inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010"

Transkript

1 inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010

2 KENT KONSEYİ, KENT VİZYONUNA KATKIDA BULUNUR Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. inegolkentkonseyi.org.tr Belediyeler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar

3 TEK AMACIMIZ İNEGÖLÜMÜZE HİZMET ETMEK Kent Konseyimiz,siyasetten arınmış, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil oluşumdur. Tek amacımız İnegöl e hizmet etmek.tüm çalışmalarımızı bu düsturla gerçekleştiriyoruz. Havasını soluduğumuz, suyunu içip, ekmeğini yediğimiz, İnegöl ümüz için daha fazla neler yapabiliriz derdindeyiz. Gelişen ve Değişen İnegölümüz için sivil toplum oluşumlarının büyük önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum. Kent Konseyi bu anlamda etkin bir oluşum. BURHAN ALICI İNEGÖL KENT KONSEYİ BAŞKANI İnegöl Kent Konseyi olarak,yarınlarımız olan çocuklarımıza güzel ve modern bir kent bırakmak için ortak bir akıl oluşturmaya, yapılan hizmetlere katkıda bulunmaya azimle devan edeceğiz. İnegöl sevdasıyla oluşturduğumuz, bu kentin ortak aklına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. 02

4 İnegöl hepimizin... Bir tane İnegöl var. Biz bu şehirde kazanıp, bu şehirde harcıyoruz. Farklı siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, yâda farklı örgütler içerisinde hareket ediyoruz ama amacımız, bu şehrin daha iyi konumlara gelmesi konusunda ortak düşüncelerimiz var. İnegöl deki her sorun, sadece yerel yöneticileri değil, herkesi ilgilendiriyor. Bu kente dair tüm sorumluluk ve görevler hepimize ait. Bu açıdan kentlilik bilincine, İnegöl sevgisine sahip olmak çok önemlidir Son yıllarda toplum bilincinin oluştuğunu, insanların daha yüksek sesle düşünebilme yeteneğinin ön planda tutulduğunu görmekteyiz. Alinur AKTAŞ İnegöl Belediye Başkanı Kent konseyleri bunun en güzel tezahürüdür. İnegöl e karşı herkesin bir sorumluluğu vardır. Kent Konseyi bu sorumluluğun gereğini yerine getiren erdemli insanların oluşumudur. İnegöl hepimizin. Bu bilinçle İnegölümüze katkıda bulunmak için çalışan Kent Konseyimizin değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum.

5 KENTİMİZ İÇİN ORTAK AKIL: KENT KONSEYİ Kentin değerlerini ortaya çıkarmak, kent bilin ci oluşturmak, kentin sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ortaya koymak, birlikte kenti geleceğe taşımaktır. Kent konseyleri özet le, ortak akıl, ortak yönetim ve paylaşım mekanizmalarıdır. Burada alınan kararlar tavsi ye niteliğinde Belediye Meclisine sunulur. Kent Konseyleri, Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklık ve paylaşım anlayışıyla oluşturulur. Kent konseyi; özellikle kentin kanı önderlerinin, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının belirlendiği, tartı şıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, demokratik yönetişim mekanizmalarıdır Nedir? KENT KONSEYİ Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır. Görevleri Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çev reye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkele rinin uygulanmasına katkıda bulunmak, Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır. 04

6 KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU Cem TAŞKINER GENÇLİK MECLİS BAŞKANI Şule KUZLAK HANIMLAR MECLİS BAŞKANI BAŞKAN BURHAN ALICI G.SEKRETER FATİH AYDIN Hüseyin KURT Doğal Afetler Çalışma Grubu Başkanı Semih ÖZSARAÇ Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Cuma Ali YÜREKLİ ÇEVRE VE Kentlİlİk Bİlİncİ Çalışma Grubu Başkanı Tandoğan TANER Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Tuncay GÖNÜLTAŞ Trafik Komisyonu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet PARLAR Kültür, Sanat, Turizm ve Tarih Çalışma Grubu Başkanı Özer YILMAZ Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Elif ÇALIK ÇOCUKLAR ÇALIŞMA GRUBU Başkanı

7 15 Aralık 2009 tarihinde kurulan Kent Konseyi birinci yılını kutluyor. Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, Kent Müzesi nde düzenlediği basın toplantısında Kent Konseyi nin bir yılını değerlendirdi. KENT KONSEYİ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI SİVİL BİR OLUŞUMDUR Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kent Konseyi meclis ve grup başkanları ile üyelerin katıldığı toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, 15 Aralık 2009 tarihinde hepimizin ortak paydaşı olan İnegöl ümüzü, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve bu manada ortak aklı oluşturmak adına bu oluşuma hız verme kararını hep beraber almıştık. 10 Şubat 2010 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul Toplantımızdan sonra yaptığımız çalışmaları özetlemek gerekirse; 1- Dünya Kadınlar gününde Hanımlar El Emeği Çarşısı açıldı. 2-8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler düzenledik.3-kadınlar Meclisi olarak Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. 4- Evlilik Okulu Projesi hayata geçirildi. 5-Bursa Kent Konseyi ile paylaşım toplantıları düzeledik. 6- Trafik Bilgi Yarışması düzenledik. 7- A2 Motorsiklet Ehliyet kampanyası düzenledik. 8- Başarıda El Ele projesi düzenledik. 9- Aile İçi İletişim kursları düzenledik Nisan Çocuk Şöleni düzenledik. 11- Kent Konseyi Hatıra Korusu nu oluşturduk. 12- Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Zihinsel Engelliler okulunu ziyaret ettik. 13 Eğlenceli Atletizm etkinliklerini düzenledik. 14- Özel Çocuklar Sportif Etkinlikleri ni düzenledik. 15-Engelli ailelerini bilinçlendirmek üzere Engelli Hakları El Kitapçığı bastırdık.16- Engelleri Kaldıralım Projesi kapsamında kaldırımlar engellilere göre düzenlendi,engellilere özel halk otobüsü tahsis edildi.17- Çevre ve İnsan Konferansları düzelendik Yıllık Bisiklet Macerası etkinliğine ortak olduk.19- Uluslar Arası Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması na öncülük ettik. 20-Müzeler Haftasını kutladık. 8 ay gibi kısa bir sürede toplam 25 önemli projeye imza attık. Kent Konseyimizin tüm fedakar üyelerine çok teşekkür ediyorum.www.inegolkentkonseyi.org.tr internet adresimizden bundan sonra ki tüm çalışmalarımızı takip edebi lirsiniz. Dedi. 06

8 TECRÜBELERİMİZİ KENTİMİZ İÇİN PAYLAŞIYORUZ... KENT KONSEYİNİN FONKSİYONU YÖNETİME KATILIMI TEŞVİK ETMEK 1995 yılında kurulan Bursa Kent Konseyi nin Genel Sekreteri Tahsin Bulut 15 yıllık süre zarfından yaşadıkları tecrübeleri İnegöl Kent Konseyi üyeleri ile paylaştı. Bulut, kent konseylerinin fonksiyonlarının yönetime katılımı teşvik etmek olduğunu söyledi. KENTİMİZ İÇİN ÇALIŞIRKEN HEYECAN DUYUYORUZ Toplantıda konuşan İnegöl Konsey Başkanı Burhan Alıcı Kent Konseyi nin kuruluş süreci ile ilgili bilgiler vererek İlk genel kurulumuzu 2009 Aralık ayı içerinde yaptık. Ondan sonraki süreçte meclislerimizi ve gruplarımızı orada oluşturduk. Bu güne kadar yaptığımız toplantılarda herkeste bir heyecan olduğunu görüyorum. Herkes bir katkı vermek istiyor, işin ucundan tutmak istiyor. Bu enerjimizi, bu heyecanımızı bozmayalım. ifadelerini kullandı. Alıcı ayrıca katılımından dolayı Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Tahsin Bulut a teşekkür etti. 07

9 1.ALTIN MOBiLYA HALK DANSLARI YARIŞMASI ŞAMPİYON GÜRCİSTAN (GEORGIA) FESTİVALE KATILAN GURUPLARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ Sırasıyla Romanya Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Adıgey Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Bosna- Hersek Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti ve Ukrayna Cumhuriyeti halk dansları ekipleri 10 dakikalık olmak üzere gösterilerini sundular. Jürinin değerlendirme arasında İnegöl Tarihi Mehteri gösterilerini sunmasının ardından festivale katılan kültür derneklerine ve stand açan dernek yöneticilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. YARIŞMANIN 10 TANE BİRİNCİSİ VAR Değerlendirmenin sonuçlarını Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahnede zarfları açarak açıkladı. Başkan Aktaş, 3. olan Adıgey Cumhuriyeti Ekibine bronz, 2. Olan Makedonya Cumhuriyeti Ekibine gümüş, 1. olan Gürcistan Cumhuriyeti ekibine altın madalyalarını takdim ederken şampiyon ekibe 1500 dolarlık bir de çek verdi. 23. Uluslar arası Kültür Sanat Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen 1. Ulus lar arası Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmanın şampiyonu danslarının içeriğinde yer alan kılıç gösterileri ile dikkatleri üzerine çeken Gürcistan Cumhuriyeti oldu. 08

10 HANIMLAR EL EMEĞİ ÇARŞISI AMAÇ; HANIMLARI TİCARİ VE SOSYAL HAYATA KAZANDIRMAK İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin projesini ortaklaşa gerçekleştirdikleri Hanımlar El Emeği Çarşısı törenle açıldı. Sanikonukoğlu camii yanındaki çarşıda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanımların El Emeği Çarşısı nı kurmalarında amacın hanımları ticari ve sosyal hayata kazandırmak olduğunu söyledi. Özellikle bayanların yoğun ilgi gösterdiği açılışta 150 bayanın ürünü satışa sunuldu. AL-SAT DEĞİL ÜRET-SAT Başkan Aktaş, Hanımların El Emeği Çarşısı nı kurmamızdaki amacımız; ilçemizde ihtiyaç sahibi olan, üretme kabiliyeti olduğu ticarete atılamayan bayanlarımızı, hem üretkenlik ve öz güvenlerini kazandırmak, hem de aile bütçelerine katkı da bulunmalarını sağlayarak ticari ve sosyal hayata kazandırmaktır. Çarşımızda; el emeği göz nuru olarak adlandırdığımız, bayanların evlerinde kendi becerileriyle ürettikleri el işleri ve az bir oran da da olsa kuru gıda olarak adlandırdığımız gıdalar yer alacaktır. Kesinlikle hazır alım yoluyla temin edilen ürünlere yer verilmeyecektir. Yani alsat yöntemi değil, üret sat yöntemi ile bizlere müracaat eden bayanların ürünleri değerlendirilecek ve bu çarşımızda satışa sunulacaktır. ifadelerini kullandı.başkan Aktaş konuşmasını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm bayanların Kadınlar Gününü kutlayarak bitirdi. 09

11 EVLİLİK OKULU PROJESİ EVLİLİK OKULU 8 ÇİFTİN KATILIMIYLA AÇILDI İnegöl Belediyesi, Halk Eğitimi Merkezi ve Kent Konseyi iş birliğinde Evliliğe 5 Kala sloganı ile Evlilik Okulu Projesini düzenledik. Evlilik Okulunda ilk ders İnegöl Halk Eğitim Merkezinde 8 çiftin katılımıyla başladı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri ile birlikte Evlilik Okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş konuşmasında, Evliliğe 5 Kala sloganı ile başlattığımız Evlilik Okulu projesi, evliliğe ilk adımını atan çiftlerimizi bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. İnegöl de geçen yıl kıyılan nikâh sayısı bin 380. Bu çok ciddi bir rakam. Ancak diğer taraftan da boşanmalar maalesef devam ediyor. Evlilik okulu ile gençlerimizin aile mutluluklarına katkıda bulunmak istiyoruz. Üniversite mezunu olmak demek, çok iyi eş, çok iyi anne-baba olmak anlamına gelmiyor. Evlilik ve aile bilinci çok farklı bir olay Bu bilinci arttırmak amacı ile Evlilik Okulu projemizi başlattık dedi. DERSLER UZMANLAR TARAFINDAN VERİLDİ. Evlilik Okulumuzun 5 ana dersi var: 1- Sağlık Dersi 2-Çocuk eğitimi dersi 3-İletişim dersi 4-Hukuk dersi 5-Toplumsal Cinsiyet dersi. Evlilik Okulumuza kayıtlar yıl boyu devam edeceğinden evlenecek çiftleri okulumuza davet ediyorum. Evlilik Okulu projemiz kentimize hayırlı olsun dedi. 10

12 MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN EHLİYETİ KAMPANYASI Kent Konseyi Trafik Çalışma Grubunun, İnegöl de faaliyette bulunan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda başlattığı kampanyada, kurs ücretlerine % 60 a varan indirim getirildi ve Motorlu sürücüler için kurslar, 2010 yılı sonuna kadar devam etti. KURS ÜCRETLERİNE %60 VARAN İNDİRİM İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ve İnegöl Emniyet Amiri Tuncay Gönültaş ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen: Bu kampanyanın amacı ilçemizde sayıları çok fazla olan motosikletlerle alakalı ortak bir bilinç oluşturmak ve motosiklet sürücüle rinde A2 sürücü belgesini yaygınlaştırmaktır. Kurslarımıza olan talep ve Emniyet Müdürlüğümüzden aldığımız olumlu bilgi ler sonucunda, A2 ehliyeti alımı ile alakalı ilçe halkımızın büyük ivme kazandığını görmüş bulunmaktayız. Kampanya ön cesi İnegöl de 1559 A2 Ehliyetli sayısı kampanyadan yararlanan 1200 vatandaşımızla birlikte A2 ehliyetli sürücü sayımız 2759 a çıktı. Buradan öncelikle kampanyamıza ilgi gösterip büyük sorumluluk örneği gösteren A2 Sürücü belgesi yeni sahiplerine, kampanyaya katkıda bulunan ilçemizdeki tüm sürücü kurslarımıza teşekkür ediyorum. Projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz, İnegöl Kent Konseyi ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. dedi. 11

13 İnegöl Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi nin engelli çocuklara yönelik düzenlediği Özel Çocuklar Sportif Etkinliği İlçe Stadyumunda gerçekleştirildi. Türkiye de ÖRNEK bir proje olan etkinlikte kısa mesafe koşular,engelli koşular, fırlatma, top atma, uzun atlama, bowling, mini futbol, hentbol müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalarda coşkuyla yarışan 147 zihinsel ve bedensel engelli çocukların hepsi birinci ilan edilerek madalya takıldı. ÖZEL ÇOCUKLAR SPORTİF ETKİNLİĞİ 147 ÖĞRENCİ VE 33 ÖĞRETMEN GÖREV ALDI Eğitim Uygulamaları Okulu ve İş Eğitim Merkezinden 91 öğrenci ve 20 öğretmen, Kocatepe İ.Ö.Okulundan 7 öğrenci ve 1 Öğretmen, Gaziosmanpaşa İ.Ö.Okulundan 19 Öğrenci ve 1 öğretmen, Yenice 19 Mayıs İ.Ö.Okulundan; 7 Öğrenci ve 2 Öğretmen, Yenice Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinden, 23 öğrenci ve 9 öğretmen olarak toplam 147 engelli öğrencinin ve 33 öğretmenin katıldığı etkinlikte engelliler hem birbirleriyle gayretli bir şekilde yarıştılar, hem de gönüllerince eğlendiler. Yarışmaların sonunda Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi folklor gurubu öğrencileri ise İnegöl yöresi halk oyunlarında güzel örnekler sergilediler. 147 ÖĞRENCİ VE 33 ÖĞRETMEN GÖREV ALDI Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Amacımız engelli çocukları topluma kazandırmak. Onları kendi kaderine terk etmeyeceğiz. dedi. 12

14 AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ İLETİŞİM, KARŞILIKLI ETKİLEŞİMDİR İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin işbirliğinde Aile İçi İletişim konulu seminer düzenlendi. Nuh Mehmet Küçükçalık Lisesi çok amaçlı salonunda verilen seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. 13 KENT KONSEYİ OLARAK EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ Seminerin açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şule Kuzlak, Kent Konseyi olarak, eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Aile İçi İletişim konulu seminerin konuşmacısı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Sevim Sena Aydın ise, çocuklar için en önemli unsurun iletişim olduğunu belirtti. İletişimin kendini, ihtiyaçlarını, ne istediğini anlatabilmek ve karşısındakinin, ihtiyaçlarını, ne istediğini anlayabilmek olduğunu ifade eden Aydın, Çocuğuna gerçek servet bırakmak iste yen anne ve baba, ona iyi dinlemeyi öğretir. Konuşmak, öğüt vermek, öneri lerde bulunmak yerine uygun ortamı sağlamak ve çocuğu dinlemek gerekir. İletişim bir dil işlemi değil insan işlemidir. Karşılıklı etkileşimdir. İletişimin en önemli özelliği iki yönlü olmasıdır. Bir konuşan, bir de dinleyen, duyan var. İletişim daima ileten ve algılayan arasında gerçekleşir diye konuştu.

15 İLK ÖĞRETİM OKULLARI ARASI TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ İnegöl belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinin ortak çalışmasıyla oluşturulan Trafik Komisyonu tarafından Trafik Bilgi Yarışması düzenlendi. Ülkemizde her yıl 20 bin civarında, yayaya çarpma şeklinde trafik kazası olması, kazaların yüzde 80 inin günlük kullanılan güzergâhlar üzerinde meydana gelmesi, çocukların ölüm nedenleri arasında Trafik Kazalarının ilk sıralarda olması nedeniyle, çocukların dikkatini bu kazalara çekmek, onları trafik kuralları hakkında bilinçlen dirmek amacıyla, 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi. 1.İSHAKPAŞA İ.Ö. OKULU Müşerref Muzaffer Samda İ.Ö.Okulu çok amaçlı salonunda Yarışma sonunda, İshakpaşa İ.Ö. Okulu birinci olurken, ikinciliği cerrah İ.Ö.Okulu aldı. Müşerref Muzaffer Samda İ.Ö.Okulu üçüncü oldu. Program sonunda konuşan Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, gerçekleştirilen yarışmada ilk okul yıllarına döndüklerini belirterek, Yarışma süresince bizde öğrenciler gibi trafik bilgilerimizi sınadık diyerek öğrencileri tebrik etti. TRAFİK KURALLARINA KESİNLİKLE UYMAMIZ GEREKİYOR Yarışma sonunda Öğrencilere seslenen Başkan Aktaş ise, Sizler bizim geleceğimiz, umudumuzsunuz.dolayısıyla sizin bu kuralları bilip, güzel bir şekilde uygulamanız bizleri mutlu eder. diyerek tüm öğrencilere başarılar diledi. 14

16 İnegöl Belediyespor, İnegöl Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Anıt önünde Eğlenceli Atletizm yarışması düzenlendi. 23 Okuldan 230 Öğrencinin katıldığı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Eğlenceli Atletizm yarışmasını, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Çetinkaya, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, Belediyespor 2. Başkanı Adem Tayyar, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler izlediler. ÇOCUKLAR için EĞLENCELi ATLETiZM SPORU TABANA YAYMAK İSTİYORUZ Eğlenceli Atletizm Yarışmasına 23 okuldan 230 öğrencinin katıldığını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bu sene ilkini düzenledikleri Eğlenceli Atletizm Yarışmasını geleneksel hale getireceklerini belirtti.spor denince akıllarda ağırlıklı olarak ilk önce futbol geldiğine vurgu yapan Başkan Aktaş Bizler yaptığımız etkinliklerle sporu tabana yaymak istiyoruz. İnegöl de genciyle yaşlısıyla herkesin en azından bir spor dalıyla uğraşmasını istiyoruz. diye konuştu. Konuşmanın ardından Eğlenceli Atletizm Yarışmasına katılan öğrencilere madalyaları verildi. 15

17 ÇEVRE için BiRARAYA GELDiK İnegöl Belediye Meclisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çevre Sağlık Komisyonu ile Kent Konseyinin bünyesindeki Çevre Sağlık Çalışma Grubu, projelerini birleştirerek 1 yıllık faaliyet takvimi belirledi. Çevre Sağlık Komisyonu Başkanı Ayşe Balcı İnegöl ü daha yaşanabilir hale getirebilmek için diğer grup üyeleri ile çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Toplantıda konuşan Çevre Sağlık Komisyonu Başkanı Ayşe Balcı, 2010 yılını Çevre ve Sağlık Yılı ilan ettiklerini belirterek İnegöl ü daha yaşanabilir hale getirebilmek için diğer grup üyesi arkadaşlarımızla çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz dedi. Balcı İlçemize değer katmak istiyoruz. İnegöl ü güzelleştirmek için hepimiz el ele veriyoruz. Yarınını Kaybetme adlı bir yıllık programımızı hazırladık. Her ay ayrı bir etkinlik yapacağız. İnegöl ümüzde sağlıklı bir çevrenin olması, sağlıklı üretimlerin olması, yeşilliğin korunması ile ilgili birçok çalışmalar var. Kent Konseyi Çevre Sağlık Çalışma Grubu ile çok güzel projeler yapacağız. şeklinde konuştu. 16

18 BAŞARIDA EL ELE PROJESİ SBS KURSLARI ÜCRETSİZ SBS KURSLARI İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Kent Konseyi işbirliğiyle, seviye belirleme sınavlarından 390 Puan ve üzeri puan alan, 55 sekizinci sınıf, 75 yedinci sınıf toplam 130 öğrenciye 5 gönüllü öğretmen tarafından ücretsiz kurslar verildi. 8. sınıf öğrencilerimizden 8 i Anadolu Öğretmen Lisesi, 43 ü Anadolu Lisesi ni kazandı Eğitim Öğretim yılının 2. yarısında başlattığımız kurslarımızdan elde edilen başarı neticesinde bu projemizi 2011 Eğitim Öğretim yılında kurslarımızı tam yıl, öğrenci sayımızı da arttırarak devam ettirmekteyiz. 17

19 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ 450 ÇOCUK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nede niyle 23 Nisan Çocuk Şenliği tertip edildi. İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi ve Atrium Eğlence Merkezi işbirliği ile Okul idarelerinin belirle dikleri 450 ilköğretim öğrencisi Kültür Park taki Atrium Eğlence Merkezinde gönüllerince eğlendiler. DÜNYADAKİ İLK VE TEK RESMİ BAYRAM Atrium Eğlence Merkezinde bir araya gelen öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu Başkanı Elif Çalık, Bizler, Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu olarak, çocuklara özel olan bu bayramın stadyumda yapılan törenlerden ayrı olarak, özelliğine yakışır bir şekilde, farklı etkinliklerle kutlanması gerektiğini düşündük ve 23 Nisan Çocuk Şenliği fikri böyle ortaya çıktı. Okul idareleri tarafından belirlenen arkadaşlarımızla bugün burada buluştuk. Hep beraber doyasıya eğlenerek, 23 Nisan ı kutlayacağız dedi. Elif Çalık, etkinliğe destek veren Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ile çocukların ücretsiz şekilde oyun gruplarından yararlanmalarını sağlayan Atrium Eğlence Merkezi sahiplerine, ayrıca ikramlarda bulunan Mavi Organizasyona teşekkür ederek, bu tip etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. 18

20 KENT KONSEYİ ÇOCUKLARINDAN ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ İnegöl Belediyesi Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu, 9 Mayıs Anneler Günü nedeniyle İnegöl Belediyesi Bursa İdare Müdürlüğü Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde okuyan öğrencilerin annelerine çiçek vererek Anneler Günlerini kutladılar. VEFAKAR ANNELER Ziyaret ile ilgili açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu sorumlusu Şule Kuzlak, annelerin ne kadar vefakâr olduklarını herkesin bildiğini söyledi. Özürlü bir çocuğun annesi olmanın diğer annelerden bin defa daha zor olduğunu ifade eden Kuzlak, bu nedenle Anneler Gününde onları yalnız bırakmak istemediklerini belirtti. İnegöl Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu üyeleri ziyaret sırasında özürlü çocukların annelerine birer buket çiçek vererek günlerini kutladılar. 19

21 KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİNDEN HATIRA KORUSU ÇOCUK MECLİSİNDEN NESLİ TÜKENEN TOROS SEDİRİ DİKİMİ Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi, kendi Hatıra Korusu nu oluşturdu. Süleymaniye Mahallesi Ocakkur sokak ile Şehit Er İlhan Aldı Sokaklarının kesiştiği mevkide 2 bin metrekarelik bir alanda oluşturma çalışmaları başlanan Çocuk Meclisi Hatıra Korusu na Toros Sediri dikimi çalışmaları başladı. Çocuk Meclisi Hatıra Korusuna 45 adet Toros Sediri fidan dikildi. KENT KONSEYİMİZ MEYVE VERMEYE BAŞLADI Dikimin ardından bir konuşma yapan Başkan, Alinur Aktaş, Bu anlamlı çalışma; Kent Konseyi Çocuk Meclisinin sunmuş olduğu bir proje çerçevesinde İnegöl Belediyesi nin yer göstermesi ve dikilecek ağaçların temin sonucu ortaya çıktı. Ağaçlandırma yapılan alanın yanına 150 m2 lik çocuk oyun grubu da yapılacak. Bu işin belediye mize maliyeti yaklaşık TL. dir. Ağaçlandırma programımıza; Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri ile beraber, Prof. Dr. Selçuk Yahşi İlköğretim Okulu ve İshakpaşa İlköğretim Okulu nun EkoTim öğrencileri katılıyor. Çalışmamız hayırlı uğurlu olsun dedi. 20

22 KADIN VE MEDENİ KANUN SEMİNERİ KADINLAR GÜNÜNDE BAYANLARA ÖZEL PROGRAM İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Meclisinin işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bayanlara yönelik bir program düzenlendi. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programda, Avukat Elif Yazıcı Kadın ve Medeni Kanun konusunda, Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şule Kuzlak ise, Kent Konseyi ve Kadın Meclisi konulu bilgilendirme yaparken, programda ayrıca şiir dinletisi gerçeleştirildi. KENT KONSEYİ, KENTİN OLMAZSA OLMAZIDIR Programın açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, İnegöl de Kent Konseyi olgusunun çok fazla gelişmediğini belirterek, Meclislerimiz ve Gruplarımızla beraber Kent Konseyi olgusunu öğrenmeye çalışıyoruz. Kent Konseyi, kentin olmazsa olmazıdır. İnegöl ün ortak aklı şeklindeki sloganımızda gerçekten herkesin bir katkısı oluyor. Kent Konseyi 80 kişiden oluşuyor. Sadece bu 80 kişiyle değil, 150 bin kişinin ortak aklı ortaya koyulmalıdır. Herkesin konseye katkı vermesini bekliyorum. İnegöl de yaşıyoruz, o zaman İnegöl e karşı bir sorumluluğumuz var düşüncesi ile bu oluşuma herkesin katkı vermesi lazım dedi. 21

23 BAŞARIDA ANAHTAR 3 PROJESİ KAPSAMINDA; AİLE İÇİ İLETİŞİM KURSLARI KURSU BAŞARI İLE BİTİREN KUSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 12 İlköğretim okulunda, 12 rehber öğretmen nezaretinde 2 ay süren Aile İçi İletişim kursu düzenlemişti. Bu kursu başarı ile bitiren 287 kursiyere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Vehbi Koç İlköğretim Okulu çok amaçlı salonunda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk, HEM Müdürü Burhanettin Özdemir, Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, okul müdürleri, öğretmenler ile kursiyerler katıldılar. TOPLUMUN TEMEL UNSURU AİLEDİR 2 ay süren kursta: İletişim bece rileri, Beden Dili, Dinlenme Becerileri, Yaş Gurubu Özellikleri, İletişim, İletişim engelleri, Çocuk ve Oyun, Çocuk ve Medya, Davranış Bozuklukları gibi konular işlendi. 12 okulda 80 saat eğitim verilen aile içi iletişimi Kurslarının sertifika töreninde Aile İçi İletişim kursunu başarıyla bitiren 287 kursiyere Aile İçi İletişim sertifikaları takdim edildi. 22

24 KADIN VE AİLE KONULU KONFERANS KADINLAR İNSAN MÜHENDİSİDİR, EVLAT YETİŞTİRİRLER 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği Kadın ve Aile konulu konferansta konuşan, Yaşam Koçu Saadet Şen, teknolojinin ilerlediği günümüzde insanların daha mutsuz olduklarını, daha sabırsız olduklarını, kadınların her zaman bu sabrı sürdürmeleri gerektiğini belirterek Kadınlar insan mühendisidir, evlat yetiştirirler dedi. SİZ BU ÜLKENİN KALESİSİNİZ İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin ortaklaşa düzenlediği Kadın ve Aile konulu konferansın konuğu Yaşam Koçu Saadet Şen di. Herkesin toprağa Toprak Ana dediğini ifade ederek kadının önemine dikkat çeken Şen, Çanakkale deki bir örnekle konfe ransa gelen kadınlara Siz bu ülkenin son kalesisiniz. şeklinde hitap etti. HANIMLAR EL EMEĞİ ÇARŞISI AÇILIYOR Programda konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise organizasyonun Kent Konseyi Hanımlar Meclisi ile ortaklaşa düzenlediklerini belirterek Kent Konseyimiz bu yıl yenilen yapılandırıldı ve çalışmalarını sürdürüyor. Birçok meclisimiz ve çalışma grubumuz projeleri ile İnegöl ün ortak aklı olmaya çalışıyorlar. dedi. 23

25 HANIMLAR MECLİSİNDEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA ANNELERLE BİRLİKTE KAHVALTI Kent konseyi bünyesinde faaliyetlerine başlayan ve Hanımlar El Emeği Çarşısı gibi büyük bir hizmete imza atan, ayrıca bayanlara yönelik seminerler düzenleyerek adından sıklıkla söz ettiren Kent Konseyi Hanımlar Meclisi tarafından Anneler Günü nedeniyle bir program daha gerçekleştirildi. Ekomar Alışveriş Merkezinin sponsorluğunda düzenlenen kahvaltılı organizasyona, Hanımlar Meclisi Başkanı Şule Kuzlak ile meclis üyeleri ve 50 ye yakın bayan katıldı. 24

26 KENT KONSEYİNDEN ENGELLERi KALDIRIN MESAJI Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Çalışma Grubu, Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Engelliler Haftası nda engelli sorunlarına dikkat çekti.engelliler Çalışma Grubu Başkanı Semih Özsaraç, belediye binasındaki Kent Konseyi Başkanlığı makamında düzenlediği basın toplantısında, Mayıs Engelliler Haftası na, sorunlara dikkat çekme haftası olarak algıladıklarını vurguladı. İNEGÖL BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ile birlikte Belediye Meydanındaki kaldırımlara engellilerin daha rahat hareket edebilmeleri için İnegöl Belediyesi tarafından yapılan rampaları incele yen Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Semih Özsaraç, Kent Konseyinin Engelliler Çalışma Grubu olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü göz önünde bulundurup İnegöl Belediyesine tav siye niteliğinde bir dilekçe verdik. Dilek çemizde ilk olarak Atatürk Bulvarında ki kaldırımlardan engelli vatandaşlarımızın daha kolay yararlanabilmeleri için gerekli yerlere engelli rampaları yapılıp önceden yapılıp ta tahrip olmuş olan rampalarında elden geçirilmesi noktasında tavsiyele rimiz vardı. Belediyemizde hızlı çalışarak İnegölü müzün en güzel ve en işlek yeri olan Atatürk Bulvarını AB şehirlerinde görü lebilecek ölçüde itinayla hazırladı. Kaldırım çıkışları yumuşak inişlerle yola bağlanarak gerekli işaretler konuldu. Belediyemize yapmış olduğu bu çalışma doğrultusunda bir kez daha teşekkür ederken örnek çalışmalarını ilçemizdeki gerekli olan diğer caddelerimizde de yaygınlaştırılmasını rica ediyoruz. Dedi. 25

27 ENGELLİ HAKLARI EL KİTABI İnegöl Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Semih Özsaraç yaptığı açıklamada, İnegöl Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu olarak hazırladıkları, İnegöl Belediyesi tarafından yayımlanan Engelli Hakları El Kitabı nın dağıtılmaya başladığını belirtti. Dağıtmış olduğumuz el kitapçıkları sayesinde ilçemizde 2000 civarı olarak tahmin ettiğimiz engelli kardeşimizin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak birçok soruya cevap bulacağına inanıyoruz. Kitapçığımız ilçemizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerle ilgili resmi kuruluş ve dernekler aracılığı ile ailelere dağıtılmaktadır. dedi. ENGELLİLERE ÖZEL OTOBÜS İTUS (İnegöl Toplu Ulaşım Sistemi) projesi kapsamında Aralık ayı meclisinde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen, Engellilere yönelik modifiye edilmiş 11 araç düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. İnegöl Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Avukat Semih Özsaraç, Belediyemiz isteklerimizi kısa sürede yapmak için çalışıyor. Yollara rampalar yapıldı. Şimdi de halk otobüsleri engellilere göre dizayn ettirildi. Bunlar için Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Konuşmaların ardından Semih Özsaraç, engelliler için modifiye edilmiş olan otobüsler için Başkan Aktaşa çiçek takdim ederek, teşekkür etti. 26

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi Yıl: 3 Sayı: 8 Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi 52 62 2 DEĞİŞİMİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ 3 4 Saygıdeğer Sultangazililer!

Detaylı

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009 Çanakkale Kent Konseyi Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Çanakkale Kent Konseyi / Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İsmi

Detaylı

GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ

GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ Modern Taksi Durakları Şoförleri Sevindirdi Kağıthane de bulunan taksi duraklarının yenileme çalışmaları Merkez Taksi Durağı açılışıyla başladı. Nurtepe Taksi Durağı nın yenilenmesiyle devam eden açılışlarda,

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

İstanbul lalesiyle buluşuyor

İstanbul lalesiyle buluşuyor Mart 2015 Bu bülten sizindir, alabilirsiniz. İstanbul lalesiyle buluşuyor İstanbul, 10. Lale Festivali kapsamında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbullular lalelerle bir kez daha

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada

Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada Burdur Ticaret Borsası Yayın Organı Sayı: 5 Yıl: 2015 Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada TOBB dan Burdur a Meslek Lisesi Burdur Feshane ye taşındı BURDUR TİCARET BORSASI 1 TEKE YÖRESİ ANA SPONSOR ANA

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

Okmeydanı'nda sevinç. Çatma Mescit. Mahallesi

Okmeydanı'nda sevinç. Çatma Mescit. Mahallesi Bilge kentin yeni sesi Beyoğlu tarihi görüntüsüne adım adım yaklaşıyor... Titizlikle yapılan yol yenileme çalışmalarında tarihi doku, modern yöntemlerle işlenerek yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Sokaklar,

Detaylı

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 1 İÇİNDEKİLER 30 64 BUGİAD 19. YILINI KUTLUYOR 48 KANADA TEKSTİLİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 52 CACABEY PLANETARYUM 8 415 Bin Ziyaretçi Tarım

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI BULTENI. Tarih: Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 3 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ADIMLARI ATILDI

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI BULTENI. Tarih: Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 3 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ADIMLARI ATILDI BİNGÖL MİLLETVEKİLLERİ İLE SÖYLEŞİ Ak Parti Milletvekilimiz Prof. Dr. Eşref Taş ve HDP Milletvekilimiz Dr. İdris Baluken ile olan söyleşimiz: Sayfa 8-9 da BULTENI Tarih: Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 3 BAŞKANIN

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

YIL:6 SAYI:32 NİSAN 2011

YIL:6 SAYI:32 NİSAN 2011 YIL:6 SAYI:32 NİSAN 2011 ÇANAKKALE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI Altın İçin Değerlerimizden Olmayalım! / Çanakkale EMITT ve Berlin ITB Fuarında Tanıtıldı Kentin Çevreci İşletmelerine Ödülleri Takdim Edildi

Detaylı

Sultangazi değişimi yaşıyor

Sultangazi değişimi yaşıyor BAŞKAN DAN Sultangazi değişimi yaşıyor Sevgili hemşehrilerim; Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel İstanbul un en genç ve en büyük ilçelerinden birisi olan Sultangazi, hızlı bir değişim yaşıyor.

Detaylı

Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir

Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir İzmit te Bilgi ve Belge Yönetimi 04 GÜNCEL Çevreci Uğurböcekleri ÇEVRE 06 Başkan Toçoğlu, Örnek Oldu SAĞLIK 08 Yaz Spor Okullarına Veda SPOR 14 MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir Eylül 2013 Sayı:

Detaylı

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi Festivalinde Fırtına Gibi Esti FTSO İmar Planı Sorununu Ankara ya Taşıdı

Detaylı

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti Metro tünel çalışması başladı SANCAKTEPE ÜSKÜDAR 24 dk! İstanbul un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı sistemlerin bir parçası olan Üsküdar Ümraniye - Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının tünel

Detaylı

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2 ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI Adına Sahibi : Metin BEKİŞ / GENEL MÜDÜR Yazı İşleri Müdürü : Kürşat KAYA / Nimet ÖZARABACI Tuba BAYKAL / Ahmet AKKAYA Yayın Kurulu

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU İÇİNDEKİLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ... 3 RAPORUN KAPSAMI... 5 VİZYON VE MİSYON... 5 YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN... 6 MESAJI:... 6 ABALIOĞLU HOLDİNG...

Detaylı

Uluslararası Antep - Halep

Uluslararası Antep - Halep Uluslararası Antep - Halep Vakıfları Sempozyumu nin yakınlaşmasının yanı sıra, Gaziantep ve Halep arasında her alanda tesis edilen işbirliğine çok önemli bilimsel katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kuran

Detaylı

Safranbolu. Tarih ve Doğayla İç İçe. Ümraniyelilere Tapu Müjdesi sf.10. Hidayet Türkoğlu Spor Okulu sf.36. Sibel Eraslan Röportajı sf.

Safranbolu. Tarih ve Doğayla İç İçe. Ümraniyelilere Tapu Müjdesi sf.10. Hidayet Türkoğlu Spor Okulu sf.36. Sibel Eraslan Röportajı sf. şubat 2012 sayı 23 ümraniye belediyesi aylık süreli yayını Ümraniyelilere Tapu Müjdesi sf.10 Hidayet Türkoğlu Spor Okulu sf.36 Tarih ve Doğayla İç İçe Safranbolu Sibel Eraslan Röportajı sf.38 Safranbolu

Detaylı

Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla ekleniyor. THM sanatçısı Orhan Hakalmaz: Türkü yaşam kaynağımdır

Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla ekleniyor. THM sanatçısı Orhan Hakalmaz: Türkü yaşam kaynağımdır Haziran 2015 I Yıl: 6 I Sayı: 63 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır. KAYAŞEHİR KAPALI PAZARYERİ ŞAHİNTEPE SPOR PARKI Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla

Detaylı

06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Elazığ Tanıtım Günleri yapılacak... Elazığ Valiliğinin öncülüğünde, Elazığ Belediyesi

06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Elazığ Tanıtım Günleri yapılacak... Elazığ Valiliğinin öncülüğünde, Elazığ Belediyesi ELAZIĞ BAŞKENT TE VİTRİNE ÇIKIYOR... 06-09 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara da Tanıtım Günleri yapılacak... Valiliğinin öncülüğünde, Belediyesi ve TSO tarafından desteklenen, Ankara Kültür ve Tanıtma

Detaylı

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör EDİTÖRDEN Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Nisan ayında yayınına başladığımız ve üçer aylık dönemleri kapsayacak biçimde çıkarmayı planladığımız bültenin ikinci sayısı ile bir kez daha sizlerle buluşmanın

Detaylı