ÇANAKKALE NĠN AB YOLCULUĞU PROJESĠ ÇALIġMA ZĠYARETĠ RAPORU Eylül 2011 Sevilla / ĠSPANYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE NĠN AB YOLCULUĞU PROJESĠ ÇALIġMA ZĠYARETĠ RAPORU 19-24 Eylül 2011 Sevilla / ĠSPANYA"

Transkript

1 ÇANAKKALE NĠN AB YOLCULUĞU PROJESĠ ÇALIġMA ZĠYARETĠ RAPORU Eylül 2011 Sevilla / ĠSPANYA

2 PROJE ORTAKLARI

3 Projenin genel amacı, AB katılım sürecine yönelik çalışmalar yürüten yerel kurum ve kuruluşların AB süreci ve müktesebat uyumu kapsamında bilgi ve becerilerinin artırılması suretiyle AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanmalarını sağlayabilecek proje hazırlama ve uygulama kapasiteleri ile kurumsal ve idari altyapılarının artırılmasıdır. İlde kurumlar arasında geliştirilmesi planlanan alt yapı faaliyetleri dahilinde yapılacak eğitim çalışmaları ve AB uyum sürecinin il genelinde daha iyi algılanması için yürütülecek faaliyetlerde bölge halkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bu sayede Türkiye genelinde AB algısının değişmesi yönünde yürütülen çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

4 Bilgilendirme Toplantısı: Projenin il genelinde tanıtımını sağlamak amacıyla Genel Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Hizmet Hattı: no lu bir hat alınacak, hat proje süresince ve sona ermesinden sonra da devam edecek ve sadece il genelinde hizmete sunulacaktır. ÇalıĢma Ziyareti: Ġspanya da bulunan Sevilla Ticaret Odası Uluslararası ĠliĢkiler Birimine ve ilgili kurumlara, proje kapsamında sağlanan eģ finansman ile çalıģma ziyareti düzenlenecektir. İnternet Sitesi: Çanakkale ili genelinde uygulanmış projelere ilişkin bilgi erişimini kolaylaştırmak üzere internet sitesinde yayınlanacak bir veri tabanı oluşturulacaktır. Eğiticilerin Eğitimi: Çanakkale Valiliği AB Proje Koordinasyon Biriminde görevli üç personel ve komisyonca seçilecek dokuz kişi, beş gün süreyle Eğiticilerin Eğitimi programına katılacaktır. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: Eğiticilerin Eğitimi faaliyetinin ardından, Valilik AB Proje Koordinasyon Birimi Eğiticileri tarafından Kaymakamlık Proje Ekipleri nde görevli yirmi beş personele Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilecektir.

5 T.C. AB Bakanlığı nın Valiliklerin AB sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor programı çerçevesinde Çanakkale Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezince hazırlanan Çanakkale nin AB Yolculuğu projesi kapsamında Eylül 2011 tarihleri arasında İspanya nın Sevilla kentine düzenlenen çalışma ziyaretine Odamızı temsilen katıldık.

6 ZĠYARET EDĠLEN KURUM VE KURULUġLAR

7 Şirket - Kurum: NURELER Tarih ve saat: Adres: Avda. Pino Montano Sevilla Yetkililer: Erdem Erdal Immaculada Erdal Web linki: Bu ziyaretimizde daha ziyade şirketin gerçekleştirdiği projeler, öğrenci hareketliliği, staj imkanları, hizmetleri, Bölgenin ekonomisi, Türkiye ile olan ilişkileri, bölgedeki önemli sanayi kuruluşları, Türkiye den gelen ve o anda orada bulunan öğrencilerle görüşerek staj imkanları ve öğrenci değişim programları, İspanya Ulusal Ajansı hakkında bilgi aldık. Bölgeye yaklaşık yıllık 650Erasmus öğrencisi gelmekte Nureler şirketi bu öğrencilerin yaklaşık 250 sine ev sahipliği yapmakta. Şirket genellikle Türkiye den Leonardo, Erasmus, Grundtvig kapsamında öğrenci getirmekte, bunlara staj ve eğitim yerlerinin bulunmasına yardımcı olmaktadır. Şirket Türkiye den gelen heyetlere yardımcı olmakta ve tercüme, danışmanlık ve organizasyon hizmeti vermektedir. Orada staj yapan meslek yüksek okulu elektrik-elektronik bölümü öğrencilerinden staj şartları ve imkânları hakkında bilgi aldık.

8 Daha sonra eğitim salonuna geçilerek İspanya daki eğitim sistemi, meslek seçimi konularında sunum yapıldı. Bu sunum Nureler firmasının web sayfasının aşağıdaki linkinde detaylı olarak verilmektedir. mid Bu konudaki en temel gözlemimiz İspanya nın önemli bir turizm ülkesi olmasına rağmen yabancı dil eğitiminde çok yetersiz ve zayıf olması. Ülkede turizm bölgelerinde, kamuya açık yerlerde, trafikte İspanyolca dışında levha kullanılmamakta ve bölgeye gelen kişiler İspanyolca konuşmaları konusunda zorlanmaktadır. Ülkede meslek seçimi erken yaşlarda olmaktadır. Ülkede işsizlik oranı % 20ler civarında ve ekonomik durgunluk ileri seviyededir. Ülke nüfusu yaklaşık olarak 45 milyon ve turizm en önemli gelir kaynağı. Ziyaret ettiğimiz bölgede önemli bir sanayi kuruluşu yoktu. Sadece Airbus un bölgede yedek parça imalatı yapan bir kuruluşu mevcut. Ülkede genellikle AB üyeliğinden toplumsal memnuniyet yüksek. Ülke AB nin yapısal fonlarından yüksek miktarda yararlanmaktadır.

9

10 Şirket - Kurum: ONECO Tarih ve saat: Adres: C / Reyes Catolicos No: Sevilla Yetkililer: Paula Michel Fernandez Web linki: Bu şirket AB projeleri, staj ve öğrenci hareketliliği konusunda faaliyet göstermektedir. Şirketin 7. Çerçeve Programları, Ulusal Ajans programları, Kültür ve CIP yenilikçilik programları kapsamında çalışmaları bulunmaktadır. Bu şirket kısa süreli olmak üzere ODTÜ, Sakarya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile projeler kapsamında ortaklık yapmıştır. Özellikle AB nin kültür programı kapsamında orta büyüklükte projeler yürütmüş ve bu konuda tecrübe sahibidir.

11 ODTÜ, Mersin Üniversitesi gibi üniversitelerin projelerinde de yer alan firma Türkiye ye yabancı olmadıklarını Çanakkale ile de ortak bir çalışma yapmanın kendileri için heyecan verici olacağını söyledi.

12 Şirket - Kurum: SEVILLA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI Tarih ve saat: Adres: Plaza de la Contratacion 8 Sevilla Yetkililer: Başkan Francisco Herrero Leon Uluslararası Departman Koordinatörü Pablo Morales T.C. Sevilla Fahri Başkonsolosu Manuel Moreno Maestre Web linki: Ziyaretimizin en verimli görüşmesi Sevilla Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan görüşmeydi. Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Herrero LEON bizi makamında kabul ederek resmi açıklamalarını yaptı. Başkanla beraber heyetimizi Sevilla Fahri Başkonsolosu da karşıladı. Sevilla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çanakkale ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi hususu üzerinde durdu. Ardından Oda nın uluslararası ilişkiler bölümünden Pablo MORALES heyetimize Odayı ve AB projelerini tanıtan, görevlerini anlatan, desteklerini tanıtan bir sunum yaptı. Sevilla Ticaret ve Sanayi Odası bir devlet üniversitesinin %50 sini satın almış. Odanın önemli görevleri arasında uzlaşmazlık anlaşmazlık hakemlik konusu var. Üniversite sanayi işbirliğine önem veriyorlar. Odanın aidat geliri yok. Oda geliri verilen hizmetlerden elde ediliyor. AB nin önemli projelerinden olan PIPE programından 400 firma yararlanmış.

13

14 Odanın önemli görevlerinden biri de anlaşmazlık, uzlaşmazlık konularında hakemlik görevi yapmak. (Arbitraj) Şirket değerlendirmeleri ekspertiz işlemleri yapılmakta. AB genel yapısı görüşüldü ve tartışıldı. Kültürel miras konusundaki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi sunuldu. Akdeniz havzasındaki proje ortaklığı üzerinde duruldu. Çıraklık eğitimi ve destekleri üzerinde duruldu. Bu desteğin bizdeki UMEM projesine olan benzerliği üzerinde duruldu. Tarafımızdan kendilerine UMEM Projesi anlatıldı. Odamız ile ortak çalışmaların neler olabileceği üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Sunumun ardından Oda nın Uluslararası İlişkiler Bölümü ziyaret edildi. Bu bölümde çalışan kişiler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alındı. Uluslar arası İlişkiler Bölümü Direktörü Eduardo FLORES personelini tanıttı ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili kısa bilgiler verdi. Bizimde katılacağımız Almanya nın Köln şehrindeki ANUGA fuarında görüşmek üzere mutabakata varıldı. Bu kısa tanıtımın ardından Oda nın arşiv bölümüne gidilerek 15. Yüzyıldan itibaren yapılan ticari anlaşmalar, kölelik anlaşmaları, sömürgelerle olan ticaret hakkında eski arşivler gösterildi.

15

16 SEVILLA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TARĠHĠ ARġĠVLERĠ

17 Uluslararası Proje Birimi Sorumlusu Pablo MORALES tarafından çalışmaları hakkında yapılan sunum dinlendi üyesi, 85 çalışanı olan Oda da 8 personelin sadece projeler ile ilgilendiği ve ücretlerinin de AB projelerinden ödendiği belirtildi. Aidat almadıkları, hizmet ücreti aldıkları, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi için İspanya da tek olan bir pilot uygulama ile bir üniversitenin % 50 sini satın aldıkları, eğitim programlarına büyük önem verdikleri öğrenildi. İspanya daki tüm Ticaret Odalarının kayıtlı olduğu PIPE isimli bir milli programdan 400 e yakın şirketin yararlandığı, bu program ile yeni kurulan şirketlerin, önce çok detaylı analizlerinin yapıldığı, hangi alanlarda başarılı olabileceği, yatırımları ile ilgili araştırmaların yapıldığı ondan sonra faaliyete geçtikleri belirtildi. İspanya nın AB fonlarından en çok yararlanan ülkelerden biri olmasına rağmen ortalama 10 proje başvurusundan 2 sinin kabul olduğu ifade edildi.

18

19 ġirket - Kurum: T.C. SEVILLA FAHRİ BAŞKONSLOSLUĞU Tarih ve saat: Adres: Avenida de la Constitution 36 Yetkililer: T.C. Sevilla Fahri BaĢkonsolosu Manuel Moreno Maestre Web linki: SPAIN-SOCIEDAD-LIMITADA.-C_QjkxNzc2NTkx_de-SEVILLA.html BaĢkonsolos çelik çekme boru, muhtelif sanayi maddesi ticareti ile uğraģmaktadır. Firmasının adı Boru Spain dir. Bu firma hakkında yukardaki linkte detaylı bilgi sunulmaktadır. BaĢkonsolosluk çalıģanları Türkiye den gelen heyetler ve iģadamlarına yardımcı olmaktadır.

20 Ziyaret sırasında T.C. Sevilla Fahri Başkonsolosu Manuel Moreno Maestre (BoruSpain) ve Sekreteri Esra Karaosmanoğlu Munoz da Oda Başkanı tarafından davetli olarak bulundular.

21 ġirket - Kurum: SEVILLA ÜNİVERSİTESİ PROJE VE BİLGİ TRANSFERİ BÖLÜMÜ Tarih ve saat: Adres: Pabellon Brasil, Paseo de las Delicias 1th planta Sevilla Yetkililer: Consulo Leon Lozano Uluslarası Programlar Dr. Jose Antonio Borrero Rubio - Subdirector Web linki: Bu ziyaretimizde heyetimize üniversite ve projeleri hakkında bilgi sunuldu. Üniversite 505 yıllık bir kurum ve öğrencisi var. YaklaĢık 500 alanda yenilik transferi, teknoloji geliģtirme konularında çalıģma yapıyorlar. Mahalli idare ile çok yakın çalıģmalar yürütüyorlar. Patent ve marka araģtırmaları bölümü var. AB nin MARCO programına aktif katılım yapıyorlar. Üniversite sanayi iģbirliğine özel önem veriyorlar. Departmanda 14 kiģi çalıģıyor. Bir projenin ön hazırlığı yaklaģık 9 ay sürmekte. Çanakkale ile proje ortaklığı ve iģbirliği çalıģmaları yapmak istiyorlar.

22 Üniversite Teknoloji ve Bilgi Transfer Ofisi Proje Yürütücüsü Consuelo León Lozano Sevilla Üniversitesi nin en eski ve en büyük üniversite olduğunu, 500 e yakın araştırma grubu olduğunu bunların 20 sinin proje yaptıklarını belirtti.

23

24 ġirket - Kurum: SEVILLA KALKINMA AJANSI SEVILLA GLOBAL Tarih ve saat: Adres: EDIFICIO CREA 2. KAT AVENIDA DE JOSE GALAN MERINO S/N SEVILLA Yetkililer: Jose Carlos Cuerda Uluslarası Programlar Beatriz Real Heredi Web linki: Önce grubumuza Sevilla Global i tanıtan sunum ve tanıtım filmi gösterildi. Bu kurum AB nin Eurocities Programına katılmakta. Yapısal fonlardan önemli miktarda yararlanıyorlar. AB den gelen hibeler önce merkezi hükümete oradan da mahalli idarelere aktarılmakta. Kurum yetkililerine göre AB nin geniģlemesi ile Ġspanya ya tahsis edilen fonlar her geçen gün azalmakta. Yönetim Kurulu BaĢkanı Sevilla Belediye BaĢkanı Bu kurum bugüne kadar AB den 7 Milyon Euro tutarında kaynak sağlamıģ. Merkezin yönetiminde sendika, ticaret odası temsilcileri, belediye temsilcileri bulunmakta. Bu kiģilerin kimler olduğu ve temsil ettiği kurumlar web sayfasında detaylı olarak anlatılmaktadır.

25 Ġlin önemli sektörleri Ģunlar: Havacılık Sanayii (Aeronatics) Moda Turizm Mühendislik çalıģmaları Merkez CREA programını uygulamakta. Bu programın web sayfası Bu program ile yenilikçilik, teknoloji transferi, yeni iģ fikirlerinin geliģmesine imkan sağlayan kuluçka merkezlerine imkan sağlanmaktadır. Bu konuda web sayfasında çok detaylı bilgi sunulmaktadır. Merkez Ģehirlerin mekânsal geliģme programlarına da katkı sağlamakta ve urban development dediğimiz programlar geliģtirmektedir. Merkez AB de eski seramiklerin korunması konusunda çok ortaklı bir proje yapmıģ. Projenin adı: Proyecto Urban Network for Innovation in Ceramic Sevilla sanayi bölgelerine Poligon denmekte. Tüm proje çalıģmaları Sevilla Global in web sayfasında yayınlanmakta. Bu konuda detaylı bilgi alınabilir. Sevilla daki diğer kurumlarla Sevilla Global üzerinden temas kurulabilir. Bu çalıģmanın ardından Sevilla Global binasını gezildi. ĠĢ Fikirlerini geliģtirme merkezi, yenilikçilik ve teknoloji geliģtirme hakkında bilgi alındı. Buralarda sağlanan imkanlar ve bu imkanların sunulacağı firmaların nasıl seçildiği, hangi prosedürlerden geçildiği konusunda bilgi alındı.

26 Türkiye deki Kalkınma Ajansları gibi algılansa da teşkilatlanmalarının çok farklı olduğu öğrenildi. Belediyeye bağlı bir anonim şirket olarak çalışmalarını sürdürdükleri, Başkanının Belediye Başkanı, 2.Başkanın ise Ekonomi ve İşçi Bakanlığına bağlı siyasi bir temsilci olduğu, diğer üyelerin ise Ticaret Odası, Esnaf Odası, Sendika temsilcisi gibi üyelerden oluştuğu belirtildi. Başlıca projeleri; Kapanan fabrikaları canlandırmak, aktif hale getirmek Yöresel ürünleri ön plana çıkarmak Doğa değişimi Şehir planlaması Hediyelik eşya sektöründe Çin mallarına karşı rekabeti artırmak için seramik projesi Yaşlı ve genç nüfus ile ilgili proje Sanayi Bölgelerinin yenilenmesi, konularında olduğu görüldü. Projelerinde üniversitenin mutlaka olduğu vurgulandı.

27 Sevilla Global in çalışmaları kapsamında, proje yapan şirketlere de destek sağlandığı, ofis ve bilgi hizmetleri verildiği belirtildi, ofisler gezildi.

28 ÇalıĢma alanlarımız ve konularımızın aynı olduğu kurumlardaki uygulamaları yerinde görme, inceleme fırsatı sağlayan çalıģma ziyareti, bu ve bundan sonraki proje çalıģmalarına ıģık tutması, örnek olması bakımından oldukça faydalı olmuģtur. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla Burak GÜNDOĞAN DıĢ Ticaret Uzmanı Sema SANDAL Genel Sekreter Yrd.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ Milano Bologna 27 30 Mayıs 2014 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 3 Ziyaret Programı Akışı 3 Ziyaretin Amacı ve Hedefleri 4 Ziyaret Edilen Kurum

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI...

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI... İÇİNDEKİLER ÜYELERİMİZ... 2 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE KOMİTELER... 3 BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi

MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya Yatırım Destek Ofisi KONYA 2014 AJANSIN ORGANİZASYON YAPISI Yönetim Kurulu (Karar Organı) Kalkınma Kurulu (Danışma Organı) Genel Sekreter (İcra Organı) Hukuk Müşaviri İç Denetçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU Haberi 2'de

EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU Haberi 2'de Yıl: 6 Kasım 2014 Yİ ODASI TİCARE T VE Sayı: 20 S AN A DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI Faaliyet Bülteni DÜ ZCE - 1959 Avusturya Ticaret Müsteşarı odamızı ziyaret etti Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı