TDB ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı meslek sorunları sempozyumu Haziran 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TDB ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı meslek sorunları sempozyumu 21-23 Haziran 2010 tarihlerinde yapılacaktır."

Transkript

1 GENELBİLGİLER KAYITMERKEZİ BilimselKongrekayıthizmetleri2Haziran2010Perşembegünüsaat08.0 dan itibaren kongre merkezinde başlayacaktır. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar ana fuayedestantlardanyakakartıveçantalarınıalmaksuretiylekongremerkezinegirebileceklerdir. YEMEKVEÇAY/KAHVESERVİSLERİ: Kongresüresinceüçkezöğleyemeğivebeşkezçay/kahveservisiyapılacaktır.Gün boyuncafuaralanındavekongremerkezindeücretsizsoğukiçecek,suvetürkkahvesi ikramıolacaktır. BANKAHİZMETLERİ: Ana fuayede açılacak olan banka hizmetleri standında kongre için gerekli tüm banka hizmetleriverilecektir. SİMULTANEÇEVİRİHİZMETLERİ: Kongre süresince iki salonda (İngilizce-Türkçe) simultane çeviri yapılacaktır. Katılımcılar toplantısalonlarınıngirişlerindebulunanmasalardan,kimliklerinibırakmaksuretiylekulaklık teminedebilecekler,kulaklıklarıiadeederekkimliklerinigerialabileceklerdir. OTELVETURHİZMETLERİMASASI: Kongre katılımcılarının tur, otel, transfer vb. taleplerinin karşılanacağı, turistik hizmet masası kongreboyuncahizmetteolacaktır. ÇANTA: Kongrekatılımcılarınaiçindekongreprogramı,kongrekitapçığı,yakakartı,katılımsertifikasıve yemekfişleriolanbirçantakayıtesnasındaverilecektir. YAKAKARTLARI: Kongreyekayıtyaptırankatılımcılar,kayıtstantlarındanalacaklarıyakakartlarıiletoplantılaragirebilecekler, yaka kartı olmayan kişilerin güvenlik açısından salonlara girişleri mümkün olmayacaktır. Ayrıcakatılımcılarınkongreboyuncayakakartlarınıtakmalarıgerekmektedir.Yakakartınıkaybedenleregünlükkatılımcıücretikarşılığıyenikartverilecektir.Bunundışındaücretsizolarakkesinlikleyaka kartıverilmeyecektir. BASINMASASI: Kongreyi izleyen basın mensuplarının, kongre ile ilgili her türlü bilgiyi alabilecekleri bir basın masası bulunacaktır. KONGREDİLİ: Türkçeveİngilizce dir.(2salondasimültanetercümeyapılacaktır) OTOPARK: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi kapalı otoparkında indirimli ücretler karşılığında park etmek mümkünolacaktır. FUAR(EXPODENTAL2010): Kongre katılımcıları 2-26 Haziran 2010 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Salonlarındadüzenlenen"EXPODENTAL2010 uyakakartlarınıgöstererek,sektörleilgiliolanlarkimlikleriniibraz edereksergiyiücretsizziyaretedebileceklerdir. SAĞLIKHİZMETLERİ: Kongreboyuncatamdonanımlıambulanskongremerkeziönündehazırbulunacaktır. BİLİMSELPROGRAM Ülkemizde dişhekimliği öğretimi bugün sayıları 22 yi bulan dişhekimliği fakültelerindeki yıllık süre ile verilmektedir.buakademiköğretimsüreciboyuncadişhekimiadaylarıbiryandantemeltıpderslerinialırken bir yandan da preklinik ve klinik olarak uygulamalı dişhekimliği becerisini kazanmaktadır. Mezun olan dişhekimlerigeneldişhekimliğipratiğindeyeterlideneyimikazanmışolsalardahemdişhekimliğindemeydana gelen teknolojik değişimler hem de teşhis ve tedavide ortaya çıkan yeni yaklaşımlar nedeniyle bilgilerini tazelemeihtiyacıduymaktadır.mezuniyetsonrasıdişhekimlerineyönelikolarakyapılanenkapsamlıorganizasyontürkdişhekimleribirliği nindüzenlemişolduğuuluslararasıdişhekimliğikongreleriolagelmiştir. TDBMESLEKSORUNLARISEMPOZYUMU BuyılTürkDişhekimleriBirliği17.UluslararasıDişhekimliğiKongresiBursa dayapılacaktır.bursadişhekimleri OdasıveKongreOrganizasyonKomitesiolarakhazırladığımızbilimselprogramınanatemasını Dişhekimliğinde Değişen Doğrular şeklinde belirledik. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilecek olan kongredeoturumlar1800,800ve0kişilikolanüçanasalondayapılacaktır.ayrıcadiğerküçüksalonlardada tebliğler, paneller ve kurslar düzenlenecektir. Posterler de her kongrede olduğu gibi kongre süresince poster panolarındakatılımcılarınilgisinesunulacaktır. Tebliğ ve poster sunumları için başvurular ve temel sunum kuralları ile ilgili bilgiye adlı sitemizdenulaşabilirsiniz. Bilimsel program oluşturulurken bilimsel komite Türkiye nin farklı dişhekimliği fakültelerinde görev yapan, alanında yaptığı çalışmalarla ağız ve diş sağlığının korunmasına ve yeni teşhis ve tedavi metotlarının geliştirilmesine katkıda bulunan öğretim üyelerini titizlikle seçmiştir. Amacımız toplumun ağız ve diş sağlığına doğrudan müdahil olan gerek kamuda gerekse muayenehanelerinde veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin mesleki pratikle ilgili son gelişmelerivegüncelbilgiyienyetkinkişilerdenalmasınısağlamak.temennimizisedişhekimlerininedindikleribilgive deneyimlerinietikkurallarauyarakhastalarınıntedavilerindeuygulamaları. 2010yılınınenönemlidişhekimliğiorganizasyonundaBursa dabirarayagelmekiçinşimdidenajandanızda2-2-26haziran tarihleriniişaretleyin.tümmeslektaşlarımızıtarihveturizmşehriyeşilbursa yabekliyoruz. TDBveDişhekimleriOdalarıyöneticilerininkatıldığımesleksorunları sempozyumu21-2haziran2010tarihlerindeyapılacaktır. EXPODENTAL2010 Expodental 2010, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ninfuaralanındayeralacak.toplam200m2 likbir alana yayılacak olan sergi bölümünde yurt içi ve yurt dışından davet ettiğimiz yerli ve yabancı pek çok sektör firmasınınyeralmasınıbekliyoruz. Bursa Dişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Komitesiolarakhemdişhekimikatılımcılarımızıhemde vazgeçilmez birer parçamız olan sektör firmalarında görevli konuklarımızı Bursa da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Açılış kokteyli, öğle yemekleri ve gala yemeği, çay-kahve ikramları ve hazırlayacağımız sosyal programlar ile keyifli bir kongre geçirmeniz içinçalışmayadevamediyoruz. KONGREORGANİZASYONKOMİTESİ BursaDişhekimleriOdası AktarhüssamMah.DeğirmenSk. No:9/B1600OsmangaziBURSA T: F: MerinosAtatürkKongreveKültür Merkezi SantralGarajM.MerinosC. AtatürkKongreveKültür MerkeziBinası MerinosParkıABlok16100 Osmangazi/BURSA

2 DeğerliMeslektaşlarım, 1992 yılında ilk defa İzmir de başlayan uluslararası kongre geleneğimiz, aynışevk,heyecanvemutluluklabugündedevametmektedir. Türk dişhekimliğinin gelişmesine öncülük eden Kongrelerimiz; bizlere meslekialandayenilenme,teknolojikvebilimselgelişmeleriizlemeveçağı yakalama olanağını sunarken aynı zamanda meslektaşların buluşmasını, paylaşımıvedostluğutemsiletmektedir. DünyaDişhekimleriBirliği(FDI)Başkanveüstdüzeyyöneticilerinindeğerli katılımlarıilebizleribirçokkereleronurlandıklarıkongrelerimiz,uluslararası arenadadasaygınlığınıveitibarınıkanıtlamıştır. Ulusal ve uluslararası alanda saygın akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleşen bilimsel programlarımız, sektörümüzün önde gelen firmalarının katkılarıyla gerçekleştirilen EXPODENTAL fuarlarımız ile siz değerlimeslektaşlarımızadahaiyisini,dahakalitelisinisunmakadınaher geçenyılçıtayıdahadayükseğetaşımahedefimizbuyıldadevametmektedir yılında.uluslararası Kongremizi yaptığımız Bursa'da 2010'da 17.UluslararasıKongremiziyaşayacağız. Bilgiyi, dostluğu, bir arada olmanın mutluluğunu ve gücünü paylaşmak üzere, sizi; tadı damağınızda kalacak bir kongre için uygarlıklar merkezi, imparatorlukbaşkentiyeşilbursa'yadavetediyorum. Saygılarımla... Prof.Dr.MuratAKKAYA TürkDişhekimleriBirliğive KongreBaşkanı DeğerliMeslektaşlarım, TDB17.UluslararasıDişhekimliğiKongresiniveExpodental2010fuarını Haziran2010tarihlerindeBursa'dayapıyoruz.BursaDişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Komitesi olarak katılımcıların memnun ayrılacağıbirbilimselvesosyalprogramiçinçalışmalarımızısürdürüyoruz. Bilimselprogramımızınanabaşlığını DişhekimliğindeDeğişenDoğrular olarakbelirledik.buanabaşlıkaltındaüçsalondasürecekolanoturumlarda yurt içinden ve yurt dışından pek çok konuşmacı bilgilerini sizlerle paylaşacak. Yapılacak sunumlarda teknolojik yeniliklerden de yararlanacağız. Yine bilimsel program çerçevesinde konferansların yanı sıra kurslar ve panelleryapılacak.tebliğveposterlerideizlemefırsatıbulacaksınız. 200 m 2 lik fuar alanımızda ülke içinden ve dışından gelecek firmaların katılımıylatümbileşenleriiledişhekimliğisektörünübirarayagetireceğiz. Küreselkrizintümolumsuzyansımalarınarağmen,hiçbireksiğiolmayan, hatta önceki yıllardan fazlası olan bir sosyal programla sizlere Bursa'da anılarınızdayeredecekbirkongreyaşatacağız. EmelCOŞKUN BursaDişhekimleriOdasıve KongreOrganizasyon KomitesiBaşkanı KONGREORGANİZASYONKOMİTESİ TürkDişhekimleriBirliğiveKongreBaşkanı MuratAKKAYA BursaDişhekimleriOdasıve KongreOrganizasyonKomitesiBaşkanı EmelCOŞKUN TDBKongreSorumlusu A.TarıkİŞMEN KongreGenelSekreteri AliDURMAZOĞLU BasımYayımKomitesi MehmetAYDIN(Başkan) AlperCAN BilimselKomite MetinBOZKURT(Başkan) SerdarALNIAÇIK AlperALTAY BülentBAYDAŞ ZehraBEKLER TahsinDEMİR M.MuratMETİN DenizNOYUN HalklaİlişkilerKomitesi NalanGÖRGÜLÜ(Başkan) TubaAKPINAR EbruTEMİZKAN İlhanULUSOY KayıtKomitesi ÖzlemMUTAFYAĞCI(Başkan) ŞenayŞenÇOKBASKIN SevinçERİŞ RuşenILDIZ BaharÜSTAY ÖzhanÇİMER MaliKomite ÖmerKIZILKAYA(Başkan) CemERSOY A.IşılSEZER SergiKomitesi TunayÇELİK(Başkan) A.KadirDAYIOĞLU TunçİLDOĞAN ÇağdaşALNIAÇIK MeralGÜNVER SosyalKomite İnciGÜMÜŞTEN(Başkan) TolgaABALI KorayDÖNMEZ BaharGÜÇLÜ MuratOCAKOĞLU AykınZaferODABAŞI SemraPALA AltanŞİRİN TeknikKomite AhmetTUNAHAN(Başkan) YükselŞAN ÖzgürAKPINAR OktayCAN MustafaERDOĞAN

3 TDB17.ULUSLARARASIDİŞHEKİMLİĞİKONGRESİBİLİMSELPROGRAM KONUŞMACIVEKONUBAŞLIKLARI Dr.GerhardSeeberger(EROBaşkanı-CagliariÜniversitesi) EnfeksiyonaMaruzKalmışBölgelerdeİmplantBaşarısıBir ParadigmaDeğişikliğimi? Prof.Dr.L.J.Jin(FDIBilimKomitesiBaşkanYardımcısı-HongKongÜniversitesi) PeriodontalEnfeksiyonlar,SistemikEnflamasyonveKardiyovasküler Rahatsızlıklar Doç.Dr.ChristianGernhardt(MartinLutherÜniversitesi) AdezivDişhekimliği:AnteriorvePosteriorDişlerdeDirektKompozit Restorasyonlar(Voco nunkatkılarıyla) Panel:Prof.Dr.İnciOktay(YeditepeÜniversitesi),Yrd.Doç.Dr.ErdoğanFişekçioğlu (YeditepeÜniversitesi),Dr.Duyguİlhan(SerbestDişhekimi) MuayenehanePratiğindeKanıtaDayalıOptimalBaşarı-KlinikRehberler Dr.ChristophKaaden(LudwigMaximiliansÜniversitesi) KökKanallarınınSıcakGütaPerkaileObturasyonu (SarpDental inkatkılarıyla) Doç.Dr.TonguçSülün(İstanbulÜniversitesi) TamProtezlerdeDogmalar Prof.Dr.AtillaSertgöz(MarmaraÜniversitesi) AnteriorRestorasyonlardaEstetikYaklaşımlar Prof.Dr.AlperAlkan(ErciyesÜniversitesi) DündenBugüneMaksillerSinüsTabanıYükseltilmesi Prof.Dr.AteşParlar(GaziÜniversitesi) İmplantolojiveRestoratifDişhekimliğindePerio- PlastikCerrahiİşlemler Prof.Dr.ŞenayCanay(HacettepeÜniversitesi) EndodontikTedaviliDişlerdeEstetikPostKorSeçenekleri Prof.Dr.ÖmerGünhan(GATA) OralMukozalİmmüniteveAftözÜlserasyon Prof.Dr.BilgeHakanŞen(EgeÜniversitesi) EndodontideÇelişkiliKavramlar Doç.Dr.HendrikMeyerLückel(KielÜniversitesi) BakteriPlağındanBiyofilmeGeçişveÇürükTedavisinde YeniYaklaşımlar(OralB ninkatkılarıyla) Doç.Dr.TuğrulAltay(BaşkentÜniveristesi) HareketliBölümlüProtezlerdeHassasTutucularveEstetik Prof.Dr.ÇetinKasapoğlu(İstanbulÜniversitesi) MuayenehanePratiğindeGömükDişOperasyonları Prof.Dr.SabireDeğer(İstanbulÜniversitesi) İmplantÜstüSabitProtezlerdePlanlama Panel:Prof.Dr.FarukHaznedaroğlu(İstanbulÜniversitesi)- Doç.Dr.BayboraKayahan(YeditepeÜniversitesi) EndodontikTedavideKarşılaşılanKomplikasyonlar veçözümönerileri Prof.Dr.EceEden(EgeÜniversitesi) EkskavatörünGücü:MinimalİnvazivDişhekimliği Prof.Dr.SevilGürgan(HacettepeÜniversitesi) GeçmiştenGünümüze Bleaching Prof.Dr.BülentKatipoğlu(İstanbulÜniversitesi) DişhekimliğiKliniğindeKarşılaşılanCerrahi KomplikasyonlarveÖnlemleri Prof.Dr.Claus-PeterErnst(JohannesGutenbergÜniversitesi) DolgulardanRestorasyonlara:ModernEstetikTerapiKonseptlerinin OlanakveAvantajları:TekSeansTedavi+MinimalİnvazifYaklaşım+ HighEndAesthetics (M ninkatkılarıyla) Prof.Dr.NairnWilson(ManchesterÜniversitesi) HatalıveBaşarısızRestorasyonlardaPratikÇözümler (Dentsply inkatkılarıyla) Prof.Dr.ŞükranAtamerŞimşek(MarmaraÜniversitesi) DişhekimliğindeTıbbiAçıdanRiskliHastalardaİlaçKullanımı Dr.RafaelBeolchi(SerbestDişhekimi-SanPaulo) DişBeyazlatmadaEnEtkinYöntemler (GüneyDental inkatkılarıyla) Dr.Yük.Müh.UlrichLohbauer(Erlangen-NürembergÜniversitesi) CamiyonomerlerDaimiDolguOlmaYolundamı? (GCDental inkatkılarıyla) Dr.NinaChuchracky(SerbestDişhekimi-Hamburg) BaşlangıcındanGünümüzeİmplanttaDeğişenDoğrular (Bego nunkatkılarıyla) Prof.Dr.GünizBaksıŞen(EgeÜniversitesi) AntibiyotikKullanımındaDoğrularveYanlışlar Prof.Dr.ZaferÇehreli(HacettepeÜniversitesi) Pulpa-Adezivİlişkileri Dr.SergioPiano(SerbestDişhekimi-Cenova) İmplantolojideEstetik:TatminEdiciSonuçlarNasılEldeEdilebilir? (ITI nınkatkılarıyla) Dr.OrcanYüksel(SerbestDişhekimi-Frankfurt) İmplantlarlaEstetikRastlantıDeğildir ÇeneKemiğinin BoyutluKorunmasıveRekonstrüksiyonu(DFT ninkatkılarıyla) Prof.Dr.MartinezGuigand(ReimsÜniversitesi) YeniTeknoloji:AsimetrikEğeKesidininKanalTedavisindeki Etkinliği(GüneyDental inkatkılarıyla) Prof.Dr.KemalÇalışkan(EgeÜniversitesi) EndondontikTedaviUygulamalarındaDoğruBildiğimizYanlışlar Prof.Dr.GianlucaGambarini(RomaÜniversitesi) EndodontideYenilikler(Gülsa nınkatkılarıyla) Doç.Dr.BülentBaydaş(ADSM-Bursa) BüyükOrtodontikAnomalileriÖnleyebilecekKüçükMüdahaleler Prof.Dr.SerhatYalçın(İstanbulÜniversitesi) LazerDestekliDişhekimliğindeYeniKonseptler Doç.Dr.Mehmetİlgüy(YeditepeÜniversitesi) TeşhisveTedaviPlanlamasındaGüncelYaklaşımlar Prof.Dr.BaharEren(YeditepeÜniversitesi) EstetikDişhekimliğindePeriodontalYaklaşımlar Panel:Prof.Dr.SelçukOnart(UludağÜniversitesi)- Prof.Dr.Halukİşeri(AnkaraÜniversitesi)- Prof.Dr.MehmetKaradağ(BursaYüksekİhtisasHastanesi) ObstrüktifUykuApneSendromundaMulti-disipliner YaklaşımlarveDişhekimliğiUygulamaları Prof.Dr.SemihÖzbayrak(MarmaraÜniversitesi) DiagnozBakımındanÇeneKemiklerindekiRadyolojik veklinikbulgularındeğerlendirilmesi Doç.Dr.S.BurçakÇehreli(BaşkentÜniversitesi) ÇocuklardaYerTutucuveProtezUygulamaları Prof.Dr.HakanNecipİşcan(GaziÜniversitesi) ÜçAydaOrtodontiÖğrenmek(!) Yard.Doç.Dr.KemalNaciKöse(MarmaraÜniversitesi) OrtodontivePeriodontolojiİlişkisi Doç.Dr.EsraCanSay(YeditepeÜniversitesi) ÖnBölgeEstetiğiDirektKompozitRestorasyonlarla Artırılabilirmi?(GCDental inkatkılarıyla) Prof.Dr.HakanÖzyuvacı(İstanbulÜniversitesi) OralİmplantolojideDikeyLimitler

4 EXPODENTAL2010 Her yıl gerçekleşen ve dişhekimleri ile sektör bileşenlerinin bir araya geldiği fuar olan ExpodentalbuyılBursa dahazırlanıyor. YurtiçiveyurtdışındanpekçokfirmanındavetedildiğiExpodental2010MerinosAtatürk KongreveKültürMerkezi ninfuaralanındakurulacak.200m2alanayayılacakolan sergialanındaensonçıkangörüntülemecihazları,implantuygulamasetleri,döner aletler,sterilizasyoncihazları,lazerler,mikroskoplar,fotöyler,bilgisayarprogramları, ölçümaddeleri,dolgumaddelerivebilimumsarfmalzemesikatılımcılarınilgisine sunulacak. KongrekatılımcılarıyakakartlarınıgöstererekExpodental2010 ugezebileceklerdir.kongreyekatılmayandişhekimlerivesektörtemsicileridefuaralanınagiriş kaydıyaptırarakfuarıücretsizgörmeşansınasahipolacaklardır. EXPODENTAL2010VEKATILANFİRMALAR 2-26 Haziran 2010 tarihleri arasında Bursa da Merinos Atatürk Kongre ve KültürMerkezi nde,tdb17.uluslararasıdişhekimliğikongresibünyesinde yapılacakolanexpodental2010ziyaretçilerinibekliyor Haziran 2010 tarihlerini ajandanızda şimdiden işaretlemeyi unutmayın. FİRMALAR AktifDışTicaret BamiteksTekstilSanayiveTic.Ltd.Şti. BasmacıDişDeposu BatıDentalİçveDışTic.Ltd.Şti. BenlioğluDentalA.Ş. BeyazDental BirolDental ÇağrıDişDeposu ÇınarDişDeposu DMS Denizbank DentanetTıbbiGereçLtd.Şti. Dentsply DFT(Friadent) ErciyesDişDeposu ErkDental EsasGrup EstiUlus.İht.İhr.A.Ş. GörgünDişDeposu Gülsa GüneyDental GüneyDişDeposuA.Ş. İnciDental KemalDişProtezLab KentDental KorkmazTıbbiÜrünler Listerine MarmaraDişProtezLab.Tic.Ltd.Şti. MannasDişDeposu MayDental MedifarmDışTicaretPaz.Ltd.Şti. MedikalİşGiysileri MetinDişDeposuLtd.Şti. MisİçveDışTicaretSan.Ltd.Şti. NemaSağlıkÜrünleri NobelTıpKitabevleriTic.Ltd.Şti. OralB-İpana ÖncüDental ÖzdenDişDeposu PortekHalitYağcı QuintessenceYayınTanıtımLtd.Şti. SelisDental Sensodyne SevenlerDişDeposu Signal SisDişDeposu SunrayDışTicaertLtd.Şti. Tekmil TopçuDental TriadentSağlıkCihazlarıSan.veTic. TuranUysalveOrtaklarıKoll.Şti. MESPE Voco YiğitDişDeposu

5 SOSYALPROGRAM EZGİNİNGÜNLÜĞÜ MüziğimizinyaşlanmayangruplarındandırEzgininGünlüğü.Yirmibeş yılıaşkıngeçmişiylebiziardındansürüklerdurur.biryanıylaüretmeye devam eder hiç durmadan, bir yanıyla yıllanmış şarkılarıyla hafızalarımızdakiyerinisağlamlaştırır. 17.ULUSLARARASIDİŞHEKİMLİĞİKONGRESİSOSYALPROGRAM Şiirlereyaptığıbaşarılıezgilerle,yerigelirShakspeare inşiirindeki gibi vazgeçeriz bu dünyadan, yeri gelir Orhan Veli gibi gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkarız yola, yine Orhan Veli yle bakakalırız giden geminin ardından. Behçet Aysan ın dizelerini dinlerken buğulanır gözlerimiz. Kavafis gibi yeni bir ülke ve başka bir deniz bulamayız, bu şehir hep arkamızdan gelecektir. 2Haziran2010Perşembe KendibesteleriyledederindensarsarbiziEzgininGünlüğü. Aşkı,ayrılığı,umudu,hüznü,insanıinsanyapanduyguları en vurucu sözlerle, en duygusal ezgilerle anlatır şarkılarında. İstanbul u anlatır vazgeçilmezliğiyle, denizi anlatır.içimizdekikendimizidenizevurmaisteğinianlatır. Ezginin Günlüğü dinlerken naylon bir kovada istavrit oluruz, kendimizi sulara atan küçük bir gemi, kanatlarınıaçıpuçanhezarfen.yedikatyerinaltından çıkaninatçıbirpapatyaoluruz,1980 edöneriz.leyla oluruz, Sarhoş balık ile topal martının hikâyesini buruk bir gülümsemeyle dinleriz. Anılarımızı ve bugünümüzü anlatır Ezginin Günlüğü. Bu yüzden hem klasik hem de güncel gruplarımızdan biri olarakmüzikdünyamızdayeriniçoktanalmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Sosyal programı kapsamında düzenlenen kokteylde Ezginin Günlüğü bizlere eşlik edecek. Unutulmaz şarkılar eşliğinde eski dostlarla anılarımızı paylaşacağımız bu güzel geceye davetlisiniz. LEMANSAN 2Haziran2010Cuma Yılların eskitemediği sanatçı Leman Sam saçlarını savurarak Hey yıllar yenilmedimsizehatalarımbileaynı dediğindehepimiziniçindebiryere dokunur. Geçmişte mutlaka bir Leman Sam şarkısı eşlik etmiştir anılarımıza. Ben hayatta her şeyi şarkıyla anlattım diyen sanatçı çeşitli dillerde ve çeşitli türlerde söylediği şarkılarıyla dinleyenlerini hem hüzünlendirir hem neşelendirir. Türkülere getirdiği yorumuyla konserlerinde seyircisini coşturan Leman Sam, sahnedeseyircisiylehalayçekipdansetmektendekaçınmaz. TürkDişhekimleriBirliği17.UluslararasıDişhekimliğiKongresiSosyalprogramıkapsamında düzenlenengalagecesindelemansambizlereeşlikedecek.lemansamşarkılarıvetürküleri iledansedipeğleneceğimizbuunutulmazgeceyedavetlisiniz.

6 Dişhekimi Doktor Yrd.Doç.Dr. KAYITFORMU AdıSoyadı: Ünvanı: ÇalışmaŞekli: Cinsiyeti: MezuniyetYılı: Bayan Bay Muayenehane ÖzelDişHastanesi Kamu ÖzelAğızDişSağlığıMerkezi ÖzelHastane ÖzelAğızDişSağlığıPolikliniği ÖzelTıpMerkezi Çalışmıyor OrtakMuayenehane ÖzelTıpPolikliniği Kamu+Serbest 1 AdıSoyadı: REFAKATÇİ DişhekimliğiÖğrencisi,doktorayapanlarıkapsamaz.Katılımsertifikasısadecedişhekimlerineverilir. Katılımücretinedahilolanhizmetler:Bilimselprogramakatılım,kongrekatılımsertifikası,kongreyayınları, kongreçantası,öğleyemekleri,çay/kahve,açılışkokteyli,galayemeği,ezginingünlüğüvelemansam konserleri,expodental2010 agiriş Günlükkatılımadahilolanhizmetler:Katıldığıgündekibilimsel program,öğleyemeği,çay/kahve,expodental2010 agiriş 2 AdıSoyadı: KONGREKATILIMÜCRETLERİ Şehir: EvTel: E-posta: Ülke: CepTel: YeniTDBKartı Var Yok DişhekimliğiÖğrencisi Prof.Dr. Doç.Dr. MezunOlduğuOkul: Adres: PostaKodu: İşTel: Faks: Tutar Dişhekimi(TDBÜyesi) Dişhekimi(TDBÜyesiDeğil) DişhekimliğiÖğrencisi Refakatçi İmplantcerrahisiveprotezuygulamaları TemelYaşamDesteğiuygulamalıeğitim TMEsorunuolanhastalardasplinthazırlanması Endodontidedöneraletkullanımı Lazerdesteklidişhekimliğiuygulamaları İnlay-Onlayuygulamaları Endodontidesıcakgütaperkauygulaması Kompozitveneeruygulaması Dr.SarkisSözkes Prof.Dr.FerdaKahveci Prof.Dr.SunaGören Prof.Dr.TonguçSülün Prof.Dr.FarukHaznedaroğlu Prof.Dr.SerhatYalçın Dr.RafaelBeolchi Dr.ChristophKaaden Doç.Dr.EsraCanSay 20Kişi 0Kişi 20Kişi 20Kişi 20Kişi 20Kişi 20Kişi 10Kişi Kurskatılımbedelitoplam GenelToplam Tutar 2Mayıs akadar 2Mayıs tansonra GÜNLÜKKATILIMÜCRETLERİ Dişhekimi(TDBÜyesi) Dişhekimi(TDBÜyesiDeğil) Kongrekaydınızıwww.tdbkongreleri.comisimliinternetadresindendeyaptırabilirsiniz ÖĞLEYEMEĞİ,KOKTEYLVEGALAYEMEĞİKATILIMÜCETLERİ KURSPROGRAMI ÖğleYemeği Kokteyl+EzgininGünlüğüKonseri 20 0 GalaYemeği+LemanSanKonseri 0 KongreKayıtBedeli GenelToplam Visa Mastercard KartNo SonKullanımTarihi CVVNo. Rakamla...Yazıyla...TL./Euro nunkredikartıhesabındançekilmesinikabulediyorum. Tarih İmza LütfenbukayıtformunudoldurarakpostaileBursaDişhekimleriOdasıAktarhüssamMah.DeğirmenSk.No:9/BOsmangazi/Bursaadresineveyafaksile022229nolufaksailetin. Tarihveimzayılütfenunutmayın.SDEpuanıalabilmeniziçinyeniTDBkimlikkartınızılütfenyanınızdabulundurun.Websitesiüzerindenyaptığınızkayıtlariçinbubelgeyilütfengöndermeyin. Tutar BursaDişHekimleriOdasıDenizbankÇekirgeŞubesiHesapadı:KongreHesabı TLHesabı: IBAN:TR //EuroHesabı: IBAN:TR KrediKartıilePeşinÖdeme: BankaHavalesiileÖdeme LütfenÖdemeŞeklinibelirtiniz. KayıtlarbaşvurusırasınagöreyapılacaktırveKurslarakatılanlara KursKatılımBelgesiverilecektir.

7 OtelBaia OtantikOtel OtantikGemiMudanya MarigoldOtel Anatolia GönlüferahTermal BüyükYıldız TuğcuOtel GönlüferahCity KartanesiUludağ KervansarayFomara YıldızTermal Efehan ArtıçOtel MontaniaOtelMudanya DiyarOtel BurçmanOtel KentOtel Gold1Otel GoldOtel AlhasOtel ÇakırOtel Açelya BoyugüzelOtel TL 10TL 120TL 60TL 8TL 9TL 17TL 70TL 10TL 90TL 10TL 10TL 8TL 8TL 70TL 70TL 70TL 9TL TL 190TL 16TL 100TL 10TL 1TL 17TL 10TL 16TL 120TL 16TL 1TL 120TL 10TL 10TL 10TL 10TL 10TL TL 22TL 20TL 190TL 210TL 210TL 210TL 10TL 210TL 1TL 10TL 10TL 10TL 210TL 2 butik 9km 1 2km 0km 0km km 0km 1km 6 6km km km km 8km 0km 2 1km km 8 8 2km km 2 km 2km 20km 8km 10km 1 km 10-1km 0km 1km 1km 10km km 10-1km km km 1 17km Yıldız KongreMerkezi ne Uzaklık GüzelyalıFeribot İskelesi neuzaklık Otobüs Terminaline Uzaklık TekKişi İkiKişi ÜçKişi OTEL Konaklamabedelitoplam Geneltoplam Dişhekimi Doktor Yrd.Doç.Dr. OTELKAYITFORMU AdıSoyadı: Ünvanı: ÇalışmaŞekli: Cinsiyeti: MezuniyetYılı: Bayan Bay Muayenehane ÖzelDişHastanesi Kamu ÖzelAğızDişSağlığıMerkezi ÖzelHastane ÖzelAğızDişSağlığıPolikliniği ÖzelTıpMerkezi Çalışmıyor OrtakMuayenehane ÖzelTıpPolikliniği Kamu+Serbest 1 AdıSoyadı: REFAKATÇİ OTELLER DişhekimliğiÖğrencisi,doktorayapanlarıkapsamaz.Katılımsertifikasısadecedişhekimlerineverilir. 2 AdıSoyadı: Şehir: EvTel: E-posta: Ülke: CepTel: YeniTDBKartı Var Yok DişhekimliğiÖğrencisi Prof.Dr. Doç.Dr. MezunOlduğuOkul: Adres: PostaKodu: İşTel: Faks: Visa Mastercard KartNo SonKullanımTarihi CVVNo. Rakamla...Yazıyla...TL./Euro nunkredikartıhesabındançekilmesinikabulediyorum. Tarih İmza LütfenbukayıtformunudoldurarakpostaileBursaDişhekimleriOdasıAktarhüssamMah.DeğirmenSk.No:9/BOsmangazi/Bursaadresineveyafaksile022229nolufaksailetin. Tarihveimzayılütfenunutmayın.SDEpuanıalabilmeniziçinyeniTDBkimlikkartınızılütfenyanınızdabulundurun.Websitesiüzerindenyaptığınızkayıtlariçinbubelgeyilütfengöndermeyin. İptalKoşulları:Kongrekaydıveotelrezervasyonununiptali tarihinekadaryazılıolarakKongreOrganizasyonKomitesi nebildirilmelidir. İptaldilekçesinde;yapılanödemeninşekli(banka,online,nakit)veiadeninyapılacağıbankahesapbilgilerimutlakabelirtilmelidir. Ücretiadesikongrebitimtarihinden1aysonrayapılır tarihindensonraiptalbaşvurularınaücretiadesiyapılmaz. BursaDişHekimleriOdasıDenizbankÇekirgeŞubesiHesapadı:KongreHesabı TLHesabı: IBAN:TR //EuroHesabı: IBAN:TR KrediKartıilePeşinÖdeme: BankaHavalesiileÖdeme LütfenÖdemeŞeklinibelirtiniz. Fiyatlargecelikveoda+kahvaltıfiyatlarıdırveKDVdahildir. Rezervasyonunkesinleşmesiiçintümkonaklamabedelininyatırılmasıgerekmektedir.

BALIKESİR DİŞHEKİMLERİ ODASI BAHAR. SEMPOZYUMU 17-18 Nisan 2015 HALİÇ PARK HOTEL - AYVALIK

BALIKESİR DİŞHEKİMLERİ ODASI BAHAR. SEMPOZYUMU 17-18 Nisan 2015 HALİÇ PARK HOTEL - AYVALIK Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin eğlence turizm merkezlerinden Cunda Adası nda Haliç Park Otel de gerçekleştireceğimiz Bahar Sempozyumu'nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Türk ve Yunan kültürünün

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Türkçe OTOPARK SERGİ. Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, Çay / Kahve İkramı, Yaka Kartı, Katılım Sertifikası, Sergi Ziyareti YAKA KARTLARI

GENEL BİLGİLER. Türkçe OTOPARK SERGİ. Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, Çay / Kahve İkramı, Yaka Kartı, Katılım Sertifikası, Sergi Ziyareti YAKA KARTLARI GENEL İLGİLER M OTELİ M DİLİ acacan Otel - yvalık Türkçe KYIT MERKEZİ OTOPRK Sempozyum kayıt hizmetleri 5 Mayıs 2017 Cuma gününden itibaren otel lobisinde başlayacaktır. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ TND Ek-1: Ek-2:

İHALE ŞARTNAMESİ TND Ek-1: Ek-2: İHALE ŞARTNAMESİ İşbu ihale şartnamesi Türk Nöroşirürji Derneği ( TND ) tarafından gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen kongre, toplantı, sempozyum, konferans, etkinlik vs. organizasyonunu üstlenecek

Detaylı

:::::: SPONSORLUK DOSYASI ::::::

:::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: :::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: ab2018.karabuk.edu.tr İletişim : Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK yukselcelik@karabuk.edu.tr 0532 779 7413 AKADEMİK BİLİŞİM 2018 ORGANİZASYONU HAKKINDA Üniversitelerde bilgi teknolojileri

Detaylı

OCT Organisation Congress Travel

OCT Organisation Congress Travel OCT Organisation Congress Travel OCT müşterilerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olma hedefini 1996 yılından bu yana tutkuyla sürdürmektedir. Bu dinamizm ve butik hizmet anlayışı ile OCT imza attığı yüzlerce

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarımız, Sekizinci Ulusal Larengoloji Kongresi 8-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır. Larengoloji alanında

Detaylı

Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Hava Alanına Otel Adı Uzaklığı

Hava Alanına Otel Adı Uzaklığı Değerli ÜSİMP ve MDK Katılımcıları, Ev sahibi sıfatı ile Erciyes Üniversitesi ve Erciyes TTO olarak sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sizlere organizasyon ile ilgili detaylı

Detaylı

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ I M C E T 2 0 1 3 Birinci Duyuru 16-19 Nisan 2013 ANTALYA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRENİN AMACI TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından,

Detaylı

BEC2015. 19-21 Kasım 2015 İzmir. Sponsorluk Dosyası

BEC2015. 19-21 Kasım 2015 İzmir. Sponsorluk Dosyası BEC2015 19-21 Kasım 2015 İzmir Sponsorluk Dosyası BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ. 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ II. ULUSAL KONGRESİ 2-3 KASIM 2013 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Diyarbakır Dişhekimleri Odası Katkılarıyla

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım,

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım, DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu nun ondördüncüsü 3 5 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası

12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası BEC2013 BIOMED2013 12-15 Kasım 2013 Kuşadası Sponsorluk Dosyası Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans Programı

Detaylı

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız,

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Endoskopik yaklaşım dünya genelinde her geçen gün artan sayıda deneyimli kadın doğum uzmanı tarafından kist eksizyonu, ektopik gebelik, tüp ligasyonu gibi uygulamalarda tercih

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

ULUSLARARASI TARIM SİGORTALARI SEMPOZYUMU (IAIS) 02-03 Haziran 2016 SPONSORLUK DOSYASI

ULUSLARARASI TARIM SİGORTALARI SEMPOZYUMU (IAIS) 02-03 Haziran 2016 SPONSORLUK DOSYASI ULUSLARARASI TARIM SİGORTALARI SEMPOZYUMU (IAIS) 02-03 Haziran 2016 SPONSORLUK DOSYASI Asya ve Avrupa nın Buluşma Noktasında Tarım Sigortaları alanında gerçekleştirilen ilk büyük çaplı organizasyon Dünya

Detaylı

14-15 KASIM 2015. Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu. www.hataydishekimleriodasi.org

14-15 KASIM 2015. Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu. www.hataydishekimleriodasi.org 14-15 KASIM 2015 Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu www.hataydishekimleriodasi.org ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Hasan Kaya Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü SEMPOZYUM BAŞKANLARI Prof. Dr.

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI.

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI Kongreye Davet Değerli Firma Yetkilileri, Gün geçtikçe yenilenen ve gelişen kozmetik ürünler; Güzelleşmenin ve iyi görünmenin argümanı olmanın yanında, tüketicileri tarafından yaşam

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 20.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 8 kişinin kayıt bedeli (8 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU AÇS-2009 04-06 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM Konferans Salonu, Alsancak, İzmir DAVET Sayın Yetkili, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI r a u h m u a y bsempoz zd www.i DESTEK SPONSORLAR i.com reler g n o k o bahar Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin cennet köşesi Marmaris de, bu yıl turizme

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

www.mersinpediatri.org

www.mersinpediatri.org Davet Değerli Meslektaşlarımız, Kentiyle ve toplumuyla bütünleşmeyi, bilimsel faaliyetlerinin ürününü halka kaliteli hizmet olarak yansıtmayı, ülkemizin daha çağdaş seviyelere ulaştırılması için öncülük

Detaylı

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları.

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları. Davet mektubu Genel Bilgiler Ana Kategori Sponsorlukları Sosyal Aktivite Sponsorlukları Zirve Hizmetleri Sponsorlukları İletişim DAVET Dünya Meyve Suyu Günü (DMSG) Türk Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

DAVET YAZISI. Değerli Ka2lımcılar,

DAVET YAZISI. Değerli Ka2lımcılar, DAVET YAZISI Değerli Ka2lımcılar, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu üyesi Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD), Ege Bölgesinde ki; un sektörüne hizmet veren kuruluşları bir çag algnda toplayan, sürekli

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşımız, 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Mersin Pediatri Günlerinin 18.si 29-30 Mart 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz

Detaylı

Değerli Proje Ortağımız,

Değerli Proje Ortağımız, Değerli Proje Ortağımız, Sağlıklı ve yeterli miktarda gıdaya erişimin giderek zorlaştığı ve buna paralel olarak gıda üretiminin ve ticaretinin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında, gıda endüstrisi içinde

Detaylı

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi Kongre Kapsamı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ 1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımına

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK m ZEMİN

Detaylı

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ

V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ V. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESİ 25-28 Ekim 2010 Dedeman Otel, Gaziantep DAVET MEKTUBU Değerli Meslektaşlarım, Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği nin düzenlediği Ulusal Yara Bakımı Kongrelerinin beşincisini

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım,

Sevgili Meslektaşlarım, Sevgili Meslektaşlarım, Tıp Bayramının 95. Yılını kutlayacağımız 14 Mart 2014 tarihinin hemen ardından 15 16 Mart tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi nde düzenlenecek olan KBB de Dört

Detaylı

IV. INTERNATIONAL WORLD QUALITY SUMMIT

IV. INTERNATIONAL WORLD QUALITY SUMMIT IV. INTERNATIONAL WORLD QUALITY SUMMIT 15-18 ARALIK 2015 TOKYO - JAPAN RADISSON HOTEL NARITA IV. INTERNATIONAL WORLD QUALITY SUMMIT 15-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Uluslararası Diplomatlar Birliği

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI Sayın İlgili, Ülkemizde her iki yılda bir düzenlenen ve ilki 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar. Where the little things mean everything. Hoş Geldiniz

DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar. Where the little things mean everything. Hoş Geldiniz DoubleTree by Hilton İstanbul Avcılar Where the little things mean everything. Hoş Geldiniz 14 Aralık 2012 de Kapılarını Hizmete Açtı... DoubleTree by Hilton 5 farklı kıtada, 15 ülkede ve 200'den fazla

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

inovasyon ve Teknolojide Dev Buluşma! İstanbul Kongre Merkezi(ICC)

inovasyon ve Teknolojide Dev Buluşma! İstanbul Kongre Merkezi(ICC) 2016 inovasyon ve Teknolojide Dev Buluşma! 20 / 23 Ekim 2016 İstanbul Kongre Merkezi(ICC) ALLINTECH 2015' e Katkı ve Ka lımlarında Dolayı Teşekkür Ederiz. ALLINTECH 2016 TÜM İNOVASYON TEKNOLOJİLERİ FUARI

Detaylı

Aktivitem Catering ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi standartlarına sahiptir.

Aktivitem Catering ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi standartlarına sahiptir. HAKKIMIZDA Her türlü organizasyon ve davetlerin ikram servisi konusunda gerekli lezzet, kalite, estetik, hijyen, çabukluk yeteneği ile hizmet anlayışımızı Aktivitem Catering çatısı altında birleştirdik.

Detaylı

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik Biyokimya

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Tüm sanayi dallarında yapılan ölçüm, analiz, test vb. uygulamalarda geçerli standartlara uygun ve kabul edilebilir neticelere ulaşmak için güvenilir ve doğru laboratuvar sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Detaylı

ISIF 16. Buluşlar, Fikirler ve Yeni Ürünler. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı. 03-06 Mart 2016 REKLAM, TANITIM VE SPONSORLUK.

ISIF 16. Buluşlar, Fikirler ve Yeni Ürünler. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı. 03-06 Mart 2016 REKLAM, TANITIM VE SPONSORLUK. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF 16 Buluşlar, Fikirler ve Yeni Ürünler Ortak Aktivite İstanbul, TÜRKİYE IFIA 2. IFIA DÜNYA KONGRESi 04 Mart 2016 03-06 Mart 2016 İstanbul, TÜRKİYE İstanbul Kongre

Detaylı

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17 ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17 ÜNİVERSİTELERİN PATENTLERİ AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞUYOR 6-7 KASIM 2017 Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul B2B GÖRÜŞMELER TTO TANITIMLARI KONFERANS VE PANELLER AR-GE MERKEZLERİ

Detaylı

8 ARALIK 2014 INTERCONTINENTAL İSTANBUL TÜRKİYE KUAFÖRLÜK KONGRESİ

8 ARALIK 2014 INTERCONTINENTAL İSTANBUL TÜRKİYE KUAFÖRLÜK KONGRESİ 8 ARALIK 2014 INTERCONTINENTAL İSTANBUL TÜRKİYE KUAFÖRLÜK KONGRESİ TÜRKİYE KUAFÖRLÜK KONGRESİ Türkiye nin kuaförlük sektöründeki ilk ve tek uluslararası Master Class eğitim platformu Academy Türkiye, Türkiye

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı 6. EORNA Kongresi (European Operating Room Nurses Association (www.eorna.eu)- Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği), 20. kuruluş yılında

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým,

Deðerli Meslektaþlarým, Deðerli Meslektaþlarým, 10. Uludað Jinekoloji ve Obstetri Kýþ Kongresi ni 02-06 Mart 2011 tarihlerinde tekrar Uludað da düzenliyoruz. Her yýl giderek artan konuþmacý ve katýlýmcý sayýsýyla artýk gelenekselleþen

Detaylı

6 th Juiceful Istanbul Summit

6 th Juiceful Istanbul Summit Düzenleyen Destekleyenler www.meyed.org.tr www.juicefulistanbul.com Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) olarak 2010 yılında başlattığımız ve yurt dışındaki paydaşlarımızla gerek ortaklaşa, gerekse iş

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi ZİRVE NİN AMACI Şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Değerli meslektaşlarımız, 12-13 Aralık 2014 tarihinde İstanbul da yapılacak olan Nükleer Kardiyoloji konulu Sempozyumumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız. Türk Kardiyoloji Derneği ile bilimsel işbirliğinde

Detaylı

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA

TESİS BİLGİLERİ Oda Özellikleri * STANDART ODA SUITE ODA GENEL BAKIŞ Değerli Misafirlerimiz, Grand Hotel Ontur eşsiz doğası,temiz denizi ve çevresi, muhteşem Sakız Adası manzarası ile Türkiye nin gözbebeği Çeşme yarımadasında kurulmuş modern otelciliğin tüm

Detaylı

Değerli Firma Temsilcileri

Değerli Firma Temsilcileri Değerli Firma Temsilcileri Derneğimizin Kuruluşunun Temel amacına uygun olarak geçen yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz III. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi nde bir çok bilim insanının birikim

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

TEORİK ve UYGULAMALI HPLC EĞİTİMİ BAHAR OKULU (Kromatografik Verilere Kemometrik Analiz ve Yaklaşımlar Eğitimi) FİNAL PROGRAM

TEORİK ve UYGULAMALI HPLC EĞİTİMİ BAHAR OKULU (Kromatografik Verilere Kemometrik Analiz ve Yaklaşımlar Eğitimi) FİNAL PROGRAM TÜBİTAK - AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEORİK ve UYGULAMALI HPLC EĞİTİM ÇALIŞTAYI Son Gelişmeler Işığında Teorik ve Uygulamalı HPLC Eğitim Çalıştayı ETKİNLİK PROGRAMI TÜBİTAK BİDEB-2217 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı 1. DUYURU DAVET YAZISI Değerli Ka lımcılar, Talasemi ve Hemoglobinopa ler in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopa Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi

Detaylı

TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ KONGRE VE FUAR YÖNERGESĠ. (22 Eylül 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiģtir)

TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ KONGRE VE FUAR YÖNERGESĠ. (22 Eylül 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiģtir) TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ KONGRE VE FUAR YÖNERGESĠ (22 Eylül 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiģtir) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Türk Dişhekimleri Birliği

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 1 Değerli Meslektaşlarım, Bu yıl Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongremizi Samsun Sheraton Hotel de gerçekleştirmeyi planladık. Yıllar geçtikçe büyüyen Çocuk Gastroenteroloji ailesine

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Diş Hekimliği Sempozyumu

Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Fakült esi İlk Sempozyumuna İmza At t ı Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Diş Hekimliği Odası işbirliğiyle Atatürk Konferans Salonu nda Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

2017 YILI GENEL KURULU PAPILLON ZEUGMA RELAXURY OTEL MAYIS 2017 BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI.

2017 YILI GENEL KURULU PAPILLON ZEUGMA RELAXURY OTEL MAYIS 2017 BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) kuruyemiş sanayinin rekabet gücünü artırmak, sektör içi işbirliklerini artırmak ve kuruyemiş

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org www.ohsadkurultayi.org SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler

Detaylı

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI r a u h m u a y bsempoz zd www.i DESTEK SPONSORLAR i.com reler g n o k o bahar Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin cennet köşesi Marmaris de, bu yıl turizme

Detaylı

Ticaret Merkezi Referanslarımız

Ticaret Merkezi Referanslarımız Proje Adı Şehri CNR Fuar Alanı (Hall 2-3-4-5-6-7-8 ) İstanbul STANDALONE/EY2400 32 900 CNR Fuar Alanı (Hall 9/10) İstanbul STANDALONE/EY2400 22 750 Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Kayseri STANDALONE/EY3600

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Esenler / İstanbul Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / İstanbul, Esenler Belediyesi tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da

Detaylı

ULUSLARARASI SPONSORLUK DOSYASI KASIM International Scientific Congress and Exhibition TEPEKULE

ULUSLARARASI SPONSORLUK DOSYASI KASIM International Scientific Congress and Exhibition TEPEKULE ULUSLARARASI International Scientific Congress and Exhibition SPONSORLUK DOSYASI 18-20 KASIM 2016 TEPEKULE www.izdokongreleri.com İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI Anadolu Cd.No40 Tepekule İş Merkezi D209-210-211

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya Papillon Aysha Otelde, yapılacak olan 14. Rejyonel Anestezi Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır.

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır. Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı nda Başarıya Giden Yol Haritası Sunulacak!

AB 7. Çerçeve Programı nda Başarıya Giden Yol Haritası Sunulacak! AB 7. Çerçeve Programı nda Başarıya Giden Yol Haritası Sunulacak! 20.04.2007 Üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına AB 7. Çerçeve Programı nda başarılı olmanın yolları anlatılıyor. TÜBİTAK,

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR GÜN

DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR GÜN DİŞ HEKİMLİĞİ GÜZEL BİR GÜN 28-30 EKİM ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI CİHAZ VE EKİPMANLARI FUARI DDS WORLD SHOW DENTAL LABOR DİŞ TEKNİSYENLİĞİ SEMPOZYUMU ASİSDENT YARDIMCI PERSONEL

Detaylı

TBD Kamu-BİB. Kamu Bilişim Platformu-17. 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC

TBD Kamu-BİB. Kamu Bilişim Platformu-17. 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu-17 15-18 Ekim 2015, Acapulco Resort Hotel Girne-KKTC Türkiye nin bilişimle yeni tanıştığı 1971 yılında profesyonel ve yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir

Detaylı

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi

1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015. Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi 1. KONUM BELİRLEME VE UYDU NAVİGASYONU ZİRVESİ 2015 Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi Değerli Sektör Temsilcisi; 1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu

Detaylı

İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ. İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com

İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ. İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ 9 10 11 Aralık 2011 İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com İsa ELGİN 0544 675 03 28 isaelgin@gmail.com İU ECZACILIK

Detaylı

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle Bilişim Sektörünün değerli çalışanları, sektörümüze katkı sağlayan bilişim dostları, Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 40 yıldır çalışmalarına aralıksız

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası

Eskişehir Ticaret Odası Eskişehir Ticaret Odası Chamber of Commerce Sayı : 14170 26.06.2015 Konu : A.B.D. Doğu Yakası İnceleme Gezisi Teklif Mektubu Hk. Sayın İlgili, A.B.D. Doğu yakası ( New York - Washington - Orlando - Miami

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

FULPAKET GREATIST. Istanbul welcomes dental professionals HEPSİ180. Hayır, her biri değil, tamamı birden sadece 180 EUR. vyg.com.

FULPAKET GREATIST. Istanbul welcomes dental professionals HEPSİ180. Hayır, her biri değil, tamamı birden sadece 180 EUR. vyg.com. Istanbul welcomes dental professionals GREATIST FULPAKET HEPSİ180 Hayır, her biri değil, tamamı birden sadece 180 EUR vyg.com.tr Greatist Diş Hekimliği Kongre ve Fuarı 30 Ekim - 01 Kasım 2015 Dijital Dişhekimliği

Detaylı

DAVET EDİYORUM... AKDER / BÜLTEN

DAVET EDİYORUM... AKDER / BÜLTEN Değerli Meslektaşlarım, Yönetim Kurulu Başkanı (KASTAŞ) Sektörümüzün en önemli buluşma platformu olan Pnömatik Kongresi ne günler kaldı. Bu yıl 7 ncisi düzenlenecek olan organizasyon İstanbul da gerçekleşiyor.

Detaylı