DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017"

Transkript

1 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında eylem için bir plan imzaladılar, Gündem üncü Başlığı Kırılgan Ekosistemin Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişimi olarak adlandırılmıştır. Sürdürülebilir Dağ Gelişimi (SDG) 13 üncü başlık altında tanımlanmıştı; fakat sıkça kullanılan tanım ise hem dağ bölgelerini hem de aşağı akımda yaşayan ya da farklı olarak birçok yönden bu bölgelere bağımlı olan nüfusu ilgilendiren sürdürülebilir gelişimin bir bölgesel-belirli ilerlemesidir (Price ve Kim,1999). Gündem üncü Başlığının takibinde, bilim adamları, gelişim ajansları ve diğer temel paydaşlar arasında yapılan bir takım seri önemli küresel ve bölgesel toplantılar (Ek 4 de bakınız) doğrultusunda bu temel konulara yönelik farkındalık ve anlayış artmıştır. Belirgin çıktılardan bir tanesi ise 1998 deki BM Genel Kurulu nun 2002 yılının Uluslararası Dağlar Yılı olacağının beyanıydı. Bu yılda, dünya çapında dağların değişik değerlerini ve SDG nin önemini tanımlayan birçok etkinlik yapılmıştır. Ek olarak, Johannesburg de 2002 deki Sürdürülebilir Gelişime yönelik Dünya Zirvesinde, İtalya ve İsviçre hükümetleri, UNEP, FAO ve BM dağlar için Öncü Ajanslarının desteği ile Dağ Bölgeleri Sürdürülebilir Gelişimi Uluslararası Ortaklığı kurulmuştur. Dağ Ortaklığı DO olarak ta bilinen bu ortaklık, Tip 2 ortaklık yani, dağ özellikleri amaçları için işbirliğine adamış dağ aktörlerden oluşan (hükümetler, içyönetim organizasyonları, sivil toplum ve özel sektörler) gönüllü bir trans-ulusal şemsiyedir. Diğer Tip 2 Ortaklıkları gibi DO yasal bir oluşumda değildir. FAO, DO nın desteklenmesi amacı ile ev sahipliği ve sekreterlik atanması için görevlendirilmiştir. DO nın mevcut yönetimine ait temel elementler Dağ Ortaklığı-Organizasyon, Üyelik ve Yönetim başlığıyla belirtilen belgede tanımlanmıştır. Bu belge danışmanlık süreci ile taslak hale getirilmiş ve Temmuz 2004 de nihai halini almış olup 2004 Eylül Cuzco da düzenlenen ikinci Küresel Toplantıda DO üyelerince resmi olarak uygun görülmüştür. Yönetim başlığındaki ana prensipler tüm üyelerin katılımına, sorumluluklarına, hızlı çözüm oluşturmalarına, mutabakatlarına, saydamlıklarına ve esnekliklerine değinmektedir. Ortakların konferansı DO nın önemli bir yönetim koludur ve DO Sekreterliği (DOS) ise destekleyici bir rol oynamaktadır. DOS nin bağışçı temsilcileri ve Birleşmiş Milletler Çevre Programları (UNEP), Uluslararası Entegre Dağ Yönetimi Merkezi (UEDYM), And Dağları Eko-Bölge Sürdürülebilirliği Konsorsiyumu (CONDESAN) ve Dağ Forumu gibi diğer temel paydaşlardan oluşan belirli bir işleyiş sistemi-danışma kurulu vardı. 1

2 Dağ Ortaklığı Konsorsiyumu, içerik bağlamında DO nın yaptığı temel organizasyonların daha iyi koordine edilebilmesi için hem DOS ve hem de Dağ Forumu nun danışmanlık mekanizmasını içine alarak oluşturuldu ve DOS danışman komitesinin düzenli toplantıları 2009 yılına kadar devam etti de meydana gelen DOS nin merkesizleşme süreci nedeniyle, ev sahibi kurumun temsilcileri de diğer temel organizasyonlarla olan ortak Konsorsiyuma ilave edilmiştir. Şubat 2012 de Konsorsiyum DO ve DOS nin yönetim yapısının tekrardan düzenlemeye karar verdi. Son on yıllık süre zarfında, (2013 Nisan a kadar) DO üye miktarı 209 (50 ulusal hükümetler, 16 hükümetler arası organizasyonlar ve her bakımdan büyük çeşitlilik gösteren 143 farklı organizasyon) yükselmiştir. SDG yi desteklemeye yönelik küresel (2012 Rio+20 BM nin Sürdürülebilir Gelişim Konferansı Çıktı Belgesindeki 3 paragraf dahil olmak üzere) yerel anlamda her düzeyde birçok eylem gerçekleştirilmiştir. DOS kilit aktörlerin ortak amaçlara yönelik beraber çalışabilmeleri için çevre oluşturma ve olanak sağlama konusunda önemli bir rol oynamıştır; diğer bir kayda değer eylem ise aktörlerin kendileri tarafından tamamlandı. Buna rağmen, DO nın etkin üyelerinin birçoğu bunu kurulmasından 10 yıl sonra onaylamıştır, şimdi ise DO hedeflerinin belirlenmesinin ve eylemlerinin canlandırılmasının zamanı gelmiştir. Son 10 yılda edinilen deneyim ve alınan derslere dayalı olan bu belge DO nın 2014 den 2017 ye kadar olan stratejisini ve yönetimini ortaya koymaktadır. II. Vizyon ve Misyon VİZYON: DO üyeleri, nüfusu artan bir dünyanın ve özel sektörün dikkatinin, karalılığının, uğraşının ve yatırımlarının sürdürülebilir dağ gelişimine yöneleceğini (SDG) düşünmektedirler: Değer esasları ve dağ topluluklarının karşılıklı faydaları ve dağları olan büyük coğrafi bölgelerde yaşayan insanlara yönelik dağ ekosisteminin muhafazasının, sağlığının, canlılığının ve yönetiminin, sağlanması ve genişletilmesi; Hem dağ insanları - özellikle en çok zayıf olanları- hem de dağları olan daha büyük coğrafi bölgelerde yaşayan inşaların sosyal ve ekonomik refahlarının ve yaşam koşullarının ve fırsatlarının geliştirilmesi; Dağ toplulukları ve özellikle küresel değişim ve küreselleşme sürecinin ışığı altında olan ekosistemlerin geleceğini belirleyecek karar alma süreçlerinde dağ insanlarının tamamen etkin olabilmeleri için yetkilendirilmesi. MİSYON: DO ilgili partilerin kendilerini birlikte çalışmaya adadıkları dünya çapında sürdürülebilir dağ gelişimini hedefleyen ortak amaçları olan gönüllü, hareketli bir ittifaktır. Üyeleri arasında çeşitli kaynakların, bilgi, bilgi ve uzmanlık zenginliği ve çeşitliliği aktararak, DO dünyanın en dağlık bölgelerindeki yaşamların ve ortamların kalitesini artırmak için her düzeyde somut girişimleri desteklemektedir. 2

3 III. Rehberlik İlkeleri DO himayesinde gerçekleşen etkinlikler, olaylar ve projeler aşağıdaki ilkeler tarafından yönlendirilir: Misyon-odaklı- DO etkinlikleri DO misyonunun gerçekleştirilmesine odaklanır; Üyelik-odaklı- DO üyeleri DO nın hedeflerini ve amaçlarını belirler; Karşılıklı sorumluluk, kapsam ve yükümlülük- DO üyeliği sorumluluk teşkil etmektedir (V.C.Bölümüne bakınız) ve Do üyeleri kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri için birbirlerini sorumlu tutmalıdırlar; Yönetimde Dengeli ve Temsilcili Katılım- Dengeli ve temsilcili katılıma hem coğrafi hem de temel dağ bölgeleri bağlamında DO üyeleri olan farklı tip ve organizasyon bağlı olarak erişilebilir; Saydamlık ve işbirliği- DO ile bağlantılı olan tüm finansal konulardaki saydamlığı ve sadece DO üyeleri arasında ve içinde değil de DO üyesi olmayan SDG yi ileriye taşıyacak oluşumlarla da işbirliği yapması konusu da dahil olmak üzere, DO üyeleri ortalıklarını açık, saydam ve iş birliği biçiminde işletmeye ant içmişlerdir; Mutabakat odaklı karar alma- DO üyeleri mutabakatla (Bölüm VI da tanımlanmıştır) ortaklıklarının gelecekteki yönetimleriyle alakalı karar almak için uğraşıyorlar; Esneklik ve odağın dengelenmesi- Mutabakata dayalı hedefler ve sonuçlar elde etmeye yönelik odaklanma ihtiyacından dolayı, Do üyeleri esnek, sonuç odaklı olma isteğini dengelemek için uğraşıyorlar; Mevcut eylemler üzerine yapım- 2 yıllık çalışma planlarını belirlerken, DO üyeleri mevcut eylem/girişimler ve üye gücünün kurulması için sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyorlar. IV. İşlevler DO üyeleri, üyeliklerini sürdürülebilir dağ gelişimi konusunda küresel gündemi geliştirmek için etkin ve kritik yetki sahası olarak geliştirme niyetindeler. Bunun gibi bir DO üyeliği yük olarak değil de artı bir değer olarak görülmelidir- DO, üyelerini kendi belirli dağ-ilişkili uygulamalarının yetki ve girişimlerini daha etkin, görünür ve işbirlikçi olmaları ve küresel dağ gündemi ne yerleştirebilmeleri için desteklemelidir. Aşağıda, Ortaklığın işbirlikçi avantajının ve elde edilebilmesi için gerekli olan ortak çabaya dair birkaç işlev belirtilmiştir. Dağ Ortaklığı bağlamında DO üyelerinde ya da Dağ Ortaklığı olmayan kuruluş üyelerince bireysel ya da ortaklaşa yapılan projeler, etkinlikler ve eylemler altında tamamlanan Bölüm 7 A daki bu işlevsel bölgelerin her birinin altında belirli hedefler sıralanmıştır. Bu işlevler şunlardan oluşmaktadır: 3

4 Avukatlık küresel dikkat için avukatlık ve uluslararası topluluklarca SDG nin başarısı ve SDG yi politik süreçlere yaymak için somut adanmışlık; Ortak Eylem- Yere etkisi olan ortak projelerin desteklenmesi ve DO üyeleri arasında ve dağ ortaklığı bağlamındaki diğer konularda işbirlikçi eylemlere olanak sağlanmak. Bilgi yönetimi ve iletişim- a) gelişim kanıtının ve bilgi kuruluş ve SDG ile alakalı deneyimlerin oluşturulması, onaylanması ve paylaşılması ve ayrıca yöresel/yerel bilgilerin yanı sıra dağ ortaklığı üyelerinin SDG yi geliştirecek eylemlere yöneltecek karar alma süreçlerine katkıda bulunacak yeni ve teknik bilginin ortaya koyulması;-b) Dağ gündemini geliştirebilecek ve SDG nin hedeflerini geniştelebilecek konumda olan ilgili hedef grupları için anahtar mesajlarla ilgili olarak SDG ile bağlantılı olan olaylar etkinlikler, eylemler, projeler, raporlar gibi işe yarar bilgilerin iletilmesi Kapasite geliştirme ve teknoloji aktarımı- DO üyelerinin, dağ topluluklarının, dağ insanlarının ve dağ bölgelerine etki eden ya da o bölgenin değişmesinde etkisi olan daha geniş coğrafi alanlar içerisinde işleyen kurumların kapasitelerini geliştirmeyi, yükseltmeyi ve paylaşmayı hedefleyen eylemlerin ve projlerin desteklenmesi; SDG ulaşabilecek diğer DO üyelerine, dağ topluluklarına, dağ sakinlerine ve kurumlara yardımcı olacak faydalanıcı teknolojinin aktarılmasını hedefleyen (Kuzey-Kuzey İşbirliği mekanizması gibi) etkinliklerin ve porejelerin desteklenmesi; Yenilik- özellikle karşılaşılacak zorluklara yönelik bilgilendirilmiş ve ilham veren bir ortamın oluşturulması, böylece yeni fikirler oluşur, önceliklendirme daha iyi tanımlanlanır ve yenilikçi çözümler bulunabilir ve desteklenebilir; Kaynak aktarımı DO misyonu ve SDG nin geniş hedefleriyle ile ilgili olan kritik kaynak ihtiyaçları, açıkları ve fırsatlarının belirlenmesi, finansal ve aynı cinsten kaynaklar için potansiyel kaynak ortağı olan üye ülkeler, bağış ajansları, özel kuruluşlar ve kurumlar için stratejik tavsiye vermek ve etkin bir şekilde iletişime geçmek; DO üyelerinin sayısını ve çeşitliliğini göz önünde tutarak, DO yapabilmesi ve yapmasına yönelik beklentiler ve görüşlerin eşitliği farklı. Açık olan şu ki, her işlem DO üyeleri için eşit önem ifade etmemektedir. Bu sorunun tanımlanması ve üyeler arasında anlaşılması için esneklik ve açıklık getirilmesi gerekmetedir. V. Üyelik A. Kıstaslar DO, SDG i hedeflemek için etkin bir şekilde gayret veren ve kendini adayan hükümet, hükümetler arası, sivil örgüt ve özel kuruluş üyelerine açık olan kendi kendini yöneten gönüllü bir kuruluştur. Hal böy olunca bireyler üye olamazlar. DO üyesi olan hükümetler ve kuruluşlar kendilerini SDG nin geliştirmesine adamalıdırlar. Ayrıca, SDG yi ilerletmek için diğer DO üyeleri temsilcileriyle iletişime geçmek ve işbirliği 4

5 yapmak için istekli ve muktedir olmalıdırlar. Dağ Ortaklığı üyeliğinin kurulması ve sürdürülmesi için gerekli olan kısatalar şu şekildedir: Dağ Ortaklığı vizyonunun, misyonunun ve rehber ilklerinin doğrulanması; Sürdürülebilir dağ gelişiminde etkin katılım; Kaynak ve kurumsal kapasite ve üyeler ve DOS ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olacak bir Odak Noktasının atanması bağlamında kendini resmi olarak kanıtlanmış seviye istikrarı olan girişim olmak; Diğer DO üyeleriyle güçlerini birleştirme ve işbirliği yapma isteği; Aşagıda belirtilen üyelik görevlerini ve mesuliyetlerini yerine getirebilme gücünün olması; Dağ Ortaklığı etkinliklerine etkin bir şekilde katılabilmek için (bilgisayar, ve internet gibi) gerekli duyulan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim, ayrıca DO da etkin bir görev edinmek için kuruluş kaynaklarına erişim; DO na yıllık katılım (nakit, benzeri ya da her ikisi) yapabilmek için hazır bulunma ve kapasite. İlgili taraflar üyelik isteği sunarak DO na üye olmak için SDG ile bağlantısı olan kurum ya da hükümet birimi DOS ne amaç/misyon ve etkinliklerini tanıtan bir kısa sunumla beraber DO nun misyonunu tamamlayabilmesi için kurumun ya da hükümet biriminin ne tür bir katkı sağlayacağına dair bir açıklama ile başvuru yapabilirler. Yönlendirme Komitesi (aşağıda tanımlanan) üyeliğin başvurularının onaylanması ve üye listesindeki tüm kuruluşlarların etkin üye olmalarını sağlamak için önlemler geliştirir. DO daki üyelik süresinin 2 yıl olması, kuruluşun/kurumun Ortaklığın misyonunda uygulama yaptığına dair kanıtlanmış sözleşme ve bağlantı kaydına dayalı olarak üyeliğinin yenilenebilir olması önerilmektedir. B. Kategoriler Aşağıdakiler DO üyeliğine ait mevcut ve potansiyel gelecek kategorilerine ait listedir. Bu liste DO üyelerinin Üyeliğin yönetimi ve diğer etkinliklerin farklı kategorilerde temsil edilebilirliğini sağlamak amacıyla ve üyeliğe başvuracak kuruluş tiplerinin sınırlanmamasına yönelik rehberlik hizmeti vermesi için planlanmıştır. Hükümetler Ulusal Alt-Ulusal Hükümtlerarası Kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Uluslararası STK leri Bölgesel Düzeyde (Çoklu-Ülke) STK ları Ulusal Düzeyde STK ları Alt-Ulusal Düzeyde STK ları Kurumlar Özel Sektör Girişimcileri ve Dernekleri 5

6 Büyük Çok Uluslu Şirketler Küçük ve Orta İşletmeler (KOİ) Sanayi Şirketleri Araştırma/Eğitim Kuruluşları Uluslararası Araştırma Kuruluşları Ulusal Düzeyde Araştırma Kuruluşları Üniversiteler/Üniversite-odaklı Araştırma Merkezleri Araştırma Ağı/Kolaylaştırma Kuruluşları Eğitim Kuruluşları Bu farklı tipdeki kuruluşlara ek olarak, DO dünyadaki asıl dağlık bölgelerdeki temsilcileri araştırmakta, eklemek için ama bununla kısıtlı değil: 1. Kuzey Amerika 2. Latin Amerika ve Karayipler 3. Avrupa 4. Aysa ve Pasifik 5. Sahra Altı Afrika 6. Orta Doğu ve Kuzey Afrika C. Sorumluluklar Dağ Ortaklığı üyeleri DO nın işlevlerine ulaşması için işbirlikçi bir katkıda bulunmaktadırlar (Bölüm IV e bakınız). Özellikle, üyelerden aşağıda belirtilen temel görevleri ve sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir: Sürdürülebilir gelişimle alakalı olarak ulusal ve uluslararası diyaloglara ve tartışmalara katılabildikleri kadar katılım sağlanması; Ulusal politika ve uluslararası anlaşmalarda sürdürülebilir dağ gelişimi önceliğinin önemine ilgi çekmek ve dağ topluluklarının seslerin duyulmasına sağlamak; Farklı kanallar vasıtasıyla ilgili bilgi, uzmanlık ve deneyimlerim paylaşılması. Bu başarı hikayelerinin, durum çalışmalarının, iyi uyğulamaların ve/ya da Dağ Ortaklığı veritabanı(larıdan) öğrenilen derslerin; Dağ ortaklığı web sayfasında faydalı bağlantılar olarak eklenmesi; sanal tartışmalar ve elektronik konferanslara katılım; Hem eğitimciler hemde eğitilenler olarak ikna etme ortamında SDG ne yönelik kapasite geliştirme etkinliklerinin yapılması; Yaşanan değişime ve karşılaşılacak olan sorunlara yanıt olarak sürdürülebilir dağ gelişimine yönelik beyin fırtınası, beyin takımı süreçleri ve yeniliğe yönelik diyaloğların yapılması; Kimliğin belirlenmesini sağlamak, mümkün olduğunda dağ bölgelerindeki yatırımların desteklenmesi için kaynak aktarımı; ulusal bütçede sürdürülebilir dağ gelişiminin önceliklendirilmesi konusunda bilinçlendirmenin sağlanması; 6

7 Diğer üyelerle işbirlikçi eylemleri ve ortak işlevleri yapmak/katılmak ve teknoloji aktarımını gerçekleştirmek. Bireylerin DO üyesi olamamalarından dolayı, STK larının topluluk-odaklı katılımın organizasyonunu ya da diğer gayri resmi dağ ortaklığı topluluğu grupların yürütülmesinde ve topluluk seslerinin duyulduğunun ve gerekli ilğinin sağlanmasında özel bir sorumluğu vardır. DO üyeleri, Dağ Ortaklığına olan bağlılıklarını belirtmeliler ve yıllık katılımlarını yerine getirmek zorundalar, nakit, benzeri katkı ya da her ikisi her üyenin takip etmesi gereken yoldur. EİGK organizasyonları üye ülkeleri üyelik ücreti ödemek zorundalar. Üyelerden DO üyelerine için işbirliği girişimlerine destek veren başlangıç parasını temin etmek için kurulan Dağ Ortaklığı Tesisine olabildiği kadar finansal katılım yapmaları beklenmetedir. Benzeri katkılar, DO eylemleri ve etkinliklerine, yerel destek sağlayarak etkinliğe ev sahipliği yapılmasına, editörlük ya da çeviri hitmeleri gibi personel temini durumlarındaki katılımla ilişkili olan masrafları kapsamaktadır. Üyelerden DOS ne yaptıkları işleri düzenli olarak bildirmeleri gerekmektedir ve DOS DO üyelerinin yaptıkları finansal ve benzeri katkıları gösteren yıl bazında bir liste oluşturur. VI. Yönetim Felsefesi ve Mekanizması A. Felsefe SDG ye bağlı hükümet ve örgütlerde özerk gönüllü bir kuruluş olarak çalışan DO nun üyeleri, amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek ve DO nun misyonunu yerine getirebilmek için belirli derecede bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu idrak etmişlerdir. DO üyeleri, aşağıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için yukarda sıralanan prensip ve işlevlerin rehberliği doğrultusunda DO nun misyonunu etkili ve etkin bir biçimde artırmak için gerekli olan asgari dercede yapılanmayı oluşturmak istemektedirler. Bu yönetim mekanizmalarının kurulması ve uygulanmasına yönelik maliyet, minimum düzeyde tutulmuştur ki, SDG ye ayrılmış kaynaklar, mümkün olan en üst seviyede, dağ topluluklarının ve bu toplulukların ve pek çok diğer topluluğun bel bağladığı ekosistemler için direk yarar sağlayacak diğer faaliyet ve projelere yönlendirilebilsin. B. Mekanizmalar DO yönetim faaliyetleri, organizasyonları ve projeleri için başlıca mekanizmalar şunları kapsar: DO tam üyelerinin yüzyüze ve sanal toplantıları, buradan itibaren Küresel Toplantılar (KT lar) ve Sanal Küresel Toplantılar (SKT lar) olarak anılacaktır; DO üyelerinin bir alt kümesi niteliğinde temsilcilerden oluşan Yönlendirme Komitesi (YK); ve bir Sekreter ki buradan itibaren DO sekreteri (DOS) olarak anılacaktır. Herbir mekanizmanın görev ve işlevleri ve sorumluluk çizgileri aşağıda belirtilmektedir. 7

8 1. DO Küresel Toplantılar ve Sanal Küresel Toplantılar Görev ve İşlev: KT ve SGTler DO nun geleceğe yönelik niyet ve hedeflerinin DO tam üyeliği tarafından ifade edildiği ortamlar olarak hizmet verirler. Bu genellikle YK nin rehberliği ve liderliğinde DOS tarafından hazırlanan yıllık genel iş planı ve dört yıllık Stratejik planın onaylanması ile yerine getirilir. Her iki yılda bir KT ya da SKT gerçekleştirilir. KT ların gündeminde sadece yönetim ve bu Stratejik plan gibi planlama dökümanlarının onayınin değil, aynı zamanda DO nın misyonunu geliştirecek geniş çaplı bilgi ve ağ paylaşımı faaliyetlerinin de yer bulması için her türlü çaba sarfedilmektedir. Düzenleme: KT lar ve SKT lar DO nın bütün üyelerinin katılımına açıktır. KT lar aynı zamanda DO ve SDG lerin misyonunu geliştirme işlevine uygun olarak ve SDG ler üzerine çalışan kuruluşlarla işbirliği prensibi doğrultusunda DO üyesi olmayan kuruluşalrın katılımına da açıktır. Ancak, DO üyesi olmayan hiçbir kuruluş DO nın geleceğiyle ilgili kararlara iştirak edemez. Uygulamaya ilişkin önlemler nedeniyle SKT lar DO üyesi olmayan kuruluşlara açık değildir. Sorumluluk: DO üyeleri birbirlerini DO nın misyonunu geliştirme ve DO nın rehber prensiplerine bağlı kalma ve yukarıda sıralanan DO üyeliği sorumluluklarını yerine getirme konularında sorumlu sayar ve birbirlerine hesap verirler. Bu sorumluluk yaklaşımı özerk gönüllü bir kuruluş için, özellikle DO gibi Tip II türünde çok çeşitli üyelere sahip bir kuruluş için temel bir özellik niteliğindedir. Bütün DO üyeleri sorumluluğunu yerine getirmediğini düşündükleri herhangi bir üye ile ilgili bir konuyu Yönlendirme Kömitesine taşımadan önce belirlenen Merkez Noktalarından direk olarak görüşebilirler. Yönlendirme Kömitesi bu tür bir şikayet karşısında harekete geçip geçmeme konusunda kararı verir. Kaynak Yaratma: Üyeler KO ların organizasyonuna katkıda bulunma ve kaynakları kendileri ve diğer üyelerin katılımını desteklemek için yönlendirme konusunda teşvik edilirler. DOS leri aynı zamanda finansal kısıtlılığı bulunan üyelerin katılabilmesini sağlamak için kaynak araştırırlar. 2. Yönlendirme Komitesi Rolü ve İşlevi: YK DO için hazırlanan dört-yıllık Strateji ve iki-yıllık genel İş Planlarının hazırlanmasını denetleyen, DO üyelerini temsil eden bir komite özelliğindedir. YK aynı zamanda Sekreterin yaptığı işleri düzenler ve denetler, genel İş Planı haricindeki özel yıllık İş Planını da onaylar. Strateji ve Genel İş planları KT ve SKT lerde DO tam üyelerine sunulur. YK yılda en az bir kere bizzat üyelerin katılımıyla toplanır ve Başkan ya da Başkanın olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin takdiriyle sanal ortamda da toplanabilir. YK nın Oluşturulması: YK çeşitli DO üyelerinin temsilcilerinden oluşan en fazla 15 kişilik bir komitedir, ve bu temsilcilerin eşit bir biçimde dünyanın çeşitli yerlerindeki dağlık bölgeleri temsil edecek şekilde farklı 8

9 DO üyesi ülke ve kuruluşlardan seçilmeleri gereklidir. (bakınız Bölüm V.B.)YK (15 üye) şu şekilde oluşturulmalıdır: her bir önemli dağ bölgesinden 1 hükümet temsilcisi (6 üye); her bir önemli dağ bölgesinden 1 hükümetten olmayan seçilmiş temsilci (6 üye); küresel organizasyonlardan 1 temsilci (1 üye); bağışçı topluluktan 1 temsilci (1 üye); DO lardan ev sahipliği yapan kuruluştan 1 temsilci (1 üye); DO S Koordinatörü gözlemci. YK üyelerinin aday gösterilmesi KT/SKT için hazırlık sürecinde seçimle gerçekleştirilir. YK üyeliği süresi iki yıldır ve iki yılda bir yeniden seçim yapılır. YK üyeleri bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yeni liderlerin aktif olarak sorumluluk alabilmeleri ve gönüllülüğüne inanılan sadece bir kaç DO Üyesine aşırı bağımlı bir durumdan kaçınmak amacıyla ve bu rollerin gerektirdiği zaman, enerji ve kaynakları sağlayabilmek için bu pozisyonlarda periyodik olarak değişiklikler olur. YK nin toplantıları idare etmek Başkan ın sorumluluğudur. Başkan ın yokluğunda toplantılar Başkan Vekili tarafından idare edilir. YK için detaylı Görev Tanımı EK1 de mevcuttur. Sorumluluk: YK DO üyelerine karşı sorumludur. Herhangi bir DO üyesi YK nın sorumluluklarını yerine getirmediğine inanırsa, YK ile bu görüşü paylaşmak ve YK nın görevlerini yerine getirmediği konusundaki inancının nedenlerini belirtmek zorundadır. YK nın da bu gibi durumlarda vaktinde yanıt verme zorunluluğu vardır. Kaynak Yaratma: Üyelerinin bu toplantılara iştirak için kendi kaynaklarını seferber etmeleri teşvik edilir. DOS finansal kısıtlılığı bulunan üyeleri desteklemek için kaynak araştıracaktır. 3. DO Sekreterliği Rolü ve İşlevi: DO Sekreteryası DO üyeliğini bütün olarak destekleyen bir fonksiyona sahiptir, ve DO nun girişimlerinde daha üstün bir tutarlılık sağlayabilmek ve DO üyeleri arasında daha yakın işbirliğini desteklemek amacıyla bütünleyici sinerji yaratmayı sağlar. Bo rol kapsamında, Sekreteryanın temel görevleri DO üyeleri için savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetlerini desteklemek, ve iletişim ve bilgilendirme hizmeti sağlamak, bilgi yönetimi ve aracılık fonksiyonları ile bir ağ kurucusu ve irtibat noktası olarak hareket etmek. Buna ek olarak, DOS devamli bir biçimde DO üyelerini SMD için mümkün olabilecek bütün kaynaklardan fonların uygunluğu konusunda bilgilendirerek SDG için yatırımların belirlenmesi ve yönlendirilmesini destekler. Düzenleme: DOS halihazırda Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) evsahipliğinde resmi olarak belirlenen rolü, dağlar için B.M. Öncü Kurluşu üzerine inşa edilmiş ve kısmen FAO nun Teknik Kısımlarından ve bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal ofisler ağlarından faydalanmaktadır. DOS nin personel düzenlemesi her iki yılda bir sunduğu iki-yıllık İş Planının onaylanması doğrultusunda yenilenmektedir. DOS ye ev sahipliğinin düzenlenmesi her iki yılda bir KT ve SKT larda yeniden düzenlenmektedir. DOS her 9

10 iki yılda bir YK tarafından atanan veya yeniden onaylanan bir koordinatör tarafından yönetilir. DOS için detaylı Görev Tanımı EK 2 de, DOS Koordinatörü için EK 3 de mevcuttur. Sorumluluk: DOS YK ve en nihayetinde bütün DO üyelerine karşı sorumludur. DO üyelerinin ayni ve finansal katkılarından oluşan bir fonla finanse edilir. YK DOS için hazırlanan iş planı ve yıllık bütçeyi denetlemek ve onaylamakla sorumludur. Mevcut evsahipliği düzenlemesinde DOS nın şu resmi görevleri nedeniyle FAO ile koordineli çalışması gerekmektedir: BM Genel Kurulu (UNGA) ya, BM Genel Sekreteri ne, ve BM Komisyonuna SDG lerin Sürdürülebilir Gelişimi hususunda rapor verme; SDG ile ilgili öneriler konusunda BMGK na bilgi sunma; Uluslararası Dağ Gün leri düzenleme; Küresel konvansiyonların Sekreteryaları ile (örn., Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu (UNCBD), Birleşmiş Milletler İklim Değişiklikleri Konvansiyonu (UNFCCC), Birleşmiş Miilletler Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu (UNCCD))ve diğer küresel girişimler (Örn. Doğal afetlerle, suyla ve ormanlarla ilgili konularda) aracılık etmek. RIO+20 sürecinde dağlarla ilgili paragraflar doğrultusunda faaliyetleri takip etmek. VII. Dağ Ortaklığını Uygulamaya Koyma A. Amaçlar Aşağıda belirtilen amaçlar IV. bölümde sunulan DO fonksiyonlarının mantığını takip eder. Bu amaçlar bir bütün olarak Dağ Ortaklığı içindir ve bu stratejinin tüm dönemi boyunca geçerlidir. Bunlar sırasıyla DO ve DOS (ikincisi DO Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara göre aşağıda belirtilen amaçların sadece bir alt kümesi için faaliyetler ve sorumluluklar içerir) ile ilgili iki yıllık çalışma planlarının geliştirilmesi için temel unsurları sunmaktadır. 1. Savunma fonksiyonu amaçları a) SDG için kısa, odaklanmış ve pratik bir savunma stratejisi geliştirmek; b) Küresel çok taraflı çevre anlaşmalarında 21. Gündem'in 13. Bölümü'ndeki SDG ilkelerini ve Rio+20 sonuç belgesini yaygınlaştırmak; c) SDG hususlarının DGA'nın daha sonraki uygulamalarında etkili bir şekilde ele alındığından emin olmak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri (SGH)'ni tanımlama sürecinde SDG bileşenlerine ait bir alt kümenin dahil edilmesini teşvik etmek; d) DO üyelerinin BM işlemlerine (özellikle Sözleşmeler) ve hükümetlerarası mekanizmalara (örneğin, Dünya Ekonomik Forumu, G20, ASEAN, BRICS, APEC, diğer ilgili forumlar) katılımını kolaylaştırmak ve bu süreçlerde SDG konularının kaynaştırılması için çalışmak; 10

11 e) Önemli görüşmeler için konumlarını oluşturmada onlara destek olmak için üye ülkelere SDG ile ilgili önemli mesajlar, özetler, diğer tanıtım ve savunma malzemeleri ve araçlar sunmak; f) SDG için dünya çapında sürekli bir bilinçlendirme kampanyası oluşturmak ve uygulamak (üyeler tarafından uyarlanacak ve uygulanacak genel ve evrensel bir kampanya); g) Sürdürülebilir dağ gelişimi için "İyi Niyet elçisi" veya "savunucu" olarak görev yapmaya hazır olan tanınmış kişileri belirlemek ve onlarla çalışmak. 2. Bilgi yönetimi ve iletişim" fonksiyonu amaçları a) DO için kapsamlı ve iyi yapılandırılmış bir bilgi yönetimi ve iletişim stratejisi geliştirmek; b) Dağ doğal kaynak yönetimi & korunması konularında, dağ toplumlarının sosyo-ekonomik kalkınma sorunlarında ve bunların etkileşimleri ile daha geniş bağlantıları hakkında incelemeler ve nicel değerlendirmeler üstlenmek (örneğin, ekosistem hizmetleri, iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması) ve bu sorunlar için çözümler üretmek; c) Dağlara verilen önemi artırmak ve SDG'ye yönelik çalışmak için kullanılabilecek yeni ve geliştirilen bilimsel ve teknik bilginin toplanmasını kolaylaştırmak ve eksik belirleme ile ihtiyaç değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirmek; d) Düzenli olarak, sürdürülebilir dağ gelişimi durumuyla ilgili ulusal veya bölgesel raporlar hazırlamak; e) DO bünyesinde hiçbir kuruluşu temsil etmeyen ilgili kişilere (DF listelerindeki mevcut ve eski aboneler gibi) ulaşmak için bir "bireysel ağ kanadı" oluşturarak DO iletişim stratejisi çatısı altında Dağ Forum ağını yeniden oluşturmak; f) Tüm dağlık bölgelerdeki DO ihtiyaçlarını karşılamak için bilgilendirici, güvenilir ve interaktif bir bilgi merkezi/dağ bilgi portalı uygulamak (jeobilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri, vb etkin kullanımı ile); g) DO üyeleri ve diğer paydaşlar arasındaki değişimleri, konferansları, forumlar ve diğer bilgi paylaşımı mekanizmalarını bir araya getirmek ve kolaylaştırmak; h) Uluslararası Dağ Günü ve her iki yılda bir BM Genel Sekreterliği raporunun hazırlanması gibi BM Genel Kurulu tarafından koordine etmek üzere FAO'nun görevlendirilmiş olduğu küresel süreçlere MP üyelerinin katkısını harekete geçirmek; i) Sürdürülebilir dağ gelişimi ve önemli çözüm odaklı politika mesajlarının medya ilgisini teşvik etmek (Dağ Gündemi'ni vurgulayan önemli olaylarla bağlantılı hedeflenen kampanyaları üstlenerek, hem küresel hem de bölgesel düzeyde dağ gazetecileri için bir ağ oluşturarak, BM medyasından faydalanarak, vb.) 3. Kapasite geliştirme ve teknoloji transferi" fonksiyonu amaçları a) DO üyeliği içinde kullanılabilir engin deneyimden ve daha fazlasından faydalanarak farklı paydaş grupları (okul çocukları, lise ve üniversite öğrencileri, proje yöneticileri, hükümet teknisyenler, vb) için SDG üzerinde müfredat gelişimini teşvik etmek; 11

12 b) SDG ile ilgilenen DO üyeleri ve diğer paydaşlar arasında SDG üzerinde kapasite geliştirmeyi (bilimsel, teknik, tematik, müzakere, vb) desteklemek (örneğin, eğitim kurslarının organizasyonu yoluyla); c) İletişimin ve sosyal yardımın etkinliğini arttırmak için medya için SDG ile ilgili eğitim kampanyaları organize etmek; d) SDG ile ilgili olarak nasıl iletişim kuracakları, nasıl yazacakları, müzakerecilere nasıl yaklaşacakları ve nasıl ağ kuracakları konusunda Gençlik Forumları organize etmek; e) Dağ doğal kaynaklar ve çevre yönetimine ilişkin etkin teknolojileri ve yöntemleri (geleneksel bilgiler de dahil olmak üzere) belirlemek ve paylaşmak (örneğin, Güney-Güney işbirliği ile). 4. Yenilik fonksiyonu amaçları a) Yenilikçi ve geleneksel olmayan diyalog ve düşünme için DO'yu tanınmış ve takdir edilen bir beyin takımına dönüştürmek (geliştirmek) ve SDG'nin her alanında yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirilmesi için çalışmak; b) SDG için ve yeni değişikliklere yenilikçi çözümler bulabilmek için tahmin edilen gelişmeler, ortaya çıkan sorunlar ve gözlenen ilgili trendler hakkında beyin fırtınası yapmak için sanal ya da fiziksel platformlar organize etmek. 5. "Kaynak hareketliliği" fonksiyonu amaçları a) DO için mevcut kaynak ortaklarından alınacak kaynakların mevcut hareketliliğini pekiştirmek; b) İlginç projeler için fon arayışında olan DO üyeleri ve sürdürülebilir dağ gelişimi ile ilgili diğer girişimciler için bağışçılarla iletişime geçmeyi kolaylaştıran bir platform olarak hareket etmek; c) Bireysel üyeler veya bir üyeler grubu arasından yatırımcıların (özel sektör de dahil) SDG projelerine ait çeşitli bir portföyü desteklemek için yatırım yapabileceği Küresel bir Dağ Tesisi (veya benzeri) kurmak; d) DO'nun etkili/stratejik ortaklar, özellikle küresel olarak önemli olan dağlık ülkelerdeki hükümetler, vakıflar ve özel sektör ile olan üyeliğini uzatmak için bir kampanya üstlenmek; e) İklim değişikliğine uyum fonlarının bir kısmının SDG'yi desteklemek için kullanılmasını sağlamak için çalışmak (örneğin, UNFCCC bünyesindeki dağlar üzerinde bir çalışma programının oluşturulmasını teşvik ederek ve Yeşil İklim Fonu için bir pencere açarak) f) Dağ ile ilgili özel ihtiyaçlar ve öncelikler için ulusal bütçe ödeneklerinden ödenek ayırmada DO üye ülkeleri desteklemek; g) DO faaliyetlerine yapılan ayni yardımlar için yenilikçi yöntemler geliştirmek, örneğin, çeviriler, grafik tasarımları, etkinliklerin ev sahipliği, teknik yardım, vb. konular için üyeler tarafından personelin zaman ayırması yoluyla. 12

13 6. Ortak eylem fonksiyonu amaçları a) Mevcut mükemmellik merkezleri, şebekeler, vb. ile bağlantılar da dahil olmak üzere önemli dağ sorunları (örneğin, İklim Değişikliğine Uyum ve Risk Yönetimi) için uygulama toplulukları oluşturmak, böylece ortak projeler ve diğer etkinlikleri üstlenmeleri için DO üyelerinin tedbirli olarak ortaklıklar oluşturabilmesini sağlamak; b) İlgili bölgesel toplulukların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, DO hedeflerine ulaşmak için belirli bölgelerdeki ağ eksikliğini gidermek için stratejiler geliştirmek; c) Görünürlüğün ve etkinin artırılması amacıyla bölgesel ve küresel toplantılarda (örneğin, Partilerin Kongre Konferansları) dağa özgü etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması için işbirliği yapmak ve güçleri birleştirmek. B. DO Eyleminin Coğrafik Ölçeği DO üyeliği küresel, bölgesel, ulusal ve yerel paydaşlardan oluşmaktadır. Buna göre, DO görevi ve eylemi tüm bu coğrafi ölçeklerde kendisini açıkça ifade etmektedir. DO'nun önemli bir rolü de bu farklı düzeylerde diyalogu, müzakereyi, bilgi akışını ve tecrübe alışverişini sağlamaktır. Ortak bir eyleme katılmak ve bilgi ile tecrübe alışverişini teşvik etmek için bu ölçekler içerisinde DO'nun ne kadar dinamik olduğu üyelerin istek ve yenilikçiliğine bağlıdır. DO'nun işleyişi için ulusal düzey en önemli ölçektir. Bu durum alt-ulusal ve yerel düzeylere doğru yetkiyi dağıtmaya ve aynı zamanda yerel ve ulusal deneyimi de bölgesel ve küresel düzeyin dikkatine getirmeye imkan sağlar. Bölgesel düzeyde DO faaliyetlerinin koordinasyonu çok zordur. Her bölge özel bölgesel durumlara, ihtiyaçlara ve kurumsal "peyzaja" en iyi uyan kendi mekanizmasını geliştirmek zorundadır. Nasıl bir koordinasyon mekanizması geliştirilmiş olursa olsun, ortaklar arasında daha fazla eylem, alışveriş ve koordinasyon toplarken/oluştururken bu mekanizmanın en yüksek düzeyde meşru olması gerekmektedir. Özellikle, belirli bir bölgedeki üye ülkeler düzenli koordinasyon, bilgi/deneyim paylaşımı ve karşılıklı destek içinde olmalıdır, böylece Yönetim Kurulu'ndaki bölgesel temsilci bölgenin çıkarlarını ve gerçeklerini yeterince temsil edebilir. DOS çalışmalarının ana odak noktası küresel düzeydedir. Ancak, talep edildiği zaman DOS bölgesel ve ulusal düzeydeki işlemlerle girişimlere ve insan kaynakları izin verdiği sürece yerel düzeydeki eylemlere de destek sağlamaktadır. Bir hizmet sağlayıcısı olarak DOS'un, üyelerin ilişki içinde oldukları coğrafi ölçekten bağımsız olarak tüm üyelerle düzenli olarak etkileşimde bulunduğunu söylemeye gerek yoktur. Tüm bu ihtiyaç ve süreçlere yüksek kaliteli destek sağlamak için talep edilmesi halinde bölgesel, altbölgesel veya ulusal FAO ofislerinde irtibat personeli (örneğin, Kıdemsiz Profesyonel Görevli, ulusal kurumlardan geçici personel, vb.) görevlendirilebilir. 13

14 C. İzleme ve Değerlendirme Ortaklıkların doğası göz önüne alındığında, etkilerin izlenmesi ile değerlendirilmesi ve sonuçların ölçülmesi çok zordur. Bir dizi kritere ve göstergelere dayalı "hafif" bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Bu sistemin amacı, DO'nun görevlerini yerini getirmesini ve DO üyelerinin kendi başarısına katkı sağlamasını temin etmek olacaktır. Bu sistem aynı zamanda faaliyetler ve katkılar (ayni ve nakit) hakkındaki raporlama süreci için üyelere özel şablonlar ve yönergeler içerecektir. Sonuç olarak, DO'nun sadece kendi hedeflerine aktif bir şekilde katkı sağlamak isteyen ortaklarını dahil etmesini sağlamak için mevcut üyeliği düzenli olarak gözden geçirecektir. D. Dil Politikası Küresel düzeyde, DO için iletişim dili İngilizce'dir. Mümkün olduğu ölçüde, DO internet sitesi ve önemli iletişim ürünleri Fransızca, İspanyolca ve Rusça'ya tercüme edilecektir. Bölgesel düzeyde en çok anlaşılır dil kullanılacaktır. Ulusal düzeyde ise üyelerin diğer ilgili üyelere ve paydaşlara mümkün olduğunca yerel dillerde ulaşması teşvik edilecektir. E. Dağ Ortaklığı Markasının Kullanımı DO üyelerinin dağ ile ilgili her girişimi otomatik olarak bir DO faaliyeti değildir. Genel bir ilke olarak, eğer bu girişimler DO olmadan yapılamamışsa, bunlar DO markası ile işaretlenmelidir. Daha spesifik olarak, aşağıdaki kriterlerin karşılanması durumunda, bir faaliyet veya girişim DO içerisinde uygulanmış olarak etiketlenebilir: En az iki ortak girişimde yer almaktadır veya girişime katkıda bulunmaktadır; Girişim açıkça SDG ile ilgilidir ve DO'nun misyon ve amaçlarına katkıda bulunmaktadır; Tüm üyelik için doğru iletişim sağlamak amacıyla DO etiketi altında uygulanan tüm girişimlerin DOS'a raporlanması önemlidir. Görsel marka yönergeleri iletişim stratejisinde sağlanacaktır. 14

15 Ekler listesi Ek 1: Ek 3: Ek 3: Ek 4: ToR Yönetim Kurulu ToR DO Sekreterliği ToR DOS Koordinatörü DO tarihindeki önemli kilometre taşları 15

16 Ek 1 Dağ Ortaklığı Yönetim Kurulu Görev Tanımı Yönetim Kurulu, Dağ Ortaklığı için programlı bir yönelim sunar ve üyelerinin bir temsil organı olarak hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu'nun her üyesi daha büyük bir üye grubunu temsil eder ve buna göre, bu kişiler Yönetim Kurulu çalışmalarına iyi hazırlanmış, birleştirilmiş ve kapsamlı bir danışma sürecine dayalı bilgiler sağlamaktan sorumludurlar. Eğer mümkünse, YK uzlaşma bazında karar alır. Gerekirse, Yönetim Kurulu oylama yapacaktır ve kararlar salt çoğunluk tarafından onaylanacaktır. Yönetim Kurulu, aşağıdaki ana sorumlulukları ve görevleri yürütmektedir: Yönetim Kurulu'na bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçmek; DO için dört yıllık bir Strateji ve iki yıllık bir genel Çalışma Planı'nın hazırlanmasını denetlemek; Dağ Ortaklığı Sekreterliği'nin çalışmalarını (teknik, idari, mali) izlemek ve denetlemek ve de DO genel Çalışma Planı'ndan kaynaklanan kendine özgü iki yıllık Çalışma Planı'nı onaylamak; Dağ Ortaklığı Sekreterliği için Koordinatör seçmek; Dağ Ortaklığı Sekreterliği'nde her düzeyde görevlinin işe alımını denetlemek; Gerekli olduğu taktirde ve Başkan tarafından talep edildiği zaman düzenli olarak elektronik iletişim yoluyla etkileşimde olmak ve sinerji artırmak için mümkünse başka bir uygun olay ile birlikte en azından yılda bir kez şahsen toplanmak; Yeni üyelik kriterlerini tanımlamak; Bu tür konular ortaya çıktığı zaman DO üyelerinin sorumluluk konularını göstermek. 16

17 Ek 2 Dağ Ortaklığı Sekreterliği Görev Tanımı DOS bir bütün olarak DO üyeliği için aktif ve destekleyici bir rol oynar ve daha yakın işbirliğini teşvik etmek için DO üyelerini birleştiren ve sinerji ile tamamlayıcı geliştiren hizmetleri sağlayan YK içinse tekrarı önler ve DO çalışmalarında daha fazla tutarlılık elde eder. İki yıllık olarak geliştirilmekte olan DOS çalışma planı DO'nun genel çalışma planından elde edilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Sekreterliğin işlevini sağlayan bir Koordinatör tarafından Sekreterlik yönetilir. Bu Koordinatör bir gözlemci olarak Dağ Ortaklığı Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve ilgili toplantıların organizasyonunda YK Başkanını ve Büroyu destekler. İki yıllık çalışma planının onaylanmasıyla DOS'taki personel bileşimi her iki yılda bir revize edilir. DOS aşağıdaki ana sorumlulukları ve görevleri yürütmektedir: DO üyeleri için bir ağ ve irtibat noktası olarak hareket etmek; DO ve faaliyetleri için liderlik ve kavramsal bilgi sağlamak; Aracılık, kapasite geliştirme, bilgi yönetimi, iletişim ve bilgi hizmetleri sağlamak; SD için kaynakların belirlenmesini ve hareketliliğini teşvik etmek ve devamlılık arz eden bir biçimde mümkün olan tüm kaynaklardan fonların durumu hakkında DO üyelerine bilgi sunmak; Yönetim Kurulu, bağış yapan kuruluşlar ve uluslararası süreçler (CSD dahil) tarafından gerekli görüldüğü şekilde iki yıllık / yıllık çalışma planları ve ilerleme raporları hazırlamak; Toplantıların hazırlanması için teknik, idari ve lojistik destek sunmak (Yönetim Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere); SDG için savunuculuk yapmak ve bunu teşvik etmek ve de önemli etkinliklerde DO'yu temsil etmek; Üyelik için yeni başvuruları incelemek ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre bunları işlemek. 17

18 Ek 3 Dağ Ortaklığı Sekreterlik Koordinatörü Görev Tanımı 2. Taslak- 24 Nisan 2013 DOS, ev sahibi kuruluş tarafından ayni bir yatırım olarak DO için temin edilmiş bir koordinatör tarafından yönetilmektedir. Bu Koordinatör, YK tarafından her iki yılda bir atanacaktır veya yeniden seçilecektir ve ev sahibi kuruluşun kuralları ile prosedürlerine göre istihdam edilecektir. Koordinatör, aşağıdaki ana sorumlulukları ve görevleri yerine getirerek DOS çalışmalarının uygulanmasını planlar ve denetler: SDG ile ilgili bir bütün olarak DOS personeline ve DO'ya liderlik ile kavramsal bilgi sağlamak ve destek olmak; DOS personelinin seçim sürecinde Görev Tanımı'nı geliştirmeye katkıda bulunmak; DOS personelinin çalışmasını koordine etmek ve denetlemek; İki yıllık / yıllık çalışma planları ve ilerleme raporlarının hazırlanmasına kılavuzluk etmek; Bütçe sahibinin sorumluluklarını yerine getirmek de dahil olmak üzere, Sekreterliği finanse etmek üzere oluşturulan güven fonları için mali ve bütçe denetimi sağlamak; Yönetim Kurulu'nun düzenli toplantıları için uygun bir şekilde raporlama oluşturmak, birleştirmek ve sunmak; Dağ Ortaklığı üyelerinin temsilcileriyle ve Ortaklık dışındaki önemli işbirliği kurumları ile bağlantı kurmak ve sürdürmek; Dağ Ortaklığı faaliyetlerine katılan potansiyel bağışçılarla bağlantılar kurmak ve bu bağlantıları sürdürmek de dahil olmak üzere, Sekreterlik içerisinde kaynakların harekete geçirilmesi faaliyetlerine öncülük etmek; Önemli etkinliklerde Dağ Ortaklığı için savunuculuk yapmak ve teşvik etmek ve de Dağ Ortaklığı'nı temsil etmek; Ev sahibi kuruluş içerisinde irtibat fonksiyonları hizmetleri sağlamak ve ilgili teknik hizmetlerle tam işbirliği sağlamak. 18

19 Ek 4: MP Tarihindeki Önemli Kilometre Taşları 1992: Çevre ve Kalkınma ile ilgili BM Konferansı (UNCED) veya Rio Dünya Zirvesi, dünya uluslarının çoğu devlet veya hükümet başkanları tarafından imzalanan '21. Gündem'deki Kırılgan Ekosistemler Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişim başlıklı 13. Bölümü içermektedir. 1993: 21. Gündem'deki 13. Bölüm'ün Görev Yöneticisi olarak belirlenen FAO ve buna göre BM 'Dağlar için Öncü Kuruluş.' : 62 ülkenin temsilcileri ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, Afrika, Asya / Pasifik, Avrupa, Latin Amerika'da düzenlenen hükümetler arası istişareler. 1995: 1996 yılındaki Dağ Forumu nun (DF) kuruluşuna öncülük eden Lima, Peru'daki uluslararası sivil toplum istişareleri. 1998: BM Genel Kurulu'nda 130 ülke tarafından desteklenen Uluslararası Dağlar Yılı Kararı (böyle bir karar destekleyen gelmiş geçmiş en büyük sayı). 2002: Uluslararası Dağlar Yılı 78 ülkedeki ulusal komiteler ile pek çok etkinliği ve dünya çapındaki diğer faaliyetleri içermektedir. Sürdürülebilir Gelişimi için Dünya Zirvesi (SGDZ) Uygulama Planı, sürdürülebilir dağ gelişimi üzerine odaklanmış olan 42. Paragrafı içermektedir. FAO'da bulunan bir Ara Sekreterlik ile "Tip II" ortaklık olarak kurulmuş olan Dağ Ortaklığı : DO İlk Küresel Toplantısı (Merano, İtalya); FAO da kurulan Ara DOS. 2004: Çeşitli tematik ve bölgesel 'Ortaklık Girişimleri nin kurulmasıyla birlikte DO İkinci Küresel Toplantısı (Cusco, Peru) 2005: FAO da kurulan DO Sekreterliği (DOS). 2008: Latin Amerika için CONDESAN'da kurulan DOS bölgesel merkez; Asya/Pasifik için ICIMOD'da kurulan DOS bölgesel merkez (2009'a kadar) 2010: Orta Asya için Orta Asya Üniversitesi'nde (UCA) kurulan DOS bölgesel merkez 2011: Lucerne Dünya Dağ Konferansı (Lucerne, İsviçre) 2012: Sürdürülebilir Gelişim ile ilgili Rio+20 BM Konferansı: Sürdürülebilir dağ gelişimine odaklanmış sonuç belgesi: İstediğimiz Gelecek ile ilgili paragraflar. DO Üçüncü Küresel Toplantısı Rio+20 sınırlarında yapılmaktadır. 1 Başlangıçta, Dağ Bölgelerinde Sürdürülebilir Gelişim için Uluslararası Ortaklık olarak anılmıştır; kısa adı 2004 yılından bu yana kullanılmaktadır. 19

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar 1 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 81 Kitabın Adı: Yerel Yönetimler için Bilgi

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler

Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler WHC. 08/01 Ocak 2008 Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına yönelik İşlevsel İlkeler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI İÇİN HÜKÜMETLER ARASI

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM: EĞİLİMLER, SORUNLAR VE FIRSATLAR Yükseköğretim Sistemi Üzerine 17 Türk

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul

TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010. Terkos Gölü, İstanbul www.tavhavalimanlari.com TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 TAV HAVALİMANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 Terkos Gölü, İstanbul Bu sürdürülebilirlik raporunun basımında %100 geri dönüşümlü

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı