inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010"

Transkript

1 inegöl KENT KONSEYi FAALiYET RAPORU 2010

2 KENT KONSEYİ, KENT VİZYONUNA KATKIDA BULUNUR Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. inegolkentkonseyi.org.tr Belediyeler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar

3 TEK AMACIMIZ İNEGÖLÜMÜZE HİZMET ETMEK Kent Konseyimiz,siyasetten arınmış, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil oluşumdur. Tek amacımız İnegöl e hizmet etmek.tüm çalışmalarımızı bu düsturla gerçekleştiriyoruz. Havasını soluduğumuz, suyunu içip, ekmeğini yediğimiz, İnegöl ümüz için daha fazla neler yapabiliriz derdindeyiz. Gelişen ve Değişen İnegölümüz için sivil toplum oluşumlarının büyük önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum. Kent Konseyi bu anlamda etkin bir oluşum. BURHAN ALICI İNEGÖL KENT KONSEYİ BAŞKANI İnegöl Kent Konseyi olarak,yarınlarımız olan çocuklarımıza güzel ve modern bir kent bırakmak için ortak bir akıl oluşturmaya, yapılan hizmetlere katkıda bulunmaya azimle devan edeceğiz. İnegöl sevdasıyla oluşturduğumuz, bu kentin ortak aklına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. 02

4 İnegöl hepimizin... Bir tane İnegöl var. Biz bu şehirde kazanıp, bu şehirde harcıyoruz. Farklı siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, yâda farklı örgütler içerisinde hareket ediyoruz ama amacımız, bu şehrin daha iyi konumlara gelmesi konusunda ortak düşüncelerimiz var. İnegöl deki her sorun, sadece yerel yöneticileri değil, herkesi ilgilendiriyor. Bu kente dair tüm sorumluluk ve görevler hepimize ait. Bu açıdan kentlilik bilincine, İnegöl sevgisine sahip olmak çok önemlidir Son yıllarda toplum bilincinin oluştuğunu, insanların daha yüksek sesle düşünebilme yeteneğinin ön planda tutulduğunu görmekteyiz. Alinur AKTAŞ İnegöl Belediye Başkanı Kent konseyleri bunun en güzel tezahürüdür. İnegöl e karşı herkesin bir sorumluluğu vardır. Kent Konseyi bu sorumluluğun gereğini yerine getiren erdemli insanların oluşumudur. İnegöl hepimizin. Bu bilinçle İnegölümüze katkıda bulunmak için çalışan Kent Konseyimizin değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum.

5 KENTİMİZ İÇİN ORTAK AKIL: KENT KONSEYİ Kentin değerlerini ortaya çıkarmak, kent bilin ci oluşturmak, kentin sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ortaya koymak, birlikte kenti geleceğe taşımaktır. Kent konseyleri özet le, ortak akıl, ortak yönetim ve paylaşım mekanizmalarıdır. Burada alınan kararlar tavsi ye niteliğinde Belediye Meclisine sunulur. Kent Konseyleri, Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklık ve paylaşım anlayışıyla oluşturulur. Kent konseyi; özellikle kentin kanı önderlerinin, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının belirlendiği, tartı şıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, demokratik yönetişim mekanizmalarıdır Nedir? KENT KONSEYİ Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır. Görevleri Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çev reye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkele rinin uygulanmasına katkıda bulunmak, Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır. 04

6 KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU Cem TAŞKINER GENÇLİK MECLİS BAŞKANI Şule KUZLAK HANIMLAR MECLİS BAŞKANI BAŞKAN BURHAN ALICI G.SEKRETER FATİH AYDIN Hüseyin KURT Doğal Afetler Çalışma Grubu Başkanı Semih ÖZSARAÇ Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Cuma Ali YÜREKLİ ÇEVRE VE Kentlİlİk Bİlİncİ Çalışma Grubu Başkanı Tandoğan TANER Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Tuncay GÖNÜLTAŞ Trafik Komisyonu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet PARLAR Kültür, Sanat, Turizm ve Tarih Çalışma Grubu Başkanı Özer YILMAZ Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Elif ÇALIK ÇOCUKLAR ÇALIŞMA GRUBU Başkanı

7 15 Aralık 2009 tarihinde kurulan Kent Konseyi birinci yılını kutluyor. Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, Kent Müzesi nde düzenlediği basın toplantısında Kent Konseyi nin bir yılını değerlendirdi. KENT KONSEYİ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI SİVİL BİR OLUŞUMDUR Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kent Konseyi meclis ve grup başkanları ile üyelerin katıldığı toplantıda konuşan Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, 15 Aralık 2009 tarihinde hepimizin ortak paydaşı olan İnegöl ümüzü, daha yaşanabilir bir hale getirmek ve bu manada ortak aklı oluşturmak adına bu oluşuma hız verme kararını hep beraber almıştık. 10 Şubat 2010 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul Toplantımızdan sonra yaptığımız çalışmaları özetlemek gerekirse; 1- Dünya Kadınlar gününde Hanımlar El Emeği Çarşısı açıldı. 2-8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler düzenledik.3-kadınlar Meclisi olarak Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. 4- Evlilik Okulu Projesi hayata geçirildi. 5-Bursa Kent Konseyi ile paylaşım toplantıları düzeledik. 6- Trafik Bilgi Yarışması düzenledik. 7- A2 Motorsiklet Ehliyet kampanyası düzenledik. 8- Başarıda El Ele projesi düzenledik. 9- Aile İçi İletişim kursları düzenledik Nisan Çocuk Şöleni düzenledik. 11- Kent Konseyi Hatıra Korusu nu oluşturduk. 12- Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Zihinsel Engelliler okulunu ziyaret ettik. 13 Eğlenceli Atletizm etkinliklerini düzenledik. 14- Özel Çocuklar Sportif Etkinlikleri ni düzenledik. 15-Engelli ailelerini bilinçlendirmek üzere Engelli Hakları El Kitapçığı bastırdık.16- Engelleri Kaldıralım Projesi kapsamında kaldırımlar engellilere göre düzenlendi,engellilere özel halk otobüsü tahsis edildi.17- Çevre ve İnsan Konferansları düzelendik Yıllık Bisiklet Macerası etkinliğine ortak olduk.19- Uluslar Arası Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması na öncülük ettik. 20-Müzeler Haftasını kutladık. 8 ay gibi kısa bir sürede toplam 25 önemli projeye imza attık. Kent Konseyimizin tüm fedakar üyelerine çok teşekkür ediyorum.www.inegolkentkonseyi.org.tr internet adresimizden bundan sonra ki tüm çalışmalarımızı takip edebi lirsiniz. Dedi. 06

8 TECRÜBELERİMİZİ KENTİMİZ İÇİN PAYLAŞIYORUZ... KENT KONSEYİNİN FONKSİYONU YÖNETİME KATILIMI TEŞVİK ETMEK 1995 yılında kurulan Bursa Kent Konseyi nin Genel Sekreteri Tahsin Bulut 15 yıllık süre zarfından yaşadıkları tecrübeleri İnegöl Kent Konseyi üyeleri ile paylaştı. Bulut, kent konseylerinin fonksiyonlarının yönetime katılımı teşvik etmek olduğunu söyledi. KENTİMİZ İÇİN ÇALIŞIRKEN HEYECAN DUYUYORUZ Toplantıda konuşan İnegöl Konsey Başkanı Burhan Alıcı Kent Konseyi nin kuruluş süreci ile ilgili bilgiler vererek İlk genel kurulumuzu 2009 Aralık ayı içerinde yaptık. Ondan sonraki süreçte meclislerimizi ve gruplarımızı orada oluşturduk. Bu güne kadar yaptığımız toplantılarda herkeste bir heyecan olduğunu görüyorum. Herkes bir katkı vermek istiyor, işin ucundan tutmak istiyor. Bu enerjimizi, bu heyecanımızı bozmayalım. ifadelerini kullandı. Alıcı ayrıca katılımından dolayı Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Tahsin Bulut a teşekkür etti. 07

9 1.ALTIN MOBiLYA HALK DANSLARI YARIŞMASI ŞAMPİYON GÜRCİSTAN (GEORGIA) FESTİVALE KATILAN GURUPLARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ Sırasıyla Romanya Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Adıgey Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Bosna- Hersek Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti ve Ukrayna Cumhuriyeti halk dansları ekipleri 10 dakikalık olmak üzere gösterilerini sundular. Jürinin değerlendirme arasında İnegöl Tarihi Mehteri gösterilerini sunmasının ardından festivale katılan kültür derneklerine ve stand açan dernek yöneticilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. YARIŞMANIN 10 TANE BİRİNCİSİ VAR Değerlendirmenin sonuçlarını Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahnede zarfları açarak açıkladı. Başkan Aktaş, 3. olan Adıgey Cumhuriyeti Ekibine bronz, 2. Olan Makedonya Cumhuriyeti Ekibine gümüş, 1. olan Gürcistan Cumhuriyeti ekibine altın madalyalarını takdim ederken şampiyon ekibe 1500 dolarlık bir de çek verdi. 23. Uluslar arası Kültür Sanat Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen 1. Ulus lar arası Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmanın şampiyonu danslarının içeriğinde yer alan kılıç gösterileri ile dikkatleri üzerine çeken Gürcistan Cumhuriyeti oldu. 08

10 HANIMLAR EL EMEĞİ ÇARŞISI AMAÇ; HANIMLARI TİCARİ VE SOSYAL HAYATA KAZANDIRMAK İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin projesini ortaklaşa gerçekleştirdikleri Hanımlar El Emeği Çarşısı törenle açıldı. Sanikonukoğlu camii yanındaki çarşıda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanımların El Emeği Çarşısı nı kurmalarında amacın hanımları ticari ve sosyal hayata kazandırmak olduğunu söyledi. Özellikle bayanların yoğun ilgi gösterdiği açılışta 150 bayanın ürünü satışa sunuldu. AL-SAT DEĞİL ÜRET-SAT Başkan Aktaş, Hanımların El Emeği Çarşısı nı kurmamızdaki amacımız; ilçemizde ihtiyaç sahibi olan, üretme kabiliyeti olduğu ticarete atılamayan bayanlarımızı, hem üretkenlik ve öz güvenlerini kazandırmak, hem de aile bütçelerine katkı da bulunmalarını sağlayarak ticari ve sosyal hayata kazandırmaktır. Çarşımızda; el emeği göz nuru olarak adlandırdığımız, bayanların evlerinde kendi becerileriyle ürettikleri el işleri ve az bir oran da da olsa kuru gıda olarak adlandırdığımız gıdalar yer alacaktır. Kesinlikle hazır alım yoluyla temin edilen ürünlere yer verilmeyecektir. Yani alsat yöntemi değil, üret sat yöntemi ile bizlere müracaat eden bayanların ürünleri değerlendirilecek ve bu çarşımızda satışa sunulacaktır. ifadelerini kullandı.başkan Aktaş konuşmasını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm bayanların Kadınlar Gününü kutlayarak bitirdi. 09

11 EVLİLİK OKULU PROJESİ EVLİLİK OKULU 8 ÇİFTİN KATILIMIYLA AÇILDI İnegöl Belediyesi, Halk Eğitimi Merkezi ve Kent Konseyi iş birliğinde Evliliğe 5 Kala sloganı ile Evlilik Okulu Projesini düzenledik. Evlilik Okulunda ilk ders İnegöl Halk Eğitim Merkezinde 8 çiftin katılımıyla başladı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisi üyeleri ile birlikte Evlilik Okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş konuşmasında, Evliliğe 5 Kala sloganı ile başlattığımız Evlilik Okulu projesi, evliliğe ilk adımını atan çiftlerimizi bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. İnegöl de geçen yıl kıyılan nikâh sayısı bin 380. Bu çok ciddi bir rakam. Ancak diğer taraftan da boşanmalar maalesef devam ediyor. Evlilik okulu ile gençlerimizin aile mutluluklarına katkıda bulunmak istiyoruz. Üniversite mezunu olmak demek, çok iyi eş, çok iyi anne-baba olmak anlamına gelmiyor. Evlilik ve aile bilinci çok farklı bir olay Bu bilinci arttırmak amacı ile Evlilik Okulu projemizi başlattık dedi. DERSLER UZMANLAR TARAFINDAN VERİLDİ. Evlilik Okulumuzun 5 ana dersi var: 1- Sağlık Dersi 2-Çocuk eğitimi dersi 3-İletişim dersi 4-Hukuk dersi 5-Toplumsal Cinsiyet dersi. Evlilik Okulumuza kayıtlar yıl boyu devam edeceğinden evlenecek çiftleri okulumuza davet ediyorum. Evlilik Okulu projemiz kentimize hayırlı olsun dedi. 10

12 MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN EHLİYETİ KAMPANYASI Kent Konseyi Trafik Çalışma Grubunun, İnegöl de faaliyette bulunan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda başlattığı kampanyada, kurs ücretlerine % 60 a varan indirim getirildi ve Motorlu sürücüler için kurslar, 2010 yılı sonuna kadar devam etti. KURS ÜCRETLERİNE %60 VARAN İNDİRİM İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ve İnegöl Emniyet Amiri Tuncay Gönültaş ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen: Bu kampanyanın amacı ilçemizde sayıları çok fazla olan motosikletlerle alakalı ortak bir bilinç oluşturmak ve motosiklet sürücüle rinde A2 sürücü belgesini yaygınlaştırmaktır. Kurslarımıza olan talep ve Emniyet Müdürlüğümüzden aldığımız olumlu bilgi ler sonucunda, A2 ehliyeti alımı ile alakalı ilçe halkımızın büyük ivme kazandığını görmüş bulunmaktayız. Kampanya ön cesi İnegöl de 1559 A2 Ehliyetli sayısı kampanyadan yararlanan 1200 vatandaşımızla birlikte A2 ehliyetli sürücü sayımız 2759 a çıktı. Buradan öncelikle kampanyamıza ilgi gösterip büyük sorumluluk örneği gösteren A2 Sürücü belgesi yeni sahiplerine, kampanyaya katkıda bulunan ilçemizdeki tüm sürücü kurslarımıza teşekkür ediyorum. Projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz, İnegöl Kent Konseyi ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. dedi. 11

13 İnegöl Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi nin engelli çocuklara yönelik düzenlediği Özel Çocuklar Sportif Etkinliği İlçe Stadyumunda gerçekleştirildi. Türkiye de ÖRNEK bir proje olan etkinlikte kısa mesafe koşular,engelli koşular, fırlatma, top atma, uzun atlama, bowling, mini futbol, hentbol müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalarda coşkuyla yarışan 147 zihinsel ve bedensel engelli çocukların hepsi birinci ilan edilerek madalya takıldı. ÖZEL ÇOCUKLAR SPORTİF ETKİNLİĞİ 147 ÖĞRENCİ VE 33 ÖĞRETMEN GÖREV ALDI Eğitim Uygulamaları Okulu ve İş Eğitim Merkezinden 91 öğrenci ve 20 öğretmen, Kocatepe İ.Ö.Okulundan 7 öğrenci ve 1 Öğretmen, Gaziosmanpaşa İ.Ö.Okulundan 19 Öğrenci ve 1 öğretmen, Yenice 19 Mayıs İ.Ö.Okulundan; 7 Öğrenci ve 2 Öğretmen, Yenice Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinden, 23 öğrenci ve 9 öğretmen olarak toplam 147 engelli öğrencinin ve 33 öğretmenin katıldığı etkinlikte engelliler hem birbirleriyle gayretli bir şekilde yarıştılar, hem de gönüllerince eğlendiler. Yarışmaların sonunda Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi folklor gurubu öğrencileri ise İnegöl yöresi halk oyunlarında güzel örnekler sergilediler. 147 ÖĞRENCİ VE 33 ÖĞRETMEN GÖREV ALDI Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Amacımız engelli çocukları topluma kazandırmak. Onları kendi kaderine terk etmeyeceğiz. dedi. 12

14 AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ İLETİŞİM, KARŞILIKLI ETKİLEŞİMDİR İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin işbirliğinde Aile İçi İletişim konulu seminer düzenlendi. Nuh Mehmet Küçükçalık Lisesi çok amaçlı salonunda verilen seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. 13 KENT KONSEYİ OLARAK EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ Seminerin açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şule Kuzlak, Kent Konseyi olarak, eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Aile İçi İletişim konulu seminerin konuşmacısı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Sevim Sena Aydın ise, çocuklar için en önemli unsurun iletişim olduğunu belirtti. İletişimin kendini, ihtiyaçlarını, ne istediğini anlatabilmek ve karşısındakinin, ihtiyaçlarını, ne istediğini anlayabilmek olduğunu ifade eden Aydın, Çocuğuna gerçek servet bırakmak iste yen anne ve baba, ona iyi dinlemeyi öğretir. Konuşmak, öğüt vermek, öneri lerde bulunmak yerine uygun ortamı sağlamak ve çocuğu dinlemek gerekir. İletişim bir dil işlemi değil insan işlemidir. Karşılıklı etkileşimdir. İletişimin en önemli özelliği iki yönlü olmasıdır. Bir konuşan, bir de dinleyen, duyan var. İletişim daima ileten ve algılayan arasında gerçekleşir diye konuştu.

15 İLK ÖĞRETİM OKULLARI ARASI TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ İnegöl belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyinin ortak çalışmasıyla oluşturulan Trafik Komisyonu tarafından Trafik Bilgi Yarışması düzenlendi. Ülkemizde her yıl 20 bin civarında, yayaya çarpma şeklinde trafik kazası olması, kazaların yüzde 80 inin günlük kullanılan güzergâhlar üzerinde meydana gelmesi, çocukların ölüm nedenleri arasında Trafik Kazalarının ilk sıralarda olması nedeniyle, çocukların dikkatini bu kazalara çekmek, onları trafik kuralları hakkında bilinçlen dirmek amacıyla, 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi. 1.İSHAKPAŞA İ.Ö. OKULU Müşerref Muzaffer Samda İ.Ö.Okulu çok amaçlı salonunda Yarışma sonunda, İshakpaşa İ.Ö. Okulu birinci olurken, ikinciliği cerrah İ.Ö.Okulu aldı. Müşerref Muzaffer Samda İ.Ö.Okulu üçüncü oldu. Program sonunda konuşan Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, gerçekleştirilen yarışmada ilk okul yıllarına döndüklerini belirterek, Yarışma süresince bizde öğrenciler gibi trafik bilgilerimizi sınadık diyerek öğrencileri tebrik etti. TRAFİK KURALLARINA KESİNLİKLE UYMAMIZ GEREKİYOR Yarışma sonunda Öğrencilere seslenen Başkan Aktaş ise, Sizler bizim geleceğimiz, umudumuzsunuz.dolayısıyla sizin bu kuralları bilip, güzel bir şekilde uygulamanız bizleri mutlu eder. diyerek tüm öğrencilere başarılar diledi. 14

16 İnegöl Belediyespor, İnegöl Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Anıt önünde Eğlenceli Atletizm yarışması düzenlendi. 23 Okuldan 230 Öğrencinin katıldığı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Eğlenceli Atletizm yarışmasını, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Çetinkaya, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, Belediyespor 2. Başkanı Adem Tayyar, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler izlediler. ÇOCUKLAR için EĞLENCELi ATLETiZM SPORU TABANA YAYMAK İSTİYORUZ Eğlenceli Atletizm Yarışmasına 23 okuldan 230 öğrencinin katıldığını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bu sene ilkini düzenledikleri Eğlenceli Atletizm Yarışmasını geleneksel hale getireceklerini belirtti.spor denince akıllarda ağırlıklı olarak ilk önce futbol geldiğine vurgu yapan Başkan Aktaş Bizler yaptığımız etkinliklerle sporu tabana yaymak istiyoruz. İnegöl de genciyle yaşlısıyla herkesin en azından bir spor dalıyla uğraşmasını istiyoruz. diye konuştu. Konuşmanın ardından Eğlenceli Atletizm Yarışmasına katılan öğrencilere madalyaları verildi. 15

17 ÇEVRE için BiRARAYA GELDiK İnegöl Belediye Meclisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çevre Sağlık Komisyonu ile Kent Konseyinin bünyesindeki Çevre Sağlık Çalışma Grubu, projelerini birleştirerek 1 yıllık faaliyet takvimi belirledi. Çevre Sağlık Komisyonu Başkanı Ayşe Balcı İnegöl ü daha yaşanabilir hale getirebilmek için diğer grup üyeleri ile çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Toplantıda konuşan Çevre Sağlık Komisyonu Başkanı Ayşe Balcı, 2010 yılını Çevre ve Sağlık Yılı ilan ettiklerini belirterek İnegöl ü daha yaşanabilir hale getirebilmek için diğer grup üyesi arkadaşlarımızla çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz dedi. Balcı İlçemize değer katmak istiyoruz. İnegöl ü güzelleştirmek için hepimiz el ele veriyoruz. Yarınını Kaybetme adlı bir yıllık programımızı hazırladık. Her ay ayrı bir etkinlik yapacağız. İnegöl ümüzde sağlıklı bir çevrenin olması, sağlıklı üretimlerin olması, yeşilliğin korunması ile ilgili birçok çalışmalar var. Kent Konseyi Çevre Sağlık Çalışma Grubu ile çok güzel projeler yapacağız. şeklinde konuştu. 16

18 BAŞARIDA EL ELE PROJESİ SBS KURSLARI ÜCRETSİZ SBS KURSLARI İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Kent Konseyi işbirliğiyle, seviye belirleme sınavlarından 390 Puan ve üzeri puan alan, 55 sekizinci sınıf, 75 yedinci sınıf toplam 130 öğrenciye 5 gönüllü öğretmen tarafından ücretsiz kurslar verildi. 8. sınıf öğrencilerimizden 8 i Anadolu Öğretmen Lisesi, 43 ü Anadolu Lisesi ni kazandı Eğitim Öğretim yılının 2. yarısında başlattığımız kurslarımızdan elde edilen başarı neticesinde bu projemizi 2011 Eğitim Öğretim yılında kurslarımızı tam yıl, öğrenci sayımızı da arttırarak devam ettirmekteyiz. 17

19 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ 450 ÇOCUK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nede niyle 23 Nisan Çocuk Şenliği tertip edildi. İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi ve Atrium Eğlence Merkezi işbirliği ile Okul idarelerinin belirle dikleri 450 ilköğretim öğrencisi Kültür Park taki Atrium Eğlence Merkezinde gönüllerince eğlendiler. DÜNYADAKİ İLK VE TEK RESMİ BAYRAM Atrium Eğlence Merkezinde bir araya gelen öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu Başkanı Elif Çalık, Bizler, Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu olarak, çocuklara özel olan bu bayramın stadyumda yapılan törenlerden ayrı olarak, özelliğine yakışır bir şekilde, farklı etkinliklerle kutlanması gerektiğini düşündük ve 23 Nisan Çocuk Şenliği fikri böyle ortaya çıktı. Okul idareleri tarafından belirlenen arkadaşlarımızla bugün burada buluştuk. Hep beraber doyasıya eğlenerek, 23 Nisan ı kutlayacağız dedi. Elif Çalık, etkinliğe destek veren Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ile çocukların ücretsiz şekilde oyun gruplarından yararlanmalarını sağlayan Atrium Eğlence Merkezi sahiplerine, ayrıca ikramlarda bulunan Mavi Organizasyona teşekkür ederek, bu tip etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. 18

20 KENT KONSEYİ ÇOCUKLARINDAN ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ İnegöl Belediyesi Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu, 9 Mayıs Anneler Günü nedeniyle İnegöl Belediyesi Bursa İdare Müdürlüğü Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde okuyan öğrencilerin annelerine çiçek vererek Anneler Günlerini kutladılar. VEFAKAR ANNELER Ziyaret ile ilgili açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu sorumlusu Şule Kuzlak, annelerin ne kadar vefakâr olduklarını herkesin bildiğini söyledi. Özürlü bir çocuğun annesi olmanın diğer annelerden bin defa daha zor olduğunu ifade eden Kuzlak, bu nedenle Anneler Gününde onları yalnız bırakmak istemediklerini belirtti. İnegöl Kent Konseyi Çocuklar Çalışma Grubu üyeleri ziyaret sırasında özürlü çocukların annelerine birer buket çiçek vererek günlerini kutladılar. 19

21 KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİNDEN HATIRA KORUSU ÇOCUK MECLİSİNDEN NESLİ TÜKENEN TOROS SEDİRİ DİKİMİ Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi, kendi Hatıra Korusu nu oluşturdu. Süleymaniye Mahallesi Ocakkur sokak ile Şehit Er İlhan Aldı Sokaklarının kesiştiği mevkide 2 bin metrekarelik bir alanda oluşturma çalışmaları başlanan Çocuk Meclisi Hatıra Korusu na Toros Sediri dikimi çalışmaları başladı. Çocuk Meclisi Hatıra Korusuna 45 adet Toros Sediri fidan dikildi. KENT KONSEYİMİZ MEYVE VERMEYE BAŞLADI Dikimin ardından bir konuşma yapan Başkan, Alinur Aktaş, Bu anlamlı çalışma; Kent Konseyi Çocuk Meclisinin sunmuş olduğu bir proje çerçevesinde İnegöl Belediyesi nin yer göstermesi ve dikilecek ağaçların temin sonucu ortaya çıktı. Ağaçlandırma yapılan alanın yanına 150 m2 lik çocuk oyun grubu da yapılacak. Bu işin belediye mize maliyeti yaklaşık TL. dir. Ağaçlandırma programımıza; Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri ile beraber, Prof. Dr. Selçuk Yahşi İlköğretim Okulu ve İshakpaşa İlköğretim Okulu nun EkoTim öğrencileri katılıyor. Çalışmamız hayırlı uğurlu olsun dedi. 20

22 KADIN VE MEDENİ KANUN SEMİNERİ KADINLAR GÜNÜNDE BAYANLARA ÖZEL PROGRAM İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Meclisinin işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bayanlara yönelik bir program düzenlendi. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programda, Avukat Elif Yazıcı Kadın ve Medeni Kanun konusunda, Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şule Kuzlak ise, Kent Konseyi ve Kadın Meclisi konulu bilgilendirme yaparken, programda ayrıca şiir dinletisi gerçeleştirildi. KENT KONSEYİ, KENTİN OLMAZSA OLMAZIDIR Programın açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, İnegöl de Kent Konseyi olgusunun çok fazla gelişmediğini belirterek, Meclislerimiz ve Gruplarımızla beraber Kent Konseyi olgusunu öğrenmeye çalışıyoruz. Kent Konseyi, kentin olmazsa olmazıdır. İnegöl ün ortak aklı şeklindeki sloganımızda gerçekten herkesin bir katkısı oluyor. Kent Konseyi 80 kişiden oluşuyor. Sadece bu 80 kişiyle değil, 150 bin kişinin ortak aklı ortaya koyulmalıdır. Herkesin konseye katkı vermesini bekliyorum. İnegöl de yaşıyoruz, o zaman İnegöl e karşı bir sorumluluğumuz var düşüncesi ile bu oluşuma herkesin katkı vermesi lazım dedi. 21

23 BAŞARIDA ANAHTAR 3 PROJESİ KAPSAMINDA; AİLE İÇİ İLETİŞİM KURSLARI KURSU BAŞARI İLE BİTİREN KUSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 12 İlköğretim okulunda, 12 rehber öğretmen nezaretinde 2 ay süren Aile İçi İletişim kursu düzenlemişti. Bu kursu başarı ile bitiren 287 kursiyere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Vehbi Koç İlköğretim Okulu çok amaçlı salonunda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk, HEM Müdürü Burhanettin Özdemir, Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı, okul müdürleri, öğretmenler ile kursiyerler katıldılar. TOPLUMUN TEMEL UNSURU AİLEDİR 2 ay süren kursta: İletişim bece rileri, Beden Dili, Dinlenme Becerileri, Yaş Gurubu Özellikleri, İletişim, İletişim engelleri, Çocuk ve Oyun, Çocuk ve Medya, Davranış Bozuklukları gibi konular işlendi. 12 okulda 80 saat eğitim verilen aile içi iletişimi Kurslarının sertifika töreninde Aile İçi İletişim kursunu başarıyla bitiren 287 kursiyere Aile İçi İletişim sertifikaları takdim edildi. 22

24 KADIN VE AİLE KONULU KONFERANS KADINLAR İNSAN MÜHENDİSİDİR, EVLAT YETİŞTİRİRLER 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği Kadın ve Aile konulu konferansta konuşan, Yaşam Koçu Saadet Şen, teknolojinin ilerlediği günümüzde insanların daha mutsuz olduklarını, daha sabırsız olduklarını, kadınların her zaman bu sabrı sürdürmeleri gerektiğini belirterek Kadınlar insan mühendisidir, evlat yetiştirirler dedi. SİZ BU ÜLKENİN KALESİSİNİZ İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin ortaklaşa düzenlediği Kadın ve Aile konulu konferansın konuğu Yaşam Koçu Saadet Şen di. Herkesin toprağa Toprak Ana dediğini ifade ederek kadının önemine dikkat çeken Şen, Çanakkale deki bir örnekle konfe ransa gelen kadınlara Siz bu ülkenin son kalesisiniz. şeklinde hitap etti. HANIMLAR EL EMEĞİ ÇARŞISI AÇILIYOR Programda konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise organizasyonun Kent Konseyi Hanımlar Meclisi ile ortaklaşa düzenlediklerini belirterek Kent Konseyimiz bu yıl yenilen yapılandırıldı ve çalışmalarını sürdürüyor. Birçok meclisimiz ve çalışma grubumuz projeleri ile İnegöl ün ortak aklı olmaya çalışıyorlar. dedi. 23

25 HANIMLAR MECLİSİNDEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA ANNELERLE BİRLİKTE KAHVALTI Kent konseyi bünyesinde faaliyetlerine başlayan ve Hanımlar El Emeği Çarşısı gibi büyük bir hizmete imza atan, ayrıca bayanlara yönelik seminerler düzenleyerek adından sıklıkla söz ettiren Kent Konseyi Hanımlar Meclisi tarafından Anneler Günü nedeniyle bir program daha gerçekleştirildi. Ekomar Alışveriş Merkezinin sponsorluğunda düzenlenen kahvaltılı organizasyona, Hanımlar Meclisi Başkanı Şule Kuzlak ile meclis üyeleri ve 50 ye yakın bayan katıldı. 24

26 KENT KONSEYİNDEN ENGELLERi KALDIRIN MESAJI Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Çalışma Grubu, Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Engelliler Haftası nda engelli sorunlarına dikkat çekti.engelliler Çalışma Grubu Başkanı Semih Özsaraç, belediye binasındaki Kent Konseyi Başkanlığı makamında düzenlediği basın toplantısında, Mayıs Engelliler Haftası na, sorunlara dikkat çekme haftası olarak algıladıklarını vurguladı. İNEGÖL BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ile birlikte Belediye Meydanındaki kaldırımlara engellilerin daha rahat hareket edebilmeleri için İnegöl Belediyesi tarafından yapılan rampaları incele yen Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Semih Özsaraç, Kent Konseyinin Engelliler Çalışma Grubu olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü göz önünde bulundurup İnegöl Belediyesine tav siye niteliğinde bir dilekçe verdik. Dilek çemizde ilk olarak Atatürk Bulvarında ki kaldırımlardan engelli vatandaşlarımızın daha kolay yararlanabilmeleri için gerekli yerlere engelli rampaları yapılıp önceden yapılıp ta tahrip olmuş olan rampalarında elden geçirilmesi noktasında tavsiyele rimiz vardı. Belediyemizde hızlı çalışarak İnegölü müzün en güzel ve en işlek yeri olan Atatürk Bulvarını AB şehirlerinde görü lebilecek ölçüde itinayla hazırladı. Kaldırım çıkışları yumuşak inişlerle yola bağlanarak gerekli işaretler konuldu. Belediyemize yapmış olduğu bu çalışma doğrultusunda bir kez daha teşekkür ederken örnek çalışmalarını ilçemizdeki gerekli olan diğer caddelerimizde de yaygınlaştırılmasını rica ediyoruz. Dedi. 25

27 ENGELLİ HAKLARI EL KİTABI İnegöl Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Semih Özsaraç yaptığı açıklamada, İnegöl Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu olarak hazırladıkları, İnegöl Belediyesi tarafından yayımlanan Engelli Hakları El Kitabı nın dağıtılmaya başladığını belirtti. Dağıtmış olduğumuz el kitapçıkları sayesinde ilçemizde 2000 civarı olarak tahmin ettiğimiz engelli kardeşimizin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak birçok soruya cevap bulacağına inanıyoruz. Kitapçığımız ilçemizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerle ilgili resmi kuruluş ve dernekler aracılığı ile ailelere dağıtılmaktadır. dedi. ENGELLİLERE ÖZEL OTOBÜS İTUS (İnegöl Toplu Ulaşım Sistemi) projesi kapsamında Aralık ayı meclisinde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen, Engellilere yönelik modifiye edilmiş 11 araç düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. İnegöl Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Başkanı Avukat Semih Özsaraç, Belediyemiz isteklerimizi kısa sürede yapmak için çalışıyor. Yollara rampalar yapıldı. Şimdi de halk otobüsleri engellilere göre dizayn ettirildi. Bunlar için Başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Konuşmaların ardından Semih Özsaraç, engelliler için modifiye edilmiş olan otobüsler için Başkan Aktaşa çiçek takdim ederek, teşekkür etti. 26

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 MALKARA BELEDİYE AKADEMİSİ'NDE SATRANÇ, BALE, DRAMA, DİKSİYON VE RESİM KURSLARI BAŞLADI Malkara Belediyesi'nin İşimiz, Gücümüz Malkara sloganıyla

Detaylı

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ FEDAKARLIK & YARDIMSEVERLİK 02.05.2014 3K Yardım Kampanyamızla Kardeş Okulumuza

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Engelli olmak hiçbir şey yapmamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimiz ve sizlere benzeyen yanlarımızla görün.

Engelli olmak hiçbir şey yapmamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimiz ve sizlere benzeyen yanlarımızla görün. Engelli olmak hiçbir şey yapmamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimiz ve sizlere benzeyen yanlarımızla görün. Her yıl 10-16 Mayıs günleri arası Engelliler Haftası olarak kutlanır.

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI.

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. 26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü nün başlatmış olduğu Değerler Eğitimi Projesi ODTÜ Ülkem Koleji nde hızla uygulamaya geçti. Öğrencilere temel insanî

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ Binota-Kalyan BANERJEE Nilüfer&İsmail KAHYAOĞLU Demet Salih PEKER Bilge & Özcan KALAYCI U.R ve BÖLGE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU U.R. BAŞKANI Binota Kalyan BANERJEE 2430 GUVARNÖRÜ Nilüfer İsmail KAHYAOĞLU

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

İyilik Elçisi Aydınlık Toplum Gönüllüleri

İyilik Elçisi Aydınlık Toplum Gönüllüleri Basın Bülteni 18 Mayıs 2015 Give&Gain Çalışan Gönüllülüğü İyilik Elçisi Aydınlık Toplum Gönüllüleri VİKO çalışanları, bu yıl Türkiye de dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Give&Gain Çalışan Gönüllülüğü

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 1.140.510.297 TL lik vergi tahakkukundan 489.481.664 TL tahsil

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLK OKUL - ORTA OKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLK OKUL - ORTA OKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLK OKUL - ORTA OKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Yıldıray

Detaylı

FESTİVALİMİZ BU YIL 21-22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILIYOR

FESTİVALİMİZ BU YIL 21-22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILIYOR FESTİVALİMİZ BU YIL 21-22-23 AĞUSTOS TARİHLERİNDE YAPILIYOR 1 / 29 konuklara kültürel Geleneksel 43.sü ulusal varlıklarımızın düzenlenecek çapta ev hale sahipliği da gelmiş, adını yapmaya olan duyurmuş

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 27.12.2011 24.01.2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANLARININ İL SINIRLARINA GENİŞLETMESİ İLE İLGİLİ YAPILMAKTA OLAN YASAL

Detaylı

KOSOVA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJESİ

KOSOVA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJESİ KOSOVA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJESİ Kosova Kardeşlik Köprüsü Projesi kapsamında Salihli ye gelen Kosova heyeti ilk ziyaretini İlçe Kaymakamımız Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU na yaptı. Prizren Millî Eğitim Müdür

Detaylı

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GENÇ FİKİRLER KULÜBÜ -2015 Akademik Yılı Bülteni İçindekiler Kulübümüz Hakkında 1 Yönetim Kurulu 2 Bülten

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ Değerli Velilerimiz, İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu; İTÜ Rektör

Detaylı

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU 2013-2014 Öğretim Yılı Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmaları Talas Spor Salonunda yapıldı. Bu öğretim yılında yeni kurulan 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden

Detaylı

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik.

6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. 6. Yabancı Dil Festivalimizi Gerçekleştirdik. Bu yıl 6. düzenlenen İlkokul Yabancı Diller Festivali 26.05.2016 tarihinde saat 17.30 da okulumuz konferans salonunda okulumuz idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin

Detaylı

YAZI KÜLTÜR İŞLERİVE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI KÜLTÜR İŞLERİVE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ÜLTÜR İŞLERİVE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL FAALİYET RAPORU 2006 FAALİYET RAPORU GÖREVİ ültür hizmetlerinin y a y g ı n l a ş t ı r ı l m a s ı v e geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve planlama yapmak, halkın

Detaylı

İlkokul-Ortaokul Bölümünde 9 OKULLARINDA KARNE HEYECANI

İlkokul-Ortaokul Bölümünde 9 OKULLARINDA KARNE HEYECANI İlkokul-Ortaokul Bölümünde 9 Şubat 2015 tarihinden itibaren veli-öğretmen görüşmeleri başlamıştır. Sayın Velilerimiz, İlkokul-Ortaokul Bölümünde 09 Şubat 2015 tarihinden itibaren veli-öğretmen görüşmeleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5 AĞUSTOS 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Yeni Kayıt Öğrenciler için İngilizce Kursu başlar (1.-6.sınıflar). (:00-12:00) 2 30 ZAFER 31 EYLÜL 2012 1 2 3 4 5 KAYIT

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

SO SYAL KÜ L TÜREL FASAL İYETL ER

SO SYAL KÜ L TÜREL FASAL İYETL ER SAYFA 2 2014-20 15 SO SYAL KÜ L TÜREL FASAL İYETL ER 23-27 Kasım 2017 tarihleri arasında eğitimci yazar Alişan KAPAKLIKAYA okulumuzda bir dizi seminer programları sundu. Her biri en az iki saati bulan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2015 SAYI 3 07.07.2015 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:3 5 MAYIS 2015 Yıl Sonu Resim Sergisi Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT

LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT LEGOBOTİK KULÜBÜ SON SÜRAT Legobotik Kulübü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ODTÜ Ülkemli öğrencilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek, takım çalışmasını öğretmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla

Detaylı

Ben Olsaydım Projesi Ödül Töreni

Ben Olsaydım Projesi Ödül Töreni Ben Olsaydım Projesi Ödül Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SGK OLARAK TÜRKİYE DEKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN PARÇASIYIZ, BU NEDENLE ÇALIŞMALARIMIZI HİÇ DURMADAN SÜRDÜRMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Detaylı

İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ

İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ İş-Kur il müdürlü ile KOSKEB ( küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı

Detaylı

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5 AĞUSTOS 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ŞEKER 1 ŞEKER 20 ŞEKER 21 ŞEKER 22 23 24 25 26 27 28 Yeni Kayıt Öğrenciler için İngilizce Kursu başlar (1.-6.sınıflar). (:00-12:00) 2 30 ZAFER 31

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı

MAYIS 2013 www.tofd.org.tr

MAYIS 2013 www.tofd.org.tr E-BÜLTEN MAYIS 2013 www.tofd.org.tr FULYA FATİH TERİM ÇİFTÇİ ENGELLİLERE Adana da 6 Mayıs tarihinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Değerli Eşi Fulya Terim, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Belediyemizin çok yönlü sosyal birimi olarak 2008 yılında çeşitli aktiviteler ve hizmetlerle çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi

Bozcaada Kent Konseyi Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönergenin amacı; Bozcaada da, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Bozcaada

Detaylı

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015 6 Mart 2015 Resmi Kurum Ziyaretleri 6 Mart 2015 günü, JCI olarak, JCI Türkiye Başkanımız Ahmet Erhan Tanyeri ile birlikte Vali Vekili Sn. Vedat Müftüoğlu nu ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sn. Atilla

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.

TOBB İLKOKULU E-BÜLTEN. Mart 2015. TOBB ilkokulu SAYI 3. Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12. TOBB İLKOKULU SAYI 3 Mart 2015 Telefon: 0 (464) 213 05 46 Faks: 0 (464) 213 05 46 E-posta: 703285@meb.k12.tr TOBB ilkokulu Hanımefendilerden Anlamlı Ziyaret Sayın Valimizin eşi Hanife YAZICI ve beraberinde

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN

YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN 17.04.2011 YIL BOYUNCA 185 FARKLI ÜNİVERSİTE 40 FARKLI BRANŞTA 20 BİN SPORCUNUN MÜCADELESİNE SAHNE OLAN ŞAMPİYONLARIN FESTİVALİ KOÇ FEST İN 2012 MARATONU BAŞLIYOR KOÇ HOLDİNG DIŞ İLİŞKİLER VE KURUMSAL

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

Almanya dan Kardeş Okulumuz Geldi

Almanya dan Kardeş Okulumuz Geldi Almanya dan Kardeş Okulumuz Geldi Geçtiğimiz yıl Almanya nın Nordenham şehrinde bulunan Gymnasium Nordenham Okulu ile okulumuz arasında başlayan Kardeş okul projesi kapsamında kardeş okulumuz bizi 21.04-26.04.14

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

AKÇANSA DAN TÜRKİYE NİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI ÇEVRECİ ÇİMENTOSU: SAFKAN ÇİMENTO

AKÇANSA DAN TÜRKİYE NİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI ÇEVRECİ ÇİMENTOSU: SAFKAN ÇİMENTO Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası AKÇANSA DAN TÜRKİYE NİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI ÇEVRECİ ÇİMENTOSU: SAFKAN ÇİMENTO Akçansa, yenilikçi ve müşteri odaklı pazarlama anlayışı neticesinde geliştirdiği

Detaylı

3. SINIFLAR ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

3. SINIFLAR ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI T.C. SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI Kemal Rızvanoğlu İlkokulu Müdürlüğü 1 GERÇEK KAHRAMANLARI TANIYOR MUSUN? 3. SINIFLAR ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 Madde 1: Bu şartname Konya Selçuklu Kemal

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :3. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'ın semt evlerinde şenlik var

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı