Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK"

Transkript

1 Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu yılında girdiği Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Hadis Bilim Dalı nda yüksek lisansa başlayıp 1989 yılında Yüksek Lisansı nı tamamladı yılında aynı bilim dalında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktoraya başladı ve 1995 yılında "Sahîh-i Buhârî'deki Bazı Fiten Hadislerinin Metin Tenkidi Prensipleri Açısından Değerlendirilmesi" isimli teziyle doktorasını tamamladı yılları arasında İstanbul'da Özel Ortadoğu Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı yıllarında İstanbul da T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi nde (İSAM) Araştırmacı olarak görev yaptı 'de hem araştırma yapmak hem dil eğitimi için İngiltere de (Londra ve Exeter) bulundu da Türkmenistan Magtimkulu Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde öğretim görevliliği yaptı yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 07 Mayıs 2002'de Doçent ünvanını aldı. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile AnabilimDalı başkanlığı görevini yürüttü tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde Hadis Anabilim Dalı na öğretim üyesi olarak atandı de Profesör Ünvanını aldı. Hâlen İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Ertürk, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir. Çalışmaları: 6 adet yayımlanmış bilimsel kitapları; Hakemli dergilerde yayımlanmış uluslar arası ve ulusal makaleleri; Uluslar arası ve ulusal bilimsel sempozyumlarda sunduğu bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde yayımlanmış maddeleri vardır. Ayrıca bilimsel panellere katılmış ve konferanslar da sunmuştur. adresi: 1

2 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa ERTÜRK 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Erciyes Üniversitesi 1987 Y. Lisans Hadîs Marmara Üniversitesi 1989 Doktora Hadîs Marmara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Vitir Namazıyla İlgili Rivayetler ve Değeri (Dursun Demir), Nikahta Velayetle İlgili Hadisler ve Değeri (Muzaffer Arıcı), Türkler Hakkındaki Hadisler (Nuaym b. Hammad ın Kitabu l-fiten i Çerçevesinde) (Mehmet Zahid Karaağaç), devam ediyor. 4. Hadîs Usulünde "Telfîku'r-rivâyât / Hadislerin Birleştirilmesi" Meselesi, (Merve Köken), devam ediyor 5. Kâdı İyâz ve el-ilma' ilâ marifeti usûli'r-rivâyeti ve's-sema' İsimli Eseri (Ali Yücel), devam ediyor 6. Şifa Kaynaklı Kabul Edilen Teberrük Hadisleri (Merve Güney İleri), devam ediyor 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 1. Kütüb-i Tis a Hadisleri Çerçevesinde Hz. İsa, (Ahmet Çetinkaya), Hadis Edebiyatında Kitâbü l-imâre ler ve Müslim Örneği, (Abdullah Taha İmamoğlu), Osmanlı Muhaddisi Kemahlı Osman b. Yakub (ö. 1171/1757) ve el-muhayya Adlı Muvatta Şerhi, (Abdullah Zeidan), Horasan da Hadisçilik (Üç Asır), (Ahmet Özer), devam ediyor 5. Hicri 2. Asır Hadis Eserlerindeki Rivayetlerin Sonraki Eserlere İntikali (Seyit Ali Güşen), devam ediyor 6. Hanefî Hadis Anlayışı Açısından İmam Tahâvî'nin Bedreddîn Aynî'ye Yansımaları (Azamat Zhamashev), devam ediyor 7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 2

3 1. Gelenek ve Yenileşme Açısından Tecdid Hadisi Hakkında Bir Değerlendirme, Islam, Tradition and Change (İslam, Gelenek ve Değişme), (TDV İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM) tarafından Nisan 1996 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 1. Uluslararası İlmî Toplantısı (The 1 st International Kutlu Dogum Symposium), İSAM Yayınları, İstanbul 1996, s "Hz. Muhammed e Atfedilen Şiddet İçerikli Rivayetlerin Bilimsel Değeri/ A Critical Study on Narrations/Hadiths which Contented Violence and Attributed to The Prophet Muhammad", International Symposium On Religion and The World Peace/ Uluslararası Din ve Dünya Barış Sempozyumu, Nisan İstanbul, İstanbul Üniversitesi yayınları, İstanbul 2008, s Çevre Hakkındaki Bazı Hadislerin Güncel ve Evrensel Değeri/On the Actual and Universal Value of Some Prophetic Hadiths on Solutuion of Ecological Problems, International Symposium on Environtment and Relgion 15th-16th May 2008/Çevre ve Din Uluslararası Sempozyum, I-II, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi, İstanbul 2008, I, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi, İslâmî Araştırmalar (Hadis- Sünnet Özel Sayısı), c. X, sy. 1-3, Ankara 1997, s İmâm Buhârî nin Siyâset Anlayışı: Yöneten-Yönetilen İlişkisi, Marife, Yıl: 1, sy. 1, Bahar-2001, Konya, s Yüzyıl Haremeyn Uleması ve İslam Dünyasındaki Etkileri (John Voll, An Ulama Group in the 18 th Century Haramayn and Their Impact in the Islamic World, Journal of Asian and African Studies, XV (3-4), 1980, s den çeviri), (çev. Mustafa Ertürk), Türkiye Günlüğü, Sy. 61, Yaz, Ankara 2000, s Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs ve Tahlîli, Marife, Yıl:2, sy.2, Güz-2002, s Şiddet İçerikli Bazı Rivâyetlerin Tahlîli ve Tenkîdi, G. Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, sy. 2, Çorum 2002, s Nebevî Sünnet in Tarihî Gerçeklikteki Konumu Açısından Kur ân İslâmı Söyleminin İlmî Değeri, Hadis Tetkikleri Dergisi(HTD), I/1, 2003, s "Kadının Erkeklere Namaz Kıldırabileceğine Dair Bir Rivayet ve Referans Değeri", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), III/1, 2005, s "A short Glance at The Attitude of Some Sunni Muslim Traditionists/Muhaddithun towards Philosophy and the Philosophical Sciences", Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), V/1, 2007, s "Muhaddislerin Felsefî İlimlere Bakışları ve Filozof Muhaddisler (Hadis İlminde Yeni Bir Kavram Denemesi)", İ.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy. 16, yıl. 2007, İstanbul 2008, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Kurân İslâmı Söyleminin İlmî Değeri, İslâm ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Ankara 2003, TDV Yayınları, s (TDV tarafından Haziran 2001 tarihleri arasından düzenlenen İslâm ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu nda sunulan bildiri). 2. Hadis Oryantalisti G.H.A. Juynboll: Hadis/Sünnet Alanındaki Yaklaşımları ve Çalışmaları, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batıda İslam Çalışmaları Sempozyumu, Ankara 2003, DİB Yayınları, 3

4 s (Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Ve DİB. in Müştereken Mayıs 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen başlıklı Ulusal Bilimsel Sempozyumda sunulan bildiri). 3. Hz. Peygamber in Yoksullukla Mücadelesi Işığında Günümüz Yoksulluğuna Yönelik Bazı Çözüm Önerileri ve Gönüllü Kardeş Aile Projesi, Yoksulluk I-III), İstanbul 2003, Deniz Feneri Derneği Yayınları, II, (31 Mayıs-01 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilen Yoksulluk Sempozyumu başlıklı Ulusal Bilimsel Sempozyum da sunulan bildiri). 4. Muhaddislerin Ebû Hanife ye (80-150/ ) Yönelik Eleştirilerin Değeri Meselesi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, Ekim 2003 Mudanya/Bursa), KURAV/Kur ân Araştırmaları Vakfı Yayınları, (I-II, Bursa 2005), II, "Modern Dönemde Hadis İlminin Temel Mes'eleleri' İsimli Tebliğin Müzakeresi", Mayıs 2005 İstanbul, İSAM tarafından tertib edilen Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri başlıklı Ulusal Sempozyumda sunulan müzakere, İSAM Yayınları, İstanbul 2007, s Çağdaş Bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturma Meselesi Üzerine Bazı Düşünceler, İSAV İlmi İhtisas Toplantıları, Mayıs 2008, İstanbul Diğer yayınlar Kitaplar: 1. Metin Tenkidi (Gayb ve Fiten Hadisleri Örneği), Fecr Yayınları, Ankara, 2005, Sünnet'in Güncelleştirilmesine Doğru, İlahiyat Yayınları, Ankara, Nebevî Sünnetin Gerçekliğinde Hadis Çözümlemeleri, İstanbul Filozof-Tabib Muhaddisler, Ensar Neşriyat, İstanbul, İslam Fıkhı ve Sünnet (M. Mustafa el-azami nin On Schacht s Origins of Muhammadan Jurisprudence isimli eserinin çevirisi), (çev.: Mustafa Ertürk), İz Yayıncılık, İstanbul 1996 (Birinci baskı), 2010 (İkinci Baskı). 6. Oryantalistik Hadis Araştırmaları, (G.H.A. Juynboll dan derleme makalelerin çevirisi), (der. ve çev.: Mustafa Ertürk), Ankara Okulu Yayınları, Ankara Tercüme ve Derleme Bilimsel Kitap İçerisinde Bölüm: Ertürk, Mustafa, Son Dönem Oryantalist Anlayışın Modern Çehresi: Yumuşa(t)ma ve Diyalog Politikası, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, (der. ve çev. Mustafa Ertürk), Ankara 2001, s TDV İslâm Ansiklopedisi nde (DİA) Yayımlanmış ve Yayımlanacak Telif Maddeler: 1. Haber-i Vâhid (İstanbul 1996, c. XIV, s ). 2. Hamza el-kinânî (İstanbul 1997, c. XV, s ). 3. el-hasan b. Süfyân (İstanbul 1997, c. XVI, s ). 4. Havz-ı Kevser (İstanbul 1997, c. XVI, s ). 4

5 5. Hüşeym b. Beşîr (İstanbul 1999, c. XIX, s. 64). 6. el-leysî (Ankara 2003, c. XXVII, s. 168). 7. Maklûb (Ankara 2003, XXVII, s ). 8. Mâlik b. Teyyihan (Ankara 2003, XXVII, s. 516). 9. Mâsercisi, Ebû Ali (Ankara 2003, XXVIII, s. 75). 10. Mikdâd b. Amr (İstanbul 2005, XXX, s ). 11. Mutayyen (İstanbul 2006, XXXI, s. 383 ). 12. Sa'îd b. Ebû Sa'îd (İstanbul 2008, XXXV, s. 554). 13. Şemmas b. Osman (İstanbul 2010, XXXVIII, 507). 14. Ubeydullah b. Ömer (İstanbul 2012, XLII, 26-27) 15. Ükeydir b. Abdülmelik (İstanbul 2012, XLII, ). 8. İdari Görevler Dekan Yardımcılığı: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak): Fakülte Kurulu Üyeliği: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak.): Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak): Hadis Ana Bilim Dalı Bşk.: (Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fak: ), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fak.:2007-Devam ediyor 12. Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler Verdiği LİSANS dersleri: Hadis Tarihi Amacı: Hadis ilminin doğuşunu, gelişimini tarihi açıdan ele alıp hadis literatürünün oluşumu ve yaygınlaşması sürecini öğretmek. İçeriği: Hadis ve Sünnet Kavramları, Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri, Hadis ve Sünnetin Vahiyle Bağlantısı, Hadislerin Yazımı, Hadislerin Tedvin ve Tasnif Edilmesi, Sened ve Metin, Hadis İlimleri, Hadis Tarihinde bir kısım fırkalar (Ehl-i Re y, Ehl-i Hadis, Mutezile, Şia...), Sahâbe ve Tâbiûn Kavramları, Hadis Uydurma Faaliyetleri, Hadis Edebiyatı ve Concordance, Kaynaklar: Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara; M.Yaşar Kandemir, Hadis, DİA; İ. L.Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 2008 Hadis Usûlü Amacı: Bir hadis metninin hadis ilminin temel ilkelerine göre doğru olarak anlasılmasına imkan hazırlamaktır. İçeriği: Hadis usûlü ilmi; doğusu ve kaynakları; hadis ve sünnet kavramları; hadis ve 5

6 sünnetin vahiyle bağlantısı; sened ve metin; hadis rivâyeti; hadis öğrenim ve öğretim yolları; cerh ve ta dil ilmi; hadislerin sınıflandırılması, sahâbe ve tâbiûn kavramları; hadis uydurma faaliyetleri; oryantalizm ve hadis. Kaynaklar: 1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usûlu, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, M. Hayri Kırbasoğlu,, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat Yay., Ankara, M. Hayri Kırbasoğlu, İslam Düsüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, Yardımcı Kaynaklar: 1. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlasılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düsüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ankara, Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğusu ve Gelisimi, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, Hadis Amacı: Kütüb-i tis a musanniflerinin amaçları da gözetilerek temel hadis kaynaklarında geçen hadislerin usul ve prensipler çerçevesinde doğru ve sağlıklı bir şekilde okunmasını sağlamak ve hadis araştırması yaptırmak. İçeriği: Kütüb-i tis a kavramı; eserlerin özellikleri, kütüb-i tisa dan farklı içerikli rivayetlerin seçilmesi ve, seçme rivayetlerin sened ve metin açısından mukayese edilmesi, rivayetler arasındaki farklılıkların nedenleri, serhlerin de yardımıyla öncelikle rivayetlereni tam tespiti, daha sonra anlaşılması ve yorumlanması çalışmaları. Kaynaklar: Buhari, el-câmiu s-sahih. Muslim, el-câmiu s-sahih. Ebû Dâvud, es-sunen. Tirmizi, es-sunen. Nesei, es-sunen. İbn Mâce, es-sunen. Dârimi, es-sunen. Mâlik b. Enes, el-muvatta. Ahmed b. Hanbel, el-musned. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde yukarıdaki eserlerin ve musanniflerin maddeleri. Hadis Tenkidi (Seçmeli) Amaç: Hadisleri doğru ve sahih bir şekilde anlayabilmek için bilimsel tenkit usulune göre hadisleri cozumlemek. İçeriği: Hadis ve tenkid kavramları, sened ve metin tenkidi, sened ve metin tenkidinde esas alınan ilkeler, hadis tarihinde münekkid hadisçiler, modern dönemde hadislere yonelik tenkitler ve değeri. Kaynaklar: Mustafa Erturk, Metin Tenkidi, Ankara, Musfir Garmullah ed-dumeyni, Mekayisu nakdi mutuni s-sunne, Medine, M. Said Hatiboğlu, Hz. Aise nin Hadis Tenkitciliği, AÜİFD, XIX, 1973, s

7 Selahattin Polat, "Hadiste Metin Tenkidi", Hadis Arastırmaları, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, s ; Bedruddin Zerkesi, Hz. Aise nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler (trc. Bünyamin Erul), Kitabiyat Yayınları, Ankara, Hadis ve Sünnetin Çağdaş Yorumları (Seçmeli) Amaç: Hadisin ve sunnetin guncellestirilmesi meselesinde metolojik yaklasımın kazandırılması. İçerik: Hadis, Sunnet, Cağdaslık ve Yorum kavramları, Dini Metinlere Usûli ve Metodolojik Yaklaşımlar, İnanca, Ahlaka, İbadete ve Muamelata Yonelik Hadislerin ve Sunnetin Yorumu, Hadise ve Sünnete Yönelik Çağdaş fikirler ve literatür, Çağdas ve Klasik Yorumların Mukayesesi. Kaynaklar: Mustafa Erturk, Sunnet in Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İstanbul, 2004, M.Y. Kandemir, İ.L. Cakan, R. Küçük, Riyazu's-salihin Tercume ve Serhi, I-VIII,İstanbul. İslam ve Modernlesme, İsam Yayınları, İstanbul Lisansüstü Dersler Yüksek Lisans Dersleri Hadis Usulünde Tenkit Kavramları: Amacı: Sıhhatini tespit çerçevesinde hadislerin sened ve metinleriyle ilgili kullanılan tenkid kavramlarının doğru ve anlaşılır bir şekilde tarihen tespitini ve uygulamasını göstermek. İçeriği: Tenkid ve ilgili kavramlar: Senedlere yönelik kullanılan tenkit kavramları, metinlere yönelik kullanılan tenkit kavramları, Alimlere göre farklılık arzedenler, herkesin ittifak ettiği kavramlar, hadislerin sıhhatiyle ilgili klasik ve güncel tenkit kavramları. Kaynaklar: Ahmet Yücel, Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili Çalışmalar, İstanbul 1998; Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi, İstanbul 2005, Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İstanbul Hadis Usulü Tartışmaları: Amaç: Hadis usulüne dair klasik ve modern dönemdeki belli başlı tartışmaların incelenmesi ve irdelenmesi. İçeriği: Hadis usulünün oluşumunun arka planı, mezhebi faktörler, çevre şartları, sahih hadis tanımı, sahabenin adaleti meselesi, hadis ve sünnet ayırımı, mütevatir hadis kavramı üzerine yapılan tartışmalar, kudsi hadis kavramı, zayıf hadis tanımı, cerh tadil problemleri Kaynaklar: M.Tayyib Okiç, Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri, Nun yayıncılık, İstanbul 1995; M.Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat, Yay., Ankara, 2002; M.Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999; Ahmet Yücel, Hadis Istılahların Doğuşu ve Gelişimi, İfav Yayınları, İstanbul Hadis Edebiyatı: Amacı: Hadis İlminin temel ve yan kaynaklarının usulüne göre ayrıntısıyla tanınmasını ve kullanılmasını, hadisin en doğru şekilde öğrenilmesini ve öğretilmesini sağlamak. İçeriği: Hadis ilminin ezber, kitabet, tedvin ve tasnif dönemine ait temel ve tali kaynak bilgilerini içermektedir. Kitabet ve tedvin dönemine ait hadis risaleleri ile tasnif döneminde oluşturulan müsned, câmi, musannef türü eserler ile mucem, şerhler ve hadis ilminin diğer tali kaynakları bu dersin içeriğinde yer almaktadır. Kaynaklar: M.M. Azami, Studies in Early Hadith Literature, Indiana, 1978 (Türkçesi: İlk Devir Hadis Edebiyatı, çev. Hulusi Yavuz, İstanbul 1993); M.Z. Sıddıki, Hadith Literature, Indiana, 1961; Muhammed 7

8 b. Cafer el-kettani, Hadis Literatürü (çev. Yusuf Özbek), İstanbul 1994; İsmail L. Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 2008; S. Polat, H. Nazlıgül ve S. Doğanay, Hadis Araştırma ve Tenkit Klavuzu, İstanbul Hadis Metinlerini Okuma Yöntemleri Dersin Amacı: Klasik kaynaklarda mevcut her bir hadis metninin (dini, siyasi, sosyal ve iktisadi) farklı yönlerinin tespit edilip bunların oluşum ve gelişim sürecini takip etmek ve bu sürece göre hadisleri okumak ve anlamak. İçeriği: Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, İmam Malik, Darimi ve İbn Hanbel in hadis eserlerindeki hadislerin tarihi, dini, siyasi, psikolojik ve sosyolojik açıdan okunması ve değerlendirilmesi. Önerilen Kaynaklar: el-buhari, el-camiu s-sahih; Müslim, el-câmiu s-sahîh; Tirmizî, Sünen; Ebu Davud, Sünen; Nesai, Sünen; İbn Mace, Sünen; Darimî, Sünen; İmam Malik, Muvatta; İbn Hanbel, el- Müsned. Hadisi/Sünneti Anlama ve Yorumlama Yöntemleri Amacı: İslam ın ikinci kaynağı olan hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetin doğru ve bilimsel yönteme göre tam olarak anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlamak. İçeriği: Hadis ve Sünnet kavramları, anlam ve yorum kavramları, anlamanın ve yorumlamanın dini, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları, Hz. Peygamber in beşeri ve peygamberî yönü, Hadislerin içerik olarak tasnifi, hadislerden sünnet çıkarma yöntemleri. Kaynaklar: Yusuf el-kardavi, Sünneti Anlamada Yöntemleri (çev. Bünyamin Erul), Kayseri 1998; Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Ankara 1999; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Yöntem Sorunu, Ankara Doktora Dersleri Hadis İhtilafları: Amacı: Hadislerde zahiren görülen çelişkileri bir ilim dalı olarak ihtilafü l-hadis ilmi çerçevesinde cem, telif, nesih gibi çözüm yollarıyla giderilip giderilmeyeceğini tetkik etmek. İçeriği: İhtilaf kavramı ve bağlı olduğu diğer kavramlar, İhtilafü l-hadis ilminin doğuşu ve önemi, Hadisler arasında tearuz meselesi, hadisler arasında ihtilafın görünen şekilleri, sebepleri ve çözüm yolları: Cem, telif, Nesih, Tercih ve tevakkuf. Kaynaklar: İ.L. Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İstanbul, 1996; İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, trc. M.Hayri Kırbaşoğlu, Ankara 1989; Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, trc. B. Erul, M.E. Özafşar, Ankara Hadis İlminde Rical ve MetinTenkidi : Amacı: Hadislerin sıhhat ve doğruluğunu tespit etmek için ravileri ve metinleri değerlendirmek, bilimsel kriterlere tabi tutmak. İçeriği: Kavramsal çerçeve: Rical ve Metin kavramları, hadis tarihinde rical ve metin tenkidi uygulamaları, kullanılan tenkit kavramları ve anlamları. Kaynaklar: Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi, Ankara 2005; Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İstanbul 1997;Salahattin Polat, Hadis Araştırmaları, İstanbul 1997; Mustafa Ertürk, Hadis Çözümlemeleri, İstanbul Hadis İlminin Sosyal Bilimlerle İlişkisi: Amacı: Hadis ilminin çağdaş dönemde ortaya çıkan yeni sosyal bilimlerle ilişki derecelerini ortaya koymak, Hadislerin ve onlardan çıkarılan sünnetlerin bu ilişki derecesinde günümüzde güncel problemlere de bilimsel anlamda çözüm üretebilmesinin yollarını aramak. 8

9 İçeriği: Hadis ilminin sosyal bilimler açısından değeri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji ilimlerinin yöntemleri ve hadisin anlaşılmasında kullanılan yöntemlerin mukayesesi, güncel sosyolojik araştırmalar çerçevesinde sünnetin anlatım ve sunum usulleri, hadislerde kullanılan eğitim ve psikolojik tahlil yöntemlerinin tespiti Kaynaklar: Muhammed Osman Necati, Hadis ve Psikoloji, trc. Mustafa Işık, Ankara 2000; Mustafa Ertürk, Sünnetin Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara, 2005; Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri-İlmi Toplantı, İsam Yayınları, İstanbul Hadisin/Sünnetin Güncel Yorumlanması: Amacı: Hz. Peygamber in sosyal ve teknik konulardaki tavsiyelerinin günümüz hayat şartları çerçevesinde usulüne göre güncel yorumlarının yapılması yeteneğini öğrenciye kazandırmak. İçeriği: Hz. Peygamber, sahabe ve sonraki dönemlerde sünnetin hayatla olan bağlantısı ve ilişkisi, ihdas, bidat kavramları, Hz. Peygamber döneminde sahabenin koyduğu sünnetler, sonrası dönemde sahabenin sünneti ve hayatla ilişkisi ile günümüzde sosyal sünnet diyebileceğimiz sünnetlerin güncel hale getirme yöntemleri. Kaynaklar: M. Ertürk, Sünnetin Güncelleştirilmesine Doğru, Ankara 2005; M.Ertürk, Tecdid Hadisinin Metin Tenkidi Açısından Değerlendirilmesi, İslami Araştırmalar (Hadis-Sünnet Özel sayısı), c. 10 (1997), sy. 1-3, s ; S. Polat, Hz. Peygamber in Sünneti ve Değişim, Hadis Araştırmaları, İstanbul ty.; Sosyal Değişme ve Din, (İsav tarafından 17 Kasım 1990 da tertip edilen ilmi toplantı metinleri), İlmi Neşriyat, İstanbul Hadis ve Oryantalizm: Amacı: Batıda yapılan hadis çalışmalarını tanınması ve kullanılan metotların hadis araştırmalarında ne kadar faydalı olabileceğinin araştırılması ve akademik batı dünyasında yapılan hadis araştırmalarını bu çerçevede tanımalarına ve eleştirebilmelerine yardımcı olmak. İçeriği: Akademik Batı dünyasında hadis çalışmaların tarihi seyri, gelişim dönemi ve hadis çalışmalarındaki yeni yaklaşımlar. Batılı ilim adamlarının hadis araştırmalarında kullandığı metotlar teorik ve pratik sonuçları açısından etüt edilmektedir. Kaynaklar: M. Ertürk, Son Dönem Oryantalist Anlayışın Modern Çehresi, G:H.A., Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, Ankara 2001; M.Azami, İslam Fıkhı ve Sünnet Oryantalist J. Schacht a Reddiye, İstanbul 1995; M.S. Hatiboğlu, Batıdaki Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, VI (1992), sy.2, s Hadis İlminin Klasik Felsefi İlimlerle İlişkisi: Amacı: Klasik dönemdeki hadisçilerin geçmişte ilgilendikleri felsefi ilimler ve uzmanlık alanlarının tespiti ve günümüz hadisçilik anlayışının açılım sağlamasını, sünnetin tespitinde, anlamında ve yorumlanmasında farklı bakış açılarını sağlamak. İçeriği: Hadis ve Felsefi ilimler; tıb, kimya, simya, astronomi, astroloji, mühendislik gibi ilk dönemde felsefi ilimlerden sayılan ilimlerle olan ilgileri, muhaddis tabib filozoflar, ilgili alanlardaki literatür. Önerilen Kaynaklar: M. Ertürk, Filozof Tabib Muhaddisler, İstanbul 2007; I. Goldziher, The Attitude of Ortodox İslam Toward the Ancient Sciences, Studies On Islam, (edit. And. Trans. M.L. Swarts), New-York and Oxford, 1981, s ; M. Karakaş, Müsbet İlimlerde Müslüman Alimler, Ankara 1991; Seyyed Hossain Nasr, The Qur an and Hadith as a source and Inspritaion of Islamic Philosophy, History of Islamic Philosophy (2. vol.), (edit. S.H. Nasr and Oliver Leaman), London 1996, s

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

Prof. Dr. Bünyamin ERUL Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi 1965 yılında Bolu da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bolu da tamamladı. 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi nden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. E-Mail : mbayraktutar@kilis.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

YAYINLAR AKADEMİK 1.YAYINLAR. 1.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar Prof. Dr. Salih KARACABEY 01.05.1957 tarihinde Yozgat ili Çayıralan ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına 1964 yılında Çayıralan Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. İlkokul son sınıfı ise Çandır Cumhuriyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith

Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Hadisleri Anlama Yöntemi The Method Of Understanding Of Hadith Mustafa IŞIK Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 sayfa. Tanıtan: Nurullah AGİTOĞLU* İslâm ın temel kaynaklarından olan hadislerin rivayeti

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME

TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME TEZ TANITIMI VE DEĞERLENDİRME Dr. Muammer BAYRAKTUTAR Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sabri KIZILKAYA, İsnad ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Doktora

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Eğitim Durumu: İlk ve Orta öğrenim Kilis, Yükseköğrenim Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Master ve doktora Samsun O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eğitim Durumu: İlk ve Orta öğrenim Kilis, Yükseköğrenim Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Master ve doktora Samsun O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ Soyadı: KARACOŞKUN Adı: Mustafa Doğan Ünvanı :Prof. Dr. Doğum Tarihi : 23.07.1966 Doğum Yeri: Kilis Eğitim Durumu: İlk ve Orta öğrenim Kilis, Yükseköğrenim Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi, Master

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Hasan KURT Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-posta: hkurt@bartin.edu.tr; hakurt71@hotmail.com Telefon: 0 378 223 54 74; 05053945281 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

DİN GÖREVLİLERİNİN HADİS BİLGİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI (NİĞDE VE MERSİN ÖRNEĞİ)

DİN GÖREVLİLERİNİN HADİS BİLGİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI (NİĞDE VE MERSİN ÖRNEĞİ) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HADİS BİLİM DALI DİN GÖREVLİLERİNİN HADİS BİLGİLERİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI (NİĞDE VE MERSİN ÖRNEĞİ)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345

TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 TOPLANTI/KİTAP TANITIMI C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 341-345 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı Günlüğü İsmail ÇALIŞKAN * İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalları VI.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Adnan ASLAN 2. Doğum Tarihi: 1.1.1963 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Adnan ASLAN 2. Doğum Tarihi: 1.1.1963 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Adnan ASLAN 2. Doğum Tarihi: 1.1.1963 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1986 Y. Lisans Din Felsefesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

KEMALETTİN ÖZDEMİR. YABANCI DİL : TÜRKÇE (anadili), ARAPÇA, FARSÇA ve ALMANCA

KEMALETTİN ÖZDEMİR. YABANCI DİL : TÜRKÇE (anadili), ARAPÇA, FARSÇA ve ALMANCA KEMALETTİN ÖZDEMİR I. KİŞİSEL BİLGİLER ADI / SOYADI : KEMALETTİN ÖZDEMİR UNVAN : PROFESÖR DOKTOR CİNSİYET : ERKEK DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ANKARA / 13.04.1951 TABİİYETİ : T.C. MEDENİ HALİ : EVLİ ve 4 çocuklu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı