ZEHRA TOSKA, Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr"

Transkript

1 ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul Doktora: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı. Konusu: Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesud Çevirisi, Cilt I (İnceleme), Cilt II (Edisyon-Kritik) s. Danışman: Prof.Dr. Ali Alpaslan. Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı. Konusu: Veysi Divanı (Hayatı, Eserleri, Kişiliği) s. Danışman: Prof.Dr. Ali Alpaslan. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Fars Filolojisi, Tez Konusu: Amîn-i Ahmed-i Rezî nin Haft İklim inin II. Cildinin İndeks Çalışması. Lise Mezuniyet: Beşiktaş Kız Lisesi ( ) İDARİ GÖREVLER 1. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nün kuruluş aşamasındaki çalışmalara katkıda bulunmak, danışmanlık yapmak, bölüm başkanlığı vekilliği Haziran 1987 tarihleri arasında Üsküp ve Kosova Üniversitelerinde temaslarda bulunmak üzere Yugoslavya ya gitmek 3. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 4. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Burs Komitesi Üyeliği 5. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı VERDİĞİ DERSLER

2 Kasım 1978 tarihli ve Prof. Dr. Fahir İz, Doç. Dr. Süheyla Artemel, Doç. Dr. Ali Alparslan dan oluşan bilim jürisinin onayıyla Dilbilim ve Edebiyat Bölümü nde Osmanlı Türkçesi okutmanı olarak atanmış, bugüne kadar aşağıdaki dersleri vermiştir. LİSANS PER 201 PER 202 TKL 101 TKL 102 TKL 204 TKL 205 TKL 304 TKL 313 TKL 314 TKL 413 TKL 403 TKL 482 TKL 483 Farsça I Farsça II Osmanlı Türkçesi I Osmanlı Türkçesi II Eski Türk Edebiyatında Türler Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri Doğu ve Batı Edebiyatı Klasikleri Divan Edebiyatı I Divan Edebiyatı II Kelile ve Dimne Geç Osmanlı Döneminde Kadın Yazarlar Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Eski Türk Edebiyatında Mitolojik Unsurlar Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Ahlâk ve Siyaset Kitapları YÜKSEK LİSANS TKL 501 Divan Edebiyatı Klasikleri TKL 503 Osmanlı Türkçesi Okuma Becerileri I TKL 504 Osmanlı Türkçesi Okuma Becerileri II TKL 510 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Ahlâk Kitapları TKL 518 Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri TKL 580 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Mesnevi TKL 581 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Kelile ve Dimne TKL 582 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Eski Türk Edebiyatında Yazım Eylemi TKL 583 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular TKL 584 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular TKL 585 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Minyatür ve Metin DOKTORA

3 TKL 612 TKL 616 TKL 621 TKL 680 TKL 681 TKL 682 TKL 684 TKL 686 Divan Edebiyatında Aşk Algısı Divan Edebiyatında Sebk-i Hindi Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Mecmualar ve Antolojiler Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Kitabeler Eski Türk Edebiyatında Nazire Geleneği Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Sebk-i Hindi Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Mecmua Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Divan Edebiyatında Söylem Analizi DANIŞMANLIK YAPTIĞI TEZLER Doktora Tezleri 1. Sürelli, Bahadır. Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî nin Heft Peyker i. Doktora Tezi Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezleri 1. Apak, Fundagül. Gülistân ın Gemideki Köle Hikâyesi: Tercümelerdeki Bağlaçlar. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Boşdurmaz, Nurcan. Aşkî Divanı, İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Atik Arzu. Celîlî Divanı (3b-46a), İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Açıl, Berat. Sırrî Râhile Hanım ve Dîvânı. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Kol, Nilüfer. 16. yüzyıl Müdâmi Divanı (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Doğramacı, Nilgün. 17. yüzyıl Şairi Feyzi Divanı, İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çetin, Hande. Yaşar Nezihe nin Gazelleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Telli, Betül. Hasan Rıza Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Demir, Muhammet Ali Yüzyıl Divan Şiirinde Güzellik Unsuru Olarak Saç. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, -. Mezuniyet Tezleri 1. Gençtürk, Tülay. Sami ve Asaf-name si. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 1992.

4 2. Serdaroğlu, Vildan. Zinetü l-mecalis. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Soyyiğit, İsmail. Müstakimzade Mecmuası. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yılmaz, Sevim. Ümmi İsa ya ait Mihr ü Vefa Mesnevisi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Erkol, Hülya. Şeref Hanım Hayatı ve Divanından İlk Otuz Gazel İncelemesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Serbest, Cevdet. İçindekileriyle Rübab. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Karagöz, Saliha. Nigar Binti Osman ve Safahat-ı Kalb Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Kara, Erdoğan. Şah İsmail ile Gülizar Hikâyesi- İnceleme ve Latin Harfli Çeviri Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çınar, Mehmet. Haza Kıssa-i Yusuf Aleyhisselam. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Mutlu, Nalan. Hüsrev Şah ve Gülbanu. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Ulu, Kenan. Hikâye-i Şahmeran. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Duman, Emin. Hikâye-i Derdiyok ile Zülfisiyah Kıssası. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Pılığ, Ahmet. Elif ile Mahmut Hikâyesinin Yapısal İncelemesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çetindağ, Yusuf. Kıssa-i Cigersuz-ı Hasan ve Hüseyin. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Savaş, T. Gülhuma. İmam Cafer Sadık Yıldızname ve Kuranname Tercümesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çelikkıran, S. İnci. Meşrutiyet döneminde Bir Kadın: Bir Pederin Hatası. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Sünger, Ercan. Emre nin Manzum Pend-name Çevirisi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Polat, Özlem. Üsküplü İshak Çelebi Divanındaki Gazellerde Rakip Kavramı. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çınar, Türkan. Muhabbeti Şeyh Mutasavvıf Kimliğiyle Divanında Şeref Hanım. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Eroğlu, Zekeriya. İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma: Fuzuli ve Nef i de Göz Mazmunu. Mezuniyet tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yaz, Mustafa. Hikâye-i Mansur. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Erkan, Nagihan. Kadın Dergilerinde Şüküfe Nihal. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 1997.

5 23. Yılmaz, Hatice. Bir Kadın Dergisi: Şüküfezar. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Özen, Güner. Hanımlara Mahsus Bir Gazete Yazarı: Fatma Fahrünnisa. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Bayraktar, Hatice. Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Tıraş, Baykal. Fuzuli Divanında Leyla ve Mecnun Motifi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Dikmen, Mevce. Kitabun Noktaü l-beyan ve Üzerine Bir Sözlük Çalışması. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çorman, Ebru. Gülşehri de Şeyh San an Hikâyesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Karataş, İbrahim Hakan. Şeyhülislâm Yahyâ Divânında Leyla ve Mecnun Motifi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Işık, Selma. Gülistan Ahlak-ı Dervişan Babı. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Can, Fatma. Gülistan 1. Bab. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Arıkan, Ayşe Saliha. Sadi ve Gülistan. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Akyol, Şule. Gülistan ile Kelile ve Dimne de Değer Yargıları. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Mutlu, Satiye. Gülistan ile Kelile ve Dimne de Değer Yargıları. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yılmaz, Nesrin. Gülistan ve Diğer üç Şark Klasiğinde Geçen Zenginlik ve Fakirlik Kavramlarının Karşılaştırılması. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Demir, Rahime. Ahmed Saib in Gülistan Tercümesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Onar, Özlem. Gülistan da Aşk, Aşık ve Maşuk Kavramı. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yörükoğlu, Rahime. Ahmet Saib in Gülistan Çevirisi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Soyyiğit, Hediye Kıymet. İslam Edebiyatında ve Gülistanda Kanaat. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, KİTAPLAR 1. İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (Komisyonla birlikte) İstanbul: Metis Yayınları, 1993.

6 2. Zafer Hanım. Aşk-ı Vatan. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Suat Derviş. Kara Kitap. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Suat Derviş. Aksaray dan Bir Perihan. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Suat Derviş. Hepimiz Birbirimizin Örneğiyiz. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Sâlih Çelebi ve Mecnûn u Leylâ Mesnevisi: Kıssa-i pür-gussa. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazmaları Kataloğu. 3 c. Günay Kut, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, MAKALELER 1. Kelile ve Dimne nin Türkçe Çevirileri. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Fahir İz Armağanı II, c. 15, 1991: s Resimdeki Söz, Sözdeki Resim: Yazma Eserlerde Metin Minyatür İlişkisi. Sanat Dünyamız. sayı 49, 1992: s Bir Kavak ve İnsanlar. Haldun Taner Kitabı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993: s Çağdaş Türk Kadını Kimliğinin Oluşumunda İlk Aşama Tanzimat Kadını. Tarih ve Toplum. Sayı 124, 1994: s Haremden Kadın Partisine Giden Yolda Kadın Dergileri, Gündemleri ve Öncü Kadınlar. Defter. Sayı 21, 1994: s. 116, Kadın Dergileri. İstanbul Ansiklopedisi, 1994: s Kadın Edebiyatına Dair. Sanat Dünyamız. Sayı 63, 1995: s Zehra Toska, Nedret Kuran Burçoğlu. The Conference of the Birds in Persian and Turkish: a comparison of the fourteenth, sixteenth and seventeenth century rewrites of Ferideddin-i Attar s Mantıku t-tayr. Proceedings of the EST Congress Praque 1995 Translation as Intercultural Communication. Haz. M. Snell-Hornby/Z. Jettmarova/ K. Kaindl. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company, Zehra Toska, Nedret Kuran Burçoğlu. Ferideddin-i Attar ın Mantıku t Tayr adlı Yapıtı nın 14, 16, 17 ve 20. Yüzyıllarda Yapılmış Türkçe Yeniden Yazımları haz. Nedret Kuran Burçoğlu. Çeviriye Bilimsel Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual, Zehra Toska, Saliha Paker. A Call for Descriptive Translation Studies on the Turkish Tradition of Rewrites Proceedings of the EST Congress Praque 1995 Translation as Intercultural Communication. Haz. em. Snell-Hornby/Z. Jettmarova/ K. Kaindl. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company, 1997: s Şairlerin İstanbul u: Günümüzden Geçmişe Bir Bakış. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Hasibe Mazıoğlu Hatıra Sayısı. II cilt. Harvard University, sayı : s

7 11. Klasik Şiirimizde Ayna. Sultanların Aynaları. İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1998: s Cumhuriyet in Kadın İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı, Bilanço 98 Yayın Dizisi, 1998: s İstanbul Hayalhânesinde Beliren Kadın Simaları. Osmanlı Ansiklopedisi, vol.5. (haz.) Güler Eren. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999: s İleriye Yönelik Araştırmalarla İlgili Olarak Eski Türk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Olan Çeviri Metinleri Değerlendirmelerde İzlenecek Yöntemler Ne Olmalıdır. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları. Harvard University, c. XXIV, sy. 1, 2000: s Evaluative Approaches to Translated Ottoman Turkish Literature in Future Research (İngilizceye çev. Engin Kılıç) Translations: (re)shaping of literature and culture. Haz. Saliha Paker. İstanbul: Boğaziçi University Press, 2002: s Beynelmilel Men -i Tese ül Cemiyeti İslâm Şubesi ve Saadet Mektepleri. Tarih ve Toplum. c.39, s.231 (Mart 2003): s Kaf Dağının Ötesine Varmak. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut, c. 27/I, 2003: s. XIX-LXII. 18. Kaf Dağının Ötesine Varmak Üzerine. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut. c. 28/II, 2004: s Kedi ile Fare Hikâyesi. Günay Kut ile. Şinasi Tekin Anısına, Uygurlardan Osmanlıya. İstanbul: Simurg Yayınları, 2005: s Divan Şiirinde Kadının Sesi. Türk Edebiyatı Tarihi. c. 2. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006: s Ahmet Mithat Efendi nin Bir Diğer Eseri: Hülasa-i Hümayünnamesi. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları. Şinasi Tekin Anısına. c. 31/II, 2007: s Ottoman Women and Their Reactions to Discourses on Gender: The Ottoman Empire. Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Leiden Boston: Koninklijke Brill, NV, 2007: s Yüzyılda Yaşamış Bir Paşazadenin Sergüzeşti: Mehmet Rıfat ve Efsane-i İbret. Mustafa İsen Armağan Kitabı. haz. Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker. Ankara: (Özel Yayın), 2007: s Türk Kadın Hareketi ve Seçme Seçilme Hakkı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sine-i Millet Sergisi: Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008: s Kadın Konulu Çalışmaların Başlıca Kaynakları: Biyografiler, Bibliyografyalar, Kataloglar. Toplumsal Tarih. Sayı 184 (Nisan 2009): s Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan: Fatma Fahrünnisa nın Bursa İzlenimleri. Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyum Kitabı. haz. Cafer Çiftçi. Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2009: s Bilinmeyen İlk Kadın Romanlarından Biri: Rehyâb-ı Zafer. Kültür, Osmanlıda Kadın Özel Sayısı. Sayı 16 (Güz 2009): s

8 28. From Ottoman Feminism to Turkish Feminism : Women s Journals and Editorial Policies. Women in the History of Balkans: Life Stories of Women Teachers. Ed. S. Ziogou- Karastergiou. Selânik, 2010: s (Rumca-İngilizce). 29. İlk Türkçe Kelile ve Dimne Çevirisi. Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 4-5 Haziran 2010, Bildiriler. (haz.) Hatice Şahin. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, [2010]: s Cem Dilçin in Hayat Hikâyesi ve Yayınları: O Günlerden Bu Günlere. Türkoloji sayı XVIII-1, yıl 2011 (Ankara 2012): s Dönemini Yansıtan Bir Eser: Kenzü l-küberâ. Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi. Ed. Sadettin Eğri, Bursa: Osmangazi Belediyesi, Gaye Kitabevi, 2013: s Fāṭıma ʽAliyye [Fatima Aliyye]. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 33. Suat Derviş. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 34. Fıtnat Zübeyde. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 35. Ahmet Mithat s Hülasa-i Hümayünname: A 19th Century Case of the Politics of Translation and Royal Patronage. Tension, Tradition and Translation in Turkey. haz. Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker, John Milton. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Klasik Edebiyat Bağlamında Mem û Zîn Mesnevisi. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu: Tarihselden Güncele Türkçe ve Kürtçe Edebiyatlarda Kimlik Tahayyülleri. (Yayımlanacak) BİLDİRİ, KONFERANS ve KONUŞMALAR 1. Türk Minyatürünün Ustaları, 24 Mart 1989, Boğaziçi Üniversitesi Kültür Mirası Müzesi. 2. Metin-Minyatür Bağlamında Yusuf ve Züleyha Hikayeleri, 25 Kasım 1991, Boğaziçi Üniversitesi, TB Osmanlı Minyatür Sanatında Resim-Minyatür İlişkisi üzerine Bazı Gözlemler 2 Haziran Topkapı Sarayı Müzesi Sevenler Derneği, XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri. 1-6 Haziran Zafer Hanım 11 Mayıs 1994 Çarşamba. Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri Mayıs Tanzimattan Cumhuriyete Kadın Tarihimize Genel Bakış 8 Mart Robert Kolej. 6. Unuttuğumuz Kadınlar 9 Ekim Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi. 7. Divan Şiirinde İstanbul 19 Mayıs Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul Paneli. 8. Öncü Kadınlardan Bir Kesit 24 Mayıs İstanbul Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Merkezi. 9. Tasavvuf ve Kadın: Mevlana nın Kadınlarla İlgili Görüşleri 3 Haziran Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi.

9 10. Saliha Paker ile birlikte, The First (14th century) Turkish translations of Kelile and Dimne: A case study on the Oriental tradition of literary rewrites EST Congress in Prague, 27 Eylül-1 Ekim Nedret Kuran-Burçoğlu ile birlikte, The Persian Mantıku t-tayr in Turkish translation: A comparision of 14th, 16th and 20th century verions EST Congress in Prague, 27 Eylül-1 Ekim Akla Gelen Kadınlar Women in the Ottoman World başlığı altında yapılan konferanslar dizisi. Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü, Yüzyıldan İtibaren Türkçe de Edebiyat Çevirisi Tarihi-Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projesi: Bulgular ve İleriye Dönük Araştırmalar Uluslararası Çeviribilim Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Classical Ottoman literature as a source for women s history European Science Foundation, Eylül 1997, Mulhouse-Fransa. 15. Bir Armağan Kitabı: Zübdetü l Eş ar Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, XIII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri Metin-minyatür Bağlamında Yusuf ve Zeliha. Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, XIV. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri. 31 Mayıs Eski Türk Edebiyatından Otobiyografik Bir Eser: Mehmet Rifat ın Sergüzeşt i Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Mayıs, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Alexander Van Millingen Hall/Rektörlük Konferans Salonu. 18. Ahmed Midhat ın Hümayunnâme Çevirisindeki Görüşleri, Symposium on Ahmed Midhat, Mayıs 5-6-7, 2004, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 19. Divan Şiirinde Kadın İmajı March 8, 2005, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi. 20. Günay Kut: Hayatı ve Eserleri. Edebiyatımıza Hayat Verenler. 17 Aralık Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi. 21. Bir Otobiyografiden Tarihin İzini Sürmek: Mehmet Rifat ve Sergüzeştnamesi, Edebiyatın Tarihle İlişkisi Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu, Mayıs From Ottoman Feminism to Turkish Feminism : Women s Journals and Editorial Policies. Women in the History of Balkans: Life Stories of Women Teachers. Selânik, Haziran 19-20, Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan: Fatma Fahrünnisa nın Bursa İzlenimleri. Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Nisan Osmangazi Belediyesi, Bursa. 24. İlk Türkçe Kelile ve Dimne Çevirisi. Türkçe nin Yükseliş Çağında Bursa da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 4-5 Haziran Bursa Büyükşehir Belediyesi. 25. Hocam Günay Kut. Günay Kut Onuruna Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye Uluslararası Sempozyumu. 1-2 Kasım Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 26. Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı. Katılımcı. 30 Haziran Atatürk Kültür Merkezi. Ankara.

10 27. Dönemini Yansıtan Bir Eser: Kenzü l-küberâ. Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi. Nisan Osmangazi Belediyesi, Bursa. 28. Klasik Edebiyat Bağlamında Mem û Zîn Mesnevileri. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu: Tarihselden Güncele Türkçe ve Kürtçe Edebiyatlarda Kimlik Tahayyülleri. Mardin Artuklu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mardin, 26 Nisan PROJELER 1. Boğaziçi Üniversitesi Proje çalışmaları kapsamı içinde yer alan Klasik Türk Edebiyatında İllustrasyon adlı proje çalışması Kadın Sözlü Tarihi Pilot Projesi: Esma Deniz, Seniha Fenmen, Neşet Eren (Kadın Eserleri Kütüphanesi Proje çalışmaları kapsamında ondokuz kadından yukarıda ismi geçenler üzerinde çalışılmıştır.) 3. Eski Türk Edebiyatının Kültür Oluşumunda Çevirilerin Rolü. Saliha Paker koordinatörlüğünde. Zehra Toska, Günay Kut, Nedret Burçoğlu-Kuran, Cem Dilçin, Semih Tezcan, Zeynep Sabuncu, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk-Demircioğlu, Cemal Demircioğlu. Açılış: Mart Kapanış: Temmuz Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri. Zehra Toska koordinatörlüğünde. Saliha Paker, Günay Kut, Nedret Burçoğlu Kuran, Cem Dilçin, Semih Tezcan, Zeynep Sabuncu, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Cemal Demircioğlu. Açılış: Temmuz Millet Yazma Eser Kütüphanesi nde Bulunan Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin Yeniden Kataloglanması Projesi. Günay Kut başkanlığındaki proje ekibi üyesi Osmanlı ve Cumhuriyet Toplumlarında Yeniden Çeviri: Ön Bibliyografya Çalışması. Şehnaz Tahir Gürçağlar yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu nun desteğiyle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama Projesi. Günay Kut başkanlığındaki proje ekibi üyesi. Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile SERGİ 1. Çağlarboyu Anadolu da Kadın-Anadolu Kadınının 9000 Yılı-Çağdaşlaşma Yolunda Kadın: İlklerden Bir Kesit. Kültür Bakanlığı, Topkapı Sarayı Alay Köşkü Çağlarboyu Anadolu da Kadının 9000 Yılı-Çağdaşlaşma Yolunda Kadın: İlklerden Bir Kesit. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Sergi Salonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sine-i Millet Sergisi: Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 Aralık Ocak Sergi Danışma Kurulu Üyesi.

11 ÜYELİKLER Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılacak olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilim Kurulu Üyesi. Haziran Elginkan Vakfı; Bilim Kurulu Üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi İşlem Merkezi Vakfı Yürütme Kurulu, Genel Kurul Üyesi, EDİTÖRLÜK 1. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut, c. 27/I ve c. 27/II, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut, c. 28/I, ve c. 28/II, DİĞER Yazma Eser Kataloglama konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri nde eğitimci. Günay Kut ve Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. Düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı. Süleymaniye Kütüphanesi, Ekim 2010.

ZEHRA TOSKA toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA toska@boun.edu.tr EDUCATION Assoc. Prof. Thesis: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Ph.D.: MA: BA: İstanbul University,

Detaylı

ÇALIŞMA ALANI Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar

ÇALIŞMA ALANI Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ, Doç. Dr. yilmazfa@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 34342 Bebek İstanbul Türkiye 90 212 359 66 56 / 359 76 25 EĞİTİM Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI. 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE. 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE 09:30-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Birinci Oturum (10.00-11.00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÇAKIR 10.00-10.15

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Osman HORATA Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Mustafa İSEN Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman HORATA Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ N.NUR GÜRANİ ARSLAN

ÖZGEÇMİŞ N.NUR GÜRANİ ARSLAN ÖZGEÇMİŞ N.NUR GÜRANİ ARSLAN Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bebek Istanbul Türkiye e-mail: arslann@boun.edu.tr EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Istanbul, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : /

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : / 1. Adı Soyadı : Fikret USLUCAN ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Giresun Üni. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Bl. : : fikret.uslucan@giresun.edu.tr / f_uslucan@hotmail.com. Doğum Tarihi : 04.04.1965. Unvanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ N. NUR GÜRANİ ARSLAN

ÖZGEÇMİŞ N. NUR GÜRANİ ARSLAN ÖZGEÇMİŞ N. NUR GÜRANİ ARSLAN Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bebek İstanbul Türkiye e-mail: arslann@boun.edu.tr EĞİTİM Doktora Tez : Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI OTURUM TARİHİ : 05/03/2015 OTURUM SAYISI : 2015/11

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI OTURUM TARİHİ : 05/03/2015 OTURUM SAYISI : 2015/11 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI OTURUM TARİHİ : 05/03/2015 OTURUM SAYISI : 2015/11 Enstitü Yönetim Kurulu 05/03/2015 Perşembe günü saat 10:00 da Enstitü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 5 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi. Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr.Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Etkinlikler Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart 2015 tarihinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. Özgeçmiş ve Yayın Listesi Yrd. Doç. Dr. Nurgül KARAYAZI Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Özgeçmiş ve Yayın Listesi e-posta: nurgulkarayazi@gmail.com EĞİTİM Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı Feyizler, safâlar ziyâde ola Tören Programı 07 Aralık 2014 Pazar Kandil Uyandırma Merasimi Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü Saat: 13.30 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semâ

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı

Yasemin AKKUŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Edebiyat Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yasemin AKKUŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Edebiyat Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasemin AKKUŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Muğla Üniversitesi, Fen-Edb. Fak 1998 Y. Lisans Eski Türk Edebiyatı Sakarya Üniversitesi SBE 2001 Doktora

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı