BATININ KUR AN ALGISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATININ KUR AN ALGISI"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop BATININ KUR AN ALGISI Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

2 Batının Kur an Algısı Özgeçmişi: Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR yılında Balıkesir ili Dursunbey ilçesinin Sağırlar Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Bursa İmam-Hatip Okulunu (1973) ve Bursa Erkek Lisesi'ni (1974) bitirdi Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne kaydolup, tarihinde mezun oldu. DEU Sos. Bil. Enst. Bağlı olarak "Kur'an'da Müphem Ayetler (Mübhematü'l-Kur'an)" konulu doktora çalışmasıyla 1993 yılında doktor oldu Ocak ayında başladığı memuriyet görevini yüksek öğrenim yıllarında Erzurum'da devam ettirdi Mayıs ayında Bursa İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bu görevini yıllarında Uşak İmam- Hatip Lisesi'nde devam ettirdi yılında İzmir İnönü Lisesi Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atanan Hüseyin Yaşar 1990 yılında izinli olarak Almanya'ya gitti. Bu ülkede ünlü Türk bilgini Prof.Dr.Fuad Sezgin'in yönettiği Arap-İslam bilimleri araştırma esntitüsü (Frankfurt)'nde ve Frankfurt Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde kendi alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaptı. Protestan kilisesiyle dinler arası diyalog çalışmalarına katıldı. Branşıyla ilgili bilimsel konferans ve seminerler verdi. Goethe Üniversite'sinde Protestan Hıristiyan İlâhiyat Fakültesi'nde İslam bilimleri öğretim görevliliği yaptı. Islamisch-Christlich Arbeitgemeintschaft in Hessen adlı dinler arası diyalog çalışması grubunun üyeliğini yaptı. Ocak 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Tefsir öğretim görevlisi olarak atandı, iki yıl DEÜ Devlet Konservatuvar'ında Din Dersilerini okuttu. Halen İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde Tefsir Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hüseyin Yaşar evli ve üç çocuk babasıdır. 78

3 Hüseyin YAŞAR Konuşmacı: Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR Tarih: Yer: Sabancı Kültür Merkezi A)Giriş BATININ KUR AN ALGISI Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İzmir E- Mail: Kültürler arası ilişkiler tarihinin bilinmesi, salt tarih biliminin ötesinde, günümüz küresel, politik, dinsel ilişki ve sorunlarının anlaşılması, çözüm yollarının araştırılması için önemsenmesi gereken bir konudur. Yaşadığımız uluslararası problemlerin beslendiği kaynakların köklerinin tarihin derinliklerinde olduğunu tahmin etmede güçlük yoktur. Özellikle İslam ile Hıristiyanlık arasındaki kalıtımsal katmerli yargıların kökleri miladi yedinci yüz yıla kadar gitmektedir. Bu iki büyük dinin zuhur etme ve yayılma mekânlarının aynı coğrafyayı paylaşması, öğretilerindeki benzerlikler, dinler üzerinden siyasî amaçların gerçekleştirilmek istenmesi gibi belli başlı sebepler dinler arası kavgaları sürekli beslemiştir. Dinlerin metne dayalı kaynakları, yani Kur an ve Kutsal Kitap, bazen kutsal Kitabın yerini Hz. İsa alsa da, çatışma ve çarpışmanın aracı olduğu bilinmektedir. İslam imanının temel umdeleri arasında yer alan geçmiş semavî kitaplara iman, Müslümanların Tevrat ve İncil e karşı ihtiyatlı ve saygılı olmalarını sağlamıştır. Müslümanlar inançları gereği Kur an gibi İncil i de vahiy ürünü olarak kabul ettiklerinden ona saygı göstermekte tereddüt etmemişlerdir. Fakat diğer din mensupları arasında bu ihtiyat ve saygı şartı genel anlamda oluşmadığı söylenebilir. Özellikle Batı Hıristiyan cephesinde Kur an a yapılan eleştiri ve tenkitlerde bu daha açık ve net görünmektedir. Batı nın, yani Hıristiyan dünyanın Kur an muhalefeti İslamî erken dönemde başlamıştır. Batı dünyasının kültürel ve dinî mirasının kısmı azamı Ortadoğu ve Ön Asya dan intikal ettiği herkesçe malumdur. Kur an vahyinin zuhurundan günümüze kadar geçen zaman içinde İslam ve Hıristiyanlık gibi iki büyük dünya dini arasındaki polemik türü ilişkilerin geçirdiği sürecin takip edilip analizi yapılabilmesi için, belli başlı dönemlere ayrılması gerekmektedir. Ortalama bir tasnif ile bu süreç, İlk dönem, Türk dönemi ve Modern dönem olarak ayrılabilir. Her dönemi de kendi içinde farklı zaman dilimlerine ayırmak gerekir. Hz. Peygamberle başlayan ilk dönem, Asr-ı Saadet, Emevî ve Abbasî dönemleri olmak üzere üçe ayrılabilir. İslam vahyinin tamamlanma aşaması bu dönemin ilk dilimini, değişik kavim ve milletlerin İslam ı kabulüyle onun dünya dini olması ikinci dilimini, İslam düşüncesinin farklı kültür ürünleriyle tanışıp 79

4 Batının Kur an Algısı kaynaşmasıyla oluşan Yüksek İslamî Tefekkürün neşvünema bulduğu zaman zarfı da bu dönemin son dilimini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Selçuklularla başlayan Türk dönemi İkinci Viyana Kuşatmasıyla son bulduğunu varsayabiliriz. İkinci dönemde Haçlı Seferleri, İstanbul un fethi ve Viyana kuşatmaları gibi Dünya tarihinde iz bırakmış büyük tarihî olayların damgasını görebiliriz. Bu dönemi kendi arasında Anadolu nun fethi ve Haçlı Seferleri zamanından Osmanlı Devletinin kuruluşuna kadar geçen zamanı dönemin ilk dilimi, Osmanlıların tarih sahnesine çıkışından İstanbul un fethine kadar olan süreci ikinci dilim, İkinci Viyana Kuşatması na kadar olan zamanı da dönemin son dilimi kabul edebiliriz. Modern dönemi de üçe ayırmak mümkündür. İkinci Viyana kuşatmasıyla başlayıp on dokuzuncu asrın ortasına kadar uzanan süredir ki, buna Aydınlanma süreci demek de mümkündür, üçüncü dönemin birinci dilimini oluşturmaktadır. Bu dönemin ikinci diliminin belirgin özelliği kutsal metinlere bilimsel tenkit yönteminin uygulanmasıdır. Böylece aydınlanmanın getirdiği yöntemler sosyal bilimlerde uygulanmıştır. On dokuzuncu yüzyılın ortası olarak varsayılabilen bu zaman diliminin bizim açımızdan başlangıcı, Gustav Weil in 1, Ludwig Ullmann ın yaptığı Kur an çevirisine, 1259/1844 yılında yazdığı Historischkritische Einleitung in den Koran / Kur an a Tarihî ve Tenkidî Giriş önsözü ile başlamıştır. Bu önsözden sonra Kur an araştırmalarında belirli bir değişim yaşanmış, Theodor Nöldeke bu değişimi yazdığı Die Geschichte des Qorans ile somutlaştırmıştır. Bu zaman dilimi İkinci Dünya Savaşı ile son bulmuştur. Üçüncü dönemin son dilimi de Dünya nın yeniden sosyo-politik ve ekonomik yapılanmasının yaşandığı yirminci yüzyılın ortasından zamanımıza kadar olan süreçtir. Böyle bir zaman tasnifine gitme gereği Kur an a karşı yürütülen imha harekâtının dozunun, temasının, gerekçelerinin, hedefinin ve metodunun farklılık arz etmesinden kaynaklanmaktadır. Başlangıcından sonuna kadar Kur an ı kendisine ciddi bir rakip olarak gören Hıristiyan zihniyeti, Pers dünyasında olduğu gibi, hiçbir zaman silahı bırakmamış, sürekli muhalefetini yenileyecek gerekçeler üretmesini bilmiştir. Kur an ın Batı daki seyrini dönemlere ayırarak anlatmanın daha yararlı olacağı muhakkaktır. Biz konumuzun sınırlarını on dokuzuncu yüz yılla sınırlamak istiyoruz. B-İlk Dönem Avrupa nın Kur an ı tanıması için bir milat gerekiyorsa ki, gerekmektedir, en uygun zaman Kur an ın Latince çevirisinin yapıldığı tarih olan 1143 yılı 1 Gustav Weil, Sulzburg ta de doğdu. Heilderberg Üniveristesi nde oryantalist professör olarak çalıştı. Eserleri: Hz. Hz. Muhammed (as) der Prophet, sein Leben und seine Lehre, 1843; Legenden der Müselmänner, 1845; Geschicte der Chaliefen, ; Geschicte der islamischen Völker von Hz. Hz. Muhammed (as) bis zur Zeit des Sultan Selim übersichtlich dargestellt, Tercümeleri: Tausend und eine Nacht, 4 Bd ; İbn İshak, Das Leben Mohammeds von İbn Hischam, 2 Bd Weil, da Freiburg yakınlarında Breisgau da öldü. Brockhaus die Anzyklopädie, Leipzig- Mannheim, 1996, 23 /

5 Hüseyin YAŞAR başlangıç; tercümenin basıldığı tarih de ilk dönemin sonu kabul edilebilir. Sekizinci yüzyılın başında İspanya yı fetheden Müslümanlar dört asra yakın bir zaman içinde Hıristiyan halk ile olumlu ve uyumlu ilişkiler yaşamışlardır. Ancak Kurtuba da 236 / 850 yılında Perfektus adında bir papazın Hz. Muhammed e (as) yaptığı sözlü bir saldırı iki dinin arasında hala süren psikolojik savaşın başlangıcı olduğu söylenebilir. 2 Daha sonra devam eden olaylar İslam ın egemen kültürünü yaşayan yerli İspanyol Hıristiyanlarının kültürel problemlerine dikkat çekmek, kendi Hıristiyan vatandaşlarının kayıtsızlığını protesto etmek için (Märtyrer /Mertürer 3 hareketinin çıkmasına sebep olmuştur. 4 Güney Avrupa dan Kuzeye yeni yorumlarla idealize bir formatta anlatılarak intikal eden bu hareket, İslam düşmanlığını başlatmakla kalmamış, giderek artan bir kine dönüştürülüp Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili örnekler olarak sunulmuştur. Birinci Haçlı Seferi döneminde İslam hakkında ilk olumlu haberi Batı da veren Yahudî olduğu halde 1106 yılında Hıristiyanlığa geçip İngiliz kralı I. Henry nin doktoru olarak İngiltere ye yerleşen İspanyalı Petrus Alfonsi dir. 5 O, Hz. Peygamberden bahseden ayetleri 6 ve Hz. İsa nın çarmıha gerilmediğini bildiren ayeti 7 Avrupa gündemine ilk defa taşımıştır. 8 Kur an ın ilk kez ciddi olarak Avrupalıların gündemine girişi Benediktin tarikatının ünlü Cluny rahibi Petrus Venerablis in (ö.551/1156) gayreti ile olmuştur. Petrus un Haçlı Seferlerinin amaçları doğrultusunda, temel kaynaklarına ulaşarak İslamî tehdidi bertaraf etme niyeti, Kur an ı ilk kez Batı da araştırma konusu haline getirmiş, 9 bundan sonra da artık Batının gündeminden hiç düşmemiştir. Petrus İslam maddi güçle değil, sözün gücüyle yenilebileceği kanaatindeydi. 10 Bunu gerçekleştirmek için tercüme komisyonu kurarak Kur an-ı Kerimi Latinceye tercüme ettirmiştir. 11 Batı daki erken dönem Kur an çalışmaları üzerine önemli bir uzman olan Harmut Bobzin 12, Kur an çevirilerinin amacını iki hedefte toplamaktadır: 2 Karen Armstrong, Muhammed Religionsstifter und Staatsmann, (İngilizce den çeviren Hedda Pänke), Münih, 1993, 18-21; Richard M.Southern, Das İslam Bild des Mittelalters, (von Dr.Sylvia Höfer), Stuttgart, 1981, Mätyrer, erkekler için, bayanlara da Mätyrerin denir. Hıristiyanlık dini ve inancı için kendini, canını feda etmektir. İlk dönem Hıristiyanlar Roma Devletinde arenalarda aslanların önlerine parçalaması için atılanlara bu ad veriliyordu. (Karl- Dieter Bünting, Deutsches Wörterbuch Mit der neuen Rechtschreibung, Isis Verlag AG, Chur/ İsviçre, 1996,741.) 4 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için: Hüseyin YAŞAR, Alman Oryantalizminde Kur an a Bakış, İstanbul, 2010, Hartmut Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, Studien zur Frühgeschichte der Arabistik und İslamkunde in Europa, Stuttgart, 1995,44-46; Hüseyin YAŞAR, Alman Oryantalizminde Kur an a Bakış, Duha Suresi, 93/ Nisa,4/ Hartmut Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, Hüseyin Yaşar, Avrupa ve Kur an, Avrupa da Kur an Araştırmaları ve Çevirileri Üzerine Bir İnceleme, İzmir, 2002, Harmut Bobzin, Der Koran, Eine Einführung, München, 2001, Hüseyin Yaşar, age, Almanya nın Erlangen Üniversitesi nde semitik filoloji, İslam bilimleri ve Kur an araştırmaları profesörü. 81

6 Batının Kur an Algısı Bunlardan biri Kur an ın eleştirdiği İncil in itibarını Hıristiyanlar nazarında tekrar sağlamak ve Hz. Muhammed in sahte peygamberliğini ispatlamak; ikincisi de İslam a karşı başarılı bir misyonerlik faaliyetinde bulunmaktır. 13 Petrus bunu başarabilmek için Toledo da kurduğu komisyona, Kur an ın çevirisinin yanında, bazı İslamî eserleri de Latince ye tercüme ettirdi. Bu tercümelere, Toledo Külliyatı adı verilmektedir. 14 Toledo Külliyatı dışında misyonerlik amaçlı veya başka maksatlarla yapılmış, ama gündeme gelmemiş veya basılma imkânı bulamamış çevirilerden de bahsedilmektedir. İlk Latince çeviriden yetmiş yıl sonra Mark von Toledo, misyonerlik çalışmalarında kullanılmak üzere, Kur an ın çelişkilerini ortaya koyma niyetiyle, lafza sadakati ön plana alan bir tercüme yaptığı rivayet dilmektedir. Bu çeviri, Ricoldus de Montecrucis (ö.720/1320) tarafından da kaynak olarak kullanılmış, ancak birinci çeviri kadar meşhur olamamıştır. 15 İstanbul un fethinden sonra artan Kur an karşıtlığında Nikolaus von Kues, (ö. 869/1464), Enea Silvio Piccolomini nin (II. Pius olarak 863/ /1468 tarihlerinde Papa lık yapmıştır) arkadaşı İspanyol asıllı Juan de Segovia (ö. 863/1458), Müslüman birinin yardımıyla Kur an ı İspanyol dilinin bir lehçesine (Castilian) çevirmiştir. Ayrıca çeviriye Kur an ın asıl metni ile bir de Latince çevirisini eklemiştir. Bu çeviri, ilk Latince çeviriyi kritik etmek, tüm halk tabakalarına Kur an ı anlatmak, yeni bir çeviri ihtiyacını öne çıkarıp, bunu belli prensiplere bağlama gereğini ortaya koymak gibi gerekçelerle yapılmıştır. Ancak önemli hedefleri olan bu çalışmanın sadece önsözünün günümüze ulaşabilmiş olması 16 üzüntü vericidir. Johannes Gabriel Terdensis tarafından 16. yüzyılda yapılan bir başka tercümeden bahsedilmektedir. On yedinci yüzyıldan kalma bir yazması Milano da bulunan bu çeviri, Bobzin tarafından araştırılmaya değer görülmüştür. Ayrıca Picos Hebrew e atfedilen eksik bir çeviriden de bahsedilmektedir. 17 Kur an-ı Kerimin tamamını kapsayan, ya da hedefleyen tercümelerin yanında değişik amaçlarla kısmî çevirilerin yapıldığını bilmekteyiz. Bu çalışmalar iki büyük kültürün çarpışması anında yazılmış tartışmacı metinler olduğundan sayılarını tespit etmek şimdilik mümkün görülmemektedir. Bununla beraber bu kısmî çevirilerden öne çıkan bazıları şunlardır: Amacı doğrudan Kur an ı tercüme olmamakla birlikte reddiye türüne giren veya bilgi vermek için yazılmış olan eserler ayrı bir kategoriyi oluşturmaktadır. Avrupa da Kur an ın isminin tanıtılması konusunda adı ilk 13 Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Hüseyin Yaşar, age, Bobzin, Hartmut, Latin Translations of The Koran, The KoranCritical Consept in İslamic Stadies by Colin Turner, london Newyork,2004, 4/ Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/

7 Hüseyin YAŞAR olarak anılması gereken Petrus Alfonsi dir. 18. O, Doğu efsanelerini ilk defa Latinceye aktarmış, Yahudi olmasına rağmen Yahudi karşıtı olarak bilinen kitabında, Hz. Peygamber ve İslam hakkında ilk kez doğru bilgiler verdiğini, 19 daha önceden belirtmiştik. Bazı ayetlerin çevirilerine kitabında yer verdiği bilinmektedir. 20 Diğer önemli bir eser Toledo Külliyatı içinde bulunan Risâlât el-kindî adındaki Latince çeviridir. Külliyatın öneminden dolayı bu da çok önemsenmiştir. 21 Başka bir kitap, günümüzde bile baskıları devam eden Ricoldus de Montecrucis in yaptığı Kur an çalışmasıdır. 22 Bu doğrudan bir Kur an çevirisi olmamakla birlikte, Ricoldus un İslam ülkelerinde dolaşırken, İslamî kaynaklardan yaptığı alıntılar, Mark von Toledo nun çalışmasından aktardığı fikirlerle desteklenmiş misyonerlik amaçlı bir derlemedir. Martin Luther tarafından Verlegung des Alcoran adıyla Almancaya çevrilen bu eser, İslamenzyklopädie/ İslam Ansiklopedisi içinde ilk Latince çeviri ile birlikte basılmış, uzun zaman Avrupa daki Kur an algısının oluşmasında başvuru kitabı olmuştur. 23 Konunun önemli kitaplarından biri de Nikolaus von Kues in Cribratio Al-Korani /Sichtungs des Koran/Kur an Eleştirileri adlı eseridir. Ortaçağın önemli bir kitabı olan eser, İstanbul un fethi döneminde Batının İslam ve Kur an a ilişkin anlayışını ve algısını kavramak için önemli bir kaynaktır. 24 Yine fetihten bir müddet önce Dionysius Carthusanus (ö. 876/1471) tarafından kaleme alınan Wider den Alkoran /Kur an a Reddiye adındaki büyük eser Hıristiyan dünyasına Türk tehlikesinin önlenmesi çağrısını yapıyordu. İstanbul un fethinden sonra 1460 yılında Johann von Torquemada nın (ö.873/1468) yazdığı başka bir reddiye, ilk defa 1481 yılında Basel de olmak üzere pek çok kez basılmıştır. 25 Gustav Pfannmüller, Johannes Andreas adında birinin Kur an tercümesinden de bahsetmekte, bu şahıs dipnotlu, İspanyolca bir tercüme yaptığını, sonra da bir reddiye yazdığını, bunun daha sonra İtalyanca, Latince ve Almancaya da çevrildiğini ve 1598 yılında basıldığını haber vermektedir. 26 Toledo Külliyatı yüzyıllar boyunca Kur an ı ve İslam ı tanıma, tanımlama ve bertaraf etme konusunda tek kaynak olarak kabul edildi. Toledo Külliyatı nı birinci elden kullananlar arasında Nicolaus von Kues, Diyansius Carthisuanus ve Johann von Torquemade gibi Katolik dünyasının önde gelen İslam karşıtları yer almaktadır. Doğu Ortodoks Hıristiyanlığının en önemli dinî kültür merkezi, 18 Petrus Alfonsi, ( ), İngiltere sarayında kraliyet doktorluğu yaptı, orada İslam dan, Kur an dan ilk söz açan, bazı ayetleri tercüme eden odur. Eckhard Reichert, Biograpfisch- Bibliograpfisches Kirchenlexikon, Band VII, 1994, (www.bautz.de/bbkl) 19 Richard W. Southern, Das İslambild des Mittelalters, (Almaca Çeviri: Sylvia Höfer), Stuttgart- Berlin- Köln-Mainz,1981, Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/122; Hüseyin Yaşar, age, Hüseyin Yaşar, age, Harmut Bobzin, Der Koran, Eine Einführung, Hüseyin Yaşar, age, Gustav Pfannmüller, Handbuch der İslam Literatur, Berlin- Leipzig, 1923, Pfannmüller, age,

8 Batının Kur an Algısı Tanrı İsa yı doğuran Meryem in korumasında olan İstanbul un 27 kâfir Türkler (!) tarafından fethi, Batı Hıristiyan çevrelerinde kıyametin başlangıcı olarak yorumlanmıştır. Sıranın Roma ya da gelebileceğini hesap eden adı geçen Katolik büyükleri, Türklere karşı geniş çaplı bir mücadeleye girişerek, Avrupa çapındaki etkin kültürel karşı koymanın temel kaynağı olan Toledo Külliyatı nı yeterince kullanmışlardır. C) Kur an Araştırmalarının Başlaması Batı Hıristiyanlığı Martin Luther in önderliğinde Katolikliğe karşı reform hareketlerini yaşarken; 28 Kanuni Sultan Süleyman (926/ /1567), Osmanlı Devleti, otuz yılı aşan bir zamandan beri Avusturya ile siyasî, fizikî bir kavgayı devam ettirmekteydi ve 936/1529 yılında Viyana yı kuşatmış, Hıristiyan dünyasının yüreğine büyük bir korku salmıştı. Kanuni Avrupa nın damarlarına girmiş, bir taraftan Fransa kralına siyasî destek verirken, diğer taraftan Katolikliğe karşı açılan Protestanlık harekâtını açıkça desteklemişti. 29 Türk akıncıları Avrupa nın bağrını döverken, Basel de 950/1543 yılında, Kur an araştırmalarında bir dönüm noktası olan İslamenzyklopädie yayınlandı. Viyana kapılarındaki Türk korkusu Avrupa nın zihnen toparlanmasına yardımcı olmakla kalmamış, kültürel bir karşı mücadelenin güçlü temellerinin atılmasına da sebep olmuştur. Zürih li rahip Theodor Bibliander (ö.972/1564), Kur an konusuyla 937/1530 yılından beri ilgileniyordu. Yayıncı Johannes Oporinus (ö.976/1568), Theodor dan politik, dinî ve kültürel muhalefet bilinciyle Kur an a Latince ve Arapça bir reddiye yazmasını istedi ve onu basacağını söyledi. Bibliander, ilk Latince çeviri başta olmak üzere o güne kadar yapılan, Ricoldus de Montecrucis, Nikolaus von Kues, Enea Silvio Piccolomini (II.Pius/Papa), Hieroymus Savonarola (ö.904/1498) Ludovcus Vives (ö.947/1540) gibi ünlü İslam muhaliflerinin Kur an reddiyelerini, geçmişte yapılan Kur an çevirilerini toplayıp, edisyon kritiğini yaparak üç ciltte yayınlanmasını sağladı. 30 Ansiklopedinin birinci cildi Toledo Külliyatına, ikinci cildi Kur an reddiyelerine ve son cildi de İslam ve Türk tarihine ayrılmıştı. 31 Detaylı bir tenkit yazmayı ihmal etmeyen Bibilander Kur an dan bazı çeviriler de yaparak bunları birinci cildin sonuna yedi sayfa olarak ekledi. 32 Philip Melanchthon, Hıristiyan okurları İslam ın ve Kur an ın tehlikesine karşı uyarmak için ansiklopediye bir de önsöz ilave etti. 33 Ancak bütün bu gayretlere rağmen şehir meclisi böyle bir kitabın 22 Roger Crowley, 1453 Son Büyük Kuşatma, (Çev. Cihat Taşcıoğlu), İstanbul, 2006, Fatma Masur Coşar, Din Savaışlar, İstanbul, 2000, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi,?, 1995, 2 / Harmut Bobzin, Über Theodors Biblianders Arbeit am Koran (1542/3), ZDMG, 1986 Stuttgart, Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/ Harmut Bobzin, Über Theodors Biblianders, Pfannmüller, age,

9 Hüseyin YAŞAR basılmasına izin vermedi. Onların algısına göre zamanın tüm kötülükleri bu lanetli (!) kitabın altından çıkmaktaydı. Buna rağmen kitabın baskısına başlayan Johannes Oporinus mahkemeye verildi, hapse atıldı, ölüm tehditleri aldı, ama o planından vazgeçmedi. Sonunda Martin Luther den yardım istedi. Luther in şehir meclisine yazılı başvurusuyla basılan kitabın satışına şehir surlarının dışında izin verildi. 34 Dikkatimizi çeken nokta, acaba Luther herkesin tehlikeli, lanetli gördüğü bu çalışma için neden aracı olmuştur? O, gizli bir Müslüman mıydı? Yoksa Osmanlıya diyet mi ödüyordu? Bu sorular çoğaltılabilir. Şu var ki, araştırmacıların bayanına göre Luther, Türklere karşı reddiyeci ve lanetleyici bir anlayışa sahip değildi. O Türkleri bozulmuş Hıristiyanlığı düzeltmek için Tanrı nın gönderdiği bir kırbaç olarak görüyordu. 35 Onun İslam la çatışmak için iki sebebi vardı: Biri Avrupa nın Osmanlı tehdidi altında bulunması, diğeri de Katoliklerle olan ihtilafıdır. 36 Luther in Basel şehir meclisine yazdığı yazıdaki amacı onun reformasyon zihniyetine daha uygun düşmektedir. Kur an ın Hıristiyanlarca bilinmesi İslam tehlikesinin de çaresi olacağını yazan Luther 37 yeni bir anlayışı getirmenin yanında Avrupa daki Kur an araştırmalarının da kapısını aralamış oluyordu. Bundan sonra Avrupa da yer yer Kur an tercümeleri ortaya çıkmaya başladı. Gündeme gelen ilk çeviri İtalyancadır. Andreas Arrivabene nin takma adı Andrear Mocenigo, al-korano di Macometto kitabını Venedik te 954/1547 yılında yayınladı. Bu bir Kur an çevirisiydi; ama Latince çevirinin 950/1543 yılında Basel de yapılan ilk baskısından uyarlanmıştı. 38 Bir Avrupa ülkesinin millî diliyle yapılan bu ilk çeviri, Venedik te 982/1574 de ikinci kez basıldı. 39 Mütercim Fransa nın Osmanlı Devletinin yeni büyük elçisine tercümesini ithaf etmiş; daha sonra da Arabistan tarihi, Hz. Peygamber in (as) hayatı ve İslam dini hakkında özet bilgiler eklemiştir. 40 Kur ân metninin, tercümesinin ilk kez Venedik te basılması, gündelik hayat, iktisadî ve siyasî ilişkiler açısından önem arz etmektedir. Osmanlı devletinin Avrupa ile olan tüm ilişkileri Venedik 34 Hartmut Bobzin, Latin Translations of The Koran, 4/118; Pfannmüller, age, Hüseyin Yaşar, age, Ludwig Hagemann, Martin Luther und der İslam, Altenberge, 1998, Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, 211; Binark, İsmet Eren, Halit, World Bibliography of Translations of the Meanings of The Holy Quran, Printed Translations , İstanbul, , 267; Enay, Marc Edouard, Hz. Hz. Muhammed (as) und Heilige Koran, Hamburg,1995, 136; M. Hamidullah, Hz. Hz. Muhammed (as), Hamidullah, Kur ân Tarihi, (Çev: Salih Tuğ ), İstanbul, 1993, Binark-Eren, age, 268; Weil, Gustav, Historisch-kritische Einleitung in den Koran, Bielfeld, XIX. 40 Franco Cardini, Avrupa ve İslam, (Çev: Gürol Koca) İstanbul, 2004,

10 Batının Kur an Algısı üzerinden yapılmaktaydı. 41 Bu yoğun ilişkilerin kültürel ilişkilere de temel teşkil ettiği söylenebilir. D-Tercümelerin Başlaması Osmanlı nın güç kaybını Batının İslam yargılarında, Kur an çalışmalarında görmek mümkündür. Kur an ın ilk Latince çevirisinin ikinci elden bir tercümesi on yedinci yüz yılın ilk çeyreği dolmadan Almanya da yayınlandı. Bu çeviri sona giden yolun başlangıcı gibiydi. Bundan sonra artık Kur an saldırıların başlıca hedefi olmuştu. Doğu-Batı ilişkilerinde güç dengesinin Batıya geçme temayülü görüldüğü, karanlık ortaçağın aydınlama yoluna girdiği bu yüz yılda, İslam dünyası, dünya siyasî liderliğini uzun yıllar elinde tutan Devlet-i Âliyye nin orduları Avrupa nın ortasında, Roma nın hamisi, Katolik Viyana nın kapısında savaşı kaybettikleri zaman tarihler 1683 Eylül ayını gösteriyordu. İkinci Viyana kuşatmasının sonucu Kur an çevirilerini de etkilediğini söyleyebiliriz. Yüz yılın ilk çevirisi Almanca sonra da Fransızca olarak yayınlanmıştı. Bunları tarih sırasına göre vermeye çalışacağız: 1-Salomon Schweigger: 42 Avusturya büyük elçiliği vaizi olarak İstanbul a gelen Schweigger Andreas Arrivabene nin İtalyanca çevirisini bulup, onu Almancaya çevirmiş ve 1616 da Nürnberg de yayınlamıştır Franco Cardini, age, Salomon Schweigger, ( ) bir üniversite şehri olan Tübingen in güney batısındaki Haigerloch/ Suebya köyünde 1551 yılında bir noterin oğlu olarak doğdu. Gençliğini Württemberg Dükalığı na bağlı Sulz kentinde geçirdi. Württemberg düklerinin Martin Luther in reformunu desteklemeleri sonucunda bölge, Protestanlığın etkisi altına girdi. Schweigger reformu kabul eden okullarda iyi bir eğitim aldıktan sonra Tübingen Üniversitesine kaydolup burada reformun temel prensiplerine bağlı olarak iyi bir öğrenim görerek teoloji ve klasik filoloji okudu. Yunanca hocası Martin Crusius un ( ) Türk egemenliğinde yaşayan Yunan kültürüne, diline ilgisinden etkilenen Schweigger, Osmanlı ülkesinin hayaliyle yaşamaya başlamış; 1576 yılında üniversiteden ayrıldıktan sonra Viyana ya gelerek İstanbul a gitmenin imkânlarını araştırdı. Viyana dan Osmanlı başkentine giden büyük elçilik maiyetinde vaizlik göreviyle 1578 yılında İstanbul a geldi, üç yıl kalıp Mısır yoluyla Kudüs ü de ziyaret ettikten sonra 1581 Kasım ayında ülkesine geri döndü. Değişik kilise görevlerinden sonra 1589 yılında Nürnberg Kadınlar kilisesine vaiz olarak atanan Schweigger 21 Haziran 1622 de burada öldü. (Heidi Stein, Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk , (Çev: Selma Türkis Noyan), İstanbul, 2004 isimli kitabın sonsözü, ) 43 Yeni yayınlardan öğreniyoruz ki, Schweigger, sadece hac maksadıyla bu uzun yolculuğa çıkmamış, Habsburg elçisinin maiyetinde geldiği İstanbul da devrin dinî ve toplumsal hayatı ile ilgili önemli izlenimler elde etmiş; diplomatik bir misyonla Osmanlı Devletinin bazı önemli merkezlerini ziyaret etmiş, toplumun yaşayışı ve devletin işleyişi konusunda kendine göre bol miktarda malzemeyi de tedarik etmiştir. ( Seyahatnamesi Nürnberg te 1609 yılında Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und Jerusalem adıyla Rudolf Neck in önsözüyle yayınlandı. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, tarafından 1964 yılında tıpkıbasım olarak tekrar yayınlandı. Bu da Türkis Noyan tarafından Türkçeye çevrilerek, İstanul da 2004 de yayınlandı. Salmon Schweigger in İstanbulda kaldığı süre içinde Topkapı Sarayınada padişah III. Murad ın ( ) huzuruna çıkmış olma ihtimali vardır. Çünkü Türk Sultanın Sarayında:Zum Hofe des türkischen Sultans adında bir kitap yayınlamıştır. Bu kitabın farklı yayınları zamanın bulunmaktadır. F. A. Brockhaus 86

11 Hüseyin YAŞAR çevirisine oldukça kışkırtıcı bir isim vermiştir: Alcoranus Mahometicus, Das ist Der Türken Alcoran: Muhammedi Kur an, Bu Türk Kur an dır adını koydu: Bu Türk Kur ânı dır, Din ve hurafeler nasıl öğrenilir?, Onların yalancı peygamberi Muhammed ne zaman ve kimlerden esinlenerek bu kitabı yazmıştır? Muhammed bu kitabında merak uyandıran yalanlarından, rüyalarından, Türklerin ibadetinden, zekâtından, orucundan, diğer ibadet ve törelerinden bahseder. Bu başlıklar tercümenin adına bağlı olarak verilmiş bazı alt başlıklardır. Türk Kur an tanımlaması Ortaçağın tüm günahlarını Kur an a yükleyen saldırganlığın ifade biçimi olmasının yanında, Türklerin dinî ve sosyal hayatının merkezini Kur an ın oluşturduğunu da göstermektedir. İlk Almanca Kur ân tercüme denemesi olan, ağır ve zor anlaşılan bir dille kaleme alınan 44 eser üzerine Gustav Weil, şunları söylemiştir: Bu tercüme ismine layık bir Kur ân tercümesi olmadığı gibi, orijinal Kur ân la da hemen hemen hiçbir benzerliği yoktur. 45 Gustav Pfannmüller çeviri için, İtalyanca çevirinin aslındandan yapılan bir tercüme gibi gösterilmiş olsa da, gerçekte 1543 te Basel de basılan yy. Latince tercümeden farklı bir özelliği olmadığını, bildirmektedir. 47 Marc Edouard Enay, Schweigger tercümesi için Pfannmüller e ek olarak, Çeviri hem tam değil, hem de fazla özet bir tercüme olmuş. ifadelerini kullanmaktadır. 48 Schweigger çevirisini değerlendirdiğimizde, İtalyanca tercümenin adapte edildiği yahut da Basel de basılan Latince çeviriden de yararlanılarak yeni bir tercüme denemesi yapıldığı ifade edilebilir. O dönemde ilgi gören çeviri, ilk baskısı 1616 yılında yapıldıktan sonra, 1623, 1659 ve 1664 yıllarında Nürnberg te üç baskı daha yaparak, Alman toplumunun 17. yüz yılda Kur ân, İslâm, Hz. Muhammed (as) ve Türk imajı konularında temel referans kaynağı olmuş ve toplumu fikren, zihnen yönlendirmiştir. 2-André Du Ryer: 49 On yedinci yüz yılın yarısına doğru Kur an ın ilk Fransızca çevirisi de ortaya çıktı. Bir Fransız aristokratı olan mütercim, Marcigny de tarafından, ISBN , Leipzig te 1986 yayınlanmış; diğer bir basım da Heidi Stein tarafından edisyonkritik yapılarak, Edition Leipzig, 1986, yayınlanmıştır. 44 Enay, age, Pfannmüller, age, 213. Enay, age, Weil, Gustav, Historisch-kritische Einleitung in den Koran, Bielfeld, 1844, XIX; Pfannmüller, age, 217; Schirrmacher, Christine, Der İslâm (Gesschicte Lehre Unterschiede zum Christentum), Stuttgart, 1994, 2/304; Schimmel, Annemarie, Der İslâm 3, Stuttgart, 1990, ; Der Koran, (Editör: Rudi Paret), Helmut Gätje, Zur Koranüberstezung von Rudi Paret, Darmstadt, 1975, Pfannmüller, 148. Abdullah, Salim Hz. Hz. Muhammed (as), Geschichte des İslâm in Deutschland, Graz, 1981, 62, Pfannmüller, age, Enay, age, 136; Khoury, Adel Theodor, Der Koran Übersetzung und Wissenschafftlichen Kommantar, Gütersloher,1990,1 / 116; Abdullah, age, İlk Fransızca Kur an çevirisi: L Alcoran De Mahomet, Paris,

12 Batının Kur an Algısı doğdu. İskenderiye, Kahire ve İstanbul Fransız konsolosluklarında görev yaptı. Orta Doğunun pek çok yerini gezdi, Arapça ve Türkçeyi öğrendi. Paris e döndüğünde Fransız kralının doğu dilleri tercümanlığını yaptı. Türkçe bir gramer kitabı da hazırlayan Du Ryer, Sa di nin Gülistan ını da Fransızcaya tercüme etti. Fransızca ilk Kur ân tercümesini 1057/1647 de Paris te yayınladı. 50 Akıcı bir üslûpla, yorum katmadan yazılmış olan bu çeviri, zamanında başaralı bir tercüme olduğu için çok tutulmuş, diğer Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Kitabın başında Religion des Turcs / Türklerin Dini konusunda kısa bir açıklama bulunmaktadır. Claude Etienne Savary, bu çeviriye önemli tenkitler yöneltmiştir: Du Ryer tercümesi yanlışlarla doludur. Fakat gerçeği söylemek gerekirse tercüme 18. Yüz Yılsonuna kadar yayımlanan çevirilere bakıldığında onlardan daha kötü değildir. Aslında Du Ryer e isnat edilen hatanın arkasında Muhammed in Batı gündeminde sürekli tenkit alan imajı bulunmaktadır. 51 Buna rağmen çeviri Fransa da 150 yıl büyük ilgi görmüş, 52 Paris de 1647 yılında yayımlandıktan sonra Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika ve İsviçre de 1885 yılına kadar 19 kez basılmış ve farklı dillere tercümesi yapılmıştır. 3-Johann Andreas Endter - Wolfgang Endter: 53 Almanca olarak aynı yüzyıl içinde ortaya çıkan, ikinci Almanca çeviri, Endter kardeşler tarafından yapılmış, 1070/1659 yılında Nürnberg de basılmıştır. Üç bölümden oluşan tercümenin birinci bölümünde Hz. Muhammed in (as) soyu, ailesi ve doğumu hakkında bilgiler verildikten sonra, Kur ân-ı Kerim in ilk üç suresi sansürcü bir anlayışla ele alınmış ve bir de tetkik yazısı ilave edilmiştir. Diğer iki bölümde surelerin aslına uygun çevirilerinin yerine özet tercümelerle ayetler aktarılmıştır. Her sureden sonra surenin reddiyesi yapılmış, zaman zaman Türk toplumu içinde yaşayan Yunanlılardan bahsedilmiş, Müslümanların töre ve gelenekleri hakkında bilgiler verilmiştir. Kur ân ın kaynağını ispatlamak için yeri geldiğinde Hz. Peygamber in Yahudi ve Hıristiyanlardan aldığı iddia edilen sözde alıntılara yer verilmiştir. Hz. Peygamber in bilgi kaynağının Yahudi ve Hıristiyanlardan ihtida edenler olduğu sık sık tekrarlanmıştır. 54 İki kardeş olan Johann Anderas ve Wolfgang Endter den hangisinin tercümeye daha çok emek verdiği bilinmemektedir. Çeviriyi ortaklaşa yapıp yapmadıkları konusunda da herhangi bir açıklama bulunmamakla beraber, çeviriyi basan yayınevinin sahibi bu iki 50 Pfannmüller, age, ; Enay, age, Ömer Rıza Doğrul, Kur ân Nedir?, Ankara, 1967, Pfannmüller, age, Al-Koranum Mohamedanum, Nürnberg, Pfannmüller, age,

13 Hüseyin YAŞAR mütercimin kardeşi olduğu da ifade edilmektedir. 55 Tercüme için Salomon Schweigger in tercümesinin yeni bir isimle yani, Endter ismiyle tekrar basımıdır, diyenler vardır. 56 Ancak bu tercümenin sureleri arasına yerleştirilen reddiyeler, Osmanlı toplumunun gelenekleri ve Yunan halkı ile Türk toplumu arasındaki meseleler hakkında bilgi verilmesi, neşir yıllarındaki politik ve dinî problemlerle yakından ilgilenildiğini ve Alman toplumunu Türkler ve İslâm dini hakkında bilgilendirme amacı güdüldüğünü göstermektedir. Tercüme bir Kur an çevirisinden ziyade dinler tarihi, antropoloji çalışmasını andıran bir eserdir. 4-Johann Lange: Yüz yılın sonuna doğru üçüncü Almanca tercüme de yayınlandı. Türk Kanun Kitabı ve Baş Sahtekâr Muhammed in Kur ân ı 57 anlamına gelen tercümenin ortaya çıkış seyri şöyledir: André Du Ryer in Fransızca tercümesi, 58 H. J. Glasemacker tarafından Flamancaya çevrilmiş ve 1069/1658 tarihinde kitap piyasasına çıkmıştı. Glasemacker, 1108/1696 yılında çeviriyi tekrar yayınlarken bu tercümeye resimler de ilave etmiştir. 59 Lange Flamanca tercümeyi, yayıncı Thomas von Wiering in teklifi üzerine Almancaya aktarmıştı. Thomas yayın listesine Kur ân ı ve İslâmî konuları da almak istemişti. Çünkü Avrupa bu yıllarda Türklerin 1095/1683 te Viyana önlerindeki hezimetini kutluyordu. Tarihin yönünü değiştiren bu olayın yayın dünyasında ilgi uyandırması doğal olduğundan bir piyasa adamı olan Thomas ın halkın talebini de göz önüne alarak bir Kur ân tercümesi siparişi vermesi piyasa şartlarının gereği olarak karşılanmalıydı. Yayıncı konunun güncelliğini de göz önüne alarak sipariş eseriyle ilgili bazı başlıklar belirlemişti. Bu başlıklar arasında şunlar vardı: İslâm ve Muhammed, Türk Savaşları, Türkiye ve Arap Ülkeleri, Baş Dolandırıcı, Talancı Peygamber, Muhammed (Onun işi) savaş yapmak, talan etmek, insan öldürmek, cennet hurileri, kadınlar ve genç kızların ırzına geçmektedir. 60 İslâm dinine ve başta Hz. Peygamber e büyük bir nefret duyan yayıncıya göre, Müslüman Türklerin Viyana da önleri kesildiğinden Avrupa büyük bir tehlikeden kurtulmuştu. Artık o, Kur an ve Hz. Peygamberden istediğince intikam alabilirdi. Bu amaçla provokatif başlıkları rahatça kullanabilirdi. Adeta intikamcı bir kültür tarihi gibi ele alınan bu çeviride Asya, Afrika ve Amerika daki milletlere ait bilgiler, cami, şehir, bayram merasimlerinin resimlerine de yer verilmek suretiyle genel, tarafsız bir yayın imajı yüklenmek istenmişti. 55 Enay, age, 136;Binark Eren, age, Enay, age, 136; Pfannmüller, age, Vollständiges Tuerkisches Gesetz = Buch / Oder Des Ertz = Betriegeres Mahomets Alcoran, Hamburg, Pfannmüller, age, 217; Enay, age, Çeviri, bu yönüyle bilebildiğimiz ilk resimli Kur ân tercümesi olma özelliğini taşımaktadır. 60 Pfannmüller, age, 163,

14 Batının Kur an Algısı 5- Ludovico Maracci: 61 İtalyan, Cizvit tarikatının ateşli bir taraftarı, donanımlı bir şarkiyatcı olan Maracci, Kur ân ı çevirmek, ona reddiye yazmak niyetiyle ömrünün kırk yılını ciddi bir hazırlıkla geçirmiştir. Önce Roma da 1103/1691 de basılan, tarih boyunca Kur an a yapılan reddiyeleri içeren bir kitap yazmıştır. Buradaki görüşlerine göre, bin yıldır devam eden İslâm egemenliğine karşı dünyada önemli hiçbir tepki gösterilmemiş. Hatta sapık Hıristiyan mezheplerine yapılan tenkitler kadar dahi İslâm dinine tenkit yapılmamıştı. Bu gerekçeyle çalışmaya başlayan Marracci, İslâm dinine karşı ilk bilimsel savunmayı başlattığı kabul edilen Yohanna Dımışkî den (ö.132/749) başlayarak kendi zamanına kadar İslâm a karşı yazılan eserleri ve onların tenkitlerini sıralamış; daha sonra da Hz. Muhammed in (as) hayatını özetlemiştir. Ancak o bunu yaparken alışılmışın dışında bir yol takip etmiştir. Daha önce Batı da yazılmış polemik türü kaynaklardan yararlanmış, ayrıca Buhârî nin Sahih i, Beydâvî nin Tefsiri, İbrahim el-halebî nin ve Ebu l-fidâ ibn-i Kesîr in tarihleri gibi temel İslâm kaynaklarından istifade etmiştir. Ona göre sadece Batı kaynaklarıyla Hz. Muhammed (as) hakkında kitap yazmak Müslümanlar nazarında gülünç duruma düşmekti. Ayrıca buna kimse de inanmazdı. O, muteber İslâmî kaynaklara dayalı bir eser yazmakla, onların sahihliğini kabul etmiyor, mutat olduğu üzere, sadece Müslümanları kendi silahlarıyla vurmak istiyordu. Önde gelen Müslüman müfessirleri tanımış olmasına rağmen hâlâ Hz. Muhammed (as) ona göre yalancı bir peygamber, dolandırıcı, haydut, tiksindirici bir tarikatın kurucusu, akıl almaz, yalan, anlamsız masallarla dolu bir kitabın yazarıdır(!). İslâm ı insanın doğasına Katolik Hıristiyanlıktan daha uygun buluyor olsa da, Marracci Protestanlarla Müslümanları aynı kategoride değerlendirmekten kendini alamamıştı. Bütün olumsuz söylemlerine rağmen o, önemli bir tercüme ortaya koyarak Kur ân tartışmalarını yeni bir bilimsel düzeye ulaştırmış olduğu kabul edilmektedir. 62 Marracci nin asıl önemli eseri Latince Kur ân çevirisidir. 63 Müslümanları kendi silahlarıyla vurma amacıyla yola çıkan yazar, Kur ân ın Latince çevirisini yapmakla kalmadı her sure için birer de tenkit yazdı, Kur ân metniyle beraber çevirisine dipnotlar ekledi. Daha önce yazdığı eserinde Kur ân ın, Hz. Muhammed mezhebinin yanlışlarını ve Hıristiyanlığın gerçek din olduğunu etraflıca savunmuştu. Kur ân metnine mümkün mertebe lâfzî sadakati göstermiş olduğu söylenen çevirmen, müphem kelimeleri açıklamaya çalışmış olmasıyla da dikkat çekmektedir. Güney Asya da misyonerlerin el kitabı olarak işlev gören 61 Maracci, yıllarında yaşamıştır. 62 W. Moutgomery Watt, Kur ân a Giriş, (çev: Süleyman Kalkan, Ankara, 1998, ; W. Moutgomery Watt, Müslüman Hıristiyan Diyaloğu, (Çev: Mahmut Aydın) İstanbul, 2000, Franco Cardini, age,

15 Hüseyin YAŞAR çeviri, Kur ân metnini ve tarihini ihtiva etmesi yönüyle yeni bir örnek olarak Patavi de 1110/1698 de basılmıştır. E) On Sekizinci Yüzyıl Geçen yüzyıl çok önemli bilimsel kuram ve keşiflerle yeni yüzyılın gelişini hazırlamıştı. Ancak coğrafi keşiflerin arkasından gelen dünyanın farklı kıtalarına yapılan seyahatler Avrupalıyı kültürel ve dinî öz eleştiriye sevk etmesiyle insanî temel değerleri anlama ve tanımlama konusunda yeniliklere sahne oldu. 64 On sekizinci asır doğal olayların sebep ve sonuçlarının bağlantılarının keşfiyle bilim ve felsefede deney yöntemi, nedenselliğin benimsenmesi fizikte ve kimyada uygulama alanı bulmuş, özellikle tıpta klinik uygulamaya geçilmesi, insan sağlığı açısından büyük bir merhale olmuştu. Bütün bunlar kilisenin şiddetli direnciyle karşılaşmış olmasına rağmen on dokuzuncu ve yirmici yüzyılın bilimsel ataklarının temelini teşkil etmiştir. 65 Nedensellik öncelikle İngiltere de serbest düşüncenin doğmasına sebep oldu. 66 Yüzyılın son çeyreğindeki büyük ihtilalın sadece Fransa yı değil, Dünya yı değiştirdiği bilinmektedir. Bu büyük değişimde Voltaire in etkisi tabutuna yazılan şu sözlerde görülmektedir: İnsan aklını bu uyandırdı, bize hürriyeti bu hazırladı! 67 Bu çağda bütünüyle din inkâr olunmamakla beraber kilise üzerinden sert hücumlara, direnmelere muhatap olmuş. Alman aydınlanması ise, en son Kant ile ciddi bir şekilde gündeme gelmiştir. Felsefe ve deneysel bilimlerdeki gelişmeleri, Aydınlanma çizgisi olarak kabul edersek, bunları Kur an çevirilerinde de görmek mümkündür. Kur an çevirilerine Dünya dinlerinin ilave edilmesi bu çağın özelliklerinden biridir. Bu yüzyılın ilk çalışması Latinceden Almancaya yapılan yeni bir Kur an çevirisi oldu: 1-Davit Nerreter: 68 Yüz yılın başında Ludovico Marracci nin Latince tercümesinden Almancaya aktarılan, 69 Yeni Açılan Muhammed Camisi 70 adlı çalışmayı, Nerreter yapmıştı. Mütercim, önsözden sonra Alexander Rossen ın 71 kitabının altıncı bölümündeki genel dinler tarihi bilgilerine dayanarak verdiği dünya dinlerinin ibadetleri hakkındaki malumattan, öncelikle İslâm dinin 64 A. Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul, 1969, Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, 2005,, John Locke ( ), David Hume nin ( ) bu konudaki etkisi bilinmektedir. Bkz. A. Adıvar, age, A. Adıvar, age, Mütercim Nürnberg de 1640 da doğmuş ve 1726 da Stuttgart ta ölmüştür 69 Weil, age, XIX; Pfannmüller, age, 161, 209, 217; Enay, age, Neu Eröffnete Mohametenische Moschea, Nürnberg, Alexander Ross: İngiltereli bir genel dinler tarihi uzmanıdır de Genel Dinler Tarihi isimli eserini İngiltere de yayınlamıştır. Pfanmmüller, age,

16 Batının Kur an Algısı doğuşu, yayılması, mezhepleri, devletleri, bazı gelenekleri ve İslâm ın muhtemel yıkılışını da açıkladıktan sonra, kısa bir de reddiye ile eserini tamamlamıştır. Nerrter, Marracci nin yaptığı reddiyeler ve eklerle yetinmemiş, İslâm ın yıkılış kehanetlerini de sıralayarak dindaşlarına moral desteği vermek istemiştir. Tercümenin kapağında belirtildiği gibi kendini polemiklerden alamayan çevirmen, asıl tercüme kaynağının yanına ilaveler yaparak Kur ân ve İslâm dinine karşı moda olan karşı görüşleri sıralamıştır. 72 Ancak M. Davit Friedrich Megerlin bu tercümeye itibar etmemekle beraber 18 yy. başında Almancaya böyle ciddi bir çalışma ürününün kazandırılmasının kültürel açıdan önemli olduğunu belirtmiştir. 73 Buraya kadar verdiğimiz tüm çeviri çalışmaları klasik Batı Hıristiyan zihniyetini yansıtan çalışmalardır. Şimdi vereceğimiz çeviri Batı dünyasında önemli açılımlar sağlamış farklı bir çalışmadır: 2-George Sale: 74 İngilizce ye yapılan İlk Kur ân-ı Kerim tercümesi 75 onun tarafında yapılmış ve 1734 yılında yayınlanmıştır. 76 Avrupa da uzun yıllar yok sayılan, karalanan ve hakarete uğrayan İslâm gerçeğini göz önüne alarak kitabının girişinde Sale, Hz. Muhammed e (as) karşı yapılan yersiz tenkitlerden rahatsız olduğunu beyan etmekle 77 Batıda yeni bir anlayışın kapısını aralamıştır. Sale, çeviriye Aydınlanma asrının bakışıyla, Batı düşüncesinde derin etkiler yapan uzun bir giriş yazmıştır. Bu girişte tarih, akait, fıkıh ve mezhepler tarihi gibi konuları sekiz bölümde ele almıştır. Birinci bölümde Cahilliye devrini, ikinci bölümde Doğu Hıristiyanlarının kiliselerini ve Yahudileri, üçüncü bölümde Kur ân-ı Kerim in içeriğini, dördüncü bölümde haram olan eylemleri, beşinci ve altıncı bölümde Kur ân açısından toplum düzenini, yedinci bölümde kutsal günleri, sekizinci bölümde de mezhepleri ve yalancı peygamberleri anlatmıştır. 78 Geniş bir açıdan Kur an kültürüne yaklaşmaya çalışan Sale ne yapmak istemişti? Gerçekten bu bilgilere İngiliz veya Batı toplumu ihtiyaç duyuyor muydu? Duyuyorduysa bu bilgileri ne maksatla nerede kullanacaktı, yoksa oryantalizmin temelleri mi atılıyordu, gibi sorular cevap beklemektedir. 72 Pfannmüller, age, Megerlin, Die Türkische Bibel Oder Des Korans, Frankfurt /M, 1772, George Sale, yıllarında yaşamıştır. 75 İlk İngilizce tercüme muhtemelen Du Ryer in Fransızca çevirisinden, Alexander Ross tarafından yapılmış, 1649 yılında yayınlanmış, ancak bu tercümeden tercümedir. Watt, Kur ân a Giriş, Pfannmüller, age, 60, 171, 216; Enay, age, 64; Schimmel, Der İslâm II, 365; Weil, age, XX; Nöldeke, Theoder-Schmally, Friedrich, Geschichte des Qorans, Hildesheim, 1961, 2 / 218; 77 Sale, George, Der Koran, ( Çev.: Theoder Arnold ), Lemgo, 1746, I-II. 78 Sale, George, age, Lemgo, 1746,

17 Hüseyin YAŞAR George Sale nin gerek girişi yazarken ve gerekse açıklamalarını yaparken İslâm bilginlerince muteber kabul edilen Keşşâf, Beydâvî ve Celâleyn gibi tefsirleri, İslamî tarih kaynaklarını kullanması dikkate değerdir. 18. yy. ortalarından önce bu kaynakların bir İngiliz tarafından ciddi tahlile tabi tutularak kullanılması, Batıda İslâmî ilimlerin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun tercümesi 18. ve 19. yy. da birçok kere basıldı. İngilizce konuşulan ülkelerde büyük ilgi gördü, değişik dillere de tercüme edildi. Theodor Arnold tarafından Almancaya tercüme edilip Lemgo da 1746 da basılan çeviri Almanya da çok ilgi görmüş olmasına rağmen ikinci defa basılmamıştır. Kur an mütercimi David Friedrich Megerlin, Sale çevirisini değerlendirirken şöyle demektedir: Arnold un tercümesinde bazı hatalar bulunmaktadır. George Sale Kur ân metninden tercüme yaparken gerçek manayı yakalayamamıştır. Arapça ve Türkçe kaynaklara başvurmamıştır. Theodor Arnold da bunları aynen tekrar etmiştir. 79 Gustav Pfannmüller tarafından Kur ân ın güvenilir mütercim ve müfessiri olarak tanımlanan Sale, Hz. Muhammed (as) doktrininin temelini Tevhit üzerine kurduğunu; amacının da putperest Arapları Tevhit bilgisine ulaştırmak ve tek olan Allah a hamd ve şükre çağırmak olduğunu vurgulamıştır. Kur ân, güzel ahlak ve faziletle, bir ve tek olan Allah a ibadet etmeye davet eden mükemmel bir çağrıyı içerdiğini de ifade etmiştir. Bir Hıristiyan, bu emir ve çağrıları dikkate almayı isteyebilir. 80 Sale, İslâm ın ahiret anlayışına önemli bir yer vermiştir. Ancak bu konuları ünlü oryantalist Edward Pococko dan uyarladığı söylenmektedir. 81 Sale yi değerlendirmeye devam eden Pfannmüller şöyle demektedir: Sale bu gayretlerinden sonuç alamamış, Muhammed e karşı oluşan önyargılar uzun yıllar daha devam etmiştir. 82 O, geçmişte İslâm dini ve Muhammed hakkında yürütülen anlamsız söylemi devam ettirmedi, onun hakkında tarafsız davranmaya gayret etti. Çünkü Sale ye göre Muhammed gibi bir dâhinin bazı Hıristiyanların iddia ettiği gibi başarı kaynağı sapkınlık olamazdı. Muhammed in Hıristiyanlara bu kadar zarar vermesine gelince, bu onun acemiliğinin verdiği kusurlarından kaynaklanmaktadır. 83 Çağının şartlarına göre Sale yi benzerlerinin önünde bulan Watt ise, İslâm hakkında kısa objektif bilgiyle çevirisinin önsözünü süsleyen Sale, Müslüman müfessirleri, özellikle de 79 Megerlin, Die Türkische Bibel Oder Des Korans, Frankfurt /M, 1772, Sale, age, 79, 90; Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, Pfannmüller, age,

18 Batının Kur an Algısı Beydâvî tefsirini kaynak alması, eserine açıklayıcı notlar koyması değerini artırmış, daha sonraları defalarca basılmasını sağlamıştır. 84 demektedir. Sale çevirisi ilk baskısından yirminci yüzyıl başına kadar İngilizce olarak 36 baskı yapmış; yılına kadar yapılan tüm İngilizce baskıları göz önüne aldığımız zaman ise baskı sayısının 101 e ulaştığı görülmektedir. 86 Bu kadar ilgi gören çevirinin olumlu katkılar yaptığı muhakkaktır. Diğer önemli bir nokta çevirinin Hint alt kıtasında misyonerlerin el kitabı olarak kullanılmasıdır. 3-Theodor Arnold: 87 Avrupa Kur ân tercümeleri arasında önemli bir yer tutan 88 Sale nin çevirisini Almancaya Arnold aktarmıştır. Çevirinin önemi metin sağlıklı çevirisinden ziyade, tercüme kaynağının George Sale olması, giriş bölümünde aydınlanma ölçülerine uyulmasıdır. 89 Theoder Arnold zamanın getirdiği reform kurallarına bağlı biriydi. Onun felsefesinde Şeref, kime layıksa onundur ilkesi hâkimdi. Daha önceki yıllarda İslâm a karşı sürekli ve şiddetli bir muhalefet ve ret saplantısı bulunmaktaydı. Bunun için Kur ân-ı Kerim tercümeleri büyük yanlışlıklar ve çarpıtmalarla doluydu. Arnold bu çarpıtmaların sebeplerine açıklık getirmek için tercümesine bir önsöz yazdı. Burada İslâmî konuları enine boyuna tartışmaya çalıştı. Bu bakımdan Arnold un tercümesinden ziyade, önsözünde eskiye göre İslâm a yeni ve olumlu bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım üç esas halinde ortaya konmuştur: 1-Her türlü baskıcı zihniyeti terk etmek gerekir. 2-Akl-ı selime karşı olan fikirleri savunmaktan kaçınmalıyız. Biz Müslümanlara keyfi davranıyoruz. Bundan vazgeçmeliyiz. Çünkü onlar, gerçekten akla bizim verdiğimiz değerden daha çok önem veriyorlar. 3-Tam anlamıyla ispatlanamayan kapalı fikirlerden de uzak durmalıyız. Müslümanlara karşı kibirle yaklaşmamalıyız. 90 Bu prensipler Aydınlanma çağının prensipleridir. Bunlara herkesin ihtiyacı olduğunu Enay, bu düşünceleri değerlendirirken ifade etmektedir: 84 Watt, Kur ân a Giriş, 196; Watt, Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, Muhammed Hamidullah, Kur ân Tarihi, (Çev: Salih Tuğ ), İstanbul, 1993, Binark-Eren, age, Nöldeke, Theoder-Schmally, Friedrich, Geschichte des Qorans, Hildesheim, 1961, 2 / 218; Pfannmüller, age, ; Enay, age, 64; Khoury, 1 / 116. Çevirinin adı: Der Koran Oder Insgemein So Genannte Alcoran Des Muhammeds, Lemgo, Enay, age, Weil, age, XX; Pfannmüller, age, 209; Enay, age, 64, ; Schimmel, Der İslâm III, Enay, age, 64 65; Arnold, Theoder, Der Koran von George Sale, I VIII. 94

19 Hüseyin YAŞAR Arnold un İslâm Peygamberi ve onun mesajı konusundaki açıklamaları o devrin yaygın İslâm karşıtı düşüncelerine ağır bir itiraz olduğu gibi, günümüz yargılarına da güzel ve samimi bir örnek oluşturmaktadır. 91 Davit Friedrich Megerlin, Arnold tercümesi hakkında şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: Bu tercümede büyük hatalar var. Çünkü Sale Kur ân ı tercüme ederken ayetlerin gerçek anlamlarını kavrayamamış, asıl kaynaklara başvurmamış, Arnold da aynı hataları devam ettirmiştir. Kanaatimize göre Megerlin in itirazı yerinde değildir. Çünkü Nöldeke ve Schwally, Arnold - Sale tercümesini İtalyan bilgin Ludovico Marracci nin tercümesinden sonra Batı dünyasında yapılan en önemli Kur ân-ı Kerim tercümesi olarak kabul etmektedirler. 92 Edward W. Said de Sale çevirisini ve önsözünü bir zihniyet değişimin habercisi kabul etmiş; o bu eserinde öncekilerden farklı olarak Arap tarihini Arap kaynaklarına dayanarak ele almaya çalışmış; üstelik Müslüman Kur ân yorumcularının kendi adlarına konuşmalarına izin vermiştir, demektedir. 93 Arnold un tercümesi Hannover yakınlarında Lemgo da 1746 yılında basıldıktan sonra yeni baskısının yapılmaması bir kayıptır. 94 Kur ân gerçeğine diğer çevirilere göre daha yakın olan, Batı düşüncesinde, Rönesans a dayalı olarak önemli bir dönüm noktası oluşturan bu eserin Alman dilinin hâkim olduğu ülkelerde dinler ve kültürler arasında asırlardır devam eden kavgayı belki de olumlu yönde etkileyebilirdi. 4-M. Davit Friedrich-Megerlin: 95 Çevirisine Türk Kutsal Kitabı Veya Türk Kur ân ı 96 adını veren, Stuttgart doğumlu oryantalist Megerlin, yirmi yıl teoloji eğitimi almış, Doğu dillerini öğrenmiş; Baden-Würtemberg in Maulbronn şehrinde profesör olduktan sonra, bu görevine Frankfurt/am Main da devam etmiş ve orada ölmüştür. 97 Bilindiği gibi Kur an on yedinci yüzyılın başında Latinceden İtalyancaya aktarılan bir çeviriden Almancaya çevrilip yayımlanmıştı. Bundan sonra da birkaç Almanca çeviri ortaya çıkmış, ama bunların hiç birisi orijinal çeviri değildi. Kur ân-ı Kerim i Arapça aslından Almancaya ilk defa çeviren Megerlin olmuştur. 98 O, tercümeye başlamadan önce uzun bir hazırlık çalışması yapmış; Enay, age, Nöldeke Schwally, age, 2 / Edward W. Said, Şarkiyatçılık Batı nın Şark Anlayışları, (Çev.: Berna Ünler), İstanbul, 2003, Weil, age, XX; Nöldeke-Schwally, II 218; Schimmel, Der İslâm III, 365; Enay, age, 64; Binark-Eren, age, Megerlin, yıllarında yaşamıştır. 96 Die Türkische Bibel Oder Des Korans, Frankfurt /M, Enay, age, 116; Pfannmüller, age, Weil, age, XX; Pfannmüller, age, 122, 210; Schimmel, Der İslâm III, 365; Khoury, age, 2/ ; Gätje, age, 35; Enay, age, 116; Abdullah, age,

20 Batının Kur an Algısı daha önceki Almanca Kur ân-ı Kerim tercümeleri üzerinde araştırmalarda bulunmuş, onların eksikliklerini belirlemiştir. 100 Megerlin, ilk Fransızca çeviri olan Du Ryer tercümesinden, diğer bir Fransızca çeviri olan Savarry nin 101 ve Marracci nin Latince tercümesinden yeterince yararlandığını söylemektedir. 102 Onun bu ifadesini destekleyen Pfannmüller, Megerlin in bu tercümelerden aktarma yapmadığı, sadece yararlandığı kanaatini taşımakta; tercümeyi bizzat Megerlin in kendisi yaptığını, dolayısıyla çevirinin olumlu ve olumsuz yönlerinin kendisine ait olduğunu ifade ettikten sonra devamla, biz de bu bilgiler doğrultusunda Arapçadan Almancaya yapılan ilk tercümenin bu olduğunu kabul etmekteyiz, demektedir. 103 Aydınlanma devrinin ünlü Alman şairi Goethe nin de bu çeviriden yararlandığı bilinmektedir. Çevirinin üzerindeki resim ve adı dikkat çekicidir. İkinci sayfada gür, uzun bıyıklı ve uzun sakallı, sarıklı, keskin bakışlı, sırtında kürkü andıran bir palto ile Osmanlı padişahlarının simasını hatırlatan bir portre vardır. Portrenin altında Mahumed der falsche Prophet/ Yalancı Peygamber Muhammed yazılıdır. Karşı sayfada ise şu ibareler yazılıdır: Türk kutsal Kitabı veya Türk Kur ân ı, Arapça aslından Almancaya yapılan ilk Tercüme, gerekli notlar ve düzenlemeler bizzat M. Davit Friedrich Megerlin tarafından yapılmıştır. 104 Bu resim ve isim açıkça okuyucuyu provoke etmekle birlikte bir gerçeği daha tespit etmektedir ki, o da Türklük ile Kur an ın ve Hz. Peygamberin eşitlendiğidir. Mütercim, uzun yıllar Kur ân ı tercüme etmeyi arzuladığını ve bunu tahsilli tahsilsiz herkesin faydalanması için yaptığını belirtmiştir. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Almanca Kur ân tercümelerini araştırdığını onların orijinal Kur ân dan değil, tercümelerden aktarıldığını, bunların da yanlışlıklarla dolu olduğunu belirttikten sonra, Şimdiye kadar anadilimiz Almancaya doğrudan Kur ân-ı Kerim tercümesi yapılmamıştır. diyerek tercümeyi yapmasının gerekçesini belirtmektedir. 99 Pfannmüller, age, Megerlin, age, Du Ryer in çevirisi 1647 de, Enay, age, 64; Marracci nin tercümesi 1698 de, Pfannmüller, age, 208; Enay, age, 112, yayınlanmıştır. Fakat Savarry nin tercümesi 1783 de, yayınlanmış, Pfannmüller, age, 209; Enay, age, 135; Megerlin ise 1778 de ölmüştür. Savarry inin tercümesinin yayın tarihi ile Megerlin in ölümü arasında on bir yıl bulunmaktadır. 102 Pfannmüller, age, Pfannmüller, age, Die Türkishe Bibel Oder Des Korans allererste teutsche Uebersetzung aus der arabischen Urschrift selbst verfertiget welcher Notwendigkeit und Nutzbarkeit in einer basonderen Ankundigung hier erwiessen von M. Davit Friedrich Megerlin. 96

Türk İncili: Batı'daki Kuran

Türk İncili: Batı'daki Kuran On5yirmi5.com Türk İncili: Batı'daki Kuran Batı'daki Hristiyanlar hep Müslümanlara ve dolayısıyla Kuran'a şüpheyle bakmışlardır. Bu yazıda ayrıntılı olarak Batı'daki Kuran algısını okuyabilirsiniz. Yayın

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty DİKKAT uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty DİKKAT uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty DİKKAT uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui VE opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop KONSANTRASYON asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Hayatı ve Çalışmaları

Hayatı ve Çalışmaları Hayatı ve Çalışmaları Hayatı Albert Einstein, 14 Mart 1879 da, Almanya nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça ilgiliydi.

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI 1 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ Türk uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 07-11 Ocak 2013 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Ankara Patoloji Derneği. Dr. ALP USUBÜTÜN

Ankara Patoloji Derneği. Dr. ALP USUBÜTÜN Dr. ALP USUBÜTÜN LEONARDO DA VİNCİ 1452-1519 ANDREAS VESALIUS (1514-1564) Rembrandt Van Rijn "The Anatomy Lesson of Dr. Tulp" (1632) Giovanni Battista Karl Freiherr Morgagni von Rokitansky (1682 1771)

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz

İsterlerse Hristiyan öğrencilerimize de din kültürü sorusu sorabiliriz Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlara ilişkin, "Sınav sonuçlarını, ocak ayının ilk haftası, hatta şunu söyleyebilirim, 2 Ocak Cuma 18.00'de

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

1 von 5 21.11.2013 22:24

1 von 5 21.11.2013 22:24 Anasayfa Hamburg GEZİ + POLİS + ORUÇ = İFTAR Tarih : 2013.07.27 17:17:32 Hamburg Sivasspor Taraftar Derneği nin iftar yemeğinde, Gezi Parkı ve Hamburg polisinin Türk gençlerine karşı baskılı tutumuna yönelik

Detaylı

AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr

AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr AFRİKA daki misyonerliğin temellerini anlamak için misyoner faaliyetlerle sömürgeciliğin ilişkisini birlikte değerlendirmek gerekir. Coğrafî keşiflerle

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI Kontes Ada Lovelace, İngiliz şair Lord Byron un kızıdır. Mekanik bilgisayar fikrinin öncüsü C. Babbage ile birlikte programlama fikrinin temelini attı. Kontes

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı