DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017"

Transkript

1 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında eylem için bir plan imzaladılar, Gündem üncü Başlığı Kırılgan Ekosistemin Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişimi olarak adlandırılmıştır. Sürdürülebilir Dağ Gelişimi (SDG) 13 üncü başlık altında tanımlanmıştı; fakat sıkça kullanılan tanım ise hem dağ bölgelerini hem de aşağı akımda yaşayan ya da farklı olarak birçok yönden bu bölgelere bağımlı olan nüfusu ilgilendiren sürdürülebilir gelişimin bir bölgesel-belirli ilerlemesidir (Price ve Kim,1999). Gündem üncü Başlığının takibinde, bilim adamları, gelişim ajansları ve diğer temel paydaşlar arasında yapılan bir takım seri önemli küresel ve bölgesel toplantılar (Ek 4 de bakınız) doğrultusunda bu temel konulara yönelik farkındalık ve anlayış artmıştır. Belirgin çıktılardan bir tanesi ise 1998 deki BM Genel Kurulu nun 2002 yılının Uluslararası Dağlar Yılı olacağının beyanıydı. Bu yılda, dünya çapında dağların değişik değerlerini ve SDG nin önemini tanımlayan birçok etkinlik yapılmıştır. Ek olarak, Johannesburg de 2002 deki Sürdürülebilir Gelişime yönelik Dünya Zirvesinde, İtalya ve İsviçre hükümetleri, UNEP, FAO ve BM dağlar için Öncü Ajanslarının desteği ile Dağ Bölgeleri Sürdürülebilir Gelişimi Uluslararası Ortaklığı kurulmuştur. Dağ Ortaklığı DO olarak ta bilinen bu ortaklık, Tip 2 ortaklık yani, dağ özellikleri amaçları için işbirliğine adamış dağ aktörlerden oluşan (hükümetler, içyönetim organizasyonları, sivil toplum ve özel sektörler) gönüllü bir trans-ulusal şemsiyedir. Diğer Tip 2 Ortaklıkları gibi DO yasal bir oluşumda değildir. FAO, DO nın desteklenmesi amacı ile ev sahipliği ve sekreterlik atanması için görevlendirilmiştir. DO nın mevcut yönetimine ait temel elementler Dağ Ortaklığı-Organizasyon, Üyelik ve Yönetim başlığıyla belirtilen belgede tanımlanmıştır. Bu belge danışmanlık süreci ile taslak hale getirilmiş ve Temmuz 2004 de nihai halini almış olup 2004 Eylül Cuzco da düzenlenen ikinci Küresel Toplantıda DO üyelerince resmi olarak uygun görülmüştür. Yönetim başlığındaki ana prensipler tüm üyelerin katılımına, sorumluluklarına, hızlı çözüm oluşturmalarına, mutabakatlarına, saydamlıklarına ve esnekliklerine değinmektedir. Ortakların konferansı DO nın önemli bir yönetim koludur ve DO Sekreterliği (DOS) ise destekleyici bir rol oynamaktadır. DOS nin bağışçı temsilcileri ve Birleşmiş Milletler Çevre Programları (UNEP), Uluslararası Entegre Dağ Yönetimi Merkezi (UEDYM), And Dağları Eko-Bölge Sürdürülebilirliği Konsorsiyumu (CONDESAN) ve Dağ Forumu gibi diğer temel paydaşlardan oluşan belirli bir işleyiş sistemi-danışma kurulu vardı. 1

2 Dağ Ortaklığı Konsorsiyumu, içerik bağlamında DO nın yaptığı temel organizasyonların daha iyi koordine edilebilmesi için hem DOS ve hem de Dağ Forumu nun danışmanlık mekanizmasını içine alarak oluşturuldu ve DOS danışman komitesinin düzenli toplantıları 2009 yılına kadar devam etti de meydana gelen DOS nin merkesizleşme süreci nedeniyle, ev sahibi kurumun temsilcileri de diğer temel organizasyonlarla olan ortak Konsorsiyuma ilave edilmiştir. Şubat 2012 de Konsorsiyum DO ve DOS nin yönetim yapısının tekrardan düzenlemeye karar verdi. Son on yıllık süre zarfında, (2013 Nisan a kadar) DO üye miktarı 209 (50 ulusal hükümetler, 16 hükümetler arası organizasyonlar ve her bakımdan büyük çeşitlilik gösteren 143 farklı organizasyon) yükselmiştir. SDG yi desteklemeye yönelik küresel (2012 Rio+20 BM nin Sürdürülebilir Gelişim Konferansı Çıktı Belgesindeki 3 paragraf dahil olmak üzere) yerel anlamda her düzeyde birçok eylem gerçekleştirilmiştir. DOS kilit aktörlerin ortak amaçlara yönelik beraber çalışabilmeleri için çevre oluşturma ve olanak sağlama konusunda önemli bir rol oynamıştır; diğer bir kayda değer eylem ise aktörlerin kendileri tarafından tamamlandı. Buna rağmen, DO nın etkin üyelerinin birçoğu bunu kurulmasından 10 yıl sonra onaylamıştır, şimdi ise DO hedeflerinin belirlenmesinin ve eylemlerinin canlandırılmasının zamanı gelmiştir. Son 10 yılda edinilen deneyim ve alınan derslere dayalı olan bu belge DO nın 2014 den 2017 ye kadar olan stratejisini ve yönetimini ortaya koymaktadır. II. Vizyon ve Misyon VİZYON: DO üyeleri, nüfusu artan bir dünyanın ve özel sektörün dikkatinin, karalılığının, uğraşının ve yatırımlarının sürdürülebilir dağ gelişimine yöneleceğini (SDG) düşünmektedirler: Değer esasları ve dağ topluluklarının karşılıklı faydaları ve dağları olan büyük coğrafi bölgelerde yaşayan insanlara yönelik dağ ekosisteminin muhafazasının, sağlığının, canlılığının ve yönetiminin, sağlanması ve genişletilmesi; Hem dağ insanları - özellikle en çok zayıf olanları- hem de dağları olan daha büyük coğrafi bölgelerde yaşayan inşaların sosyal ve ekonomik refahlarının ve yaşam koşullarının ve fırsatlarının geliştirilmesi; Dağ toplulukları ve özellikle küresel değişim ve küreselleşme sürecinin ışığı altında olan ekosistemlerin geleceğini belirleyecek karar alma süreçlerinde dağ insanlarının tamamen etkin olabilmeleri için yetkilendirilmesi. MİSYON: DO ilgili partilerin kendilerini birlikte çalışmaya adadıkları dünya çapında sürdürülebilir dağ gelişimini hedefleyen ortak amaçları olan gönüllü, hareketli bir ittifaktır. Üyeleri arasında çeşitli kaynakların, bilgi, bilgi ve uzmanlık zenginliği ve çeşitliliği aktararak, DO dünyanın en dağlık bölgelerindeki yaşamların ve ortamların kalitesini artırmak için her düzeyde somut girişimleri desteklemektedir. 2

3 III. Rehberlik İlkeleri DO himayesinde gerçekleşen etkinlikler, olaylar ve projeler aşağıdaki ilkeler tarafından yönlendirilir: Misyon-odaklı- DO etkinlikleri DO misyonunun gerçekleştirilmesine odaklanır; Üyelik-odaklı- DO üyeleri DO nın hedeflerini ve amaçlarını belirler; Karşılıklı sorumluluk, kapsam ve yükümlülük- DO üyeliği sorumluluk teşkil etmektedir (V.C.Bölümüne bakınız) ve Do üyeleri kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri için birbirlerini sorumlu tutmalıdırlar; Yönetimde Dengeli ve Temsilcili Katılım- Dengeli ve temsilcili katılıma hem coğrafi hem de temel dağ bölgeleri bağlamında DO üyeleri olan farklı tip ve organizasyon bağlı olarak erişilebilir; Saydamlık ve işbirliği- DO ile bağlantılı olan tüm finansal konulardaki saydamlığı ve sadece DO üyeleri arasında ve içinde değil de DO üyesi olmayan SDG yi ileriye taşıyacak oluşumlarla da işbirliği yapması konusu da dahil olmak üzere, DO üyeleri ortalıklarını açık, saydam ve iş birliği biçiminde işletmeye ant içmişlerdir; Mutabakat odaklı karar alma- DO üyeleri mutabakatla (Bölüm VI da tanımlanmıştır) ortaklıklarının gelecekteki yönetimleriyle alakalı karar almak için uğraşıyorlar; Esneklik ve odağın dengelenmesi- Mutabakata dayalı hedefler ve sonuçlar elde etmeye yönelik odaklanma ihtiyacından dolayı, Do üyeleri esnek, sonuç odaklı olma isteğini dengelemek için uğraşıyorlar; Mevcut eylemler üzerine yapım- 2 yıllık çalışma planlarını belirlerken, DO üyeleri mevcut eylem/girişimler ve üye gücünün kurulması için sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyorlar. IV. İşlevler DO üyeleri, üyeliklerini sürdürülebilir dağ gelişimi konusunda küresel gündemi geliştirmek için etkin ve kritik yetki sahası olarak geliştirme niyetindeler. Bunun gibi bir DO üyeliği yük olarak değil de artı bir değer olarak görülmelidir- DO, üyelerini kendi belirli dağ-ilişkili uygulamalarının yetki ve girişimlerini daha etkin, görünür ve işbirlikçi olmaları ve küresel dağ gündemi ne yerleştirebilmeleri için desteklemelidir. Aşağıda, Ortaklığın işbirlikçi avantajının ve elde edilebilmesi için gerekli olan ortak çabaya dair birkaç işlev belirtilmiştir. Dağ Ortaklığı bağlamında DO üyelerinde ya da Dağ Ortaklığı olmayan kuruluş üyelerince bireysel ya da ortaklaşa yapılan projeler, etkinlikler ve eylemler altında tamamlanan Bölüm 7 A daki bu işlevsel bölgelerin her birinin altında belirli hedefler sıralanmıştır. Bu işlevler şunlardan oluşmaktadır: 3

4 Avukatlık küresel dikkat için avukatlık ve uluslararası topluluklarca SDG nin başarısı ve SDG yi politik süreçlere yaymak için somut adanmışlık; Ortak Eylem- Yere etkisi olan ortak projelerin desteklenmesi ve DO üyeleri arasında ve dağ ortaklığı bağlamındaki diğer konularda işbirlikçi eylemlere olanak sağlanmak. Bilgi yönetimi ve iletişim- a) gelişim kanıtının ve bilgi kuruluş ve SDG ile alakalı deneyimlerin oluşturulması, onaylanması ve paylaşılması ve ayrıca yöresel/yerel bilgilerin yanı sıra dağ ortaklığı üyelerinin SDG yi geliştirecek eylemlere yöneltecek karar alma süreçlerine katkıda bulunacak yeni ve teknik bilginin ortaya koyulması;-b) Dağ gündemini geliştirebilecek ve SDG nin hedeflerini geniştelebilecek konumda olan ilgili hedef grupları için anahtar mesajlarla ilgili olarak SDG ile bağlantılı olan olaylar etkinlikler, eylemler, projeler, raporlar gibi işe yarar bilgilerin iletilmesi Kapasite geliştirme ve teknoloji aktarımı- DO üyelerinin, dağ topluluklarının, dağ insanlarının ve dağ bölgelerine etki eden ya da o bölgenin değişmesinde etkisi olan daha geniş coğrafi alanlar içerisinde işleyen kurumların kapasitelerini geliştirmeyi, yükseltmeyi ve paylaşmayı hedefleyen eylemlerin ve projlerin desteklenmesi; SDG ulaşabilecek diğer DO üyelerine, dağ topluluklarına, dağ sakinlerine ve kurumlara yardımcı olacak faydalanıcı teknolojinin aktarılmasını hedefleyen (Kuzey-Kuzey İşbirliği mekanizması gibi) etkinliklerin ve porejelerin desteklenmesi; Yenilik- özellikle karşılaşılacak zorluklara yönelik bilgilendirilmiş ve ilham veren bir ortamın oluşturulması, böylece yeni fikirler oluşur, önceliklendirme daha iyi tanımlanlanır ve yenilikçi çözümler bulunabilir ve desteklenebilir; Kaynak aktarımı DO misyonu ve SDG nin geniş hedefleriyle ile ilgili olan kritik kaynak ihtiyaçları, açıkları ve fırsatlarının belirlenmesi, finansal ve aynı cinsten kaynaklar için potansiyel kaynak ortağı olan üye ülkeler, bağış ajansları, özel kuruluşlar ve kurumlar için stratejik tavsiye vermek ve etkin bir şekilde iletişime geçmek; DO üyelerinin sayısını ve çeşitliliğini göz önünde tutarak, DO yapabilmesi ve yapmasına yönelik beklentiler ve görüşlerin eşitliği farklı. Açık olan şu ki, her işlem DO üyeleri için eşit önem ifade etmemektedir. Bu sorunun tanımlanması ve üyeler arasında anlaşılması için esneklik ve açıklık getirilmesi gerekmetedir. V. Üyelik A. Kıstaslar DO, SDG i hedeflemek için etkin bir şekilde gayret veren ve kendini adayan hükümet, hükümetler arası, sivil örgüt ve özel kuruluş üyelerine açık olan kendi kendini yöneten gönüllü bir kuruluştur. Hal böy olunca bireyler üye olamazlar. DO üyesi olan hükümetler ve kuruluşlar kendilerini SDG nin geliştirmesine adamalıdırlar. Ayrıca, SDG yi ilerletmek için diğer DO üyeleri temsilcileriyle iletişime geçmek ve işbirliği 4

5 yapmak için istekli ve muktedir olmalıdırlar. Dağ Ortaklığı üyeliğinin kurulması ve sürdürülmesi için gerekli olan kısatalar şu şekildedir: Dağ Ortaklığı vizyonunun, misyonunun ve rehber ilklerinin doğrulanması; Sürdürülebilir dağ gelişiminde etkin katılım; Kaynak ve kurumsal kapasite ve üyeler ve DOS ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olacak bir Odak Noktasının atanması bağlamında kendini resmi olarak kanıtlanmış seviye istikrarı olan girişim olmak; Diğer DO üyeleriyle güçlerini birleştirme ve işbirliği yapma isteği; Aşagıda belirtilen üyelik görevlerini ve mesuliyetlerini yerine getirebilme gücünün olması; Dağ Ortaklığı etkinliklerine etkin bir şekilde katılabilmek için (bilgisayar, ve internet gibi) gerekli duyulan bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim, ayrıca DO da etkin bir görev edinmek için kuruluş kaynaklarına erişim; DO na yıllık katılım (nakit, benzeri ya da her ikisi) yapabilmek için hazır bulunma ve kapasite. İlgili taraflar üyelik isteği sunarak DO na üye olmak için SDG ile bağlantısı olan kurum ya da hükümet birimi DOS ne amaç/misyon ve etkinliklerini tanıtan bir kısa sunumla beraber DO nun misyonunu tamamlayabilmesi için kurumun ya da hükümet biriminin ne tür bir katkı sağlayacağına dair bir açıklama ile başvuru yapabilirler. Yönlendirme Komitesi (aşağıda tanımlanan) üyeliğin başvurularının onaylanması ve üye listesindeki tüm kuruluşlarların etkin üye olmalarını sağlamak için önlemler geliştirir. DO daki üyelik süresinin 2 yıl olması, kuruluşun/kurumun Ortaklığın misyonunda uygulama yaptığına dair kanıtlanmış sözleşme ve bağlantı kaydına dayalı olarak üyeliğinin yenilenebilir olması önerilmektedir. B. Kategoriler Aşağıdakiler DO üyeliğine ait mevcut ve potansiyel gelecek kategorilerine ait listedir. Bu liste DO üyelerinin Üyeliğin yönetimi ve diğer etkinliklerin farklı kategorilerde temsil edilebilirliğini sağlamak amacıyla ve üyeliğe başvuracak kuruluş tiplerinin sınırlanmamasına yönelik rehberlik hizmeti vermesi için planlanmıştır. Hükümetler Ulusal Alt-Ulusal Hükümtlerarası Kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Uluslararası STK leri Bölgesel Düzeyde (Çoklu-Ülke) STK ları Ulusal Düzeyde STK ları Alt-Ulusal Düzeyde STK ları Kurumlar Özel Sektör Girişimcileri ve Dernekleri 5

6 Büyük Çok Uluslu Şirketler Küçük ve Orta İşletmeler (KOİ) Sanayi Şirketleri Araştırma/Eğitim Kuruluşları Uluslararası Araştırma Kuruluşları Ulusal Düzeyde Araştırma Kuruluşları Üniversiteler/Üniversite-odaklı Araştırma Merkezleri Araştırma Ağı/Kolaylaştırma Kuruluşları Eğitim Kuruluşları Bu farklı tipdeki kuruluşlara ek olarak, DO dünyadaki asıl dağlık bölgelerdeki temsilcileri araştırmakta, eklemek için ama bununla kısıtlı değil: 1. Kuzey Amerika 2. Latin Amerika ve Karayipler 3. Avrupa 4. Aysa ve Pasifik 5. Sahra Altı Afrika 6. Orta Doğu ve Kuzey Afrika C. Sorumluluklar Dağ Ortaklığı üyeleri DO nın işlevlerine ulaşması için işbirlikçi bir katkıda bulunmaktadırlar (Bölüm IV e bakınız). Özellikle, üyelerden aşağıda belirtilen temel görevleri ve sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir: Sürdürülebilir gelişimle alakalı olarak ulusal ve uluslararası diyaloglara ve tartışmalara katılabildikleri kadar katılım sağlanması; Ulusal politika ve uluslararası anlaşmalarda sürdürülebilir dağ gelişimi önceliğinin önemine ilgi çekmek ve dağ topluluklarının seslerin duyulmasına sağlamak; Farklı kanallar vasıtasıyla ilgili bilgi, uzmanlık ve deneyimlerim paylaşılması. Bu başarı hikayelerinin, durum çalışmalarının, iyi uyğulamaların ve/ya da Dağ Ortaklığı veritabanı(larıdan) öğrenilen derslerin; Dağ ortaklığı web sayfasında faydalı bağlantılar olarak eklenmesi; sanal tartışmalar ve elektronik konferanslara katılım; Hem eğitimciler hemde eğitilenler olarak ikna etme ortamında SDG ne yönelik kapasite geliştirme etkinliklerinin yapılması; Yaşanan değişime ve karşılaşılacak olan sorunlara yanıt olarak sürdürülebilir dağ gelişimine yönelik beyin fırtınası, beyin takımı süreçleri ve yeniliğe yönelik diyaloğların yapılması; Kimliğin belirlenmesini sağlamak, mümkün olduğunda dağ bölgelerindeki yatırımların desteklenmesi için kaynak aktarımı; ulusal bütçede sürdürülebilir dağ gelişiminin önceliklendirilmesi konusunda bilinçlendirmenin sağlanması; 6

7 Diğer üyelerle işbirlikçi eylemleri ve ortak işlevleri yapmak/katılmak ve teknoloji aktarımını gerçekleştirmek. Bireylerin DO üyesi olamamalarından dolayı, STK larının topluluk-odaklı katılımın organizasyonunu ya da diğer gayri resmi dağ ortaklığı topluluğu grupların yürütülmesinde ve topluluk seslerinin duyulduğunun ve gerekli ilğinin sağlanmasında özel bir sorumluğu vardır. DO üyeleri, Dağ Ortaklığına olan bağlılıklarını belirtmeliler ve yıllık katılımlarını yerine getirmek zorundalar, nakit, benzeri katkı ya da her ikisi her üyenin takip etmesi gereken yoldur. EİGK organizasyonları üye ülkeleri üyelik ücreti ödemek zorundalar. Üyelerden DO üyelerine için işbirliği girişimlerine destek veren başlangıç parasını temin etmek için kurulan Dağ Ortaklığı Tesisine olabildiği kadar finansal katılım yapmaları beklenmetedir. Benzeri katkılar, DO eylemleri ve etkinliklerine, yerel destek sağlayarak etkinliğe ev sahipliği yapılmasına, editörlük ya da çeviri hitmeleri gibi personel temini durumlarındaki katılımla ilişkili olan masrafları kapsamaktadır. Üyelerden DOS ne yaptıkları işleri düzenli olarak bildirmeleri gerekmektedir ve DOS DO üyelerinin yaptıkları finansal ve benzeri katkıları gösteren yıl bazında bir liste oluşturur. VI. Yönetim Felsefesi ve Mekanizması A. Felsefe SDG ye bağlı hükümet ve örgütlerde özerk gönüllü bir kuruluş olarak çalışan DO nun üyeleri, amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek ve DO nun misyonunu yerine getirebilmek için belirli derecede bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu idrak etmişlerdir. DO üyeleri, aşağıda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için yukarda sıralanan prensip ve işlevlerin rehberliği doğrultusunda DO nun misyonunu etkili ve etkin bir biçimde artırmak için gerekli olan asgari dercede yapılanmayı oluşturmak istemektedirler. Bu yönetim mekanizmalarının kurulması ve uygulanmasına yönelik maliyet, minimum düzeyde tutulmuştur ki, SDG ye ayrılmış kaynaklar, mümkün olan en üst seviyede, dağ topluluklarının ve bu toplulukların ve pek çok diğer topluluğun bel bağladığı ekosistemler için direk yarar sağlayacak diğer faaliyet ve projelere yönlendirilebilsin. B. Mekanizmalar DO yönetim faaliyetleri, organizasyonları ve projeleri için başlıca mekanizmalar şunları kapsar: DO tam üyelerinin yüzyüze ve sanal toplantıları, buradan itibaren Küresel Toplantılar (KT lar) ve Sanal Küresel Toplantılar (SKT lar) olarak anılacaktır; DO üyelerinin bir alt kümesi niteliğinde temsilcilerden oluşan Yönlendirme Komitesi (YK); ve bir Sekreter ki buradan itibaren DO sekreteri (DOS) olarak anılacaktır. Herbir mekanizmanın görev ve işlevleri ve sorumluluk çizgileri aşağıda belirtilmektedir. 7

8 1. DO Küresel Toplantılar ve Sanal Küresel Toplantılar Görev ve İşlev: KT ve SGTler DO nun geleceğe yönelik niyet ve hedeflerinin DO tam üyeliği tarafından ifade edildiği ortamlar olarak hizmet verirler. Bu genellikle YK nin rehberliği ve liderliğinde DOS tarafından hazırlanan yıllık genel iş planı ve dört yıllık Stratejik planın onaylanması ile yerine getirilir. Her iki yılda bir KT ya da SKT gerçekleştirilir. KT ların gündeminde sadece yönetim ve bu Stratejik plan gibi planlama dökümanlarının onayınin değil, aynı zamanda DO nın misyonunu geliştirecek geniş çaplı bilgi ve ağ paylaşımı faaliyetlerinin de yer bulması için her türlü çaba sarfedilmektedir. Düzenleme: KT lar ve SKT lar DO nın bütün üyelerinin katılımına açıktır. KT lar aynı zamanda DO ve SDG lerin misyonunu geliştirme işlevine uygun olarak ve SDG ler üzerine çalışan kuruluşlarla işbirliği prensibi doğrultusunda DO üyesi olmayan kuruluşalrın katılımına da açıktır. Ancak, DO üyesi olmayan hiçbir kuruluş DO nın geleceğiyle ilgili kararlara iştirak edemez. Uygulamaya ilişkin önlemler nedeniyle SKT lar DO üyesi olmayan kuruluşlara açık değildir. Sorumluluk: DO üyeleri birbirlerini DO nın misyonunu geliştirme ve DO nın rehber prensiplerine bağlı kalma ve yukarıda sıralanan DO üyeliği sorumluluklarını yerine getirme konularında sorumlu sayar ve birbirlerine hesap verirler. Bu sorumluluk yaklaşımı özerk gönüllü bir kuruluş için, özellikle DO gibi Tip II türünde çok çeşitli üyelere sahip bir kuruluş için temel bir özellik niteliğindedir. Bütün DO üyeleri sorumluluğunu yerine getirmediğini düşündükleri herhangi bir üye ile ilgili bir konuyu Yönlendirme Kömitesine taşımadan önce belirlenen Merkez Noktalarından direk olarak görüşebilirler. Yönlendirme Kömitesi bu tür bir şikayet karşısında harekete geçip geçmeme konusunda kararı verir. Kaynak Yaratma: Üyeler KO ların organizasyonuna katkıda bulunma ve kaynakları kendileri ve diğer üyelerin katılımını desteklemek için yönlendirme konusunda teşvik edilirler. DOS leri aynı zamanda finansal kısıtlılığı bulunan üyelerin katılabilmesini sağlamak için kaynak araştırırlar. 2. Yönlendirme Komitesi Rolü ve İşlevi: YK DO için hazırlanan dört-yıllık Strateji ve iki-yıllık genel İş Planlarının hazırlanmasını denetleyen, DO üyelerini temsil eden bir komite özelliğindedir. YK aynı zamanda Sekreterin yaptığı işleri düzenler ve denetler, genel İş Planı haricindeki özel yıllık İş Planını da onaylar. Strateji ve Genel İş planları KT ve SKT lerde DO tam üyelerine sunulur. YK yılda en az bir kere bizzat üyelerin katılımıyla toplanır ve Başkan ya da Başkanın olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin takdiriyle sanal ortamda da toplanabilir. YK nın Oluşturulması: YK çeşitli DO üyelerinin temsilcilerinden oluşan en fazla 15 kişilik bir komitedir, ve bu temsilcilerin eşit bir biçimde dünyanın çeşitli yerlerindeki dağlık bölgeleri temsil edecek şekilde farklı 8

9 DO üyesi ülke ve kuruluşlardan seçilmeleri gereklidir. (bakınız Bölüm V.B.)YK (15 üye) şu şekilde oluşturulmalıdır: her bir önemli dağ bölgesinden 1 hükümet temsilcisi (6 üye); her bir önemli dağ bölgesinden 1 hükümetten olmayan seçilmiş temsilci (6 üye); küresel organizasyonlardan 1 temsilci (1 üye); bağışçı topluluktan 1 temsilci (1 üye); DO lardan ev sahipliği yapan kuruluştan 1 temsilci (1 üye); DO S Koordinatörü gözlemci. YK üyelerinin aday gösterilmesi KT/SKT için hazırlık sürecinde seçimle gerçekleştirilir. YK üyeliği süresi iki yıldır ve iki yılda bir yeniden seçim yapılır. YK üyeleri bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yeni liderlerin aktif olarak sorumluluk alabilmeleri ve gönüllülüğüne inanılan sadece bir kaç DO Üyesine aşırı bağımlı bir durumdan kaçınmak amacıyla ve bu rollerin gerektirdiği zaman, enerji ve kaynakları sağlayabilmek için bu pozisyonlarda periyodik olarak değişiklikler olur. YK nin toplantıları idare etmek Başkan ın sorumluluğudur. Başkan ın yokluğunda toplantılar Başkan Vekili tarafından idare edilir. YK için detaylı Görev Tanımı EK1 de mevcuttur. Sorumluluk: YK DO üyelerine karşı sorumludur. Herhangi bir DO üyesi YK nın sorumluluklarını yerine getirmediğine inanırsa, YK ile bu görüşü paylaşmak ve YK nın görevlerini yerine getirmediği konusundaki inancının nedenlerini belirtmek zorundadır. YK nın da bu gibi durumlarda vaktinde yanıt verme zorunluluğu vardır. Kaynak Yaratma: Üyelerinin bu toplantılara iştirak için kendi kaynaklarını seferber etmeleri teşvik edilir. DOS finansal kısıtlılığı bulunan üyeleri desteklemek için kaynak araştıracaktır. 3. DO Sekreterliği Rolü ve İşlevi: DO Sekreteryası DO üyeliğini bütün olarak destekleyen bir fonksiyona sahiptir, ve DO nun girişimlerinde daha üstün bir tutarlılık sağlayabilmek ve DO üyeleri arasında daha yakın işbirliğini desteklemek amacıyla bütünleyici sinerji yaratmayı sağlar. Bo rol kapsamında, Sekreteryanın temel görevleri DO üyeleri için savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetlerini desteklemek, ve iletişim ve bilgilendirme hizmeti sağlamak, bilgi yönetimi ve aracılık fonksiyonları ile bir ağ kurucusu ve irtibat noktası olarak hareket etmek. Buna ek olarak, DOS devamli bir biçimde DO üyelerini SMD için mümkün olabilecek bütün kaynaklardan fonların uygunluğu konusunda bilgilendirerek SDG için yatırımların belirlenmesi ve yönlendirilmesini destekler. Düzenleme: DOS halihazırda Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) evsahipliğinde resmi olarak belirlenen rolü, dağlar için B.M. Öncü Kurluşu üzerine inşa edilmiş ve kısmen FAO nun Teknik Kısımlarından ve bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal ofisler ağlarından faydalanmaktadır. DOS nin personel düzenlemesi her iki yılda bir sunduğu iki-yıllık İş Planının onaylanması doğrultusunda yenilenmektedir. DOS ye ev sahipliğinin düzenlenmesi her iki yılda bir KT ve SKT larda yeniden düzenlenmektedir. DOS her 9

10 iki yılda bir YK tarafından atanan veya yeniden onaylanan bir koordinatör tarafından yönetilir. DOS için detaylı Görev Tanımı EK 2 de, DOS Koordinatörü için EK 3 de mevcuttur. Sorumluluk: DOS YK ve en nihayetinde bütün DO üyelerine karşı sorumludur. DO üyelerinin ayni ve finansal katkılarından oluşan bir fonla finanse edilir. YK DOS için hazırlanan iş planı ve yıllık bütçeyi denetlemek ve onaylamakla sorumludur. Mevcut evsahipliği düzenlemesinde DOS nın şu resmi görevleri nedeniyle FAO ile koordineli çalışması gerekmektedir: BM Genel Kurulu (UNGA) ya, BM Genel Sekreteri ne, ve BM Komisyonuna SDG lerin Sürdürülebilir Gelişimi hususunda rapor verme; SDG ile ilgili öneriler konusunda BMGK na bilgi sunma; Uluslararası Dağ Gün leri düzenleme; Küresel konvansiyonların Sekreteryaları ile (örn., Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu (UNCBD), Birleşmiş Milletler İklim Değişiklikleri Konvansiyonu (UNFCCC), Birleşmiş Miilletler Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu (UNCCD))ve diğer küresel girişimler (Örn. Doğal afetlerle, suyla ve ormanlarla ilgili konularda) aracılık etmek. RIO+20 sürecinde dağlarla ilgili paragraflar doğrultusunda faaliyetleri takip etmek. VII. Dağ Ortaklığını Uygulamaya Koyma A. Amaçlar Aşağıda belirtilen amaçlar IV. bölümde sunulan DO fonksiyonlarının mantığını takip eder. Bu amaçlar bir bütün olarak Dağ Ortaklığı içindir ve bu stratejinin tüm dönemi boyunca geçerlidir. Bunlar sırasıyla DO ve DOS (ikincisi DO Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara göre aşağıda belirtilen amaçların sadece bir alt kümesi için faaliyetler ve sorumluluklar içerir) ile ilgili iki yıllık çalışma planlarının geliştirilmesi için temel unsurları sunmaktadır. 1. Savunma fonksiyonu amaçları a) SDG için kısa, odaklanmış ve pratik bir savunma stratejisi geliştirmek; b) Küresel çok taraflı çevre anlaşmalarında 21. Gündem'in 13. Bölümü'ndeki SDG ilkelerini ve Rio+20 sonuç belgesini yaygınlaştırmak; c) SDG hususlarının DGA'nın daha sonraki uygulamalarında etkili bir şekilde ele alındığından emin olmak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri (SGH)'ni tanımlama sürecinde SDG bileşenlerine ait bir alt kümenin dahil edilmesini teşvik etmek; d) DO üyelerinin BM işlemlerine (özellikle Sözleşmeler) ve hükümetlerarası mekanizmalara (örneğin, Dünya Ekonomik Forumu, G20, ASEAN, BRICS, APEC, diğer ilgili forumlar) katılımını kolaylaştırmak ve bu süreçlerde SDG konularının kaynaştırılması için çalışmak; 10

11 e) Önemli görüşmeler için konumlarını oluşturmada onlara destek olmak için üye ülkelere SDG ile ilgili önemli mesajlar, özetler, diğer tanıtım ve savunma malzemeleri ve araçlar sunmak; f) SDG için dünya çapında sürekli bir bilinçlendirme kampanyası oluşturmak ve uygulamak (üyeler tarafından uyarlanacak ve uygulanacak genel ve evrensel bir kampanya); g) Sürdürülebilir dağ gelişimi için "İyi Niyet elçisi" veya "savunucu" olarak görev yapmaya hazır olan tanınmış kişileri belirlemek ve onlarla çalışmak. 2. Bilgi yönetimi ve iletişim" fonksiyonu amaçları a) DO için kapsamlı ve iyi yapılandırılmış bir bilgi yönetimi ve iletişim stratejisi geliştirmek; b) Dağ doğal kaynak yönetimi & korunması konularında, dağ toplumlarının sosyo-ekonomik kalkınma sorunlarında ve bunların etkileşimleri ile daha geniş bağlantıları hakkında incelemeler ve nicel değerlendirmeler üstlenmek (örneğin, ekosistem hizmetleri, iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması) ve bu sorunlar için çözümler üretmek; c) Dağlara verilen önemi artırmak ve SDG'ye yönelik çalışmak için kullanılabilecek yeni ve geliştirilen bilimsel ve teknik bilginin toplanmasını kolaylaştırmak ve eksik belirleme ile ihtiyaç değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirmek; d) Düzenli olarak, sürdürülebilir dağ gelişimi durumuyla ilgili ulusal veya bölgesel raporlar hazırlamak; e) DO bünyesinde hiçbir kuruluşu temsil etmeyen ilgili kişilere (DF listelerindeki mevcut ve eski aboneler gibi) ulaşmak için bir "bireysel ağ kanadı" oluşturarak DO iletişim stratejisi çatısı altında Dağ Forum ağını yeniden oluşturmak; f) Tüm dağlık bölgelerdeki DO ihtiyaçlarını karşılamak için bilgilendirici, güvenilir ve interaktif bir bilgi merkezi/dağ bilgi portalı uygulamak (jeobilişim, bilgi ve iletişim teknolojileri, vb etkin kullanımı ile); g) DO üyeleri ve diğer paydaşlar arasındaki değişimleri, konferansları, forumlar ve diğer bilgi paylaşımı mekanizmalarını bir araya getirmek ve kolaylaştırmak; h) Uluslararası Dağ Günü ve her iki yılda bir BM Genel Sekreterliği raporunun hazırlanması gibi BM Genel Kurulu tarafından koordine etmek üzere FAO'nun görevlendirilmiş olduğu küresel süreçlere MP üyelerinin katkısını harekete geçirmek; i) Sürdürülebilir dağ gelişimi ve önemli çözüm odaklı politika mesajlarının medya ilgisini teşvik etmek (Dağ Gündemi'ni vurgulayan önemli olaylarla bağlantılı hedeflenen kampanyaları üstlenerek, hem küresel hem de bölgesel düzeyde dağ gazetecileri için bir ağ oluşturarak, BM medyasından faydalanarak, vb.) 3. Kapasite geliştirme ve teknoloji transferi" fonksiyonu amaçları a) DO üyeliği içinde kullanılabilir engin deneyimden ve daha fazlasından faydalanarak farklı paydaş grupları (okul çocukları, lise ve üniversite öğrencileri, proje yöneticileri, hükümet teknisyenler, vb) için SDG üzerinde müfredat gelişimini teşvik etmek; 11

12 b) SDG ile ilgilenen DO üyeleri ve diğer paydaşlar arasında SDG üzerinde kapasite geliştirmeyi (bilimsel, teknik, tematik, müzakere, vb) desteklemek (örneğin, eğitim kurslarının organizasyonu yoluyla); c) İletişimin ve sosyal yardımın etkinliğini arttırmak için medya için SDG ile ilgili eğitim kampanyaları organize etmek; d) SDG ile ilgili olarak nasıl iletişim kuracakları, nasıl yazacakları, müzakerecilere nasıl yaklaşacakları ve nasıl ağ kuracakları konusunda Gençlik Forumları organize etmek; e) Dağ doğal kaynaklar ve çevre yönetimine ilişkin etkin teknolojileri ve yöntemleri (geleneksel bilgiler de dahil olmak üzere) belirlemek ve paylaşmak (örneğin, Güney-Güney işbirliği ile). 4. Yenilik fonksiyonu amaçları a) Yenilikçi ve geleneksel olmayan diyalog ve düşünme için DO'yu tanınmış ve takdir edilen bir beyin takımına dönüştürmek (geliştirmek) ve SDG'nin her alanında yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirilmesi için çalışmak; b) SDG için ve yeni değişikliklere yenilikçi çözümler bulabilmek için tahmin edilen gelişmeler, ortaya çıkan sorunlar ve gözlenen ilgili trendler hakkında beyin fırtınası yapmak için sanal ya da fiziksel platformlar organize etmek. 5. "Kaynak hareketliliği" fonksiyonu amaçları a) DO için mevcut kaynak ortaklarından alınacak kaynakların mevcut hareketliliğini pekiştirmek; b) İlginç projeler için fon arayışında olan DO üyeleri ve sürdürülebilir dağ gelişimi ile ilgili diğer girişimciler için bağışçılarla iletişime geçmeyi kolaylaştıran bir platform olarak hareket etmek; c) Bireysel üyeler veya bir üyeler grubu arasından yatırımcıların (özel sektör de dahil) SDG projelerine ait çeşitli bir portföyü desteklemek için yatırım yapabileceği Küresel bir Dağ Tesisi (veya benzeri) kurmak; d) DO'nun etkili/stratejik ortaklar, özellikle küresel olarak önemli olan dağlık ülkelerdeki hükümetler, vakıflar ve özel sektör ile olan üyeliğini uzatmak için bir kampanya üstlenmek; e) İklim değişikliğine uyum fonlarının bir kısmının SDG'yi desteklemek için kullanılmasını sağlamak için çalışmak (örneğin, UNFCCC bünyesindeki dağlar üzerinde bir çalışma programının oluşturulmasını teşvik ederek ve Yeşil İklim Fonu için bir pencere açarak) f) Dağ ile ilgili özel ihtiyaçlar ve öncelikler için ulusal bütçe ödeneklerinden ödenek ayırmada DO üye ülkeleri desteklemek; g) DO faaliyetlerine yapılan ayni yardımlar için yenilikçi yöntemler geliştirmek, örneğin, çeviriler, grafik tasarımları, etkinliklerin ev sahipliği, teknik yardım, vb. konular için üyeler tarafından personelin zaman ayırması yoluyla. 12

13 6. Ortak eylem fonksiyonu amaçları a) Mevcut mükemmellik merkezleri, şebekeler, vb. ile bağlantılar da dahil olmak üzere önemli dağ sorunları (örneğin, İklim Değişikliğine Uyum ve Risk Yönetimi) için uygulama toplulukları oluşturmak, böylece ortak projeler ve diğer etkinlikleri üstlenmeleri için DO üyelerinin tedbirli olarak ortaklıklar oluşturabilmesini sağlamak; b) İlgili bölgesel toplulukların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, DO hedeflerine ulaşmak için belirli bölgelerdeki ağ eksikliğini gidermek için stratejiler geliştirmek; c) Görünürlüğün ve etkinin artırılması amacıyla bölgesel ve küresel toplantılarda (örneğin, Partilerin Kongre Konferansları) dağa özgü etkinliklerin hazırlanması ve uygulanması için işbirliği yapmak ve güçleri birleştirmek. B. DO Eyleminin Coğrafik Ölçeği DO üyeliği küresel, bölgesel, ulusal ve yerel paydaşlardan oluşmaktadır. Buna göre, DO görevi ve eylemi tüm bu coğrafi ölçeklerde kendisini açıkça ifade etmektedir. DO'nun önemli bir rolü de bu farklı düzeylerde diyalogu, müzakereyi, bilgi akışını ve tecrübe alışverişini sağlamaktır. Ortak bir eyleme katılmak ve bilgi ile tecrübe alışverişini teşvik etmek için bu ölçekler içerisinde DO'nun ne kadar dinamik olduğu üyelerin istek ve yenilikçiliğine bağlıdır. DO'nun işleyişi için ulusal düzey en önemli ölçektir. Bu durum alt-ulusal ve yerel düzeylere doğru yetkiyi dağıtmaya ve aynı zamanda yerel ve ulusal deneyimi de bölgesel ve küresel düzeyin dikkatine getirmeye imkan sağlar. Bölgesel düzeyde DO faaliyetlerinin koordinasyonu çok zordur. Her bölge özel bölgesel durumlara, ihtiyaçlara ve kurumsal "peyzaja" en iyi uyan kendi mekanizmasını geliştirmek zorundadır. Nasıl bir koordinasyon mekanizması geliştirilmiş olursa olsun, ortaklar arasında daha fazla eylem, alışveriş ve koordinasyon toplarken/oluştururken bu mekanizmanın en yüksek düzeyde meşru olması gerekmektedir. Özellikle, belirli bir bölgedeki üye ülkeler düzenli koordinasyon, bilgi/deneyim paylaşımı ve karşılıklı destek içinde olmalıdır, böylece Yönetim Kurulu'ndaki bölgesel temsilci bölgenin çıkarlarını ve gerçeklerini yeterince temsil edebilir. DOS çalışmalarının ana odak noktası küresel düzeydedir. Ancak, talep edildiği zaman DOS bölgesel ve ulusal düzeydeki işlemlerle girişimlere ve insan kaynakları izin verdiği sürece yerel düzeydeki eylemlere de destek sağlamaktadır. Bir hizmet sağlayıcısı olarak DOS'un, üyelerin ilişki içinde oldukları coğrafi ölçekten bağımsız olarak tüm üyelerle düzenli olarak etkileşimde bulunduğunu söylemeye gerek yoktur. Tüm bu ihtiyaç ve süreçlere yüksek kaliteli destek sağlamak için talep edilmesi halinde bölgesel, altbölgesel veya ulusal FAO ofislerinde irtibat personeli (örneğin, Kıdemsiz Profesyonel Görevli, ulusal kurumlardan geçici personel, vb.) görevlendirilebilir. 13

14 C. İzleme ve Değerlendirme Ortaklıkların doğası göz önüne alındığında, etkilerin izlenmesi ile değerlendirilmesi ve sonuçların ölçülmesi çok zordur. Bir dizi kritere ve göstergelere dayalı "hafif" bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Bu sistemin amacı, DO'nun görevlerini yerini getirmesini ve DO üyelerinin kendi başarısına katkı sağlamasını temin etmek olacaktır. Bu sistem aynı zamanda faaliyetler ve katkılar (ayni ve nakit) hakkındaki raporlama süreci için üyelere özel şablonlar ve yönergeler içerecektir. Sonuç olarak, DO'nun sadece kendi hedeflerine aktif bir şekilde katkı sağlamak isteyen ortaklarını dahil etmesini sağlamak için mevcut üyeliği düzenli olarak gözden geçirecektir. D. Dil Politikası Küresel düzeyde, DO için iletişim dili İngilizce'dir. Mümkün olduğu ölçüde, DO internet sitesi ve önemli iletişim ürünleri Fransızca, İspanyolca ve Rusça'ya tercüme edilecektir. Bölgesel düzeyde en çok anlaşılır dil kullanılacaktır. Ulusal düzeyde ise üyelerin diğer ilgili üyelere ve paydaşlara mümkün olduğunca yerel dillerde ulaşması teşvik edilecektir. E. Dağ Ortaklığı Markasının Kullanımı DO üyelerinin dağ ile ilgili her girişimi otomatik olarak bir DO faaliyeti değildir. Genel bir ilke olarak, eğer bu girişimler DO olmadan yapılamamışsa, bunlar DO markası ile işaretlenmelidir. Daha spesifik olarak, aşağıdaki kriterlerin karşılanması durumunda, bir faaliyet veya girişim DO içerisinde uygulanmış olarak etiketlenebilir: En az iki ortak girişimde yer almaktadır veya girişime katkıda bulunmaktadır; Girişim açıkça SDG ile ilgilidir ve DO'nun misyon ve amaçlarına katkıda bulunmaktadır; Tüm üyelik için doğru iletişim sağlamak amacıyla DO etiketi altında uygulanan tüm girişimlerin DOS'a raporlanması önemlidir. Görsel marka yönergeleri iletişim stratejisinde sağlanacaktır. 14

15 Ekler listesi Ek 1: Ek 3: Ek 3: Ek 4: ToR Yönetim Kurulu ToR DO Sekreterliği ToR DOS Koordinatörü DO tarihindeki önemli kilometre taşları 15

16 Ek 1 Dağ Ortaklığı Yönetim Kurulu Görev Tanımı Yönetim Kurulu, Dağ Ortaklığı için programlı bir yönelim sunar ve üyelerinin bir temsil organı olarak hizmet vermektedir. Yönetim Kurulu'nun her üyesi daha büyük bir üye grubunu temsil eder ve buna göre, bu kişiler Yönetim Kurulu çalışmalarına iyi hazırlanmış, birleştirilmiş ve kapsamlı bir danışma sürecine dayalı bilgiler sağlamaktan sorumludurlar. Eğer mümkünse, YK uzlaşma bazında karar alır. Gerekirse, Yönetim Kurulu oylama yapacaktır ve kararlar salt çoğunluk tarafından onaylanacaktır. Yönetim Kurulu, aşağıdaki ana sorumlulukları ve görevleri yürütmektedir: Yönetim Kurulu'na bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçmek; DO için dört yıllık bir Strateji ve iki yıllık bir genel Çalışma Planı'nın hazırlanmasını denetlemek; Dağ Ortaklığı Sekreterliği'nin çalışmalarını (teknik, idari, mali) izlemek ve denetlemek ve de DO genel Çalışma Planı'ndan kaynaklanan kendine özgü iki yıllık Çalışma Planı'nı onaylamak; Dağ Ortaklığı Sekreterliği için Koordinatör seçmek; Dağ Ortaklığı Sekreterliği'nde her düzeyde görevlinin işe alımını denetlemek; Gerekli olduğu taktirde ve Başkan tarafından talep edildiği zaman düzenli olarak elektronik iletişim yoluyla etkileşimde olmak ve sinerji artırmak için mümkünse başka bir uygun olay ile birlikte en azından yılda bir kez şahsen toplanmak; Yeni üyelik kriterlerini tanımlamak; Bu tür konular ortaya çıktığı zaman DO üyelerinin sorumluluk konularını göstermek. 16

17 Ek 2 Dağ Ortaklığı Sekreterliği Görev Tanımı DOS bir bütün olarak DO üyeliği için aktif ve destekleyici bir rol oynar ve daha yakın işbirliğini teşvik etmek için DO üyelerini birleştiren ve sinerji ile tamamlayıcı geliştiren hizmetleri sağlayan YK içinse tekrarı önler ve DO çalışmalarında daha fazla tutarlılık elde eder. İki yıllık olarak geliştirilmekte olan DOS çalışma planı DO'nun genel çalışma planından elde edilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Sekreterliğin işlevini sağlayan bir Koordinatör tarafından Sekreterlik yönetilir. Bu Koordinatör bir gözlemci olarak Dağ Ortaklığı Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve ilgili toplantıların organizasyonunda YK Başkanını ve Büroyu destekler. İki yıllık çalışma planının onaylanmasıyla DOS'taki personel bileşimi her iki yılda bir revize edilir. DOS aşağıdaki ana sorumlulukları ve görevleri yürütmektedir: DO üyeleri için bir ağ ve irtibat noktası olarak hareket etmek; DO ve faaliyetleri için liderlik ve kavramsal bilgi sağlamak; Aracılık, kapasite geliştirme, bilgi yönetimi, iletişim ve bilgi hizmetleri sağlamak; SD için kaynakların belirlenmesini ve hareketliliğini teşvik etmek ve devamlılık arz eden bir biçimde mümkün olan tüm kaynaklardan fonların durumu hakkında DO üyelerine bilgi sunmak; Yönetim Kurulu, bağış yapan kuruluşlar ve uluslararası süreçler (CSD dahil) tarafından gerekli görüldüğü şekilde iki yıllık / yıllık çalışma planları ve ilerleme raporları hazırlamak; Toplantıların hazırlanması için teknik, idari ve lojistik destek sunmak (Yönetim Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere); SDG için savunuculuk yapmak ve bunu teşvik etmek ve de önemli etkinliklerde DO'yu temsil etmek; Üyelik için yeni başvuruları incelemek ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre bunları işlemek. 17

18 Ek 3 Dağ Ortaklığı Sekreterlik Koordinatörü Görev Tanımı 2. Taslak- 24 Nisan 2013 DOS, ev sahibi kuruluş tarafından ayni bir yatırım olarak DO için temin edilmiş bir koordinatör tarafından yönetilmektedir. Bu Koordinatör, YK tarafından her iki yılda bir atanacaktır veya yeniden seçilecektir ve ev sahibi kuruluşun kuralları ile prosedürlerine göre istihdam edilecektir. Koordinatör, aşağıdaki ana sorumlulukları ve görevleri yerine getirerek DOS çalışmalarının uygulanmasını planlar ve denetler: SDG ile ilgili bir bütün olarak DOS personeline ve DO'ya liderlik ile kavramsal bilgi sağlamak ve destek olmak; DOS personelinin seçim sürecinde Görev Tanımı'nı geliştirmeye katkıda bulunmak; DOS personelinin çalışmasını koordine etmek ve denetlemek; İki yıllık / yıllık çalışma planları ve ilerleme raporlarının hazırlanmasına kılavuzluk etmek; Bütçe sahibinin sorumluluklarını yerine getirmek de dahil olmak üzere, Sekreterliği finanse etmek üzere oluşturulan güven fonları için mali ve bütçe denetimi sağlamak; Yönetim Kurulu'nun düzenli toplantıları için uygun bir şekilde raporlama oluşturmak, birleştirmek ve sunmak; Dağ Ortaklığı üyelerinin temsilcileriyle ve Ortaklık dışındaki önemli işbirliği kurumları ile bağlantı kurmak ve sürdürmek; Dağ Ortaklığı faaliyetlerine katılan potansiyel bağışçılarla bağlantılar kurmak ve bu bağlantıları sürdürmek de dahil olmak üzere, Sekreterlik içerisinde kaynakların harekete geçirilmesi faaliyetlerine öncülük etmek; Önemli etkinliklerde Dağ Ortaklığı için savunuculuk yapmak ve teşvik etmek ve de Dağ Ortaklığı'nı temsil etmek; Ev sahibi kuruluş içerisinde irtibat fonksiyonları hizmetleri sağlamak ve ilgili teknik hizmetlerle tam işbirliği sağlamak. 18

19 Ek 4: MP Tarihindeki Önemli Kilometre Taşları 1992: Çevre ve Kalkınma ile ilgili BM Konferansı (UNCED) veya Rio Dünya Zirvesi, dünya uluslarının çoğu devlet veya hükümet başkanları tarafından imzalanan '21. Gündem'deki Kırılgan Ekosistemler Yönetimi: Sürdürülebilir Dağ Gelişim başlıklı 13. Bölümü içermektedir. 1993: 21. Gündem'deki 13. Bölüm'ün Görev Yöneticisi olarak belirlenen FAO ve buna göre BM 'Dağlar için Öncü Kuruluş.' : 62 ülkenin temsilcileri ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere, Afrika, Asya / Pasifik, Avrupa, Latin Amerika'da düzenlenen hükümetler arası istişareler. 1995: 1996 yılındaki Dağ Forumu nun (DF) kuruluşuna öncülük eden Lima, Peru'daki uluslararası sivil toplum istişareleri. 1998: BM Genel Kurulu'nda 130 ülke tarafından desteklenen Uluslararası Dağlar Yılı Kararı (böyle bir karar destekleyen gelmiş geçmiş en büyük sayı). 2002: Uluslararası Dağlar Yılı 78 ülkedeki ulusal komiteler ile pek çok etkinliği ve dünya çapındaki diğer faaliyetleri içermektedir. Sürdürülebilir Gelişimi için Dünya Zirvesi (SGDZ) Uygulama Planı, sürdürülebilir dağ gelişimi üzerine odaklanmış olan 42. Paragrafı içermektedir. FAO'da bulunan bir Ara Sekreterlik ile "Tip II" ortaklık olarak kurulmuş olan Dağ Ortaklığı : DO İlk Küresel Toplantısı (Merano, İtalya); FAO da kurulan Ara DOS. 2004: Çeşitli tematik ve bölgesel 'Ortaklık Girişimleri nin kurulmasıyla birlikte DO İkinci Küresel Toplantısı (Cusco, Peru) 2005: FAO da kurulan DO Sekreterliği (DOS). 2008: Latin Amerika için CONDESAN'da kurulan DOS bölgesel merkez; Asya/Pasifik için ICIMOD'da kurulan DOS bölgesel merkez (2009'a kadar) 2010: Orta Asya için Orta Asya Üniversitesi'nde (UCA) kurulan DOS bölgesel merkez 2011: Lucerne Dünya Dağ Konferansı (Lucerne, İsviçre) 2012: Sürdürülebilir Gelişim ile ilgili Rio+20 BM Konferansı: Sürdürülebilir dağ gelişimine odaklanmış sonuç belgesi: İstediğimiz Gelecek ile ilgili paragraflar. DO Üçüncü Küresel Toplantısı Rio+20 sınırlarında yapılmaktadır. 1 Başlangıçta, Dağ Bölgelerinde Sürdürülebilir Gelişim için Uluslararası Ortaklık olarak anılmıştır; kısa adı 2004 yılından bu yana kullanılmaktadır. 19

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İYTE TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ARAP-TÜRK İS KADINLAR

ARAP-TÜRK İS KADINLAR info@atcbw.com ARAP-TÜRK İS KADINLAR KONSEYİ Hakkımızda Kadın platformu seçkin Türk ve Arap iş kandınlarından oluşuyor, müşterek ekonomik çıkarlar için konsey yardımlaşma ve koordinasyon faaliyetlerini

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO VE ORGANLARI - UNESCO nun Kuruluşu:16 Kasım 1945. - UNESCO nun 20 kurucu üyesinden biri Türkiye (UNESCO Kurucu Sözleşmesi, diğer kurucu devletlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı