AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) EUROPEAN VOLUNTARY SERVİCE (EVS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) EUROPEAN VOLUNTARY SERVİCE (EVS)"

Transkript

1 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) EUROPEAN VOLUNTARY SERVİCE (EVS) 1. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NEDİR? 2. AVRUPA GÖNNÜLÜ HİZMETİNİN HEDEFLERİ NELERDİR? 3. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNE KATILMA KOŞULLARI NELERDİR? 4. BAŞVURU YÖNTEMİ 5. PROJELER VERİTABANI 6. SON BAŞVURU TARİHLERİ 7. DOLDURULACAK BELGELER 8. SIK SORULAN SORULAR 9. İLETİŞİM 1.AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NEDİR? Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir etkinliktir. Dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, üniversitemizden mezun ya da halen üniversitemizin öğrencisi olan gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinden faydalanabilmesi için hizmet vermektedir. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar. AGH ne katılan gönüllü gençlerin 1 kereye özgü yol, tüm proje boyunca da konaklama, ve yemek giderleri program tarafından karşılanmakta ayrıca ülkeye göre değişen ayda Euro cep harçlığı verilmektedir. 2.AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNİN HEDEFLERİ NELERDİR? 2.1.Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin hedefi ve ilkeleri: Gençlerin toplumla bütünleşmesini ve topluma aktif biçimde katılmalarını, istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak, Yerel toplulukların gelişimini desteklemek, Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek. 1

2 2.2.Ne tür bir aktiviteden yararlanabilirsiniz? Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) bir gence 2-12 ay arasında değişen belirli bir süre için, başka bir ülkede gönüllü olma olanağı sağlar. Gönüllü hizmet etkinlikleri şu alanlarda gerçekleştirilebilir: Çevre Kültür-Sanat Engelli veya imkânı kısıtlı gençlere yönelik çalışmalar Çocuklar, gençler ya da yaşlılarla ilgili etkinlikler Kültürel miras Spor etkinlikleri Sivil insiyatifi geliştirme Sivil koruma alanları 3.AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNE KATILMA KOŞULLARI NELERDİR? 3.1.Koşullar nelerdir? Etkinlikler, gönüllünün yasal olarak ikamet ettiği ülkenin dışında başka bir ülkede gerçekleştirilmelidir. Etkinlik kâr amacı gütmemeli, ücret karşılığı olmamalıdır. Etkinlik, iş ikamesi veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemelidir. En az bir AB üyesi devleti içermelidir. Projeler doğrudan Program Ülkeleri ndeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme koyulacaktır. 3.2.Ortaklık AGH projesi, üç aktör arasında bir ortaklık içerir: Gönüllü Gönderen Kuruluş Ev Sahibi Kuruluş Her tür sivil toplum kuruluşu, dernek, yerel bir yetkili ya da kâr amacı gütmeyen başka bir yerel insiyatif, Ev Sahibi/Gönderen Kuruluş olabilir. Düzce Üniversitesi AB 2010 yılı Temmuz ayında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Gönderen Kuruluş olarak akredite edilmiştir. 3.3.Katılımcılarda aranan koşullar: Program ülkelerinden birinde ya da uygun bir üçüncü ülkede yasal olarak ikamet etmesi gerekir. Yaşları, etkinliğin başladığı tarihte 18 ile 30 yaş arasında olmalıdır. İmkânları kısıtlı gençlere, bu durumun kanıtlanması koşulu ile üst yaş sınırında bazı istisnalar tanınmaktadır. 2

3 3.4.Gönderen Kuruluş Gönderen Kuruluş şu rollerden sorumludur: Hazırlık: o Gönüllünün bir ev sahibi kuruluş bulmasına ve Ev Sahibi Kuruluş ile gönüllünün irtibata geçmesine yardımcı olmak o Gönüllülerin kendi bireysel gereksinimlerine göre ülke dışında kalışları için hazırlanmasında yardımcı olmak( vize işlemleri gibi ) o Gönüllünün, Komisyon'un anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından zorunlu AGH Grup Sigorta Planı kapsamına alınmasını sağlamak Gönüllü hizmet sırasında iletişim o AGH hizmeti sırasında Gönüllü ve Ev Sahibi Kuruluş ile sürekli iletişim halinde olmak Gönüllünün dönüşünden sonra o Gönüllünün Nihai Değerlendirme Toplantısı na katılmasını sağlamak o Gönüllünün proje bittikten sonra ülkesine döndüğünde yaşadığı topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olmak o Gönüllülere deneyim paylaşımı fırsatı sunar o Gönüllülerin, gönüllü hizmet deneyimlerinin sonuçlarının yayılmasını ve bu sonuçlardan yararlanılmasını teşvik etmek o Gönüllülere, başka eğitim, öğrenim ve istihdam imkanları konusunda rehberlik sağlamak 3.5.Ev Sahibi Kuruluş: Ev sahibi kuruluş şu rollerden sorumludur: Rehber (Mentor) Gönüllüye kişisel destek sağlamaktan sorumlu bir rehber belirlemek. Görevle ilgili destek Tecrübeli personeli aracılığıyla gönüllüyü, gönüllü hizmeti süresince gözlemlemek ve ona rehberlik sağlamak. Kişisel destek Gönüllüye kişisel destek sağlayıp, yerel topluma entegre olma, diğer gençlerle tanışma, sosyalleşme vb. fırsatlar sunmak. Mümkün olduğu kadar gönüllünün diğer AGH gönüllüleriyle iletişim kurmasını teşvik etmek. AGH Eğitim ve Değerlendirme Döngüsü ve dil desteği Gönüllünün varış sonrası eğitimine ve ara değerlendirme toplantısına katılmasını sağlamak Gönüllü için dil öğrenimi fırsatı sunmak. Gönüllü Hizmet ilkeleri AGH nin genel erişilebilirliğini sağlamak: Ev Sahibi Kuruluşlar gönüllüleri, belli bir etnik gruba ya da dine mensubiyetlerine, cinsel yönelimlerine, siyasi düşüncelerine göre belirleyemedikleri gibi, gönüllüleri seçerken belli kalifikasyonları ve eğitim seviyesini de şart koşamazlar. Gönüllülere, fikirlerini, yaratıcılıklarını ve deneyimlerini ortaya koyabilmelerini mümkün kılacak iyi tanımlanmış görevler sunmak. 3

4 Gönüllüler için açık öğrenme hedefleri belirlemek. Barınma ve yeme-içme Gönüllülere uygun barınma ve yeme-içme imkanları sunmak (ya da tatil sürelerini de kapsayacak şekilde yemek parası vermek). Yerel ulaşım Gönüllülerin yerel ulaşım araçlarından yararlanmasını sağlamak. Cep harçlığı Gönüllüye belirlenmiş cep harçlığını haftalık ya da aylık olarak vermek. Vize Gönüllüye davet mektubu gibi vize alımını kolaylaştırıcı belgeler yollamak (isteğe bağlı). 3.6.Hangi Eğitim çalışmaları AGH'nin bir parçasıdır? Ayrılış Öncesi Eğitim: Bütün gönüllüler için zorunludur. Söz konusu eğitim, gönüllüye: o Beklentileri hakkında konuşma o Motivasyonlarını geliştirme o Ev sahibi ülke ve Gençlik Programı ile ilgili bilgi edinme fırsatı verir. Varış Sonrası Eğitim: o Ev sahibi ülkeyi ve çevreyi gönüllüye tanıtmayı amaçlar. o Gönüllülerin birbirini tanımalarını sağlar. o En az 5 AGH gönüllüsü olmalıdır. Ara Değerlendirme Toplantısı: (4 aydan daha fazla süren faaliyetlerde zorunludur). o Gönüllülere, hem toplantıya kadar geçen sürede gönüllü deneyimlerini değerlendirme hem de ev sahibi ülkedeki diğer gönüllülerle tanışma fırsatı sunar. o Gönüllülerin bu toplantıya katılmaları zorunludur. Nihai Değerlendirme Toplantısı o Gerçekleşen AGH Faaliyeti ile ilgili amaçlar, hedefler, motivasyon, beklentiler ve gönüllü hizmet sırasında yerine getirilen görevler ele alınır. o Gönderen Kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve iletişim değerlendirilir. o gönüllülerin kendi ülkelerine yeniden entegre olmalarına yardımcı olunur. 3.6.Öncelikli AGH Projeleri: İmkânları kısıtlı ve başka bir şekilde programa kolay erişim sağlayamayacak olan gençleri hedefleyen projeler Daha önce AGH'ye katılmamış kuruluşları içeren projeler Yeni bir etkinlik alanı içeren ya da yaratıcı özellikleri olan projeler Yerel toplulukların gelişimini destekleyen projeler 3.7.Finansman Gönüllünün uluslararası seyahat masrafları (bir gidiş-dönüş bilet için fiili masrafların %100'ü) Gönüllünün vizesi, vizeyle ilgili masrafları ve aşısı (fiili masrafların %100'ü) Gönderme faaliyeti masrafları (gönüllü sayısı sabit oran) Ülkeden ülkeye değişen miktarlarda haftalık ya da aylık gönüllü harçlığı (ülkelere göre belirlenmiş olan cep harçlıklarını sitesinde Formlar Ve Dokümanlar kısmında "Program Kılavuzu nda bulabilirsiniz.) 4

5 4.BAŞVURU YÖNTEMİ Düzce Üniversitesi Ulusal Ajans tarafından "Gönderen ve Koordinatör Kuruluş" olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Avrupa Gönüllü Hizmeti nden yararlanmalarını sağlayabilmekteyiz. I. AŞAMA: Katılacağınız projeyi bulma Öncelikle Avrupa'daki çeşitli kuruluşlarca hazırlanmış projeleri inceleyip, katılmak istediğiniz projeyi, Ev Sahibi Kuruluşu bulmanız gerekmektedir. İzleyeceğiniz yollar aşağıda belirtilmiştir. 1. Avrupa Komisyonu Youth Portalı nın aşağıda belirtilen sitesine giriniz. İngilizce bilmiyorsanız İngilizce bilen bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz Sitede açılan arama motorunda "Country" bölümüne gitmek istediğiniz ülkeyi yazınız. 4. "Type of Accreditation" bölümündeki seçeneklerden "Host organisation" ı seçiniz. 5. "Theme" kısmına ilgilendiğiniz alanı yazınız 6. "Submit Query" butonuna basarak aramayı başlatınız. 7. Seçtiğiniz kriterlere göre var olan projeler listelenecektir. İlgilendiğiniz projenin "EIRef" kısmındaki proje numarasına tıkladığınızda proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve iletişim detaylarına ulaşacaksınız. Beğendiğiniz projelerin çıktısını almanızı öneririz. 8. En az 30 proje seçmeniz önerilir. Birçok projeye başvurarak seçim şansınızı arttırabilirsiniz. II. AŞAMA: Başvuru Formu Doldurulacak belgeler kısmından Kişisel Detay ve Bilgilerinizi doldurup bize gönderebilirsiniz. III. AŞAMA: CV - Özgeçmiş hazırlama Avrupa Gönüllü Hizmeti için proje sahibi kurum ve kuruluşlara başvurunuzu yaparken İngilizce hazırlanmış CV'nizi (öz geçmiş) göndermeniz gerekecektir. İngilizce olarak özgeçmişinizi hazırlarken kullanabileceğiniz AB Europass CV Doldurulacak belgeler kısmından erişebilirsiniz. 5

6 IV. AŞAMA: Motivasyon mektubu hazırlama Motivasyon mektubu neden Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak istediğinizi, kişisel özelliklerinizi, gönüllülük kavramından ne anladığınızı, neden o projeye gitmek istediğinizi ve Avrupa Gönüllü Hizmeti nin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü belirten 1 2 sayfalık mektuptur. İyi bir motivasyon mektubu, bir ev sahibi kuruluşla temas kurduğunuzda son derece önemlidir. Ev sahibi kuruluşlar, aradıkları gönüllünün siz olup olmadığına ve kendilerinin size ilgilenebileceğiniz herhangi bir etkinlik teklif edip edemeyeceklerine motivasyon mektuplarınızı dikkate alarak karar verebilir. Doldurulacak belgeler kısmından Motivasyon mektubu hazırlarken Motivasyon Mektubu Örneği nden yararlanabilirsiniz. V. AŞAMA: AB Gençlik Birimine danışma Hazırladığınız CV, motivasyon mektubunu ve projelerle ilgili bilgiyi adresine ile yollayınız. Avrupa Gönüllü Hizmeti Birimi ndeki yetkililerimiz gerekli inceleme, düzeltme ve eklemeleri yapacaklardır. VI. AŞAMA: Projelere başvuru yapma AB Gençlik Birimi nde gerekli danışmanlık hizmetini almanızın ardından ilgilendiğiniz projelere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için projede yer almak istediğinizi belirten bir ile, CV ve motivasyon mektubunuzu da ekleyerek projenin iletişim kişisine (contact person) yollayınız. Elektronik posta ( ) hazırlarken yararlanabileceğiniz örneğe Doldurulacak belgeler kısmından erişebilirsiniz: VII. AŞAMA: Projelere kabul edildikten sonra Türkiye Ulusal Ajansı na başvuru Avrupa'daki kuruluştan projeye gönüllü olarak katılmanızın kabul edildiğine dair bir bilgi almanız halinde, AB Gençlik ve Kültür Programları Birimimize geliniz. AB Gençlik Programları Birimimiz Ev Sahibi Organizasyon ile irtibata geçip Ulusal Ajans a başvurunuzun yapılması konusunda yardımcı olacaktır. 5.PROJELER VERİ TABANI bağlantısını tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan arama motorunda ülkeye, kente, konuya, süreye, proje referans numarasına ya da kuruluş adına göre arama yapabilirsiniz.. 6.SON BAŞVURU TARİHLERİ AGH gönüllüsü almak isteyen kuruluşlar kendi Ulusal Ajansları na projelerini yıl boyunca 5 kez sunabilirler. Bu tarihler 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım dır. Bu başvurunun yapılabilmesi için Gönüllü, Gönderen Kuruluş ve Ev Sahibi Kuruluş arasında bir sözleşme imzalanmış olmalıdır. Bu nedenle AGH için gerekli başvuru belgelerinin Düzce Üniversitesine yukarıda belirtilen tarihlerden en geç 20 gün önce iletilmiş olması gerekmektedir. Son 6

7 başvuru tarihine 20 günden az süre kala yapılan başvuruların bu tarihe yetişme olasılığı çok düşük olacaktır. 7.DOLDURULACAK BELGELER 7.1.Başvuru Formu Kişisel Detay ve Bilgilerinizi doldurup bize gönderebilirsiniz. KİŞİSEL DETAYLAR Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi TC No COMU Student No Akademik birim Adres Tel E-posta AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU FORMU YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce ( ) Hiç yok ( ) Basit ( ) Orta ( ) İleri Başka bir yabancı dil biliyor musunuz? Lütfen detaylarını, seviyenizi yazınız. YURTDIŞI DENEYİMİNİZ Tarih Ülke Nedeni (Turist, staj, eğitim, araştırma vb) Herhangi bir öğrenci topluluğu, vakıf, dernek, vb kuruluşlarda görev aldınız mı? Gönüllü olarak katkıda bulundunuz mu? Bu ve benzeri sosyal etkinlikleriniz konusunda bilgi verebilir misiniz? 7

8 Avrupa Gönüllü Hizmeti ile ilgili Ulusal Ajanstan veya başka kuruluşlardan eğitim aldınız mı? (Varsa açıklayınız) Gönüllülük sizin için ne demek? Lütfen belirtiniz. Hangi Ülkeye Gitmek İstiyorsunuz ve Neden? Katılmak İstediğiniz Proje Teması? Neden? (Resim, Engellilik, Uyusyurucuyla Mücadele, Çevre...vs) İmkanları kısıtlı ya da engelli olmanız durumunda lütfen ayrıca belirtiniz. 8

9 Belirtmek istediğiniz başka hususlar var ise ekleyiniz. Lütfen başvurularınıza CV ve motivasyon mektubunuzu ekleyerek ile adresine iletiniz. 7.2.Cv FORMATI Avrupa Gönüllü Hizmeti için proje sahibi kurum ve kuruluşlara başvurunuz yaparken İngilizce hazırlanmış CV- Özgeçmişinizi göndermeniz gerekecektir. Aşağıda bu konuda yararlanabileceğiniz AB Europass CV formatı, doldurma kılavuzu ve örnek olarak doldurulmuş bir CV bulunmaktadır. 9

10 Europass Curriculum Vitae Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructions) Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Telephone(s) Fax(es) First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see instructions) House number, street name, postcode, city, country (remove if not relevant, see instructions) (remove if not relevant, see instructions) (remove if not relevant, see instructions) (remove if not relevant, see instructions) Mobile: (remove if not relevant, see instructions) Nationality (remove if not relevant, see instructions) Date of birth (remove if not relevant, see instructions) Gender (remove if not relevant, see instructions) Desired employment / Occupational field (remove if not relevant, see instructions) Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Name and address of employer Type of business or sector Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions) Education and training Dates Title of qualification awarded Principal subjects/occupational skills covered Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions) 10

11 Name and type of organisation providing education and training Level in national or international classification (remove if not relevant, see instructions) Personal skills and competences Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions) Other language(s) Self-assessment Understanding Speaking Writing European level (*) Listening Reading Spoken interaction Language Language Spoken production (*) Common European Framework of Reference for Languages Social skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Organisational skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Technical skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Computer skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Artistic skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle. (Remove if not relevant, see instructions) 11

12 Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc. (Remove heading if not relevant, see instructions) Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see instructions) 7.3.Motivasyon Mektubu İyi bir motivasyon mektubu, bir ev sahibi kuruluşla (ESK) temas kurduğunuzda son derece önemlidir. Kendiniz, kişiliğiniz, deneyim ve beklentileriniz hakkında önemli bilgiler içermelidir. İyi bir motivasyon mektubuna göre ESK, aradıkları gönüllünün siz olup olmadığına ve kendilerinin size ilgilenebileceğiniz herhangi bir etkinlik teklif edip edemeyeceklerine daha iyi karar verebilir. Dolayısıyla motivasyon mektubunun sadece sizin tarafınızdan (başka biri tarafından değil) yazılması ve doğru olmayan hiçbir bilgiyi içermemesi son derece önemlidir. Kendiniz hakkında yanlış izlenim vermekten kaçının. Öte yandan uygun görünmese bile doğru olan her şeyi yazın. Unutmayın ki, ESK sadece mektubunuzda bahsettiğiniz şeyleri bilecektir. Bu yüzden kendinizi son derece dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde anlatmalı ve kendinize ait canlı ve doğru bir tablo çizmelisiniz. İyi bir motivasyon mektubu, ESK nin diğer başvuru sahipleri yerine sizi tercih etme yönündeki kararını kolaylaştıracaktır. Motivasyon mektubu şu sorulara yanıt vermelidir Kimsiniz? Aile geçmişiniz nedir? Şu anki mesleğiniz nedir? Şu anda neyle uğraşıyorsunuz? Eğitim ve nitelikleriniz. Resmi bir iş deneyiminiz var mı? İlgi duyduğunuz alanlar nelerdir? Boş vaktinizde neyle ilgilenirsiniz? Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir? Gönüllü olarak deneyiminiz var mı? Varsa, açıklayın. Yurtdışında bulunma ya da yabancılarla (başka ülkelerden insanlar) karşılaşma konusunda hiç deneyiminiz oldu mu? Avrupa Gönüllü Hizmetinden beklentileriniz nelerdir? Ne tür yeni bilgi ya da deneyim kazanmak istiyorsunuz? Yurtdışına (ESK nin ülkesine) gitmek istiyor musunuz? Bu ESK ve bu projenin faaliyetleri niçin ilginizi çekti? ESK nin gündelik yaşam ve çalışmalarına nasıl zenginlik katabilirsiniz? Gönüllü hizmet sırasında sizin ve ESK nin faydalanabileceği ne tür beceri, yetenek ve deneyimlere sahipsiniz? Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? Bu ESK'de gönüllü hizmetinizi gelecekle ilgili planlarınıza nasıl entegre etmeyi umuyorsunuz? Genelde siz ve gönderen kuruluşunuz (GK) aynı anda birden fazla ESK ile temas kuracağı için bir motivasyon mektubu yazmak önemlidir. Bu mektubun birinci kısmında kendinizi ve önceki deneyimlerinizi ana hatlarıyla anlatabilirsiniz. İkinci kısım ise söz konusu ESK ve proje ile ilgili olması ve her ev sahibi proje için ayrı olacak yazılmalıdır. Yukarıdaki sorular son derece uzun olmasına karşın motivasyon mektubu iki A4 sayfasından uzun olmamalıdır. Listedeki tüm soruları yanıtlamanız tavsiye edilir, ama bu zorunlu değildir. Gönüllü hizmet bağlamında kendiniz hakkında ESK ile paylaşmak istediğiniz her şeyi anlatın. Motivasyon 12

13 mektubunun yazılması sadece parmaklarınız çalıştırmaya yönelik bir alıştırma değildir. Birkaç dakikalığına arkanıza yaslanın ve tüm bu sorulara yanıt vermeye çalışın. BÜYÜK BİLİNMEYENDE tüm beklenmedik durumlar karşısında kendinize olan güveni kaybetmeksizin hareket etmek için beklentileriniz ve yurtdışına gitme isteğinizin nedenlerinin tamamen farkında olmanız son derece önemlidir Örneğiİ AB Gençlik Birimi nde gerekli danışmanlık hizmetini almanızın ardından ilgilendiğiniz projelere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için projede yer almak istediğinizi belirten bir ile, CV ve motivasyon mektubunuzu da ekleyerek projenin iletişim kişisine (contact person) yollayınız. Elektronik posta ( ) hazırlarken yararlanabileceğiniz örneğe dökumanlar kısmından erişebilirsiniz: Dear Mr./Mrs. iletişim kişisinin adı, My name is adınız soyadınız.i am yaşınız years old and from Düzce, Turkey. I am a candidate volunteer for your EVS Project called "proje adı". I have high interest and motivation about your Project. I have been studying in the University of Duzce at department of Bölümünüz and I will be graduating next month ( at July 08 ) Therefore, If possible I would like to start my EVS experience after summer. Kendi bilgilerinize göre değiştirebilirsiniz With this I attach my CV and my letter of motivation regarding your project. My sending organization is Duzce University. For further information please don't hesitate to contact with me or with my sending organization. Yours sincerely; Tel (GSM): +90 cep telefonu numaranız 13

14 8.SIK SORULAN SORULAR 8.1.Hangi tarihlerde başvuru yapabiliriz? Yıl içerisinde 5 başvuru dönemi vardır. 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım. Ancak işlemlerinizin sağlıklı ve çabuk yürütülmesi için bu tarihlerden önce bir gönderici kuruluş ve proje bulmanız gerekmektedir. 8.2.Hangi ülkelere gidebiliriz? 27 Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinden herhangi bir tanesine, AB Gençlik Programı kapsamındaki diğer Avrupa ülkelerine ya da Avrupa dışındaki, bir başka ülkeye gidebilirsiniz. Ancak bu bir AB programı olduğundan öncelik AB ülkelerindedir. Ancak kendi ülkenizde AGH yapamazsınız. Programın amacı gençlerin bir başka ülkeye gitmesi, orada yaşaması ve yeni bir kültürle tanışmasıdır Türkiye ye Avrupa Gönüllü Hizmeti için gelen Avrupalı gençler var mı? Evet, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Avrupa ya giden gençlerimiz olduğu gibi Avrupa dan Türkiye ye gelen ve gelmek isteyen de pek çok genç vardır. 8.4.Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerine nereden ulaşabiliriz? adresindeki arama motorundan tüm ülkelerdeki projelere projelere ulaşabilirsiniz. Bu arama motorunda ülkeye, süreye, çalışma türüne göre proje arayabilirsiniz. 8.5.Avrupa Gönüllü Hizmeti ne gidebilmek için bir proje mi yazmalıyım? Hayır. Avrupa Gönüllü Hizmetine gitmek isteyen gençler adresinde yayımlanmış ve yürürlükte olan projelerden seçtiklerine başvurabilirler. 8.6.AGH ye gitmek istiyorum fakat üniversite öğrencisiyim okulumu dondurmama yardımcı olur musunuz? Projeleri kabul olan gönüllülere, Türkiye Ulusal Ajansı resmi bir yazı vermektedir ama bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır. 8.7.Avrupa Gönüllü Hizmeti ne başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli? Avrupa Gönüllü Hizmeti ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir. 8.8.Beni gönderecek olan kuruluşu nasıl bulabilirim? Bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversitelerin AB ofisleri gönderen kuruluş olabilir. Bunun için tek yapılması gereken EI (Expression of Interest) denilen belgenin doldurularak Ulusal Ajans'ın onayının alınması (akredite olunması) gerekmektedir. Türkiye deki onaylı gönderen kuruluşları adresinden bulabilirsiniz. 14

15 8.9.İngilizce öğrenmek için İngiltere ye gitmek istiyorum fakat İngiltere deki organizasyonlardan hiç cevap alamadım? Dil eğitimi Avrupa Gönüllü Hizmeti nin araçlarından bir tanesidir. Kesinlikle amaç olarak düşünülmemelidir. Gidilen ülkede dil eğitimi bütün gönüllülerin hakkı olmasına karşın İngiltere Ulusal Ajansı, İngiltere deki ev sahibi projelerde dil eğitimi verme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden bir deklarasyon ilan etmiştir. Yani salt dil eğitimi amacıyla AGH yapamazsınız Avrupa gönüllü Hizmeti sırasında rahatsızlanırsam masraflarım karşılanacak mı? Avrupa Gönüllü Hizmetine giden bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır. Bu çok kapsamlı bir sigortadır. Herhangi bir rahatsızlığınız olursa masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır Vize konusunda yardımcı oluyor musunuz? Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kabul edilen gençlere ev sahibi kuruluş bir davetiye gönderdiği gibi Türkiye Ulusal Ajansı da vize almalarını kolaylaştıracak resmi bir yazı vermektedir Avrupa Gönüllü Hizmeti bana ne kazandıracak? Öncelikle farklı bir kültürü ve dillerini öğrenme fırsatınız olacak. Yabancı bir ortamda ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzakta uzunca bir süre (2-12 ay) bulunmak sizin için ciddi bir deneyim olacaktır. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtma şansınız da olacak. Ayrıca gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecinizi belgeleyen Youthpass sertifikası alacaksınız Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında boş zamanlarımda ücretli olarak çalışabilir miyim? Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz. Bu yasa dışı olur Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında yüksek lisans yapabilirmiyim? Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.) devam edilemez Ortaokul mezunuyum Avrupa Gönüllü Hizmetine gidebilir miyim? Evet. Avrupa Gönüllü Hizmeti için tek koşul yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik durumunuz Avrupa Gönüllü Hizmeti için bir engel oluşturmaz Engelli bir gencim ay süre ile yurtdışında bulunmak benim için olanaksız. Daha kısa süreli bir programınız var mı? Olanakları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha az olanaklara sahip kesimlerden gelen ya da engelli / özel gereksinimleri olan) gençler 2 8 hafta arasında kısa süreli Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden yararlanabilirler. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda değilse refakatçisinin masrafları da tamamen karşılanır. 15

16 8.17.Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında boş günüm olacak mı? AGH esnasında haftada 2 gün boş gününüz olacak. Ayrıca her ay için artı 2 gün daha tatil hakkınız olacak. Örneğin 9 aylık bir projeye gitmişseniz haftada 2 günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile karşılıklı konuşarak belirleyebileceksiniz Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında haftada kaç saat çalışmam gerekli? AGH sırasında haftada en fazla 35 saat çalışmanız gerekli. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürenin içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında ne kadar cep harçlığı alacağım? Cep harçlığı ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin Türkiye ye gelen gönüllülere aylık 85, Almanya ya giden gönüllülere 105, Finlandiya ya giden gönüllülere de 120 verilmektedir Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında nerede konaklayacağım? AGH esnasında standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara göre değişmektedir Başvuruyu yaptıktan ne kadar süre sonra Avrupa Gönüllü Hizmetine başlayabilirim? Başvurunuzu yaptıktan ay sonra Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne başlayabilirsiniz. Örneğin 1 Şubat döneminde başvuru yaptığınızda Mayıs ortası ya da Haziran başı gibi projenize başlayabilirsiniz Neden Türkiye de başvuru süreci bu kadar uzun sürmekte? Başvuru sürecinin uzunluğu yalnızca Türkiye ye özgü bir durum değildir. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde bütün program ülkeleri için projeye en erken başlama tarihi başvuru tarihinden 3 ay sonrasıdır. Türkiye de sürenin 1 ay kadar daha uzamasının sebebi ise vize başvurusudur Ben şu an 30 yaşındayım fakat projemin ortasında 31 yaşıma gireceğim bu problem olur mu? Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde önemli olan ilgili son başvuru tarihinde (1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım) 31 yaşına girmemiş olmanızdır. Proje devam ederken 31 yaşına girmeniz sorun oluşturmaz Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Italya ya gitmek istiyorum fakat Italyanca bilmiyorum bu sorun olur mu? Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde dil bilme zorunluluğu yoktur. Yalnızca bazı projelerin yürüyebilmesi için ev sahibi kuruluşlar gönüllülerden temel düzeyde o ülkenin dilini bilmesini isteyebilir Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında tatil için Türkiye ye gelebilir miyim? AGH kapsamında yalnızca gidiş-dönüş biletiniz karşılanmaktadır. Eğer siz tatilinizi Türkiye de geçirmek 16

17 isterseniz, zamanı ve süresi için ev sahibi kuruluşunuzla anlaşmanız ve yol paranızı kendiniz karşılamanız koşuluyla Türkiye'ye gelebilirsiniz Avrupa Gönüllü Hizmetine kaç kez gidebilirim? Avrupa Gönüllü Hizmeti ne yalnızca bir kez gidilebilir. Fakat 2 hafta-2 ay gibi kısa süreli dahil etme projelerine katılan gönüllüler ikisinin toplamı 12 ayı aşmamak kaydı ile 2. kez AGH ne gidebilirler İki arkadaş Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında aynı projeye gidebilir miyiz? Teknik olarak olanaklı olmasına karşın ev sahibi kuruluşlar genellikle aynı ülkeden 2 genci projelerine kabul etmek yerine farklı ülkelerden gönüllüleri almayı tercih etmekteler Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında hangi ülkeye gitmemizi tavsiye edersiniz? Gençlik Programı'nın en önemli yanı gençlerin sorumluluk ve inisiyatif almalarıdır. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde ülkeden daha çok projenin önemli olduğunu, çok istediğiniz ve sevdiğiniz bir ülkeye gittiğinizde yine de projenizden kaynaklanan sorunlar yaşabileceğinizi, 2-12 ay gibi uzun bir süre göz önüne alındığında hoşunuza gidecek ve ilgi alanınıza uygun bir projeyi tercih etmenizi tavsiye ederiz EVS ne demektir? EVS-European Voluntary Servive (Avrupa Gönüllü Hizmeti) nin İngilizce kısaltılmış halidir Avrupa Gönüllü Hizmeti ne kabul edilirsem Ulusal Ajans bana herhangi bir eğitim verecek mi? Projeniz kabul edildikten ve siz ülkeden ayrılmadan önce Ulusal Ajans size haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlattığı bir Ayrılış Öncesi Eğitimi düzenler. Siz AGH nin gerçekleştiği ülkeye gittiğinizde o ülkenin Ulusal Ajansı da Varış Sonrası Eğitimi ve projenizin ortasında Ara dönem değerlendirmesi yapılır. Ülkenize döndükten sonra da yine Türk Ulusal Ajansı tarafından Nihai Değerlendirme ye davet edilirsiniz. Bütün eğitimlere katılmak zorunludur Gönderen kuruluşun benim için herhangi bir masrafı olacak mı? Hayır. Ulusal Ajans tarafından gönderen kuruluşunuza yol, vize masraflarınızla beraber sizin hazırlıklarınız esnasında yapmaları muhtemel harcamalar için götürü bir miktar verilmektedir Üniversiteyi bitirdim fakat henüz askerliğimi yapmadım. Askerliğimin tehir edilmesi için yardımcı olur musunuz? Projeleri kabul olan arkadaşlara Ulusal Ajan resmi bir yazı vermektedir fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır Ev Sahibi Kuruluş ların kabul kriterleri nelerdir? Başvuru esnasında nelere dikkat etmek gerekli? Ev sahibi kuruluşların gönüllü seçiminde elllerindeki en önemli belgeler göndereceğiniz öz geçmişiniz ve motivasyon mektubunuz. Özellikle motivasyon mektubunuzda kişisel özelliklerinizden, gönüllülük kavramından ne anladığınız, neden o projeye gitmek istediğiniz ve Avrupa Gönüllü Hizmeti nin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü açıkca belirtmeniz gerekli. 17

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ (AGH) TR 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

AKREDİTE OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu Yol Haritası

AKREDİTE OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu Yol Haritası AKREDİTE OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu Yol Haritası AKREDİTASYON = Başkanlığımız ve AB nezdindeki ilgili Ulusal Ajanslar nezdinde yer alan Akreditasyon,

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Uluslararası İşe Yerleştirme Hazırlık Rehberi

Uluslararası İşe Yerleştirme Hazırlık Rehberi Uluslararası İşe Yerleştirme Hazırlık Rehberi Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu ELS INTERNATIONAL PATHWAYS ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu Günümüz global iş piyasasına katılmak için, İngilizce uzmanlığı, başarmanızı

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Bu belgenin amacı çevrimiçi vize başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı olmaktır. Çevrimiçi vize başvurusu hizmeti yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve tüm sorulara İngilizce

Detaylı

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir?

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir? İçindekiler 1 > 1. Giriş Chinonyerem Anthony (İspanya) ile Söyleşi Gençlik Özgürleştirme Ofisi ni Keşfetmek............................................................................. 2 > 2. Neden Gençlik

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 7 18 Yaş Altı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Programları Kuzey İngiltere de Dil Eğitimi SAYI 7 Yurt dışında Yaz Okulları ve Futbol Kampları

Detaylı

Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı. Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi:

Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı. Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi: Avrupa Ellerinizde! uluslararası oryantasyon ve hazırlık bağımsız öğrenme çalışma kitabı Ad: Kurs Adı: Eğitmen: Yurtdışındaki eğitim süresi: Staj yerleştirilmesi yapılacak ülke: İçerik Tanıtım... 3 Bölüm

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon 1 Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu A.B.D. Dış İşleri Bakanlığı

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı