BATININ KUR AN ALGISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATININ KUR AN ALGISI"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop BATININ KUR AN ALGISI Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

2 Batının Kur an Algısı Özgeçmişi: Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR yılında Balıkesir ili Dursunbey ilçesinin Sağırlar Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Bursa İmam-Hatip Okulunu (1973) ve Bursa Erkek Lisesi'ni (1974) bitirdi Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne kaydolup, tarihinde mezun oldu. DEU Sos. Bil. Enst. Bağlı olarak "Kur'an'da Müphem Ayetler (Mübhematü'l-Kur'an)" konulu doktora çalışmasıyla 1993 yılında doktor oldu Ocak ayında başladığı memuriyet görevini yüksek öğrenim yıllarında Erzurum'da devam ettirdi Mayıs ayında Bursa İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bu görevini yıllarında Uşak İmam- Hatip Lisesi'nde devam ettirdi yılında İzmir İnönü Lisesi Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atanan Hüseyin Yaşar 1990 yılında izinli olarak Almanya'ya gitti. Bu ülkede ünlü Türk bilgini Prof.Dr.Fuad Sezgin'in yönettiği Arap-İslam bilimleri araştırma esntitüsü (Frankfurt)'nde ve Frankfurt Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde kendi alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaptı. Protestan kilisesiyle dinler arası diyalog çalışmalarına katıldı. Branşıyla ilgili bilimsel konferans ve seminerler verdi. Goethe Üniversite'sinde Protestan Hıristiyan İlâhiyat Fakültesi'nde İslam bilimleri öğretim görevliliği yaptı. Islamisch-Christlich Arbeitgemeintschaft in Hessen adlı dinler arası diyalog çalışması grubunun üyeliğini yaptı. Ocak 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Tefsir öğretim görevlisi olarak atandı, iki yıl DEÜ Devlet Konservatuvar'ında Din Dersilerini okuttu. Halen İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde Tefsir Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hüseyin Yaşar evli ve üç çocuk babasıdır. 78

3 Hüseyin YAŞAR Konuşmacı: Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR Tarih: Yer: Sabancı Kültür Merkezi A)Giriş BATININ KUR AN ALGISI Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İzmir E- Mail: Kültürler arası ilişkiler tarihinin bilinmesi, salt tarih biliminin ötesinde, günümüz küresel, politik, dinsel ilişki ve sorunlarının anlaşılması, çözüm yollarının araştırılması için önemsenmesi gereken bir konudur. Yaşadığımız uluslararası problemlerin beslendiği kaynakların köklerinin tarihin derinliklerinde olduğunu tahmin etmede güçlük yoktur. Özellikle İslam ile Hıristiyanlık arasındaki kalıtımsal katmerli yargıların kökleri miladi yedinci yüz yıla kadar gitmektedir. Bu iki büyük dinin zuhur etme ve yayılma mekânlarının aynı coğrafyayı paylaşması, öğretilerindeki benzerlikler, dinler üzerinden siyasî amaçların gerçekleştirilmek istenmesi gibi belli başlı sebepler dinler arası kavgaları sürekli beslemiştir. Dinlerin metne dayalı kaynakları, yani Kur an ve Kutsal Kitap, bazen kutsal Kitabın yerini Hz. İsa alsa da, çatışma ve çarpışmanın aracı olduğu bilinmektedir. İslam imanının temel umdeleri arasında yer alan geçmiş semavî kitaplara iman, Müslümanların Tevrat ve İncil e karşı ihtiyatlı ve saygılı olmalarını sağlamıştır. Müslümanlar inançları gereği Kur an gibi İncil i de vahiy ürünü olarak kabul ettiklerinden ona saygı göstermekte tereddüt etmemişlerdir. Fakat diğer din mensupları arasında bu ihtiyat ve saygı şartı genel anlamda oluşmadığı söylenebilir. Özellikle Batı Hıristiyan cephesinde Kur an a yapılan eleştiri ve tenkitlerde bu daha açık ve net görünmektedir. Batı nın, yani Hıristiyan dünyanın Kur an muhalefeti İslamî erken dönemde başlamıştır. Batı dünyasının kültürel ve dinî mirasının kısmı azamı Ortadoğu ve Ön Asya dan intikal ettiği herkesçe malumdur. Kur an vahyinin zuhurundan günümüze kadar geçen zaman içinde İslam ve Hıristiyanlık gibi iki büyük dünya dini arasındaki polemik türü ilişkilerin geçirdiği sürecin takip edilip analizi yapılabilmesi için, belli başlı dönemlere ayrılması gerekmektedir. Ortalama bir tasnif ile bu süreç, İlk dönem, Türk dönemi ve Modern dönem olarak ayrılabilir. Her dönemi de kendi içinde farklı zaman dilimlerine ayırmak gerekir. Hz. Peygamberle başlayan ilk dönem, Asr-ı Saadet, Emevî ve Abbasî dönemleri olmak üzere üçe ayrılabilir. İslam vahyinin tamamlanma aşaması bu dönemin ilk dilimini, değişik kavim ve milletlerin İslam ı kabulüyle onun dünya dini olması ikinci dilimini, İslam düşüncesinin farklı kültür ürünleriyle tanışıp 79

4 Batının Kur an Algısı kaynaşmasıyla oluşan Yüksek İslamî Tefekkürün neşvünema bulduğu zaman zarfı da bu dönemin son dilimini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Selçuklularla başlayan Türk dönemi İkinci Viyana Kuşatmasıyla son bulduğunu varsayabiliriz. İkinci dönemde Haçlı Seferleri, İstanbul un fethi ve Viyana kuşatmaları gibi Dünya tarihinde iz bırakmış büyük tarihî olayların damgasını görebiliriz. Bu dönemi kendi arasında Anadolu nun fethi ve Haçlı Seferleri zamanından Osmanlı Devletinin kuruluşuna kadar geçen zamanı dönemin ilk dilimi, Osmanlıların tarih sahnesine çıkışından İstanbul un fethine kadar olan süreci ikinci dilim, İkinci Viyana Kuşatması na kadar olan zamanı da dönemin son dilimi kabul edebiliriz. Modern dönemi de üçe ayırmak mümkündür. İkinci Viyana kuşatmasıyla başlayıp on dokuzuncu asrın ortasına kadar uzanan süredir ki, buna Aydınlanma süreci demek de mümkündür, üçüncü dönemin birinci dilimini oluşturmaktadır. Bu dönemin ikinci diliminin belirgin özelliği kutsal metinlere bilimsel tenkit yönteminin uygulanmasıdır. Böylece aydınlanmanın getirdiği yöntemler sosyal bilimlerde uygulanmıştır. On dokuzuncu yüzyılın ortası olarak varsayılabilen bu zaman diliminin bizim açımızdan başlangıcı, Gustav Weil in 1, Ludwig Ullmann ın yaptığı Kur an çevirisine, 1259/1844 yılında yazdığı Historischkritische Einleitung in den Koran / Kur an a Tarihî ve Tenkidî Giriş önsözü ile başlamıştır. Bu önsözden sonra Kur an araştırmalarında belirli bir değişim yaşanmış, Theodor Nöldeke bu değişimi yazdığı Die Geschichte des Qorans ile somutlaştırmıştır. Bu zaman dilimi İkinci Dünya Savaşı ile son bulmuştur. Üçüncü dönemin son dilimi de Dünya nın yeniden sosyo-politik ve ekonomik yapılanmasının yaşandığı yirminci yüzyılın ortasından zamanımıza kadar olan süreçtir. Böyle bir zaman tasnifine gitme gereği Kur an a karşı yürütülen imha harekâtının dozunun, temasının, gerekçelerinin, hedefinin ve metodunun farklılık arz etmesinden kaynaklanmaktadır. Başlangıcından sonuna kadar Kur an ı kendisine ciddi bir rakip olarak gören Hıristiyan zihniyeti, Pers dünyasında olduğu gibi, hiçbir zaman silahı bırakmamış, sürekli muhalefetini yenileyecek gerekçeler üretmesini bilmiştir. Kur an ın Batı daki seyrini dönemlere ayırarak anlatmanın daha yararlı olacağı muhakkaktır. Biz konumuzun sınırlarını on dokuzuncu yüz yılla sınırlamak istiyoruz. B-İlk Dönem Avrupa nın Kur an ı tanıması için bir milat gerekiyorsa ki, gerekmektedir, en uygun zaman Kur an ın Latince çevirisinin yapıldığı tarih olan 1143 yılı 1 Gustav Weil, Sulzburg ta de doğdu. Heilderberg Üniveristesi nde oryantalist professör olarak çalıştı. Eserleri: Hz. Hz. Muhammed (as) der Prophet, sein Leben und seine Lehre, 1843; Legenden der Müselmänner, 1845; Geschicte der Chaliefen, ; Geschicte der islamischen Völker von Hz. Hz. Muhammed (as) bis zur Zeit des Sultan Selim übersichtlich dargestellt, Tercümeleri: Tausend und eine Nacht, 4 Bd ; İbn İshak, Das Leben Mohammeds von İbn Hischam, 2 Bd Weil, da Freiburg yakınlarında Breisgau da öldü. Brockhaus die Anzyklopädie, Leipzig- Mannheim, 1996, 23 /

5 Hüseyin YAŞAR başlangıç; tercümenin basıldığı tarih de ilk dönemin sonu kabul edilebilir. Sekizinci yüzyılın başında İspanya yı fetheden Müslümanlar dört asra yakın bir zaman içinde Hıristiyan halk ile olumlu ve uyumlu ilişkiler yaşamışlardır. Ancak Kurtuba da 236 / 850 yılında Perfektus adında bir papazın Hz. Muhammed e (as) yaptığı sözlü bir saldırı iki dinin arasında hala süren psikolojik savaşın başlangıcı olduğu söylenebilir. 2 Daha sonra devam eden olaylar İslam ın egemen kültürünü yaşayan yerli İspanyol Hıristiyanlarının kültürel problemlerine dikkat çekmek, kendi Hıristiyan vatandaşlarının kayıtsızlığını protesto etmek için (Märtyrer /Mertürer 3 hareketinin çıkmasına sebep olmuştur. 4 Güney Avrupa dan Kuzeye yeni yorumlarla idealize bir formatta anlatılarak intikal eden bu hareket, İslam düşmanlığını başlatmakla kalmamış, giderek artan bir kine dönüştürülüp Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili örnekler olarak sunulmuştur. Birinci Haçlı Seferi döneminde İslam hakkında ilk olumlu haberi Batı da veren Yahudî olduğu halde 1106 yılında Hıristiyanlığa geçip İngiliz kralı I. Henry nin doktoru olarak İngiltere ye yerleşen İspanyalı Petrus Alfonsi dir. 5 O, Hz. Peygamberden bahseden ayetleri 6 ve Hz. İsa nın çarmıha gerilmediğini bildiren ayeti 7 Avrupa gündemine ilk defa taşımıştır. 8 Kur an ın ilk kez ciddi olarak Avrupalıların gündemine girişi Benediktin tarikatının ünlü Cluny rahibi Petrus Venerablis in (ö.551/1156) gayreti ile olmuştur. Petrus un Haçlı Seferlerinin amaçları doğrultusunda, temel kaynaklarına ulaşarak İslamî tehdidi bertaraf etme niyeti, Kur an ı ilk kez Batı da araştırma konusu haline getirmiş, 9 bundan sonra da artık Batının gündeminden hiç düşmemiştir. Petrus İslam maddi güçle değil, sözün gücüyle yenilebileceği kanaatindeydi. 10 Bunu gerçekleştirmek için tercüme komisyonu kurarak Kur an-ı Kerimi Latinceye tercüme ettirmiştir. 11 Batı daki erken dönem Kur an çalışmaları üzerine önemli bir uzman olan Harmut Bobzin 12, Kur an çevirilerinin amacını iki hedefte toplamaktadır: 2 Karen Armstrong, Muhammed Religionsstifter und Staatsmann, (İngilizce den çeviren Hedda Pänke), Münih, 1993, 18-21; Richard M.Southern, Das İslam Bild des Mittelalters, (von Dr.Sylvia Höfer), Stuttgart, 1981, Mätyrer, erkekler için, bayanlara da Mätyrerin denir. Hıristiyanlık dini ve inancı için kendini, canını feda etmektir. İlk dönem Hıristiyanlar Roma Devletinde arenalarda aslanların önlerine parçalaması için atılanlara bu ad veriliyordu. (Karl- Dieter Bünting, Deutsches Wörterbuch Mit der neuen Rechtschreibung, Isis Verlag AG, Chur/ İsviçre, 1996,741.) 4 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için: Hüseyin YAŞAR, Alman Oryantalizminde Kur an a Bakış, İstanbul, 2010, Hartmut Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, Studien zur Frühgeschichte der Arabistik und İslamkunde in Europa, Stuttgart, 1995,44-46; Hüseyin YAŞAR, Alman Oryantalizminde Kur an a Bakış, Duha Suresi, 93/ Nisa,4/ Hartmut Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, Hüseyin Yaşar, Avrupa ve Kur an, Avrupa da Kur an Araştırmaları ve Çevirileri Üzerine Bir İnceleme, İzmir, 2002, Harmut Bobzin, Der Koran, Eine Einführung, München, 2001, Hüseyin Yaşar, age, Almanya nın Erlangen Üniversitesi nde semitik filoloji, İslam bilimleri ve Kur an araştırmaları profesörü. 81

6 Batının Kur an Algısı Bunlardan biri Kur an ın eleştirdiği İncil in itibarını Hıristiyanlar nazarında tekrar sağlamak ve Hz. Muhammed in sahte peygamberliğini ispatlamak; ikincisi de İslam a karşı başarılı bir misyonerlik faaliyetinde bulunmaktır. 13 Petrus bunu başarabilmek için Toledo da kurduğu komisyona, Kur an ın çevirisinin yanında, bazı İslamî eserleri de Latince ye tercüme ettirdi. Bu tercümelere, Toledo Külliyatı adı verilmektedir. 14 Toledo Külliyatı dışında misyonerlik amaçlı veya başka maksatlarla yapılmış, ama gündeme gelmemiş veya basılma imkânı bulamamış çevirilerden de bahsedilmektedir. İlk Latince çeviriden yetmiş yıl sonra Mark von Toledo, misyonerlik çalışmalarında kullanılmak üzere, Kur an ın çelişkilerini ortaya koyma niyetiyle, lafza sadakati ön plana alan bir tercüme yaptığı rivayet dilmektedir. Bu çeviri, Ricoldus de Montecrucis (ö.720/1320) tarafından da kaynak olarak kullanılmış, ancak birinci çeviri kadar meşhur olamamıştır. 15 İstanbul un fethinden sonra artan Kur an karşıtlığında Nikolaus von Kues, (ö. 869/1464), Enea Silvio Piccolomini nin (II. Pius olarak 863/ /1468 tarihlerinde Papa lık yapmıştır) arkadaşı İspanyol asıllı Juan de Segovia (ö. 863/1458), Müslüman birinin yardımıyla Kur an ı İspanyol dilinin bir lehçesine (Castilian) çevirmiştir. Ayrıca çeviriye Kur an ın asıl metni ile bir de Latince çevirisini eklemiştir. Bu çeviri, ilk Latince çeviriyi kritik etmek, tüm halk tabakalarına Kur an ı anlatmak, yeni bir çeviri ihtiyacını öne çıkarıp, bunu belli prensiplere bağlama gereğini ortaya koymak gibi gerekçelerle yapılmıştır. Ancak önemli hedefleri olan bu çalışmanın sadece önsözünün günümüze ulaşabilmiş olması 16 üzüntü vericidir. Johannes Gabriel Terdensis tarafından 16. yüzyılda yapılan bir başka tercümeden bahsedilmektedir. On yedinci yüzyıldan kalma bir yazması Milano da bulunan bu çeviri, Bobzin tarafından araştırılmaya değer görülmüştür. Ayrıca Picos Hebrew e atfedilen eksik bir çeviriden de bahsedilmektedir. 17 Kur an-ı Kerimin tamamını kapsayan, ya da hedefleyen tercümelerin yanında değişik amaçlarla kısmî çevirilerin yapıldığını bilmekteyiz. Bu çalışmalar iki büyük kültürün çarpışması anında yazılmış tartışmacı metinler olduğundan sayılarını tespit etmek şimdilik mümkün görülmemektedir. Bununla beraber bu kısmî çevirilerden öne çıkan bazıları şunlardır: Amacı doğrudan Kur an ı tercüme olmamakla birlikte reddiye türüne giren veya bilgi vermek için yazılmış olan eserler ayrı bir kategoriyi oluşturmaktadır. Avrupa da Kur an ın isminin tanıtılması konusunda adı ilk 13 Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Hüseyin Yaşar, age, Bobzin, Hartmut, Latin Translations of The Koran, The KoranCritical Consept in İslamic Stadies by Colin Turner, london Newyork,2004, 4/ Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/

7 Hüseyin YAŞAR olarak anılması gereken Petrus Alfonsi dir. 18. O, Doğu efsanelerini ilk defa Latinceye aktarmış, Yahudi olmasına rağmen Yahudi karşıtı olarak bilinen kitabında, Hz. Peygamber ve İslam hakkında ilk kez doğru bilgiler verdiğini, 19 daha önceden belirtmiştik. Bazı ayetlerin çevirilerine kitabında yer verdiği bilinmektedir. 20 Diğer önemli bir eser Toledo Külliyatı içinde bulunan Risâlât el-kindî adındaki Latince çeviridir. Külliyatın öneminden dolayı bu da çok önemsenmiştir. 21 Başka bir kitap, günümüzde bile baskıları devam eden Ricoldus de Montecrucis in yaptığı Kur an çalışmasıdır. 22 Bu doğrudan bir Kur an çevirisi olmamakla birlikte, Ricoldus un İslam ülkelerinde dolaşırken, İslamî kaynaklardan yaptığı alıntılar, Mark von Toledo nun çalışmasından aktardığı fikirlerle desteklenmiş misyonerlik amaçlı bir derlemedir. Martin Luther tarafından Verlegung des Alcoran adıyla Almancaya çevrilen bu eser, İslamenzyklopädie/ İslam Ansiklopedisi içinde ilk Latince çeviri ile birlikte basılmış, uzun zaman Avrupa daki Kur an algısının oluşmasında başvuru kitabı olmuştur. 23 Konunun önemli kitaplarından biri de Nikolaus von Kues in Cribratio Al-Korani /Sichtungs des Koran/Kur an Eleştirileri adlı eseridir. Ortaçağın önemli bir kitabı olan eser, İstanbul un fethi döneminde Batının İslam ve Kur an a ilişkin anlayışını ve algısını kavramak için önemli bir kaynaktır. 24 Yine fetihten bir müddet önce Dionysius Carthusanus (ö. 876/1471) tarafından kaleme alınan Wider den Alkoran /Kur an a Reddiye adındaki büyük eser Hıristiyan dünyasına Türk tehlikesinin önlenmesi çağrısını yapıyordu. İstanbul un fethinden sonra 1460 yılında Johann von Torquemada nın (ö.873/1468) yazdığı başka bir reddiye, ilk defa 1481 yılında Basel de olmak üzere pek çok kez basılmıştır. 25 Gustav Pfannmüller, Johannes Andreas adında birinin Kur an tercümesinden de bahsetmekte, bu şahıs dipnotlu, İspanyolca bir tercüme yaptığını, sonra da bir reddiye yazdığını, bunun daha sonra İtalyanca, Latince ve Almancaya da çevrildiğini ve 1598 yılında basıldığını haber vermektedir. 26 Toledo Külliyatı yüzyıllar boyunca Kur an ı ve İslam ı tanıma, tanımlama ve bertaraf etme konusunda tek kaynak olarak kabul edildi. Toledo Külliyatı nı birinci elden kullananlar arasında Nicolaus von Kues, Diyansius Carthisuanus ve Johann von Torquemade gibi Katolik dünyasının önde gelen İslam karşıtları yer almaktadır. Doğu Ortodoks Hıristiyanlığının en önemli dinî kültür merkezi, 18 Petrus Alfonsi, ( ), İngiltere sarayında kraliyet doktorluğu yaptı, orada İslam dan, Kur an dan ilk söz açan, bazı ayetleri tercüme eden odur. Eckhard Reichert, Biograpfisch- Bibliograpfisches Kirchenlexikon, Band VII, 1994, (www.bautz.de/bbkl) 19 Richard W. Southern, Das İslambild des Mittelalters, (Almaca Çeviri: Sylvia Höfer), Stuttgart- Berlin- Köln-Mainz,1981, Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/122; Hüseyin Yaşar, age, Hüseyin Yaşar, age, Harmut Bobzin, Der Koran, Eine Einführung, Hüseyin Yaşar, age, Gustav Pfannmüller, Handbuch der İslam Literatur, Berlin- Leipzig, 1923, Pfannmüller, age,

8 Batının Kur an Algısı Tanrı İsa yı doğuran Meryem in korumasında olan İstanbul un 27 kâfir Türkler (!) tarafından fethi, Batı Hıristiyan çevrelerinde kıyametin başlangıcı olarak yorumlanmıştır. Sıranın Roma ya da gelebileceğini hesap eden adı geçen Katolik büyükleri, Türklere karşı geniş çaplı bir mücadeleye girişerek, Avrupa çapındaki etkin kültürel karşı koymanın temel kaynağı olan Toledo Külliyatı nı yeterince kullanmışlardır. C) Kur an Araştırmalarının Başlaması Batı Hıristiyanlığı Martin Luther in önderliğinde Katolikliğe karşı reform hareketlerini yaşarken; 28 Kanuni Sultan Süleyman (926/ /1567), Osmanlı Devleti, otuz yılı aşan bir zamandan beri Avusturya ile siyasî, fizikî bir kavgayı devam ettirmekteydi ve 936/1529 yılında Viyana yı kuşatmış, Hıristiyan dünyasının yüreğine büyük bir korku salmıştı. Kanuni Avrupa nın damarlarına girmiş, bir taraftan Fransa kralına siyasî destek verirken, diğer taraftan Katolikliğe karşı açılan Protestanlık harekâtını açıkça desteklemişti. 29 Türk akıncıları Avrupa nın bağrını döverken, Basel de 950/1543 yılında, Kur an araştırmalarında bir dönüm noktası olan İslamenzyklopädie yayınlandı. Viyana kapılarındaki Türk korkusu Avrupa nın zihnen toparlanmasına yardımcı olmakla kalmamış, kültürel bir karşı mücadelenin güçlü temellerinin atılmasına da sebep olmuştur. Zürih li rahip Theodor Bibliander (ö.972/1564), Kur an konusuyla 937/1530 yılından beri ilgileniyordu. Yayıncı Johannes Oporinus (ö.976/1568), Theodor dan politik, dinî ve kültürel muhalefet bilinciyle Kur an a Latince ve Arapça bir reddiye yazmasını istedi ve onu basacağını söyledi. Bibliander, ilk Latince çeviri başta olmak üzere o güne kadar yapılan, Ricoldus de Montecrucis, Nikolaus von Kues, Enea Silvio Piccolomini (II.Pius/Papa), Hieroymus Savonarola (ö.904/1498) Ludovcus Vives (ö.947/1540) gibi ünlü İslam muhaliflerinin Kur an reddiyelerini, geçmişte yapılan Kur an çevirilerini toplayıp, edisyon kritiğini yaparak üç ciltte yayınlanmasını sağladı. 30 Ansiklopedinin birinci cildi Toledo Külliyatına, ikinci cildi Kur an reddiyelerine ve son cildi de İslam ve Türk tarihine ayrılmıştı. 31 Detaylı bir tenkit yazmayı ihmal etmeyen Bibilander Kur an dan bazı çeviriler de yaparak bunları birinci cildin sonuna yedi sayfa olarak ekledi. 32 Philip Melanchthon, Hıristiyan okurları İslam ın ve Kur an ın tehlikesine karşı uyarmak için ansiklopediye bir de önsöz ilave etti. 33 Ancak bütün bu gayretlere rağmen şehir meclisi böyle bir kitabın 22 Roger Crowley, 1453 Son Büyük Kuşatma, (Çev. Cihat Taşcıoğlu), İstanbul, 2006, Fatma Masur Coşar, Din Savaışlar, İstanbul, 2000, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi,?, 1995, 2 / Harmut Bobzin, Über Theodors Biblianders Arbeit am Koran (1542/3), ZDMG, 1986 Stuttgart, Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Harmut Bobzin, Über Theodors Biblianders, Pfannmüller, age,

9 Hüseyin YAŞAR basılmasına izin vermedi. Onların algısına göre zamanın tüm kötülükleri bu lanetli (!) kitabın altından çıkmaktaydı. Buna rağmen kitabın baskısına başlayan Johannes Oporinus mahkemeye verildi, hapse atıldı, ölüm tehditleri aldı, ama o planından vazgeçmedi. Sonunda Martin Luther den yardım istedi. Luther in şehir meclisine yazılı başvurusuyla basılan kitabın satışına şehir surlarının dışında izin verildi. 34 Dikkatimizi çeken nokta, acaba Luther herkesin tehlikeli, lanetli gördüğü bu çalışma için neden aracı olmuştur? O, gizli bir Müslüman mıydı? Yoksa Osmanlıya diyet mi ödüyordu? Bu sorular çoğaltılabilir. Şu var ki, araştırmacıların bayanına göre Luther, Türklere karşı reddiyeci ve lanetleyici bir anlayışa sahip değildi. O Türkleri bozulmuş Hıristiyanlığı düzeltmek için Tanrı nın gönderdiği bir kırbaç olarak görüyordu. 35 Onun İslam la çatışmak için iki sebebi vardı: Biri Avrupa nın Osmanlı tehdidi altında bulunması, diğeri de Katoliklerle olan ihtilafıdır. 36 Luther in Basel şehir meclisine yazdığı yazıdaki amacı onun reformasyon zihniyetine daha uygun düşmektedir. Kur an ın Hıristiyanlarca bilinmesi İslam tehlikesinin de çaresi olacağını yazan Luther 37 yeni bir anlayışı getirmenin yanında Avrupa daki Kur an araştırmalarının da kapısını aralamış oluyordu. Bundan sonra Avrupa da yer yer Kur an tercümeleri ortaya çıkmaya başladı. Gündeme gelen ilk çeviri İtalyancadır. Andreas Arrivabene nin takma adı Andrear Mocenigo, al-korano di Macometto kitabını Venedik te 954/1547 yılında yayınladı. Bu bir Kur an çevirisiydi; ama Latince çevirinin 950/1543 yılında Basel de yapılan ilk baskısından uyarlanmıştı. 38 Bir Avrupa ülkesinin millî diliyle yapılan bu ilk çeviri, Venedik te 982/1574 de ikinci kez basıldı. 39 Mütercim Fransa nın Osmanlı Devletinin yeni büyük elçisine tercümesini ithaf etmiş; daha sonra da Arabistan tarihi, Hz. Peygamber in (as) hayatı ve İslam dini hakkında özet bilgiler eklemiştir. 40 Kur ân metninin, tercümesinin ilk kez Venedik te basılması, gündelik hayat, iktisadî ve siyasî ilişkiler açısından önem arz etmektedir. Osmanlı devletinin Avrupa ile olan tüm ilişkileri Venedik 34 Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/118; Pfannmüller, age, Hüseyin Yaşar, age, Ludwig Hagemann, Martin Luther und der İslam, Altenberge, 1998, Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, 211; Binark, İsmet Eren, Halit, World Bibliography of Translations of the Meanings of The Holy Quran, Printed Translations , İstanbul, , 267; Enay, Marc Edouard, Hz. Hz. Muhammed (as) und Heilige Koran, Hamburg,1995, 136; M. Hamidullah, Hz. Hz. Muhammed (as), Hamidullah, Kur ân Tarihi, (Çev: Salih Tuğ ), İstanbul, 1993, Binark-Eren, age, 268; Weil, Gustav, Historisch-kritische Einleitung in den Koran, Bielfeld, XIX. 40 Franco Cardini, Avrupa ve İslam, (Çev: Gürol Koca) İstanbul, 2004,

10 Batının Kur an Algısı üzerinden yapılmaktaydı. 41 Bu yoğun ilişkilerin kültürel ilişkilere de temel teşkil ettiği söylenebilir. D-Tercümelerin Başlaması Osmanlı nın güç kaybını Batının İslam yargılarında, Kur an çalışmalarında görmek mümkündür. Kur an ın ilk Latince çevirisinin ikinci elden bir tercümesi on yedinci yüz yılın ilk çeyreği dolmadan Almanya da yayınlandı. Bu çeviri sona giden yolun başlangıcı gibiydi. Bundan sonra artık Kur an saldırıların başlıca hedefi olmuştu. Doğu-Batı ilişkilerinde güç dengesinin Batıya geçme temayülü görüldüğü, karanlık ortaçağın aydınlama yoluna girdiği bu yüz yılda, İslam dünyası, dünya siyasî liderliğini uzun yıllar elinde tutan Devlet-i Âliyye nin orduları Avrupa nın ortasında, Roma nın hamisi, Katolik Viyana nın kapısında savaşı kaybettikleri zaman tarihler 1683 Eylül ayını gösteriyordu. İkinci Viyana kuşatmasının sonucu Kur an çevirilerini de etkilediğini söyleyebiliriz. Yüz yılın ilk çevirisi Almanca sonra da Fransızca olarak yayınlanmıştı. Bunları tarih sırasına göre vermeye çalışacağız: 1-Salomon Schweigger: 42 Avusturya büyük elçiliği vaizi olarak İstanbul a gelen Schweigger Andreas Arrivabene nin İtalyanca çevirisini bulup, onu Almancaya çevirmiş ve 1616 da Nürnberg de yayınlamıştır Franco Cardini, age, Salomon Schweigger, ( ) bir üniversite şehri olan Tübingen in güney batısındaki Haigerloch/ Suebya köyünde 1551 yılında bir noterin oğlu olarak doğdu. Gençliğini Württemberg Dükalığı na bağlı Sulz kentinde geçirdi. Württemberg düklerinin Martin Luther in reformunu desteklemeleri sonucunda bölge, Protestanlığın etkisi altına girdi. Schweigger reformu kabul eden okullarda iyi bir eğitim aldıktan sonra Tübingen Üniversitesine kaydolup burada reformun temel prensiplerine bağlı olarak iyi bir öğrenim görerek teoloji ve klasik filoloji okudu. Yunanca hocası Martin Crusius un ( ) Türk egemenliğinde yaşayan Yunan kültürüne, diline ilgisinden etkilenen Schweigger, Osmanlı ülkesinin hayaliyle yaşamaya başlamış; 1576 yılında üniversiteden ayrıldıktan sonra Viyana ya gelerek İstanbul a gitmenin imkânlarını araştırdı. Viyana dan Osmanlı başkentine giden büyük elçilik maiyetinde vaizlik göreviyle 1578 yılında İstanbul a geldi, üç yıl kalıp Mısır yoluyla Kudüs ü de ziyaret ettikten sonra 1581 Kasım ayında ülkesine geri döndü. Değişik kilise görevlerinden sonra 1589 yılında Nürnberg Kadınlar kilisesine vaiz olarak atanan Schweigger 21 Haziran 1622 de burada öldü. (Heidi Stein, Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk , (Çev: Selma Türkis Noyan), İstanbul, 2004 isimli kitabın sonsözü, ) 43 Yeni yayınlardan öğreniyoruz ki, Schweigger, sadece hac maksadıyla bu uzun yolculuğa çıkmamış, Habsburg elçisinin maiyetinde geldiği İstanbul da devrin dinî ve toplumsal hayatı ile ilgili önemli izlenimler elde etmiş; diplomatik bir misyonla Osmanlı Devletinin bazı önemli merkezlerini ziyaret etmiş, toplumun yaşayışı ve devletin işleyişi konusunda kendine göre bol miktarda malzemeyi de tedarik etmiştir. ( Seyahatnamesi Nürnberg te 1609 yılında Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und Jerusalem adıyla Rudolf Neck in önsözüyle yayınlandı. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, tarafından 1964 yılında tıpkıbasım olarak tekrar yayınlandı. Bu da Türkis Noyan tarafından Türkçeye çevrilerek, İstanul da 2004 de yayınlandı. Salmon Schweigger in İstanbulda kaldığı süre içinde Topkapı Sarayınada padişah III. Murad ın ( ) huzuruna çıkmış olma ihtimali vardır. Çünkü Türk Sultanın Sarayında:Zum Hofe des türkischen Sultans adında bir kitap yayınlamıştır. Bu kitabın farklı yayınları zamanın bulunmaktadır. F. A. Brockhaus 86

11 Hüseyin YAŞAR çevirisine oldukça kışkırtıcı bir isim vermiştir: Alcoranus Mahometicus, Das ist Der Türken Alcoran: Muhammedi Kur an, Bu Türk Kur an dır adını koydu: Bu Türk Kur ânı dır, Din ve hurafeler nasıl öğrenilir?, Onların yalancı peygamberi Muhammed ne zaman ve kimlerden esinlenerek bu kitabı yazmıştır? Muhammed bu kitabında merak uyandıran yalanlarından, rüyalarından, Türklerin ibadetinden, zekâtından, orucundan, diğer ibadet ve törelerinden bahseder. Bu başlıklar tercümenin adına bağlı olarak verilmiş bazı alt başlıklardır. Türk Kur an tanımlaması Ortaçağın tüm günahlarını Kur an a yükleyen saldırganlığın ifade biçimi olmasının yanında, Türklerin dinî ve sosyal hayatının merkezini Kur an ın oluşturduğunu da göstermektedir. İlk Almanca Kur ân tercüme denemesi olan, ağır ve zor anlaşılan bir dille kaleme alınan 44 eser üzerine Gustav Weil, şunları söylemiştir: Bu tercüme ismine layık bir Kur ân tercümesi olmadığı gibi, orijinal Kur ân la da hemen hemen hiçbir benzerliği yoktur. 45 Gustav Pfannmüller çeviri için, İtalyanca çevirinin aslındandan yapılan bir tercüme gibi gösterilmiş olsa da, gerçekte 1543 te Basel de basılan yy. Latince tercümeden farklı bir özelliği olmadığını, bildirmektedir. 47 Marc Edouard Enay, Schweigger tercümesi için Pfannmüller e ek olarak, Çeviri hem tam değil, hem de fazla özet bir tercüme olmuş. ifadelerini kullanmaktadır. 48 Schweigger çevirisini değerlendirdiğimizde, İtalyanca tercümenin adapte edildiği yahut da Basel de basılan Latince çeviriden de yararlanılarak yeni bir tercüme denemesi yapıldığı ifade edilebilir. O dönemde ilgi gören çeviri, ilk baskısı 1616 yılında yapıldıktan sonra, 1623, 1659 ve 1664 yıllarında Nürnberg te üç baskı daha yaparak, Alman toplumunun 17. yüz yılda Kur ân, İslâm, Hz. Muhammed (as) ve Türk imajı konularında temel referans kaynağı olmuş ve toplumu fikren, zihnen yönlendirmiştir. 2-André Du Ryer: 49 On yedinci yüz yılın yarısına doğru Kur an ın ilk Fransızca çevirisi de ortaya çıktı. Bir Fransız aristokratı olan mütercim, Marcigny de tarafından, ISBN , Leipzig te 1986 yayınlanmış; diğer bir basım da Heidi Stein tarafından edisyonkritik yapılarak, Edition Leipzig, 1986, yayınlanmıştır. 44 Enay, age, Pfannmüller, age, 213. Enay, age, Weil, Gustav, Historisch-kritische Einleitung in den Koran, Bielfeld, 1844, XIX; Pfannmüller, age, 217; Schirrmacher, Christine, Der İslâm (Gesschicte Lehre Unterschiede zum Christentum), Stuttgart, 1994, 2/304; Schimmel, Annemarie, Der İslâm 3, Stuttgart, 1990, ; Der Koran, (Editör: Rudi Paret), Helmut Gätje, Zur Koranüberstezung von Rudi Paret, Darmstadt, 1975, Pfannmüller, 148. Abdullah, Salim Hz. Hz. Muhammed (as), Geschichte des İslâm in Deutschland, Graz, 1981, 62, Pfannmüller, age, Enay, age, 136; Khoury, Adel Theodor, Der Koran Übersetzung und Wissenschafftlichen Kommantar, Gütersloher,1990,1 / 116; Abdullah, age, İlk Fransızca Kur an çevirisi: L Alcoran De Mahomet, Paris,

12 Batının Kur an Algısı doğdu. İskenderiye, Kahire ve İstanbul Fransız konsolosluklarında görev yaptı. Orta Doğunun pek çok yerini gezdi, Arapça ve Türkçeyi öğrendi. Paris e döndüğünde Fransız kralının doğu dilleri tercümanlığını yaptı. Türkçe bir gramer kitabı da hazırlayan Du Ryer, Sa di nin Gülistan ını da Fransızcaya tercüme etti. Fransızca ilk Kur ân tercümesini 1057/1647 de Paris te yayınladı. 50 Akıcı bir üslûpla, yorum katmadan yazılmış olan bu çeviri, zamanında başaralı bir tercüme olduğu için çok tutulmuş, diğer Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Kitabın başında Religion des Turcs / Türklerin Dini konusunda kısa bir açıklama bulunmaktadır. Claude Etienne Savary, bu çeviriye önemli tenkitler yöneltmiştir: Du Ryer tercümesi yanlışlarla doludur. Fakat gerçeği söylemek gerekirse tercüme 18. Yüz Yılsonuna kadar yayımlanan çevirilere bakıldığında onlardan daha kötü değildir. Aslında Du Ryer e isnat edilen hatanın arkasında Muhammed in Batı gündeminde sürekli tenkit alan imajı bulunmaktadır. 51 Buna rağmen çeviri Fransa da 150 yıl büyük ilgi görmüş, 52 Paris de 1647 yılında yayımlandıktan sonra Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika ve İsviçre de 1885 yılına kadar 19 kez basılmış ve farklı dillere tercümesi yapılmıştır. 3-Johann Andreas Endter - Wolfgang Endter: 53 Almanca olarak aynı yüzyıl içinde ortaya çıkan, ikinci Almanca çeviri, Endter kardeşler tarafından yapılmış, 1070/1659 yılında Nürnberg de basılmıştır. Üç bölümden oluşan tercümenin birinci bölümünde Hz. Muhammed in (as) soyu, ailesi ve doğumu hakkında bilgiler verildikten sonra, Kur ân-ı Kerim in ilk üç suresi sansürcü bir anlayışla ele alınmış ve bir de tetkik yazısı ilave edilmiştir. Diğer iki bölümde surelerin aslına uygun çevirilerinin yerine özet tercümelerle ayetler aktarılmıştır. Her sureden sonra surenin reddiyesi yapılmış, zaman zaman Türk toplumu içinde yaşayan Yunanlılardan bahsedilmiş, Müslümanların töre ve gelenekleri hakkında bilgiler verilmiştir. Kur ân ın kaynağını ispatlamak için yeri geldiğinde Hz. Peygamber in Yahudi ve Hıristiyanlardan aldığı iddia edilen sözde alıntılara yer verilmiştir. Hz. Peygamber in bilgi kaynağının Yahudi ve Hıristiyanlardan ihtida edenler olduğu sık sık tekrarlanmıştır. 54 İki kardeş olan Johann Anderas ve Wolfgang Endter den hangisinin tercümeye daha çok emek verdiği bilinmemektedir. Çeviriyi ortaklaşa yapıp yapmadıkları konusunda da herhangi bir açıklama bulunmamakla beraber, çeviriyi basan yayınevinin sahibi bu iki 50 Pfannmüller, age, ; Enay, age, Ömer Rıza Doğrul, Kur ân Nedir?, Ankara, 1967, Pfannmüller, age, Al-Koranum Mohamedanum, Nürnberg, Pfannmüller, age,

13 Hüseyin YAŞAR mütercimin kardeşi olduğu da ifade edilmektedir. 55 Tercüme için Salomon Schweigger in tercümesinin yeni bir isimle yani, Endter ismiyle tekrar basımıdır, diyenler vardır. 56 Ancak bu tercümenin sureleri arasına yerleştirilen reddiyeler, Osmanlı toplumunun gelenekleri ve Yunan halkı ile Türk toplumu arasındaki meseleler hakkında bilgi verilmesi, neşir yıllarındaki politik ve dinî problemlerle yakından ilgilenildiğini ve Alman toplumunu Türkler ve İslâm dini hakkında bilgilendirme amacı güdüldüğünü göstermektedir. Tercüme bir Kur an çevirisinden ziyade dinler tarihi, antropoloji çalışmasını andıran bir eserdir. 4-Johann Lange: Yüz yılın sonuna doğru üçüncü Almanca tercüme de yayınlandı. Türk Kanun Kitabı ve Baş Sahtekâr Muhammed in Kur ân ı 57 anlamına gelen tercümenin ortaya çıkış seyri şöyledir: André Du Ryer in Fransızca tercümesi, 58 H. J. Glasemacker tarafından Flamancaya çevrilmiş ve 1069/1658 tarihinde kitap piyasasına çıkmıştı. Glasemacker, 1108/1696 yılında çeviriyi tekrar yayınlarken bu tercümeye resimler de ilave etmiştir. 59 Lange Flamanca tercümeyi, yayıncı Thomas von Wiering in teklifi üzerine Almancaya aktarmıştı. Thomas yayın listesine Kur ân ı ve İslâmî konuları da almak istemişti. Çünkü Avrupa bu yıllarda Türklerin 1095/1683 te Viyana önlerindeki hezimetini kutluyordu. Tarihin yönünü değiştiren bu olayın yayın dünyasında ilgi uyandırması doğal olduğundan bir piyasa adamı olan Thomas ın halkın talebini de göz önüne alarak bir Kur ân tercümesi siparişi vermesi piyasa şartlarının gereği olarak karşılanmalıydı. Yayıncı konunun güncelliğini de göz önüne alarak sipariş eseriyle ilgili bazı başlıklar belirlemişti. Bu başlıklar arasında şunlar vardı: İslâm ve Muhammed, Türk Savaşları, Türkiye ve Arap Ülkeleri, Baş Dolandırıcı, Talancı Peygamber, Muhammed (Onun işi) savaş yapmak, talan etmek, insan öldürmek, cennet hurileri, kadınlar ve genç kızların ırzına geçmektedir. 60 İslâm dinine ve başta Hz. Peygamber e büyük bir nefret duyan yayıncıya göre, Müslüman Türklerin Viyana da önleri kesildiğinden Avrupa büyük bir tehlikeden kurtulmuştu. Artık o, Kur an ve Hz. Peygamberden istediğince intikam alabilirdi. Bu amaçla provokatif başlıkları rahatça kullanabilirdi. Adeta intikamcı bir kültür tarihi gibi ele alınan bu çeviride Asya, Afrika ve Amerika daki milletlere ait bilgiler, cami, şehir, bayram merasimlerinin resimlerine de yer verilmek suretiyle genel, tarafsız bir yayın imajı yüklenmek istenmişti. 55 Enay, age, 136;Binark Eren, age, Enay, age, 136; Pfannmüller, age, Vollständiges Tuerkisches Gesetz = Buch / Oder Des Ertz = Betriegeres Mahomets Alcoran, Hamburg, Pfannmüller, age, 217; Enay, age, Çeviri, bu yönüyle bilebildiğimiz ilk resimli Kur ân tercümesi olma özelliğini taşımaktadır. 60 Pfannmüller, age, 163,

14 Batının Kur an Algısı 5- Ludovico Maracci: 61 İtalyan, Cizvit tarikatının ateşli bir taraftarı, donanımlı bir şarkiyatcı olan Maracci, Kur ân ı çevirmek, ona reddiye yazmak niyetiyle ömrünün kırk yılını ciddi bir hazırlıkla geçirmiştir. Önce Roma da 1103/1691 de basılan, tarih boyunca Kur an a yapılan reddiyeleri içeren bir kitap yazmıştır. Buradaki görüşlerine göre, bin yıldır devam eden İslâm egemenliğine karşı dünyada önemli hiçbir tepki gösterilmemiş. Hatta sapık Hıristiyan mezheplerine yapılan tenkitler kadar dahi İslâm dinine tenkit yapılmamıştı. Bu gerekçeyle çalışmaya başlayan Marracci, İslâm dinine karşı ilk bilimsel savunmayı başlattığı kabul edilen Yohanna Dımışkî den (ö.132/749) başlayarak kendi zamanına kadar İslâm a karşı yazılan eserleri ve onların tenkitlerini sıralamış; daha sonra da Hz. Muhammed in (as) hayatını özetlemiştir. Ancak o bunu yaparken alışılmışın dışında bir yol takip etmiştir. Daha önce Batı da yazılmış polemik türü kaynaklardan yararlanmış, ayrıca Buhârî nin Sahih i, Beydâvî nin Tefsiri, İbrahim el-halebî nin ve Ebu l-fidâ ibn-i Kesîr in tarihleri gibi temel İslâm kaynaklarından istifade etmiştir. Ona göre sadece Batı kaynaklarıyla Hz. Muhammed (as) hakkında kitap yazmak Müslümanlar nazarında gülünç duruma düşmekti. Ayrıca buna kimse de inanmazdı. O, muteber İslâmî kaynaklara dayalı bir eser yazmakla, onların sahihliğini kabul etmiyor, mutat olduğu üzere, sadece Müslümanları kendi silahlarıyla vurmak istiyordu. Önde gelen Müslüman müfessirleri tanımış olmasına rağmen hâlâ Hz. Muhammed (as) ona göre yalancı bir peygamber, dolandırıcı, haydut, tiksindirici bir tarikatın kurucusu, akıl almaz, yalan, anlamsız masallarla dolu bir kitabın yazarıdır(!). İslâm ı insanın doğasına Katolik Hıristiyanlıktan daha uygun buluyor olsa da, Marracci Protestanlarla Müslümanları aynı kategoride değerlendirmekten kendini alamamıştı. Bütün olumsuz söylemlerine rağmen o, önemli bir tercüme ortaya koyarak Kur ân tartışmalarını yeni bir bilimsel düzeye ulaştırmış olduğu kabul edilmektedir. 62 Marracci nin asıl önemli eseri Latince Kur ân çevirisidir. 63 Müslümanları kendi silahlarıyla vurma amacıyla yola çıkan yazar, Kur ân ın Latince çevirisini yapmakla kalmadı her sure için birer de tenkit yazdı, Kur ân metniyle beraber çevirisine dipnotlar ekledi. Daha önce yazdığı eserinde Kur ân ın, Hz. Muhammed mezhebinin yanlışlarını ve Hıristiyanlığın gerçek din olduğunu etraflıca savunmuştu. Kur ân metnine mümkün mertebe lâfzî sadakati göstermiş olduğu söylenen çevirmen, müphem kelimeleri açıklamaya çalışmış olmasıyla da dikkat çekmektedir. Güney Asya da misyonerlerin el kitabı olarak işlev gören 61 Maracci, yıllarında yaşamıştır. 62 W. Moutgomery Watt, Kur ân a Giriş, (çev: Süleyman Kalkan, Ankara, 1998, ; W. Moutgomery Watt, Müslüman Hıristiyan Diyaloğu, (Çev: Mahmut Aydın) İstanbul, 2000, Franco Cardini, age,

15 Hüseyin YAŞAR çeviri, Kur ân metnini ve tarihini ihtiva etmesi yönüyle yeni bir örnek olarak Patavi de 1110/1698 de basılmıştır. E) On Sekizinci Yüzyıl Geçen yüzyıl çok önemli bilimsel kuram ve keşiflerle yeni yüzyılın gelişini hazırlamıştı. Ancak coğrafi keşiflerin arkasından gelen dünyanın farklı kıtalarına yapılan seyahatler Avrupalıyı kültürel ve dinî öz eleştiriye sevk etmesiyle insanî temel değerleri anlama ve tanımlama konusunda yeniliklere sahne oldu. 64 On sekizinci asır doğal olayların sebep ve sonuçlarının bağlantılarının keşfiyle bilim ve felsefede deney yöntemi, nedenselliğin benimsenmesi fizikte ve kimyada uygulama alanı bulmuş, özellikle tıpta klinik uygulamaya geçilmesi, insan sağlığı açısından büyük bir merhale olmuştu. Bütün bunlar kilisenin şiddetli direnciyle karşılaşmış olmasına rağmen on dokuzuncu ve yirmici yüzyılın bilimsel ataklarının temelini teşkil etmiştir. 65 Nedensellik öncelikle İngiltere de serbest düşüncenin doğmasına sebep oldu. 66 Yüzyılın son çeyreğindeki büyük ihtilalın sadece Fransa yı değil, Dünya yı değiştirdiği bilinmektedir. Bu büyük değişimde Voltaire in etkisi tabutuna yazılan şu sözlerde görülmektedir: İnsan aklını bu uyandırdı, bize hürriyeti bu hazırladı! 67 Bu çağda bütünüyle din inkâr olunmamakla beraber kilise üzerinden sert hücumlara, direnmelere muhatap olmuş. Alman aydınlanması ise, en son Kant ile ciddi bir şekilde gündeme gelmiştir. Felsefe ve deneysel bilimlerdeki gelişmeleri, Aydınlanma çizgisi olarak kabul edersek, bunları Kur an çevirilerinde de görmek mümkündür. Kur an çevirilerine Dünya dinlerinin ilave edilmesi bu çağın özelliklerinden biridir. Bu yüzyılın ilk çalışması Latinceden Almancaya yapılan yeni bir Kur an çevirisi oldu: 1-Davit Nerreter: 68 Yüz yılın başında Ludovico Marracci nin Latince tercümesinden Almancaya aktarılan, 69 Yeni Açılan Muhammed Camisi 70 adlı çalışmayı, Nerreter yapmıştı. Mütercim, önsözden sonra Alexander Rossen ın 71 kitabının altıncı bölümündeki genel dinler tarihi bilgilerine dayanarak verdiği dünya dinlerinin ibadetleri hakkındaki malumattan, öncelikle İslâm dinin 64 A. Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul, 1969, Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, 2005,, John Locke ( ), David Hume nin ( ) bu konudaki etkisi bilinmektedir. Bkz. A. Adıvar, age, A. Adıvar, age, Mütercim Nürnberg de 1640 da doğmuş ve 1726 da Stuttgart ta ölmüştür 69 Weil, age, XIX; Pfannmüller, age, 161, 209, 217; Enay, age, Neu Eröffnete Mohametenische Moschea, Nürnberg, Alexander Ross: İngiltereli bir genel dinler tarihi uzmanıdır de Genel Dinler Tarihi isimli eserini İngiltere de yayınlamıştır. Pfanmmüller, age,

16 Batının Kur an Algısı doğuşu, yayılması, mezhepleri, devletleri, bazı gelenekleri ve İslâm ın muhtemel yıkılışını da açıkladıktan sonra, kısa bir de reddiye ile eserini tamamlamıştır. Nerrter, Marracci nin yaptığı reddiyeler ve eklerle yetinmemiş, İslâm ın yıkılış kehanetlerini de sıralayarak dindaşlarına moral desteği vermek istemiştir. Tercümenin kapağında belirtildiği gibi kendini polemiklerden alamayan çevirmen, asıl tercüme kaynağının yanına ilaveler yaparak Kur ân ve İslâm dinine karşı moda olan karşı görüşleri sıralamıştır. 72 Ancak M. Davit Friedrich Megerlin bu tercümeye itibar etmemekle beraber 18 yy. başında Almancaya böyle ciddi bir çalışma ürününün kazandırılmasının kültürel açıdan önemli olduğunu belirtmiştir. 73 Buraya kadar verdiğimiz tüm çeviri çalışmaları klasik Batı Hıristiyan zihniyetini yansıtan çalışmalardır. Şimdi vereceğimiz çeviri Batı dünyasında önemli açılımlar sağlamış farklı bir çalışmadır: 2-George Sale: 74 İngilizce ye yapılan İlk Kur ân-ı Kerim tercümesi 75 onun tarafında yapılmış ve 1734 yılında yayınlanmıştır. 76 Avrupa da uzun yıllar yok sayılan, karalanan ve hakarete uğrayan İslâm gerçeğini göz önüne alarak kitabının girişinde Sale, Hz. Muhammed e (as) karşı yapılan yersiz tenkitlerden rahatsız olduğunu beyan etmekle 77 Batıda yeni bir anlayışın kapısını aralamıştır. Sale, çeviriye Aydınlanma asrının bakışıyla, Batı düşüncesinde derin etkiler yapan uzun bir giriş yazmıştır. Bu girişte tarih, akait, fıkıh ve mezhepler tarihi gibi konuları sekiz bölümde ele almıştır. Birinci bölümde Cahilliye devrini, ikinci bölümde Doğu Hıristiyanlarının kiliselerini ve Yahudileri, üçüncü bölümde Kur ân-ı Kerim in içeriğini, dördüncü bölümde haram olan eylemleri, beşinci ve altıncı bölümde Kur ân açısından toplum düzenini, yedinci bölümde kutsal günleri, sekizinci bölümde de mezhepleri ve yalancı peygamberleri anlatmıştır. 78 Geniş bir açıdan Kur an kültürüne yaklaşmaya çalışan Sale ne yapmak istemişti? Gerçekten bu bilgilere İngiliz veya Batı toplumu ihtiyaç duyuyor muydu? Duyuyorduysa bu bilgileri ne maksatla nerede kullanacaktı, yoksa oryantalizmin temelleri mi atılıyordu, gibi sorular cevap beklemektedir. 72 Pfannmüller, age, Megerlin, Die Türkische Bibel Oder Des Korans, Frankfurt /M, 1772, George Sale, yıllarında yaşamıştır. 75 İlk İngilizce tercüme muhtemelen Du Ryer in Fransızca çevirisinden, Alexander Ross tarafından yapılmış, 1649 yılında yayınlanmış, ancak bu tercümeden tercümedir. Watt, Kur ân a Giriş, Pfannmüller, age, 60, 171, 216; Enay, age, 64; Schimmel, Der İslâm II, 365; Weil, age, XX; Nöldeke, Theoder-Schmally, Friedrich, Geschichte des Qorans, Hildesheim, 1961, 2 / 218; 77 Sale, George, Der Koran, ( Çev.: Theoder Arnold ), Lemgo, 1746, I-II. 78 Sale, George, age, Lemgo, 1746,

17 Hüseyin YAŞAR George Sale nin gerek girişi yazarken ve gerekse açıklamalarını yaparken İslâm bilginlerince muteber kabul edilen Keşşâf, Beydâvî ve Celâleyn gibi tefsirleri, İslamî tarih kaynaklarını kullanması dikkate değerdir. 18. yy. ortalarından önce bu kaynakların bir İngiliz tarafından ciddi tahlile tabi tutularak kullanılması, Batıda İslâmî ilimlerin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun tercümesi 18. ve 19. yy. da birçok kere basıldı. İngilizce konuşulan ülkelerde büyük ilgi gördü, değişik dillere de tercüme edildi. Theodor Arnold tarafından Almancaya tercüme edilip Lemgo da 1746 da basılan çeviri Almanya da çok ilgi görmüş olmasına rağmen ikinci defa basılmamıştır. Kur an mütercimi David Friedrich Megerlin, Sale çevirisini değerlendirirken şöyle demektedir: Arnold un tercümesinde bazı hatalar bulunmaktadır. George Sale Kur ân metninden tercüme yaparken gerçek manayı yakalayamamıştır. Arapça ve Türkçe kaynaklara başvurmamıştır. Theodor Arnold da bunları aynen tekrar etmiştir. 79 Gustav Pfannmüller tarafından Kur ân ın güvenilir mütercim ve müfessiri olarak tanımlanan Sale, Hz. Muhammed (as) doktrininin temelini Tevhit üzerine kurduğunu; amacının da putperest Arapları Tevhit bilgisine ulaştırmak ve tek olan Allah a hamd ve şükre çağırmak olduğunu vurgulamıştır. Kur ân, güzel ahlak ve faziletle, bir ve tek olan Allah a ibadet etmeye davet eden mükemmel bir çağrıyı içerdiğini de ifade etmiştir. Bir Hıristiyan, bu emir ve çağrıları dikkate almayı isteyebilir. 80 Sale, İslâm ın ahiret anlayışına önemli bir yer vermiştir. Ancak bu konuları ünlü oryantalist Edward Pococko dan uyarladığı söylenmektedir. 81 Sale yi değerlendirmeye devam eden Pfannmüller şöyle demektedir: Sale bu gayretlerinden sonuç alamamış, Muhammed e karşı oluşan önyargılar uzun yıllar daha devam etmiştir. 82 O, geçmişte İslâm dini ve Muhammed hakkında yürütülen anlamsız söylemi devam ettirmedi, onun hakkında tarafsız davranmaya gayret etti. Çünkü Sale ye göre Muhammed gibi bir dâhinin bazı Hıristiyanların iddia ettiği gibi başarı kaynağı sapkınlık olamazdı. Muhammed in Hıristiyanlara bu kadar zarar vermesine gelince, bu onun acemiliğinin verdiği kusurlarından kaynaklanmaktadır. 83 Çağının şartlarına göre Sale yi benzerlerinin önünde bulan Watt ise, İslâm hakkında kısa objektif bilgiyle çevirisinin önsözünü süsleyen Sale, Müslüman müfessirleri, özellikle de 79 Megerlin, Die Türkische Bibel Oder Des Korans, Frankfurt /M, 1772, Sale, age, 79, 90; Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, Pfannmüller, age,

18 Batının Kur an Algısı Beydâvî tefsirini kaynak alması, eserine açıklayıcı notlar koyması değerini artırmış, daha sonraları defalarca basılmasını sağlamıştır. 84 demektedir. Sale çevirisi ilk baskısından yirminci yüzyıl başına kadar İngilizce olarak 36 baskı yapmış; yılına kadar yapılan tüm İngilizce baskıları göz önüne aldığımız zaman ise baskı sayısının 101 e ulaştığı görülmektedir. 86 Bu kadar ilgi gören çevirinin olumlu katkılar yaptığı muhakkaktır. Diğer önemli bir nokta çevirinin Hint alt kıtasında misyonerlerin el kitabı olarak kullanılmasıdır. 3-Theodor Arnold: 87 Avrupa Kur ân tercümeleri arasında önemli bir yer tutan 88 Sale nin çevirisini Almancaya Arnold aktarmıştır. Çevirinin önemi metin sağlıklı çevirisinden ziyade, tercüme kaynağının George Sale olması, giriş bölümünde aydınlanma ölçülerine uyulmasıdır. 89 Theoder Arnold zamanın getirdiği reform kurallarına bağlı biriydi. Onun felsefesinde Şeref, kime layıksa onundur ilkesi hâkimdi. Daha önceki yıllarda İslâm a karşı sürekli ve şiddetli bir muhalefet ve ret saplantısı bulunmaktaydı. Bunun için Kur ân-ı Kerim tercümeleri büyük yanlışlıklar ve çarpıtmalarla doluydu. Arnold bu çarpıtmaların sebeplerine açıklık getirmek için tercümesine bir önsöz yazdı. Burada İslâmî konuları enine boyuna tartışmaya çalıştı. Bu bakımdan Arnold un tercümesinden ziyade, önsözünde eskiye göre İslâm a yeni ve olumlu bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım üç esas halinde ortaya konmuştur: 1-Her türlü baskıcı zihniyeti terk etmek gerekir. 2-Akl-ı selime karşı olan fikirleri savunmaktan kaçınmalıyız. Biz Müslümanlara keyfi davranıyoruz. Bundan vazgeçmeliyiz. Çünkü onlar, gerçekten akla bizim verdiğimiz değerden daha çok önem veriyorlar. 3-Tam anlamıyla ispatlanamayan kapalı fikirlerden de uzak durmalıyız. Müslümanlara karşı kibirle yaklaşmamalıyız. 90 Bu prensipler Aydınlanma çağının prensipleridir. Bunlara herkesin ihtiyacı olduğunu Enay, bu düşünceleri değerlendirirken ifade etmektedir: 84 Watt, Kur ân a Giriş, 196; Watt, Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, Muhammed Hamidullah, Kur ân Tarihi, (Çev: Salih Tuğ ), İstanbul, 1993, Binark-Eren, age, Nöldeke, Theoder-Schmally, Friedrich, Geschichte des Qorans, Hildesheim, 1961, 2 / 218; Pfannmüller, age, ; Enay, age, 64; Khoury, 1 / 116. Çevirinin adı: Der Koran Oder Insgemein So Genannte Alcoran Des Muhammeds, Lemgo, Enay, age, Weil, age, XX; Pfannmüller, age, 209; Enay, age, 64, ; Schimmel, Der İslâm III, Enay, age, 64 65; Arnold, Theoder, Der Koran von George Sale, I VIII. 94

19 Hüseyin YAŞAR Arnold un İslâm Peygamberi ve onun mesajı konusundaki açıklamaları o devrin yaygın İslâm karşıtı düşüncelerine ağır bir itiraz olduğu gibi, günümüz yargılarına da güzel ve samimi bir örnek oluşturmaktadır. 91 Davit Friedrich Megerlin, Arnold tercümesi hakkında şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: Bu tercümede büyük hatalar var. Çünkü Sale Kur ân ı tercüme ederken ayetlerin gerçek anlamlarını kavrayamamış, asıl kaynaklara başvurmamış, Arnold da aynı hataları devam ettirmiştir. Kanaatimize göre Megerlin in itirazı yerinde değildir. Çünkü Nöldeke ve Schwally, Arnold - Sale tercümesini İtalyan bilgin Ludovico Marracci nin tercümesinden sonra Batı dünyasında yapılan en önemli Kur ân-ı Kerim tercümesi olarak kabul etmektedirler. 92 Edward W. Said de Sale çevirisini ve önsözünü bir zihniyet değişimin habercisi kabul etmiş; o bu eserinde öncekilerden farklı olarak Arap tarihini Arap kaynaklarına dayanarak ele almaya çalışmış; üstelik Müslüman Kur ân yorumcularının kendi adlarına konuşmalarına izin vermiştir, demektedir. 93 Arnold un tercümesi Hannover yakınlarında Lemgo da 1746 yılında basıldıktan sonra yeni baskısının yapılmaması bir kayıptır. 94 Kur ân gerçeğine diğer çevirilere göre daha yakın olan, Batı düşüncesinde, Rönesans a dayalı olarak önemli bir dönüm noktası oluşturan bu eserin Alman dilinin hâkim olduğu ülkelerde dinler ve kültürler arasında asırlardır devam eden kavgayı belki de olumlu yönde etkileyebilirdi. 4-M. Davit Friedrich-Megerlin: 95 Çevirisine Türk Kutsal Kitabı Veya Türk Kur ân ı 96 adını veren, Stuttgart doğumlu oryantalist Megerlin, yirmi yıl teoloji eğitimi almış, Doğu dillerini öğrenmiş; Baden-Würtemberg in Maulbronn şehrinde profesör olduktan sonra, bu görevine Frankfurt/am Main da devam etmiş ve orada ölmüştür. 97 Bilindiği gibi Kur an on yedinci yüzyılın başında Latinceden İtalyancaya aktarılan bir çeviriden Almancaya çevrilip yayımlanmıştı. Bundan sonra da birkaç Almanca çeviri ortaya çıkmış, ama bunların hiç birisi orijinal çeviri değildi. Kur ân-ı Kerim i Arapça aslından Almancaya ilk defa çeviren Megerlin olmuştur. 98 O, tercümeye başlamadan önce uzun bir hazırlık çalışması yapmış; Enay, age, Nöldeke Schwally, age, 2 / Edward W. Said, Şarkiyatçılık Batı nın Şark Anlayışları, (Çev.: Berna Ünler), İstanbul, 2003, Weil, age, XX; Nöldeke-Schwally, II 218; Schimmel, Der İslâm III, 365; Enay, age, 64; Binark-Eren, age, Megerlin, yıllarında yaşamıştır. 96 Die Türkische Bibel Oder Des Korans, Frankfurt /M, Enay, age, 116; Pfannmüller, age, Weil, age, XX; Pfannmüller, age, 122, 210; Schimmel, Der İslâm III, 365; Khoury, age, 2/ ; Gätje, age, 35; Enay, age, 116; Abdullah, age,

20 Batının Kur an Algısı daha önceki Almanca Kur ân-ı Kerim tercümeleri üzerinde araştırmalarda bulunmuş, onların eksikliklerini belirlemiştir. 100 Megerlin, ilk Fransızca çeviri olan Du Ryer tercümesinden, diğer bir Fransızca çeviri olan Savarry nin 101 ve Marracci nin Latince tercümesinden yeterince yararlandığını söylemektedir. 102 Onun bu ifadesini destekleyen Pfannmüller, Megerlin in bu tercümelerden aktarma yapmadığı, sadece yararlandığı kanaatini taşımakta; tercümeyi bizzat Megerlin in kendisi yaptığını, dolayısıyla çevirinin olumlu ve olumsuz yönlerinin kendisine ait olduğunu ifade ettikten sonra devamla, biz de bu bilgiler doğrultusunda Arapçadan Almancaya yapılan ilk tercümenin bu olduğunu kabul etmekteyiz, demektedir. 103 Aydınlanma devrinin ünlü Alman şairi Goethe nin de bu çeviriden yararlandığı bilinmektedir. Çevirinin üzerindeki resim ve adı dikkat çekicidir. İkinci sayfada gür, uzun bıyıklı ve uzun sakallı, sarıklı, keskin bakışlı, sırtında kürkü andıran bir palto ile Osmanlı padişahlarının simasını hatırlatan bir portre vardır. Portrenin altında Mahumed der falsche Prophet/ Yalancı Peygamber Muhammed yazılıdır. Karşı sayfada ise şu ibareler yazılıdır: Türk kutsal Kitabı veya Türk Kur ân ı, Arapça aslından Almancaya yapılan ilk Tercüme, gerekli notlar ve düzenlemeler bizzat M. Davit Friedrich Megerlin tarafından yapılmıştır. 104 Bu resim ve isim açıkça okuyucuyu provoke etmekle birlikte bir gerçeği daha tespit etmektedir ki, o da Türklük ile Kur an ın ve Hz. Peygamberin eşitlendiğidir. Mütercim, uzun yıllar Kur ân ı tercüme etmeyi arzuladığını ve bunu tahsilli tahsilsiz herkesin faydalanması için yaptığını belirtmiştir. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Almanca Kur ân tercümelerini araştırdığını onların orijinal Kur ân dan değil, tercümelerden aktarıldığını, bunların da yanlışlıklarla dolu olduğunu belirttikten sonra, Şimdiye kadar anadilimiz Almancaya doğrudan Kur ân-ı Kerim tercümesi yapılmamıştır. diyerek tercümeyi yapmasının gerekçesini belirtmektedir. 99 Pfannmüller, age, Megerlin, age, Du Ryer in çevirisi 1647 de, Enay, age, 64; Marracci nin tercümesi 1698 de, Pfannmüller, age, 208; Enay, age, 112, yayınlanmıştır. Fakat Savarry nin tercümesi 1783 de, yayınlanmış, Pfannmüller, age, 209; Enay, age, 135; Megerlin ise 1778 de ölmüştür. Savarry inin tercümesinin yayın tarihi ile Megerlin in ölümü arasında on bir yıl bulunmaktadır. 102 Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, Die Türkishe Bibel Oder Des Korans allererste teutsche Uebersetzung aus der arabischen Urschrift selbst verfertiget welcher Notwendigkeit und Nutzbarkeit in einer basonderen Ankundigung hier erwiessen von M. Davit Friedrich Megerlin. 96

İslâm ın Menşei Hakkında Yeni Oryantalist İddialar

İslâm ın Menşei Hakkında Yeni Oryantalist İddialar İslâm ın Menşei Hakkında Yeni Oryantalist İddialar Karel Steenbrink * Çev: Nihat Uzun ** Öz İslâm ın erken dönemlerine dair, 1970 lerdeki oldukça şok edici yeni teorilerin (Patricia Crone, John Wansbrough

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt I

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt I İslam da Bilim ve Teknik Cilt I İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI Fulya Mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No: 23, 80280 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: 0212 317 77 00, Faks: 0212 274 58 40,

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

" Doğu incelemesi" anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi

 Doğu incelemesi anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi ORUÇ REiS şilik bir İspanyol müfrezesi tarafından bir ağılda yanındaki adamlarıyla birlikte sıkıştırıldı. Çarpışma sırasında yaralanan Oruç Reis daha sonra öldürüldü (924/ 151 8 yazı) Akdeniz'de efsaneıli

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

İSLAMOFOBİ KOLEKTİF BİR KORKUNUN ANATOMİSİ SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ 30 NİSAN 1 MAYIS 2010 SİVAS, TSO KONFERANS SALONU

İSLAMOFOBİ KOLEKTİF BİR KORKUNUN ANATOMİSİ SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ 30 NİSAN 1 MAYIS 2010 SİVAS, TSO KONFERANS SALONU Sempozyum Koordinatörü Sekreterya : Yrd. Doç.Dr. Osman ALACAHAN Yrd. Doç Dr. Betül DUMAN : Abdusselam BULUT Osman KAVAKLIOĞLU Abdullah ALTUNKES Şaban TUTÇU Mustafa YALÇINKAYA ISBN 975-605-5932-1. Baskı:

Detaylı

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

Perspektif. Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Perspektif. Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz! Perspektif JUNI /HAZİRAN 2010 Jg./Yıl: 16, Nr./Sa yı: 186 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı Gazze yardım gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz! EDİ TÖR Ortadoğu ya barış gerekiyor! Gazze nin

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171

Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171 Perspektif MÄRZ / MART 2009 Yıl/Jg.: 15, Sayı/Nr.: 171 İslam Toplumu Millî Görüş aylık yayın organı SERBEST PİYASA EKONOMİSİNİN SONU MU GELDİ? MARKTWIRTSCHAFT AM ENDE!? NÜBÜVVET VE ÖZELLİKLLERİ DIE MERKMALE

Detaylı

BATILI BİLGİ VE TEKNİK TRANSFERİ AÇISINDAN OSMANLI MODERNLEŞMESİ MEHMET AYSOY

BATILI BİLGİ VE TEKNİK TRANSFERİ AÇISINDAN OSMANLI MODERNLEŞMESİ MEHMET AYSOY BATILI BİLGİ VE TEKNİK TRANSFERİ AÇISINDAN OSMANLI MODERNLEŞMESİ MEHMET AYSOY GİRİŞ Osmanlı tarihi, sosyal bilimler açısından ortaya konulduğu, tanımlanmaya - açıklanmaya çalışıldığı biçimleriyle sosyolojik

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1

KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1 KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1 İçindekiler BAŞLARKEN...4 DİNLERİN ABC si...5 MORONİ ve ALTIN TABLETLER...7 TAHRAN DAN AKKA YA...8 14. ASRIN MÜCEDDİDİ...8 BİLİM - KURGU...9 DİNLERİN GÖSTERDİĞİ...10 TARİHİ

Detaylı

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 2, s.101-127 ARALIK-2004, SİVAS AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Hüseyin YILMAZ

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Ebü l-a lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler

Ebü l-a lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 1-20 Ebü l-a lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler Abdülhamit BİRIŞIK Özet Mevdûdî, yazdığı eserleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı