ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL KURULUŞLAR 1.1 GİRİŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR Ülkemizde İSG konusundaki faaliyetler yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmemektedir. Çeşitli düzeyde faaliyet yürüten kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunları aşağıda gösterildiği şekilde beş başlık altında toplayabiliriz; A. Yasal düzenleme ve denetleme yapanlar, B. Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürütenler, C. Bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları yapanlar, D. Veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunanlar, E. İSG uygulamalarını yaygınlaştıran ve destekleyenler A. Yasal Düzenleme ve Denetleme Yapan Kurum ve Kuruluşlar a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b) Sağlık Bakanlığı c) Milli Savunma Bakanlığı d) Çevre ve Orman Bakanlığı e) İçişleri Bakanlığı i. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ii. Belediyelerin itfaiye teşkilatları iii. Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Trafik Hizmetleri Başkanlığı f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı g) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı h) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı i) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu j) Devlet Planlama Teşkilatı k) Türk Standartları Enstitüsü B. Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Hizmetlerini Yürüten Kurum Ve Kuruluşlar a) Sağlık Bakanlığı na bağlı hastaneler/ Meslek Hastalıkları Hastaneleri b) Diğer Sağlık Birimleri (Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, diğer kamu kuruluşları, özel hastaneler ve laboratuarlar.) c) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Diğer Sigorta Kurum ve Kuruluşları C.Bilimsel Araştırma ve Eğitim Yapan Kurum ve Kuruluşlar a) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) b) Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) c) Üniversitelerin İSG ile ilgili bölümleri d) İSGÜM e) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

2 f) Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) g) Türk Tabipleri Birliği (TTB) h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) D.Veri Toplama ve Değerlendirme Yapan Kurum ve Kuruluşlar a) Türkiye İstatistik Kurumu b) ÇSGB, SGK c) Sağlık Bakanlığı E.İSG Uygulamalarının Gelişimine Destek Olan Kuruluşlar a) İşveren Kuruluşları Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (TİSK) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) b) İşçi Sendikaları Konfederasyonları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (TÜRK-İŞ) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (HAK-İŞ) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikaları (DİSK) c) Memur Sendikaları Konfederasyonları Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (T. KAMU-SEN) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (KESK) Memur Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar (MEMUR-SEN) d) Meslek Örgütleri Türk Tabipleri Birliği(TTB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) e) Vakıflar ve Dernekler MESS Eğitim Vakfı Fişek Enstitüsü İş Müfettişleri Derneği Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı (MESKA) Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) İş Güvenliği İş Adamları Derneği (İSGİAD) Personel Yönetim Derneği (PERYÖN) Türk Hemşireler Derneği İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı (İNİŞEV) Türk Tekstil Vakfı İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEMDER)

3 f) Danışmanlık ve Eğitim Firmaları İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, kar amaçlı olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlar.

4 Kurum ve kuruluşlar yukarıda belirtilen kapsamda çalışmaları yürütmekle birlikte, bu bölümde; Resmi Kuruluşlar, İşçi ve İşveren Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Vakıflar-Dernekler Ulusal İSG Konseyi başlıkları altında daha ayrıntılı olarak değinilecektir. 1.2 RESMİ KURULUŞLAR ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenleme ve denetleme yükümlülüğü olan bir kurumdur. Aşağıdaki bölümlerde bakanlık ve bağlı birimlerin görevleri yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevleri - Çalışma yaşamını düzenleyici, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemler almak, - Çalışma yaşamındaki mevcut ve olası sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, - Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli önlemleri araştırmak ve uygulamasının sağlanmasına yardımcı olmak, - İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların yaşam düzeyini yükseltecek önlemleri almak, - İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamak, - Çalışma yaşamını denetlemek, - Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, - Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, - Sosyal güvenlik olanağını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, - Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerin çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm yolları aramak, hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, - Çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici önlemleri almak, - İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak Teşkilat Yapısı A-ANA HİZMET BİRİMLERİ a) Çalışma Genel Müdürlüğü b)dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Bunlardan yalnızca İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne değinilecektir. c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş sağlığı güvenliği alanında; ulusal politikaların belirlenmesi, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlanması, mevzuat çalışması yapılması, mevzuatın uygulanmasının sağlanması, başta olmak üzere iş sağlığı güvenliği alanında görev yapan birim İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüdür. Görevleri: a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak. b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak. c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.

5 e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek. f) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek. g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak. h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek. i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak. j) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek. k) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek. l) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak. m) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Organizasyon yapısı: 6 adet Daire Başkanlığı vardır Bunlar: 1. İş Sağlığı Daire Başkanlığı 2. İş Güvenliği Daire Başkanlığı 3. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı 4. Organizasyon, Basın -Yayın Dairesi Başkanlığı 5. Personel Dairesi başkanlığı 6. İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı: Görevleri: - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda, inceleme ve araştırma çalışmalarının planlaması, programlanması, uygulanması ve sonuçların izlenmesi için İş Sağlığı Daire Başkanlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmalar yapmak/ yapılmasını sağlamak, - KKD imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki verme ve ithal edilecek KKD nin standartlara uygunluğunun belirlenmesi işleminin usul ve esaslarının belirlenmesi, işlemlerin bu usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, - Genel Müdürlük tarafından yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin yapılacak tüm çalışmaların ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlamak, - AB müktesebatı, ILO sözleşmeleri ve uluslararası standartları takip etmek, ihtiyaç duyulan konularda yasal düzenlemeler yapılması için öneride bulunmak ve görevlendirilmeleri halinde mevzuat çalışmalarına katılmak, - TSE tarafından gönderilen standart taslakları hakkında görüş bildirmek, - Sorumlu olduğu konularda ulusal mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulayıcılarından alınan geri bildirimleri değerlendirmek, kayıt altına almak ve gerekiyorsa revizyon için öneride bulunmak veya bu işlemlerin yapılmasını sağlamak, - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ortak projeler yapmak/yapılmasını sağlamak ve projenin sonuçlarını izlemek,

6 - Sorumlu olduğu konularda, Genel Müdürlükten görüş talep eden kurum/ kuruluşlara görüş bildirmek / bildirilmesini sağlamak, - Görevleri iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek, kontrol etmek, - Proseslerde sorumlu olduğu faaliyetleri yürütmek, kayıtlarını tutmak / tutulmasını sağlamak, - Görevlendirilmeleri halinde hizmet alanına giren konularda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bildirilmesi, eğitimin ve tedarikçinin değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak, - Hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında yaptıkları işlemde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için çalışmalar yapmak, - Görevlendirilmeleri halinde sorumlu olduğu Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi çalışmalarını yapmak, İSGÜM İş Sağlığı Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM), İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlıdır. İSGÜM Türk Hükümeti ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında yapılan anlaşmayla Uluslararası Çalışma Koşullarını ve Çevresini İyileştirme Programı (PIACT) çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün alt birimi olarak 1968 yılında kurulmuştur. Türkiye de işyerlerinde ortam ölçümleri ile biyolojik analizleri bir arada yapan, sonuçlarını iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden değerlendiren resmi kuruluştur. Ankara daki Merkez Laboratuarı ve altı bölge laboratuarı (İstanbul, İzmir, Adana, Kayseri, Zonguldak ve Kocaeli) ile hizmet vermektedir. GÖREVLERİ: - İş sağlığı ve güvenliği alanında saha ve laboratuvar araştırması yapmak ve öneriler geliştirmek, - İş sağlığı ve güvenliği alanında standart ve normlar geliştirmek, - KOBİ lere destek olmak, - Değişik hedef kitleler için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlamak, - İSG alanında yayın ve dokümantasyon yapmak. - İSGÜM bu temel amaçlarına ulaşmak üzere; - İSG alanında ölçüm ve analiz hizmetleri vermekte, - Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmakta, - Gereken durumlarda İSG eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermekte, - İSG konularında istatistikler hazırlamaktadır. HİZMETLERİ - İşyeri ortamında gaz ölçümü - İşyeri ortamından toz ölçümü - İşyeri ortamında ağır metal ölçümü - Hava akım hızı ölçümü - Termal konfor şartlarının ölçümü - Gürültü ölçümü - Titreşim ölçümü - Frekans analizi - Aydınlatma ölçümü - Kan ve idrar analizi - Solunum fonksiyon testi

7 - İşitme testi - İşyerinde risk değerlendirmesi - İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri - Danışmanlık hizmetleri - Kimyasalların ithaline ilişkin kontrol belgesi düzenlenmesi B- DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, c) (Mülga: /17 md.) d) Hukuk Müşavirliği, e) Bakanlık Müşavirleri, f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Bu birimlerden yalnızca İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerine değinilecektir. a) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak işyerlerindeki teftiş, İş Teftiş Kurulu Bünyesindeki Müfettişler tarafından yerine getirilmektedir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: (İş Teftiş Tüzüğü , tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) a. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak. b. Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek, c. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek. d. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, Sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak. e. Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak. f. Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. g. Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek. h. Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak. Yukarıda belirtilenlerden de görüleceği gibi, İş sağlığı güvenliği alanında işyerlerinin denetlenmesi görevi İş Teftiş Kurulu bünyesindeki İş Müfettişleri aracılığı ile yerine getirilmektedir. Bakanlık bünyesindeki İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olarak Ankara, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde İş Teftiş Grup Başkanlıkları bulunmaktadır ve müfettişler bu grup başkanlıkları bünyesinde görev yapmaktadırlar. Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet adına yapılacak izleme, denetleme ve teftişin ilkeleri, teftiş hizmetinin örgütlenmesine ilişkin kurallar, işyerlerinde tutulacak teftiş defterlerinin biçimi, ne yolda doldurulacağı ve bununla ilgili işlemler, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve nitelikleriyle işe alınmaları ve çalışma yöntemleri , tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Teftiş Tüzüğünde yer almaktadır. Çalışma mevzuatı" deyimi, çırak ya da işçilerle işverenler arasında çalışmadan doğan ilişkileri düzenleyen, çalışma hayatıyla ilgili, yasa, tüzük ve yönetmelikleri kapsamaktadır. Yani müfettiş denetimleri yalnızca işçi işveren ilişkilerini değil çırakların çalışma koşullarını da kapsamaktadır.

8 İş Teftişi, İş Teftiş Kurulunca yürütülür. Kurul, Bakanlık makamına bağlı olup, teftişe yetkili bir başkanla baş iş müfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul başkanı en az on yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından atanır. Müfettişler, hizmet gereklerine göre, merkezde veya gruplarda görevlendirilirler. Grup başkanı en az yedi yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından belirlenir. Teftişte, birden çok müfettiş birlikte görevlendirilirse, çalışmaları kıdemli müfettiş yönetir. İş Teftiş Kurulu ve grup başkanlıklarındaki müfettişler, Baş İş Müfettişi, İş Müfettişi, İş Müfettiş Yardımcısı unvanları ile görev yaparlar. İş Müfettişleri, işin yürütümü alanında görev yapanlar ile iş sağlığı güvenliği alanında görev yapanlar olmak üzere 2 farklı müfettiş grubundan oluşmaktadır. İşin yürütümüyle ilgili teftiş görevindeki müfettişler; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle iktisadi ve ticari ilimler akademilerinden veya bunların dengi yerli ve yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirenler arasından, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevi yapanlar; tıp doktoru, elektrik, elektronik, maden, kimya, makina, inşaat, fizik, bilgisayar yüksek mühendisi veya mühendisleri arasından seçilmektedirler. Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olanlar, iş müfettişi yeterlik sınavına girerler ve sınavı kazandıklarında iş müfettişi olarak atanırlar. Müfettişlerin yetkileri şunlardır: A) İş Teftiş Tüzüğünün kapsam ve amacı çerçevesinde işyerlerindeki çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek, B) İşveren ve işçileri veya konuyla ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak, C) Mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu defteri, tesisat, makina ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları vb. belgelerin işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek, bunları işveren veya vekilinden incelemek üzere istemek, gerektiğinde örnek ve özet çıkarmak. D) İşyerinde inceleme olanağı bulunmayan veya işyerinde bırakıldığında inceleme seyrinin değiştirilmesi ya da suç kanıtlarının yok edilmesi olasılığı bulunan durumlarda, ilgili belgeleri, üzerlerinde silinti, kazıntı ve ek yapılmadan geri vermek koşuluyla bir örneğini işyeri yetkilisine vereceği imzalı ve mühürlü bir saptama tutanağı düzenleyerek geçici olarak almak, E) İşyerinde kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen ham madde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddelerle işyerindeki hava, duman, buhar, toz vb. den örnekler alıp tahlil ve muayene etmekveya ettirmek, (Örnekler, işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işyerinde çalışanlardan birinin önünde ve durum bir tutanakla belgelenmek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle alınır.) F) Görevlerini yaptıkları sırada İş Kanununa göre suç sayılan eylemlere rastladıklarında; 1. Bu eylemler, işçilerin, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin ise bu durumdaki işçileri çalışmaktan alıkoymak, 2. İşçilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili yakın tehlikeleri, üretime en az etkili olabilecek biçimde, tehlike gösteren makine veya tesisleri veya bölümlerini mühürleyerek, olanak varsa tehlike kaynağının yerini değiştirerek, kullanılması yasak ve zararlı maddeleri işverenin işyerinden uzaklaştırmasına kadar belirli bir kap veya yere koyup mühür altına alarak veya kullanılmasını yasaklayarak önlemek, 1475 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesinin A ve B bentlerinde yazılı hallerde de bu bentlerde ve aynı maddenin D bendine göre çıkarılmış bulunan "İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına Dair Tüzük" hükümleri uygulanıncayakadar bu önlemleri almak,

9 NOT: 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten kaldırılmış olup, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına ilişkin hüküm 4857 sayılı İş Kanununun 79. maddesinde yer almaktadır. İş Kanununun 79. maddesi gereğince çıkartılmış olan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ( 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesi ile 4867 sayılı İş Kanunun 79. Maddesi yürürlükten kaldırılmış, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çerçevesinde hazırlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. G) Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işyerlerine ve eklentilerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak. İşyerlerinin teftişi, teftiş programlarına göre yapılır. Teftiş programları, işin yürütümüyle işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişleri için ayrı ayrı düzenlenir. Müfettişler, teftişle görevlendirildikleri işyerlerinde aldıkları emirde aksine bir açıklama yoksa ilgili tüm mevzuatın uygulanmasını denetlemek zorundadırlar. Müfettişlerin açıklayamayacakları hususlar; A) İşyerlerinin yapım ve üretim koşulları, teknikleri ve sırlarıyla ticari ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini, B) Bilgi ve ifade veren, ihbar ve yakınmada bulunan kişilerin kimliklerini, C) Teftişin bir ihbar veya yakınma üzerine yapıldığını, D) İşyerlerinden alınan hammadde, gereç vb. örneklerin tahlil, muayene ve inceleme sonuçlarını, Resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça açıklayamazlar. Müfettişler, görevlerini yaparlarken işin gidişini ve işyerinin işleyişini, inceledikleri konunun niteliği bakımından zorunluluk bulunmadıkça, aksatmamak, durdurmamak, güçleştirmemekle yükümlüdürler. Müfettişler, eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları işyerlerinde teftiş yapamazlar. İşyerinde teftiş sırasında saptanan eksiklik ve mevzuata aykırılıklardan teftiş süresi içinde tamamlanabilecek ve düzeltilebilecek olanlar, bu süre içinde işverene tamamlattırılır. Durum, müfettişçe teftiş defterine yazılır ve raporda belirtilir. Tamamlanması için mevzuatça önel verilmesi zorunlu bulunmadığı halde ve derhal tamamlanmaması işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından yakın bir tehlike göstermeyen eksiklik ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi için müfettişçe uygun bir önel verilebilir. İşverenler, bu önel içinde eksiklik ve aksaklıkları gidermek ve giderildiğini Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. Grup başkanlarınca bölge çalışma müdürlüklerine gönderilen raporlarda, çalışma mevzuatına aykırı tutumları saptanan işveren veya işveren vekilleri hakkında çalışma müdürlüklerince, yasal kovuşturma yapılmak üzere yetkili makamlara başvurulur.

10 Müfettiş raporlarının gereğinin bölge çalışma müdürlüklerince geciktirilmeksizin yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, raporların mevzuata aykırı yönleri varsa, işleme konmaz ve durum, aykırılık savları açıklanarak Bakanlığa bildirilir. İşverenler, işyerleriyle işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerde teftiş sonuçlarının yazılması için birer teftiş defteri bulundurmakla yükümlüdürler. (Teftiş defterine ilişkin hükümler İŞ Teftiş Tüzüğünde yer almakla birlikte tüzük yürürlüğe girdiğinden beri hiç uygulanmamıştır) Bu defterler, birbirini izleyen her iki yaprağına aynı numara verilmek suretiyle numaralandırılır. Her iki yaprakta işverenin adı ve soyadı ve işyerinin unvanı bulunur. Kaç çift yapraktan oluştuğu, hangi işyeriyle ilgili bulunduğu, iş müfettişince son sayfasına yazılarak mühürlenir ve imzalanır. Teftiş defterlerinin yenilenmesi halinde eski defterler iş müfettişlerince kullanılan son sayfasına, işlemden kaldırıldığı tarih ve kaldırma nedeni yazılarak imzalanır ve mühürlenerek işlemden kaldırılır. İşverenler işlemden kaldırılmış defterleri, işlemden kalkış tarihinden itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler. İşyerinin devri halinde, eski işveren, saklama süresi sona ermemiş defterlerle işlem görmekte olan teftiş defteri ve bunlarla ilgili bütün yazışmaları yeni işverene vermek ve yeni işveren de söz konusu defter ve yazıları istemek, almak ve işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. Teftişlerde saptanan eksiklik ve aksaklıklar ilgili mevzuat hükümleri belirtilerek, müfettişlerce, teftiş defterine yazılır. Bir önceki teftişte saptanıp da daha sonraki teftişte tamamlanmadığı anlaşılan hususlar da ayrıca belirtilir. Aynı numarayı taşıyan yapraklardan birincisi iş müfettişi tarafından alınarak rapora eklenir; ikincisi defterden koparılmaz. Teftiş defteri ve koparılmış yaprakları tutanak niteliğindedir. Teftiş defterinin bulundurulmaması veya gösterilmemesi, teftiş sonucunun deftere yazılmasının işin esenliği ya da ilgililerin durumu bakımından müfettişçe uygun görülmemesi hallerinde, keyfiyet, ayrı bir tutanakla saptanır. Durum, bu tutanakla birlikte grup başkanınca Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Çalışma Müdürlüğü bu durumu bekletmeden Cumhuriyet savcılığına iletir. Teftiş defterinin sayfaları birbirini izleyecek biçimde ara vermeden kullanılır; yazıların üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. İşverenler, işveren vekilleri, işçiler ve diğer ilgililer, iş müfettişlerinin görevlerini yapabilmeleri için gerekli kolaylığı göstermek ve bu yoldaki istemlerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Görevlerinin yapılmasına zorluk çıkartılması, engel olunması gibi durumlarda, müfettişler, en yakın güvenlik makam veya memurlarından yardım isterler. Güvenlik makam ve memurları, bu durumda 4857 sayılı İş Kanununun 97 inci maddesi uyarınca iş müfettişlerinin görevlerini yapmalarını sağlamak üzere, hemen gerekli önlemleri almak ve müfettişlere her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdürler. İş Teftiş Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: R.G. Sayısı: 21053) İş Teftiş Tüzüğü'nün, 4, 6, 22 ve 29'uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. İş Teftiş Yönetmeliğinde yer alan hususlar konusunda İş Teftiş Tüzüğünde yer alan hususların yanında aşağıdaki hususlara da değinebiliriz; Müfettişler teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarını aşağıdaki teftiş türlerini esas alarak yaparlar.

11 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönünden: a)genel Teftiş: İşçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürecek hususlar İle iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerini tespit ve önlemeye yönelik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı açısından yapılan teftiştir. Aşağıdaki hallerde Genel Teftiş yapılır: 1- İşyerlerinde ilk defa yapılan teftişlerde, 2- İşletme belgesi verilmesinden sonraki ilk teftişlerde, (6331 sayılı yasa ile İşletme Belgesi alma zorunluluğu kaldırılmıştır) 3- Bir önceki teftişte işyerinde noksan bulunmaması halinde, 4- İşyerinin başka bir yere taşınmasından sonra, 5- İşyerinde büyük ölçüde makina, tezgah, üretim değişikliğinden sonra, 6- İşveren değişikliğinden sonra, 7- İnceleme teftişleri sırasında işyerinin teftiş görmemiş olması halinde, b) İnceleme Teftişi: İşyerlerinde İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihbar, şikayet, iş kazası, meslek hastalıkları, kurma izni incelemesi veya teftiş esnasında gerek görülmesi halinde yahut Kurul Başkanlığına veya gruplara incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiştir. c) Kontrol Teftişi: Genel, Kontrol ve İnceleme Teftişleri sonunda mevzuata aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla yapılan teftiştir. Müfettişler teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma sonucunda işin Özelliğine göre aşağıda belirtilen raporları düzenlerler. l- İşin Yürütümü ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönünden: a)genel Teftiş Raporu; İşin yürütümü ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Genel Teftiş sonucu düzenlenen rapordur. Bu raporda, işyerinde yapılan teftişte tespit edilen hususlardan sadece mevzuata uygun olmayanlara yer verilir. Her noksanlık ve mevzuata aykırılık, kanuni gerekçesiyle raporda değerlendirilerek yapılacak işlemler veya alınacak tedbirler belirtilir. Bu rapor dört nüsha olarak düzenlenir ve gereği için grup başkanına verilir. b)inceleme Raporu; İhbar, şikâyet, iş kazası, meslek hastalıkları, kurma izni ile Kurul Başkanlığı'na veya gruplara incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetleriyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiş sonucu düzenlenen rapordur. Raporda tespitlerin kanuni gerekçeleri belirtilir, İnceleme konusu sonuçlandırılır, alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler belirtilir. Bu rapor dört nüsha olarak düzenlenir, gereği için grup başkanına verilir.

12 c)kontrol Raporu: İşin yürütümü yönünden genel, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden genel, kontrol ve inceleme teftişleri sonucunda mevzuata aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla yapılan teftişler sonucunda düzenlenen rapordur. Raporda devam eden noksanlık veya hatalı uygulamalar için yapılacak işlemler veya alınacak tedbirler belirtilecektir. Bu rapor dört nüsha olarak düzenlenir, gereği için grup başkanına verilir. C- BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi. (ÇASGEM) b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır: a) Sosyal Güvenlik Kurumu. b) Türkiye İş Kurumu. c) Mesleki Yeterlilik Kurumu Bunlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nın iş sağlığı güvenliği alanındaki görevlerine değinilecektir. a- ÇASGEM: ÇASGEM' in amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. ÇASGEM Bakanlık, bağlı kuruluşlar ile ilgili kuruluşların personeli ve özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri, iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri düzenleyen kamu kurumudur. ÇASGEM'in Temel Görevleri: - Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla: çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak, - Çalışma ve Sosyal Güvenlik sorunları üzerine ulusal ve uluslararası bölge seminerleri düzenlemek ve düzenlenen seminerlere katılmak - Çalışma ve Sosyal Güvenlik konularında araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konularda gerekli bilgi ve belgeler toplamak - İşyerlerinin çalışma konuları ve iş verimi ile ilgili sorunlarını, ilgililerin ve iş sahiplerinin olurunu alarak incelemek ve bu konularda önerilerde bulunmak - Türkçe ve yabancı dillerde amacına uygun, görev alanına giren konularda derlemeler yapmak ve yayınlarda bulunmak - Amacına uygun bir şekilde yerli ve yabancı yayın, dokümantasyon, filmler, fotoğraflar ve slaytlar temin ederek, bunlardan yeterince faydalanılmasını sağlamaktır

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Amaç İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken her türlü kontrolleri ve düzenlenmesi gereken belgeleri

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İSG kavramı ve aşamaları Dünyada ve Türkiye de İSG İSG nin Dünya daki tarihsel gelişimi İSG nin Türkiye deki tarihsel gelişimi Çağdaş iş sağlığı ve

Detaylı

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir.

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir. ÖNSÖZ Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir İşveren

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı