AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) EUROPEAN VOLUNTARY SERVİCE (EVS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) EUROPEAN VOLUNTARY SERVİCE (EVS)"

Transkript

1 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) EUROPEAN VOLUNTARY SERVİCE (EVS) 1. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NEDİR? 2. AVRUPA GÖNNÜLÜ HİZMETİNİN HEDEFLERİ NELERDİR? 3. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNE KATILMA KOŞULLARI NELERDİR? 4. BAŞVURU YÖNTEMİ 5. PROJELER VERİTABANI 6. SON BAŞVURU TARİHLERİ 7. DOLDURULACAK BELGELER 8. SIK SORULAN SORULAR 9. İLETİŞİM 1.AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NEDİR? Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir etkinliktir. Dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, üniversitemizden mezun ya da halen üniversitemizin öğrencisi olan gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinden faydalanabilmesi için hizmet vermektedir. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar. AGH ne katılan gönüllü gençlerin 1 kereye özgü yol, tüm proje boyunca da konaklama, ve yemek giderleri program tarafından karşılanmakta ayrıca ülkeye göre değişen ayda Euro cep harçlığı verilmektedir. 2.AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNİN HEDEFLERİ NELERDİR? 2.1.Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin hedefi ve ilkeleri: Gençlerin toplumla bütünleşmesini ve topluma aktif biçimde katılmalarını, istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak, Yerel toplulukların gelişimini desteklemek, Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek. 1

2 2.2.Ne tür bir aktiviteden yararlanabilirsiniz? Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) bir gence 2-12 ay arasında değişen belirli bir süre için, başka bir ülkede gönüllü olma olanağı sağlar. Gönüllü hizmet etkinlikleri şu alanlarda gerçekleştirilebilir: Çevre Kültür-Sanat Engelli veya imkânı kısıtlı gençlere yönelik çalışmalar Çocuklar, gençler ya da yaşlılarla ilgili etkinlikler Kültürel miras Spor etkinlikleri Sivil insiyatifi geliştirme Sivil koruma alanları 3.AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİNE KATILMA KOŞULLARI NELERDİR? 3.1.Koşullar nelerdir? Etkinlikler, gönüllünün yasal olarak ikamet ettiği ülkenin dışında başka bir ülkede gerçekleştirilmelidir. Etkinlik kâr amacı gütmemeli, ücret karşılığı olmamalıdır. Etkinlik, iş ikamesi veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemelidir. En az bir AB üyesi devleti içermelidir. Projeler doğrudan Program Ülkeleri ndeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme koyulacaktır. 3.2.Ortaklık AGH projesi, üç aktör arasında bir ortaklık içerir: Gönüllü Gönderen Kuruluş Ev Sahibi Kuruluş Her tür sivil toplum kuruluşu, dernek, yerel bir yetkili ya da kâr amacı gütmeyen başka bir yerel insiyatif, Ev Sahibi/Gönderen Kuruluş olabilir. Düzce Üniversitesi AB 2010 yılı Temmuz ayında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Gönderen Kuruluş olarak akredite edilmiştir. 3.3.Katılımcılarda aranan koşullar: Program ülkelerinden birinde ya da uygun bir üçüncü ülkede yasal olarak ikamet etmesi gerekir. Yaşları, etkinliğin başladığı tarihte 18 ile 30 yaş arasında olmalıdır. İmkânları kısıtlı gençlere, bu durumun kanıtlanması koşulu ile üst yaş sınırında bazı istisnalar tanınmaktadır. 2

3 3.4.Gönderen Kuruluş Gönderen Kuruluş şu rollerden sorumludur: Hazırlık: o Gönüllünün bir ev sahibi kuruluş bulmasına ve Ev Sahibi Kuruluş ile gönüllünün irtibata geçmesine yardımcı olmak o Gönüllülerin kendi bireysel gereksinimlerine göre ülke dışında kalışları için hazırlanmasında yardımcı olmak( vize işlemleri gibi ) o Gönüllünün, Komisyon'un anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından zorunlu AGH Grup Sigorta Planı kapsamına alınmasını sağlamak Gönüllü hizmet sırasında iletişim o AGH hizmeti sırasında Gönüllü ve Ev Sahibi Kuruluş ile sürekli iletişim halinde olmak Gönüllünün dönüşünden sonra o Gönüllünün Nihai Değerlendirme Toplantısı na katılmasını sağlamak o Gönüllünün proje bittikten sonra ülkesine döndüğünde yaşadığı topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olmak o Gönüllülere deneyim paylaşımı fırsatı sunar o Gönüllülerin, gönüllü hizmet deneyimlerinin sonuçlarının yayılmasını ve bu sonuçlardan yararlanılmasını teşvik etmek o Gönüllülere, başka eğitim, öğrenim ve istihdam imkanları konusunda rehberlik sağlamak 3.5.Ev Sahibi Kuruluş: Ev sahibi kuruluş şu rollerden sorumludur: Rehber (Mentor) Gönüllüye kişisel destek sağlamaktan sorumlu bir rehber belirlemek. Görevle ilgili destek Tecrübeli personeli aracılığıyla gönüllüyü, gönüllü hizmeti süresince gözlemlemek ve ona rehberlik sağlamak. Kişisel destek Gönüllüye kişisel destek sağlayıp, yerel topluma entegre olma, diğer gençlerle tanışma, sosyalleşme vb. fırsatlar sunmak. Mümkün olduğu kadar gönüllünün diğer AGH gönüllüleriyle iletişim kurmasını teşvik etmek. AGH Eğitim ve Değerlendirme Döngüsü ve dil desteği Gönüllünün varış sonrası eğitimine ve ara değerlendirme toplantısına katılmasını sağlamak Gönüllü için dil öğrenimi fırsatı sunmak. Gönüllü Hizmet ilkeleri AGH nin genel erişilebilirliğini sağlamak: Ev Sahibi Kuruluşlar gönüllüleri, belli bir etnik gruba ya da dine mensubiyetlerine, cinsel yönelimlerine, siyasi düşüncelerine göre belirleyemedikleri gibi, gönüllüleri seçerken belli kalifikasyonları ve eğitim seviyesini de şart koşamazlar. Gönüllülere, fikirlerini, yaratıcılıklarını ve deneyimlerini ortaya koyabilmelerini mümkün kılacak iyi tanımlanmış görevler sunmak. 3

4 Gönüllüler için açık öğrenme hedefleri belirlemek. Barınma ve yeme-içme Gönüllülere uygun barınma ve yeme-içme imkanları sunmak (ya da tatil sürelerini de kapsayacak şekilde yemek parası vermek). Yerel ulaşım Gönüllülerin yerel ulaşım araçlarından yararlanmasını sağlamak. Cep harçlığı Gönüllüye belirlenmiş cep harçlığını haftalık ya da aylık olarak vermek. Vize Gönüllüye davet mektubu gibi vize alımını kolaylaştırıcı belgeler yollamak (isteğe bağlı). 3.6.Hangi Eğitim çalışmaları AGH'nin bir parçasıdır? Ayrılış Öncesi Eğitim: Bütün gönüllüler için zorunludur. Söz konusu eğitim, gönüllüye: o Beklentileri hakkında konuşma o Motivasyonlarını geliştirme o Ev sahibi ülke ve Gençlik Programı ile ilgili bilgi edinme fırsatı verir. Varış Sonrası Eğitim: o Ev sahibi ülkeyi ve çevreyi gönüllüye tanıtmayı amaçlar. o Gönüllülerin birbirini tanımalarını sağlar. o En az 5 AGH gönüllüsü olmalıdır. Ara Değerlendirme Toplantısı: (4 aydan daha fazla süren faaliyetlerde zorunludur). o Gönüllülere, hem toplantıya kadar geçen sürede gönüllü deneyimlerini değerlendirme hem de ev sahibi ülkedeki diğer gönüllülerle tanışma fırsatı sunar. o Gönüllülerin bu toplantıya katılmaları zorunludur. Nihai Değerlendirme Toplantısı o Gerçekleşen AGH Faaliyeti ile ilgili amaçlar, hedefler, motivasyon, beklentiler ve gönüllü hizmet sırasında yerine getirilen görevler ele alınır. o Gönderen Kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve iletişim değerlendirilir. o gönüllülerin kendi ülkelerine yeniden entegre olmalarına yardımcı olunur. 3.6.Öncelikli AGH Projeleri: İmkânları kısıtlı ve başka bir şekilde programa kolay erişim sağlayamayacak olan gençleri hedefleyen projeler Daha önce AGH'ye katılmamış kuruluşları içeren projeler Yeni bir etkinlik alanı içeren ya da yaratıcı özellikleri olan projeler Yerel toplulukların gelişimini destekleyen projeler 3.7.Finansman Gönüllünün uluslararası seyahat masrafları (bir gidiş-dönüş bilet için fiili masrafların %100'ü) Gönüllünün vizesi, vizeyle ilgili masrafları ve aşısı (fiili masrafların %100'ü) Gönderme faaliyeti masrafları (gönüllü sayısı sabit oran) Ülkeden ülkeye değişen miktarlarda haftalık ya da aylık gönüllü harçlığı (ülkelere göre belirlenmiş olan cep harçlıklarını sitesinde Formlar Ve Dokümanlar kısmında "Program Kılavuzu nda bulabilirsiniz.) 4

5 4.BAŞVURU YÖNTEMİ Düzce Üniversitesi Ulusal Ajans tarafından "Gönderen ve Koordinatör Kuruluş" olarak akredite edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Avrupa Gönüllü Hizmeti nden yararlanmalarını sağlayabilmekteyiz. I. AŞAMA: Katılacağınız projeyi bulma Öncelikle Avrupa'daki çeşitli kuruluşlarca hazırlanmış projeleri inceleyip, katılmak istediğiniz projeyi, Ev Sahibi Kuruluşu bulmanız gerekmektedir. İzleyeceğiniz yollar aşağıda belirtilmiştir. 1. Avrupa Komisyonu Youth Portalı nın aşağıda belirtilen sitesine giriniz. İngilizce bilmiyorsanız İngilizce bilen bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz Sitede açılan arama motorunda "Country" bölümüne gitmek istediğiniz ülkeyi yazınız. 4. "Type of Accreditation" bölümündeki seçeneklerden "Host organisation" ı seçiniz. 5. "Theme" kısmına ilgilendiğiniz alanı yazınız 6. "Submit Query" butonuna basarak aramayı başlatınız. 7. Seçtiğiniz kriterlere göre var olan projeler listelenecektir. İlgilendiğiniz projenin "EIRef" kısmındaki proje numarasına tıkladığınızda proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve iletişim detaylarına ulaşacaksınız. Beğendiğiniz projelerin çıktısını almanızı öneririz. 8. En az 30 proje seçmeniz önerilir. Birçok projeye başvurarak seçim şansınızı arttırabilirsiniz. II. AŞAMA: Başvuru Formu Doldurulacak belgeler kısmından Kişisel Detay ve Bilgilerinizi doldurup bize gönderebilirsiniz. III. AŞAMA: CV - Özgeçmiş hazırlama Avrupa Gönüllü Hizmeti için proje sahibi kurum ve kuruluşlara başvurunuzu yaparken İngilizce hazırlanmış CV'nizi (öz geçmiş) göndermeniz gerekecektir. İngilizce olarak özgeçmişinizi hazırlarken kullanabileceğiniz AB Europass CV Doldurulacak belgeler kısmından erişebilirsiniz. 5

6 IV. AŞAMA: Motivasyon mektubu hazırlama Motivasyon mektubu neden Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak istediğinizi, kişisel özelliklerinizi, gönüllülük kavramından ne anladığınızı, neden o projeye gitmek istediğinizi ve Avrupa Gönüllü Hizmeti nin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü belirten 1 2 sayfalık mektuptur. İyi bir motivasyon mektubu, bir ev sahibi kuruluşla temas kurduğunuzda son derece önemlidir. Ev sahibi kuruluşlar, aradıkları gönüllünün siz olup olmadığına ve kendilerinin size ilgilenebileceğiniz herhangi bir etkinlik teklif edip edemeyeceklerine motivasyon mektuplarınızı dikkate alarak karar verebilir. Doldurulacak belgeler kısmından Motivasyon mektubu hazırlarken Motivasyon Mektubu Örneği nden yararlanabilirsiniz. V. AŞAMA: AB Gençlik Birimine danışma Hazırladığınız CV, motivasyon mektubunu ve projelerle ilgili bilgiyi adresine ile yollayınız. Avrupa Gönüllü Hizmeti Birimi ndeki yetkililerimiz gerekli inceleme, düzeltme ve eklemeleri yapacaklardır. VI. AŞAMA: Projelere başvuru yapma AB Gençlik Birimi nde gerekli danışmanlık hizmetini almanızın ardından ilgilendiğiniz projelere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için projede yer almak istediğinizi belirten bir ile, CV ve motivasyon mektubunuzu da ekleyerek projenin iletişim kişisine (contact person) yollayınız. Elektronik posta ( ) hazırlarken yararlanabileceğiniz örneğe Doldurulacak belgeler kısmından erişebilirsiniz: VII. AŞAMA: Projelere kabul edildikten sonra Türkiye Ulusal Ajansı na başvuru Avrupa'daki kuruluştan projeye gönüllü olarak katılmanızın kabul edildiğine dair bir bilgi almanız halinde, AB Gençlik ve Kültür Programları Birimimize geliniz. AB Gençlik Programları Birimimiz Ev Sahibi Organizasyon ile irtibata geçip Ulusal Ajans a başvurunuzun yapılması konusunda yardımcı olacaktır. 5.PROJELER VERİ TABANI bağlantısını tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan arama motorunda ülkeye, kente, konuya, süreye, proje referans numarasına ya da kuruluş adına göre arama yapabilirsiniz.. 6.SON BAŞVURU TARİHLERİ AGH gönüllüsü almak isteyen kuruluşlar kendi Ulusal Ajansları na projelerini yıl boyunca 5 kez sunabilirler. Bu tarihler 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım dır. Bu başvurunun yapılabilmesi için Gönüllü, Gönderen Kuruluş ve Ev Sahibi Kuruluş arasında bir sözleşme imzalanmış olmalıdır. Bu nedenle AGH için gerekli başvuru belgelerinin Düzce Üniversitesine yukarıda belirtilen tarihlerden en geç 20 gün önce iletilmiş olması gerekmektedir. Son 6

7 başvuru tarihine 20 günden az süre kala yapılan başvuruların bu tarihe yetişme olasılığı çok düşük olacaktır. 7.DOLDURULACAK BELGELER 7.1.Başvuru Formu Kişisel Detay ve Bilgilerinizi doldurup bize gönderebilirsiniz. KİŞİSEL DETAYLAR Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi TC No COMU Student No Akademik birim Adres Tel E-posta AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU FORMU YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce ( ) Hiç yok ( ) Basit ( ) Orta ( ) İleri Başka bir yabancı dil biliyor musunuz? Lütfen detaylarını, seviyenizi yazınız. YURTDIŞI DENEYİMİNİZ Tarih Ülke Nedeni (Turist, staj, eğitim, araştırma vb) Herhangi bir öğrenci topluluğu, vakıf, dernek, vb kuruluşlarda görev aldınız mı? Gönüllü olarak katkıda bulundunuz mu? Bu ve benzeri sosyal etkinlikleriniz konusunda bilgi verebilir misiniz? 7

8 Avrupa Gönüllü Hizmeti ile ilgili Ulusal Ajanstan veya başka kuruluşlardan eğitim aldınız mı? (Varsa açıklayınız) Gönüllülük sizin için ne demek? Lütfen belirtiniz. Hangi Ülkeye Gitmek İstiyorsunuz ve Neden? Katılmak İstediğiniz Proje Teması? Neden? (Resim, Engellilik, Uyusyurucuyla Mücadele, Çevre...vs) İmkanları kısıtlı ya da engelli olmanız durumunda lütfen ayrıca belirtiniz. 8

9 Belirtmek istediğiniz başka hususlar var ise ekleyiniz. Lütfen başvurularınıza CV ve motivasyon mektubunuzu ekleyerek ile adresine iletiniz. 7.2.Cv FORMATI Avrupa Gönüllü Hizmeti için proje sahibi kurum ve kuruluşlara başvurunuz yaparken İngilizce hazırlanmış CV- Özgeçmişinizi göndermeniz gerekecektir. Aşağıda bu konuda yararlanabileceğiniz AB Europass CV formatı, doldurma kılavuzu ve örnek olarak doldurulmuş bir CV bulunmaktadır. 9

10 Europass Curriculum Vitae Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructions) Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Telephone(s) Fax(es) First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see instructions) House number, street name, postcode, city, country (remove if not relevant, see instructions) (remove if not relevant, see instructions) (remove if not relevant, see instructions) (remove if not relevant, see instructions) Mobile: (remove if not relevant, see instructions) Nationality (remove if not relevant, see instructions) Date of birth (remove if not relevant, see instructions) Gender (remove if not relevant, see instructions) Desired employment / Occupational field (remove if not relevant, see instructions) Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Name and address of employer Type of business or sector Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions) Education and training Dates Title of qualification awarded Principal subjects/occupational skills covered Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent. (remove if not relevant, see instructions) 10

11 Name and type of organisation providing education and training Level in national or international classification (remove if not relevant, see instructions) Personal skills and competences Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions) Other language(s) Self-assessment Understanding Speaking Writing European level (*) Listening Reading Spoken interaction Language Language Spoken production (*) Common European Framework of Reference for Languages Social skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Organisational skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Technical skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Computer skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Artistic skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. (Remove if not relevant, see instructions) Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle. (Remove if not relevant, see instructions) 11

12 Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc. (Remove heading if not relevant, see instructions) Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see instructions) 7.3.Motivasyon Mektubu İyi bir motivasyon mektubu, bir ev sahibi kuruluşla (ESK) temas kurduğunuzda son derece önemlidir. Kendiniz, kişiliğiniz, deneyim ve beklentileriniz hakkında önemli bilgiler içermelidir. İyi bir motivasyon mektubuna göre ESK, aradıkları gönüllünün siz olup olmadığına ve kendilerinin size ilgilenebileceğiniz herhangi bir etkinlik teklif edip edemeyeceklerine daha iyi karar verebilir. Dolayısıyla motivasyon mektubunun sadece sizin tarafınızdan (başka biri tarafından değil) yazılması ve doğru olmayan hiçbir bilgiyi içermemesi son derece önemlidir. Kendiniz hakkında yanlış izlenim vermekten kaçının. Öte yandan uygun görünmese bile doğru olan her şeyi yazın. Unutmayın ki, ESK sadece mektubunuzda bahsettiğiniz şeyleri bilecektir. Bu yüzden kendinizi son derece dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde anlatmalı ve kendinize ait canlı ve doğru bir tablo çizmelisiniz. İyi bir motivasyon mektubu, ESK nin diğer başvuru sahipleri yerine sizi tercih etme yönündeki kararını kolaylaştıracaktır. Motivasyon mektubu şu sorulara yanıt vermelidir Kimsiniz? Aile geçmişiniz nedir? Şu anki mesleğiniz nedir? Şu anda neyle uğraşıyorsunuz? Eğitim ve nitelikleriniz. Resmi bir iş deneyiminiz var mı? İlgi duyduğunuz alanlar nelerdir? Boş vaktinizde neyle ilgilenirsiniz? Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir? Gönüllü olarak deneyiminiz var mı? Varsa, açıklayın. Yurtdışında bulunma ya da yabancılarla (başka ülkelerden insanlar) karşılaşma konusunda hiç deneyiminiz oldu mu? Avrupa Gönüllü Hizmetinden beklentileriniz nelerdir? Ne tür yeni bilgi ya da deneyim kazanmak istiyorsunuz? Yurtdışına (ESK nin ülkesine) gitmek istiyor musunuz? Bu ESK ve bu projenin faaliyetleri niçin ilginizi çekti? ESK nin gündelik yaşam ve çalışmalarına nasıl zenginlik katabilirsiniz? Gönüllü hizmet sırasında sizin ve ESK nin faydalanabileceği ne tür beceri, yetenek ve deneyimlere sahipsiniz? Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? Bu ESK'de gönüllü hizmetinizi gelecekle ilgili planlarınıza nasıl entegre etmeyi umuyorsunuz? Genelde siz ve gönderen kuruluşunuz (GK) aynı anda birden fazla ESK ile temas kuracağı için bir motivasyon mektubu yazmak önemlidir. Bu mektubun birinci kısmında kendinizi ve önceki deneyimlerinizi ana hatlarıyla anlatabilirsiniz. İkinci kısım ise söz konusu ESK ve proje ile ilgili olması ve her ev sahibi proje için ayrı olacak yazılmalıdır. Yukarıdaki sorular son derece uzun olmasına karşın motivasyon mektubu iki A4 sayfasından uzun olmamalıdır. Listedeki tüm soruları yanıtlamanız tavsiye edilir, ama bu zorunlu değildir. Gönüllü hizmet bağlamında kendiniz hakkında ESK ile paylaşmak istediğiniz her şeyi anlatın. Motivasyon 12

13 mektubunun yazılması sadece parmaklarınız çalıştırmaya yönelik bir alıştırma değildir. Birkaç dakikalığına arkanıza yaslanın ve tüm bu sorulara yanıt vermeye çalışın. BÜYÜK BİLİNMEYENDE tüm beklenmedik durumlar karşısında kendinize olan güveni kaybetmeksizin hareket etmek için beklentileriniz ve yurtdışına gitme isteğinizin nedenlerinin tamamen farkında olmanız son derece önemlidir Örneğiİ AB Gençlik Birimi nde gerekli danışmanlık hizmetini almanızın ardından ilgilendiğiniz projelere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için projede yer almak istediğinizi belirten bir ile, CV ve motivasyon mektubunuzu da ekleyerek projenin iletişim kişisine (contact person) yollayınız. Elektronik posta ( ) hazırlarken yararlanabileceğiniz örneğe dökumanlar kısmından erişebilirsiniz: Dear Mr./Mrs. iletişim kişisinin adı, My name is adınız soyadınız.i am yaşınız years old and from Düzce, Turkey. I am a candidate volunteer for your EVS Project called "proje adı". I have high interest and motivation about your Project. I have been studying in the University of Duzce at department of Bölümünüz and I will be graduating next month ( at July 08 ) Therefore, If possible I would like to start my EVS experience after summer. Kendi bilgilerinize göre değiştirebilirsiniz With this I attach my CV and my letter of motivation regarding your project. My sending organization is Duzce University. For further information please don't hesitate to contact with me or with my sending organization. Yours sincerely; Tel (GSM): +90 cep telefonu numaranız 13

14 8.SIK SORULAN SORULAR 8.1.Hangi tarihlerde başvuru yapabiliriz? Yıl içerisinde 5 başvuru dönemi vardır. 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım. Ancak işlemlerinizin sağlıklı ve çabuk yürütülmesi için bu tarihlerden önce bir gönderici kuruluş ve proje bulmanız gerekmektedir. 8.2.Hangi ülkelere gidebiliriz? 27 Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinden herhangi bir tanesine, AB Gençlik Programı kapsamındaki diğer Avrupa ülkelerine ya da Avrupa dışındaki, bir başka ülkeye gidebilirsiniz. Ancak bu bir AB programı olduğundan öncelik AB ülkelerindedir. Ancak kendi ülkenizde AGH yapamazsınız. Programın amacı gençlerin bir başka ülkeye gitmesi, orada yaşaması ve yeni bir kültürle tanışmasıdır Türkiye ye Avrupa Gönüllü Hizmeti için gelen Avrupalı gençler var mı? Evet, Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Avrupa ya giden gençlerimiz olduğu gibi Avrupa dan Türkiye ye gelen ve gelmek isteyen de pek çok genç vardır. 8.4.Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerine nereden ulaşabiliriz? adresindeki arama motorundan tüm ülkelerdeki projelere projelere ulaşabilirsiniz. Bu arama motorunda ülkeye, süreye, çalışma türüne göre proje arayabilirsiniz. 8.5.Avrupa Gönüllü Hizmeti ne gidebilmek için bir proje mi yazmalıyım? Hayır. Avrupa Gönüllü Hizmetine gitmek isteyen gençler adresinde yayımlanmış ve yürürlükte olan projelerden seçtiklerine başvurabilirler. 8.6.AGH ye gitmek istiyorum fakat üniversite öğrencisiyim okulumu dondurmama yardımcı olur musunuz? Projeleri kabul olan gönüllülere, Türkiye Ulusal Ajansı resmi bir yazı vermektedir ama bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır. 8.7.Avrupa Gönüllü Hizmeti ne başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli? Avrupa Gönüllü Hizmeti ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir. 8.8.Beni gönderecek olan kuruluşu nasıl bulabilirim? Bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversitelerin AB ofisleri gönderen kuruluş olabilir. Bunun için tek yapılması gereken EI (Expression of Interest) denilen belgenin doldurularak Ulusal Ajans'ın onayının alınması (akredite olunması) gerekmektedir. Türkiye deki onaylı gönderen kuruluşları adresinden bulabilirsiniz. 14

15 8.9.İngilizce öğrenmek için İngiltere ye gitmek istiyorum fakat İngiltere deki organizasyonlardan hiç cevap alamadım? Dil eğitimi Avrupa Gönüllü Hizmeti nin araçlarından bir tanesidir. Kesinlikle amaç olarak düşünülmemelidir. Gidilen ülkede dil eğitimi bütün gönüllülerin hakkı olmasına karşın İngiltere Ulusal Ajansı, İngiltere deki ev sahibi projelerde dil eğitimi verme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden bir deklarasyon ilan etmiştir. Yani salt dil eğitimi amacıyla AGH yapamazsınız Avrupa gönüllü Hizmeti sırasında rahatsızlanırsam masraflarım karşılanacak mı? Avrupa Gönüllü Hizmetine giden bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır. Bu çok kapsamlı bir sigortadır. Herhangi bir rahatsızlığınız olursa masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır Vize konusunda yardımcı oluyor musunuz? Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kabul edilen gençlere ev sahibi kuruluş bir davetiye gönderdiği gibi Türkiye Ulusal Ajansı da vize almalarını kolaylaştıracak resmi bir yazı vermektedir Avrupa Gönüllü Hizmeti bana ne kazandıracak? Öncelikle farklı bir kültürü ve dillerini öğrenme fırsatınız olacak. Yabancı bir ortamda ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzakta uzunca bir süre (2-12 ay) bulunmak sizin için ciddi bir deneyim olacaktır. Farklı bir kültürü tanırken aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtma şansınız da olacak. Ayrıca gönüllü hizmet sonrasında yaygın eğitim sürecinizi belgeleyen Youthpass sertifikası alacaksınız Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında boş zamanlarımda ücretli olarak çalışabilir miyim? Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz. Bu yasa dışı olur Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında yüksek lisans yapabilirmiyim? Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.) devam edilemez Ortaokul mezunuyum Avrupa Gönüllü Hizmetine gidebilir miyim? Evet. Avrupa Gönüllü Hizmeti için tek koşul yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik durumunuz Avrupa Gönüllü Hizmeti için bir engel oluşturmaz Engelli bir gencim ay süre ile yurtdışında bulunmak benim için olanaksız. Daha kısa süreli bir programınız var mı? Olanakları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha az olanaklara sahip kesimlerden gelen ya da engelli / özel gereksinimleri olan) gençler 2 8 hafta arasında kısa süreli Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden yararlanabilirler. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda değilse refakatçisinin masrafları da tamamen karşılanır. 15

16 8.17.Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında boş günüm olacak mı? AGH esnasında haftada 2 gün boş gününüz olacak. Ayrıca her ay için artı 2 gün daha tatil hakkınız olacak. Örneğin 9 aylık bir projeye gitmişseniz haftada 2 günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile karşılıklı konuşarak belirleyebileceksiniz Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında haftada kaç saat çalışmam gerekli? AGH sırasında haftada en fazla 35 saat çalışmanız gerekli. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürenin içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında ne kadar cep harçlığı alacağım? Cep harçlığı ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin Türkiye ye gelen gönüllülere aylık 85, Almanya ya giden gönüllülere 105, Finlandiya ya giden gönüllülere de 120 verilmektedir Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında nerede konaklayacağım? AGH esnasında standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara göre değişmektedir Başvuruyu yaptıktan ne kadar süre sonra Avrupa Gönüllü Hizmetine başlayabilirim? Başvurunuzu yaptıktan ay sonra Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne başlayabilirsiniz. Örneğin 1 Şubat döneminde başvuru yaptığınızda Mayıs ortası ya da Haziran başı gibi projenize başlayabilirsiniz Neden Türkiye de başvuru süreci bu kadar uzun sürmekte? Başvuru sürecinin uzunluğu yalnızca Türkiye ye özgü bir durum değildir. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde bütün program ülkeleri için projeye en erken başlama tarihi başvuru tarihinden 3 ay sonrasıdır. Türkiye de sürenin 1 ay kadar daha uzamasının sebebi ise vize başvurusudur Ben şu an 30 yaşındayım fakat projemin ortasında 31 yaşıma gireceğim bu problem olur mu? Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde önemli olan ilgili son başvuru tarihinde (1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım) 31 yaşına girmemiş olmanızdır. Proje devam ederken 31 yaşına girmeniz sorun oluşturmaz Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Italya ya gitmek istiyorum fakat Italyanca bilmiyorum bu sorun olur mu? Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde dil bilme zorunluluğu yoktur. Yalnızca bazı projelerin yürüyebilmesi için ev sahibi kuruluşlar gönüllülerden temel düzeyde o ülkenin dilini bilmesini isteyebilir Avrupa Gönüllü Hizmeti esnasında tatil için Türkiye ye gelebilir miyim? AGH kapsamında yalnızca gidiş-dönüş biletiniz karşılanmaktadır. Eğer siz tatilinizi Türkiye de geçirmek 16

17 isterseniz, zamanı ve süresi için ev sahibi kuruluşunuzla anlaşmanız ve yol paranızı kendiniz karşılamanız koşuluyla Türkiye'ye gelebilirsiniz Avrupa Gönüllü Hizmetine kaç kez gidebilirim? Avrupa Gönüllü Hizmeti ne yalnızca bir kez gidilebilir. Fakat 2 hafta-2 ay gibi kısa süreli dahil etme projelerine katılan gönüllüler ikisinin toplamı 12 ayı aşmamak kaydı ile 2. kez AGH ne gidebilirler İki arkadaş Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında aynı projeye gidebilir miyiz? Teknik olarak olanaklı olmasına karşın ev sahibi kuruluşlar genellikle aynı ülkeden 2 genci projelerine kabul etmek yerine farklı ülkelerden gönüllüleri almayı tercih etmekteler Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında hangi ülkeye gitmemizi tavsiye edersiniz? Gençlik Programı'nın en önemli yanı gençlerin sorumluluk ve inisiyatif almalarıdır. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde ülkeden daha çok projenin önemli olduğunu, çok istediğiniz ve sevdiğiniz bir ülkeye gittiğinizde yine de projenizden kaynaklanan sorunlar yaşabileceğinizi, 2-12 ay gibi uzun bir süre göz önüne alındığında hoşunuza gidecek ve ilgi alanınıza uygun bir projeyi tercih etmenizi tavsiye ederiz EVS ne demektir? EVS-European Voluntary Servive (Avrupa Gönüllü Hizmeti) nin İngilizce kısaltılmış halidir Avrupa Gönüllü Hizmeti ne kabul edilirsem Ulusal Ajans bana herhangi bir eğitim verecek mi? Projeniz kabul edildikten ve siz ülkeden ayrılmadan önce Ulusal Ajans size haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlattığı bir Ayrılış Öncesi Eğitimi düzenler. Siz AGH nin gerçekleştiği ülkeye gittiğinizde o ülkenin Ulusal Ajansı da Varış Sonrası Eğitimi ve projenizin ortasında Ara dönem değerlendirmesi yapılır. Ülkenize döndükten sonra da yine Türk Ulusal Ajansı tarafından Nihai Değerlendirme ye davet edilirsiniz. Bütün eğitimlere katılmak zorunludur Gönderen kuruluşun benim için herhangi bir masrafı olacak mı? Hayır. Ulusal Ajans tarafından gönderen kuruluşunuza yol, vize masraflarınızla beraber sizin hazırlıklarınız esnasında yapmaları muhtemel harcamalar için götürü bir miktar verilmektedir Üniversiteyi bitirdim fakat henüz askerliğimi yapmadım. Askerliğimin tehir edilmesi için yardımcı olur musunuz? Projeleri kabul olan arkadaşlara Ulusal Ajan resmi bir yazı vermektedir fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır Ev Sahibi Kuruluş ların kabul kriterleri nelerdir? Başvuru esnasında nelere dikkat etmek gerekli? Ev sahibi kuruluşların gönüllü seçiminde elllerindeki en önemli belgeler göndereceğiniz öz geçmişiniz ve motivasyon mektubunuz. Özellikle motivasyon mektubunuzda kişisel özelliklerinizden, gönüllülük kavramından ne anladığınız, neden o projeye gitmek istediğiniz ve Avrupa Gönüllü Hizmeti nin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü açıkca belirtmeniz gerekli. 17

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH)

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) 40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi,

Detaylı

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ (AGH) TR 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü

Detaylı

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) SIK SORULAN SORULAR

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) SIK SORULAN SORULAR AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) SIK SORULAN SORULAR 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Eğitim kurumlarımız ve içinde yaşadığımız toplum ve aile hayatımız gençlerimizi hayata hazırlamakta yetersiz kalmaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü. EVS IS A BIG CHANCE TO BREAK BARRIERS BETWEEN TURKEY and GREECE. AGH Gönüllü Çağrısı

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü. EVS IS A BIG CHANCE TO BREAK BARRIERS BETWEEN TURKEY and GREECE. AGH Gönüllü Çağrısı Avrupa Birliği Koordinatörlüğü EVS IS A BIG CHANCE TO BREAK BARRIERS BETWEEN TURKEY and GREECE AGH Gönüllü Çağrısı Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Erasmus+ programı kapsamında Gençlik

Detaylı

AKREDİTE OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu Yol Haritası

AKREDİTE OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu Yol Haritası AKREDİTE OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu Yol Haritası AKREDİTASYON = Başkanlığımız ve AB nezdindeki ilgili Ulusal Ajanslar nezdinde yer alan Akreditasyon,

Detaylı

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Avrupa Birliği Koordinatörlüğü İlan Tarihi: 03.11.2015 Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Koordinatörlüğümüz tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), Eğitim Kursları ve Gençlik

Detaylı

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Projeler Birimi

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Projeler Birimi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Projeler Birimi İlan Tarihi: 02.09.2015 Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Koordinatörlüğümüz tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), Eğitim Kursları

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? İşletmeler Eğitim merkezleri Araştırma Merkezleri işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar STAJ YERLERİ İşletme Tanımına Giren Kuruluşlar

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Erasmus+ Programı kapsamında staj yapılacak kuruluşlar hangileri olabilir? Erasmus+ Programı kapsamında Yerleştirme/staj

Detaylı

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü İlan Tarihi: 19 Haziran 2015 Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Koordinatörlüğümüz tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), Eğitim Kursları ve Gençlik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Koordinatörlüğü - Avrupa Birliği Projeleri Birimi İlan Tarihi: 06.04.07 Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Proje Birimimiz tarafından Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü - Avrupa Birliği Projeleri Birimi

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü - Avrupa Birliği Projeleri Birimi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü - Avrupa Birliği Projeleri Birimi İlan Tarihi: 20.01.2016 Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Proje Birimimiz tarafından Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH),

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Koordinatörlüğü - Avrupa Birliği Projeleri Birimi İlan Tarihi: 07..06 Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Proje Birimimiz tarafından Avrupa

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Koordinatörlüğü - Avrupa Birliği Projeleri Birimi İlan Tarihi: 29.02.2016 Sevgili öğrencilerimiz, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında Proje Birimimiz tarafından Avrupa

Detaylı

PROJE DESTEK OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PROJE DESTEK OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE DESTEK OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ European Voluntary Service (EVS), Avrupa Gönüllülük Hizmeti (AGH) kapsamında YYÜ Proje Destek Ofis Koordinatörlüğünün içinde yer aldığı Empower the Society adlı projemiz

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDA ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR Seçim öncesi başvuru işlemleri 1. Erasmus yabancı dil sınavının başvuru tarihlerini takip etmek. 2. Yabancı dil sınavına girmek.

Detaylı

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI

TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI TÜRKİYE- ALMANYA EĞİTMEN DEĞİŞİM PROGRAMI KATILIMCI ÇAĞRISI Program Hakkında YFU-Youth For Understanding 1951 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. YFU, dünya çapında 50 den

Detaylı

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması gerekmektedir.

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması gerekmektedir. Bu el kitabı Erasmus kapsamında yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimize, pratik bilgiler sağlaması amacıyla Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. 1. Erasmus Programı çerçevesinde

Detaylı

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.8 Erasmus Programı Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki staj dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden alınan sözel

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

eğitim ve öğretim yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu yurtdışı birimi faaliyetleri üç öğretim görevlisi tarafından

eğitim ve öğretim yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu yurtdışı birimi faaliyetleri üç öğretim görevlisi tarafından 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu yurtdışı birimi faaliyetleri üç öğretim görevlisi tarafından ASBA eğitim kurumları ortaklığıyla yürütülmüştür. Eğitim

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

Sık Sorulan Sorular. TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ Türkiye Avrupa Birliği (AB) 2016-2017 Soru listesi:

Sık Sorulan Sorular. TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ Türkiye Avrupa Birliği (AB) 2016-2017 Soru listesi: Sık Sorulan Sorular TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ Türkiye Avrupa Birliği (AB) 2016-2017 Soru listesi: 1. Tandem: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir?...s.3 2. Program nasıl çalışıyor? Not edilmesi

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

SEÇİLEN ÖĞRENCİ İÇİN İZLENECEK YOL

SEÇİLEN ÖĞRENCİ İÇİN İZLENECEK YOL SEÇİLEN ÖĞRENCİ İÇİN İZLENECEK YOL Birim/bölüm koordinatörünüz ve Uluslararası Ofis le sürekli irtibat halinde olmanız gereken bu süreçte çeşitli yükümlülükleriniz olduğunu bilmeli, aşağıda belirtilen

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Nihai Rapor Formu 2014/2015 Değerli Hayat Boyu Öğrenme Programı-Erasmus Öğrencisi, Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, AB Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus programına,

Detaylı

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ GENÇLĐK PROGRAMI????(YOUTH)?????????????EYLEM?????????????AVRUPA GÖNÜLLÜ HĐZMETĐ??? GENÇLĐK PROGRAMI AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN GENÇLER VE GENÇLERLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR YAPMAK ĐSTEYEN

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ UYGULAMA EL KİTABI

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ UYGULAMA EL KİTABI ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ UYGULAMA EL KİTABI GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1- http://www.tau.edu.tr/akademik/uluslararasi_iliskiler adresinde yer alan Erasmus web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

AB PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN İSTİHDAM DUYURUSU

AB PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN İSTİHDAM DUYURUSU AB PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN İSTİHDAM DUYURUSU T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre Operasyonel Programı ve Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamındaki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION)

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI (YOUTH IN ACTION) UFND060 PROJECT DESIGN GENÇLİK PROGRAMI Gençlik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Bu program gençlerin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.4 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki öğrenim dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

Genç Türkiye/ Genç Amerika: Yeni Bir Dönem için Yeni Bir İlişki. Geleceğin Liderleri için Siyasal Zorluklar: ECA/PE/C/EUR-SCA-09-45

Genç Türkiye/ Genç Amerika: Yeni Bir Dönem için Yeni Bir İlişki. Geleceğin Liderleri için Siyasal Zorluklar: ECA/PE/C/EUR-SCA-09-45 Genç Türkiye/ Genç Amerika: Yeni Bir Dönem için Yeni Bir İlişki Geleceğin Liderleri için Siyasal Zorluklar: ECA/PE/C/EUR-SCA-09-45 Amerika Birleşik Devletler Atlantik Konseyi (ACUS) ve Sabancı Üniversitesi

Detaylı

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Programı. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.8 Erasmus Programı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki staj dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden alınan sözel rapor Deneyimleriniz

Detaylı

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 24 MAYIS 2011

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 24 MAYIS 2011 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı U L U S L A R A R A S I İ L İ Ş K İ L E R B İ R İ M İ 24 MAYIS 2011 Erasmus Programı nedir? Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1. Erasmus programı neler kazandırır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1. Erasmus programı neler kazandırır? SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Erasmus programı neler kazandırır? Üniversitelere kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve uluslu ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım

Detaylı

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ STAJ DOSYASI TRAINING FILE EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY STAJ DOSYASI / TRAINING FILE

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

25 KASIM 2017 / ANTALYA 11:00 / AKADEMİK LİSE DEĞİŞİM PROGRAMI SEVİYE TESPİT SINAVI OKUL BİLGİLENDİRME

25 KASIM 2017 / ANTALYA 11:00 / AKADEMİK LİSE DEĞİŞİM PROGRAMI SEVİYE TESPİT SINAVI OKUL BİLGİLENDİRME 25 KASIM 2017 / ANTALYA 11:00 / AKADEMİK LİSE DEĞİŞİM PROGRAMI SEVİYE TESPİT SINAVI OKUL BİLGİLENDİRME Sayın Hocam Merhaba, NCA ( National Cultural Association ) Amerika, Kanada, Avrupa, Arjantin Devlet

Detaylı

CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı

CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI. Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı CHEVENING LİSANSÜSTÜ BURSLARI 1 Chevening Nedir? İngiltere de öğrenim görmek isteyen uluslararası lisansüstü öğrencilere finansman sağlayan prestijli bir ödül programı. Dışişleri ve Commonwealth Bakanlığı

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form ÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir. IMPORTANT:

Detaylı

STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI. Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz.

STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI. Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz. STAJ BAŞVURU SÜRECİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Staj Yönergesi ve Staj Kılavuzunu inceleyiniz. Uygun staj yerinizi bulunuz. Staj Başvuru Beyanı Formunu Staj yapacağınız

Detaylı

sivil toplum kuruluşları başvuru rehberi

sivil toplum kuruluşları başvuru rehberi sivil toplum kuruluşları başvuru rehberi bir programıdır İlk Fırsat Nedir? Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve uygulanan İlk Fırsat, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı ve iş aramakta olan

Detaylı

1. Kartınızın türüne göre aşağıdaki bağlantılardan ilgili olana tıklayın.

1. Kartınızın türüne göre aşağıdaki bağlantılardan ilgili olana tıklayın. 1. Kartınızın türüne göre aşağıdaki bağlantılardan ilgili olana tıklayın. TEB Platinum MasterCard Vanity URL www.hertz.com/goldenrol/pm/teb/tr Açılan sayfada Join Now butonuna tıklayın. 2. Personal and

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY No ID Bölümü Department Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year STAJ DEFTERİ / TRAINING DIARY Defter No / Diary Nr... YAPILAN PRATİK ACCOMPLISHMENTS

Detaylı

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? SSS Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Birimi. Avrupa Birliği Gençlik Projeleri

Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Birimi. Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Birimi Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Avrupa Bİrlİğİ Gençlİk Projelerİ Bİlgİlendİrmesİ AB Gençlik Programı 13-30 yaş arasındaki gençler için uygulanan bir Avrupa

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Rapor 17 Haziran 2013 - Ankara Grundvig Programı 2012 Öğrenme

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

TRNASP T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TRNASP T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TRNASP EYLEM 1.1 GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ PROJESİ BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU NOT: Bu kılavuz başvuru formunun

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yapılan ikili anlaşma/sözleşme gereği, 2014/2015 öğretim yılı bahar yarıyılında, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrencilerinden

Detaylı

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü Trauma Resource Institute tarafından Türkiye de Suriyeli Mültecilere Destek Hizmeti Verenler için Toplumsal Dayanıklılık Eğitimi Beş Günlük Eğitim Programı Ocak 26-30, 2015 - Bahçeşehir Üniversitesi Galata

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır EK B

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır EK B Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır EK B Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı 2015/16

Detaylı

TİP A LİSANS PROGRAMLARI

TİP A LİSANS PROGRAMLARI Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı 2016/17 Akademik

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yapılan ikili anlaşma/sözleşme gereği, 2016/2017 öğretim yılı bahar yarıyılında, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrencilerinden

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI 23 Mayıs 2012 GENEL HUSUSLAR EURODESK

Detaylı

GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Not: Bu bilgilendirme formunda ismi geçen tüm belgeleri Erasmus Birimizin web sitesinde faydalı dökümanlar başlığı altında bulabilirsiniz. İLK ADIM Erasmus Birimi

Detaylı

WWF-Türkiye Genç Panda Programı Duyurusu

WWF-Türkiye Genç Panda Programı Duyurusu WWF-Türkiye Genç Panda Programı Duyurusu Yaz tatilinde WWF-Türkiye nin faaliyetlerine destek olup Türkiye deki doğa koruma ve sivil toplum kuruluşu çalışmaları hakkında tecrübe kazanmak ister misiniz?

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI 4 Mart 2013 - ANKARA İÇERİK Erasmus Proje Türleri Proje Döngüsü Erasmus Hareketlilik Projelerinde Genel Kurallar ERASMUS PROJE TÜRLERİ Hareketlilik Yoğun Programlar

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

WWF-Türkiye Genç Panda Programı Duyurusu

WWF-Türkiye Genç Panda Programı Duyurusu WWF-Türkiye Genç Panda Programı Duyurusu Yaz tatilinde WWF-Türkiye nin faaliyetlerine destek olup Türkiye deki doğa koruma ve sivil toplum kuruluşu çalışmaları hakkında tecrübe kazanmak ister misiniz?

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yapılan ikili anlaşma/sözleşme gereği, 2015/2016 öğretim yılı bahar yarıyılında, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrencilerinden

Detaylı

EUROPASS HARKETLİLİK BELGESİ BAŞVURU KLAVUZU

EUROPASS HARKETLİLİK BELGESİ BAŞVURU KLAVUZU T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EUROPASS HARKETLİLİK BELGESİ BAŞVURU KLAVUZU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

AUTODESK PORTALI İÇİN AKADEMİK HESAP OLUŞTURULMASI

AUTODESK PORTALI İÇİN AKADEMİK HESAP OLUŞTURULMASI AUTODESK ACADEMIC RESOURCE CENTER (ARC) İÇİN - Adım adım AutoDesk ürünleri indirme ve lisanslama rehberi Eğitim amaçlı olarak öğrenci laboratuvarlarındaki bilgisayarlara kurmak için, AutoDesk ürünlerinin

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN!

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Gençlik Programı DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! 1 2 DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! Hedef Kitlesi Program

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı