DANIŞMA MECLİSİ Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra"

Transkript

1 DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

2

3 TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe - Plan Komisyonua Rapora DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1984 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Millî Bütçe Tahmin Raporu ile birlikte 22 Eyİül 1983 ta ma Meclisi Başkanlığınca 23 Eylül 1983 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. Zamanın darlığı nedeniyle ön hazırlık ve raportör çalışması yapılmadan 27 Eylül 1983 tarihinde Komisyonumu aralıksız olarak bu çalışmalar 5 Ekim 1983 günü sonuçlandınlmış bulunmaktadır. Bütçe - Plan Komisyonunda Hükümetimizin bütçe tekliflerini Yüce Meclise sunulacak hale getirebilmek için 9 çalışmalar ve tartışmalar yapılmıştır Günde ortalama 15 saat çalışan Komisyonumuzun değerli üyeleri geçen iki yıl bütçesinden edindikleri deneyim Kanun ve İçtüzük hükümleri gereği, 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde çok titiz bi lerdir Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Komisyonumuzun değerli üyeleri, ülkemizin temel eko getirmişlerdir. Üyelerin dile getirdikleri görüş ve temennilere ve özellikle hükümetin bütün üyelerinden gördüğümüz biliriz. Ayrıca, Komisyonumuzun bütçe müzakereleri süresince Maliye Bakanlığının ve DPTnin değerli yöneticileri kür etmeyi yerine getirilmesi zevkli bir görev biliriz. Keza çok değerli hizmetler veren ve geceli gündüzlü feragatl dürlüğünün kıymetli elemanlarına teşekkür ederiz Malî Yılı Genel Bütçe Tasarısının Komisyonumuzda görüşülmesi süresi içinde Danışma Meclisimizin ç iştirak ederek, katkıda bulunmalarından dolayı teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Yüce Meclise sunduğumuz 1984 Malî Yıh Genel Bütçe Kanunu Tasarısı Komisyonumuzun 1984 yılı için yapabil Bununla birlikte komisyon çalışmaları sırasında büyük bir titizlik ve dikkatle incelenen 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu özen gösterilerek, bazı ekleme ve kesintiler yapılmıştır. I - GENEL! 1984 Malî Yıh Konsolide Devlet Bütçe Tasarısı Komisyonumuza 3 250,0 milyar lira olarak sunulmuştur. Bu mik bütçe 551,0 milyar liralık bölümünü katma bütçeler ödenekleri oluşturmakta olup, katma bütçelere genel bütçede sı öngörülmüştür.

4 _ 4 Hükümet tarafından Meclise sunulan 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısının ana kalemler halinde dökümü şöyle Personel Giderleri Diğer Cari Giderler Yatınm Giderleri Kamulaştırma Giderleri Sermaye Teşkili ye Transfer Harcamaları Konsolide Bütçe Toplamı : Komisyonumuzda yapılan değişikliklerden sonra, genel bütçe ödenekleri 3 186,6 milyar lira, katma bütçe ödenek Daha öncede belirtildiği gibi 1984 Malî Yılı Gelir Bütçesi ise Komisyonumuza (iç istikraz ve katma bütçe gelirle sunulmuştur. Yapılan değişikliklerden sonra gelir bütçesi 3 261,1 milyar lira olarak bağlanmıştır. Komisyonumuzda kabul gören 1984 Malî Yılı Bütçesi ise şöyledir : Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Vergi Dışı Normal Gelirler Özel Gelirler ve Fonlar İç İstikraz Gelirleri Katma Bütçe Konsolide Bütçe Gelirleri Toplamı : II MALÎ YILINDA EKONOMİK GÖSTERGELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 1. MUM Gelir ve Üretim : Hükümetten alınan verilere göre; 1983 yılında GSMH artış hızının sabit fiyatlarla yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yon lira olan GSMH'nın 1983 yılında ,7 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Cari fiyatlarla ise 1982 yılında ,3 milyon lira olan GSMH'nın yüzde 27,8 lik bir artışla 1983 yılında

5 _ 5 Başlıca sektörler itibariyle son üç yılın millî gelir rakamları ve gelişmeleri aşağıdaki gibidir : Başlıca Sektörler ve Gelişme Hızları (1968 Yüı Faktör Fiyatları ile) Millî Gelir Rakamları (1) Tarım Sanayi Hizmetler GSYİH GSMH , , , , , , , , , , , , , ,7 Kaynak : DİE (1) DİE, 15 Temmuz 1983 Tahmini Görüldüğü gibi 1982 de sabit fiyatlarla % 4,6 olarak gerçekleşen GSMH artış hızının, 1983 de % 2,9 olarak g yümemizde karşımıza çıkan çok ciddî bir ikazdır. Uygulanan politika ve programlarla iktisadî- büyüme arasındaki ilişk 2. Yatırımlar : Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan tahminlere göre 1983 yılında cari fiyatlarla 1 300,0 milyar TL.'sı üzere toplam 2 153,1 milyar TL.'lık sabit sermaye yatırımının gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu miktarın içinde k ise % 39,6 olmaktadır. Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1983 fiyatlarıyla 1982'ye göre % 4,2'lik bir artış görülmektedir. Kamu k artış beklenmektedir. Başlangıç bütçesi esas alınarak yapılan incelemede, toplam kamu yatırımları içinde genel ve katma bütçe yatırım sermayeler milyon TL.'sı ile % 1,6; KİT milyon TL.'sı ile % 49,1; mahallî idareler ve İller Bankas oluşturmaktadır. Cari fiyatlarla; 1983 yılında 2 153,1 milyar liralık sabit sermaye yatırımı tahminin gerçekleşeceği varsayılsa bile konu sabit fiy yatırım artışından söz etmek mümkün olmamaktadır. Yeri gelmişken; iktisadî büyümemiz için gerekli yeni yatırım artışlarım aramanın yanısıra, mevcut yatırımlarım tırılması ve katma değerin, mevcut kapasiteleri iyi kullanarak artırılması konusuna da dikkatleri çekmek istiyoruz. B

6 6 nna, teknoloji geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına ve işletmeciliğimizi boğan hukukî eksiklik ve kargaşaya d birler alınarak, geçmiş yıllarda yatırılan kaynaklar, yapılan yatırımlar daha verimli hâlle getirilmelidir. 3,j Dış ekonomik ilişkiler : a) Döviz girişleri : aa) İhracat : 1981 yılında 4 702,9 milyon dolar olan ihracat, 1982 yılında % 22,2 oranında artarak 5 746,0 milyon dolar ge bir önceki yılın aym dönemine göre % 2,4 artarak 3 026,7 milyon dolara yükselmiştir. Bu durumda 1983 yıh p ilk yedi aydaki gerçekleşme '% 42,6 olmuştur. Du duruma göre ihracatın ithalatı karşılama oranı % 34,2'dir. ab) İşçi dövizleri : işçi dövizi girişleri 1981 yılında 2 490,0 milyon dolar iken, 1982 yılında % 12,2 azalışla 2 186,6 milyon dolar bir önceki yıllın aym dönemine göre % 24 azalarak 690,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 1983 milyon dolar % 27 oramnda gerçekleşmiştir. ac) Turizm gelirleri : Turizm ve dış seyahat gelirleri 1981 yılında 277,0 milyon onlar iken, 1982 yılında 261,6 milyon dolar olara bir önceki yılın aym dönemine göre % 18,3 artarak 171,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 1983 dolar % 45,7 oramnda geıçekleşmiştir. ad) Dış kredi kullanımı : 1981 yılında sağlanan 840,2 milyon dolar program kredisine karşılık, 1982 yılında sağlanan 1 007,3 milyon d yılında 453,8 milyon dolar olan program kredileri kullanımı 1983 yılında 152,1 milyon dolara düşmüştür. B doların % 33,8'lik kısmı gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi; döviz gmşlerimizin en önemli kalemlerini oluşturan ihracat ve işçi dövizleri girişlerinde azala lığı açısından bir an bile gözden kaçırılmaması gereken ihracatımızdaki son durum dikkatle izlenmelidir. Kaildi ki rinde 120 milyar liralık bir olumsuz etki yapmaktadır. Bu olumsuz etki, döviz kuru politikaları gibi bazı aletler ku lerimizdeki azalma, bazı sosyal ve kültürel politikalar devreye sokularak, ancak ekonomik enstrümanlar ve cazibele bu kaynağı kurutmayacak biçimde geliştirilmelidir. b) Döviz çıkışları : ba) İthalat : 1981 yılında 8.933,4 milyon dolar olan ithalat, 1982 yılında 8 842,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yon dolar olarak gerçekleşmiştir.

7 7 Bu durumda 1983 yılı program hedefi olan milyon doların % 50,8'lik kısmı gerçekleşmiştir. İthalatın anamal gruplarına göre yüzde dağılımı : Yatırım malları f İnşaat malzemesi Makine ve teçhizat Tüketim maddeleri Hammaddeleri 24,7 1,9 22,8 2,0 73,3 26,3 2,4 23,9 2,0 71,7 bb) Dış borç ödemeleri : 100,0 100, yıhnda anapara ve faizleri olmak üzere milyon borç ödenmiştir yılının ilk altı aylık döneminde yılının aynı döneminde ise, 935 milyon dolarlık ödeme yapılmıştır yılında 1982 yılına oranla % 12,9'luik bir dış 4. Para - kredi alanlarında gelişmeler a) Emisyon : Yıl sonu gerçekleşmelerine göre emisyonda 1981^6 % 38,7, 1982'de % 40,4 oranlarında artışlar olmuştur yılının ilk sekiz aylık dönemindeki artış oranı % 15,3 olmuştur. b) Para ara : 1981 ve 1982 yıllarında % 38,1 oranında artış gösteren para arzı, 1983 yılının ilik sekiz ayında % 41,3 oranında tır. c) Merkez Bankası Kredi ve Avanslar : 1981 yılında % 41,2 oranında genişleyen Merkez Bankası kredi ve avanslarının artış hızı 1982 yılında düşmüş % 1,6 noksanı ile gerçekleşmiştir yılının ilk sekiz ayında % 35,1 oranında bir azalma olmuştur* d) Mevduat ve Banka Kredileri : Bankalardaki toplam mevduat 1981 yılında 1980 yılına oranla % 102,6 artışla milyar lira, 1982 yılında 1983 yılının ilk sekiz aylık döneminde artış % 44,0 idi. Banka kredileri ise 1981 yılında milyar lira iken 1982 yılında % 36,9'luk bir artış ile milyar lira nemindeki artış oram % 37,7 idl

8 8 e) Fiyat Hareketleri : 1983'ün 8 aylık döneminde Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksindeki artış % 21,4 olmuştur. Bu oran 1981 aymda ise % 15,6 olmuştur. Toptan eşya fiyatları genel endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki geçinme endeksleri son dört yıl içinde aş 1963 ^=100 Tefe Ankara istanbul (8 ay) 'Kaynak : : Ticaret 1 230, , , , ,6 Bakanlığı 1 174, , , , , , ,1' 3 831, , ,9 5. İstihdam : 1983 yılı geçici program tahmininde; toplam sivil işgücü arzının toplam sivil işgücü talebinin ise 1 mektedir. Bu duruma göre tarım dışı işgücü fazlası kişi olmaktadır. Bu rakam tarımda en faal mevs ile toplam işgücü fazlası kişiye yükselmektedir yılında kişi olan toplam işgücü fazla (iken bu oran 1983 yılında % 18,82'ye çıkmıştır yılı program tahmini ise % 19,77'dir. Son üç yıl için istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki gibidir : (15 4- yaş erkek, kadın, bin kişi) İşgücü arzı talebi ve işgücü fazlası : 1984 Program Hedefi Sivil işgücü arzı Sivil işgücü talebi Tarım dışı işgücü fazlası Tarımda en faal mevsim işgücü fazlası Toplam işgücü fazlası İşgücü fazlası oram (%) , , ,77 Kaynak : DPT

9 9 m MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TA SARISI VE ÖZELLİKLERİ : 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısı ile kuruluşlarımıza, yaratılması programlanan toplam kamu kaynağının büyükl tır Malî Yılı Bütçe Tasarısının, bir yandan enflasyonla mücadeleyi esas alırken, diğer yandan da % 5 olarak yönelik olduğu belirtilmektedir. Bu bütçe ile hızlı bir yapısal değişim süreci içinde bulunan ekonomimizde ulusal kullanılması sağlanarak alt yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, mal ve hizmet üretiminin artırılması, gelir dağılım yaygınlaştırılması, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve devlet daire ve kurumlarının topluma sundukları hizmetl hükümetçe ifade edilmektedir. Hükümetçe bu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanan 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 3 250,0 milyar lira olarak Dan 1. Gider Bütçesi : a) Genel : Hükümet tarafından sunulan 1984 Malî yılı bütçe Kanunu tasarısı ekonomik ayırımda 1983 ile kar I. Cari Hizmet Ödenekleri 1983 Bütçe Kanunu ile 1984 Bütçe Tasarısı (Ekonomik Ayrımına Göre) (Milyar TL.) 1983 % Pay 1984 % Pay I. Cari Hizmet ödenekleri a) Personel Ödenekleri b) Diğer Cari Ödenekler II. Yatırım III. Sermaye Teşkili ve Transfer Konsolide 1 193,0 695,0 498,0 554,9 852, ,0 45, ,0 26,7 834,0 19,2 661,0 21,3 740,7 32, ,3 100, ,0 46,0 25,7 20,3 22,8 31,2 100,0 Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 1984 malî yılı bütçe kanunu tasarısı ile kuruluşlara verilen öden ve % 31,2'si de transfer giderlerine ayrılmıştır. tır malî yılı tasarısının 1983 yılı bütçesinin yıl içi değişikliklerinden sonra Ağustos sonu itibariyle ulaştığı

10 Bütçesi ile 1984 Bütçe Tasarısı Karşılaştırması (Milyar TL.) 1983 ( ) % Pay I. Cari Hizmet Ödenekleri a) Personel Ödenekleri b) Diğer Cari Ödenekler II. Yatırım III. Sermaye Teşkili ve Transfer Konsolide 1 300,1 40,8 693,6 21,8 606,5 19,0 605, ,9 40, ,5 100,0 Öte yandan Kamu Hesapları Bülteninin geçici bilgilerine göre 30 Ağustos 1983 günü itibariyle harcamalar katma ayrımındaki verileri şöyledir : 1983 Yıh Harcamaları 30 Ağustos 1983 Genel Katma Toplam Hazina Yardımı () Konsolide (Milyar TL.) 1 440,7 203, ,8 227, ,7

11 - 11 b) Yatırımlar : Sabit sermaye yatırımlarının 1976 yılından sonra sabit fiyatlarla artış hızı azalmış, 1978'den itibaren de mutla Yatırımlar (1982 Fiyatlarıyla) Toplam yatırım Yüzde Yıllar (Milyar TL.) Değişme? , , , , , , , , ,0 20,2 4,6 10,0 3,6 10,0 1,7 3,4 4,2 6, yılında Hükümetçe belirlenen kamu yatırımlarının Öncelikleri özet olarak aşağıdaki gibidir. (i) Sektörel öncelikler : (ii) (iii) (iv) (v) Enerji ve madencilik, Tarım (altyapı, sulama, araştırma - yayın ve ormancılık) Ulaştırma - haberleşme, Ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak altyapı tesisleri İhracata dönük projeler, Dış para ihtiyacı karşılanmış projeler, 1984 ve 1985 yılında tamamlanabilecek projtfer, Darboğaz giderme ve ekonomik ölçeği tevsii yatırımları,

12 12 Belirlenen önceliklere göre 1984 yılı kamu yatırımlarının dağılımı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir Sektörler Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı III üncü Beş IV üncü Beş; Ydlık Plan Yıllık Plan Gerçekleşme (%) Gerçekleşme (%) 1983 Programı % Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma - haberleşme Turizm Konut Eğitim Sağlık D. hizmetler 10,8 6,7 22,8 13,2 24,4 1,0 2,3 6,5 2,2 10,1 10,4 9,7 22,2 18,3 19,1 1,0 1,7 8,2 2,3 7,1 11,3 9,4 16,3 23,8 19,2 0,9 2,4 4,6 1,9 10,2 100,0 Tablodan da görüldüğü üzere 1983 ve 1984 yıllarm da tarım, enerji, diğer bazı payı ise önemli ölçüde azalmaktadır^ altyapı 100,0 100,0 yatınmlanmn payı a c) Transfer ödemeleri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin genel durumu : Katma bütçelere Hazine yardımları hariç; milyar liraya ulaşan transfer ödeneklerinin başhcaları mi ödemeleri, 60.0 milyar lira ile iç borç ödemeleri ve milyar lira ile de Emekli Sandığına ödemelerdir. Karma ekonominin kurallarına ve ülkemiz koşullarına uyularak kurulan KİT'ler ekonomik yapımızın önemli u ve kârlılık ve gereğine göre kamuya hizmet anlayışı içinde çalışmaları öngörülen bu kuruluşların bugün için bü langıçta Türkiye'de planlı bir sanayi atılımına öncülük eden bu kuruluşlar giderek Hazineye yükler getirir hale ge KİTİerin Hazineye yük olmalarım önlemede serbest fiyat politikası bir araçtır. Ancak, Türk ekonomisi için ö katma değer yaratmaları ve düşük birim maliyetli üretim yapmalarıdır. Bu hususların sağlanması da teknoloji ve tekleme ve çok iyi bilindiği gibi yönetim ve denetim yapılarının iyileştirilmesi koşullarına bağlıdır. Geçirdiğimiz son iki yılda KİT'lerin genel finans yapıları aşağıdaki şekilde gözlenmiştir yılında 68 milyar liralık kaynak ödeme fazlası tespit edilmiş ve 1982 yılı için tespit edilen milyar lir si milyar lirayı bulmuştur. KİT'lere 1982 bütçesinden milyar lira transfer edilmiştir.

13 yılında 24.9 milyar lira kaynak yaratmaları ve milyar lira yatırım gerçekleştirmeleri programlanan KİT yar lira olarak belirlenmiştir. Ancak bu program kuruluşların maliyetlerine gelebileceği varsayılan artışların hâsılatla tedbirleri ve prodüktivite ile 111 milyar TL. kaynak yaratmalarını da kapsamaktadır. Bu dönemde söz konusu kuruluşl cekleri programlanmıştır. KİT'ler 1983 yılında alınan tasarruf tedbirleri ile, 1983 yılında 95 milyar lira kaynak yaratmışlar ve 678 milyar 1984 yılı ile ilgili KİT ve benzeri kuruluşlar Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin çalışmaların son aşa Yapılan görüşmelerde edinilen bilgilere göre; Programda kuruluşların 104 milyar lira kaynak ödeme açıklarının olacağı ve 863 milyar liralık yatırım yapacakl ralık finansman gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Bu finansman ihtiyacının milyar lirasının bütçeden cağı programlanmıştır. KİT konusunda 1983 senesinde şekilsel de olsa bazı olumlu adımların atıldığı ve bazı çabaların gösterildiği gerç mesi için, KİT öz kaynaklarının takviye edilmesi gerekmektedir. Oysa İ984 yılı bütçesine baktığımız zaman bu yap lageldiği şekilde, bozan bir tablo ile karşı karşıya bulunulduğu gözlenmektedir. İşletmeci kuruluşlarımıza bütçeden 34 milyar yatırım görevi verilmektedir. 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin en olumlu yönü olan İDT/KİK ayırımını bütçelerimize, yatırım pr konusunda başarıya ulaşmamız güç gözükmektedir. KİT'ler konusunda deyinmekte yarar gördüğümüz ikinci konu; bu kuruluşlarımızda çalışan personelin özlük ha Bilindiği üzere, KİT konusunun 1983 yılında, 440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 19 yıl sonra, yeniden başında 440 sayılı Kanunun öngördüğü özel personel rejiminin yürürlüğe konulamamış olması gelmektedir. Son yapılan düzenlemede de bu konuda özel bir kanun çıkarılacağı öngörülmektedir. Temennimiz bu kanunun g dan hazırlanmasıdır. Zira, en önemli husus; yalnız ücret rejimi yönünden değil, her yönüyle bu kuruluşlarımızın ge yeceği, faaliyet gösteremeyeceği hususudur. 2. Gelir Bütçesi : a) Genel : Bütçe ödeneklerine hayatiyet kazandıran bütçe gelirleri son yıllarda Türk bütçe tatbikatında özel bir önem kaza tikrar politikasının zorunlu bir sonucu olarak, Devlet bütçesi ödenekleri, bütçe gelirlerine sıkı sıkıya bağlanmış, büt mıştır. Böylece ödeneklerin gerisinde kalan ancak gerçek Devlet gelirleri civarında bağlanan harcama bazına dayan Enflasyonla mücadelede prensip olarak doğru olan bu uygulamanın kamu hizmetleri taleplerinin karşılanmasını ve yıl içindeki akımını düzenlemek son derece önem kazanmıştır. 1980, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında sürdürülen vergi kanunlarında değişiklik yapma çalışmalarının, alman idarî ö zı sonuçlar verdiği, vergi sisteminden ziyade, vergi miktarında geriye gidişi önlediğini söyleyebiliriz. Vergi gelirleri 1980 yılında yapılan vergi yasa değişikliklerini takiben yükselmiş, ancak 1982 ve 1983 yıllarında lerden % 16.5'e düşmüş bulunmaktadır. Bu gelişmeyi aşağıdaki etkenlerden kaynaklanmış kabul etmek mümkündü

14 14 1. Vergi sistemimiz içinde önemli bir yer tutan (Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi) gelir üzerinden alınan ver değerleme vb. önemli azalmalar yapmıştır. 2. Vergi idaresi, personel, araç ve teçhizat yönünden yeterli imkânlara sahip değildir. Gelir teşkilatının bugün nin tahsiline elverişli olup, vergi mükelleflerinin takip ve denetimi ile vergi politikaları tespiti ve uygulanması gör 3. Vergi mevzuatı yapılan bütün düzenlemelere rağmen ekonominin genel yapısı ve gelişmesi ile özdeşleşmiş, iyi saptamış ve bu alanları vergilemeyi amaçlamış, kendi içindeki organik bağları ile bütünlük gösteren bir sistem lık ve yetersizlik zaman içinde vergi gelirlerinin gereken ölçüde artmasını engellemekte yani, vergi elastikiyetinin dü Ancak anlaşılıyor ki; bütçe gelirlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıklı bir üretim yapımızın oluşmasına rimli işleyip daha çok katma değer ve giderek daha çok gelir yarattığı zaman, bütçe gelirleri sağlam bir zemine oturm 1980 yılında 925 milyar TL. olan Genel Gütçe Gelirleri, 1983 (tahminî) milyar TL. ye ulaştırılmıştır. b) Konsolide Bütçe Gelir Tahmini: 1984 malî yılı konsolide bütçe gelir tahminleri 1983 yılı gerçekleşme tahminleri ile mukayeseli olarak aşağıdadır KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN 1983 TAHSİLAT TAHMİNİ 1984 YILI BÜTÇE TEKLİFİ VE ARTIŞ ORANLARI (Müyon TL.) Gelirin Çeşidi 1983 Yılı Tahsilat Tah^ 19 Bü Konsolide Bütçe Gelirleri A) Genel Bütçe Gelirleri a) Vergi Gelirleri b) Vergi Dışı Normal Gelirleri c) Özel Gelirler ve Fonlar B) İç İstikraz C) Katma Bütçe Gelirleri , , , , , , , Tablodan izleneceği gibi, 1983 yılında milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen konsolide bütçe gelirlerini milyar lirası iç istikraza, 45 milyar lirası da katma bütçe gelirlerine ait bulunmaktadır Konsolide Bütçe Gelirlerinin ise milyar liraya ulaşacağı ve önceki yılın tahsilat tahminine göre % 38

15 15 c) Genel Bütçe Gelir Tahmini: Genel bütçe gelir tahmini aşağıdaki tabloda 1983 yılı tahsilat tahmini ile birlikte verilmiştir. GENEL BÜTÇE GELİRLERİNİN 1983 YILI TAHSİLAT 1984 YELİ BÜTÇE YÜZDELERİ (Müyon TL.) TAHM Gelirin Çeşidi Vergi Gelirleri Toplamı : Gelirden alınan vergiler Servetten alınan vergiler Mallardan alman vergiler Hizmetlerden alınan vergiler Dış ticaretten alınan vergiler Vergi Dışı Normal Gelirler Toplamı : Kurumlar Hâsılatı ve Devlet payları Devlet Patrimuvanının gelirleri Faizler, Taviz ve İkrazlardan geri alınan Cezalar Çeşitli gelirler Özel Gelirler ve Fonlar Toplamı: Özel gelirler Fonlar 1983 Yılı Tahsilatı Tahmini (*) ,Q , , , , , , , , , , , , , ,0 198 (B T lQS-<MMM> 2 «(*) 7 aylık sonuçlara göre tahsilat tahmini. Tablodan da görüldüğü üzere 1984 yılı Genel Bütçe Gelirleri tahmininin, önceki yıl tahsilat tahminine göre % 36,6 % 23,2 artışla milyar liraya, Vergi Dışı Normal Gelirlerinin % 68,3 artışla 345 milyar liraya, Özel Gelirler ve Ulaşacağı tahmin edilmiştir. Komisyonda yapılan çalışmalarda Genel Bütçe Gelirleri üzerinde önemle durulmuş, gelir tahminlerinin isabeti k tahminlerin isabeti üzerinde gerekçeli ve ayrıntılı açıklamalarda bulunarak tahminleri ısrarla savunmuştur.

16 16 d) tç İstikraz ve Katma Bütçe Gelir Tahminleri : Hükümet; 1984 yılı için, 300 milyar îç istikraz hâsılatı öngörmüş, Hükümet; katma bütçeli idarelere, 1984 yılında özgelirleri 74,4 milyar, Hazine yardımı 476,6 milyar olmak ü Sonuç olarak; Gelir bütçesinin tüm gelir türleri üzerinde önemle duran komisyonumuz, 1984 bütçesinin özelliğine işaret ed genel bütçe gelirlerinin tahmin ve tahsilatının birbirlerine yaklaşmasına bağlı olduğuna dikkati çekmiştir. Ayrıca, beraberce geliştirilmesi ve bu arada vasıtalı vergiler alanında gerçek bir reform niteliği taşıyacak olan Katma Değe yapılacak iyileştirmelerle başarıya ulaşılamayacağı, Vergi İdaresinin hukukî yapısının ve kuruluşunun da yeni başta yapıya kavuşturulması gerektiği hususları üzerinde önemle durulmuş ve bu konular hükümete duyurulmuştur, 3, Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinde yapılan değişiklikler : Genel Bütçeye giren dairelerin harcama kalemleri ile katma bütçeli kuruluşların hazine yardımlarında yapıl cetvelin liralık rakamını etkilediğinden «Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci madde Gider - Gelir dengesini sağlamak amacıyla liralık fark (B) işaretli cetvelin ( ) kısm lira, ( ) kısmında yer alan «Çeşitli Gelirler» maddesine lira eklenmesi liralık gelir tahmini lira şeklinde değiştirilerek, «Bağlı Cetveller» başlığı altında yer alan 20 nci maddedeki cetvellerden; (A) Cetveli, 1 inci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmesi suretiyle, (B) Cetveli, 2 nci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmesi suretiyle, (H) Cetveli, arazi üzerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin günlük tazminat miktarı «Katsayılar ve yurt dışı aylıkları» başlığı altında yer alan 24 üncü maddenin (a) fıkrası (657 sayılı) Devlet Mem sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (39) olarak belir bulunan sabit gelirli memur kesiminin gelirlerinde bir miktar artış, yapmak ve bütçenin genel dengesinin de bozu değiştirilerek, (c) Fıkrası, « tarih ve 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı» yürürlükten kaldırılarak yerine «30.9 Kararı» yürürlüğe konulduğundan bu şekilde değiştirilerek, «Kadroların kullanımı» başlığı altında yer alan 26 nci maddenin (B) fıkrası mahallî idarelerce 1983 yılında i met için alınan ve kadrosuzluktan dolayı kullanılamayan araçların kullanımı için ihtiyaç duyulacak kadroların v «Kadro cetvelleri Bütçe Kanununa eklenen kurum ar» başlığı altında yer alan 27 nci maddenin (a) fıkrasınd terliği» ibaresinin «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı» şeklinde,değiştirilerek, «İşçi kadroları» başlığı altında yer alan 28 inci maddenin (A) bendinin (c) fıkrası, mahallî idarelerce 1983 yılın hizmet için alınan ve kadrosuzluk nedeniyle kullanılamayan araçlara personel temin edilebilmesi amacıyla kadro yıllarda artma eğilimi gösteren sıtma hastalığı ile mücadelede etkinlik sağlayabilmek için 1983 yılında istihdam

17 17 anlaşıldığından bu ihtiyacı giderebilmek amacıyla 1983 yılında vize edilmiş miktarla bağlı kalınmaksızın işçi kadro eklenerek, Tasarının diğer maddeleri ve bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. IV - SONUÇ VE ÖNERİLER : malî yılı konsolide bütçe tasarısı, Bütçe - Plan Komisyonuna 3 250,0 milyar lira olarak sunulmuşt cunda : Cari harcamalardan TL. indirim Transcfer harcamaları TL. ek Transfer harcamalarına TL. ek olmak TOPLAM TL. artırılmış v Genel bütçeye dahil daireler Katma bütçeli idareler TOPLAM Hazine yardımı () TL. olarak bağ 2. Komisyonumuzda kabul gören 1984 malî yılı konsolide bütçe tasarısının ekonomik dağılımı şöyledir. (Milyar TL.) I - Carî hizmet ödenekleri 1 494,1 a) Personel ödenekleri b) Diğer carî hizmet ödenekleri II - Yatırım ödenekleri III - Sermaye teşkil; ve transfer ödenekleri TOPLAM HAZİNE YARDIMI () KONSOLİDE 834,0 660,1 743, , ,7 475, ,1

18 18 Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçe ödeneklerinin ekonomik dağılımı Tablo l'de, Genel bütçeli kuruluşların 1984 malî yılı bütçelerinde Komisyonumuzca yapılan net ekleme ve kesintiler T 4. Bu sonuçlara ulaşan Komisyonumuz aşağındakî önerileri geliştirerek 1984 bütçe çalışmalarını tamamlamışt Hükümete sunulan öneriler, geçen yıl olduğu gîbi; ayrıntılarına inmeden genel yapılarıyla; 1. Kaynak kullanımı ve aktarımı, 2. Kaynak temini, (Başlıklarıyla aşağıda verilmiştir. Geçen yıllarda işaret edilen hususların, geçerliliklerini ve önemlerini bu yılda aynen tekrar ediyoruz. 1. Kaynak Kullanımı ve Aktarımı Konusunda Öneriler : Ekonomik politikalarla malî politikaların bir uyum içinde yürütülmesi her ülke yönetiminin temel kurallarınd ve uygulanması esnasında kamu kaynaklarının kullananının ekonomik hedeflere ters düşmemesi ve olumlu dtkjde ve kaynak aktarımı konularına özen gösterilmesi gerekmektedir. a) Kaynak Kullanımı r Bütçelerde kaynak kullanımım etkin hale getirmek için hizmet - maliyet ilişkisine önem verilerek, program - p hızda ele alınmalıdır. Özellikle; yıllık yatırım programları ve proje tercihleri Türk Bütçe hazırlığında çok az tartışılan konular olma Kaynak kullanımım, program ve projelere bağlamak gerekirken, bütçelerde fon uygulamalarına ağırlık veril Kaynak kullanımında, belirlenmiş kamu hizmetlerinin öncelik ve ağırlığını yıl içinde değiştiren otomatik ö ıbütün bunların yamsıra; kaynak kullanım tercihleri belirlendikten ve Yasama Organlarından geçirildikten s ğini ileri sürerek kaynak kullanım tercihlerini değiştirmeleri veya az harcama yaptırarak tercihlerin elfci derecele b) Kaynak Aktarma : (Bütçeler vasıtasıyla ekonomik yapıyı etkileyen diğer önemli konu kaynak aktarma konusudur. Türk bütçesi içinde doğrudan kaynak aktarma diğer deyişle transferler çok büyük önem taşımaktadır. Başta üzere pek çok kurum bütçe içinden doğrudan kaynak almakta ve bu husus giderek kronik hale gelmektedir. ÖzeH'i temel düzenlemeler yapılarak ve belli bir takvim içinde bütçe sisteminden çıkarılmalıdır^ Bu arada; yıllık yatırım ve finansman programının tespit ve idaresinde dikkatm olunmalıdır. Kaynak aktarma konusunda; bütçeleri doğrudan ve dolaylı ilgilendiren bir diğer husus, dış proje kredilerinin kredilerinin, üretim sistemine sevkedilmeleri esnasında kredilerin yapısını bozan ve üretim için anlamh bir kayna banka işlemleri gözden geçirilmelidir.

19 19 2. Kaynak Temini Konusunda Genel öneriler : Devlet bütçesinin kaynaklan büyük ölçüde genci bütçe gelmerinden oluşmaktadır. Bu gelir bölümünün alt yap Türk Vergi Sistemi pek çok hususun yanısıra iki temel hususun benimsenme ve çözümüyle daha sıhhatli bir ya a) (Üretim sistemi ile vergi sistemi beraberce düşünülmeli, öncelikle üretim sistemi daha çok değer yaratır hale malıdır. b) Peşisıra, mevcut ve yaratüan değerin ekonomik yapı içindeki dolaşımı tam bir izlemeye tabi tutulmalı ve üret olmayan bir zincir haline getirilmelidir. Özetle; üretim sistemiyle uyumlu ve kopuksuz bir kayıt düzeni üzerine adaletli bir vergi sistemi oturtmak ve bu aslî ödevidir. Komisyonumuz, yaptığı incelemeler esnasırida genel yapısıyla raporuna amığı bu önerileri, ayrmtılarıyla hükümet bütçe sistemi oluşturmasını, bunun için çalışmalara hemen başlanılması gereğim önemle vurgulamıştır. Yukarida özetlenen Komisyon çalışmaları sonunda, bütün ayrıntılarıyla incelenen 1984 malî yılı bütçesi, Danışma üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. Tandoğan TOKGÖZ Başkan Orhan BAYSAL Başkanvekili Cemil ÇAKMAKLI Sözcü Bahtiyar UZUN Kâtip Muhsin Zekâi BAYER Söz hakkım saklıdır. Üye M. Nedim BİLGİÇ Üye Recai DİNÇER Üye Ahmet Senyar D Söz hakkım sak Üye Abdurrahman Ali GİRMEN Üye imzada bulunamadı. Özer GÜRBÜZ Üye İmzada bulunamadı. Hayati GÜRTAN Söz hakkım saklıdır. Üye Turgut KUNT Üye Ertuğrul Zekâi ÖKTE Üye Tülay ÖNEY Üye İmzada bulunamadı. Salih Necdet ÖZDOĞAN Söz hakkım saklıdır. Üye Evliya PARL Üye Turgut TAN Üye İmzada bulunamadı. M. Ali Öztürk TEKELİ Söz hakkım saklıdır. Üye Türe TUNÇBAY Üye Cahit TUTU Söz hakkım sa Üye

20 20 TABLO : I 1984 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN BÜTÇE Ö EKONOMİK DAĞILIMI Personel giderleri Diğer cari harcamalar Cari harcamalar toplamı Genel Bütçeye dahil idareler Katma bütçeli idareler 720,5 113,5 599,9 60, ,4 173,7 Hazine yardımı () Konsolide bütçe Not : TOPLAM 834,0 660, Kamulaştırma ödenekleri yatırım ödenekleri içerisine alınmıştır.

21 21 TABLO : U GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1984 MALİ YILI BÜTÇELERİNDE KOMİSYONUMUZCA* YAPILAN NET EKLEME VE KESİNTİLER (1 000 TL.) Hükümetin Daireler teklifi Eklenen Düşülen Kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Anayasa Mahkemesi Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Danıştay Yargıtay Devlet İstatistik Enstitüsü Diyanet İşleri Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Millî Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Jandarma Genel Komutanlığı Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Çalışma Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İmar ve İskân Bakanlığı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal Güvenlik Bakanlığı ' OQ ' T-. ' < , TOPLAM

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. HAZİRAN 215 DÖNEMİ 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Maliye Bakanlığı 15/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Maliye Bakanlığı 15/08/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,686,927,270.01 621,054,555.04 2,065,872,714.97 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 266,076,572.26 918,958,427.74 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2016 Maliye Bakanlığı 15/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU MART 2017 Maliye Bakanlığı 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 300.995.224.000 330.772.633.000 360.321.529.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.301.354.000 8.943.556.000 9.678.272.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.183.383.000

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2012 Yılı Eylül Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Maliye Bakanlığı tarafından 16/10/2012 tarihinde yayımlanan 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu na göre;

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

Ocak-Eylül 2011 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Eylül 2011 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,775,432,120.00 3,051,154,085.35 2,043,897,274.21 1,007,256,811.14 01 VERGİ GELİRLERİ 1,419,144,120.00 1,425,644,120.00 988,629,222.02 437,014,897.98 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

Ocak-Aralık 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Aralık 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,800,517,121.70 2,660,606,917.45 139,910,204.25 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 1,276,754,453.02-91,719,453.02 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2016 Maliye Bakanlığı 15/12/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2016 Maliye Bakanlığı 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı