DĠPLOMALARIN TANINMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠPLOMALARIN TANINMASI"

Transkript

1 AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ tarafından finanse edilen proje Schengen BaĢkanlığı Göç ve Mülteciler Dairesi Genel Müdürlüğü Genel Proğram: Dayanışma ve göçmen akımlarının yönetilmesi Üçüncü Ülkelerin Vatandaşları için Avrupa Bütünleşme Fonu 2011 Yıllık Programı Proje: Üçünü ülkelerin vatandaşlarına yönelik hukuki ve sosyal destek entegre hizmetleri Sözleşme referans No: IF/ Lehdar/Kullanıcı: ADO SAH ROM adlı Organizasyon Geliştirme Derneği (Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM) DĠPLOMALARIN TANINMASI 1. Diplomanın tanınması ne demektir? Menşei (Gelinen) ülkenin akrediteli bir eğitim kurumu tarafından verilen bir diploma veya bir tahsil belgesinin tanınması, söz konusu belgenin gerçek olarak kabul edilmesi demektir. Tanınması için diploma veya tahsil belgesi Romen eğitim sisteminde kabul edilen seviyeyi belirlemek üzere bu belgeler Romen eğitim sistemi ile kıyaslanarak değerlendirilecektir. Diploma veya sertifika Romen Devleti tarafından gerçek olarak kabul edilirse, Romanya da eğitiminize devam edebilir veya tahsilinize göre işe girebilirsiniz. Dikkat!!! Diploma veya tahsil belgenizin tanınması sadece sizin gösterdiğiniz amaç ile gerçekleştirilir. Netice olarak, tanınmış diploma veya tahsil belgesi ancak tanınması talep edildiğinde belirtilen amaçla kullanılabilir. Örneğin; işe girmek amacı ile lisans diplomanızın tanınmasını talep ettiyseniz, bu şekilde tanınan diplomayı master programına başvuruda kullanamazsınız. Bunun için farklı amaçlı yeni bir tanınma prosedürü başvurusu yapmanız gerekir. 2. Diplomanın tanınmasını kim talep edebilir? Yurtdışında tanınmış bir okul, lise veya üniversite tarafından verilen bir diploma, sertifika veya tahsil belgesine sahip bir yabancı vatandaş iseniz diplomanın tanınmasını talep edebilirsiniz. Tanınma dilekçesini yapabilecek kişiler: - Siz (hamili) veya vekil tayın ettiğiniz diğer bir kişi; - Eğitim görmek istediğiniz ilgili üniversite; - Çalışmak istediğiniz işveren. Dikkat!!! Çift uyruklu olsa da Romen vatandaşlar yurtdışında aldığı diplomanın tanınmasını talep edemezler. Romanya da tahsil belgelerini kullanmak için denkliğini talep etmeleri gerekiyor. Denklik söz konusu diploma veya tahsil belgesinin verildiği tarihe kadar görülen tahsil programının Romen eğitim sistemi ile uyumunun değerlendirilmesi demektir. Denklik sonrası yurtdışında eğitim gören Romen vatandaşları Romanya da eğitim görenlerle aynı hakları tanıyan bir belge verilmektedir. Netice olarak denklik yapılan diploma her zaman her amaçla kullanılabilir (eğitim, çalışma vs).

2 3. Diplomanın tanınmasını talep etmeden önce neler yapmanız gerekiyor? Bir tahsil belgesinin tanınmasını talep etmeden önce söz konusu belgeye yasallaştırma yapılması ve apostil uygulanması veya menşei ülkedeki otoriteler tarafından Orijinallik Sertifikası verilmesi gerekmektedir. Yasallaştırma bir devletin otoriteleri tarafından verilen bazı resmi evrakların tahrifini önlemek için uygulanan bir yöntemdir. 3 farklı aşama içermektedir: 1. Kendi yasal hükümlerine göre tahsil göründüğü devletin yetkili otoritesi tarafından belgenin onaylanması; 2. Menşei ülkenin yetkili otorite, diplomatik misyonu veya o ülkedeki Romanya nın konsolosluğu veya menşei devletin Romanya daki diplomatik misyonu veya konsolosluğu tarafından yasal prosedüre uygun şekilde onaylanması; 3. Romanya Dışişleri Bakanlığında belgenin son onay kabul işlemi. Apostil şerhi Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması konusunda LAHEY Sözleşmesi imzalayan devletler tarafından verilen belgelerin tabi olduğu kolaylaştırılmış bir yöntemdir. Bu devletlerin verdiği resmi belgeler üzerine bir apostil uygulanıyor, yani söz konusu devletin yetkili bir otoritesi tarafından bir mühür (genelde söz konusu devletin Romanya daki diplomatik misyonu tarafından uygulanır). LAHEY Sözleşmesini imzalayan devletlerin listesini bulacağınız link : Romanya nın yasal tasdik veya benzeri herhangi bir formalite konusunda (adli yardımlaşma anlaşması) ikili anlaşma imzaladığı ülkelerdeki otoritelerin verdiği resmi belgeler yasallaştırma, apostil şerhi ve benzeri formalitelerden muaftır. Romanya nın adli yardımlaşma anlaşması imzaladığı devletlerin listesini bulacağınız link: Dikkat! Eğitim diplomanızı aldığınız devletin (apostil şerhi için) LAHEY Sözleşmesi tarafı olduğunu veya Romanya ile onay muafiyeti konusunda ikili anlaşma imzaladığını kontrol ediniz. Diploma imzalayan devletler dışında bulunan diğer bir devlet tarafından verildiği durumda, diplomanın tanınmasından önce yasallaştırma prosedürünü yerine getirmeniz gerekecektir. 4. Diplomanın tanınmasını nasıl talep edebilirsiniz? Tahsilinizin tanınması için dosyayı hazırlayan yetkili otoriteler Romanya da sahip olduğunuz oturum hakkınıza göre farklıdır: 1. Bir Romen vatandaşının aile ferdi olduğunuz veya Romanya da uzun süreli oturum hakkına sahip olduğunuz durumda bu hususta yetkili otorite Milli Eğitim Bakanlığı dahilinde faaliyet gösteren Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor (Diplomaların Tanıması ve Denkliği Ulusal Merkezi - CNRED) dir. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (Diplomaların Tanıma ve Denkliği Ulusal Merkezi - CNRED) Adres: Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, Bükreş Web sayfası: 2. Romanya da (amacı fark etmeksizin) geçici oturum hakkı olan diploma hamili için yetkili Milli Eğitim Bakanlığı dahilinde faaliyet gösteren Direcţia de Relaţii Internaţionale (Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü) dür.

3 Ministerul Educaţiei Naţionale (Milli Eğitim Bakanlığı) Adres: Str. Gen. Berthelot, nr , Sector 1, Bükreş Doktor ünvanının tanınması için, tanınma dosyaları, Üniversite Ünvanı, Diploması ve Belgelerin Tanınma Ulusal Konseyine (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) teslim edilecektir. Tanınma ulusal yasalarda öngörülen doktor bilim ünvanlarının teyit kurallarına göre yapılacaktır. Yurtdışında mesleki eğitim tedarikçiler (akrediteli okul birimleri veya eğitim kurumları olmayan) tarafından verilen yeterlilik belgelerinin tanınması Milli Eğitim Bakanlığı dahilinde faaliyet gösteren (Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor - Diplomaların Tanıma ve Denkliği Ulusal Merkezi- CNRED) yetkisinde değildir. Böyle bir yeterlilik belgeniz olduğu durumunda Centre de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale (Mesleki Yeterlilik Değerlendirme ve Belgelendirme Merkezleri) adlı kurumlarla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bu Merkezler dahilinde sizin yeterlilik dalındaki uzmanlar bazı faaliyetlerin nasıl sürdürebileceğinizi inceleyip söz konusu alanda çalışabilmeniz için bir belge verileceklerdir. 5. Eğitim diplomaların tanınması için teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir? Dosyanın yetkili otoritelerin bildirdiği listeye uygun şekilde hazırlanması gerekir A. Üniversite öncesi öğretim (1 12 sınıf ve/veya lise sonrası okulla): Tip dilekçe; Tanınmak üzere eğitim belgesi, tasdik edilmiş / apostil şerhi ve fotokopisi; Tanınması talep edilen eğitim belgelerinin onaylı tercümesi; Diploma ile tamamlanmayan eğitim süreleri için okul belgeleri/transkriptlerin fotokopisi; Gerektiği durumda noter vekaletnamesi(vekil tayin edilen kişiler için) oturum kimliği/pasaport fotokopisi ve doğum belgesi fotokopisi tercüme edilmiş ve gerektiği durumda yasallaştırılmış / apostil şerhi ile; Diplomaların tanınması için resmi harç ödeme kanıtı. B. Yüksek öğretim(fakülte, master, üniversite sonrası uzmanlık eğitimi): Tip dilekçe; Tanınmak üzere eğitim belgesi, yasallaştırılmış / apostil şerhi ile, fotokopisi; Tanınması talep edilen eğitim belgelerinin onaylı tercümesi; Diploma/transkript eki veya onaylı fotokopi ve onaylı tercümesi; Olgunluk sınavı diploması fotokopi ve onaylı tercümesi; Gerektiği durumda noter vekaletnamesi; Oturum kimliği/pasaport fotokopisi ve doğum belgesi fotokopisi tercüme edilmiş ve gerektiği durumda yasallaştırılmış/apostil şerhi ile; Diplomaların tanınması için resmi harç ödeme kanıtı. C. Doktora Tanınmak üzere bilim doktoru diploması tasdik edilmiş /apostil şerhi ile, asıl ve fotokopisi ve onaylı tercümesi; Doktora eğitimine erişim izni veren önceki akademik döngüsünün eğitim belgesinin tanınma belgesi fotokopisi, PDF formatında doktora tezi (taranmış şekli kabul edilmez); ses, video veya grafik malzemeleri bu kuralın istisnaları olabilir,

4 Doktora tezi özeti(eğitim alanına göre sayfa), PDF formatında (taranmış şekli kabul edilmez); Romence, İngilizce veya Fransızca. Özgeçmiş; Diğer tasdik edilmiş / apostil şerhi ile tercüme edilmiş belgeler (uluslararası dilde düzenlenenler hariç) ; Gerektiği durumda noter vekaletnamesi; Oturum kimliği/pasaport fotokopisi ve doğum belgesi fotokopisi tercüme edilmiş ve gerektiği durumda yasallaştırılmış / apostil şerhi ile; Diplomaların tanınması için resmi harç ödeme belgesi. (!) Ġşbu yazı hazırlandığı tarihte diplomaların tanınması için resmi harç 50 RON dur. Harç banka havalesi veya posta yolu ile aşağıdaki hesaba yatırılabilir: Beneficiar (Yararlanan): Ministerul Educaţiei Naţionale (Milli Eğitim Bakanlığı) Cod Fiscal (Vergi kodu): Banca (Banka): Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti DTCPMB Cod IBAN: RO27TREZ XXX Cod SWIFT: TREZROBU Cod BIC: TREZ Dikkat! Uluslararası dilde düzenlenen eğitim ve diğer belgeler tercüme edilmeyecektir. Tercüme yapılması gerektirmeyen uluslararası diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca. 5. Diplomanın tanınması için dilekçeyi nereye teslim etmek gerekiyor? Yetkili otoriteye hitaben bir dilekçe ile ispatlanan belgeleri aşağıdaki kurumların merkezlerine (diploma tipine göre) teslim ediniz: A. Olgunluk, Üniversite veya Üniversite sonrası diplomaların tanınması için dilekçe (Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale - Milli Eğitim Bakanlığı Kayıt Bölümüne) teslim edilecektir. Registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayıt Bölümü) Adres: Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, Bükreş B. Üniversite öncesi (1-12 sınıf) öğretiminin devamı için dilekçe yabancı vatandaşın kayıt olmak istediği okulun bulunduğu Eğitim Müfettişliği Şubesine teslim edilecektir. Daha sonra Eğitim Müfettişliği dilekçeyi yetkili otoritelere iletecektir. 6. Diplomanın tanınması nasıl gerçekleşir ve ne kadar sürer? Teslim ettiğiniz dosya Milli Eğitim bakanlığı dahilindeki CNRED veya Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından incelenecektir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Romanya nın eğitim, eğitim belgeleri tanınması konusunda uluslararası anlaşma yaptığı bir ülkede eğitim gördüğünüz durumda eğitim belgeleriniz incelenmeden tanınacaktır. Romanya nın eğitim belgelerinin tanınması ile ilgili ikili anlaşma yaptığı ülkeler: Fransa (2012), Kıbrıs (2009), Rusya Federasyonu (1999), Ukrayna (1999), Bulgaristan (1998), Slovakya (1998), Moldova Cumhuriyeti (1998) ve Macaristan (1997). Tüm bu anlaşmalar Romanya Parlamentosu tarafından onaylanmıştır.

5 A. Üniversite öncesi eğitimi için (Lise mezuniyet diploması): Lise bitirme diplomaları genelde (ayrıntılı inceleme yapılmadan) hemen tanınıyor, fakat eğitim sistemleri arasında büyük farklılıklar olduğu durumda yabancı vatandaş farklılık sınavlarına tabi olabiliyor veya Romanya da bir eğitim kurumuna kayıt edilebiliyor. Tanınma prosedürü, dosya teslimi tarihinden en fazla 30 gün sürer. B. Üniversite sonrası (fakülte) ve üniversite sonrası eğitimi için (Master, Üniversite sonrası uzmanlık eğitimi, Doktora, Doktora sonrası eğitim): Dosyanız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki uzmanlardan oluşan bir kurum tarafından incelenecektir. Dosya inceleme sonrasında gördüğünüz eğitim aşağıdaki konularda Romanya ile benzer olup - olmadığını belirleyecektir: Eğitimin görüldüğü üst eğitim kurumundaki seviyesi ; Diploma seviyesi; Eğitim yılı sayısı/kredi sayısı; Öğretim, profil, uzmanlık alanı; Mesleki yeterlilik (Diplomaya Ek) Romanya da düzenlenmiş meslekler için. Dosya inceleme neticesinde yurtdışında görülen ile Romanya da yapılan eğitim arasında büyük farklılıklar olduğu tespit edilirse, farklılık sınavlarına katılmanız, eğitim görmeniz veya bir süre için belirli bir kurumda staj yapmanız gerekecektir. Üniversite öncesi veya Üniversite sonrası öğretimine kayıt olmak istediğiniz durumnda Romen Otoriteleri sadece söz konusu öğretime erişiminizi sağlayan diplomanızı tanıyacaktır. Diğer ülkede eğitim gördüğünüz yılların tanınması için (örneğin diğer bir ülkede başladığınız eğitime devam ettiğiniz durumda) eğitime devam etmek istediğiniz üniversiteyle doğrudan iletişime geçmeniz gerekmektedir. Üniversite öncesi ve sonrası eğitiminin tanınma prosedürü dosya tesliminden itibaren en fazla 45 gün sürecektir. Otomatik tanınma durumunda prosedür en fazla 10 gün sürecektir. Kanıtlayıcı belgelerle ıspatlanan acil durumlarda prosedür süresi 5 gündür. Bilim doktorü diploması tanınma durumunda tanınma süresi 90 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı dahilindeki CNRED ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün tanıdığı diplomalar: hekim, eczacı, dişçi doktor, hemşire, ebe, veteriner ve mimar. Böyle bir diplomanız olsa da bazı özel şartları yerine getirmediğiniz durumda Romanya da mesleğinizde çalışamazsınız. Bu yönde Hekimler Kurumu, Egzacılar Kurumu, Dişçi Hekimlerin Kurumu, Genel Tıp Hemşire, Ebe ve Hemşirelerin Kurumu veya Veterinerler Kurumu ile iletişime geçilecektir. Teslim edilen dosya ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak ((ENIC-NARIC, Sistemul Informatizat pentru Piața Internă (İç Pazar Bilgi Sistemi - IMI), Milli Eğitim Bakanlığı dahilindeki CNRED/Uluslararası İlişkiler Bölümü: diploma veya eğitim belgesini tanıyabilir; diploma veya eğitim belgesini telafi edici önlemlerle (bilgi testleri/farklılık sınavları veya staj/eğitim dönemleri) tanıyabilir. diploma veya eğitim belgesinin neden belirterek reddedebilir.

6 Menşei ülkede (hekim, egzacı, dişçi hekim, hemşire, ebe, veteriner ve mimar hariç) bazı mesleklerin yürütmeniz için erişim izni veren bir diploma veya eğitim belgesi hamili olduğunuz durumda, Milli Eğitim Bakanlığı dahilindeki CNRED veya Uluslararası İlişkiler Bölümü diploma veya eğitim belgenizi tanımaya yetkili fakat meslek yürütme konusunda hakkınız konusunda karar veremez. Romanya da düzenlene mesleklerin yürütmesi için yerine getirmeniz gereken şartları öğrenmek üzere söz konusu alandaki yetkili otorite ile iletişime geçmeniz gerekkmektedir. Yetkili Otorite bir devletin yeterlilik ünvanları veya bilgileri almakla ve vermekle yetkili, aynı zamanda kendi alanında düzenlenen meslekler konusunda karar vermekle yetkili kurumdur. Yetkili Otoriteler listesinin bulunduğu link 7. Diploma tanınmadığı durumda ne yapmalıyım? Dikkat! Eğitim belgeleri aşağıdaki durumlarda tanınmayacaktır: ibraz edilen belge menşei ülkede tanınmayan bir eğitim kurumu tarafından verilmiş ise; yapılan kontroller neticesinde ibraz edilen belgenin gerçek olmadığı kanıtlandığında; Romanya da düzenlenen hekim, eczacı, dişçi doktor, hemşire, ebe, veteriner ve mimar mesleklerinin yürütmesi ile ilgili özel şartları yerine getirmediği durumda. Tanınma reddedilmesine karşı reddedilme nedenleri bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde itirazda bulunabilir. İtiraz Milli Eğitim Bakanlığı Kayıt Bölümüne verilecek ve kayıt tarihinden itibaren 10 gün içinde çözümlecektir. İtiraz reddedildiği durumda, yabancı vatandaş reddedilme kararı bildirildiğinden itibaren 15 gün içinde sadece Bükreş Temyiz Mahkemesi İdari Bölümüne başvurabilir. Diploma tanındığı durumda bana hangi belgeler verilir? Tanındığı durumda yetkili Otorite tanınma ile ilgili belgeleri verecektir: A. CNRED e tanınma sertifikalarını verir; B. Milli Eğitim Bakanlığı dahilindeki Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü sadece eğitim tanınma veya reddedilme ile ilgili bilgilendirme yazıları vermektedir.. Oana Iacob May 2013

Romanya'ya Hoşgeldiniz!

Romanya'ya Hoşgeldiniz! AVRUPA BİRLİĞİ Ç LER VE DARES BAKANLI I Ç LER VE DARES BAKANLI I AVRUPA BİRLİĞİ tarafından finanse edilen proje Avrupa İşleri ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Göçmen için Romen Te kilat ADO SAH

Detaylı

Graz da Okumak. Üniversite okuma olanakları

Graz da Okumak. Üniversite okuma olanakları Graz da Okumak Üniversite okuma olanakları Graz da 4 farklı Üniversite bulunmaktadır: Karl Franzens Üniversitesi, Teknik Üniversite, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tıp Üniversitesi. Bu üniversitelerin

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU Dikkat edilmesi gereken hususlar: ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KILAVUZU 1. Staj hareketliliği için kurumlar arasında ikili anlaşma olmasına gerek yoktur. Öğrencilerin staj yerlerini kendilerinin bulması

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR? Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri

Detaylı