DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)"

Transkript

1 DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN DUNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. MAYIS 2004 Ve Ekim 2006 Düzeltmesi

2 1

3 2

4 3

5 I. Giriş 1.1 Amaç 1.4 Genel Hususlar 1.7 Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.9 Çıkar Çatışması 1.10 Adil Olmayan Rekabet Avantajı 1.11 Uygunluk 1.12 Önceden Sözleşme ve Geriye Dönük Finansman 1.13 Danışmanlar Arasında İşbirliği 1.14 Banka İncelemesi, Yardım ve İzleme 1.17 Yanlış Tedarik 1.18 Bankaya Atıflar 1.19 Eğitim ya da Bilgi Aktarımı 1.20 Dil 1.22 Sahtekarlık ve Yolsuzluk 1.24 Satınalma/Tedarik Planı II. Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) 2.1 Seçim Süreci 2.3 İş Tanımı (TOR) 2.4 Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.5 İlan / Duyuru 2.6 Danışmanların Kısa Listesi 2.9 Teklif İsteme Dokümanının (RFP) Hazırlanması ve Yayınlanması 2.10 Davet Mektubu (LOI) 2.11 Danışmanlara Talimatlar (ITC) 2.12 Sözleşme 2.13 Tekliflerin Alınması 2.14 Tekliflerin Değerlendirilmesi: Kalite ve Maliyetin Ele Alınması 2.15 Kalite Değerlendirmesi 2.20 Maliyet Değerlendirmesi 2.23 Birleşik Kalite ve Maliyet Değerlendirmesi 2.24 Müzakereler ve Sözleşme Yapılması 2.28 İhalenin Verildiğinin Duyurulması 2.29 Açıklama Talebi 2.30 Tüm Tekliflerin Reddedilmesi ve Yeniden Davet 2.31 Gizlilik III. Diğer Seçim Yöntemleri 3.1 Genel 3.2 Kalite Bazlı Seçim (QBS) 3.5 Bir Sabit Bütçe kapsamında Seçim (FBS) 3.6 En Düşük Maliyete göre Seçim (LCS) 3.7 Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) 3.9 Tek Kaynaklı Seçim (SSS) 3.14 Ticari Uygulamalar 3.15 Belirli Türde Danışmanların Seçilmesi IV. Sözleşme Tipleri ve Önemli Hükümler 4

6 4.1 Sözleşme Tipleri 4.6 Önemli Hükümler V. Bireysel Danışmanların Seçilmesi Ek 1: Banka tarafından Danışmanların Seçiminin İncelenmesi 1 Seçim Sürecinin Planlanması 2 Ön İnceleme 5 Sonradan İnceleme Ek 2: Danışmanlara Talimatlar (ITC) Ek 3: Danışmanlara Rehberlik 1 Amaç 2 Danışmanların Seçiminin Sorumluluğu 3 Bankanın Rolü 5 Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin Bilgiler 7 Danışmanın Rolü 10 Gizlilik 11 Bankanın Eylemi 15 Açıklama Talebi 5

7 KISALTMALAR CQS FBS IBRD IDA ITC LCS LOI MOS NGO PAD PA lar PID QBS QCBS RFP SSS SWAp lar TOR UN UNDB Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim Sabit Bütçe kapsamında Seçim Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Uluslararası Kalkınma Birliği Danışmanlara Talimatlar En Düşük Maliyete göre Seçim Davet Mektubu Aylık İşlemsel Özet Sivil Toplum Kuruluşu Proje Değerlendirme Dokümanı Tedarik Kuruluşları Proje Bilgi Dokümanı Kaliteye Dayalı Seçim Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim Teklif İsteme Dokümanı Tek Kaynaklı Seçim Sektör Geneli Yaklaşımları İş Tanımı Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Development Business (İş Geliştirme) 6

8 I. GİRİŞ Amaç 1.1 Bu Kılavuzun amacı; tamamen ya da kısmen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasi (IBRD) kredileri, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 1 kaynaklı krediler ya da hibeler ya da Banka tarafından idare edilen ve lehtar tarafından yönetilen Banka hibeleri veya vakıf fonları 2 ile finanse edilen projeler içlin gerekli olan danışmanların seçimine, bu danışmanlar ile sözleşme imzalanmasına ve bu danışmanların izlenmesine yönelik Banka nın politikalarını ve prosedürlerini tanımlamaktır. 1.2 Kredi Anlaşması, Borçlu ile Banka arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir ve Kılavuz, Anlaşmada belirtildiği üzere proje için danışmanların seçilmesi ve istihdam edilmesi için geçerlidir. Borçlunun 3 ve danışmanın hak ve yükümlülükleri, Borçlu tarafından yayınlanan spesifik Teklif İsteme Dokümanı (RFP) 4 ve Borçlu ile danışman arasında imzalanan sözleşme tarafından düzenlenmektedir ve bu Kılavuz ya da Kredi Anlaşması tarafından düzenlenmemektedir. Kredi Anlaşmasının taraflarının dışında hiçbir taraf bu anlaşma vasıtasıyla herhangi bir hak alamaz ya da kredi işlemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 1.3 Bu Kılavuzun amaçları doğrultusunda danışmanlar terimi; danışmanlık firmaları, mühendislik firmaları, inşaat yöneticileri, yönetim firmaları, tedarik kuruluşları, teftiş kuruluşları, denetçiler, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve diğer çok uluslu kuruluşlar, yatırım ve ticaret bankaları, üniversiteler, araştırma kurumlar, devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (NGO lar) ve bireyler dahil olmak üzere çok çeşitli özel kurumları ve kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. 5 Banka Borçluları bu kuruluşları örneğin politika tavsiyeleri, kurumsal reformlar, yönetim, mühendislik hizmetleri, inşaat denetimi, mali hizmetler, tedarik hizmetleri, sosyal ve çevresel çalışmalar ve projelerin Borçluların bu alanlardaki kapasitelerini tamamlamak üzere tespit edilmesi, hazırlanması ve uygulanması gibi çok çeşitli faaliyetlerde yardımcı olmaları için danışmanlar olarak kullanırlar. Genel Hususlar 1.4 Borçlu, projenin hazırlanıp uygulanmasından ve dolayısıyla danışmanı seçmekten, sözleşme yapmaktan ve sonrasında sözleşmeyi idare etmekten 1 IBRD ve IDA için gereksinimler aynıdır. Bu Kılavuzda Banka ya yapılan atıflar hem IBRD yi hem de IDA yı kapsamakta ve krediler e yapılan atıflar IBRD kredilerini, IDA kredilerini ve hibeler ile proje hazırlama avanslarını (PPA lar) kapsamaktadır. Kredi Anlaşması na yapılan atıflar Kalkınma Kredisi Anlaşmasını, Kalkınma Finansman Anlaşması ile Kalkınma Hibe Anlaşmasını ve Proje Anlaşmasını kapsamaktadır. Borçlu ya yapılan atıflar bir IDA Hibesinin alıcısını da kapsamaktadır. 2 Vakıf fonunu ya da hibesini öngören anlaşma bu hükümler ile çelişmediği müddetçe; bir çelişkinin olması durumunda söz konusu anlaşma üstün olacaktır. 3 Bazı durumlarda Borçlu yalnızca bir aracı olarak faaliyet gösterir ve proje başka bir kurum ya da kuruluş tarafından yürütülür. Bu Kılavuz da Borçluya yapılan atıflar bu türden kurum ve kuruluşlar ile alt-borç düzenlemeleri altındaki Alt-Borçluları kapsayacaktır. 4 Bkz. Ek 2. 5 Belirli danışman türleri için bkz. paragraf Bireysel danışmanlar, Kısım V kapsamında açıklanmıştır. 7

9 sorumludur. Danışmaların istihdam edilmesi ile ilgili olarak izlenmesi gereken özel kuralların ve prosedürlerin söz konusu durumun koşullarına bağlı olmasına karşın, Banka nın seçim sürecine ilişkin politikasına beş ana düşünce yön vermektedir: (a) (b) yüksek kalitede hizmetlere yönelik ihtiyaç, ekonomi ve verimliliğe yönelik ihtiyaç, (c) tüm yeterlik sahibi danışmanlara Banka tarafından finanse edilen hizmetleri sağlarlarken rekabet etme fırsatının verilmesine yönelik ihtiyaç, (d) Banka nın üye ülkeleri kalkındırma çabasında ulusal danışmanların geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etme yönündeki ilgisi, (e) seçim sürecinde saydamlığa yönelik ihtiyaç. 1.5 Banka, çoğu durumda, bu düşüncelerin en iyi yeterlik sahibi kısa listede yer alan firmalar arasında rekabet yoluyla gerçekleştirilebileceği görüşündedir; buna göre seçim, teklifin kalitesine ve uygun olduğu takdirde, sağlanacak olan hizmetlerin maliyetine dayalı olacaktır. Bu Kılavuzun II. ve III. Kısımlarında danışmanların seçilmesine yönelik Banka tarafından kabul edilen farklı seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı koşullar açıklanmaktadır. Bu Kılavuzun II. Kısmında QCBS ye yönelik prosedürler ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Ancak QCBS her durum için en uygun seçim yöntemi değildir ve bu nedenle Kısım III te diğer seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı koşullar açıklanmıştır. 1.6 Belirli bir proje kapsamında danışmanların seçilmesi için izlenebilecek olan belirli yöntemler, Kredi Anlaşmasında belirtilmiştir. Proje kapsamında finanse edilecek olan belirli projeler ve bu projelerin Kredi Anlaşmasının hükümleri ile tutarlı olan seçim yöntemi, bu Kılavuzun paragrafında belirtildiği gibi, Satınalma Planında belirlenecektir. Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.7 Bu Kılavuzun uygulanacağı danışmanlık hizmetleri düşünsel hizmetler olup tavsiye niteliği taşımaktadır. Bu Kılavuz, (örneğin inşaat, mal imalatı, tesislerin ya da fabrikaların bakımı ya da işletimi, araştırmalar, keşif sondajı, hava fotoğrafçılığı, uydudan görüntü alma ve ölçülebilir fiziksel sonucun ifasına dayalı olarak ihale edilen hizmetler gibi) faaliyetin fiziksel yönlerinin baskın olduğu diğer hizmet türleri için uygulanmaz. 6 6 Bu ikinci türdeki hizmetler için ölçülebilir fiziksel sonuçların gerçekleştirilmesi temelinde ihale açılır ve sözleşme yapılır ve bu hizmetler, burada Tedarik Kılavuzu olarak atıfta bulunulan IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsamında Tedarike ilişkin Kılavuz a uygun olarak tedarik edilirler. 8

10 1.8. Bu Kılavuzda açıklanan prosedürler, tamamen ya da kısmen Banka kredileri veya hibeleri ya da lehtar tarafından ulanılan vakıf fonları 7 ile finanse edilen danışmanlık hizmetlerine yönelik tüm sözleşmeler için uygulanır. Bu kaynaklardan finanse edilmeyen danışmanlık hizmetlerini tedarik ederken Borçlu başka prosedürler benimseyebilir. Bu gibi durumlarda Banka (a) kullanılacak olan prosedürlerin gerekli mesleki yeterliliklere sahip olan danışmanların seçilmesini sağlayacağına, (b) seçilen danışmanların görevlerini üzerinde mutabık kalınan plana göre yürüteceğine, ve (c) hizmetlerin kapsamının projenin ihtiyaçlarına uygun olduğuna ikna olacaktır. Menfaat İlişkisi 1.9 Banka nın politikası danışmanların profesyonel, nesnel ve tarafsız olarak tavsiye sunmalarını, gelecekteki işleri dikkate almaksızın her zaman müşterinin çıkarlarını üstün tutmalarını ve tavsiye sunarken diğer görevler ve kendi şirketlerinin çıkarları ile tutarsızlık içine girmemelerini gerektirmektedir. Danışmanlar, başka müşterilere yönelik önceki ya da mevcut yükümlülükleri ile çelişki doğuracak olan ya da onları görevlerini Borçlunun çıkarı doğrultusunda yürütemez hale getirecek bir konumda bırakacak olan görevler için istihdam edilmezler. Yukarıda belirtilenlerin genellik niteliği saklı kalmak kaydıyla danışmanlar, aşağıda belirtilen koşullarda işe alınmayacaktır: (a) Danışmanlık faaliyetleri ile malların, işlerin ya da (bu Kılavuzun kapsadığı danışmanlık hizmetleri dışındaki 8 ) hizmetlerin tedariki arasında çelişki olması: Borçlu tarafından bir proje için malları, işleri ya da (bu Kılavuzun kapsadığı danışmanlık hizmetleri dışındaki) hizmetleri sağlamak üzere tutulan bir danışmanlık firması ve onun bağlı kuruluşlarından her biri, bu mallar, işler ya da hizmetler ile ilişkili danışmanlık hizmetlerini vermekten men edilecektir. Aynı şekilde bir projenin hazırlanması ya da uygulanması için danışmanlık hizmetleri vermek üzere tutulmuş olan bir firma ve onun bağlı kuruluşlarından her biri, sonradan firmanın söz konusu hazırlama ya da uygulama için verdiği danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan ya da bu hizmetler ile ilişkili olan malları, işleri ya da (bu Kılavuzun kapsadığı danışmanlık hizmetleri dışındaki) hizmetleri sağlamaktan men edilecektir. (b) Danışmanlık görevleri arasında çelişki olması: (Personelleri ve altdanışmanları da dahil olmak üzere) danışmanlar ya da bağlı kuruluşlarından herhangi biri, niteliği gereği danışmanların başka bir görevi ile çelişkili olabilecek herhangi bir görev için tutulamazlar. Bir örnek verilecek olursa, bir altyapı projesi için mühendislik tasarımını hazırlamak üzere tutulan danışmanlara aynı proje için bağımsız bir çevre değerlendirmesi hazırlama görevi verilemez ve bir müşteriye kamu varlıklarının özelleştirilmesi konusunda yardım sağlayan danışmanlar söz konusu varlıkları satın alamazlar ya da bu varlıkların satın alınması tavsiyesini veremezler. Benzer olarak, bir görev için Şartname (TOR) hazırlamak üzere tutulan danışmanlar söz konusu görev için tutulmayacaklardır. 7 Vakıf Fonu (Trust Fund) Anlaşması bu hükümler ile çelişmediği müddetçe; bir çelişkinin olması durumunda, Anlaşma üstün olacaktır. 8 Bu Kılavuzun 1.7. paragrafına bakınız. 9

11 (c) Borçlunun personeli ile ilişki: (i) sözleşmenin TOR unun hazırlanmasının, (ii) söz konusu sözleşmeye yönelik seçim prosedürünün ya da (iii) söz konusu sözleşmenin denetiminin herhangi bir bölümüne doğrudan ya da dolaylı olarak katılan Borçlunun personelinin (ya da projeyi uygulayan kuruluşun personelinin ya da kredinin lehtarlarından birinin personelinin) bir üyesi ile biri iş ya da aile ilişkisi bulunan Danışmanlar ile (Personelleri ve alt-danışmanları da dahil olmak üzere), bu ilişkiden kaynaklanan çelişki, seçim süreci ve sözleşmenin ifası süresince Banka tarafından kabul edilebilir bir biçimde çözüme kavuşturulmadığı müddetçe, sözleşme yapılamaz. Adil Olmayan Rekabet Avantajı 1.10 Seçim sürecinde adalet ve saydamlık, belirli bir görev için rekabet eden danışmanların ya da onların bağlı kuruluşlarının daha önceden söz konusu görev ile ilişkili danışmanlık hizmetleri vermiş olmaktan dolayı bir rekabet avantajı elde edemezler. Bu amaç doğrultusunda Borçlu, tüm kısa listede yer alan danışmanlara, teklif isteme dokumanlari ile birlikte, yukarıda belirtilen anlamda bir danışmana rekabet avantajı sağlayacak olan tüm bilgileri verecektir. Uygunluk (Secilebilirlik) 1.11 Rekabeti desteklemek adına Banka, tüm ülkelerden firmaların ve bireylerin, Banka nın finanse ettiği projeler için danışmanlık hizmetleri önermelerine izin vermektedir. Katılım koşulları, firmanın söz konusu sözleşmeyi ifa edebilme yeteneğinin sağlanması için temel olan koşullar ile sınırlı olacaktır. 9 Ancak, (a) Danışmanlar (i) yasalar ya da resmi düzenlemeler nedeniyle Borçlunun ülkesinin danışmanın ülkesi ile ticari ilişkileri yasaklaması ve Banka nın söz konusu danışmanın reddedilmesinin gerekli danışmanlık hizmetlerinin tedarikinde etkili rekabeti engellemeyeceği görüşünde olması halinde ya da (ii) Birleşmiş Milletler Charterının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karara uymak amacı ile Borçlunun ülkesinin herhangi bir ülkeye, şahsa ya da kuruluşa ödeme yapılmasını yasaklaması halinde, reddedilebilirler. Borçlunun ülkesinin bu türden bir karara uymak amacı ile belirli bir firmaya ya da belirli mallar için ödeme yapılmasını yasaklaması halinde, söz konusu firma reddedilebilir. (b) Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki teşebbüsler ya da kuruluşlar ancak (i) hukuki ve mali açıdan özerk olduklarını, (ii) ticaret hukuku kapsamında faaliyet gösterdiklerini ve (iii) Borçluya ya da Alt-Borçluya bağlı kuruluşlar olmadıklarını gösterdikleri takdirde katılabilirler. (c) (b) maddesine bir istisna olarak, Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki üniversiteler ya da araştırma merkezleri benzersiz ve istisnai nitelikte oldukları ve katılımları projenin uygulanması için kritik önem taşıdığı takdirde Banka, her bir durum için ayrı değerlendirme yaparak, söz konusu kurumların tutulmasını kararlaştırabilir. Aynı temel üzerinde üniversite 9 Banka Tayvan dan ve Çin den firmaların ve bireylerin Banka tarafından finanse edilen danışmanlık hizmetleri için teklif sunmalarına izin vermektedir. 10

12 profesörleri ya da araştırma kurumlarından bilim adamları ile, Banka finansmanı altında bireysel olarak sözleşme yapılabilir. (d) Resmi görevliler ve devlet memurları ancak (i) ücretsiz izinde oldukları; (ii) izin almadan hemen önce çalışmakta oldukları kuruluş tarafından tutulmadıkları ve (iii) istihdamları bir çıkar çatışması yaratmadığı takdirde (bkz. paragraf 1.9) bireyler olarak ya da bir danışmanlık firması ekibinin üyeleri olarak tutulabilirler. (e) Banka tarafından bu Kılavuzun paragraf (d) alt-paragrafı kapsamında seçilemez olduğu ilan edilen bir firma, Banka nın belirleyeceği bir süre boyunca Banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için seçilemez olarak kalacaktır. Önceden Sözleşme ve Geriye Dönük Finansman 1.12 Belli bazı koşullar altında, örneğin projenin uygulanmasının hızlandırılması için gerekli olduğu takdirde, Borçlu, Banka nın onayı ile, ilişkili Kredi Anlaşması imzalanmadan önce danışmanların seçimini gerçekleştirmeyi isteyebilir. Bu süreç, önceden sözleşme olarak adlandırılmaktadır. Bu gibi durumlarda duyuru da dahil olmak üzere seçim prosedürleri bu Kılavuza uygun olarak gerçekleştirilecektir ve Banka, Borçlu tarafından kullanılan süreci inceleyecektir. Bir Borçlu bu türden peşin ihaleyi tüm riski kendisi üstlenerek yapar ve Banka tarafından prosedürler, dokümantasyon ya da sözleşme teklifi ile ilgili olarak yayınlanan herhangi bir itiraz yoktur belgesi, Banka yı söz konusu proje için kredi verme yükümlülüğü altına sokmaz. Sözleşme imzalandığı takdirde Borçlu tarafından kredi anlaşmasının imzalanmasından önce sözleşme kapsamında yapılan harcamaların Banka tarafından geri ödenmesi, geriye dönük finansman olarak adlandırılır ve buna yalnızca Kredi Anlaşmasında belirlenen sınırlar çerçevesinde izin verilir. Danışmanlar arasında İşbirliği 1.13 Danışmanlar; ilgili uzmanlık alanlarını birleştirmek, tekliflerinin teknik açıdan yanıt verme kapasitelerini güçlendirmek ve daha büyük uzman havuzlarını kullanabilmek, daha iyi yaklaşımlar ve metodolojiler kullanabilmek ve, bazı durumlarda, daha düşük fiyatlar teklif edebilmek için bir ortak girişim biçiminde ya da bir alt-danışmanlık anlaşması kapsamında birbirleri ile birleşebilirler. Bu tür bir birleşme (herhangi belirli bir görevden bağımsız olarak) uzun vadeli ya da belirli bir göreve yönelik olabilir. Borçlunun ortak girişim biçiminde bir birleşme gerçekleştirmesi halinde oluşan birlik, firmalardan birini birliği temsil etmek üzere tayin etmelidir; ortak girişimin tüm üyeleri sözleşmeyi imzalayacak ve anlaşmanın tamamı için müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Kısa liste kesinleştirildikten ve Teklif İsteme Dokümanı (RFP) yayınlandıktan sonra, kısa listede yer alan firmalar arasında ortak girişim ya da alt-danışmanlık biçiminde gerçekleştirilecek herhangi bir birleşmeye ancak Borçlunun onayı olduğu takdirde izin verilecektir. Borçlular danışmanlardan herhangi spesifik bir firma ya da firmalar grubu ile birlik oluşturmalarını istemeyeceklerdir ama yeterlik sahibi ulusal firmalar ile birleşmeyi teşvik edebilirler. 11

13 Banka İncelemesi, Yardım ve İzleme 1.14 Banka, seçim prosedürünün bu Kılavuzun hükümlerine uygun olarak yürütüldüğünden emin olmak için, Borçlunun danışmanları işe almasını inceler. İnceleme prosedürleri Ek 1 de açıklanmıştır Özel koşullar altında ve Borçludan gelen yazılı bir isteğe yanıt olarak Banka, görevi üstlenebilecek kapasiteye sahip olmalarını beklediği firmaların kısa listelerini 10 ya da uzun listelerini 11 Borçluya verebilir. Listenin verilmesi, danışmanların kabulü anlamına gelmez. Borçlu, dilediği gibi herhangi bir ismi silebilir ya da başka isimler ekleyebilir; ancak nihai kısa liste, Borçlu RFP yi yayınlamadan önce, onaylanması için Banka ya sunulacaktır Borçlu, danışmanların performansının denetlenmesinden ve danışmanların görevi sözleşmeye uygun olarak yürütmelerinin sağlanmasından sorumludur. Banka personeli, Borçlunun ya da danışmanların sorumluluklarını üstlenmeksizin, işin geçerli standartlara uygun olarak yürütüldüğünden ve kabule edilebilir verilere dayandırıldığından emin olmak için işi izleyecektir. Uygun şekilde Banka, Borçlu ile danışmanlar arasındaki görüşmelere katılabilir ve, gerektiği takdirde, görevlendirme ile ilgili konular ele alınırken Borçluya yardımcı olabilir. Projenin önemli bir bölümünün danışmanların merkez ofislerinde yürütüldüğü durumlarda Banka personeli, Borçlunun onayı ile, danışmanların işlerini incelemek için bu ofisleri ziyaret edebilir. Yanlış Tedarik 1.17 Danışmanların seçiminin ya da hizmet sözleşmelerinin yapılmasının Kredi anlaşmasının üzerinde mutabık kalınan hükümlerine ve Banka tarafından onaylanan Tedarik Planına 12 uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde Banka, danışmanlık hizmetlerinin masraflarını finanse etmez. Bu gibi durumlarda Banka yanlış tedarik ilan edecektir ve, benimsediği politikanın gereği olarak, kredinin yanlış tedarik edilmiş olan hizmetlere ayrılan bölümünü iptal edecektir. Buna ek olarak Banka, Kredi Anlaşması kapsamında öngörülen diğer çözüm yollarına başvurabilir. Banka dan itiraz yoktur belgesinin alınmasının ardından sözleşme yapıldıktan sonra dahi, itiraz yoktur belgesinin Borçlu tarafından verilen eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgilere dayalı olarak verildiği ya da sözleşmenin şart ve koşullarının Banka nın onayı olmaksızın değiştirildiği kanaatine vardığı takdirde Banka yanlış tedarik ilan edebilir. Banka ya Atıflar 1.18 Borçlu, RFP de ve diğer belgelerde Banka ya atıfta bulunurken aşağıda belirtilen dili 13 kullanacaktır: 10 Kısa Liste: bkz. paragraf 2.6, 2.7 ve Uzun Liste: Kısa listeye dahil edilebilecek olan potansiyel firmalara ilişkin bir ön liste. 12 Bkz. paragraf Bu dil, bir IDA kredisinin ya da bir hibenin veya bir vakıf fonunun kullanıldığı durumlarda uygun şekilde değiştirilecektir. 12

14 [Borçlunun Adı] [Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankası ndan] (Banka dan), [projenin adı] nın maliyetine yönelik olarak ABD$ tutarında bir [kredi] almıştır [ya da talep etmiştir] ve bu [kredinin] bir bölümünü bu Sözleşme kapsamındaki seçilebilir ödemelere ayırma niyetindedir. Banka tarafından ödemeler yalnızca [Borçlunun ya da temsilcisinin adı] nın isteği üzerine ve Banka nın onayı üzerine yapılacaktır ve, her açıdan, [Kredi] Anlaşma[sı]nın şart ve koşullarına tabi olacaktır. [Kredi] Anlaşma[sı], söz konusu ödemenin ya da ithalatın Banka nın bilgisine göre Birleşmiş Milletler Charterının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karar ile yasaklanmış olması halinde, şahıslara ya da kuruluşlara veya herhangi bir mal ithalatı için ödeme yapılması amacı ile [Kredi] Hesaptan[ından] para çekilmesini yasaklamaktadır. [Borçlunun adı] dışında hiçbir taraf, [Kredi] Anlaşma[sı] vasıtasıyla herhangi bir hak alamaz ya da [Kredi] işlemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Eğitim ya da Bilgi Aktarımı 1.19 Görevin Borçlunun personeline ya da ulusal danışmanlara eğitim verilmesi ya da bilgi aktarılması yönünde önemli bir unsur içermesi halinde TOR de, eğiticilere ve eğitim alacaklara ilişkin ayrıntılar, aktarılacak beceriler, zaman çerçevesi ve düzenlemelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi de dahil olmak üzere eğitim programının amaçları, niteliği, kapsamı ve hedefleri belirtilecektir. Eğitim programının maliyeti danışmanın sözleşmesine ve görev için hazırlanan bütçeye dahil edilecektir. Dil 1.20 RFP ve teklifler, Borçlunun tercihine bağlı olarak, aşağıdaki dillerden birinde hazırlanacaktır: İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca. Kazanan danışman ile imzalanacak olan sözleşme, RFP için seçilen dilde yazılacaktır ve bu dil, Borçlu ile seçilen danışman arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen dil olacaktır Bu Kılavuzun paragrafında belirtildiği gibi İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca olarak hazırlanmasının yanı sıra RFP, Borçlunun tercihine bağlı olarak, Borçlunun ülkesinin ulusal dilinde (ya da borçlunun ülkesinde ticari işlemlerde ülke çapında kullanılan dilde) de yazılabilir. 14 RFP nin ve ihale belgelerinin iki dilde hazırlanması halinde danışmanların tekliflerini bu iki dilden birinde sunmalarına izin verilecektir. Bu gibi durumlarda seçilen danışman ile imzalanan sözleşme, teklifin sunulduğu dilde yazılacaktır ve bu durumda bu dil, Borçlu ile hak sahibi danışman arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen dil olacaktır. Sözleşmenin İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca dışında bir dilde imzalanması ve sözleşmenin Banka nın ön incelemesine tabi olması durumunda Borçlu, sözleşmenin RFP nin hazırlandığı uluslararası olarak kullanılan dile tercümesini Banka ya verecektir. Danışmanların iki dilde sözleşme imzalamaları istenmemekte ve buna izin verilmemektedir. 14 Kullanılacak olan dil Banka yı tatmin edecektir. 13

15 Sahtekarlık ve Yolsuzluk 1.22 Banka, benimsediği politika gereği, (Banka kredilerinin lehtarları da dahil olmak üzere) Borçluların ve Banka tarafından finanse edilen sözleşmeler kapsamındaki danışmanların seçim ve söz konusu sözleşmelerin ifası sırasında en yüksek etik standardını gözetmelerini istemektedir. Bu politikayı gözetmek için Banka: (a) bu hükmün amaçları doğrultusunda aşağıda verilen tanımlamaları yapmaktadır: (i) (ii) (iii) (iv) yolsuzluk uygulaması ; seçim sürecinde ya da sözleşmenin ifasında herhangi bir kamu görevlisinin 15 hareketlerini etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli şeyin önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına gelmektedir; sahtekarlık uygulaması ; bir seçim sürecini ya da bir sözleşmenin ifasını etkilemek için gerçeklerin yanlış sunulması ya da sunulmaması anlamına gelmektedir; hileli uygulamalar ; Borçlunun bilgisi dahilinde ya da haricinde, iki ya da daha fazla danışman arasında fiyatların yapay, rekabetçi olmayan düzeylerde belirlenmesi için tasarlanan bir planın ya da düzenlemenin yapılması anlamına gelmektedir; baskıcı uygulamalar ; şahısların bir tedarik sürecine katılımlarını etkilemek ya da bir sözleşmenin ifasını etkilemek için şahıslara ya da onların mülküne doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verilmesi ya da zarar verilmesi tehdidinde bulunulması anlamına gelmektedir. (b) (c) (d) sözleşme için önerilen danışmanın söz konusu sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da bir aracı yoluyla, yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir; herhangi bir zamanda Borçlunun ya da bir Kredi lehtarının temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu sözleşmenin ifası sırasında yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu ve Borçlunun durumu düzeltmek için Banka yı tatmin edecek uygun bir eylemi zamanında uygulamaya koymadığını tespit ettiği takdirde, Kredinin sözleşmeye ayrılan bölümünü iptal edecektir; herhangi bir zamanda danışmanın Banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için rekabet ederken ya da sözleşmenin ifası sırasında doğrudan ya da bir aracı yoluyla yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit ettiği takdirde, söz konusu danışmana, onu seçilemez 15 Tedarik kararlarını alan ya da inceleyen Dünya Bankası personelini ve diğer kuruluşların çalışanlarını kapsamaktadır. 14

16 olarak ilan etmek de dahil olmak üzere, sınırsız ya da belirli bir süre boyunca yaptırım uygulayacaktır. (e) bir Banka kredisi tarafından finanse edilen sözleşmelere danışmanların Banka ya hesaplarını, kayıtlarını, teklif sunumu ile ilişkili diğer belgelerini ve sözleşmenin ifasını teftiş etme izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün dahil edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır Banka nın spesifik onayı ile bir Borçlu, Banka tarafından finanse edilen daha büyük sözleşmelere yönelik RFP ye danışmanın bir sözleşme için rekabet ederken ve bir sözleşmeyi ifa ederken ülkenin RFP de listelendiği şekliyle (rüşvet de dahil olmak üzere) sahtecilik ve yolsuzluk karşıtı yasalarını gözeteceğine ilişkin bir taahhütte bulunmasını öngören bir şartı dahil edebilir. 16 Banka, söz konusu taahhüdü yöneten düzenlemelerin Banka yı tatmin edecek nitelikte olması halinde, Borçlu ülkenin isteği üzerine söz konusu şartın sözleşmeye dahil edilmesini kabul edecektir. Satınalma Planı 1.24 Projenin hazırlamasının bir parçası olarak Borçlu, Banka tarafından kabul edilebilir olan bir Satınalma Planı 17 hazırlayacak, ve bu Satınalma Planını Kredi görüşmelerinden önce onaylaması için Banka ya sunacaktır; bu Satınalma Planında şunlar belirtilecektir: (a) en az 18 aylık bir ilk süre boyunca projenin yürütülmesi için gerekli olacak danışmanlık hizmetleri için belirlenen sözleşmeler; (b) danışmanlık hizmetlerinin seçimine yönelik önerilen yöntemler ve (c) ilişkili Banka inceleme prosedürleri. 18 Borçlu, projenin süresi boyunca Satınalma Planını yıllık olarak ya da ihtiyaç duyuldukça güncelleyecektir. Borçlu, Satınalma Planını Banka tarafından onaylandığı şekliyle uygulayacaktır. Seçim Süreci II. KALİTE VE MALİYETE DAYALI SEÇİM (QCBS), 2.1 QCBS, kısa listede yer alan firmalar arasında başarılı firmanın seçiminde teklifin kalitesini ve hizmetlerin maliyetini dikkate alan rekabetçi bir süreç kullanır. Bir seçim faktörü olarak maliyet, ihtiyatlı bir biçimde kullanılacaktır. Kalite ve maliyete göreceli olarak verilecek ağırlık, her bir durum için görevin niteliğine bağlı olarak belirlenecektir. 16 Örnek olarak bu türden bir taahhüt şu şekilde yazılabilir: Yukarıdaki ihale için rekabet ederken (ve ihaleyi aldığımız takdirde sözleşmeyi ifa ederken) Müşterinin ülkesinde geçerli olan ve Müşteri tarafından bu sözleşmenin RFP sinde listelenen sahtecilik ve yolsuzluk karşıtı kanunlara kesin olarak uymayı taahhüt ederiz. 17 Projenin malların, işlerin ve danışmanlık harici hizmetlerin tedarikini kapsadığı durumlarda Satınalma Planı ayrıca malların, işlerin ve danışmanlık harici hizmetlerin IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsamında Tedarike ilişkin Kılavuz a uygun olarak tedarik edilmesine ilişkin yöntemleri de içermelidir. Banka, ilişkili kredi onaylandıktan sonra, ilk Tedarik Planını kamuoyuna ifşa edecektir; ek güncellemeler, Banka onları onayladıktan sonra ifşa edilecektir. 18 Bkz. Ek 1. 15

17 2.2 Seçim süreci, aşağıdaki adımları içerecektir: (a) (b) TOR nin hazırlanması; maliyet tahmininin ve bütçenin hazırlanması; (c) ilan ; (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) danışmanların kısa listesinin hazırlanması; RFP nin hazırlanması ve yayınlanması [RFP şunları içermelidir: Davet Mektubu (LOI); Danışmanlara Talimatlar (ITC); TOR ve önerilen sözleşme taslağı]; tekliflerin alınması; teknik tekliflerin değerlendirilmesi: Kalitenin ele alınması; mali tekliflerin aleni açılması; mali teklifin değerlendirilmesi; kalite ve maliyete ilişkin son değerlendirme; ve seçilen firma ile müzakerelerin yapılması ve ihalenin verilmesi. İş Tanımı (TOR) 2.3 Borçlu, görev için TOR u hazırlamaktan sorumlu olacaktır. TOR, görevin alanında uzmanlaşmış kişi(ler) ya da firma tarafından hazırlanacaktır. TOR de açıklanan hizmetlerin kapsamı, kullanılabilir olan bütçe ile uyumlu olacaktır. TOR da görevin amaçları, hedefleri ve kapsamı açık şekilde tanımlanacak ve (mevcut ilgili çalışmaların bir listesi ve temel veriler dahil olmak üzere) danışmanların tekliflerini hazırlamalarını kolaylaştıracak arka plan bilgileri verilecektir. Eğer bilgi aktarımı ya da eğitim verilmesi amacı söz konusu ise bu, danışmanların gerekli kaynakları öngörebilmelerini sağlamak adına, eğitilecek personelin sayısı vb. gibi ayrıntılar ile birlikte spesifik olarak açıklanmalıdır. TOR de görevin yürütülmesi için gerekli olan hizmetler ve araştırmalar ile (örneğin raporlar, veriler, haritalar, araştırmalar gibi) beklenen sonuçlar listelenecektir. Ancak TOR fazla ayrıntılı ve esneklikten uzak olmamalı ve böylelikle rakip danışmanların kendi metodolojilerini ve personel görev dağılımını sunabilmelerine olanak sağlanmalıdır. Firmalar, tekliflerinde TOR üzerine yorum yapmaya teşvik edileceklerdir. Borçlunun ve danışmanların ayrı sorumlulukları TOR de açık şekilde tanımlanmalıdır. Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.4 Gerçekçi bütçe kaynakları ayrılacaksa, iyi düşünülüp planlanmış bir maliyet tahmini çok önemlidir. Maliyet tahmini, Borçlunun görevin yürütülmesi 16

18 için ihtiyaç duyulan kaynaklara ilişkin değerlendirmesine dayalı olacaktır: Personel zamanı, lojistik destek ve fiziksel girdiler (örneğin taşıtlar, laboratuar ekipmanı). Maliyetler iki geniş kategoriye bölünecektir: (a) ücret ya da maaş (kullanılan sözleşme türüne göre) ve (b) geri ödenebilir maliyetler; bu ikinci kategori de yabancı ve yerel maliyetler olarak ikiye bölünecektir. Personel zamanı maliyeti, yabancı ve ulusal personel için gerçekçi bir zemine dayalı olarak tahmin edilecektir. İlan 2.5 Tüm projeler için Borçlunun bir Genel Satınalma İlanı taslağı hazırlayıp Banka ya sunması gerekmektedir. Banka bu bildirimin UN Development Business online da (UNDB online) ve Development Gateway s dgmarket ta yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 19 İlgi beyanlarını almak için Borçlu, Genel Satınalma İlanında beklenen danışmanlık görevlerinin bir listesini dahil edecek 20 ve resmi gazetede, ulusal bir gazetede ya da ücretsiz erişimin olduğu bir elektronik portalda danışmanlık firmaları için her bir sözleşmeye yönelik ilgi beyanları isteği ile ilgili bir duyuruda bulunacaktır. Ek olarak, ABD$ ını aşması beklenen sözleşmeler, UNDB online da ve dgmarket ta duyurulacaktır. Borçlular ayrıca uluslararası bir gazetede ya da bir teknik dergide ilgi beyanları için istek duyurusunda bulunabilirler. İstenen bilgiler, firmanın uygunluğuna ilişkin bir karara varabilmek için gerekli olan minimum bilgiler olacak ve danışmanların ilgilerini ifade etmelerini engelleyecek ölçüde karmaşık olmayacaktır. Basvurular için, kısa listenin hazırlanmasından önce, UNDB online da duyurunun yayınlanmasının ardından en az 14 gün süre tanınacaktır. Danışmanların Kısa Listesi 2.6 Borçlu, kısa listenin hazırlanmasından sorumludur. Borçlu, ilgilendiklerini ifade eden firmalar arasında ilgili yeterliklere sahip olanlara öncelik tanıyacaktır. Kısa listeler geniş bir coğrafi alana yayılmış olarak altı firmadan oluşacaktır ve bir ülkeden en fazla iki firmayı ve, gelişmekte olan ülkelerden yeterlik sahibi firmalar tespit edilemediği takdirde, bir gelişmekte olan ülkeden en az bir firmayı içerecektir. Banka, örneğin belirli bir görev için az sayıda firmanın ilgilendiğini ifade ettiği ya da sözleşmenin boyutu daha geniş bir rekabet için gerekçe sunmadığı durumlar gibi özel koşullar altında daha az sayıda firmadan oluşan kısa listeleri kabul edebilir. Kısa listenin oluşturulması amacı doğrultusunda bir firmanın uyruğu, firmanın tescilli olduğu ya da kurulduğu ülke olacaktır ve bir Ortak Girişimin söz konusu olduğu durumlarda Ortak Girişimi temsil etmek üzere tayin edilen firmanın uyruğu olacaktır. Banka, Borçlu ile bir kısa listenin genişletilmesini ya da daraltılmasını kararlaştırabilir; ancak Banka bir kısa liste için itiraz yoktur belgesi yayınladıktan sonra Borçlu, Banka nın onayı olmaksızın bu listeye isim eklemeyecek ya da listeden isim silmeyecektir. 19 UNDB, Birleşmiş Milletler in bir yayınıdır. Abonelik ile ilgili bilgiler, şu adresten temin edilebilir. Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY , USA (İnternet sitesi: e-posta: Development Gateway Market, Development Gateway Foundation ın bir elektronik portalıdır: 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA (İnternet sitesi: 20 Genel Satınalma Planı Borçlu tarafından hazırlanır ve Banka ya sunulur; Banka, Satınalma Planının United Nations Development Business ta (UNDB online) ve Development Gateway Market ta (dgmarket) yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 17

19 İlgilendiklerini ifade eden firmalara ve özel olarak istekte bulunan diğer firmalara firmaların nihai kısa listesi verilecektir. 2.7 Görevin Banka tarafından onaylanan Tedarik Planında belirlenen tavanın (ya da tavanların) altında kaldığı 21, rekabetçi maliyetlere sahip bir kısa listesinin oluşturulması için yeterli sayıda yeterlik sahibi firmanın mevcut olduğu ve yabancı danışmanları kapsayan rekabetin ilk izlenim olarak gerekçelendirilemediği ya da yabancı danışmanların ilgilendiklerini ifade etmedikleri durumlarda kısa liste tamamen ulusal danışmanlardan (ülkede tescilli olan ya da kurulmuş olan firmalardan) oluşabilir. Bu aynı miktarlar, Bankanın (devletin ve/veya donörlerin fonlarının havuzda toplandığı) Sektör Geneli Yaklaşımlarını (SWAps) 22 destekleyen kredi işlemlerinde bir eşik olarak kullanılacak ve bu eşiğin altına düşüldüğünde kısa listeler tamamen Banka ile üzerinde mutabık kalınan prosedürler kapsamında seçilen ulusal firmalardan oluşacaktır. Ancak yabancı firmaların ilgilendiklerini ifade etmeleri halinde bu firmalar da dikkate alınacaktır. 2.8 Kısa liste tercihen aynı kategoriye ait, benzer kapasiteye ve işletme hedeflerine sahip olan danışmanlardan oluşacaktır. Bunun sonucu olarak kısa liste normal olarak aynı uzmanlık alanında faaliyet gösteren benzer deneyimlere sahip olan firmalardan ya da kâr gözetmeyen kuruluşlardan (NGO lar, Üniversiteler, BM Organları vb.) olusacaktir. Kisa listenin yukaridakilerin bir karisimindan olustugu durumlarda seçim, Kaliteye Dayalı Seçim (QBS) ya da (küçük görevler için) Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 23 Kısa liste, Bireysel Danışmanları içermeyecektir. Teklif İsteme Dokümanını (RFP) Hazırlanması ve Yayınlanması 2.9 RFP şunları içerecektir: (a) bir Davet Mektubu, (b) Danışmanlara yönelik Bilgiler, (c) TOR ve (d) önerilen sözleşme. Borçlular, Banka tarafından yayınlanan geçerli standart RFP leri kullanacaklardır ve projeye özgü koşulların karşılanabilmesi için gerekli olduğu takdirde Banka tarafından kabul edilebilir olan minimum düzeyde değişiklik yapacaklardır. Bu türden değişiklikler, yalnızca RFP veri kâğıdı aracılığıyla yapılacaktır. Borçlular, RFP ye dahil edilen tüm belgeleri listeleyeceklerdir. Bankanın kullanılacak olan sistemin yeterliliğine ikna olması halinde Borçlu, RFP nin dağıtımı için bir elektronik sistem kullanabilir. RFP nin elektronik olarak dağıtıldığı durumlarda elektronik sistem, RFP de değişiklik yapılmasını önleyecek düzeyde güvenli olacak ve kısa listede yer alan danışmanların RFP ye erişimlerini kısıtlamayacaktır. Davet Mektubu (LOI) 21 Her bir durumda; projenin niteliği, ulusal danışmanların kapasitesi ve görevlerin karmaşıklığı dikkate alınarak dolar tavan düzeyleri belirlenecektir. Tavan (ya da tavanlar) hiçbir durumda Borçlunun Ülkesine yönelik Ülke Tedarik Değerlendirme Raporunda (CPAR) belirtilen miktarı aşmayacaktır. Kredi kullanan her bir ülke için dolar tavan düzeyler, Banka nın internet sitesinde açıklanacaktır. 22 SWAP ler kalkındırma kuruluşları tarafından ülkenin önderlik ettiği ve ölçekleri tek bir projeye göre daha büyük olan programları desteklemeye yönelik bir yaklaşımı temsil etmektedir. Tipik olarak bir sektörün tamamını ya da büyük bölümlerini kapsar. 23 Küçük ün ne olduğunu tanımlayan dolar eşikleri her bir durumda, görevin niteliği ve karmaşıklığı dikkate alınarak belirlenecektir ama ABD$ ını aşmayacaktır. 18

20 2.10 LOI de Borçlunun danışmanlık hizmetlerinin teminine yönelik olarak bir sözleşme yapma yönündeki niyeti, fonların kaynağı, müşteri ile ilgili ayrıntılar ve tekliflerin sunulması ile ilgili tarih, zaman ve adres belirtilecektir. Danışmanlara Talimatlar (ITC) 2.11 ITC, danışmanlara tekliflerini hazırlamada yardımcı olacak tüm gerekli bilgileri içerecek ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi vererek ve değerlendirme kriterleri ile faktörlerini, bunların farklı ağırlıklarını ve geçer düzeyde olabilmek için gerekli olan minimum yeterlik notunu belirterek, seçim prosedürüne mümkün olduğu kadar şeffaflık getirecektir. ITC de danışmanlardan istenecek (personel zamanında) anahtar personel girdilerinin düzeyine ya da toplam bütçeye ilişkin bir tahmin belirtilecektir (bunların ikisi birden belirtilmeyecektir). ITC de teklifin geçerlilik süresi belirlenecektir ve bu süre tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmenin kiminle yapılacağına karar verilmesi, Banka incelemesi ve sözleşme müzakerelerinin kesinleştirilmesi için yeterli olacaktır. ITC ye dahil edilmesi gereken bilgilerin ayrıntılı bir listesi Ek 2 de verilmiştir. Sözleşme 2.12 Bu Kılavuzun IV. Kısmında en yaygın sözleşme türleri kısaca tartışılmaktadır. Borçlular, Banka tarafından yayınlanan uygun Standart Sözleşme Formunu kullanacaklar ve ülkeye ve projeye özgü konuların ele alınabilmesi için gerekli olduğu takdirde Banka tarafından kabul edilebilir olan minimum düzeyde değişiklik yapacaklardır. Bu türden değişiklikler yalnızca Sözleşme Bilgi Formunda ya da Sözleşmenin Özel Koşullarında yapılacak ve Banka nın Standart Formunda bulunan Sözleşmenin Genel Koşulları bölümünün yazımı değiştirilerek yapılmayacaktır. Bu sözleşme formlari, danışmanlık hizmetlerinin çoğunu kapsamaktadır. Bu formların uygun olmadığı durumlarda (Örneğin sevkıyat öncesi muayene, tedarik hizmetleri, üniversitelerde öğrencilerin eğitimi, özelleştirmede reklâmcılık faaliyetleri ya da eşleştirme gibi konularda) Borçlular, Banka tarafından kabul edilebilir olan diğer sözleşme formlarını kullanacaklardır. Tekliflerin Alınması 2.13 Borçlu, danışmanlara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanıyacaktır. Tanınacak olan süre göreve bağlı olacaktır ama normal olarak (örneğin sofistike bir metodolojinin belirlenmesini, disiplinler arası bir mastır planının hazırlanmasını gerektiren görevler için) dört haftadan az ya da üç aydan fazla olmayacaktır. Bu süre zarfında firmalar, RFP de verilen bilgiler hakkında daha fazla izahat isteyebilirler. Borçlu bu izahatları yazılı olarak temin edecek ve kısa listede bulunan (teklif sunma niyetinde olan) tüm firmalara bir nüshasını gönderecektir. Gerekli olduğu takdirde Borçlu, tekliflerin sunulacağı son tarihi erteleyebilir. Teknik ve mali teklifler aynı anda sunulacaktır. Son tarihin ardından teknik ya da mali teklifte tadilat yapılması kabul edilmeyecektir. Sürecin bütünlüğünün korunabilmesi için teknik ve mali teklifler ayrı mühürlü zarflar içinde sunulacaktır. Teknik zarflar, tekliflerin sunulabileceği sürenin sona ermesinin ardından ilgili departmanlardan (uygun şekilde teknik, mali, hukuki departmanlardan) seçilen görevlilerden oluşan bir komisyon tarafından derhal 19

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) I. Giriş 1.1 Amaç 1.2 Genel Düşünceler 1.5 Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.6 Seçilebilirlik 1.9 Peşin İhale ve Geriye Dönük Finansman

Detaylı

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN DUNYA

Detaylı

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE)

IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IBRD KREDİLERİ VE IDA KREDİLERİ KAPSAMINDA TEDARİKE İLİŞKİN KILAVUZ (PEMBE) BU DOKUMAN

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ BU DOKÜMAN TERCÜME OLUP İNGİLİZCE ORJİNALİ İLE BİR CELİŞKİ OLMASI HALİNDE İNGİLİZCESİ GEREKLİDİR. HATALI UYGULAMALARDAN DÜNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No:

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz : 8531-TR

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Dünya Bankası Teftiş Paneli. Sorunlarınızı dinlemeye hazırız..

Dünya Bankası Teftiş Paneli. Sorunlarınızı dinlemeye hazırız.. Dünya Bankası Teftiş Paneli Sorunlarınızı dinlemeye hazırız.. Ne Teftiş Paneli Nedir? Teftiş Paneli, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından 1993 yılında Dünya Bankası tarafından finanse edilen

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1 ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol İstanbul Üniversitesi ile. Üniversitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır. Protokolün Konusu Madde 2

Detaylı

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması İHALE DOSYASI Ofis malzemelerinin Satın Alınması İhale Referans Numarası: PT-2016-002 İhale Dosyası / PT-2016-002 1 / 5 İHALE ŞARTNAMESİ Hayata Destek Derneği (STL) Suriye ve Irak dan gelen sığınmacılara

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz : 8531-TR

Detaylı

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Destekleyici Doküman Türleri Amaçlar Destekleyici doküman gerekliliklerinin anlaşılması Farklı tür destekleyici dokümanların ve bunların uygun kullanımının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde üniversite dışı kaynaklarından desteklenen araştırma projeleri geliştirme sürecini tanımlamak, proje başvuru ve sözleşme müzakere sürecini

Detaylı

geliştirilmesini sağlamak, kamuoyunun bu alandaki teknolojik

geliştirilmesini sağlamak, kamuoyunun bu alandaki teknolojik TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ALTERNATİF VE TEMİZ ENERJİLİ KARA, DENİZ VE HAVA ARAÇLARININ TASARIMI, YAPIMI VE/VEYA YARIŞ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE (*)(**) Amaç Madde 1. Alternatif

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

DOĞAN GRUBU BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI DOĞAN GRUBU BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bağış ve yardım politikasının amacı, Doğan Holding in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yaptığı bağış ve yardımların esaslarını

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz : 8531-TR

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No:

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

Türkiye CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE DAVETİ. İhale No: 857/2 Şubat 2017

Türkiye CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE DAVETİ. İhale No: 857/2 Şubat 2017 Türkiye CRS ANTAKYA VE GAZİANTEP MERKEZLİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ İÇİN İHALE DAVETİ Sayın İlgili; Konu: Fiyat talebi İhale No: 857/2 Şubat 2017 CRS/Türkiye Ülke Programı Suriye deki siyasi krize müdahale

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Başlangıç... Böylece İhale Yazılım doğdu.

Başlangıç... Böylece İhale Yazılım doğdu. Başlangıç... Üç yıl önce, firmalara yönetim danışmanlığı yaparken işletmelerin rekabet gücünü sürdürebilmeleri için satın almanın üretim maliyetleri içindeki kritik önemini ve bu konudaki ihmali tespit

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi:

Hibe Başvuru Formu. Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: Başvuran kuruluşun adı: Proje adı: Proje süresi (başlangıç tarihi sona eriş tarihi): Talep edilen hibe miktarı: Başvuru tarihi: 1) Proje irtibat bilgisi a) Başvuran kuruluşun adı b) Başvuran kuruluşun

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YURTİÇİ VE YURTDIŞI AKADEMİK ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ VE İZİN YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kadir Has Üniversitesi öğretim elemanlarının

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı