YUSUFELİ BARAJI VE HES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK SAHİPLİĞİ VE GELİR RESTORASYONU Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 7. TAZMİN, HAK SAHİPLİĞİ VE GELİR RESTORASYONU Bu bölümde PEİ lerin gelir kayıplarını da içeren tüm maddi kayıplarının tazmin yöntemleri ele alınmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki bölümlerde PEİ lerin gelir akışları, hak sahiplilik durumları, kayıplarının tazmin yöntemleri ve gelir restorasyonu için alınacak önlemler anlatılmıştır Gelir Akışı Analizi Yeniden yerleşim planının başlıca amacı, projeden etkilenen insanların ekonomik ve sosyal geleceğini en azından projenin yapılmasından önceki durumlarını koruyacak şekilde güvenceye almaktır. Bu bağlamda projeden etkilenen insanların, rehabilitasyonlarını sağlamak için yardım sağlanması gerekmektedir. Gelir kaynaklarının önemli bir kısmını kaybederek projeden ciddi şekilde etkilenen insanlara özellikle önem verilmelidir. Bu bölümde gelir kayıpları ve kayıpların tazmini analizlerine bir temel oluşturmak üzere projeden etkilenen alan için yapılan gelir akışı analizi anlatılmaktadır. Etkilenen alandaki temel gelir kaynakları ve iş sahaları, minimum, maksimum ve ortalama gelir seviyeleri, alanın ekonomik özellikleri ve hanelerin üretim ve tüketim eğilimleri değerlendirilmiştir. Projeden etkilenmesi muhtemel gelir akışlarının yerel özelliklerini belirlemek için köy ve hane bazında gelir kaynakları incelenmiştir. Hanelerin gelir yapıları, sahip oldukları gelir kaynaklarının söz konusu hane için önemi de göz önünde tutularak incelenmiştir (örneğin gelirler tek kaynaktan ya da çeşitli kaynakların kombinasyonundan elde ediliyor olabilir). Her yerleşim yeri için yapılan detaylı analiz Ek D de sunulmuştur Projeden Etkilenen Yerleşim Birimlerindeki Gelir Kaynakları Projeden etkilenen alanda sosyoekonomik yapı kırsal alanlarda ve ilçe merkezinde (kentsel alan) farklılık göstermektedir. Bu sebeple, analiz sonuçları kırsal ve kentsel yerleşim birimleri için ayrı sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, yöredeki ana gelir kaynakları maaşlar, emeklilik ücretleri ve ticaretten elde dilen gelirlerdir. Bölgedeki hanelerin çoğu birden fazla gelir kaynağına sahiptir. Gelir kaynakları ve bu kaynaklardan elde edilen gelir miktarları Ek D de her bir yerleşim yeri için gösterilmiştir. Çalışma alanındaki gelir kaynakları ve bu kaynakların tanımları aşağıda sunulmaktadır. Maaşlı işler: Devlet memurlarını (öğretmen, hakim, mühendis vb.) kapsamaktadır. Devlet memurlarına belirli miktarda aylık ödeme yapılmaktadır. Ücretli İşler: Yapılan iş ya da verilen hizmet karşılığında aylık/haftalık olarak ücret alınır. Devlet ya da özel kuruluşlar tarafından verilir. Ücret genel olarak alınan net para miktarını ifade eder (emeklilik ve sosyal sigorta kesintileri ile vergiler hariç) Sezonluk İşler: Belirli sezonlarda yapılan geçici işlerdir (tarım ürünlerinin hasadı vb.) YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 68

3 El sanatları: Seri imalat haricinde üretilen el sanatı ürünlerinden elde edilen gelirler. Tespih yapımı, halı ve kilim dokuma gibi el sanatlarından kazanılan gelir bu gelir kaynağına örnek olarak verilebilir. Hayvan ürünlerinden elde edilen gelir: Et, süt, yumurta, yün vb. hayvan ürünlerinin satışından elde edilen gelir (bu ürünlerin hanelerin kendi ihtiyaçları için kullanımından elde edilen maddi kazanç da dahil) Çiftlik ve kümes hayvanları satışı: Çiftlik ve kümes hayvanlarının satışından elde edilen gelir. Tarım ürünleri: Tarımsal üretimden ve üretilen ürünlerin hanenin kendi ihtiyaçları için kullanımından elde edilen gelir. Ormancılık: Orman ürünlerinden elde edilen gelir. Ticaret: Meyve, sebze ve diğer ticari malların satışından elde edilen gelir. Takas: Malların taraflar arasında karşılıklı olarak değişimiyle elde edilen gelir. Genellikle küçük yerleşimlerde görülür. Kira: bir malın kiralanmasıyla elde edilen gelir (arazi, bina gibi taşınmaz mallar). Faiz: Faiz geliri, bono ya da banka fonuna yatırılan paradan düzenli olarak kazanılan gelir. Emekli maaşı: Hükümet ya da özel kurumlar tarafından emekli insanlara ödenen belirli miktarda para (şahsın geçmişte yaptığı hizmetlerin karşılığında) Yoksulluk fonları: Yerel yönetimler tarafından belirlenen fakir insanlara devlet tarafından sağlanan yardım ve fonlar. Diğer devlet yardımları: Teşvik, sübvansiyon ve vergi indirimi gibi dolaylı olarak yapılan yardımlardır. Ayni yardımlar: Devlet tarafından yapılan yiyecek, giyecek, yakıt gibi yardımlardır. STK lar tarafından yapılan yardımlar: STK lar tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni yardım bu grupta yer alır. Akrabalar tarafından yapılan yardımlar: Akrabalar tarafından verilen nakdi ya da ayni desteklerdir. Aile üyeleri tarafından yapılan havaleler: Şehir ya da ülke dışında yaşayan aile üyeleri tarafından gönderilen para ya da yapılan her türlü yardım bu kategoride yer alır. Tanıdıklar tarafından yapılan yardımlar: Komşular ve tanıdıklar tarafından verilen borçlardır. Avcılık: Geyik, tavşan, ördek, keklik, bıldırcın gibi av hayvanlarının et ya da derilerinden elde edilen gelir. Balıkçılık: Balıkçılıktan ve balık çiftliklerinden elde edilen gelir. Taşımacılık: Toplu taşıma gibi taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelir. Turizm: otel işletmeciliği gibi turistik faaliyetlerden kazanılan gelir. Diğer gelirler: Yukarda kapsanmayan tüm gelirler, diğer gelirler olarak gruplandırılmıştır. Yukarıda tanımlanan gelir kaynakları Tablo 7.1 deki gibi detaylandırılıp, kategorize edilebilir. Bu gelir kaynakları kapsamındaki aktivitelere verilen örnekler de söz konusu tablo içinde yer almaktadır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 68

4 Tablo 7.1. Gelir Kaynağı Kategorileri Gelir Kaynağı Kategorileri Gelir Kaynağı Alt-kategorileri Örnekler Maaşlar - Memurlar Emekli maaşları - Emekli aylıkları Ücretler - Özel sektörde çalışan işçiler Ticari gelirler - Tüccar, esnaf Tarımsal faaliyetlerden elde - Meyve, sebze ve diğer tarım ürünleri edilen gelirler Sezonluk işler - Geçici tarım işleri, taş işçiliği Kümes hayvanları satışı Tavuk, kaz vb. satışı Çiftlik ve kümes hayvanlarından elde edilen gelirler Taşımacılık geliri Yoksulluk yardımları Çiftlik hayvanları satışı Hayvancılık gelirleri Kümes hayvancılığı gelirleri Devlet yardımı Ayni devlet yardımı Yoksulluk fonlarından elde edilen gelir Diğer şahıslar tarafından yapılan yardımlar Akrabalar tarafından yapılan yardımlar İnek, sığır, koyun vb. satışı Çiftlik hayvanlarından elde edilen ürünlerden (et, süt, yün vb.) kazanılan gelir Kümes hayvanlarından elde edilen ürünlerden (yumurta vb.) kazanılan gelir Ticari toplu taşımacılık hizmetleri Köy muhtarlıkları ve ilçe kaymakamlığı tarafından belirlenen yoksul insanlara devlet tarafından sağlanan yardımlar Yoksul insanlara devlet tarafından yapılan mutfak ya da giysi yardımı Devletin yoksulluk ya da yardımlaşma fonlarından köy muhtarlıkları tarafından belirlenen kişilere yapılan nakit para yardımı Sosyal ağ tarafından yapılan yardımlar Fakir insanlara akrabaları tarafından yapılan yardımlar (nakdi ya da ayni) Ormancılık geliri - Keresteden elde edilen gelir Turizm geliri - Oteller Gayri menkullerden elde edilen gelirler Diğer gelir kaynakları - Diğer kaynaklar El sanatları Arıcılık Balıkçılık Aile üyeleri tarafından yapılan yardımlar Takas Avcılık Emlak ya da arazilerin alışı, satışı ve kiralanması Düşük bir orana sahip diğer gelir kaynakları dantel, nakış, bakır işçiliği Arıcılık ürünlerinin satışı Balık çiftliklerinden elde edilen gelir Bölge dışında yaşayan, uzaktaki aile üyeleri tarafından gönderilen para Hizmet ya da yiyecek bazında yapılan değiş tokuş Sezonluk avcılık faaliyetleri YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 68

5 Gelir Seviyesi ve Gelir Kaynaklarının Dağılımı Araştırma kapsamında incelenen nüfus içindeki değişik gelir kaynaklarından gelir elde eden hane sayısı ve ortalama gelirleri Şekil 7.1 de gösterilmiştir (Yusufeli İlçesi ve tüm köyler dahil olmak üzere). Söz konusu şekilde yer alan hane sayısının araştırma kapsamında incelenen hane sayısından (3031) fazla gözükmesinin sebebi, bazı hanelerin birden fazla gelir kaynağına sahip olmasıdır. Çeşitli gelir kaynaklarından elde edilen gelir miktarlarına dair detaylar Ek D de her bir yerleşim yeri için ayrı verilmiştir. Üç gelir kaynağından gelir elde eden hane sayısı diğerlerine oranla nispeten yüksektir. Projeden etkilenen alandaki hanelerin %36 sı emekli maaşına sahiptir. Hanelerin %28 i tarım ile geçinmekte, %27 si devletten maaş almaktadır. Bu değerlerden anlaşıldığı üzere hanelerin üçte birinden fazlası emekli, dörtte birinden fazlası ise memur statüsündedir. Tarım, yöredeki hanelerin üçte birinden az bir kısmının gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Öte yandan en yüksek gelir miktarını yaratan gelir kaynakları bu bahsedilenlerden farklı olup, Şekil 7.1 de görüldüğü üzere ticaret, kümes hayvanları satışı, ücretler ve kira gelirleridir. Ticaretten elde edilen ortalama gelir yılda 10,000 USD nin üzerindedir. Bu gelir kaynağını yılda 8,000 USD lik bir değerle kümes hayvanları satışı takip etmekte, üçüncü ve dördüncü sırada ise yıllık 6,000 USD den fazla bir kazançla ücretler ve kira gelirleri yer almaktadır. Diğerler kaynaklar yılda 4,000 USD den çok daha az miktarda gelir üretmektedir. Maaşlar bölgedeki toplam gelirde en yüksek payı olan kaynaktır. En yüksek gelir getiren ticaret ve kümes hayvancılığı toplam gelirin yaklaşık %10 unu oluşturmakta ve PEİ lerin %1 inden azının geçim kaynağını oluşturmaktadır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 68

6 12.000, , Yıllık Ortalama Gelir (USD) 8.000, , , Hane sayısı , , Kaynaktan Gelir Kaynakları elde edilen ve Hane ortalama Sayısı yıllık gelir Kaynaktan gelir sağlayan hane sayısı 1 Maaşlar 2 Ücretler 3 Sezonluk işler 4 El Sanatları 5 Hayvancılık 6 Kümes hayvancılığı 7 Çiftlik hayvanları satışı 8 Kümes hayvanları satışı 9 Aile üyeleri tarafından yetiştirilen gıda ürünleri 10 Aile üyeleri tarafından toplanan gıda ürünleri 11 Kereste/kereste ürünleri 12 Turizm 13 Ticaret 14 Takas 15 Gayri menkullerden elde edilen gelirler 16 Emekli maaşı 17 Yoksulluk fonları 18 Diğer devlet yardımları 19 Ayni devlet yardımları 20 Akrabalar tarafından yapılan yardımlar 21 Uzakta yaşayan aile üyeleri tarafından yapılan yardımlar 22 Diğer şahıslar tarafından yapılan yardımlar 23 Taşımacılık 24 Arıcılık 25 Kira gelirleri 26 Avcılık 27 Balıkçılık 28 Diğer kaynaklar Şekil 7.1. Çeşitli Kaynaklardan Gelir Sağlayan Hane Sayısı ve Gelir Seviyeleri (Araştırma Kapsamında İncelenen 3,031 Hane için) 0 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 68

7 %4.32 Hayvancılık %1.53 Ulaştırma %1.60 Yardımlar %0.53 Ormancılık %0.36 Turizm %10.57 Tarım %3.21 Sezonluk işler %2.00 Mülkten elde edilen gelir %15.43 Ticaret %5.8 Diğer %25.10 Maaş %9.09 Ücret %20.39 Emekli maaşı Şekil 7.2. Projeden Etkilenen Alanda Yıllık Gelirin Gelir Kaynaklarına Göre Dağılımı Doğrudan Etkilenen Köylerdeki Gelir Yapısı Yusufeli Projesinden etkilenen 19 köyde, çeşitli gelir kaynaklarından elde edilen ortalama gelirler ve söz konusu kaynaklardan gelir elde eden hane sayısı Şekil 7.3 te gösterilmiştir. Projeden etkilenen köylerdeki başlıca gelir kaynakları, söz konusu kaynaklardan gelir elde eden hane sayısı bakımından incelendiğinde çıkan sonuçlar, etkilenen tüm nüfus bazında yapılan değerlendirmeye benzerlik göstermektedir. İlk üç sırada yer alan gelir kaynakları köylerde de, emekli maaşları (2080 hanenin 790 adedinin gelir kaynağı), tarım (2080 hanenin 719 adedinin gelir kaynağı) ve devletten alınan maaşlardır (2080 hanenin 324 adedinin gelir kaynağı). Diğer bir deyişle köylerdeki hanelerin yaklaşık %38 i emekli maaşından, %35 i tarımdan, %20 si ise memur maaşı ile geçinmektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 68

8 9.000, , , Ortalama Yıllık Gelir (USD) 6.000, , , , , Hane Sayısı 1.000,00 0, Gelir Kaynakları ve Hane Sayısı Kaynaktan elde edilen ortalama yıllık gelir Kaynaktan gelir sağlayan hane sayısı Maaşlar 2 Ücretler 3 Sezonluk işler 4 El Sanatları 5 Hayvancılık 6 Kümes hayvancılığı 7 Çiftlik hayvanları satışı 8 Kümes hayvanları satışı 9 Aile üyeleri tarafından yetiştirilen gıda ürünleri 10 Aile üyeleri tarafından toplanan gıda ürünleri 11 Kereste/kereste ürünleri 12 Turizm 13 Ticaret 14 Takas 15 Gayri menkullerden elde edilen gelirler 16 Emekli maaşı 17 Yoksulluk fonları 18 Diğer devlet yardımları 19 Ayni devlet yardımları 20 Akrabalar tarafından yapılan yardımlar 21 Uzakta yaşayan aile üyeleri tarafından yapılan yardımlar 22 Diğer şahıslar tarafından yapılan yardımlar 23 Taşımacılık 24 Arıcılık 25 Kira gelirleri 26 Avcılık 27 Balıkçılık 28 Diğer kaynaklar Şekil 7.3. Çeşitli Kaynaklardan Gelir Sağlayan Hane Sayısı ve Gelir Seviyeleri (Köy Bazında, 2,080 Hane için) YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 68

9 Köylerde elde edilen ortalama yıllık gelir seviyeleri projeden etkilenen tüm alanla kıyaslandığında düşüktür. Köylerde en yüksek gelir yıllık 8,000 USD ile kiradan elde edilmektedir. Bunu yıllık 6,000 USD civarında bir gelirle kümes hayvanları satışı, ticaret ve balıkçılık izlemektedir. Maaşlardan elde edilen gelir miktarı yıllık 6,000 USD den biraz daha düşük olmakla birlikte toplamdaki payı diğer kaynaklardan elde edilenlerden oldukça fazladır. Maaşlar, köy hanelerinin %20 lik bir kısmı için gelir kaynağıyken ticaret, hanelerin %5 inin gelir kaynağıdır. Fazla gelir üreten diğer gelir kaynaklarının oranı ise her bir kaynak için %1 den azdır. Etkilen köylerde yıllık gelirin gelir kaynaklarına göre dağılımı Şekil 7.4 te verilmiştir. Tarım, köylerdeki hanelerin yalnızca üçte birinin gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Emekli maaşı ve maaşlar, projeden etkilen tüm alanda olduğu gibi köylerde de önemli gelir kaynaklarındandır. 2.29% Yoksulluk Fonları 2.06% Ulaştırma 6.22% Diğer 20.23% Maaş 24.28% Emekli Maaşı 0.86% Mülkten elde edilen gelir 10.58% Ücret 5.07% Sezonluk İşler 5.43% Ticaret 0.32%Turizm 0.59% Ormancılık 15.68% Tarım 6.38% Hayvancılık Şekil 7.4. Projeden Etkilenen Köylerde Yıllık Gelirin Kaynaklarına Göre Dağılımı YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 68

10 Yusufeli İlçesindeki Gelir Yapısı Yusufeli İlçesinde, çeşitli gelir kaynaklarından elde edilen ortalama gelirler ve söz konusu kaynaklardan gelir elde eden hane sayısı Şekil 7.5 te gösterilmiştir. 14, , , Ortalama Yıllık Gelir (USD) 8, , , Hane Sayısı , Gelir Kaynakları ve Hane Sayısı Kaynaktan elde edilen ortalama yıllık gelir Kaynaktan gelir sağlayan hane sayısı Maaşlar 2 Ücretler 3 Sezonluk işler 4 El Sanatları 5 Hayvancılık 6 Kümes hayvancılığı 7 Çiftlik hayvanları satışı 8 Kümes hayvanları satışı 9 Aile üyeleri tarafından yetiştirilen gıda ürünleri 10 Aile üyeleri tarafından toplanan gıda ürünleri 11 Kereste/kereste ürünleri 12 Turizm 13 Ticaret 14 Takas 15 Gayri menkullerden elde edilen gelirler 16 Emekli maaşı 17 Yoksulluk fonları 18 Diğer devlet yardımları 19 Ayni devlet yardımları 20 Akrabalar tarafından yapılan yardımlar 21 Uzakta yaşayan aile üyeleri tarafından yapılan yardımlar 22 Diğer şahıslar tarafından yapılan yardımlar 23 Taşımacılık 24 Arıcılık 25 Kira gelirleri 26 Avcılık 27 Balıkçılık 28 Diğer kaynaklar Şekil 7.5. Yusufeli İlçesinde Çeşitli Gelir Kaynaklarından Para Kazanan Hane Sayısı ve Gelir Seviyeleri (951 Hane için) YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 68

11 Yusufeli İlçesinde, daha fazla hanenin geçimini sağlayan kaynaklar; maaşlı işler (381 hane), emekli maaşları (309 hane) ve ticarettir (189 hane). Söz konusu gelir kaynaklarının oranları sırasıyla %40, %32 ve %20 dir. Yusufeli ilçesinde maaşlardan gelir elde eden hane sayısı köylerdekine ve projeden etkilenen tüm alana oranla daha yüksektir. Öte yandan emekli aylıklarından gelir elde eden hanelerin sayısı köylerde ve Yusufeli İlçe merkezinde yakındır. Beklenildiği üzere ticaret, ilçe merkezindeki önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. İlçe merkezinde en yüksek ortalama yıllık gelir 12,000 USD/yıl ile ticaretten elde edilmektedir. Bunu yıllık 9,000 USD civarında gelirlerle turizm ve diğer çeşitli gelir kaynakları takip etmektedir. Maaşlardan elde edilen yıllık gelir 7,000 USD den fazladır. Yusufeli ilçesinde, hanelerin yıllık ortalama geliri 8,800 USD civarındadır. Yıllık gelirin gelir kaynaklarına göre dağılımı Şekil 7.6 da verilmiştir. 0.78% Ulaştırma 0.7% Yoksulluk Fonları 5.06% Diğer 14.9% Emekli Maaşı 3.6% Mülkten Elde Edilen Gelir 31.72% Maaş 29.2% Ticaret 0.4% Turizm 1.5% Hayvancılık 7.02% Ücret 0.71% Sezonluk İşler 0.5% Ormancılık 3.7% Tarım Şekil 7.6. Yusufeli İlçesinde Yıllık Gelirin Kaynaklarına Göre Dağılımı Turizmden gelir elde eden hane sayısı toplam hane sayısının %1 inden oldukça azdır. Hanelerin %4 civarı diğer çeşitli kaynaklardan gelir elde etmekte, %12 si ise tarımdan para kazanmaktadır. Tarımdan elde edilen gelir miktarı yıllık 2,000 USD ye yakındır. Tarım ve hayvancılık 172 hanenin gelir kaynağını oluşturmaktadır. Diğer yandan ilçe merkezindeki 53 hanenin de devlet tarafından verilen yoksulluk yardımlarından faydalandığı tespit edilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 68

12 Gelir kaynakları ve gelir seviyeleri ile ilgili detayların yanı sıra projeden etkilenen ve risk altında bulunan gelir kaynaklarıyla ilgili bilgiler de Bölüm 7.5 te ve Ek D de etkilenen her yerleşim birimi için verilmiştir. Geliri risk altında olan haneler belirlenmiş, bu haneler için ilgili gelir restorasyonu önlemleri belirlenmiştir Gelir Getiren Faaliyetlerde Erkek ve Kadının Payı Yörede, çalışan kadınlar genellikle çiftçilikle uğraşırken erkekler daha çeşitli meslek dallarında faaliyet göstermektedir. Çiftçi olarak çalışan erkeklerin oranı %5.56, kadınların oranı ise %4.21 dir. Erkek ve kadın işgücü arasındaki iş yükü dağılımı incelendiğinde çiftçilik yapan erkek ve kadınların oranının birbirine yakın olduğu görülür. Buna rağmen geri kalan iş kollarında çalışan erkek sayısı kadınlardan çok daha fazladır. Çeşitli gelir kaynaklarındaki erkek ve kadın arasındaki iş gücü dağılımı Tablo 7.2 de gösterilmiştir. Tablo 7.2. İş Gücünün Erkek ve Kadın Arasındaki Dağılımı Erkek Katılımı Kadın Katılımı Meslek Meslek Sayı Yüzde* Sayı Yüzde* Emekli 953 %7.86 Emekli 128 %1.06 Çiftçi 674 %5.56 Çiftçi 510 %4.21 Ev erkeği 49 %0.40 Ev kadını 2,806 %23.14 Esnaf 358 %2.95 Esnaf 16 %0.13 Zanaatkar 38 %0.31 Zanaatkar 6 %0.05 Tüccar 19 %0.16 Tüccar 1 %0.01 Devlet memuru 462 %3.81 Devlet memuru 91 %0.75 İşçi 658 %5.43 İşçi 45 %0.37 Öğrenci 1,320 %10.89 Öğrenci 1,070 %8.83 İşsiz 707 %5.83 İşsiz 640 %5.28 Diğer 418 %3.45 Diğer 132 %1.09 Toplam 5,656 %46.7 Toplam 5,445 %45 * Araştırma kapsamında incelenen toplam nüfusun yüzdesi (12,124) Tablo 7.2 de görüldüğü üzere kadınlar esnaf ve zanaatkarlık gibi ticari faaliyetlerde daha az aktif olup çoğunlukla tarımsal faaliyetlerde çalışmaktadır. Aynı şekilde devlet memuru ve işçi olarak çalışan kadın sayısı da erkeklere göre oldukça azdır. Bunun yanı sıra emekli erkeklerin oranı da kadınlara kıyasla oldukça fazladır. Ev kadınlığı yapan kadınların sayısının göreceli olarak fazla olması, bu kadınların ekonomik aktivitelere katılımının sınırlı olduğunu göstermektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 68

13 İşsizlerin oranı hem erkek hem de kadın için %5 in üzerindedir. Gönüllü eğitim programları söz konusu işsiz insanlara yeteneklerini geliştirme, inşaat süresince bir iş bulma ya da bir el sanatı öğrenerek aile ekonomisine katkıda bulunma imkanı sağlayacaktır. PEA da yaşayan 1,023 kişi (%8.44) okul çağında olmayan çocuklardan, yaşlı insanlardan (64 yaş üstü) ve engellilerden oluşmaktadır Hanelerin Üretim ve Tüketim Yapıları Araştırma sonuçlarına göre hanelerin başlıca harcamaları kredi ödemeleri ve yiyecek giderleridir. Hanelerin yıllık yiyecek, giyecek, ev eşyası, ulaşım, sağlık ve diğer giderleri Tablo 7.3 te gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarının analizine göre proje alanındaki hanelerin ortalama yıllık gideri 6,350 USD civarındadır. Harcama miktarı, USD civarındaki yıllık gelirle karşılaştırıldığında, hane başına yıllık 550 USD lik küçük bir tasarrufun yapılabildiği görülmektedir. Tablo 7.3. Hanelerin Ortalama Yıllık Harcamaları Gider Kalemleri Cevap Veren Hane Sayısı (a) Ortalama Yıllık Harcama (USD) (b) Hane Başına Düşen Ortalama Yıllık Harcama (USD) [(a x b)/3,031] Yiyecek 2,842 1,916 1,796 Giyecek 2, Mobilya Eğlence Ulaşım 2, Sağlık 1, Tohum ve tarım giderleri 1, Hayvan yemi 1, Veterinerlik Sulama İşçiler 214 1, Sigara 1, Kredi ödemeleri 410 6, Taksit ödemeleri 586 1, Vergi Eğitim 1,333 1, Tamir ve bakım Kira 623 1, Diğer borçlar 118 6, Diğer Toplam 6,355 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 68

14 Bu figürden anlaşıldığı üzere genellikle hanenin tüm geliri, giderlerine harcanmakta ve çoğu hanenin bir birikim yapma şansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bölgede yaşayan PEİ lerin gelirleri en azından proje öncesindeki durumlarını koruyacak şekilde restore edilmezse, bu insanlar harcamalarını karşılayamama ve yoksullaşma riski altındadırlar. Köylerdeki ve Yusufeli ilçe merkezindeki gelir yapıları ve hanelerin (özellikle yoksullaşma riski altında olanların) gelir restorasyonu için alınacak önlemler Bölüm 7.5 te sunulmuştur Projenin Etkileri Projenin sosyoekonomik etkileri Bölüm 2 de anlatılmaktadır. Projenin bir şekilde tazmin (nakdi, ayni ya da diğer) gerektiren temel etkileri, altyapının (relokasyon yolları ve iletim hatları dahil) ve özel mülklerin su altında kalma ve arazi alımı sebebiyle kaybından dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu etkilerin sonuçları etkilenen insanların fiziksel ya da ekonomik olarak yer değiştirmesidir. PEİ lerin yer değiştirmesine sebep olabilecek durumlar; Ev ve mütemmim yapıların kaybı, Arsa ve tarım arazilerinin kaybı (meyvelikler dahil), Mera, okul, cami, sağlık kurumları gibi kamu mallarının kaybı, Sosyal ve ekonomik olanaklara erişimin kısıtlanması ve Gelir kaynaklarının kaybıdır. Projeden etkilenen tüm yerleşim birimleri için yukarıda bahsedilen kayıplardan en az biri söz konusudur. Bu etkiler, birden fazla haneyi etkileme ihtimali olan ortak mallar üzerine etkiler ve haneler üzerindeki etkiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Projenin etkileri ile ilgili detaylar Bölüm 2 de anlatılmış, Ek D.21 de de etki durumları ile ilgili bilgiler her bir yerleşim yeri için verilmiştir Kamu/Kültür Malları Üzerindeki Etkiler Proje Alanındaki Karayolları Yusufeli baraj gölü, iki ana karayolunun ve köylere bağlantı yollarından bazılarının (Artvin-Erzurum ve Artvin-Bayburt karayolları) belli kısımlarını su altında bırakacaktır. Ulaşım ağı üzerindeki bu etki PEİ leri ilgilendiren başlıca konulardandır. Relokasyon yollarıyla ilgili detaylı bilgi ÇED Raporu nda (ENCON, 2005) yer almaktadır. Proje kapsamında, su altında kalacak yolların yerine 31 km uzunluğunda Artvin- Erzurum relokasyon yolu ve 55 km uzunluğunda Artvin-Bayburt relokasyon yolu inşa edilecektir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 68

15 Kentsel yeniden yerleşim alanı olarak seçilen Yansıtıcılar yeni ilçe merkezi olacaktır. Mevcut Yusufeli ilçe merkezine yakın olan bu alan, merkezi konumu sayesinde aynı işlevi sürdürecektir. Halkın bilgilendirilmesi ve halka danışma sürecinde PEİ lere relokasyon yollarının rotası hakkında danışılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Mümkün olan durumlarda, yolların tasarımı halkın istekleri doğrultusunda değiştirilmiştir. Tasarlanan relokasyon yolları Şekil 7.7 de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi PEİ lerin isteği üzerine Barhal Vadisi nin doğu ve batı kısımlarını birleştirecek bir köprü (sonraki kısımlarda Yansıtıcılar köprüsü olarak geçecektir) yapılması planlanmıştır. Bu köprü sayesinde, baraj gölünün doğu tarafından yeni ilçe merkezine ulaşım yolun köprünün olmadığı haline kıyasla 17 km kısalacaktır. Proje sonrasında yerinde kalacak yerleşim birimlerinin ilçe merkezine olan uzaklığındaki değişim, mevcut ve gelecekteki yol uzaklıklarıyla birlikte Tablo 7.4 te gösterilmiştir. Tablo 7.4. Yerleşim Birimlerinin İlçe Merkezine Baraj Gölünde Su Tutulmasından Önceki ve Sonraki Uzaklıkları No Yerleşim birimi Mevcut ilçe merkezine göre konum Mevcut ilçe merkezine uzaklık (A) (km) Yeni ilçe merkezine uzaklık (B) (km) Yol uzunluğundaki değişim (A B) (km) 1 Yusufeli İlçesi Irmakyanı Doğu (D) Sebzeciler D Yeniköy D Kınalıçam D Morkaya D İşhan D Arpacık D Darıca D Pamukçular D Bahçeli Kuzey (K) Dereiçi K Çıralı K Küplüce K Bostancı K Tekkale (Güneybatı) GB Çeltikdüzü GB Çevreli GB Kılıçkaya GB Alanbaşı GB YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 68

16 Şekil 7.7. Relokasyon Yolları Güzergahı YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon : B Sf. 15 / 68

17 Tablo 7.4 ten görüldüğü üzere, ilçe merkezine olan uzaklık bakımından en çok etkilenen yerleşim birimleri baraj gölünün güney kısmında yer alanlardır. Örneğin Kılıçkaya Köyü nü Yusufeli ilçesine bağlayan yol, Alanbaşı ndan dolanmak durumundadır ve bu durum yolun uzamasına sebep olmuştur. Doğuda Oltu ve Tortum boyunca yerleşmiş Morkaya, Arpacık ve Darıca Köyleri de nispeten yolların uzamasından etkilenmektedir. İleride yapılacak olan yol, Erzurum a barajın güneyinden gelmekte, rezervuar üzerinden geçerek Arpacık ile Darıca ya doğru doğuya dönmekte, daha sonra ise batıda yer alan Yusufeli ne doğru gitmektedir. Dolayısıyla şimdiki duruma kıyasla yol biraz uzamaktadır. Artvin-Erzurum ve Artvin-Bayburt arasında yer alan devlet yollarının parçası olacak olan relokasyon yolları, mevcut yollardan daha iyi nitelikte olacak şekilde inşa edilecek ve bazı köylere olan bağlantıları yenilenecektir. Bu yollar kimi köylerin ilçe merkezine olan uzaklığını arttırmakla beraber, seyahat kalitesini yükseltecektir. Proje kapsamında yer alan relokasyon yolları, su tutma, işleminden önce bitirilecektir. Köy yolları ve diğer bağlantı yolları için gerekli tasarımlar, relokasyon yollarının nihai ve uygulama planlarına paralel olarak tamamlanacaktır. Söz konusu bu faaliyetler de Yusufeli Projesi kapsamında yürütülecektir. İletim Hatları Vadideki mevcut iletim hatları Yusufeli Projesini de kapsayan Aşağı ve Orta Çoruh projelerinin uygulanmasıyla birlikte kaybedilecektir. Tüm köy bağlantılarını içeren yeni iletim hatları; bu tesislerin planlanması, inşaatı ve işletilmesinden sorumlu kurum olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacaktır. Proje alanında yapılması planlan ana 380 kv iletim hatlarının %90 ı tamamlanmıştır. Borçka-Yusufeli ile Yusufeli-Oltu arasında yapılması planlanan 154 kv lik İletim hattının ihalesi ise 2005 yılı içerisinde verilecektir. Hatların köy bağlantıları (gerekli tüm trafo merkezleri de dahil olmak üzere) yine TEİAŞ tarafından yapılacaktır. Söz konusu iletim hatlarıyla ilgili detaylı bilgi ÇED raporunda yer almaktadır. Yerleşim Birimlerindeki Ortak Mallar İlçe merkezi olması sebebiyle Yusufeli nde projeden kaynaklı ortak mal kaybı oldukça fazladır. Öte yandan tamamıyla etkilenen köylerde de önemli ölçüde ortak mal kaybı söz konusudur. Kısmen etkilenen köylerde ise kaybedilen ortak mallar çoğunlukla mera statüsündeki arazilerdir. Kısmen etkilenen köylerden yalnızca dört tanesi cami ve okul gibi kamu binalarını kaybetmektedir. PEİ lerin kullanımında olan ortak varlıklar ve kamuya ait araziler için tazminat ödemeleri (varlıkların köy veya ilçe adına kayıtlı olmaları durumunda) köy veya ilçe kurumlarına yapılacaktır. Ortak varlıklarının hazineye ait olması durumunda, bu varlıkların kullanıcılarına herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Ancak, yeniden yerleşim yerlerini, benzer devlet arazilerinin yeniden yerleşen insanların kullanımında olduğu yerlerde seçmek genel bir uygulamadır. Devletin kanuni bir sorumluluğu olarak, kaybedilecek olan diğer ortak varlıklar PSO tarafından yeniden yerleşim alanlarında tesis edilecektir. Mera alanlarının yeniden yerleşim alanlarına uzak mesafede bulunması halinde, yemlik kurulması gibi, bu tür ihtiyaçları yeniden YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 16 / 68

18 yerleşen insanlara sağlayacak ilave önlemler alınacaktır. DSİ, PSO olarak kamu arazilerinin ve araçlarının bu YYEP Raporu vasıtasıyla yeniden yerleşen insanlara tahsis etmeyi taahhüt etmektedir. Kültürel ve Tarihi Varlıklar Yusufeli rezervuarı ile birlikte su altında kalacak alan içinde bulunan kayıtlı (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaydedilmiş) tek tarihi eser Tekkale Kalesidir. Yusufeli ilçesinin Hamzat köyünde de iki adet tarihi kilise bulunmakla beraber bunlar kayıtlı yapılar değildir. DSİ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerekli araştırmalar yapılarak bu kiliselerin durumları değerlendirilecektir. Bahsi geçen bu eserler dışında bir kültürel ya da tarihi varlık kaybı olmayacaktır. Baraj gölü alanında yer alan tarihi eserler su tutma işleminden önce taşınacaktır Haneler Üzerindeki Etkiler Projeden etkilenen yerleşim birimlerinde haneler yapılarını ya da arazilerini, yahut her ikisini birden kaybetmektedir. Etkilerin her bir hane için önemi, kayıpların tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Tamamıyla etkilenen yerleşim birimlerindeki tüm haneler yapı ve/veya arazi kaybına uğramaktadır. Kısmen etkilenen köylerde ise hanelerin bir bölümü fiziksel kayba uğramaktadır. Kısmen etkilenen köylerin bazılarında fiziksel kayba uğrayan hanelerin sayısı oldukça az iken, bazılarında ise hanelerin %50 sinden fazlası fiziksel kayba uğramıştır. Projenin sosyoekonomik etkileri Bölüm 2 de anlatılmış ve her bir yerleşim birimiyle ilgili detaylar Ek D de sunulmuştur Tazmin ve Gelir Restorasyonu Stratejileri için Yaklaşım Tazmin ve gelir restorasyonu çalışmaları, çalışmanın türüne ve sürecine (kısa vadeli, uzun vadeli) göre gruplandırılabilir. Gelir restorasyonu için alınacak önlemler türüne göre doğrudan önlemler, dolaylı önlemler ve kalkınma projeleri ve programları olarak gruplandırılmıştır. Bu kategoriler içinde yer alan çalışmalar aşağıda sunulmaktadır. Doğrudan Yöntemler Kaybedilecek taşınmazların kamulaştırma değerlerinin ödenmesi Devlet eliyle kentsel iskan sağlanması Devlet eliyle kırsal iskan sağlanması Devlet tarafından yapılacak iskan yardımları İnşaat aşaması faydaları Ek Krediler YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 17 / 68

19 Dolaylı Yöntemler Yeniden yerleşim boyunca PEİ lerin ilgi ve ihtiyaçlarını desteklemek için uygun kurumsal düzenlemelerin yürütülmesi (ör: Yerel Halk İskan Komitesi, İskan Dairesi) Toplu ve bireysel düzeyde bilgilendirme ve danışma süreci Mesleki eğitim kursları İş üstünde eğitim, sektörle ilgili bakanlıklar tarafından üstlenilen pilot projeler Çocukların eğitiminin teşvik edilmesi Kooperatiflerin kurulması için destek sağlanması ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi Bölge için kalkınma projeleri ve programları Kalkınmada öncelikli bölge SRAP finanse edilen sektörel projeler Kurumsal kapasite artırımı projeleri (SRAP ya da REC tarafından finanse edilen) Bölgesel/sektörel projeler tarafından finanse edilebilir diğer programlar (KOSGEB, DOKAP, EU, GEF vb.) Gerçekleştirilecek çalışmalar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. Tümü kısa vadede alınacak olan doğrudan yöntemler, YYEP raporu genelinde tanımlanmış, geliştirilmiş, değerlendirilmiş ve Bölüm 7.4 te özetlenmiştir. Bu önlemler potansiyel kayıpların tazminini de kapsamaktadır. Bölüm 4 te anlatılan devlet destekleri hanelerin hak sahipliliği durumu baz alınarak sağlanmaktadır. PEİ lerin hak sahipliği durumu Bölüm 7.4 te özetlenmiş, detaylı hak sahipliği matrisi ise Ek C de verilmiştir. Bölüm 7.6 ve 7.7 de ise daha uzun vadeli önlemler ( dolaylı yöntemler ve kalkınma projeleri ) ele alınmıştır. Tüm PEİ ler kamulaştırma veya devlet eliyle yeniden yerleşime hak sahibi olsun veya olmasın, devlet yardımları (sağlık kontrolü, barınma, sağlık ocağı) kamu binaları, inşaat aşamasındaki onların lehlerine düzenlemelerden, ilave kredi, dolaylı önlemler (Şekil 7.9) ve devlet tarafından sağlanacak eğitim, destek ve kalkınma projelerinden (Şekil 7.10) faydalanabileceklerdir. Başbakanlık SRAP programı altında hibe ve destekler mevcuttur. Bu programa sağlanan para ve ilgili devlet kuruluşları tarafından verilen benzer programlar açıklanmalıdır. YYEP Raporu Bölüm 8 de sunulduğu üzere bu programlar DSİ tarafından koordine edilecektir. DSİ, ilgili STK ve kooperatiflere bu hibe ve destekleri sağlamaktan sorumludur. YYB (DSİ tarafından yönetilen), kaymakamlık ve ilgili devlet kuruluşlarının desteğiyle köylerde ve yeni Yusufeli İlçesinde kooperatifler kurulacaktır. Gelir ve üretim iyileştirmelerine katkı sağlayacak olan kooperatiflerin amacı bağlamında bu hibe ve destekler direk olarak PEİ lerin ilgili faaliyetlerini destekleyecektir. Genel olarak, gelir restorasyonu stratejisi, doğrudan ve dolaylı önlemler ile kalkınma projelerinin karşılıklı etkileşimi şeklinde olacaktır. Tasarlanan süreçler, doğrudan önlemler için Şekil 7.8 de, dolaylı önlemler için Şekil 7.9 da ve kalkınma projeleri için YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 18 / 68

20 Şekil 7.10 da gösterilmiştir. Gelir iyileştirme stratejileri ve faaliyetlerinin ayrıntıları Ek N de sunulan gelir iyileştirme planında verilmektedir. Doğrudan yöntemler adı altında bahsedilen önlemler PEİ lerin kayıplarının maddi yoldan (nakdi ya da ayni) tazminidir. Dolaylı yöntemler ve kalkınma projeleri ise PEİ lerin çeşitli fırsatları kullanmalarına olanak verecek şekilde yeteneklerinin geliştirilmesi ve teşkilatlanmış yapıların yaratılması gibi önlemler anlamındadır. Olanakları kullanma kapasitesi, hem gelir üreten aktiviteyi gerçekleştirme kapasitesini (ör: geliştirilmiş tarımsal üretim) hem de finansman ve destek olanaklarına erişme kapasitesini gerektirir. Destek olanaklarına erişme kapasitesi, pilot projeler gibi PEİ lerin yeteneklerini geliştirecek faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını başlatacak etken olması sebebiyle, geçim kaynaklarını yeniden kurma çalışmalarının ilk aşamalarında özellikle önem verilmesi gereken konulardandır. Bu sebepten dolayı dolaylı önlemler, yeniden yerleşim başlar başlamaz uygulanmaya başlamalıdır. Diğer faaliyetleri tetikleyici nitelikte olan bu önlemler proje uygulama planı ve bütçede de göz önüne alınmıştır. Aşağıdaki bölümlerde bu faaliyetleri takip edecek nitelikte daha uzun vadeli çalışmalar için genel bir taslak verilmiştir. Halkı baz alan kooperatifler ve organizasyonlar kalkınma girişimlerinde önemli rol oynar. Ancak bu tarzda organizasyonların kurulmasıyla halkı baz alan sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilebilir. Gelir restorasyonu programının tüm aşamaları boyunca yapılacak halkın katılımı, bilgilendirilmesi ve danışmanlık faaliyetleri, halkın ihtiyaçları karşılayacak kalkınma girişimlerinin tasarlanması bakımından önemlidir. Kalkınmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için iyi tasarlanmış bilgilendirme ve iletişim stratejileri gerekmektedir. Devlet kurumlarını, uluslararası kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve PEİ leri içeren geniş bir paydaş grubuyla sosyal ve kurumsal bilgi alışverişinde bulunmak için bazı mekanizmalara ihtiyaç vardır. Bu temel paydaş gruplarına sürekli olarak bilgi verilmesi, görüşlerinin alınması ve paydaşların karar verme, planlama ve yürütme aşamalarına katılımının sağlanması amacıyla da çeşitli mekanizmalar gerekmektedir. Söz konusu sürece akademik kuruluşların da katılımı faydalı olacaktır. Projenin başlangıcından itibaren bilgilendirme toplantıları planlanmalı ve bu toplantılara paydaşların katılımı sağlanmalıdır. Takip eden aşamalarda paydaşların çelişen çözüm önerilerini bir araya getirip tartışmak amacıyla toplantılar düzenlenmelidir. Bu şekilde paydaşlar arasında yeni proje teklifleri hazırlamak ve yörenin etkin bir şekilde kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla işbirliğinin kurulması da sağlanabilecektir. Bölüm 7.5 ve 7.6 da uzun vadeli gelir restorasyonunu destekleyecek program ve projelerden mevcut (ya da erişilebilir) olanlar ve kalkınma projelerinin odaklanması gereken sektör ve faaliyetler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca istihdam arttırıcı proje önerileri Ek D.22 de verilmiştir. PEİ lerin geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesi sosyoekonomik şartlardaki önemli değişikliklerle birlikte uzun ve kompleks bir süreçtir. Planlamanın bu aşamasında, tüm PEİ lerin geçim kaynaklarını iyileştirebilmelerini sağlayacak olan tüm kalkınma önlemlerinin tip ve kapsamlarını tam olarak tahmin etmenin oldukça zor olduğu belirtilmelidir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 19 / 68

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 3 YENİDEN YERLEŞİMİN

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan,

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, YUSUFELİ BARAJI ve HES PROJESİNDEN ETKİLENEN KÖYLER VE KÖY ALTI YERLEŞİMLER İLE

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2013 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ IPARD KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Tedbiri TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101 SEKTÖRÜ Süt Üreten Tarımsal İşletmeler Et Üreten Tarımsal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU KOCAK HES PROJESI PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİNİ RAPORLAMA FORMU PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru Proje

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI

MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI Yerel Düzeyde Eylem Planı Hazırlık Sürecinde Yanıtı Aranacak Sorular 1. Mevsimlik ve gezici tarım işlerinde çalışan çocuk sayısı kaçtır?

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAġMA VAKFI VE TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE TEKNĠK BĠLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAġMA VAKFI VE TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE TEKNĠK BĠLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAġMA VAKFI 31.12.2015 VE 31.12.2016 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE TEKNĠK BĠLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2017 ĠÇĠNDEKĠLER: 1. RAPOR ÖZETĠ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK N GELİR RESTORASYONU

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI A Eylül 2005 B Temmuz 2006 Rev No DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI. Sinan MESUTER Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI II. 8.ÇERÇEVE PROGRAMI III. IPARD IV. TURSEFF KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı