DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL)"

Transkript

1 DÜNYA BANKASI BORÇLULARI TARAFINDAN DANIŞMAN SEÇİMİ VE İSTİHDAMINA İLİŞKİN KILAVUZ (YEŞİL) BU DOKUMAN TERCUME OLUP INGILIZCE ORIJINALI ILE BIR CELISKI OLMASI HALINDE INGILIZCESI GECERLIDIR. HATALI UYGULAMALARDAN DUNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. MAYIS 2004 Ve Ekim 2006 Düzeltmesi

2 1

3 2

4 3

5 I. Giriş 1.1 Amaç 1.4 Genel Hususlar 1.7 Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.9 Çıkar Çatışması 1.10 Adil Olmayan Rekabet Avantajı 1.11 Uygunluk 1.12 Önceden Sözleşme ve Geriye Dönük Finansman 1.13 Danışmanlar Arasında İşbirliği 1.14 Banka İncelemesi, Yardım ve İzleme 1.17 Yanlış Tedarik 1.18 Bankaya Atıflar 1.19 Eğitim ya da Bilgi Aktarımı 1.20 Dil 1.22 Sahtekarlık ve Yolsuzluk 1.24 Satınalma/Tedarik Planı II. Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim (QCBS) 2.1 Seçim Süreci 2.3 İş Tanımı (TOR) 2.4 Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.5 İlan / Duyuru 2.6 Danışmanların Kısa Listesi 2.9 Teklif İsteme Dokümanının (RFP) Hazırlanması ve Yayınlanması 2.10 Davet Mektubu (LOI) 2.11 Danışmanlara Talimatlar (ITC) 2.12 Sözleşme 2.13 Tekliflerin Alınması 2.14 Tekliflerin Değerlendirilmesi: Kalite ve Maliyetin Ele Alınması 2.15 Kalite Değerlendirmesi 2.20 Maliyet Değerlendirmesi 2.23 Birleşik Kalite ve Maliyet Değerlendirmesi 2.24 Müzakereler ve Sözleşme Yapılması 2.28 İhalenin Verildiğinin Duyurulması 2.29 Açıklama Talebi 2.30 Tüm Tekliflerin Reddedilmesi ve Yeniden Davet 2.31 Gizlilik III. Diğer Seçim Yöntemleri 3.1 Genel 3.2 Kalite Bazlı Seçim (QBS) 3.5 Bir Sabit Bütçe kapsamında Seçim (FBS) 3.6 En Düşük Maliyete göre Seçim (LCS) 3.7 Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) 3.9 Tek Kaynaklı Seçim (SSS) 3.14 Ticari Uygulamalar 3.15 Belirli Türde Danışmanların Seçilmesi IV. Sözleşme Tipleri ve Önemli Hükümler 4

6 4.1 Sözleşme Tipleri 4.6 Önemli Hükümler V. Bireysel Danışmanların Seçilmesi Ek 1: Banka tarafından Danışmanların Seçiminin İncelenmesi 1 Seçim Sürecinin Planlanması 2 Ön İnceleme 5 Sonradan İnceleme Ek 2: Danışmanlara Talimatlar (ITC) Ek 3: Danışmanlara Rehberlik 1 Amaç 2 Danışmanların Seçiminin Sorumluluğu 3 Bankanın Rolü 5 Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin Bilgiler 7 Danışmanın Rolü 10 Gizlilik 11 Bankanın Eylemi 15 Açıklama Talebi 5

7 KISALTMALAR CQS FBS IBRD IDA ITC LCS LOI MOS NGO PAD PA lar PID QBS QCBS RFP SSS SWAp lar TOR UN UNDB Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim Sabit Bütçe kapsamında Seçim Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Uluslararası Kalkınma Birliği Danışmanlara Talimatlar En Düşük Maliyete göre Seçim Davet Mektubu Aylık İşlemsel Özet Sivil Toplum Kuruluşu Proje Değerlendirme Dokümanı Tedarik Kuruluşları Proje Bilgi Dokümanı Kaliteye Dayalı Seçim Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim Teklif İsteme Dokümanı Tek Kaynaklı Seçim Sektör Geneli Yaklaşımları İş Tanımı Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Development Business (İş Geliştirme) 6

8 I. GİRİŞ Amaç 1.1 Bu Kılavuzun amacı; tamamen ya da kısmen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasi (IBRD) kredileri, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 1 kaynaklı krediler ya da hibeler ya da Banka tarafından idare edilen ve lehtar tarafından yönetilen Banka hibeleri veya vakıf fonları 2 ile finanse edilen projeler içlin gerekli olan danışmanların seçimine, bu danışmanlar ile sözleşme imzalanmasına ve bu danışmanların izlenmesine yönelik Banka nın politikalarını ve prosedürlerini tanımlamaktır. 1.2 Kredi Anlaşması, Borçlu ile Banka arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir ve Kılavuz, Anlaşmada belirtildiği üzere proje için danışmanların seçilmesi ve istihdam edilmesi için geçerlidir. Borçlunun 3 ve danışmanın hak ve yükümlülükleri, Borçlu tarafından yayınlanan spesifik Teklif İsteme Dokümanı (RFP) 4 ve Borçlu ile danışman arasında imzalanan sözleşme tarafından düzenlenmektedir ve bu Kılavuz ya da Kredi Anlaşması tarafından düzenlenmemektedir. Kredi Anlaşmasının taraflarının dışında hiçbir taraf bu anlaşma vasıtasıyla herhangi bir hak alamaz ya da kredi işlemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 1.3 Bu Kılavuzun amaçları doğrultusunda danışmanlar terimi; danışmanlık firmaları, mühendislik firmaları, inşaat yöneticileri, yönetim firmaları, tedarik kuruluşları, teftiş kuruluşları, denetçiler, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve diğer çok uluslu kuruluşlar, yatırım ve ticaret bankaları, üniversiteler, araştırma kurumlar, devlet kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (NGO lar) ve bireyler dahil olmak üzere çok çeşitli özel kurumları ve kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. 5 Banka Borçluları bu kuruluşları örneğin politika tavsiyeleri, kurumsal reformlar, yönetim, mühendislik hizmetleri, inşaat denetimi, mali hizmetler, tedarik hizmetleri, sosyal ve çevresel çalışmalar ve projelerin Borçluların bu alanlardaki kapasitelerini tamamlamak üzere tespit edilmesi, hazırlanması ve uygulanması gibi çok çeşitli faaliyetlerde yardımcı olmaları için danışmanlar olarak kullanırlar. Genel Hususlar 1.4 Borçlu, projenin hazırlanıp uygulanmasından ve dolayısıyla danışmanı seçmekten, sözleşme yapmaktan ve sonrasında sözleşmeyi idare etmekten 1 IBRD ve IDA için gereksinimler aynıdır. Bu Kılavuzda Banka ya yapılan atıflar hem IBRD yi hem de IDA yı kapsamakta ve krediler e yapılan atıflar IBRD kredilerini, IDA kredilerini ve hibeler ile proje hazırlama avanslarını (PPA lar) kapsamaktadır. Kredi Anlaşması na yapılan atıflar Kalkınma Kredisi Anlaşmasını, Kalkınma Finansman Anlaşması ile Kalkınma Hibe Anlaşmasını ve Proje Anlaşmasını kapsamaktadır. Borçlu ya yapılan atıflar bir IDA Hibesinin alıcısını da kapsamaktadır. 2 Vakıf fonunu ya da hibesini öngören anlaşma bu hükümler ile çelişmediği müddetçe; bir çelişkinin olması durumunda söz konusu anlaşma üstün olacaktır. 3 Bazı durumlarda Borçlu yalnızca bir aracı olarak faaliyet gösterir ve proje başka bir kurum ya da kuruluş tarafından yürütülür. Bu Kılavuz da Borçluya yapılan atıflar bu türden kurum ve kuruluşlar ile alt-borç düzenlemeleri altındaki Alt-Borçluları kapsayacaktır. 4 Bkz. Ek 2. 5 Belirli danışman türleri için bkz. paragraf Bireysel danışmanlar, Kısım V kapsamında açıklanmıştır. 7

9 sorumludur. Danışmaların istihdam edilmesi ile ilgili olarak izlenmesi gereken özel kuralların ve prosedürlerin söz konusu durumun koşullarına bağlı olmasına karşın, Banka nın seçim sürecine ilişkin politikasına beş ana düşünce yön vermektedir: (a) (b) yüksek kalitede hizmetlere yönelik ihtiyaç, ekonomi ve verimliliğe yönelik ihtiyaç, (c) tüm yeterlik sahibi danışmanlara Banka tarafından finanse edilen hizmetleri sağlarlarken rekabet etme fırsatının verilmesine yönelik ihtiyaç, (d) Banka nın üye ülkeleri kalkındırma çabasında ulusal danışmanların geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etme yönündeki ilgisi, (e) seçim sürecinde saydamlığa yönelik ihtiyaç. 1.5 Banka, çoğu durumda, bu düşüncelerin en iyi yeterlik sahibi kısa listede yer alan firmalar arasında rekabet yoluyla gerçekleştirilebileceği görüşündedir; buna göre seçim, teklifin kalitesine ve uygun olduğu takdirde, sağlanacak olan hizmetlerin maliyetine dayalı olacaktır. Bu Kılavuzun II. ve III. Kısımlarında danışmanların seçilmesine yönelik Banka tarafından kabul edilen farklı seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı koşullar açıklanmaktadır. Bu Kılavuzun II. Kısmında QCBS ye yönelik prosedürler ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Ancak QCBS her durum için en uygun seçim yöntemi değildir ve bu nedenle Kısım III te diğer seçim yöntemleri ile bu yöntemlerin kullanılmasının uygun olacağı koşullar açıklanmıştır. 1.6 Belirli bir proje kapsamında danışmanların seçilmesi için izlenebilecek olan belirli yöntemler, Kredi Anlaşmasında belirtilmiştir. Proje kapsamında finanse edilecek olan belirli projeler ve bu projelerin Kredi Anlaşmasının hükümleri ile tutarlı olan seçim yöntemi, bu Kılavuzun paragrafında belirtildiği gibi, Satınalma Planında belirlenecektir. Kılavuzun Uygulanabilirliği 1.7 Bu Kılavuzun uygulanacağı danışmanlık hizmetleri düşünsel hizmetler olup tavsiye niteliği taşımaktadır. Bu Kılavuz, (örneğin inşaat, mal imalatı, tesislerin ya da fabrikaların bakımı ya da işletimi, araştırmalar, keşif sondajı, hava fotoğrafçılığı, uydudan görüntü alma ve ölçülebilir fiziksel sonucun ifasına dayalı olarak ihale edilen hizmetler gibi) faaliyetin fiziksel yönlerinin baskın olduğu diğer hizmet türleri için uygulanmaz. 6 6 Bu ikinci türdeki hizmetler için ölçülebilir fiziksel sonuçların gerçekleştirilmesi temelinde ihale açılır ve sözleşme yapılır ve bu hizmetler, burada Tedarik Kılavuzu olarak atıfta bulunulan IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsamında Tedarike ilişkin Kılavuz a uygun olarak tedarik edilirler. 8

10 1.8. Bu Kılavuzda açıklanan prosedürler, tamamen ya da kısmen Banka kredileri veya hibeleri ya da lehtar tarafından ulanılan vakıf fonları 7 ile finanse edilen danışmanlık hizmetlerine yönelik tüm sözleşmeler için uygulanır. Bu kaynaklardan finanse edilmeyen danışmanlık hizmetlerini tedarik ederken Borçlu başka prosedürler benimseyebilir. Bu gibi durumlarda Banka (a) kullanılacak olan prosedürlerin gerekli mesleki yeterliliklere sahip olan danışmanların seçilmesini sağlayacağına, (b) seçilen danışmanların görevlerini üzerinde mutabık kalınan plana göre yürüteceğine, ve (c) hizmetlerin kapsamının projenin ihtiyaçlarına uygun olduğuna ikna olacaktır. Menfaat İlişkisi 1.9 Banka nın politikası danışmanların profesyonel, nesnel ve tarafsız olarak tavsiye sunmalarını, gelecekteki işleri dikkate almaksızın her zaman müşterinin çıkarlarını üstün tutmalarını ve tavsiye sunarken diğer görevler ve kendi şirketlerinin çıkarları ile tutarsızlık içine girmemelerini gerektirmektedir. Danışmanlar, başka müşterilere yönelik önceki ya da mevcut yükümlülükleri ile çelişki doğuracak olan ya da onları görevlerini Borçlunun çıkarı doğrultusunda yürütemez hale getirecek bir konumda bırakacak olan görevler için istihdam edilmezler. Yukarıda belirtilenlerin genellik niteliği saklı kalmak kaydıyla danışmanlar, aşağıda belirtilen koşullarda işe alınmayacaktır: (a) Danışmanlık faaliyetleri ile malların, işlerin ya da (bu Kılavuzun kapsadığı danışmanlık hizmetleri dışındaki 8 ) hizmetlerin tedariki arasında çelişki olması: Borçlu tarafından bir proje için malları, işleri ya da (bu Kılavuzun kapsadığı danışmanlık hizmetleri dışındaki) hizmetleri sağlamak üzere tutulan bir danışmanlık firması ve onun bağlı kuruluşlarından her biri, bu mallar, işler ya da hizmetler ile ilişkili danışmanlık hizmetlerini vermekten men edilecektir. Aynı şekilde bir projenin hazırlanması ya da uygulanması için danışmanlık hizmetleri vermek üzere tutulmuş olan bir firma ve onun bağlı kuruluşlarından her biri, sonradan firmanın söz konusu hazırlama ya da uygulama için verdiği danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan ya da bu hizmetler ile ilişkili olan malları, işleri ya da (bu Kılavuzun kapsadığı danışmanlık hizmetleri dışındaki) hizmetleri sağlamaktan men edilecektir. (b) Danışmanlık görevleri arasında çelişki olması: (Personelleri ve altdanışmanları da dahil olmak üzere) danışmanlar ya da bağlı kuruluşlarından herhangi biri, niteliği gereği danışmanların başka bir görevi ile çelişkili olabilecek herhangi bir görev için tutulamazlar. Bir örnek verilecek olursa, bir altyapı projesi için mühendislik tasarımını hazırlamak üzere tutulan danışmanlara aynı proje için bağımsız bir çevre değerlendirmesi hazırlama görevi verilemez ve bir müşteriye kamu varlıklarının özelleştirilmesi konusunda yardım sağlayan danışmanlar söz konusu varlıkları satın alamazlar ya da bu varlıkların satın alınması tavsiyesini veremezler. Benzer olarak, bir görev için Şartname (TOR) hazırlamak üzere tutulan danışmanlar söz konusu görev için tutulmayacaklardır. 7 Vakıf Fonu (Trust Fund) Anlaşması bu hükümler ile çelişmediği müddetçe; bir çelişkinin olması durumunda, Anlaşma üstün olacaktır. 8 Bu Kılavuzun 1.7. paragrafına bakınız. 9

11 (c) Borçlunun personeli ile ilişki: (i) sözleşmenin TOR unun hazırlanmasının, (ii) söz konusu sözleşmeye yönelik seçim prosedürünün ya da (iii) söz konusu sözleşmenin denetiminin herhangi bir bölümüne doğrudan ya da dolaylı olarak katılan Borçlunun personelinin (ya da projeyi uygulayan kuruluşun personelinin ya da kredinin lehtarlarından birinin personelinin) bir üyesi ile biri iş ya da aile ilişkisi bulunan Danışmanlar ile (Personelleri ve alt-danışmanları da dahil olmak üzere), bu ilişkiden kaynaklanan çelişki, seçim süreci ve sözleşmenin ifası süresince Banka tarafından kabul edilebilir bir biçimde çözüme kavuşturulmadığı müddetçe, sözleşme yapılamaz. Adil Olmayan Rekabet Avantajı 1.10 Seçim sürecinde adalet ve saydamlık, belirli bir görev için rekabet eden danışmanların ya da onların bağlı kuruluşlarının daha önceden söz konusu görev ile ilişkili danışmanlık hizmetleri vermiş olmaktan dolayı bir rekabet avantajı elde edemezler. Bu amaç doğrultusunda Borçlu, tüm kısa listede yer alan danışmanlara, teklif isteme dokumanlari ile birlikte, yukarıda belirtilen anlamda bir danışmana rekabet avantajı sağlayacak olan tüm bilgileri verecektir. Uygunluk (Secilebilirlik) 1.11 Rekabeti desteklemek adına Banka, tüm ülkelerden firmaların ve bireylerin, Banka nın finanse ettiği projeler için danışmanlık hizmetleri önermelerine izin vermektedir. Katılım koşulları, firmanın söz konusu sözleşmeyi ifa edebilme yeteneğinin sağlanması için temel olan koşullar ile sınırlı olacaktır. 9 Ancak, (a) Danışmanlar (i) yasalar ya da resmi düzenlemeler nedeniyle Borçlunun ülkesinin danışmanın ülkesi ile ticari ilişkileri yasaklaması ve Banka nın söz konusu danışmanın reddedilmesinin gerekli danışmanlık hizmetlerinin tedarikinde etkili rekabeti engellemeyeceği görüşünde olması halinde ya da (ii) Birleşmiş Milletler Charterının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karara uymak amacı ile Borçlunun ülkesinin herhangi bir ülkeye, şahsa ya da kuruluşa ödeme yapılmasını yasaklaması halinde, reddedilebilirler. Borçlunun ülkesinin bu türden bir karara uymak amacı ile belirli bir firmaya ya da belirli mallar için ödeme yapılmasını yasaklaması halinde, söz konusu firma reddedilebilir. (b) Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki teşebbüsler ya da kuruluşlar ancak (i) hukuki ve mali açıdan özerk olduklarını, (ii) ticaret hukuku kapsamında faaliyet gösterdiklerini ve (iii) Borçluya ya da Alt-Borçluya bağlı kuruluşlar olmadıklarını gösterdikleri takdirde katılabilirler. (c) (b) maddesine bir istisna olarak, Borçlunun ülkesinde bulunan kamu mülkiyetindeki üniversiteler ya da araştırma merkezleri benzersiz ve istisnai nitelikte oldukları ve katılımları projenin uygulanması için kritik önem taşıdığı takdirde Banka, her bir durum için ayrı değerlendirme yaparak, söz konusu kurumların tutulmasını kararlaştırabilir. Aynı temel üzerinde üniversite 9 Banka Tayvan dan ve Çin den firmaların ve bireylerin Banka tarafından finanse edilen danışmanlık hizmetleri için teklif sunmalarına izin vermektedir. 10

12 profesörleri ya da araştırma kurumlarından bilim adamları ile, Banka finansmanı altında bireysel olarak sözleşme yapılabilir. (d) Resmi görevliler ve devlet memurları ancak (i) ücretsiz izinde oldukları; (ii) izin almadan hemen önce çalışmakta oldukları kuruluş tarafından tutulmadıkları ve (iii) istihdamları bir çıkar çatışması yaratmadığı takdirde (bkz. paragraf 1.9) bireyler olarak ya da bir danışmanlık firması ekibinin üyeleri olarak tutulabilirler. (e) Banka tarafından bu Kılavuzun paragraf (d) alt-paragrafı kapsamında seçilemez olduğu ilan edilen bir firma, Banka nın belirleyeceği bir süre boyunca Banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için seçilemez olarak kalacaktır. Önceden Sözleşme ve Geriye Dönük Finansman 1.12 Belli bazı koşullar altında, örneğin projenin uygulanmasının hızlandırılması için gerekli olduğu takdirde, Borçlu, Banka nın onayı ile, ilişkili Kredi Anlaşması imzalanmadan önce danışmanların seçimini gerçekleştirmeyi isteyebilir. Bu süreç, önceden sözleşme olarak adlandırılmaktadır. Bu gibi durumlarda duyuru da dahil olmak üzere seçim prosedürleri bu Kılavuza uygun olarak gerçekleştirilecektir ve Banka, Borçlu tarafından kullanılan süreci inceleyecektir. Bir Borçlu bu türden peşin ihaleyi tüm riski kendisi üstlenerek yapar ve Banka tarafından prosedürler, dokümantasyon ya da sözleşme teklifi ile ilgili olarak yayınlanan herhangi bir itiraz yoktur belgesi, Banka yı söz konusu proje için kredi verme yükümlülüğü altına sokmaz. Sözleşme imzalandığı takdirde Borçlu tarafından kredi anlaşmasının imzalanmasından önce sözleşme kapsamında yapılan harcamaların Banka tarafından geri ödenmesi, geriye dönük finansman olarak adlandırılır ve buna yalnızca Kredi Anlaşmasında belirlenen sınırlar çerçevesinde izin verilir. Danışmanlar arasında İşbirliği 1.13 Danışmanlar; ilgili uzmanlık alanlarını birleştirmek, tekliflerinin teknik açıdan yanıt verme kapasitelerini güçlendirmek ve daha büyük uzman havuzlarını kullanabilmek, daha iyi yaklaşımlar ve metodolojiler kullanabilmek ve, bazı durumlarda, daha düşük fiyatlar teklif edebilmek için bir ortak girişim biçiminde ya da bir alt-danışmanlık anlaşması kapsamında birbirleri ile birleşebilirler. Bu tür bir birleşme (herhangi belirli bir görevden bağımsız olarak) uzun vadeli ya da belirli bir göreve yönelik olabilir. Borçlunun ortak girişim biçiminde bir birleşme gerçekleştirmesi halinde oluşan birlik, firmalardan birini birliği temsil etmek üzere tayin etmelidir; ortak girişimin tüm üyeleri sözleşmeyi imzalayacak ve anlaşmanın tamamı için müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Kısa liste kesinleştirildikten ve Teklif İsteme Dokümanı (RFP) yayınlandıktan sonra, kısa listede yer alan firmalar arasında ortak girişim ya da alt-danışmanlık biçiminde gerçekleştirilecek herhangi bir birleşmeye ancak Borçlunun onayı olduğu takdirde izin verilecektir. Borçlular danışmanlardan herhangi spesifik bir firma ya da firmalar grubu ile birlik oluşturmalarını istemeyeceklerdir ama yeterlik sahibi ulusal firmalar ile birleşmeyi teşvik edebilirler. 11

13 Banka İncelemesi, Yardım ve İzleme 1.14 Banka, seçim prosedürünün bu Kılavuzun hükümlerine uygun olarak yürütüldüğünden emin olmak için, Borçlunun danışmanları işe almasını inceler. İnceleme prosedürleri Ek 1 de açıklanmıştır Özel koşullar altında ve Borçludan gelen yazılı bir isteğe yanıt olarak Banka, görevi üstlenebilecek kapasiteye sahip olmalarını beklediği firmaların kısa listelerini 10 ya da uzun listelerini 11 Borçluya verebilir. Listenin verilmesi, danışmanların kabulü anlamına gelmez. Borçlu, dilediği gibi herhangi bir ismi silebilir ya da başka isimler ekleyebilir; ancak nihai kısa liste, Borçlu RFP yi yayınlamadan önce, onaylanması için Banka ya sunulacaktır Borçlu, danışmanların performansının denetlenmesinden ve danışmanların görevi sözleşmeye uygun olarak yürütmelerinin sağlanmasından sorumludur. Banka personeli, Borçlunun ya da danışmanların sorumluluklarını üstlenmeksizin, işin geçerli standartlara uygun olarak yürütüldüğünden ve kabule edilebilir verilere dayandırıldığından emin olmak için işi izleyecektir. Uygun şekilde Banka, Borçlu ile danışmanlar arasındaki görüşmelere katılabilir ve, gerektiği takdirde, görevlendirme ile ilgili konular ele alınırken Borçluya yardımcı olabilir. Projenin önemli bir bölümünün danışmanların merkez ofislerinde yürütüldüğü durumlarda Banka personeli, Borçlunun onayı ile, danışmanların işlerini incelemek için bu ofisleri ziyaret edebilir. Yanlış Tedarik 1.17 Danışmanların seçiminin ya da hizmet sözleşmelerinin yapılmasının Kredi anlaşmasının üzerinde mutabık kalınan hükümlerine ve Banka tarafından onaylanan Tedarik Planına 12 uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde Banka, danışmanlık hizmetlerinin masraflarını finanse etmez. Bu gibi durumlarda Banka yanlış tedarik ilan edecektir ve, benimsediği politikanın gereği olarak, kredinin yanlış tedarik edilmiş olan hizmetlere ayrılan bölümünü iptal edecektir. Buna ek olarak Banka, Kredi Anlaşması kapsamında öngörülen diğer çözüm yollarına başvurabilir. Banka dan itiraz yoktur belgesinin alınmasının ardından sözleşme yapıldıktan sonra dahi, itiraz yoktur belgesinin Borçlu tarafından verilen eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgilere dayalı olarak verildiği ya da sözleşmenin şart ve koşullarının Banka nın onayı olmaksızın değiştirildiği kanaatine vardığı takdirde Banka yanlış tedarik ilan edebilir. Banka ya Atıflar 1.18 Borçlu, RFP de ve diğer belgelerde Banka ya atıfta bulunurken aşağıda belirtilen dili 13 kullanacaktır: 10 Kısa Liste: bkz. paragraf 2.6, 2.7 ve Uzun Liste: Kısa listeye dahil edilebilecek olan potansiyel firmalara ilişkin bir ön liste. 12 Bkz. paragraf Bu dil, bir IDA kredisinin ya da bir hibenin veya bir vakıf fonunun kullanıldığı durumlarda uygun şekilde değiştirilecektir. 12

14 [Borçlunun Adı] [Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkındırma Bankası ndan] (Banka dan), [projenin adı] nın maliyetine yönelik olarak ABD$ tutarında bir [kredi] almıştır [ya da talep etmiştir] ve bu [kredinin] bir bölümünü bu Sözleşme kapsamındaki seçilebilir ödemelere ayırma niyetindedir. Banka tarafından ödemeler yalnızca [Borçlunun ya da temsilcisinin adı] nın isteği üzerine ve Banka nın onayı üzerine yapılacaktır ve, her açıdan, [Kredi] Anlaşma[sı]nın şart ve koşullarına tabi olacaktır. [Kredi] Anlaşma[sı], söz konusu ödemenin ya da ithalatın Banka nın bilgisine göre Birleşmiş Milletler Charterının VII. Bölümü kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir karar ile yasaklanmış olması halinde, şahıslara ya da kuruluşlara veya herhangi bir mal ithalatı için ödeme yapılması amacı ile [Kredi] Hesaptan[ından] para çekilmesini yasaklamaktadır. [Borçlunun adı] dışında hiçbir taraf, [Kredi] Anlaşma[sı] vasıtasıyla herhangi bir hak alamaz ya da [Kredi] işlemlerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Eğitim ya da Bilgi Aktarımı 1.19 Görevin Borçlunun personeline ya da ulusal danışmanlara eğitim verilmesi ya da bilgi aktarılması yönünde önemli bir unsur içermesi halinde TOR de, eğiticilere ve eğitim alacaklara ilişkin ayrıntılar, aktarılacak beceriler, zaman çerçevesi ve düzenlemelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi de dahil olmak üzere eğitim programının amaçları, niteliği, kapsamı ve hedefleri belirtilecektir. Eğitim programının maliyeti danışmanın sözleşmesine ve görev için hazırlanan bütçeye dahil edilecektir. Dil 1.20 RFP ve teklifler, Borçlunun tercihine bağlı olarak, aşağıdaki dillerden birinde hazırlanacaktır: İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca. Kazanan danışman ile imzalanacak olan sözleşme, RFP için seçilen dilde yazılacaktır ve bu dil, Borçlu ile seçilen danışman arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen dil olacaktır Bu Kılavuzun paragrafında belirtildiği gibi İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca olarak hazırlanmasının yanı sıra RFP, Borçlunun tercihine bağlı olarak, Borçlunun ülkesinin ulusal dilinde (ya da borçlunun ülkesinde ticari işlemlerde ülke çapında kullanılan dilde) de yazılabilir. 14 RFP nin ve ihale belgelerinin iki dilde hazırlanması halinde danışmanların tekliflerini bu iki dilden birinde sunmalarına izin verilecektir. Bu gibi durumlarda seçilen danışman ile imzalanan sözleşme, teklifin sunulduğu dilde yazılacaktır ve bu durumda bu dil, Borçlu ile hak sahibi danışman arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenleyen dil olacaktır. Sözleşmenin İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca dışında bir dilde imzalanması ve sözleşmenin Banka nın ön incelemesine tabi olması durumunda Borçlu, sözleşmenin RFP nin hazırlandığı uluslararası olarak kullanılan dile tercümesini Banka ya verecektir. Danışmanların iki dilde sözleşme imzalamaları istenmemekte ve buna izin verilmemektedir. 14 Kullanılacak olan dil Banka yı tatmin edecektir. 13

15 Sahtekarlık ve Yolsuzluk 1.22 Banka, benimsediği politika gereği, (Banka kredilerinin lehtarları da dahil olmak üzere) Borçluların ve Banka tarafından finanse edilen sözleşmeler kapsamındaki danışmanların seçim ve söz konusu sözleşmelerin ifası sırasında en yüksek etik standardını gözetmelerini istemektedir. Bu politikayı gözetmek için Banka: (a) bu hükmün amaçları doğrultusunda aşağıda verilen tanımlamaları yapmaktadır: (i) (ii) (iii) (iv) yolsuzluk uygulaması ; seçim sürecinde ya da sözleşmenin ifasında herhangi bir kamu görevlisinin 15 hareketlerini etkilemek için doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değerli şeyin önerilmesi, verilmesi, alınması ya da istenmesi anlamına gelmektedir; sahtekarlık uygulaması ; bir seçim sürecini ya da bir sözleşmenin ifasını etkilemek için gerçeklerin yanlış sunulması ya da sunulmaması anlamına gelmektedir; hileli uygulamalar ; Borçlunun bilgisi dahilinde ya da haricinde, iki ya da daha fazla danışman arasında fiyatların yapay, rekabetçi olmayan düzeylerde belirlenmesi için tasarlanan bir planın ya da düzenlemenin yapılması anlamına gelmektedir; baskıcı uygulamalar ; şahısların bir tedarik sürecine katılımlarını etkilemek ya da bir sözleşmenin ifasını etkilemek için şahıslara ya da onların mülküne doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verilmesi ya da zarar verilmesi tehdidinde bulunulması anlamına gelmektedir. (b) (c) (d) sözleşme için önerilen danışmanın söz konusu sözleşmeye yönelik olarak rekabet ederken, doğrudan ya da bir aracı yoluyla, yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit etmesi halinde teklifi reddedecektir; herhangi bir zamanda Borçlunun ya da bir Kredi lehtarının temsilcilerinin seçim sürecinde ya da söz konusu sözleşmenin ifası sırasında yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu ve Borçlunun durumu düzeltmek için Banka yı tatmin edecek uygun bir eylemi zamanında uygulamaya koymadığını tespit ettiği takdirde, Kredinin sözleşmeye ayrılan bölümünü iptal edecektir; herhangi bir zamanda danışmanın Banka tarafından finanse edilen bir sözleşme için rekabet ederken ya da sözleşmenin ifası sırasında doğrudan ya da bir aracı yoluyla yolsuz, sahteci, hileli ya da baskıcı uygulamalara başvurduğunu tespit ettiği takdirde, söz konusu danışmana, onu seçilemez 15 Tedarik kararlarını alan ya da inceleyen Dünya Bankası personelini ve diğer kuruluşların çalışanlarını kapsamaktadır. 14

16 olarak ilan etmek de dahil olmak üzere, sınırsız ya da belirli bir süre boyunca yaptırım uygulayacaktır. (e) bir Banka kredisi tarafından finanse edilen sözleşmelere danışmanların Banka ya hesaplarını, kayıtlarını, teklif sunumu ile ilişkili diğer belgelerini ve sözleşmenin ifasını teftiş etme izni vermelerini ve bunların Banka tarafından tayin edilen denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir hükmün dahil edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır Banka nın spesifik onayı ile bir Borçlu, Banka tarafından finanse edilen daha büyük sözleşmelere yönelik RFP ye danışmanın bir sözleşme için rekabet ederken ve bir sözleşmeyi ifa ederken ülkenin RFP de listelendiği şekliyle (rüşvet de dahil olmak üzere) sahtecilik ve yolsuzluk karşıtı yasalarını gözeteceğine ilişkin bir taahhütte bulunmasını öngören bir şartı dahil edebilir. 16 Banka, söz konusu taahhüdü yöneten düzenlemelerin Banka yı tatmin edecek nitelikte olması halinde, Borçlu ülkenin isteği üzerine söz konusu şartın sözleşmeye dahil edilmesini kabul edecektir. Satınalma Planı 1.24 Projenin hazırlamasının bir parçası olarak Borçlu, Banka tarafından kabul edilebilir olan bir Satınalma Planı 17 hazırlayacak, ve bu Satınalma Planını Kredi görüşmelerinden önce onaylaması için Banka ya sunacaktır; bu Satınalma Planında şunlar belirtilecektir: (a) en az 18 aylık bir ilk süre boyunca projenin yürütülmesi için gerekli olacak danışmanlık hizmetleri için belirlenen sözleşmeler; (b) danışmanlık hizmetlerinin seçimine yönelik önerilen yöntemler ve (c) ilişkili Banka inceleme prosedürleri. 18 Borçlu, projenin süresi boyunca Satınalma Planını yıllık olarak ya da ihtiyaç duyuldukça güncelleyecektir. Borçlu, Satınalma Planını Banka tarafından onaylandığı şekliyle uygulayacaktır. Seçim Süreci II. KALİTE VE MALİYETE DAYALI SEÇİM (QCBS), 2.1 QCBS, kısa listede yer alan firmalar arasında başarılı firmanın seçiminde teklifin kalitesini ve hizmetlerin maliyetini dikkate alan rekabetçi bir süreç kullanır. Bir seçim faktörü olarak maliyet, ihtiyatlı bir biçimde kullanılacaktır. Kalite ve maliyete göreceli olarak verilecek ağırlık, her bir durum için görevin niteliğine bağlı olarak belirlenecektir. 16 Örnek olarak bu türden bir taahhüt şu şekilde yazılabilir: Yukarıdaki ihale için rekabet ederken (ve ihaleyi aldığımız takdirde sözleşmeyi ifa ederken) Müşterinin ülkesinde geçerli olan ve Müşteri tarafından bu sözleşmenin RFP sinde listelenen sahtecilik ve yolsuzluk karşıtı kanunlara kesin olarak uymayı taahhüt ederiz. 17 Projenin malların, işlerin ve danışmanlık harici hizmetlerin tedarikini kapsadığı durumlarda Satınalma Planı ayrıca malların, işlerin ve danışmanlık harici hizmetlerin IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsamında Tedarike ilişkin Kılavuz a uygun olarak tedarik edilmesine ilişkin yöntemleri de içermelidir. Banka, ilişkili kredi onaylandıktan sonra, ilk Tedarik Planını kamuoyuna ifşa edecektir; ek güncellemeler, Banka onları onayladıktan sonra ifşa edilecektir. 18 Bkz. Ek 1. 15

17 2.2 Seçim süreci, aşağıdaki adımları içerecektir: (a) (b) TOR nin hazırlanması; maliyet tahmininin ve bütçenin hazırlanması; (c) ilan ; (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) danışmanların kısa listesinin hazırlanması; RFP nin hazırlanması ve yayınlanması [RFP şunları içermelidir: Davet Mektubu (LOI); Danışmanlara Talimatlar (ITC); TOR ve önerilen sözleşme taslağı]; tekliflerin alınması; teknik tekliflerin değerlendirilmesi: Kalitenin ele alınması; mali tekliflerin aleni açılması; mali teklifin değerlendirilmesi; kalite ve maliyete ilişkin son değerlendirme; ve seçilen firma ile müzakerelerin yapılması ve ihalenin verilmesi. İş Tanımı (TOR) 2.3 Borçlu, görev için TOR u hazırlamaktan sorumlu olacaktır. TOR, görevin alanında uzmanlaşmış kişi(ler) ya da firma tarafından hazırlanacaktır. TOR de açıklanan hizmetlerin kapsamı, kullanılabilir olan bütçe ile uyumlu olacaktır. TOR da görevin amaçları, hedefleri ve kapsamı açık şekilde tanımlanacak ve (mevcut ilgili çalışmaların bir listesi ve temel veriler dahil olmak üzere) danışmanların tekliflerini hazırlamalarını kolaylaştıracak arka plan bilgileri verilecektir. Eğer bilgi aktarımı ya da eğitim verilmesi amacı söz konusu ise bu, danışmanların gerekli kaynakları öngörebilmelerini sağlamak adına, eğitilecek personelin sayısı vb. gibi ayrıntılar ile birlikte spesifik olarak açıklanmalıdır. TOR de görevin yürütülmesi için gerekli olan hizmetler ve araştırmalar ile (örneğin raporlar, veriler, haritalar, araştırmalar gibi) beklenen sonuçlar listelenecektir. Ancak TOR fazla ayrıntılı ve esneklikten uzak olmamalı ve böylelikle rakip danışmanların kendi metodolojilerini ve personel görev dağılımını sunabilmelerine olanak sağlanmalıdır. Firmalar, tekliflerinde TOR üzerine yorum yapmaya teşvik edileceklerdir. Borçlunun ve danışmanların ayrı sorumlulukları TOR de açık şekilde tanımlanmalıdır. Tahmini Maliyet (Bütçe) 2.4 Gerçekçi bütçe kaynakları ayrılacaksa, iyi düşünülüp planlanmış bir maliyet tahmini çok önemlidir. Maliyet tahmini, Borçlunun görevin yürütülmesi 16

18 için ihtiyaç duyulan kaynaklara ilişkin değerlendirmesine dayalı olacaktır: Personel zamanı, lojistik destek ve fiziksel girdiler (örneğin taşıtlar, laboratuar ekipmanı). Maliyetler iki geniş kategoriye bölünecektir: (a) ücret ya da maaş (kullanılan sözleşme türüne göre) ve (b) geri ödenebilir maliyetler; bu ikinci kategori de yabancı ve yerel maliyetler olarak ikiye bölünecektir. Personel zamanı maliyeti, yabancı ve ulusal personel için gerçekçi bir zemine dayalı olarak tahmin edilecektir. İlan 2.5 Tüm projeler için Borçlunun bir Genel Satınalma İlanı taslağı hazırlayıp Banka ya sunması gerekmektedir. Banka bu bildirimin UN Development Business online da (UNDB online) ve Development Gateway s dgmarket ta yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 19 İlgi beyanlarını almak için Borçlu, Genel Satınalma İlanında beklenen danışmanlık görevlerinin bir listesini dahil edecek 20 ve resmi gazetede, ulusal bir gazetede ya da ücretsiz erişimin olduğu bir elektronik portalda danışmanlık firmaları için her bir sözleşmeye yönelik ilgi beyanları isteği ile ilgili bir duyuruda bulunacaktır. Ek olarak, ABD$ ını aşması beklenen sözleşmeler, UNDB online da ve dgmarket ta duyurulacaktır. Borçlular ayrıca uluslararası bir gazetede ya da bir teknik dergide ilgi beyanları için istek duyurusunda bulunabilirler. İstenen bilgiler, firmanın uygunluğuna ilişkin bir karara varabilmek için gerekli olan minimum bilgiler olacak ve danışmanların ilgilerini ifade etmelerini engelleyecek ölçüde karmaşık olmayacaktır. Basvurular için, kısa listenin hazırlanmasından önce, UNDB online da duyurunun yayınlanmasının ardından en az 14 gün süre tanınacaktır. Danışmanların Kısa Listesi 2.6 Borçlu, kısa listenin hazırlanmasından sorumludur. Borçlu, ilgilendiklerini ifade eden firmalar arasında ilgili yeterliklere sahip olanlara öncelik tanıyacaktır. Kısa listeler geniş bir coğrafi alana yayılmış olarak altı firmadan oluşacaktır ve bir ülkeden en fazla iki firmayı ve, gelişmekte olan ülkelerden yeterlik sahibi firmalar tespit edilemediği takdirde, bir gelişmekte olan ülkeden en az bir firmayı içerecektir. Banka, örneğin belirli bir görev için az sayıda firmanın ilgilendiğini ifade ettiği ya da sözleşmenin boyutu daha geniş bir rekabet için gerekçe sunmadığı durumlar gibi özel koşullar altında daha az sayıda firmadan oluşan kısa listeleri kabul edebilir. Kısa listenin oluşturulması amacı doğrultusunda bir firmanın uyruğu, firmanın tescilli olduğu ya da kurulduğu ülke olacaktır ve bir Ortak Girişimin söz konusu olduğu durumlarda Ortak Girişimi temsil etmek üzere tayin edilen firmanın uyruğu olacaktır. Banka, Borçlu ile bir kısa listenin genişletilmesini ya da daraltılmasını kararlaştırabilir; ancak Banka bir kısa liste için itiraz yoktur belgesi yayınladıktan sonra Borçlu, Banka nın onayı olmaksızın bu listeye isim eklemeyecek ya da listeden isim silmeyecektir. 19 UNDB, Birleşmiş Milletler in bir yayınıdır. Abonelik ile ilgili bilgiler, şu adresten temin edilebilir. Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY , USA (İnternet sitesi: e-posta: Development Gateway Market, Development Gateway Foundation ın bir elektronik portalıdır: 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA (İnternet sitesi: 20 Genel Satınalma Planı Borçlu tarafından hazırlanır ve Banka ya sunulur; Banka, Satınalma Planının United Nations Development Business ta (UNDB online) ve Development Gateway Market ta (dgmarket) yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 17

19 İlgilendiklerini ifade eden firmalara ve özel olarak istekte bulunan diğer firmalara firmaların nihai kısa listesi verilecektir. 2.7 Görevin Banka tarafından onaylanan Tedarik Planında belirlenen tavanın (ya da tavanların) altında kaldığı 21, rekabetçi maliyetlere sahip bir kısa listesinin oluşturulması için yeterli sayıda yeterlik sahibi firmanın mevcut olduğu ve yabancı danışmanları kapsayan rekabetin ilk izlenim olarak gerekçelendirilemediği ya da yabancı danışmanların ilgilendiklerini ifade etmedikleri durumlarda kısa liste tamamen ulusal danışmanlardan (ülkede tescilli olan ya da kurulmuş olan firmalardan) oluşabilir. Bu aynı miktarlar, Bankanın (devletin ve/veya donörlerin fonlarının havuzda toplandığı) Sektör Geneli Yaklaşımlarını (SWAps) 22 destekleyen kredi işlemlerinde bir eşik olarak kullanılacak ve bu eşiğin altına düşüldüğünde kısa listeler tamamen Banka ile üzerinde mutabık kalınan prosedürler kapsamında seçilen ulusal firmalardan oluşacaktır. Ancak yabancı firmaların ilgilendiklerini ifade etmeleri halinde bu firmalar da dikkate alınacaktır. 2.8 Kısa liste tercihen aynı kategoriye ait, benzer kapasiteye ve işletme hedeflerine sahip olan danışmanlardan oluşacaktır. Bunun sonucu olarak kısa liste normal olarak aynı uzmanlık alanında faaliyet gösteren benzer deneyimlere sahip olan firmalardan ya da kâr gözetmeyen kuruluşlardan (NGO lar, Üniversiteler, BM Organları vb.) olusacaktir. Kisa listenin yukaridakilerin bir karisimindan olustugu durumlarda seçim, Kaliteye Dayalı Seçim (QBS) ya da (küçük görevler için) Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 23 Kısa liste, Bireysel Danışmanları içermeyecektir. Teklif İsteme Dokümanını (RFP) Hazırlanması ve Yayınlanması 2.9 RFP şunları içerecektir: (a) bir Davet Mektubu, (b) Danışmanlara yönelik Bilgiler, (c) TOR ve (d) önerilen sözleşme. Borçlular, Banka tarafından yayınlanan geçerli standart RFP leri kullanacaklardır ve projeye özgü koşulların karşılanabilmesi için gerekli olduğu takdirde Banka tarafından kabul edilebilir olan minimum düzeyde değişiklik yapacaklardır. Bu türden değişiklikler, yalnızca RFP veri kâğıdı aracılığıyla yapılacaktır. Borçlular, RFP ye dahil edilen tüm belgeleri listeleyeceklerdir. Bankanın kullanılacak olan sistemin yeterliliğine ikna olması halinde Borçlu, RFP nin dağıtımı için bir elektronik sistem kullanabilir. RFP nin elektronik olarak dağıtıldığı durumlarda elektronik sistem, RFP de değişiklik yapılmasını önleyecek düzeyde güvenli olacak ve kısa listede yer alan danışmanların RFP ye erişimlerini kısıtlamayacaktır. Davet Mektubu (LOI) 21 Her bir durumda; projenin niteliği, ulusal danışmanların kapasitesi ve görevlerin karmaşıklığı dikkate alınarak dolar tavan düzeyleri belirlenecektir. Tavan (ya da tavanlar) hiçbir durumda Borçlunun Ülkesine yönelik Ülke Tedarik Değerlendirme Raporunda (CPAR) belirtilen miktarı aşmayacaktır. Kredi kullanan her bir ülke için dolar tavan düzeyler, Banka nın internet sitesinde açıklanacaktır. 22 SWAP ler kalkındırma kuruluşları tarafından ülkenin önderlik ettiği ve ölçekleri tek bir projeye göre daha büyük olan programları desteklemeye yönelik bir yaklaşımı temsil etmektedir. Tipik olarak bir sektörün tamamını ya da büyük bölümlerini kapsar. 23 Küçük ün ne olduğunu tanımlayan dolar eşikleri her bir durumda, görevin niteliği ve karmaşıklığı dikkate alınarak belirlenecektir ama ABD$ ını aşmayacaktır. 18

20 2.10 LOI de Borçlunun danışmanlık hizmetlerinin teminine yönelik olarak bir sözleşme yapma yönündeki niyeti, fonların kaynağı, müşteri ile ilgili ayrıntılar ve tekliflerin sunulması ile ilgili tarih, zaman ve adres belirtilecektir. Danışmanlara Talimatlar (ITC) 2.11 ITC, danışmanlara tekliflerini hazırlamada yardımcı olacak tüm gerekli bilgileri içerecek ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi vererek ve değerlendirme kriterleri ile faktörlerini, bunların farklı ağırlıklarını ve geçer düzeyde olabilmek için gerekli olan minimum yeterlik notunu belirterek, seçim prosedürüne mümkün olduğu kadar şeffaflık getirecektir. ITC de danışmanlardan istenecek (personel zamanında) anahtar personel girdilerinin düzeyine ya da toplam bütçeye ilişkin bir tahmin belirtilecektir (bunların ikisi birden belirtilmeyecektir). ITC de teklifin geçerlilik süresi belirlenecektir ve bu süre tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmenin kiminle yapılacağına karar verilmesi, Banka incelemesi ve sözleşme müzakerelerinin kesinleştirilmesi için yeterli olacaktır. ITC ye dahil edilmesi gereken bilgilerin ayrıntılı bir listesi Ek 2 de verilmiştir. Sözleşme 2.12 Bu Kılavuzun IV. Kısmında en yaygın sözleşme türleri kısaca tartışılmaktadır. Borçlular, Banka tarafından yayınlanan uygun Standart Sözleşme Formunu kullanacaklar ve ülkeye ve projeye özgü konuların ele alınabilmesi için gerekli olduğu takdirde Banka tarafından kabul edilebilir olan minimum düzeyde değişiklik yapacaklardır. Bu türden değişiklikler yalnızca Sözleşme Bilgi Formunda ya da Sözleşmenin Özel Koşullarında yapılacak ve Banka nın Standart Formunda bulunan Sözleşmenin Genel Koşulları bölümünün yazımı değiştirilerek yapılmayacaktır. Bu sözleşme formlari, danışmanlık hizmetlerinin çoğunu kapsamaktadır. Bu formların uygun olmadığı durumlarda (Örneğin sevkıyat öncesi muayene, tedarik hizmetleri, üniversitelerde öğrencilerin eğitimi, özelleştirmede reklâmcılık faaliyetleri ya da eşleştirme gibi konularda) Borçlular, Banka tarafından kabul edilebilir olan diğer sözleşme formlarını kullanacaklardır. Tekliflerin Alınması 2.13 Borçlu, danışmanlara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanıyacaktır. Tanınacak olan süre göreve bağlı olacaktır ama normal olarak (örneğin sofistike bir metodolojinin belirlenmesini, disiplinler arası bir mastır planının hazırlanmasını gerektiren görevler için) dört haftadan az ya da üç aydan fazla olmayacaktır. Bu süre zarfında firmalar, RFP de verilen bilgiler hakkında daha fazla izahat isteyebilirler. Borçlu bu izahatları yazılı olarak temin edecek ve kısa listede bulunan (teklif sunma niyetinde olan) tüm firmalara bir nüshasını gönderecektir. Gerekli olduğu takdirde Borçlu, tekliflerin sunulacağı son tarihi erteleyebilir. Teknik ve mali teklifler aynı anda sunulacaktır. Son tarihin ardından teknik ya da mali teklifte tadilat yapılması kabul edilmeyecektir. Sürecin bütünlüğünün korunabilmesi için teknik ve mali teklifler ayrı mühürlü zarflar içinde sunulacaktır. Teknik zarflar, tekliflerin sunulabileceği sürenin sona ermesinin ardından ilgili departmanlardan (uygun şekilde teknik, mali, hukuki departmanlardan) seçilen görevlilerden oluşan bir komisyon tarafından derhal 19

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU İLERİ TEKNOLOJİ POWER LED ELEMANLARI İLE UZUN ÖMÜRLÜ, DÜŞÜK MALİYETLİ

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI

Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR İhaleye katılacak

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU KENT TERMAL OTELİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE İNNOVASYONU PROJESİ İÇİN YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU KENT TERMAL OTELİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE İNNOVASYONU PROJESİ İÇİN YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU KENT TERMAL OTELİN TURİZME KAZANDIRILMASI VE İNNOVASYONU PROJESİ İÇİN YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Kent

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı