Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK"

Transkript

1 Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu yılında girdiği Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Hadis Bilim Dalı nda yüksek lisansa başlayıp 1989 yılında Yüksek Lisansı nı tamamladı yılında aynı bilim dalında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktoraya başladı ve 1995 yılında "Sahîh-i Buhârî'deki Bazı Fiten Hadislerinin Metin Tenkidi Prensipleri Açısından Değerlendirilmesi" isimli teziyle doktorasını tamamladı yılları arasında İstanbul'da Özel Ortadoğu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı yıllarında İstanbul da T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi nde (İSAM) Araştırmacı olarak görev yaptı 'de hem araştırma yapmak hem dil eğitimi için İngiltere de (Londra ve Exeter) bulundu da Türkmenistan Magtimkulu Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde öğretim görevliliği yaptı yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 07 Mayıs 2002'de Doçent ünvanını aldı. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile AnabilimDalı başkanlığı görevini yürüttü tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde Hadis Anabilim Dalı na öğretim üyesi olarak atandı de Profesör Ünvanını aldı. Hâlen İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Ertürk, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir. Çalışmaları: 6 adet yayımlanmış bilimsel kitapları; Hakemli dergilerde yayımlanmış uluslar arası ve ulusal makaleleri; Uluslar arası ve ulusal bilimsel sempozyumlarda sunduğu bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde yayımlanmış maddeleri vardır. Ayrıca bilimsel panellere katılmış ve konferanslar da sunmuştur. adresi: 1

2 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa ERTÜRK 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Erciyes Üniversitesi 1987 Y. Lisans Hadîs Marmara Üniversitesi 1989 Doktora Hadîs Marmara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Vitir Namazıyla İlgili Rivayetler ve Değeri (Dursun Demir), Nikahta Velayetle İlgili Hadisler ve Değeri (Muzaffer Arıcı), Türkler Hakkındaki Hadisler (Nuaym b. Hammad ın Kitabu l-fiten i Çerçevesinde) (Mehmet Zahid Karaağaç), devam ediyor. 4. Hadîs Usulünde "Telfîku'r-rivâyât / Hadislerin Birleştirilmesi" Meselesi, (Merve Köken), devam ediyor 5. Kâdı İyâz ve el-ilma' ilâ marifeti usûli'r-rivâyeti ve's-sema' İsimli Eseri (Ali Yücel), devam ediyor 6. Şifa Kaynaklı Kabul Edilen Teberrük Hadisleri (Merve Güney İleri), devam ediyor 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 1. Kütüb-i Tis a Hadisleri Çerçevesinde Hz. İsa, (Ahmet Çetinkaya), Hadis Edebiyatında Kitâbü l-imâre ler ve Müslim Örneği, (Abdullah Taha İmamoğlu), Osmanlı Muhaddisi Kemahlı Osman b. Yakub (ö. 1171/1757) ve el-muhayya Adlı Muvatta Şerhi, (Abdullah Zeidan), Horasan da Hadisçilik (Üç Asır), (Ahmet Özer), devam ediyor 5. Hicri 2. Asır Hadis Eserlerindeki Rivayetlerin Sonraki Eserlere İntikali (Seyit Ali Güşen), devam ediyor 6. Hanefî Hadis Anlayışı Açısından İmam Tahâvî'nin Bedreddîn Aynî'ye Yansımaları (Azamat Zhamashev), devam ediyor 7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 2

3 1. Gelenek ve Yenileşme Açısından Tecdid Hadisi Hakkında Bir Değerlendirme, Islam, Tradition and Change (İslam, Gelenek ve Değişme), (TDV İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM) tarafından Nisan 1996 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 1. Uluslararası İlmî Toplantısı (The 1 st International Kutlu Dogum Symposium), İSAM Yayınları, İstanbul 1996, s "Hz. Muhammed e Atfedilen Şiddet İçerikli Rivayetlerin Bilimsel Değeri/ A Critical Study on Narrations/Hadiths which Contented Violence and Attributed to The Prophet Muhammad", International Symposium On Religion and The World Peace/ Uluslararası Din ve Dünya Barış Sempozyumu, Nisan İstanbul, İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul 2008, s Çevre Hakkındaki Bazı Hadislerin Güncel ve Evrensel Değeri/On the Actual and Universal Value of Some Prophetic Hadiths on Solutuion of Ecological Problems, International Symposium on Environtment and Relgion 15th-16th May 2008/Çevre ve Din Uluslararası Sempozyum, I-II, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2008, I, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi, İslâmî Araştırmalar (Hadis- Sünnet Özel Sayısı), c. X, sy. 1-3, Ankara 1997, s İmâm Buhârî nin Siyâset Anlayışı: Yöneten-Yönetilen İlişkisi, Marife, Yıl: 1, sy. 1, Bahar-2001, Konya, s Yüzyıl Haremeyn Uleması ve İslam Dünyasındaki Etkileri (John Voll, An Ulama Group in the 18 th Century Haramayn and Their Impact in the Islamic World, Journal of Asian and African Studies, XV (3-4), 1980, s den çeviri), (çev. Mustafa Ertürk), Türkiye Günlüğü, Sy. 61, Yaz, Ankara 2000, s Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs ve Tahlîli, Marife, Yıl:2, sy.2, Güz-2002, s Şiddet İçerikli Bazı Rivâyetlerin Tahlîli ve Tenkîdi, G. Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, sy. 2, Çorum 2002, s Nebevî Sünnet in Tarihî Gerçeklikteki Konumu Açısından Kur ân İslâmı Söyleminin İlmî Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi(HTD), I/1, 2003, s "Kadının Erkeklere Namaz Kıldırabileceğine Dair Bir Rivayet ve Referans Değeri", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/1, 2005, s "A short Glance at The Attitude of Some Sunni Muslim Traditionists/Muhaddithun towards Philosophy and the Philosophical Sciences", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), V/1, 2007, s "Muhaddislerin Felsefî İlimlere Bakışları ve Filozof Muhaddisler (Hadis İlminde Yeni Bir Kavram Denemesi)", İ.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy. 16, yıl. 2007, İstanbul 2008, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Kurân İslâmı Söyleminin İlmî Değeri, İslâm ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Ankara 2003, TDV Yayınları, s (TDV tarafından Haziran 2001 tarihleri arasından düzenlenen İslâm ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu nda sunulan bildiri). 2. Hadis Oryantalisti G.H.A. Juynboll: Hadis/Sünnet Alanındaki Yaklaşımları ve Çalışmaları, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batıda İslam Çalışmaları Sempozyumu, Ankara 2003, DİB Yayınları, 3

4 s (Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Ve DİB. in Müştereken Mayıs 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen başlıklı Ulusal Bilimsel Sempozyumda sunulan bildiri). 3. Hz. Peygamber in Yoksullukla Mücadelesi Işığında Günümüz Yoksulluğuna Yönelik Bazı Çözüm Önerileri ve Gönüllü Kardeş Aile Projesi, Yoksulluk I-III), İstanbul 2003, Deniz Feneri Derneği Yayınları, II, (31 Mayıs-01 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilen Yoksulluk Sempozyumu başlıklı Ulusal Bilimsel Sempozyum da sunulan bildiri). 4. Muhaddislerin Ebû Hanife ye (80-150/ ) Yönelik Eleştirilerin Değeri Meselesi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Ekim 2003 Mudanya/Bursa), KURAV/Kur ân Araştırmaları Vakfı Yayınları, (I-II, Bursa 2005), II, "Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Mes'eleleri' İsimli Tebliğin Müzakeresi", Mayıs 2005 İstanbul, İSAM tarafından tertib edilen Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri başlıklı Ulusal Sempozyumda sunulan müzakere, İSAM Yayınları, İstanbul 2007, s Çağdaş Bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturma Meselesi Üzerine Bazı Düşünceler, İSAV İlmi İhtisas Toplantıları, Mayıs 2008, İstanbul Diğer yayınlar Kitaplar: 1. Metin Tenkidi (Gayb ve Fiten Hadisleri Örneği), Fecr Yayınları, Ankara, 2005, Sünnet'in Güncelleştirilmesine Doğru, İlahiyat Yayınları, Ankara, Nebevî Sünnetin Gerçekliğinde Hadis Çözümlemeleri, İstanbul Filozof-Tabib Muhaddisler, Ensar Neşriyat, İstanbul, İslam Fıkhı ve Sünnet (M. Mustafa el-azami nin On Schacht s Origins of Muhammadan Jurisprudence isimli eserinin çevirisi), (çev.: Mustafa Ertürk), İz Yayıncılık, İstanbul 1996 (Birinci baskı), 2010 (İkinci Baskı). 6. Oryantalistik Hadis Araştırmaları, (G.H.A. Juynboll dan derleme makalelerin çevirisi), (der. ve çev.: Mustafa Ertürk), Ankara Okulu Yayınları, Ankara Tercüme ve Derleme Bilimsel Kitap İçerisinde Bölüm: Ertürk, Mustafa, Son Dönem Oryantalist Anlayışın Modern Çehresi: Yumuşa(t)ma ve Diyalog Politikası, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, (der. ve çev. Mustafa Ertürk), Ankara 2001, s TDV İslâm Ansiklopedisi nde (DİA) Yayımlanmış ve Yayımlanacak Telif Maddeler: 1. Haber-i Vâhid (İstanbul 1996, c. XIV, s ). 2. Hamza el-kinânî (İstanbul 1997, c. XV, s ). 3. el-hasan b. Süfyân (İstanbul 1997, c. XVI, s ). 4. Havz-ı Kevser (İstanbul 1997, c. XVI, s ). 4

5 5. Hüşeym b. Beşîr (İstanbul 1999, c. XIX, s. 64). 6. el-leysî (Ankara 2003, c. XXVII, s. 168). 7. Maklûb (Ankara 2003, XXVII, s ). 8. Mâlik b. Teyyihan (Ankara 2003, XXVII, s. 516). 9. Mâsercisi, Ebû Ali (Ankara 2003, XXVIII, s. 75). 10. Mikdâd b. Amr (İstanbul 2005, XXX, s ). 11. Mutayyen (İstanbul 2006, XXXI, s. 383 ). 12. Sa'îd b. Ebû Sa'îd (İstanbul 2008, XXXV, s. 554). 13. Şemmas b. Osman (İstanbul 2010, XXXVIII, 507). 14. Ubeydullah b. Ömer (İstanbul 2012, XLII, 26-27) 15. Ükeydir b. Abdülmelik (İstanbul 2012, XLII, ). 8. İdari Görevler Dekan Yardımcılığı: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak): Fakülte Kurulu Üyeliği: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak.): Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak): Hadis Ana Bilim Dalı Bşk.: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak: ), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.:2007-Devam ediyor 12. Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler Verdiği LİSANS dersleri: Hadis Tarihi Amacı: Hadis ilminin doğuşunu, gelişimini tarihi açıdan ele alıp hadis literatürünün oluşumu ve yaygınlaşması sürecini öğretmek. İçeriği: Hadis ve Sünnet Kavramları, Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri, Hadis ve Sünnetin Vahiyle Bağlantısı, Hadislerin Yazımı, Hadislerin Tedvin ve Tasnif Edilmesi, Sened ve Metin, Hadis İlimleri, Hadis Tarihinde bir kısım fırkalar (Ehl-i Re y, Ehl-i Hadis, Mutezile, Şia...), Sahâbe ve Tâbiûn Kavramları, Hadis Uydurma Faaliyetleri, Hadis Edebiyatı ve Concordance, Kaynaklar: Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara; M.Yaşar Kandemir, Hadis, DİA; İ. L.Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 2008 Hadis Usûlü Amacı: Bir hadis metninin hadis ilminin temel ilkelerine göre doğru olarak anlasılmasına imkan hazırlamaktır. İçeriği: Hadis usûlü ilmi; doğusu ve kaynakları; hadis ve sünnet kavramları; hadis ve 5

6 sünnetin vahiyle bağlantısı; sened ve metin; hadis rivâyeti; hadis öğrenim ve öğretim yolları; cerh ve ta dil ilmi; hadislerin sınıflandırılması, sahâbe ve tâbiûn kavramları; hadis uydurma faaliyetleri; oryantalizm ve hadis. Kaynaklar: 1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usûlu, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, M. Hayri Kırbasoğlu,, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay., Ankara, M. Hayri Kırbasoğlu, İslam Düsüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, Yardımcı Kaynaklar: 1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlasılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düsüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ankara, Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğusu ve Gelisimi, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, Hadis Amacı: Kütüb-i tis a musanniflerinin amaçları da gözetilerek temel hadis kaynaklarında geçen hadislerin usul ve prensipler çerçevesinde doğru ve sağlıklı bir şekilde okunmasını sağlamak ve hadis araştırması yaptırmak. İçeriği: Kütüb-i tis a kavramı; eserlerin özellikleri, kütüb-i tisa dan farklı içerikli rivayetlerin seçilmesi ve, seçme rivayetlerin sened ve metin açısından mukayese edilmesi, rivayetler arasındaki farklılıkların nedenleri, serhlerin de yardımıyla öncelikle rivayetlereni tam tespiti, daha sonra anlaşılması ve yorumlanması çalışmaları. Kaynaklar: Buhari, el-câmiu s-sahih. Muslim, el-câmiu s-sahih. Ebû Dâvud, es-sunen. Tirmizi, es-sunen. Nesei, es-sunen. İbn Mâce, es-sunen. Dârimi, es-sunen. Mâlik b. Enes, el-muvatta. Ahmed b. Hanbel, el-musned. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde yukarıdaki eserlerin ve musanniflerin maddeleri. Hadis Tenkidi (Seçmeli) Amaç: Hadisleri doğru ve sahih bir şekilde anlayabilmek için bilimsel tenkit usulune göre hadisleri cozumlemek. İçeriği: Hadis ve tenkid kavramları, sened ve metin tenkidi, sened ve metin tenkidinde esas alınan ilkeler, hadis tarihinde münekkid hadisçiler, modern dönemde hadislere yonelik tenkitler ve değeri. Kaynaklar: Mustafa Erturk, Metin Tenkidi, Ankara, Musfir Garmullah ed-dumeyni, Mekayisu nakdi mutuni s-sunne, Medine, M. Said Hatiboğlu, Hz. Aise nin Hadis Tenkitciliği, AÜİFD, XIX, 1973, s

7 Selahattin Polat, "Hadiste Metin Tenkidi", Hadis Arastırmaları, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, s ; Bedruddin Zerkesi, Hz. Aise nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler (trc. Bünyamin Erul), Kitabiyat Yayınları, Ankara, Hadis ve Sünnetin Çağdaş Yorumları (Seçmeli) Amaç: Hadisin ve sunnetin guncellestirilmesi meselesinde metolojik yaklasımın kazandırılması. İçerik: Hadis, Sunnet, Cağdaslık ve Yorum kavramları, Dini Metinlere Usûli ve Metodolojik Yaklaşımlar, İnanca, Ahlaka, İbadete ve Muamelata Yonelik Hadislerin ve Sunnetin Yorumu, Hadise ve Sünnete Yönelik Çağdaş fikirler ve literatür, Çağdas ve Klasik Yorumların Mukayesesi. Kaynaklar: Mustafa Erturk, Sunnet in Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İstanbul, 2004, M.Y. Kandemir, İ.L. Cakan, R. Küçük, Riyazu's-salihin Tercume ve Serhi, I-VIII,İstanbul. İslam ve Modernlesme, İsam Yayınları, İstanbul Lisansüstü Dersler Yüksek Lisans Dersleri Hadis Usulünde Tenkit Kavramları: Amacı: Sıhhatini tespit çerçevesinde hadislerin sened ve metinleriyle ilgili kullanılan tenkid kavramlarının doğru ve anlaşılır bir şekilde tarihen tespitini ve uygulamasını göstermek. İçeriği: Tenkid ve ilgili kavramlar: Senedlere yönelik kullanılan tenkit kavramları, metinlere yönelik kullanılan tenkit kavramları, Alimlere göre farklılık arzedenler, herkesin ittifak ettiği kavramlar, hadislerin sıhhatiyle ilgili klasik ve güncel tenkit kavramları. Kaynaklar: Ahmet Yücel, Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili Çalışmalar, İstanbul 1998; Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi, İstanbul 2005, Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İstanbul Hadis Usulü Tartışmaları: Amaç: Hadis usulüne dair klasik ve modern dönemdeki belli başlı tartışmaların incelenmesi ve irdelenmesi. İçeriği: Hadis usulünün oluşumunun arka planı, mezhebi faktörler, çevre şartları, sahih hadis tanımı, sahabenin adaleti meselesi, hadis ve sünnet ayırımı, mütevatir hadis kavramı üzerine yapılan tartışmalar, kudsi hadis kavramı, zayıf hadis tanımı, cerh tadil problemleri Kaynaklar: M.Tayyib Okiç, Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri, Nun yayıncılık, İstanbul 1995; M.Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat, Yay., Ankara, 2002; M.Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999; Ahmet Yücel, Hadis Istılahların Doğuşu ve Gelişimi, İfav Yayınları, İstanbul Hadis Edebiyatı: Amacı: Hadis İlminin temel ve yan kaynaklarının usulüne göre ayrıntısıyla tanınmasını ve kullanılmasını, hadisin en doğru şekilde öğrenilmesini ve öğretilmesini sağlamak. İçeriği: Hadis ilminin ezber, kitabet, tedvin ve tasnif dönemine ait temel ve tali kaynak bilgilerini içermektedir. Kitabet ve tedvin dönemine ait hadis risaleleri ile tasnif döneminde oluşturulan müsned, câmi, musannef türü eserler ile mucem, şerhler ve hadis ilminin diğer tali kaynakları bu dersin içeriğinde yer almaktadır. Kaynaklar: M.M. Azami, Studies in Early Hadith Literature, Indiana, 1978 (Türkçesi: İlk Devir Hadis Edebiyatı, çev. Hulusi Yavuz, İstanbul 1993); M.Z. Sıddıki, Hadith Literature, Indiana, 1961; Muhammed 7

8 b. Cafer el-kettani, Hadis Literatürü (çev. Yusuf Özbek), İstanbul 1994; İsmail L. Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 2008; S. Polat, H. Nazlıgül ve S. Doğanay, Hadis Araştırma ve Tenkit Klavuzu, İstanbul Hadis Metinlerini Okuma Yöntemleri Dersin Amacı: Klasik kaynaklarda mevcut her bir hadis metninin (dini, siyasi, sosyal ve iktisadi) farklı yönlerinin tespit edilip bunların oluşum ve gelişim sürecini takip etmek ve bu sürece göre hadisleri okumak ve anlamak. İçeriği: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, İmam Malik, Darimi ve İbn Hanbel in hadis eserlerindeki hadislerin tarihi, dini, siyasi, psikolojik ve sosyolojik açıdan okunması ve değerlendirilmesi. Önerilen Kaynaklar: el-buhari, el-camiu s-sahih; Müslim, el-câmiu s-sahîh; Tirmizî, Sünen; Ebu Davud, Sünen; Nesai, Sünen; İbn Mace, Sünen; Darimî, Sünen; İmam Malik, Muvatta; İbn Hanbel, el- Müsned. Hadisi/Sünneti Anlama ve Yorumlama Yöntemleri Amacı: İslam ın ikinci kaynağı olan hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetin doğru ve bilimsel yönteme göre tam olarak anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlamak. İçeriği: Hadis ve Sünnet kavramları, anlam ve yorum kavramları, anlamanın ve yorumlamanın dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları, Hz. Peygamber in beşeri ve peygamberî yönü, Hadislerin içerik olarak tasnifi, hadislerden sünnet çıkarma yöntemleri. Kaynaklar: Yusuf el-kardavi, Sünneti Anlamada Yöntemleri (çev. Bünyamin Erul), Kayseri 1998; Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara 1999; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Yöntem Sorunu, Ankara Doktora Dersleri Hadis İhtilafları: Amacı: Hadislerde zahiren görülen çelişkileri bir ilim dalı olarak ihtilafü l-hadis ilmi çerçevesinde cem, telif, nesih gibi çözüm yollarıyla giderilip giderilmeyeceğini tetkik etmek. İçeriği: İhtilaf kavramı ve bağlı olduğu diğer kavramlar, İhtilafü l-hadis ilminin doğuşu ve önemi, Hadisler arasında tearuz meselesi, hadisler arasında ihtilafın görünen şekilleri, sebepleri ve çözüm yolları: Cem, telif, Nesih, Tercih ve tevakkuf. Kaynaklar: İ.L. Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1996; İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, trc. M.Hayri Kırbaşoğlu, Ankara 1989; Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, trc. B. Erul, M.E. Özafşar, Ankara Hadis İlminde Rical ve MetinTenkidi : Amacı: Hadislerin sıhhat ve doğruluğunu tespit etmek için ravileri ve metinleri değerlendirmek, bilimsel kriterlere tabi tutmak. İçeriği: Kavramsal çerçeve: Rical ve Metin kavramları, hadis tarihinde rical ve metin tenkidi uygulamaları, kullanılan tenkit kavramları ve anlamları. Kaynaklar: Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi, Ankara 2005; Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İstanbul 1997;Salahattin Polat, Hadis Araştırmaları, İstanbul 1997; Mustafa Ertürk, Hadis Çözümlemeleri, İstanbul Hadis İlminin Sosyal Bilimlerle İlişkisi: Amacı: Hadis ilminin çağdaş dönemde ortaya çıkan yeni sosyal bilimlerle ilişki derecelerini ortaya koymak, Hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetlerin bu ilişki derecesinde günümüzde güncel problemlere de bilimsel anlamda çözüm üretebilmesinin yollarını aramak. 8

9 İçeriği: Hadis ilminin sosyal bilimler açısından değeri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ilimlerinin yöntemleri ve hadisin anlaşılmasında kullanılan yöntemlerin mukayesesi, güncel sosyolojik araştırmalar çerçevesinde sünnetin anlatım ve sunum usulleri, hadislerde kullanılan eğitim ve psikolojik tahlil yöntemlerinin tespiti Kaynaklar: Muhammed Osman Necati, Hadis ve Psikoloji, trc. Mustafa Işık, Ankara 2000; Mustafa Ertürk, Sünnetin Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, 2005; Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri-İlmi Toplantı, İsam Yayınları, İstanbul Hadisin/Sünnetin Güncel Yorumlanması: Amacı: Hz. Peygamber in sosyal ve teknik konulardaki tavsiyelerinin günümüz hayat şartları çerçevesinde usulüne göre güncel yorumlarının yapılması yeteneğini öğrenciye kazandırmak. İçeriği: Hz. Peygamber, sahabe ve sonraki dönemlerde sünnetin hayatla olan bağlantısı ve ilişkisi, ihdas, bidat kavramları, Hz. Peygamber döneminde sahabenin koyduğu sünnetler, sonrası dönemde sahabenin sünneti ve hayatla ilişkisi ile günümüzde sosyal sünnet diyebileceğimiz sünnetlerin güncel hale getirme yöntemleri. Kaynaklar: M. Ertürk, Sünnetin Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara 2005; M.Ertürk, Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi, İslami Araştırmalar (Hadis-Sünnet Özel sayısı), c. 10 (1997), sy. 1-3, s ; S. Polat, Hz. Peygamber in Sünneti ve Değişim, Hadis Araştırmaları, İstanbul ty.; Sosyal Değişme ve Din, (İsav tarafından 17 Kasım 1990 da tertip edilen ilmi toplantı metinleri), İlmi Neşriyat, İstanbul Hadis ve Oryantalizm: Amacı: Batıda yapılan hadis çalışmalarını tanınması ve kullanılan metotların hadis araştırmalarında ne kadar faydalı olabileceğinin araştırılması ve akademik batı dünyasında yapılan hadis araştırmalarını bu çerçevede tanımalarına ve eleştirebilmelerine yardımcı olmak. İçeriği: Akademik Batı dünyasında hadis çalışmaların tarihi seyri, gelişim dönemi ve hadis çalışmalarındaki yeni yaklaşımlar. Batılı ilim adamlarının hadis araştırmalarında kullandığı metotlar teorik ve pratik sonuçları açısından etüt edilmektedir. Kaynaklar: M. Ertürk, Son Dönem Oryantalist Anlayışın Modern Çehresi, G:H.A., Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, Ankara 2001; M.Azami, İslam Fıkhı ve Sünnet Oryantalist J. Schacht a Reddiye, İstanbul 1995; M.S. Hatiboğlu, Batıdaki Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, VI (1992), sy.2, s Hadis İlminin Klasik Felsefi İlimlerle İlişkisi: Amacı: Klasik dönemdeki hadisçilerin geçmişte ilgilendikleri felsefi ilimler ve uzmanlık alanlarının tespiti ve günümüz hadisçilik anlayışının açılım sağlamasını, sünnetin tespitinde, anlamında ve yorumlanmasında farklı bakış açılarını sağlamak. İçeriği: Hadis ve Felsefi ilimler; tıb, kimya, simya, astronomi, astroloji, mühendislik gibi ilk dönemde felsefi ilimlerden sayılan ilimlerle olan ilgileri, muhaddis tabib filozoflar, ilgili alanlardaki literatür. Önerilen Kaynaklar: M. Ertürk, Filozof Tabib Muhaddisler, İstanbul 2007; I. Goldziher, The Attitude of Ortodox İslam Toward the Ancient Sciences, Studies On Islam, (edit. And. Trans. M.L. Swarts), New-York and Oxford, 1981, s ; M. Karakaş, Müsbet İlimlerde Müslüman Alimler, Ankara 1991; Seyyed Hossain Nasr, The Qur an and Hadith as a source and Inspritaion of Islamic Philosophy, History of Islamic Philosophy (2. vol.), (edit. S.H. Nasr and Oliver Leaman), London 1996, s

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME Nurullah Ardıç (Dr., Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) Siyer Atölyesi 2009 a katılacak tebliğ sahipleri için hazırlanmıştır. Atıf için kullanılamaz

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

Bir Bibliyografya Denemesi: Şah Veliyyullah ed-dihlevî yi Konu Alan Çalışmalar

Bir Bibliyografya Denemesi: Şah Veliyyullah ed-dihlevî yi Konu Alan Çalışmalar Özet Bir Bibliyografya Denemesi: Şah Veliyyullah ed-dihlevî yi Konu Alan Çalışmalar Ahmet AYDIN * 18. yüzyıldaki ihyâ hareketlerinin Hint alt kıtasındaki meşhûr siması Şah Veliyyullah ed-dihlevî (ö. 1762)

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ I) Tarih... 3 II) Tarihsel... 6 III) Tarihsellik... 7 IV)Tarihselcilik... 9 A) Anlama

Detaylı

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi

Büyükşehir. Akademi. 2015 Bahar Dönemi Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Yazarlık Atölyesi A. Ali Ural Ortadoğu ve Yahudilik Eldar Hasanoğlu Büyükşehir Akademi 2015 Bahar Dönemi Mesnevi Okumaları Sezai Küçük Şehir Dersleri: Ada'nın Gizli

Detaylı

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine

Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Batı da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri * Üzerine Ömer Faruk AKPINAR ** Öz: Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

JOURNAL OF HADITH STUDIES ~..Wl ~!.ı~ ~ Cilt/Voluıİıe : II Sayı/Numb er : ı Yıl!Year ; 2004

JOURNAL OF HADITH STUDIES ~..Wl ~!.ı~ ~ Cilt/Voluıİıe : II Sayı/Numb er : ı Yıl!Year ; 2004 ISSN 1304-3"617. JOURNAL OF HADITH STUDIES ~..Wl ~!.ı~ ~ Cilt/Voluıİıe : II Sayı/Numb er : ı Yıl!Year ; 2004 Editörden/Editorial/.r.r=l' ~J o.r İbrahim HATİBOCLU, İkinci Yayın Yılına Girerken Makaleler/Artides/.:..'fu.

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı