Carl Henrik Fredriksson

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Carl Henrik Fredriksson"

Transkript

1 Carl Henrik Fredriksson AVRUPA KAMUSAL ALANININ HAREKETLENDİRİLMESİ Kültür dergileri bir Avrupa kamusal alanı idealine diğer herhangi bir medya aracından daha yakındır. Bu dergiler politik, felsefi ve estetik fikirlerin tartışılması ve alışverişi için bir ortam yaratmaktadır. Bununla birlikte, bu dergiler şimdiye kadar ancak belli bir noktaya ulaşmıştır. Eurozine'nin baş editörü Carl Henrik Fredriksson, son Eurozine konferansının ana konusunu (Kültür Dergilerinin Avrupa Kamu Alanındaki İşlevi ve Rolü) işlediği aşağıdaki yazısında, yerleşik ulusal gazeteleri gerçek bir Avrupa kamusal alanını desteklemeye çağırmaktadır. Bu da her şeyden önce, açıklık ve gazetecilik sorumluluklarının yeni toplumsal koşulların ışığında tanımlama iradesini göstermelerini gerektirmektedir. Gustav Freytag'in 19. yüzyıl Alman epik romanının miadını doldurmuş bir örneği olan Soll und Haben (Borç ve Alacak) adlı romanındaki traji komik ve neşeli bir paragraf, yazdıklarını anlatan gururlu ama önemli bir taşralı gazeteciyi öne çıkarır; aşırı bir özgüvenle, basında çıktığı anda Çar'ı yerinden oynatacak bir makaleyi daha kaleme almayı başardığını iddia etmektedir. Bugünün Avrupa kentlerindeki kaç gazeteci ve entelektüel yazdığı yazıların Strasbourg veya Brüksel'deki güçlerin, hatta kendi vatandaşlarının oluşturduğu dar çemberin dışındaki herhangi birini yerinden oynatacağına bu kadar emin olabilir? Maalesef, oldukça az bir bölümü. İsveçli düşünürler İsveçli okurları, Fransız entelektüelleri Fransızları ve Estonyalı yazarlar da Estonyalıları hedef almaktadır. Belki bu durum çok kötü sayılmayabilir. Ancak durumun olumsuz yönü, bu yazarların düşüncelerindeki perspektif ve konuların hemen her zaman İsviçre, Fransa ve Estonya'ya, yani kendi ülkelerine özgü oluşudur. Euro'nun pek çok ülkede başarıyla benimsenmesine rağmen, kimliklerin, yaşam biçimlerinin ve referans çerçevelerinin ortak bir kamusal alan olgusunun Avrupalılaştırılması şimdilik bir hayalden ibarettir. Fakat daha anlamlı bir Avrupa topluluğuna ilişkin uzun dönemli beklentiler de yine bu trendlerin ortaya çıkışına bağlıdır. Avrupa kimliğinin inşaası üzerine yazılan bir makalede, Manuel Castells bu ikilemi aşağıdaki gibi tanımlamıştır: İnsanların kimliği ulusal ve hatta belirli durumlarda yerel ve bölgesel iken teknoloji yenidir; ekonomi küreseldir; devlet, diğer uluslar arası aktörlerle müzakere halinde olan bir Avrupa iletişim ağıdır. Demokratik bir toplumda, bu tür yapısal, bilişsel uyumsuzluklar sürdürülemeyebilir. Her şey iyi giderken, bir Avrupa kimliğini paylaşmayan Avrupa entegrasyonu yürütülebilir bir proje olsa da, tüm Avrupa An article from 1/5

2 alanını ya da belli bir Avrupa ülkesini kapsayan önemli bir kriz, tüm Avrupa çapında ve sonuçları belirsiz bir içe çöküşü başlatabilir. Başka bir deyişle, ortak kimliğin olmadığı bir ortamda, gerçek ve sürdürülebilir bir Avrupa Topluluğu yoktur. Ve bu türden herhangi bir ortak kimlik esasen bir birleşik Avrupa kamusal alanının varlığına bağlıdır. Bir Avrupa kamusal alanı; ulusötesi değer ve ilkelerin hatta, ulusötesi uygulamaların tanımlanıp, şekillendirilip, yeniden şekillendirilebilmesi ile uluslarüstü politik kuruluşların meşruiyet kazanabildiği olarak bir alan olmalıdır. Yaklaşık bir yıl önce, ulusötesi düzeyde Avrupa'nın ortak geleceğini tartışmak için en iddialı çabalardan biri ortaya konmuştur. 31 Mayıs 2003'te, yedi Avrupa gazetesi "Avrupa Nedir?" sorusuna cevap niteliğinde olan ve ünlü entelektüeller tarafından kaleme alınan bir dizi makaleyi yayınlamıştır. Umberto Eco, La Repubblica (İtalya); Gianni Vattimo, La Stampa (İtalya); Adolf Muschg, Zürcher Zeitung (İsviçre); Richard Rorty, Süddeutsche Zeitung (Almanya); ve Fernando Savater, El Pais'de (İspanya) yazmıştır. En dikkat çekici ve yaygın olarak tartışılır hale gelen makale, tüm projeyi başlatmış olan Jürgen Habermas tarafından kaleme alınmış ve Jacques Derrida'nın ortak imzasıyla Frankfurter Allgemeine Zeitung (Almanya) ve La Libération (Fransa) gazetelerinde yayınlanmıştır. Son on yılın en etkili iki Avrupalı entelektüelinin farklılıklarını bir kenara bırakmaya ve tek ağızdan konuşmaya yönelik pragmatik adımlar atması, kendi başına kayda değer bir gelişmedir. Normalde bu iki entelektüelin felsefi yaklaşımları tamamen farklıdır. Asıl şaşırtıcı olan, bu iki yazarın analizlerinde göze batan politik anlam yüklü somutlaştırmadır. Ortak bir Avrupa kimliğinin kuruluşuna ilişkin tartışmalar kültür ya da din tarihinin sisleri içinde kaybolma eğilimindedir. Beylik söylevlerinde Avrupa'nın özgürlük ve demokrasi üzerinde patent sahibi olduğunu ileri sürenler, bu kavramların belirsizliğini daha da artırmaktadır. Avrupa'yı bir arada tutabilecek belirli bir ayırıcı özellik bulma arayışında olanların pek çoğuna göre, somutlaştırılarak ekonomik bir projeye indirgenen bir kıtaya bir tür mitolojik ve mistik bir hava verilmeye çalışılmasıdır. Euro banknotlarının üzerindeki belirsiz mimari motiflere baktığınızda, bu tür özlemleri dile getiren sembollerin boşluğu çarpıcı hale gelmektedir. Beş Euro'luk banknota basılmış olan sisler içindeki viyadüğün neresinde bir Avrupa kimliği bulabilirsiniz? Bu görüntü herhangi bir duygusal etki yapmakta ya da sembolik bir yoğunluk taşımakta mıdır? Bu motif ne gibi kolektif idealleri uyandırmakta veya iletmektedir? Bu bakış açısından, Habermas/Derrida makalesi varolan çağdaş tarihin bir mucizesiydi. Bununla birlikte, olayın kendisi en azından makalenin analizleri ve sonucu kadar ilgi çekicidir. Bir tür müdahale, bir performans manifestosu şeklindeki bu metin, Avrupalıları Avrupa üzerinde tartışmaya, bir Avrupa kamusal alanı oluşturmaya çağırmaktaydı. En geniş anlamıyla kamusal alan, eski halk hareketlerini ve yerleşik kurumlar kuruluş amaçlarını yerine getirmekten aciz kaldıkça başdöndürücü bir hızla çoğalan yeni Sivil Toplum Kuruluşları'nı (STK'ları) içermektedir. Ancak kamuoyunun seçkin araçları hâlâ radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi, dijital veya diğer, medyadır. Eğer Habermas 15 S ubat 2003'teki savaş karşıtı An article from 2/5

3 gösterileri sokakları da içeren bir Avrupa kamusal alanının açılış çanları olarak gördüyse, manifestosu da medyanın tamamlayıcı rolünü yeniden yaşama geçirme çabası olarak tanımlanabilir. Ancak bu bakımdan yazarın girişiminin başarısız olduğu ortaya çıkmıştır; ele aldığı konu hakkında geniş bir ulusötesi tartışmanın meydana gelmeyişi göze batmaktadır. Aksine, kamuoyunun ulus ve dil sınırları içinde tutsak kalışının yeni bir örneğini görmüş bulunuyoruz. İspanya öncelikli olarak Savater'in makalesine, İtalya ise Eco'nun ve Vattimo'nun makalelerine odaklanmıştır. Aralarında en duyarlısı olmasına rağmen, Alman basını İtalyanca ve İspanyolca yazılan makalelere pek ilgi göstermemiştir. Özgün makalelerin yayınlanmadığı ülkeler ise daha umursamaz davranmış, Financial Times'da makaleler hakkında tek bir kelime bile çıkmamıştır. Görkemli iddiasına karşın, Habermas'ın girişimi, adına değecek ulusötesi bir tartışma ve düşünce forumu kurmakta Avrupa denilen modern Babil'in karşılaştığı güçlüklerin çarpıcı bir örneği haline gelmiştir. Bunun başka pek çok örneği de vardır. Bu tür özlemlerin pahalıya mal olabileceğini, "Avrupa'nın İlk Ulusal Gazetesi" sloganıyla, 1990'da medya patronu Robert Maxwell tarafından hayata geçirilen ve karaya oturan The European projesi göstermiştir. Tirajı 'e kadar çıkan gazetenin yarısından fazlası Britanya'da dağıtılmaktaydı. Gazeteye en çok ilgi gösteren Avrupa ülkelerinden İsveç'teki sirkülasyon ise hiçbir zaman 5.000'i Ord&Bild ve Arena gibi "küçük"ve "seçkinci" dergilerin düzeyini aşmadı. 1990'ların ortalarında, Andrew Neil The European'ı, "The Anti European" (Avrupa karşıtı) denebilecek bir haftalık gazete haline getirdi. Sonunda, geniş bir Avrupalı okur kitlesini hedefleyen başlangıçtaki vizyonundan ışık yılları kadar uzaklaşan gazete tepe taklak gittiğinde yasını tutan pek olmadığı gibi, on yıl bile sürmeyen bu macera 70 milyon sterline patladı. İki dilde yayın yapan seçkin Alman/Fransız televizyon istasyonu Arte, geçenlerde onuncu yaşını kutlarken, civarında ödül almanın kıvancı içindeydi. Ama henüz piyasanın %1'ne ulaşma hedefinin yakınlarında bile değildi. Arte'nin "Avrupa bu istasyonu izliyor" şeklindeki gururlu sloganına rağmen, Almanya ve Fransa dışında üçüncü bir ortak bulması uzak bir olasılıktır. Bu televizyon kanalı, bu iki ülkede bile bir Avrupa kamusal alanını andıran bir şeyin temelini atacak kadar güçlü ve çekici profil ya da marka yaratmayı başaramamıştır. Habermas ve diğerlerinin makalelerini İsveçli, Türk ve Slovak ve kısa bir süre önce Polonyalı okurlara sunma görevini kültürel ve siyasi dergilerin üstlenmesi hiç de rastlantı değildir. Bu yayınlar, bir Avrupa kamusal alanı idealine en çok yaklaşan medya dilimini meydana getirmekte; ulusötesi yayın ağlarının hem içinde hem dışında siyasal, felsefi, estetik ve kültürel fikirleri dilden dile yaymaktadır. Büyük ölçüde Fransa'dan yönetilen Le Monde diplomatique'in, 20'ye yakın farklı dilde baskısı vardır. Daha az eşgüdümlü olmakla beraber, Lettre international da iyi bir örnektir. Eurozine ağında, 50 ortak yayıncı ve daha gevşek bir şekilde bağlantılı olan 60 yayın organı makale ve fikir alış verişi yapmaktadır. Ancak, Eurozine ağı içinde ve dışında tercüme edilen ve yayınlanan bir makale 1 milyonun üzerinde toplam sirkülasyona erişirken, kültür dergilerinin kozmopolitanlığı düşük bir ölçektedir. Bu kültür dergileri kısmi ve muhalif bir kamusal alanı temsil etmekle beraber, menzilleri kamuoyunu biçimlendirebilecek ve halk iradesini güçlendirilebilecek, hayati meselelerin ciddi olarak tanımlanıp tartışılabildiği bir ortamı besleyebilecek An article from 3/5

4 çapta değildir. Ortak bir Avrupa kimliğinin oluşacağı, oluşmasına aracı olacak ve yeni ulusötesi politikaların meşrulaştırılmasının temeli olarak hizmet edecek bir kamusal alan bundan daha geniş çaplı olmak zorundadır. Sonuç olarak, heterojen bir ulusal yönelimli izleyici, dinleyici ve okuyucu topluluğuna erişmenin güçlüklerini aşmanın tek bir yolu var gibi görünüyor: İsveçli, Fransız veya Estonyalı okuyucuların kendilerini yabancı hissetmeyecekleri bir masada "yabancı" düşünür ve kavramlara yer verebilecek şekilde, hem içerik hem de bağlam çevirileriyle yerleşik ulusal medyanın öncülüğünde oluşturulacak bir Avrupa kamusal alanı. Dagens Nyheter, Le Monde ve Postimees gibi ciddi gazetelerin bu bakımdan oynayabilecekleri çok belirleyici rolleri vardır. Ancak bu yönde yapılacak her hareket; gazetecilik ve vatandaşlık sorumluluklarını yeni sosyal, politik ve kültürel şartların ışığında yorumlamak için gerekli irade ve yapıya sahip olan, önde gelen medyanın en azından açık olmasını gerektirecektir. Eğer Castells'in ileri sürdüğü gibi, devlet bir Avrupa ağıysa, o zaman dördüncü gücün görevini yeniden tanımlaması lazımdır. İsveç'in tek bir önemli entelektüeli bile Habermas'ın kışkırtıcı manifestosunun tutarlı bir analizini yapmaya girişmemiştir. Bundan çıkarılabilecek bir sonuç, İsveçli aydınların görevlerini ihmal ettiği olabilir; ama daha verimli bir yaklaşım, bu ilgisizliğin önde gelen İsveç medyasının kendi ülkelerinin dışında başlayan tartışmaları saptayıp yorumlama yeteneği hakkında ne ifade ettiğini sormak olabilir. Küçük meslektaşlarına (yani kültür dergilerine), biraz kıskançlık (biçim ve saygınlıkları bakımından), biraz da küçümseme (sirkülasyon ve etkileri bakımından) lie bakacakları yerde, tüm Avrupa'daki ulusal gazeteler daha geniş bir dünyanın kapılarını açmayı sağlayacak bir işbirliği girişiminde bulunabilir. Bu girişim, dergi makalelerinin özet ya da tam metin halinde, dergi basımının öncesi veya sonrasında yayınlanmasını veya yabancı (yalnızca İngilizce yayınlanan değil) basın kuruluşlarıyla sendikasyon anlaşmalarını içerebilir. Bu tür çalışmalar halen belirli bir ölçüde yapılmakla beraber, daha alınacak çok yol vardır. Bu tür bir hareket ulusötesi bir kamusal alanın inşasında dergilerin potansiyel güçlerinin vurgulanmasını, takviye edilmesini ve bu güçten yararlanılmasını sağlayabilirdi. Buna mukabil, daha büyük gazeteler, öncü düşünürlerin artık herhangi bir ülkenin tekelinde olmadığı bir dünyada kamuoyunun biçimlendirildiği forumlar olarak sorumluluklarını yerine getirmekte daha fazla kaynak ve teşvik unsuruna kavuşacaktır. Özellikle ulusal ve kurumsal sınırları aşan yayın ağlarının kuruluşuna gelindiğinde, günlük gazetelerin dergilerden öğrenebileceği çok şey bulunmaktadır. Bir Avrupa kamusal alanı birleşik bir Avrupa'nın önkoşulu olabilir, fakat birlik aynılıkla karıştırılmamalıdır. Tersine; İsveçlilerin Estonyalılar gibi ya da Estonyalıların Almanlar gibi yazmasına gerek yoktur. Asıl aşılması gereken zorluk, farklılıkların ciddiyetle ele alınması ve yeni bakış açıları için söylemde ya da düşüncede yer açılmasıdır. Ancak bu tür zengin ve serbestçe bir diyalog ortak bir kimliğin gelişmesini ve güçlenmesini sağlayacak potansiyele sahiptir. Freytag'ın romanındaki taşralı gazetecinin, Smålands Allehanda adlı küçük bir yerel gazetenin köşe yazarı olan İşveçli muadili bizi güldürebilir: "Alman S ansölyesi'ni mevcut politikalarında ısrar etmemesi için uyarmıştık ve şimdi bu uyarımızı tekrarlıyoruz..." diye yazarak, Bismarck'a esaslı bir şekilde giydiren bu gazeteci kamuoyundaki yerinde ısrar etmekteydi. Bu tavır bize ne kadar komik gelse de, bu tür su katılmamış bir cüretkârlığın kendi başına bir çekiciliği olduğu yadsınamaz. An article from 4/5

5 Published Original in Swedish Translation by Özlem Tezcek/Osman Deniztekin Contribution by Varlik (c) Varlik (c) Eurozine An article from 5/5

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER Bu bölümde ilk olarak üniversite fikrinin gelişimini ve kurumsal evrimini ele alacak, ardından üniversiteye ilişkin güncel tartışmalara ve eğilimlere değinecek,

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU. www.turkmep.org 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU. www.turkmep.org 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН 8-9 KASIM 2013 BİŞKEK / KIRGIZİSTAN 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА Г. БИШКЕК / КЫРГЫЗСТАН www.turkmep.org TÜRK

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik Kavramının Medya Sektörüne Entegre Edilmesi MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

STRATEJ K ARAfiTIRMA MERKEZLER

STRATEJ K ARAfiTIRMA MERKEZLER STRATEJ K ARAfiTIRMA MERKEZLER STRATEJ K RAPOR No: 30 Eylül 2008 STRATEJ K ARAfiTIRMA MERKEZLER STRATEJ K RAPOR Editör Doç. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK MURAT B LHAN E.Büyükel çi TASAM Baflkan Yard mc s Halıcılar

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

DÜNYADAN Avrupa da Sivil Toplum ve Sosyal Demokrasi Güncel Gelişmeler ve Normatif Perspektifler SERGE EMBACHER Mart 2010 Etkin bir sivil toplum Avrupa nın bütünleşmesi açısından vazgeçilmez nitelik taşıyor.

Detaylı

Kalite Güvencesinde Farklı Oyuncuların Etkileşim ve Rolleri

Kalite Güvencesinde Farklı Oyuncuların Etkileşim ve Rolleri Kalite Güvencesinde Farklı Oyuncuların Etkileşim ve Rolleri Airi Rovio, Tove Bull Özet: Bu makale, son 10 yılda üniversitelerin hızlı değişimlerini ve yüksek öğretimin bilgi pazarında çeşitli paydaşların

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Dünyada önüllülüğün Durumu Raporu

Dünyada önüllülüğün Durumu Raporu GENEL BAKIŞ 2011 Dünyada önüllülüğün Durumu Raporu Küresel Refah İçin Evrensel Değerler Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı, tüm dünyada gönüllülük aracılığıyla barışa ve kalkınmaya katkıda

Detaylı

FRANSA VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU Önyargıları Aşmak. Derleyenler Senem Aydın Düzgit Ayhan Kaya

FRANSA VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU Önyargıları Aşmak. Derleyenler Senem Aydın Düzgit Ayhan Kaya FRANSA VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU Önyargıları Aşmak Derleyenler Senem Aydın Düzgit Ayhan Kaya Derleyenler Senem Aydın Düzgit Ayhan Kaya FRANSA VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU Önyargıları

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON seta. Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 0 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN

Detaylı

UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin

UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı