ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICINALIS LATİNCE KİTABI SAĞLIK MESLEKI OKULLARI I SINIFLAR İÇİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICINALIS LATİNCE KİTABI SAĞLIK MESLEKI OKULLARI I SINIFLAR İÇİN"

Transkript

1 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICINALIS LATİNCE KİTABI SAĞLIK MESLEKI OKULLARI I SINIFLAR İÇİN

2 Yazarlar: Vesna Dimovska-Yanyatova Svetlana Koçovska Değerlendiriciler: Lyubinka Basotova Mariya Miçeva Lidiya Gelevska Redaksiyon Prof. Dr. Arif Ago Düzelti Dr. Aktan Ago Çeviri: Enver Asım Bilgisayar tasarımı: Dimsin Yayıncı: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basımevi: Grafiçki Centar Ltd., Üsküp Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Bakanın tarihli ve /1 sayılı Kararıyla işbu kitabın kullanımına izin verilmiştir. CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св.Климент Охридски, Скопје (075.3) ДИМОВСКА-Јањатова, Весна Elementa linguae Latinae medicinalis : учебник по латински јазик за l година здравствена струка / Весна Димовска-Јањатова, Светлана Кочовска. - Скопје: Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2011, стр. : илустр. ; 30 см Текст и на латински јазик. -Латинско-македонски речник ; Lexicon Latino- Macedonicum: стр Библиографија: стр. 203 ISBN Кочовска, Светлана [автор]. - l. Јањатова, Весна Димовска- види Димовска- Јањатова, Весна COBISS.MK-ID

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR 9 CAPUT I 11 Latin Dili Hakkında 12 Latin Alfabesi 13 Alıştırmalar 14 Roma Şehrinin Kurulması 15 CAPUT II 17 Seslerin Bölünmesi 18 Telaffuz 18 Hecelerin Bölünmesi ve Sayısı 21 Vurgu 21 Alıştırmalar 22 Okuryazarlığın Gelişimi 24 CAPUT III 27 Kelime Çeşitleri 28 Çekim 28 Fiil 29 Alıştırmalar 31 Roma da Tıp 32 CAPUT IV 35 A. De lingua Latina 36 B. Herbae et plantae 37 I Çekim 38 Sum, esse, fui Yardımcı Fiillerden Present İndikatifi 39 Edatlar 40 Alıştırmalar 42 Roma da Eğitim 45 CAPUT V 47 A. In officina / B. In pharmacia 48 B. De morbo Marci / D. De morbis oculorum et nasi 49 II Çekim 50 Aktif Prezent İndikatifi 51 Alıştırmalar 54 Roma da Kamu Yaşam 57

4 CAPUT VI 59 A. De corpore humano 60 B. De musculis 61 C. De formulis remediorum 62 D. Adverbia 63 III Çekim-konsonant esasları 64 Prezent İmperatif 66 Zarflar 67 Alıştırmalar 68 Beslenme Şekli 72 CAPUT VII 73 A. De partibus corporis humani / B. Brucellosis 74 C. De anthrace / D. De trunco / E. De tussi 75 III Çekim - Vokal Esasları 76 III Sıfatların Çekimi 77 Bağlaçlar 78 Alıştırmalar 79 Kültür 82 CAPUT VIII 85 A. In hospitali 86 B. Plantae medicatae 87 C. De verbis Graecis in medicina 88 IV Çekim 89 V Çekim 90 Yunan Çekimi 91 Alıştırmalar 92 Tıp Terimleri 97 CAPUT IX 99 A. De remediis 100 B. De capite humano 101 Pasif Present İndikatifi 102 Sayılar 103 Alıştırmalar 105 Reçeteler I 109 CAPUT X 111 A. Praecepta de pharmaceutis / B. Praecepta de medicis 112 C. Formulae remediorum 113 D. Fio, edo, possum, fero 114 Aktif ve Pasif Present Çekimi 115 Özel Çekimli Fiiller 116 edo, ēsse, edi, essum 116 possum, posse, potui 117 fio, fiēri, factus sum 117 fero, ferre, tuli, latum 117 Alıştırmalar 118 Reçete II 122

5 CAPUT XI 127 A. De quajuor aeta+bus / B. De carminibus Homeri 128 B. Aliquid de vasis sanguineis / D. Aliquid de musculis 129 Komparatif: 130 Sıfatlarda Komparatif 130 Sıfatlarda Süperlatif 131 Tasviri Kıyaslama 132 Farklı Köklerden Komparasyon 133 Zarf Komparasyonu 133 Zarfların Özel (Düzenli Olmayan) Komparasyonu 134 Alıştırmalar 135 Roma Dini ve Mitoloji 138 CAPUT XII 141 A. Tullius AKco suo salutem dicit / B. De Hippocrate et Galeno 142 C. Amici nobis necessarii sunt / D. Qui sunt boni medici 143 Zamirler: 144 Kişi Zamirleri 144 Kişi Dönüşlü Zamirler 145 Benimseme Zamirleri 145 Benimseme-Dönüşlü Zamirler 145 Gösterme Zamirleri 146 İlgili Zamirler 147 Soru zamirleri 147 Alıştırmalar 148 Roma Evi 151 CAPUT XIII 153 A. Participia praesentis in medicina 154 B. Sententiae 155 Aktif Şimdiki Zaman Partisipi 156 Ulaç 157 Gerundif 158 Alıştırmalar 159 Roma Ailesi 162 APPENDIX 165 Hipokrat Antı 166 Seçme Metinler 168 Cornelius Celsus, De medicina 168 Regimen sanitatis Salernitanus 170 De brevitate vitae sive Gaudeamus igitur 172 Latin Gramerine Genel Bakış 173 Latince-Türkçe Sözlük 178

6

7 ÖNSÖZ Bu kitap sağlık mesleki orta okullar: Diş Teknisyeni, Tıp laburatuvar teknisyeni, Tıp hemşiresi, Ezcacı laburatuvar teknisyeni ve fizyotarapist teknisyeni eğitim profillerine adanmıştır. Uzmansal tıp terimlerinin kullanımında yeterlik ve Latin dilinden temel bilgilerin edinilmesi olduğu gibi Roma kültürüyle alakalı genel bilgilerin genişletilmesini amaçlamaktadır. Kitapta dil (fonetik, adların morfolojisi ve fiil morfolojisi), temel ve uzmansal kelimeler, bir de Roma uygarlığı kimi yönlerinin gelişimiyle ilgili konular içermektedir. Kitap içindeki konuların seçimi Latince Birinci Sınıflar İçin ders programına uygundur. İşbu içeriklerin incelenmesi ve açıklanmasında uygulanan metodoloji, gramer ve kelime bileşenleri arasındaki sıkı bağlılığa ve reel olarak halen kullanımda olan Latincenin iletişim fonksiyonuna işaret etmektedir. Gramer bileşeni, istisnalar nadir kullanımlar ve diğer benzeri özellikleri vurgulamaksızın, azamileştirilmiştir, uzmansal terim ve kelimeler, onların doğru anlaşılması ve doğru dürüst kullanımına ağırlık verilmiştir. Metin, kelime, örnek ve alıştırmaların seçimi, işbu kitabın amacına uygundur. Tüm içerikler 13 başlık altında (Caput I-XIII) ve ekte (Appendix) toparlanmıştır. Her başlıkta seçme yazı, metin veya kelimeler (Lectiones), dil alanını kapsayan bölüm (Lingua Latīna или Grammatica Latīna), ve gramer ile kelimelerin öğrenilmesi ve öğrenilenlerin kontrol edilmesine ait uygun alıştırmalar, ödevler (Pensa) içermektedir. Her başlıkta ele alınan gramer birimi ile uyumlaştırılmış olarak, belirli sayıda Latin deyimleri, atasözleri veya alıntılara (Dicta et sententae), yer verilmiş, başlıkların sonlarında ise Roma kültürü, her günlük hayatı olduğu gibi uzman tıp terimlerine temel ilkeleri, kısaltmalar ve reçete kural ile özellikleri (Vita cotiāna) yer almaktadır. Kitaptaki ek, öngörülen bilgi ve yeteneklerin edinilmesi bakımında yardımcı olacak içeriklerden ibarettir. Ekte: Hipokrat ın Latince yemini, seçme metinler, tabelalı latin grameri, kitapta yer alan tüm kelimeleri içeren Latince-Türkçe sözlük bulunmaktadır. Kitabın daha kolay kullanımı için, başlangıçta, kitabın içinde kullanılan kısaltmalara da yer verilmiştir. 7

8

9 KİTAPTA YER ALAN KISALTMALAR abl. ablativus, ablatif acc. accusativus, akuzatif act. activum, aktif adi. adiectivum, sıfat adv. adverbium, zarf bot. Botanicum, botanik comp. comparativus, komparatif coni. coniunctivus, birleştirici conict. coniunctio, bağlaç dat. dativus, datif f. feminini generis, dişil gen. genitivus, genitif grek. Yunanca imper. imperativus, imperatif impers. impersonale, kişisiz ind. indicativus, indikatif indecl. indeclinabile, çekime girmeyen kelime inf. infinitivus, infinitif interi. interiectio, bağlaç m. masculini generis, eril n. neutrius generis, nötr cinsiyet nom. nominativus, nominatif num. card. numerale cardinale, baş numara num. ord. numerale ordinale, sıra numarası part. participium, ortaç pass. passivum, pasif pl. pluralis, çoğul praep. praepositio, edat praes. praesens, present fi g. figurshëm, dolaylı bir anlamda, dolaylı pron. indef. pronomen indefinitum, belirsiz zamir pron. interr. pronomen interrogativum, soru zamiri pron. demonstr. pronomen demonstrativum, gösterme zamiri pron. pers. pronomen personale, kişi zamiri pron. poss. pronomen possessivum, iyelik zamiri pron. relat. pronomen relatvum, aitlik zamiri sg. singularis, tekil subst. substantvum, ad superl. superlatvus, superlatif v. vide, bkz verb. verbum, fiil verb. defect. verbum defectvum, tamamlanmamış fiil voc. vocatvus, vokativ, vokatif 9

10

11 Caput I I Latin За Dili латинскиот јазик Latin Латинско Yazısı писмо Roma nın Основањето Kuruluşu на Рим Hakkında

12 LINGUA LATĪNA LATİN DİLİ HAKKINDA En eski zamanlardan Latin dili denildiğinde Roma şehri yaşayanları ve etrafındaki semtlerde yaşayanlar yani Latinlerin, Latum ilçesinde yaşayan Latin kabilesinin konuştuğu dil anlamına gelmekteymiş. Buradan da (lingua Latīna) adını almıştır, ancak Roma dili (lingua Romana) olarak adlandırılırmış. Roma iktidarının güçleşmesi ve komşu milletlere doğru genişlemesiyle, Latince diğer dilleri kullanımdan itmekteymiş, öyleki çok geçmeden iktidar dili olarak üstün konuma gelmiş. Bu dilin kullanımı Latum dan tüm İtalya ya, Galya, Espanya, Brittanya, Norveç, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Daçya ya kadar yayılmış. Latince Hint-Avrupa diller gurubuna aittir, bu guruba ortak kökenli diller girmektedir, günümüze kadar ulaşmış en eski Hint-Avrupa yazıları M.Ö. iki binli yıllara (M.Ö.1500) uzamaktadır. Hint-Avrupa diller gurubuna: Hint-İran, Baltik, Slav, İtal, Roma, Kelt, ve Alman dilleri gibisinden çok sayıda dil aileleri bir de girmekte, ayrı diller olarak da Yunanca, Arnavutça, Ermenice, ve diğerleri yer alır. Demek oluyor ki klasik diller, Eski Yunan ve Latin dili, aynı Makedonca, Arnavutça, İngilizce veya Almanca gibi uzak akrabalıkları vardır, bundan da bu dillerde aynı ya da benzer anlamlı kelimelere rastlamaktayız. Örnek: Latınce: Yunanca: Makedonca: Sırpça: Eski Slavca: İngilizce: Almanca mater meter мајка anne mati mother mutter Latince yazılan en eski yazılar M.Ö. VII-VI yüzyıla aittir. M.Ö. III yüzyılda Roma edebiyatı, Latince yazılan edebiyat hızla gelişmeye başlıyor. M.Ö. I yüzyılda ise zirveye ulaşmıştır. Klasik müelliflerin eserlerinde Latincenin ifade edilme ve şöhret mükemmelliği görülmektedir. Ancak ozan ve yazarların kullandıkları Latince, sıradan insanların her günlük Latin dilinden giderek daha çok uzaklaşmaktaymış. Konuşma (sermo cotidianus) ve edebi Latin dili, kullanıldığı ortam, konuşanın eğitim derecesi, fethedilen ulusların konuştukları dillerle karışması ya da daha sonra bu bölgelere Roma İmparatorluğu nun koruyucuları veya yıkıcıları olarak yerleşenlerin etkileşimine bağlı olarak, giderek daha çok ayrılmaktaymış. Böylece zamanın akıp gitmesiyle, halkın konuştuğu latinceden Romen dilleri (İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Retoromanca, Romance) ve diğer diller gelişmiştir. Latince Romen dillerine geçmekle beraber yokolmamış, Katolik Klisesi tarafından, Avrupa kırallarının saraylarda da bilim adamları tarafından özenle korunmaktaymış, Bu vahalarda muhafaza edilen Latince gene edebiyat, hümanizm ve rönesans dönemindeki tartışmalarda yeniden canlanacak, antik kültür ve klasik diller karşısındaki ilgi sözün tam anlamında yeniden doğuş yaşamaktadır. Bazı dönemlerde Latince kimi Avrupa devletlerinin dillerinden daha güçlü ve daha etkiliymiş, Latince XVIII yy sonlarına kadar edebi dil olarak kullanılmıştır. Günümüzde Latince Katolik Klisesinde, Vatikan da, bilim terminolojisinde halen kullanımdadır. Latin kökenli kelimeler ise çağdaş Avrupa dillerinin çoğunda, yüzdelik olarak da en çok İtalyanca, İspanyolca ve Fransızcada, olduğu gibi Almanca ve İngilizcede kullanılıyor. Sayısı çok Latin kökenli kelime Makedoncada da mevcuttur. 12

13 LATİN YAZISI Avrupa topraklarındaki en eski yazı Akdeniz bölgesindeki Fenike ye aittir. M.Ö yılları arasında Yunanlılar Fenike yazısını (phoinikeia grammata) kabul etmişler. Daha sonra yazıyı Yunanlılardan Latinler almış, Latinlerden de Eski Roma İmparatorluğu topraklarında devlet kuran tüm milletler kabul etmişler (Orta Çağ da, Hristiyanlık vasıtasıyla). Romalılar Yunanlılardan harf adlarını almamış, kendi adlarını vermişler, bu arada sözkonusu harfin işaret ettiği sese ne daha uygun olma prensibinden yola çıkmışlardır. Latin yazısı (scriptūra Latīna) sesli yani foetik yazılar grubunda bulunur, yani her harfin belli bir sesi ifade eden işaret, grafem veya harflerden oluşmaktadır. M.Ö. I yüzyılda Latin alfabesinin 21 harfi varmış, son harf ise X harfiymiş (K ve S sesleri ya da C ve S seslerinin işaret edilmesine ait bileşik konsonant). Daha sonra Yunancadan alınan kelimelerin daha uygun aktarılması için Yy ve Zz harfleri de eklenmiş. (zona, Zephirys, Byzantium, pyramis, Cyprus) Antik Çağ da Roma yazısında 23 harf varmış, yazı işareti veya Uu grafemi daha sonra meydana çıkmış (V harfinden ayırt edilebilmesi için) böylece harf sayısı 24-e çıkmış. büyük harf küçük harf ad telafuz A a a a B b be b C c ce k,c D d de d E e е e F f еf f G g ge g H h ha h I i I i, j K k ka k L l el l M m em m N n en n O o o o P p pe p Q q ku k R r er r S s es s, z T t tе t, ts U u u u, v V v vе v X x iks ks, gz Y y ipsilon y Z z zet z 13

14 LINGUA LATĪNA Latincede büyük harfle yazılanlar: Cümlenin ilk kelimesi Mısranın ilk kelimesi Özel adlar (Marcus, Iulia) Özel adlardan çıkarılan sıfat ve zarflar Botanik bilimindeki bitki adları Zoolojide hayvan isimleri Kimya elementleri Eczacılıktaki ilaç adları PENSA 1. Latin dili ilk olarak hangi bölgede konuşulmaya başlamış? 2. Latince ilk yazıtlar hangi yüzyıldandır? 3. Latince hangi grup dillere aittir? 4. Latin alfabesinin meydana gelişi hangi yüzyılda tespit edilmiştir? 5. Latin konuşma dilinde hangi diller gelişmiş? 6. Latin alfabesi kaç harften oluşmuştur ve hangileridir? 7. Latincede hangi kelimeler büyük harfle yazılır? 8. Roma edebiyati hangi yüzyılda gelişmeye başlamış. 9. Latince edebiyat dili olarak nezamana kadar kullanılmış? 10. Hangi diller Romen dilleri grupuna aittir? 14

15 VITA COTIDIANA ROMA ŞEHRİNİN KURULMASI Roma kentinin kuruluşu ve en eski tarihi hakkında değişik ve çok sayıda tarihi olguya mevcuttur. Büyük bir imparatorluk ve gelişmiş bir medeniyet ile kültür, büyük ilgi ve araştırmalara konu olmuş ve pek doğal ki esin kaynağı, yaratıcılık ve hatta mistifikasyonlara ilham olmuştur. Dolayısıyla tarih ve efsaneler, olgu ve mitolojinin sık sık birbirine kaynaşmasına tanık olmaktayız. Antik yazılı tarihi kaynaklarında en çok kullanılan ve en popüler olanları: Titus Livius un Roma Kentinin Kuruluşundan, Siçilya lı Diodorus un Tarihi Kütüphane ve Halikarnas lı Dionysos un yazdığı Roma Arkeolojisi dir. Tüm bu eserler M.Ö. I ve M.S. I yüzyılda yani birkaç yüzyıllık zaman dilimi içerisinde meydana getirilmişlerdir. Bu eserlerin müellifleri daha eski tarihi kaynaklardan yararlanabilirlermiş, fakat aynı zamanda geleneklerin cazibesine de dayanamamışlar, öyleki yazmış oldukları tarihlere, çok sayıda efsane, rivayet ve denetlenmesi mümkün olmayan veriler dahil etmişlerdir. Tarihi eserler antik milletler için belirli edebiyat ve sanat normlarına uygun olarak yaratılan sanat eserleriymiş, ancak olayların tarihi akıntısını da muhafaza etmeye ve tarafsız ve gerçekçi olmaları da beklenilmekteymiş. Neticede gelenekler, tarih bilimi ve arkeoloji buluntularınının ortak bir sonucuna göre, Roma kenti M.Ö. VIII yüzyılda kurulmuştur. Akdeniz tipinden ilk yaşama yeri Lityom ilindeki Tibar Nehri kıyısında bulunan Palatiy tepesinde bulunmaktaymış. Kentin kurucuları ve ahalisinin kökenleri yegane olmadığı kesindir. Ancak, bazı efsanelere göre, Tit Laçiy önderliğindeki Sabina lılar ve Truvalıların soyun.an olan Romul un torunları olan Latinlerin birleşmesiyle ilintiye getirilme eğilimleri de mevcuttur. Nitekim arkeoloji kazıları ve bulunan malzemelerin farklı adetleri olan milletlerin yan yana yaşadıklarını tasdiklemektedir. 15

16 VITA COTIDIANA Öte yandan yedi Roma Kralından bazılarının Etrüsk oldukları ve kentin kurulması döneminde Etrüsklerin İtalya nın merkezi bölgesinde yoğun bir şekilde yayıldıkarı, yarımadanın güneyinde Yunanlıların sömürge politikası gerçekleştiği kesindir. Bu olguları Roma genel kültürünün daha sonraki gelişiminde Etrüsk ve Yunan etkisini ne denli güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Geleneklere göre Tatyum ilk başkenti Alba Longa şehriymiş. Truva Savaşı kahramanı Eney in oğlu Askanios kentin kurucusu olarak gösterilmektedir. Truva nın düşmesinden sonra Eney Latyum kıyısına gelmiş, Askaniy ise Latinler ile çıkan çatışmalardan sonra Latinleri birleştirmeye başarmış ve onların başkentini inşa etmiş. Daha sonra Numitor ve Amulius kardeşler arasında kırallık için yürütülen mücadelede, Amulius galip olarak zorla tahta oturmuş. Numitor un onu iktidardan indirebilecek kardeşinin erkek çocukları olmasını önlemek için, kızı Rea Silvia yı tanrıça Vesta nın rahibesi yapmış. Vestalılar evlenmez ve çocuk doğurmazlarmış. Ancak Tanrı Mars Rea Silvia ya yanaşarak, Silvia hamile kalmış ve ikiz çocuklar olan Romulus ve Remus u dünyaya getirmiş. Amulius yeni doğan bebekleri almış, bir sepete konulmaları ve Tibar Nehri ne atmalarını emretmiş. Ancak nehir suları sepeti karaya vurmuş, bir dişi kurt çocukların ağlamalarını duyarak, onların yanına yaklaşmış ve beslemiş. Bu şekilde hayatta kalmaları ve iyileşmelerini sağlamış. Çocukları Faustil adında bir çoban bulmuş ve karısıyla birlikte çocuklara özbe öz oğulları gibi bakmışlar. Numitor çocukların analarına benzedikleri farkına varınca onların kim olduklarını meydana çıkarmış. Genç prensler Amulius u cezalayarak tahttan indirmişler ve dedeleri Numitor u Alba Longa tahtına geri çevirmişler, onlar ise komşu tepelerden birinde yeni bir kent kurmaya karar vermişler. Kentin kurulacağı yeri seçtikten sonra, onların arasında yeni kentin adı konusunda kavga patlamış. Romulus kente kendi adını vermek isterken, Remus karşı çıkmış. Bu bakımda ne bakılan fallar, ne de toplanan halk kitlesi yardım edememiş çünkü halkın bir kısmı Romulus diğeri ise Remus u desteklemekteymiş. Bu şekilde tartışma alevlendiği bir anda kardeş kardeşi öldürmüş ve Romul kendi kardeşine kıydığına karşın, kente kendi adını vererek Roma olarak adlandırmış. 16

17 Caput II II Seslerfin Bölünmesi Поделба на гласовите Telaffuz Изговор Seslerin Квантитет Sayısı на гласовите Hecelerin Квантитет Sayısı на слоговите Vurgu Акцент Развој на писменоста Okur Yazarlığın Gelişimi

18 GRAMMATICA LATĪNA SESLERİN BÖLÜNMESİ Dil, toplumun fertleri olarak insanlar arasında iletişimin gerçekelşmesini sağlayan ses ve işaretler sistemidir. Bu iletişim başlangıçta sadece konuşarak, ses işaretleriyle, daha sonra da yazılı olarak gerçekleşmiştir. Konuşma, ses işaretleri, onların okunuş ve akustik özelliklerini araştıran bilime Fonetik, seslerin fonksiyonel özelliklerini araştıran bilim dalına ise Fonoloji denir. Latinceyi sıradan kullanan biri için seslerin temel özelliklerini bilmesi gerekmektedir: seslerin türü ve kalitesi, seslerin miktarı, telaffuz şekli ve doğru vurguyu bilmek lazım. Latincede sesler: vocāles (vokaller yani ünlüler) a, e, i, o, u, y consonantes (ünsüzler) b, d, g, p, t, c, k, q, v, h, l, r, f, s, m, n, z, x diphtongi (ikiz ünlüler) ae, oe, au, ei, eu, ui SESLERİN TELAFFUZU Latincede iki telaffuz şekli mevcuttur: A. Geleneksel Telaffuz ve B. Klasik Telaffuz Klasik telaffuz şekli, Latince anadili olanların (sermo patrius) telaffuz şeklidir, geleneksel telaffuz ise daha sonra ortaya çıkmıştır ve anadili Latince olmayan milletlerin ses olanaklarına uyumlaştırılmış telaffuz şeklini temsil etmektedir. 18

19 A. Geleneksel Telaffuz Geleneksel telaffuz Orta Çağ metinlerinin okunmasında ve tıpta, eczacılık, baytarlık, biyoloji, kimya ve umumi olarak uzmansal terimlerde kullanılmaktadır. Geleneksel telaffuzun özellikleri aşağıdaki gibidir: ае ve ое ē: ae, oe, i ve y önünde c a ve o önünde cc e, i, ae, oe, u, y önünde cc kc i başta ve ünlü önünde ya da iki ünlü arasında s iki ünsüz arasında l, m, n-den önce ya da sonra ti hecesi ünlü önünde ve kısa olduğunda ti hecesi s, t, x-dan sonra ve ti vurgulu ve uzun olduğunda ch, ph, th, rh qu okunuşu: c k ј(y) z ci ti h, f, t, r kv aeger еger aetas етас lagoena lagеna oedema еdema cerebrum cerebrum caecum cekum coena cena medicina medicina cysta cista vacca vaka bucca buka vaccae vakce buccaе bukce iōdum јodum ieiunum ieiunum maior major rosa roza Celsus Celzus plasma plazma mensis menzis operatio operacion natio nacio bestia bestia Brattia Bratia totius totius schola shola pharmacia farmacia thorax toraks rhizoma rizoma quercus kverkus equus ekvus ngu ngv lingua lingva su ünlü önünde ve vurgusuz olduğunda cv suavium svavium İkiz ünlülerin ikincisinin üzerinde kesme işareti olan ünlüler ayrı telaffuz edilir. İkiz ünlülerin ikincisinin üzerinde kesme işareti olan ünlüler ayrı telaffuz edilir. Örneğin aër aer, poeta şair. Mesela aër, poëta. Digrafi olarak kümeleşen aspire ünsüzler (ch, ph, th, rh) tıp terminolojisinde, özellikle Yunan kökenli kelimelerde görülür. 19

20 GRAMMATICA LATĪNA Onları her zaman tek ses olarak telaffuz ederiz: chronĭcus hronikus, thrombus trombus, rhaphe rafe. Geminatlar (tekrarlanan) ikiz ünsüzlerdir ve onları tek olarak telaffuz ederiz. pp (suppositorium, supozitorium), mm (mamma, mama), rr (terra, tera), ll (stella, stela), tt (gutta, guta), ss (necessarius, necesarius), cc (vacca, vaka). Ancak onun ardından e, i, u, y, ae, oe geldiğinde kc (ecce ekce, buccae bukce) olarak telaffuz edilir. Ses grupları özel telaffuz edilen iki ya da daha çok sestir. Latincede bu gruplar şunlardır: qu ve ngu. q sesi her zaman u ile beraber durur, qu ses gurubu ise kv olarak telaffuz edilir (aqua akva, quinque kvinkve). ngu ses gurubu ngv olarak telaffuz edilir (lingua, lingva). sch grubu düzenli olarak ch gibi okunur (ischias işiyas, schema shema), bazan Almancanın etkisi altında sh ş olarak yanlış telaffuz edilir. B. Klasik Telaffuz Klasik telaffüz, klasik döneme ait metinlerin okunması esnasında kullanılmaktadır. Şu durumlarda geleneksel telaffüzden farklaşır: okunuşu: ае, ое ae, oe c, cc k ѕ с ti ch, ph, th kh, ph, th aeger aeger lagoena lagoena cerebrum kerebrum caecum kaekum buccae bukae rosa rosa mensis mensis operatio operatio natio natio schola skhola pharmacia pharmakia thorax thoraks SESLERİN NİCELİĞİ Ünlülerin farklı niceliği olabilir. Her ünlü uzun olabilir (ā, ē, ī, ō, ū) ya da kısa olabilir (ă, ě, ĭ, ŏ, ŭ). Ünlüler doğası itibariyle (flōs, vīta, cădo, popŭlus) veya konumuna göre uzun ya da kısa olabilir. Konum (pozisyon) itibariyle ünlüler İki ya da daha çok ünsüz veya bileşik ünsüz önünde bulunduğunda her zaman uzun olur: e.g. ārbor, vāllis, redēmptus, Mezēntius, dūx Ünsüzün ardından bir başka ünsüz veya h ve bir ünlü geldiğinde ünlü konum dolayısıyla her zaman kısadır: e.g. ligněus, audĭo, věho, trăho 20

21 Ünlülerin (hecelerin) niceliği, kelimelerin doğru dürüst vurgulanması bakımından olduğu gibi, bazan da onların anlamını değiştirebildiği için (mălum kötülük, mālum elma, lĭber kitap, līber özgür, věnit geliyor, vēnit geldi) çok önemlidir. İkili ünlüler, iki ünlüden oluşmuştur, nicelik bakımından da her zaman uzun olurlar. HECELERİN NİCELİĞİ Hece, bir ünlü veya bir ya da birkaç ünsüzle olan ünsüzden oluşur. Kelime, ünlü veya ikiz (diftong) ünlülerin sayısına da bağlıdır: pa-ter, Cae-sar, co-ro-na. Kelimelerin hecelere ayrılması şu şekilde yapılır: İki ünlü arasındaki ünsüz şu ünlü ile gider: e.g. a-mi-ci-+-a, me-di-cus Çift ünsüzler (geminatlar) ve st ünsüzler grubu iki heceye bölünür. Örn. e.g. stella, has-ta. Bir kelime normalde onunla başlayabiliyorsa, ünlüler arasındaki ünsüzler grubu tamamen diğer heceye geçer. örn. e.g. dis-ci-pli-na, fa-bri-ca, fakat kalanı: for-tu-na, pro-vin-ci-a. Bileşikler (composita) oluştukları parçalara bölünürler, örn. e.g. dis-tri-buo, red-eo. Heceler açık ve kapalı olabilir. Ünlü ile biten hece açık hecedir, örn. me-di-ci-na. Ünsüz ile biten hece kapalıdır, örn. ex-em-plum. Kısa bir ünlüsü olan hece, (doğası ya da konumu itibarıyla) kısa hecedir, uzun ya da ikiz (diftong) ünlüsü olan hece (doğası ya da konumu itibarıyla) uzun hecedir. örn. flōs, vīs-cě-ra, pŏ-pŭ-lus. VURGU Tek heceli kelimelerde vurgu her zaman tek hecenin ünlüsüne düşer: lúx, vír. Latincede iki heceli kelimelerde vurgu her zaman kelimenin sonundan sayarak, ikinci heceye düşmektedir, bu arada bunun uzun ya da kısa hece olduğu önemli değildir: rá-dix, stél-la. Üç heceli ve çok heceli kelimelerde vurgu kelimenin sonundan sayarak uzun hece ise ikinci heceye düşer: (na-tú-ra, me-di-cí-na) İkinci hece kısa ise, o zaman kelimenin sonundan üçüncü hece vurgulanır (lác-tě-us, pó-pŭ-lus). 21

22 PENSA Aşağıdaki kelimeleri okuyun.z: medĭcus rheumatīsmus carcinōma lymphadenītis viscĕra inflammātio incisūra Gentiāna coena Spinacia radix mixtio larynx Coffea Apium paralўsis Aurum liquor oedēma systēma glycerīnum spirĭtus aorta Penicillīnum Aşağıdaki kelimeleri okuyun.z ve geleneksel ile klasik telaffuza göre nasıl okunduklarını yazınız: GELENEKSEL: KLASIK: haematōma caesārea cysta lagoena chole iecur emulsio therapia Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırınız, ondan sonra da vurgu yerini tespit ediniz: gingīva citreum grammăta mensūra pulvěres glandŭla aneurysma emplastrum ornamēntum 22

23 Verilen örneği takip ederek, gövde parçalarına ait kelimeleri geleneksel telaffuz ile okuyun.z: cranium кafatası facies yüz nasus burun / cavitas nasi burun boşluğu maxilla üst çene dens diş / dentes süt dişleri dentes permanentes kalıcı dişler vertebra оmur / vertebra lumbalis bel omuru clavicŭla köprücük kemiği scapŭla kürek kemiği vertebra cervicālis boyun omuru costa kaburga columna sutun columna vertebralis omurga sutunu extremitas superior yukarı uzuvlar, el manus dextra sağ el digitus parmak pelvis pelvis (leğen kemikleri) extremitas inferior alt uzuvlar, ayak os kemik pes dexter sağ ayak, taban caput baş ocŭlus göz facies yüz auris kulak lingua dil mandibŭla alt çene collum boyun cor kalp pulmo akçiğer bölümü pulmōnes akciğer ulna dirsek thorax göğüs kafesi corpus beden truncus vucüt manus sinistra sol el manus el extremitas inferior alt uzuv, ayak pes ayak, taban pes sinister sol ayak, sol tabanë e. g. cranium facies nasus cavitas nasi maxilla dens dentes decidui dentes permanentes vertebra vertebra lumbālis clavicŭla scapŭla vertebra cervicālis costa columna columna vertebrālis extremitas superior manus dextra digĭtus pelvis extremitas inferior kránium os pes dexter caput ocŭlus auris lingua mandibŭla collum cor pulmo pulmōnes ulna thorax corpus truncus manus sinistra extremitas inferior pes pes sinister 23

24 VITA COTIDIANA OKURYAZARLIĞIN GELİŞİMİ Mektubun belirmesi insanlığın tarihinde olağanüstü önemli bir dönemeci temsil etmektedir. Yazı, eski milletlerin bize kendi hayatları, dünya görüşleri, inanışları veya tutumları hakkında bilgi verebilecekleri tek medyadır. İlk alfabelerin icat edilmesinden sayısız metin yazılmış, taşlara yazıtlar oyulmuş, okul ve uzman metinler, ticari hesaplar, edebi eserler yazılmıştır. Bu yazıların tümü, çok uzun zaman, XV yüzyılda Gutenberg basım makinasının bulunmasına kadar sadece elle manuskript olarak yazılmaktaymış. Bu terim Latince kökenlidir ve manu-scriptum elle yazılmış demektir ve günümüz anlamı da elyazısı demektir. Yazıların üzerinde yazıldığı malzemenin kalitesi ve çeşidi elyazı kalitesini de şartlandırmaktaymış, şöyleki yazı: rulo (rotulus), ya da kodeks (codex), daha yeni tarihte basılmış kitap olabilirmiş. Yazı malzemesi olarak önce bitki yaprakları veya ağaç kabukları gibisinden doğal ve işlenmemiş malzemeler kullanıyormuş. Hindistan ve Doğu da palmiye yapraklarında, Helada (Yunanistan) ve İtalya da ise zeytin ağacı yaprakları ise oylama için kullanılıyormuş. Ağaç kabuğunun iç tarafı yumuşak, beyaz ve pürüzsüz olmakla beraber yazmak ve rulo halinde sarmak için çok elverişliymiş. Daha uzun boyutlu ilk metinler bez üzerine yazılmıştır ve onlara bez kitaplar denilir. Mısırlılar ve Etrüsklerin kendi ölülerini (mumyalar) sardıkları sargı bezlerinde de bulunmuştur. Balmumu tabletleri Antik Çağ da Helada ve Roma da kullanılmaktaymış. Onlar genelde balmumu ile örtülen ahşap tabletlermiş, ancak fildişi, metal ve hatta kristalden imal edilenleri de varmış. Balmumu üzerinde metal, odun, fildişi veya başka bir malzemeden yapılmış kalemlerle ile (stilus) yazılmaktaymış. 24

25 Kalemin bir ucu sivriymiş ve işaretlerin balmumu üzerine yazılması için kullanılıyormuş, diğer ucu ise küçücek bir kürekçiğe benziyormuş ve bununla balmumu yüzeyi düzeltilerek, üzerinde yeniden yazmak veya hataların düzeltilmesi için kullanılabilmekteymiş. Balmumu tebletleri tek, çift ya da üçlü veya daha çok tabletten ibaret olabilirmiş. Birleştirilmiş tabletlere kodeks denir. Kodeks iki tabletten ibaretse diptih, üç tabletten de triptih olarak adlandırılır. Yazı malzemesi olarak papirüsün (papyrus) bulunmasıyla kitap tarihinin reel olarak başladığı hesap edilmektedir. Papirüs özel tehnoloji ile hazırlanan bir nevi bataklık kamışından adını almıştır. Kökeni Mısır da olan bu malzeme, Antik Çağ da klasik edebiyatın tek ve gerçek taşıyıcısıymış. En büyük papirüs ticaret merkezi İskenderiye kentiymiş, çünkü orada en yüksek bilim, filoloji ve edebi faaliyetler gelişmiş, neticede yazı malzemeleri ihtiyaçların önemi en büyükmüş. Papirüs İskenderiye kentinden dünyanın o zamana kadar bilinen tüm yerlerine ihraç ediliyormuş. Papirüs yazıları rulo şeklindedir ve Latincede rulo anlamına gelen volumen adıyla da anılmaktadır. Bu kağıdın üstünde sivri bir kamışla (kalamus) yazılırmış. Siyah mürekkep kullanılırmış. Mürekkep is, balmumu ve sudan yapılıyormuş. Orta Çağ da diğer renklerden de mürekkep (sarı, kırmızı, yeşil) yapılmaktaymış. Bizans ta kırmızı mürekkep sadece Krallık sarayında kullanılabilirmiş. Ancak papirüs ruloları imhaya çok yatkınmış, çünkü malzemesi narin ve dayanıksızdır. Papirüs kağıtlarında korunan yazılar genelde Mısır kumları veya benzer koşullarda muhafaza edilmiştir. Bundan dolayı papirüsün yerini daha yeni ve daha dayanıklı olan Pergament almaya başlamış. Elyazılarını çoğaltmak için yazıhanelerde çalışan kâtipler, dördüncü yüzyıldan itibaren, yazıları sistemli bir şekilden papirüsten pergamente aktarmaya başlamışlar, öyleki onların bu faaliyeti sayesinde, antik kültürel ve tarihi mirası oluşturan kitapların ekseriyeti muhafaza edilmiştir. 25

26 VITA COTIDIANA Pergament koyun. keçi, kuzu veya dana gibi işlenmiş hayvan postlarından imal edilmekteymiş, adını ise Küçük Asya daki Pergam kentine göre almıştır. Papirüsten daha dayanıklı fakat, aynı zamanda çok daha pahalı bir malzemeymiş. Kodeks olarak birleştirilen pergament yazıları, günümüzde de kullanılan kitap halini almıştır. Pergament genelede mor renge boyanırmış daha ender durumlarda safran ya da siyah renk olurmuş. Yazmak için kamış ya da kuş tüyü ender durumlarda da metal pene veya ince fırçacık kullanılırmış. Mürekkep değişik reçetelere göre hazırlanırmış ve her yazıhane ise kendisine özgü olan mürekkepin reçetesini saklı tutmaktaymış. Mor renge batırılarak üzerinde altın ve gümüş varakla yazılan pergamentler en muazzammış. Pergamentin kapaklarındaki harfler veya kapak kenarları fildişi, kabartma resimler ve çizimlerle süslenmekteymiş. Bu süsler bitki, hayvan veya geometrik cisimler şeklindeymiş. Kağıt, Çinlilerin icat ettikleri bir buluştur. En eski muhafaza edilmiş yazılı kağıtlar IV. yüzyıla aittir. Avrupa ya kağıdı Araplar getirmişlerdir ve burada önce İspanya da IX. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Kağıt üretimi için kullanılan ham made yine bitkiseldir: rafya (palmiye lifleri) keten, dudağacı ve kamış. Bu bitkilerin lifleri ufaltılarak püre haline getirilmekte, içine alçı jelatin ve tutkal, ilave edilmekteymiş. Bu karışımdan mekanik olarak kağıt blokları kalıplara dökülmekte, inceltilmekte ve kurutulmakta ondan sonra da daha küçük sayfalara kesilmekteymiş. Yazılmış olan sayfalar dikilerek ya da yapıştırılarak kitap haline getirilmekteymiş. Kağıdın kullanımı gayet elverişli olduğu için kısa bir zaman dilimi içerisinde Avrupa ya da yayılmış ve kağıt Avrupa da yegane yazı malzemesi haline gelmiş. Gutenberg zamanında basım makinesinin bulunmasından sonra kitap basmak daha hızlı ve daha ucuz bir işlem olmuş ve kitap en nihayet bugünkü görünüşüne sahip olmuştur. 26

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur.

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur. İspanyolcaya Giriş 2 İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

LATİNCE GRAMER I 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

LATİNCE GRAMER I 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ LATİNCE GRAMER I 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ 6. DERSE HAZIRLANMA 7. DERSTEKİ BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DERS

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Fiil Çekimi: 1. ve 2. grup (karşılaştırma)

Fiil Çekimi: 1. ve 2. grup (karşılaştırma) Hazırlayan: Yard Doç Dr Ekin Öyken Fiil Çekimi: 1 ve 2 grup (karşılaştırma) PRAESENS (infīnītīvus, actīva) 1 GRUP 2 GRUP laud/ō*, -āre, -āvī, -ātum: övmek laudāre mon/eō, -ēre, -uī, -itum: uyarmak monēre

Detaylı

Fiil Çekimi: 1. grup. -bā* +

Fiil Çekimi: 1. grup. -bā* + Hazırlayan: Yard Doç Dr Ekin Öyken Fiil Çekimi: grup indicātīvus actīva imperfectum şimdiki zaman gövdesi* imperfectum eki şahıs ekleri: (-ā ile biter) + -bā* + -m -s örnek: laudā-re > laudā -t amā-re

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

GERUNDIUM / GERUNDIVUM

GERUNDIUM / GERUNDIVUM Gerundivum, fiillerden (praesens gövdesinden) türetilmiş sıfatlardır. İşlev olarak participium la benzer, hatta bazı ders kitaplarında "edilgen futurum participium" olarak ele alınır. Anlamı edilgendir

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

LATİNCE GRAMER I 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

LATİNCE GRAMER I 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ LATİNCE GRAMER I 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ 6. DERSE HAZIRLANMA 7. DERSTEKİ BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 8. İLETİŞİM

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Roma Tarihine Giriş: Kuruluş Efsanesi

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Roma Tarihine Giriş: Kuruluş Efsanesi ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski BATI Roma Tarihine Giriş: Kuruluş Efsanesi 1) Roma nın Kuruluşu Roma İmp. doğduğu kent İÖ 8.yy da bir köy yerleşimiydi. Kentin kuruluşu

Detaylı

Kök, Gövde ve Kelime

Kök, Gövde ve Kelime Latincede çekimli kelime türleri olan fiillerin, isimlerin ve isim soyundan kelimelerin (sıfat ve zamirler) kuruluşunda aşağıdaki morfemlerin tümü ya da bazıları bulunur: Kök (rādix): Bir kelimedeki en

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner KALE

Dr. Ayşin Çetiner KALE Dr. Ayşin Çetiner KALE THORAX thorax duvarı cavitas pleuralis ler pulmones mediastinum THORAX thorax duvarı cavitas pleuralis ler pulmones mediastinum THORAX Solunum Yaşamsal organların korunması Geçişler

Detaylı

İŞARET SIFATLARI SINGULARIS PLURALIS. Nom. hī hae haec Gen. hōrum hārum hōrum Acc. hōs hās haec. Nom. hic haec hoc. Acc.

İŞARET SIFATLARI SINGULARIS PLURALIS. Nom. hī hae haec Gen. hōrum hārum hōrum Acc. hōs hās haec. Nom. hic haec hoc. Acc. İŞARET SIFATLARI Nom. hic haec hoc huius Acc. hunc hanc hoc huic hōc hāc hōc Nom. hī hae haec hōrum hārum hōrum Acc. hōs hās haec hīs hīs Nom. ille illa illud illīus Acc. illum illam illud illī illō illā

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İTALYANCA HAZIRLIK BÖLÜMÜ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İTALYANCA HAZIRLIK BÖLÜMÜ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İTALYANCA HAZIRLIK BÖLÜMÜ Dersin adı: İTALYANCA C : A1 A2 seviyesi (30 saat/hafta) Koordinatör : Cristiano Bedin Yer

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ Biyoloji dersinden 8.sınıflar için Belediye Yarışması TOPLAM PUAN 100 Çözümler 1. Verilen resimde insan vücuduna bulunan dokuz tane organik sistem gösterilmiştir. Her birinin

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

LATİNCE GRAMER 2 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

LATİNCE GRAMER 2 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ LATİNCE GRAMER 2 1. DERS DÜZENİ 2. DERSE DEVAM ZORUNLULUĞU 3. DERS İÇİN GEREKLİ KAYNAKLAR 4. DİJİTAL KAYNAKLAR 5. DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ 6. DERSE HAZIRLANMA 7. DERSTEKİ BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DERS

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar İtalya, Akdeniz de gelişen uygarlıklar bağlamında göreceli olarak sonradan ortaya çıktı, fakat kolonizasyon açısından göçmenlere oldukça

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun.

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun. EYLEM ve EYLEMSİ FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde

Detaylı

Yapı. Sezgisel olarak kimi sözcükler diğerleriyle daha yakın ilişkide

Yapı. Sezgisel olarak kimi sözcükler diğerleriyle daha yakın ilişkide Cümle bilgisi Yapı Cümleler sözcük dizisi değildir. Sözcükler öbekler cümle ör. Bir adam beylik tabancasını çıkardı. Bir adam beylik tabancasını çıkardı. Bir adam beylik tabancasını çıkardı. Sezgisel olarak

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Alfabemizdeki... harfi F harfinden sonra Ğ harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çalışma Testi 13 Alfabetik Sıralama 1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) E B) G C) H 2. Görseli

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli.

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY. * Cümle. tamamlama. * Cümle kurma * Noktalama işaretleri. * Çoktan seçmeli. 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH ÜNİTELER DİLBİLGİSİ YAZMA DİNLEME KONUŞMA EKSTRA MATERYAL 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velilerimiz, Bu hafta kütüphane etkinlikleri kapsamında karikatürist Turgut Yüksel i konuk ettik. Karikatür atölyesi öğrencilerimizi çok mutlu etti.

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Hece- harf bilgisihece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir

Detaylı

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Nilser Utku 2 BASIM Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Resimleyen: Yasemin Ezberci

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

Prezervatifin Tarihi

Prezervatifin Tarihi Prezervatifin Tarihi Çok eski bir korunma yöntemi. Tarihöncesinden kalma bazı resimler, prezervatifin oldukça eskilere uzandığını gösteriyor. Fransa'nın Dordogne bölgesindeki Combarelles Mağarası'nda,

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Roni 9 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına gelmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-II 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski DOĞU Roma Rakamları ve Kullanım Alanları Roma rakamını kullanan Romalılar, Eski Mısırlılar gibi bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1 SINIF I.YARIYIL YDİ 101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) YDA 101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 1 1 YDF 101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) ATA 101 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3-A SINIFI NİSAN AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ TÜRKÇE: VI.Tema:DEĞERLERİMİZ VII.Tema:DÜNYAMIZ VE UZAY İşlenen Metinler :Nevruz,Hoş

Detaylı

1 2 3 4 5 TÜRÇEDE AD DURUMLARI Mariya LEONTİÇ 1 Özet Türkçeyi bilen veya öğrenen kişi Türkçenin ad durumlarına önem vermeli. Ad durumları dile ayırt edici özellik katar. Türkçeyi konuşan kişi Türkçenin

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

TEMEL SAYMA KURALLARI

TEMEL SAYMA KURALLARI TEMEL SAYMA KURALLARI SAYMA Toplama Yoluyla Sayma A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere, bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı; s(a,b) = s(a) + s(b) dir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK

ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK Çin malı denilince genellikle kalitesiz ve dayanıksız ürün akla gelir. Ancak Çin teknolojik keşifleriyle bir dönemin en gelişmiş imparatorluğuydu. Çin

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Türk Dili I El Kitabı

Türk Dili I El Kitabı Türk Dili I El Kitabı Editörler Osman Gündüz Osman Mert Yazarlar Sıddık Bakır Yasin Mahmut Yakar Osman Mert Kürşad Çağrı Bozkırlı Erhan Durukan Nurşat Biçer Oğuzhan Yılmaz M. Abdullah Arslan Osman Gündüz

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ]

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ] TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Toleransın Tanımı ve Önemi Elde edilen ölçü ve şekil, çizim üzerinde belirtilen değerden biraz büyük veya biraz küçük olabilir. İşte bu iki sınır arasındaki

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı