2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular"

Transkript

1 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet

2 EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler. Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir? A) Modüler B) Çekirdek C) Sarmal D) Örtük E) Tematik 12. DENEME 67. SORU 67. Program kazanımlarında tanımlanmış öğrenmelerin yanında eğitim kurumunun örgütsel yapısı, zaman, olanaklar, materyaller, öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici, öğretmen-anne baba ve öğrenci ilişkileri, politikaları, alışılmış işlemleri, öğrenci ve toplum için ders dışı faaliyetleri ve bunların sağladığı etkileşimleri de değerlendirmek önemlidir. Yukarıda sözü edilen biçimde değerlendirmesi yapılan program türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Hizmet içi eğitim programı B) İhmal edilen (geçersiz) program C) Rehberlik ve sosyal etkinlik programı D) Öğretim programı E) Örtük program Doğru yanıt E seçeneğidir. KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 82, SORU 5 5. Yazılı programda belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında ortaya çıkan ancak yazılı programla uyumlu olması gereken mesaj, etkinlik ve uygulamaları içerir. Öğrencilerin yaratıcıklarını geliştiren ve toplumun normlarını yansıtan bu etkinlikler hem sınıf içinde hem de sınıf dışında gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramların hangisine aittir? A) Öğretim programı B) Örtük program C) Ders programı D) Ders planı E) Ünite planı 1

3 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler. Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir? A) Modüler B) Çekirdek C) Sarmal D) Örtük E) Tematik TEST 1, SORU Gerektiğinde ihtiyaca yönelik ortaya çıkan, ders dışı faaliyetlerin planlandığı ve öğrencilerin sosyal projelerde yer almasını sağlayarak eğitime katkı sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretim programı B) Örtük program C) Resmi program D) Ders programı E) Eğitim programı TEST 2, SORU Program geliştirme uzmanları, okullarda okutulan derslerin programını hazırlamaya önem verirken, ders dışı etkinlikler için herhangi bir program çalışması yapmamaktadır. Bu eksiklikleri gidermek için yapılan programlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Müfredat programı B) Ders programı C) Eğitim programı D) Öğretim programı E) Örtük program Doğru yanıt E seçeneğidir. 2

4 3. Matematik dersinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma şöyledir: Öğretmen: Şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam, kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir. Zeynep: Öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim? Öğretmen: Hayır, ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğreniyorsunuz. Selim: Öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan başka bir yoldan da çözdüm, isterseniz göstereyim. Öğretmen: Benim verdiğim formülü ezberle ve o şekilde çöz. Sınavda formülsüz çözümleri kabul etmeyeceğim. Bu formüller yüzyıllardır kullanılıyor, sen de kullan. Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır? A) Daimîcilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Yararcılık KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ANLATIMLI SET, SAYFA 47 SORU 7 Deniz Öğretmen öğretim ortamında disipline oldukça önem vermektedir. Öğrencilerinden Ali, çok başarılı değildir. Deniz Öğretmen Ali nin başarılı olabilmesi için sıkı ve zorlu bir çalışma programı içine girmesi gerektiğini düşünmekte ve Ali ye öncelikle öz disiplin kazandırmak istemektedir. 7. Deniz Öğretmen in bu istek ve düşüncesi aşağıdaki eğitim felsefesi görüşlerinden hangisine daha uygundur? A) Daimicilik B) İlerlemecilik C) Esasicilik D) Yararcılık E) Yeniden kurmacılık KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 81, SORU 5 5. Öğretim disiplinli, öğretmen merkezli olmalı, öğrenciler zorlanılmalı, zihinsel gelişim, geleneksel öğretim yöntemleri ezber gibi, idealizm ve realizmin etkisindedir. Öğretimin özünü konu alanının iyice özümsenmesi oluşturmalıdır. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. Yukarıdaki özellikler hangi felsefi akıma aittir? A) İdealizm B) Daimicilik C) Yeniden kurmacılık D) Varoluşculuk E) Esasicilik Doğru yanıt E seçeneğidir TEST 3, SORU Öğretme sorumluluğunu öğretmene veren, katı disiplin uygulamalarının benimsendiği ve öğrenme yolu olarak sık tekrar ile ezber gibi geleneksel anlayışların kullanıldığı bir öğretim programının temelleri hangi eğitim felsefesine dayanmaktadır? A) Yeniden kurmacılık B) İlerlemecilik C) Esasicilik D) Daimicilik E) Varoluşçuluk Doğru yanıt C seçeneğidir 3

5 5. Program geliştirme sürecinde izlenecek işlem basamakları aşağıdaki işlem-zaman çizelgesinde verilmiştir. Aylar Ocak Şubat Mart İşlemler Planlama İhtiyaç analizi Kazanım yazımı İçerik analizi Eğitim durumunun yazılması Belirtke tablosunun hazırlanması Sınama durumlarının belirlenmesi Raporlaştırma DENEME 63. SORU I. İhtiyaçların belirlenmesi II. Program çalışma planının hazırlanması III. Program geliştirme gruplarının oluşturulması IV. İçeriğin belirlenmesi V. Hedeflerin belirlenmesi Aşağıdakilerden hangisinde program geliştirme sürecinde uygulanacak basamaklar doğru sıralama ile verilmiştir? A) II, I, IV, V ve III B) III, II, I, V ve IV C) II, III, I, IV ve V D) III, I, V, IV ve II E) I, III, II, V ve IV Bu işlem-zaman çizelgesinde hangi iki işlemin sırasının değiştirilmesi doğru olur? A) İçerik analizi Eğitim durumunun yazılması B) Planlama İhtiyaç analizi C) Eğitim durumunun yazılması Belirtke tablosunun hazırlanması D) İhtiyaç analizi Kazanım yazımı E) Belirtke tablosunun hazırlanması Sınama durumlarının belirlenmesi 12. DENEME 68. SORU 68. Aşağıda verilen program geliştirme süreci etkinliklerinden hangisi diğerlerine göre daha önce yapılır? A) Eğitim hedeflerinin belirlenmesi B) Eğitim ihtiyacı analiz yaklaşımın belirlenmesi C) Belirtke tablosunun yapılması D) PERT işlem ağının oluşturulması E) Birey, toplum ve konu alanının analiz edilmesi 4

6 5. Program geliştirme sürecinde izlenecek işlem basamakları aşağıdaki işlem-zaman çizelgesinde verilmiştir. Aylar Ocak Şubat Mart İşlemler Planlama İhtiyaç analizi Kazanım yazımı İçerik analizi Eğitim durumunun yazılması Belirtke tablosunun hazırlanması Sınama durumlarının belirlenmesi Raporlaştırma TEST 12, SORU I. İhtiyaç analizinin yapılması II. Hedeflerin belirlenmesi III. İçeriğin belirlenmesi IV. Belirtke tablosunun hazırlanması V. Hedeflerin davranışa çevrilmesi Yukarıda karışık olarak verilen program geliştirme süreci basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) II, III, IV, V, I B) II, IV, III, V, I C) I, II, V, III, IV D) IV, II, III, I, V E) III, I, IV, II, V Bu işlem-zaman çizelgesinde hangi iki işlemin sırasının değiştirilmesi doğru olur? A) İçerik analizi Eğitim durumunun yazılması B) Planlama İhtiyaç analizi C) Eğitim durumunun yazılması Belirtke tablosunun hazırlanması D) İhtiyaç analizi Kazanım yazımı E) Belirtke tablosunun hazırlanması Sınama durumlarının belirlenmesi TEST 12, SORU I. İhtiyaçların belirlenmesi II. Hedeflerin belirlenmesi III. Hedef davranışların belirlenmesi IV... V. Belirtke tablosunun hazırlanması VI... Yukarıda program geliştirme basamakları sırasıyla verilmiştir. Sıralamada boş bırakılan yerlerde yapılması gereken işlemler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İçeriğin belirlenmesi - Eğitim durumlarının belirlenmesi B) Eğitim durumlarının belirlenmesi - Değerlendirme C) İçeriğin değerlendirmesi - Sınama durumlarının belirlenmesi D) Sınama durumlarının belirlenmesi - Değerlendirme E) Olası hedeflerin belirlenmesi - Eğitim durumlarının belirlenmesi x 5

7 8. Sedat Öğretmen, beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve hentbol oyunlarının benzer görünmekle beraber farklı özelliklerde olduğunu düşünür ve bu oyunların öğretiminde farklı yöntem ya da teknikler kullanır. Her oyunu kendi içinde organize ederek öğretir. Buna göre, Sedat Öğretmen in aşağıdaki içerik programlama yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? A) Sarmal B) Modüler C) Doğrusal D) Tematik E) Geniş alanlı KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 94, SORU 8 8. Öğretmenin matematik dersinde öğreteceği konuları bilgi öbekleri biçiminde düzenleyerek, bu öbekleri birbiriyle ilişkilendirmeden işlemesi hangi içerik düzenleme yaklaşımına uygundur? A) Modüler yaklaşım B) Piramitsel yaklaşım C) Sarmal yaklaşım D) Konu ağı-proje merkezli yaklaşım E) Çekirdek yaklaşımı TEST 11, SORU Birbiriyle belli bir ardışıklık arz etmeyen, bağımsız ünitelerden oluşan ve kendi içerisindeki ünitelerin yapılandırılmasında diğer yaklaşımların kullanılmasına olanak tanıyan içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal yaklaşım B) Sorgulama merkezli yaklaşım C) Çekirdek yaklaşım D) Modüler yaklaşım E) Konu ağı-proje merkezli yaklaşım TEST 11, SORU Özellikle Beden eğitimi gibi birbirinden bağımsız şekilde işlenebilecek konuların yer aldığı derslerin içerik düzenlenmesinde kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Modüler yaklaşım B) Sorgulama merkezli yaklaşım C) Piramitsel yaklaşım D) Çekirdek yaklaşım E) Konu ağı-proje merkezli yaklaşım 6

8 9. Fen öğretiminde öğrencilerin bilgileri keşfetmelerini isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisine en az yer vermelidir? A) İlkelerin, öğrenciler tarafından sezilmesinin sağlanmasına B) Problemlerin, öğrencilerin kendi görüşleri yoluyla çözülmesine C) Problemler için birden fazla çözüm yolunun üretilmesine D) Tartışmalarda şaşırtıcı fikir öne sürenlerin ödüllendirilmesine E) Bilgilerin görsel araçlar kullanılarak öğrencilere sunulmasına Doğru yanıt E seçeneğidir. TEST 25, SORU 2 2. Aşağıda verilenlerden hangisi buluş yoluyla öğretimde öğretmene düşen görevlerden biri değildir? A) Anlaşılması zor olan konuları öğrencilere sunma B) Öğrencilere rehberlik etme C) Öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yönlendirme D) Öğrenciye deneyimler kazandırma E) Özel örneklerden yola çıkarak genellemelere ulaşma TEST 28, SORU Dewey e göre insanlar bilgiyi, yaşantıyı işleyerek kazanır ve öğrenirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir? A) Öğrencilerin gerçek yaşam problemleriyle karşılaşmasını sağlamak B) Öğrencilere oyun ve rol oynama fırsatı vermek C) Öğrencilerin ikincil bilgi kaynaklarını analiz etmesini sağlamak D) Öğrencilere deneme ve gözlem yapma fırsatı vermek E) Öğrencilerin kendi duyu organları arcılığıyla öğrenmesini sağlamak 7

9 11. Sinem Öğretmen, sınıfında öğrencilerinin kendilerini güvende hissetmelerine, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına, kendi çalışmalarını yönetebilecekleri öz denetime sahip olmalarına, arkadaş grubuna ait olmayı hissetmelerine, her zaman meraklı, dikkatli ve çaba göstermeye duyarlı olmalarına ve kendi kararlarını vermelerine önem vermektedir. Buna göre, Sinem Öğretmen in öğrenme ortamlarını düzenlerken hangi öğrenme yaklaşımı ilkelerini temel aldığı söylenebilir? A) Programlı B) Yaşam boyu C) Aktif D)Kuantum E) Basamaklı 12. DENEME 98. SORU 98. Öğrencilerin öğrenme öğretme sürecinin çeşitli boyutlarında karar ve sorumluluklar alabildiği, bunları uygulama fırsatlarının verildiği, gerektiğinde bireysel, gerektiğinde küçük gruplarla çalışarak bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgileri örgütleme ve sunma etkinlikleri ile öğrendiği ve süreçte güven, enerji, özdenetim, gruba ait olma, duyarlılık özelliklerini geliştirebildiği öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) İşbirlikli öğrenme B) Aktif öğrenme C) Proje tabanlı öğrenme D) Yapılandırmacı öğrenme E) Çoklu zekâ TEST 6, SORU Ezbercilik kavramının yerini merak, kuşku, deneyerek öğrenme ve uygulamaya bıraktığı etkin öğrenme yaklaşımındaki sınıflarda geleneksel sınıflarda pek görülmeyen nitelikler göze çarpmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi etkin öğrenme uygulanan bir sınıfta gözlenebilecek niteliklerden biri değildir? A) Özdenetim B) Güven C) Enerji D) Bireysellik E) Gruba ait olma 8

10 12. I. Bir hücre modeli oluşturarak hücreyi oluşturan ögelerin birbirleriyle ilişkisini gösterme II. III. Hücre organellerinin görevlerini kendi cümleleriyle ifade etme Canlının hücrelerden oluştuğunu örneklerle açıklama IV. İki farklı dokuya ait iki hücrenin temel ögelerini eşleştirme V. Daha önce duymadığı tek hücreli bir canlı türü tasarlama Yukarıdaki kazanımlardan hangisi Bloom un bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeydedir? A) I B) II C) III D) IV E) V Doğru yanıt E seçeneğidir. 3. DENEME 113. SORU 113. Bilişsel alan sınıflamasına göre aşağıdaki kazanımlardan hangisi diğerlerinden daha üst düzey zihinsel beceri gerektirir? A) Toplumsal bir olayın sonuçları arasındaki ilişkileri belirleme B) Bir ders planı hazırlama C) Uygulanan bir testi, sınav planında bulunması gereken aşamalara göre eleştirme D) Yeni bir öğrenme öğretme modeli geliştirme E) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlama 12. DENEME 69. SORU 69. Küresel ısınma konusunun ele alındığı bir derste aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisi bilişsel alan sınıflamasında diğerlerine göre daha alt zihinsel süreçleri gerektirir? A) Küresel ısınma ile ilgili kendilerine verilen bilimsel bir metindeki bilgilere dayalı grafikler oluşturma B) Çevreyi olumsuz etkileyen bir olayda küresel ısınma ile ilgili olan ve olmayan kavramları belirleme C) Küresel ısınmayı önleme ile ilgili yeni görsel materyaller ve sloganlar geliştirme D) Küresel ısınmayı hızlandıran etmenleri çeşitli ölçütlere göre karşılaştırma E) Küresel ısınma ile ilgili gazete ve dergilerde yayımlanmış yayınlardan bir derleme oluşturma 9

11 12. I. Bir hücre modeli oluşturarak hücreyi oluşturan ögelerin birbirleriyle ilişkisini gösterme II. III. Hücre organellerinin görevlerini kendi cümleleriyle ifade etme Canlının hücrelerden oluştuğunu örneklerle açıklama IV. İki farklı dokuya ait iki hücrenin temel ögelerini eşleştirme V. Daha önce duymadığı tek hücreli bir canlı türü tasarlama Yukarıdaki kazanımlardan hangisi Bloom un bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeydedir? A) I B) II C) III D) IV E) V Doğru yanıt E seçeneğidir. KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 90, SORU Öğretmenin sınıfta sorabileceği aşağıdaki sorulardan hangisi, eğitim hedefleri sınıflamasının en üst düzeyinde bir öğrenme ürünüyle ilgilidir? A) Spor yapmak insan sağlığı için önemli midir? B) Fındık en çok hangi bölgemizde yetişir? C) Ülkemizde televizyon yayını hangi yılda başlamıştır? D) Gösteri ile gösterip yaptırma yöntemi arasındaki farklılıklar nelerdir? E) Suların kirlenmesine karşı nasıl bir yol izlerdiniz? Doğru yanıt E seçeneğidir. TEST 18, SORU Aşağıdaki öğrenci davranışlarından hangisinde daha üst düzey ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşir? A) Program geliştirmenin kitaptaki tanımını aynen söyleme B) Eğitim programının öğelerini sıralama C) Taba ve Tyler programındaki benzerlikleri ortaya koyma D) Verilen yönergelere uygun şekilde bir deney planı hazırlama E) Dünyada başarısını ispatlamış programlara dayanarak yeni ilköğretim programımız hakkında yargıda bulunma Doğru yanıt E seçeneğidir. 10

12 16. Meyve suyu niçin daha yavaş, su ise daha hızlı akar? Bugün işte bunu öğreneceğiz. diyen bir sınıf öğretmeninin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir? A) Güdülenmeyi sağlamak B) Bilgilerin transferini sağlamak C) Bilgi düzeyini artırmak D) Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek E) Geri bildirimde bulunmak KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 97, SORU 9 9. Bu gün anlatacağım kesirler konusunu iyi dinlerseniz aldığınız misketleri kardeşlerinizle eşit şekilde paylaşabilirsiniz diyen öğretmenin yaptığı bu uygulama öğretme-öğrenme etkinliklerinden hangisine örnektir? A) Gözden geçirme B) Dikkat çekme C) Güdüleme D) Derse geçiş E) İşleniş KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 98, SORU 8 8. Bu derste kazanacağınız davranışlarla bundan sonra izleyeceğiniz tiyatro ve televizyon filmlerini daha doğru ve yeterli anlayabileceksiniz diyen öğretmenin yaptığı öğretme-öğrenme etkinliklerinden hangisine örnektir? A) Güdüleme B) Gözden geçirme C) Dikkat çekme D) Derse geçiş E) İşleniş 11

13 18. Bir öğretim sürecinde fiziksel olarak ayrı mekânlarda bulunan kişilere zaman zaman etkileşimli ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için ortam, öğretici, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirecek bir sistem planlanır. Eğitimi alacak her bireyin kendi ihtiyacı dikkate alınır ve kişiye özel ders süreleri planlanabilecek modüler bir sistem uygulanır. Bireyler eğitimlerini eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan şekillerde alabilirler. Bu örnekte hangi tür eğitim/öğretim uygulamasından söz edilmektedir? A) Sorgulamaya dayalı eğitim B) Programlı öğretim C) Uzaktan eğitim D) Buluş yoluyla öğretim E) Projeye dayalı eğitim 2. DENEME 89. SORU 89. Aşağıdakilerden hangisi farklı mekânlarda bulunan öğrencilerin eş zamanlı olarak veya böyle olmaksızın öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilen eğitim yaklaşımıdır? A) Tutor eğitimi B) Kuantum öğrenme C) Uzaktan eğitim D) İnformal eğitim E) Vee diyagramı 12

14 20. Çağan Öğretmen, sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin Yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz? problemini tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere, problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verileri nasıl topla- yacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Bulgular birlikte değerlendirildikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır. Bu örnekte Çağan Öğretmen, dersinde hangi öğretim strateji, yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Deneye dayalı B) Buluş yoluyla C) Basamaklı öğretim D) Araştırma-inceleme E) Beyin temelli 16. KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KONU ANLATIMLI SET, SAYFA 97 SORU 16 I. Öğrencilerin problem çözme adımlarını kullanması yoluyla gerçekleşir. II. Uygulama ve daha üst düzey hedefler için uygundur. III. Tümevarım ve tümdengelim süreçleri birlikte kullanılır. IV. Önkoşul öğrenmelerin eksik olduğu durumlarda kullanılmaz. Yukarıda özellikleri sıralanan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunuş yoluyla öğretim B) Araştırma-inceleme yoluyla öğretim C) Buluş yoluyla öğretim D) Deneme-yanılma yoluyla öğretim E) Model alma yoluyla öğretim KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 119, SORU 4 4. Öğrencilere günlük sorunlara bilimsel süreçlerle yaklaşma becerileri kazandırma açısından en avantajlı olan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Buluş B) Sunuş C) Keşif D) Alış E) Araştırma Doğru yanıt E seçeneğidir. 13

15 20. Çağan Öğretmen, sosyal bilgiler dersine başlarken öğrencilerin Yaşadığımız bölgede görülen doğal afetleri nasıl önleyebiliriz? problemini tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere, problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Öğrencileri beşerli gruplara ayırır ve verileri farklı şekilde toplamalarını ister. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Bulgular birlikte değerlendirildikten sonra çözüm yolları üretilir ve uygulanır. Bu örnekte Çağan Öğretmen, dersinde hangi öğretim strateji, yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Deneye dayalı B) Buluş yoluyla C) Basamaklı öğretim D) Araştırma-inceleme E) Beyin temelli Doğru yanıt D seçeneğidir TEST 27, SORU Aşağıdakilerden hangisi araştırma inceleme stratejisinin özelliklerinden değildir? A) Öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırır. B) Öğrenciler öğrendiklerini deneme fırsatı bulur. C) Öğrenci merkezlidir. D) Problem durumlarını öğrenciler hep kendileri seçer. E) Öğretmen veri toplamada öğrencilere rehberlik eder. Doğru yanıt D seçeneğidir TEST 28, SORU Aşağıdakilerden hangisi araştırma-inceleme yoluyla öğretim yapan bir öğretmene uygun değildir? A) Öğrencilerin probleme bakış açısından hareket etme B) Problem çözme basamakları takip etme C) Yapılandırılmış yapay problemlerle çalışmayı teşvik etme D) Etkinlikler yoluyla öğrenciye araştırma yapma imkânı verme E) Bilimsel bilgiye öğrencinin kendinin ulaşmasını sağlama Doğru yanıt C seçeneğidir 14

16 21. Demir Öğretmen sosyal bilgiler dersinde teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler konusunu işlemektedir. Tartışmaya katılmak üzere 5-10 arası gönüllü öğrenci seçer. Öğrenciler birbirlerini görecek şekilde otururlar ve konuyla ilgili düşüncelerini sırayla söylerler. Söz almak istemeyen öğrenciye saygı duyulur ve bir başka öğrenciye söz hakkı verilir. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler dinleyicidir, tartışmaya katılmazlar. Bu örnekte Demir Öğretmen, dersinde hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? A) Görüş geliştirme B) Panel C) Konuşma halkası D) Kollekyum E) Vızıltı grupları Doğru yanıt C seçeneğidir TEST 52, SORU 1 1. Öğretmen derste öğrencilerine Avatar isimli filmden bir savaş sahnesi izlettikten sonra öğrencilerine Sizin yaşadığınız topraklar işgal edilmek istense neler yapardınız? böyle bir durumda neler hissedersiniz? gibi sorular sorarak tüm öğrencilerin fikirlerini açıkladığı tartışma ortamı yaratmıştır. Öğretmenin dersinde kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Akvaryum B) Konuşma halkası C) Görüş geliştirme D) Sokratik tartışma E) Düşün eşleş paylaş Doğru yanıt B seçeneğidir TEST 52, SORU Aşağıda verilen yöntem veya tekniklerden hangisi, empatik davranma, duyuşsal alanda farkları görme, farklı görüşlere ve bu görüşleri savunanlara saygı duyma gibi kazanımlarda diğerlerine göre daha etkilidir? A) Balık kılçığı B) İstasyon C) Tarihsel empati D) Konuşma halkası E) Beyin fırtınası Doğru yanıt D seçeneğidir 15

17 22. Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir. Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir? KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 126, SORU Askere yeni gelen acemilerin eğitiminde silah kullanmayı öğretmek için tahtadan yapılmış silahlarla eğitim yaptırılır. Bu durum aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisine örnek oluşturur? A) Benzetim B) Örnek olay C) Drama D) Programlı öğrenme E) İşbaşında öğrenme A) Mikro öğretim B) Rol oynama C) Benzetim D) Beyin fırtınası E) Gözlem TEST 45, SORU 2 2. Tıp eğitiminde doktorların bazı ameliyat becerilerini kadavralar üzerinde deneyerek veya teknolojik yazınlımlar üzerinde uygulayarak öğrenmesi aşağıdaki tekniklerden hangisine daha uygun düşmektedir? A) Gözlem B) Gösterip yaptırma C) Programlı öğretim D) Bilgisayar destekli öğretim E) Benzetim Doğru yanıt E seçeneğidir. TEST 46, SORU Askeri eğitim, sürücü eğitimi ve havacılık eğitimi gibi, gerçek öğrenme uygulamalarında büyük tehlikelerle karşılaşabilecek durumlarda, gerçeğe çok yakın teknolojik yazılımlar kullanılarak öğrenme uygulamaları yapılması hangi öğretim tekniği ile gerçekleşir? A) Mikro öğretim B) Gösteri C) Gösterip yaptırma D) Benzetim E) Bilgisayar destekli öğretim 16

18 23. Derin Öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere Öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Öğretmenleriniz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve bu kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi dörder kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın. der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir. Derin Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Benzetim B) Örnek olay C) Gösteri D) Beyin fırtınası E) Yaratıcı drama Doğru yanıt E seçeneğidir. KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ DERSHANE YAPRAK TEST NO 127, SORU 6 6. Bir sözcüğü, kavramı, davranışı, cümleyi, fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırma olarak tanımlanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangidir? A) Pandomim B) Drama C) Benzetişim D) Mikro öğretim E) Tartışma TEST 47, SORU Sevcan öğretmen öğrencilerine amaçlarını açıklayıp belirli rolleri dağıttıktan sonra hep birlikte bir pazar yerini canlandırmalarını ve rollerini kendi gözlemlerine dayalı olarak geliştirmelerini istemiştir? Sevcan öğretmenin kullandığı öğretmeöğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim B) Gösteri C) Sergi D) Görüş geliştirme E) Yaratıcı drama Doğru yanıt E seçeneğidir. TEST 48, SORU Tolga öğretmen öğrencilerinden ikişerli eş olmalarını ve doğaçlama olarak trafikte kaza yapan iki kişiyi canlandırmalarını istemiştir. Tolga öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangidir? A) Yaratıcı drama B) Benzetim C) Gösteri D) Beyin fırtınası E) Rol oynama 17

19 25. Aşırı yağmurun olduğu, sellerin büyük çevresel zararlara yol açtığı günlerde, Mustafa Öğretmen, Yağmurlar sayesinde bu yıl kurak geçmeyecek. der. Mustafa Öğretmen in yukarıdaki davranışından yola çıkarak altı şapkalı düşünme tekniğinden hangi şapka rengine uygun davrandığını bulan öğrenciler, ders boyunca aynı şapka rengine uygun tepkiler vereceğini bilmektedirler. Buna göre, Mustafa Öğretmen in ders boyunca aynı şapka rengine uygun olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? A) Sanayileşmenin öneminden ve bunun doğanın yararına olduğundan bahsetmesi B) Yaşanmış nükleer santral kazalarını örnek göstererek olası riskler üzerinde durması C) Okunan hikâyedeki kötü adamın iyi yönlerinin de olduğunu söylemesi D) Buzulların erimesiyle yeni petrol rezervlerine ulaşılacağını ve bunun enerji kaynakları açısından yararlı olacağını belirtmesi E) Sera gazlarının salınımına sınırlama getirilmemesinin ekonomik kalkınmaya katkı getireceğini ifade etmesi 8. DENEME 86. SORU 86. Öğretmen 8. sınıf sosyal bilgiler dersinde, ülkemizde kurulması planlanan nükleer santrallerle ilgili olarak Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ile bir tartışma başlatmış ve öğrencilerden bazıları aşağıdaki görüşleri ifade etmişlerdir. Berke: Nükleer santraller, insan sağlığını olumsuz etkilediği için kurulmamalıdır. Oktay: İşsizlere iş olanağı sağlayacağından kurulmalıdır. Kadir: Japonya da meydana gelen nükleer sızıntıdan dolayı uykularım kaçıyor, üzülüyorum. Esma: Zorunlu enerji tasarrufu uygulamaları yapılırsa nükleer santrallere gerek kalmaz. Buket: Nükleer santrallerde enerji üretilir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde mevcuttur. Zararları ve yararlarına dair yeterli araştırmalar yapılmalıdır. Yukarıdaki görüşleri ifade eden öğrenciler sırasıyla hangi şapkaları takmışlardır? Berke Oktay Kadir Esma Buket A) Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Yeşil B) Siyah Sarı Yeşil Beyaz Kırmızı C) Sarı Yeşil Beyaz Kırmızı Siyah D) Siyah Sarı Kırmızı Beyaz Yeşil E) Siyah Sarı Kırmızı Yeşil Beyaz Doğru yanıt E seçeneğidir. TEST 48, SORU 1 1. Öğrencilerini bir olayın olumsuz, pozitif, duygusal yönlerini incelemelerini bunları yaparken iyimser, karamsar veya yaratıcı düşünceler üretmelerini isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini kullanmalıdır? A) Altı şapkalı düşünme B) Beyin fırtınası C) Görüş geliştirme D) İstasyon E) Benzetim 18

20 27. Cemil Öğretmen, sınıfın zeminine bir üçgen çizer ve bu üçgenin köşelerini mutluluk köşesi, mutsuzluk köşesi ve kızgınlık köşesi şeklinde isimlendirir. Daha sonra öğrencilere birkaç örnek durum verir. Verilen durumlarda hangi duyguyu hissederlerse üçgenin o köşesine gitmelerini ve hissettikleri duyguyu ifade eden bir cümleyi yüksek sesle söylemelerini ister. Bu örnekte Cemil Öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Yaratıcı drama B) Beyin fırtınası C) Eğitsel oyun D) Benzetim E) Rol oynama TEST 47, SORU 4 4. Bilmeceler, bulmacalar, nesi var-nesi yok, eşini bul vb. etkinliklerle öğrenilmiş konuların pekiştirilmesini sağlayan ders işleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitsel oyunlar B) Yaratıcı Drama C) Mikro öğretim D) Gösteri E) Rol oynama 19

21 28. I. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar. II. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır. III. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. IV. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 12. DENEME 86. SORU 86. Öğrencilerin; kendi bilişsel düzeylerinin farkına vararak, bilmedikleri ve anlamadıkları konuları saptamalarını, bilgiyi organize ederek konunun içeriğini daha iyi anlamalarını ve bilginin kalıcılığını artırmasını, zor olan kavramların kolay öğrenilenlerle ilişkilendirilerek öğrenilmesini, kavramların konu içerisindeki yerlerini göstererek, konuda geçen diğerlerinden niçin ayrıldığını öğrencinin görmesini, öğrenme sona erdikten sonra öğrenilenlerin özetlenmesini sağlama amaçlarına en fazla hizmet eden öğretim tekniği ya da materyali aşağıdakilerden hangisidir? A) Zihin haritası B) Bilgi yaprakları C) Kavram haritası D) Öğrenme günlükleri E) Öz değerlendirme formları TEST 24, SORU 5 5. Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının özelliklerinden değildir? A) Soyut kavramları somutlaştırır. B) Ön bilgilerle yeni bilgiler arasında köprü oluşturur. C) Sunuş yoluna görsel destek sağlar. D) Öğrenme sürecine hazırlık olarak kullanılır. E) Anlamlı öğrenmeye yol açar. 20

22 28. I. Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar. II. Soyut işlemler dönemi çocukları için daha uygun bir araçtır. III. Dersin değerlendirme aşamasında da kullanılabilir. IV. İşlenen konuya bütün olarak bakılabilmesine olanak verir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kavram haritalarının özelliklerindendir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV TEST 24, SORU Kavram haritaları kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren görsel şemalardır ve farklı amaçlarla kullanılabilecek bir etkiye sahiptir. Tüm bu olumlu özelliklere rağmen kavram haritalarının yetersiz kaldığı durumlarda söz konusudur. Aşağıda verilenlerden hangisi kavram haritalarının etkisiz kaldığı durumlardan birini göstermektedir? A) Öğrencilerin kavramları karşılaştırmasında B) Öğrencilerin duyuşsal ve devinişsel kazanımlara ulaşmasında C) Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemede D) Soyut kavramları somut hale getirmede E) Sunuş yoluyla öğrenmeye görsel destek sağlamada 21

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar... 3 1. Büyüme... 3 2. Olgunlaşma... 3 3. Hazırbulunuşluk...

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı