Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)"

Transkript

1 Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar, metni çözüp anlar, okuduğu metnin temel anlamını ortaya koyar, özetler ve aktarır, Okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp, metinlerin farklı bakış açılarından eleştirebilmesini sağlar Arnavutça okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ile ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir Öğrenim süresi yıldır Arnavutça Dilbilgisi, Arnavutça Dinleme Becerileri, Arnavut Edebiyat arihi, Arnavut Mitolojisi, Arnavutça Yazma Beceriler, Balkan arihi, Arnavut Kaynaklarında ürkler ve Çağdaş Arnavut gibi dersler okutulmaktadır Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler Mezunlar, başta urizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler YERLEŞ RAKYA ÜİVERSİESİ (EDİRE) Arnavut Dili ve ,60 1,6712 Boşnakça () Programın amacı, Boşnak dilini hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen ve Boşnak dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Boşnakça dilinde metin okur ve yazar, metni çözüp anlar, okuduğu metnin temel anlamını ortaya koyar, özetler ve aktarır, Boşnakça alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, Boşnakça alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak metinleri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir, Metin açıklama, metin çözümleme alanlarında kullanılan kuramsal kazanımlarını eleştirel ya da yazınsal bir metin oluşturmada kullanır Bu bölümde okumak isteyenlerin, genel akademik yeteneğinin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olması gerekir Öğrenim süresi yıldır Boşnakça Dilbilgisi, Boşnakça Dinleme Becerileri, Boşnakça Konuşma Becerileri, Boşnakça Yazma Becerileri, Boşnak Mitolojisi, Boşnak Edebiyat arihi, Edebi Metin Analizi, Balkan arihi gibi dersler okutulmaktadır Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler Mezunlar üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü nde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler

2 YERLEŞ RAKYA ÜİVERSİESİ (EDİRE) Boşnak Dili ve , ,6202 Bulgar Dili ve () Bu programın amacı Bulgar dilini öğretmek, Bulgar edebiyatını, Bulgar kültürünü tanıtmak, Bulgaristan tarihi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktır Ayrıca Bulgaristan da beş yüz yıl süren tarihimizin izlerini, ürk varlığını ve Bulgar toplumuna etkilerini araştırarak, yayınlanan yapıtlarla öğrencilere öğretmektir Bulgar Dili ve alanında metin açıklama, metin çözümleme alanlarında kullanılan kuramsal kazanımlarını eleştirel ya da yazınsal bir metin oluşturmada kullanır, Klasik Yunancadan ve Modern Yunancadan çeviriler yapar, Bulgar dilini, Bulgar edebiyatı ve kültür tarihi ile birlikte inceleyerek öğretir Bulgar Dili ve okumak isteyenlerin iyi bir belleğe ve dikkate sahip olmalarının yansıra edebiyatı da sevmeleri gerekmektedir Bu alanda çalışacak kişilerin iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması da gerekmektedir Öğrenim süresi yıldır Eski Bulgarca, Modern Bulgarca, Bulgar Folkloru, Eski Bulgar,Çağdaş Bulgar, Bulgaristan tarihi, Bulgaristan kültürü gibi dersler okutulmaktadır Mezunlar, başta urizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler YERLEŞ AKARA ÜİVERSİESİ Bulgar Dili ve ,015 25,1283 Çağdaş Yunan Dili ve () Bu programda Yunanca, Yunan, Yunan Uygarlığı ve Yunan Dili nin diğer dillerle olan ortak yönleri hakkında eğitim ve araştırma yapılmaktadır Yunanca alanında edinmiş olduğu güncel bilgileri Yunanca ile ilgili kaynaklar yardımıyla ileri düzeyde kullanabilir, Yunanca da yayınlanmış edebi ve güncel yazıları okuyup kavrar, Yunanca yayınlanmış her tür yayını takip eder, Yunan dilinde edinmiş olduğu bilgileri her türlü proje ve etkinlik dâhilinde uygular Bu alanda çalışacak kişilerin sözel ve genel akademik yeteneğinin gelişmiş olmasının yanında iyi bir bellek ve dikkate sahip olmaları da gerekmektedir Öğrenim süresi yıldır Çağdaş Yunan Dili Grameri, Yeni Yunan Dili, Çağdaş Yunan, Çağdaş Yunanca Metinler, Yunanca Konuşma, Antik Edebiyat, Mitoloji, İleri Düzey Yunanca Gramer, Yunanca-ürkçe Çeviri, Bizans arihi ve Uygarlığı, Avrupa arihi gibi dersler okutulmaktadır Bu alandan mezun olanlar; müzelerde, tercüme bürolarında, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda çalışabilirler

3 AKARA ÜİVERSİESİ İSABUL ÜİVERSİESİ RAKYA ÜİVERSİESİ (EDİRE) Çağdaş Yunan Dili ve Çağdaş Yunan Dili ve Çağdaş Yunan Dili ve BAŞAR I KO KO YERLEŞE , , , , ,136 20, Eski Yunan Dili ve () Eski Yunan Dili ve programının amacı; Eski Helen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, verilen klasik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı amaçlar Eski Yunan dili alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili kaynaklar yardımıyla ileri düzeyde kullanabilir, Eski Yunan dilinde yayınlanmış edebi ve güncel yazıları okuyup kavrar, Yunanca yayınlanmış her tür yayını takip eder, Eski Yunan dilinin iletişim sistemlerini inceler, Eski Yunan dilinin inceliklerini kavrayarak ustalıkla kullanır Eski Yunan Dili ve okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir Öğrenim süresi dört yıldır Eski Helen Dili Alfabesi, Yunan Paleografyasına Giriş, Yunan Epigrafyasına Giriş, İlkçağ Felsefesi, Eski Helen Dili ve gibi dersler okutulmaktadır Bu alandan mezun olanlar; Filolog unvanı alırlar Mezunlar, ileri seviyede eğitim aldıkları takdirde, akademisyen, araştırmacı olarak çalışabilirler AKDİZ ÜİVERSİESİ (AALYA) İSABUL ÜİVERSİESİ Eski Yunan Dili ve Eski Yunan Dili ve BAŞAR I KO KO YERLEŞE , , ,53 281, İspanyol Dili ve () Programın amacı, son yıllarda önem kazanan İspanyol dilini yazılı ve sözlü olarak öğretmek, İspanya ve İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkelerinin edebiyatlarını tanıtmak, İspanyol yazarları ve yapıtları araştırıp incelemektir İspanyol kültür ve edebiyatını, klasik yazarlar da dahil olmak üzere birçok yazar ve yapıtlarını ana hatları ile tanır, İspanyolca dan ürkçe ye çok yönlü metin çevirisi hakkında detaylı teknik bilgiye sahip olması sayesinde İspanyolca çeviriler yapar Bu alanda çalışacak mezunların iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması da gerekmektedir Öğrenim süresi yıldır İspanyolca Dilbilgisi, İspanyolca Dil Uygulamaları, İspanyolca Metin İncelemesi, İspanyol Kültür arihi, Çağdaş İspanyol, İspanyol Kültür arihi, İspanyolca Yazılı Anlatım Yöntemleri, Güney Amerika, İspanyolca Şiir Eleştirisi,İspanyolca Kompozisyon gibi dersler okutulmaktadır

4 Mezunlar dil öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı nın öngördüğü koşullarda ortaöğretimde öğretmenlik yapabilir, turistik tesislerde, havayolu şirketlerinde, özel şirketlerde Dışişleri Bakanlığı nda, elçiliklerde, bankalarda, yayın kuruluşlarında iş bulabilirler Çevirmen olarak çalışabilirler YERLEŞ AKARA ÜİVERSİESİ İspanyol Dili ve ,261 31,836 İSABUL ÜİVERSİESİ İspanyol Dili ve ,327 20,20755 İtalyan Dili ve () Programın amacı, İtalyan dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir İtalyan kültür ve edebiyatını, klasik yazarlar da dahil olmak üzere birçok yazar ve yapıtlarını ana hatları ile tanır, İtalyanca dan ürkçe ye çok yönlü metin çevirisi hakkında detaylı teknik bilgiye sahip olması sayesinde İtalyanca çeviriler yapar Bu alanda çalışacak mezunların iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması da gerekmektedir Öğrenim süresi yıldır İtalyanca Sözlü Anlatım, Metinlerle İtalyanca Dil Çalışmaları, İtalyanca Sözlü Anlatım, İtalyan Kültür arihi, İtalyanca Yazılı Anlatım, İtalyan Kültür arihi, İtalyanca Dil Uygulamaları, İtalyan Edebiyat arihi, Çağdaş İtalyan, İtalyan Romanı ve Öyküsü gibi dersler verilmektedir Mezunlar dil öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı nın öngördüğü koşullarda ortaöğretimde İtalyanca öğretmeni olabilir, turizm ile ilgili kuruluşlarda, Dışişleri Bakanlığı nda, elçiliklerde, bankalarda, yayın kuruluşlarında iş bulabilirler Çevirmen olarak çalışabilirler YERLEŞ İSABUL ÜİVERSİESİ İtalyan Dili ve , ,675 AKARA ÜİVERSİESİ İtalyan Dili ve ,8 352,58706 Latin Dili ve () Programın temel çalışma alanı eski Roma dili ve edebiyatını günümüze ulaşan Latince Antikçağ metinleri ışığında Latince gramer, metin yorumu ve Antikçağ kültür tarihi konularıyla birlikte araştırmaktır Antikçağ kültürünün insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemini ve değerini tanıtmayı amaçlar, Başta Yunan Dili ve, Klasik Arkeoloji, Eskiçağ arihi, Roma Hukuku, Felsefe gibi disiplin sahalarıyla da bağlantılı çalışmalarını sürdürür Bu alanda çalışacak mezunların iyi bir bellek ve dikkate sahip olmasının yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe sahip olması da gerekmektedirbu program batı dilleri ve uygarlığına özel ilgi ve dil konusunda yeteneği olanlara önerilmektedir

5 Latin Dili ve yanı sıra Eski Yunan Dili ve ana bilim dalının derslerinden de sorumlu olacakları ve çok dilli alacakları için, sıkı ve düzenli çalışmayı göze almaları gerekir Öğrenim süresi yıldır Latin Dilinin Özellikleri, Latin alfabesi, Yazılı ve Sözlü Anlatım eknikleri, Gramer Yapısı, Metin İncelemeleri, Çeviri, Dilin arihsel Gelişimi, Öykü-Roman-Şiir İncelemeleri gibi dersler okutulmaktadır Mezunlar müzelerde, kütüphanelerde ve arşivlerde çalışabilirler YERLEŞ AKARA ÜİVERSİESİ Latin Dili ve ,36 28,8807 İSABUL ÜİVERSİESİ Latin Dili ve , ,72 Leh Dili ve () Bu programın amacı Polonya nın resmi dili olan Leh Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirmeyi amaçlar Leh dilinin iletişim sistemlerini inceler, Leh inceliklerini kavrayarak ustalıkla kullanır, eorik ve pratik Leh dil eğitimi verir Bu programında okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olmaları gerekir Öğrenim süresi dört yıldır Programda; Leh Dilinin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Leh eserlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler okutulur Mezunlar, genellikle mütercim-tercüman, turist rehberliği ve dış ticaret uzmanı olarak çalışırlar Polonya Elçiliğinde, çeşitli kamu kuruluşlarında, bakanlıklarda, uluslararası ticaret yapan firmalarda ve turizm sektöründe çalışabilmektedirler AKARA ÜİVERSİESİ İSABUL ÜİVERSİESİ Leh Dili ve Leh Dili ve KO YERLEŞ Yeni Yeni Yeni 0 Açıldı Açıldı Açıldı , Yeni Açıldı 21 Yeni Açıldı 256, ,572 Yunan Dili ve (DİL 2) Yunan dili ve edebiyatı programının amacı Eski Helen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma; çağdaş, düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmayı amaçlar Yunan Dili ve alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, Yunan Dili ve alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak metinleri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir, Okuduğu metni, tek yönlü değil, tüm boyutlarıyla anlayıp, metinlerin farklı bakış açılarından eleştirebilmesini sağlar

6 Yunan dili ve edebiyatı programında okumak isteyenlerin dil öğrenmeye yatkınlığı ve edebiyata ilgisi olması gerekir Öğrenim süresi yıldır Yunanca Okuma Becerileri, Yunan Kültür arihi, Yunanca Konuşma, Yunanca Grammer Çalışmaları, Yunan Fonetik, Yunan Romanı, Özel Alan Yunancası, Yunan iyatrosu, Modern Yunan Şiiri, 18 Yy Yunan Öyküsü gibi dersler okutulmaktadır Mezunlar, başta urizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler Özellikle bankacılık, basın-yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler Programın mezunları Filolog unvanı alırlar Yunanca okutmanlığı yapabilir, öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler YERLEŞ AKARA ÜİVERSİESİ Yunan Dili ve , ,3736 Yunanca () Programın amacı; Yunancayı hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, Yunan kültürünü her yönüyle tanıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlar Yunanca alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır bu alanda edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak metinleri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir, Metin açıklama, metin çözümleme alanlarında kullanılan kuramsal kazanımlarını eleştirel ya da yazınsal bir metin oluşturmada kullanır Yunanca okumak isteyenlerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli ve bu alanlarda başarılı bireyler olması gerekir Öğrenim süresi yıldır Yunanca Dilbilgisi, Yunanca Dinleme Becerileri, Yunanca Konuşma Becerileri, Yunanca Yazma Becerileri, Yunan Mitolojisi, Yunan Edebiyat arihi, Balkan Coğrafyası, Karşılaştırmalı Balkan Çalışmaları, Balkanlarda Osmanlı Kültürü ve gibi dersler okutulmaktadır Mezunlar, başta urizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise, resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler

2014 PUA N TÜR Ü DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 2014 BAŞA RI SIRASI 2013 PUAN TÜRÜ

2014 PUA N TÜR Ü DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 DİL- 3 2014 BAŞA RI SIRASI 2013 PUAN TÜRÜ (L-) programının amacı, Arap dünyasındaki edebi, siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine

Detaylı

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak hepimizin en büyük amacı. Küçüklüğümüzden itibaren gerek toplumsal çevremizden, gerekse ailemizden gelen baskılarla, toplumca daha saygın kabul edilen

Detaylı

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır...

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... www.basari.edu.tr SAMSUN +90 362 280 10 00 Başarı-Sem Sürekli Eğitim Merkezi (Başarı-Sem), kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya, istihdam

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) Acil Yardım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir. Ambulans ve acil bakım

Detaylı

2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI. ELL 101 İngilizce Dilbilgisi

2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI. ELL 101 İngilizce Dilbilgisi 2015-2016 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI DERS TANIMLARI ELL 101 İngilizce Dilbilgisi Bu derste, sözcüklerin yapısal değişiklikleri ve cümle oluştururken diğer sözcüklerle nasıl bir araya geldikleri

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ P S İ K O L O J İ İki Farklı Dil, İki Farklı Program PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Psikoloji, korku, aşk ve nefret

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Üniversitemiz; açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle Türkiye nin tüm bölgelerinden, Avrupa da, Balkanlar da, Azerbaycan da, Kıbrıs ta yerleşik her yaştan

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

MESLEK TANITIMI PAKET 1

MESLEK TANITIMI PAKET 1 MESLEK TANITIMI PAKET 1 2013 1 TERZİ Alınan sipariş ve istenilen modele göre her tür abiye ve gelinlik kumaşını biçen, provaya hazırlayan, prova yapan, diken, süsleyip ütüsünü yapan sonrada hazırladığı

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PSİKOLOJİ MATEMATİK MÜTERCİM TERCÜMANLIK HALİÇ SENİ BEKLİYOR MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı