştırılması ve varsa sistem ile ilgili programların tekrar başlatılması Kayıtların günlük düzenli olarak alınmasının kontrol edilmesi Novel muhasebe programı çalışmıyorsa Novel kurulu bir bilgisayardan.lk uzantılı dosyalar aranarak silinir Ana makine görevini yapıyor mu? Cihazın teknik servisinin aranması

17 17- E-devlet Evrak ve TMY kullanıcılarının oluşturulması, yetki işlemleri, sistemin yerel ağda aktif halde tutulmasının sağlanması E-devlet sisteminin günlük kontrol edilmesi Sistem ile ilgili kullanıcılardan gelen hataların not alınması Sorun tarafımızdan çözebilir mi? Đçişleri Bakanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçilerek hataların bildirilmesi Sistem yöneticisi yetkisi ile sisteme girip, gerekli yetki ve düzenlemelerin yapılması Sistemin kontrol edilerek hatanın düzeltilmesinin takibi

18 18- Valilik tarafından sağlanan BĐMER sisteminin takibi ve gelen taleplerin ilgili birimlere iletilmesi BĐMER sisteminin günlük kontrol edilmesi Sistemden iletilen mesajların çıktısının alınması Mesajın ilgili daire başkanlığına iletilerek bilgi mesajının kapatılması

19 19- Sinerji Mevzuat programının kurulum ve güncellemelerinin takibi Sinerji Mevzuat programının günlük olarak güncellemesinin yapılması Programın ve veritabanın çalışır durumda olmasının sağlanması Program güncellemelerinin tam olmasının kontrol edilmesi Program çalışıyor mu? Program güncellemelerinin takibi, internet bağlantısının kontrolü Veri tabanının aktif hale getirilmesi Güncellemelerin günlük düzenli olarak alınmasının kontrol edilmesi Çalışmaya başladı mı? Programın on güncel cd si ile tekrar kurulması, şifre ve güncellemelerin yapılması

20 20- KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) yetkilerinin sorumlu personele verilmesi ve çalışma takibi Sinerji Mevzuat programının günlük olarak güncellemesinin yapılması Programın ve veritabanın çalışır durumda olmasının sağlanması Program güncellemelerinin tam olmasının kontrol edilmesi Program çalışıyor mu? Program güncellemelerinin takibi, internet bağlantısının kontrolü Veri tabanının aktif hale getirilmesi Güncellemelerin günlük düzenli olarak alınmasının kontrol edilmesi Çalışmaya başladı mı? Programın on güncel cd si ile tekrar kurulması, şifre ve güncellemelerin yapılması

21 21- Personelin kullanımına sunulan eskisehirozelidare.gov.tr uzantılı mail adreslerinin oluşturulması ve kullanıcıların bilgilendirilmeleri Personel listelerinin güncel olarak kontrol edilmesi Yeni gelen personel var mı? Personelin bilgilerinin alınarak mail hesabı açılması Đşten ayrılan personel var mı? Ayrılan personelin hesabının kapatılması Hesabı olan kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda şifre sıfırlanması

22 22- Personelin kullanımına sunulan icisleri.gov.tr uzantılı mail adreslerinin oluşturulması ve kullanıcıların bilgilendirilmeleri Personel listelerinin güncel olarak kontrol edilmesi Yeni gelen personel var mı? Personelin bilgilerinin alınarak, e-devlet kullanıcısı hesabı açılması Đşten ayrılan personel var mı? Ayrılan personelin hesabının kapatılması ve Ankara Bilgi Đşlem Dairesine bildirilmesi Hesabı olan kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda şifre taleplerinin Ankara Bilgi Đşlem Dairesine bildirilmesi

23 23- Bilgi Đşlem demirbaş malzemelerinin takibi ve zimmetlerinin yapılması Personel listelerinin güncel olarak kontrol edilmesi Yeni gelen personel var mı? Verilen Donanım ekipmanına uygun Personelin bilgileri ile zimmet kartı açılması ve sisteme kaydedilmesi Đşten ayrılan personel var mı? Ayrılan personelin zimmet kartındaki bilgilerine göre donanım malzemelerinin şahıstan bizzat alınması ve bakımının yapılması Malzemenin teslim edilmesinden sonra çıkış belgelerinin imzalanması Verilen tüm donanımsal ve yazılımsal malzemelerin sistem üzerinden sürekli güncellenmeli ve zimmet tutanağı yapılmalı

24 24- Muhasebe biriminin ve Đlçe Özel Đdare Müdürlüklerinin kullandığı Analitik Bütçe Programının girişlerinde faydalanılan Token cihazlarının sertifikasyon ve arıza bildirme işlemleri Token cihazlarının sertifikalarının takip edilmesi Gelen-giden personel var mı? Personelin kimlik bilgileri ile Ankara Bilgi Đşlem Dairesine Token cihazı veya sertifika düzenlenmesi talebinde bulunulması Arızalı Token cihazı var mı? Arızalı token cihazının üst yazı ile tamirini yapılması için Ankara ya gönderilmesi Token cihazının zimmetinin ilgili personele yapılması

25 25- Faaliyet raporlarının belli zamanlarda hazırlanması Bilgi işlem yatırımlarının belge ve kılavuzlarının muhafaza edilmesi Belirli zaman aralıklarında faaliyetlerin rapor haline getirilmesi Faaliyetlerin üst yazı ile birim amirine verilmesi Önemli görülen faaliyetlerin web sitesinde birimimizin sayfasında yayınlanması

26 26- Donanım ve yazılım ürünlerinin lisanslarının takibi ve temini Sistemdeki tüm makinelerin özelliklerini ve programlarının lisanslarının kayıt altına alınması Yeni alınan lisanslı program var mı? Kullanan personel üzerine zimmet takip sisteminden kaydedilmesi Lisansların ilgili dosyasında muhafaza edilmesi Lisans süresi dolan yazılım var mı? Program aktif olarak kullanılmaya devam ediyorsa lisansının yenilenmesi Token cihazının zimmetinin ilgili personele yapılması

27 27- Đl Özel Đdaresi ihtiyacı olan elektronik donanım ihtiyaçlarını belirleyerek temin edilmesini sağlamak ve gerekli teknik desteğin verilmesi Personelden ihtiyaç duyulan donanımın talebinin alınması Cihaz mevcut mu? Piyasa fiyat ve model araştırması yapılması Kullanacak personel üzerine zimmet takip sisteminden kaydedilmesi Cihazın kullanımı ile ilgili firmadan veya deneyimli personelden eğitim alınması Eğitim notlarının dijital ve/veya basılı ortamda arşivlenmesi

28 28- Personelin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini ilerletmek için bilgisayar eğitim seminerleri düzenlemek Personelin ihtiyaç duyduğu bilgisayar eğitim konularının anket ve duyuru yolu ile belirlenmesi Personelin bilgi ve becerisine göre eğitim konuları ile eğitim listelerinin oluşturulması Eğitici mevcut mu? Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitici talebinde bulunulması Eğitim konularının ve takviminin bildirilmesi Eğitici personele eğitim konuları ve eğitim takviminin bildirilmesi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonlu olarak personellerin eğitime katılmasının ve devamının sağlanması, takip edilmesi Eğitim notlarının dijital ve/veya basılı ortamda arşivlenmesi

29 29- Active directory sisteminin kullanımından doğan sorunlara müdahale etmek, domain deki kullanıcı grupları ve kullanıcıların yönetilmesi ve takibi Active Directory sisteminin her gün kontrol edilmesi Sorun anında sisteme müdahale edilmesi ve gerekiyorsa destek alınan firma ile irtibata geçilmesi Yeni kullanıcı var mı? Personelin bilgisayarı domain de değilse gerekli düzenlemelerin yapılması Kullanıcı hesabı ve yetkilerinin verilmesi Kullanıcı değişikliği var mı? Eski hesabın kapatılması Yeni personel için gerekli düzenlemelerin yapılması

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU MÜDÜR(Memur) 1 MÜHENDİS(Memur) 1 İDARİ PERSONEL(Memur) 2 SÖZLEŞMELİ MEMUR 1 ŞİRKET ELEMANI 22 İŞÇİ 1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ. Onay. Belediye Başkanı

BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ. Onay. Belediye Başkanı PR-36.0 Hazırlayan Kontrol Onay 01.01.2010 Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Bilgi İşlem Müdürü 1. AMAÇ Belediye Başkanı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 10 Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR Dairemizde görev alan personelin birimler itibariyle dağılımı aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir: Tablo 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Dağılımı S.Mustafa KAYAR (Daire Başkanı)

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1.GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon ve Vizyon:... 3 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 1.3. Birime İlişkin Bilgiler:... 4 1.3.1 Teşkilat

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 07.02.2012 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazan: Mehmet POLATTEMUR [BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ] 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ahmet TANBOĞA Bilgi İşlem Müdürü Müdürlüğümüz,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2012-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2011 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU AĞ VE SİSTEM BİRİMİ İNTERNET HİZMETLERİ Merkez yerleşke içinde yaklaşık 5 000 m fiber optik,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Üst Yönetici Sunuşu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 1-Misyon ve Vizyon... 3 2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı... 3 3-

Detaylı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler ORGANİZASYON ŞEMASI :... 2 AMACIMIZ :... 2 GÖREV TANIMLARI:... 2 1.1. Sistem

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU AYRINTILI FAALİYET RAPORU BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aktif olarak

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı