İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE 'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti"."

Transkript

1 İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 17 Mart 187 yılında "Maarif-i Umumiye Nezareti" adıyla kurulmuştur. Bakanlık düzeyinde ilk eğitim teşkilatıdır. KURULUŞ VE TARİHÇE 2 Mayıs 1920 tarih ve Sayılı Yasayla kurulan "İcra Vekilleri Heyetinin onbir vekaletinden biri de "Maarif Vekaleti" olarak teşkilatlanmıştır Yılında Maarif Vekaleti; Program Heyeti Program Heyeti İlk Tedrisat Dairesi İlk Tedrisat Dairesi İlk Millî Eğitim Bakanı Abdurrahman Sami Paşa ( ) İlk Müsteşar (bilim adamı ) Hayrullah Efendi Orta Tedrisat Müdürlüğü Türk Asarı Atikası Müdürlüğü Sicil İstatistik Müdürlüğü Orta Tedrisat Dairesi Türk Asarı Atikası Md. Sicil İstatistik Md. olmak üzere beş birimden oluşmuştur. KURULUŞ VE TARİHÇE KURULUŞ VE TARİHÇE 'ten 27 Aralık 19 tarihine kadar Maarif Vekaleti". 28 Aralık 19'den 21 Eylül 1941 tarihine kadar "Kültür Bakanlığı" 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra "Millî Eğitim Bakanlığı adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. 22 Eylül 1941'den 9 Ekim 1946 tarihine kadar Maarif Vekilliği" 10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı" 4 190'den sonra "Maarif Vekaleti" 1

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 797 sayılı yasaya göre MEB bugün; Merkez Teşkilat Taşra Teşkilatı Bağlı Kuruluşlar Yurt Dışı Teşkilatı olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 198 yılında, eğitim hizmetlerinin gençlik ve spor hizmetleriyle bir bütün olarak ele alınmasıyla "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" olarak düzenlenmiştir. Ancak, 2 Mart 1989'da 6 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gençlik ve spor hizmetleri, millî eğitim hizmetlerinden çıkarılmış, 797 sayılı Yasa ve 49 sayılı Yasa ile bugünkü şeklini almıştır. EĞİTİM POLİTİKALARI NASIL OLUŞTURULUR? MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BAŞLICA GÖREVLERİ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim politikaları beş esas temele dayandırılarak oluşturulur. Atatürk İlke ve İnkılapları TC Anayasası ve Eğitimle İlgili Kanunlar Hükümet Programları Kalkınma Planları Millî Eğitim Şûra Kararları Türk millî eğitiminin amaçlarının temel ilkeler doğrultusunda Devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 2

3 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BAŞLICA GÖREVLERİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BAŞLICA GÖREVLERİ İnsan haklarına ve T.C. Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı ş görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ile ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, Türk vatandaşlarının, yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BAŞLICA GÖREVLERİ TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak, Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamaktır Genellik ve Eşitlik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Yöneltme Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkân Eşitliği Süreklilik Bilimsellik Lâiklik Demokrasi Eğitimi Plânlılık Karma Eğitim Okul İle Ailenin İş Birliği Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve 7 Her Yerde Eğitim Atatürk Millîyetçiliği 14 TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI 179 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası ile belirlenmiş olan Millî Eğitim Sistemi, Örgün Eğitim Millî Eğitim Sistemi Yaygın Eğitim Tıpta Doktora Uzmanlık Doktora Master Lisans Lisans Diploması Diploması Lisans Fakülteler Tıp Dişçilik Hazırlık ( İstenirse ) Doktora Master Lisans Ön Lisans Ön Lisans Diploması Diploması Önlisans Açıköğretim Yüksek Öğretim Hazırlık Hazırlık Genel ve Mesleki Eğitim Çıraklık Eğitimi Eğitim Yetişkinler Eğitimi Sürekli Eğitim Yaygın E 14 olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 6 Yaş İlköğretim Okul Öncesi (Anaokulu ve Anasınıfı )

4 A) ÖRGÜN EĞİTİM Millî Eğitim Bakanlığı; Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM YÜKSEK ÖĞRETİM Örgün Eğitim İsteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş - yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. İlköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların zorunlu eğitim ve öğretimini kapsar. ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI Okulöncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. İlköğretim Okulu bünyesinde ana sınıfları (60-72 ay) Anaokulları (6-72 ay) Yaz okulu (60-72 ay) Müstakil anaokulları, anasınıflarının yanı sıra Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversiteler arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mobil anaokulu projesi uygulanmaktadır. Mobil Ana Okulu (6-72 ay) 2. İLKÖĞRETİM İLKÖĞRETİM İlköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. ilköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi,beceri,, davranış a ş ve ealışkanlık ş a kazanmasını, a as millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. İlköğretim Kurumları İlköğretim Okulları Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Açık İlköğretim Okulu 4

5 . ORTAÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyoekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlamaktır. İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış her öğrenci ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, yeti ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Ortaöğretime geçiş sistemi; tek sınav uygulaması yerine sürece dayalı ölçmeyi esas alan, öğrencinin okul başarısının da dikkate alındığı okul ve öğrenci merkezli bir modeldir. Sınıf Puanı(SP) ; Seviye Belirleme Sınavı (SBS) %70 Yıl Sonu Başarı Puanı (YDP) %2 Davranış Puanı (DP) % ---- (Danıştay iptal etti.) oranlarında 6,7 ve 8. sınıflar için e-okul sisteminde ayrı ayrı hesaplanır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP); 6. sınıf puanı (SP6) %2 7. sınıf puanı (SP7) % 8. sınıf puanı (SP8) %40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puandır. Güzel Sanatlar ve Spor ne geçişte; Okul Başarı Puanı Yetenek Sınavı ortalaması alınarak yerleştirme yapılır. GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİM ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEVCUT DURUM MEVCUT DURUM Genel Liseler Anadolu Fen Sosyal Bilimler l i Kız Meslek Anadolu Kız Teknik Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Öğretmen Spor Kız Teknik Endüstri Meslek Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Açık Öğretim Lisesi Anadolu Kız Meslek Teknik Liseler Adalet Meslek Lisesi

6 MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİM ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI Sağlık Meslek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Tarım Meslek MEVCUT DURUM Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu İletişim i Meslek Lisesi Ticaret Meslek Tarım Meslek Mesleki ve Teknik Eğitim İmam Hatip Anadolu İmam Hatip Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Meteoroloji Meslek Lisesi Müsteşarlığın 2008/81 sayılı genelgesinde; 60. Hükümet Programında ve Dokuzuncu Kalkınma Planı nda ( ) ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapının oluşturulacağı hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren GENEL LİSE, FEN LİSESİ, SOSYAL BİLİMLER LİSESİ VE ANADOLU LİSESİNİN mevcut durumlarıyla eğitim öğretimlerini sürdürmeleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ" adı altında birleştirilerek 6 okul çeşidinin 'e indirilmesi, GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak ad altında faaliyetini sürdüren meslekî ve teknik ortaöğretim kuramlarının "TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ" adı altında birleştirilerek 1 e indirilmesi, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 22 ad altında faaliyetini sürdüren meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ adı altında birleştirilerek 1'e indirilmesi, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin adının "OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ" olarak değiştirilmesi, ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi, adalet meslek lisesi ve Anadolu iletişim meslek lisesinin "TİCARET MESLEK LİSESİ" adı altında birleştirilerek okul çeşidinin 2'ye indirilmesi, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNİN mevcut durumları ile eğitim öğretimlerini sürdürmesi, GENEL ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren imam hatip lisesi ve Anadolu imam hatip lisesinin "İMAM HATİP LİSESİ" adı altında birleştirilerek 2 okul çeşidinin 1 'e indirilmesi, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren ortopedik engelliler meslek lisesi ile işitme engelliler meslek lisesinin "ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ" adı altında birleştirilerek 2 okul çeşidinin 1 e indirilmesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren 4 ortaöğretim kurumunun "SAĞLIK MESLEK LİSESİ" adı altında birleştirilerek okul çeşidinin 1 e indirilmesi, Mesleki ve Teknik Öğretim ğ Dairelerine bağlı ğ olarak faaliyetini sürdüren ÇOK PROGRAMLI LİSELER ile MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN mevcut durumları ile eğitim öğretimlerini sürdürmesi, böylece ortaöğretimdeki 79 olan okul çeşidi sayısının 1 e indirilmesi sağlanmıştır. Uygulamaya eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak geçilecektir. 6

7 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI Özel Dershaneler Özel Yabancı (Azınlık) Okul Öncesi Kurumlar Görme Engelliler Okulları İşitme Engelliler İlköğretim Okulları Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları Ortopedik Engelliler Meslek Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Okulları Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Bilim ve Sanat Hastane ilköğretim Okulları Özel Etüt Eğitim Özel Yabancı (Azınlık) İlköğretim Kurumları İşitme Engelliler Meslek Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Okulları Otistik Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon ve Araştırma Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Özel Yabancı (Azınlık) Orta Öğretim Kurumları ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DİĞER KURUMLAR Özel Türk Ortaöğretim Kurumları Özel Muhtelif Kurslar Özel Uluslar arası Okul Öncesi Hizmetçi Eğitim Enstitüleri B Özel Türk İlköğretim Kurumları Özel Uluslararası Orta Öğretim Özel Uluslararası İlköğretim Özel Özel Eğitim Kurumları Öğretmenevleri A Diğer Kurumlar C Öğrenci Yurtları Özel Türk Okul Öncesi Kurumları Özel Özel Okul Öncesi Eğitim Okulları Özel Özel Eğitim Yetersizliği olan İlköğretim Okulları D Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri 4. YÜKSEKÖĞRETİM YÜKSEKÖĞRETİM Ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Yükseköğretimin amacı; ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek k düzeyde d ve çeşitli kademelerdeki d ki insan gücü ü gereksinimine göre öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren ve bilim - tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak, Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak görüş bildirmek, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri sözle ve yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetinde bulunmaktadır. Yüksek Öğretime Geçiş; Yüksek Öğretime geçiş hizmetleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) ; Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) şeklinde iki bölümden oluşur. 7

8 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI B) YAYGIN EĞİTİM Uygulama ve Araştırma Meslek Yüksek Okulları 6 7 Üniversiteler 1 4 Konservatuvarlar Fakülteler 2 Enstitüler Yüksekokullar l. KAPSAM, AMAÇ ve GÖREVLER Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, YAYGIN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, Toplu yaşama, dayanışma,yardımlaşma, birlikte çalışma ve teşkilatlanma anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, iktisadî gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, Boş zamanlan iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. YAYGIN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM II. KURULUŞ Genel ve meslekî-teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir.bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. GENEL MESLEKİ ve TEKNİK 8

9 HALK EĞİTİMİ / YAŞAM BOYU EĞİTİM Beşikten mezara kadar süren eğitim faaliyetlerini kapsar. Sosyal ve Kültürel Kurslar Mesleki ve Teknik Kurslar A Okuma-Yazma Kursları B Sosyal ve Kültürel Etkinlikler C Bu faaliyetler D ÇIRAKLIK ve MESLEKİ EĞİTİMİ 14 yaşını tamamlamış ve ilköğretimden mezun her vatandaşın yürürlükte olan 1 meslek dalında 2 ile 4 yıl arasında süren eğitim faaliyetlerini kapsar. Bu eğitimde kişi haftanın gününü işletmelerde çalışarak 1 gününü ise mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim alarak öğrenimini tamamlar. Eğitim süresince iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı sigortasını Millî Eğitim Bakanlığı karşılar. Çıraklık eğitimini tamamlayanlar kalfa olur. Ustalık Belgesi sahibi olanlar iş yeri açma hakkını elde eder. ÇIRAKLIK ve MESLEKi EĞİTİM KADEMELERİ MESLEKİ VE TEKNİK YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI KADEMELER Halk Eğitim Pratik Kız Sanat Okulları Olgunlaşma Enstitüleri Turizm Eğitim Aday Çırak Çırak Kalfa Usta Usta Öğretici Mesleki Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Öğretmenlik, 1789 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4. maddesinde; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde düzenlenir. Öğretmenlik 1 Genel Kültür 2 Özel Alan Eğitimi Pedagojik Formasyon gerektirir. 9

10 4/B KAPSAMINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER UZMAN ve USTA ÖĞRETİCİLER 2006 yılında 67 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında norm kadro uygulaması sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine imkan sağlamıştır. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme ş e kurs,seminer,ve e, e konferanslarında a uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.öğretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar,görev ve yetkileri,yönetmeliklerle tespit edilir. YÜRÜTME GÖZETİM ve DENETİM EĞİTİM KADEMELERİ İTİBARIYLA HEDEFLER 179 sayılı kanunun 17. maddesinde özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Millî eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. 6. maddesinde ise ; Millî Eğitim hizmetlerinin, devlet adına yürütülmesinden gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur hükümleri doğrultusunda ülke genelinde yapılacak her tür eğitim faaliyetinin başlangıcından belge aşamasına kadar MEB nın gözetim ve denetimi altında olması esastır. Okullaşma Oranları % 2007/ /201 Okulöncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlköğretim 0 Genel Ortaöğretim 29 0 OKUL TÜRÜNE GÖRE 2007/2008 YILI OKUL, ÖĞRETMEN,ÖĞRENCİ,MEZUN SAYILARI İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI OKUL TÜRÜ Okul Öğretmen Öğrenci Okul Öncesi ÖĞRETİM DAİRELERİ BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI Erkek Kız Toplam İlköğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Lise Örgün Eğitim Toplamı Yaygın Eğitim GENEL TOPLAM Fakülte ve Yüksekokul İlköğretim Okulları bünyesindeki anasınıfları ve öğretmen sayıları tabloda gösterilmemiştir. 2. Özel Öğretim kurumlarına ait bilgiler tabloya dahil edilmiştir. İlköğretim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Erkek ktk Teknik iköğretim Genel Müdürlüğü Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Özel Eğitim Reh.ve Dan.Hiz. Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Genel Toplam

11 ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARININ ÖĞRETİM TÜRÜ ve CİNSİYETLERİNE GÖRE SAYISAL DURUMU 2007 YILI BÜTÇESİNDE EĞİTİME AYRILAN PAY Yurt Sayısı Barınan Öğrenci Sayısı Öğrenim Türü Erkek Kız Karma Toplam Erkek Kız Toplam Ortaöğretim Yükseköğretim Diğerleri * TOPLAM (* ) Yüksek öğretime hazırlayıcı dershanelere devam edenler Türk toplumunun eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik her türlü hizmetin layıkıyla yürütülebilmesi için çok büyük yatırım ve malî kaynak gerekmektedir. Söz konusu hizmetler için Bakanlığa genel bütçeden ayrılan pay; 2002 yılında % 9.2 iken, 2009 yılında % 14.0 e yükseltilmiştir yılı bütçesi geçen yıla göre yüzde 19.7 artarak, 27 milyar 446 milyon 778 bin TL olmuştur. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birim ve kurumlarında görevli her kademedeki yönetici, öğretmen, ve diğer personel; toplumumuzun güçlü ve çağdaş bir ülke olarak, gelişmiş dünya ülkeleri arasında hak ettiği yerialıp, dünyada her konuda söz sahibi olacak bir konuma gelmesine katkı sağlayacak eğitim hizmetlerini yürütmeye devam edecektir. Millî eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lazımdır.bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu şekilde mümkün olur. Atatürk Mustafa Kemal MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Fikret BAYRAKLI ya bu sunusu için teşekkür ederim. 11

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı