ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICINALIS LATİNCE KİTABI SAĞLIK MESLEKI OKULLARI I SINIFLAR İÇİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICINALIS LATİNCE KİTABI SAĞLIK MESLEKI OKULLARI I SINIFLAR İÇİN"

Transkript

1 ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICINALIS LATİNCE KİTABI SAĞLIK MESLEKI OKULLARI I SINIFLAR İÇİN

2 Yazarlar: Vesna Dimovska-Yanyatova Svetlana Koçovska Değerlendiriciler: Lyubinka Basotova Mariya Miçeva Lidiya Gelevska Redaksiyon Prof. Dr. Arif Ago Düzelti Dr. Aktan Ago Çeviri: Enver Asım Bilgisayar tasarımı: Dimsin Yayıncı: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basımevi: Grafiçki Centar Ltd., Üsküp Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Bakanın tarihli ve /1 sayılı Kararıyla işbu kitabın kullanımına izin verilmiştir. CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св.Климент Охридски, Скопје (075.3) ДИМОВСКА-Јањатова, Весна Elementa linguae Latinae medicinalis : учебник по латински јазик за l година здравствена струка / Весна Димовска-Јањатова, Светлана Кочовска. - Скопје: Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2011, стр. : илустр. ; 30 см Текст и на латински јазик. -Латинско-македонски речник ; Lexicon Latino- Macedonicum: стр Библиографија: стр. 203 ISBN Кочовска, Светлана [автор]. - l. Јањатова, Весна Димовска- види Димовска- Јањатова, Весна COBISS.MK-ID

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR 9 CAPUT I 11 Latin Dili Hakkında 12 Latin Alfabesi 13 Alıştırmalar 14 Roma Şehrinin Kurulması 15 CAPUT II 17 Seslerin Bölünmesi 18 Telaffuz 18 Hecelerin Bölünmesi ve Sayısı 21 Vurgu 21 Alıştırmalar 22 Okuryazarlığın Gelişimi 24 CAPUT III 27 Kelime Çeşitleri 28 Çekim 28 Fiil 29 Alıştırmalar 31 Roma da Tıp 32 CAPUT IV 35 A. De lingua Latina 36 B. Herbae et plantae 37 I Çekim 38 Sum, esse, fui Yardımcı Fiillerden Present İndikatifi 39 Edatlar 40 Alıştırmalar 42 Roma da Eğitim 45 CAPUT V 47 A. In officina / B. In pharmacia 48 B. De morbo Marci / D. De morbis oculorum et nasi 49 II Çekim 50 Aktif Prezent İndikatifi 51 Alıştırmalar 54 Roma da Kamu Yaşam 57

4 CAPUT VI 59 A. De corpore humano 60 B. De musculis 61 C. De formulis remediorum 62 D. Adverbia 63 III Çekim-konsonant esasları 64 Prezent İmperatif 66 Zarflar 67 Alıştırmalar 68 Beslenme Şekli 72 CAPUT VII 73 A. De partibus corporis humani / B. Brucellosis 74 C. De anthrace / D. De trunco / E. De tussi 75 III Çekim - Vokal Esasları 76 III Sıfatların Çekimi 77 Bağlaçlar 78 Alıştırmalar 79 Kültür 82 CAPUT VIII 85 A. In hospitali 86 B. Plantae medicatae 87 C. De verbis Graecis in medicina 88 IV Çekim 89 V Çekim 90 Yunan Çekimi 91 Alıştırmalar 92 Tıp Terimleri 97 CAPUT IX 99 A. De remediis 100 B. De capite humano 101 Pasif Present İndikatifi 102 Sayılar 103 Alıştırmalar 105 Reçeteler I 109 CAPUT X 111 A. Praecepta de pharmaceutis / B. Praecepta de medicis 112 C. Formulae remediorum 113 D. Fio, edo, possum, fero 114 Aktif ve Pasif Present Çekimi 115 Özel Çekimli Fiiller 116 edo, ēsse, edi, essum 116 possum, posse, potui 117 fio, fiēri, factus sum 117 fero, ferre, tuli, latum 117 Alıştırmalar 118 Reçete II 122

5 CAPUT XI 127 A. De quajuor aeta+bus / B. De carminibus Homeri 128 B. Aliquid de vasis sanguineis / D. Aliquid de musculis 129 Komparatif: 130 Sıfatlarda Komparatif 130 Sıfatlarda Süperlatif 131 Tasviri Kıyaslama 132 Farklı Köklerden Komparasyon 133 Zarf Komparasyonu 133 Zarfların Özel (Düzenli Olmayan) Komparasyonu 134 Alıştırmalar 135 Roma Dini ve Mitoloji 138 CAPUT XII 141 A. Tullius AKco suo salutem dicit / B. De Hippocrate et Galeno 142 C. Amici nobis necessarii sunt / D. Qui sunt boni medici 143 Zamirler: 144 Kişi Zamirleri 144 Kişi Dönüşlü Zamirler 145 Benimseme Zamirleri 145 Benimseme-Dönüşlü Zamirler 145 Gösterme Zamirleri 146 İlgili Zamirler 147 Soru zamirleri 147 Alıştırmalar 148 Roma Evi 151 CAPUT XIII 153 A. Participia praesentis in medicina 154 B. Sententiae 155 Aktif Şimdiki Zaman Partisipi 156 Ulaç 157 Gerundif 158 Alıştırmalar 159 Roma Ailesi 162 APPENDIX 165 Hipokrat Antı 166 Seçme Metinler 168 Cornelius Celsus, De medicina 168 Regimen sanitatis Salernitanus 170 De brevitate vitae sive Gaudeamus igitur 172 Latin Gramerine Genel Bakış 173 Latince-Türkçe Sözlük 178

6

7 ÖNSÖZ Bu kitap sağlık mesleki orta okullar: Diş Teknisyeni, Tıp laburatuvar teknisyeni, Tıp hemşiresi, Ezcacı laburatuvar teknisyeni ve fizyotarapist teknisyeni eğitim profillerine adanmıştır. Uzmansal tıp terimlerinin kullanımında yeterlik ve Latin dilinden temel bilgilerin edinilmesi olduğu gibi Roma kültürüyle alakalı genel bilgilerin genişletilmesini amaçlamaktadır. Kitapta dil (fonetik, adların morfolojisi ve fiil morfolojisi), temel ve uzmansal kelimeler, bir de Roma uygarlığı kimi yönlerinin gelişimiyle ilgili konular içermektedir. Kitap içindeki konuların seçimi Latince Birinci Sınıflar İçin ders programına uygundur. İşbu içeriklerin incelenmesi ve açıklanmasında uygulanan metodoloji, gramer ve kelime bileşenleri arasındaki sıkı bağlılığa ve reel olarak halen kullanımda olan Latincenin iletişim fonksiyonuna işaret etmektedir. Gramer bileşeni, istisnalar nadir kullanımlar ve diğer benzeri özellikleri vurgulamaksızın, azamileştirilmiştir, uzmansal terim ve kelimeler, onların doğru anlaşılması ve doğru dürüst kullanımına ağırlık verilmiştir. Metin, kelime, örnek ve alıştırmaların seçimi, işbu kitabın amacına uygundur. Tüm içerikler 13 başlık altında (Caput I-XIII) ve ekte (Appendix) toparlanmıştır. Her başlıkta seçme yazı, metin veya kelimeler (Lectiones), dil alanını kapsayan bölüm (Lingua Latīna или Grammatica Latīna), ve gramer ile kelimelerin öğrenilmesi ve öğrenilenlerin kontrol edilmesine ait uygun alıştırmalar, ödevler (Pensa) içermektedir. Her başlıkta ele alınan gramer birimi ile uyumlaştırılmış olarak, belirli sayıda Latin deyimleri, atasözleri veya alıntılara (Dicta et sententae), yer verilmiş, başlıkların sonlarında ise Roma kültürü, her günlük hayatı olduğu gibi uzman tıp terimlerine temel ilkeleri, kısaltmalar ve reçete kural ile özellikleri (Vita cotiāna) yer almaktadır. Kitaptaki ek, öngörülen bilgi ve yeteneklerin edinilmesi bakımında yardımcı olacak içeriklerden ibarettir. Ekte: Hipokrat ın Latince yemini, seçme metinler, tabelalı latin grameri, kitapta yer alan tüm kelimeleri içeren Latince-Türkçe sözlük bulunmaktadır. Kitabın daha kolay kullanımı için, başlangıçta, kitabın içinde kullanılan kısaltmalara da yer verilmiştir. 7

8

9 KİTAPTA YER ALAN KISALTMALAR abl. ablativus, ablatif acc. accusativus, akuzatif act. activum, aktif adi. adiectivum, sıfat adv. adverbium, zarf bot. Botanicum, botanik comp. comparativus, komparatif coni. coniunctivus, birleştirici conict. coniunctio, bağlaç dat. dativus, datif f. feminini generis, dişil gen. genitivus, genitif grek. Yunanca imper. imperativus, imperatif impers. impersonale, kişisiz ind. indicativus, indikatif indecl. indeclinabile, çekime girmeyen kelime inf. infinitivus, infinitif interi. interiectio, bağlaç m. masculini generis, eril n. neutrius generis, nötr cinsiyet nom. nominativus, nominatif num. card. numerale cardinale, baş numara num. ord. numerale ordinale, sıra numarası part. participium, ortaç pass. passivum, pasif pl. pluralis, çoğul praep. praepositio, edat praes. praesens, present fi g. figurshëm, dolaylı bir anlamda, dolaylı pron. indef. pronomen indefinitum, belirsiz zamir pron. interr. pronomen interrogativum, soru zamiri pron. demonstr. pronomen demonstrativum, gösterme zamiri pron. pers. pronomen personale, kişi zamiri pron. poss. pronomen possessivum, iyelik zamiri pron. relat. pronomen relatvum, aitlik zamiri sg. singularis, tekil subst. substantvum, ad superl. superlatvus, superlatif v. vide, bkz verb. verbum, fiil verb. defect. verbum defectvum, tamamlanmamış fiil voc. vocatvus, vokativ, vokatif 9

10

11 Caput I I Latin За Dili латинскиот јазик Latin Латинско Yazısı писмо Roma nın Основањето Kuruluşu на Рим Hakkında

12 LINGUA LATĪNA LATİN DİLİ HAKKINDA En eski zamanlardan Latin dili denildiğinde Roma şehri yaşayanları ve etrafındaki semtlerde yaşayanlar yani Latinlerin, Latum ilçesinde yaşayan Latin kabilesinin konuştuğu dil anlamına gelmekteymiş. Buradan da (lingua Latīna) adını almıştır, ancak Roma dili (lingua Romana) olarak adlandırılırmış. Roma iktidarının güçleşmesi ve komşu milletlere doğru genişlemesiyle, Latince diğer dilleri kullanımdan itmekteymiş, öyleki çok geçmeden iktidar dili olarak üstün konuma gelmiş. Bu dilin kullanımı Latum dan tüm İtalya ya, Galya, Espanya, Brittanya, Norveç, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Daçya ya kadar yayılmış. Latince Hint-Avrupa diller gurubuna aittir, bu guruba ortak kökenli diller girmektedir, günümüze kadar ulaşmış en eski Hint-Avrupa yazıları M.Ö. iki binli yıllara (M.Ö.1500) uzamaktadır. Hint-Avrupa diller gurubuna: Hint-İran, Baltik, Slav, İtal, Roma, Kelt, ve Alman dilleri gibisinden çok sayıda dil aileleri bir de girmekte, ayrı diller olarak da Yunanca, Arnavutça, Ermenice, ve diğerleri yer alır. Demek oluyor ki klasik diller, Eski Yunan ve Latin dili, aynı Makedonca, Arnavutça, İngilizce veya Almanca gibi uzak akrabalıkları vardır, bundan da bu dillerde aynı ya da benzer anlamlı kelimelere rastlamaktayız. Örnek: Latınce: Yunanca: Makedonca: Sırpça: Eski Slavca: İngilizce: Almanca mater meter мајка anne mati mother mutter Latince yazılan en eski yazılar M.Ö. VII-VI yüzyıla aittir. M.Ö. III yüzyılda Roma edebiyatı, Latince yazılan edebiyat hızla gelişmeye başlıyor. M.Ö. I yüzyılda ise zirveye ulaşmıştır. Klasik müelliflerin eserlerinde Latincenin ifade edilme ve şöhret mükemmelliği görülmektedir. Ancak ozan ve yazarların kullandıkları Latince, sıradan insanların her günlük Latin dilinden giderek daha çok uzaklaşmaktaymış. Konuşma (sermo cotidianus) ve edebi Latin dili, kullanıldığı ortam, konuşanın eğitim derecesi, fethedilen ulusların konuştukları dillerle karışması ya da daha sonra bu bölgelere Roma İmparatorluğu nun koruyucuları veya yıkıcıları olarak yerleşenlerin etkileşimine bağlı olarak, giderek daha çok ayrılmaktaymış. Böylece zamanın akıp gitmesiyle, halkın konuştuğu latinceden Romen dilleri (İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Retoromanca, Romance) ve diğer diller gelişmiştir. Latince Romen dillerine geçmekle beraber yokolmamış, Katolik Klisesi tarafından, Avrupa kırallarının saraylarda da bilim adamları tarafından özenle korunmaktaymış, Bu vahalarda muhafaza edilen Latince gene edebiyat, hümanizm ve rönesans dönemindeki tartışmalarda yeniden canlanacak, antik kültür ve klasik diller karşısındaki ilgi sözün tam anlamında yeniden doğuş yaşamaktadır. Bazı dönemlerde Latince kimi Avrupa devletlerinin dillerinden daha güçlü ve daha etkiliymiş, Latince XVIII yy sonlarına kadar edebi dil olarak kullanılmıştır. Günümüzde Latince Katolik Klisesinde, Vatikan da, bilim terminolojisinde halen kullanımdadır. Latin kökenli kelimeler ise çağdaş Avrupa dillerinin çoğunda, yüzdelik olarak da en çok İtalyanca, İspanyolca ve Fransızcada, olduğu gibi Almanca ve İngilizcede kullanılıyor. Sayısı çok Latin kökenli kelime Makedoncada da mevcuttur. 12

13 LATİN YAZISI Avrupa topraklarındaki en eski yazı Akdeniz bölgesindeki Fenike ye aittir. M.Ö yılları arasında Yunanlılar Fenike yazısını (phoinikeia grammata) kabul etmişler. Daha sonra yazıyı Yunanlılardan Latinler almış, Latinlerden de Eski Roma İmparatorluğu topraklarında devlet kuran tüm milletler kabul etmişler (Orta Çağ da, Hristiyanlık vasıtasıyla). Romalılar Yunanlılardan harf adlarını almamış, kendi adlarını vermişler, bu arada sözkonusu harfin işaret ettiği sese ne daha uygun olma prensibinden yola çıkmışlardır. Latin yazısı (scriptūra Latīna) sesli yani foetik yazılar grubunda bulunur, yani her harfin belli bir sesi ifade eden işaret, grafem veya harflerden oluşmaktadır. M.Ö. I yüzyılda Latin alfabesinin 21 harfi varmış, son harf ise X harfiymiş (K ve S sesleri ya da C ve S seslerinin işaret edilmesine ait bileşik konsonant). Daha sonra Yunancadan alınan kelimelerin daha uygun aktarılması için Yy ve Zz harfleri de eklenmiş. (zona, Zephirys, Byzantium, pyramis, Cyprus) Antik Çağ da Roma yazısında 23 harf varmış, yazı işareti veya Uu grafemi daha sonra meydana çıkmış (V harfinden ayırt edilebilmesi için) böylece harf sayısı 24-e çıkmış. büyük harf küçük harf ad telafuz A a a a B b be b C c ce k,c D d de d E e е e F f еf f G g ge g H h ha h I i I i, j K k ka k L l el l M m em m N n en n O o o o P p pe p Q q ku k R r er r S s es s, z T t tе t, ts U u u u, v V v vе v X x iks ks, gz Y y ipsilon y Z z zet z 13

14 LINGUA LATĪNA Latincede büyük harfle yazılanlar: Cümlenin ilk kelimesi Mısranın ilk kelimesi Özel adlar (Marcus, Iulia) Özel adlardan çıkarılan sıfat ve zarflar Botanik bilimindeki bitki adları Zoolojide hayvan isimleri Kimya elementleri Eczacılıktaki ilaç adları PENSA 1. Latin dili ilk olarak hangi bölgede konuşulmaya başlamış? 2. Latince ilk yazıtlar hangi yüzyıldandır? 3. Latince hangi grup dillere aittir? 4. Latin alfabesinin meydana gelişi hangi yüzyılda tespit edilmiştir? 5. Latin konuşma dilinde hangi diller gelişmiş? 6. Latin alfabesi kaç harften oluşmuştur ve hangileridir? 7. Latincede hangi kelimeler büyük harfle yazılır? 8. Roma edebiyati hangi yüzyılda gelişmeye başlamış. 9. Latince edebiyat dili olarak nezamana kadar kullanılmış? 10. Hangi diller Romen dilleri grupuna aittir? 14

15 VITA COTIDIANA ROMA ŞEHRİNİN KURULMASI Roma kentinin kuruluşu ve en eski tarihi hakkında değişik ve çok sayıda tarihi olguya mevcuttur. Büyük bir imparatorluk ve gelişmiş bir medeniyet ile kültür, büyük ilgi ve araştırmalara konu olmuş ve pek doğal ki esin kaynağı, yaratıcılık ve hatta mistifikasyonlara ilham olmuştur. Dolayısıyla tarih ve efsaneler, olgu ve mitolojinin sık sık birbirine kaynaşmasına tanık olmaktayız. Antik yazılı tarihi kaynaklarında en çok kullanılan ve en popüler olanları: Titus Livius un Roma Kentinin Kuruluşundan, Siçilya lı Diodorus un Tarihi Kütüphane ve Halikarnas lı Dionysos un yazdığı Roma Arkeolojisi dir. Tüm bu eserler M.Ö. I ve M.S. I yüzyılda yani birkaç yüzyıllık zaman dilimi içerisinde meydana getirilmişlerdir. Bu eserlerin müellifleri daha eski tarihi kaynaklardan yararlanabilirlermiş, fakat aynı zamanda geleneklerin cazibesine de dayanamamışlar, öyleki yazmış oldukları tarihlere, çok sayıda efsane, rivayet ve denetlenmesi mümkün olmayan veriler dahil etmişlerdir. Tarihi eserler antik milletler için belirli edebiyat ve sanat normlarına uygun olarak yaratılan sanat eserleriymiş, ancak olayların tarihi akıntısını da muhafaza etmeye ve tarafsız ve gerçekçi olmaları da beklenilmekteymiş. Neticede gelenekler, tarih bilimi ve arkeoloji buluntularınının ortak bir sonucuna göre, Roma kenti M.Ö. VIII yüzyılda kurulmuştur. Akdeniz tipinden ilk yaşama yeri Lityom ilindeki Tibar Nehri kıyısında bulunan Palatiy tepesinde bulunmaktaymış. Kentin kurucuları ve ahalisinin kökenleri yegane olmadığı kesindir. Ancak, bazı efsanelere göre, Tit Laçiy önderliğindeki Sabina lılar ve Truvalıların soyun.an olan Romul un torunları olan Latinlerin birleşmesiyle ilintiye getirilme eğilimleri de mevcuttur. Nitekim arkeoloji kazıları ve bulunan malzemelerin farklı adetleri olan milletlerin yan yana yaşadıklarını tasdiklemektedir. 15

16 VITA COTIDIANA Öte yandan yedi Roma Kralından bazılarının Etrüsk oldukları ve kentin kurulması döneminde Etrüsklerin İtalya nın merkezi bölgesinde yoğun bir şekilde yayıldıkarı, yarımadanın güneyinde Yunanlıların sömürge politikası gerçekleştiği kesindir. Bu olguları Roma genel kültürünün daha sonraki gelişiminde Etrüsk ve Yunan etkisini ne denli güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Geleneklere göre Tatyum ilk başkenti Alba Longa şehriymiş. Truva Savaşı kahramanı Eney in oğlu Askanios kentin kurucusu olarak gösterilmektedir. Truva nın düşmesinden sonra Eney Latyum kıyısına gelmiş, Askaniy ise Latinler ile çıkan çatışmalardan sonra Latinleri birleştirmeye başarmış ve onların başkentini inşa etmiş. Daha sonra Numitor ve Amulius kardeşler arasında kırallık için yürütülen mücadelede, Amulius galip olarak zorla tahta oturmuş. Numitor un onu iktidardan indirebilecek kardeşinin erkek çocukları olmasını önlemek için, kızı Rea Silvia yı tanrıça Vesta nın rahibesi yapmış. Vestalılar evlenmez ve çocuk doğurmazlarmış. Ancak Tanrı Mars Rea Silvia ya yanaşarak, Silvia hamile kalmış ve ikiz çocuklar olan Romulus ve Remus u dünyaya getirmiş. Amulius yeni doğan bebekleri almış, bir sepete konulmaları ve Tibar Nehri ne atmalarını emretmiş. Ancak nehir suları sepeti karaya vurmuş, bir dişi kurt çocukların ağlamalarını duyarak, onların yanına yaklaşmış ve beslemiş. Bu şekilde hayatta kalmaları ve iyileşmelerini sağlamış. Çocukları Faustil adında bir çoban bulmuş ve karısıyla birlikte çocuklara özbe öz oğulları gibi bakmışlar. Numitor çocukların analarına benzedikleri farkına varınca onların kim olduklarını meydana çıkarmış. Genç prensler Amulius u cezalayarak tahttan indirmişler ve dedeleri Numitor u Alba Longa tahtına geri çevirmişler, onlar ise komşu tepelerden birinde yeni bir kent kurmaya karar vermişler. Kentin kurulacağı yeri seçtikten sonra, onların arasında yeni kentin adı konusunda kavga patlamış. Romulus kente kendi adını vermek isterken, Remus karşı çıkmış. Bu bakımda ne bakılan fallar, ne de toplanan halk kitlesi yardım edememiş çünkü halkın bir kısmı Romulus diğeri ise Remus u desteklemekteymiş. Bu şekilde tartışma alevlendiği bir anda kardeş kardeşi öldürmüş ve Romul kendi kardeşine kıydığına karşın, kente kendi adını vererek Roma olarak adlandırmış. 16

17 Caput II II Seslerfin Bölünmesi Поделба на гласовите Telaffuz Изговор Seslerin Квантитет Sayısı на гласовите Hecelerin Квантитет Sayısı на слоговите Vurgu Акцент Развој на писменоста Okur Yazarlığın Gelişimi

18 GRAMMATICA LATĪNA SESLERİN BÖLÜNMESİ Dil, toplumun fertleri olarak insanlar arasında iletişimin gerçekelşmesini sağlayan ses ve işaretler sistemidir. Bu iletişim başlangıçta sadece konuşarak, ses işaretleriyle, daha sonra da yazılı olarak gerçekleşmiştir. Konuşma, ses işaretleri, onların okunuş ve akustik özelliklerini araştıran bilime Fonetik, seslerin fonksiyonel özelliklerini araştıran bilim dalına ise Fonoloji denir. Latinceyi sıradan kullanan biri için seslerin temel özelliklerini bilmesi gerekmektedir: seslerin türü ve kalitesi, seslerin miktarı, telaffuz şekli ve doğru vurguyu bilmek lazım. Latincede sesler: vocāles (vokaller yani ünlüler) a, e, i, o, u, y consonantes (ünsüzler) b, d, g, p, t, c, k, q, v, h, l, r, f, s, m, n, z, x diphtongi (ikiz ünlüler) ae, oe, au, ei, eu, ui SESLERİN TELAFFUZU Latincede iki telaffuz şekli mevcuttur: A. Geleneksel Telaffuz ve B. Klasik Telaffuz Klasik telaffuz şekli, Latince anadili olanların (sermo patrius) telaffuz şeklidir, geleneksel telaffuz ise daha sonra ortaya çıkmıştır ve anadili Latince olmayan milletlerin ses olanaklarına uyumlaştırılmış telaffuz şeklini temsil etmektedir. 18

19 A. Geleneksel Telaffuz Geleneksel telaffuz Orta Çağ metinlerinin okunmasında ve tıpta, eczacılık, baytarlık, biyoloji, kimya ve umumi olarak uzmansal terimlerde kullanılmaktadır. Geleneksel telaffuzun özellikleri aşağıdaki gibidir: ае ve ое ē: ae, oe, i ve y önünde c a ve o önünde cc e, i, ae, oe, u, y önünde cc kc i başta ve ünlü önünde ya da iki ünlü arasında s iki ünsüz arasında l, m, n-den önce ya da sonra ti hecesi ünlü önünde ve kısa olduğunda ti hecesi s, t, x-dan sonra ve ti vurgulu ve uzun olduğunda ch, ph, th, rh qu okunuşu: c k ј(y) z ci ti h, f, t, r kv aeger еger aetas етас lagoena lagеna oedema еdema cerebrum cerebrum caecum cekum coena cena medicina medicina cysta cista vacca vaka bucca buka vaccae vakce buccaе bukce iōdum јodum ieiunum ieiunum maior major rosa roza Celsus Celzus plasma plazma mensis menzis operatio operacion natio nacio bestia bestia Brattia Bratia totius totius schola shola pharmacia farmacia thorax toraks rhizoma rizoma quercus kverkus equus ekvus ngu ngv lingua lingva su ünlü önünde ve vurgusuz olduğunda cv suavium svavium İkiz ünlülerin ikincisinin üzerinde kesme işareti olan ünlüler ayrı telaffuz edilir. İkiz ünlülerin ikincisinin üzerinde kesme işareti olan ünlüler ayrı telaffuz edilir. Örneğin aër aer, poeta şair. Mesela aër, poëta. Digrafi olarak kümeleşen aspire ünsüzler (ch, ph, th, rh) tıp terminolojisinde, özellikle Yunan kökenli kelimelerde görülür. 19

20 GRAMMATICA LATĪNA Onları her zaman tek ses olarak telaffuz ederiz: chronĭcus hronikus, thrombus trombus, rhaphe rafe. Geminatlar (tekrarlanan) ikiz ünsüzlerdir ve onları tek olarak telaffuz ederiz. pp (suppositorium, supozitorium), mm (mamma, mama), rr (terra, tera), ll (stella, stela), tt (gutta, guta), ss (necessarius, necesarius), cc (vacca, vaka). Ancak onun ardından e, i, u, y, ae, oe geldiğinde kc (ecce ekce, buccae bukce) olarak telaffuz edilir. Ses grupları özel telaffuz edilen iki ya da daha çok sestir. Latincede bu gruplar şunlardır: qu ve ngu. q sesi her zaman u ile beraber durur, qu ses gurubu ise kv olarak telaffuz edilir (aqua akva, quinque kvinkve). ngu ses gurubu ngv olarak telaffuz edilir (lingua, lingva). sch grubu düzenli olarak ch gibi okunur (ischias işiyas, schema shema), bazan Almancanın etkisi altında sh ş olarak yanlış telaffuz edilir. B. Klasik Telaffuz Klasik telaffüz, klasik döneme ait metinlerin okunması esnasında kullanılmaktadır. Şu durumlarda geleneksel telaffüzden farklaşır: okunuşu: ае, ое ae, oe c, cc k ѕ с ti ch, ph, th kh, ph, th aeger aeger lagoena lagoena cerebrum kerebrum caecum kaekum buccae bukae rosa rosa mensis mensis operatio operatio natio natio schola skhola pharmacia pharmakia thorax thoraks SESLERİN NİCELİĞİ Ünlülerin farklı niceliği olabilir. Her ünlü uzun olabilir (ā, ē, ī, ō, ū) ya da kısa olabilir (ă, ě, ĭ, ŏ, ŭ). Ünlüler doğası itibariyle (flōs, vīta, cădo, popŭlus) veya konumuna göre uzun ya da kısa olabilir. Konum (pozisyon) itibariyle ünlüler İki ya da daha çok ünsüz veya bileşik ünsüz önünde bulunduğunda her zaman uzun olur: e.g. ārbor, vāllis, redēmptus, Mezēntius, dūx Ünsüzün ardından bir başka ünsüz veya h ve bir ünlü geldiğinde ünlü konum dolayısıyla her zaman kısadır: e.g. ligněus, audĭo, věho, trăho 20

21 Ünlülerin (hecelerin) niceliği, kelimelerin doğru dürüst vurgulanması bakımından olduğu gibi, bazan da onların anlamını değiştirebildiği için (mălum kötülük, mālum elma, lĭber kitap, līber özgür, věnit geliyor, vēnit geldi) çok önemlidir. İkili ünlüler, iki ünlüden oluşmuştur, nicelik bakımından da her zaman uzun olurlar. HECELERİN NİCELİĞİ Hece, bir ünlü veya bir ya da birkaç ünsüzle olan ünsüzden oluşur. Kelime, ünlü veya ikiz (diftong) ünlülerin sayısına da bağlıdır: pa-ter, Cae-sar, co-ro-na. Kelimelerin hecelere ayrılması şu şekilde yapılır: İki ünlü arasındaki ünsüz şu ünlü ile gider: e.g. a-mi-ci-+-a, me-di-cus Çift ünsüzler (geminatlar) ve st ünsüzler grubu iki heceye bölünür. Örn. e.g. stella, has-ta. Bir kelime normalde onunla başlayabiliyorsa, ünlüler arasındaki ünsüzler grubu tamamen diğer heceye geçer. örn. e.g. dis-ci-pli-na, fa-bri-ca, fakat kalanı: for-tu-na, pro-vin-ci-a. Bileşikler (composita) oluştukları parçalara bölünürler, örn. e.g. dis-tri-buo, red-eo. Heceler açık ve kapalı olabilir. Ünlü ile biten hece açık hecedir, örn. me-di-ci-na. Ünsüz ile biten hece kapalıdır, örn. ex-em-plum. Kısa bir ünlüsü olan hece, (doğası ya da konumu itibarıyla) kısa hecedir, uzun ya da ikiz (diftong) ünlüsü olan hece (doğası ya da konumu itibarıyla) uzun hecedir. örn. flōs, vīs-cě-ra, pŏ-pŭ-lus. VURGU Tek heceli kelimelerde vurgu her zaman tek hecenin ünlüsüne düşer: lúx, vír. Latincede iki heceli kelimelerde vurgu her zaman kelimenin sonundan sayarak, ikinci heceye düşmektedir, bu arada bunun uzun ya da kısa hece olduğu önemli değildir: rá-dix, stél-la. Üç heceli ve çok heceli kelimelerde vurgu kelimenin sonundan sayarak uzun hece ise ikinci heceye düşer: (na-tú-ra, me-di-cí-na) İkinci hece kısa ise, o zaman kelimenin sonundan üçüncü hece vurgulanır (lác-tě-us, pó-pŭ-lus). 21

22 PENSA Aşağıdaki kelimeleri okuyun.z: medĭcus rheumatīsmus carcinōma lymphadenītis viscĕra inflammātio incisūra Gentiāna coena Spinacia radix mixtio larynx Coffea Apium paralўsis Aurum liquor oedēma systēma glycerīnum spirĭtus aorta Penicillīnum Aşağıdaki kelimeleri okuyun.z ve geleneksel ile klasik telaffuza göre nasıl okunduklarını yazınız: GELENEKSEL: KLASIK: haematōma caesārea cysta lagoena chole iecur emulsio therapia Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırınız, ondan sonra da vurgu yerini tespit ediniz: gingīva citreum grammăta mensūra pulvěres glandŭla aneurysma emplastrum ornamēntum 22

23 Verilen örneği takip ederek, gövde parçalarına ait kelimeleri geleneksel telaffuz ile okuyun.z: cranium кafatası facies yüz nasus burun / cavitas nasi burun boşluğu maxilla üst çene dens diş / dentes süt dişleri dentes permanentes kalıcı dişler vertebra оmur / vertebra lumbalis bel omuru clavicŭla köprücük kemiği scapŭla kürek kemiği vertebra cervicālis boyun omuru costa kaburga columna sutun columna vertebralis omurga sutunu extremitas superior yukarı uzuvlar, el manus dextra sağ el digitus parmak pelvis pelvis (leğen kemikleri) extremitas inferior alt uzuvlar, ayak os kemik pes dexter sağ ayak, taban caput baş ocŭlus göz facies yüz auris kulak lingua dil mandibŭla alt çene collum boyun cor kalp pulmo akçiğer bölümü pulmōnes akciğer ulna dirsek thorax göğüs kafesi corpus beden truncus vucüt manus sinistra sol el manus el extremitas inferior alt uzuv, ayak pes ayak, taban pes sinister sol ayak, sol tabanë e. g. cranium facies nasus cavitas nasi maxilla dens dentes decidui dentes permanentes vertebra vertebra lumbālis clavicŭla scapŭla vertebra cervicālis costa columna columna vertebrālis extremitas superior manus dextra digĭtus pelvis extremitas inferior kránium os pes dexter caput ocŭlus auris lingua mandibŭla collum cor pulmo pulmōnes ulna thorax corpus truncus manus sinistra extremitas inferior pes pes sinister 23

24 VITA COTIDIANA OKURYAZARLIĞIN GELİŞİMİ Mektubun belirmesi insanlığın tarihinde olağanüstü önemli bir dönemeci temsil etmektedir. Yazı, eski milletlerin bize kendi hayatları, dünya görüşleri, inanışları veya tutumları hakkında bilgi verebilecekleri tek medyadır. İlk alfabelerin icat edilmesinden sayısız metin yazılmış, taşlara yazıtlar oyulmuş, okul ve uzman metinler, ticari hesaplar, edebi eserler yazılmıştır. Bu yazıların tümü, çok uzun zaman, XV yüzyılda Gutenberg basım makinasının bulunmasına kadar sadece elle manuskript olarak yazılmaktaymış. Bu terim Latince kökenlidir ve manu-scriptum elle yazılmış demektir ve günümüz anlamı da elyazısı demektir. Yazıların üzerinde yazıldığı malzemenin kalitesi ve çeşidi elyazı kalitesini de şartlandırmaktaymış, şöyleki yazı: rulo (rotulus), ya da kodeks (codex), daha yeni tarihte basılmış kitap olabilirmiş. Yazı malzemesi olarak önce bitki yaprakları veya ağaç kabukları gibisinden doğal ve işlenmemiş malzemeler kullanıyormuş. Hindistan ve Doğu da palmiye yapraklarında, Helada (Yunanistan) ve İtalya da ise zeytin ağacı yaprakları ise oylama için kullanılıyormuş. Ağaç kabuğunun iç tarafı yumuşak, beyaz ve pürüzsüz olmakla beraber yazmak ve rulo halinde sarmak için çok elverişliymiş. Daha uzun boyutlu ilk metinler bez üzerine yazılmıştır ve onlara bez kitaplar denilir. Mısırlılar ve Etrüsklerin kendi ölülerini (mumyalar) sardıkları sargı bezlerinde de bulunmuştur. Balmumu tabletleri Antik Çağ da Helada ve Roma da kullanılmaktaymış. Onlar genelde balmumu ile örtülen ahşap tabletlermiş, ancak fildişi, metal ve hatta kristalden imal edilenleri de varmış. Balmumu üzerinde metal, odun, fildişi veya başka bir malzemeden yapılmış kalemlerle ile (stilus) yazılmaktaymış. 24

25 Kalemin bir ucu sivriymiş ve işaretlerin balmumu üzerine yazılması için kullanılıyormuş, diğer ucu ise küçücek bir kürekçiğe benziyormuş ve bununla balmumu yüzeyi düzeltilerek, üzerinde yeniden yazmak veya hataların düzeltilmesi için kullanılabilmekteymiş. Balmumu tebletleri tek, çift ya da üçlü veya daha çok tabletten ibaret olabilirmiş. Birleştirilmiş tabletlere kodeks denir. Kodeks iki tabletten ibaretse diptih, üç tabletten de triptih olarak adlandırılır. Yazı malzemesi olarak papirüsün (papyrus) bulunmasıyla kitap tarihinin reel olarak başladığı hesap edilmektedir. Papirüs özel tehnoloji ile hazırlanan bir nevi bataklık kamışından adını almıştır. Kökeni Mısır da olan bu malzeme, Antik Çağ da klasik edebiyatın tek ve gerçek taşıyıcısıymış. En büyük papirüs ticaret merkezi İskenderiye kentiymiş, çünkü orada en yüksek bilim, filoloji ve edebi faaliyetler gelişmiş, neticede yazı malzemeleri ihtiyaçların önemi en büyükmüş. Papirüs İskenderiye kentinden dünyanın o zamana kadar bilinen tüm yerlerine ihraç ediliyormuş. Papirüs yazıları rulo şeklindedir ve Latincede rulo anlamına gelen volumen adıyla da anılmaktadır. Bu kağıdın üstünde sivri bir kamışla (kalamus) yazılırmış. Siyah mürekkep kullanılırmış. Mürekkep is, balmumu ve sudan yapılıyormuş. Orta Çağ da diğer renklerden de mürekkep (sarı, kırmızı, yeşil) yapılmaktaymış. Bizans ta kırmızı mürekkep sadece Krallık sarayında kullanılabilirmiş. Ancak papirüs ruloları imhaya çok yatkınmış, çünkü malzemesi narin ve dayanıksızdır. Papirüs kağıtlarında korunan yazılar genelde Mısır kumları veya benzer koşullarda muhafaza edilmiştir. Bundan dolayı papirüsün yerini daha yeni ve daha dayanıklı olan Pergament almaya başlamış. Elyazılarını çoğaltmak için yazıhanelerde çalışan kâtipler, dördüncü yüzyıldan itibaren, yazıları sistemli bir şekilden papirüsten pergamente aktarmaya başlamışlar, öyleki onların bu faaliyeti sayesinde, antik kültürel ve tarihi mirası oluşturan kitapların ekseriyeti muhafaza edilmiştir. 25

26 VITA COTIDIANA Pergament koyun. keçi, kuzu veya dana gibi işlenmiş hayvan postlarından imal edilmekteymiş, adını ise Küçük Asya daki Pergam kentine göre almıştır. Papirüsten daha dayanıklı fakat, aynı zamanda çok daha pahalı bir malzemeymiş. Kodeks olarak birleştirilen pergament yazıları, günümüzde de kullanılan kitap halini almıştır. Pergament genelede mor renge boyanırmış daha ender durumlarda safran ya da siyah renk olurmuş. Yazmak için kamış ya da kuş tüyü ender durumlarda da metal pene veya ince fırçacık kullanılırmış. Mürekkep değişik reçetelere göre hazırlanırmış ve her yazıhane ise kendisine özgü olan mürekkepin reçetesini saklı tutmaktaymış. Mor renge batırılarak üzerinde altın ve gümüş varakla yazılan pergamentler en muazzammış. Pergamentin kapaklarındaki harfler veya kapak kenarları fildişi, kabartma resimler ve çizimlerle süslenmekteymiş. Bu süsler bitki, hayvan veya geometrik cisimler şeklindeymiş. Kağıt, Çinlilerin icat ettikleri bir buluştur. En eski muhafaza edilmiş yazılı kağıtlar IV. yüzyıla aittir. Avrupa ya kağıdı Araplar getirmişlerdir ve burada önce İspanya da IX. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Kağıt üretimi için kullanılan ham made yine bitkiseldir: rafya (palmiye lifleri) keten, dudağacı ve kamış. Bu bitkilerin lifleri ufaltılarak püre haline getirilmekte, içine alçı jelatin ve tutkal, ilave edilmekteymiş. Bu karışımdan mekanik olarak kağıt blokları kalıplara dökülmekte, inceltilmekte ve kurutulmakta ondan sonra da daha küçük sayfalara kesilmekteymiş. Yazılmış olan sayfalar dikilerek ya da yapıştırılarak kitap haline getirilmekteymiş. Kağıdın kullanımı gayet elverişli olduğu için kısa bir zaman dilimi içerisinde Avrupa ya da yayılmış ve kağıt Avrupa da yegane yazı malzemesi haline gelmiş. Gutenberg zamanında basım makinesinin bulunmasından sonra kitap basmak daha hızlı ve daha ucuz bir işlem olmuş ve kitap en nihayet bugünkü görünüşüne sahip olmuştur. 26

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI

ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MORFOLOJİ (ANATOMİ)ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Recep MESUT ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN GENÇ TÜRK ERKEKLERİNDE BAZI VÜCUT PROPORSİYONLARI

Detaylı

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189 Harf devrimi / 0 Kasım Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! Bu çalışma, tarihte Türklerin abece serüvenidir. En büyük korkum, yapacağım konuşmanın kuru bir milliyetçi

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ DERS NOTLARI DERSİN KONUSU Diş hekimliği tarihi dersi nin konusu; diş hekimliği mesleğinin günümüzün modern uygulamalarına ulaşana kadar farklı coğrafyalarda ve farklı uygarlıklarda

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

BEŞİNCİ SINIFLAR İÇİN

BEŞİNCİ SINIFLAR İÇİN VİOLETA MİTOVSKA OLİVERA VELİÇKOVSKA VESNA GAVRİLOVSKA -AVRAMOVSKA SOSYAL BİLGİLER BEŞİNCİ SINIFLAR İÇİN DOKUZ YILLIK İLKÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE Ders kitaplarından sorumlu Milli Komisyonu nun 19.08.2010

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN FOTOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN FOTOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Ali YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj TÜRK DİLİ I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 1-4. ÜNİTE ÖZETİ

Detaylı

NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7320 Status : Original Study NWSA-Humanities Received: December 2012 NWSAID: 2013.8.3.4C0169 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Ahmet Güneş Cumhuriyet University,

Detaylı

MARİYA DRENKOVSKA STOYANOVSKA IV. SINIF EKONOMİK HUKUKİ VE TİCARİ MESLEK EKONOMİ TEKNİSYENİ

MARİYA DRENKOVSKA STOYANOVSKA IV. SINIF EKONOMİK HUKUKİ VE TİCARİ MESLEK EKONOMİ TEKNİSYENİ MARİYA DRENKOVSKA STOYANOVSKA İŞLETME FAALİYETLERİ IV. SINIF EKONOMİK HUKUKİ VE TİCARİ MESLEK EKONOMİ TEKNİSYENİ Üsküp, 2014 Resenzent Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Kiril Postolovski Resenzent Komisyonu

Detaylı

Dr. Kiril Temkov A H L Â K VI. SINIFLAR İÇİN

Dr. Kiril Temkov A H L Â K VI. SINIFLAR İÇİN Dr. Kiril Temkov A H L Â K VI. SINIFLAR İÇİN Yapımcı: Prof. Dr. Kiril Temkov Düzenleyenler: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Mr. Gordana Nikçevska Duşanka Goluboviç-Neşoska Lektör: Violeta Karacovska-Stoyanova

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ANADOLU VE AKDENİZ MİTOLOJİSİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YAYIN KURULU Uzm.Ecz. H.Zühal ÖNGEN Ecz. Gülsün NAKIBOĞLU(İ.T.Ü. Öğr.Gö.) Ecz. Filiz PULGU

YAYIN KURULU Uzm.Ecz. H.Zühal ÖNGEN Ecz. Gülsün NAKIBOĞLU(İ.T.Ü. Öğr.Gö.) Ecz. Filiz PULGU İÇİNDEKİLER İNDEX lığın tarihi Farmakovijilans Meslekte dolu dolu 45-50 yıl Majistral ilaçlar Astım İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlarda dikkat edilmesi gereken noktalar... Alerjik rinit ve astım tedavisinde

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

TEKN TEKNİK EĞİ Ğİ TİM ALT AL INCI TINCI SINIFLAR SINIFLAR İÇİN N DOK DOKUZ

TEKN TEKNİK EĞİ Ğİ TİM ALT AL INCI TINCI SINIFLAR SINIFLAR İÇİN N DOK DOKUZ Blagoya Nikolovski 6 TEKNİK EĞİTİM ALTINCI SINIFLAR İÇİN DOKUZ YILLIK İLKÖĞRETİM OKULLARI Müellifler Blagoya Nikolovski * * * Değerlendiriciler Prof. Dr. Aziz Şehu Tsveta Mişevska Spase Kolekevski * *

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

BOZLAK KÜLTÜRÜNDE FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVANCILIK ÜZERİNE ARAŞTIRMA

BOZLAK KÜLTÜRÜNDE FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVANCILIK ÜZERİNE ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BOZLAK KÜLTÜRÜNDE FOLKLORİK VETERİNER HEKİMLİĞİ VE HAYVANCILIK ÜZERİNE ARAŞTIRMA Çağrı Çağlar SİNMEZ DOKTORA TEZİ VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ. Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mh. Depo Sk. No:1 Altındağ - ANKARA. Tel: 0312 309 68 00 Fax: 0312 309 12 10

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ. Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mh. Depo Sk. No:1 Altındağ - ANKARA. Tel: 0312 309 68 00 Fax: 0312 309 12 10 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mh. Depo Sk. No:1 Altındağ - ANKARA Tel: 0312 309 68 00 Fax: 0312 309 12 10 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Sayı: 17 den AYRI BASIM Dr. Efrasiyap GEMALMAZ UYUM ve STANDART TÜRKİYELİ TÜRKÇESİ NDE UYUMLAR

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

İSTATİSTİK III EKONOMİK HUKUK VE TİCARET BÖLÜMÜ EKONOMİ TEKNİSYENİ

İSTATİSTİK III EKONOMİK HUKUK VE TİCARET BÖLÜMÜ EKONOMİ TEKNİSYENİ SUZANA STANKOVSKA Dr. EVİTSA DELOVA YOLEVSKA İSTATİSTİK III EKONOMİK HUKUK VE TİCARET BÖLÜMÜ EKONOMİ TEKNİSYENİ 2014 Yazarlar: Suzana STANKOVSKA Dr. Evitsa DELOVA YOLEVSKA Değerlendiriciler: Dr. Dragan

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre ve Elektronik Kültüre Geçiş Süreçlerinde Düşünsel ve Toplumsal

Detaylı