KISA INTERLINGUA DİLBİLGİSİ VE SÖZLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA INTERLINGUA DİLBİLGİSİ VE SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 KISA INTERLINGUA DİLBİLGİSİ VE SÖZLÜĞÜ Hazırlayan: Selahattin Kayalar, Ph.D. Kelimelerin okunuşları genel olarak klasik tir. Sesli harflerin hepsi, ve sessiz harflerin birçoğu Türkçe deki gibi okunurlar. Sessiz harflerden {-c} harfi, -e, -i, -y harflerinin önünde s veya ts gibi, diğer harflerin önünde ise k gibi okunur. {-ch} harfleri genellikle k gibi ve bazen ç veya ş gibi, {-th} harfleri t gibi, {-ph} harfleri f gibi, {-ti} harfleri sesli harflerin önünde sy gibi okunur, vs... Kelimelerin vurgulanması doğal dır. Vurgu genellikle son sessiz harfin önündeki sesli harfin üstüne düşer. Belirli isim tanımlığı {le} sözcüğüdür. Bu tanımlık, isimlerin eril, dişil, ve nötr cinsleri, ve, tekil ve çoğul hâlleri için aynıdır: le patre, le matre, le hotel, le ideas. Belirli isim tanımlığı, eğer {a} ve {de} edatlarını takip ederse, bu edatlarla birleştirilirip {al} ve {del} sözcüklerini oluşturur: ille pensa al ideas del professor. Belirsiz isim tanımlılığı, isimlerin bütün cinsleri için {un} sözcüğüdür: un infante, un femina, un television. Son harfi sesli -a, -e, -i, -o, -u olan isimlerin çoğul hâlleri kelimelerin sonuna -s eklenerek yapılır. Son harfi sessiz olan kelimelerin çoğul hâlleri ise kelimelerin sonuna -es eklenerek yapılır: le lingua - le linguas; un nation - multe nationes.

2 Tekil şahıs zamirleri {io, tu, vos, ille, illa, illo, on} sözcükleridir; çoğul şahıs zamirleri ise {nos, vos, illes, illas, illos} sözcükleridir. Şahıs zamirlerinin özne, tümleç, dönüşlü, ve sıfat biçimleri şunlardır: özne tümleç dönüşlü sıfat io me me mi tu te te tu ille le se su illa la se su illo lo se su on uno se su nos nos nos nostre vos vos vos vostre illes les se lor illas las se lor illos los se lor Sıfatlar cümlelerde her zaman değiştirilmeden kullanılırlar; yani, niteledikleri isimlere veya zamirlere uyumluluk göstermezler. Sıfatlar, niteledikleri isimlerin önünde veya ardında yer alırlar: bon die, le bon infantes, un grande hotel, un idea interessante, interessante ideas. Sıfatlardan türetilen zarflar, sıfatların sonuna -mente eki eklenerek yapılır. Eğer son harf -c ise, bu zarf eki -amente hâlini alır: un recente edition - recentemente editate; un impossibilitate physic - physicamente impossibile. Sıfatların ve zarfların üstünlük derecesi {plus} sözcüğü ile, en-üstünlük derecesi {le plus} sözcükleri ile yapılır; azlık ve en-azlık dereceleri ise {minus} ve {le minus} sözcükleri ile gösterilir: forte - plus forte - le plus forte; London es un del plus grande citates del mundo; le Spitfire vola minus rapidemente que le Boeing; un centimetro es minus longe que un metro, ma un millimetro es le minus longe del tres. Fiiller, mastarlarının son eklerine göre -ar, -er, -ir sınıflarına ayrılırlar, ve bütün fiillerin çekimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yapılır. Sadece -er sınıfına ait bazı fiillerin şimdiki ortaçı, -ir sınıfınınki gibi, -iente eki ile yapılır. mastar: parl-ar vid-er aud-ir şimdiki ortaç: parl-ante vid-ente aud-iente geçmiş ortaç: parl-ate vid-ite aud-ite emir kipi: parl-a vid-e aud-i şimdiki zaman: parl-a vid-e aud-i geçmiş zaman: parl-ava vid-eva aud-iva gelecek zaman: parl-ara vid-era aud-ira şart kipi: parl-area vid-erea aud-irea Fiillerin çekim ekleri, bütün tekil ve çoğul şahıslar için aynıdır. Bu yüzden, cümlede özne olarak kullanılan şahıs zamirleri her zaman belirtilmelidir. Sadece emir cümlelerinde ve bazı deyimlerde şahıs zamirleri kullanılmaz. Gelecek zaman ve şart kipi ekleri vurgulu okunurlar, fakat vurgu işareti almazlar: parlará, parlaréa

3 Normal şekillerine ek olarak, {esser}, {haber}, ve {vader} fiillerinin şimdiki zaman çekimlerinin basit şekilleri vardır: esse = es, habe = ha, vade = va. Gelecek zaman, {va} sözcüğünün ardından fiilin mastar hâli kullanılarak da ifade edilebilir: nos va parlar. Fiillerin şimdi-öncesi ve geçmiş-öncesi zaman çekimleri, {ha} ve {habeva} sözcüklerinin ardından geçmiş ortaç hâllerinin kullanılmasıyla yapılır: io ha parlate, illes habeva parlate. Geçmişte olan olayları anlatmak için normal olarak fiillerin geçmiş zaman hâlleri kullanılır. Geçmişte başlayıp biten veya hâlâ devam etmekte olan eylemlerin ifadelerinde bir fark yoktur. Fiillerin istek kipi hâlleri yoktur. Sadece {esser} fiilinin istek kipi hâli vardır: {sia}. Bu aynı zamanda {esser} fiilinin normal emir kipi hâlidir. Düzenli zaman çekimlerine ek olarak, {esser} fiilinin diğer çekimleri de vardır: şimdiki zaman çekiminde çoğul özneler için {son}, gelecek zaman için {sera}, ve geçmiş zaman için {era} kullanılabilir. Sayılar mantığa uygun olarak oluşturulmuşlardır: 0 zero 1 un 10 dece 11 dece-un 2 duo 20 vinti 22 vinti-duo 3 tres 30 trenta 33 trenta-tres 4 quatro 40 quaranta 44 quaranta-quatro 5 cinque 50 cinquanta 55 cinquanta-cinque 6 sex 60 sexanta 66 sexanta-sex 7 septe 70 septanta 77 septanta-septe 8 octo 80 octanta 88 octanta-octo 9 novem 90 novanta 99 novanta-novem 100 cento 1000 mille Union Mundial pro Interlingua (UMI) (Interlingua Dünya Birliği) Internet: Interlingua - communication sin frontieras (Interlingua sınırsız haberleşme) - 3 -

4 INTERLINGUA-TÜRKÇE SÖZLÜK a, al (=a+le) : -e, -e doğru, -e kadar; -de [yer, zaman] ab : o zamandan beri, -dan beri; (bir yer)den, itibaren accender : ışık yakmak, tutuşturmak, yakmak adjutar : yardım etmek, faydası olmak ager : harekete geçmek, etkimek alicubi : bir yer, bir yerde alcun (= alicun) : bazı, kimi, (belirsiz) bir miktar alique : bir şey, biraz alora : o zaman, o halde, dolayısıyla alte : yüksek, yüksek ses altere : başka, diğer, öbür amar : sevmek ambe : her ikisi(de) an? : [soru kipi] mi? ancora : henüz, daha, hâlâ anno : yıl, sene anque : bir de, de ante : önce, evvel, -den önce antea : eskiden, önceden aperir : aç mak, başlatmak apparer : gözükmek, görünmek, meydana çıkmak appellar : çağrıda bulunmak, adını koymak appertiner : bağlı olmak apportar : getirmek apprender : öğrenmek, haber almak april : Nisan [ay] apud : yakın, yakınında arbore : ağaç arder : yanmak, yakmak ascoltar : dinlemek, kulak vermek assatis : yeter miktarda, oldukça assecurar : temin etmek, sağlama bağlamak, emin olmak assi : böyle, böylece, bu yüzden attender : ilgilenmek, beklemek attinger : elde etmek, varmak, ermek attraher : çekmek, cezbetmek audir : işitmek, duymak augmentar : artırmak, desteklemek augusto : Ağustos [ay] autumno : sonbahar [mevsim] avante : önce, önünde ave : kuş avion : uçak basse : düşük, alçak bastante : yeterince, yeterli batter : dövmek belle : (çok) güzel ben : iyi; ben que : -diği halde, olmakla beraber besonio : gereksinim, ihtiyaç biber : içmek bon : iyi, hayır boteca : dükkan, butik brachio : kol breve : kısa bucca : ağız cader : düşmek, yıkılmak calide : ılık, sıcak cambiar : değişmek, değiştirmek camera : oda, meclis campo : tarla, alan, saha, kamp capace : geniş, yetenekli capite : baş, amir car : sevgili, pahalı casa : ev; a casa : evde, eve; in casa : evde caso : durum cata : her bir causa : neden, durum; a causa de : nedeniyle, -diği için celar : gizli tutmak, saklamak celo : gök, gökyüzü cento : yüz (= 100) cercar : aramak, araştırmak certe : kesin, şüphesiz cessar : durmak, kesmek, durdurmak cinquanta : elli (= 50) cinque : beş (= 5) circa (= circum) : çevresinde, yakınında citate : şehir clauder : kapatmak cognoscer : tanımak colliger : toplamak collo : boyun comenciar : başlamak como : nasıl, -diği için, gibi comprar : satın almak comprender : kavramak, anlamak - 4 -

5 con : ile, birlikte, beraber contar : (sayı) saymak; anlatmak continer : içermek, kapsamak, zaptetmek convenir : toplanmak, anlaşmak, uygun gelmek coperir : kapsamak, örtmek corde : yürek, kalp corpore : beden, gövde; madde, miktar; grup cosa : şey, nesne costar : mal olmak creder : inanmak, iman etmek; sanmak crescer : büyümek, gelişmek, artmak cuje : kimin currer : koşmak; çalışmak curte : kısa cute : deri, cilt dar : vermek de, del (= de+le) : (bir yer)den, -nın deber : borçlu olmak, gerekmek; ödev debile : hasta, hâlsiz dece : on (= 10) decembre : Aralık [ay] deman : yarın demandar : sormak, rica etmek, dilemek dente : diş depost : sonra, sonradan derecto : yetki, doğru, doğruluk; görev desde : o zamandan beri detra : arkasında, gerisinde devenir : olmak, başına gelmek dextre (= dextere) : sağ [yön] dicer : demek, söylemek die : gün, gündüz difficile : zor, güç digito : rakam; parmak disparer : yok olmak, gözden kaybolmak dolor : keder, üzüntü, acı dominica : pazar [gün] dono : hediye; yetenek dubita : kuşku, şüphe ducer : yönetmek, öncülük etmek dum (= durante que) : süre, zaman; -ken; -e kadar; yeter ki dunque : bu nedenle, onun için duo : iki (= 2) durante que : süre, zaman; -ken; -e kadar; yeter ki e : ve, ile; daha sonra effortiar se : çabalamak emer : satın almak era (= esseva) : -di'li geçmiş zaman eki es : -im, -sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler esque? (= an?) : ~ mi? esser : olmak; varlık, yaratık esseva : -di(-m, -n, -k, -niz, -ler) est : doğu [yön] estate : yaz [mevsim] estranie : garib, tuhaf; dış estranier : yabancı etate : yaş, çağ etiam : da, dahi, yanı sıra; hatta ex : -den, -dan; arasından exiger : gerektirmek, talep etmek exprimer : sıkıştırmak, basmak; belirtmek, ifade etmek extra : -siz; ayrıca, üstelik; dış, dışında; ilave olarak facer : yapmak, etmek, meydana getirmek; neden olmak facie : yüz, surat facile : basit, kolay, rahat facto : gerçek, olgu; beceri fatigate : yorgun februario : Şubat [ay] felice : mutlu, sevinçli, memnun; uğurlu femina : kadın, dişi ferir : vurmak, çarpmak filia : kız çocuk filio : erkek çocuk fin : son, bitim; amaç, erek; a fin de : yapmak için; a fin que : ulaşmak için, yapmak için; al fin : sonunda; in fin : sonuçunda, sonunda; kısaca finir : tamamlamak, bitirmek, sona erdirmek foco : ateş, alev folio : sayfa, yaprak; (bitki) yaprak foras (= foris) : dışarıda, dışında; -den başka fornir : sağlamak, tedarik etmek forsan : belki forte : güçlü, kuvvetli, sağlam fortiar : zorlamak, mecbur etmek fratre : erkek kardeş frigide : soğuk fundar : kurmak, inşa etmek, temelini atmak fundo : alt, zemin; temel; vakıf, kuruluş gamba : bacak ganiar : kazanmak gauder : sevinmek gaudio : sevinç, neşe gorga : boğaz, gırtlak grande : büyük, iri; geniş grate : minnettar - 5 -

6 ha : var haber : sahip olmak; -si olmak hastar : acele etmek heri : dün hiberno : kış [mevsim] hic : burada, bu noktada hodie : bugün homine : adam, erkek; insan hora : saat; de bon hora : erkenden humero : omuz ibi : orada il : o, onu, ona il ha : işte var illa : o [dişi] illac : orada illas : onlar [dişiler] ille : o [erkek]; şu, o illes : onlar [erkekler]; şunlar, onlar illo : o [nesne] illos : onlar [nesneler] impedir : engellemek imprimer : bildirmek, yayınlamak in : -de, -da, içinde; -e, -a, içine incontrar : karşılaşmak, rastlamak; buluşmak infante : bebek infra : aşağıda, altta; daha ileride inseniar : öğretmek insimul : beraber, birlikte integre : bütün, tüm, tam; doğru, dürüst inter : arasında, arada; ortasında interim (= intertanto) : bu arada; geçici intra : içinde, içeride inviar : göndermek, yollamak io : ben ipse : kendi(-m, -n, -miz, -niz, -leri) ir : gitmek iste : bu; ikisinden sonuncusu isto : bu [nesne] ja (= jam) : zaten, çoktan; az önce jacer : yatmak, durmak jammais : hiç, şimdiye kadar januario : Ocak [ay] jectar : atmak, fırlatmak jocar : oynamak [oyun, eğlence] jovedi : perşembe [gün] julio : Temmuz [ay] junger : birleştirmek junio : Haziran [ay] juvene : genç, yeni, taze juxta : yakın, yakınında la : orada, orayı labio : dudak lacrima : göz yaşı large : geniş, büyük; eliaçık las : onlar (dişil) lassar : bırakmak, izin vermek latere : yan, taraf, kenar lavar : yıkamak le : [dilbilgisi] belirli tanımlık (tekil); o, onu leger : toplamak, seçmek; okumak legier : hafif lente : yavaş les : [dilbilgisi] belirli tanımlık (çoğul); onlar, onları levar : kaldırmak, dikmek, inşa etmek; alıp götürmek leve : hafif; önemsiz libere : özgür, hür; serbest, açık libro : kitap, cilt lingua : dil; lisan littera : harf, mektup lo : o, onu, ona [nesne] lo que : o, şu loco : yer; alan, bölge; konum longe : uzun; uzun zaman lontan : uzak, uzakta; ötede lor : onların los : [dilbilgisi] belirli tanımlık (çoğul); onlar, onları lumine : ışık lunedi : pazartesi [gün] ma : ama, fakat, ancak maio : Mayıs [ay] major : daha büyük, daha önemli mal : kötü, bozuk, zararlı malgrado : nisbete rağmen mancar : eksik olmak, yetersiz olmak mangiar : yemek, yemek yemek maniera que (= maniera de) : tarz, biçim; (bu) tarzda, biçimde mano : el mar : deniz martedi : salı [gün] martio : Mart [ay] matino : sabah matre : anne me : beni, bana medie : yarı, yarım, buçuk; orta; ortalama melio : daha iyi melior : daha iyisi - 6 -

7 mense : ay; aylık mente : akıl, zekâ, hafıza mercuridi : çarşamba [gün] mesme : aynı, aynısı; kendi(-m, -n, -miz, -niz, - leri) mesmo : aynı şekilde; bir de; hatta; mesmo si : (yapmış/olmuş) olsa da mi : beni, bana micre : küçük mille : bin (= 1000) minor : küçük, daha az minus : eksi, -den az; a minus que : -medikçe, -mezse; al minus : en azından mitter : koymak, sokmak molle : yumuşak moneta : para monstrar : göstermek, oynamak morir : ölmek mover : hareket etmek, kımıldamak multe : [sıfat] çok, birçok, pek multo : [zarf] çok, birçok, pek mundo : dünya nam : için, nedeniyle, -e göre, -e rağmen nascer : doğmak naso : burun natar : yüzmek [spor] nemo : hiçbir kimse nette : temiz, düzenli; çok iyi ni : yok, değil nihil : hiç, hiçbir şey nimie : çok, birçok nimis : çok, fazla, aşırı no : hayır nocte : gece nomine : ad, isim non : değil, yok, -siz nonne? : değil mi? nonobstante : -e rağmen, -e karşı nord : kuzey [yön] nos : biz nostre : bizim novanta : doksan (= 90) nove : yeni; de novo : yeniden novem : dokuz (= 9) novembre : Kasım [ay] nulle : hiçbir nunc : şimdi, şu anda nunquam : asla, hiçbir zaman o : ya da, veya oblidar : unutmak obra : eser, çalışma, iş obtener : elde etmek, sağlamak, almak occurer : yer almak, olmak octanta : seksen (= 80) octo : sekiz (= 8) octobre : Ekim [ay] oculo : göz omne : tüm, bütün; her biri on : (her hangi bir) kişi ora : şimdi, şu anda osso : kemik pagar : ödemek pais : vatan, ülke pan : ekmek parer : görünmek, gibi görünmek parlar : konuşmak, söylemek parola : kelime, sözcük parve : küçük, ufak passato : geçmiş patre : baba pauc : küçük, biraz pauco : az, biraz, kısa paupere : yoksul, fakir pede : ayak pejor : daha kötü pena : ağrı, acı; dert; a pena : güç bela, zar zor pensar : düşünmek per : -den, içinden; yüzünden; aracılığıyla; tarafından perder : kaybetmek periculo : tehlike pertiner : -e ait olmak, ile ilgisi olmak pesante : ağır peter : istemek, talep etmek, yalvarmak petra : taş placer : sevindirmek; zevk plen : dolu plure : birçok, çeşitli plus : daha, daha çok; de plus in plus : çok ve daha çok; de plus : ayrıca, üstelik; in plus : bunun yanında, ek olarak poc : küçük, biraz poco : az, biraz, kısa poner : koymak, yerleştirmek populo : halk, ulus porta : kapı portar : taşımak post : -den sonra, ardından

8 postea : sonradan, daha sonra postmeridie : öğleden sonra poter : güçü olmak, yeteneği olmak; -ebilmek povre : yoksul, zavallı precio : değer, kıymet prender : tutmak, sahip olmak presso (a) : yakın, yakınında presto : hızla, çabucak primavera : ilkbahar [mevsim] prime : ilk, birinci; başlıca pro : için, uğruna; çünkü probar : kanıtlamak; denemek prohibir : yasaklamak, engel olmak promitter : söz vermek proponer : önermek, teklif etmek proprie : gerçek, uygun; kendi proque : niçin, neden, niye; çünkü, -diği için proxime : gelecek, ön puera : kız çocuk puero : erkek çocuk qual : hangi, hangisi, hangisini qualque : herhangi bir; bazı quando : ne zaman; -diği zaman quante : ne kadar; kaç tane quanto : nicelik, miktar, tutar quanto a : -e gelince quaranta : kırk (= 40) quasi : hemen hemen quatro : dört (4) que : ne, hangi; -diği qui : kim, kimi, kime; -diği rapide : hızlı, ivintili ration : neden, sebeb; oran; pay, hisse re : hakkında, ile ilgili, -e gelince recercar : araştırmak, soruşturmak reciper : almak, kabul etmek recte : düz, doğru, dimdik rege : kral regina : kraliçe regno : hükümdarlık, saltanatlık regratiar : teşekkür etmek regrettar : pişman olmak reguardar : dikkatle bakmak; saymak, gözüyle bakmak remaner : kalmak, durmak repasto : yemek vakti, öğün responder : yanıtlamak, karşılık vermek restar : durmak, artakalmak retornar : dönmek, geri gelmek retro : arka, geriye doğru ric : zengin rota : tekerlek, direksiyon sabbato : cumartesi [gün] salutar : selamlamak, selam vermek salvo : -den başka, hariç san : sağlıklı sanguine : kan saper : bilmek a saper : yani satis : yeter, yeterince scriber : yazmak se : kendi, bizzat seculo : yüzyıl, asır secunde : ikinci secundo : saniye; uygun olarak; -a göre secur : güvenli, emin sed : ama, fakat, ancak seder : oturmak seliger : seçmek semper (= sempre) : her zaman, daima, sonuna dek senior : bay seniora : bayan senioretta : bayan sentir : duyumsamak, hissetmek septanta : yetmiş (= 70) septe : yedi (= 7) septembre : Eylül [ay] septimana : hafta sequer : izlemek, peşinden gitmek sera (= essera) : -ecek, -acak sex : altı (= 6) sexanta : altmış (= 60) si : evet; eğer sia : olsada, -ise sin : -siz, olmadan sinistre : sol, sola sino : göğüs, sine sol : güneş; tek başına, yalnız solmente (= solo) : yalnızca, sadece son : -iz, -siniz, -dirler soror : kız kardeş sorta que (= sorta de) : bir tür sortir : dışarı çıkmak, gitmek sovente : sık sık, çoğu kez speculo : ayna sperar : umut etmek star : durmak stomacho : mide, karın stoppar : durmak, durdurmak, önlemek strata : yol

9 su : onun sub : altında subite : ansızın subito : aniden, birdenbire sud : güney [yön] suggerer : önermek super : üstünde, hakkında supponer : zannetmek, farz etmek supra (= sur) : yukarıda, üstünde, hakkında tabula : masa, tablo tacer : sessiz olmak, saklamak tal : öyle, bu gibi tamen : henüz; hâlâ tante : çok, birçok, hemen hemen tanto : öyle, o derece; in tanto que : olduğu kadarıyla tarde : geç, gecikmiş te : seni, sana tempore : zaman, vakit; devir, çağ; hava tener : tutmak, almak, sahip olmak terra : toprak, doğa testa : baş, kafa; kabuk timer : korkmak tirar : ateş etmek, (ateş edip) vurmak; çizmek toccar : değmek, dokunmak tornar : dönmek, döndürmek, çevirmek tosto : kısa bir süre içinde, birazdan plus tosto : tercihan, daha doğrusu tote : tüm, bütün; tamamen; her biri totevia : henüz, yine de, hâlâ toto : her şey; non del toto : bir şey değil tractar : muamele etmek, davranmak, saymak traducer : taşımak, nakletmek; çevirmek, tercüme etmek traher : çekmek, sürüklemek traino : tren tranquille : sakin, sessiz trans : karşıdan karşıya, ötesinde, ileri tranta : otuz (= 30) travaliar : çalışmak, cabalamak travalio : çalışma, iş, emek tres : üç (= 3) troppo : çok trovar : bulmak tu : sen, seni, sana tunc (= alora) : o zaman, ondan sonra ubi : nereye, nerede; -diği yerde ubique : her yerde, nerede olursa olsun ulle : herhangi bir ultime : en son, sonuncu ultra : ötesinde; -in dışında un : bir, tek; bir (= 1) unquam : hiçbir zaman usque : -e kadar, -inceye kadar utile : yararlı, faydalı va : git vader : gitmek, işlemek varie : çeşitli, bazı vender : satmak venerdi : cuma [gün] venir : gelmek, ulaşmak ventre : göbek ver : doğru, gerçek verso : şiir, nazım; arka sayfa, karşı vespere : akşam vetere (= vetule) : yaşlı, eski via : yol, yön viagiar : seyahat etmek, yolculuk yapmak vice : kere; a vices : bazen; in vice de : -nun yerine vider : görmek vinti : yirmi (= 20) visage : çehre, yüz vista : manzara, görünüş viste : -e göre, -e karşın vita : hayat, yaşam viver : yaşamak voce : ses volar : uçmak voler : istemek, dilemek vos : siz, sizi, size vostre : sizin west : batı [yön] ya : zaten, çoktan zero : sıfır (= 0) - 9 -

10 TÜRKÇE-INTERLINGUA SÖZLÜK abi : fratre major, fratre senior abla : soror major, soror senior acaba : demandar se acayip : estranie, rar acele : haste; rapide acı : acerbe, acute; dolor, amar acımak : compatir; doler aç : fame; haber fame açık : aperte, decoperite; blonde açmak : aperir; comenciar ad : nomine; fama, reputation adlı : con le nomine, nominate ada : insula adalet : justitia adam : viro; homine aded : numero; pecia, cifra âdet : habitude adım : passo adres : adresse af : amnestia affetmek : pardonar, amnestiar; affedersiniz! : pardono!, excusa! aferin : bravo, ben facite ağa : maestro, domino, senior ağaç : arbore ağır : difficile, seriose, grave; disagradabile ağırlık : peso, carga ağız : bucca ağlamak : plorar, lacrimar Ağustos (ayı) : augusto ahşap : lignose, de arbore aile : familia; sposa ait : pertinente a; concernente; relative a akıl : ration, intellecto, consilio; akıllı : intelligente; akılsız : stupide, non-intelligente akmak : fluer akraba : parente, parentela aksî : opposite, inopportun, difficile; persona disagradabile aksilik : infortuna; contratempore akşam : vespere; iyi akşamlar! : bon vespere! aktör : actor alan : plana, area alay : ridiculo, derision alay etmek : ridiculisar; rider (se) de alçak : simple, basse, primitive; vulgar, infame aldatmak : dupar, deciper, fraudar aldırmak : prender alet : utensile, instrumento alfabe : alphabeto alış : comprar, incassation alışveriş : vendita e compra, commercio alışmak : devenir solite a, habituar se a Allah : Deo; Allaha ısmarladık! : adeo! almak : prender, comprar, obtener; alıyorum : io lo va comprar; almak istiyorum : io vole comprar Almanya : Germania Alman : germano Almanca : germano alt : fundo; parte posterior, podice, culo; parte inferior altı (= 6) : sex altın : auro altmış (= 60) : sexanta ama : mais, sed amca : oncle; viro plus vetere an : momento, presente ana : matre Anadolu : Anatolia, Asia Minor anahtar : clave ancak : solmente; totevia, a pena anlam : signification, comprension anlamak : comprender; anlamıyorum : io non comprende anlaşma : concordia, contracto anne : matre aptal : idiota; stupide ara : intervallo araba : automobile, auto, wagon, carro; kiralık araba şirketi : agentia locative de autos aralık : intervallo Aralık (ayı) : decembre aramak : cercar Arab : arabe araştırmak : investigar, explorar; recercar araştırma : recerca, investigation arazi : terra, area arka : reverso, dorso; detra, post arkadaş [erkek] : amico

11 arkadaş [kız] : amica armut : pira arsa : terra, fundo artık : resto; plus artırmak : facer augmentar, facer crescer artmak : augmentar, crescer arzu : desiro arzu etmek : desirar, voler asker : soldato aslan : leon asmak : pender, appender, suspender aşağı : a basso, basso; sub; basse, inferior aşçı : cocinero âşık : amate; amator aşırı : exaggerate, plus, plus alte, super, supra aşk : amor aşmak : superar, superpassar at [hayvan] : cavallo ateş : foco, calor; febre, calor ateş etmek : fusilar atlamak : saltar, curvar se atmak : jectar, tirar, batter Avrupa : Europa ay [uydu] : luna ay (=30 gün) : mense ayak : pede; gamba ayakkabı : scarpa, calcea aydın : clar, lucide, intellectual ayıp : vergonia; violante, profanante ayırmak : separar, divider aylık : salario, paga; periodico mensual ayna : speculo aynı : identic, mesme ayrı : separate az : poc, parve, micre, rar azalmak : reducer, diminuer aziz : amate, amabile; sancte baba : patre babaanne : granmatre babacan : gentil bacak : gamba bacı : soror major, soror senior, donna, sposa bağırmak : critar, clamar bağış : donation bağışlamak : dar, donar bağ : connexion bağlamak : ligar, connecter; obligar bağlı : ligate, dependente bahar : primavera bahçe : jardin bahsetmek : discuter, mentionar, parlar de bakan : ministro bakım : cura; puncto de vista, opinion bakır : cupro; laton bakkal : mercante bakmak : recercar, curar; reguardar bal : melle balık : pisce bana : a mi banka : banca bant : banda (magnetophonic) banyo : banio bardak : vitro, cuppa, bicario bari : al minus basamak : scala, passo basit : basic, elementari, simple baş : capite; comenciamento, comencio başarı : successo, bon resultato başarmak : succeder, finir başbakan : prime ministro başka : excepte de; altere, diverse başkan : presidente başkent : capital başlamak : comenciar, initiar başlık : titulo, rubrica başvurmak : adressar se a; cercar; usar batı : west batmak : submerger se, perder bavul : coffro, valise bay : senior bayan : seniora; senioretta bayrak : bandiera bayram : sancto; die sancte bazı : alcun, qualque, poc bedava : gratis, gratuite bekâr : celibatario bekçi : guarda beklemek : attender a belge : documento, attesto belirmek : apparer belirtmek : decider, accentuar belki : forsan ben : io benzemek : similar a, esser simile a benzin : benzina, gasolina beraber : insimul, juncte berber : barbero, perrucchero beri : desde, depost beslemek : nutrir, alimentar beş (=5) : cinque bey : senior; soverano, dominator bey baba : senior, patre beyaz : blanc

12 beyin : cerebro, intellecto bıçak : cultello bırakmak : lassar, abandonar, quitar biber : pipere; paprika bildirmek : informar, communicar bilet : billet bilgi : cognoscentia, sapientia bilim : sapientia; branca de scientia bilmek : saper; cognoscer bin (=1000) : mille bina : construction, edificio binmek : ascender, montar bir (=1) : un bir : un bira : bira biraz : un poco birbiri : mutualmente, le un(es) le altere(s) birisi, biri : alcuno, uno,un de illes/illas/illos birkaç : qualque, un poco, alcun birlik : unitate; union, association birlikte : insimul, juncte bitirmek : finir, succeder bitki : planta, crescentia bitmek : finir, cessar biz : nos bol : large, assatis, satis boru : tubo boş : vacue, libere; disoccupate boşaltmak : vacuar boşamak : separar se boşanmak : separar, divider boy : altitude; longitude; grandor boya : color boynuz : corno boyun : collo; nuca bozmak : destruer, demolir; cambiar moneta bozuk : destruite, demolite, in pecias, rupte bozulmak : esser destruite, esser rupte böbrek : ren böcek : insecto bölge : districto, area bölmek : divider, partir bölüm : parte, categoria, capitulo bu : iste bugün : hodie buğday : frumento; grano bulmak : trovar, discoperir bulunmak : esser situate, esser, exister buluşmak : incontrar bunca : assatis multo, tanto multo bura : iste loco burada : ci, hic buradan : ab ci, ab hic burası : ci, a iste loco buraya : a ci, a hic buyurun! : per favor! buyurunuz : per favor! buz : gelato büfe : buffet, kiosque bütün : omne, tote büyük : grande büyümek : crescer, devenir adulte büyütmek : aggrandir, facer plus grande cadde : strata cahil : ignorante, stupide; analphabeto cam : vitro cami : moschea can : anima, vita, corde, homine canlı : vivide; vital cemiyet : union, association cenaze : funerales cep : tasca cesaret : corage cesaret etmek : prender corage cevap : responsa cevap vermek : responder, replicar ceza : penitentia cinayet : crimine civar : vicinitate Cuma : venerdi Cumartesi : sabbato cumhuriyet : republica çabuk : rapide, agile, prompte çadır : tenta çağırmak : critar, clamar; invitar çalışkan : habile, capace, diligente çalışmak : laborar, obrar, functionar çalmak : batter, sonar; furar, robar çanta : tasca çare : consilio, remedio çare bulmak : remediar çarpışmak : collider çarpmak : collider; multiplicar Çarsamba : mercuridi çarşı : bazar, mercato, placia çay : the; fluvio, riviera çayhane : café (casa solmente pro the) çekingen : timide çekinmek : evitar çekmek : tirar çeşit : sorta, typo, methodo çevirmek : torquer; transmitter, traducer; cambiar

13 çıkarmak : exiliar, deportar çıkış : exito; ascension, montata çıkmak : exir, ir foras; ascender, montar; apparer çıplak : nude çiçek : flor çift : copula; par çilek : fraga Çin : China Çinli : chinese Çince : chinese çoban : cervo; pastor çocuk : infante; puera; puero; kız çocuk : filia; puera; erkek çocuk : filio; puero çoğalmak : crescer, augmentar, accrescer çok : multe; multo çorap : calcea çorba : suppa çöp : immunditias çözmek : disligar; solver çünkü : proque da : e; anque, etiam dağ : monte, montania; marca a ferro rubie daha : ancora, plus dâhi : genio daima : sempre dair : in re, re, concernente, super dakika : minuta dal : filial, branca dalga : unda; cosa danışma : information; turizm danışma bürosu : information touristic dar : stricte dana : bove dava : processo, judicio davet : invitation; citation davetli : hospite, visitante davet etmek : invitar davranmak : comportar se dayanmak : appoiar se; perseverar dayı : oncle dede : granpatre değer : valor, precio değerli : valorose değil : non değişik : cambiamento, transformation değişmek : cambiar se, alternar, variar deli : demente, alienate, insan deli etmek : affollar demek : opinar, pensar; isto es, i.e.; voler; acceptar demir : ferro; ancora denemek : probar, tentar deniz : oceano, mar derece : grado, volumine; thermometro dergi : magazin, septimanal derin : profunde ders : inseniamento; hora, lection dert : problema, tristessa destek : adjuta destek olmak : adjutar, appoiar devam : continuation devam etmek : continuar devlet : stato, governamento devrim : revolution, reforma dış : latere exterior; extra, foras, foris, exterior dışarı : latere exterior; extra, foras, foris, extere diğer : altere dik : scarpate, recte dikkat : attention dikmek : poner, pender, plantar dil : lingua, linguage dilek : requesta, desiro dilekçe : requesta, littera pro sollicitation dilemek : desirar, precar, demandar din : religion, fide dip : fundo diri : vivente diş : dente diz : genu, geniculo dizi : serie, linea doğal : natural doğmak : nascer, apparer, surger doğru : ver, genuin, correcte doğu : est doğurmak : parturir; nascer doksan (=90) : novanta doktor : medico, doctor dokuz (=9) : novem dolandırmak : dupar dolap : armario; intriga dolaşmak : vagar dolayı : a causa de doldurmak : plenar dolmak : esser plenate, devenir plenate domuz : porco donmak : gelar, glaciar dondurma : gelato dost : amico; amate; alliato doymak : devenir satiate dökmek : infunder, haurir, jectar

14 dönmek : retirar; rotar, retornar dört (=4) : quatro döviz : valuta; devisa dövmek : batter dua : prece dul : vidua; viduo durak : loco de parco durmak : cessar, stoppar durum : situation, stato duygu : sentimento, senso, impression duymak : sentir, audir, comprender duyurmak : narrar, contar; facer sentir düğün : maritage dükkân : boteca dün : heri dürüst : ver, honeste düşman : inimico düşmek : cader düşünmek : pensar, considerar düşünce : pensata, opinion düz : plan, recte, directe; directemente düzenli : regular, ordinari, in ordine düzgün : plan, recte, directe, harmonic, in ordine eczane : pharmacia edebiyat : litteratura edilmek : esser facite efendi : senior; cortese, polite eğitim : education, inseniamento eğlence : intertenimento, divertimento eğlenmek : amusar se, intertener se ekim : semination Ekim (ayı) : octobre ekmek : pan eksi : negative eksik : mancante, defecte ekşi : acide, irate el : mano elbise : vestimento; roba elli (=50) : cinquanta elma : poma emek : labor, obra, pena, travalio emekli : pensionario, pensionato emin : secur emir : ordine emir vermek : ordinar, commandar emniyet : securitate, fide; policia emniyet etmek : custodiar en : latitude epey : assatis, satis erik : pruna erkek : viro erken : de bon hora eş : equal; sposo, sposa eşek : asino eşit : equal eşya : cosa, mobile et : carne; dana eti : carne de bove; domuz eti : carne de porco etek : pede de un montania; gonna etki : effecto, influentia etkilemek : affectar, influentiar etmek : facer ev : casa evet : si evlenmek : maritar se evli : maritate evvel : ante, primarimente Eylül (ayı) : septembre fakat : ma, sed fakir : povre fark : differentia fasulye : faba fayda : utilitate, avantage, beneficio faydalanmak : beneficiar fazla : troppo, troppo multo felâket : catastrophe fena : mal fırın : furno; furneria fiat : precio filim : film fincan : tassa fiyat : precio fotograf : photographo Fransa : Francia Fransızca : francese fren : freno fren etmek : frenar futbol : football galiba : probabilemente, obviemente; apparentemente gayet : limite gazete : jornal gebe : pregnante; pregnantia gece : nocte; vespere; iyi geceler : bon nocte! geç : tarde geçerli : valide geçirmek : lassar passar, passar geçmek : passar gelin : sposa; filia affin gelir : receptas, profito, ganio

15 gelişmek : developpar se, crescer gelmek : venir gemi : nave genç : juventute; juvene geniş : large gerçek : ver, real; facto gerek : necessari, necesse gerekli : necessari, necesse, demandate gerekmek : esser necessari/necesse, deber getirmek : apportar gezi : tour, cursa gıda : mangiar, alimento gibi : como gidiş : viage; continuation girmek : entrar gitmek : vader, ir giymek : portar vestimentos, vestir gizli : secrete göbek : umbilico göç : vagation; immigration, cambiamento de domicilio gök : celo göl : laco; aqua gölge : umbra gömlek : camisa göndermek : inviar göre : secundo görmek : visitar; apprender; reguardar görünmek : apparer, devenir visibile görüşmek : incontrar; discuter, parlar; görüşürüz! : a revider! göstermek : monstrar göz : oculo; tiratorio gözlük : berillos güç : fortia, energia gülmek : rider güle güle! : adeo! gümrük : doana gümüş : argento gün : die; günaydın! : bon die! bon matino! iyi günler! : bon die! doğum günü : anniversario; doğum günün kutlu olsun! : felice anniversario! gündüz : in le die günah : culpa, peccato; peccabile güneş : sol güney : sud gürültü : ruito güvenmek : fider se a güzel : nette, belle haber : information, nova hadi! : veni! hadise : evenimento hafif : legier, dulce, molle hafta : septimana hak : jure, derecto; justitia hakaret : diffamation, offensa hakikaten : ver, real hakikî : ver, genuin hakim : judice; governante, soveran, sage hakkında : re, in re, concernente, super haklı : juste, justificate hâl : condition, action hâlâ : pro le momento, ora ancora hala : amita halı : tapis halk : gente, populo hamam : banio turc hâmile : pregnante hangi : qual hanım : dama, seniora, senioretta hapis : prision; imprisionamento hareket : movimento, action; partita harf : littera harita : mappa hasta : malade hastane : hospital hata : error hatırlamak : memorar hava : aere, atmosphera havaalanı : aeroporto havuz : piscina hayat : vita hayır : no hayvan : animal hazır : preste, presente hazırlamak : preparar, facer preste Haziran (ayı) : junio hediye : dono hem... hem : e... e hemen : immediatemente, justo hep : tote, omne hepsi : omnes; toto; tote her : cata uno, cata, omne herhalde : forsan, possibilemente; obviemente, securmente herhangi : qualcunque, quicunque herkes : cata, omne hesap : calculation, conto; lütfen hesabı getirin : per favor, apporta me le conto

16 heyecanlı : excitante, emotionante hırıstiyan : christian hırsız : fur hız : rapiditate, velocitate hızlı : agile, rapide hiç : absolutemente, jammais hikâye : historia, conto hoş : commode, placente hudut : frontiera, limite hukuk : justitia, lege hükümet : governamento hürriyet : libertate ırgat : obrero de construction ısınmak : inamorar; devenir calide ısıtmak : calefacer ıslak : humide icap : necessitate, consequentia, eventualitate iç : interior içerde (= içeride) : intra içeri : infra için : proque, a causa de; bunun için : pro isto, per consequentia içinde : in, infra içmek : biber içki : bibita alcoholic içeçek : bibita ihtiyar : viro vetere; femina vetere ihtiyarlamak : devenir vetere iken : durante, durante que, como iki : duo (=2) iktidar : partita in fortia, potentia iktisat : economia il : provincia, campania ilâç : medicina, medicamento ilâve : appendice, addition ile : con, e ileri : avante, in avante ilgi : interesse, connexion ilgilendirmek : interessar, concerner ilgilenmek : interessar se pro, haber contacto con ilim : scientia; cognoscentia, sapientia ilişki : connexion ilk : prime, le prime; primo ilkbahar : primavera imkân : possibilitate imza : signatura inanmak : creder, confider se in ince : magre, tenue incelemek : studiar, examinar inek : vacca İngiltere : Anglaterra İngiliz : anglese İngilizce : anglese; İngilizce biliyor musunuz? : parla vos anglese? inmek : descender; atterrar insan : homine inşa : construction inşa etmek : construer inşaat : construction, edificio inşallah : si Deo lo vole, sperabilemente ise : o ise de : mesmo si, ben que isim : nomine; isminiz nedir? : que es vostre nomine? iskele : porta; quai İslâm : Islam, mohammedanismo istek : desiro, exigentia istemek : desirar, demandar İspanya : Espania İspanyol : espaniol İspanyolca : espaniol istifade : profito, lucro; beneficio istifade etmek : facer usar, usar istikbal : futuro istirahat : reposo, silentio iş : travalio, labor işçi : travaliator, obrero, laborator işsiz : non-occupate, sin labor işaret : signo, signal işitmek : ascoltar, audir itibaren : ab itimat : confidentia itiraz : protesto, querela iyi : bon; ben kaba : grosse, grande, vulgar kabiliyet : possibilitate, facultate, intelligentia kabul : reception, consentimento, approbation kabul etmek : acceptar; kredi kartı kabul ediyor musunuz? : accepta vos cartas de credito? kaç? : quante?; quanto? kaçak : illegal; fugitivo kaçırmak : robar; raper kaçmak : fugir, currer, disparer kadar : tanto multo como, tanto quanto; bu ne kadar? : quanto costa isto? bu kadar : tanto multo kadın : femina kafa : capite, intellecto kâfi : assatis, satis kâgıt : papiro

17 kahvaltı : jentaculo kahve : caffe; café kahverengi : brun kalabalık : pressa, multitude de homines kaldırmak : remover, abolir kalem : stilo, penna; officio kalın : grosse, spisse kalkınmak : progreder, developpar se kalkmak : levar se kalkış : partita kalp : corde kamyon : camion kan : sanguine kandırmak : persuader, seducer kanun : lege, regula kapalı : claudite kapatmak : clauder kapı : porta kar : nive kâr : profito, ganio kara : nigre, obscur karaciger : hepate, ficato karakol : station de policia karanlık : obscuritate; obscur karar : decision; sententia kardeş : fratre [erkek]; soror [kız] karı : femina; sposa karışık : in disordine, mixte karışmak : miscer se, facer in disordine, occupar se de karmak : adder, augmentar kart : carta; kredi kartı : carta de credito; posta kartı : carta postal karşı : vis-à-vis, al altere latere karşılamak : ir al incontro karşılaştırmak : comparar, confrontar karşılık : salario; vendimento karşılıklı : reciproc, mutual kasap : macelleria Kasım (ayı) : novembre kaş : supercilio kaşık : coclear kat : strato; appartamento katılmak : participar, adherer kâtip : secretario kavun : melon kaya : rocca kaybetmek : perder kaynamak : cocer kaz : oca, ansere kaza : accidente; communa kazanç : ganio, profito kazanmak : ganiar kedi : catto kelime : parola, vocabulo kemik : osso kendi : mesme, se kere : vice keskin : acute kesmek : secar, colpar kılıç : spada, gladio kırk : quaranta (=40) kırmak : fracassar, triturar kırmızı : rubie kısa : curte, breve kısaltmak : diminuer, accurtar kısım : parte kış : hiberno kıyafet : aspecto; vestimento kız : puera, filia, virgine kızkardeş : soror ki : assi que kilise : ecclesia kilo : kilo; litro kim? : qui? kimse : alcun, persona kira : locamento kişi : persona, homine kitap : libro koca : sposo; vetere kokmak : olfacer koku : odor kol : branca kolay : facile, legier koltuk : confortabile komşu : vicino konmak : placiar se konu : thema, subjecto konuşmak : parlar, conversar; Fransızca konuşuyor musunuz? : parla vos francese? kopmak : finder se korkmak : timer korku : timor korumak : guardar, custodiar koşmak : currer kovalamak : chassar, persequer kovmak : chassar, persequer koymak : poner koyu : spisse, grosse; obscur; fervente kök : radice kömür : carbon köpek : can

18 köprü : ponte kör : cec köşe : angulo kötü : mal köy : village kulak : aure kule : turre kullanmak : usar, facer usar kum : sablo, arena kurban : sacrificio kurmak : establir kurt : prato; verme; lupo kurtarmak : salvar kurtulmak : escappar kuru : sic kuş : ave kutlamak : celebrar, gratular kutu : cassa kuvvet : fortia kuyu : puteo kuzey : nord kuzu : agno küçük : parve, micre kültür : cultura küpe : pendente de aure lâf : parlar, conversation lâhana : caule lâzım : necesse, necessari leke : vergonia, dishonor, macula lezzetli : delicate lise : gymnasio lokanta : restaurante lütfen : per favor; lütfen hesabı getirin! : per favor, apporta me le conto! lüzum : necessitate mahalle : districto, quartiero mahkeme : tribunal, corte mahvedici : destruente, destructive makale : articulo mal : proprietate, merce malum : indiscutibile malzeme : material, articulo, materia prime manyak : demente, alienate, insan manzara : panorama, vista Mart : martio masa : tabula matbaa : imprimeria mavi : blau Mayıs (ayı) : maio mecbur : fortiate, necessari medeni : cultura, civilisation mektup : littera memleket : pais memnun : gaudiose, satisfacite memur : functionario merak : curiositate, interesse; inquietation merak etmek : esser curiose, interessar se; inquietar merhaba : bon die, hallo; salute! merkez : centro, central mesafe : distantia meselâ : per exemplo (p.ex.) mesele : question, caso, problema meslek : profession mesul : responsabile metin : texto metre : metro mevcut : existente, presente mevsim : saison meydan : placia meyva : fructo meyva suyu : succo mezar : tumba mide : stomacho miktar : multitude, quanto, quantitate millet : nation, populo millî : national milyon : million misafir : hospite, visitante modern : moderne motor : motor muamele : action; formalitate muayene : investigation, recerca, inspection muhafaza : protection, conservation muhafaza etmek : proteger, conservar muhakkak : certe, secur muhasebe : contabilitate muhtelif : diverse, varie muhtemel : probabile mukayese : comparation mukayese etmek : comparar mum : cera, candela de cera mutfak : cocina mutlaka : absolute, complete mutlu : felice muvaffak : successose muz : banana mücadele : lucta, battalia müddet : periodo müdür : director, gerente mühendis : ingeniero mühim : importante

19 müjde : bon nova mükemmel : perfecte, excellente mümkün : possibile münasebet : connexion müracaat : consultation müracaat etmek : tornar se, adressar se, consultar müsaade : permission müsaade etmek : permitter, consentir Müslüman : mohammedano, moslem, musulman müşterek : commun müşteri : cliente müthiş : terribile müze : museo müzik : musica nadir : rar namaz : prece (ritual mohammedan) namus : honor nasıl? : como?; qual sorta? nasılsın? : como sta tu? naylon : nylon; sacco de plastico nazaran : secundo; comparate a; pois que ne : que?; lo que; bu ne? : que es isto? bu ne kadar? : quanto costa isto? ne... ne : ni... ni; ne zeman? : quando? neden : pro que?; causa nefîs : delicisiose, bon, belle nehir : fluvio nem : humiditate nemli : humide nere? : que?, qual? nerede? : ubi? nerde yaşıyorsunuz? : ubi reside vos? nereden? : de ubi? nereli? : de ubi?, de qual origine? nereye? : a ubi? nereye gidiyorsunuz? : a ubi va vos? neşe : bon humor, gaitate netice : resultato, consequentia niçin? : pro que? nihayet : fin; al fin, finalmente nine : granmatre Nisan (ayı) : april nişanlı : fidantiate niye? : pro que? nokta : puncto normal : normal numara : numero nüfus : populo, habitantes o : ille, illa, illo; onlar : illes, illas, illos ocak : furno; club; familia Ocak (ayı) : januario oda : camera, officio; bu akşam için boş odanız var mı? : ha vos un camera libere pro iste nocte? boş odamız yok : nos non ha un camera libere odun : ligno oğul : filio okul : schola okumak : leger okyanus : oceano olay : evenimento olgun : matur; adulte olmak : esser, devenir; occurrer, evenir olumlu : positive olumsuz : negative omuz : spatula on (=10) : dece; on bir (=11) : dece-un; on iki (=12) : dece-duo ora : illac orada : illac oradan : de illac, ab illac ordu : armea orman : foreste orta : medio ot : herba otel : hotel otobüs : autobus otomat : automato otopark : parcamento oturmak : seder, seder se otuz (=30) : trenta oy : opinion, voce oynamak : mover se; jocar; dansar oyun : joco; dansa öbür : le altere ödemek : pagar ödev : deber, obligation, obra öğle : mediedie öğrenmek : apprender öğrenci : studente, discipulo, alumno öğretmek : inseniar, instruer öğretmen : inseniator, inseniatrice öküz : bove ölçmek : mesurar öldürmek : assassinar ölmek : morir

20 ölüm : morte ön : copertura, fronte önce : previemente, anteriormente önem : importantia önemli : importante önlemek : impedir öpmek : basiar ördek : anate örnek : exemplo; örneğin : per exemplo (p.ex.) öte : altere latere öz : nucleo, essentia, substantia; mesme, ver özel : personal, private, special özellik : peculiaritate özellikle : special, super toto özgür : libere, independente özlemek : desirar, mancar özür : excusa; defecto pahalı : costose paket : pacco, pacchetto palto : paletot, supertoto, mantello pro hiberno pamuk : coton pantalon : pantalones para : moneta parça : parte parmak : digito parti : partita pasaport : passaporto pasta : torta patates : patata patlamak : exploder pay : parte, quota paylaşmak : partir, divider pazar : mercato; commercio; dominica Pazar (günü) : dominica Pazartesi : lunedi pek : forte, firme peki : in ordine, OK pembe : rosa pencere : fenestra perde : cortina Perşembe : jovedi peşin : in avantia; contante peynir : caseo pil : batteria piliç : galletto, pullo pirinç : ris pis : immunde pişirmek : cocer, cocer in furno pişman : remorsante, repentente pişmek : cocer, frir plaj : plagia polis : policia; policiero; polis karakolu : commissariato de policia portakal : orange posta : posta postahane : bureau de posta pratik : practic prensip : principio problem : problema program : programma pul : timbro postal; scalia radyo : radio raf : planca rağmen : malgrado rahat : silentio, commoditate; silente, commode rakı : aquavite randevu : rendezvous rastlamak : incontrar, trovar razı : de accordo, contente reddetmek : refutar, negar, refusar reklam : reclamo renk : color resim : pictura, portrait; derecto resmî : public, official, formal rıhtım : porto rica : desiro, demanda rica etmek : desirar, demandar roman : romance ruh : anima rutubet : humiditate rüya : sonio rüzgâr : vento saat : horologio; hora; tempore; saat kaç? : que hora es? 3.15 : tres e quatro; 1.45 : duo minus un quatro; : dece-un e media sabah : matino sabır : patientia sabun : sapon saç : capillo saçma : nonsenso sade : pur, simple sadece : solmente sağ (= yön) : dextere sağ (= canlı) : vivente, indamnificate sağır : surde sağlam : solide sağlamak : assecurar, procurar sağlık : sanitate, vita sahip : possessor

INTERLINGUA-TÜRKÇE SÖZLÜK

INTERLINGUA-TÜRKÇE SÖZLÜK INTERLINGUA-TÜRKÇE SÖZLÜK a, al (=a+le) : -e, -e doğru, -e kadar; -de [yer, zaman] ab : o zamandan beri, -dan beri; (bir yer)den, itibaren accender : ışık yakmak, tutuşturmak, yakmak adjutar : yardım etmek,

Detaylı

TÜRKÇE-INTERLINGUA SÖZLÜK

TÜRKÇE-INTERLINGUA SÖZLÜK TÜRKÇE-INTERLINGUA SÖZLÜK abi : fratre major, fratre senior abla : soror major, soror senior acaba : demandar se acayip : estranie, rar acele : haste; rapide acı : acerbe, acute; dolor, amar acımak : compatir;

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Lûgatçe Türkçe-Interlingua

Lûgatçe Türkçe-Interlingua Lûgatçe Türkçe-Interlingua Önsöz Elinizdeki bu lûgatçe Türkçe-Interlingua Türkler için uluslararası dil ögrenimini desteklemek için hazirlanmiştır. Bu sözlükçük en çok karşılaşılan yaklaşık 1500 kelimeyi

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 8CD 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. Eşyalardan hangisi oturma odasında bulunmaz? A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 2. Ağaç nerede? A) bahçede B) yatak

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

D d L l U u. E e M m. F f N n V v

D d L l U u. E e M m. F f N n V v Boşlukları dolduralım. A a I ı R r B C -b c --- J K -- j k S -- T s -- t D d L l U u E e M m --- F f N n V v G g O o Y y ----Z z H h P p TANIŞMA/SELAMLAŞMA TANIŞMA Ta ışalı Seçeli ve yerleştireli. Fra

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar Öğrencilere farklı bir çalışma ortamında okul kavramını sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve dayanışma ruhu sağlamak. Öğrencilerin sorumluluk

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

SİMETRİ 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Akif ile annesi, köyün kıyısında ufacık bir evde yaşıyorlardı. Evleri bir bahçenin içindeydi. Akif'in annesi bahçeye mevsimine göre

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek tek

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek tek

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C.

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C. Ad :... TÜRKÇE Soyad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Sözel Yetenek - Benzetişim. HALA - ANNE - ABLA Verilen sözcük grubu ile benzer özellik gösteren sözcük aşağıdakilerin

A. BENZETİŞİM. Sözel Yetenek - Benzetişim. HALA - ANNE - ABLA Verilen sözcük grubu ile benzer özellik gösteren sözcük aşağıdakilerin A. BENZETİŞİM Sözel Yetenek - Benzetişim Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 SAĞLAM - ÇÜRÜK Sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca Lisans Seçmeli

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İTALYANCA HAZIRLIK BÖLÜMÜ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İTALYANCA HAZIRLIK BÖLÜMÜ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İTALYANCA HAZIRLIK BÖLÜMÜ Dersin adı: İTALYANCA C : A1 A2 seviyesi (30 saat/hafta) Koordinatör : Cristiano Bedin Yer

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7 JAQQ ( JUVENILE ARTHRITIS QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE) 1. BÖLÜM: BÜYÜK MOTOR FONKSİYONLAR A. Son iki hafta içerisinde, aşağıdaki aktiviteleri yaparken artrit ya da tedavisine bağlı olarak ne sıklıkla

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Sonbahar 2012 Sayı:7 ISNN: 2146-281X Tilki Tilki Baksana Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir? İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

ADI SOYADI SINIF TARİH 8 TH GRADE EBRU 2 FINAL

ADI SOYADI SINIF TARİH 8 TH GRADE EBRU 2 FINAL ADI SOYADI SINIF TARİH 8 TH GRADE EBRU 2 FINAL 1.Yatak odanızda hangi eşyalar var? A. yatak-sandalye-buzdolabı B. bilgisayar-masa-yatak C. çamaşır makinası-halı-koltuk D. tablo-araba-havlu 2. Salonunuzda

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

Viaggi Generale. Generale - Essenziale. Generale - Conversazione. Chiedere aiuto. Chiedere se una persona sa parlare in inglese

Viaggi Generale. Generale - Essenziale. Generale - Conversazione. Chiedere aiuto. Chiedere se una persona sa parlare in inglese - Essenziale Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Chiedere aiuto İngilizce konuşuyor musunuz? Chiedere se una persona sa parlare in inglese _[dil]_ konuşuyor musunuz? Chiedere se una persona parla una certa

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy 4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE VE METİNLER (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy *kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör *ömer-ömer *öner-öner *önder-önder *tören

Detaylı

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal Adres : Çıralı - Olimpos - Kemer - Antalya - Türkiye Tel : 0090 242 825 73 27-825 73 28 Fax : 0090 242 825 71 28 Web : www.orangemotel.net E-mail : info@orangemotel.net Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek

Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek GENEL sınıf YETENEK Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek 150 si çözümlü Toplam 183 soru ÖN SÖZ İnsanın zihinsel yeteneği geliştirilebilir mi? Elbette geliştirilebilir. Bu kitap, bu

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Örnek 1. Örnek 2. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir.

A. BENZETİŞİM. Örnek 1. Örnek 2. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Örnek 2 İP ÇAMAŞIR Bu sözcük çiftinin arasındakine benzer bir ilişki aşağıdakilerden

Detaylı

ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA

ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA 1 Hakan YILMAZ Dilmer Yayınları CONTENIDO 1- Alfabe... 5 2- Encontrándose y saludándose... 6 3- Bu ne? / Bu kim?... 8 4- Sufijo para el plural (-ler)... 11 5- Bunlar ne?

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık ) Yerli Malı Haftası (12-19 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak)

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 HASTANEDE Doktor: Merhaba..(1) nedir? Meral Hanım: Meral Yılmaz. Doktor: Şikâyetiniz nedir? Meral Hanım: Kendimi hiç iyi..(2). Çok hâlsizim. Boğazım ağrıyor

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΤΩ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Zeynep TEKİN ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA:24.10.2016-28.10.2016 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor 1. Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor Karim in eşi Kelly hamile olmak

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı