ZEHRA TOSKA, Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr"

Transkript

1 ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul Doktora: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı. Konusu: Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesud Çevirisi, Cilt I (İnceleme), Cilt II (Edisyon-Kritik) s. Danışman: Prof.Dr. Ali Alpaslan. Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı. Konusu: Veysi Divanı (Hayatı, Eserleri, Kişiliği) s. Danışman: Prof.Dr. Ali Alpaslan. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Fars Filolojisi, Tez Konusu: Amîn-i Ahmed-i Rezî nin Haft İklim inin II. Cildinin İndeks Çalışması. Lise Mezuniyet: Beşiktaş Kız Lisesi ( ) İDARİ GÖREVLER 1. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nün kuruluş aşamasındaki çalışmalara katkıda bulunmak, danışmanlık yapmak, bölüm başkanlığı vekilliği Haziran 1987 tarihleri arasında Üsküp ve Kosova Üniversitelerinde temaslarda bulunmak üzere Yugoslavya ya gitmek 3. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 4. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Burs Komitesi Üyeliği 5. Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı VERDİĞİ DERSLER

2 Kasım 1978 tarihli ve Prof. Dr. Fahir İz, Doç. Dr. Süheyla Artemel, Doç. Dr. Ali Alparslan dan oluşan bilim jürisinin onayıyla Dilbilim ve Edebiyat Bölümü nde Osmanlı Türkçesi okutmanı olarak atanmış, bugüne kadar aşağıdaki dersleri vermiştir. LİSANS PER 201 PER 202 TKL 101 TKL 102 TKL 204 TKL 205 TKL 304 TKL 313 TKL 314 TKL 413 TKL 403 TKL 482 TKL 483 Farsça I Farsça II Osmanlı Türkçesi I Osmanlı Türkçesi II Eski Türk Edebiyatında Türler Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri Doğu ve Batı Edebiyatı Klasikleri Divan Edebiyatı I Divan Edebiyatı II Kelile ve Dimne Geç Osmanlı Döneminde Kadın Yazarlar Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Eski Türk Edebiyatında Mitolojik Unsurlar Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Ahlâk ve Siyaset Kitapları YÜKSEK LİSANS TKL 501 Divan Edebiyatı Klasikleri TKL 503 Osmanlı Türkçesi Okuma Becerileri I TKL 504 Osmanlı Türkçesi Okuma Becerileri II TKL 510 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Ahlâk Kitapları TKL 518 Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri TKL 580 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Mesnevi TKL 581 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Kelile ve Dimne TKL 582 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Eski Türk Edebiyatında Yazım Eylemi TKL 583 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular TKL 584 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular TKL 585 Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Minyatür ve Metin DOKTORA

3 TKL 612 TKL 616 TKL 621 TKL 680 TKL 681 TKL 682 TKL 684 TKL 686 Divan Edebiyatında Aşk Algısı Divan Edebiyatında Sebk-i Hindi Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Mecmualar ve Antolojiler Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Kitabeler Eski Türk Edebiyatında Nazire Geleneği Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Sebk-i Hindi Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Mecmua Eski Türk Edebiyatında Özel Konular: Divan Edebiyatında Söylem Analizi DANIŞMANLIK YAPTIĞI TEZLER Doktora Tezleri 1. Sürelli, Bahadır. Türk Edebiyatında Heft Peyker Mesnevileri ve Hayâtî nin Heft Peyker i. Doktora Tezi Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezleri 1. Apak, Fundagül. Gülistân ın Gemideki Köle Hikâyesi: Tercümelerdeki Bağlaçlar. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Boşdurmaz, Nurcan. Aşkî Divanı, İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Atik Arzu. Celîlî Divanı (3b-46a), İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Açıl, Berat. Sırrî Râhile Hanım ve Dîvânı. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Kol, Nilüfer. 16. yüzyıl Müdâmi Divanı (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Doğramacı, Nilgün. 17. yüzyıl Şairi Feyzi Divanı, İnceleme-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çetin, Hande. Yaşar Nezihe nin Gazelleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Telli, Betül. Hasan Rıza Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Demir, Muhammet Ali Yüzyıl Divan Şiirinde Güzellik Unsuru Olarak Saç. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, -. Mezuniyet Tezleri 1. Gençtürk, Tülay. Sami ve Asaf-name si. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 1992.

4 2. Serdaroğlu, Vildan. Zinetü l-mecalis. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Soyyiğit, İsmail. Müstakimzade Mecmuası. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yılmaz, Sevim. Ümmi İsa ya ait Mihr ü Vefa Mesnevisi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Erkol, Hülya. Şeref Hanım Hayatı ve Divanından İlk Otuz Gazel İncelemesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Serbest, Cevdet. İçindekileriyle Rübab. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Karagöz, Saliha. Nigar Binti Osman ve Safahat-ı Kalb Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Kara, Erdoğan. Şah İsmail ile Gülizar Hikâyesi- İnceleme ve Latin Harfli Çeviri Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çınar, Mehmet. Haza Kıssa-i Yusuf Aleyhisselam. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Mutlu, Nalan. Hüsrev Şah ve Gülbanu. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Ulu, Kenan. Hikâye-i Şahmeran. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Duman, Emin. Hikâye-i Derdiyok ile Zülfisiyah Kıssası. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Pılığ, Ahmet. Elif ile Mahmut Hikâyesinin Yapısal İncelemesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çetindağ, Yusuf. Kıssa-i Cigersuz-ı Hasan ve Hüseyin. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Savaş, T. Gülhuma. İmam Cafer Sadık Yıldızname ve Kuranname Tercümesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çelikkıran, S. İnci. Meşrutiyet döneminde Bir Kadın: Bir Pederin Hatası. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Sünger, Ercan. Emre nin Manzum Pend-name Çevirisi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Polat, Özlem. Üsküplü İshak Çelebi Divanındaki Gazellerde Rakip Kavramı. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çınar, Türkan. Muhabbeti Şeyh Mutasavvıf Kimliğiyle Divanında Şeref Hanım. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Eroğlu, Zekeriya. İki Şair Arasında Bir Karşılaştırma: Fuzuli ve Nef i de Göz Mazmunu. Mezuniyet tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yaz, Mustafa. Hikâye-i Mansur. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Erkan, Nagihan. Kadın Dergilerinde Şüküfe Nihal. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 1997.

5 23. Yılmaz, Hatice. Bir Kadın Dergisi: Şüküfezar. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Özen, Güner. Hanımlara Mahsus Bir Gazete Yazarı: Fatma Fahrünnisa. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Bayraktar, Hatice. Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Tıraş, Baykal. Fuzuli Divanında Leyla ve Mecnun Motifi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Dikmen, Mevce. Kitabun Noktaü l-beyan ve Üzerine Bir Sözlük Çalışması. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Çorman, Ebru. Gülşehri de Şeyh San an Hikâyesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Karataş, İbrahim Hakan. Şeyhülislâm Yahyâ Divânında Leyla ve Mecnun Motifi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Işık, Selma. Gülistan Ahlak-ı Dervişan Babı. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Can, Fatma. Gülistan 1. Bab. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Arıkan, Ayşe Saliha. Sadi ve Gülistan. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Akyol, Şule. Gülistan ile Kelile ve Dimne de Değer Yargıları. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Mutlu, Satiye. Gülistan ile Kelile ve Dimne de Değer Yargıları. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yılmaz, Nesrin. Gülistan ve Diğer üç Şark Klasiğinde Geçen Zenginlik ve Fakirlik Kavramlarının Karşılaştırılması. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Demir, Rahime. Ahmed Saib in Gülistan Tercümesi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Onar, Özlem. Gülistan da Aşk, Aşık ve Maşuk Kavramı. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Yörükoğlu, Rahime. Ahmet Saib in Gülistan Çevirisi. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Soyyiğit, Hediye Kıymet. İslam Edebiyatında ve Gülistanda Kanaat. Mezuniyet Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, KİTAPLAR 1. İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (Komisyonla birlikte) İstanbul: Metis Yayınları, 1993.

6 2. Zafer Hanım. Aşk-ı Vatan. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Suat Derviş. Kara Kitap. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Suat Derviş. Aksaray dan Bir Perihan. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Suat Derviş. Hepimiz Birbirimizin Örneğiyiz. haz. Zehra Toska. İstanbul: Oğlak Yayınları, Sâlih Çelebi ve Mecnûn u Leylâ Mesnevisi: Kıssa-i pür-gussa. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazmaları Kataloğu. 3 c. Günay Kut, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, MAKALELER 1. Kelile ve Dimne nin Türkçe Çevirileri. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Fahir İz Armağanı II, c. 15, 1991: s Resimdeki Söz, Sözdeki Resim: Yazma Eserlerde Metin Minyatür İlişkisi. Sanat Dünyamız. sayı 49, 1992: s Bir Kavak ve İnsanlar. Haldun Taner Kitabı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993: s Çağdaş Türk Kadını Kimliğinin Oluşumunda İlk Aşama Tanzimat Kadını. Tarih ve Toplum. Sayı 124, 1994: s Haremden Kadın Partisine Giden Yolda Kadın Dergileri, Gündemleri ve Öncü Kadınlar. Defter. Sayı 21, 1994: s. 116, Kadın Dergileri. İstanbul Ansiklopedisi, 1994: s Kadın Edebiyatına Dair. Sanat Dünyamız. Sayı 63, 1995: s Zehra Toska, Nedret Kuran Burçoğlu. The Conference of the Birds in Persian and Turkish: a comparison of the fourteenth, sixteenth and seventeenth century rewrites of Ferideddin-i Attar s Mantıku t-tayr. Proceedings of the EST Congress Praque 1995 Translation as Intercultural Communication. Haz. M. Snell-Hornby/Z. Jettmarova/ K. Kaindl. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company, Zehra Toska, Nedret Kuran Burçoğlu. Ferideddin-i Attar ın Mantıku t Tayr adlı Yapıtı nın 14, 16, 17 ve 20. Yüzyıllarda Yapılmış Türkçe Yeniden Yazımları haz. Nedret Kuran Burçoğlu. Çeviriye Bilimsel Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual, Zehra Toska, Saliha Paker. A Call for Descriptive Translation Studies on the Turkish Tradition of Rewrites Proceedings of the EST Congress Praque 1995 Translation as Intercultural Communication. Haz. em. Snell-Hornby/Z. Jettmarova/ K. Kaindl. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company, 1997: s Şairlerin İstanbul u: Günümüzden Geçmişe Bir Bakış. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Hasibe Mazıoğlu Hatıra Sayısı. II cilt. Harvard University, sayı : s

7 11. Klasik Şiirimizde Ayna. Sultanların Aynaları. İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1998: s Cumhuriyet in Kadın İdeali: Eşiği Aşanlar ve Aşamayanlar. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Tarih Vakfı, Bilanço 98 Yayın Dizisi, 1998: s İstanbul Hayalhânesinde Beliren Kadın Simaları. Osmanlı Ansiklopedisi, vol.5. (haz.) Güler Eren. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999: s İleriye Yönelik Araştırmalarla İlgili Olarak Eski Türk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Olan Çeviri Metinleri Değerlendirmelerde İzlenecek Yöntemler Ne Olmalıdır. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları. Harvard University, c. XXIV, sy. 1, 2000: s Evaluative Approaches to Translated Ottoman Turkish Literature in Future Research (İngilizceye çev. Engin Kılıç) Translations: (re)shaping of literature and culture. Haz. Saliha Paker. İstanbul: Boğaziçi University Press, 2002: s Beynelmilel Men -i Tese ül Cemiyeti İslâm Şubesi ve Saadet Mektepleri. Tarih ve Toplum. c.39, s.231 (Mart 2003): s Kaf Dağının Ötesine Varmak. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut, c. 27/I, 2003: s. XIX-LXII. 18. Kaf Dağının Ötesine Varmak Üzerine. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut. c. 28/II, 2004: s Kedi ile Fare Hikâyesi. Günay Kut ile. Şinasi Tekin Anısına, Uygurlardan Osmanlıya. İstanbul: Simurg Yayınları, 2005: s Divan Şiirinde Kadının Sesi. Türk Edebiyatı Tarihi. c. 2. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006: s Ahmet Mithat Efendi nin Bir Diğer Eseri: Hülasa-i Hümayünnamesi. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları. Şinasi Tekin Anısına. c. 31/II, 2007: s Ottoman Women and Their Reactions to Discourses on Gender: The Ottoman Empire. Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Leiden Boston: Koninklijke Brill, NV, 2007: s Yüzyılda Yaşamış Bir Paşazadenin Sergüzeşti: Mehmet Rıfat ve Efsane-i İbret. Mustafa İsen Armağan Kitabı. haz. Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker. Ankara: (Özel Yayın), 2007: s Türk Kadın Hareketi ve Seçme Seçilme Hakkı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sine-i Millet Sergisi: Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008: s Kadın Konulu Çalışmaların Başlıca Kaynakları: Biyografiler, Bibliyografyalar, Kataloglar. Toplumsal Tarih. Sayı 184 (Nisan 2009): s Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan: Fatma Fahrünnisa nın Bursa İzlenimleri. Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyum Kitabı. haz. Cafer Çiftçi. Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2009: s Bilinmeyen İlk Kadın Romanlarından Biri: Rehyâb-ı Zafer. Kültür, Osmanlıda Kadın Özel Sayısı. Sayı 16 (Güz 2009): s

8 28. From Ottoman Feminism to Turkish Feminism : Women s Journals and Editorial Policies. Women in the History of Balkans: Life Stories of Women Teachers. Ed. S. Ziogou- Karastergiou. Selânik, 2010: s (Rumca-İngilizce). 29. İlk Türkçe Kelile ve Dimne Çevirisi. Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 4-5 Haziran 2010, Bildiriler. (haz.) Hatice Şahin. Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, [2010]: s Cem Dilçin in Hayat Hikâyesi ve Yayınları: O Günlerden Bu Günlere. Türkoloji sayı XVIII-1, yıl 2011 (Ankara 2012): s Dönemini Yansıtan Bir Eser: Kenzü l-küberâ. Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi. Ed. Sadettin Eğri, Bursa: Osmangazi Belediyesi, Gaye Kitabevi, 2013: s Fāṭıma ʽAliyye [Fatima Aliyye]. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 33. Suat Derviş. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 34. Fıtnat Zübeyde. Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill. 35. Ahmet Mithat s Hülasa-i Hümayünname: A 19th Century Case of the Politics of Translation and Royal Patronage. Tension, Tradition and Translation in Turkey. haz. Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker, John Milton. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Klasik Edebiyat Bağlamında Mem û Zîn Mesnevisi. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu: Tarihselden Güncele Türkçe ve Kürtçe Edebiyatlarda Kimlik Tahayyülleri. (Yayımlanacak) BİLDİRİ, KONFERANS ve KONUŞMALAR 1. Türk Minyatürünün Ustaları, 24 Mart 1989, Boğaziçi Üniversitesi Kültür Mirası Müzesi. 2. Metin-Minyatür Bağlamında Yusuf ve Züleyha Hikayeleri, 25 Kasım 1991, Boğaziçi Üniversitesi, TB Osmanlı Minyatür Sanatında Resim-Minyatür İlişkisi üzerine Bazı Gözlemler 2 Haziran Topkapı Sarayı Müzesi Sevenler Derneği, XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri. 1-6 Haziran Zafer Hanım 11 Mayıs 1994 Çarşamba. Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri Mayıs Tanzimattan Cumhuriyete Kadın Tarihimize Genel Bakış 8 Mart Robert Kolej. 6. Unuttuğumuz Kadınlar 9 Ekim Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi. 7. Divan Şiirinde İstanbul 19 Mayıs Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul Paneli. 8. Öncü Kadınlardan Bir Kesit 24 Mayıs İstanbul Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Merkezi. 9. Tasavvuf ve Kadın: Mevlana nın Kadınlarla İlgili Görüşleri 3 Haziran Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi.

9 10. Saliha Paker ile birlikte, The First (14th century) Turkish translations of Kelile and Dimne: A case study on the Oriental tradition of literary rewrites EST Congress in Prague, 27 Eylül-1 Ekim Nedret Kuran-Burçoğlu ile birlikte, The Persian Mantıku t-tayr in Turkish translation: A comparision of 14th, 16th and 20th century verions EST Congress in Prague, 27 Eylül-1 Ekim Akla Gelen Kadınlar Women in the Ottoman World başlığı altında yapılan konferanslar dizisi. Koç Üniversitesi, Tarih Bölümü, Yüzyıldan İtibaren Türkçe de Edebiyat Çevirisi Tarihi-Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projesi: Bulgular ve İleriye Dönük Araştırmalar Uluslararası Çeviribilim Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Classical Ottoman literature as a source for women s history European Science Foundation, Eylül 1997, Mulhouse-Fransa. 15. Bir Armağan Kitabı: Zübdetü l Eş ar Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, XIII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri Metin-minyatür Bağlamında Yusuf ve Zeliha. Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, XIV. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri. 31 Mayıs Eski Türk Edebiyatından Otobiyografik Bir Eser: Mehmet Rifat ın Sergüzeşt i Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Mayıs, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Alexander Van Millingen Hall/Rektörlük Konferans Salonu. 18. Ahmed Midhat ın Hümayunnâme Çevirisindeki Görüşleri, Symposium on Ahmed Midhat, Mayıs 5-6-7, 2004, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 19. Divan Şiirinde Kadın İmajı March 8, 2005, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi. 20. Günay Kut: Hayatı ve Eserleri. Edebiyatımıza Hayat Verenler. 17 Aralık Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi. 21. Bir Otobiyografiden Tarihin İzini Sürmek: Mehmet Rifat ve Sergüzeştnamesi, Edebiyatın Tarihle İlişkisi Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu, Mayıs From Ottoman Feminism to Turkish Feminism : Women s Journals and Editorial Policies. Women in the History of Balkans: Life Stories of Women Teachers. Selânik, Haziran 19-20, Hüdavendigar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan: Fatma Fahrünnisa nın Bursa İzlenimleri. Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Nisan Osmangazi Belediyesi, Bursa. 24. İlk Türkçe Kelile ve Dimne Çevirisi. Türkçe nin Yükseliş Çağında Bursa da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 4-5 Haziran Bursa Büyükşehir Belediyesi. 25. Hocam Günay Kut. Günay Kut Onuruna Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye Uluslararası Sempozyumu. 1-2 Kasım Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 26. Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler Çalıştayı. Katılımcı. 30 Haziran Atatürk Kültür Merkezi. Ankara.

10 27. Dönemini Yansıtan Bir Eser: Kenzü l-küberâ. Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi. Nisan Osmangazi Belediyesi, Bursa. 28. Klasik Edebiyat Bağlamında Mem û Zîn Mesnevileri. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu: Tarihselden Güncele Türkçe ve Kürtçe Edebiyatlarda Kimlik Tahayyülleri. Mardin Artuklu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mardin, 26 Nisan PROJELER 1. Boğaziçi Üniversitesi Proje çalışmaları kapsamı içinde yer alan Klasik Türk Edebiyatında İllustrasyon adlı proje çalışması Kadın Sözlü Tarihi Pilot Projesi: Esma Deniz, Seniha Fenmen, Neşet Eren (Kadın Eserleri Kütüphanesi Proje çalışmaları kapsamında ondokuz kadından yukarıda ismi geçenler üzerinde çalışılmıştır.) 3. Eski Türk Edebiyatının Kültür Oluşumunda Çevirilerin Rolü. Saliha Paker koordinatörlüğünde. Zehra Toska, Günay Kut, Nedret Burçoğlu-Kuran, Cem Dilçin, Semih Tezcan, Zeynep Sabuncu, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk-Demircioğlu, Cemal Demircioğlu. Açılış: Mart Kapanış: Temmuz Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri. Zehra Toska koordinatörlüğünde. Saliha Paker, Günay Kut, Nedret Burçoğlu Kuran, Cem Dilçin, Semih Tezcan, Zeynep Sabuncu, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Cemal Demircioğlu. Açılış: Temmuz Millet Yazma Eser Kütüphanesi nde Bulunan Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin Yeniden Kataloglanması Projesi. Günay Kut başkanlığındaki proje ekibi üyesi Osmanlı ve Cumhuriyet Toplumlarında Yeniden Çeviri: Ön Bibliyografya Çalışması. Şehnaz Tahir Gürçağlar yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu nun desteğiyle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama Projesi. Günay Kut başkanlığındaki proje ekibi üyesi. Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile SERGİ 1. Çağlarboyu Anadolu da Kadın-Anadolu Kadınının 9000 Yılı-Çağdaşlaşma Yolunda Kadın: İlklerden Bir Kesit. Kültür Bakanlığı, Topkapı Sarayı Alay Köşkü Çağlarboyu Anadolu da Kadının 9000 Yılı-Çağdaşlaşma Yolunda Kadın: İlklerden Bir Kesit. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Sergi Salonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sine-i Millet Sergisi: Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 Aralık Ocak Sergi Danışma Kurulu Üyesi.

11 ÜYELİKLER Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılacak olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilim Kurulu Üyesi. Haziran Elginkan Vakfı; Bilim Kurulu Üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi İşlem Merkezi Vakfı Yürütme Kurulu, Genel Kurul Üyesi, EDİTÖRLÜK 1. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut, c. 27/I ve c. 27/II, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festschrift in Honor of Günay Kut, c. 28/I, ve c. 28/II, DİĞER Yazma Eser Kataloglama konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri nde eğitimci. Günay Kut ve Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. Düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı. Süleymaniye Kütüphanesi, Ekim 2010.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

Prof. Dr. Fikret Turan

Prof. Dr. Fikret Turan Prof. Dr. Fikret Turan ÖZGEÇMİŞ E-mail adresi: fikretturan@hotmail.com Eğitim Harvard Üniversitesi, Doktora, 1996. Orta Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü New York Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1991 Orta

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Demircioğlu, Cemal, (Yayımlanacak) Tuzaklar ve Kapılar : Osmanlıda Çeviri Tarihini Araştırırken Nereden Başlamalı?, Çeviribilimde Yeni Ufuklar,

Demircioğlu, Cemal, (Yayımlanacak) Tuzaklar ve Kapılar : Osmanlıda Çeviri Tarihini Araştırırken Nereden Başlamalı?, Çeviribilimde Yeni Ufuklar, Demircioğlu, Cemal, (Yayımlanacak) Tuzaklar ve Kapılar : Osmanlıda Çeviri Tarihini Araştırırken Nereden Başlamalı?, Çeviribilimde Yeni Ufuklar, Uluslararası Çeviri Sempozyumu, Hacetepe Üniversitesi Mütercim

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8 MARMARA ÜNiVERSiTESi FEN-EDEBİYA T F AKÜLTESİ TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGISI 8 Kurucusu: Hakkı Dursun YILDIZ Mehmet AKALIN Armağanı İstanbul, 1997 Gülden SAGOL HasanAKAY Bülent AKSOY Nazan AKSOY Nesrin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı